BESCHRIJVING OMKADERING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVING OMKADERING."

Transcriptie

1 BESCHRIJVING OMKADERING. A. ALGEMENE VERGADERING: De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering. Mogen de vergadering bijwonen zonder stemrecht : 1. De leden van de raad van bestuur, die geen werkende leden zijn. 2. De toegetreden leden en in voorkomend geval hun ouders. B. RAAD VAN BESTUUR: De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste vier bestuurders. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. Wanneer door vrijwillig ontslag of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien. i. Voorzitter: Algemene coördinatie van de verantwoordelijkheden van de Raad van bestuur. a. Toezicht of alle afspraken worden opgevolgd. b. Externe contacten met stad en andere officiële instanties (PR). c. Ondertekenen officiële stukken en contracten. d. Alle briefwisseling / richtlijnen i.v.m. de vzw. ii. Ondervoorzitter: a. Vervangt voorzitter bij diens afwezigheid. b. Opstellen historiek club. c. Bijhouden routine zaken op de website Hades BBC.

2 iii. Secretaris: a. Controle alle inkomende briefwisseling van de club. b. Opvolgen website algemeen orgaan. c. Minstens 2 maal per week, controle van de account. d. Opstellen agenda van de Raad van Bestuur. e. Verslagen opstellen Raad van Bestuur. f. Behandelen routine briefwisseling met VBL bond. g. Controle en verdelen van andere inkomende briefwisseling: 1 kopij voor bespreking op Raad van bestuur. 1 kopij door sturen naar verantwoordelijk bestuurslid. h. Opvolgen en doorgeven kalenderwijzigingen aan coach, ploegverantwoordelijke en eventueel clubscheidsrechter. i. Aanvragen tornooien / vriendschappelijke wedstrijden. j. Ongevallen verslagen doorsturen. k. Inschrijving nieuwe spelers. l. Doorsturen wedstrijdverslagen iv. Penningmeester: a. Jaarlijkse begroting opstellen. b. Bijsturen i.v.m. inkomsten / uitgaven. c. Maandelijks uitvoeren van de routine betalingen: 1. Rekeningen van VBL Bond. 2. Trainersvergoeding. 3. Verplaatsingsvergoeding spelers. d. Wekelijks afrekenen wedstrijdonkosten (via cafetaria). e. Innen en registreren van de gelden: 1. Wedstrijden. 2. Activiteiten. 3. Ploeg initiatieven. f. Bijhouden boekhouding en maandelijks voorleggen aan Raad van Bestuur. g. verantwoordelijk voor wisselgeld.

3 C. COMMISSIES: 1. Jeugdcel: De jeugdcel is samengesteld met de Jeugdcommissaris, Vertegenwoordiger van Raad van bestuur, jeugdbestuur en de technische jeugdcoördinator. Ze is de coördinatie tussen Technische jeugdcoördinatie en het jeugdbestuur. h. Jeugdcommissaris (Lid Raad van bestuur): a. Evaluaties opmaken van coaches, spelers en jeugdcoördinatie. b. Is contactpersoon tussen Raad van bestuur en jeugdcoördinatie. c. Begeleiden van (eigen) jeugdscheidsrechters: 1. Geen afzonderlijke vergaderingen (occasioneel na match). 2. Doorgeven nieuwe richtlijnen. 3. Basisprincipes bij fluiten (kordaat, fair, identiek voor beide ploegen, ). d. Voorstellen indeling spelers volgend seizoenopstellen niveau per leeftijdscategorie. e. Indeling ploegen (in samenspraak jeugdcoördinatie). 2. Jeugdcoördinatie: De jeugdcoördinatie is samengesteld uit technische jeugdcoördinator, jeugdcommissaris, afgevaardigde Raad van bestuur en alle jeugdcoaches en assistant coaches. In de vergadering worden technische problemen besproken. Ook wordt er een eenduidig sportbeleid uitgestippeld. i. Technische Jeugdcoödinator (Ondersteunend Raad van bestuur): f. Voorstel sportief jeugdbeleid HADES uitwerken en bijsturen. g. Opstellen basketkennis per leeftijdsgroep (opleidingsplan). h. Bijsturen opleidingsplan in functie van bestaande jeugdploegen. i. Begeleiden trainers en bijsturen in functie van opleidingsplan HADES. j. Om de twee maanden vergadering met jeugdtrainers; k. Voorstellen van maandelijks aandachtspunt. Deze oefeningen dienen, aangepast aan leeftijdsgroep, in elke training verwerkt worden. Bij gebrek aan inspiratie zal de technische jeugd coördinator de trainers helpen bij het opstellen van de oefening. l. Deelnemen met jeugdtrainers aan clinic. m. Doorgeven nieuwe richtlijnen en wijzigingen spelreglement. n. Opvolgen trainingen (voorbereiding, uitvoering, discipline, ) en eventueel bijsturen indien nodig (aard oefeningen, aanwezigheid, opruimen ballen, ).

4 o. Begeleiden individuele spelers op verzoek jeugdtrainers. p. Tussenpersoon trainer & ouders en trainers & bestuur. q. Opvordering ploegen in spel en techniek. r. Voorstellen van bepaalde oefeningen aan trainers. s. Begeleiden individuele spelers die bepaalde balvaardigheden onvoldoende bezitten 3. Jeugdbestuur: Het jeugdbestuur is samengesteld uit de jeugdvoorzitter, jeugdsecretaris, Vertegenwoordiger Raad van bestuur, jeugdcommissaris en de ploegverantwoordelijke van de jeugdploegen. In de vergadering worden organisatorische problemen besproken. Ook het promoten van clubactiviteiten. i. Jeugdvoorzitter (Lid Raad van bestuur): a. Zit het jeugdbestuur voor. b. Stelt de maandelijkse agenda op. c. Contactpersoon tussen Raad van bestuur en ouders. ii. Jeugdsecretaris (Lid Raad van bestuur): a. Verslagen opstellen Jeugdbestuur. b. Navolging eigen jeugdscheidsrechters. c. Inschrijvingen tornooien, peanutstornooien. d. Inschrijving nieuwe spelers. 4. Seniorencel: De senioren cel is samengesteld uit de seniorencommissaris en de coaches van de seniorenploegen. In de vergadering worden technische problemen besproken. Ook wordt er een eenduidig sportbeleid uitgestippeld. i. Seniorencommissaris (Lid Raad van bestuur): a. Voorstel sportief seniorenbeleid HADES uitwerken en bijsturen. b. Doorstroming jeugd Senioren c. Begeleiding jeugdspelers die meespelen met seniorenploeg. d. Evaluaties opmaken van coaches en spelers. e. Is contactpersoon tussen Raad van bestuur en seniorenploegen. f. Voorstellen indeling spelers volgend seizoenopstellen niveau per categorie. g. Indeling ploegen (in samenspraak met seniorencoaches).

5 5. Seniorenbestuur: Het seniorenbestuur is samengesteld uit de seniorenvoorzitter, Vertegenwoordiger Raad van bestuur en de ploegverantwoordelijke van de seniorenploegen. In de vergadering worden organisatorische problemen besproken. Ook het promoten van clubactiviteiten. i. Seniorenvoorzitter (Lid Raad van bestuur): a. Zit het seniorenbestuur voor. b. Stelt de driemaandelijkse agenda op. c. Contactpersoon tussen Raad van bestuur. d. Verslagen opstellen Seniorenbestuur. 6. Webteam: Het webteam is samengesteld uit de webmaster en enkele vrijwilligers die willen meewerken aan de website. i. Webmaster (Ondersteunend Raad van bestuur): a. Onderhouden van website. 7. Sponsorteam: Het sponsorteam is samengesteld uit de sponsormeester en enkele vrijwilligers die willen mee zoeken naar sponsors. i. Sponsormeester (Lid Raad van bestuur): a. Zoeken naar nieuwe sponsors. b. Bijhouden situatie sponsors (hernieuwing betaling). 8. Public Relationteam: Het Public relationteam is samengesteld uit de PR man en enkele vrijwilligers die willen mee werken aan het promoten van de club. i. PR -man (Lid Raad van bestuur): a. Promotiefolders maken voor de club. D. OMBUDSDIENST: De ombudsdienst verzameld per mail klachten van leden i.v.m. het beleid van de club. i. Ombudsvrouw/man (Onafhankelijk Raad van bestuur): a. Zijn de laatste lijn i.g.v. van misnoegdheden. Treden enkel op indien de Raad van Bestuur geen oplossing heeft of betrokken is bij de feiten. b. Geen wekelijkse/maandelijkse zitdagen houden maar dienen enkel gecontacteerd te worden bij echte crisis situaties.

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 1. Bevestiging van akkoord 1 1. Door lid te worden van Stevoort Basketbalclub verklaart het lid (indien minderjarig samen met zijn ouders) zich akkoord met de missie, de visie,

Nadere informatie

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. HOOFDBESTUUR: 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter 1. Secretaris 1. Penningmeester 6. Bestuurders Werkgroepen:

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster.

Jeugdbeleidsplan. Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster. Jeugdbeleidsplan Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster. 1. DOELSTELLINGEN ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. BEIVOC wil iedere jongere naar zijn maximaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement

ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement Titel I - Algemene bepalingen Artikel 1. Algemene bepalingen 1 Dit huishoudelijk reglement is geschreven naar aanleiding van Artikel 28 1 van de statuten van ULYSSIS

Nadere informatie

Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna

Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Datum: juni 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad.

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad. Statuten OKeR VZW Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van 22 mei 2014 met een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de gangbare aanwezigheidsquota

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik

Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd vzw AVT Maaseik (hierna: de vereniging ) is opgericht op 21 maart 2010 en is gevestigd te 3680 Maaseik, Hoevenstraat

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde jeugdwerking

Reglement van inwendige orde jeugdwerking Reglement van inwendige orde jeugdwerking Vergaderingen De nieuwe werkgroep streeft naar een maximale participatie van de afgevaardigden van alle jeugdploegen en de ouders van de spelende kinderen. Voorlopig

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Administratief gedeelte... 6 A. Inleiding... 6 Art 1. Algemene Bepalingen... 6 Art 2. Definities... 6 Art 3. Rechtbanken... 6 Art 4. Missie van

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Inhoudsopgave 1. Wat is de Scoutingblokkendoos?... 3 2. De methodiek... 4 2.1 Het overzicht... 4 2.2 De voorbereiding... 4 2.3 De blokken

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie