inzicht in en beïnvloeding van cultuur, gedrag & risico s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inzicht in en beïnvloeding van cultuur, gedrag & risico s"

Transcriptie

1 inzicht in en beïnvloeding van cultuur, gedrag & risico s Bent u werkelijk in control? Zijn gedrag en cultuur in alle organisatie- onderdelen in lijn met de doelen en strategieën? Hoe stelt u vast of uw organisatie risico s loopt waar het gaat om gedrag en cultuur? RealControls is gemaakt voor bestuurders en toezichthouders die meer zicht en meer grip op gedrag en cultuur binnen hun organisatie willen hebben. RealControls maakt gedrag, cultuur en verandering grijpbaar. Zo is RealControls instrumenteel in het beter vertalen van missie en doelen van organisaties in gewenst gedrag en performance. Daarnaast signaleert u met RealControls vroegtijdig gedrags- en cultuurrisico s. Uitgangspunt is dat mensen en teams die niet connected zijn met de organisatie de grootste risico s vormen en bovendien de effectiviteit van een organisatie verlagen. RealControls biedt een essentiële aanvulling op de harde cijfers. De resultaten zijn op ieder niveau te aggregeren, maar hebben een bijzondere betekenis op teamniveau. Dat is immers het niveau waarop mensen peer groups vormen die ineffectief en risicovol gedrag kunnen gaan vertonen. Organisaties hebben heel verschillende subculturen, dat is meestal heel functioneel. Verschillende functies vragen immers verschillende mensen, wat leidt tot verschillende groepsculturen. RealControls begrijpt dat en kan binnen ieder cultuurtype risico's onderscheiden en detecteren. Met begrip voor met de specifieke context of situatie van een organisatie. RealControls werkt met variabelen die wetenschappelijk valide zijn, en benut jarenlange ervaring in het meten van gedrag en cultuur. RealControls hard numbers on soft aspects

2 effectiviteit & risico De grote organisatieschandalen van de laatste jaren hebben één ding gemeen: ze werden veroorzaakt door kleine groepen mensen. De organisatie als geheel functioneerde in veel gevallen naar behoren, maar doordat een relatief kleine groep de fout in ging, leed de hele organisatie grote schade. Wie deze groepen nader analyseert, ziet tekens de zelfde symptomen: gebrekkig alignment: de groep is niet goed aangesloten op de rest van de organisatie beperkt engagement: de groep heeft sterk afwijkende opvattingen over strategie, werk en management riskante groepscultuur: de groep heeft een onevenwichtige cultuur waarin bepaalde aspecten overtrokken worden en voor andere aspecten en blinde vlek aanwezig is. Met RealControls kunt u deze drie symptomen tijdig onderkennen en de mate van effectiviteit van de organisatie in beeld brengen. am ess mens-oriëntatie toekomstgericht resultaat-oriëntatie De RealControls meting werkt met twee assen en vier cultuurvariabelen die grote relevantie hebben voor het functioneren van individuen en groepen. De eerste as is die van de mensoriëntatie versus resultaat-oriëntatie; de tweede as betreft ervaringsgericht versus toekomstgericht. Voor iedere groep, op ieder aggregatieniveau, kan een beeld worden gegeven van de posities op de beide assen. ervaringsgericht ture Management & Motivation good fit

3 1. (mis)alignment? Als eerste wordt bij een RealControls meting gekeken in welke mate er alignment wordt ervaren. Is er een logische relatie tussen: Strategy & Purpose, het gebied waarin de bestaansreden van de organisatie wordt gedefinieerd en waaraan mensen hun zingeving kunnen ontlenen. Dit is het richting- en zingevende gedeelte van de organisatie: wie we zijn en waar we voor zijn. Work & Structure, het gebied waarbinnen de taken en werkzaamheden verdeeld worden, en werkprocessen worden ingericht. Dit is het mechanische gedeelte van de organisatie: zo doen wij het. Management & Motivation, het gebied waarin mensen normen stellen en elkaar sturen door elkaar positieve en negatieve signalen te geven. Dit is het culturele gedeelte van de organisatie: zo houden wij elkaar bij de les. De drie gebieden moeten logisch aan elkaar verbonden zijn. Bij grote scheefheid in de verhoudingen is er niet alleen sprake van gebreken in effectiviteit, maar ontstaat bovendien grond of zelfs legitimatie voor mensen en teams om zich niet veel meer van de organisatie aan te trekken. Sales Team alignment rapportcijfer voor overall alignment In hoeverre passen onze werkprocessen bij de strategie? Work & Structure 70% 35% 6,1 In hoeverre past de sturing die we krijgen bij onze werkprocessen? Strategy & Purpose 40% Management & Motivation 19/11/2013 In hoeverre past de sturing die we krijgen bij wie we zijn? RealControls 2013

4 Sales Team appropriateness 2. (dis)engagement? Ten tweede wordt bij een RealControls meting bekeken of er grote verschillen zijn tussen in wat mensen willen en wat zij waarnemen, op de zelfde drie gebieden. Zijn mensen het eens met de gekozen strategie, zijn ze tevreden met de manier waarop de organisatie en de werkprocessen zijn gestructureerd, en vinden zij de manier waarop zij worden gestuurd eigenlijk wel passend? Strategy & Purpose good fit Work & Structure mediocre fit rapportcijfers voor engagement Management & Motivation good fit 8,3 4,1 6,8 19/11/2013 Voor ieder gebied wordt het wensbeeld van de respondenten vergeleken met hun RealControls 2013 ervaring. Ook hier geldt: grote verschillen kunnen gemakkelijk leiden tot disengagement of ongewenste vormen van zelfsturing. De meetresultaten van teams kunnen voorts worden vergeleken met een normatief beeld van functies en oriëntaties dat wij op basis van vele duizenden testresultaten hebben gevormd. Voor iedere functie binnen een organisatie bestaat een norm. Afwijkingen van die norm kunnen een indicatie vormen voor niet-passende werkopvattingen. journalistiek voorlichting lager onderwijs sociaal werk gehandicaptenzorg kinderopvang hospitality verpleging hoger onderwijs HR development medisch administratie onderzoek beheer analyse architectuur productie productontwikkeling beveiliging strategie beleid marketing sales logistiek retail bouwvak engineering

5 3. culturele (on)balans? De derde component van een RealControls meting richt zich op risico s die voortvloeien uit overdrijving. Voor iedere cultuur geldt, dat hij overdreven kan worden. Iedereen kent wel de beelden die passen bij overdreven bureaucratisch, overdreven ambitieus en overdreven mensgericht. Uit overdrijvingen binnen subculturen komen grote risico's voort. Overdrijving houdt in, dat groepen binnen een organisatie zózeer geconcentreerd raken op aspecten van hun taak, dat zij andere aspecten uit het oog verliezen. Vooral als groepen eenzijdig zijn samengesteld, kunnen risico's zeer groot worden. In deze folder kunnen we niet uitgebreid op alle categorieën risico s ingaan, maar RealControls herkent en signaleert per gebied tot 9 typen risico s. RealControls hanteert hierbij de formule kans x effect = risico, waarbij zowel een inschatting wordt gemaakt van de kans op basis van geconstateerde culturele blind spots als ook een subjectieve inschatting van de mogelijke schade, het effect voor de organisatie als geheel. risk categories one best way endless possibilities dashboard doing things right doing the right things people processes alignment$ potential risk: engagement$ low potential blind$spots$ risk: higheffect$ risk$ strategy$&$purpose$ work$&$structure$ management$&$mo?va?on$ profit truth CRM& Sales& 8,3$ 8,9$ process 6,3$ 5,8$ outcome 5,2$ 4,7$ 6,0$ 7,1$ group culture individualism Opera*ons& 7,2$ 7,1$ 6,9$ 8,4$ Marke*ng& 6,0$ 6,0$ 6,2$ 7,7$

6 les Team sensation Niets is zo hard als de zachte kant van organisaties. Communication = Feedback = Work = Atmosphere = RealControls stelt in staat culturele en gedragsrisico s te zien, te beoordelen en aan te pakken. Door te sturen op het gewenste gedrag en cultuurverandering tot iets (be)grijpbaars te maken. RealControls opent de black box die vaak in de weg staat aan het omzetten van missie en doelen in gewenst gedrag en performance. Involvement = Autonomy = Rewards = Skills = Process = Quality = Management = Rules = Direction = Future = In RealControls is de kennis en ervaring van twee partijen gebundeld: die van Steven en Wouter ten Have, adviseurs en wetenschappers op het gebied van change management, en die van instrumentmakers Machiel Koppenol en Hans Versnel, bedenkers en ontwerpers van veel gebruikte instrumenten als Management Drives, RealDrives en SAY. RealControls is een methode met daaraan gekoppeld een geavanceerd en praktisch meetinstrument. Resultaat is een dashboard voor het bestuur, toezicht en topmanagement van organisaties dat voor alle organisatorische eenheden en op alle niveaus een uniek en scherp beeld biedt van: 1. de mate van alignment van strategie, werkprocessen & sturing 2. de mate van engagement van het personeel 3. de culturele en gedragsrisico s die gelopen worden RealControls 2013 Methode en instrument maken daarmee ook de effectiviteit van de organisatie, haar mensen en het gedrag inzichtelijk. Op basis daarvan kunnen concrete verbeterpunten voor de verantwoordelijke managers worden benoemd en aandachtspunten voor de betrokken toezichthouders. RealControls verandert. RealControls hard numbers on soft aspects Soft Controls Enterprise bv Werpanker DD Almere

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

3D Organisational Navigator. Inzicht in tevredenheid, motivatie en gedrag van groepen medewerkers

3D Organisational Navigator. Inzicht in tevredenheid, motivatie en gedrag van groepen medewerkers 3D Organisational Navigator Inzicht in tevredenheid, motivatie en gedrag van groepen medewerkers Deze prospectus is afgedrukt op FSC-papier. Contactgegevens Dr.Ir. Niek van Duivenbooden Hogestraat 12,

Nadere informatie

8 Managementvaardigheden en competenties

8 Managementvaardigheden en competenties 8 Managementvaardigheden en competenties Communicatie Samenwerking Linda Hamer en Barry Derksen kennis van de organisatie door ICT kennis van ICT door de organisatie in en over organisaties heen educatie

Nadere informatie

Op weg naar een adaptieve zorginstelling

Op weg naar een adaptieve zorginstelling Op weg naar een adaptieve zorginstelling Samen op reis Bart Kolijn & Julia Schaefer De eerste stap is gezet Op weg naar een adaptieve zorginstelling Samen op reis Namen: Bart Kolijn & Julia Schaefer Studentnummers

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 1 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatiesector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank

Nadere informatie

Van gezond werk wordt iedereen beter

Van gezond werk wordt iedereen beter Van gezond werk wordt iedereen beter Werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten. Den Haag, november 2005 Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves... 5

Inleiding... 3. 1. Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves... 5 Inhoud Inleiding... 3 1. Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves... 5 2. Methode, test en software... 6 Drijfverenprofiel... 7 Vertalingen... 8 Management Drives software... 9 3. Toepassingen Management

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Teamrapport Sample Team

Teamrapport Sample Team Teamrapport Sample Team Afname: 0-meting Periode: januari 2013 - februari 2013 Inhoud Leeswijzer...3 Legenda...4 Team Performance Motivalent (TPM)...5 Samenvatting...7 Teamanalyse...10 Vervolgstappen...15

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties

Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties Een exploratief onderzoek naar de manier van werken met en de toegevoegde waarde van competentiemanagement Naam: Ivon Peek Studentnummer: 838288395

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

Presteren met Bezieling

Presteren met Bezieling Presteren met Bezieling Ontwikkelmodel voor resultaatgerichte teams Ben Kuipers 1 & Gert Jan van Reenen 2 Kernwoorden: resultaatgericht werken met teams, gemeenschappelijke cultuur, bezieling, situationeel

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

De CRM implementatie bij een financiële instelling?!

De CRM implementatie bij een financiële instelling?! De CRM implementatie bij een financiële instelling?! Een ontwerp voor verandering Master thesis Business Administration Universiteit Twente Begeleidster bedrijf: M.G. Booij-Morsink Marlou Tijhuis, s0111929

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Rapportgegevens Werkstijltest

Rapportgegevens Werkstijltest Rapportgegevens Werkstijltest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 38 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework Natuurlijke leiders Het adaptive leadership framework Auteur drs. M.G. Wildschut Wetenschappelijk adviseur Prof. Dr. M. van Vugt FlowQ human capital research in samenwerking met Nederlands instituut voor

Nadere informatie

NRI RESEARCH PAPER SERIES

NRI RESEARCH PAPER SERIES NRI RESEARCH PAPER SERIES ACADEMIC THEORY STRATEGISCH PERFORMANCE MANAGEMENT, DE STURING VAN DE ORGANISATIE: WAARTOE EN WAARMEE? René van Dinten December 2009 ~ no. 09-24 NRI RESEARCH PAPER SERIES STRATEGISCH

Nadere informatie

De ideale leider bestaat niet! Hoe inzicht in drijfveren uw leiderschap kan helpen verbeteren

De ideale leider bestaat niet! Hoe inzicht in drijfveren uw leiderschap kan helpen verbeteren Profile Dynamics De ideale leider bestaat niet! Hoe inzicht in drijfveren uw leiderschap kan helpen verbeteren Hoe doe ik het goed? Dat vraagt menig leidinggevende zich op dit moment af. Hoe kunnen we

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

De opdrachtgever en zijn gedrag

De opdrachtgever en zijn gedrag De opdrachtgever en zijn gedrag Op welke punten kan een bestuurder zijn manager, in de rol van opdrachtgever, ondersteunen? Derk Kremer In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om het gedrag van

Nadere informatie

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling Drs. J. van Brummelen is manager bij KPMG Advisory N.V. vanbrummelen.jos@kpmg.nl Ir. L.H. Westenberg CISA is senior manager bij KPMG Advisory N.V. westenberg.liesbeth@kpmg.nl Drs. J.M.A. Koedijk CISA CISM

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden?

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Toetsingsrapport Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Status : Eindrapport Door: L.A.F.M. Kerklaan & A.A. de Waal Datum: 31 oktober 2007 1 Inhoud 1. Introductie 4 1.1. Opdracht

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie