Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud"

Transcriptie

1 Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud

2

3 Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8 4. Het tellen van de stemmen 9

4 1 Voorbereiding Het stembureau Het stembureau moet ervoor zorgen dat het stemmen en het tellen van de stemmen volgens de regels plaatsvindt. Een stembureau bestaat naast de voorzitter altijd uit minimaal twee en maximaal zes leden. Er kunnen daarnaast meerdere plaatsvervangende leden aan het stembureau zijn toegewezen, bijvoorbeeld om te helpen met het tellen van de stemmen. De voorzitter heeft de verantwoordelijkheid voor wat er in het stemlokaal gebeurt. Hij draagt zorg voor de ordebewaking en het correct invullen van het proces-verbaal. De voorzitter laat zich bij zijn werkzaamheden bijstaan door de overige stembureauleden. Als het stembureau het onderling niet eens wordt over een beslissing, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. Als de voorzitter er (tijdelijk) niet is, neemt één van de andere leden zijn taken over. Inrichting stemlokaal Aan het begin van de dag controleert u de inrichting van het stemlokaal. U let daarbij op de volgende punten: U controleert of de inrichting voldoet aan de eisen. Is het stemlokaal naar uw mening niet goed ingericht, dan kijkt u of u dat kunt veranderen. Neem ook contact op met de contactpersoon van de gemeente om te overleggen wat u moet doen. De leden van het stembureau en de aanwezig kiezers moeten zicht hebben op de toegang tot de stemhokjes. De leden van het stembureau en de aanwezige kiezers (de eventuele wachtrij) moeten op minimaal 2 meter afstand van de stemhokjes blijven. De stemhokjes moeten zo zijn opgesteld dat de leden van het stembureau en de wachtende kiezers niet kunnen zien wat iemand stemt. De tafel moet zo staan dat de kiezers de handelingen van het stembureau kunnen volgen. De stembus moet binnen handbereik van het stembureau staan. De leden van het stembureau moeten overzicht hebben over alles wat er in het stemlokaal gebeurt (ook bij drukte). U bedenkt alvast wat de looproute van de kiezers zal zijn en waar wachtende kiezers zich zullen opstellen. Markeer eventueel de looproutes met tape op de vloer. Voorkom dat zich in de ruimte zoveel wachtenden bevinden dat u het overzicht verliest. Laat zo nodig kiezers buiten het stemlokaal wachten. U mag het stemlokaal pas openen voor de kiezers als de inrichting in orde is. 2

5 Gebruik de ruimte Lange smalle ruimte Kleine ruimte looproute langs tafel naar stemhokje looproute langs stembus naar uitgang 3

6 2 Mag de kiezer stemmen? STAP 1 De kiezer overhandigt: een identiteitsdocument; 1 een stempas; eventuele volmachtbewijs/-bewijzen en kopie(ën) van identiteitsdocument(en) van volmachtgever(s). 2 STAP 2 De voorzitter controleert van het identiteitsdocument: of het een door de Wet op de identificatieplicht erkend identiteitsdocument is; 3 of bij geldig tot 20 MAART 2009 (GR14) of 23 MEI 2009 (EP14) of een latere datum staat vermeld. STAP 3 U controleert of de kiezer de rechtmatige houder van de stempas is. Daarvoor vergelijkt u de volgende gegevens op het identiteitsdocument en op de stempas: de voornaam en achternaam; de geboortedatum; het geslacht. Wat doet u? Wat doet u? Wat doet u? Geen identiteitsbewijs: Kiezer mag niet stemmen. Geen stempas: Kiezer mag niet stemmen. Beide overhandigd: Ga naar stap 2. Eén van beide niet in orde: Kiezer mag niet stemmen. Beide in orde: Ga naar stap 3. 1 Kiezers van wie het identiteitsdocument gestolen of vermist is, mogen een proces-verbaal over de vermissing van het identiteitsdocument tonen, in combinatie met een pasje met hun naam en foto. In ongeveer een kwart van de gemeenten wordt momenteel, bij wijze van pilot, een verklaring van vermissing afgegeven door de gemeente, in plaats van een proces-verbaal door de politie. Het is dus mogelijk dat een kiezer zich in uw stemlokaal meldt met een verklaring van vermissing van het identiteitsbewijs, afgegeven door één van de gemeenten die meedoen aan de pilot. In combinatie met een pasje met naam en foto volstaat deze verklaring uit één van de betreffende gemeenten ter identificatie. 2 Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gevolmachtigde geen kopie identiteitsbewijs van de volmachtgever te overleggen. In dat geval is de identiteit van de volmachtgever immers al door de gemeente gecontroleerd. 3 Toegestane identiteitsdocumenten zijn: een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Eventueel kunnen kiezers (bijvoorbeeld met een dubbele nationaliteit) zich ook identificeren met nationaal paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen danwel een paspoort of identiteitskaart van Zwitserland (zie de in de brochure geldige identiteitsdocumenten opgenomen documenten). De naam komt niet overeen: ga eerst na: 1 of de kiezer veel voornamen of een lange naam heeft (kijk dan ook op de volgende pagina van het paspoort of op de achterkant van de identiteitskaart); 2 of de kiezer de naam van de partner heeft overgenomen (de nieuwe naam staat dan al op de stempas, maar nog niet op het identiteitsdocument). Zo ja: controleer of de persoon op de foto overeenkomt met de kiezer en of de overige gegevens overeenkomen. Zo ja, ga verder naar stap 4. Zo nee, dan mag de kiezer niet stemmen. Zo niet: kiezer mag niet stemmen, neem stempas in en maak melding op proces-verbaal. Vermoedt u fraude, geef dan de stempas terug en maak een aantekening op het proces-verbaal, met daarbij de persoonsgegevens van de kiezer. Is er sprake van een vergissing (heeft de kiezer bijvoorbeeld per ongeluk het identiteitsbewijs van een huisgenoot meegenomen), dan geeft u de stempas ook terug; de kiezer kan op een later moment alsnog stemmen. De gegevens komen overeen: naar stap 4. 4

7 STAP 4 De voorzitter controleert de echtheid van de stempas aan de hand van de door de gemeente verstrekte voorbeeld stempas. STAP 5 De voorzitter leest het stempasnummer op en het tweede lid controleert of de stempas voorkomt in het uittreksel van ongeldige stempassen. STAP 6 U kunt de kiezer een stembiljet overhandigen en laten stemmen! Wat doet u? Afgekeurd: Kiezer mag niet stemmen. U neemt de stempas in, en als u vermoedens hebt van fraude, maakt u een aantekening op het proces-verbaal, inclusief de persoonsgegevens van de kiezer. Goedgekeurd: Ga naar stap 5. Wat doet u? Komt voor in het uittreksel: Kiezer mag niet stemmen. U neemt de stempas in, en als u vermoedens hebt van fraude, maakt u een aantekening op het proces-verbaal, inclusief de persoonsgegevens van de kiezer. Komt niet voor in het uittreksel: Ga naar stap 6. Heeft de kiezer een niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsdocument, een geldige stempas en is vastgesteld dat hij de rechtmatige houder van de stempas is, dan neemt de voorzitter de stempas in en overhandigt hij de kiezer een stembiljet. De kiezer kan nu zijn stem uitbrengen in één van de stemhokjes. U let erop dat niemand met hem mee het stemhokje in gaat. Grijp zo nodig in. 5

8 Stempas U controleert iedere stempas, kiezerspas en schriftelijke volmacht. U controleert of de pas geldig is voor deze verkiezing aan de hand van de tekst onder het kopje oproep. (1) U controleert of de pas geldig is in uw gemeente. (2) Een kiezer mag met de pas alleen in een andere gemeente stemmen als: o de kiezer een schriftelijke volmacht heeft; o de kiezer een kiezerspas heeft. U stelt vast of de pas echt is, door opmaak (het blokpatroon) (3) en fluorkleur (4) te vergelijken met die van de voorbeeldpas. U vergelijkt of de verkiezingscode (in hologramfolie (5)) net zo reflecteert als op de voorbeeldpas. Is de folie beschadigd en kunt u deze niet meer controleren, dan controleert u alleen de opmaak en de kleur van de pas met behulp van de voorbeeldpas. Twijfelt u over de echtheid van de pas, neem dan contact op met de gemeente. Daar is bekend hoe het andere kenmerk van de pas kan worden gecontroleerd. Oproep voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op woensdag 19 maart 2014 Op welke tijden kunt u stemmen? U kunt stemmen van 7.30 uur tot uur. Waar kunt u stemmen? U kunt met deze stempas uw stem uitbrengen in alle stemlokalen van uw gemeente. Stemlokaal bij u in de buurt Waar vindt u informatie over andere stemlokalen? STEMPAS Niet vergeten en neem altijd mee als u gaat stemmen - Uw stempas, - Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land of een verblijfsdocument, allen minimaal geldig tot 20 maart Waar kunt u om een vervangende stempas of kiezerspas vragen? Strikt persoonlijk! Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas door anderen is strafbaar. 6

9 Volmachten Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. De gemachtigde moet zelf ook op hetzelfde moment stemmen. Volmachten bewaart u apart van de stempassen. Onderhandse volmacht (stempas of kiezerspas omgezet in volmachtbewijs) De voorzitter controleert, naast de geldigheid van de in een volmachtbewijs omgezette stempas, de volgende zaken: Is de volmacht volledig ingevuld? Is de volmacht voorzien van twee verschillende handtekeningen? Heeft de gemachtigde een kopie van een niet langer dan vijf jaar verlopen identiteitsdocument van de volmachtgever? Komen de gegevens (naam, geslacht en geboortedatum) van de volmachtgever op de voorzijde van het volmachtbewijs overeen met de gegevens op de kopie van het identiteitsdocument? Woont de volmachtgever in dezelfde gemeente als de gemachtigde? (NB: Als de volmachtgever iemand machtigt die een kiezerspas heeft, geldt uitsluitend de eis dat de gemachtigde stemt in de woongemeente van de volmachtgever. Alleen dan kan immers gecontroleerd worden of de stempas van de volmachtgever al dan niet voorkomt in het uittreksel van ongeldige stempassen. Als de volmachtgever zelf een kiezerspas heeft, deze alsnog omzet in een volmachtbewijs, en iemand machtigt die ook een kiezerspas heeft, dan kan de gemachtigde overal zijn stem uitbrengen, en overal de volmachtstem.) Het stembureau mag een onvolledige volmacht niet aanvullen door zelf dingen in te vullen. Is alles in orde, dan: neemt u de volmacht in; plaatst u uw paraaf; verstrekt de voorzitter de kiezer een extra stembiljet voor iedere volmachtstem. Is niet alles in orde, dan neemt u de volmacht niet in, maar geeft u deze altijd terug aan de kiezer. Schriftelijke volmacht (groen volmachtbewijs) Kopie van een geldig identiteitsdocument is niet nodig. De volmachtgever mag in een andere gemeente woonachtig zijn dan de gemachtigde, zolang beiden mogen stemmen. 7

10 Kiezerspas Als een kiezer in een andere gemeente wil gaan stemmen dan waar hij staat ingeschreven, dan moet hij voorafgaand aan de stemming een kiezerspas aanvragen. De kiezer kan een kiezerspas aanvragen bij de gemeente waar hij staat ingeschreven. Dat kan op twee manieren: schriftelijk met het ingevulde aanvraagformulier van de gemeente tot uiterlijk vijf dagen voor de stemming; persoonlijk door met de stempas een kiezerspas aan te vragen op het gemeentehuis tot uiterlijk de dag voor de stemming. Vanaf 2014 is de kiezerspas een apart document. Dit maakt de kiezerspas makkelijker te herkennen. Voor die tijd zette de gemeente de stempas om in een kiezerspas. Het is ook mogelijk de kiezerspas om te zetten in een volmacht, of om met een kiezerspas een volmachtstem voor een andere kiezer uit te brengen. Bij Tweede Kamer- en Europees Parlements-verkiezingen kunnen kiezers met een kiezerspas in het hele land stemmen. Bij Provinciale Statenverkiezingen kunnen kiezers met een kiezerspas alleen stemmen in de provincie waar zij wonen. Bij gemeenteraadsverkiezingen is het stemmen met een kiezerspas niet mogelijk. Kiezerspassen bewaart u apart van de stempassen. Is alles in orde, dan: neemt u de kiezerspas in; plaatst u uw paraaf; geeft u de kiezer een stembiljet. Is niet alles in orde, dan weigert u de kiezer de toegang tot de stemming. U geeft de kiezerspas terug. 8

11 3 Het stemmen Het stembiljet Het stembiljet mag alleen met rood schrijfmateriaal worden ingevuld. Er mag slechts één stipje voor één kandidaat rood worden gemaakt. De kiezer kan ook beslissen geen keuze te maken en stemt dan blanco. Als de kiezer een fout heeft gemaakt, kan de voorzitter de kiezer eenmalig een nieuw stembiljet geven. Teruggegeven stembiljetten worden onbruikbaar gemaakt en bewaard. Stemgeheim Zie erop toe dat iedere kiezer in het stemhokje alleen is. Als u ziet dat er toch meer dan één kiezer in een stemhokje staat, grijpt u in. Alléén kiezers die door een lichamelijke beperking niet in staat zijn alleen het stembiljet in te vullen, mogen, als zij daar zelf om verzoeken, in het stemhokje ondersteund worden door één van de stembureauleden of een begeleider. Dit betreft bijvoorbeeld kiezers die blind zijn of door een gebrek geen potlood kunnen vasthouden. Mensen met een verstandelijke beperking en analfabeten vallen niet in deze categorie en mogen daarom niet in het stemhokje geholpen worden. Alleen buiten het stemhokje mogen kiezers uitleg krijgen over het gebruik van het stembiljet. Stemvrijheid: geen beïnvloeding in het stemlokaal Er mag geen campagne worden gevoerd in het stembureau. Als u ziet dat iemand bijvoorbeeld folders uitdeelt, grijpt u in. Stembureauleden geven geen blijk van hun politieke gezindheid. Zorg ervoor dat aanwezige kiezers niet worden beïnvloed. Kiezers mogen in het stemlokaal als waarnemer aanwezig zijn. Ook leden van een politieke partij mogen aanwezig zijn als waarnemer. Voor allen geldt dat zij zich zodanig moeten gedragen dat zij de orde niet verstoren. Vanaf 2014 is het niet meer toegestaan om in het stemlokaal een volmacht te verlenen. Bezwaren van kiezers Kiezers kunnen om allerlei redenen bezwaren maken en klachten indienen. Ze kunnen het bijvoorbeeld niet eens zijn met de opstelling van de stemhokjes of vinden dat het stembureau zich niet aan de regels houdt bij het toelaten van kiezers. Ook kunnen kiezers bezwaar maken tegen de beslissing van het stembureau of een stem wel of niet geldig is, of tegen de telling in het algemeen. Bezwaren en klachten van kiezers noteert u altijd op het proces-verbaal, ook als u het zelf niet eens bent met het bezwaar of de klacht, of als u er niets aan kunt doen. Schrijf altijd op of u iets aan het bezwaar of de klacht heeft gedaan, en zo ja, wat. En zo nee, waarom niet. Ga in ieder geval nooit in discussie. Heeft u hulp nodig, bel dan de contactpersoon van de gemeente. Ordehandhaving Tijdens de verkiezingsdag is de voorzitter van het stembureau verantwoordelijk voor de ordehandhaving in het stemlokaal. U grijpt in als de orde wordt verstoord. Lukt het u niet de orde te herstellen, bel dan met de gemeente en verzoek om ondersteuning. Blijft het rumoerig, schors dan de stemming en sluit tijdelijk het stemlokaal. Let wel: schorsing is een ingrijpend middel, en gebeurt alleen bij calamiteiten, of als de orde echt niet meer is te handhaven. 9

12 4 Het tellen van de stemmen Benodigdheden Bij de stemopneming heeft u de volgende hulpmiddelen nodig: één of meer tafels; voor elke lijst een bordje met het lijstnummer; een bordje met blanco; een bordje met ongeldig; telformulieren, net zoveel als er lijsten zijn; een rekenmachine; voor elke teller: o een pen; o grote en kleine paperclips; o papierklemmen; de stembureauinstructie voor de verkiezingsdag; uitleg over geldige, ongeldige en blanco stemmen. Voorbereiding Om uur sluit u de stembus. U sluit niet het stemlokaal, want kiezers mogen bij de telling aanwezig zijn. Zij mogen niet helpen. Net als tijdens de stemming kunnen kiezers bezwaar maken tijdens de telling, bijvoorbeeld als ze het niet eens zijn met het ongeldig verklaren van een stembiljet, of als zij menen dat het stembureau niet correct telt. Vóórdat u de stembus opent en de stembiljetten gaat tellen, telt u het aantal toegelaten kiezers. Daarvoor telt u het aantal geldige: stempassen; kiezerspassen; volmachtbewijzen. De aantallen noteert u op het proces-verbaal. Vervolgens telt u deze aantallen bij elkaar op. De uitkomst van deze optelsom noteert u ook op het proces-verbaal. Let op: de ingenomen en onbruikbaar gemaakte stempassen telt u niet! Hierna doet u in afzonderlijke pakken: a. de onbruikbaar gemaakte stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen; b. de onbruikbaar gemaakte stembiljetten; c. de niet gebruikte stembiljetten. Elk pak verzegelt u en voorziet u van: de naam van de gemeente; het nummer van het stembureau. Tijdens het tellen heeft de voorzitter de leiding; hij moet ervoor zorgen dat het tellen op de juiste wijze verloopt. 10

13 Uitvouwen Stap 1 Haal de stembiljetten uit de stembus. U vouwt ieder stembiljet open en legt ze op een stapel op de kop van de tafel. Let erop dat u elk stembiljet in dezelfde leesrichting legt, dat maakt de volgende stappen makkelijker. Bij deze stap telt u de stembiljetten dus nog niet! Stembiljetten sorteren Stap 2 Voor het sorteren van de stembiljetten zet u de bordjes met de lijstnummers en de bordjes met blanco en ongeldig op tafel. Begin bij de stapel stembiljetten. Aan de ene kant van de tafel zet u de oneven nummers, aan de andere kant de even. Aan het eind van de tafel komen de bordjes met blanco en ongeldig. Stap 3 Een van de tellers, bijvoorbeeld de voorzitter, gaat bij de stapel staan. Hij bekijkt het stembiljet, noemt het lijstnummer waarop is gestemd of hij zegt dat de stem blanco of ongeldig is en geeft het stembiljet aan een van de stembureauleden die aan de zijkant van de tafel staan. Stap 4 Het stembureaulid controleert het stembiljet en legt het bij het juiste bordje. Let op: elke stembiljet wordt dus door minimaal twee personen bekeken. Stap 5 U legt alle stapels om en om dwars en recht op elkaar tot één grote stapel en ruimt de bordjes op. Blanco en ongeldig Stembiljetten waarop geen keuze voor een kandidaat is ingevuld, tellen als blanco stem. Als er echter geen keuze is gemaakt, maar wel op het stembiljet is geschreven of getekend, is het stembiljet ongeldig. Stembiljetten zijn voorts ongeldig als: de kiezer meer dan één vakje voor de naam van een kandidaat heeft ingekleurd; de kiezer geen keuze heeft gemaakt door een vakje voor de naam van een kandidaat in te kleuren, maar wel op het stembiljet heeft geschreven of getekend; de kiezer iets op het stembiljet heeft geschreven of getekend waardoor mogelijk zijn identiteit te achterhalen is; de kiezer een andere kleur dan rood heeft gebruikt; de kiezer geen vakje heeft ingekleurd, maar de kandidaat op andere wijze heeft geselecteerd (bijvoorbeeld door middel van een pijl of een omcirkeling); de kiezer een ander stembiljet heeft gebruikt dan het stembiljet dat is bestemd voor de aan de orde zijnde verkiezing. Bij twijfel over blanco of ongeldig overleggen de leden van het stembureau met elkaar. Als u er onderling niet uitkomt, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. De blanco en ongeldige stemmen telt u apart. U vult het aantal blanco en ongeldige stemmen in op het proces-verbaal. Stemmen tellen Stap 6 Elke teller pakt de stapel van één lijst en alle benodigdheden (pen, tellijst, paperclips, papierklemmen). Stap 7 De teller filtert alle stembiljetten waarop op de lijsttrekker gestemd is uit de stapel. Als al deze stembiljetten apart liggen, hecht hij deze stapel met een papierklem of paperclip. Stap 8 Daarna worden de overige stemmen gesorteerd. De teller haalt de stembiljetten van de volgende kandidaat uit de stapel. Als er genoeg ruimte is, of als er maar weinig stemmen zijn die niet op de lijsttrekker zijn uitgebracht, kan de teller ze ook in één keer op volgorde sorteren. Elke stapel hecht hij met een paperclip of papierklem. Stap 9 Als alle stembiljetten gesorteerd zijn, legt hij ze om en om overdwars op elkaar, om weer ruimte te maken op de tafel. Stap 10 De teller pakt de bovenste stapel en het telformulier. Op het telformulier omcirkelt hij het nummer van de kandidaat. Daarna controleert hij nog één keer of bij alle stembiljetten in de stapel er inderdaad op die kandidaat gestemd is. Zo niet, dan verwijdert hij het stembiljet en voegt het toe aan de juiste stapel. Stap 11 Nu wordt pas begonnen met het daadwerkelijke tellen van 11

14 de stemmen. De teller telt het aantal stembiljetten in de stapel en noteert het resultaat op het telformulier bij het omcirkelde kandidaatnummer. Daarna hecht hij ze weer en legt hij ze apart. Stap 12 De stappen 10 en 11 worden herhaald tot alle stembiljetten van de lijst geteld zijn. Stap 13 De teller geeft het telformulier aan de voorzitter, en deze berekent op het telformulier het totaal aantal uitgebrachte stemmen op de lijst en noteert het resultaat op het telformulier. Stap 14 De tellers herhalen de stappen tot alle lijsten geteld zijn. Stap 15 Het aantal blanco stemmen en ongeldige stemmen wordt geteld en genoteerd op het proces-verbaal. Stap 16 De voorzitter berekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen en vergelijkt dit met het aantal toegelaten kiezers. Deze getallen moeten met elkaar overeenkomen. Afronden Stap 17 U doet de stembiljetten met een blanco stem en de ongeldig verklaarde stembiljetten in pakken. Elk pak verzegelt u en voorziet u van: de naam van de gemeente; het nummer van het stembureau. Stap 18 U doet de geldige stembiljetten, lijstgewijs gerangschikt, in één of meer pakken. Elk pak verzegelt u en voorziet u van: de naam van de gemeente; het nummer van het stembureau; het aantal stembiljetten dat het pak bevat, alsmede, indien de biljetten in meer dan één pak worden gedaan, de nummers van de lijsten waarop de ingesloten biljetten betrekking hebben. Stap 19 U doet de geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen in één of meer pakken. Elk pak verzegelt u en voorziet u van: de naam van de gemeente; het nummer van het stembureau. Stap 20 De verzegelde enveloppen en het proces-verbaal moeten door de voorzitter of een door hem aan te wijzen ander lid van het stembureau naar de burgemeester of een door deze aan te wijzen ambtenaar worden overgebracht. In veel gemeenten brengt de voorzitter alleen het proces-verbaal naar de gemeente. De verzegelde enveloppen doet het stembureau in dat geval in de stembus. De stembus wordt vervolgens afgesloten. Later die avond wordt de stembus met de verzegelde enveloppen door de gemeente opgehaald. Er blijft een lid van het stembureau aanwezig tot de enveloppen zijn opgehaald. 12

15 5 Wat als de telling niet klopt? Als het getelde aantal toegelaten kiezers niet hetzelfde is als het getelde aantal stembiljetten, gaat het stembureau als volgt te werk. Tel de ingevulde aantallen op het telformulier opnieuw op Stap 1 Tel het aantal stembiljetten aan de hand van de ingevulde aantallen op het telformulier opnieuw bij elkaar op en vergeet de blanco en ongeldige stembiljetten niet! Is het aantal stembiljetten gelijk aan het aantal toegelaten kiezers dat u voor de telling heeft vastgesteld? Ja -> U heeft het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers vastgesteld. Ga door naar stap 10. Nee -> Ga door naar stap 2. Stel het aantal toegelaten kiezers vast Stap 2 Tel opnieuw het aantal stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen. Is het getelde aantal gelijk aan: het aantal toegelaten kiezers dat u heeft geteld? Ja -> U heeft het aantal toegelaten kiezers vastgesteld. Ga door naar stap 4. het aantal stembiljetten op het telformulier? Ja -> U heeft het aantal toegelaten kiezers vastgesteld. Ga door naar stap 10. geen van bovenstaande opties -> Ga door naar stap 3. Stap 3 Tel opnieuw het aantal stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen. Is het getelde aantal gelijk aan: het aantal toegelaten kiezers dat u heeft geteld? Ja -> U heeft het aantal toegelaten kiezers vastgesteld. Ga door naar stap 4. het aantal stembiljetten op het telformulier? Ja -> U heeft het aantal toegelaten kiezers vastgesteld. Ga door naar stap 10. het aantal toegelaten kiezers dat u bij stap 2 heeft geteld? Ja -> U heeft het aantal toegelaten kiezers vastgesteld. Ga door naar stap 4. geen van bovenstaande opties -> Herhaal stap 3 tot u ja kunt antwoorden. Stap 4 U heeft het aantal toegelaten kiezers vastgesteld. Is dit aantal gelijk aan het totaal aantal stembiljetten dat u bij stap 1 heeft opgeteld? Ja -> Ga naar stap 10. Nee -> Ga naar stap 5. Stel het aantal stembiljetten per lijst vast U gaat per lijst het totaal aantal stembiljetten vaststellen (vergeet de stapels ongeldige en blanco stembiljetten niet!). Hiervoor doorloopt u onderstaande stappen. Begin met de lijst met het minste aantal stemmen. Stap 5 Tel het aantal stembiljetten van de lijst. Is dit aantal gelijk aan het aantal stembiljetten dat op het telformulier staat? Ja -> U heeft het aantal stembiljetten van deze lijst vastgesteld. Herhaal stap 5 tot en met 7 voor zover nodig voor de andere lijsten. Heeft u alle lijsten geteld (en de ongeldige en blanco stembiljetten), ga door naar stap 8. Nee -> Ga door naar stap 6. Stap 6 Tel opnieuw het aantal stembiljetten van de lijst. Is het aantal stembiljetten gelijk aan: het aantal stembiljetten dat op het telformulier staat? Ja -> U heeft het aantal stembiljetten van deze lijst vastgesteld. Herhaal stap 5 tot en met 7 voor zover nodig voor de andere lijsten. Heeft u alle lijsten geteld (en de ongeldige en blanco stembiljetten), ga door naar stap 8. het aantal stembiljetten dat u bij stap 5 geteld heeft? Ja -> U heeft het aantal stembiljetten van deze lijst vastgesteld. Ga door naar stap 7. geen van bovenstaande opties -> Herhaal stap 6 tot u ja kunt antwoorden. Stap 7 Verklaren de verschillen tussen de aantallen stembiljetten die u zojuist vastgesteld heeft en die op het telformulier staan het verschil dat u constateerde bij stap 1 (verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers)? Ja -> Ga door naar stap 8. Nee -> Herhaal stap 5 tot en met 7 voor alle lijsten voor zover nodig. Heeft u alle lijsten geteld (en de ongeldige en blanco stembiljetten), ga dan door naar stap 8. 13

16 Stel het aantal stembiljetten per kandidaat vast Stap 8 U heeft voor elke lijst het totaal aantal stembiljetten vastgesteld. Tevens heeft u het aantal ongeldige en blanco stembiljetten vastgesteld. Zijn er verschillen tussen het aantal stembiljetten per lijst dat u zojuist heeft vastgesteld en de aantallen die op het telformulier staan? Ja -> Ga door naar stap 9. Nee -> U heeft het aantal stembiljetten per lijst en per kandidaat vastgesteld. Ga door naar stap 10. Invullen proces-verbaal Stap 10 U heeft het aantal toegelaten kiezers en het aantal stembiljetten vastgesteld. Vul deze aantallen in op het proces-verbaal. Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal stembiljetten? Ja -> Noteer het verschil op het proces-verbaal en noteer alle mogelijke verklaringen voor dit verschil. U bent klaar. Nee -> U bent klaar. Stap 9 Voor de lijsten waar er verschillen zijn, gaat u opnieuw het aantal stembiljetten per kandidaat tellen. Tel de stembiljetten van iedere kandidaat van de desbetreffende lijst opnieuw. Tel vervolgens de aantallen van alle kandidaten van de lijst bij elkaar op. Is dit aantal gelijk aan: het aantal stembiljetten dat u voor die lijst heeft vastgesteld? Ja -> U heeft voor deze lijst het aantal stembiljetten per kandidaat vastgesteld. Pas de aantallen aan op het telformulier. Herhaal stap 9 voor alle andere lijsten waar een verschil was. Indien alle afwijkende lijsten herteld zijn, ga naar stap 10. het aantal stembiljetten dat op het telformulier staat? Ja -> Ga naar stap 10. geen van bovenstaande opties -> Bel de contactpersoon van de gemeente. 14

17

18 Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Bestuur, Democratie en Financiën Postbus ea Den Haag Januari 2014 Publicatienr: b-0000

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Inhoud 1. Voorbereiding 3 Het stembureau 3 Inrichting stemlokaal 3 2. Mag de kiezer stemmen? 5 Stappenplan 5 Stempas 7 Volmachten 8 Kiezerspas 9 3. Het

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

Stembureau-instructie voor de dag van de stemming Stembureau-instructie voor de dag van de stemming 0 Inhoud 1. Voorbereiding 2. Mag de kiezer stemmen? 3. Het stemmen 4. Het tellen van de stemmen 5. Wat als de telling niet klopt? 1 1. Voorbereiding Het

Nadere informatie

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 1 Introductie Deze bijeenkomst gaat over: Uw verantwoordelijkheden De inrichting van het stemlokaal Toelaten kiezers

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN

STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN STAPPENPLAN VOOR HET TELLEN VAN DE STEMMEN Stap 1 Voordat u de stembus leegt moet u een aantal dingen tellen. Eerst bepaalt u het aantal gebruikte stembiljetten. De begin-voorraad stembiljetten heeft u

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Leidraad voor het stembureau

Hoofdstuk 1. Leidraad voor het stembureau Hoofdstuk 1 1. Stembureauleden Elk bestaat uit minimaal drie leden en maximaal zeven leden, van wie één voorzitter is. Gedurende de zitting zijn steeds de voorzitter en twee leden aanwezig. Als de voorzitter

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u

L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u L e i d r a a d v o o r h e t s t e m b u r e a u Editie-2016 Te gebruiken voor: de verkiezing van de leden van provinciale staten het algemeen bestuur van het waterschap de gemeenteraad de Tweede Kamer

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen Gemeente Rotterdam woensdag 18 maart 2015 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen?

VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen? VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen? Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen).

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen). Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op 12-9-2012 (meest gestelde vragen). Inleiding Op 12 september 2012 wordt de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

Nadere informatie

Problemen bij de samenstelling van het stembureau

Problemen bij de samenstelling van het stembureau Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 Instructies voor de voorzitter van een enig stembureau (stemming op papier) In deze instructies voor de voorzitter komen de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Tweede Kamerverkiezing Gemeente Rotterdam woensdag 15 maart 2017 1 Colofon Uitgave: gemeente Rotterdam Tweede Kamerverkiezing 2017 Foto

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Verkiezing van het Europees Parlement Gemeente Rotterdam Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? donderdag 22 mei 2014 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam Dienstverlening

Nadere informatie

i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/

i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/ Aan: Gemeeteraad Oosterhout Van: F. v. Oortmerssen P"b 10150 ; 4900 GB Oosterhout Betreft: Bülage: Klachtenverordening stempas. i fiifiu mui li IÍ mi! IIIII frm fíin ifrif ÍIIIInu ui/ 10.1411313 11/03/2014

Nadere informatie

moeten daarom in het proces verbaal staan. Klachten of aanmerkingen van kiezers bijvoorbeeld ook. In de wet staat dit omschreven als bezwaar.

moeten daarom in het proces verbaal staan. Klachten of aanmerkingen van kiezers bijvoorbeeld ook. In de wet staat dit omschreven als bezwaar. Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces verbaal legt een stembureau verantwoording af voor. het verloop van de stemming;. het teilen van de stemmen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

Naam openbaar lichaam: Bonaire

Naam openbaar lichaam: Bonaire Naam openbaar lichaam: Bonaire Voorbereiding 1. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: a. de selectie van

Nadere informatie

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant Ir. ; nomen - 7 MEI 2015 Provincie Noord-Brabant Ministerie van Binnenlandse Zaken en > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Noord-Brabant (NB) Commissaris van de Koning prof dr W B H J

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Verkiezingen van de gemeenteraad en gebiedscommissies Gemeente Rotterdam Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? woensdag 19 maart 2014 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Stadsreferendum Woonvisie Gemeente Rotterdam woensdag 30 november 2016 1 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam Tbv Stadsreferendum

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. 1 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing

Nadere informatie

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel Gemeenteraads- en OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel gemeente:... naam telbureau G:... Waarvoor dient

Nadere informatie

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Verkiezingen 18 maart 2015

Verkiezingen 18 maart 2015 Verkiezingen 18 maart 2015 Bekijk hier uw mogelijkheden om zelf uw stem uit te brengen of dit door iemand anders te laten doen verder Wij gaan er vanuit dat u: op 4 februari 2015 in Dordrecht staat ingeschreven

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees

Nadere informatie

Workshop B Hoe kan ik stemmen?

Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B - Hoe kan ik stemmen? Korte omschrijving werkvorm In deze workshop doorlopen de deelnemers de stemprocedure van A tot Z in een zo reëel mogelijke setting. Dit

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017.

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. Bijlage Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. 1. Algemeen Op 19 juni 2013 is de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van Besluit van..., houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de Experimentenwet Kiezen op Afstand (Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL... MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! o LEES EERST DE TOELICHTING o MET BLOKLETTERS

Nadere informatie

Proces-verbaal van de uitslag van het referendum

Proces-verbaal van de uitslag van het referendum Model Wrr 83 Proces-verbaal van de uitslag van het referendum Met dit formulier doet het centraal stembureau versiag van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van het referendum. 1. Referendum Het

Nadere informatie

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand

Advies inzake wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA s-gravenhage Inlichtingen mw. mr. R. Hoorweg T (070) 426 6266 F (070) 426 6000 Uw kenmerk 1 van 5 Onderwerp Advies

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 4 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen Wie is stemgerechtigd? Hoeveel tijd

Nadere informatie

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN I. Aan de stemdag voorafgaande verrichtingen 1. U wordt aangewezen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau A Ga na of u de onderrichtingen en formulieren

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

- evt. schoolsleutels. Dit alles krijgt u mee in een plastic zak. Gelieve's avonds alles weer zo in te leveren.

- evt. schoolsleutels. Dit alles krijgt u mee in een plastic zak. Gelieve's avonds alles weer zo in te leveren. Personen die geen onderdaan van een EU-lidstaat zijn, zijn ook kiesgerechtigd als zij tevens gedurende 5 jaren voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling, onafgebroken in het bezit zijn van een geldige

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden:

1. In het tweede lid, derde volzin, vervalt: en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 2. Het derde lid komt te luiden: Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) Voorstel

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad

Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad De Kiesraad heeft op 22 september 2010 een evaluatie (bijgevoegd) uitgebracht

Nadere informatie

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt.

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt. In dit boek staat informatie over de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn op 2 maart 2011. Het boek gaat over de verkiezingen in de provincie Zuid-Holland. Het Educatief Centrum voor Cliënten van de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen

Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen College van Burgemeester en Wethouders, Griffie van de gemeenteraad, hoofden burgerzaken cc. Hoofden burgerzaken van alle gemeenten Kiesraad, NvvB, VNG Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Praktische voorbereiding... 3 Wanneer?... 3 Organisatie... 3 Hoeveel tijd

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Model N 10-1 (Wrr 66)

Model N 10-1 (Wrr 66) ' Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af voor het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 18 februari 2015 nummer 7 In voorliggend

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 30 mei 2012 antwoord kamervragen 2012Z09538

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 30 mei 2012 antwoord kamervragen 2012Z09538 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur Democratie en Financiën Bestuurlijke inrichting en Democratie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 368 Besluit van 23 september 2013, houdende tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijk experimentenbesluit

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

STEM JIJ OOK? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN?

STEM JIJ OOK? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN? STEM JIJ OOK? Kijk voor meer informatie op: www.stemjijook.nu WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK? OP WIE KAN IK STEMMEN? WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? HOE MOET IK STEMMEN? VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER WOENSDAG

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

De organisatorische consequenties van de centrale stemopneming

De organisatorische consequenties van de centrale stemopneming Bijlage 5 Evaluatie van het experiment met centrale stemopneming bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing de leden van het Europees Parlement. I. Inleiding Gedurende de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND.

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND. KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND. Artikel 1. Algemeen Verkiezing van deelnemersvertegenwoordigers

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten, bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba cc hoofden burgerzaken van alle gemeenten en de openbare lichamen cc de NvvB, de

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Rapport Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Praktische voorbereiding... 3 Wanneer?... 3 Organisatie... 3 Hoeveel tijd ben ik kwijt?... 3 Oproepkaarten...

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen 2010

Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen 2010 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Handleiding voor tafeloudsten Gebiedscommissies 20 maart 2014. Gebiedslocaties (voormalig deelgemeentekantoren)

Handleiding voor tafeloudsten Gebiedscommissies 20 maart 2014. Gebiedslocaties (voormalig deelgemeentekantoren) Handleiding voor tafeloudsten Gebiedscommissies 20 maart 2014 Gebiedslocaties (voormalig deelgemeentekantoren) Hoe ziet de controle er uit? Centrale tellingen gebiedscommissies in gebiedskantoren Gemeente

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452911 telefax 0299-452124 Bestuurszaken ARCHIEFEXEMPLAAR cc. BS/map raadsvragen BS/tbv agendering raad Bm Verbeek C.H.M. van Groningen-Schuitemaker

Nadere informatie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Cijfers deelname (op basis van rapportage van de gemeente Den Haag) Registraties

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de SCHOLIERENVERKIEZINGEN VS 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen niet mogelijk Wie is stemgerechtigd? Hoeveel

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie