BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE SEPTEMBER 2014 Facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem-Noord IJSSELOORD 1 > verhuizing Opel Broekhuis naar Ringoven zorgt voor upgrade pand De gemeente bereidt een facetbestemmingsplan voor het Industrieterrein Arnhem-Noord voor. Daarin legt zij een aanpassing van de bestaande geluidzone vast én een regeling voor het beheer van die zone. Het is ingewikkelde materie voor de doorsnee ondernemer en ook niet geheel zonder consequenties. StAB heeft de gemeente dan ook gevraagd voor bedrijven die er direct mee van doen krijgen een informatiebijeenkomst te beleggen. Die bedrijven kunnen in de loop van dit najaar een uitnodiging tegemoet zien. Hierna een korte toelichting op wat er op hoofdlijnen in het facetplan geregeld gaat worden. WAT IS DE GELUIDZONE zone wordt verkleind met het oppervlak van De bedrijventerreinen Westervoortsedijk, het toegevoegde terrein Koningspleij-Noord. Het Broek en Kleefse Waard (tezamen het Industrieterrein Arnhem Noord) zijn gezoneerd industrieterrein, zoals bedoeld in de Zowel de huidige als de nieuwe geluidzone NIEUWE GELUIDZONE VASTGELEGD IN FACETPLAN Wet geluidhinder. Dit gezoneerde industrieterrein biedt de mogelijkheid van vestiging Om te voorkomen dat al deze bestemmings- bestrijken meerdere bestemmingsplannen. van bedrijven die als grote lawaaimakers plannen afzonderlijk integraal moeten worden worden aangemerkt. Op grond van de Wet herzien, wordt een zogeheten facetbestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt enkel geluidhinder bestaat de verplichting om rondom het Industrieterrein Arnhem Noord een facet (in dit geval geluid) van een planologische regeling herzien, zonder dat onder- een geluidzone vast te stellen, waarbuiten de geluidsbelasting als gevolg van dit terrein liggende bestemmingen opnieuw moeten de waarde van 50 db(a) niet te boven mag worden bestemd. Met het facetbestemmingsplan voor het Industrieterrein Noord wordt de gaan. Binnen de geluidzone zijn in beginsel geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen nieuwe geluidzone planologisch vastgelegd toegestaan. De grens rondom de geluidzone en de oude opgeheven. is de zonegrens: de 50dB(A) contour. Voor het industrieterrein Arnhem Noord is de huidige ZONEBEHEER geluidzone op 22 augustus 1990 bij Koninklijk Het binnen de perken houden van de totale Besluit vastgesteld. geluidsbelasting van het Industrieterrein Arnhem-Noord is de zorg van de gemeente. STEDELIJKE NIEUWBOUW MAAKT AANPASSING NOODZAKELIJK Dat houdt in: het vastleggen van de maximaal Op het westelijk deel van het industrieterrein is grootschalige stedelijke bebouwing zonebesluit en het bewaken van die zone. Dit beschikbare geluidsruimte in de vorm van een in ontwikkeling, in de vorm van woningen en wordt weer vastgelegd in een zonebeheerplan. In het zonebeheerplan wordt een even- commerciële functies, waardoor dit gebied geen onderdeel meer zal uitmaken van het wichtige verdeling van de totaal beschikbare industrieterrein. Daarom moet de geluidzone geluidruimte over de verschillende bouwpercelen c.q. bedrijven binnen het gezoneerde en de daarbij behorende zonegrens worden aangepast. Aan het oostelijke gedeelte van industrieterrein Arnhem-Noord nagestreefd. het industrieterrein is de locatie Koningspleij- De nog beschikbare geluidruimte wordt Noord aan het industrieterrein toegevoegd. gereserveerd voor nieuwe ontwikkelingen bij Dit heeft tot gevolg dat ter plaatste de geluid- lees verder op pagina 5 HET BROEK > economische prestatie Het Broek in beeld gebracht WESTERVOORTSEDIJK > parkeermaatregelen Mercatorweg lijken te helpen DE OVERMAAT > boerderij De Overmaat krijgt nieuwe huurder BAKENHOF > bedrijvenbijeenkomst bij Volvo Scholten succes RIJKERSWOERD > verkeersonderzoek afgerond, laatste maatregelen gepland BIJEENKOMSTEN 26 SEPTEMBER kennismakingstoer raadsleden Met bedrijventerrein nieuwsbrief houden wij iedereen die betrokken is bij het wel en wee op de open Arnhemse bedrijventerreinen op de hoogte van de ontwikkelingen op die bedrijventerreinen. Is uw bedrijf gevestigd op De Overmaat, Rijkerswoerd, Bakenhof, IJsseloord 1, Het Broek of Westervoortsedijk? Dan krijgt u automatisch deze nieuwsflyer toegezonden. U kunt dan ook al onze bedrijvenbijeenkomsten bezoeken: die zijn toegankelijk voor álle bedrijven op de open bedrijven terreinen! 20 NOVEMBER bedrijvenbijeenkomst Westervoortsedijk OKA IS PARTNER VAN StAB

2 IJSSELOORD 1 OPEL BROEKHUIS IS VERHUISD De verhuizing van Opel Broekhuis naar de Ringoven is inmiddels een feit. De facelift van het pand is opnieuw een opsteker voor de kwaliteitsslag die op IJsseloord 1 is ingezet. NIEUW: COFFEE PACKAGING COMPANY In een al jaren leegstaande showroom op IJsseloord 1 is sinds kort een nieuw bedrijf gevestigd dat koffiecapsules produceert voor de (inter)nationale markt. Het bedrijf werkt intensief samen met Koffiebranderij Peeze. HET BROEK PARKEERVAKKEN EN PARKEERVERBOD De maatregelen om de veiligheid op het kruispunt Bruningweg/ Driepoortenweg te verbeteren zijn inmiddels uitgevoerd. Er is een aanpassing van de bocht doorgevoerd en een parkeerverbod aan één zijde van de Bruningweg ingesteld. De bochtaanpassing behoeft nog optimalisatie. Dit is nog bij de gemeente in beraad. Voor het instellen van eenrichtingsverkeer en realiseren van de parkeervakken aan de Blankenweg is een voornemen voor een verkeersbesluit gepubliceerd. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Het verkeersbesluit is recent genomen en ligt nu ter inzage. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt het uitgevoerd. Uiteraard hopen wij dat dit nog in het derde kwartaal gebeurt. De parkeervakindeling voor de Johannes Huddeweg en Pieter Calandweg is gerealiseerd. PRESENTATIE RESULTATEN ECONOMISCHE EFFECT RAPPORTAGE 4 SEPTEMBER In de maanden juni en juli is een analyse uitgevoerd naar het economisch presteren van het bedrijventerrein en welke knelpunten en aandachtspunten er zijn op het terrein (zowel in openbaar gebied als op privaat terrein). De resultaten van het onderzoek hebben we recent in een ontbijtbijeenkomst met ondernemers en vastgoedeigenaren op Het Broek gedeeld. De belangrijkste conclusies vindt u ná 8 september op onze website Hebben wij uw adres, dan ontvangt u de conclusies binnenkort ook via de digitale nieuwsbrief. PILOT AANSLUITING GLASVEZEL LEEMANSWEG STAB heeft in samenwerking met P.C. Graphics IT Specialisten en Advo ICT het initiatief genomen om een start te maken met glasvezelaanleg op de Leemansweg, Pieter Calandweg en Simon Stevinweg te Arnhem. De eerste pilot is inmiddels opgestart bij Drukkerij der Wiel en Rosmalen aan de Leemansweg 22 en wordt binnenkort opgeleverd. Het technische glasvezelaanbod betreft 1-op-1 open connecties met bandbreedtes variërend van 20 tot 100 Mb up&down voorzien van vaste ip-nummerblokken. Verdere informatie over dit project wordt binnenkort uitgebreid gecommuniceerd aan de bedrijven gevestigd aan de betreffende straten. Bedrijven die op dit project willen aanhaken kunnen nu al contact opnemen voor verdere informatie en oriëntatie met de contactpersoon bij P.C. Graphics, Peter Tempelaar (06) DUMPING AFVAL PIETER CALANDWEG De gemeente heeft een melding ontvangen dat er op zaterdag 9 augustus een flinke hoeveelheid bedrijfsafval was gedumpt op de hoek van de Pieter Calandweg/Simon Stevinweg. De handhavers van de gemeente Arnhem doen er alles aan om te achterhalen waar dit afval vandaan komt en de daders te berispen. In deze omgeving is er een snelle doorloop van bedrijven en de uitbaters daarvan. Dat bemoeilijkt handhaving. Heeft u iets gezien dat hen kan helpen? Laat dit dan weten aan StAB Informatie en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. BARBECUE VRIJDAG 27 JUNI DOORSLAAND SUCCES! Alle ondernemers waren uitgenodigd om op de vrije voetbalavond van 27 juni jl. met elkaar te genieten van een heerlijke barbecue en intussen ontwikkelingen van belang voor het bedrijventerrein mee te pikken. Nog niet eerder was de opkomst zo groot. Arjan Vissinga en zijn team bedanken wij voor de gastvrije ontvangst en het gratis wassen van de auto s van de deelnemers. Was u er niet bij? Zorg dat u er volgende keer wel bij bent! Heeft u de uitnodiging nooit ontvangen? Geef dan uw gegevens door aan het stichtingsbureau op 2

3 WESTERVOORTSEDIJK BEDRIJVENTERREIN WESTERVOORTSEDIJK BEDRIJVENBIJEENKOMST BIJ HET GELDERS ARCHIEF Alle bedrijven en vastgoedeigenaren krijgen in oktober een uitnodiging voor een StAB bedrijvenbijeenkomst op donderdag 20 november van tot Wij stellen u dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de bestemmingsplannen en parkeer- en verkeerzaken. Bovendien krijgt u een exclusieve rondleiding door het prachtige nieuwe pand van het Gelders Archief. U kunt zich nu al aanmelden door een te sturen naar of via de button op de website PARKEERMAATREGELEN MERCATORWEG/WESTERVOORTSEDIJK MTSA/SNELLIUSWEG LIJKEN TE WERKEN In de vorige nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan de parkeerdruk op de Mercatorweg, o.a. veroorzaakt door werknemers van daar gevestigde kantoren. De gemeente heeft in juni het aangekondigde parkeerverbod (gele streep) aan de zijde van het Gelders Archief ingevoerd. Aan de overkant moeten de parkeervakken nog worden gerealiseerd. Voorlopige conclusie is dat het lijkt te werken. DE OVERMAAT VOORTGANG VERKEERSMAATREGELEN Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd om het bedrijventerrein verkeersveiliger te maken. Meest recente maatregel is het parkeerverbod op de parallelweg langs de A325, om parkerend publiek dat naar Gelredome gaat te weren. Er resten nog een paar maatregelen: inrijverbod voor vrachtverkeer vanaf de Kronenburgdijk naar de parallelweg A325 en het aanbrengen van kleine reflectoren op de vangrail; een deel van de parkeervakken ter hoogte van Mantel; er wordt nog uitgezocht of het mogelijk is de sluiproute naar Esso voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten; de gemeente zoekt nog uit of extra openbare verlichting op enkele donkere plekken op het bedrijventerrein nodig is. BOERDERIJ DE OVERMAAT KRIJGT INVULLING Boerderij De Overmaat stond al geruime tijd leeg. Positief nieuws dus dat het pand is verkocht. Het bedrijf Gebra Infra uit Gendt zal het pand in het 1e kwartaal van 2015 betrekken. BAKENHOF Raadsleden bezoeken 26 september bedrijventerreinen Op vrijdagmiddag 26 september rijdt StAB de gemeenteraadsleden rond voor een kennismaking met de bedrijventerreinen Rijkerswoerd, De Overmaat en Bakenhof in Arnhem-Zuid en IJsseloord 1, Het Broek en Westervoortsedijk in Arnhem-Noord. BARBECUE OP 21 MEI WAS WEDEROM EEN SUCCES Mooi weer, een prachtige plek op het balkon bij Volvo Scholten en lekker eten. Onder die omstandigheden werd het succes van de gezamenlijke acties gevierd met het merendeel van de ondernemers op het bedrijventerrein. Was u er niet bij? Wij maken van deze barbecue een traditie, dus volgend jaar een nieuwe kans om erbij te zijn. De nieuwe gemeenteraad is eind maart geïnstalleerd. Het StAB-bestuur vindt het nu een goed moment om hen van nabij kennis te laten maken met de bedrijventerreinen en hen te informeren over wat er speelt. De terreinen vertegenwoordigen immers de meeste werkgelegenheid in Arnhem, maar kennen ook leegstandsproblemen en daarmee samenhangende vraagstukken, zoals wat sta je als gemeente toe en wat niet. Op ieder terrein is er wel iets aan de orde, waarin het beleid van de gemeente Arnhem een rol speelt en om herijking van dat beleid vraagt. Hebt u nog zaken waarvan u vindt dat ze absoluut onder de aandacht van de gemeenteraad moeten worden gebracht? Laat ons dat dan weten door een te zenden aan 3

4 RIJKERSWOERD HET VERKEERSONDERZOEK In de vorige nieuwsbrieven vertelden wij u dat er een verkeersonderzoek op bedrijventerrein Rijkerswoerd is uitgevoerd. Alle ondernemers ontvingen hierover in juni al een brief. Aanleiding voor het onderzoek was tweeledig: de parkeerproblematiek, ondanks de verbeteringen door aangebrachte parkeervakbelijning; de verkeersdruk rond de ontsluiting van het bedrijventerrein op de Marga Klompélaan. Doel van het onderzoek was inzichtelijk te krijgen wat de oorzaak is en welke oplossingen er mogelijk zijn. De onderzoeksresultaten De parkeerdruk op de openbare weg is overdag hoog (boven de 85%). De openbare parkeerplaatsen op het bedrijventerrein worden overdag voor het grootste deel gebruikt door werknemers van de gevestigde bedrijven. Overloop van bezoekers van het CBR en de Poli parkeren voor het merendeel bij Gamma en in de woonwijk. Op de private bedrijfsterreinen zijn nog veel plaatsen beschikbaar. De gemiddelde parkeerdruk op eigen terrein ligt overdag tussen de 44% en 53%. Tijdens de verkeerstellingen zijn er geen grote problemen met de doorstroming geconstateerd. Toch voldoen beide kruisingen op het drukste uur niet aan de norm. Op basis van resultaten geen ingrijpende aanpassingen De resultaten zijn met de vakgroep Verkeer van de gemeente Arnhem besproken. Voor zowel de parkeerdruk als de ontsluitingsproblemen kan de gemeente ingrijpende en kostbare maatregelen op basis van de resultaten niet legitimeren. Over de ontsluitingsproblematiek is in het overleg met de gemeente door de Bedrijventerrein Contactgroep aangevoerd dat regelmatig de veiligheid van verkeersdeelnemers op de kruisingen in het geding is. Echter, het aantal en de aard van de officieel geregistreerde ongevallen is onvoldoende voor aanpassing van de kruisingen. Eenvoudige aanpassingen worden of zijn al uitgevoerd Door de gemeente eenvoudig door te voeren parkeerverbeteringen zijn of worden wel uitgevoerd: de kruising Marga Klompélaan-Hazenkamp is verbeterd. Er is een langere (gecombineerde) uitvoegstrook naar het bedrijventerrein, waardoor automobilisten vanaf de Hazenkamp beter zien welk verkeer afbuigt. Verder is er een doorgetrokken streep aangebracht op de Marga Klompélaan richting Burgemeester Matsersingel, zodat verkeer vanaf de Hazenkamp direct kan invoegen op de linkerbaan; er is parkeervakmarkering aangebracht op het bedrijventerrein om automobilisten te sturen waar zij hun auto parkeren. Er kan gehandhaafd worden indien verkeerd geparkeerde auto s verkeersonveilige situaties veroorzaken; er komt een parkeerverbod op de hoek van de Hazenkamp-Papenkamp tegenover de Tango; er wordt extra parkeervakmarkering aangebracht waar dit nog mogelijk is, bijvoorbeeld ter hoogte van Zijm nabij de kruising met de Lange Akkers. Wat wordt van de ondernemers gevraagd zorgt u dat uw personeel zoveel mogelijk op eigen terrein parkeert; parkeer op de openbare weg de auto s in de parkeervakken. Daarbuiten is nadrukkelijk verboden; verlaat het bedrijventerrein vaker via de Lange Akkers, zodat het verkeer over twee uitgangen wordt verspreid; Hoewel soms lijkt dat er op plekken nog ruimte is voor parkeervakken, zijn die bewust niet als zodanig ingevuld. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de benodigde manoeuvreerruimte voor vrachtverkeer. Met de uitgevoerde parkeermaatregelen en uw medewerking om deze maatregelen tot een succes te maken is de parkeerproblematiek tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. De ontsluitingsproblemen zijn lastig, maar niet zo problematisch dat het om vergaande maatregelen vraagt. Als dit in de toekomst nadelig verandert, dan is dat het moment om opnieuw met de gemeente in gesprek te gaan. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat dit dan weten aan het StAB-bureau, ONTWIKKELINGEN ROND DANSSCHOOL In de media is in de afgelopen maanden meerdere keren bericht over de dansschool van Max Studio s, die enkele jaren geleden zonder toestemming is gevestigd in een pand aan de Papenkamp. Ook is er voor de zomer in de gemeenteraad diverse keren gesproken over de ontstane situatie. De gemeente is van mening dat een dansschool niet thuishoort op een bedrijventerrein. Daarom heeft zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd. Op dit moment lopen er twee juridische procedures naar aanleiding van het handhavingsbesluit en het weigeringsbesluit voor de vergunning. De handhaving is opgeschort zolang deze procedures lopen. StAB blijft via de gemeente op de hoogte van de ontwikkelingen. 4

5 vervolg Facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem Noord zowel bestaande als nieuw te vestigen bedrijven. De gemeente heeft ervoor gekozen om het zonebeheerplan ook te verankeren in het facetplan. BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Met de benodigde planologische procedure voor het facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem-Noord zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2014 worden gestart. De gemeente heeft toegezegd bij de start van de procedure een informatiebijeenkomst te beleggen voor de betrokken bedrijven. De bedrijven worden daarover door StAB rechtstreeks geïnformeerd. Hebt u voordien al vragen? Neemt u dan contact op met Noortje Breij van de gemeente Arnhem (zij is twee dagen per week werkzaam voor de gemeente, derhalve het beste via te bereiken: Ondernemershulp Arnhem mogelijk via 155-red-een-bedrijf De gemeente Arnhem en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) lanceerden eerder dit jaar een noodloket voor lokale ondernemers. Met het initiatief 155-redeen-bedrijf kunnen ondernemers in Arnhem die het moeilijk hebben terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. De gemeente Arnhem biedt u als ondernemer deze adviesgesprekken gratis aan. De afgelopen maanden hebben ondernemers reeds gebruik gemaakt van deze hulpfaciliteit en ook de komende periode blijft het noodloket beschikbaar. De ondernemer kan via het speciale telefoonnummer of via de website (klik op ondernemer rechtsboven) om hulp vragen. De adviseur van het IMK bespreekt samen met de ondernemer de problemen en kijkt naar concrete oplossingen. De problemen zijn divers en liggen vaak op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Door deze snelle hulpfaciliteit worden problemen in de kiem gesmoord, bijvoorbeeld door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Daarmee kan in veel gevallen worden voorkomen dat de onderneming echt in de problemen komt. Ondernemers uit Arnhem*, waarvan de continuïteit van de onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met telefoonnummer (088) of 24 uur per dag via internet * Er dient sprake te zijn van een levensvatbaar en in Arnhem gevestigd bedrijf (tot 50 werknemers). Verhuurders opgelet: de Warmtewet De kans is groot dat het u als verhuurder ontgaan is: toen u op 1 januari 2014 het glas hief trad de Warmtewet in werking. De naam van de wet trekt niet meteen de aandacht van verhuurders, maar de inhoud verdient de onverdeelde aandacht van iedere verhuurder die verwarmde ruimte verhuurt. De Warmtewet is van toepassing op iedereen die zich bezighoudt met de levering van warmte. Onder warmte wordt (warm) water verstaan, dat bestemd is voor de verwarming of koeling van ruimten, voor sanitaire doeleinden of voor huishoudelijk gebruik. Kort gezegd wordt iedere verhuurder die zijn huurders warm water biedt dus geraakt door de Warmtewet. Alleen de verhuurder die de huurder zelf zijn gas- en wateraansluitingen laat regelen, valt buiten het bereik van de wet: wanneer de verhuurder aan zijn huurder verwarming aanbiedt via een warmtenet of door een centrale verwarmingsinstallatie binnen een complex (of winkelcentrum), moet hij voldoen aan deze nieuwe wet. De wet geldt ook voor bestaande installaties en contracten. Mr L. Vrakking van De Kempenaer Advocaten heeft alle informatie in vogelvlucht op papier gezet. Die informatie vindt u op warmtewet. Doe er uw voordeel mee! Collectieve energie-inkoop: een reminder In juni attendeerden wij u er in de nieuwsbrief op dat nú het moment is om mee te doen aan de collectieve energie-inkoop. De energieprijzen zijn historisch laag en bovendien biedt de collectieve inkoop u nog extra besparingsmogelijkheden. StAB biedt, vanuit haar overeenkomst voor collectieve energie-inkoop met Kobespa Energiecollectief, de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend te onderzoeken hoeveel u kunt besparen. KLEINE MOEITE, GROOT VOORDEEL vervolgens in kort tijdsbestek uw voordeel Wij begrijpen dat het van u weer een uit en als u besluit over te stappen regelen extra handeling vraagt waar u niet op zit te zij verder alles. wachten. U hoeft echter alleen een kopie van uw laatste factuur of jaarafrekening BESPARINGSVOORBEELDEN van de leverancier van gas en elektra aan te Kleine en grote verbruikers die zich al meldden voor een gratis onderzoek besparen leveren. Kobespa Energiecollectief rekent nu tussen de 625,- en 4.000,- op jaarbasis. Bovendien kon voor iedere geïnteresseerde een besparing worden gerealiseerd. MEER WETEN? Uiteraard mag u telefonisch meer informatie inwinnen bij Kobespa Energiecollectief: (024) Liever gelijk inzicht in uw besparing? Zend u dan de verbruiksgegevens van uw bedrijf aan 5

6 Businesscases zonnepanelen In de vorige nieuwsbrief en digitaal, zijn alle bedrijven op de StAB bedrijventerreinen uitgenodigd voor een quickscan toepassing zonnepanelen. Daarop hebben twaalf bedrijven gereageerd. Uit de quickscans blijkt dat er voor het merendeel van de bedrijven een prima rendement is te behalen; er moet echter wel een flinke investering voor worden gedaan, waarbij de terugverdientijd ligt tussen de 6 en 12 jaar. Dit blijkt niet te passen binnen de huidige strategie van de bedrijven. Daarmee beschouwt de stichting deze activiteit op dit moment als beëindigd. Collectieve Surveillance werkt! De nieuwe afspraken over de collectieve surveillance en de korte lijnen tussen politie, gemeente en StAB worden in positieve zin opgemerkt door ondernemers. Ook de surveillanten voelen zich beter toegerust om hun werk op onze terreinen te doen. DE HOOFDSURVEILLANT AAN HET WOORD De economische situatie maakt dat we op de bedrijventerreinen vaker met inbraken en bijna inbraken worden geconfronteerd. Meer dan in voorgaande jaren trekken wij bij verdachte situaties op met de politie en vinden aanhoudingen plaats. Helaas lukt dit niet altijd. Zichtbare surveillance, direct optreden bij overlast en melden van verdachte voertuigen of kapotte straatverlichting blijft belangrijk, aldus hoofdsurveillant Michel Rutten. Het mooie weer van de afgelopen maanden betekent meer overlast van hangjongeren en straatprostitutie. Wij blijven ze wegsturen. Geef ook úw bevindingen door aan Securitas of StAB, zodat we met elkaar ongewenste situaties in de kiem aanpakken. NOG GEEN DEELNEMER? Voor slechts 50,- per maand deelt u in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor meer informatie: ga naar onze website (www.collectievesurveillance.nl) of mail naar Een overzicht van de bevindingen van mei-augustus 2014 vindt u ook op de website. Oproep aan vastgoedeigenaren Van veel bedrijven op de StAB-bedrijventerreinen heeft de stichting de gegevens van contactpersonen en adressen. Die gegevens ontbreken voor een groot deel van de vastgoedeigenaren. Willen wij u sneller en gerichter kunnen informeren over belangrijke ontwikkelingen op uw bedrijventerrein, dan beschikken wij ook graag over een naam van de contactpersoon, telefoonnummer en adres. Wilt u deze aan het stichtingsbureau doorgeven? De gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik en worden zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt de gegevens mailen aan of bel (026) COLUMN Brandtoren Wie wel eens op het Rozendaalse Veld komt kent ongetwijfeld de brandtoren. Op het hoogste punt in het veld verheft de toren zich enkele tientallen meters boven het maaiveld. Eind augustus werd een feestje bij de toren gehouden. Gebouwd in 1949 werd stil gestaan bij het 65 jarig bestaan. Het is nog de enige in Nederland behouden brandtoren. De toren heeft in zijn actieve periode deel uitgemaakt van een groep van zes brandtorens verspreid over de Veluwe. Vanuit de torens kon het hele Veluwse bosareaal worden overzien. In tijden van brandgevaar werden de torens bemand en vormden zo een bewakingsnetwerk. Met de komst van andere bosbranddetectiesystemen verloren de torens zo n 35 jaar geleden hun functie. Kort na het verjaardagsfeestje, het is een aardige nazomeravond, fiets ik nog een keer terug naar de brandtoren, stop daar en neem plaats op het bankje aan de voet van de toren. De zon staat laag oranjerood aan de westelijke avondhemel; dezelfde richting waar de open Arnhemse bedrijventerreinen zich bevinden. Bij de gedachte aan de bedrijventerreinen dringt zich een vergelijking aan mij op. Vertonen de StAB Bedrijventerrein Contactgroepen niet verdacht veel overeenkomst met die brandtorens uit de vorige eeuw? Contactgroepen van vijf, zes ondernemers per bedrijventerrein die waken over de kwaliteit en veiligheid van die bedrijventerreinen. Met elkaar vormen zij een netwerk van ogen en oren op de zes open Arnhemse bedrijventerreinen. Dat doen ze voor alle bedrijven op die terreinen. Op het bankje gezeten mijmer ik wat over de houdbaarheidsdatum van dit netwerk van contactgroepen en over wat er in de toekomst mogelijk voor in de plaatst kan komen. Opeens valt het mij op dat de brandtoren als een vinger naar de avondlucht omhoog wijst als wil hij zeggen: the answer is in the air. Ik kijk omhoog en word op hetzelfde moment overvallen door een visioen. Alle bedrijven zijn met elkaar verbonden via een virtueel platform. Men waakt gezamenlijk over de belangen en veiligheid van de bedrijventerreinen. Daarover wordt rechtstreeks met elkaar gecommuniceerd. Er worden spontaan initiatieven genomen. De gemeente, ook aangesloten op dit platform, ondersteunt die initiatieven waar nodig. De contactgroepen zijn opgegaan in deze vorm van totale bedrijvenparticipatie. Als ik mijn directe omgeving weer bewust word, zie ik dat het inmiddels donker is geworden. In de verte flikkeren lichtjes op de Arnhemse bedrijventerreinen. Colofon september 2014, jaargang 5, nummer 2 Bedrijventerrein nieuwsbrief is een uitgave van StAB Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen Contactgegevens StAB Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem. t (026) , Redactie Stichtingsbureau StAB, Paméla Zeylstra Vormgeving Beyond Illusions, Herman Dijenborgh Oplage 900 exemplaren Distributie Ondernemers en vastgoedeigenaren bedrijventerreinen Bakenhof, Het Broek, Westervoortsedijk, IJsseloord I, De Overmaat, Rijkerswoerd Bob Kobessen, adviseur StAB Reacties naar: 6

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE APRIL 2014 Businesscases zonnepanelen RIJKERSWOERD Steeds meer bedrijven kiezen ervoor zelf stroom op te wekken met zonnepanelen. Dit is goed voor het milieu én in veel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.055.926 Zaaknummer: 2014-11-00464 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord

Nadere informatie

bedrijventerrein nieuwsbrief

bedrijventerrein nieuwsbrief 04 2013 STICHTING ARNHEMSE BEDRIJVENTERREINEN bedrijventerrein nieuwsbrief WESTERVOORTSEDIJK HET BROEK IJSSELOORD 1 > update bestemmingsplan Fluvium-Midden/ Westervoortsedijk-West > feestelijke opening

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011 AFSCHRIFT Leden van de gemeenteraad van Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 28 oktober 2014 Uw brief van: 19 oktober 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.04952 I! Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting -2-1. Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB Vastgesteld 3 februari 2014 Inhoud Inleiding en samenvatting 4 1. Organisatorische doelstellingen 5 1.1. Algemeen Bestuur en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Inleiding: Transportbedrijf Moeijes is toentertijd op verzoek van de gemeente naar het bedrijventerrein verhuisd. fig 1: Huidige situatie.

Inleiding: Transportbedrijf Moeijes is toentertijd op verzoek van de gemeente naar het bedrijventerrein verhuisd. fig 1: Huidige situatie. Inleiding: Transportbedrijf Moeijes BV gevestigd aan de Factorij 19 in Zwaag is bereid grond aan te kopen om kopen voor meer dan een half miljoen euro voor de verplaatsing c.q uitbreiding van het parkeerterrein.

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Gemeente Horst aan de Maas Datum: 26 januari 2015 ACHTERGROND Beoogde ontwikkeling Op het bedrijventerrein TradePortWest zijn verschillende bedrijven

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Groenteweg, stroken van het parkeerterrein (aanwijzen als periodiek parkeerterrein voor marktkooplieden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Groenteweg, stroken van het parkeerterrein (aanwijzen als periodiek parkeerterrein voor marktkooplieden) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14635 28 mei 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Groenteweg, stroken van het parkeerterrein (aanwijzen als periodiek

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

bedrijventerrein nieuwsbrief

bedrijventerrein nieuwsbrief 03 2012 STICHTING ARNHEMSE BEDRIJVENTERREINEN bedrijventerrein nieuwsbrief WESTERVOORTSEDIJK HET BROEK IJSSELOORD 1 > inbreng door bedrijven op concept bestemmingsplan tot 25 november > meldpunt overlast

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM

PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen,

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

Hazenkamp 62 te Arnhem

Hazenkamp 62 te Arnhem Te huur Bedrijfspand met kantoor Hazenkamp 62 te Arnhem Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Ontwerpbestemmingsplan Crematorium Zuiderhof

ZIENSWIJZENNOTA. Ontwerpbestemmingsplan Crematorium Zuiderhof ZIENSWIJZENNOTA Ontwerpbestemmingsplan Crematorium Zuiderhof Gemeente Hilversum, Afdeling Beleidsontwikkeling, Team Advies 21 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Crematorium

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 Melding Op 17 juli 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Nadere informatie

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering

Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 6 Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 1 e partiële herziening van het bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Gemeente Amsterdam, d.d. 20 oktober 2015 Inleiding Op 20 juni

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders 13 december Realisatie JOP in Groot-Ammers nabij sporthal De Reiger

de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders 13 december Realisatie JOP in Groot-Ammers nabij sporthal De Reiger collegebrief aan de raad Aan Van Datum Zaaknummer Onderwerp de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders 13 december 2014 168693 Realisatie JOP in Groot-Ammers nabij sporthal De Reiger Geachte

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014 BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014 Bezoek raadsleden enthousiast ontvangen Als er u vrijdagmiddag 26 september oog voor had zal u de chique bus die de bedrijventerreinen aandeed niet zijn

Nadere informatie

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA 1 Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving Directeur VIA 2 Verkeersveiligheid raakt iedereen VVN staat achter het motto van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid verkeersveiligheid:

Nadere informatie

Checklist voor een goed plan

Checklist voor een goed plan VvE met Energie Informatie bijeenkomst wat behelst het plan precies Moeilijke vragen ontdekt en antwoorden geformuleerd Offertes aangevraagd en beoordeeld Uitvraag geformuleerd Eisenpakket ten aanzien

Nadere informatie

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: GEMEENTE HEUMEN Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg 213 6581 EK MALDEN Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Rijksweg 213 te MALDEN Malden, Ons kenmerk: Behandeld door: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat Binnen de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie lag zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijze van

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontvrikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2049. OOI Inboeknummer o7bstoo56a Beslisdatum B5MT 3 april 2007 Dossiernummer 7I4.35I Raadsvragenuan de raadsleden de heren

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen. VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen. Reg. Nr

Gemeente Vlaardingen. VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen. Reg. Nr VERKEERSBESLUIT - parkeerverbodszone, éénrlchtlngverkeer- Vettenoordsepolder - Vlaardingen Reg. Nr. 1240478 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, vastgesteld hebbend, dat de bestuurlijke

Nadere informatie

NOVEMBER Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november BIZ 2011: 24 november uitslag

NOVEMBER Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november BIZ 2011: 24 november uitslag NOVEMBER 2010 Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november 2010. BIZ 2011: 24 november uitslag Op 24 november zal de uitslag van het draagvlak onderzoek van de BIZ-regeling bekend gemaakt

Nadere informatie

Uitgangspunten voor het ontwerp

Uitgangspunten voor het ontwerp Uitgangspunten voor het ontwerp Het is belangrijk om eerdere veranderingen in de omliggende omgeving niet uit het oog te verliezen. Bij de herinrichting van de Bruïnelaan en Lindelaan oost wordt dan ook

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Laurenburgstraat/Luxemburgstraat

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Laurenburgstraat/Luxemburgstraat STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22074 23 juli 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Laurenburgstraat/Luxemburgstraat (instellen partieel eenrichtingsverkeer/parkeerverbod)

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Geluid in bestemmingsplannen

Geluid in bestemmingsplannen Geluid in bestemmingsplannen Aneta Krikke (aki@dgmr.nl) 1 Inhoud Schaarse ruimte Goede ruimtelijke ordening Doelstellingen Kansen Zonering/dezonering 2 1 Problemen Ligging van de zone Woningen/geluidsgevoelige

Nadere informatie

MEMO. Pagina 1 van 7. Memo 26 januari 2017, stadsdeelcommissie Centrum 7 feb 2017 knip Spelbergsweg

MEMO. Pagina 1 van 7. Memo 26 januari 2017, stadsdeelcommissie Centrum 7 feb 2017 knip Spelbergsweg MEMO Datum : 26 januari 2017 Aan : Stadsdeelcommissie Centrum 7 februari 2017 Van Onderwerp : Wethouder verkeer - Hans van Agteren : diagonale afsluiting Spelbergsweg ( de knip ) / consultatie wijkraad

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Verheeskade thv. nr. 25 (aanwijzen 5x. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Verheeskade thv. nr. 25 (aanwijzen 5x. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1297 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Verheeskade thv. nr. 25 (aanwijzen 5x gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06

Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06 Embargo tot 17 mei 2016 Onderwerp Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 1 december 2015 heeft

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet)

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) De ondergetekenden: De Woningbouwvereniging Oudewater statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater aan de Kapellestraat 19 hierna te noemen:

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Hazenkamp 60 te Arnhem

Hazenkamp 60 te Arnhem Te huur Kantoor-/ bedrijfsruimte Hazenkamp 60 te Arnhem Hazenkamp 60 te Arnhem Algemeen: Op zichtlocatie van de A325 gelegen kantoor- en bedrijfsruimte aan de Hazenkamp 60. Vloeroppervlakte: Voor verhuur

Nadere informatie

VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012. Anne Opent:

VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012. Anne Opent: VERSLAG CLUSTER VVE, 13 MAART 2012 Anne Opent: Wij krijgen Kippen is een project dat is gestart om proces en systeeminnovatie voor elkaar te krijgen. We hebben een prachtige lijst met 50 initiatieven,

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P

Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan geluidzone industrie Bedrijventerrein Duurkenakker V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting

Nadere informatie

stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G m 20 15-104 Toezicht Veiligheid & Leefbaarheid Team Strategie & Ondersteuning Contactpersoon

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Samenleving/Middelen maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Samenleving/Middelen maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 35 2016 Raadscommissie Samenleving/Middelen De voorzitter van de raadscommissie Samenleving/Middelen maakt bekend dat er op dinsdag 13 september 2016 om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

NWS Magazine nr. 1 7 dat levert wat op! En nu Wacht uw aanbieding af. In de komende maanden worden de eerste brieven verstuurd. Houdt u ondertussen alvast bij wat uw gas en stroomverbruik is zodat u na

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Aan de Raad. Inleiding

Aan de Raad. Inleiding Nr: Schipluiden: 10 augustus 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Kastanjehof" Aan de Raad Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Kastanjehof heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * :

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * : *5228* Gemeente Weert Team Gegevensbeheer (BAG) Postbus 950 6000 AZ WEERT Aanvraag huisnummer Toelichting: Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld. Er dient een bouwtekening op schaal ingeleverd

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Gemeente ê Bergen op Zoom

Gemeente ê Bergen op Zoom Gemeente ê Bergen op Zoom RMD06-0121 Datum Van Aan Kopie aan Onderwerp 21 december 2006 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Invoering huishoudelijke verzorging per 1 januari 2007 Nr.: 06-120

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 GEMEENTE SLIEDRECHT Bestemmingsplan Westwijk II 1969 2 e Partiele herziening Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 Vollmer & Partners Bureau voor stedebouw en landschapsplanning

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14

Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMB02 Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14 Inleiding De heer Douma uit Drunen heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend om zijn woning aan de

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Pretoriusstraat en omgeving

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Pretoriusstraat en omgeving STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42859 november 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Pretoriusstraat en omgeving (instellen/aanpassen partieel eenrichtingsverkeer)

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste gebruiker/ bewoner van dit pand, Voor u ligt de derde maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt

Nadere informatie

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen.

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen. B en W nr. 12.0381 d.d. 17-4-2012 Onderwerp Verkeersbesluit "Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van BESLUIT Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00035VKZ17 Aantal bijlagen Datum 1 mei 2017 Onderwerp verkeersbesluit: aanwijzen parkeerplaatsen

Nadere informatie

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen Samenvatting: Inleiding: Op 30 juni 2009 heeft u besloten de bewoners van het Mondriaanpark een oplossing voor te leggen om het parkeren in deze wijk in betere banen te leiden. Destijds is, na overleg

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen (B/C)

Aanvraagformulier evenementen (B/C) Aanvraagformulier evenementen (B/C) Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats:

Nadere informatie

Brief over nieuwbouw Aldlanstâte naar Gemeenteraad Leeuwarden

Brief over nieuwbouw Aldlanstâte naar Gemeenteraad Leeuwarden Brief over nieuwbouw Aldlanstâte naar Gemeenteraad Leeuwarden Van: Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark Verzonden: zondag 20 augustus 2017 11:31 Aan: raadsleden@leeuwarden.nl

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam. De hoctere waarde heeft betrekkinct oo het volctende ctercelen:

Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam. De hoctere waarde heeft betrekkinct oo het volctende ctercelen: 2014/136409 1 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

Oplevering Glasvezelverbinding

Oplevering Glasvezelverbinding Oplevering Glasvezelverbinding Procesinformatie Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het opleverproces... 4 2.1. Vooronderzoek... 4 2.2.

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van A A N W I J Z I N G S B E S L U I T PAR K E R E N G R O T E V O E R T U I G E N Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Raadsvragenuan de raadsleden mevrouw G. van den Biggelaar en de heer P. van Liempd ten aanzien van regelgeving rond woningsplitsing

Raadsvragenuan de raadsleden mevrouw G. van den Biggelaar en de heer P. van Liempd ten aanzien van regelgeving rond woningsplitsing gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2I55.OOI Inboeknummer o7bstoro83 Beslisdatum B%W as mei 2007 Dossiernummer 72a.35I Raadsvragenuan de raadsleden mevrouw G. van

Nadere informatie