VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen opstart seizoen Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen opstart seizoen Algemene voorwaarden Algemeen Subsidiereglement 1 VZVB Jeugdfonds 2015

2 ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1 - Krediet: Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan de VZVB een subsidie verlenen aan een bij de VZVB aangesloten sportclub, indien de sportclub erkend is (artikel 2), voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 3, en de criteria van artikel 12 zo goed mogelijk tracht na te streven. Artikel 2 - Erkenning: Een sportclub is erkend door de VZVB wanneer de sportclub een officieel stamnummer heeft en aan dit stamnummer geen bondsschulden meer zijn verbonden. Indien dit wel het geval is, kan de sportclub alsnog erkend worden als zij de bondsschulden heeft vereffend voorafgaand aan de inleverdatum van het subsidiedossier. Artikel 3 - Uitsluitingsvoorwaarden: Een sportclub kan enkel in aanmerking komen voor een subsidie indien zij aan volgende voorwaarden voldoet: De sportclub is erkend door de VZVB. De sportclubs die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidies. De sportclub heeft de Nederlandse taal als voertaal binnen haar communicatie en werking. De sportclub heeft minstens één jeugdploeg, die deelneemt aan de reguliere VZVB jeugdcompetitie, ook genaamd VZVB jeugdcup, voor het seizoen De sportclub heeft minstens één jeugdclub, die zal deelnemen aan de reguliere VZVB jeugdcompetitie, ook genaamd VZVB jeugdcup voor het seizoen Hiervoor zal de jeugdclub aanspraak kunnen maken op een opstartsubsidie zoals beschreven in artikel 5. Artikel 4 - Kwantitatief en kwalitatief: 27,5% van het beschikbare krediet wordt voorzien voor de subsidiëring van de kwantitatieve aspecten van de jeugdwerking binnen de sportclubs. 72,5% van het beschikbare krediet wordt voorzien voor de subsidiëring van de kwalitatieve aspecten van de jeugdwerking binnen de sportclubs. Artikel 5 - Startsubsidie voor beginnende jeugdwerkingen: Sportclubs die voor het seizoen starten met een jeugdwerking krijgen een startsubsidie van 300. Zij komen verder niet in aanmerking voor bijkomende subsidies via het jeugdfonds van dat jaar. Deze clubs dienen ook hun verkregen opstartsubsidie te verantwoorden via de daartoe beschreven bestedingsmogelijkheden en dit volgens de termijnen beschreven in Artikel 7. Algemeen Subsidiereglement 2 VZVB Jeugdfonds 2015

3 Artikel 6 - Berekening van de subsidie voor jeugdwerking: Beschikbare krediet (Startsubsidie x Aantal clubs die starten met jeugdwerking) = Resterende krediet Resterende krediet /Tot. punten behaald door sportclubs = Basisbedrag per punt Basisbedrag per punt x Aantal punten behaald door de sportclub = Subsidie per sportclub Artikel 7 - De aanvraagprocedure: De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportclubs, op eigen initiatief, op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de VZVB. 01/02 VZVB verstuurt de communicatie omtrent het reglement en de aanvraagformulieren van het VZVB jeugdfonds naar alle aangesloten clubs. 01/03 tot 01/06 De clubs bezorgen de ingevulde subsidie aanvraag aan de VZVB Wilselsesteenweg Kessel-Lo Elke sportclub waarvan de subsidieaanvraag laattijdig wordt ontvangen, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie van het betrokken werkingsjaar. 01/08 Bekendmaking van de toegekende subsidie(s). 30/11 De club dient de facturen in die in aanmerking komen voor subsidie (zie bestedingsmogelijkheden). Let op! Er komen enkel uitgaven in aanmerking van het lopende kalenderjaar. 31/12 Uitbetaling van de subsidie aan de clubs. De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportclub met betrekking tot het vorige seizoen (seizoen ), voorafgaand op de datum van indienen. Artikel 8 - Goedkeuring dossiers: De door VZVB goedgekeurde dossiers worden beloond door een uitkering van subsidies voor de kwalitatieve en kwantitatieve begeleiding van jeugdwerking op basis van de kwaliteitscriteria van het 7-puntenplan. Sportclubs die ophouden te bestaan op het ogenblik van de uitbetaling van de subsidie hebben geen recht meer op deze subsidie. De VZVB behoudt het recht om subsidies terug te vorderen indien een sportclub stopt te bestaan tijdens het lopende seizoen. Algemeen Subsidiereglement 3 VZVB Jeugdfonds 2015

4 Artikel 9 - Algemeen: De Raad van Bestuur van de Vlaamse Zaalvoetbalbond beslist soeverein over de interpretatie van het reglement. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Artikel 10 - Doel subsidie: De sportclubs dienen zich eraan te houden de toegekende subsidie enkel en alleen te gebruiken voor de uitwerking van de jeugdwerking. Indien dit niet het geval is, kan de VZVB artikel 11 van dit reglement toepassen. Artikel 11 - Bestedingsmogelijkheden: De sportclubs die een subsidie wordt toegekend kan deze enkel besteden aan een aantal bestedingsmogelijkheden die de kwaliteit van de jeugdwerking verbeteren en die in een nominatieve lijst zijn opgenomen (zie bijlage). Artikel 12 - Controle: De VZVB behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, de subsidie niet gebruikt wordt voor de jeugdwerking of wanneer de VZVB geen toelating krijgt tot de nodige controle, komt desbetreffende sportclub voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor subsidie. Alsook behoudt de VZVB het recht om een reeds toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk in te trekken of de desbetreffende sportclub te verplichten om een terugstorting te doen van de reeds ontvangen subsidies (geheel of gedeeltelijk). Artikel 13 - Criteria + puntenverdeling: Aantal jeugdsleden & jeugdploegen 20ptn Promotie evenementen 35ptn Jeugdbeleid 40ptn Aantal gediplomeerde trainers 35ptn Aantal trainingsuren 30ptn Volgen van bijscholingen 20ptn Ethisch Verantwoord Sporten 20ptn Algemeen Subsidiereglement 4 VZVB Jeugdfonds 2015

5 Artikel 14 - Kwaliteitslabels: Een club die een minimum aantal punten en criteria haalt, komt in aanmerking voor het bronzen, zilveren en gouden VZVB jeugdlabel. Bronzen jeugdlabel Zilveren jeugdlabel Gouden jeugdlabel Minimum 140/200 punten Minimum 160/200 punten Minimum 180/200 punten Scoren op minimum 4 criteria Scoren op minimum 5 criteria Scoren op minimum 6 criteria Minimum 10 jeugdspelers Minimum 25 jeugdspelers Minimum 50 jeugdspelers Minimum 1 jeugdploeg in competitie Minimum 30 trainingsuren/seizoen 1 jeugdtrainer met minimum Initiator diploma Minimum 2 jeugdploegen in competitie Minimum 50 trainingsuren/seizoen Jeugdcoördinator met minimum trainer B diploma Minimum 3 jeugdploegen in competitie Minimum 100 trainingsuren/seizoen 1 jeugdcoördinator met trainer B diploma, 1 jeugdtrainer met initiator diploma Artikel 15 - Inwerkingtreding: Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2015. Het subsidiereglement en puntenstelsel zijn jaarlijks voor wijzigingen vatbaar. Algemeen Subsidiereglement 5 VZVB Jeugdfonds 2015

6 Bijlage - Bestedingsmogelijkheden De sportclub die een subsidie wordt toegekend kan deze enkel besteden aan een aantal bestedingsmogelijkheden die de kwaliteit van de jeugdwerking verbeteren. De toegekende subsidie moet met andere woorden gerechtvaardigd worden met effectieve uitgaven, door de club verricht. Let op! Er komen enkel uitgaven in aanmerking van het huidige kalenderjaar. 1. Huur (sport)infrastructuur voor de jeugdwerking a. Trainingen b. Wedstrijden c. Sportpromotionele evenementen voor de jeugd 2. Effectieve verplaatsingsonkosten voor: a. Trainers b. Jeugdbegeleiders c. Scheidsrechters 3. Aankoop/huur materiaal voor de jeugdwerking a. Klein sportmateriaal (Kegels, potjes, afbakenlinten, mini-doeltjes, ballen, loopladders, ballenzakken, hesjes,...) b. Groot sportmateriaal (doelen, afbakenpanelen, boardings, ) c. Didactisch materiaal i. sportdocumentatie (boeken, fiches, video, dvd,..) ii. materiaal voor video-analyse iii. abonnement tot online/offline trainersdatabanken en trainersplatformen d. Verzorgingsmateriaal /EHBO materiaal. 4. Aankoop sportuitrusting voor de jeugdwerking: kledij, schoenen (voor zover deze gratis ter beschikking gesteld worden van de jeugdspelers) 5. Kosten voor informatie en promotiemateriaal ten bate van de jeugdwerking 6. Jeugdgerelateerde drukwerken 7. Erkende cursussen en bijscholingen a. Inschrijvingsgelden b. Lesgeverskosten voor verloning docenten/sprekers bijscholingen in eigen organisatie 8. Verloning van jeugdmedewerkers a. Vaste jeugdtrainers, jeugdsportcoördinator (vrijwilligersvergoedingen of bankuitreksels worden niet aanvaard, enkel facturen of onkostennota s) Algemeen Subsidiereglement 6 VZVB Jeugdfonds 2015

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Het volledig subsidiereglement Sport

Het volledig subsidiereglement Sport Het volledig subsidiereglement Sport 1. Beleidssubsidie (i.f.v. Sport voor Allen Decreet) Artikel 1.: Definities 1.1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidies voor sport

Gemeentelijke subsidies voor sport 1 Gemeentelijke subsidies voor sport Puntensysteem voor de toekenning van de subsidies aan gemeentelijk herkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen. 1. Afspraken met het schepencollege en de gemeenteraad

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15 topsporter : de elitesporter die op internationaal vlak tot de top behoort en die zich voorbereidt op en kan deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2015

Subsidiereglement Energiezorg op School 2015 Subsidiereglement Energiezorg op School 2015 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfonds De subsidie Energiezorg op School past in de Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie