Draaiboek Sportevenementen 1 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Sportevenementen 1 september 2014"

Transcriptie

1 Voetbalfederatie Vlaanderen 1

2 1 Inleiding De voorbereiding Aanstellen van een eventcoördinator (EC) Samenstellen van de werkgroep De succescriteria: medewerkers, fondsen, accommodatie, actoren en interne communicatie De grote lijnen Taakverdeling Timing Begroting Sponsoring Verzekeringen, Vergunningen en contracten EHBO voorzieningen Catering Vrijwilligerslijst Weersomstandigheden Dagplanning Programma Algemene secretariaat De activiteiten Materiaallijst EHBO post Laatste loodjes Evaluatie Briefing en debriefing Evenement-evaluatie Stappenplan Voetbalfederatie Vlaanderen 2

3 Voor een succesvolle voetbalclub, van amateurniveau tot topclub, is het levensnoodzakelijk om naast de reguliere trainings- en wedstrijdactiviteiten, ook op regelmatige basis extra activiteiten te organiseren. Deze evenementen streven een actieve, bruisende clubsfeer na, gesteund op engagement van ouders, spelers, sympathisanten en vrijwilligers. De feel good factor straalt zowel binnen de club af als ver daarbuiten. Elk evenement heeft met andere woorden effect op het imago van de club binnen de regio. Een evenement kan echter wel verschillende doelstellingen nastreven. Bepaal dus altijd vooraf wat dit hoofddoel is. Willen we een financiële injectie van de jeugdkas? (vb. regionaal jeugdtornooi, ) Willen we leden werven? (vb. initiatiedag, talentdag, ) Willen we onze sponsors een return aanbieden? (vb. een sponsortornooi, ) Willen we onze jeugdploegen kwalitatieve wedstrijden aanbieden? (internationaal jeugdtornooi, ) Bij de organisatie van deze evenementen komt heel wat kijken. Het blijkt dan ook niet voor alle clubbesturen even eenvoudig! In dit document geven we een uitgestippeld stappenplan dat de organisator kan volgen om tot een geslaagd evenement te komen. Een voetbalevenement kan heel divers zijn. In dit draaiboek belichten we echter de algemene zaken die tijdens de organisatie van elk evenement aan bod komen. We verwijzen hierbij meteen naar de VFV draaiboeken voetbalstages en tornooien die een specifieke aanvulling zijn bij deze brochure. Elk draaiboek bestaat uit volgende onderdelen: De voorbereiding De dagplanning De evaluatie Stappenplan Wij hopen met dit draaiboek een nuttig instrument te kunnen aanbieden aan al onze clubs op elk niveau. Een kwalitatief evenement zorgt immers voor een absolute meerwaarde voor de club. Voor meer informatie: 1 2 Stefan Verheyen 3 Coördinator Recreatief Voetbal VFV 4 Tel: 02/ Website: Voetbalfederatie Vlaanderen 3

4 Nadat het clubbestuur beslist om een bepaald evenement te organiseren, is de eerstvolgende stap: wie gaat dit organiseren? Een omgekeerde chronologische volgorde kan natuurlijk ook: een sympathisant die een voorstel doet naar het bestuur toe en zichzelf als coördinator voorstelt. Een mogelijk coördinator, die meteen ook goed geplaatst is, zou de TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding) kunnen zijn. Andere mogelijkheden: een jeugdtrainer, administratieve medewerker of AVJO, jeugdsecretaris, ouder. Sporttechnische kennis van de eventcoördinator (EC) is mooi meegenomen, maar geen vereiste. Indien niet, dient hij zich laten bijstaan door andere mensen om het sporttechnische luik in te vullen. De verantwoordelijke dient over volgende kwaliteiten te beschikken: in staat zijn om een degelijk draaiboek uit te werken enthousiasme bij de medewerkers teweeg brengen kunnen coördineren, bijsturen en leiding geven sterk zijn in organisatie en administratie Hou er rekening mee dat de voorbereiding van het evenement, afhankelijk van de grootschaligheid, heel wat tijd in beslag neemt. Verifieer of de mogelijke coördinator zich hiervoor voldoende vrij kan maken. Vaak wordt een geschikte persoon gevonden in kringen waarvan men het niet meteen verwacht. Spreek daarom ook ouders, supporters, spelers van de eerste ploeg, aan. De eventcoördinator stelt een werkgroep samen. Dit is de groep die de gehele organisatie van het evenement tot doel stelt. Het zijn dus stuk voor stuk gemotiveerde en geëngageerde mensen. Zie het niet meteen te groot; deze werkgroep kan gerust slechts uit 3 personen bestaan, bv. de jeugdsecretaris, de TVJO en een ouder. Hun eerste taak is brainstormen over een aantal kernvragen (doelstellingen): waarom wensen wij dergelijk evenement te plannen? voor wie gaan we dit organiseren, welke leeftijd? wat zal de doelgroep ervan verwachten? hoe gaan we ons profileren? wanneer zou een goed tijdstip zijn? Hoe meer vragen en antwoorden, hoe beter: in deze fase is geen enkel idee gek genoeg! Beperk deze fase echter wel in tijdsduur want nodeloos blijven brainstormen (=wegdromen?) leidt tot niets. Op het einde van de brainstormfase zet de werkgroep een aantal kerngedachten op papier. Deze komen terug na de toepassing van de volgende stap: de succescriteria! Voetbalfederatie Vlaanderen 4

5 Nu er een aantal ideeën, wensen en doelstellingen genoteerd zijn, gaat de werkgroep, onder leiding van de eventcoördinator, de belangrijkste criteria na die succes of mislukking inleiden: de medewerkers, de accommodatie, de fondsen, de actoren en de interne communicatie. De medewerkers kan je meestal opdelen in 2 groepen: enerzijds heb je vrijwilligers nodig, die niet vergoed worden, en die meestal instaan voor de niet-voetbal gerelateerde zaken zoals de catering, het materiaal, foto s en beeldmateriaal, de kleedkamers, de kantine, en anderzijds heb je afhankelijk van het evenement trainers nodig die kwalitatieve trainingen op maat van de kinderen voorbereiden en geven. Vrijwilligers Voor de organisatie van een evenement dient de eventcoördinator dus in ieder geval te kunnen rekenen op de goodwill, inzet en engagement van een aantal vrijwillige medewerkers. Stem je organisatie af op het verwachte aantal. Als je twijfelt, neem dan geen risico s; beter een kleinschalig en kwalitatief project dan een groots evenement dat op organisatorisch vlak de mist ingaat en dat zo aan kwaliteit inboet. Het is een torenhoog cliché, maar des te meer de waarheid: vrijwilligers zijn de hoekstenen van de verenigingen! Bij het aanstellen van de vrijwilligers is het altijd interessant om binnen de club zelf te kijken. Natuurlijk is het niet de bedoeling om mensen (die gewoon zijn om de kantine open te houden) nog meer te belasten op deze dag. Mogelijk is het een opportuniteit om ook de spelers van het eerste elftal te betrekken bij het evenement. Belangrijk is dat je na het evenement de vrijwilligers een beloning geeft: nodig hen uit voor een receptie, een etentje of bezorg hen een klein aandenken. Dit is een blijk van respect en een bonus die de vrijwilligers kan motiveren om zich bij volgende edities van het evenement opnieuw kandidaat te stellen als vrijwilliger. De KBVB geeft hiervoor het goede voorbeeld door elk jaar de dag van de vrijwilliger te organiseren. Zie voor een vrijwilligerslijst. Trainers Trainers bepalen voor een groot deel de kwaliteit van het sportieve evenement (initiatie, stage, ). Hebben ze een trainers- of pedagogisch diploma? Hebben ze ervaring met de doelgroep en het niveau? Hebben ze de motivatie om een hele week het beste van zichzelf te geven?? Voor de trainers zal je wellicht een vergoeding dienen te voorzien. In het andere geval dient de eventcoördinator af te toetsen hoe de trainers op een officiële manier vergoed kunnen worden. We zoeken (minstens) de antwoorden op volgende vragen: hoeveel medewerkers hebben we nodig en voor welke taken? (zie 2.5. taakverdeling) wie maakt de takenlijst, -verdeling en omschrijving? welke kennis en kunde hebben onze medewerkers nodig? wordt er een bedankje/vergoeding voorzien? Voetbalfederatie Vlaanderen 5

6 Motiverende factoren voor medewerkers kunnen zijn: opleidingsmogelijkheden (bv. als je medewerker was tijdens een evenement krijg je hierna de kans om op kosten van de club een bestuurlijke of sporttechnische bijscholing te volgen) relaties met andere vrijwilliger ( OK, ik wil helpen tijdens die voetbalstage als die of die er ook is! ) vergoeding van de onkosten, bv. kilometervergoeding, vrijwilligerscontract gewaardeerd worden! Demotiverende factoren voor medewerkers kunnen zijn: onduidelijke organisatie en taakverdeling (te) veel activiteiten die de club organiseert en waarvoor zij hulp vragen (te) hoge verwachtingen van de organisatie onderlinge relaties tussen de (betaalde) trainers en de vrijwilligers Probeer met deze (de)motiverende factoren rekening te houden bij de benadering en communicatie met je medewerkers! Dit is een eerste voorbereidende denkoefening voor een definitieve begroting, die later nog aan bod komt. In deze fase is een beknopte simulatie-oefening voldoende. Vragen die beantwoord dienen te worden: Is een break-even haalbaar? Zijn er voldoende fondsen beschikbaar vooraleer er inkomsten zijn? Wat kunnen de voornaamste uitgaven zijn? Een extra aanzet om publiek te kunnen aantrekken, is het vermelden van het doel van het evenement en de investering van de eventuele opbrengsten. Een jeugdtornooi ten voordele van nieuwe trainingsdoelen voor de jeugd geeft onmiddellijk een positieve imago aan het evenement. Een goede en ruime accommodatie zal zorgen voor een vlotte en aangename organisatie waarbij er meer aandacht kan gaan naar de inhoudelijke zaken. Het creëert met andere woorden een kader waarin iedereen en alles beter kan functioneren. Elke accommodatie zal echter ook zijn beperkingen hebben waarvan de organisatie zich bewust dient te zijn om hierop in te kunnen spelen. De vragen die men zich dient te stellen zijn: Is de eigen accommodatie geschikt voor het evenement? Zijn er voldoende voetbalvelden? Is er voldoende parkeerplaats? Zijn de voetbalvelden op het moment van het evenement beschikbaar (in functie van het onderhoud en andere activiteiten)? Voetbalfederatie Vlaanderen 6

7 Zijn de voetbalvelden voldoende kwalitatief op het moment van het evenement? Zijn er voldoende kleedkamers? Zijn er extra toiletvoorzieningen noodzakelijk? Zijn er extra ruimtes om indooractiviteiten te doen? Zijn er infrastructuurwerken gepland? Wordt de eigen accommodatie met andere clubs gedeeld? Is er behoefte aan slaapvoorziening? Speciale aandacht bij het bepalen van de accommodatie en locatie dient uit te gaan naar de veiligheid. De staat van de accommodatie en de aard van het evenement zijn hierbij van belang. Extra vragen hiervoor zijn: Dienen er afbakeningen voorzien te worden? Moeten er bepaalde wegen of delen van de accommodatie afgesloten worden? Moeten de omwonenden op de hoogte gebracht worden? Moet de brandweer op de hoogte gebracht worden? Dient er een voorafgaande veiligheidscontrole te gebeuren? Voor vele sportieve evenementen is het nuttig een plattegrond op te maken. Deze kan je vooraf bezorgen aan deelnemers van het evenement en alle medewerkers maar uiteraard wordt deze plattegrond ook duidelijk zichtbaar uitgehangen op de meest geschikte plaatsen, vb. bij de ingang. Actoren zijn mensen die van ver of dichtbij betrokken (kunnen) zijn bij de organisatie van je evenement. Je hebt mensen die eerder positief staan t.o.v. je initiatief en die je misschien zelfs kunnen ondersteunen (sportdienst, ouders, scholen, ). Langs de andere kant zijn er wellicht ook mensen die geen voorstander zijn (buurtbewoners, andere voetbalclubs, andere sportclubs, ). Het ideaalbeeld is dat je erin slaagt de positieve actoren op een actieve manier te betrekken bij de voetbalstage en de negatieve actoren te overtuigen van de meerwaarde van het evenement. Actoren zijn ook de mensen vanuit de club en de onmiddellijke omgeving die je moet blijven informeren over het verloop van de organisatie (clubbestuur, schepencollege, sportfunctionaris, sponsors, ) Interne communicatie tussen alle leden van de werkgroep is heel belangrijk om tot een vlotte organisatie te komen. Iedereen dient op elk moment van een ander te weten waar hij/zij aan werkt, wat de stand van de zaken is, wat er nog moet gebeuren. Open en veelvuldige communicatie als basis: goede afspraken maken goede vrienden! Zie ook 4.1. briefing en debriefing. Voetbalfederatie Vlaanderen 7

