BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE SEPTEMBER 2014 Facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem-Noord IJSSELOORD 1 > verhuizing Opel Broekhuis naar Ringoven zorgt voor upgrade pand De gemeente bereidt een facetbestemmingsplan voor het Industrieterrein Arnhem-Noord voor. Daarin legt zij een aanpassing van de bestaande geluidzone vast én een regeling voor het beheer van die zone. Het is ingewikkelde materie voor de doorsnee ondernemer en ook niet geheel zonder consequenties. StAB heeft de gemeente dan ook gevraagd voor bedrijven die er direct mee van doen krijgen een informatiebijeenkomst te beleggen. Die bedrijven kunnen in de loop van dit najaar een uitnodiging tegemoet zien. Hierna een korte toelichting op wat er op hoofdlijnen in het facetplan geregeld gaat worden. WAT IS DE GELUIDZONE zone wordt verkleind met het oppervlak van De bedrijventerreinen Westervoortsedijk, het toegevoegde terrein Koningspleij-Noord. Het Broek en Kleefse Waard (tezamen het Industrieterrein Arnhem Noord) zijn gezoneerd industrieterrein, zoals bedoeld in de Zowel de huidige als de nieuwe geluidzone NIEUWE GELUIDZONE VASTGELEGD IN FACETPLAN Wet geluidhinder. Dit gezoneerde industrieterrein biedt de mogelijkheid van vestiging Om te voorkomen dat al deze bestemmings- bestrijken meerdere bestemmingsplannen. van bedrijven die als grote lawaaimakers plannen afzonderlijk integraal moeten worden worden aangemerkt. Op grond van de Wet herzien, wordt een zogeheten facetbestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt enkel geluidhinder bestaat de verplichting om rondom het Industrieterrein Arnhem Noord een facet (in dit geval geluid) van een planologische regeling herzien, zonder dat onder- een geluidzone vast te stellen, waarbuiten de geluidsbelasting als gevolg van dit terrein liggende bestemmingen opnieuw moeten de waarde van 50 db(a) niet te boven mag worden bestemd. Met het facetbestemmingsplan voor het Industrieterrein Noord wordt de gaan. Binnen de geluidzone zijn in beginsel geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen nieuwe geluidzone planologisch vastgelegd toegestaan. De grens rondom de geluidzone en de oude opgeheven. is de zonegrens: de 50dB(A) contour. Voor het industrieterrein Arnhem Noord is de huidige ZONEBEHEER geluidzone op 22 augustus 1990 bij Koninklijk Het binnen de perken houden van de totale Besluit vastgesteld. geluidsbelasting van het Industrieterrein Arnhem-Noord is de zorg van de gemeente. STEDELIJKE NIEUWBOUW MAAKT AANPASSING NOODZAKELIJK Dat houdt in: het vastleggen van de maximaal Op het westelijk deel van het industrieterrein is grootschalige stedelijke bebouwing zonebesluit en het bewaken van die zone. Dit beschikbare geluidsruimte in de vorm van een in ontwikkeling, in de vorm van woningen en wordt weer vastgelegd in een zonebeheerplan. In het zonebeheerplan wordt een even- commerciële functies, waardoor dit gebied geen onderdeel meer zal uitmaken van het wichtige verdeling van de totaal beschikbare industrieterrein. Daarom moet de geluidzone geluidruimte over de verschillende bouwpercelen c.q. bedrijven binnen het gezoneerde en de daarbij behorende zonegrens worden aangepast. Aan het oostelijke gedeelte van industrieterrein Arnhem-Noord nagestreefd. het industrieterrein is de locatie Koningspleij- De nog beschikbare geluidruimte wordt Noord aan het industrieterrein toegevoegd. gereserveerd voor nieuwe ontwikkelingen bij Dit heeft tot gevolg dat ter plaatste de geluid- lees verder op pagina 5 HET BROEK > economische prestatie Het Broek in beeld gebracht WESTERVOORTSEDIJK > parkeermaatregelen Mercatorweg lijken te helpen DE OVERMAAT > boerderij De Overmaat krijgt nieuwe huurder BAKENHOF > bedrijvenbijeenkomst bij Volvo Scholten succes RIJKERSWOERD > verkeersonderzoek afgerond, laatste maatregelen gepland BIJEENKOMSTEN 26 SEPTEMBER kennismakingstoer raadsleden Met bedrijventerrein nieuwsbrief houden wij iedereen die betrokken is bij het wel en wee op de open Arnhemse bedrijventerreinen op de hoogte van de ontwikkelingen op die bedrijventerreinen. Is uw bedrijf gevestigd op De Overmaat, Rijkerswoerd, Bakenhof, IJsseloord 1, Het Broek of Westervoortsedijk? Dan krijgt u automatisch deze nieuwsflyer toegezonden. U kunt dan ook al onze bedrijvenbijeenkomsten bezoeken: die zijn toegankelijk voor álle bedrijven op de open bedrijven terreinen! 20 NOVEMBER bedrijvenbijeenkomst Westervoortsedijk OKA IS PARTNER VAN StAB

2 IJSSELOORD 1 OPEL BROEKHUIS IS VERHUISD De verhuizing van Opel Broekhuis naar de Ringoven is inmiddels een feit. De facelift van het pand is opnieuw een opsteker voor de kwaliteitsslag die op IJsseloord 1 is ingezet. NIEUW: COFFEE PACKAGING COMPANY In een al jaren leegstaande showroom op IJsseloord 1 is sinds kort een nieuw bedrijf gevestigd dat koffiecapsules produceert voor de (inter)nationale markt. Het bedrijf werkt intensief samen met Koffiebranderij Peeze. HET BROEK PARKEERVAKKEN EN PARKEERVERBOD De maatregelen om de veiligheid op het kruispunt Bruningweg/ Driepoortenweg te verbeteren zijn inmiddels uitgevoerd. Er is een aanpassing van de bocht doorgevoerd en een parkeerverbod aan één zijde van de Bruningweg ingesteld. De bochtaanpassing behoeft nog optimalisatie. Dit is nog bij de gemeente in beraad. Voor het instellen van eenrichtingsverkeer en realiseren van de parkeervakken aan de Blankenweg is een voornemen voor een verkeersbesluit gepubliceerd. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Het verkeersbesluit is recent genomen en ligt nu ter inzage. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt het uitgevoerd. Uiteraard hopen wij dat dit nog in het derde kwartaal gebeurt. De parkeervakindeling voor de Johannes Huddeweg en Pieter Calandweg is gerealiseerd. PRESENTATIE RESULTATEN ECONOMISCHE EFFECT RAPPORTAGE 4 SEPTEMBER In de maanden juni en juli is een analyse uitgevoerd naar het economisch presteren van het bedrijventerrein en welke knelpunten en aandachtspunten er zijn op het terrein (zowel in openbaar gebied als op privaat terrein). De resultaten van het onderzoek hebben we recent in een ontbijtbijeenkomst met ondernemers en vastgoedeigenaren op Het Broek gedeeld. De belangrijkste conclusies vindt u ná 8 september op onze website Hebben wij uw adres, dan ontvangt u de conclusies binnenkort ook via de digitale nieuwsbrief. PILOT AANSLUITING GLASVEZEL LEEMANSWEG STAB heeft in samenwerking met P.C. Graphics IT Specialisten en Advo ICT het initiatief genomen om een start te maken met glasvezelaanleg op de Leemansweg, Pieter Calandweg en Simon Stevinweg te Arnhem. De eerste pilot is inmiddels opgestart bij Drukkerij der Wiel en Rosmalen aan de Leemansweg 22 en wordt binnenkort opgeleverd. Het technische glasvezelaanbod betreft 1-op-1 open connecties met bandbreedtes variërend van 20 tot 100 Mb up&down voorzien van vaste ip-nummerblokken. Verdere informatie over dit project wordt binnenkort uitgebreid gecommuniceerd aan de bedrijven gevestigd aan de betreffende straten. Bedrijven die op dit project willen aanhaken kunnen nu al contact opnemen voor verdere informatie en oriëntatie met de contactpersoon bij P.C. Graphics, Peter Tempelaar (06) DUMPING AFVAL PIETER CALANDWEG De gemeente heeft een melding ontvangen dat er op zaterdag 9 augustus een flinke hoeveelheid bedrijfsafval was gedumpt op de hoek van de Pieter Calandweg/Simon Stevinweg. De handhavers van de gemeente Arnhem doen er alles aan om te achterhalen waar dit afval vandaan komt en de daders te berispen. In deze omgeving is er een snelle doorloop van bedrijven en de uitbaters daarvan. Dat bemoeilijkt handhaving. Heeft u iets gezien dat hen kan helpen? Laat dit dan weten aan StAB Informatie en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. BARBECUE VRIJDAG 27 JUNI DOORSLAAND SUCCES! Alle ondernemers waren uitgenodigd om op de vrije voetbalavond van 27 juni jl. met elkaar te genieten van een heerlijke barbecue en intussen ontwikkelingen van belang voor het bedrijventerrein mee te pikken. Nog niet eerder was de opkomst zo groot. Arjan Vissinga en zijn team bedanken wij voor de gastvrije ontvangst en het gratis wassen van de auto s van de deelnemers. Was u er niet bij? Zorg dat u er volgende keer wel bij bent! Heeft u de uitnodiging nooit ontvangen? Geef dan uw gegevens door aan het stichtingsbureau op 2

3 WESTERVOORTSEDIJK BEDRIJVENTERREIN WESTERVOORTSEDIJK BEDRIJVENBIJEENKOMST BIJ HET GELDERS ARCHIEF Alle bedrijven en vastgoedeigenaren krijgen in oktober een uitnodiging voor een StAB bedrijvenbijeenkomst op donderdag 20 november van tot Wij stellen u dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de bestemmingsplannen en parkeer- en verkeerzaken. Bovendien krijgt u een exclusieve rondleiding door het prachtige nieuwe pand van het Gelders Archief. U kunt zich nu al aanmelden door een te sturen naar of via de button op de website PARKEERMAATREGELEN MERCATORWEG/WESTERVOORTSEDIJK MTSA/SNELLIUSWEG LIJKEN TE WERKEN In de vorige nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan de parkeerdruk op de Mercatorweg, o.a. veroorzaakt door werknemers van daar gevestigde kantoren. De gemeente heeft in juni het aangekondigde parkeerverbod (gele streep) aan de zijde van het Gelders Archief ingevoerd. Aan de overkant moeten de parkeervakken nog worden gerealiseerd. Voorlopige conclusie is dat het lijkt te werken. DE OVERMAAT VOORTGANG VERKEERSMAATREGELEN Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd om het bedrijventerrein verkeersveiliger te maken. Meest recente maatregel is het parkeerverbod op de parallelweg langs de A325, om parkerend publiek dat naar Gelredome gaat te weren. Er resten nog een paar maatregelen: inrijverbod voor vrachtverkeer vanaf de Kronenburgdijk naar de parallelweg A325 en het aanbrengen van kleine reflectoren op de vangrail; een deel van de parkeervakken ter hoogte van Mantel; er wordt nog uitgezocht of het mogelijk is de sluiproute naar Esso voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten; de gemeente zoekt nog uit of extra openbare verlichting op enkele donkere plekken op het bedrijventerrein nodig is. BOERDERIJ DE OVERMAAT KRIJGT INVULLING Boerderij De Overmaat stond al geruime tijd leeg. Positief nieuws dus dat het pand is verkocht. Het bedrijf Gebra Infra uit Gendt zal het pand in het 1e kwartaal van 2015 betrekken. BAKENHOF Raadsleden bezoeken 26 september bedrijventerreinen Op vrijdagmiddag 26 september rijdt StAB de gemeenteraadsleden rond voor een kennismaking met de bedrijventerreinen Rijkerswoerd, De Overmaat en Bakenhof in Arnhem-Zuid en IJsseloord 1, Het Broek en Westervoortsedijk in Arnhem-Noord. BARBECUE OP 21 MEI WAS WEDEROM EEN SUCCES Mooi weer, een prachtige plek op het balkon bij Volvo Scholten en lekker eten. Onder die omstandigheden werd het succes van de gezamenlijke acties gevierd met het merendeel van de ondernemers op het bedrijventerrein. Was u er niet bij? Wij maken van deze barbecue een traditie, dus volgend jaar een nieuwe kans om erbij te zijn. De nieuwe gemeenteraad is eind maart geïnstalleerd. Het StAB-bestuur vindt het nu een goed moment om hen van nabij kennis te laten maken met de bedrijventerreinen en hen te informeren over wat er speelt. De terreinen vertegenwoordigen immers de meeste werkgelegenheid in Arnhem, maar kennen ook leegstandsproblemen en daarmee samenhangende vraagstukken, zoals wat sta je als gemeente toe en wat niet. Op ieder terrein is er wel iets aan de orde, waarin het beleid van de gemeente Arnhem een rol speelt en om herijking van dat beleid vraagt. Hebt u nog zaken waarvan u vindt dat ze absoluut onder de aandacht van de gemeenteraad moeten worden gebracht? Laat ons dat dan weten door een te zenden aan 3

4 RIJKERSWOERD HET VERKEERSONDERZOEK In de vorige nieuwsbrieven vertelden wij u dat er een verkeersonderzoek op bedrijventerrein Rijkerswoerd is uitgevoerd. Alle ondernemers ontvingen hierover in juni al een brief. Aanleiding voor het onderzoek was tweeledig: de parkeerproblematiek, ondanks de verbeteringen door aangebrachte parkeervakbelijning; de verkeersdruk rond de ontsluiting van het bedrijventerrein op de Marga Klompélaan. Doel van het onderzoek was inzichtelijk te krijgen wat de oorzaak is en welke oplossingen er mogelijk zijn. De onderzoeksresultaten De parkeerdruk op de openbare weg is overdag hoog (boven de 85%). De openbare parkeerplaatsen op het bedrijventerrein worden overdag voor het grootste deel gebruikt door werknemers van de gevestigde bedrijven. Overloop van bezoekers van het CBR en de Poli parkeren voor het merendeel bij Gamma en in de woonwijk. Op de private bedrijfsterreinen zijn nog veel plaatsen beschikbaar. De gemiddelde parkeerdruk op eigen terrein ligt overdag tussen de 44% en 53%. Tijdens de verkeerstellingen zijn er geen grote problemen met de doorstroming geconstateerd. Toch voldoen beide kruisingen op het drukste uur niet aan de norm. Op basis van resultaten geen ingrijpende aanpassingen De resultaten zijn met de vakgroep Verkeer van de gemeente Arnhem besproken. Voor zowel de parkeerdruk als de ontsluitingsproblemen kan de gemeente ingrijpende en kostbare maatregelen op basis van de resultaten niet legitimeren. Over de ontsluitingsproblematiek is in het overleg met de gemeente door de Bedrijventerrein Contactgroep aangevoerd dat regelmatig de veiligheid van verkeersdeelnemers op de kruisingen in het geding is. Echter, het aantal en de aard van de officieel geregistreerde ongevallen is onvoldoende voor aanpassing van de kruisingen. Eenvoudige aanpassingen worden of zijn al uitgevoerd Door de gemeente eenvoudig door te voeren parkeerverbeteringen zijn of worden wel uitgevoerd: de kruising Marga Klompélaan-Hazenkamp is verbeterd. Er is een langere (gecombineerde) uitvoegstrook naar het bedrijventerrein, waardoor automobilisten vanaf de Hazenkamp beter zien welk verkeer afbuigt. Verder is er een doorgetrokken streep aangebracht op de Marga Klompélaan richting Burgemeester Matsersingel, zodat verkeer vanaf de Hazenkamp direct kan invoegen op de linkerbaan; er is parkeervakmarkering aangebracht op het bedrijventerrein om automobilisten te sturen waar zij hun auto parkeren. Er kan gehandhaafd worden indien verkeerd geparkeerde auto s verkeersonveilige situaties veroorzaken; er komt een parkeerverbod op de hoek van de Hazenkamp-Papenkamp tegenover de Tango; er wordt extra parkeervakmarkering aangebracht waar dit nog mogelijk is, bijvoorbeeld ter hoogte van Zijm nabij de kruising met de Lange Akkers. Wat wordt van de ondernemers gevraagd zorgt u dat uw personeel zoveel mogelijk op eigen terrein parkeert; parkeer op de openbare weg de auto s in de parkeervakken. Daarbuiten is nadrukkelijk verboden; verlaat het bedrijventerrein vaker via de Lange Akkers, zodat het verkeer over twee uitgangen wordt verspreid; Hoewel soms lijkt dat er op plekken nog ruimte is voor parkeervakken, zijn die bewust niet als zodanig ingevuld. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de benodigde manoeuvreerruimte voor vrachtverkeer. Met de uitgevoerde parkeermaatregelen en uw medewerking om deze maatregelen tot een succes te maken is de parkeerproblematiek tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. De ontsluitingsproblemen zijn lastig, maar niet zo problematisch dat het om vergaande maatregelen vraagt. Als dit in de toekomst nadelig verandert, dan is dat het moment om opnieuw met de gemeente in gesprek te gaan. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat dit dan weten aan het StAB-bureau, ONTWIKKELINGEN ROND DANSSCHOOL In de media is in de afgelopen maanden meerdere keren bericht over de dansschool van Max Studio s, die enkele jaren geleden zonder toestemming is gevestigd in een pand aan de Papenkamp. Ook is er voor de zomer in de gemeenteraad diverse keren gesproken over de ontstane situatie. De gemeente is van mening dat een dansschool niet thuishoort op een bedrijventerrein. Daarom heeft zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd. Op dit moment lopen er twee juridische procedures naar aanleiding van het handhavingsbesluit en het weigeringsbesluit voor de vergunning. De handhaving is opgeschort zolang deze procedures lopen. StAB blijft via de gemeente op de hoogte van de ontwikkelingen. 4

5 vervolg Facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem Noord zowel bestaande als nieuw te vestigen bedrijven. De gemeente heeft ervoor gekozen om het zonebeheerplan ook te verankeren in het facetplan. BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Met de benodigde planologische procedure voor het facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem-Noord zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2014 worden gestart. De gemeente heeft toegezegd bij de start van de procedure een informatiebijeenkomst te beleggen voor de betrokken bedrijven. De bedrijven worden daarover door StAB rechtstreeks geïnformeerd. Hebt u voordien al vragen? Neemt u dan contact op met Noortje Breij van de gemeente Arnhem (zij is twee dagen per week werkzaam voor de gemeente, derhalve het beste via te bereiken: Ondernemershulp Arnhem mogelijk via 155-red-een-bedrijf De gemeente Arnhem en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) lanceerden eerder dit jaar een noodloket voor lokale ondernemers. Met het initiatief 155-redeen-bedrijf kunnen ondernemers in Arnhem die het moeilijk hebben terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. De gemeente Arnhem biedt u als ondernemer deze adviesgesprekken gratis aan. De afgelopen maanden hebben ondernemers reeds gebruik gemaakt van deze hulpfaciliteit en ook de komende periode blijft het noodloket beschikbaar. De ondernemer kan via het speciale telefoonnummer of via de website (klik op ondernemer rechtsboven) om hulp vragen. De adviseur van het IMK bespreekt samen met de ondernemer de problemen en kijkt naar concrete oplossingen. De problemen zijn divers en liggen vaak op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Door deze snelle hulpfaciliteit worden problemen in de kiem gesmoord, bijvoorbeeld door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Daarmee kan in veel gevallen worden voorkomen dat de onderneming echt in de problemen komt. Ondernemers uit Arnhem*, waarvan de continuïteit van de onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met telefoonnummer (088) of 24 uur per dag via internet * Er dient sprake te zijn van een levensvatbaar en in Arnhem gevestigd bedrijf (tot 50 werknemers). Verhuurders opgelet: de Warmtewet De kans is groot dat het u als verhuurder ontgaan is: toen u op 1 januari 2014 het glas hief trad de Warmtewet in werking. De naam van de wet trekt niet meteen de aandacht van verhuurders, maar de inhoud verdient de onverdeelde aandacht van iedere verhuurder die verwarmde ruimte verhuurt. De Warmtewet is van toepassing op iedereen die zich bezighoudt met de levering van warmte. Onder warmte wordt (warm) water verstaan, dat bestemd is voor de verwarming of koeling van ruimten, voor sanitaire doeleinden of voor huishoudelijk gebruik. Kort gezegd wordt iedere verhuurder die zijn huurders warm water biedt dus geraakt door de Warmtewet. Alleen de verhuurder die de huurder zelf zijn gas- en wateraansluitingen laat regelen, valt buiten het bereik van de wet: wanneer de verhuurder aan zijn huurder verwarming aanbiedt via een warmtenet of door een centrale verwarmingsinstallatie binnen een complex (of winkelcentrum), moet hij voldoen aan deze nieuwe wet. De wet geldt ook voor bestaande installaties en contracten. Mr L. Vrakking van De Kempenaer Advocaten heeft alle informatie in vogelvlucht op papier gezet. Die informatie vindt u op warmtewet. Doe er uw voordeel mee! Collectieve energie-inkoop: een reminder In juni attendeerden wij u er in de nieuwsbrief op dat nú het moment is om mee te doen aan de collectieve energie-inkoop. De energieprijzen zijn historisch laag en bovendien biedt de collectieve inkoop u nog extra besparingsmogelijkheden. StAB biedt, vanuit haar overeenkomst voor collectieve energie-inkoop met Kobespa Energiecollectief, de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend te onderzoeken hoeveel u kunt besparen. KLEINE MOEITE, GROOT VOORDEEL vervolgens in kort tijdsbestek uw voordeel Wij begrijpen dat het van u weer een uit en als u besluit over te stappen regelen extra handeling vraagt waar u niet op zit te zij verder alles. wachten. U hoeft echter alleen een kopie van uw laatste factuur of jaarafrekening BESPARINGSVOORBEELDEN van de leverancier van gas en elektra aan te Kleine en grote verbruikers die zich al meldden voor een gratis onderzoek besparen leveren. Kobespa Energiecollectief rekent nu tussen de 625,- en 4.000,- op jaarbasis. Bovendien kon voor iedere geïnteresseerde een besparing worden gerealiseerd. MEER WETEN? Uiteraard mag u telefonisch meer informatie inwinnen bij Kobespa Energiecollectief: (024) Liever gelijk inzicht in uw besparing? Zend u dan de verbruiksgegevens van uw bedrijf aan 5

6 Businesscases zonnepanelen In de vorige nieuwsbrief en digitaal, zijn alle bedrijven op de StAB bedrijventerreinen uitgenodigd voor een quickscan toepassing zonnepanelen. Daarop hebben twaalf bedrijven gereageerd. Uit de quickscans blijkt dat er voor het merendeel van de bedrijven een prima rendement is te behalen; er moet echter wel een flinke investering voor worden gedaan, waarbij de terugverdientijd ligt tussen de 6 en 12 jaar. Dit blijkt niet te passen binnen de huidige strategie van de bedrijven. Daarmee beschouwt de stichting deze activiteit op dit moment als beëindigd. Collectieve Surveillance werkt! De nieuwe afspraken over de collectieve surveillance en de korte lijnen tussen politie, gemeente en StAB worden in positieve zin opgemerkt door ondernemers. Ook de surveillanten voelen zich beter toegerust om hun werk op onze terreinen te doen. DE HOOFDSURVEILLANT AAN HET WOORD De economische situatie maakt dat we op de bedrijventerreinen vaker met inbraken en bijna inbraken worden geconfronteerd. Meer dan in voorgaande jaren trekken wij bij verdachte situaties op met de politie en vinden aanhoudingen plaats. Helaas lukt dit niet altijd. Zichtbare surveillance, direct optreden bij overlast en melden van verdachte voertuigen of kapotte straatverlichting blijft belangrijk, aldus hoofdsurveillant Michel Rutten. Het mooie weer van de afgelopen maanden betekent meer overlast van hangjongeren en straatprostitutie. Wij blijven ze wegsturen. Geef ook úw bevindingen door aan Securitas of StAB, zodat we met elkaar ongewenste situaties in de kiem aanpakken. NOG GEEN DEELNEMER? Voor slechts 50,- per maand deelt u in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor meer informatie: ga naar onze website (www.collectievesurveillance.nl) of mail naar Een overzicht van de bevindingen van mei-augustus 2014 vindt u ook op de website. Oproep aan vastgoedeigenaren Van veel bedrijven op de StAB-bedrijventerreinen heeft de stichting de gegevens van contactpersonen en adressen. Die gegevens ontbreken voor een groot deel van de vastgoedeigenaren. Willen wij u sneller en gerichter kunnen informeren over belangrijke ontwikkelingen op uw bedrijventerrein, dan beschikken wij ook graag over een naam van de contactpersoon, telefoonnummer en adres. Wilt u deze aan het stichtingsbureau doorgeven? De gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik en worden zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt de gegevens mailen aan of bel (026) COLUMN Brandtoren Wie wel eens op het Rozendaalse Veld komt kent ongetwijfeld de brandtoren. Op het hoogste punt in het veld verheft de toren zich enkele tientallen meters boven het maaiveld. Eind augustus werd een feestje bij de toren gehouden. Gebouwd in 1949 werd stil gestaan bij het 65 jarig bestaan. Het is nog de enige in Nederland behouden brandtoren. De toren heeft in zijn actieve periode deel uitgemaakt van een groep van zes brandtorens verspreid over de Veluwe. Vanuit de torens kon het hele Veluwse bosareaal worden overzien. In tijden van brandgevaar werden de torens bemand en vormden zo een bewakingsnetwerk. Met de komst van andere bosbranddetectiesystemen verloren de torens zo n 35 jaar geleden hun functie. Kort na het verjaardagsfeestje, het is een aardige nazomeravond, fiets ik nog een keer terug naar de brandtoren, stop daar en neem plaats op het bankje aan de voet van de toren. De zon staat laag oranjerood aan de westelijke avondhemel; dezelfde richting waar de open Arnhemse bedrijventerreinen zich bevinden. Bij de gedachte aan de bedrijventerreinen dringt zich een vergelijking aan mij op. Vertonen de StAB Bedrijventerrein Contactgroepen niet verdacht veel overeenkomst met die brandtorens uit de vorige eeuw? Contactgroepen van vijf, zes ondernemers per bedrijventerrein die waken over de kwaliteit en veiligheid van die bedrijventerreinen. Met elkaar vormen zij een netwerk van ogen en oren op de zes open Arnhemse bedrijventerreinen. Dat doen ze voor alle bedrijven op die terreinen. Op het bankje gezeten mijmer ik wat over de houdbaarheidsdatum van dit netwerk van contactgroepen en over wat er in de toekomst mogelijk voor in de plaatst kan komen. Opeens valt het mij op dat de brandtoren als een vinger naar de avondlucht omhoog wijst als wil hij zeggen: the answer is in the air. Ik kijk omhoog en word op hetzelfde moment overvallen door een visioen. Alle bedrijven zijn met elkaar verbonden via een virtueel platform. Men waakt gezamenlijk over de belangen en veiligheid van de bedrijventerreinen. Daarover wordt rechtstreeks met elkaar gecommuniceerd. Er worden spontaan initiatieven genomen. De gemeente, ook aangesloten op dit platform, ondersteunt die initiatieven waar nodig. De contactgroepen zijn opgegaan in deze vorm van totale bedrijvenparticipatie. Als ik mijn directe omgeving weer bewust word, zie ik dat het inmiddels donker is geworden. In de verte flikkeren lichtjes op de Arnhemse bedrijventerreinen. Colofon september 2014, jaargang 5, nummer 2 Bedrijventerrein nieuwsbrief is een uitgave van StAB Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen Contactgegevens StAB Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem. t (026) , Redactie Stichtingsbureau StAB, Paméla Zeylstra Vormgeving Beyond Illusions, Herman Dijenborgh Oplage 900 exemplaren Distributie Ondernemers en vastgoedeigenaren bedrijventerreinen Bakenhof, Het Broek, Westervoortsedijk, IJsseloord I, De Overmaat, Rijkerswoerd Bob Kobessen, adviseur StAB Reacties naar: 6

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE APRIL 2014 Businesscases zonnepanelen RIJKERSWOERD Steeds meer bedrijven kiezen ervoor zelf stroom op te wekken met zonnepanelen. Dit is goed voor het milieu én in veel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.055.926 Zaaknummer: 2014-11-00464 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord

Nadere informatie

bedrijventerrein nieuwsbrief

bedrijventerrein nieuwsbrief 04 2013 STICHTING ARNHEMSE BEDRIJVENTERREINEN bedrijventerrein nieuwsbrief WESTERVOORTSEDIJK HET BROEK IJSSELOORD 1 > update bestemmingsplan Fluvium-Midden/ Westervoortsedijk-West > feestelijke opening

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB Vastgesteld 3 februari 2014 Inhoud Inleiding en samenvatting 4 1. Organisatorische doelstellingen 5 1.1. Algemeen Bestuur en

Nadere informatie

Inleiding: Transportbedrijf Moeijes is toentertijd op verzoek van de gemeente naar het bedrijventerrein verhuisd. fig 1: Huidige situatie.

Inleiding: Transportbedrijf Moeijes is toentertijd op verzoek van de gemeente naar het bedrijventerrein verhuisd. fig 1: Huidige situatie. Inleiding: Transportbedrijf Moeijes BV gevestigd aan de Factorij 19 in Zwaag is bereid grond aan te kopen om kopen voor meer dan een half miljoen euro voor de verplaatsing c.q uitbreiding van het parkeerterrein.

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM

PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen,

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014 BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014 Bezoek raadsleden enthousiast ontvangen Als er u vrijdagmiddag 26 september oog voor had zal u de chique bus die de bedrijventerreinen aandeed niet zijn

Nadere informatie

Hazenkamp 62 te Arnhem

Hazenkamp 62 te Arnhem Te huur Bedrijfspand met kantoor Hazenkamp 62 te Arnhem Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Ontwerpbestemmingsplan Crematorium Zuiderhof

ZIENSWIJZENNOTA. Ontwerpbestemmingsplan Crematorium Zuiderhof ZIENSWIJZENNOTA Ontwerpbestemmingsplan Crematorium Zuiderhof Gemeente Hilversum, Afdeling Beleidsontwikkeling, Team Advies 21 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Crematorium

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling) STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22699 augustus 2014 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Veenweg-Philippus Uytenhovenpad (wijzigen bestaande voorrangsregeling)

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax 024 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Winsum en milieueffectrapport (MER).

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Winsum en milieueffectrapport (MER). Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar H. Emons, 0595 447781 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Emons) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Bestemmingsplan

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Aan de Raad. Inleiding

Aan de Raad. Inleiding Nr: Schipluiden: 10 augustus 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Kastanjehof" Aan de Raad Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Kastanjehof heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

BPM NIEUWSBRIEF. Alle neuzen één kant op. 1 Stand van zaken. 2 Gesprekken aan de keukentafel

BPM NIEUWSBRIEF. Alle neuzen één kant op. 1 Stand van zaken. 2 Gesprekken aan de keukentafel BPM NIEUWSBRIEF Mei 2010 1 e Jaargang nr 3 Alle neuzen één kant op Dit is de derde Nieuwsbrief van BPM. In dit nummer kunt u over de volgende onderwerpen lezen: 1: Stand van zaken 2: Gesprek aan de keukentafel

Nadere informatie

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december Warande en Paterserf Buurt van de Maand Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december De Warande en Paterserf zijn in december Buurt van de

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 Inleiding Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

Checklist voor een goed plan

Checklist voor een goed plan VvE met Energie Informatie bijeenkomst wat behelst het plan precies Moeilijke vragen ontdekt en antwoorden geformuleerd Offertes aangevraagd en beoordeeld Uitvraag geformuleerd Eisenpakket ten aanzien

Nadere informatie

Kan alles op Oevers D?

Kan alles op Oevers D? Toelichting op ons verzoek om de vragen en antwoorden in het kader van art. 37 van het ordereglement over Oevers D naar de agenda te halen. Maart 2007 Kan alles op Oevers D? Raadsfractie Sterk Meppel 26-3-2007

Nadere informatie

Parapluherziening industrielawaai 't Heen. parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom

Parapluherziening industrielawaai 't Heen. parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom Katwijk Parapluherziening industrielawaai 't Heen parapluherziening bestemmingsplan Middelmors en bestemmingsplan Sportpark De Krom identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.05370000.PC_Middel06Rph1-

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius.

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. Raadsvoorstel Datum Dienst/sector/afdeling DSO/JZ/S&M Jaargang 20 01 Nummer 213 Kenmerk DSO 01.102518/01.005439 BGS Onderwerp Bijlagen planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. rapport

Nadere informatie

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA 1 Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving Directeur VIA 2 Verkeersveiligheid raakt iedereen VVN staat achter het motto van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid verkeersveiligheid:

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012. Anne Opent:

VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012. Anne Opent: VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012 Anne Opent: Wij krijgen Kippen is een project dat is gestart om proces en systeeminnovatie voor elkaar te krijgen. We hebben een prachtige lijst met 50 initiatieven,

Nadere informatie

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. Nieuwegei Gemeenteraad 2o14-1 7 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coc rdinatieregeling We Datum 1 mei 2 114 ruimtelijke ordening Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder AJ. Adriani

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Celsiusbaan 4B te Nieuwegein

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Celsiusbaan 4B te Nieuwegein VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Celsiusbaan 4B te Nieuwegein THOMAZ Dhr. Rogier van Kleef Waardsedijk 59 3425 TC Snelrewaard T: 030-686 58 67 M: 06-5141 6321 E: info@thomaz.nl W: www.thomaz.nl

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder. Ontwerp

Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder. Ontwerp Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder Ontwerp Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder Ontwerp Auteur(s) :H.P. van der Glas Afdeling :Account en Omgeving Bureau :Ruimte en Leefomgeving

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

In het kantoorgebouw is totaal circa 1494 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld:

In het kantoorgebouw is totaal circa 1494 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld: Tolweg 12 Baarn Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Culemborg, Newtonweg 7

Culemborg, Newtonweg 7 Culemborg, Newtonweg 7 OMSCHRIJVING: Recent opgeleverd: Unieke 2/1-kap bedrijfs-/kantoorpand met een totale vloeroppervlakte van 396 m² BVO, welke te huur wordt aangeboden. Het pand bestaat uit 157 m²

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

bedrijventerrein nieuwsbrief

bedrijventerrein nieuwsbrief 02 2013 STICHTING ARNHEMSE BEDRIJVENTERREINEN bedrijventerrein nieuwsbrie WESTERVOORTSEDIJK HET BROEK IJSSELOORD 1 > stand van zaken rond bestemmingsplan Fluvium Noord-Westervoortsedijk West > planning

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing IT Langs de Linge Gorinchem. Stadshuisplein 1, 4205 AZ GORINCHEM Postbus 108, 4200 AC GORINCHEM

Rapport. Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing IT Langs de Linge Gorinchem. Stadshuisplein 1, 4205 AZ GORINCHEM Postbus 108, 4200 AC GORINCHEM Rapport Dossier022961 Zaaknummer102390 Kenmerk OpstellerDhr. J. Rockx / dhr. M. Moerman Datum 4 februari 2013 OnderwerpAkoestisch onderzoek zoneaanpassingen IT Langs de Linge Akoestisch onderzoek Zoneaanpassing

Nadere informatie

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * :

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * : *5228* Gemeente Weert Team Gegevensbeheer (BAG) Postbus 950 6000 AZ WEERT Aanvraag huisnummer Toelichting: Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld. Er dient een bouwtekening op schaal ingeleverd

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24 TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24 LOCATIE De bedrijfsgebouwen maken deel uit van het voormalig Philips complex op bedrijventerrein Landweer te Oss. De Kantsingel vormt een belangrijke

Nadere informatie

Parkeren op eigen terrein

Parkeren op eigen terrein Parkeren op eigen terrein Het Noordwestelijk Villagebied is een bijzonder deel van Hilversum. Een combinatie van historische villaparken en wijken, met een uitgesproken groen karakter. Niet voor niets

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. A-Factorij Pilotenstraat 35-45 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. A-Factorij Pilotenstraat 35-45 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E A-Factorij Pilotenstraat 35-45 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Bereikbaarheid Pilotenstraat 35-45, A-Factory, (1059 CH) te Amsterdam A-Factorij

Nadere informatie

LUC VASTGOED ADVISEURS

LUC VASTGOED ADVISEURS Kantoorruimte Kantoorruimte circa 135 m² en 45 m² magazijn Functionele zelfstandige kantoorruimte. Op bedrijventerrein Heilaar gelegen. Contact 076 565 04 66 info@lucvastgoed.nl lucvastgoed.nl Ulvenhoutselaan

Nadere informatie

WAT IS FRANCHISE+? DOEL- GROEPEN ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD

WAT IS FRANCHISE+? DOEL- GROEPEN ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD ONS KLEINE LAND, GROOTS IN FRANCHISE! 750 FRANCHISEGEVERS 29.800 FRANCHISEVESTIGINGEN 270.300 MEDEWERKERS 31,3 MILJARD OMZET (Bron: NFV) WAT IS FRANCHISE+? VAKBLAD WEBSITES NIEUWSBRIEF KANDIDATEN-DATABASE

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Noord Riezenweg 39 Uddel

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Noord Riezenweg 39 Uddel Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Noord Riezenweg 39 Uddel 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015 Noorderwarmte Project informatie April 2015 Inhoud Overzicht tracé project Noorderwarmte Feiten en cijfers Werkzaamheden TT Vasumweg Vanaf Meteorenweg tot aan Hardwareweg Vanaf Toetsenbordweg tot aan Hardwareweg

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Simon Stevinweg 46 Arnhem

Simon Stevinweg 46 Arnhem Simon Stevinweg 46 Arnhem t 0172 44 83 83 f 0172 44 83 82 e info@green.nl i www.green.nl Raoul Wallenbergplein 25a 2404 ND Alphen aan den Rijn Postbus 371 2400 AJ Alphen aan den Rijn Simon Stevinweg 46

Nadere informatie

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer VEILIGHEID EN HANDHAVING Reg.nr. B&W d.d. 25-06-2013 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen

Nadere informatie

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan Kellen 1 Feiten en cijfers Kellen 2 Waarom is het goed ondernemen op Kellen? 3 Kernwaarden

Nadere informatie

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO 20 oktober 2015 SAMENVATTING 1 WAAROM DE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ER IS De Bewonersgroep Tonselse

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

TE KOOP Mezenstraat 4, Rotterdam

TE KOOP Mezenstraat 4, Rotterdam TE KOOP Mezenstraat 4, Rotterdam Multifunctionele bestemming; o.a. clubgebouw, educatieve & maatschappelijk functies; nabij uitvalswegen & parken van Rotterdam Zuid. Aan deze verkoopinformatie kunnen geen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Haagse Markt/Herman Costerstraat e.o.

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Haagse Markt/Herman Costerstraat e.o. STAATSCOURANT Nr. 27826 30 september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Haagse Markt/Herman Costerstraat e.o. (aanpassing tijdelijke verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE LOGISTIEKSTRAAT 2 TE S-HEERENBERG

PROJECTINFORMATIE LOGISTIEKSTRAAT 2 TE S-HEERENBERG PROJECTINFORMATIE LOGISTIEKSTRAAT 2 TE S-HEERENBERG Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen

Nota van zienswijzen en wijzigingen Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan 2 e Herziening Aansluiting A20 Moordrecht 1. I n l e i d i n g 1. 1 F o r m e l e v e r e i s t e n In het kader van de vaststellingsprocedure heeft

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie