Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen)."

Transcriptie

1 Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen). Inleiding Op 12 september 2012 wordt de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden. De Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen door de kiesgerechtigde Nederlanders. Elke vier jaar vindt in elke gemeente in Nederland deze verkiezing plaats. Dan kunnen de kiezers stemmen op de kandidaat van hun keuze. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de Tweede Kamer zitting nemen. U oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van de Tweede Kamer voor de komende vier jaren. Organisatie verkiezingen Bureau verkiezingen van de afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van de verkiezingen in Nijmegen. Stempas Ongeveer drie weken voor de verkiezing worden de stempassen aan de kiesgerechtigde inwoners van Nijmegen verstuurd (± 22 augustus 2012). Op de stempas staat een stemlokaal in de buurt vermeld. Mocht dit stemlokaal geheel niet in de buurt liggen, dan stellen we het op prijs om bureau verkiezingen hiervan op de hoogte te stellen. U bent niet verplicht daar te stemmen. U mag zelf bepalen in welk stemlokaal in Nijmegen u gaat stemmen. Kandidatenlijst In tegenstelling tot wat eerder is aangegeven wordt op ieder adres in Nijmegen niet tussen 22 augustus en 3 september, maar al vanaf 16 augustus tot uiterlijk 3 september een kandidatenlijst bezorgd. Hierop staan per politieke groepering de verkiesbare kandidaten genoemd. De kandidatenlijsten staan ± 23 augustus 2012 vermeld op de site zie tzt gemeente, vervolgens, verkiezingen en referenda, vervolgens de desbetreffende verkiezing; Daar kunt u kiezen uit verschillende opties, bijvoorbeeld: kandidatenlijsten en overzicht adressen stemlokalen. Vanaf 22 augustus 2012 zijn de kandidatenlijsten ook verkrijgbaar bij het KCC (Publieksinformatie), Stadswinkel. Mocht op onverhoopt op 3 september 2012 nog geen exemplaar op uw huisadres hebben ontvangen, dan kunt u deze afhalen in de Stadswinkel of u kunt verzoeken om een exemplaar naar u te laten zenden via telefoon Mailen kan ook op Stemlokalen Het stemlokaal dat op de stempas van de kiezers staat, is een stemlokaal dat bij de wijk hoort. Het kan zijn dat een ander stemlokaal dichterbij is. Daar mag u ook gaan stemmen, want u bent niet verplicht om te stemmen in het stemlokaal dat op uw stempas staat. Wel is het zo dat, als een kiezer in het stemlokaal gaat stemmen dat op de stempas staat, er op wijkniveau betere statistische cijfers kunnen worden gemaakt. Alle stembureaus in Nijmegen staan ook op de kandidatenlijst vermeld. U mag zelf bepalen in welk stembureau in Nijmegen u gaat stemmen. Meenemen naar het stembureau Als u gaat stemmen, moet u de volgende zaken meenemen naar het stembureau: een geldig Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Legitimatie is verplicht; Tijdens het stemmen geldt voor deze verkiezing, dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. zie ook vraag 15. uw stempas of uw omgezette stempas in een kiezerspas. Er is één uitzondering: bij een schriftelijke volmacht is geen (kopie) geldig identiteitsbewijs nodig. Verkiezing Tweede Kamer: vraag en antwoord 1. Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? Ja, via een onderhandse volmacht. U kunt een andere kiezer in Nijmegen via uw stempas machtigen om uw stem uit te brengen. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Vervolgens ondertekent u allebei de stempas. Daarna kan de gemachtigde uw stempas meenemen. U geeft ook uw geldige identiteitsbewijs (of een kopie ervan) aan de gemachtigde mee. De gemachtigde moet uw stem gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen bij een willekeurig stembureau in Nijmegen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en dient zich ook te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze vorm van machtigen (onderhandse machtiging) kan tot op de dag van de stemming.

2 Ja, via een schriftelijke volmacht. Als u de stempas nog niet heeft ontvangen, kunt u van tevoren schriftelijk bij de gemeente een verzoek doen om een andere kiezer te machtigen. Voor de verkiezing voor de Tweede Kamer op 12 september 2012 is de uiterste datum hiervoor 29 augustus 2012 (dus tot 30 augustus 2011). De gemachtigde moet voor deze verkiezing in een gemeente van Nederland wonen en kiesgerechtigd zijn. U kunt dus een andere kiezer binnen de gemeente Nijmegen machtigen, óf een kiezer buiten de gemeente Nijmegen. De gemachtigde kan een volmachtstem uitsluitend tegelijk met de eigen stem uitbrengen in de woonplaats van de gemachtigde! Met het indienen van een schriftelijk verzoek hoeft u niet te wachten tot u uw stempas heeft ontvangen. Het benodigde formulier vindt u bij de informatie over machtigen. (model L8). 2. Kan ik in een andere gemeente gaan stemmen? (let op zie ook vraag 4!). Ja, bij de verkiezing van de Tweede Kamer is het mogelijk om in een andere gemeente te stemmen. Doch dan moet u een verzoek indienen om met een kiezerspas te stemmen. Uw stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas. Het schriftelijk verzoek dient u uiterlijk 14 dagen voor de stemming in te dienen (29 augustus 2012). Het benodigde formulier vindt u bij de informatie over machtigen. (model K6). Uiterlijk tot en met 7 september 2012 is dit in persoon mogelijk (aan de balie van het bureau verkiezingen, in de Stadswinkel, Marienburg 75, 6511 PS Nijmegen). Indien uw kiezerspas in het ongerede raakt, ontvangt u geen nieuw exemplaar. Indien u uw stempas al hebt ontvangen moet u deze meesturen als u gebruik maakt van het schriftelijke verzoek. Mocht u in persoon (aan de balie) uw stempas willen omzetten in een kiezerspas dan dient u uw stempas mee te nemen. 3. Stemmen bij het NS of het Radboud. In Nijmegen is er een stemlokaal in het NS en in het Radboud. U kunt daar alleen stemmen als u woont in Nijmegen. Bent u niet woonachtig in Nijmegen maar wilt u bij het NS Nijmegen of het Radboud stemmen, dan moet u uw stempas bij uw eigen gemeente eerst laten omzetten in een kiezerspas (zie vraag 2). 4. Waarom kan ik met mijn stempas niet in een andere gemeente stemmen? Het stemmen met een stempas is beperkt tot het stemmen in de eigen gemeente omdat de gemeente een register bijhoudt van ongeldige stempassen. Dat zijn stempassen die bijvoorbeeld nooit bezorgd of ontvreemd zijn, en waarvoor de kiezer een nieuwe, vervangende stempas heeft gekregen. Dat register bestaat alleen op het niveau van de gemeente, er is geen landelijk register (dat zou namelijk veel te omvangrijk zijn). Als u uw stempas niet heeft ontvangen of kwijt bent, kunt u tot en met uiterlijk maandag 10 september een vervangende stempas aanvragen. 5. U bent tijdens de verkiezingsperiode tijdelijk voor werk (niet studie) in het buitenland en staat nog wel ingeschreven in de GBA van de gemeente Nijmegen? Als een kiezer die in Nederland woont, vanwege een kort verblijf in het buitenland niet zelf in de gelegenheid is om zijn stem uit te brengen, dan kan hij iemand machtigen om voor hem/haar te stemmen. Dit gaat via een volmacht (zie vraag 1). Daartoe kunt u een volmachtverzoek (model L8) inleveren bij uw eigen gemeente. Dit kan bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, de Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Kiezers die op de dag van de verkiezing wegens hun werk (of dat van hun partner of ouder) in het buitenland verblijven kunnen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement ook per brief te stemmen. Om hiervan gebruik te maken dient de kiezer zich uiterlijk vier weken voor de verkiezingen hiertoe te registreren bij de gemeente waarin hij woont. (model M3). U kunt een registratieverzoek (model M3) indienen bij de gemeente in Nederland waar u nog ingeschreven staat. Geef hierin aan op welk adres in het buitenland u een briefstembiljet wilt ontvangen. Het registratieverzoek kunt u 6 maanden tot 4 weken voorafgaand aan elke verkiezing indienen. Dit registratieformulier is in deze periode te downloaden van onze website. De termijn is na woensdag verstreken. Uw eigen gemeente beoordeelt uw verzoekschrift en stuurt het door naar de gemeente Den Haag die uw briefstembiljet vervolgens naar u stuurt. U ontvangt dan geen stempas meer op uw Nederlandse adres. 6 Vanuit het buitenland stemmen Ook als Nederlander die in het buitenland woont, kunt u stemmen voor de Tweede Kamer. Daarvoor moet u zich vooraf laten registreren (U staat niet meer in Nederland ingeschreven in de GBA). Registratieverzoeken kunnen tot zes weken voor de verkiezingen worden ingediend (tot en met 1 augustus 2012).