8 De werkgroep staat nu al redelijk ver. De leden hebben een beeld gevormd over wat het organiseren van een evenement inhoudt en ze hebben de succescriteria kritisch onder de loep genomen. Deze gegevens leiden tot het uittekenen van de grote lijnen. We zoeken hierbij antwoorden op volgende vragen: Waarom organiseren we het evenement? Welke doelstellingen heeft ons evenement? Dit kan gaan van commerciële return, over ledenwerving, over het imago van de club of om de aangesloten jeugdspelers meer leermogelijkheden aan te bieden. Voor elke club kunnen de doelstellingen anders zijn. Pin je niet vast op de redenen waarom andere clubs dit organiseren elke situatie is anders! De doelstelling van je evenement heeft uiteraard een invloed op de verdere uitwerking ervan. Wanneer organiseren we het evenement? Bij de organisatie van de eerste editie van een evenement kan de eventcoördinator relatief vrij kiezen wanneer dit zal plaatsvinden (rekening houdend met beschikbaarheid, verlof, vrijwilligers, ) Naar de eventuele toekomstige edities toe is het interessant dat het evenement telkens op hetzelfde tijdstip plaatsvindt. Zo kan je een traditie opbouwen zodat alle betrokken personen en organisatie hier rekening mee kunnen houden. Bv: het jeugdtornooi vindt telkens plaats tijdens de tweede zaterdag van augustus. Voor wie organiseren we het evenement? Dit is uiteraard onlosmakelijk verbonden met het doel van het evenement. Heren of dames? Jongens of meisjes? Volwassenen of jongeren? Welke leeftijd? Specifieke doelgroep g-voetbal? Hou ook rekening met het niveau. Waar organiseren we het evenement? Eigen accommodatie of via derden? Zie eerder 2.3. succescriteria. Na het beantwoorden van bovenstaande vragen komen we tot het antwoord op de hoofdvraag: Is het vooropgestelde concept haalbaar? Afhankelijk daarvan wordt er definitief beslist om het evenement te laten plaatsvinden en wel volgens de lijnen hierboven. Het voordeel van een werkgroep is in de eerste plaats dat de takenlast niet volledig op de schouders van de eventcoördinator valt. Stel dus samen een taakverdeling op waar iedereen zich goed bij voelt en speel natuurlijk in op de kwaliteiten van elk groepslid! Voetbalfederatie Vlaanderen 8

9 Hieronder een overzicht van de mogelijke taken die bij de organisatie van een evenement komen kijken. Dit overzicht is uiteraard niet limitatief en het omgekeerde is evenzeer waar: niet alle taken die hier opgenomen werden dienen noodzakelijk uitgevoerd te worden bij de organisatie van jouw evenement. Financiën: opstellen van een budget, betalen van de facturen, offertes aanvragen, controleren van de betaling door de deelnemers, Onder punt 2.7 gaan we dieper in op het opstellen van een begroting. Administratie: inschrijvingen beheren, reservaties aanvragen, accommodatie vastleggen, Een belangrijke taak die weggelegd is voor administratieve duizendpoten : correct, nauwgezet en overzichtelijk werken is een must! Sponsoring en subsidies: subsidies aanvragen bij de gemeentelijke / provinciale sportdienst, vaste sponsors contacteren of op zoek gaan naar éénmalige sponsoring. Zorg bij het zoeken naar sponsors voor een professionele benadering waarbij het budget op voorhand bepaald is en waarbij je telkens benadrukt welk voordeel er is voor de sponsor. Sponsoring is een belangrijk en behoorlijk specifiek hoofdstuk dat bij de organisatie van alle sportevenementen komt kijken. Voor nuttige input over hoe sponsors te zoeken en te benaderen kan je steeds contact opnemen met daartoe gespecialiseerde instanties. Wij bevelen het Dynamo Project aan (www.dynamoproject.be). Zij geven aan alle bij de VFV aangesloten voetbalclubs gratis advies over dergelijke zaken. Promotie: zorg er vooral voor dat de vooropgestelde doelgroep bereikt wordt en dat je de boodschap duidelijk overbrengt! Hiervoor moet je onderzoeken welke kanalen er beschikbaar zijn en op welke manier je alles aan de man wenst te brengen (affiches, flyers, website, sociale media zoals Facebook, Twitter, Zamante,...). Probeer ook de (lokale) pers te betrekken want die zorgt voor heel wat extra publiciteit! Materiaal en accommodatie: op voorhand maak je best een lijst op met al het benodigde materiaal. Bv. aantal ballen (welke maat?), doelen (grote/kleine?), hoedjes, hesjes, loopladder, tafels, stoelen, muziekinstallatie, Maar denk niet alleen aan het essentiële materiaal. Zaken als plakband, tape, schaar, veiligheidslint, kunnen zeer belangrijk zijn. Indien je niet zelf over al het nodige materiaal beschikt, kan je dit vooraf huren of, beter nog, lenen van een instantie, school, sportdienst,... Zorg er ook voor dat het materiaal op voorhand al aanwezig is, zodat je hier tijdens de voetbalstage zelf geen tijd aan verliest. De vragen die je jezelf kan stellen in verband met accommodatie, vind je onder 2.3. succescriteria. Catering: hier heb je als verantwoordelijke heel wat opties. Je kan de deelnemers zelf hun lunchpakket laten meenemen, je kan een koud middagmaal voorzien, je kan een volledige warme maaltijd serveren, Daarnaast kan je enkele standjes voorzien waar de deelnemers eten en drank kunnen aankopen. Als het over eten en drank gaat, doen wij slechts 1 oproep: hou het zoveel mogelijk gezond! Als organisator van een voetbalevenement dien je het goede voorbeeld te geven. Voetbalfederatie Vlaanderen 9

10 Drukwerk: maken en drukken van folders, drankkaarten, diploma s voor deelnemers, weekprogramma, evaluaties Voor het promotiemateriaal zoals affiches en flyers, kan je indien gewenst gebruik maken van een grafisch bureau, zodat je promotiemateriaal mooi en professioneel overkomt. Draaiboek: het draaiboek opstellen is in principe de taak van de eventcoördinator. Het draaiboek wordt opgesteld zodat iedereen exact weet wat, wanneer, met wie en waarom er iets van hem/haar verwacht wordt. Evaluatie: dankzij een grondige evaluatie kan je de volgende keer een nog kwaliteitsvoller evenement organiseren. De verantwoordelijke voor dit onderdeel kan de eventcoördinator zijn, maar ook iemand anders. Belangrijk is dat iemand deze verantwoordelijkheid op zich neemt, want het gevaar bestaat dat na afloop van het evenement de riem eraf gaat en dat de evaluatie te lang op zich laat wachten of, erger nog, nooit wordt uitgevoerd. Meer informatie over de evaluatie vind je onder hoofdstuk 4. Per deeltaak wordt een realistische timing bepaald. Deeltaken zijn onderdelen van de taken hierboven beschreven. Bv. deeltaken van promotie zijn: affiches ontwerpen, flyer ontwerpen, drukken van deze materialen, publiciteit op website, contact met pers, ophangen van affiches en verspreiden flyers, etc. Het is handig om per opdracht een rooster te gebruiken. Hieronder een voorbeeldje. PROMOTIE (verantwoordelijke: Eric) Ontwerp affiche en flyer Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Bureau X Publicatie website Webmaster Webmaster Webmaster Webmaster Pers inlichten Eric Verdeling flyers Trainers Trainers Ophangen affiches Trainers Trainers Een rooster voor de catering met warme maaltijden zou er zo kunnen uitzien. CATERING (verantwoordelijke: jan) Opstellen dagmenu s Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Jan Zoeken vrijwilligers Jan +SC Jan +SC Jan +SC Aankopen ingrediënten Benjamin Opstellen dagplanning Bij kleinschalige evenementen is het mogelijk om alle deeltaken in één tabel te gieten, bij grote evenementen is het raadzaam om één tabel per taak te maken. Jan Voetbalfederatie Vlaanderen 10

11 Geen activiteit zonder begroting! Het lijkt op het eerste zicht niet gemakkelijk en in de praktijk zullen ongetwijfeld niet alle clubs een begroting op voorhand in elkaar knutselen, maar wij raden sterk aan om hier het nodige werk in te steken. Dankzij de opmaak van een begroting kom je maar zelden voor (onaangename) verrassingen te staan. Het grote voordeel van een begroting is dat je een denkoefening uitvoert over de noodzakelijkheid van verschillende kosten. Je bent in staat om een negatieve kostenbaten structuur te detecteren en kan je deze desgevallend trachten aan te passen (kosten verminderen of inkomsten verhogen). Kernbetrachting is om minstens een break-even na te streven. Hou hierbij rekening met een post onvoorziene kosten, ter waarde van ongeveer 10% van de totale uitgaven. Via eenvoudige formules kan je in Excel of gelijkaardige programma s op een vlotte en weinig tijdrovende manier tot een degelijke begroting komen. Inkomsten Inschrijvingsgelden Sponsoring Subsidies Uitgaves Trainersvergoeding Vrijwilligersvergoeding Catering Verzekering Huur accommodatie Elektriciteit / Gas Materiaal aankoop / huur Drukwerk Promotiekosten Prijzen + aandenkens Onvoorziene kosten Randactiviteit Zorg dat alle vaste clubsponsors steeds op de hoogte zijn van nieuwe evenementen. Dit creëert betere relaties tussen club en sponsor. De sponsor krijgt zo een duidelijk beeld waarin hij zijn geld investeert. Dit kan ook voordelen opleveren in de toekomst. Indien je extra sponsoring nodig hebt voor je evenement vraag je dit ook eerst en vooral aan de huidige sponsors. Indien er daarnaast nog mogelijkheden zijn, tracht je extra eventsponsors aan te werven via netwerking en een concreet en gericht voorstel. Alle medewerkers maar ook ouders in de club inschakelen om in hun netwerk mogelijke sponsors aan te spreken, is zeker geen overbodige luxe. Tenslotte zijn de clubevenementen ideale netwerkmomenten voor deze sponsors. Voetbalfederatie Vlaanderen 11

12 Het goed voorbereid sponsordossier geeft de (potentiële) sponsor een heel duidelijk beeld over het event. Het belangrijkste punt hierin voor de sponsor is de mogelijke return die er voor hem aan vasthangt. Je kan verschillende bedragen vragen aan verschillende sponsors. Het instapbedrag neem je best op minimum 30 omdat dit fiscaal aftrekbaar is. Afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag krijgen ze dan meer of minder in return. Dit noemt men sponsorpakketten. Hieronder een voorbeeld: SPONSORING Logo op flyer achterzijde X X Logo op flyer voorzijde X X X X Logo op affiche X X X Logo op website X X Logo op presentatie tijdens event Naamverbondenheid X X X Hou ook zeker rekening met de gevoeligheid van sponsoring. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je 2 potentiële sponsors kan vinden binnen dezelfde sector (2 sportwinkels bvb). Kies dan liever voor 1 sponsor zodat die zeker tevreden is. Stel zeker een sponsorcontract op dat strookt met het juiste sponsorpakket. Zo kunnen er achteraf onmogelijk discussies ontstaan. Een goede verzekering regelen voor een evenement is natuurlijk van prioritair belang. Denk hierbij niet alleen aan de deelnemers, maar ook aan publiek, vrijwilligers en (eventueel) personeelsleden. Vraag, vooraleer een verzekeringscontract af te sluiten, eerst een aantal offertes op en laat de details van elk voorstel door een persoon met kennis ter zake onderzoeken. Uiteraard kan de verantwoordelijke zich via de federatie informeren. Zorg er ook voor dat alles wettelijk geregeld is qua accommodatie, brandveiligheid, politiebesluiten etc. Contracten dienen eventueel afgesloten te worden voor huur van accommodatie en materiaal, met sponsors, eventueel met artiesten, bekende voetballers of anderen. Verder dient er nog rekening gehouden te worden met tal van zaken zoals: geluidswetgeving, brandveiligheid, afvalverwerking, auteursrechten... Aangezien deze materie zo uiteenlopend is kunnen we hier onmogelijk alle verschillende situaties onder de loep nemen. Ons advies luidt: wees zo sluitend mogelijk en betrek zeker deskundige personen. We raden aan zeker onderstaande verzekeringen af te sluiten: Verzekering lichamelijke ongevallen tijdens voetbalactiviteit Verzekering ongeval van en naar de voetbalstage Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en materiele schade aan derden Verzekering schade sportaccommodatie Voetbalfederatie Vlaanderen 12

13 Enkele nuttige websites: Auteursrechten Geluidswetgeving Koninklijk besluit (normen) Maak goede afspraken in verband met EHBO. Alle actoren van het evenement dienen op de hoogte te zijn van het protocol dat gevolgd dient te worden bij blessure, ziekte of ernstige verwondingen. Een uitgebreide EHBO-post is dan ook een must voor elke voetbalstage! Zorg ervoor dat al het nodige EHBO-materiaal aanwezig is en dat er een gediplomeerde eerstehulpverlener aanwezig is (men kan hier beroep doen op gekende instanties zoals het Rode Kruis). Belangrijk is ook dat de adressen van de dichtstbijzijnde huisarts en ziekenhuis gekend zijn. Deze huisarts moet zelf natuurlijk ook op de hoogte zijn! Nog beter is dat er op het evenement een voortdurende permanentie is van een dokter, kiné of Rood Kruis. Hieronder een opsomming van welke zaken er aanwezig zouden moeten zijn op een EHBO-post: Materiaal Kleefpleister (of sporttape) Wondpleister Tweedehuidverband Kompres Zwachtel of verband Steriel drukverband Driehoeksverband Isolatiedeken Reinigingsmiddel Ontsmettingsmiddel Coldpack Wegwerphandschoenen Kleine, niet pluizige handdoek Kousverband Splinterpincet Tekentang Koortsthermometer Roestvrije schaar met fijne punten Verbandschaar Doosje veiligheidsspelden Plastiek zakjes Papier en potlood Zakmasker (reanimatie) Lijst met nuttige telefoonnummers Handleiding eerste hulp Steriele naalden GSM Voetbalfederatie Vlaanderen 13 Aanwezig?

14 Snelle suikers Medicatielijst deelnemers voetbalstage Paracetamol (enkel op initiatief van de betrokkene) Als het nodig is om samen te werken met een cateringdienst, maak dan goede afspraken. Vraag enkele offertes bij verschillende catering firma s, zodat je een overzicht krijgt van een correcte prijs voor de dienst. Raadpleeg eerst je eigen vaste sponsors. Voorziening van de catering: Welk aanbod voorzie je? Welk aanbod voorzie je voor kinderen? Welk aanbod voorzie je voor vegetariërs? Hoeveel eten/drank dienen we te voorzien? Kan de brouwer bijleveren bij dranktekort? Het is aangeraden om een verkoop van drankbonnen te voorzien. Dit bespaart je veel tijd in de bediening aan de bar. Voorzie de stand van de verkoop van drankbonnen van voldoende wisselgeld. Vrijwilliger(s) Taak Tijdstip Jan, Piet en Pol Opbouw en afbraak Vrijdag 17u 22u Zondag 8u 12u Karel Ticketing inkom Zaterdag 10u 14u Piet en Pol bonnetjesverkoop Zaterdag volledig Sjarel Animatoren randactiviteiten Zaterdag volledig Jean-Louis Catering Zaterdag volledig Jari, Rosalie en Mathilde Ballenrapers Zaterdag 10u 14u Jari, Michiel en Benny Ballenrapers Zaterdag 14u 18u Jan, Karl en Kurt scheidsrechters Zaterdag volledig Stefan en Jonas Afvalruimers Zaterdag 10u 14u Bob en Benny Afvalruimers Zaterdag 14u 18u Hier kan je een duidelijk overzicht weergeven van welke vrijwilliger instaat voor welke taak op welk tijdstip. Zoals je kan zien, kunnen meer vrijwilligers ingezet worden bij verschillende taken, afhankelijk van de vrije tijdstippen. Hou ook rekening met de weersomstandigheden: Voetbalfederatie Vlaanderen 14

15 Zonnige dag Zorg voor voldoende drankvoorziening? Zorg voor andere verfrissingen? Zorg voor de mogelijkheid om in/uit de zon te zitten? Bescherm spelers ook preventief tegen de felle zon Bewolkte/ koude dag Is er een overdekte ruimte voor toeschouwers? Is er mogelijkheid om iets warms te drinken/eten? Is er voldoende warm water om te douchen? Zijn de tenten/overkappingen voldoende vastgelegd? Je kan steeds contact opnemen met het KMI om een perfecte weergave te krijgen van het weer op de dag van je event. Voetbalfederatie Vlaanderen 15

16 Dit is een duidelijk en beknopt overzicht van welke activiteit wanneer (en waar) plaatsvindt. Het is belangrijk dat alle medewerkers en deelnemers goed op de hoogte zijn van dit programma. Het is dus zaak dit programma via verschillende kanalen te communiceren. Voor vele evenementen is het aangeraden vooraf een infoboekje/flyer/mailing te versturen met alle nodige informatie. In onderstaand voorbeeld beschrijven we het dagprogramma voor een familiedag van de club: Dagprogramma 10u00 10u15 10u30 11u45 12u20 13u15 15u15 16u00 16u05 17u00 17u15 Ontvangst deelnemers Openingsspeech van de voorzitter Activiteiten aan de standen Galawedstrijdje mama s tegen de U9 Middagmaal Activiteiten aan de standen Penaltycup per leeftijdsgroep Afsluitend woordje van een bestuurslid Drankje en hapje Afsluiting Afbouw en opruim Het is raadzaam een algemene contactpersoon en contactlocatie te voorzien op een (groot) evenement. Dit is een plaats waar alle informatie te verkrijgen is en mogelijke vragen te stellen zijn. Dit kan handig zijn voor deelnemers, clubs en scheidsrechter. Gebruik dit punt niet om info te verschaffen aan toeschouwers. Om toeschouwers te informeren kan je gebruik maken van affiches of infoboekjes die te verkrijgen zijn aan de ingang. Op deze plaats is het ook altijd handig om een micro-installatie en beeldschermen te voorzien. Dit is een makkelijke manier om iedereen van de nodige informatie te voorzien. Elk hierboven vermeld onderdeel vraagt natuurlijk een verdere specificatie. Bij sommige activiteiten kan deze verduidelijking zeer beknopt zijn, bij andere heel wat meer. In het voorbeeld hierboven behoeft het afsluitend woordje van het bestuurslid weinig verdere uitleg, dit in tegenstelling tot activiteiten aan de standen, waarbij het de bedoeling is dat er voor alle standen op het evenement een klein draaiboekje wordt opgesteld. Dit zou er zo kunnen uitzien: Voetbalfederatie Vlaanderen 16

17 Coördinator Jan De Roover Draaiboek initiatie mama s Medewerkers Anke Cockx en Bert Janssens Locatie B-terrein; de helft het dichtst bij de cafetaria Opzet Taken De mama s en alle andere aanwezige vrouwen krijgen de kans om hun voetbaltalent te ontdekken. Ze doen dit aan de hand van een paar eenvoudige, speelse oefeningen onder leiding van een gediplomeerd trainster. Jan regelt de inschrijvingen, coördineert, lost eventuele problemen op en is het aanspreekpunt. Anke geeft de initiatiesessie en wordt hierbij ondersteund door Bert. Een materiaallijst is niet zomaar een opsomming van wat materialen. Het is een gedetailleerde lijst met welk soort materiaal - zo specifiek mogelijk - het aantal, wie er voor zal zorgen en waar het gebruikt wordt. Muziekinstallatie met USBaansluiting en microfoon Oranje kegels Minidoeltjes Wat Waar Aantal Wie Centraal voor de cafetaria 1 Koen Te verdelen over A, B en C- terrein 4 op B-terrein 2 op A-terrein 40 Marc 6 Marc In werkelijkheid zal deze lijst natuurlijk veel langer zijn. Spendeer hier voldoende aandacht aan. Het zal u achteraf veel werk en vooral veel kopzorgen besparen! Voor kleinschalige evenementen kan het werkbaar zijn om één materiaallijst te maken voor het hele evenement, maar meestal is het interessanter om per activiteit een materiaallijst te voorzien, zeker als er met standen gewerkt wordt. Deze lijsten kunnen gebundeld worden door de coördinator zodat gelijkaardig materiaal samen besteld kan worden. Na het evenement is het aangeraden om de materiaallijst te controleren op verdwenen of beschadigd materiaal. Voetbalfederatie Vlaanderen 17

Draaiboek Tornooi 1 september 2014

Draaiboek Tornooi 1 september 2014 Voetbalfederatie Vlaanderen 1 1 Inleiding... 3 2 De voorbereiding... 4 2.1 Catering... 4 2.2 Slaapvoorziening... 4 2.3 Tornooibrochure... 5 2.4 Tornooibegeleiding... 6 3 Planning... 7 3.1 Tornooiformule...

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist #iedereenflyer FLYER.BE Drukwerk voor iedereen! Evenementen doe je zo! Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist Hey, Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat perfect is en dat er zo weinig mogelijk verrassingen zijn. Daarom

Nadere informatie

Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud

Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud Inhoud... 1 Info voor website, Facebook en beelscherm... 2 Affiches en Flyers... 3 Materiaal... 4 Aanvragen en toelatingen... 4 Financieel... 4 Takenlijst en

Nadere informatie

DRAAIBOEK FOOTFESTIVALS

DRAAIBOEK FOOTFESTIVALS INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 2 Inleiding 3 1. Footfestivals als wervingstool voor uw club 6 1.1. Doelstelling en doelgroepen 6 1.2. Organisatorische partners 6 2. XL ondersteuning vanuit de VFV-KBVB 8 2.1.

Nadere informatie

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012 werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012 Kalenderjaar 2012 Indiening Voetbalfederatie Vlaanderen t.a.v. Tamara Cassimon Houba de Strooperlaan 145 1020 Brussel jeugdsubsidies@voetbalfederatievlaanderen.be

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

1. Ongeveer een half jaar van tevoren

1. Ongeveer een half jaar van tevoren 68 Er bestaat geen ideaal recept voor het organiseren van een concert. Er spelen immers honderden dingen mee in het welslagen van de avond en de moeilijkheidsgraad om dit te realiseren. Maar we doen toch

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010 PUURS 2005-2010 Puurs 2005-2010 K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs Beleidsplan 2005-2010 VOETBAL IS VERANDERD VOETBAL IS IN BEWEGING Kinderen zijn veranderd Maatschappij

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Draaiboek bewonersactiviteit

Draaiboek bewonersactiviteit Draaiboek bewonersactiviteit Het organiseren van een bewonersactiviteit is voor de meesten geen dagelijkse bezigheid. Dit draaiboek kan u wellicht helpen bij de organisatie van een activiteit. Hierin vindt

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

BESCHRIJVING OMKADERING.

BESCHRIJVING OMKADERING. BESCHRIJVING OMKADERING. A. ALGEMENE VERGADERING: De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een opstartende G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport Kalenderjaar 2011

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport Kalenderjaar 2011 Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2011 Kalenderjaar 2011 Hoe en wanneer verantwoorden? Verantwoordingsstukken in te dienen: Uiterlijk 15/11/2011 Voetbalfederatie

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

MEER DAN VOETBAL ALLEEN

MEER DAN VOETBAL ALLEEN MEER DAN VOETBAL ALLEEN INFOAVOND OUDERS U7 6 september 2017 Evolutie van de jeugdwerking FOOTPASS: In 2011 een eerste audit: Resultaat: 1 ster (kwaliteitslabel voor een goede regionale club) In 2014 een

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. HOOFDBESTUUR: 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter 1. Secretaris 1. Penningmeester 6. Bestuurders Werkgroepen:

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met 4 sportclubs. Lokeren

Sportdienst in samenwerking met 4 sportclubs. Lokeren Sportdienst in samenwerking met 4 sportclubs Lokeren De achtergrond Binnen de stadsstructuur kwam er van meerdere veldwerkers die op verschillende domeinen actief zijn, steeds weer de vraag in verband

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

KVK Westmalle Sponsoring 13-14

KVK Westmalle Sponsoring 13-14 KVK Westmalle Sponsoring 13-14 EEN NIEUW BESTUUUR EEN NIEUW BELEID Grootse plannen en vernieuwing KVK Westmalle heeft een nieuwe organisatiestructuur! Samen stelden we een businessplan op om onze club

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte Sportdienst in samenwerking met kinderopvang Putte De achtergrond De vraag naar buitenschoolse kinderopvang is groot. Opvanginitiatieven kampen met een overbezetting en zijn op zoek naar manieren om hun

Nadere informatie

YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS. Inschrijvings- & Toewijzingsdocument

YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS. Inschrijvings- & Toewijzingsdocument YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS Inschrijvings- & Toewijzingsdocument INHOUDSTAFEL 1. BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT 1.1. ALGEMEEN 1.2. DATUM 2. VEREISTE VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor.

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. STAPPENPLAN LEES DE FESTIVALGIDS Zo weet je wat het project inhoudt en wat je te wachten staat. www.stressfactor.be/organisator/2016 OVERTUIG JE MEDELEERLINGEN Jij bent vast niet de enige die een festival

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie!

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! 1 Wie is Antonia? Koninklijke Antonia FC werd opgericht in 1927 en speelt in de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze Jeugdwerking werd in

Nadere informatie

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden Algemeen Subsidiereglement 1 VZVB Jeugdfonds 2015 ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1 - Krediet: Voor zover er een

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015 Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren versie 2015 Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend.

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt!

Nadere informatie

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Talent Day georganiseerd. Dit ééndagsevent vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018.

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Talent Day georganiseerd. Dit ééndagsevent vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018. Dit jaar wordt voor de vierde keer de Talent Day georganiseerd. Dit ééndagsevent vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018. De inrichting van de Talent Day valt onder de verantwoordelijkheid van Basketbal

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren

Jeugdsportproject : Jeugdsterren Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend. De

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte Sportdienst in samenwerking met kinderopvang Putte De achtergrond De vraag naar buitenschoolse kinderopvang is groot. Opvanginitiatieven kampen met een overbezetting en zijn op zoek naar manieren om hun

Nadere informatie

CROWDFUNDING SCOREBORD

CROWDFUNDING SCOREBORD CROWDFUNDING SCOREBORD Je wilt graag een scorebord crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi Draaiboek Dunker Draaiboek voor, tijdens en na het 1. Contact gegevens organisatie Organiserende Vereniging Email gegevens Locatie Datum locatie Rayonbureau Email gegevens Deelnemende Scholen Draaiboek

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. HC Hades

Jeugdbeleidsplan. HC Hades Jeugdbeleidsplan. HC Hades 2016-2017 Hades Hamont Inhoud Deel 1 Visie: HC HADES Hamont is een handbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, handballers en niethandballers, kortom mensen met een

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

KRUISFINALES AWBB/VBL 2016 LASTENBOEK

KRUISFINALES AWBB/VBL 2016 LASTENBOEK KRUISFINALES AWBB/VBL 2016 LASTENBOEK ALGEMENE INFO De Vlaamse Basketballiga vzw organiseert in 2016 de kruisfinales tussen de landelijke kampioenen van AWBB en VBL. Dit ééndagsevent vindt plaats op maandag

Nadere informatie

Draaiboek voetbaltoernooien bij BSVV

Draaiboek voetbaltoernooien bij BSVV Draaiboek voetbaltoernooien bij BSVV Een draaiboek voor een voetbaltoernooi bij BSVV zorgt ervoor dat het toernooi op de dag zelf voorspoedig zal verlopen. Een draaiboek is een planning voor het senioren

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen Volgende pagina s tonen een voorbeeld van een draaiboek zoals gebruikt kan worden voor de organisatie van een baanwedstrijd. Dit

Nadere informatie

24 ste JEUGDTORNOOI 6 en 7 MEI 2017

24 ste JEUGDTORNOOI 6 en 7 MEI 2017 24 ste JEUGDTORNOOI 6 en 7 MEI 2017 DUIVELTJES PREMINIEMEN MINIEMEN GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM - DUFFEL - Niet op de openbare weg werpen a.u.b. JEUGDTORNOOI KFC DUFFEL 6 en 7 mei 2017 Beste spelers, ouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

DEEL III : DE VOETBALVISIE. TVJO KSC MENEN Denis de Tand 9

DEEL III : DE VOETBALVISIE. TVJO KSC MENEN Denis de Tand 9 DEEL III : DE VOETBALVISIE TVJO KSC MENEN Denis de Tand 9 K S C WALITEIT PORTIEF SAMEN STERK OMMUNICATIE M OTIVATIE + ENTHOUSIASME TVJO KSC MENEN Denis de Tand 10 K waliteit Een goed doordachte manier

Nadere informatie

Planningskalender _ print uit op A3_ hang deze op een zichtbare plaats_bewaak je voortgangsproces

Planningskalender _ print uit op A3_ hang deze op een zichtbare plaats_bewaak je voortgangsproces Planningskalender _ print uit op A3_ hang deze op een zichtbare plaats_bewaak je voortgangsproces Een geslaagde Week, begint met een goede retroplanning Hieronder een oplijsting van veel voorkomende acties

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Naam : Voornaam : Geboortedatum : Als sportclub hechten wij veel belang aan de tevredenheid van onze leden. Mogen wij u daarom vragen onderstaande enquête in te vullen. Zo kunnen wij

Nadere informatie

6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING

6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING 6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING MEDISCHE BEGELEIDING TOEGEPASTE PROCEDURES M.B.T. SPORTMEDISCH SCREENING K. Hove Sport heeft een formeel medisch samenwerkingsakkoord met Sigrid Jacobs/Stefan Van Oevelen

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Sporthal De Vierklaver - Middelwijk - Gavere Sabine Vanremoortele - Baaigemstraat 261-9890 Gavere secretariaat@bbcwildcatsgavere.

Sporthal De Vierklaver - Middelwijk - Gavere Sabine Vanremoortele - Baaigemstraat 261-9890 Gavere secretariaat@bbcwildcatsgavere. voorzitter: Sabine Vanremoortele, Baaigemstraat 261, 9890 Gavere 0497 81 58 68 - sabinevanremoortele@hotmail.com secretaris / jeugdcoördinator: Didier Coppens, Baron De Gieylaan 36 b202 9840 De Pinte 0477

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring Beste sympathisant, U maakt via deze aanvraagbrief voor sponsoring voor het eerst kennis met Badmintonclub t Plêmke vzw of toonde in het verleden interesse om onze badmintonvereniging te sponsoren? Dan

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Beste gymnast, beste ouders, Menig student is bezig met de examens, de meesten hebben zeker en vast de kerstsfeer reeds in huis en wellicht zijn er onder jullie die de wintervakantie

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Missie en visie JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek Missie en visie SMS Lubbeek wil binnen de gemeente en regio een vooraanstaande maatschappelijke

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt.

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 IDENTIFICATIE: alles correct invullen AUB! NAAM SPORTCLUB :...... CONTACTPERSOON :... CONTACTADRES :. TELEFOONNR. :.. E-MAIL

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

KC Floriant Merelbeke v.z.w.

KC Floriant Merelbeke v.z.w. KC Floriant Merelbeke v.z.w. A. Rodenbachlaan 48 E-mail : Floriant@korfbal.be Website : www.floriantkorfbal.be Sponsoring K.C.FLORIANT MERELBEKE K.C. Floriant Merelbeke v.z.w. is een korfbalclub waar zowel

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief Draaiboek Clinics Talentontwikkeling voor elk niveau Persoonlijk Betrokken Innovatief 1. Filosofie / Visie In het logo van de (vanaf hier genoemd als RVA) komt kernachtig naar voren wat binnen de academie

Nadere informatie

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene.

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJ- Stekene in voor de organisatie van

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek De jeugd neemt binnen onze club SMS Lubbeek een centrale plaats in, want

Nadere informatie

Infobrochure. Jeugdwerking. seizoen

Infobrochure. Jeugdwerking. seizoen Infobrochure Jeugdwerking seizoen 2015-16 Tijdens de training hebben de spelers dezelfde outfit aan. (pakket) Voor en na de wedstrijden dragen we dezelfde training als één team. Gelieve op tijd te komen

Nadere informatie

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereiding Doel: De deelnemende maatschappelijke organisaties helpen bij hun voorbereiding op de Beursvloer; zoals bij het formuleren van een

Nadere informatie

CROWDFUNDING TEAMKLEDING

CROWDFUNDING TEAMKLEDING CROWDFUNDING TEAMKLEDING Je wilt graag teamkleding crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Uw steun in actie, spanning en sensatie voor de sterkst groeiende sport van het jaar!. Uw steun voor het goede doel!

Uw steun in actie, spanning en sensatie voor de sterkst groeiende sport van het jaar!. Uw steun voor het goede doel! Basketbal Club Wildcats Gavere Sinds 1997 een club met energie en ambitie waar de jeugd centraal staat 13 ploegen in de strijd tot 8 jaar premicroben tot 10 jaar microben 10 tot 12 jaar benjamins 12 tot

Nadere informatie

Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV

Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV Een checklist voor toernooien helpt leiders/trainers van BSVV om een ieder van jullie je eigen georganiseerde voetbaltoernooi succesvol te plannen, te organiseren

Nadere informatie

Koninklijk Racing Emblem SPONSORMAP

Koninklijk Racing Emblem SPONSORMAP Koninklijk Racing Emblem SPONSORMAP Familiale voetbalclub sinds 1953 Koninklijk Racing Emblem Wie is Koninklijk Racing Emblem? Beste sportliefhebber, Voetbal moeten we u allicht niet meer voorstellen,

Nadere informatie

Acropolis kwaliteitsplan

Acropolis kwaliteitsplan Acropolis kwaliteitsplan 2017-2020 # medische omkadering # accommodatie # goed bestuur # scheidsrechters # trainers # ploegen # leden Doel van het Acropolisplan Rugby Vlaanderen wil zijn clubs kwalitatief

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT 1 Hoe organiseer je een activiteit Uitleg Iets organiseren kan iedereen. Maar tussen organiseren en goed organiseren zit een heel groot verschil. Dit draaiboek

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be Aanvraagformulier 2011 2 de golf NIEUWE PROJECTEN Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportprojecten in het kader van het Jeugdsportfonds Camille Paulus 1. IDENTITEIT ORGANISATIE: Naam organisatie voluit:

Nadere informatie

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level)

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) Missie & visie 1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) 1.1.1. Missie/visie van de club Stokkem VV is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft!! Kernactiviteit van de club Uitbouw van een

Nadere informatie

Draaiboek. tips voor het organiseren van een uniek voetbaltoernooi.

Draaiboek. tips voor het organiseren van een uniek voetbaltoernooi. Draaiboek tips voor het organiseren van een uniek voetbaltoernooi Zorg voor een organisatiecomité (OC) en subcommissies die duidelijk weten wat ze gaan doen. Advies is om per commissie een specifiek stappenplan

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH

JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH Inhoud Voorwoord Missie en visie van de jeugdwerking Strategische doelstellingen Uitwerking Strategische doelstellingen SWOT-analyse Besluit Voorwoord VSV Gent is een club

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie