IWT-TETRA-project: Predictieve modellen ter ondersteuning voor productinnovatie in de vleeswarensector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IWT-TETRA-project: Predictieve modellen ter ondersteuning voor productinnovatie in de vleeswarensector"

Transcriptie

1 IWT-TETRA-project: Predictieve modellen ter ondersteuning voor productinnovatie in de vleeswarensector Verslag gebruikersgroepvergadering 10 oktober 2011 AANWEZIGEN kennisinstellingen: Frank Devlieghere (UGent), Hubert Paelinck (KAHO-Sint-Lieven), Olivier Goemaere (KAHO-Sint- Lieven), Anja DeLoy-Hendrickx (UGent), An Vermeulen (UGent), Eva Van Derlinden (KULeuven), Laurence Mertens (KULeuven) waarnemers en leden: Robert Abrams (in opdracht van Leyco), Lieve Keppens (Theo Bauwens NV), Claire Verraes (FAVV), Luc Roemendael (Vleeswaren Peeters en zonen), Lieven De Zutter (UGent- Wetenschappelijk comité FAVV), Paul Van Itterbeeck (Sanpareil NV), Herman Storme (Gold Meat NV), Hans Van Laerebeke (NV Vanden Borre), Rudi Neirinck (De Wulf Vleeswaren), Frank D Haese (Bens retail - WELDA), Guido Bresseleers (Ter Beke), Henk Gurdebeke (Ter Beke), Stefaan Van Der Donck (Noyen NV), Beatrice D Alleine (Frank Delmote), Anita Verlinden (Luka), Kristiaan Van Buggenhout (Meat Supply), Greet De Valck (Favorit), Eveline Dedoncker (Vlevico NV) Didier Ransschaert (Hacep i.o.v. t Houtlandt), Bart Verheyden (Michielssen L), Gilles Mertens (Detry), Els Heylen (Vleeswaren Paul Peeters en zonen), Caroline Beerens (Ernell NV) BIJLAGEN Bijlage: slides van de presentaties 1/6

2 AGENDA Welkomstwoord goedkeuring verslag 09/05/2011 Resultaten aanmaak modelproducten (WP 3) Resultaten & modelleren challengetesten Categorie 2 & 3 Resultaten & modelleren validatie in industriële producten Validatie aan de hand van historische data Voorstelling & discussie prototype software Varia: T-profiel in challengetesten Planning jaar 2 en vastleggen van volgende gebruikersgroepvergadering Goedkeuring vorig verslag Het verslag van de vorige gebruikersgroepvergadering is goedkeurd zonder bijkomende opmerkingen. Resultaten aanmaak modelproducten (WP 3) In WP 3 zijn modelproducten aangemaakt per categorie. Er werd een presentatie gegeven over de recepturen en procedures die gevolgd werden in WP 3 voor de aanmaak van producten uit categorie 1 (kookham), categorie 2 (leverpastei), categorie 3 (filet de saxe). Verder werd ook de bijdrage aan WP 6 overlopen. Resultaten & modelleren challengetesten Categorie 2 & 3 De voorlopige resultaten van de challengetesten voor groeisnelheid (WP 4) en van het modelleren (WP 5) werden voorgesteld. Specifiek werden de resultaten getoond voor categorie 2 (paté) en categorie 3 (filet de saxe). vragen/opmerkingen: Voor categorie 3 wordt geen uitgroei van L. monocytogenes waargenomen. Aan de gebruikersgroep werd de vraag gesteld om de 3 de batch voor uitgebreide challengetesten voorlopig niet uit te voeren en rechtstreeks over te gaan naar de industriële producten. Wanneer in deze producten wel groei geobserveerd zou worden kunnen de uitgebreide challengetesten alsnog uitgevoerd worden op de modelproducten met een licht gewijzigde samenstelling. antwoord: De gebruikersgroep ging akkoord en had geen verdere opmerkingen. Vanuit de gebruikersgroep werd de vraag gesteld of er eventueel wel groei zou optreden bij hogere temperaturen. antwoord: In de testen op industriële producten worden ook experimenten bij een hogere temperatuur (12 C) uitgevoerd. Indien hier wel groei zou optreden kan overwogen worden om 2/6

3 de uitgebreide challengetest uit te voeren bij een hogere temperatuur. Er werd opgemerkt dat een hogere temperatuur ook zal leiden tot een snellere uitgroei van melkzuurbacteriën en dat dit de groei van L. monocytogenes eerder zou afremmen. Uit de resultaten bleek dat de groei van melkzuurbacteriën zeer sterk is en dat dit de mogelijke remming van L. monocytogenes veroorzaakt. De vraag werd gesteld of dit ook zo zou zijn indien geen melkzuurbacteriën aanwezig zijn? Wordt er teveel uitgegaan van een best case scenario? antwoord: De inhibitie van L. monocytogenes in deze producten wordt voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van een lage ph (5.6) en een lage a w (0.963). Uit een simulatie van de groei van L. monocytogenes in deze producten blijkt ook geen groei mogelijk te zijn in afwezigheid van melkzuurbacteriën. Resultaten & modelleren validatie in industriële producten De voorlopige resultaten van de testen uitgevoerd in WP 6, i.e., uitgevoerd op de industriële producten worden overlopen. Resultaten worden getoond voor categorie 1, categorie 2, categorie 4 en categorie 5. Voor de producten uit categorie 5 wordt opgemerkt dat de ph een zeer belangrijk effect speelt. Validatie aan de hand van historische data Een oproep wordt gelanceerd naar de bedrijven om data van uitgevoerde challengetesten door te geven. Prof. Devlieghere merkt hierbij op dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk informatie (ondermeer omtrent belangrijke productmetingen) moet doorgegeven worden. Wanneer de nodige informatie niet wordt meegedeeld kunnen de data weinig bijdragen tot de verdere ontwikkeling en validatie van het model. De data die aangeleverd worden zullen uiteraard confidentieel behandeld worden. Door de leden van de gebruikersgroep zouden volgende gegevens aangeleverd moeten worden: Product / categorie Zoveel mogelijk intrinsieke gegevens o ph o a w en/of zoutgehalte o lactaatgehalte o acetaatgehalte o nitriet concentratie Verpakkingsconfiguratie o MAP: samenstelling + G/P verhouding o Vacuüm Gebruikte tijd-/ temperatuursprofiel Eventueel evolutie in de achtergrondflora 3/6

4 Voorstelling & discussie prototype software Aan de hand van enkele printscreens wordt het prototype van de software voorgesteld. De software en de bijhorende manual worden opgesteld in het Engels. Dit vormt geen probleem. (1) Manual Vraag: Is de manual vrij beschikbaar? Antwoord: De manual zal als pdf beschikbaar worden gesteld in de software (vb. via een menubalk). Deze kan dan afgeprint worden en op elk moment geraadpleegd worden door de gebruiker. (2) Wateractiviteit Onderzoek naar de modelgevoeligheid heeft aangetoond dat een accurate a w -bepaling belangrijk is. Vraag: Discussie omtrent de parameter a w. Er wordt opgemerkt dat verschillende toestellen leiden tot significante verschillen omtrent de gemeten a w -waarde. Antwoord: Prof. Devlieghere geeft aan dat, voor vleesproducten, de grootste nauwkeurigheid wordt bekomen via een cryometer (vriespuntsbepaling). Metingen op basis van de dampspanning zijn minder nauwkeurig. In de software wordt de mogelijkheid aangeboden om de a w te laten berekenen op basis van de productsamenstelling. In de volgende maanden werkt KULeuven aan twee versies van het model die zeer gelijkaardige simulaties geven voor beide opties, i.e., a w meten vs. a w berekenen. (3) Input Na de discussie zullen volgende aspecten aangepast worden. Initiële concentratie L. monocytogenes zal aangegeven kunnen worden als: o Afwezigheid per g o. log kve/g Initieel aantal MZB kan ook worden ingevoerd. De input van product 1 en product 2 wordt naast elkaar weergegeven in twee kolommen, zodat vergelijken eenvoudiger wordt Input van vacuum verpakking is ook mogelijk. (4) Temperatuurprofiel Enkel stapsgewijze temperatuurprofielen kunnen worden geïmplementeerd. Vraag: Aan de gebruikersgroep wordt gevraagd of het nodig is om temperatuursprofielen uit dataloggers te kunnen opladen. Antwoord: Hier lijkt niet onmiddellijk behoefte aan te zijn maar de optie zal mogelijk toch worden ingebouwd om het gebruikt van TTIs mogelijk te maken. 4/6

5 Vraag: Aan de gebruikersgroep werd ook gevraagd of het nodig is de mogelijkheid om dynamische profielen te benaderen met stappen wordt ingebouwd. Antwoord: Dit lijkt geen belangrijke optie. CPMF² bekijkt evenzeer of dit te implementeren is. Vraag: Aan de gebruikersgroep wordt gevraagd of de tijd best uitgedrukt wordt in uur of dag? Antwoord: Om grote getallen te vermijden wordt gekozen voor dagen. Opmerking: Het is belangrijk dat temperaturen tot 20 C kunnen worden meegenomen in de software/model. Planning Een eerste versie van de software wordt uitgebouwd tegen het einde van het jaar (december 2011). In het begin van 2012 (januari-maart) worden workshops georganiseerd om de software voor te stellen (zie planning). Op basis van de respons tijdens deze workshops wordt een finale versie van de software opgesteld. Varia: T-profiel in challengetesten Na overleg met het FAVV (27/06/2011) werd beslist dat meer data gekend zouden moeten zijn omtrent de temperatuur in de retail én dit vooral op Europees niveau. Het FAVV beschikt over gegevens omtrent conformiteit (< 7 C) binnen de retail in België. Dit zou kunnen gebruikt worden om een T van 7 C te verantwoorden voor de retail bij het uitvoeren van challengetesten in plaats van 12 C (binnen België). Het FAVV dringt echter aan om het in een bredere Europese context te bekijken. FAVV zou contact opnemen met enkele andere Europese voedselagentschappen om na te gaan of zij ook data hebben voor hun landen. CPMF² zal een vragenlijst opstellen die gestuurd zal worden naar enkele Europese kennis- en onderzoeksinstellingen die bezig zijn met deze problematiek (zie presentatie in bijlage). Vraag: Hoe staat dit nieuwe profiel ten opzichte van bepaalde temperatuurprofielen die worden gevraagd door specifieke retailers? Antwoord: Er kan voor geopteerd worden om naast de controle-instanties en kennisinstellingen ook retailers aan te spreken via de vragenlijst. Ook aan de leden van de gebruikersgroep wordt gevraagd om data omtrent de T-profielen door te sturen zoals zij deze ontvangen van de retailers. 5/6

6 Planning jaar 2 Planning: uitbouwen software Beta-versie (12/2011) Workshops (01-02/2012) Finale versie software (02-03/2012) Voorstellen software bij de bedrijven (03-09/2012) Vastleggen van volgende gebruikersgroepvergadering De volgende gebruikersgroepvergadering zal plaatsvinden op maandag 14 mei 2012 om 14u. Actiepunten N Inhoud Wie 1 Uitvoeren challengetesten industriële producten (cat 3) CPMF² 2 Aanpassen software pakket CPMF² 3 Uitsturen vragenlijst T-profiel naar EU kennisinstellingen CPMF² 4 Temperatuursdata retail via EU voedselagentschappen FAVV 5 Opvragen temperatuursdata via retailers Gebruikersgroep 6 Doorsturen historische data challenge testen Gebruikersgroep 7 Organiseren workshops CPMF² 8 Organiseren trainingen op maat CPMF² 6/6

De effecten van spraakherkenning bij verslaglegging in de fysiotherapiepraktijk ONDERZOEKSRAPPORT

De effecten van spraakherkenning bij verslaglegging in de fysiotherapiepraktijk ONDERZOEKSRAPPORT De effecten van spraakherkenning bij verslaglegging in de fysiotherapiepraktijk ONDERZOEKSRAPPORT Dr. A. van der Salm Dr. F.G.J. Oosterveld Mr. J. Nods G. Vierbergen Ing. J. Baake J. Kalter Saxion Hogeschool

Nadere informatie

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Project aangeboden door: Ilse Vandenhouwe voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie

Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie 1 / 8 Inhoudsopgave 1. Context... 3 2. Synthese van de antwoorden... 3 2.1. Functionele bouwstenen... 3 2.2. Technische bouwstenen... 4

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent Datum: Naam student: Glenn Jacob Interne promotor: Wim Van den Breen In

Nadere informatie

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Titel: Flexibel met pensioen 1. Mattijs Hooglander

Titel: Flexibel met pensioen 1. Mattijs Hooglander Titel: Flexibel met pensioen 1 Auteurs: Herman Huisink Mattijs Hooglander De auteurs zijn consultants bij Centraal Beheer op de afdeling Benefits Consultancy Services. In hun dagelijkse praktijk adviseren

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014)

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) TNO-rapport TNO 2015 R10211 Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) Earth, Life and Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : 2007/KPE Advies van de "werkgroep bestaande uit het Instituut en de operatoren" over het kader voor de invoering van een tool waarmee

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport

Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Deze toelichting en handleiding is bedoeld als leidraad (met FAQs) voor indieners,

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Usability Engineering en User Experience 2012/2013

Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Opdracht 3 Persona s Uitleg en begeleiding Deze opdracht gaat over usability testing met behulp van persona s. De persona s ontwerp je zelf en gebruik

Nadere informatie

Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen

Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen Britt Roels, Marie Seghers, Bert De Bisschop Stef Slembrouck, Piet Van Avermaet, Mieke Van Herreweghe Vakgroep Taalkunde en Steunpunt

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

DATABASE CAO-lonen en arbeidstijden en webapplicatie

DATABASE CAO-lonen en arbeidstijden en webapplicatie KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN DATABASE CAO-lonen en arbeidstijden en webapplicatie BEPERKTE HAALBAARHEIDSSTUDIE Helena Op den Kamp, Guy Van Gyes (HIVA-K.U.Leuven) Esteban Martinez (ULB-Metices) Eindnota

Nadere informatie

Verslag 89e CCR Regulier vergadering - woensdag 11 januari 2012 te Den Haag

Verslag 89e CCR Regulier vergadering - woensdag 11 januari 2012 te Den Haag Verslag 89e CCR Regulier vergadering - woensdag 11 januari 2012 te Den Haag 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de nieuwe gasten dhr. Verbeke,

Nadere informatie

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept)

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept) 1/20 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Prijzen

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie