Naam openbaar lichaam: Bonaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam openbaar lichaam: Bonaire"

Transcriptie

1 Naam openbaar lichaam: Bonaire Voorbereiding 1. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: a. de selectie van kiesgerechtigden? b. het maken en verstrekken van vervangende stempassen? c. het opmaken van het register van ongeldige stempassen? d. de instructie van stembureauleden? e. de inrichting van stemlokalen? f. de vaststelling van de aantallen stemmen door de gezaghebber? 2. Zo ja, wat voor problemen, en hoe bent u - hiermee omgegaan? 3. Hebt u exemplaren van de aan het, bij burgerzaken referendum onderworpen wet en de associatieovereenkomst verkrijgbaar gesteld in het bestuurskantoor? 4. Zo nee, waarom niet? - 5. Hebt u de verkrijgbaarstelling ter openbare ja kennis gebracht? 6. Zo nee, waarom niet? - 7. Hoe vaak is er daadwerkelijk een exemplaar Geen van de tekst van de wet en de associatieovereenkomst opgehaald? 8. Heeft u de kiezers informatie verstrekt over nee de inhoud van de goedkeuringswet en het associatieverdrag (bijvoorbeeld meegestuurd met de stempassen)? Zo ja, wat voor informatie hebt u verstrekt? Informatie rechtstreeks afkomstig van (de website van) de Referendumcommissie; Informatie opgesteld door het openbaar lichaam; Anders. Stempassen, kiezerspassen, volmachten 9. Hoe hebt u de verzending van de Via een Koerier

2 stempassen geregeld? 10. Hoeveel stempassen zijn onbezorgd retour 208 ontvangen bij het openbaar lichaam? 11. Hoeveel stempassen zijn er opgenomen in 5 het register van ongeldige stempassen? 12. Hoeveel verzoeken om een schriftelijke 0 volmacht hebt u ontvangen? 13. Hoeveel verzoeken om een schriftelijke 0 volmacht hebt u ingewilligd? 14. Indien verschillende aantallen: wat - was/waren de reden(en) voor het niet inwilligen van het verzoek/de verzoeken? 15. Hoeveel kiezers hebben bij volmacht 48 gestemd? 16. Hoeveel aanvragen voor een kiezerspas hebt - u ontvangen? 17. Hoeveel aanvragen voor een kiezerspas hebt - u ingewilligd? 18. Hoeveel kiezers hebben hun stem 5 uitgebracht door middel van een kiezerspas? Stemlokalen en stembureaus 19. Hebt u een lijst met de adressen van alle stemlokalen gepubliceerd? Zo ja, waar? 20. Hebt u deze lijst uiterlijk vier dagen vóór de dag van de stemming gepubliceerd? Zo nee, wanneer wel? 21. Is op de lijst met stemlokalen duidelijk gemaakt welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden? Zo nee, waarom niet? 22. Hebt u ervoor gezorgd dat ten minste 25% van de stemlokalen zodanig is gelegen en ingericht dat mindervalide kiezers zo veel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen? 23. Hoeveel reguliere stembureaus zijn er 6 aangewezen? 24. Waren dit evenveel, meer of minder 4 minder stembureaus als bij de eilandraadsverkiezingen van 18 maart 2015? Indien meer of minder, hoeveel meer of minder? 25. Zijn er ook mobiele stembureaus of

3 stembureaus met afwijkende openingstijden aangewezen? Zo ja, hoeveel? 26. Zijn in de stemlokalen de iconenposters en de poster stemgeheim opgehangen? 27. Zo nee, waarom niet? 28. Hebt u de volgende documenten aan het stembureau verstrekt: a. exemplaar van (relevante artikelen uit) de Wet en het Besluit raadgevend referendum, de Kieswet en het Kiesbesluit? b. het register van ongeldige stempassen? c. de Brochure geldige identiteitsdocumenten? d. de brochure Stembureau-instructie voor de dag van de stemming? e. het proces-verbaal? 29. Indien u een of meer van deze documenten niet aan het stembureau hebt verstrekt, kunt u vertellen waarom niet? Stembureauleden 30. Hoeveel leden zijn er per stembureau 5 benoemd? 31. Zijn er meer of minder stembureauleden per nee stembureau benoemd dan bij de laatstgehouden verkiezing? Zo ja, hoeveel meer of minder? 32. Zijn er daarnaast tellers benoemd (personen die uitsluitend, na het sluiten van de stemming, de stemmen tellen)?, maar hebben wel gewerkt met een ploeg van medewerkers tussen de stembureau s 33. Zo ja, hoeveel per stembureau? 34. Hebben de stembureauleden de hele dag gewerkt, of is er gewerkt in shifts? stembureauleden hebben de hele dag gewerkt met pauze 35. Welke vergoeding wordt aan stembureauleden verstrekt? $ 200 Voorzitter $ 175 Leden 36. Verschilde deze vergoeding met die bij de laatstgehouden verkiezing? Zo ja, met welk bedrag? 37. Hoe zijn de stembureauleden geïnstrueerd? Vergaderingen, en informatie avonden 38. Hebt u gebruik gemaakt van de toolkit nee ( voor de instructie van stembureauleden? Zo ja,

4 welke instructiematerialen zijn gebruikt? Zo nee, hoe hebt u de stembureauleden dan geïnstrueerd? 39. Hebt u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de powerpoint-instructie aan uit de toolkit (bestemd voor klassikale instructie van de stembureauleden) aan te passen aan de lokale situatie? 40. Hebt u een toets bij de stembureauleden afgenomen? Dag van de stemming 41. Hoeveel personen zijn geregistreerd als kiezer? 42. Hoeveel kiesgerechtigden hebben een stem uitgebracht? 43. Hoeveel mensen hebben bij volmacht gestemd? 44. Hebt u problemen ondervonden tijdens de stemming? Zo ja, kunt u een toelichting geven? 45. Hebt u problemen ondervonden tijdens de stemopneming (het tellen)? Zo ja, kunt u een toelichting geven? 46. Hebt u de stembureauleden aanbevolen de telmethode te hanteren uit de instructie van BZK? Zo nee, waarom niet? 47. Hoe laat was het eerste stembureau klaar met tellen? 48. Hoe laat was het laatste stembureau klaar met tellen? 49. Hebt u fouten geconstateerd in één of meer processen-verbaal N 10 (Wrr 66)? 50. Zo ja, hebt u deze gecorrigeerd? 51. Zo ja, hebt u deze correctie in het procesverbaal N 11 (Wrr 67) gemeld? Ten slotte 52. Hebt u nog opmerkingen of suggesties voor het ministerie van BZK? ja nee Bonaire 410 nee nee, geen behoefte nee nee

5 Naam openbaar lichaam: Sint Eustatius Voorbereiding 53. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het Komt niet uit PIVA, moet handmatig uitgevoerd worden uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: g. de selectie van kiesgerechtigden? Geen h. het maken en verstrekken van Geen vervangende stempassen? i. het opmaken van het register van ongeldige stempassen? j. de instructie van stembureauleden? k. de inrichting van stemlokalen? l. de vaststelling van de aantallen stemmen door de gezaghebber? 54. Zo ja, wat voor problemen, en hoe bent u hiermee omgegaan? 55. Hebt u exemplaren van de aan het referendum onderworpen wet en de Nieuws brieven door gestuurd naar gezag/kab. gezag associatieovereenkomst verkrijgbaar gesteld in het bestuurskantoor? 56. Zo nee, waarom niet? Communicatie deedt RCN 57. Hebt u de verkrijgbaarstelling ter openbare kennis gebracht? 58. Zo nee, waarom niet? 59. Hoe vaak is er daadwerkelijk een exemplaar Nooit van de tekst van de wet en de associatieovereenkomst opgehaald? 60. Heeft u de kiezers informatie verstrekt over de inhoud van de goedkeuringswet en het, Informatie rechtstreeks afkomstig van (de website van) de Referendumcommissie associatieverdrag (bijvoorbeeld meegestuurd met de stempassen)? Zo ja, wat voor informatie hebt u verstrekt? Informatie rechtstreeks afkomstig van (de website van) de Referendumcommissie; Informatie opgesteld door het openbaar lichaam; Anders. Stempassen, kiezerspassen, volmachten 61. Hoe hebt u de verzending van de Kiezers konden die ophalen bij

6 stempassen geregeld? Klantenloket 62. Hoeveel stempassen zijn onbezorgd retour N.V.T. ontvangen bij het openbaar lichaam? 63. Hoeveel stempassen zijn er opgenomen in het register van ongeldige stempassen? 64. Hoeveel verzoeken om een schriftelijke Geen volmacht hebt u ontvangen? 65. Hoeveel verzoeken om een schriftelijke Geen volmacht hebt u ingewilligd? 66. Indien verschillende aantallen: wat was/waren de reden(en) voor het niet inwilligen van het verzoek/de verzoeken? 67. Hoeveel kiezers hebben bij volmacht 3 gestemd? 68. Hoeveel aanvragen voor een kiezerspas hebt Geen u ontvangen? 69. Hoeveel aanvragen voor een kiezerspas hebt Geen u ingewilligd? 70. Hoeveel kiezers hebben hun stem Geen uitgebracht door middel van een kiezerspas? Stemlokalen en stembureaus 71. Hebt u een lijst met de adressen van alle, via de krant, radio en televisie stemlokalen gepubliceerd? Zo ja, waar? 72. Hebt u deze lijst uiterlijk vier dagen vóór de dag van de stemming gepubliceerd? Zo nee, wanneer wel? 73. Is op de lijst met stemlokalen duidelijk Wij hebben alleen maar één stemlokaal, gemaakt welke stemlokalen toegankelijk zijn de inrichring is door idereen bekent voor mindervaliden? Zo nee, waarom niet? 74. Hebt u ervoor gezorgd dat ten minste 25% Lokaal was rolstoel toegankelijk van de stemlokalen zodanig is gelegen en ingericht dat mindervalide kiezers zo veel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen? 75. Hoeveel reguliere stembureaus zijn er 1 aangewezen? 76. Waren dit evenveel, meer of minder Beide keren 1 stembureau stembureaus als bij de eilandraadsverkiezingen van 18 maart 2015? Indien meer of minder, hoeveel meer of minder? 77. Zijn er ook mobiele stembureaus of

7 stembureaus met afwijkende openingstijden aangewezen? Zo ja, hoeveel? 78. Zijn in de stemlokalen de iconenposters en de poster stemgeheim opgehangen? 79. Zo nee, waarom niet? 80. Hebt u de volgende documenten aan het stembureau verstrekt: f. exemplaar van (relevante artikelen uit) de Wet en het Besluit raadgevend referendum, de Kieswet en het Kiesbesluit? de Kieswet g. het register van ongeldige stempassen? NVT h. de Brochure geldige identiteitsdocumenten? i. de brochure Stembureau-instructie voor de dag van de stemming? j. het proces-verbaal? 81. Indien u een of meer van deze documenten NVT niet aan het stembureau hebt verstrekt, kunt u vertellen waarom niet? Stembureauleden 82. Hoeveel leden zijn er per stembureau 5 benoemd? 83. Zijn er meer of minder stembureauleden per stembureau benoemd dan bij de laatstgehouden verkiezing? Zo ja, hoeveel 2 minder stembureauleden per stembureau benoemd dan bij de laatstgehouden verkiezing meer of minder? 84. Zijn er daarnaast tellers benoemd (personen die uitsluitend, na het sluiten van de stemming, de stemmen tellen)? 85. Zo ja, hoeveel per stembureau? 86. Hebben de stembureauleden de hele dag Hele dag gewerkt, of is er gewerkt in shifts? 87. Welke vergoeding wordt aan stembureauleden verstrekt? Hetzelfde getal als van de vorige ER verkiezing $ Verschilde deze vergoeding met die bij de laatstgehouden verkiezing? Zo ja, met welk bedrag? 89. Hoe zijn de stembureauleden geïnstrueerd? Door instructie boeken en overleg 90. Hebt u gebruik gemaakt van de toolkit, instructie boeken ( voor de instructie van stembureauleden? Zo ja,

8 welke instructiematerialen zijn gebruikt? Zo nee, hoe hebt u de stembureauleden dan geïnstrueerd? 91. Hebt u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de powerpoint-instructie aan uit de toolkit (bestemd voor klassikale instructie van de stembureauleden) aan te passen aan de lokale situatie? 92. Hebt u een toets bij de stembureauleden afgenomen? Dag van de stemming 93. Hoeveel personen zijn geregistreerd als 1856 kiezer? 94. Hoeveel kiesgerechtigden hebben een stem 48 uitgebracht? 95. Hoeveel mensen hebben bij volmacht 3 gestemd? 96. Hebt u problemen ondervonden tijdens de stemming? Zo ja, kunt u een toelichting geven? 97. Hebt u problemen ondervonden tijdens de stemopneming (het tellen)? Zo ja, kunt u een toelichting geven? 98. Hebt u de stembureauleden aanbevolen de telmethode te hanteren uit de instructie van BZK? Zo nee, waarom niet? 99. Hoe laat was het eerste stembureau klaar met tellen? 100. Hoe laat was het laatste stembureau NVT klaar met tellen? 101. Hebt u fouten geconstateerd in één of meer processen-verbaal N 10 (Wrr 66)? 102. Zo ja, hebt u deze gecorrigeerd? 103. Zo ja, hebt u deze correctie in het proces-verbaal N 11 (Wrr 67) gemeld? Ten slotte 104. Hebt u nog opmerkingen of suggesties voor het ministerie van BZK?

9 Naam openbaar lichaam: Saba Voorbereiding 105. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: m. de selectie van kiesgerechtigden? n. het maken en verstrekken van vervangende stempassen? o. het opmaken van het register van ongeldige stempassen? p. de instructie van stembureauleden? q. de inrichting van stemlokalen? r. de vaststelling van de aantallen stemmen door de gezaghebber? 106. Zo ja, wat voor problemen, en hoe - bent u hiermee omgegaan? 107. Hebt u exemplaren van de aan het referendum onderworpen wet en de associatieovereenkomst verkrijgbaar gesteld in het bestuurskantoor? 108. Zo nee, waarom niet? Hebt u de verkrijgbaarstelling ter openbare kennis gebracht? 110. Zo nee, waarom niet? Hoe vaak is er daadwerkelijk een 0 (nul) keer exemplaar van de tekst van de wet en de associatieovereenkomst opgehaald? 112. Heeft u de kiezers informatie, door kort de betekenis van een verstrekt over de inhoud van de goedkeuringswet en het associatieverdrag (bijvoorbeeld meegestuurd met de referendum aan te geven. De website is gebruikt als bron voor de nieuwsgierigen. stempassen)? Zo ja, wat voor informatie hebt u verstrekt? Informatie rechtstreeks afkomstig van (de website van) de Referendumcommissie; Informatie opgesteld door het openbaar lichaam; Anders. Stempassen, kiezerspassen, volmachten

10 113. Hoe hebt u de verzending van de stempassen geregeld? 114. Hoeveel stempassen zijn onbezorgd retour ontvangen bij het openbaar lichaam? 115. Hoeveel stempassen zijn er opgenomen in het register van ongeldige stempassen? 116. Hoeveel verzoeken om een schriftelijke volmacht hebt u ontvangen? 117. Hoeveel verzoeken om een schriftelijke volmacht hebt u ingewilligd? 118. Indien verschillende aantallen: wat was/waren de reden(en) voor het niet inwilligen van het verzoek/de verzoeken? 119. Hoeveel kiezers hebben bij volmacht gestemd? 120. Hoeveel aanvragen voor een kiezerspas hebt u ontvangen? 121. Hoeveel aanvragen voor een kiezerspas hebt u ingewilligd? 122. Hoeveel kiezers hebben hun stem uitgebracht door middel van een kiezerspas? Stemlokalen en stembureaus 123. Hebt u een lijst met de adressen van alle stemlokalen gepubliceerd? Zo ja, waar? 124. Hebt u deze lijst uiterlijk vier dagen vóór de dag van de stemming gepubliceerd? Zo nee, wanneer wel? 125. Is op de lijst met stemlokalen duidelijk gemaakt welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden? Zo nee, waarom niet? 126. Hebt u ervoor gezorgd dat ten minste 25% van de stemlokalen zodanig is gelegen en ingericht dat mindervalide kiezers zo veel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen? 127. Hoeveel reguliere stembureaus zijn er aangewezen? Bezorg door 3 medewerkers in dienst van het openbaar lichaam en een externe adviseur, onbezoldigd ambtenaar persoonlijk op adres afgeleverd Er waren geen verschillen , bekendmaking, op facebook van de government en op het public board bij het bestuurskantoor.. Er was maar 1 lokaal. Dit lokaal was ook toegankelijk voor minder validen. 1

11 128. Waren dit evenveel, meer of minder Minder. stembureaus als bij de eilandraadsverkiezingen van 18 maart 2015? Indien meer of minder, hoeveel meer of Bij de eilandraadsverkiezingen waren er 2 stembureaus. 1 minder. minder? 129. Zijn er ook mobiele stembureaus of. stembureaus met afwijkende openingstijden aangewezen? Zo ja, hoeveel? 130. Zijn in de stemlokalen de iconenposters en de poster stemgeheim opgehangen? 131. Zo nee, waarom niet? Hebt u de volgende documenten aan het stembureau verstrekt: k. exemplaar van (relevante artikelen uit). de Wet en het Besluit raadgevend referendum, de Kieswet en het Kiesbesluit? l. het register van ongeldige stempassen? m. de Brochure geldige identiteitsdocumenten? n. de brochure Stembureau-instructie voor de dag van de stemming? o. het proces-verbaal? 133. Indien u een of meer van deze - documenten niet aan het stembureau hebt verstrekt, kunt u vertellen waarom niet? Stembureauleden 134. Hoeveel leden zijn er per stembureau 4 benoemd? 135. Zijn er meer of minder 6 minder stembureauleden per stembureau benoemd dan bij de laatstgehouden verkiezing? Zo ja, hoeveel meer of minder? 136. Zijn er daarnaast tellers benoemd (personen die uitsluitend, na het sluiten van de stemming, de stemmen tellen)? 137. Zo ja, hoeveel per stembureau? Hebben de stembureauleden de hele Heel de dag gewerkt dag gewerkt, of is er gewerkt in shifts? 139. Welke vergoeding wordt aan USD 400,00 pp, 500 aan de voorzitter stembureauleden verstrekt?

12 140. Verschilde deze vergoeding met die bij de laatstgehouden verkiezing? Zo ja, met welk bedrag? 141. Hoe zijn de stembureauleden geïnstrueerd? 142. Hebt u gebruik gemaakt van de toolkit ( voor de instructie van stembureauleden? Zo ja, welke instructiematerialen zijn gebruikt? Zo nee, hoe hebt u de stembureauleden dan geïnstrueerd? 143. Hebt u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de powerpoint-instructie aan uit de toolkit (bestemd voor klassikale instructie van de stembureauleden) aan te passen aan de lokale situatie? 144. Hebt u een toets bij de stembureauleden afgenomen? Dag van de stemming 145. Hoeveel personen zijn geregistreerd als kiezer? 146. Hoeveel kiesgerechtigden hebben een stem uitgebracht? 147. Hoeveel mensen hebben bij volmacht gestemd? 148. Hebt u problemen ondervonden tijdens de stemming? Zo ja, kunt u een toelichting geven? 149. Hebt u problemen ondervonden tijdens de stemopneming (het tellen)? Zo ja, kunt u een toelichting geven? 150. Hebt u de stembureauleden aanbevolen de telmethode te hanteren uit de instructie van BZK? Zo nee, waarom niet? 151. Hoe laat was het eerste stembureau klaar met tellen? 152. Hoe laat was het laatste stembureau klaar met tellen? 153. Hebt u fouten geconstateerd in één of meer processen-verbaal N 10 (Wrr 66)? Sessie met de gezaghebber en de leden. Echtheidskenmerken etc is allemaal besproken.. Instructie is besproken bij de presentatie. Ook zijn de processen verbalen doorgenomen. Hoe moeten deze worden ingevuld. Alsmede de voorbeelden kiespas, volmacht en stempas. Echtheidskenmerken.. Wel een meegenomen in presentatie, kernpunten.. Wel getest of men in staat was om geldige stemmen en ongeldige stemmen uit elkaar te halen uur uur

13 154. Zo ja, hebt u deze gecorrigeerd? Zo ja, hebt u deze correctie in het proces-verbaal N 11 (Wrr 67) gemeld? Ten slotte 156. Hebt u nog opmerkingen of suggesties voor het ministerie van BZK? - Geen opmerkingen.

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 4. Bezorging stempassen 7. Stembureau 3. Registratie kiezers 5. Register ongeldige stempassen 6. Volmachtverlening 2. Kandidaatstelling 1. Registratie politieke partijen Deze vragenlijst omvat de volgende

Nadere informatie

Evaluatie referendum 6 april 2016

Evaluatie referendum 6 april 2016 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Evaluatie referendum 6 april 2016 Rick Nijkamp, Martin Schalkwijk, Sjof Raaijmakers en Dieter

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017.

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. Bijlage Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. 1. Algemeen Op 19 juni 2013 is de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTERAADS- VERKIEZINGEN EN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014

EVALUATIE GEMEENTERAADS- VERKIEZINGEN EN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 EVALUATIE GEMEENTERAADS- VERKIEZINGEN EN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 Uitgevoerd door: GfK Uw contact: Ellen Cox & Björn de Groot Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: ellen.cox@gfk.com

Nadere informatie

Evaluatie verkiezingen leden van de Tweede Kamer 2012

Evaluatie verkiezingen leden van de Tweede Kamer 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 03 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport Evaluatie verkiezingen leden van de Tweede Kamer 202 Amber Jägers Marjolein Zonjee Martin Schalkwijk

Nadere informatie

Proces-verbaal van de uitslag van het referendum

Proces-verbaal van de uitslag van het referendum Model Wrr 83 Proces-verbaal van de uitslag van het referendum Met dit formulier doet het centraal stembureau versiag van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van het referendum. 1. Referendum Het

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 4 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE

Nadere informatie

VAN OVERIJSSEL Reg.nr. TS/3JOI(/OU 01 JAN 20SI. Routing. Circulaire Provinciale Statenverkiezingen Informeren en instrueren Kieswet

VAN OVERIJSSEL Reg.nr. TS/3JOI(/OU 01 JAN 20SI. Routing. Circulaire Provinciale Statenverkiezingen Informeren en instrueren Kieswet Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten cc hoofden buraerzaken van alle aemeenten cc de NvvB, devng en de Kiesraad PROVINCIALE STATEN cc griffies

Nadere informatie

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 1 Introductie Deze bijeenkomst gaat over: Uw verantwoordelijkheden De inrichting van het stemlokaal Toelaten kiezers

Nadere informatie

Gemeentebijeenkomst. modernisering. verkiezingen. Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017

Gemeentebijeenkomst. modernisering. verkiezingen. Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017 Gemeentebijeenkomst modernisering verkiezingen Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017 Waarom deze bijeenkomst? NVVB heeft september als thema-maand

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten, bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba cc hoofden burgerzaken van alle gemeenten en de openbare lichamen cc de NvvB, de

Nadere informatie

moeten daarom in het proces verbaal staan. Klachten of aanmerkingen van kiezers bijvoorbeeld ook. In de wet staat dit omschreven als bezwaar.

moeten daarom in het proces verbaal staan. Klachten of aanmerkingen van kiezers bijvoorbeeld ook. In de wet staat dit omschreven als bezwaar. Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces verbaal legt een stembureau verantwoording af voor. het verloop van de stemming;. het teilen van de stemmen.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Rick Nijkamp,

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN Stap 1 Voordat u de stembus leegt moet u een aantal dingen tellen. Eerst bepaalt u het aantal gebruikte stembiljetten. De begin-voorraad stembiljetten heeft u

Nadere informatie

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van Besluit van..., houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de Experimentenwet Kiezen op Afstand (Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag 1 KIES RAAD D De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag KIESRAAD Datum 18 mei 2015 Inlichtingen mr. N. Qoubbane T +31 (0) 70426 6266 F +31 (0) 70 345 0879

Nadere informatie

DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie BDF Postbus EA Den Haag

DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie BDF Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie BDF Postbus 20011 2500EA

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming 0 Inhoud 1. Voorbereiding 2. Mag de kiezer stemmen? 3. Het stemmen 4. Het tellen van de stemmen 5. Wat als de telling niet klopt? 1 1. Voorbereiding Het

Nadere informatie

Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad

Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad De Kiesraad heeft op 22 september 2010 een evaluatie (bijgevoegd) uitgebracht

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug.

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug. Zaaknummer: AVGCL16 Onderwerp Verkiezing van de leden van provinciale staten Collegevoorstel Inleiding Op 2 maart 2011 worden de leden van provinciale staten gekozen. Voor deze verkiezingen moeten stembureaus

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Besluit van tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen).

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen). Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op 12-9-2012 (meest gestelde vragen). Inleiding Op 12 september 2012 wordt de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

Model N 10-1 (Wrr 66)

Model N 10-1 (Wrr 66) ' Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af voor het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

gemeente Eindhouen Raadsvragenuan het raadslid de heer E. uan den Berg inzake (on)mogelijkheidd

gemeente Eindhouen Raadsvragenuan het raadslid de heer E. uan den Berg inzake (on)mogelijkheidd gemeente Eindhouen Raadsnummer xo.rq7i9.ooi Inboeknummer Beslisdatum B%W r juni 2OIO Dossiernummer oaa 6Sa Raadsvragenuan het raadslid de heer E. uan den Berg inzake (on)mogelijkheidd tot deelname aan

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Bijlage 10. 1. Inleiding en wijzigingen in het verkiezingsproces

Bijlage 10. 1. Inleiding en wijzigingen in het verkiezingsproces Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 22 mei 2014. Evaluatie experiment met een nieuw stembiljet. Inhoudsopgave 1. Inleiding en wijzigingen

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

Handleiding voor tafeloudsten Gebiedscommissies 20 maart 2014. Gebiedslocaties (voormalig deelgemeentekantoren)

Handleiding voor tafeloudsten Gebiedscommissies 20 maart 2014. Gebiedslocaties (voormalig deelgemeentekantoren) Handleiding voor tafeloudsten Gebiedscommissies 20 maart 2014 Gebiedslocaties (voormalig deelgemeentekantoren) Hoe ziet de controle er uit? Centrale tellingen gebiedscommissies in gebiedskantoren Gemeente

Nadere informatie

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen BELANGRIJK! LEES DE TOELICHTING. met blokletters invullen Aan de burgemeester van Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gemeenteraadsverkiezingen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201000003 Lbr. 10/001 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Inhoud 1. Voorbereiding 3 Het stembureau 3 Inrichting stemlokaal 3 2. Mag de kiezer stemmen? 5 Stappenplan 5 Stempas 7 Volmachten 8 Kiezerspas 9 3. Het

Nadere informatie

De organisatorische consequenties van de centrale stemopneming

De organisatorische consequenties van de centrale stemopneming Bijlage 5 Evaluatie van het experiment met centrale stemopneming bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing de leden van het Europees Parlement. I. Inleiding Gedurende de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen

Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen College van Burgemeester en Wethouders, Griffie van de gemeenteraad, hoofden burgerzaken cc. Hoofden burgerzaken van alle gemeenten Kiesraad, NvvB, VNG Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Democratie en Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Verkiezingen 18 maart 2015

Verkiezingen 18 maart 2015 Verkiezingen 18 maart 2015 Bekijk hier uw mogelijkheden om zelf uw stem uit te brengen of dit door iemand anders te laten doen verder Wij gaan er vanuit dat u: op 4 februari 2015 in Dordrecht staat ingeschreven

Nadere informatie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Cijfers deelname (op basis van rapportage van de gemeente Den Haag) Registraties

Nadere informatie

Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen

Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 2500 EX Den Haag SECRETARIAAT KIESRAAD Onderwerp Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen 1.

Nadere informatie

L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u

L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u Editie-2016 Te gebruiken voor: de verkiezing van de leden van provinciale staten het algemeen bestuur van het waterschap de gemeenteraad de Tweede Kamer

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum) Besluit van houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van ( ), 2013-0000,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag. Datum 30 juni 2017 Verbeteringen in het verkiezingsproces

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag. Datum 30 juni 2017 Verbeteringen in het verkiezingsproces De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20011 2500 AE Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Datum 30 juni 2017 Betreft Verbeteringen

Nadere informatie

Tweede circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 Informeren en instrueren Kieswet

Tweede circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 Informeren en instrueren Kieswet Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Tweede circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 Informeren en instrueren Kieswet Relaties met andere circulaires Vervolg op Circulaire Tweede Kamerverkiezing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 30 mei 2012 antwoord kamervragen 2012Z09538

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 30 mei 2012 antwoord kamervragen 2012Z09538 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur Democratie en Financiën Bestuurlijke inrichting en Democratie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 90/2015 Datum : 4 juni 2015 B&W datum : 2 juni 2015 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : evaluatie gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezing

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA s-gravenhage Inlichtingen mw. mr. R. Hoorweg T (070) 426 6266 F (070) 426 6000 Uw kenmerk 1 van 5 Onderwerp Advies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen Gemeente Rotterdam woensdag 18 maart 2015 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL... MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! o LEES EERST DE TOELICHTING o MET BLOKLETTERS

Nadere informatie

Titel: Vaststelling uitslag Nummer: 4.00 Versie: 0.1 Datum: 27 april 2008

Titel: Vaststelling uitslag Nummer: 4.00 Versie: 0.1 Datum: 27 april 2008 Titel: Vaststelling uitslag Nummer: 4.00 Datum: 27 april 2008 Titel: Publiceren Performed votes Nummer: 4.01 Datum: 24 april 2008 Doel Het publiceren van een bestand met alle uitgebrachte stemmen. Toepassing

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. 2. Hoe

Nadere informatie

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009 Samenvatting: Inleiding: Op donderdag 4 juni 2009 worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Door alle perikelen rondom de stemmachines/computers heeft het kabinet besloten dat hiervan geen

Nadere informatie

Reactie op de adviezen van de Kiesraad (p. 1 t/m 5) en op de wetstechnische opmerkingen van de Kiesraad (p. 6 en 7)

Reactie op de adviezen van de Kiesraad (p. 1 t/m 5) en op de wetstechnische opmerkingen van de Kiesraad (p. 6 en 7) Reactie op de adviezen van de Kiesraad (p. 1 t/m 5) en op de wetstechnische opmerkingen van de Kiesraad (p. 6 en 7) REACTIE OP ADVIEZEN KIESRAAD Stemgeheim en stemfie Advies/standpunt Kiesraad: De Kiesraad

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

Evaluatie experiment. stemmen in een willekeurig stemlokaal tijdens het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni 2005

Evaluatie experiment. stemmen in een willekeurig stemlokaal tijdens het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni 2005 Evaluatie experiment stemmen in een willekeurig stemlokaal tijdens het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni 2005 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Constitutionele

Nadere informatie

3. Toegankelijkheid stemlokalen. Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten

3. Toegankelijkheid stemlokalen. Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten Directie Democratie en Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contact postbus.verkiezingen@ minbzk.nl Datum 2017-0000002461 Onderwerp Doelstelling

Nadere informatie

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 482 Besluit van 3 december 2014 tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Handleiding VerkiezingsAcademie stembureauleden & voorzitters 1 e raadgevend referendum 2016

Handleiding VerkiezingsAcademie stembureauleden & voorzitters 1 e raadgevend referendum 2016 Handleiding VerkiezingsAcademie stembureauleden & voorzitters 1 e raadgevend referendum 2016 Inhoudsopgave Pagina Inloggen 3 Uitnodiging accepteren 4 Inloggen met account 5 De cursus 6 Introductie 7 Kennisdocumenten

Nadere informatie

Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010

Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010 Handleiding Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010 2010 Handleiding verkiezing Gemeenteraad 2010 3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de handleiding voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

naam telefoon datum Roelf Raterink maart 2010 onderwerp controle telling verkiezingsuitslag 3 maart 2010

naam telefoon datum Roelf Raterink maart 2010 onderwerp controle telling verkiezingsuitslag 3 maart 2010 RIS.4252 Rapportage dienst PUBL afdeling B&B naam telefoon datum Roelf Raterink 68 57 10 27 maart 2010 onderwerp controle telling verkiezingsuitslag 3 maart 2010 Aan: Burgemeester Aanleiding: Mevrouw D.

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452911 telefax 0299-452124 Bestuurszaken ARCHIEFEXEMPLAAR cc. BS/map raadsvragen BS/tbv agendering raad Bm Verbeek C.H.M. van Groningen-Schuitemaker

Nadere informatie

Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen 2010

Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen 2010 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de SCHOLIERENVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen niet meer mogelijk Wie is stemgerechtigd?

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Circulaire voor de verkiezingen van de leden van de provinciale staten op 7 maart geven van informatie

Circulaire voor de verkiezingen van de leden van de provinciale staten op 7 maart geven van informatie D G G G G KIESRAAD Datum ia Januari 2007 Kenmtrii Onderdeel Kiesraad Inlichtingen 7(070)4266266 F (070) 4268489 Blad l van 12 Aan Onderwerp Burgemeester en wethouders van alle gemeenten. c.c. de hoofden

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Bijlage(n): Toelichting op de referendumverordening pag. 20

Ontwerpbesluit pag. 3. Bijlage(n): Toelichting op de referendumverordening pag. 20 Staten College van Gedeputeerde statenvoorstel DATUM 10 december 2013 NUMMER PS PS2014BEM04 AFDELING BDO COMMISSIE BEM STELLER Hans Versteeg DOORKIESNUMMER 030-2583364 REGISTRATIENUMMER 80F018E6 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie