Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud"

Transcriptie

1 Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud

2

3 Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8 4. Het tellen van de stemmen 9

4 1 Voorbereiding Het stembureau Het stembureau moet er voor zorgen dat het stemmen en het tellen van de stemmen volgens de regels plaatsvindt. Een stembureau bestaat naast de voorzitter altijd uit minimaal twee en maximaal 6 leden. Er kunnen daarnaast meerdere plaatsvervangende leden aan het stembureau zijn toegewezen, bijvoorbeeld om te helpen met het tellen van de stemmen. De voorzitter heeft de verantwoordelijkheid voor wat er in het stemlokaal gebeurt. De voorzitter draagt zorg voor de ordebewaking en het correct invullen van het proces-verbaal. De voorzitter laat zich bij zijn werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij de controle van de identiteitsdocumenten en stempassen, bijstaan door de overige stembureauleden. Als het stembureau het onderling niet eens wordt over een beslissing, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. Als de voorzitter er (tijdelijk) niet is, neemt één van de andere leden zijn taken over. Inrichting stemlokaal Aan het begin van de dag controleert u de inrichting van het stemlokaal. U let daarbij op de volgende punten: controleer of de inrichting voldoet aan de gestelde eisen. Zo niet, dan overlegt u met de contactpersoon van de gemeente; het stembureau en de aanwezige kiezers hebben zicht op de toegang tot de stemhokjes; het stembureau en de aanwezige kiezers blijven op zeker meer dan 2 meter afstand van de stemhokjes; de stemhokjes staan zo opgesteld dat wachtende kiezers en het stembureau niet kunnen zien wat iemand stemt; de tafel staat zo dat de kiezers de handelingen van het stembureau kunnen volgen; de stembus staat binnen handbereik van het stembureau; het stembureau heeft overzicht over alles wat er in het stemlokaal gebeurt (ook bij drukte); het stembureau moet zodanig overzicht houden dat het kan ingrijpen als dat nodig is; bedenk hoe de looproute van de kiezers zal zijn en waar wachtende kiezers zich zullen opstellen. Markeer eventueel de looproutes met tape op de vloer; voorkom dat zich in de ruimte zoveel wachtenden bevinden dat u het overzicht verliest. Laat zo nodig kiezers buiten het stemlokaal wachten. U mag het stemlokaal pas openen voor de kiezers als de inrichting in orde is. 2

5 Gebruik de ruimte Lange smalle ruimte Kleine ruimte looproute langs tafel naar stemhokje looproute langs stembus naar uitgang 3

6 2 Mag de kiezer stemmen? STAP 1 De kiezer overhandigt: een identiteitsdocument; 1 een stempas; eventuele volmachtbewijs/-bewijzen en kopie(ën) van identiteitsdocument(en) van volmachtgever(s). 2 STAP 2 U controleert van het identiteitsdocument: of het een door de Wet op de identificatieplicht erkend identiteitsdocument is; 3 of bij geldig tot 13 SEP/SEP 2007 of een latere datum staat vermeld. STAP 3 U controleert of de kiezer de rechtmatige houder van de stempas is. Daarvoor vergelijkt u de volgende gegevens op het identiteitsdocument en op de stempas: de voornaam en achternaam; de geboortedatum; het geslacht. Wat doet u? Wat doet u? Wat doet u? Geen identiteitsbewijs: kiezer mag niet stemmen en noteer op proces-verbaal. Geen stempas: kiezer mag niet stemmen en noteer op proces-verbaal. Beide overhandigd: naar stap 2. Eén van beide niet in orde: kiezer mag niet stemmen en maak melding op proces-verbaal. Beide in orde: naar stap 3. 1 Kiezers waarvan het identiteitsdocument gestolen of vermist is, mogen een proces-verbaal over de vermissing van het identiteitsdocument tonen, in combinatie met een pasje met naam en foto. 2 Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gevolmachtigde geen kopie identiteitsbewijs van de volmachtgever te overleggen. 3 Toegestane identiteitsdocumenten zijn: een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Eventueel kunnen kiezers (bijvoorbeeld met een dubbele nationaliteit) zich ook identificeren met nationaal paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen dan wel een paspoort of identiteitskaart van Zwitserland (zie de in de brochure geldige identiteitsdocumenten opgenomen documenten). De naam komt niet overeen: ga na of er sprake is van een lange naam of dat de kiezer de naam van de partner heeft overgenomen. Zo niet: kiezer mag niet stemmen, neem stempas in en maak melding op procesverbaal. Zo ja: controleer of de persoon op de foto overeenkomt met de kiezer en of de overige gegevens overeenkomen. Komen niet overeen: kiezer mag niet stemmen, neem stempas in en maak melding op proces-verbaal. Komen overeen: naar stap 4. 4

7 STAP 4 De voorzitter controleert de echtheid van de stempas aan de hand van de door de gemeente verstrekte voorbeeld stempas. STAP 5 De voorzitter leest het stempasnummer op en het tweede lid controleert of de stempas voorkomt in het uittreksel van ongeldige stempassen. STAP 6 U kunt de kiezer een stembiljet overhandigen en laten stemmen! Wat doet u? Afgekeurd: kiezer mag niet stemmen, neem stempas in en noteer op proces-verbaal. Goedgekeurd: naar stap 5. Wat doet u? Komt voor in het uittreksel: kiezer mag niet stemmen, neem stempas in en noteer op proces-verbaal. Komt niet voor in het uittreksel: naar stap 6. Heeft de kiezer een niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsdocument, een geldige stempas en is vastgesteld dat de kiezer de rechtmatige houder van de stempas is, dan neemt de voorzitter de stempas in en overhandigt hij de kiezer een stembiljet. De voorzitter houdt het aantal uitgereikte stembiljetten bij. De kiezer kan nu zijn stem uitbrengen in één van de stemhokjes. U let erop dat niemand met hem mee het stemhokje in gaat. Grijp zo nodig in. 5

8 Stempas U controleert iedere stempas. U controleert of de stempas geldig is voor deze verkiezing aan de hand van de tekst onder het kopje oproep. (1) U vergelijkt het logo van de verkiezing met dat op de voorbeeld stempas. (2) Het logo staat ook in de achtergrond. U controleert of de stempas geldig is in uw gemeente. (3) Een kiezer mag met de stempas alleen binnen de eigen gemeente stemmen. Als de stempas is omgezet in een kiezerspas mag de kiezer in een andere gemeente stemmen. U stelt vast of de stempas echt is door opmaak (bijvoorbeeld het lijnenpatroon op de stempas) en kleur te vergelijken met die van de voorbeeld stempas. (4) U vergelijkt of de verkiezingscode (in hologramfolie (5)) net zo reflecteert als op de voorbeeld stempas. Is de folie beschadigd en kunt deze niet meer controleren, dan controleert u alleen het logo, de opmaak en de kleur van de stempas met behulp van de voorbeeld stempas. Twijfelt u over de echtheid van de stempas, neem dan contact op met de gemeente. Daar is bekend hoe het andere kenmerk van de stempas kan worden gecontroleerd. 6

9 J. Janssen Kerkstraat 128 Grotestad Volmachten Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. De gemachtigde moet zelf ook op hetzelfde moment stemmen. Volmachten bewaart u apart van de stempassen. Onderhandse volmacht (stempas omgezet in volmachtbewijs) De voorzitter controleert, naast de geldigheid van de in een volmachtbewijs omgezette stempas, de volgende zaken: - Is de volmacht volledig ingevuld? - Is de volmacht voorzien van twee verschillende handtekeningen? - Heeft de gemachtigde een kopie van een niet langer dan vijf jaar verlopen identiteitsdocument van de volmachtgever? - Komen de gegevens (naam, geslacht en geboortedatum) van de volmachtgever op de voorzijde van het volmachtbewijs overeen met de gegevens op de kopie van het identiteitsdocument? - Woont de volmachtgever in dezelfde gemeente als de gemachtigde? Het stembureau mag een onvolledige volmacht niet aanvullen door zelf dingen in te vullen. Is alles in orde, dan: neemt u de volmacht in; plaatst u uw paraaf; verstrekt de voorzitter de kiezer een extra stembiljet voor iedere volmachtstem. Is niet alles in orde, dan neemt u de volmacht niet in, maar geeft u deze altijd terug aan de kiezer. Kiezerspas Met een kiezerspas kunnen kiezers uit andere gemeenten bij u komen stemmen. Kiezerspassen bewaart u apart van de stempassen. Controleer de stempas op onderstaande punten: - Is de in een kiezerspas omgezette stempas geldig? - Zijn datum en handtekening van de burgemeester ingevuld? - Komt het gemeentestempel overeen met de gemeente waarin de kiezer woont? Controleer dit aan de hand van het adres op de voorkant van de stempas. - Heeft de kiezer een niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsdocument bij zich? - Komen de gegevens (naam, geslacht en geboortedatum) van de kiezer op de voorzijde van de kiezerspas overeen met de gegevens op het identiteitsdocument? Is alles in orde, dan: neemt u de kiezerspas in; plaatst u uw paraaf; geeft u de kiezer een stembiljet. Is niet alles in orde dan neemt u de kiezerspas in en weigert u de kiezer de toegang tot de stemming. 12 september 2012 x Janssen Janssen Jan Jannie Kerkstraat 128 Kerkstraat AA 1234 AA Grotestad Grotestad 26 juli augustus augustus 2012 Schriftelijke volmacht (groen volmachtbewijs) Kopie van een geldig identiteitsdocument is niet nodig. De volmachtgever mag in een andere gemeente woonachtig zijn dan de gemachtigde, zolang beiden mogen stemmen. 18 aug

10 3 Het stemmen Het stembiljet Het stembiljet mag alleen met rood schrijfmateriaal worden ingevuld. Er mag slechts 1 stipje voor één kandidaat rood worden gemaakt. De kiezer kan ook beslissen geen keuze te maken en stemt dan blanco. Als de kiezer een fout heeft gemaakt, kan de voorzitter de kiezer eenmalig een nieuw stembiljet geven. Teruggegeven stembiljetten worden onbruikbaar gemaakt en bewaard. Stemgeheim Zie er op toe dat iedere kiezer in het stemhokje alleen is. Als u ziet dat er toch meer dan één kiezer in een stemhokje staat, grijpt u in. Alléén kiezers die door een lichamelijke beperking niet in staat zijn alleen het stembiljet in te vullen, mogen, als zij daar zelf om verzoeken, in het stemhokje ondersteund worden door één van de stembureauleden of een begeleider. Dit betreft bijvoorbeeld kiezers die blind zijn of door een gebrek geen potlood kunnen vasthouden. Mensen met een verstandelijke beperking en analfabeten vallen niet in deze categorie en mogen daarom niet in het stemhokje geholpen worden. Alleen buiten het stemhokje mogen kiezers uitleg krijgen over het gebruik van het stembiljet. Stemvrijheid: geen beïnvloeding in het stemlokaal Er mag geen campagne worden gevoerd in het stembureau. Als u ziet dat iemand bijvoorbeeld folders uitdeelt, grijpt u in. Stembureauleden geven geen blijk van hun politieke gezindheid. Zorg er voor dat aanwezige kiezers niet worden beïnvloed. Kiezers mogen in het stemlokaal als waarnemer aanwezig zijn. Ook leden van een politieke partij mogen aanwezig zijn als waarnemer. Voor allen geldt dat zij zich zodanig dienen te gedragen dat zij de orde niet verstoren. Bezwaren van kiezers Als kiezers het niet eens zijn met de gang van zaken in het stemlokaal kunnen ze hun bezwaren melden bij het stembureau. Als een kiezer bij u een bezwaar meldt, moet u dit serieus nemen, ook al bent u het er niet mee eens. U noteert de bezwaren in het proces-verbaal en kijkt wat u kunt doen om het bezwaar weg te nemen of te verlichten. U kunt ook met de contactpersoon van de gemeente bellen en het bezwaar voorleggen. Ordehandhaving Tijdens de verkiezingsdag is de voorzitter van het stembureau verantwoordelijk voor de ordehandhaving in het stemlokaal. U grijpt in als de orde wordt verstoord. Lukt het u niet de orde te herstellen, bel dan met de gemeente en verzoek om ondersteuning. Blijft het rumoerig, schors dan de stemming en sluit tijdelijk het stemlokaal. 8

11 4 Het tellen van de stemmen De voorzitter is aan het eind van de verkiezingsdag verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. Hij noteert alle gegevens eerst in klad en pas aan het eind in het proces-verbaal. Stap 1 Eerst bepaalt u het aantal gebruikte stembiljetten. De begin-voorraad stembiljetten heeft u aan het begin van de dag al genoteerd. Daar trekt u van af: het aantal overgebleven stembiljetten het aantal onbruikbaar gemaakte stembiljetten het aantal door kiezers teruggegeven stembiljetten het aantal door kiezers meegenomen stembiljetten De uitkomst is het aantal stembiljetten dat in de stembus zou moeten zitten. Vervolgens telt u bij elkaar op: de stempassen de volmachten de kiezerspassen De uitkomst is het aantal kiezers dat is toegelaten. Daar trekt u van af: door kiezers teruggegeven stembiljetten door kiezers meegenomen stembiljetten De uitkomst is het aantal kiezers dat daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de stemming. U noteert alle uitkomsten. Deze uitkomsten heeft u straks weer nodig bij de eindcontrole en het invullen van het proces-verbaal. Om te voorkomen dat er documenten tussen de gebruikte stembiljetten raken, stopt u alles wat u nu geteld heeft in enveloppen. Deze enveloppen moet u bewaren. Mogelijk moet u deze documenten later opnieuw tellen. Stap 2: U gaat nu de stembiljetten in de stembus tellen. Doe dat door stapels van 20 stembiljetten te maken. Deze stapels legt u vervolgens om en om tot stapels van 100. U raakt op deze manier minder snel de tel kwijt. 9

12 Uiteindelijk telt u de stapels van 100 stembiljetten en telt hier de overige stembiljetten bij op. De voorzitter noteert het totaal van de getelde stembiljetten. De voorzitter vergelijkt het totaal van de getelde stembiljetten uit de stembus met het aantal kiezers dat heeft deelgenomen, dus met de optelsom van: de stempassen de volmachten de kiezerspassen Minus de eerder getelde aantallen: door kiezers teruggegeven stembiljetten door kiezers meegenomen stembiljetten Mogelijk komen de twee totalen niet overeen. Laat u zich hierdoor niet van de wijs brengen. U telt in dit stadium niet opnieuw, maar gaat door naar stap 3. Stap 3: Zet bordjes neer. Per lijst één bordje met daarop het nummer van de lijst. Zet verder een bordje neer met blanco en een bordje met ongeldig. Open de stembiljetten. Sorteer per lijst in twee stapels: één stapel met de stemmen voor de lijsttrekker (de nummer 1 van de lijst) en één stapel met de stemmen op de overige kandidaten van die lijst. Stap 4: U telt per lijst de stemmen voor de lijsttrekker en de stemmen voor de andere kandidaten op die lijst. U doet dit door bundels van 20 stembiljetten te maken en deze vast te zetten met een paperclip. Zo raakt u minder snel de tel kwijt en weten anderen dat de stapel al is geteld. Schrijf het totaal per stapel op een post-it en plak deze er op. Zo voorkomt u fouten bij het doorgeven van de aantallen aan de voorzitter. Heeft u alle stembiljetten geteld dan geeft u de aantallen door aan de voorzitter. Stap 5: De voorzitter noteert de doorgegeven aantallen per lijst en telt deze bij elkaar op. Stap 6: De voorzitter noteert het totaal aantal stemmen dat op alle lijsten is uitgebracht plus het aantal ongeldige en blanco stemmen en telt deze bij elkaar op. De voorzitter noteert het totaal op het kladblok. Stap 7: U telt nu voor iedere lijst het aantal stemmen dat is uitgebracht op de andere kandidaten dan de lijsttrekker, de zogenaamde voorkeurstemmen. De uitgebrachte stemmen op de lijsttrekker telt u niet opnieuw: die heeft u al geteld bij stap 4 en de voorzitter heeft ze genoteerd in stap 5. U neemt de genoteerde aantallen stemmen op de lijsttrekker over bij de nummers 1 op de turflijsten indien de gemeente die aan u heeft verstrekt. Vervolgens telt u de voorkeurstemmen. Is de stapel voorkeurstemmen groot, tel dan de stapel met twee personen: één persoon leest de naam of het nummer van de kandidaat waar een stem op is uitgebracht; de andere persoon turft per kandidaat het aantal stemmen. U gebruikt hiervoor de turflijst. U zet per keer dat de naam wordt genoemd een streepje (een turfje). Het vijfde streepje zet u diagonaal over de eerste vier streepjes. Nadat u zo de hele stapel voorkeurstemmen van een lijst hebt geteld, noteert u op de turflijst het totaal aantal voorkeurstemmen per kandidaat. Geef de turflijst aan de voorzitter. Stap 8: De voorzitter telt voor iedere turflijst de aantallen stemmen voor alle kandidaten, dus inclusief de lijsttrekker, bij elkaar op en neemt het totaal per lijst over op het kladblok. Vervolgens telt de voorzitter alle totalen van alle lijsten bij elkaar op en noteert de uitkomst. Daarbij worden de aantallen blanco en ongeldige stemmen opgeteld. Het zo verkregen totaal aantal stemmen moet overeenkomen met het totaal aantal stembiljetten in de stembus, zoals geteld in stap 2. Als de totalen niet overeenkomen, moeten de stemmen per lijst, dus zowel de stemmen op de lijsttrekker als de voorkeurstemmen, opnieuw worden geteld. 10

13 U telt net zo lang totdat u twee maal dezelfde uitkomst hebt gekregen. Stap 9: Als eerste vergelijkt u de totalen bij Stembiljetten in de stembus en Totaal stemmen. Zijn de aantallen gelijk, zoals in het voorbeeld hiernaast, dan noteert u dit aantal in het proces-verbaal. Zijn de aantallen niet gelijk, bijvoorbeeld 716/717, dan telt u de stemmen op alle kandidaten opnieuw, te beginnen met de stemmen op de lijsttrekkers. Na het opnieuw tellen vergelijkt u het totaal van de stemmen weer met het aantal stembiljetten in de stembus. Zijn de aantallen nu wel gelijk, bijvoorbeeld 716/716, dan kunt u in het proces-verbaal de totalen van de tellingen invullen. Is de nieuwe uitkomst anders dan de eerder gevonden aantallen, bijvoorbeeld 716/715, dan moet u alle stemmen op de kandidaten nogmaals tellen. U herhaalt dat totdat u twee maal eenzelfde uitkomst heeft van de telling van de stemmen. Als laatste vergelijkt u het vastgestelde totaal aantal stembiljetten in de stembus met het aantal kiezers dat heeft deelgenomen aan de stemming. Zijn de aantallen gelijk, zoals in het voorbeeld hiernaast, dan noteert u dit aantal in het proces-verbaal. Zijn de aantallen niet gelijk, bijvoorbeeld 717/716, dan berekent u het aantal deelgenomen kiezers opnieuw. U herhaalt dat totdat u twee maal eenzelfde uitkomst heeft van het totaal aan deelgenomen kiezers. Na het opnieuw tellen vergelijkt u het totaal van de deelgenomen kiezers weer met het aantal stembiljetten in de stembus. Zijn de aantallen nu wel gelijk, bijvoorbeeld 716/716, dan vult u dit aantal in op het proces-verbaal. Blijven de aantallen verschillen, bijvoorbeeld 717/716, dan stopt u met opnieuw tellen. In het proces-verbaal vermeldt u bij onregelmatigheden dat u een verschil heeft geconstateerd tussen het totaal deelgenomen kiezers en het totaal uitgebrachte stemmen. U vermeldt ook hoe vaak u opnieuw heeft geteld. 11

14 Stap 10 U neemt alle eindtotalen over in het proces-verbaal, vult dit aan met de overige gegevens en rondt de stemopneming af. De voorzitter noteert alle benodigde gegevens in het procesverbaal. Vergeet niet eventuele hertellingen, uitkomsten en geconstateerde onregelmatigheden te vermelden. II IIII x x x Kiezer maakt bezwaar over inkijk in stemhokje x stemhokjes halve meter verplaatst

15

16 Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Bestuur, Democratie en Financiën Postbus ea Den Haag Juni 2012 Publicatienr: b-14920

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN Stap 1 Voordat u de stembus leegt moet u een aantal dingen tellen. Eerst bepaalt u het aantal gebruikte stembiljetten. De begin-voorraad stembiljetten heeft u

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming 0 Inhoud 1. Voorbereiding 2. Mag de kiezer stemmen? 3. Het stemmen 4. Het tellen van de stemmen 5. Wat als de telling niet klopt? 1 1. Voorbereiding Het

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Inhoud 1. Voorbereiding 3 Het stembureau 3 Inrichting stemlokaal 3 2. Mag de kiezer stemmen? 5 Stappenplan 5 Stempas 7 Volmachten 8 Kiezerspas 9 3. Het

Nadere informatie

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 1 Introductie Deze bijeenkomst gaat over: Uw verantwoordelijkheden De inrichting van het stemlokaal Toelaten kiezers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Leidraad voor het stembureau

Hoofdstuk 1. Leidraad voor het stembureau Hoofdstuk 1 1. Stembureauleden Elk bestaat uit minimaal drie leden en maximaal zeven leden, van wie één voorzitter is. Gedurende de zitting zijn steeds de voorzitter en twee leden aanwezig. Als de voorzitter

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u

L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u Editie-2016 Te gebruiken voor: de verkiezing van de leden van provinciale staten het algemeen bestuur van het waterschap de gemeenteraad de Tweede Kamer

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen Gemeente Rotterdam woensdag 18 maart 2015 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Verkiezing van het Europees Parlement Gemeente Rotterdam Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? donderdag 22 mei 2014 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam Dienstverlening

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Tweede Kamerverkiezing Gemeente Rotterdam woensdag 15 maart 2017 1 Colofon Uitgave: gemeente Rotterdam Tweede Kamerverkiezing 2017 Foto

Nadere informatie

moeten daarom in het proces verbaal staan. Klachten of aanmerkingen van kiezers bijvoorbeeld ook. In de wet staat dit omschreven als bezwaar.

moeten daarom in het proces verbaal staan. Klachten of aanmerkingen van kiezers bijvoorbeeld ook. In de wet staat dit omschreven als bezwaar. Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces verbaal legt een stembureau verantwoording af voor. het verloop van de stemming;. het teilen van de stemmen.

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Stadsreferendum Woonvisie Gemeente Rotterdam woensdag 30 november 2016 1 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam Tbv Stadsreferendum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Proces-verbaal van de uitslag van het referendum

Proces-verbaal van de uitslag van het referendum Model Wrr 83 Proces-verbaal van de uitslag van het referendum Met dit formulier doet het centraal stembureau versiag van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van het referendum. 1. Referendum Het

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen).

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen). Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op 12-9-2012 (meest gestelde vragen). Inleiding Op 12 september 2012 wordt de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

Nadere informatie

Naam openbaar lichaam: Bonaire

Naam openbaar lichaam: Bonaire Naam openbaar lichaam: Bonaire Voorbereiding 1. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: a. de selectie van

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017.

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. Bijlage Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. 1. Algemeen Op 19 juni 2013 is de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten

Nadere informatie

VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen?

VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen? VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen? Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Verkiezingen van de gemeenteraad en gebiedscommissies Gemeente Rotterdam Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? woensdag 19 maart 2014 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Problemen bij de samenstelling van het stembureau

Problemen bij de samenstelling van het stembureau Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 Instructies voor de voorzitter van een enig stembureau (stemming op papier) In deze instructies voor de voorzitter komen de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

Workshop B Hoe kan ik stemmen?

Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B - Hoe kan ik stemmen? Korte omschrijving werkvorm In deze workshop doorlopen de deelnemers de stemprocedure van A tot Z in een zo reëel mogelijke setting. Dit

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. 1 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing

Nadere informatie

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL... MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! o LEES EERST DE TOELICHTING o MET BLOKLETTERS

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN I. Aan de stemdag voorafgaande verrichtingen 1. U wordt aangewezen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau A Ga na of u de onderrichtingen en formulieren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 30 mei 2012 antwoord kamervragen 2012Z09538

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 30 mei 2012 antwoord kamervragen 2012Z09538 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur Democratie en Financiën Bestuurlijke inrichting en Democratie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen Wie is stemgerechtigd? Hoeveel tijd

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 4 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/

i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/ Aan: Gemeeteraad Oosterhout Van: F. v. Oortmerssen P"b 10150 ; 4900 GB Oosterhout Betreft: Bülage: Klachtenverordening stempas. i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/ 10.1411313 11/03/2014

Nadere informatie

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA s-gravenhage Inlichtingen mw. mr. R. Hoorweg T (070) 426 6266 F (070) 426 6000 Uw kenmerk 1 van 5 Onderwerp Advies

Nadere informatie

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant Ir. ; nomen - 7 MEI 2015 Provincie Noord-Brabant Ministerie van Binnenlandse Zaken en > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Noord-Brabant (NB) Commissaris van de Koning prof dr W B H J

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452911 telefax 0299-452124 Bestuurszaken ARCHIEFEXEMPLAAR cc. BS/map raadsvragen BS/tbv agendering raad Bm Verbeek C.H.M. van Groningen-Schuitemaker

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Circulaire gemeenteraadsverkiezingen 2010 Geven van informatie en instructies

Circulaire gemeenteraadsverkiezingen 2010 Geven van informatie en instructies Ministerievan BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten cc. raadsgriffiers, hoofden Burgerzaken van alle gemeenten de VNG, de NWB en de Kiesraad circulaire

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen

Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen College van Burgemeester en Wethouders, Griffie van de gemeenteraad, hoofden burgerzaken cc. Hoofden burgerzaken van alle gemeenten Kiesraad, NvvB, VNG Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

naam telefoon datum Roelf Raterink maart 2010 onderwerp controle telling verkiezingsuitslag 3 maart 2010

naam telefoon datum Roelf Raterink maart 2010 onderwerp controle telling verkiezingsuitslag 3 maart 2010 RIS.4252 Rapportage dienst PUBL afdeling B&B naam telefoon datum Roelf Raterink 68 57 10 27 maart 2010 onderwerp controle telling verkiezingsuitslag 3 maart 2010 Aan: Burgemeester Aanleiding: Mevrouw D.

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Praktische voorbereiding... 3 Wanneer?... 3 Organisatie... 3 Hoeveel tijd

Nadere informatie

Verkiezingen 18 maart 2015

Verkiezingen 18 maart 2015 Verkiezingen 18 maart 2015 Bekijk hier uw mogelijkheden om zelf uw stem uit te brengen of dit door iemand anders te laten doen verder Wij gaan er vanuit dat u: op 4 februari 2015 in Dordrecht staat ingeschreven

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND.

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND. KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND. Artikel 1. Algemeen Verkiezing van deelnemersvertegenwoordigers

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Model N 10-1 (Wrr 66)

Model N 10-1 (Wrr 66) ' Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af voor het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen

Nadere informatie

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van Besluit van..., houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de Experimentenwet Kiezen op Afstand (Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad

Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad De Kiesraad heeft op 22 september 2010 een evaluatie (bijgevoegd) uitgebracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 368 Besluit van 23 september 2013, houdende tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijk experimentenbesluit

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Reactie op de adviezen van de Kiesraad (p. 1 t/m 5) en op de wetstechnische opmerkingen van de Kiesraad (p. 6 en 7)

Reactie op de adviezen van de Kiesraad (p. 1 t/m 5) en op de wetstechnische opmerkingen van de Kiesraad (p. 6 en 7) Reactie op de adviezen van de Kiesraad (p. 1 t/m 5) en op de wetstechnische opmerkingen van de Kiesraad (p. 6 en 7) REACTIE OP ADVIEZEN KIESRAAD Stemgeheim en stemfie Advies/standpunt Kiesraad: De Kiesraad

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt.

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt. In dit boek staat informatie over de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn op 2 maart 2011. Het boek gaat over de verkiezingen in de provincie Zuid-Holland. Het Educatief Centrum voor Cliënten van de

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de Verkiezingsdag

Stembureau-instructie voor de Verkiezingsdag Stembureau-instructie voor de Verkiezingsdag Inleiding Op 25 mei gaat het Surinaamse volk naar de stembus. Op deze dag dient er een goede organisatie vanuit de V7/VHP te zijn om het geheel in goede banen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Gemeentebijeenkomst. modernisering. verkiezingen. Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017

Gemeentebijeenkomst. modernisering. verkiezingen. Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017 Gemeentebijeenkomst modernisering verkiezingen Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017 Waarom deze bijeenkomst? NVVB heeft september als thema-maand

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

Bijlage: Activering stemprinter door de kiezer

Bijlage: Activering stemprinter door de kiezer Bijlage: Activering stemprinter door de kiezer Inleiding De commissie Onderzoek elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal (commissie Van Beek) gaat uit van een autorisatie van de stemprinter voor

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

STEM JIJ OOK? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN?

STEM JIJ OOK? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN? STEM JIJ OOK? Kijk voor meer informatie op: www.stemjijook.nu WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WOENSDAG

Nadere informatie

3. Toegankelijkheid stemlokalen. Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten

3. Toegankelijkheid stemlokalen. Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten Directie Democratie en Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contact postbus.verkiezingen@ minbzk.nl Datum 2017-0000002461 Onderwerp Doelstelling

Nadere informatie

- evt. schoolsleutels. Dit alles krijgt u mee in een plastic zak. Gelieve's avonds alles weer zo in te leveren.

- evt. schoolsleutels. Dit alles krijgt u mee in een plastic zak. Gelieve's avonds alles weer zo in te leveren. Personen die geen onderdaan van een EU-lidstaat zijn, zijn ook kiesgerechtigd als zij tevens gedurende 5 jaren voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling, onafgebroken in het bezit zijn van een geldige

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Organiseer je eigen verkiezingen

Organiseer je eigen verkiezingen Organiseer je eigen verkiezingen Basisschool voor leerkrachten 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten, bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba cc hoofden burgerzaken van alle gemeenten en de openbare lichamen cc de NvvB, de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Democratie en Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Verkiezingen leden Eerste Kamer

Verkiezingen leden Eerste Kamer Verkiezingen leden Eerste Kamer Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Provinciale Staten Statenzaal dinsdag 26 mei 2015 15:00 uur 1. Regeling van werkzaamheden 1. Stukken 1. Oproep ps-leden voor Eerste Kamer

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen 2010

Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen 2010 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de SCHOLIERENVERKIEZINGEN VS 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen niet mogelijk Wie is stemgerechtigd? Hoeveel

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 4. Bezorging stempassen 7. Stembureau 3. Registratie kiezers 5. Register ongeldige stempassen 6. Volmachtverlening 2. Kandidaatstelling 1. Registratie politieke partijen Deze vragenlijst omvat de volgende

Nadere informatie