3 Registreren De kiezer in het buitenland die zijn stem wil uitbrengen bij verkiezingen voor Tweede kamer of Europees Parlement, dient zich te registreren als kiezer in het buitenland. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Den Haag of bij het hoofd van de consulaire post waaronder zijn woonplaats valt. In het laatste geval zendt het hoofd van de consulaire post het registratieverzoek door aan burgemeester en wethouders van Den Haag. Registratieverzoeken kunnen vanaf zes maanden tot en met zes weken voor de dag van de desbetreffende verkiezing worden ingediend (tot en met 1 augustus 2012). Mogelijk heeft een kiezer voor de laatstgehouden verkiezing van Tweede Kamer of Europees Parlement een registratieverzoek ingediend. In dat geval ontvangt hij automatisch een nieuw registratieformulier op het adres waar hij staat geregistreerd. Is hij intussen verhuisd, en heeft hij dit ook doorgegeven, dan ontvangt hij het formulier op zijn nieuwe adres. Bij het registratieverzoek dient de kiezer aan te geven of hij per brief, bij volmacht of in persoon in Nederland in een stembureau naar keuze wil stemmen. Als een Nederlandse kiezer in een andere EU-lidstaat woont, kan hij overigens kiezen of hij in Nederland deelneemt aan de verkiezing voor het Europees Parlement, of in de EUlidstaat waarin hij woont. Stemmen per brief (deze mogelijkheid is verstreken zie bovenstaand). Als de kiezer per brief wil stemmen, ontvangt hij na registratie een briefstembewijs, stembiljet, retourenvelop en handleiding. De kiezer dient het stembiljet rechtstreeks naar de gemeente Den Haag te sturen, of - als er voor het land waar hij woont een briefstembureau is aangewezen - naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat ter plekke. Meer informatie over registratie van kiezers in het buitenland? Binnen de gemeente Den Haag is het Bureau Verkiezingen verantwoordelijk voor de registratie van kiezers in het buitenland. Bureau Verkiezingen is bereikbaar via het telefoonnummer Of zie op internet 7. Sinds ik mijn stempas heb ontvangen ben ik verhuisd, waar kan ik mijn stem uitbrengen? Met uw stempas kunt u uw stem nog steeds overal in Nijmegen uitbrengen. Bent u verhuisd naar een andere gemeente, dan kunt u nog in Nijmegen gewoon uw stem uitbrengen. Wilt u echter in de nieuwe woongemeente uw stem uitbrengen (of binnen het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden) dan dient u in de gemeente Nijmegen een kiezerspas aan te vragen. Dit verzoek moet uiterlijk 29 augustus worden ingediend en gestuurd worden aan het bureau Verkiezingen, Marienburg 75, 6511 PS Nijmegen. In persoon kan deze procedure tot en met 7 september Mijn stempas is weg, kan ik nu nog mijn stem uitbrengen? Bij bureau Verkiezingen in de Stadswinkel, Marienburg 75 kunt u tot en met 10 september 2012 een vervangende stempas krijgen. U moet hiervoor een geldig identiteitsbewijs meenemen. Na 10 september 2012 kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. U kunt dan niet aan de stemming deelnemen. 9. Ik heb geen stempas ontvangen PostNL bezorgt de stempassen. Gezien de grote hoeveelheid stempassen, duurt de verspreiding een paar dagen. Als u op 23 augustus 2012 nog geen stempas hebt gehad, dan kunt u bij het bureau verkiezingen een vervangende stempas aanvragen. Dit kan aan de balie van bureau verkiezingen tot en met 10 september 2012 tot 17 uur. 10. Mijn stempas is gescheurd. Ik kan het aan elkaar plakken. Mag ik daarmee stemmen? Nee, indien mogelijk dient u een vervangende stempas aan te vragen. Dit kan tot en met 10 september 2012 tot 17 uur. 11. Ik heb geen kandidatenlijst ontvangen In tegenstelling tot wat eerder is aangegeven wordt niet tussen 22 augustus, maar 16 augustus en 3 september huis-aan-huis de kandidatenlijsten bezorgd. Als u geen kandidatenlijst heeft ontvangen en uw buren wel, dan kunt u de kandidatenlijst via Nijmegen.nl raadplegen. U kunt ook bij het bureau Publieksinformatie een nieuwe kandidatenlijst aanvragen. Deze lijst wordt dan thuisgestuurd. U kunt het ook afhalen bij het KCC (Publieksinformatie), Stadswinkel. 12. Beschikt bureau Verkiezingen ook over een kandidatenlijst in braille en/of op cd?

4 Ja, deze komen op 3 september 2012 bij de Informatiebalie in de Stadswinkel te liggen, doch kunnen niet worden meegenomen. 13. Het is vandaag 12 september 2012 en ik heb geen stempas. Helaas, dan kunt u vandaag niet stemmen. Ook als u zich meldt bij uw vertrouwde stembureau en uw identiteitsbewijs laat zien, krijgt u geen nieuwe stempas. Een stempas is namelijk het bewijs dat u nog niet hebt gestemd. Zonder dit bewijs mag u niet stemmen. 14. Wie mag stemmen? U mag stemmen als: U op 12 september 2012 achttien jaar of ouder bent en U op 31 juli 2012 de Nederlandse nationaliteit heeft. Als u uw werkelijke woonplaats op 31 juli 2012 in de Nederlandse Antillen of Aruba heeft, mag u niet deelnemen aan de stemming tenzij: U de Nederlandse nationaliteit bezit en tenminste tien jaar ingezetene van Nederland bent geweest; U de Nederlandse nationaliteit bezit en in Nederlandse openbare dienst in de Nederlandse Antillen of Aruba werkzaam bent. Dit geldt tevens voor de echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel en kinderen, voor zover deze een gemeenschappelijke huishouding voeren en de Nederlandse Nationaliteit bezitten. 15. Het is 12 september Ik sta in het stemlokaal en ben mijn stempas vergeten. U moet dan thuis uw stempas ophalen. Zonder stempas kunt u namelijk niet stemmen. Ook als u zich meldt bij uw vertrouwde stembureau en uw identiteitsbewijs laat zien, krijgt u geen nieuwe stempas. Een stempas is namelijk het bewijs dat u nog niet hebt gestemd. Zonder dit bewijs mag u niet stemmen. 16. Kan ik zelf bepalen in welk stembureau ik stem? Ja, met uw Nijmeegse stempas kunt u zelf bepalen in welk stembureau in Nijmegen u stemt. Zie evt. vraag 2, 17. Ik ben op 12 september 2012 de hele dag op mijn werk, maar wil wel stemmen, kan dat? De stembureaus zijn lang open, namelijk tussen 7.30 uur en uur. Kunt u toch niet stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om namens u te stemmen (zie vraag 1). 18. Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Kan ik nog stemmen? Tijdens het stemmen geldt voor deze verkiezing, dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u (kort) voor de verkiezing merkt dat uw identiteitsbewijs is verlopen, kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij de gemeente. Dit duurt ongeveer vijf werkdagen. Wanneer u op 12 september 2012 merkt dat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen en u heeft een stempas gehad, dan kunt u niet stemmen. Zonder geldig identiteitsbewijs is stemmen niet mogelijk. Een kiezer dient zich in het stembureau te identificeren. In artikel J 24, eerste lid, van de Kieswet is namelijk bepaald dat een kiezer slechts tot de stemming wordt toegelaten voor zover de voorzitter van het stembureau de identiteit van de kiezer heeft vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Staat in uw identiteitsdocument: geldig tot 13sept/sept2007 of een latere datum, dan wordt het identitteitsdocument geaccepteerd. 19. Ik wil geen identiteitsbewijs aanvragen (of het is te kort dag daarvoor) toch wil ik stemmen, wat kan ik dan doen? Het alternatief is tijdig (voor ) een schriftelijke volmacht aanvragen; zie vraag Ik ga een volmachtstem uitbrengen. Moet ik voor die persoon ook een identiteitsbewijs meenemen? Ja, u moet een kopie van het legitimatiebewijs meenemen van de persoon namens wie u stemt (met uitzondering van een schriftelijke volmacht). 21. Mag de gemachtigde uit dezelfde gemeente of juist uit een geheel andere gemeente van een andere kieskring de volmacht voor mij uitbrengen? Ja, dat mag. Indien u in een andere kieskring als kiezer bent geregistreerd dan de kieskring waarin de gemachtigde als kiezer is geregisteerd, dient u er wel rekening mee te houden dat in de verschillende kieskringen verschillende kandidatenlijsten kunnen gelden.

5 22. Hoe moet ik stemmen? Stemmen gaat met een papieren stembiljet en een rood potlood. Nadat u uw stempas op het stembureau hebt afgegeven, krijgt u een stembiljet. In het stemhokje vult u dit stembiljet in. Dit doet u overigens alleen. U kleurt dan het vakje bij de kandidaat van uw keuze rood. Als u meer hokjes inkleurt, wordt uw biljet ongeldig. Als u uw biljet per ongeluk ongeldig hebt gemaakt, of als u zich heeft vergist, kunt u een keer een nieuw stembiljet vragen. Blanco en ongeldige stemmen Kiezers kunnen desgewenst blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje van het stembiljet aankruist. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen enkele invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus een misvatting dat een nietuitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen. 23. Kiesrecht voor daklozen Om te kunnen stemmen is een kiezerspas of stempas nodig. Die worden door de gemeente verstrekt aan de hand van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als iemand dakloos is, staat hij mogelijk niet in de GBA vermeld. Hij ontvangt dan geen pas en kan dus niet stemmen. Staat een dakloze wel in de GBA vermeld, dan kan contact worden opgenomen met de gemeente over het ontvangen/ophalen van de pas. 24. Hulp bij stemmen Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen. Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. In hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet voorzien. De reden hiervoor is dat, als kiezers met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, zij kennelijk niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. Zie de Kieswet Artikel J Ik heb een lichamelijke beperking (ik kan niet naar een stembureau), toch wil ik graag stemmen. Een alternatief is dat u een kiesgerechtigd familielid of kennis machtigt voor u te stemmen. Bijvoorbeeld via een schriftelijke volmacht. Een schriftelijke volmacht dient u aan te vragen bij de gemeente (zie vraag 1). Dit kan tot en met 29 augustus 2012 met het model L8. Daarvoor is geen identiteitsbewijs nodig. Een ander alternatief is de onderhandse volmacht (zie vraag 1). Daarbij dient u een (kopie) van uw Nederlands identiteitsbewijs te voegen. Er mag een maximaal 5 jaar verlopen IDbewijs worden gebruikt bij het stemmen.praktisch houdt dit in dat op het ID-bewijs achter de tekst geldig tot de datum 13 september 2007 of een latere datum moet staan. Een ID-bewijs is een Nederlands paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Kunt u niemand machtigen dan bestaat de mogelijkheid voor oudere en kiezers met een lichamelijke beperking om vervoerd te worden naar het stembureau. U kunt hier een verzoek voor doen uiterlijk op 29 augustus U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het bureau Verkiezingen, tel Uitsluiting kiesrecht Een rechter kan (enkel) in het geval van bepaalde delicten een gedetineerde uitsluiten van het kiesrecht. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. In de praktijk wordt deze maatregel niet vaak opgelegd. 27. Curatele. Mogen mensen met een verstandelijke beperking stemmen? Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben stemrecht. Tot 2008 was in de Grondwet en Kieswet geregeld dat mensen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, waren uitgesloten van het kiesrecht. In 2008 is dat veranderd en sindsdien ontvangen ook mensen met een verstandelijke beperking van hun gemeente een stempas. Echter het stemrecht is een individueel recht. Dat betekent dat mensen zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen en niet beïnvloed mogen worden door anderen.

6 Overigens is het niet toegestaan dat kiezers vanwege een geestelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje. Uitleg buiten het stemhokje is wel toegestaan, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking (b.v. blinden en slechtzienden, mensen met Parkinson, etc.) mogen zich bij het stemmen laten ondersteunen. Een algemene volmacht om rechtshandelingen te verrichten, geldt niet voor verkiezingen en wordt door het stembureau niet geaccepteerd. Wel kan een kiezer met een verstandelijke beperking een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven, bijvoorbeeld aan een ouder of verzorger. Het initiatief hiervoor dient uit te gaan van de volmachtgever zelf, hij moet uiteraard zelf aangeven op wie de stem moet worden uitgebracht en de kiezer moet de volmacht zelf ondertekenen. Bij een onderhandse volmacht moet bovendien een (kopie van) het identiteitsbewijs worden meegegeven. 28. Mogen gevangenen stemmen? Alleen mensen die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling mogen niet stemmen. Gevangenen of mensen in een huis van bewaring zijn dus niet automatisch uitgesloten van het stemrecht. Wel is in de Kieswet geregeld dat zij hun stem alleen kunnen uitbrengen door iemand anders voor hen te laten stemmen (volmacht). Zij kunnen immers meestal niet zelf naar een stemlokaal, tenzij ze daar apart verlof voor krijgen. Omdat het stemmen in het openbaar moet gebeuren, is het veelal niet mogelijk om een stemlokaal in een gevangenis of huis van bewaring in te richten. 29. Kan ik helpen tijdens de verkiezingen? U kunt u via DigiD opgeven als teller of stembureaulid via onze website, digitale balie. Stembureauleden en tellers worden aangewezen door de burgemeester en wethouders. Op dit moment hebben we voldoende leden en tellers. Zij zijn al benoemd. Mocht er echter een plaats vrij komen doen we graag een beroep op u. Dus wij nodigen u graag uit om u aan te melden als reserve. 30. Wat is een ondersteuningsverklaring? Kiezers die via de kandidatenlijsten een politieke partij willen ondersteunen leveren hun ondersteuningsverklaring in bij de Stadswinkel op de 1 e verdieping, via de ticketzuil of het KCC (ticket verkiezingen). Ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgegeven gedurende de periode 24 juli tot 31 juli en (in het kader van het herstel van eventuele verzuimen) van woensdag 1 augustus tot en met vrijdag 3 augustus 2012, uur. 31. Mag een politieke partij bezoekers van de Stadswinkel benaderen met het verzoek of zij een ondersteuningsverklaring willen afleggen? Ja, dat mag. Wel worden bij klachten van burgers, politieke partijen door bureau Verkiezingen verzocht discreter te opereren. In dat geval worden politieke partijen verzocht bezoekers van de Stadswinkel niet in de Stadswinkel te benaderen. 32. Waar kan ik meer informatie vinden over waar de verkiezingsborden staan? Op U gaat naar de icoon Nijmegen ; vervolgens verkiezingen en referenda, vervolgens kiest u voor de betreffende verkiezing (Tweede Kamer); dan ziet u informatie over de verkiezingsborden. Dat wil zeggen de locaties en het aantal. Politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het plakken van hun posters. Er is geen standaard posterformaat beschreven, wel is het een gentlementsagreement om de grootte binnen de perken te houden. 33. Ik wil nog meer weten Heeft u andere vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met het bureau Verkiezingen van de gemeente Nijmegen via telefoon Mailen kan ook op Verder vindt u op en ook informatie.

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL... MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! o LEES EERST DE TOELICHTING o MET BLOKLETTERS

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. 1 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Verkiezingen 18 maart 2015

Verkiezingen 18 maart 2015 Verkiezingen 18 maart 2015 Bekijk hier uw mogelijkheden om zelf uw stem uit te brengen of dit door iemand anders te laten doen verder Wij gaan er vanuit dat u: op 4 februari 2015 in Dordrecht staat ingeschreven

Nadere informatie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Cijfers deelname (op basis van rapportage van de gemeente Den Haag) Registraties

Nadere informatie

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Rapport Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 1 Introductie Deze bijeenkomst gaat over: Uw verantwoordelijkheden De inrichting van het stemlokaal Toelaten kiezers

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

Naam openbaar lichaam: Bonaire

Naam openbaar lichaam: Bonaire Naam openbaar lichaam: Bonaire Voorbereiding 1. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: a. de selectie van

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Nummer** Voorvoegsels * Voorletters (Roepnaam)* (m) of (v)* Geboortedatum Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname kiezers buiten Nederland afkomstig van de gemeente Den Haag

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname kiezers buiten Nederland afkomstig van de gemeente Den Haag Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname kiezers buiten Nederland afkomstig van de gemeente Den Haag Bijlage 8a Cijfers deelname op basis van rapportage van de gemeente Den Haag Registraties

Nadere informatie

Workshop B Hoe kan ik stemmen?

Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B - Hoe kan ik stemmen? Korte omschrijving werkvorm In deze workshop doorlopen de deelnemers de stemprocedure van A tot Z in een zo reëel mogelijke setting. Dit

Nadere informatie

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 18 juli 2006 Ons kenmerk 2006-0000240051 Het College van Burgemeester en Wethouders CC. Onderdeel CZW/KOA Inlichtingen M. Dam-Jansen/ E. Beneder

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 18 februari 2015 nummer 7 In voorliggend

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 30 mei 2012 antwoord kamervragen 2012Z09538

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 30 mei 2012 antwoord kamervragen 2012Z09538 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur Democratie en Financiën Bestuurlijke inrichting en Democratie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming 0 Inhoud 1. Voorbereiding 2. Mag de kiezer stemmen? 3. Het stemmen 4. Het tellen van de stemmen 5. Wat als de telling niet klopt? 1 1. Voorbereiding Het

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen BELANGRIJK! LEES DE TOELICHTING. met blokletters invullen Aan de burgemeester van Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van Besluit van..., houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de Experimentenwet Kiezen op Afstand (Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Inhoud 1. Voorbereiding 3 Het stembureau 3 Inrichting stemlokaal 3 2. Mag de kiezer stemmen? 5 Stappenplan 5 Stempas 7 Volmachten 8 Kiezerspas 9 3. Het

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 Deel 2. Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Augustus 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum) Besluit van houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van ( ), 2013-0000,

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten, bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba cc hoofden burgerzaken van alle gemeenten en de openbare lichamen cc de NvvB, de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Memorie van toelichting. I. Algemeen. 1. Achtergrond van het wetsvoorstel

Memorie van toelichting. I. Algemeen. 1. Achtergrond van het wetsvoorstel Memorie van toelichting I. Algemeen 1. Achtergrond van het wetsvoorstel Inleiding Dit wetsvoorstel, dat de Kieswet wijzigt, bewerkstelligt dat voor Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen een permanente

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel Verkiezingen en kiesrecht Kiesstelsel Nederlands kiesstelsel Kenmerkend voor het (huidige) Nederlandse kiesstelsel - in internationaal perspectief - is de toegankelijkheid ervan. Burgers en politieke

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Leidraad voor het stembureau

Hoofdstuk 1. Leidraad voor het stembureau Hoofdstuk 1 1. Stembureauleden Elk bestaat uit minimaal drie leden en maximaal zeven leden, van wie één voorzitter is. Gedurende de zitting zijn steeds de voorzitter en twee leden aanwezig. Als de voorzitter

Nadere informatie

L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u

L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u Editie-2016 Te gebruiken voor: de verkiezing van de leden van provinciale staten het algemeen bestuur van het waterschap de gemeenteraad de Tweede Kamer

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Source: Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Source:  Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Kieswet (Tekst geldend op: 15-12-2014) Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente]

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Wanneer willen wij van u een Verhuisbericht ontvangen? - Iedereen die in onze gemeente komt wonen, of iedereen die binnen onze gemeente verhuist moet aan

Nadere informatie

Documenten & Verzoeken 09. D&V

Documenten & Verzoeken 09. D&V Documenten & Verzoeken 09. D&V 09.01. Nederlandse reisdocumenten en identiteitsdocumenten Eindterm 09.01. De kandidaat kan burgers uitleg geven over de Nederlandse reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Advies toekenning kiesrecht ingezetenen Nederlandse Antillen en Aruba voor verkiezingen voor het EP

Advies toekenning kiesrecht ingezetenen Nederlandse Antillen en Aruba voor verkiezingen voor het EP Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Inlichtingen mw. mr. R. Hoorweg T (070) 426 6266 F (070) 426 6489 Uw kenmerk 1. Inleiding Onderwerp

Nadere informatie

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA Den Haag. Advies permanente registratie niet-ingezetenen

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA Den Haag. Advies permanente registratie niet-ingezetenen . KIES RAAD El El De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag KIESRAAD Datum 17augustus2015 Inlichtingen mr. N. Qoubbane T +31 (0) 70 426 6266 F +31 (0) 70

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE

Nadere informatie

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen Gemeente Rotterdam woensdag 18 maart 2015 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Bijlage 10. 1. Inleiding en wijzigingen in het verkiezingsproces

Bijlage 10. 1. Inleiding en wijzigingen in het verkiezingsproces Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 22 mei 2014. Evaluatie experiment met een nieuw stembiljet. Inhoudsopgave 1. Inleiding en wijzigingen

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen Docentenhandleiding Organiseer je eigen verkiezingen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf een verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Advies wijziging Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van de BESeilanden als openbaar lichaam binnen Nederland

Advies wijziging Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van de BESeilanden als openbaar lichaam binnen Nederland De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevrouw drs. A. Bijleveld-Schouten Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Inlichtingen mr. J.M. Mulder T (070) 426 7404 F (070) 426 6089 Uw

Nadere informatie

Problemen bij de samenstelling van het stembureau

Problemen bij de samenstelling van het stembureau Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 Instructies voor de voorzitter van een enig stembureau (stemming op papier) In deze instructies voor de voorzitter komen de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag 1 KIES RAAD D De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag KIESRAAD Datum 18 mei 2015 Inlichtingen mr. N. Qoubbane T +31 (0) 70426 6266 F +31 (0) 70 345 0879

Nadere informatie

BS-Nummer: Naam: Voorn(a)m(en): M / V * Geboortedatum: Datum verhuizing: Telefoonnummer(s): Straat en huisnummer: Postcode en Woonplaats:

BS-Nummer: Naam: Voorn(a)m(en): M / V * Geboortedatum: Datum verhuizing: Telefoonnummer(s): Straat en huisnummer: Postcode en Woonplaats: Verhuisformulier U kunt dit formulier gebruiken om persoonlijk aangifte te doen van uw verhuizing binnen de gemeente Hellevoetsluis of vanuit een andere gemeente naar de gemeente Hellevoetsluis. Dit formulier

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN Stap 1 Voordat u de stembus leegt moet u een aantal dingen tellen. Eerst bepaalt u het aantal gebruikte stembiljetten. De begin-voorraad stembiljetten heeft u

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. ARCHIEF *2014.21038* Corsa-nr. 2014.21038 Datum versie 13 oktober 2014 Onderwerp vragen en antwoorden verkiezingen 2015 Project Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg 1. Wanneer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 28 januari Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 306 Wijziging van de Kieswet inzake de uitoefening van het kiesrecht door Nederlanders buiten Nederland Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie