basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001"

Transcriptie

1 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten en reisdocumenten voor ingezetenen en niet-ingezetenen Doen van een kennisgeving van overlijden Beslissen omtrent verloven tot uitstel van begraven/crematie Beslissen omtrent verloven tot ontleden van lijken Gemeentewet, Wet basisregistratie, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Burgerlijk Wetboek, Wet op de Lijkbezorging, Wet BRP Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: /B 1 (BRP) B B Wet op de lijkbezorging B Uitsluitend ondermandaat aan benoemde ambtenaar van de burgerlijke stand Dienstverlening, 3 Wet op de lijkbezorging B Verstrekken van internationale lijkenpas Wet op de lijkbezorging B Uitsluitend ondermandaat aan benoemde ambtenaar van de burgerlijke stand 1

2 Dienstverlening, 3 Beslissen op verzoek stemmen bij volmacht Kieswet B 1 Beslissen op verzoek stemmen met een kiezerspas Kieswet B Beslissen op verzoek stemmen bij brief Kieswet B Uitreiking vervangende stempas Kieswet B 1 Opmaken van een proces-verbaal van de vernietiging van de verzegelde pakken Het afgeven van een verklaring inzake de registratie van een kiezer Kieswet B Kieswet 2

3 Het afgeven van een verklaring van bevoegdheid tot deelneming aan de stemming (bij inlevering van de kandidatenlijsten) Het in ontvangst nemen van de verzegelde pakken en enveloppen van de stembureaus en het overbrengen van de bescheiden naar de Voorzitter van het centraal stembureau Het verdelen van de gemeente in stemdistricten Het benoemen van de leden van de stembureaus en het benoemen van de voorzitter in functie 1 Dienstverlening, 3 en 4 Kieswet Kieswet Kieswet Kieswet Het aanwijzen van stemlokalen Kieswet 1 In behandeling nemen van aanvragen verklaringen omtrent gedrag Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens B Toepassen van wet en uitvoeringsregelingen Inkwartieringswet B Toepassen van wet en uitvoeringsregelingen Een bewijs van Nederlanderschap afgeven Wet gewetensbezwaren militaire dienst Wet basisadministratie B 3

4 Het in ontvangst nemen van naturalisatieverzoeken, optieverklaringen o.g.v. artikel 6 van de RWN en het in ontvangst nemen van afstandsverklaringen van het Nederlanderschap Adviseren Ministerie van Veiligheid en Justitie m.b.t. verzoek om naturalisatie Bevestigen optieverklaring Afgeven van een verklaring op basis van de overeenkomst Afgeven van verklaringen uit de Basisregistratie Personen, het afgeven van uittreksels en het verstrekken van inlichtingen Beslissen omtrent het verstrekken van internationale uittreksels Rijkswet op het Nederlanderschap Rijkswet op het Nederlanderschap Rijkswet op het Nederlanderschap Toescheidingsovereenkomst Suriname B B Dienstverlening, 3 B B Uitsluitend ondermandaat aan benoemde Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 1 Dienstverlening, 3 en 4 1 Dienstverlening, 3 en 4 4

5 Beslissen omtrent geheimhouding van gegevens Beslissen omtrent verstrekken van gegevens over die in BRP zijn geregistreerd met geheimhouding van gegevens Beslissen omtrent inschrijving in of mutatie van de Basisregistratie Personen Bij verzoek van betrokkenen Bij verzoek van instanties 1 Dienstverlening, 3 en Specialist Dienstverlening 1 en 2 Dienstverlening, 3 en 4 Legaliseren van een handtekening B 1 Afgifte Attestatie de vita B 1 Toekennen burgerservicenummer Wet algemene bepalingen burgerservicenummer Dienstverlening, 3 5

6 Aanwijzen trouwlocaties Burgerlijk Wetboek Raad Bevoegdheid is door de raad gedelegeerd op 13 juli 2000 aan Beslissen omtrent afgeven (vervangend) rijbewijs Wegenverkeerswet B Ongeldig verklaren rijbewijs Wegenverkeerswet B De gemeentelijke taken rondom de inname, Artikelen 5:5 t/m 5:12 BW, B het beheer en het vervreemden van Besluit gevonden voorwerpen gevonden voorwerpen Aanverwante regelgeving 6

Publiek ondermandaat 2017 Bijlage behorend bij besluit nummer aan

Publiek ondermandaat 2017 Bijlage behorend bij besluit nummer aan Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Verrichten van handelingen van ingevolge de Wet BRP B&W opgedragen

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN SECTIES CONTACTCENTRUM EN BURGERZAKEN, BEHEER EN ONTWIKKELING Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Verrichten

Nadere informatie

4.3 Welzijn (5 e wijziging per 30 augustus 2016)

4.3 Welzijn (5 e wijziging per 30 augustus 2016) 4.3 Welzijn (5 e wijziging per 30 augustus 2016) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Wet op de Lijkbezorging Bestuursorgaan Mandaat Ondermandaat

Wet op de Lijkbezorging Bestuursorgaan Mandaat Ondermandaat Verlening ondermandaat Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op 30 juni 2015 is ondergetekende mandaat verleend, alsmede de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, voor het

Nadere informatie

MANDATENREGISTER GEMEENTE VENRAY

MANDATENREGISTER GEMEENTE VENRAY Mandaten 2018 Wet op de Lijkbezorging 1 Het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de meester Wet op de Lijkbezorging en het Besluit op de Lijkbezorging Wet basisregistratie Personen 2

Nadere informatie

Mandaat aan Juridisch medewerker Consulent maatschappelijke ondersteuning Administratie ondersteuning. B&W Consulent maatschappelijk

Mandaat aan Juridisch medewerker Consulent maatschappelijke ondersteuning Administratie ondersteuning. B&W Consulent maatschappelijk Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Bevoegd Bestuursorgaan 2. Mandaten Publiekszaken Versie 1.6 Mei 2019 Mandaat aan Functienaam INSTRUCTIE 2.a Wmo en 2a 01 correspondentie, verzoeken om inlichtingen

Nadere informatie

MANDATENREGISTER GEMEENTE VENRAY

MANDATENREGISTER GEMEENTE VENRAY Mandaten 2015 AFDELING WONEN WERKEN EN LEVEN, TEAM Wet op de Lijkbezorging 1 Het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de Teammanager Wet op de Lijkbezorging en het Besluit op de Lijkbezorging

Nadere informatie

Mandatenregister gemeente Venray

Mandatenregister gemeente Venray Mandatenregister gemeente Venray Afdeling Wonen, werken, leven, team Burgerzaken Omschrijving bevoegdheid: Bestuursorgaan Mandaat aan: Wet op de Lijkbezorging Burgerzaken 1 Het nemen van besluiten in het

Nadere informatie

Mandatenlijst gemeente Voorst; vakgroep Receptie en Burgerzaken per 1 januari 2013 (gewijz.mandaten waar aan de orde t.w.k. tot 1 januari 2012)

Mandatenlijst gemeente Voorst; vakgroep Receptie en Burgerzaken per 1 januari 2013 (gewijz.mandaten waar aan de orde t.w.k. tot 1 januari 2012) 7.2 Burgerzaken 1. Uitbreiding openingstijden burgerlijke stand 01.04.06.0, 01.10.08.0, - art 5, leden 3 en 4 Reglement burgerl.stand 01.10.08.1, 01.18.10.0 * babs 2. Benoemen buitengewoon ambtenaar van

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014

Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014 Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014 De Concerndirecteur Dienstverlening, Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Rotterdam 2012 (MVMR 2012) en het bepaalde in

Nadere informatie

Jaar: 2008 Nummer: 47 Besluit: B&W 08 juli 2008 Gemeenteblad TOEVOEGEN, INTREKKEN EN WIJZIGEN BESTAAND MANDAATREGISTER

Jaar: 2008 Nummer: 47 Besluit: B&W 08 juli 2008 Gemeenteblad TOEVOEGEN, INTREKKEN EN WIJZIGEN BESTAAND MANDAATREGISTER Jaar: 2008 Nummer: 47 Besluit: B&W 08 juli 2008 Gemeenteblad TOEVOEGEN, INTREKKEN EN WIJZIGEN BESTAAND MANDAATREGISTER Toevoegen: Mandaat SE.STW.39: Het aanwijzen van autorisatiebevoegden reisdocumenten.

Nadere informatie

Mandaatbesluit afdeling Stadswinkel Nissewaard 2016

Mandaatbesluit afdeling Stadswinkel Nissewaard 2016 CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR429152_1 29 mei 2018 Mandaatbesluit afdeling Stadswinkel Nissewaard 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar

Nadere informatie

BEVOEGDHEDENOVERZICHT GEMEENTE RIJSWIJK II (betreffende in mandaat, bij volmacht en machtiging uit te oefenen Burgemeester bevoegdheden )

BEVOEGDHEDENOVERZICHT GEMEENTE RIJSWIJK II (betreffende in mandaat, bij volmacht en machtiging uit te oefenen Burgemeester bevoegdheden ) BEVOEGDHEDENOVERZICHT GEMEENTE RIJSWIJK (betreffende in mandaat, bij volmacht en machtiging uit te oefenen Burgemeester bevoegdheden ) Algemeen: voor de Domeinmanagers en Opgavenmanagers geldt dat ze elkaar

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Collegebesluit wijzigen mandaatlijst C5a

GEMEENTEBLAD. Nr Collegebesluit wijzigen mandaatlijst C5a GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wageningen. Nr. 188912 30 december 2016 Collegebesluit wijzigen mandaatlijst C5a B&W-besluit Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn vergadering

Nadere informatie

specialist Basisregistratie personen (BRP) specialist BRP en baliemedewerker burgerzaken specialist BRP

specialist Basisregistratie personen (BRP) specialist BRP en baliemedewerker burgerzaken specialist BRP 1 Toepassing Wet op de lijkbezorging en uitvoering beheersverordening begraafplaatsen m.u.v. aan andere diensten opgedragen taken 2 Legalisatie handtekeningen en waarmerken van kopieën van documenten m.u.v.

Nadere informatie

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden BIJLAGE III -, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN NOORD-BEVELAND NUMMER ONDERWERP BIJZONDERE 1 ALGEMEEN Vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake

Nadere informatie

verleende mandaten en submandaten op het terrein van Publieke Dienstverlening (PD)

verleende mandaten en submandaten op het terrein van Publieke Dienstverlening (PD) C 7 - verleende mandaten en submandaten op het terrein van (PD) a. Op deze verleende mandaten is van toepassing de Kadernotitie mandaten gemeente Wageningen 1 januari 2005. b. Mandaat verleend aan de Directeur

Nadere informatie

Mandatenregister 2019 Sociaal. Bijzonder mandaat Sociaal Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Bevoegd orgaan Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandatenregister 2019 Sociaal. Bijzonder mandaat Sociaal Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Bevoegd orgaan Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings * Werk, Inkomen en Zorg 1 Het nemen van besluiten in het kader van de volgende wet- en regelgeving: *Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004); *Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Mandatbesluit 2011 Overzicht 3.7 Mandaten programma dienstverlening

Mandatbesluit 2011 Overzicht 3.7 Mandaten programma dienstverlening Mandatbesluit 2011 Overzicht 3.7 Mandaten programma dienstverlening Vastgesteld op 14 december 2010 Nr Omschrijving bevoegdheid Mandaterend bestuurs orgaan Mandaat (M) Vol- Macht (V) Bevoegd functionaris

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Artikelen Kiesbesluit

Artikelen Kiesbesluit Artikelen Kiesbesluit HOOFDSTUK D. De registratie van de kiesgerechtigdheid Artikel D 1 Burgemeester en wethouders ontlenen aan de gemeentelijke basisadministratie personen de gegevens die nodig zijn voor

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Documenten & Verzoeken 09. D&V

Documenten & Verzoeken 09. D&V Documenten & Verzoeken 09. D&V 09.01. Nederlandse reisdocumenten en identiteitsdocumenten Eindterm 09.01. De kandidaat kan burgers uitleg geven over de Nederlandse reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Klant Contact Beheer Basis Registratie Personen Bijhouden gegevens Basis Registratie Personen Wet BRP Klant Contact Uitvoering:

Nadere informatie

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019 CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR614855_2 24 december 2018 Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019 DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2018

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Maastricht Nr. 223710 18 december 2017 Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2018 DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 76462 17 december 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

Mandatenlijst gemeente Voorst; middelenfuncties 2015

Mandatenlijst gemeente Voorst; middelenfuncties 2015 Mandatenlijst gemeente Voorst; middelenfuncties 2015 Onderwerp; mandaat, volmacht, machtiging inclusief functie(nummer) Vervanging Instructies; beleidskaders, clausuleringen en Inlichtingenplicht op volgorde

Nadere informatie

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; Corsa: 15.19119 Bijlage 3 bij Mandaatbesluit Borger-Odoorn ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2 De afdelingsmanagers en teamleiders; gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart Antwoord met toelichting in commentaarvlak typen a.u.b.

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart Antwoord met toelichting in commentaarvlak typen a.u.b. Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 20 maart 2019. Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 1. Registratie politieke partijen 2. Kandidaatstelling 3. Registratie

Nadere informatie

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP).

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP). Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP). NADERE REGELING Lijst van organen van de gemeente die

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari gelet op de Gemeentewet en afdeling van de Algemene wet bestuursrecht;

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari gelet op de Gemeentewet en afdeling van de Algemene wet bestuursrecht; Corsa: 15.03298 Bijlage 3 ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari 2015 De afdelingsmanagers en teamleiders; gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Productmodule PM1

Productmodule PM1 Productmodule 1 15. PM1 15. AKTEN Thema geboorte en afstamming Let op! Het is een voorwaarde dat de kandidaat de benodigde informatie kan verzamelen, ordenen en toepassen om de taken die genoemd zijn in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2012 (Bestuurszaken) 1 Versie: 4 december 2012 Volgnr. Omschrijving Bevoegd Mandaat Submandaat Specifieke bepalingen/instructies orgaan

Mandaatbesluit 2012 (Bestuurszaken) 1 Versie: 4 december 2012 Volgnr. Omschrijving Bevoegd Mandaat Submandaat Specifieke bepalingen/instructies orgaan Mandaatbesluit 2012 (Bestuurszaken) 1 Versie: 4 december 2012 HOOFDSTUK 2 BESTUURSZAKEN 2.1 Burgerzaken 2.1.1 Het uitoefenen van in de Kieswet aan de burgemeester respectievelijk burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 175595 14 december 2016 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 440 (R 1990) Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur

Nadere informatie

Mandaatlijst 2013 van de burgemeester van de gemeente Slochteren

Mandaatlijst 2013 van de burgemeester van de gemeente Slochteren van de gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen en vertegenwoordiging 2. Algemene wet bestuursrecht 3. Ondertekening 4. GBA 5. Paspoortwet 6. Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019.

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019. Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de kiescollegeverkiezingen op 20 maart 2019. Toelichting Als de openbare lichamen Saba en Bonaire alle vragen hebben beantwoord in de vragenlijst evaluatie

Nadere informatie

Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014

Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014 2.10.2 Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2014. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Model P 22-1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag

Nadere informatie

Model P Verkiezing. 2. Zitting. 3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat. 4. Aantal blanco en ongeldige stemmen

Model P Verkiezing. 2. Zitting. 3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat. 4. Aantal blanco en ongeldige stemmen Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten / het kiescollege Met dit formulier wordt verslag

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mevrouw drs. K.H. Ollongren Postbus EA DEN HAAG. Geachte mevrouw Ollongren,

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mevrouw drs. K.H. Ollongren Postbus EA DEN HAAG. Geachte mevrouw Ollongren, Retouradres: Postbus 16228 2500 BE Den Haag Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mevrouw drs. K.H. Ollongren Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 26 januari 2018 Onderwerp Wijziging

Nadere informatie

Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon

Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon Publiekszaken Eenheid Burgerzaken Bijhouding BRP Key2Burgerzaken Wet BRP Alle gegevens op de persoonslijst

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 569 Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen

Nadere informatie

Naam openbaar lichaam: Bonaire

Naam openbaar lichaam: Bonaire Naam openbaar lichaam: Bonaire Voorbereiding 1. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: a. de selectie van

Nadere informatie

Uit de lijst blijkt welke besluiten namens de burgemeester genomen mogen worden. De lijst treft u onder dit bericht aan.

Uit de lijst blijkt welke besluiten namens de burgemeester genomen mogen worden. De lijst treft u onder dit bericht aan. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren. Nr. 71245 2 juni 2016 Mandaat door burgemeester De burgemeester van de gemeente De Fryske Marren heeft op 17 mei 2016 de lijst van gemandateerde

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Noordwijk en Gemeente Leiden. Onderwerp: Naturalisatie

Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Noordwijk en Gemeente Leiden. Onderwerp: Naturalisatie Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Noordwijk en Gemeente Leiden Onderwerp: Naturalisatie Inhoud. Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Noordwijk en Gemeente Leiden 1 Inhoud 2 Artikel 1 Overweging 3

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 16 april 2013 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

Instructie voor stembureauleden

Instructie voor stembureauleden Instructie voor stembureauleden Uw voorbereiding voor de dag van de stemming Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 Introductie Zelfstudie Deze bijeenkomst gaat over: Doorloop de volledige instructie op:

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

Dienstverlening aan burgers

Dienstverlening aan burgers Ad Hoc raadpleging personen Mutatieberichten via Datadistributiesysteem Selectieverstrekkingen Verstrekking via kanalen mail/telefonie/balie Bijlage 1 bij Reglement BRP gemeente Boxtel 2014 gegevens intern

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van het waterschap / provinciale staten Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad / het algemeen bestuur van Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad / de eilandsraad

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Model P 22-1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA

Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA 04 04 2006 I Bevoegdheden GA als koninkrijksorgaan Bedrijfsproces Deelproces Juridische grondslag Vertegenwoordiging van de regering van 1 het Koninkrijk

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot aanpassing van de procedure van de vaststelling van de verkiezingsuitslag alsmede regeling van enkele andere onderwerpen (aanpassing procedure vaststelling

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. 1 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing

Nadere informatie

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST BIJLAGE PRODUCT/DIENST Documenten: Schriftelijk (per post)** Telefonisch Wijze van aanvragen Digitaal Loket Persoonlijk (aan de balie) Aanvragen reisdocument U kunt digitaal een afspraak maken om het reisdocument

Nadere informatie

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V BIJLAGE 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Gennep hebben rechtstreekse

Nadere informatie

Verkiezingsagenda 2021

Verkiezingsagenda 2021 Verkiezingsagenda 2021 Inleiding: waarom een verkiezingsagenda? Tijdens de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing 2017 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen het ministerie van BZK, de Kiesraad,

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

1. Stemming. 2. Stembureau

1. Stemming. 2. Stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af voor: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC031 Uitgeven document

Burgerzaken modules - KUC031 Uitgeven document Burgerzaken modules - KUC031 Uitgeven document Versie 4.0.0 Datum 04-07-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 14-12-2010 0.0.1 Concept versie Z. Kovacevic 02-09-2011 1.0.0 Aangeboden

Nadere informatie

Ondermandaten hoofdstuk 1

Ondermandaten hoofdstuk 1 Ondermandaten hoofdstuk 1 Het bevoegde bestuursorgaan en de invorderings- en heffingsambtenaar besluiten hierbij hun bevoegdheden uit de hieronder in kolom 1 genoemde artikelen uit Hoofdstuk 1 te ondermandateren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 93 Wet van 28 september 2016 tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

Privacy functionaris gemeente. mr Corrie Ebbers NvvB april 2017

Privacy functionaris gemeente. mr Corrie Ebbers NvvB april 2017 Privacy functionaris gemeente mr Corrie Ebbers NvvB april 2017 gemeente heeft regie (accountability) Gegevensstromen in beeld Verantwoordelijkheden juist belegd Kennisniveau en bewustzijnsniveau verhoogd

Nadere informatie

Mandaatlijst 2012 van de burgemeester van de gemeente Slochteren

Mandaatlijst 2012 van de burgemeester van de gemeente Slochteren van de gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen en vertegenwoordiging 2. Algemene wet bestuursrecht 3. Ondertekening 4. GBA 5. Paspoortwet 6. Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 16 Besluit : B. & W. 21 februari 2006 AANPASSEN BESTAANDE MANDATEN EN TOEVOEGEN NIEUWE MANDATEN AAN HET MANDAATREGISTER VAN DE AFDELING STADSWINKEL Nr. Omschrijvin

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer ; Raadsbesluit De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer 373824; BESLUIT: Vast te stellen de Verordening tot 1ste wijziging van de tarieventabel

Nadere informatie

De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces

De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces De gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming voor het verkiezingsproces Augustus 2018 1. Inleiding Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) 33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) Nr. 3 Memorie van Toelichting Algemeen 1. Inleiding De Wet basisregistratie personen (Wet Brp)

Nadere informatie

Bevoegdhedenregister Stadsdeelvoorzitter. Behorend bij de BEVOEGDHEDENREGELING STADSDEEL OOST

Bevoegdhedenregister Stadsdeelvoorzitter. Behorend bij de BEVOEGDHEDENREGELING STADSDEEL OOST Bevoegdhedenregister Stadsdeelvoorzitter Behorend bij de BEVOEGDHEDENREGELING STADSDEEL OOST Voor de functiebenamingen in de kolom Ondermandaat aan is het organogram behorend bij het Organisatieplan gebruikt,

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen;

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; De Algemeen Directeur van de gemeente Heerde; Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; Mede gelet op het mandaatbesluit dat het

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen Onderstaande informatie is belangrijk voor u als u met uw politieke partij wil deelnemen aan de Roerdalense gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beslissings- èn tekenmandaat. Onderdelen die gemandateerd worden aan de ODR zijn turkoois gemarkeerd.

Beslissings- èn tekenmandaat. Onderdelen die gemandateerd worden aan de ODR zijn turkoois gemarkeerd. Afdeling KCC KCC1 A Algemeen 1 Het in ontvangst nemen van getekende post College burgemeester Heffingsambtenaar 2. Het in ontvangst nemen van dagvaardingen College, burgemeester Heffingsambtenaar KCC 2

Nadere informatie

Beslissings- èn tekenmandaat

Beslissings- èn tekenmandaat org Afdeling KCC Onderdelen die gemandateerd worden de ODR zijn turkoois gemarkeerd. KCC1 A Algemeen 1 Het in ontvangst nemen van getekende post burgemeester Heffingsambtenaar 2. Het in ontvangst nemen

Nadere informatie

26. Artikelen Wet raadgevend referendum

26. Artikelen Wet raadgevend referendum 26. Artikelen Wet raadgevend referendum Hoofdstuk 5. Kieskringen en stembureaus Artikel 23 Voor het houden van referenda wordt Nederland verdeeld in kieskringen die overeenkomen met de kieskringen voor

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL... MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! o LEES EERST DE TOELICHTING o MET BLOKLETTERS

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037;

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; V GEMEENTE VAL KENSWAARD De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; Gelet op artikelen gelet op de

Nadere informatie