Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010"

Transcriptie

1 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak Santana versus het bestuurscollege van Bonaire. Deze uitspraak leidt r toe dat niet alleen Nederlanders zullen kunnen stemmen bij verkiezingen voor de eilandsraden op 2 maart Kiesgerechtigd voor deze verkiezing zijn ingezetenen van het openbaar lichaam op de dag van de kandidaatstelling (18 januari 2011) die op de dag van de verkiezing (2 maart 2011) 18 jaar of ouder zijn en: over de Nederlandse nationaliteit beschikken; over de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie beschikken; vreemdelingen zijn die onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar rechtmatig in (Caribisch) Nederland verbleven op grond van artikel 3 of 6 van de Wet toelating en uitzetting BES danwel op grond van artikel 8 onder c van de Vreemdelingenwet 2000 in het Europese deel van Nederland. Voor allen geldt dat zij niet uitgesloten mogen zijn van het kiesrecht. Het openbaar lichaam leidt de kiesgerechtigheid af uit de bevolkingsadministratie. Bent u daarin opgenomen en voldoet u aan de bovengestelde criteria dan krijgt u automatisch een oproep (de stempas) voor de verkiezing toegezonden. U kunt zich tot het bestuurscollege wenden om na te gaan of u als kiezer bent geregistreerd. Blijkt dat niet het geval te zijn en meent u toch aan de bovenstaande criteria te voldoen, dan kunt u een verzoek tot herziening van de registratie als kiesgerechtigde indienen, waarbij u bewijsmateriaal moet overleggen waaruit blijkt dat u aan de criteria voldoet. Op wie kan ik stemmen? De komende eilandsraadverkiezingen stemt u voor de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam. U vindt hun namen op de kandidatenlijsten Deze worden uiterlijk op 28 februari huis aan huis bezorgd. De stembiljetten zien er dit keer anders uit Wat gebeurt er met mijn stem? Door te stemmen, bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de eilandsraad zitting nemen. U oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van uw openbaar lichaam voor de komende vier jaren. Hoe stem ik? Mag ik stemmen Bij de eilandsraadverkiezingen mogen alle Nederlanders stemmen die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn en inwoner zijn van het openbaar lichaam. Mensen die door de rechter zijn 1 / 10

2 ontzet uit het kiesrecht als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling mogen niet stemmen. Mensen die wegens een geestelijke beperking onder curatele zijn gesteld, krijgen gewoon een stempas. De stempas De stempas is uw toegangsbewijs tot de verkiezing. Zonder stempas kunt u niet stemmen. De stempas is zowel een bewijs van uitnodiging als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze pas vormt voor het stembureau het bewijs dat u uw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht. Met een stempas kunt u binnen uw eigen openbaar lichaam stemmen een stemlokaal naar keuze, mits er meerdere stemlokalen in uw openbaar lichaam zijn. De stempas is voorzien van echtheidskenmerken en een uniek nummer. Stempas kwijt/niet ontvangen Wanneer u uw stempas kwijtraakt, u geen stempas heeft ontvangen, of als deze is stukgegaan, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij uw openbaar lichaam. De uiterste datum waarop u een vervangende pas kunt aanvragen is maandag 28 februari Op 2 maart 2011 kunt u geen nieuwe stempas krijgen. Identiteitsdocument verplicht U moet naast uw stempas een identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom een identiteitsbewijs mee. Een identiteitsbewijs is een Nederlands paspoort, identiteitskaart (sédula) of een rijbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn, oftewel geldig zijn tot 3 maart 2006 of later. Als uw stempas aan iemand anders heeft gegeven om uw stem uit te brengen (onderhandse volmacht), moet u een (kopie van het) identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt (uw volmachtgever) tonen. Zonder een (kopie van) dit identiteitsbewijs, mag u de volmachtstem niet uitbrengen. Heeft u geen identiteitsbewijs, vraag dan tijdig een nieuwe aan bij uw openbaar lichaam. Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen, dan kunt u besluiten iemand schriftelijk te machtigen om namens u te stemmen. In dat geval controleert het openbaar lichaam uw persoonsgegevens in de basisadministratie. U kunt een aanvraag voor een schriftelijke volmacht indienen bij uw openbaar lichaam tot en met uiterlijk woensdag 16 februari Deze aanvraag moet zowel door u zijn ondertekend als door degene die uw stem gaat uitbrengen. Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen, dan kunt u stemmen door een kopie van het proces-verbaal van vermissing te tonen. Dit proces-verbaal krijgt u van de politie. Daarnaast moet u een ander pasje of document voorzien van uw naam en foto tonen bij het stembureau. Daarmee kan het stembureau u tot de stemming toelaten. Dit geldt ook als u een volmacht geeft. Openingstijden De stemlokalen zijn open op woensdag 2 maart 2011 van 7.30 tot uur. Let op: De verkiezing vindt plaats op woensdag en niet op vrijdag, zoals u gewend was. Stemmen in elk stemlokaal op het eiland Om het u gemakkelijker te maken, kunt u op 2 maart 2011 in elk stemlokaal stemmen. Om te kunnen stemmen, moet u wel uw stempas en identiteitsbewijs meenemen. Om in een ander stemlokaal op uw eiland te stemmen, hoeft u dus niets te regelen. Een stemlokaal bij u in de buurt staat op uw stempas. Het openbaar lichaam informeert u uiterlijk 4 dagen voor de dag van de stemming over waar de andere stemlokalen zijn, wat de openingstijden zijn en of het stemlokaal geschikt is voor gebruik door kiezers met een lichamelijke beperking. 2 / 10

3 Hoe gedraagt u zich in het stemlokaal: Houdt u uw stempas en ID-bewijs klaar Zorgt u ervoor dat de stembureauleden het stemhokje kunnen zien Houdt u voldoende afstand tot het stemhokje Hoe gedraagt u zich in het stemhokje: U stemt alleen. U gaat niet met meerdere personen in het stemhokje U stemt door het witte vakje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken Heeft u een fout gemaakt, Vraag dan een nieuw stembiljet. Dat kan één keer U vouwt het biljet na het invullen dicht, zodat de lijst niet zichtbaar is U werpt het stembiljet in de stembus Tevens volgt u de aanwijzingen van de leden van het stembureau op. Hoe ziet het stemlokaal eruit? Elk stemlokaal ziet er anders uit. Er staat in elk geval een tafel waar de stembureauleden achter zitten en een of meerdere stemhokjes. Er zijn minimaal drie en maximaal 7 stembureauleden. Het stembureau controleert uw stempas en identiteitsbewijs. Daarna krijgt u een stembiljet. Stemmen doet u (alleen) in het stemhokje. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal hoort zodanig te zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. Vouw eventueel uw stembiljet, als u denkt dat men kan zien of u aan de linker- of rechterzijde van het stembiljet uw keuze maakt. De Kieswet staat niet toe dat er voor het stemhokje gordijntjes hangen. Na het stemmen stopt u het stembiljet in de stembus. Deze is voorzien van een slot. Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht) Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen (een volmacht verlenen). Dit kan op verschillende manieren: door middel van een schriftelijke volmacht of een onderhandse volmacht. Doe dit alleen als u niet in staat bent zelf te gaan stemmen. De Kieswet verbiedt het door gift of belofte omkopen van kiezers om een volmacht af te geven. Ook degene die zich laat omkopen is op grond van de Kieswet strafbaar. Schriftelijke volmacht U kunt een schriftelijke volmacht verlenen aan iemand die binnen uw eigen openbaar lichaam woonachtig is. Dat kan handig zijn als u weet dat u niet aanwezig zult zijn in de 2 weken voorafgaand aan en op de dag van de stemming. U kunt in dat geval geen onderhandse volmacht (zie onder) verlenen, omdat u uw stempas pas circa 2 weken voor de stemming ontvangt. Ook als u niet beschikt over een identiteitsbewijs of in geval uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen kunt u een schriftelijke volmacht geven. Wanneer u gebruik wilt maken van een schriftelijke volmacht, moet u hiervoor uiterlijk woensdag 16 februari 2011 een aanvraag indienen bij uw openbaar lichaam. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij uw openbaar lichaam verkrijgbaar. Op het formulier moet zowel uw handtekening als de handtekening van degene die u machtigt worden geplaatst. Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen. De openbaar lichaam controleert uw identiteit aan de hand van de gegevens in de basisadministratie persoonsgegevens. Uw stempas wordt direct aan uw gemachtigde toegestuurd. 3 / 10

4 Onderhandse volmacht Een onderhandse volmacht verleent u door op de stempas die u van de openbaar lichaam heeft ontvangen, het formulier aan de achterzijde in te vullen en uw handtekening te zetten. Hiermee bent u volmachtgever. De kiezer die voor u gaat stemmen, is de gemachtigde. De gemachtigde moet in dezelfde openbaar lichaam wonen als uzelf! Aan de gemachtigde geeft u uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Dit is vereist, anders mag de gemachtigde uw (volmacht)stem niet uitbrengen! Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem. Belangrijk: degene die voor u een stem uitbrengt, kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt. De gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen. Op wie kan ik stemmen? Kandidaten Bij de komende eilandsraadverkiezingen stemt u voor de leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam. Op Bonaire zijn negen zetels te verdelen, op Sint Eustatius en Saba zijn vijf zetels te verdelen. U vindt de namen van de kandidaten op de kandidatenlijsten van de politieke partijen. De nummer één op de lijst is de lijsttrekker. De politieke partij bepaalt zelf wie dat is. Onder de naam van de lijsttrekker volgen de namen van de overige kandidaten. U kunt ook op één van hen stemmen: dat wordt wel het uitbrengen van een voorkeurstem genoemd. Uw stem gaat niet verloren als u stemt op een kandidaat die uiteindelijk niet gekozen wordt. Uw stem komt dan ten goede aan de andere kandidaten op dezelfde lijst. Stembiljet Het stembiljet waarmee u op 2 maart 2011 uw stem uitbrengt, ziet er anders uit dan u gewend bent. Het is in zwart/wit en er staan geen foto s van de kandidaten op. Elke partij heeft een eigen nummer. Dit nummer is toegewezen door het centraal stembureau op basis van het aantal stemmen dat de partij bji de vorige eilandsraadsverkiezingen heeft gehaald. De partij die toen de meeste stemmen haalde heeft dus nummer één, de daaropvolgende partij nummer twee etc. Partijen die voor het eerst meedoen of die vorige keer geen zetel behaalden, krijgen een nummer toegewezen door loting. Desgewenst kan het stembureau u in het stemlokaal buiten het stemhokje uitleg geven over het stembiljet. U moet echter uw stem alleen uitbrengen. Alleen kiezers die vanwege lichamelijke belemmeringen bijstand nodig hebben, kunnen in het stemhokje hulp krijgen. Wanneer u het vakje voor de kandidaat van uw keuze met het potlood rood maakt, schrijf dan verder niet op het stembiljet. U loopt dan namelijk het risico dat uw identiteit wordt achterhaald en uw stem daardoor ongeldig wordt. Ook als u meerdere hokjes heeft ingekleurd, is uw stem ongeldig. Mocht u uw biljet per ongeluk ongeldig hebben gemaakt, of u heeft zich vergist, dan kunt u eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan één van de stembureauleden in het stemlokaal. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door geen enkel vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus leeg. Als u toch iets op het biljet schrijft of tekent, stemt u niet blanco maar ongeldig. Wat gebeurt er met mijn stem? U stemt op 2 maart 2011 voor de leden van de eilandsraad van uw openbaar lichaam. De eilandsraad vormt de volksvertegenwoordiging op lokaal niveau op uw eiland en is het algemeen bestuur. De eilandsraad controleert het bestuurscollege. 4 / 10

5 Door te stemmen, bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de eilandsraad zitting zullen nemen. U oefent daarmee invloed op de besluitvorming van uw openbaar lichaam voor de komende vier jaren. Tellen van stemmen Het stembureau telt op welke kandidaten de stemmen zijn uitgebracht. Ook stelt het stembureau vast hoeveel ongeldige en blanco stemmen zijn uitgebracht. De stembureauleden tellen de stemmen, eventueel geholpen door daarvoor aangewezen tellers. Het tellen is openbaar. U kunt bij een willekeurig stemlokaal (bijvoorbeeld waar u zelf gestemd heeft) na uur naar het tellen van de stemmen gaan kijken. De stembureaus geven hun uitslag door aan de gezaghebber. Deze telt de gegevens van alle stembureaus bij elkaar op en geeft ze door aan het hoofdstembureau. Uiteindelijk bepaalt het centraal stembureau de definitieve uitslag en de zetelverdeling. Dit gebeurt in een openbare zitting van het hoofd/centraal stembureau op vrijdag. Zetelverdeling en kiesdeler Allereerst wordt de kiesdeler berekend. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om één zetel in de eilandsraad te bemachtigen. Hiervoor wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige, niet-blanco stemmen gedeeld door het aantal zetels. Een partij krijgt in eerste instantie het aantal zetels toewezen dat overeenstemt met aantal keren dat een partij de volle kiesdeler heeft gehaald. Restzetels Nadat is berekend hoeveel (volle) zetels de partijen hebben gehaald, hebben de meeste partijen nog stemmen overhebben en zullen er ook nog niet verdeelde zetels zijn, de zogenaamde restzetels. Deze worden verdeeld volgens het systeem van de grootste overschotten: de restzetel(s) gaan dus naar de partijen die de meeste stemmen over hebben. Uiteindelijk worden zo alle zetels over de politieke partijen verdeeld. Verdeling zetels over de kandidaten Nadat de zetels door het centraal stembureau over de partijen zijn verdeeld, wordt vastgesteld welke kandidaten zijn gekozen. Dit gaat in de volgorde waarop de kandidaten op de lijst staan vermeld. Echter kandidaat die lager op de lijst staat kan met voorkeurstemmen worden gekozen boven een hogergeplaatste kandidaat als hij minimaal het aantal stemmen haalt dat gelijk is aan 50 % van de kiesdeler. Op 2 maart 2011 worden de volksvertegenwoordigers op lokaal niveau gekozen. Dit zijn de 19 leden van de eilandsraden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op Bonaire zijn negen zetels te verdelen, op Sint Eustatius en Saba zijn vijf zetels te verdelen. Taken De eilandsraad vormt de volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. De belangrijkste taak van de eilandsraad is het vaststellen van het beleid binnen het openbaar lichaam en het toezien op de uitvoering daarvan door het bestuurscollege. Door te stemmen, bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de eilandsraad van uw openbaar lichaam zitting zullen nemen. U oefent daarmee invloed op de besluitvorming van uw openbaar lichaam voor de komende vier jaren. 5 / 10

6 VEELGESTELDE VRAGEN Wie mogen er allemaal stemmen? Bij de eilandsraadverkiezingen mogen alle Nederlanders stemmen die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn en in een openbaar lichaam wonen. Het openbaar lichaam bepaalt of u kiesgerechtigd bent en of u een stempas ontvangt. U kunt u niet als kiezer laten uitschrijven. Wilt u niet stemmen: dat hoeft niet. Stemmen is in (Caribisch) Nederland een recht, geen plicht. U bent dus niet verplciht op te stemmen. Alleen personen die door de rechter als bijkomende straf uit het kiesrecht zijn ontzet, mogen niet stemmen en ontvangen dus geen stempas. Mogen mensen met een verstandelijke beperking stemmen? Ja. Het openbaar lichaam stuurt namelijk alle Nederlanders van 18 jaar en ouder die in de basisadministratie persoonsgegevens staan ingeschreven een stempas, ongeacht of de persoon in kwestie in staat is zelfstandig een stem uit te brengen. Het kiesrecht is een individueel recht. Dit betekent dat mensen zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen en niet beïnvloed mogen worden door anderen. Hulp in het stemhokje is daarom alleen toegestaan voor mensen met een lichamelijke beperking. De vuistregel is: elke kiezer moet zelfstandig een keuze kunnen maken. Daarom mag er maar één persoon in een stemhokje. Wel mag buiten het stemhokje uitleg worden gegeven. Wie wegens een verstandelijke beperking niet in staat is zelfstandig in het stemhokje zijn stem uit te brengen, kan dus niet stemmen. Een algemene volmacht om rechtshandelingen te verrichten, geldt niet voor verkiezingen en wordt door het stembureau niet geaccepteerd. Wel kan een kiezer met een verstandelijke beperking een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven, bijvoorbeeld aan een ouder of verzorger. Het initiatief dient hierbij uit te gaan van de volmachtgever zelf en hij moet deze volmacht ondertekenen en bij een onderhandse volmacht (een kopie van) het identiteitsbewijs meegeven aan de gemachtigde. Moet ik stemmen? Nee, u bent niet verplicht om te stemmen. Stemmen is een recht; u mag zelf bepalen of u er gebruik van maakt. Het recht om te stemmen is de basis van onze democratie. Door te stemmen oefent u mede invloed uit op de wijze waarop u wordt vertegenwoordigd binnen uw openbaar lichaam. Als u wel wilt stemmen, maar op de dag zelf niet kunt, kunt u iemand anders uw stem laten uitbrengen. Wat zijn de openingstijden van de stemlokalen? De stemlokalen zijn op woensdag 2 maart 2011 geopend van 7.30 tot uur. Dit is anders dan u voorheen gewend was. De verkiezing vindt plaats op woensdag en niet op vrijdag, zoals u gewend was. De stemlokalen zijn langer geopend, van 7.30 tot uur om kiezers zo veel mogelijk de gelegenheid te geven hun stem uit te brengen. Informatie over de locatie van het stemlokaal krijgt u van uw openbaar lichaam. Kan ik blanco stemmen? Ja. U maakt dan geen van de vakjes rood en maakt geen andere aantekeningen op het stembiljet. U vouwt uw stembiljet onbeschreven dicht en stopt het in de stembus. U mag niets op het stembiljet schrijven. Indien u bijvoorbeeld op zou schrijven: ik stem blanco, dan is uw stem ongeldig. 6 / 10

7 Een blanco stem wordt wel meegerekend bij het bepalen van de opkomst (het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen). Een blanco stem telt niet bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel. Daarvoor worden uitsluitend de stemmen die uit zijn gebracht op een van de kandidaten geteld. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, evenals het niet-stemmen of het uitbrengen van een ongeldige stem, geen invloed op de zetelverdeling. De bewering dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat, is dus onjuist. Wanneer wordt mijn stem als ongeldig aangemerkt? Een stem is ongeldig wanneer die is uitgebracht op een ander stembiljet dan u is uitgereikt in het stembureau. Ook is een stem ongeldig wanneer u niet duidelijk maakt op wie u stemt (bijvoorbeeld doordat u meerdere vakjes heeft roodgemaakt, of alleen een pijltje bij de naam van de kandidaat van uw keuze heeft gezet). Alleen indien u het witte stipje in het stemvak geheel of gedeeltelijk rood maakt, is uw stem geldig. Schrijf verder niet op het stembiljet. U loopt dan namelijk het risico dat uw identiteit wordt achterhaald en uw stembiljet daardoor ongeldig wordt. Wat gebeurt er met mijn stem als ik niet stem? Het niet deelnemen aan de verkiezing heeft, evenals het uitbrengen van een blanco stem of een ongeldige stem, geen invloed op de zetelverdeling. De bewering dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat, is dus onjuist. Kan ik helpen tijdens de verkiezingen voor de leden van de eilandsraad? Iedereen kan zich opgeven als stembureaulid. Het bestuurscollege is er voor verantwoordelijk dat er voldoende stembureauleden zijn. Of er nog behoefte is aan nieuwe stembureauleden kunt u dus navragen bij het bestuur. Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen? Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een identiteitsbewijs meenemen. Zonder uw stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Ik heb nog geen stempas ontvangen. Wat moet ik doen? U zou uw stempas uiterlijk twee weken voor de datum van de verkiezing moeten ontvangen. Wanneer u dan nog geen stempas heeft ontvangen, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw openbaar lichaam. De uiterste datum voor het aanvragen van een (nieuwe) stempas is maandag 28 februari Na de uiterste datum is het aanvragen van een nieuwe stempas niet meer mogelijk en kunt u dus niet stemmen. Het is nog geen 2 maart, maar ik ben mijn stempas kwijt of hij is stuk gegaan. Wat moet ik doen? In dat geval moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw openbaar lichaam. De uiterste datum voor het aanvragen van een (nieuwe) stempas is maandag 28 februari Raadpleeg dus uw openbaar lichaam. Na de uiterste datum is het aanvragen van een nieuwe stempas niet meer mogelijk en kunt u dus niet stemmen. Het is vandaag 2 maart en ik heb geen stempas. Wat moet ik doen? Helaas, u kunt dan niet stemmen. Ook wanneer u zich meldt bij uw vertrouwde stembureau en uw identiteitsbewijs toont, kan er geen nieuwe stempas worden afgegeven. 7 / 10

8 Het is vandaag 2 maart. Ik sta in het stemlokaal en ben mijn stempas vergeten. Wat moet ik doen? U haalt uw stempas op. U kunt namelijk zonder uw stempas niet stemmen. Ook niet in uw vertrouwde stemlokaal. Ik ben verhuisd. Hoe zit dat met mijn stempas? Uw stempas wordt verstuurd naar het adres waar u op dinsdag 18 januari 2011 stond ingeschreven. Verhuist u na die datum naar een ander adres en uw post wordt niet doorgestuurd dan zult u een vervangende stempas moeten aanvragen bij het openbaar lichaam. Zie hiervoor de procedure voor het aanvragen van een vervangende stempas. Identiteitsbewijs en identificatieplicht Waarom moet ik mij identificeren? Bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal, beschikt het stembureau niet over een lijst met alle kiezers die in dat stemlokaal hun stem kunnen uitbrengen. Het stembureau moet dus op een andere manier zeker stellen dat u de rechtmatige houder van de stempas bent. Dat doet het stembureau door de persoonsgegevens van uw stempas te vergelijken met de persoonsgegevens van uw identiteitsbewijs. Anders zou het kunnen gebeuren dat u uw stempas kwijt raakt en een andere kiezer, die zich voor u uitgeeft, uw stem uit brengt. Ook wordt zo voorkomen dat stempassen geronseld worden en door derden gebruikt worden om mee te stemmen. Wat zijn identiteitsbewijzen? Een identiteitsbewijs is een document waaruit de identiteit van een persoon blijkt. De volgende documenten worden geaccepteerd: een Nederlands paspoort, een identiteitskaart (sédula) en een rijbewijs. U kunt u niet identificeren met andere pasjes en kaarten, zoals een openbaarvervoerkaart, sociale verzekeringskaart, bedrijfspas, collegekaart of bankpas. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn, oftewel geldig zijn tot 3 maart 2006 of later. Bent u uw identiteitsbewijs kwijt, of is het gestolen, dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door de politie. Daarnaast moet u een ander pasje of document, voorzien van uw naam en foto, tonen aan het stembureau. Daarmee kan het stembureau u tot de stemming toelaten. Deze regeling geldt ook als u een volmacht geeft en uw identiteitsbewijs kwijt bent. Mijn identiteitsbewijs is meer dan vijf jaar verlopen. Kan ik nog stemmen? Wanneer u voor de verkiezing ontdekt dat uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij uw openbaar lichaam. De leveringstijd van een nieuw identiteitsbewijs verschilt per openbaar lichaam. Informatie daarover kunt u opvragen bij uw openbaar lichaam. Ook kunt u eventueel (tot 2 weken voor de verkiezing) iemand anders voor u laten stemmen door aan deze persoon een schriftelijke volmacht te geven. Dit moet u voor 16 februari 2011 aanvragen bij burgerzaken/ het census office. Wanneer u op 2 maart ontdekt dat uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, dan kunt u niet stemmen. Zonder identiteitsbewijs is stemmen niet mogelijk. Ik sta in het stemlokaal en ben mijn identiteitsbewijs vergeten. Wat moet ik doen? U dient bij het stemmen een identiteitsbewijs te tonen. Zonder dit bewijs kunt u niet stemmen. U dient uw identiteitsbewijs op te halen en terug te keren naar het stemlokaal. 8 / 10

9 Het is nog geen 2 maart, maar ik heb geen identiteitsbewijs. Wat moet ik doen? U moet naast uw stempas een identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Hebt u geen identiteitsbewijs, vraag dan tijdig een nieuwe aan bij uw openbaar lichaam. De leveringstijd van een nieuw identiteitsbewijs verschilt per openbaar lichaam. Informatie daarover kunt u opvragen bij uw openbaar lichaam. Ook als u een onderhandse volmachtstem voor iemand uitbrengt, moet u een (kopie van het) identiteitsbewijs van uw volmachtgever tonen. Zonder deze kopie of het originele document te tonen, mag u de volmachtstem niet uitbrengen. U kunt wel een schriftelijke volmacht verlenen. Dat moet u aanvragen bij uw openbaar lichaam. Formulieren hiervoor zijn bij burgerzaken/ het census office verkrijgbaar. U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen tot en met uiterlijk woensdag 16 februari Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen. Burgerzaken/ het census office controleert uw gegevens aan de hand van uw inschrijving in de basisadministratie. Uw stempas wordt direct aan degene die u machtigt toegestuurd. Bent u uw identiteitsbewijs kwijt, of is het gestolen, dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door de politie te tonen. Daarnaast moet u een ander pasje of document voorzien van uw naam en foto tonen aan het stembureau. Ik kan zelf niet stemmen. Kan ik iemand anders mijn stem laten uitbrengen? U kunt een andere kiezer uw stem laten uitbrengen. Wanneer u een stempas heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen openbaar lichaam machtigen. Dit wordt ook wel een onderhandse volmachtstem genoemd. Om iemand uw stem te laten uitbrengen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet daarbij de ondertekening niet. De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op de dag van de verkiezing. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan degene die voor u stemt (uw gemachtigde). Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem. Als u weet dat u niet aanwezig zult zijn in de 2 weken voorafgaand aan en op de dag van de stemming, of u heeft geen dan wel een meer dan vijf jaar verlopen identiteitsdocument kunt u ook een schriftelijke volmacht verlenen aan iemand die op hetzelfde eiland als u woonachtig is en mag stemmen. In dat geval dient u uiterlijk 16 februari 2011 een aanvraag in bij uw openbaar lichaam, dat u hiervoor een formulier verstrekt. Op dit formulier moet u uw handtekening zetten. Ook degene die namens u stemt (uw gemachtigde) moet een handtekening zetten. Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen. Ik ga een onderhandse volmachtstem uitbrengen. Moet ik voor die persoon ook een identiteitsbewijs meenemen? Ja, u moet zowel uw eigen identiteitsbewijs tonen als (een kopie van) het identiteitsbewijs van degene die u heeft gemachtigd. Dit geldt niet als u een schriftelijke volmacht heeft. Die heeft u thuisgestuurd gekregen danwel zelf opgehaald bij het openbaar lichaam. De kleur van deze onderhandse volmacht is groen. Partijen en kandidaten Op wie kan ik eigenlijk stemmen tijdens de verkiezingen van de leden van de eilandsraad? De kandidatenlijst met alle verkiesbare mensen en partijen wordt uiterlijk vier dagen voor de datum van de verkiezing naar het huisadres van alle kiesgerechtigden gestuurd. 9 / 10

10 Waarom is het stembiljet niet in kleur en staan er geen foto s op? De Kieswet schrijft voor dat het stembiljet zwart/wit is en ook het gebruik van foto s is niet toegestaan. Wel heeft elke partij een eigen nummer. Hoe worden de zetels van de eilandsraad over de politieke partijen verdeeld? Eerst wordt per stembureau geteld hoeveel stemmen op de kandidaten zijn uitgebracht. De stembureaus geven hun uitslag door aan het bestuurscollege. Zij geven de verzamelde gegevens weer door aan het centraal stembureau (CSB). Na het tellen van de stemmen worden de zetels door het CSB over de verschillende politieke partijen verdeeld. Wat is de kiesdeler? Nadat alle stemmen zijn geteld wordt de kiesdeler berekend. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om één zetel in de eilandsraad te bemachtigen. Hiervoor wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels. Als de kiesdeler eenmaal berekend is, worden de zetels verdeeld. Wat is een restzetel en hoe wordt deze verdeeld? Na de eerste zetelverdeling zullen er in het algemeen nog te verdelen zetels overblijven, de zogenaamde restzetels. Deze worden volgens het systeem van de grootste overschotten. Uiteindelijk worden zo alle zetels over de politieke partijen verdeeld. Wat is een lijstverbinding? Nadat de zetels door het Centraal Stembureau (CSB) over de partijen zijn verdeeld, wordt vastgesteld welke kandidaten zijn gekozen. Eerst wordt gekeken of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen. Voorkeurstemmen zijn stemmen die op een bepaalde kandidaat zijn uitgebracht. Om met voorkeurstemmen in de eilandsraad te komen, heeft een kandidaat een aantal voorkeurstemmen nodig dat groter is dan 50 % van de kiesdeler. Nadat kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen een zetel toebedeeld hebben gekregen, worden de overige nog te verdelen zetels aan de andere kandidaten toegewezen in de volgorde van de lijst. 10 / 10

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen).

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen). Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op 12-9-2012 (meest gestelde vragen). Inleiding Op 12 september 2012 wordt de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL... MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! o LEES EERST DE TOELICHTING o MET BLOKLETTERS

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 1 Introductie Deze bijeenkomst gaat over: Uw verantwoordelijkheden De inrichting van het stemlokaal Toelaten kiezers

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming 0 Inhoud 1. Voorbereiding 2. Mag de kiezer stemmen? 3. Het stemmen 4. Het tellen van de stemmen 5. Wat als de telling niet klopt? 1 1. Voorbereiding Het

Nadere informatie

VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen?

VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen? VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen? Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. 1 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 4 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE

Nadere informatie

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen BELANGRIJK! LEES DE TOELICHTING. met blokletters invullen Aan de burgemeester van Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Inhoud 1. Voorbereiding 3 Het stembureau 3 Inrichting stemlokaal 3 2. Mag de kiezer stemmen? 5 Stappenplan 5 Stempas 7 Volmachten 8 Kiezerspas 9 3. Het

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Naam openbaar lichaam: Bonaire

Naam openbaar lichaam: Bonaire Naam openbaar lichaam: Bonaire Voorbereiding 1. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: a. de selectie van

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Leidraad voor het stembureau

Hoofdstuk 1. Leidraad voor het stembureau Hoofdstuk 1 1. Stembureauleden Elk bestaat uit minimaal drie leden en maximaal zeven leden, van wie één voorzitter is. Gedurende de zitting zijn steeds de voorzitter en twee leden aanwezig. Als de voorzitter

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 4. Bezorging stempassen 7. Stembureau 3. Registratie kiezers 5. Register ongeldige stempassen 6. Volmachtverlening 2. Kandidaatstelling 1. Registratie politieke partijen Deze vragenlijst omvat de volgende

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing

Herindelingsverkiezing Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA s-gravenhage Inlichtingen mw. mr. R. Hoorweg T (070) 426 6266 F (070) 426 6000 Uw kenmerk 1 van 5 Onderwerp Advies

Nadere informatie

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Rapport Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen Wie is stemgerechtigd? Hoeveel tijd

Nadere informatie

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017.

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. Bijlage Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. 1. Algemeen Op 19 juni 2013 is de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw, Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 www.amersfoort.nl Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort Uw brief/kenmerk Onderwerp verkiezing leden gemeenteraad Ons kenmerk DIR/BZ/TBS/5619210

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. HET KIESRECHT Actief kiesrecht Passief kiesrecht Uitsluiting uit het kiesrecht Onverenigbare betrekkingen met het raadslidmaatschap Hoofdstembureau

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN I. Aan de stemdag voorafgaande verrichtingen 1. U wordt aangewezen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau A Ga na of u de onderrichtingen en formulieren

Nadere informatie

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag 1 KIES RAAD D De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag KIESRAAD Datum 18 mei 2015 Inlichtingen mr. N. Qoubbane T +31 (0) 70426 6266 F +31 (0) 70 345 0879

Nadere informatie

DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie BDF Postbus EA Den Haag

DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie BDF Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie BDF Postbus 20011 2500EA

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

moeten daarom in het proces verbaal staan. Klachten of aanmerkingen van kiezers bijvoorbeeld ook. In de wet staat dit omschreven als bezwaar.

moeten daarom in het proces verbaal staan. Klachten of aanmerkingen van kiezers bijvoorbeeld ook. In de wet staat dit omschreven als bezwaar. Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces verbaal legt een stembureau verantwoording af voor. het verloop van de stemming;. het teilen van de stemmen.

Nadere informatie

i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/

i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/ Aan: Gemeeteraad Oosterhout Van: F. v. Oortmerssen P"b 10150 ; 4900 GB Oosterhout Betreft: Bülage: Klachtenverordening stempas. i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/ 10.1411313 11/03/2014

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Organiseer je eigen verkiezingen

Organiseer je eigen verkiezingen Organiseer je eigen verkiezingen Basisschool voor leerkrachten 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk Inleiding. 1.2 Kiesrecht

Inleiding. Hoofdstuk Inleiding. 1.2 Kiesrecht Hoofdstuk 1 Inleiding Na dit hoofdstuk kun je: uitleggen wat verkiezingen te maken hebben met democratie; uitleggen wat het actief en het passief kiesrecht inhoudt; de procedure bij de verkiezingen beschrijven;

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN Stap 1 Voordat u de stembus leegt moet u een aantal dingen tellen. Eerst bepaalt u het aantal gebruikte stembiljetten. De begin-voorraad stembiljetten heeft u

Nadere informatie

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017 DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN 2017 Minimaal 15 weken voor de OR-verkiezingen 1 Aanpassen or-reglement In het or-reglement is vastgelegd: het aantal zetels, de eventuele kiesgroepen, een eventueel rooster van

Nadere informatie

Workshop B Hoe kan ik stemmen?

Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B - Hoe kan ik stemmen? Korte omschrijving werkvorm In deze workshop doorlopen de deelnemers de stemprocedure van A tot Z in een zo reëel mogelijke setting. Dit

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

Vergeet je stempas niet!

Vergeet je stempas niet! Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Vergeet je stempas niet! Verkiezingen Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Vergeet je stempas niet!, 07. Dit boekje is een uitgave van

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen

Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen College van Burgemeester en Wethouders, Griffie van de gemeenteraad, hoofden burgerzaken cc. Hoofden burgerzaken van alle gemeenten Kiesraad, NvvB, VNG Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP `30 maart 2017*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

STEM JIJ OOK? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN?

STEM JIJ OOK? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN? STEM JIJ OOK? Kijk voor meer informatie op: www.stemjijook.nu WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WOENSDAG

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad

Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad Tijdschema verkiezingen Ondernemingsraad Stap Zie art. reglement Door de huidige ondernemingsraad te ondernemen actie Iedere belanghebbende kan binnen 1 week bezwaar maken tegen besluit over Aftellen 1a

Nadere informatie

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Nummer** Voorvoegsels * Voorletters (Roepnaam)* (m) of (v)* Geboortedatum Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 347 Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie