Statistiek. Met het rekentoestel CASIO Collège fx-92b 2D+ kunnen statistische berekeningen in één of in twee variabelen uitgevoerd worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistiek. Met het rekentoestel CASIO Collège fx-92b 2D+ kunnen statistische berekeningen in één of in twee variabelen uitgevoerd worden."

Transcriptie

1 Statistiek Met het rekentoestel CASIO Collège fx-92b 2D+ kunnen statistische berekeningen in één of in twee variabelen uitgevoerd worden. 1. STATISTISCHE BEREKENINGEN 1.1. Instellen van het menu STAT VAR Gegevens invoeren Statistische waarden 1.3. ax+b Gegevens invoeren Statistische waarden 1.4. Opmerkingen 2. VOORBEELD 1 : 1-VAR ZONDER FREQUENTIEGETALLEN 3. VOORBEELD 2 : 1-VAR MET FREQUENTIEGETALLEN 4. VOORBEELD 3 : LINEAIRE REGRESSIE Statistiek - 1

2 1. STATISTISCHE BEREKENINGEN 1.1. Instellen van het menu STAT Stel de modus in op STAT. w2 (STAT) Onmiddellijk verschijnt een keuzescherm om aan te geven of je met één of met twee variabelen wil werken. Hieronder worden in 1.2. de mogelijkheden van 1: 1-Var besproken, in 1.3. worden de mogelijkheden van 2: ax+b behandeld VAR Gegevens invoeren Kies 1 (1-Var) en je kan de X-waarden invoeren. Als je ook frequentiegetallen wil invoeren, dan pas je de instellingen aan. qw(setup) R 3(STAT) Statistiek - 2

3 Kies 2(Off) als je de frequentiegetallen niet wil invoeren. Je bekomt dan terug het eerste scherm. Kies 1(On) als je de frequentiegetallen wel wil invoeren Statistische waarden Vooraf: druk na de invoer van de gegevens op C, om de gewenste statistische waarden te kunnen berekenen. Kies q 1([STAT]). Op het scherm verschijnen 5 keuzemogelijkheden, die hieronder besproken worden. 1(Type) Je kan het aantal variabelen opnieuw instellen. Wanneer je 1kiest, dan verschijnen de reeds ingevoerde waarden op het scherm. Wanneer je 2 kiest, dan vraagt het rekentoestel of de met 1-VAR ingevoerde waarden mogen gewist worden, om over te gaan naar twee variabelen. 2(Data) Je roept de ingevoerde data op, zodat je desgewenst de data kan aanpassen. Statistiek - 3

4 3(Sum) Kies 1V om x te berekenen, kies 2V om x te berekenen. 4(Var) 2 Kies 1V om n (omvang van de steekproef) te berekenen, kies 2V om x (gemiddelde) te berekenen, kies 3V om xσ n (standaarddeviatie op de populatie) te berekenen, kies 4V om xσ n -1 (standaarddeviatie op de steekproef) te berekenen. 5(MinMax) Kies 1V om minx te berekenen, kies 2V om maxx te berekenen ax+b Gegevens invoeren Kies 2 (ax+b) en je kan de X- en de Y- waarden invoeren. Zoals bij 1-VAR kan je ook hier met q w (SETUP) instellen of je al dan niet ook de frequentiegetallen wenst in te voeren. qw(setup) R Statistiek - 4

5 3(STAT) Kies 2(Off) als je de frequentiegetallen niet wil invoeren. Je bekomt dan terug het eerste scherm. Kies 1(On) als je de frequentiegetallen wel wil invoeren Statistische waarden Vooraf: druk na de invoer van de gegevens op C, om de gewenste statistische waarden te kunnen berekenen. Kies q 1([STAT]). Op het scherm verschijnen 6 keuzemogelijkheden, die hieronder besproken worden. 1(Type) Je kan het aantal variabelen opnieuw instellen. Wanneer je 2 kiest, dan verschijnen de reeds ingevoerde waarden op het scherm. Wanneer je 1 kiest, dan vraagt het rekentoestel of de met ax+b ingevoerde waarden mogen gewist worden, om over te gaan naar één variabele. Statistiek - 5

6 2(Data) Je roept de ingevoerde data op, zodat je desgewenst de data kan aanpassen. 3(Sum) Kies 1V om x te berekenen, kies 2V om x te berekenen, kies 3V om y te berekenen, kies 4V om y te berekenen, kies 5V om xy te berekenen, kies 6V om x 3 te berekenen, kies 7V om 2 2 x 2 y te berekenen, kies 8V om 4 x te berekenen. 4(Var) Kies 1V om n (omvang van de steekproef) te berekenen, kies 2V om x (gemiddelde) te berekenen, kies 3V om xσ n (standaarddeviatie voor x op de populatie) te berekenen, kies 4V om xσ n -1 (standaarddeviatie voor x op de steekproef) te berekenen. kies 5V om y te berekenen, kies 6V om yσ n (standaarddeviatie voor y op de populatie) te berekenen, kies 7V om yσ n -1 (standaarddeviatie voor y op de steekproef) te berekenen. 5(Reg) Kies 1V om A (regressiecoëfficiënt) te berekenen, kies 2V om B (regressieconstante) te berekenen, kies 3V om r (correlatiecoëfficiënt) te berekenen, kies 4V om xˆ (geschatte waarde voor x) Statistiek - 6

7 te berekenen, kies 5V om ŷ (geschatte waarde voor y) te berekenen. 6(MinMax) Kies 1V om minx te berekenen, kies 2V om maxx te berekenen, kies 3V om miny te berekenen, kies 4V om maxy te berekenen Opmerkingen 1. Wanneer bij 1-VAR alleen de X-kolom gebruikt wordt, dan kunnen er 80 gegevens ingevoerd worden. 2. Wanneer bij 1-VAR de X- en de Freq-kolom gebruikt worden, dan kunnen in elke kolom 40 gegevens ingevoerd worden. 3. Wanneer bij ax+b de X- en de Y-kolom gebruikt worden, dan kunnen in elke kolom 40 gegevens ingevoerd worden. 4. Wanneer bij ax+b de X-, de Y- en de Freq-kolom gebruikt worden, dan kunnen in elke kolom 26 gegevens ingevoerd worden. 5. Na de invoer van de gegevens moet steeds op C gedrukt worden om de gewenste statistische waarden te kunnen berekenen. Doe je dat niet en je drukt toch q 1([STAT]), dan verschijnen op het scherm de volgende 3 keuzemogelijkheden: 1(Type) Je kan weer 1-VAR of ax+b kiezen. Wanneer je met 1 VAR gegevens ingevoerd hebt en je kiest nu 1, dan verschijnen de reeds ingevoerde waarden op het scherm. Wanneer je 2 kiest, dan vraagt het rekentoestel of de met 1-VAR ingevoerde waarden mogen gewist worden, om over te gaan naar invoer van gegevens met twee variabelen. Wanneer je met ax+b gegevens ingevoerd had, dan is het omgekeerd: bij keuze van 2 verschijnen de reeds ingevoerde waarden op het scherm. Wanneer je 1 kiest, vraagt het rekentoestel of de met ax+b ingevoerde waarden mogen gewist worden, om over te gaan naar invoer van gegevens met één variabele. Statistiek - 7

8 2(Data) Je keert terug naar de ingevoerde data, die je desgewenst kan overschrijven. 3(Edit) Je kan een rij invoeren of alle gegevens wissen door te drukken op 1(Ins) Er wordt een nieuwe rij ingevoegd op de plaats waar de cursor staat. Daar kan je nieuwe gegevens invoeren. De rijen onder de cursor zijn één plaats naar beneden geschoven. 2(DEL-A) Alle ingevoerde gegevens worden gewist. Wil je maar 1 rij wissen, plaats dan de cursor op een element van die rij en druk op o. De volledige rij wordt gewist. De rijen onder de gewiste rij schuiven een plaats op naar boven. 2. Voorbeeld 1 : 1-Var zonder frequentiegetallen Een basketbalspeler scoorde voor zijn ploeg tijdens 16 opeenvolgende matches volgende punten: Wat is het verschil tussen de hoogste en laagste score van deze speler? 2. Bereken de gemiddelde puntenscore van deze basketballer. Stel de modus in op STAT: w2 (STAT). Statistiek - 8

9 Kies 1 om met één variabele te werken. Voer de gegevens in 12V 19V 25V. Met E en R kan je scrollen in de tabel. Druk op C om maxx min X te berekenen. q 1([STAT]) 5(MinMax) 2 (maxx) -q 1([STAT]) 5(MinMax) 1 (minx) V Bereken ook het gemiddelde q 1([STAT]) 4 (Var) 2 ( x )V Oplossing Het verschil tussen de hoogste en laagste score van deze speler is 23 punten. De gemiddelde puntenscore van deze basketballer is 19 punten. Statistiek - 9

10 3. Voorbeeld 2 : 1-Var met frequentiegetallen De leerkracht wiskunde quoteert het examen met codes : VO (volledig onvoldoende, 0/10), O (onvoldoende, 4/10), N (net, 6/10), G (goed, 7/10), ZG (zeer goed, 8,5/10 ) en U (uitmuntend, 10/10). In onderstaande tabel wordt het overzicht van de behaalde resultaten gegeven : Bekomen code VO O N G ZG U Aantal leerlingen Hoeveel leerlingen hebben aan het examen meegedaan? 2. Bereken het gemiddelde dat de leerlingen op dit examen behaalden. Stel de modus in op STAT: w2 (STAT). Kies 1 (1-Var) om met één variabele te werken. Pas de instelling aan, zodat ook de frequentiegetallen ingevoerd kunnen worden. qw(setup) R 3(STAT) Kies 1(On) om de frequentiegetallen te kunnen invoeren. Statistiek - 10

11 Voer de waarden die met de codes overeenkomen in de eerste kolom in 0V 4V 6V. Voer bij de overeenkomstige codes het aantal leerlingen in de tweede kolom in $E E E E E E E E 0V 4V 22V. Met E en R kan je scrollen in de tabel. Druk op C en bereken het aantal leerlingen dat het examen afgelegd heeft. q 1([STAT]) 4 (Var) 1 (n) V Bereken het gemiddelde. q 1([STAT]) 4 (Var) 2 ( x )V Oplossing 90 leerlingen hebben aan het examen meegedaan en hun gemiddelde score was 6,99. Statistiek - 11

12 4. Voorbeeld 3 : lineaire regressie In een bedrijf heeft men per kwartaal de investeringskosten en de omzet genoteerd. Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal Investeringskosten (in K ) Omzet (in k ) Bereken de regressieconstante om aan te tonen dat er een lineair verband bestaat tussen deze investeringskosten en de omzet. 2. Bepaal de regressievergelijking. 3. Hoeveel omzet mag men verwachten bij een investering van 500 k? 4. Hoeveel moet er geïnvesteerd worden om een omzet van 650 k te realiseren? Stel de modus in op STAT: w2 (STAT). Kies 2 (ax+b) om met twee variabelen te werken. Voer de investeringkosten in de eerste kolom in 100V 123V 145V. Voer de omzet in de tweede kolom in $E E E E 205V 231V 275V. Met E en R kan je scrollen in de tabel. Druk op C om de regressieconstante te berekenen. q 1([STAT]) 5(Reg) 3 (r) V Statistiek - 12

13 Deze waarde voor r benadert 1; er bestaat bijgevolg een lineair verband tussen de investeringskosten en de omzet. De vergelijking van de regressierechte is y = Ax+B. We berekenen A. q 1([STAT]) 5(Reg) 1 (A) V We berekenen B. q 1([STAT]) 5(Reg) 2 (B) V De vergelijking van de regressierechte is y = 1,53x+49,52 Bereken de verwachte omzet bij 500 k investeringskosten. 500q 1([STAT]) 5(Reg) 5 ( ŷ ) V Bij 500 k investeringskosten mag er 813 k omzet verwacht worden. Bereken de investeringskosten wanneer een omzet van 650 k gerealiseerd moet worden. 650q 1([STAT]) 5(Reg) 4 ( xˆ ) V Om een omzet van 650 k te realiseren moeten er 393 k investeringskosten gedaan worden. Statistiek - 13

14 14

Lijsten op uw TI grafische rekenmachine.

Lijsten op uw TI grafische rekenmachine. Lijsten op uw TI grafische rekenmachine. Een van de sterke punten van een grafische rekenmachine is de mogelijkheid berekeningen uit te voeren op een lijst met getallen, in plaats van op een enkel getal.

Nadere informatie

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing.

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing. Mailmerge In deze handleiding gaan we nader bekijken hoe we een mailing uitvoeren. We gaan kijken hoe we een adressenbestand manipuleren, hoe we een selectie maken in een adressenlijst en een mailing uitvoeren

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine?

Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine? Hoe verwerk je gegevens met de Grafische Rekenmachine? Heb je een tabel met alleen gegevens? Kies STAT EDIT Vul L 1 met je gegevens (als de lijst niet leeg is, ga je met de pijltjes helemaal naar boven,

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Uitleg Solo versie Per Order

Uitleg Solo versie Per Order Uitleg Solo versie Per Order De Solo variant van Per Order heeft als extra naast de gratis variant dat meer gebruikers kunnen worden aangemaakt en dat per gebruiker op de projecten kan worden "geklokt".

Nadere informatie

Formules maken met MS Word

Formules maken met MS Word Formules maken met MS Word Het gebruik van de vergelijkingseditor 4 HAVO en 5 VWO Werken met de vergelijkingseditor in Microsoft Word. Inleiding. Voor je ligt een handleiding die je leert om te gaan met

Nadere informatie

Gebruik CRM rekenmachine (versie 1.0) ExamenTester 2.11

Gebruik CRM rekenmachine (versie 1.0) ExamenTester 2.11 Gebruik CRM rekenmachi ine (versie 1.0) ExamenTester 2..11 ICT helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e mail: ictexamenhelpdesk@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2015)

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 6. Constructie van nieuwe variabelen... 9 6.1. Bereken nieuwe variabelen: Compute... 9 6.2. Maak nieuwe categorieën: recode...

1. Inleiding... 3. 6. Constructie van nieuwe variabelen... 9 6.1. Bereken nieuwe variabelen: Compute... 9 6.2. Maak nieuwe categorieën: recode... SPSS handleiding Geschreven door: Saskia le Cessie Klinische Epidemiologie/Medische Statistiek LUMC November 2012 1. Inleiding... 3 2. Invoeren gegevens... 3 2.1. Definitie van de variabelen... 4 2.2.

Nadere informatie

Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos

Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos aansluit bij de praktijk in je klas-lokaal. In dit artikel maken we die verbinding. Geen groepsplannen omdat het moet, maar omdat het werkelijk bijdraagt

Nadere informatie

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart VANAF VERSIE 2015 GENEREERT IDEP AANGIFTEN IN XML-FORMAAT DIE U KAN OPLADEN IN ONEGATE. DAT OPLADEN KAN MANUEEL OF AUTOMATISCH GEBEUREN. 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op

Nadere informatie

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent STAP 1 INLOGGEN BIJ GOOGLE Voor alle tools

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

TESonline handleiding Geboortes

TESonline handleiding Geboortes Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7.

Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. versie 1.2 - februari 2014 Inleiding Voor u ziet u nu het document Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. Dit document is u aangeleverd

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Een webkwestie bouwen in Word 2000

Een webkwestie bouwen in Word 2000 Een webkwestie bouwen in Word 2000 Doel: Met behulp van deze stap-voor-stap beschrijving kunt u geheel zelf een webkwestie als webpagina maken. Beginsituatie: U beheerst de basisprincipes van Word zoals

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie