Datum Actie door Bijzonderheden

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum Actie door Bijzonderheden"

Transcriptie

1 Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke kieskring wordt een hoofd ingesteld. Voor elk hoofd benoemen (plv.) leden Centraal is het hoofd Maastricht Registratie aanduiding politieke groepering Laatste dag verzoek registratie aanduiding politieke groepering (provinciaal geregistreerde politieke partijen) Beslissing op verzoek registratie G2 Kw 5 e lid Kw E1, 2 e lid, Kw Tijdig PS Besluit PS : Limburg ingedeeld in twee kieskringen: - zuid: gemeente Sittard-Geleen en de gemeenten ten zuiden daarvan, hoofd Maastricht - noord/midden: gemeente Echt-Susteren en de gemeenten ten noorden daarvan, hoofd Venlo (vóór het besluit van PS van waren er vijf kieskringen conform de indeling in samenwerkingsgebieden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen) E6, 1 e lid, Kw Tijdig PS Als gemeenten waar de hoofds zijn gevestigd zijn momenteel aangewezen Maastricht en Venlo E6, 3 e lid, Kw Tijdig GS Elk hoofd bestaat uit vijf leden. Voorzitter is de burgemeester van de vestigingsplaats (Maastricht en Venlo). GS benoemen de plv. voorzitters, de overige 3 leden en 3 plv. leden.voor 4 kalenderjaren Laatste GSbesluit: voor de jaren E11, 3 e lid, Kw n.v.t. G2, 1 e lid, Kw Uiterlijk maandag 22 december 2014 Z.s.m. na ontvangst verzoek tot registratie aanduiding Politieke groeperingen Centraal Bij het centraal in Maastricht, alleen nodig indien niet al landelijk geregistreerd. Het verzoek wordt uiterlijk 42 dagen voor de kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten ingediend. Waarborgsom 225,00 (G2, 2 e lid Kw) Beslissing direct bekend maken aan de gemachtigde en via Staatscourant

2 Bijhouden register aanduidingen G2, 1 e lid, Kw Direct na beslissing Centraal politieke groeperingen Laatste dag voor het indienen G5, 1 e lid, Kw Uiterlijk op de 6 e dag na de Belanghebbende van een beroepschrift bij de Afd. dagtekening van bestuursrechtspraak RvSt tegen Staatscourant waarin de de beslissing op een verzoek beslissing op het verzoek tot om registratie registratie is opgenomen. Openbare kennisgeving in de Staatscourant van geregistreerde aanduidingen van politieke partijen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer (landelijk geregistreerde politieke partijen). G1, 8 e lid Kw Woensdag 24 december 2014 Laatste dag beschikking tot het G4, 2 e en 3 e lid, Kw Uiterlijk woensdag 7 januari niet doorwerken van de landelijk 2015 geregistreerde aanduidingen Laatste dag voor het indienen van een beroepschrift bij de RvSt door belanghebbenden betreffende het niet doorwerken van de aanduiding. Openbare kennisgeving in de Staatscourant van geregistreerde aanduidingen van politieke partijen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten (provinciaal geregistreerde politieke partijen) G5 Kw Geen wettelijke verplichting, extra service, aangehaakt bij G1, 8 e lid Kw en G2, 83 lid Kw Uiterlijk op de 6 e dag na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt. Woensdag 24 december 2014 Kiesraad Centraal Stembureau Belanghebbenden Centraal De Kiesraad registreert de aanduidingen van de landelijk geregistreerde politieke partijen en publiceert een lijst daarvan in de Staatscourant 40 dagen voor de kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Uiterlijk op de 14 e dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de Kiesraad een lijst van de landelijk geregistreerde partijen heeft gepubliceerd. Het centraal voor de verkiezingen van PS registreert de aanduidingen van provinciaal geregistreerde politieke partijen en publiceert als extra service een lijst daarvan in de Staatscourant 40 dagen voor de kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Dit gebeurt als extra service, deze publicatie is alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen verplicht (G2, 8 e lid). Versie 4 december

3 Kandidaatstelling Openbare kennisgeving kandidaatstelling Versie 4 december H1, 1 e lid, Kw Uiterlijk maandag 12 januari 2015 Centraal Verkrijgbaar stellen van formulieren kandidaatstelling H1 Kb 12 januari t/m 2 februari 2015 Verkrijgbaar bij elke gemeente Laatste dag van ontvangst waarborgsom kandidaatstelling H13 Kw, H3 Kb 19 januari 2015 Desbetreffende kiesgerechtigden Ondersteuningsverklaringen bij kandidatenlijst Openbare kennisgeving plaats en tijdstip zitting centraal voor het nummeren van de kandidatenlijsten en beslissing geldigheid lijstencombinaties Openbare kennisgeving tijdstip en plaats zitting hoofd over beslissing geldigheid van kandidatenlijsten en handhaving van kandidaten en geplaatste aanduiding H4 Kw 19 januari t/m 2 februari 2015 Het minimum aantal te overleggen verklaringen bedraagt 30 per kieskring (er zijn in Limburg 2 kieskringen) I2 Kb, 2 e lid tijdig Centraal I2 Kb, 1 e lid tijdig Centraal Kandidaatstelling F1, H1 Kw Maandag 2 Februari 2015, tot uur Inleveren verklaring I10Kw Maandag 2 februari 2015, lijstencombinatie(s) tot uur Kiesgerechtigden Desbetreffende gemachtigden Ten minste drie weken voor de kandidaatstelling brengt het centraal ter openbare kennis waar en wanneer kandidatenlijsten, alsmede de daarbij horende stukken, kunnen worden ingeleverd. Hoogte waarborgsom 1.125,00 (art H13 Kw), laatste dag betaling 14 dagen voor kandidaatstelling (art. H3 Kb) Uitzondering: geldt niet voor partijen waaraan bij de laatste verkiezingen een of meerdere zetels zijn toegekend (H4, lid 8 Kw) Uitzondering: geldt niet voor partijen waaraan bij de laatste verkiezingen een of meerdere zetels zijn toegekend (H4, lid 8 Kw) Inleveren kandidatenlijsten bij centraal Inleveren bij het centraal

4 Zitting onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten Kennisgeving van geconstateerde verzuimen kandidatenlijsten Terinzagelegging kandidatenlijsten en (indien vereist) ondersteuningsverklaringen bij centraal en bij de beide hoofds Terinzagelegging processenverbaal bij het centraal Mogelijkheid tot herstel van verzuimen in kandidatenlijsten. Openbare zitting centraal betreffende: - geldigheid kandidatenlijsten; - handhaving van kandidaten en handhaving van aanduiding politieke groeperingen; - nummering kandidatenlijsten; - onderzoek geldigheid lijstencombinatie(s). Openbaarmaking toegekende lijstnummers. Terinzagelegging procesverbaal bij centraal I1 Kw Dinsdag 3 februari 2015, Centraal uur I2, 2 e lid, Kw Onverwijld Centraal Bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs I1, 2 e lid en I3, 1 e lid, Kw Direct na zitting centraal Centraal en hoofds I18 Kw en I1 Kb 3 t/m 6 februari 2015 Centraal I2, 2 e lid, Kw 4 t/m 6 februari 2015 Indiener lijst Let op exacte tijdstippen: - 4 en 5 februari van 9.00 tot uur - 6 februari 2015 van 9.00 tot uur I4, I11 en I12 Kw 6 februari uur Centraal I15 Kw Direct na zitting Voorzitter centraal I18 Kw en I1 Kb Direct na zitting Centraal Stembureau Op de in de provincie gebruikelijke wijze Versie 4 december

5 eventuele beroepen. Openbaarmaking geldig verklaarde kandidatenlijsten bij het centraal (en openbare kennisgeving hiervan) Kiesgerechtigden/s Bepaling kiesgerechtigdheid van de ingezetenen Openbare kennisgeving van de termijnen die gelden voor het indienen van een verzoek tot het stemmen: - in een naar keuze (kiezerspas); - bij volmacht. Eventueel beslissing beperking verkrijgbaarstelling verzoekschriftenformulieren om bij volmacht te stemmen. Openbare kennisgeving over toegankelijkheid s voor minder valide kiezers. Oproepingskaarten dienen in bezit van de kiezers te zijn. I17, 2 e lid, Kw Na het onherroepelijk worden van de beslissing over de geldigheid van de kandidatenlijsten Actie Laatste dag waarop bij de Raad I7, 1 e lid, Kw 10 februari 2015 Belanghebbende en van State beroep kan worden iedere kiezer ingesteld tegen beslissing centraal bureau over geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en handhaving van aanduiding politieke groepering. Uitspraak Raad van State over I7, 3 e lid, Kw Uiterlijk 16 februari 2015 Afd. bestuursrechtspraak Raad van State Voorzitter centraal B2, D1 Kw 2 februari 2015 Burgemeesters en wethouders van de Limburgse gemeenten K3, 2 e lid en L7 Kw 2 Februari 2015 Burgemeesters Limburgse gemeenten Kiesgerechtigd zijn degenen die op de dag van de kandidaatstelling ingezetene zijn van de provincie, Nederlander zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben L8, 1 e lid, Kw Tijdig Burgemeester(s) Openbaarmaking beslissing J4, 2 e lid, Kw en J1 Kb Uiterlijk 14 maart 2015 Burgemeesters J7 Kw Uiterlijk 4 maart 2015 Burgemeesters Versie 4 december

6 Laatste dag voor het indienen K6, 1 e lid en L7, 1 e lid, van schriftelijke verzoeken om in Kw een naar keuze en bij volmacht te stemmen. Beslissen op schriftelijk verzoek K8 en L11 Kw om te stemmen in een naar keuze en beslissen op een schriftelijk verzoek te stemmen bij volmacht Laatste dag mondelinge verzoeken om in naar keuze te stemmen. Kandidatenlijsten moeten ter kennis van de kiezers zijn gebracht. Stemming en uitslag verkiezingen Openbare kennisgeving dag en uur zitting stemming tot bekendmaking van de uitslag op de voor de provincie gebruikelijke wijze K3, 1 e lid Kw Uiterlijk 17 maart :00 uur Uiterlijk 13 maart 2015 Kiezer(s) Uiterlijk 5 dagen voor de stemming Z.s.m. na ontvangst verzoek Burgemeester(s) Kiezer(s) J9 Kw, J1 Kb 14 maart 2015 Burgemeester(s) P20, 2 e lid, Kw en P3 Kb Tijdig Stemming J 1 Kw Woensdag 18 maart 2015 Opmaken van processenverbaal N10 Kw Onmiddellijk na beëindiging opnemen stemmen werkzaamheden Overbrenging processenverbaal en verzegelde pakketten naar de burgemeester. Vaststellen van het aantal stemmen per kandidaat en per lijst in de gemeente. stemopneming N11, 1e lid, Kw Onmiddellijk na beëindiging werkzaamheden stemopneming N11, 2 e lid, Kw Na ontvangst alle procesverbalen Voorzitter centraal Stembureau(s) Voorzitter(s) (s) Burgemeester(s) Versie 4 december

7 Overbrengen processenverbaal, en de opgave van vastgestelde aantallen stemmen naar de voorzitter van het hoofd Openbare zitting hoofd ter vaststelling van het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen gevolgd door opmaken procesverbaal hiervan. Overbrengen proces-verbaal O3 O4 Kw Kw naar centraal. Ter inzage leggen procesverbaal Overbrengen processen-verbaal van de s, opgave vastgestelde aantallen stemmen en afschrift proces-verbaal zitting hoofd aan PS Vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal N12, 1 e lid, Kw Onverwijld na ontvangst processen-verbaal en vastgestelde aantallen stemmen. O1, O2 en O3 Kw Vrijdag 20 maart 2015, uur Terstond na vaststelling proces-verbaal O4, 1 e lid, Kw Terstond na vaststelling proces-verbaal totdat over de toelating van de benoemden onherroepelijk is beslist. O5, 1 e lid, Kw Terstond na vaststelling proces-verbaal zitting hoofd. P1 Kw Openbare zitting centraal P20, 1 e lid, Kw voor bekendmaking van de uitslag en opmaken proces-verbaal hiervan P22 Kw Burgemeester(s) (voorzitter) hoofd Voorzitter hoofd Voorzitter hoofd Voorzitter hoofd Onmiddellijk na ontvangst Centraal afschriften processenverbaal van alle hoofds Z.s.m. Centraal De zitting vindt plaats op maandag 23 maart 2015 om 10:00 uur. Versie 4 december

8 Het centraal maakt zijn proces-verbaal P22 onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar. Afschrift proces-verbaal P 22 zenden aan PS P23 Kw Z.s.m. Voorzitter centraal Via de website van de gemeente Maastricht P24 Kw Z.s.m. Voorzitter centraal Benoeming en installatie van de gekozen Statenleden Laatste dag kennisgeving van benoeming aan benoemden. Laatste dag ontvangst mededeling aan PS over aanneming benoeming. Na ontvangst mededeling aanneming benoeming bericht aan voorzitter centraal. V1, 1 e lid, Kw Uiterlijk zaterdag 21 maart 2015 V2, eerste lid, Kw Wettelijke termijn: maandag 30 maart In de praktijk: uiterlijk dinsdag 24 maart 2015 Voorzitter centraal Benoemde V2, derde lid, Kw Onverwijld Voorzitter PS Het Proces-verbaal wordt na ontvangst gepubliceerd op de website van PS (geen wettelijke verplichting) De kennisgeving van benoemingen wordt uiterlijk de dag na de vaststelling van de uitslag uitgereikt of aangetekend verzonden. Op maandag 23 maart 2015 stelt het centraal om 10:00 uur de uitslag van de verkiezingen vast en ontvangt de Griffie de benoemingsbesluiten. De benoemingsbesluiten worden in de loop van die dag op twee locatie, in Maastricht en Venlo, aan de benoemde kandidaat Statenleden uitgereikt. Naar verwachting tussen 15:00 en 20:00 uur. Om op 26 maart 2015 (wettelijke termijn!) geïnstalleerd te kunnen worden moeten de aannemingen van de benoemingen uiterlijk dinsdag 24 maart 2015 worden aangereikt (incl. de geloofsbrieven). Bij het uitreiken van de benoemingsbesluiten op maandag 23 maart 2015 kunnen de kandidaat Statenleden de benoeming aannemen en de stukken nodig voor het onderzoek van de geloofsbrieven aanreiken. Versie 4 december

9 Onderzoek geloofsbrieven. V4 en V12 Kw 25 maart 2015 PS De huidige Provinciale Staten onderzoeken de geloofsbrieven van de nieuwe Statenleden Kennisgeving van beslissing V13 Kw Onverwijld Voorzitter PS over geloofsbrieven en toelating tot PS aan benoemde. Afscheidsvergadering vertrekkende Statenleden 25 maart 2015 PS Periodieke aftreding (formeel) C4, 2 e lid, Kw Donderdag 26 maart 2015 (leden) PS en nieuwbenoemde en tot PS 18 Provinciewet toegelaten Statenleden nemen zitting. Vernietiging processen-verbalen en verzegelde pakken Vernietiging van processenverbalen van de s, opgave vastgestelde aantallen stemmen en afschrift Procesverbaal zitting hoofd O5, 2 e lid, Kw Drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. PS Hiervan maken PS een proces-verbaal op. Versie 4 december

10 Vernietiging verzegelde pakken en opmaken proces-verbaal N2, N9, N12, P21 en P25 Drie maanden nadat over de Burgemeesters (N12) Kw toelating van de gekozenen En/of centraal is beslist (P25) N12: De burgemeester bewaart gedurende 3 maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist de verzegelde pakken met: - geldige en onbruikbaar gemaakte stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen (N2); - onbruikbaar gemaakte stembiljetten (N2); - niet gebruikte stembiljetten (N2); - stembiljetten met blanco stem (N9); - ongeldig verklaarde stembiljetten (N9); - geldige stembiljetten (N9) Na 3 maanden vernietigt de burgemeester deze verzegelde pakketten en maakt daar procesverbaal van op. N12/P21: op verzoek van het centraal brengt de burgemeester de pakken als bedoeld in artikel N9 over naar het centraal. P25: het centraal bewaart de op grond van N12/P21 ontvangen verzegelde pakken gedurende 3 maanden nadat over e toelating van de gekozenen is beslist. Na 3 maanden vernietigt het centraal deze verzegelde pakketten en maakt daar procesverbaal van op. Versie 4 december

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Onderstaande informatie is belangrijk voor u als u met uw politieke partij wil deelnemen aan de Roerdalense gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot aanpassing van de procedure van de vaststelling van de verkiezingsuitslag alsmede regeling van enkele andere onderwerpen (aanpassing procedure vaststelling

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

Brochure voor politieke partijen

Brochure voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Molenlanden 21 november 2018 1 Inleiding 1. Registreren nieuwe en lokale politieke groeperingen In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw, Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 www.amersfoort.nl Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort Uw brief/kenmerk Onderwerp verkiezing leden gemeenteraad Ons kenmerk DIR/BZ/TBS/5619210

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Model P 22-1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Model P 22-1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad

Nadere informatie

Artikelen Kiesbesluit

Artikelen Kiesbesluit Artikelen Kiesbesluit HOOFDSTUK D. De registratie van de kiesgerechtigdheid Artikel D 1 Burgemeester en wethouders ontlenen aan de gemeentelijke basisadministratie personen de gegevens die nodig zijn voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 010 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 347 Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als

Nadere informatie

Model P Verkiezing. 2. Zitting. 3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat. 4. Aantal blanco en ongeldige stemmen

Model P Verkiezing. 2. Zitting. 3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat. 4. Aantal blanco en ongeldige stemmen Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten / het kiescollege Met dit formulier wordt verslag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 30 372 Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) A

Nadere informatie

1. Verkiezing. 2. Zitting. Aantal stemmen

1. Verkiezing. 2. Zitting. Aantal stemmen Model O 3 Proces-verbaal van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale Model O 3 Proces-verbaal van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de

Nadere informatie

26. Artikelen Wet raadgevend referendum

26. Artikelen Wet raadgevend referendum 26. Artikelen Wet raadgevend referendum Hoofdstuk 5. Kieskringen en stembureaus Artikel 23 Voor het houden van referenda wordt Nederland verdeeld in kieskringen die overeenkomen met de kieskringen voor

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet

Nadere informatie

BROCHURE VOOR POLITIEKE PARTIJEN. Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hoeksche Waard 21 november 2018

BROCHURE VOOR POLITIEKE PARTIJEN. Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hoeksche Waard 21 november 2018 BROCHURE VOOR POLITIEKE PARTIJEN Gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hoeksche Waard 21 november 2018 1 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 782 Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart Antwoord met toelichting in commentaarvlak typen a.u.b.

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart Antwoord met toelichting in commentaarvlak typen a.u.b. Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart 2019. Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 1. Registratie politieke partijen 2. Kandidaatstelling 3. Registratie

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019.

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019. Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019. Toelichting Als de openbare lichamen Saba en Bonaire alle vragen hebben beantwoord in de vragenlijst evaluatie

Nadere informatie

De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces

De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces Augustus 2018 1. Inleiding Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 569 Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing

Herindelingsverkiezing Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen,

Nadere informatie

Informatie gemeenteraadsverkiezingen 2018

Informatie gemeenteraadsverkiezingen 2018 Informatie gemeenteraadsverkiezingen Inhoudsopgave Inhoud 2 Voorwoord 3 Registratie naamsaanduiding 4 Aanmaken kandidatenlijst in OSV 5 Voorinleving kandidatenlijst 6 Zittingen 8 Uitslag 8 2 Voorwoord

Nadere informatie

HERINDELINGS- VERKIEZING

HERINDELINGS- VERKIEZING 21 NOVEMBER 2018 HERINDELINGS- VERKIEZING TOELATING POLITIEKE PARTIJEN - gemeenten - Groningen Haren Ten Boer 1 INLEIDING In het najaar 2018 wordt de herindelingsverkiezing gehouden voor de nieuw te vormen

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 1 Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau [de verkiezing van de leden van [aanduiding verkiezing] op [datum] [Gemeente [naam gemeente]/openbaar lichaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 372 Voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Source: Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Source:  Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Kieswet (Tekst geldend op: 15-12-2014) Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen,

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Reglement OR IWNH- Personenstelsel

Reglement OR IWNH- Personenstelsel Reglement OR IWNH- Personenstelsel Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Ronald Olij ; b. de onderneming (+vestigingsplaats): IW uit Heerhugowaard; c. de wet: de Wet

Nadere informatie

Roosendaal kiest. Hoe werkt het bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Roosendaal kiest. Hoe werkt het bij de gemeenteraadsverkiezingen? Roosendaal kiest. Hoe werkt het bij de gemeenteraadsverkiezingen? Een korte uitleg over hoe alles in zijn werk gaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Eén keer in de vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 216 27 034 Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 6 februari 2001

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 278 25 227 Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur s-avonds alsmede regeling van diverse andere

Nadere informatie

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant Ir. ; nomen - 7 MEI 2015 Provincie Noord-Brabant Ministerie van Binnenlandse Zaken en > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Noord-Brabant (NB) Commissaris van de Koning prof dr W B H J

Nadere informatie

Artikelen kieswet. HOOFDSTUK B Het kiesrecht

Artikelen kieswet. HOOFDSTUK B Het kiesrecht Artikelen kieswet HOOFDSTUK B Het kiesrecht Artikel B 1 1. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling Nederlander zijn en op de

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau 1 Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau [de verkiezing van de leden van [aanduiding verkiezing]/het raadgevend referendum over

Nadere informatie

KANDIDAATSTELLING (hoofdstuk H Kieswet)

KANDIDAATSTELLING (hoofdstuk H Kieswet) KANDIDAATSTELLING (hoofdstuk H Kieswet) Algemeen Op dinsdag 19 januari 2010 tussen 9.00 en 15.00 uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd bij Verkiezingen. Deze termijn van inlevering is een fatale

Nadere informatie

Na artikel A 2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Na artikel A 2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: W04.12.0034/I Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten,

Nadere informatie

Reglement OR IWNH - Personenstelsel

Reglement OR IWNH - Personenstelsel Reglement OR IWNH - Personenstelsel Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Stichting InstallatieWerk Noord-Holland; b. de onderneming: Stichting InstallatieWerk Noord-Holland;

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 13 december 2002, Gedeputeerde staten van Noord-Holland namens hen,

Provinciaal blad. Haarlem, 13 december 2002, Gedeputeerde staten van Noord-Holland namens hen, Provinciaal blad Rectificatie van Provinciaal blad 2002-76 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 13 december 2002, nr. 2002-41269, tot afkondiging van het gemeenschappelijk besluit

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

AGENDA VERKIEZINGEN OP ZONDAG 26 MEI 2019

AGENDA VERKIEZINGEN OP ZONDAG 26 MEI 2019 AGENDA VERIEZINGEN OP ZONDAG 26 MEI 2019 = geldig voor de verkiezing van het Europees Parlement = geldig voor de verkiezing van de amer = geldig voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

vast te stellen het Reglement ondernemingsraad gemeente Leek. I. Begripsbepalingen

vast te stellen het Reglement ondernemingsraad gemeente Leek. I. Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR47204_1 1 juni 2016 Reglement ondernemingsraad gemeente Leek De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T : vast te stellen het Reglement ondernemingsraad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. 7862 26 november 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 november 2009,

Nadere informatie

Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010

Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010 Handleiding Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010 2010 Handleiding verkiezing Gemeenteraad 2010 3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de handleiding voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 72 16 april 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2009, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk

Nadere informatie

Uit..., De ''' : Besluitvorming voorbereiding herindelingsverkiezingen

Uit..., De ''' : Besluitvorming voorbereiding herindelingsverkiezingen ) Uit..., De provinsje fryslán provincie fryslán r Jr. pel. -8 ''' postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksinarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax (058) 292 51 25 Stuurgroep Fusie De Friese Meren

Nadere informatie

Pagina 1 van 16. Gemeente Voorst Verkiezingen gemeenteraad Informatie over:

Pagina 1 van 16. Gemeente Voorst Verkiezingen gemeenteraad Informatie over: Pagina 1 van 16 Gemeente Voorst Verkiezingen gemeenteraad 21-03-2018 Informatie over: 1. Algemene informatie kiesrecht 2. Verkiezingskalender gemeenteraad 2018 3. Registratie politieke partijen 4. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

PROCEDURE CENTRALE STEMOPNEMING DOOR GEMEENTELIJK STEMBUREAU (GSB)

PROCEDURE CENTRALE STEMOPNEMING DOOR GEMEENTELIJK STEMBUREAU (GSB) PROCEDURE CENTRALE STEMOPNEMING DOOR GEMEENTELIJK STEMBUREAU (GSB) Tijdstip en inrichting locatie(s) centrale stemopneming Tijdstip De centrale telling wordt op de dag na de stemming (donderdag) verricht.

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

KIESREGLEMENT OPLEIDINGSCOMMISSIES PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

KIESREGLEMENT OPLEIDINGSCOMMISSIES PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT KIESREGLEMENT OPLEIDINGSCOMMISSIES PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Opleidingscommissie Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 - Begripsbepalingen In

Nadere informatie

1) Uiterste datum waarop het hoofdbureau moet worden samengesteld (BGKWB, artikel 10, 1, tweede lid).

1) Uiterste datum waarop het hoofdbureau moet worden samengesteld (BGKWB, artikel 10, 1, tweede lid). HOOFDBUREAU Datum Trefwoorden Verkiezingskalender Dinsdag 11 (33ste dag vóór Vrijdag 14 (30 dagen vóór Voordracht kandidaat de bureaus Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdstembureau bekend

Nadere informatie

Kiesreglement waterschappen Noord-Holland

Kiesreglement waterschappen Noord-Holland Kiesreglement waterschappen Noord-Holland Hoofdstuk 1 De registratie van de stemgerechtigdheid Artikel 1 Indien het gebied van het waterschap is ingedeeld in kiesdistricten vindt registratie plaats met

Nadere informatie

Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD

Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 43180 1 maart 2018 Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD De ondernemingsraad van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verkiezing gemeenteraad 21 maart 2018 Informatie voor politieke partijen

Verkiezing gemeenteraad 21 maart 2018 Informatie voor politieke partijen Verkiezing gemeenteraad 21 maart 2018 Informatie voor politieke partijen 2 1. Algemene informatie kiesrecht 2. Verkiezingskalender gemeenteraad 2018 3. Registratie politieke partijen 4. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Bijlage(n): Toelichting op de referendumverordening pag. 20

Ontwerpbesluit pag. 3. Bijlage(n): Toelichting op de referendumverordening pag. 20 Staten College van Gedeputeerde statenvoorstel DATUM 10 december 2013 NUMMER PS PS2014BEM04 AFDELING BDO COMMISSIE BEM STELLER Hans Versteeg DOORKIESNUMMER 030-2583364 REGISTRATIENUMMER 80F018E6 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 1 I. ALGEMENE INFORMATIE 4 Actief kiesrecht 4 Passief kiesrecht 4 Uitsluiting van het kiesrecht 5 Hoofdstembureau 5 II. REGISTRATIE

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Registreren naam ('aanduiding') partij

Registreren naam ('aanduiding') partij Registreren naam ('aanduiding') partij Wilt u voor het eerst als lokale politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing? Dan moet u zich uiterlijk 27 december 2017 als politieke partij registreren

Nadere informatie

Reglement van de ondernemingsraad gemeente Nissewaard

Reglement van de ondernemingsraad gemeente Nissewaard CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR379451_1 14 maart 2019 Reglement van de ondernemingsraad gemeente Nissewaard De ondernemingsraad van de gemeente Nissewaard; gelet op artikel 8 van de Wet

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. 2. Hoe

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen Herindeling woensdag 21 november Draaiboek voor de politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen Herindeling woensdag 21 november Draaiboek voor de politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen Herindeling woensdag 21 november 2018 Draaiboek voor de politieke partijen 1 Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Lokale politieke partijen 4 1.2

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 4. Bezorging stempassen 7. Stembureau 3. Registratie kiezers 5. Register ongeldige stempassen 6. Volmachtverlening 2. Kandidaatstelling 1. Registratie politieke partijen Deze vragenlijst omvat de volgende

Nadere informatie