BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE SEPTEMBER 2014 Facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem-Noord IJSSELOORD 1 > verhuizing Opel Broekhuis naar Ringoven zorgt voor upgrade pand De gemeente bereidt een facetbestemmingsplan voor het Industrieterrein Arnhem-Noord voor. Daarin legt zij een aanpassing van de bestaande geluidzone vast én een regeling voor het beheer van die zone. Het is ingewikkelde materie voor de doorsnee ondernemer en ook niet geheel zonder consequenties. StAB heeft de gemeente dan ook gevraagd voor bedrijven die er direct mee van doen krijgen een informatiebijeenkomst te beleggen. Die bedrijven kunnen in de loop van dit najaar een uitnodiging tegemoet zien. Hierna een korte toelichting op wat er op hoofdlijnen in het facetplan geregeld gaat worden. WAT IS DE GELUIDZONE zone wordt verkleind met het oppervlak van De bedrijventerreinen Westervoortsedijk, het toegevoegde terrein Koningspleij-Noord. Het Broek en Kleefse Waard (tezamen het Industrieterrein Arnhem Noord) zijn gezoneerd industrieterrein, zoals bedoeld in de Zowel de huidige als de nieuwe geluidzone NIEUWE GELUIDZONE VASTGELEGD IN FACETPLAN Wet geluidhinder. Dit gezoneerde industrieterrein biedt de mogelijkheid van vestiging Om te voorkomen dat al deze bestemmings- bestrijken meerdere bestemmingsplannen. van bedrijven die als grote lawaaimakers plannen afzonderlijk integraal moeten worden worden aangemerkt. Op grond van de Wet herzien, wordt een zogeheten facetbestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt enkel geluidhinder bestaat de verplichting om rondom het Industrieterrein Arnhem Noord een facet (in dit geval geluid) van een planologische regeling herzien, zonder dat onder- een geluidzone vast te stellen, waarbuiten de geluidsbelasting als gevolg van dit terrein liggende bestemmingen opnieuw moeten de waarde van 50 db(a) niet te boven mag worden bestemd. Met het facetbestemmingsplan voor het Industrieterrein Noord wordt de gaan. Binnen de geluidzone zijn in beginsel geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen nieuwe geluidzone planologisch vastgelegd toegestaan. De grens rondom de geluidzone en de oude opgeheven. is de zonegrens: de 50dB(A) contour. Voor het industrieterrein Arnhem Noord is de huidige ZONEBEHEER geluidzone op 22 augustus 1990 bij Koninklijk Het binnen de perken houden van de totale Besluit vastgesteld. geluidsbelasting van het Industrieterrein Arnhem-Noord is de zorg van de gemeente. STEDELIJKE NIEUWBOUW MAAKT AANPASSING NOODZAKELIJK Dat houdt in: het vastleggen van de maximaal Op het westelijk deel van het industrieterrein is grootschalige stedelijke bebouwing zonebesluit en het bewaken van die zone. Dit beschikbare geluidsruimte in de vorm van een in ontwikkeling, in de vorm van woningen en wordt weer vastgelegd in een zonebeheerplan. In het zonebeheerplan wordt een even- commerciële functies, waardoor dit gebied geen onderdeel meer zal uitmaken van het wichtige verdeling van de totaal beschikbare industrieterrein. Daarom moet de geluidzone geluidruimte over de verschillende bouwpercelen c.q. bedrijven binnen het gezoneerde en de daarbij behorende zonegrens worden aangepast. Aan het oostelijke gedeelte van industrieterrein Arnhem-Noord nagestreefd. het industrieterrein is de locatie Koningspleij- De nog beschikbare geluidruimte wordt Noord aan het industrieterrein toegevoegd. gereserveerd voor nieuwe ontwikkelingen bij Dit heeft tot gevolg dat ter plaatste de geluid- lees verder op pagina 5 HET BROEK > economische prestatie Het Broek in beeld gebracht WESTERVOORTSEDIJK > parkeermaatregelen Mercatorweg lijken te helpen DE OVERMAAT > boerderij De Overmaat krijgt nieuwe huurder BAKENHOF > bedrijvenbijeenkomst bij Volvo Scholten succes RIJKERSWOERD > verkeersonderzoek afgerond, laatste maatregelen gepland BIJEENKOMSTEN 26 SEPTEMBER kennismakingstoer raadsleden Met bedrijventerrein nieuwsbrief houden wij iedereen die betrokken is bij het wel en wee op de open Arnhemse bedrijventerreinen op de hoogte van de ontwikkelingen op die bedrijventerreinen. Is uw bedrijf gevestigd op De Overmaat, Rijkerswoerd, Bakenhof, IJsseloord 1, Het Broek of Westervoortsedijk? Dan krijgt u automatisch deze nieuwsflyer toegezonden. U kunt dan ook al onze bedrijvenbijeenkomsten bezoeken: die zijn toegankelijk voor álle bedrijven op de open bedrijven terreinen! 20 NOVEMBER bedrijvenbijeenkomst Westervoortsedijk OKA IS PARTNER VAN StAB

2 IJSSELOORD 1 OPEL BROEKHUIS IS VERHUISD De verhuizing van Opel Broekhuis naar de Ringoven is inmiddels een feit. De facelift van het pand is opnieuw een opsteker voor de kwaliteitsslag die op IJsseloord 1 is ingezet. NIEUW: COFFEE PACKAGING COMPANY In een al jaren leegstaande showroom op IJsseloord 1 is sinds kort een nieuw bedrijf gevestigd dat koffiecapsules produceert voor de (inter)nationale markt. Het bedrijf werkt intensief samen met Koffiebranderij Peeze. HET BROEK PARKEERVAKKEN EN PARKEERVERBOD De maatregelen om de veiligheid op het kruispunt Bruningweg/ Driepoortenweg te verbeteren zijn inmiddels uitgevoerd. Er is een aanpassing van de bocht doorgevoerd en een parkeerverbod aan één zijde van de Bruningweg ingesteld. De bochtaanpassing behoeft nog optimalisatie. Dit is nog bij de gemeente in beraad. Voor het instellen van eenrichtingsverkeer en realiseren van de parkeervakken aan de Blankenweg is een voornemen voor een verkeersbesluit gepubliceerd. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Het verkeersbesluit is recent genomen en ligt nu ter inzage. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt het uitgevoerd. Uiteraard hopen wij dat dit nog in het derde kwartaal gebeurt. De parkeervakindeling voor de Johannes Huddeweg en Pieter Calandweg is gerealiseerd. PRESENTATIE RESULTATEN ECONOMISCHE EFFECT RAPPORTAGE 4 SEPTEMBER In de maanden juni en juli is een analyse uitgevoerd naar het economisch presteren van het bedrijventerrein en welke knelpunten en aandachtspunten er zijn op het terrein (zowel in openbaar gebied als op privaat terrein). De resultaten van het onderzoek hebben we recent in een ontbijtbijeenkomst met ondernemers en vastgoedeigenaren op Het Broek gedeeld. De belangrijkste conclusies vindt u ná 8 september op onze website Hebben wij uw adres, dan ontvangt u de conclusies binnenkort ook via de digitale nieuwsbrief. PILOT AANSLUITING GLASVEZEL LEEMANSWEG STAB heeft in samenwerking met P.C. Graphics IT Specialisten en Advo ICT het initiatief genomen om een start te maken met glasvezelaanleg op de Leemansweg, Pieter Calandweg en Simon Stevinweg te Arnhem. De eerste pilot is inmiddels opgestart bij Drukkerij der Wiel en Rosmalen aan de Leemansweg 22 en wordt binnenkort opgeleverd. Het technische glasvezelaanbod betreft 1-op-1 open connecties met bandbreedtes variërend van 20 tot 100 Mb up&down voorzien van vaste ip-nummerblokken. Verdere informatie over dit project wordt binnenkort uitgebreid gecommuniceerd aan de bedrijven gevestigd aan de betreffende straten. Bedrijven die op dit project willen aanhaken kunnen nu al contact opnemen voor verdere informatie en oriëntatie met de contactpersoon bij P.C. Graphics, Peter Tempelaar (06) DUMPING AFVAL PIETER CALANDWEG De gemeente heeft een melding ontvangen dat er op zaterdag 9 augustus een flinke hoeveelheid bedrijfsafval was gedumpt op de hoek van de Pieter Calandweg/Simon Stevinweg. De handhavers van de gemeente Arnhem doen er alles aan om te achterhalen waar dit afval vandaan komt en de daders te berispen. In deze omgeving is er een snelle doorloop van bedrijven en de uitbaters daarvan. Dat bemoeilijkt handhaving. Heeft u iets gezien dat hen kan helpen? Laat dit dan weten aan StAB Informatie en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. BARBECUE VRIJDAG 27 JUNI DOORSLAAND SUCCES! Alle ondernemers waren uitgenodigd om op de vrije voetbalavond van 27 juni jl. met elkaar te genieten van een heerlijke barbecue en intussen ontwikkelingen van belang voor het bedrijventerrein mee te pikken. Nog niet eerder was de opkomst zo groot. Arjan Vissinga en zijn team bedanken wij voor de gastvrije ontvangst en het gratis wassen van de auto s van de deelnemers. Was u er niet bij? Zorg dat u er volgende keer wel bij bent! Heeft u de uitnodiging nooit ontvangen? Geef dan uw gegevens door aan het stichtingsbureau op 2

3 WESTERVOORTSEDIJK BEDRIJVENTERREIN WESTERVOORTSEDIJK BEDRIJVENBIJEENKOMST BIJ HET GELDERS ARCHIEF Alle bedrijven en vastgoedeigenaren krijgen in oktober een uitnodiging voor een StAB bedrijvenbijeenkomst op donderdag 20 november van tot Wij stellen u dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de bestemmingsplannen en parkeer- en verkeerzaken. Bovendien krijgt u een exclusieve rondleiding door het prachtige nieuwe pand van het Gelders Archief. U kunt zich nu al aanmelden door een te sturen naar of via de button op de website PARKEERMAATREGELEN MERCATORWEG/WESTERVOORTSEDIJK MTSA/SNELLIUSWEG LIJKEN TE WERKEN In de vorige nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan de parkeerdruk op de Mercatorweg, o.a. veroorzaakt door werknemers van daar gevestigde kantoren. De gemeente heeft in juni het aangekondigde parkeerverbod (gele streep) aan de zijde van het Gelders Archief ingevoerd. Aan de overkant moeten de parkeervakken nog worden gerealiseerd. Voorlopige conclusie is dat het lijkt te werken. DE OVERMAAT VOORTGANG VERKEERSMAATREGELEN Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd om het bedrijventerrein verkeersveiliger te maken. Meest recente maatregel is het parkeerverbod op de parallelweg langs de A325, om parkerend publiek dat naar Gelredome gaat te weren. Er resten nog een paar maatregelen: inrijverbod voor vrachtverkeer vanaf de Kronenburgdijk naar de parallelweg A325 en het aanbrengen van kleine reflectoren op de vangrail; een deel van de parkeervakken ter hoogte van Mantel; er wordt nog uitgezocht of het mogelijk is de sluiproute naar Esso voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten; de gemeente zoekt nog uit of extra openbare verlichting op enkele donkere plekken op het bedrijventerrein nodig is. BOERDERIJ DE OVERMAAT KRIJGT INVULLING Boerderij De Overmaat stond al geruime tijd leeg. Positief nieuws dus dat het pand is verkocht. Het bedrijf Gebra Infra uit Gendt zal het pand in het 1e kwartaal van 2015 betrekken. BAKENHOF Raadsleden bezoeken 26 september bedrijventerreinen Op vrijdagmiddag 26 september rijdt StAB de gemeenteraadsleden rond voor een kennismaking met de bedrijventerreinen Rijkerswoerd, De Overmaat en Bakenhof in Arnhem-Zuid en IJsseloord 1, Het Broek en Westervoortsedijk in Arnhem-Noord. BARBECUE OP 21 MEI WAS WEDEROM EEN SUCCES Mooi weer, een prachtige plek op het balkon bij Volvo Scholten en lekker eten. Onder die omstandigheden werd het succes van de gezamenlijke acties gevierd met het merendeel van de ondernemers op het bedrijventerrein. Was u er niet bij? Wij maken van deze barbecue een traditie, dus volgend jaar een nieuwe kans om erbij te zijn. De nieuwe gemeenteraad is eind maart geïnstalleerd. Het StAB-bestuur vindt het nu een goed moment om hen van nabij kennis te laten maken met de bedrijventerreinen en hen te informeren over wat er speelt. De terreinen vertegenwoordigen immers de meeste werkgelegenheid in Arnhem, maar kennen ook leegstandsproblemen en daarmee samenhangende vraagstukken, zoals wat sta je als gemeente toe en wat niet. Op ieder terrein is er wel iets aan de orde, waarin het beleid van de gemeente Arnhem een rol speelt en om herijking van dat beleid vraagt. Hebt u nog zaken waarvan u vindt dat ze absoluut onder de aandacht van de gemeenteraad moeten worden gebracht? Laat ons dat dan weten door een te zenden aan 3

4 RIJKERSWOERD HET VERKEERSONDERZOEK In de vorige nieuwsbrieven vertelden wij u dat er een verkeersonderzoek op bedrijventerrein Rijkerswoerd is uitgevoerd. Alle ondernemers ontvingen hierover in juni al een brief. Aanleiding voor het onderzoek was tweeledig: de parkeerproblematiek, ondanks de verbeteringen door aangebrachte parkeervakbelijning; de verkeersdruk rond de ontsluiting van het bedrijventerrein op de Marga Klompélaan. Doel van het onderzoek was inzichtelijk te krijgen wat de oorzaak is en welke oplossingen er mogelijk zijn. De onderzoeksresultaten De parkeerdruk op de openbare weg is overdag hoog (boven de 85%). De openbare parkeerplaatsen op het bedrijventerrein worden overdag voor het grootste deel gebruikt door werknemers van de gevestigde bedrijven. Overloop van bezoekers van het CBR en de Poli parkeren voor het merendeel bij Gamma en in de woonwijk. Op de private bedrijfsterreinen zijn nog veel plaatsen beschikbaar. De gemiddelde parkeerdruk op eigen terrein ligt overdag tussen de 44% en 53%. Tijdens de verkeerstellingen zijn er geen grote problemen met de doorstroming geconstateerd. Toch voldoen beide kruisingen op het drukste uur niet aan de norm. Op basis van resultaten geen ingrijpende aanpassingen De resultaten zijn met de vakgroep Verkeer van de gemeente Arnhem besproken. Voor zowel de parkeerdruk als de ontsluitingsproblemen kan de gemeente ingrijpende en kostbare maatregelen op basis van de resultaten niet legitimeren. Over de ontsluitingsproblematiek is in het overleg met de gemeente door de Bedrijventerrein Contactgroep aangevoerd dat regelmatig de veiligheid van verkeersdeelnemers op de kruisingen in het geding is. Echter, het aantal en de aard van de officieel geregistreerde ongevallen is onvoldoende voor aanpassing van de kruisingen. Eenvoudige aanpassingen worden of zijn al uitgevoerd Door de gemeente eenvoudig door te voeren parkeerverbeteringen zijn of worden wel uitgevoerd: de kruising Marga Klompélaan-Hazenkamp is verbeterd. Er is een langere (gecombineerde) uitvoegstrook naar het bedrijventerrein, waardoor automobilisten vanaf de Hazenkamp beter zien welk verkeer afbuigt. Verder is er een doorgetrokken streep aangebracht op de Marga Klompélaan richting Burgemeester Matsersingel, zodat verkeer vanaf de Hazenkamp direct kan invoegen op de linkerbaan; er is parkeervakmarkering aangebracht op het bedrijventerrein om automobilisten te sturen waar zij hun auto parkeren. Er kan gehandhaafd worden indien verkeerd geparkeerde auto s verkeersonveilige situaties veroorzaken; er komt een parkeerverbod op de hoek van de Hazenkamp-Papenkamp tegenover de Tango; er wordt extra parkeervakmarkering aangebracht waar dit nog mogelijk is, bijvoorbeeld ter hoogte van Zijm nabij de kruising met de Lange Akkers. Wat wordt van de ondernemers gevraagd zorgt u dat uw personeel zoveel mogelijk op eigen terrein parkeert; parkeer op de openbare weg de auto s in de parkeervakken. Daarbuiten is nadrukkelijk verboden; verlaat het bedrijventerrein vaker via de Lange Akkers, zodat het verkeer over twee uitgangen wordt verspreid; Hoewel soms lijkt dat er op plekken nog ruimte is voor parkeervakken, zijn die bewust niet als zodanig ingevuld. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de benodigde manoeuvreerruimte voor vrachtverkeer. Met de uitgevoerde parkeermaatregelen en uw medewerking om deze maatregelen tot een succes te maken is de parkeerproblematiek tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. De ontsluitingsproblemen zijn lastig, maar niet zo problematisch dat het om vergaande maatregelen vraagt. Als dit in de toekomst nadelig verandert, dan is dat het moment om opnieuw met de gemeente in gesprek te gaan. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat dit dan weten aan het StAB-bureau, ONTWIKKELINGEN ROND DANSSCHOOL In de media is in de afgelopen maanden meerdere keren bericht over de dansschool van Max Studio s, die enkele jaren geleden zonder toestemming is gevestigd in een pand aan de Papenkamp. Ook is er voor de zomer in de gemeenteraad diverse keren gesproken over de ontstane situatie. De gemeente is van mening dat een dansschool niet thuishoort op een bedrijventerrein. Daarom heeft zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd. Op dit moment lopen er twee juridische procedures naar aanleiding van het handhavingsbesluit en het weigeringsbesluit voor de vergunning. De handhaving is opgeschort zolang deze procedures lopen. StAB blijft via de gemeente op de hoogte van de ontwikkelingen. 4

5 vervolg Facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem Noord zowel bestaande als nieuw te vestigen bedrijven. De gemeente heeft ervoor gekozen om het zonebeheerplan ook te verankeren in het facetplan. BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Met de benodigde planologische procedure voor het facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem-Noord zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2014 worden gestart. De gemeente heeft toegezegd bij de start van de procedure een informatiebijeenkomst te beleggen voor de betrokken bedrijven. De bedrijven worden daarover door StAB rechtstreeks geïnformeerd. Hebt u voordien al vragen? Neemt u dan contact op met Noortje Breij van de gemeente Arnhem (zij is twee dagen per week werkzaam voor de gemeente, derhalve het beste via te bereiken: Ondernemershulp Arnhem mogelijk via 155-red-een-bedrijf De gemeente Arnhem en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) lanceerden eerder dit jaar een noodloket voor lokale ondernemers. Met het initiatief 155-redeen-bedrijf kunnen ondernemers in Arnhem die het moeilijk hebben terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. De gemeente Arnhem biedt u als ondernemer deze adviesgesprekken gratis aan. De afgelopen maanden hebben ondernemers reeds gebruik gemaakt van deze hulpfaciliteit en ook de komende periode blijft het noodloket beschikbaar. De ondernemer kan via het speciale telefoonnummer of via de website (klik op ondernemer rechtsboven) om hulp vragen. De adviseur van het IMK bespreekt samen met de ondernemer de problemen en kijkt naar concrete oplossingen. De problemen zijn divers en liggen vaak op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Door deze snelle hulpfaciliteit worden problemen in de kiem gesmoord, bijvoorbeeld door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Daarmee kan in veel gevallen worden voorkomen dat de onderneming echt in de problemen komt. Ondernemers uit Arnhem*, waarvan de continuïteit van de onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met telefoonnummer (088) of 24 uur per dag via internet * Er dient sprake te zijn van een levensvatbaar en in Arnhem gevestigd bedrijf (tot 50 werknemers). Verhuurders opgelet: de Warmtewet De kans is groot dat het u als verhuurder ontgaan is: toen u op 1 januari 2014 het glas hief trad de Warmtewet in werking. De naam van de wet trekt niet meteen de aandacht van verhuurders, maar de inhoud verdient de onverdeelde aandacht van iedere verhuurder die verwarmde ruimte verhuurt. De Warmtewet is van toepassing op iedereen die zich bezighoudt met de levering van warmte. Onder warmte wordt (warm) water verstaan, dat bestemd is voor de verwarming of koeling van ruimten, voor sanitaire doeleinden of voor huishoudelijk gebruik. Kort gezegd wordt iedere verhuurder die zijn huurders warm water biedt dus geraakt door de Warmtewet. Alleen de verhuurder die de huurder zelf zijn gas- en wateraansluitingen laat regelen, valt buiten het bereik van de wet: wanneer de verhuurder aan zijn huurder verwarming aanbiedt via een warmtenet of door een centrale verwarmingsinstallatie binnen een complex (of winkelcentrum), moet hij voldoen aan deze nieuwe wet. De wet geldt ook voor bestaande installaties en contracten. Mr L. Vrakking van De Kempenaer Advocaten heeft alle informatie in vogelvlucht op papier gezet. Die informatie vindt u op warmtewet. Doe er uw voordeel mee! Collectieve energie-inkoop: een reminder In juni attendeerden wij u er in de nieuwsbrief op dat nú het moment is om mee te doen aan de collectieve energie-inkoop. De energieprijzen zijn historisch laag en bovendien biedt de collectieve inkoop u nog extra besparingsmogelijkheden. StAB biedt, vanuit haar overeenkomst voor collectieve energie-inkoop met Kobespa Energiecollectief, de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend te onderzoeken hoeveel u kunt besparen. KLEINE MOEITE, GROOT VOORDEEL vervolgens in kort tijdsbestek uw voordeel Wij begrijpen dat het van u weer een uit en als u besluit over te stappen regelen extra handeling vraagt waar u niet op zit te zij verder alles. wachten. U hoeft echter alleen een kopie van uw laatste factuur of jaarafrekening BESPARINGSVOORBEELDEN van de leverancier van gas en elektra aan te Kleine en grote verbruikers die zich al meldden voor een gratis onderzoek besparen leveren. Kobespa Energiecollectief rekent nu tussen de 625,- en 4.000,- op jaarbasis. Bovendien kon voor iedere geïnteresseerde een besparing worden gerealiseerd. MEER WETEN? Uiteraard mag u telefonisch meer informatie inwinnen bij Kobespa Energiecollectief: (024) Liever gelijk inzicht in uw besparing? Zend u dan de verbruiksgegevens van uw bedrijf aan 5

6 Businesscases zonnepanelen In de vorige nieuwsbrief en digitaal, zijn alle bedrijven op de StAB bedrijventerreinen uitgenodigd voor een quickscan toepassing zonnepanelen. Daarop hebben twaalf bedrijven gereageerd. Uit de quickscans blijkt dat er voor het merendeel van de bedrijven een prima rendement is te behalen; er moet echter wel een flinke investering voor worden gedaan, waarbij de terugverdientijd ligt tussen de 6 en 12 jaar. Dit blijkt niet te passen binnen de huidige strategie van de bedrijven. Daarmee beschouwt de stichting deze activiteit op dit moment als beëindigd. Collectieve Surveillance werkt! De nieuwe afspraken over de collectieve surveillance en de korte lijnen tussen politie, gemeente en StAB worden in positieve zin opgemerkt door ondernemers. Ook de surveillanten voelen zich beter toegerust om hun werk op onze terreinen te doen. DE HOOFDSURVEILLANT AAN HET WOORD De economische situatie maakt dat we op de bedrijventerreinen vaker met inbraken en bijna inbraken worden geconfronteerd. Meer dan in voorgaande jaren trekken wij bij verdachte situaties op met de politie en vinden aanhoudingen plaats. Helaas lukt dit niet altijd. Zichtbare surveillance, direct optreden bij overlast en melden van verdachte voertuigen of kapotte straatverlichting blijft belangrijk, aldus hoofdsurveillant Michel Rutten. Het mooie weer van de afgelopen maanden betekent meer overlast van hangjongeren en straatprostitutie. Wij blijven ze wegsturen. Geef ook úw bevindingen door aan Securitas of StAB, zodat we met elkaar ongewenste situaties in de kiem aanpakken. NOG GEEN DEELNEMER? Voor slechts 50,- per maand deelt u in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor meer informatie: ga naar onze website (www.collectievesurveillance.nl) of mail naar Een overzicht van de bevindingen van mei-augustus 2014 vindt u ook op de website. Oproep aan vastgoedeigenaren Van veel bedrijven op de StAB-bedrijventerreinen heeft de stichting de gegevens van contactpersonen en adressen. Die gegevens ontbreken voor een groot deel van de vastgoedeigenaren. Willen wij u sneller en gerichter kunnen informeren over belangrijke ontwikkelingen op uw bedrijventerrein, dan beschikken wij ook graag over een naam van de contactpersoon, telefoonnummer en adres. Wilt u deze aan het stichtingsbureau doorgeven? De gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik en worden zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt de gegevens mailen aan of bel (026) COLUMN Brandtoren Wie wel eens op het Rozendaalse Veld komt kent ongetwijfeld de brandtoren. Op het hoogste punt in het veld verheft de toren zich enkele tientallen meters boven het maaiveld. Eind augustus werd een feestje bij de toren gehouden. Gebouwd in 1949 werd stil gestaan bij het 65 jarig bestaan. Het is nog de enige in Nederland behouden brandtoren. De toren heeft in zijn actieve periode deel uitgemaakt van een groep van zes brandtorens verspreid over de Veluwe. Vanuit de torens kon het hele Veluwse bosareaal worden overzien. In tijden van brandgevaar werden de torens bemand en vormden zo een bewakingsnetwerk. Met de komst van andere bosbranddetectiesystemen verloren de torens zo n 35 jaar geleden hun functie. Kort na het verjaardagsfeestje, het is een aardige nazomeravond, fiets ik nog een keer terug naar de brandtoren, stop daar en neem plaats op het bankje aan de voet van de toren. De zon staat laag oranjerood aan de westelijke avondhemel; dezelfde richting waar de open Arnhemse bedrijventerreinen zich bevinden. Bij de gedachte aan de bedrijventerreinen dringt zich een vergelijking aan mij op. Vertonen de StAB Bedrijventerrein Contactgroepen niet verdacht veel overeenkomst met die brandtorens uit de vorige eeuw? Contactgroepen van vijf, zes ondernemers per bedrijventerrein die waken over de kwaliteit en veiligheid van die bedrijventerreinen. Met elkaar vormen zij een netwerk van ogen en oren op de zes open Arnhemse bedrijventerreinen. Dat doen ze voor alle bedrijven op die terreinen. Op het bankje gezeten mijmer ik wat over de houdbaarheidsdatum van dit netwerk van contactgroepen en over wat er in de toekomst mogelijk voor in de plaatst kan komen. Opeens valt het mij op dat de brandtoren als een vinger naar de avondlucht omhoog wijst als wil hij zeggen: the answer is in the air. Ik kijk omhoog en word op hetzelfde moment overvallen door een visioen. Alle bedrijven zijn met elkaar verbonden via een virtueel platform. Men waakt gezamenlijk over de belangen en veiligheid van de bedrijventerreinen. Daarover wordt rechtstreeks met elkaar gecommuniceerd. Er worden spontaan initiatieven genomen. De gemeente, ook aangesloten op dit platform, ondersteunt die initiatieven waar nodig. De contactgroepen zijn opgegaan in deze vorm van totale bedrijvenparticipatie. Als ik mijn directe omgeving weer bewust word, zie ik dat het inmiddels donker is geworden. In de verte flikkeren lichtjes op de Arnhemse bedrijventerreinen. Colofon september 2014, jaargang 5, nummer 2 Bedrijventerrein nieuwsbrief is een uitgave van StAB Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen Contactgegevens StAB Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem. t (026) , Redactie Stichtingsbureau StAB, Paméla Zeylstra Vormgeving Beyond Illusions, Herman Dijenborgh Oplage 900 exemplaren Distributie Ondernemers en vastgoedeigenaren bedrijventerreinen Bakenhof, Het Broek, Westervoortsedijk, IJsseloord I, De Overmaat, Rijkerswoerd Bob Kobessen, adviseur StAB Reacties naar: 6

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen jaargang 4, oktober 2005 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer Freeriders: wie profiteert,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van

Nadere informatie

Fonds Ondernemend Groningen

Fonds Ondernemend Groningen NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I LENTE 2010 I JAARGANG 9 WWW.TERREINWINST.NL PAG 4. BRAND IN JOUW BEDRIJF: Meer ellende dan de verzekering kan goedmaken PAG 5. DANIël HARSSEMA Over 10 jaar Terreinwinst

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof Een enquête onder de bewoners Amsterdam, mei 2013 De uitvoering van deze enquête is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Bewonersvereniging

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Beveiliging

Draaiboek Parkmanagement. Beveiliging Draaiboek Parkmanagement Beveiliging Draaiboek Parkmanagement Beveiliging Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectieve beveiliging houdt in dat de ondernemers de handen

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie