E-loket. Doelstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-loket. Doelstellingen"

Transcriptie

1 E-loket Doelstellingen Inzage en beheer van de gekende gegevens van de aanvrager bij het FWO. Gestructureerde manier van communicatie met het FWO. (meldingen personeelsaangelegenheden) Snellere verwerking van gegevens. Na validatie door een FWO-medewerker worden deze automatisch doorgeschreven naar de databank van het FWO. Een volledige lijst van persoonsgegevens in E-Loket voordat de aanvragen aangemaakt kunnen worden. Anonieme adviezen (postdoctorale mandaten en onderzoeksprojecten). Anonieme aanbevelingsbrieven ( predoctorale mandaten). Doelgroep De huidige en nieuwe mandaathouders, promotoren en copromotoren van mandaathouders en onderzoeksprojecten, aanvragers van reiskredieten, kandidaten wetenschappelijke prijzen, kortom iedereen die gebruik maakt van de online formulieren van het FWO.

2 Registratie Elke onderzoeker die nog niet over een login/paswoord beschikt dient zich eerst te registreren bij het FWO. De onderzoeker klikt hier voor op de knop registreren binnen de highlight E-loket op onze website Daarna komt de onderzoeker op het volgende scherm terecht : Op dit scherm worden een aantal essentiële gegevens gevraagd : Naam, Voornaam adres Nogmaals adres ( ter bevestiging, kopiëren en plakken is niet mogelijk) Geboortedatum Onderzoeksgebieden, waarbinnen de onderzoeker werkzaam bent. Na het aanvinken van de knop registreer krijgt de onderzoeker hiervan een bevestigingsmelding : De onderzoeker dient nu te wachten tot het FWO zijn geregistreerde gegevens gevalideerd heeft en hem /haar toegang heeft verleend tot het E-loket. De onderzoeker wordt hiervan op te hoogte gebracht per . Gelieve u minimaal 48 uur voor het maken en indienen van een aanvraag aan te melden bij het E- Loket.

3 Aangelogd op het E-loket De onderzoeker logt, na het ontvangen van zijn registratie , aan binnen het E-loket. Hij kan aan de hand van de verschillende rubrieken zijn gegevens controleren die het FWO over hem/haar weet. Per rubriek kan men gegevens toevoegen of opmerkingen geven over reeds bestaande gegevens. Totdat de gegevens niet door het FWO zijn gevalideerd, kan de aanvrager deze niet-gevalideerde gegevens verwijderen en eventueel nieuwe gegevens toevoegen. De aanvrager kan tevens bijlagen uploaden in het systeem ( in pdf-formaat en max. 10 Mbyte per bijlage). Wanneer de onderzoeker aanlogt komt hij/zij op het volgende scherm terecht : De aanvrager kan van hieruit de volgende acties ondernemen : - Profielbeheer o Wijzigen en toevoegen van persoonlijke gegevens. - Meldingen personeelsaangelegenheden o Melden van bepaalde informatie, waarvan de aanvrager het FWO wenst op de hoogte te brengen. - Aanvragen o Invullen nieuwe aanvraag of het aanpassen van een aanvraag in ontwerp - Advies /aanbevelingen o Advies: Is bedoeld voor referenten, die uitgenodigd zijn voor het aanleveren van hun advies omtrent een bepaalde aanvraag. o Aanbevelingen: Is bedoeld voor promotoren van predoctorale mandaten voor het aanleveren van een anonieme aanbevelingsbrief omtrent zijn kandidaat.

4 E-loket Profielbeheer o Personalia Hier worden de gegevens die bij het registreren zijn ingegeven nogmaals getoond. Deze gegevens (Naam, Voornaam, adres, Geboortedatum en Gebieden) kunnen binnen het E-loket niet worden gewijzigd. Hiervoor stelt de onderzoeker zich in verbinding met het FWO.

5 o Bijkomende personalia Geslacht Nationaliteit Tweede nationaliteit Bankrekeningnummer Geboorteland Geboorteplaats De gegevens van deze rubriek kan de onderzoeker wel wijzigen. Na het aanklikken van de knop wijzigen komt de onderzoeker op een volgend scherm terecht : Hier kan de onderzoeker dan de getoonde gegevens wijzigen. Dit is wel verschillend met de volgende rubrieken. Bij de volgende rubrieken kan men enkel gegevens toevoegen. o Familiale situatie

6 Burgerlijke staat Echtgenoot / Partner Kinderen Andere personen ten laste De verwante gegevens die het FWO over de onderzoeker kent, worden hier getoond. De onderzoeker kan hier voor elke rubriek een toevoeging doen. Een overzicht van de verschillende schermen :

7 Burgerlijke staat : Informatie omtrent partner / echtgenoot :

8 Informatie omtrent kinderen : Informatie omtrent ander personen fiscaal ten laste : Bij elke rubriek kan de onderzoeker een opmerking maken omtrent het nieuwe gegeven, of omtrent zijn reeds aanwezige gegevens. Na elke toevoeging dient de onderzoeker wel op de knop bewaren te klikken. Nadien verschijnt het nieuwe gegeven in het overzicht van de reeds gekende gegevens, maar met een! teken ernaast. Dit geeft aan dat deze nieuwe informatie nog niet door het FWO is gevalideerd.

9 o Diploma s / huidige studies Graad Diploma Proclamatiedatum Universiteit / onthaalinstelling Enkel informatie waarvan het FWO op de hoogte is, wordt hier getoond. Als men een diploma wenst toe te voegen dient men op de knop Toevoegen te klikken, dan verschijnt het volgende venster :

10 Bij het ingeven van diploma s wordt er gebruik gemaakt van bestaande lijsten. Hoewel er reeds heel wat gegevens in deze lijsten (dropdown) zijn opgenomen, kan het toch gebeuren dat de onderzoeker zijn toe te voegen gegeven niet terugvindt in de overeenkomstige dropdownlijst. Daarom is elke dropdownlijst uitgebreid met een optie overige, steeds de laatste optie in elke lijst. Wanneer de onderzoeker voor deze optie kiest verschijnt er automatisch een vrij tekstveld, die de onderzoeker de mogelijkheid biedt om toch zijn gegevens in te vullen. De onderzoeker komt dan op een volgend scherm terecht : De onderzoeker beschikt tevens over de mogelijkheid om bijlagen op te laden. Deze bijlage dienen in pdf-formaat te zijn en niet groter dan 10 Mbyte. Via een knop bladeren komt de aanvrager in windows verkenner van zijn PC terecht. Vandaar uit kan hij/zij zijn gewenste bijlage opladen. Indien het document te groot is, of niet in het juiste formaat is wordt hij/zij na het aanklikken van de knop upload daarvan op de hoogte gebracht via een foutboodschap. o Functies / Loopbaan Functie Universiteit/onthaalinstelling startdatum einddatum Enkel informatie waarvan het FWO op de hoogte is, wordt hier getoond.

11 Als men een functie wenst toe te voegen dient men op de knop Toevoegen te klikken, dan verschijnt het volgende venster : Bij het ingeven van functies wordt er gebruik gemaakt van bestaande dropdownlijsten. Hoewel er reeds heel wat gegevens in deze dropdownlijsten zijn opgenomen, kan het toch gebeuren dat de onderzoeker zijn toe te voegen gegeven niet terugvindt in de overeenkomstige dropdownlijst. Daarom is elke codetabel uitgebreid met een optie overige, steeds de laatste optie in elke dropdownlijst. Wanneer de onderzoeker voor deze optie kiest verschijnt er automatisch een vrij tekstveld, die de onderzoeker de mogelijkheid biedt om toch zijn gegevens in te vullen. De onderzoeker komt dan op een volgend scherm terecht :

12 De onderzoeker beschikt tevens over de mogelijkheid om bijlagen op te laden. Deze bijlage dienen in pdf-formaat te zijn en niet groter dan 10 Mbyte. Via een knop bladeren komt de aanvrager in windows verkenner van zijn PC terecht. Vandaar uit kan hij/zij zijn gewenste bijlage opladen. Indien het document te groot is, of niet in het juiste formaat is wordt de onderzoeker na het aanklikken van de knop upload daarvan op de hoogte gebracht via een foutboodschap. o Adressen

13 Hier kiest men eerst het typeadres : domicilieadres, Belgisch of buitenlands dienstadres. Wanneer er voor België wordt gekozen, dan kan men enkel een postcode selecteren en een universiteit / onthaalinstelling uit België. Indien het niet in België is, kan men via een vrij tekstveld zelf een land, plaats en een buitenlandse onthaalinstelling opgeven. o Contactinformatie

14 Het adres dat als gebruikersnaam gebruikt wordt binnen het E-loket, wordt hier ook getoond en aangeduid. De onderzoeker kan dit niet wijzigen, maar wel nog andere adressen aan toevoegen. Indien hij/zij het nieuw toegevoegd adres toch als gebruikersnaam wenst te gebruiken dient hij/zij dit te vermelden bij de opmerkingen of zich in contact stellen met het FWO. o Gebruikersbeheer

15 Hier kan de onderzoeker zijn paswoord wijzigen. De gebruikersnaam kan niet worden aangepast door de onderzoeker zelf ( zie naar bovenvermelde scenario s om dit uit te voeren) E-loket Meldingen personeelsaangelegenheden

16 Hier kan de onderzoeker het FWO op de hoogte stellen van personeelsaangelegenheden in kader van zijn aanvraag of zijn/haar lopend contract. E-loket Aanvragen

17 Overzicht aanvragen Hier kan de onderzoeker een overzicht bevragen van zijn reeds ingediende of in ontwerp zijnde aanvragen via de knop Overzicht aangemaakte aanvragen. Hierna krijgt de onderzoeker een overzicht van al zijn aanvragen te zien: Het overzicht van de aanvragen en de aanvragen zelf zijn volledig Engelstalig opgesteld. Ingediende of gearchiveerde aanvragen zijn niet te wijzigen maar kunnen wel bekeken worden middels de knop Show.

18 Nieuwe aanvraag aanmaken Om een nieuwe aanvraag te maken kiest de onderzoeker voor de knop Nieuwe aanvraag, hierna krijgt de onderzoeker onderstaand scherm te zien. Om een nieuwe aanvraag aan te maken moet de onderzoeker eerst een aanvraagtypegroep selecteren waaronder het aanvraagtype valt. Per aanvraagtypegroep zijn er verschillende aanvraagtypes beschikbaar: - Mandaten o Aspirant o Hernieuwing aspirant

19 o o o o o o Bijzonder doctoraatbeurs Klinische doctoraatbeurs Fundamenteel klinisch mandaat Hernieuwing fundamenteel klinisch mandaat Postdoctoraal onderzoeker Hernieuwing postdoctoraal onderzoeker - Projecten o Krediet aan navorsers o Nieuw onderzoeksproject o Aanpassing en of verlenging onderzoeksprojectonderzoeksproject Kom Op Tegen Kanker o Onderzoeksproject levenslijn - Reiskredieten o Krediet voor deelname aan congres in het buitenland o Krediet voor een lang verblijf in het buitenland o Krediet voor een kort verblijf in het buitenland o Krediet voor deelname aan workshop of cursus in het buitenland o Krediet voor de organisatie van een wetenschappelijke bijeenkomst Inhoudelijke informatie per aanvraagtype kunt u vinden op Nieuwe aanvraag invullen en indienen Als de onderzoeker een nieuwe aanvraag heeft aangemaakt, krijgt deze de aanvraag met verschillende tabbladen te zien afhankelijk van het gekozen aanvraagtype. Als alle gegevens op een tabblad compleet zijn, wordt het tabblad groen. Als alle tabbladen groengekleurd zijn, kan de aanvraag worden ingediend. Alle velden met een sterretje zijn verplichte velden. Als de aanvraag nog niet is ingediend kan er op elk moment een PDF gemaakt worden van de aanvraag via het menu-item Your application in PDF. Nadat de aanvraag is ingediend wordt er alleen een PDF getoond van het moment van indienen.

20 Hierboven een voorbeeld van een aanvraagtype Krediet voor een lang verblijf in het buitenland. Helpdesk en vragen Voor inhoudelijke vragen m.b.t. aanvragen kan de onderzoeker contact opnemen met de dossierbeheerder van het gebied waaronder zijn aanvraag valt. Gebied Biologische wetenschappen: T : +32-(0) E : Gebied Cultuurwetenschappen: T : +32-(0) E : Gebied Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: T : +32-(0) E : Gebied Wetenschap en Technologie: T : +32-(0) E : Interdisciplinair onderzoek: T : +32-(0) E : Prijzen: T : +32-(0) E : Gebied Medische wetenschappen: T : +32-(0) E : Voor technische vragen m.b.t. E-loket, aanvragen, adviezen kan de onderzoeker contact opnemen met de helpdesk via

21 E-loket Advies / Aanbevelingen Hier kan de onderzoeker die als referent uitgenodigd is, of als promotor optreedt een overzicht zien van zijn reeds ingediende en nog in te dienen adviezen en /of aanbevelingsbrieven.

22 De onderzoeker is als referent uitgenodigd : Indien deze referent zijn advies wenst te geven, klikt de referent op de knop invullen en komt op het volgende scherm terecht : Advies voor een aanvraag Lang verblijf : Advies voor een aanvraag Postdoctoraal Mandaat :

23 De referent kan hier zijn advies ingeven en indien hij/zij dit wenst dit advies bewaren en er op een later tijdstip verder aan werken. Indien hij/zij op de knop indienen klikt wordt het advies naar het FWO opgestuurd en aan de bijhorende aanvraag gekoppeld. De referent krijgt een bevestigingsmail en kan eventueel zijn advies nog bekijken, maar niet meer wijzigen.

24 De onderzoeker is als promotor uitgenodigd : Indien deze promotor zijn aanbeveling wenst te geven, klikt de promotor op de knop invullen en komt op het volgende scherm terecht : De promotor kan hier zijn aanbeveling ingeven en indien hij/zij dit wenst dit bewaren en er op een later tijdstip verder aan werken. Indien men op de knop indienen klikt wordt de aanbeveling naar het FWO opgestuurd en aan de bijhorende aanvraag gekoppeld. De promotor krijgt een bevestigingsmail en kan eventueel zijn aanbevelingsnota nog bekijken, maar niet meer wijzigen.

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

User Management E-applications

User Management E-applications User Management E-applications CONTENT TABLE 1. User management algemeen 3-6 1.1. Wat is User Management? 4 1.2. Toegang tot portal en e-applications 5 1.3. Toegang tot User management 6 2. Gebruikers

Nadere informatie

Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet. Van der Valk Internet info@internet.valk.com

Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet. Van der Valk Internet info@internet.valk.com Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet Van der Valk Internet info@internet.valk.com Inhoudsopgave Het Van der Valk concept... 4 Over Van der Valk... 4 Hoteloverzicht Van der Valk...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Handleiding: Jobs publiceren op essenscia.be

Handleiding: Jobs publiceren op essenscia.be Handleiding: Jobs publiceren op essenscia.be 1. Aanmelden... 2 2. Jobaanbiedingen toevoegen... 2 2.1 Jobs in extra taal... 2 2.2 Opties om snel een job toe te voegen... 3 2.3 De beschikbare velden zijn:...

Nadere informatie

MYWORLD Hoe kan ik gebruik maken van de Leica MyWorld website?

MYWORLD Hoe kan ik gebruik maken van de Leica MyWorld website? MYWORLD Hoe kan ik gebruik maken van de Leica MyWorld website? In deze beknopte handleiding zullen wij u kort uitleggen hoe u zich kan registreren voor de MyWorld website. Verder zal er een kort overzicht

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding voor Werkgevers

Handleiding voor Werkgevers Handleiding voor Werkgevers Deze handleiding werd specifiek ontwikkeld voor werkgevers die vacatures willen plaatsen en/of op zoek zijn naar kandidaten. De meeste onderwerpen die in de handleiding beschreven

Nadere informatie

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid HANDLEIDING KLANTEN Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid Inhoudstafel. HOE WERKT CONNECTING-EXPERTISE VOOR JOU. ALGEMEEN PROCES 3. OVERZICHT ROLLEN 4. CONNECTING-EXPERTISE:

Nadere informatie

Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport

Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Deze toelichting en handleiding is bedoeld als leidraad (met FAQs) voor indieners,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 CAPELO - DHG Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE

HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE In het najaar van 2013 schakelde CD&V van het vroegere ledenadministratieprogramma over naar een modern CRM-systeem (ledenbeheersysteem). Inclusief een afdelingsportaal waar

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers Handleiding voor gebruikers September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Wat is KennisID... 3 Wat is een profiel... 3 Rollen... 3 Helpdeskprocedure... 5 Profiel valideren... 6 Stap 1

Nadere informatie