Herindelingsverkiezing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herindelingsverkiezing"

Transcriptie

1 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen

2

3 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing voor de gemeente Leeuwarden op 22 november U vindt hier onder andere informatie over de procedure met betrekking tot het registreren van lokale politieke partijen, de kandidaatstelling en de uitslag van de stemming. Ook is er een kalender opgenomen met belangrijke data. Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 3

4 Plattegrond gemeente Leeuwarden vanaf Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

5 Inhoudsopgave 1. Registreren nieuwe en lokale politieke groeperingen Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie Bestaande politieke groeperingen Toevoeging aan de aanduiding Tijdstip registratie Waarborgsom registratie Besluitvorming 8 2. Kandidaatstelling Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) Wie mogen op de kandidatenlijst? Controle voor de dag van kandidaatstelling Lijstencombinaties Nummering kandidatenlijsten Verklaring van instemming Verklaring van ondersteuning Waarborgsom kandidaatstelling Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling Zittingen centraal stembureau Kandidatenlijsten ter inzage Uitslag Kalender Vragen & contactgegevens 18 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 5

6 1. Registreren nieuwe en lokale politieke groeperingen Als een politieke partij onder een bepaalde aanduiding wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing, dan moet deze naam bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Leeuwarden worden geregistreerd. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De aanduiding kan bijvoorbeeld bestaan uit: - de volledige naam van de groepering - de afkorting van de naam van de groepering - een combinatie van beide. Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. 1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie Een politieke groepering moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn (een stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd: - Een registratieverzoek - Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd - Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) - Een bewijs van betaling van een waarborgsom van 112,50. Voor meer informatie zie 1.5 waarborgsom - Een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als (plaatsvervangend) gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst (model H3-1 of H3-2) 6 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

7 1.2 Bestaande politieke groeperingen Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Fryslân of de gemeenteraad van Leeuwarden hoeven zich niet opnieuw te registreren. 1.3 Toevoeging aan de aanduiding Het is niet zonder meer toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke of provinciale aanduidingen van partijen toe te voegen (bijvoorbeeld CDA Leeuwarden in plaats van CDA). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien waarvoor een nieuw registratieverzoek moet worden ingediend. Een registratieverzoek zal worden beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G3 van de Kieswet. 1.4 Tijdstip registratie Voor de herindelingsverkiezing op 22 november 2017 is 28 augustus 2017 de laatste dag waarop lokale groeperingen zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken blijven, voor de komende herindelingsverkiezing, buiten beschouwing. 1.5 Waarborgsom registratie Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van 112,50. Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL87BNGH onder vermelding van: waarborgsom registratie gemeenteraadsverkiezing 2017, de naam van de politieke partij en het adres waarnaar het betaalbewijs gezonden moet worden. Het bedrag moet vóór 28 augustus 2017 op de genoemde rekening zijn bijgeschreven. Na ontvangst wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moeten worden voor de registratie. De waarborgsom wordt weer teruggestort wanneer de groepering een geldige kandidatenlijst heeft ingediend (zie voorwaarden bij kandidaatstelling). Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 7

8 1.6 Besluitvorming Het centraal stembureau neemt op korte termijn een beslissing over het verzoek tot registratie. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau de beslissing. Iedere belanghebbende kan binnen 6 dagen na publicatie beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 8 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

9 2. Kandidaatstelling Op 9 oktober 2017 tussen en uur moeten de kandidatenlijsten in persoon worden ingeleverd in het Stadskantoor te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. De inleveraar moet bevoegd zijn tot deelneming aan de herindelingsverkiezing van Leeuwarden op 22 november Op de lijst moet minimaal één en mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst. 2.1 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) Op het moment van samenstellen van deze brochure heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog geen beslissing genomen over het gebruik van software voor deze verkiezing. Onderstaande tekst is onder voorbehoud van levering van de software. De verkiezingssoftware voor politieke partijen wordt vanaf eind augustus via de gemeente door het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar gesteld. Met de OSV kunt u gemakkelijk de benodigde formulieren uitprinten en de juiste bestanden aanmaken om in te leveren op de dag van kandidaatstelling. De benodigde formulieren zijn veelal wettelijk voorgeschreven modellen. Voor instructie over het gebruik van de verkiezingssoftware (OSV), wordt medio augustus een bijeenkomst georganiseerd door de softwareleverancier. Partijen, waarvan bij het Bureau Verkiezingen of bij de griffie van de gemeente Leeuwarden, Leeuwarderadeel of Littenseradiel bekend is dat zij willen meedoen aan de herindelingsverkiezing, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het bureau Verkiezingen stelt aan politieke partijen een USB-stick beschikbaar met daarop de zogenaamde verkiezingsdefinitie. De verkiezingsdefinitie heeft u nodig om te starten met het OSV softwarepakket. Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in. De bestanden levert u aan op de USB-stick. Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 9

10 2.2 Wie mogen op de kandidatenlijst? - Inwoners van Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Littenseradiel die wonen in het deel van de gemeente dat na de herindeling bij Leeuwarden hoort - Kandidaten die niet wonen in het bovengenoemde gebied mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Leeuwarden gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad - Personen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen - Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij op moment van toelating tot de raad meerderjarig zijn - De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten die voor eenzelfde kieskring zijn ingeleverd. 2.3 Controle voor de dag van kandidaatstelling Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 9 oktober 2017 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij u de mogelijkheid om, in de week van 26 september 2017, de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Door mee te doen aan de controle vóór de dag van kandidaatstelling, kunt u verzuimen voorkomen. Wanneer u hiervan gebruik maakt, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op 9 oktober tussen en uur in persoon in te dienen. Om lange wachttijden te voorkomen wordt op afspraak gewerkt. U kunt voor de controle en de officiële inlevering een afspraak maken met het bureau Verkiezingen, telefoonnummer Lijstencombinaties Politieke partijen die zich met elkaar verwant voelen, kunnen een lijstencombinatie (of lijstverbinding) aangaan. De partijen leveren bij een lijstencombinatie ieder een eigen kandidatenlijst in. Bovenaan het stembiljet staat dan onder de naam van die partijen (gecombineerd met lijst...). Bij de verdeling van de (rest)zetels geldt de lijstencombinatie als één lijst. Dit betekent dat de stemmen die deze partijen afzonderlijk behalen bij elkaar opgeteld worden. Het aangaan van een lijstencombinatie kan daardoor voordelig zijn voor het behalen van een (extra) restzetel. 10 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

11 Op 7 februari 2017 is een wetsvoorstel, om een einde te maken aan de mogelijkheid tot lijstencombinatie, aangenomen door de tweede kamer. Op dit moment is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de eerste kamer waardoor het nog niet bekend is of lijstencombinaties bij de gemeenteraadsverkiezing op 22 november 2017 mogelijk zijn. De actuele stand van zaken vindt u op Als lijstencombinaties nog mogelijk zijn, dan kunnen op 9 oktober 2017 tussen en uur twee of meer politieke groeperingen verklaringen inleveren waarmee zij aangeven dat de kandidatenlijsten tot een combinatie verbonden kunnen worden. Hiervoor moet bij het centraal stembureau in het stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden een schriftelijke gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden te worden ingeleverd. 2.5 Nummering kandidatenlijsten De lijstnummering voor deze verkiezing is geregeld in de Wet algemene regels herindeling. Daarin is geregeld dat de zittende partijen in de gemeenteraad van de organiserende gemeente, in dit geval de gemeente Leeuwarden, op basis van het aantal behaalde stemmen een voorkeurnummer ontvangen. Alle overige partijen ontvangen een nummer op basis van loting. 2.6 Verklaring van instemming Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (af te drukken vanuit de OSV). Alle kandidaten dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen (= geldig op de dag van de kandidaatstelling). Ontbreekt dit geldige legitimatiebewijs dan wordt de kandidatuur voor de betreffende kandidaat door het centraal stembureau, na de herstelperiode, definitief geschrapt. Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 11

12 2.7 Verklaring van ondersteuning Partijen die bij de laatste gemeenteraadsverkiezing voor de raad van Leeuwarden geen zetel hebben behaald, moeten ten minste 30 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen dat zij de lijst ondersteunen. De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Littenseradiel. Voor inwoners van Littenseradiel geldt dat zij moeten wonen in het deel van de gemeente dat na de herindeling bij de gemeente Leeuwarden hoort. Een verklaring moet met een legitimatiebewijs in persoon worden aangevraagd aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Ondersteuningsverklaringen kunnen van 25 september tot en met 9 oktober 2017 worden afgelegd. Kiezers uit Littenseradiel kunnen alleen een partij ondersteunen in de gemeente waartoe zij na de herindeling behoren. De ondersteuningsverklaringen kunt u printen vanuit de OSV. Zorgt u ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen bij de gemeente laat ondertekenen. Bij de inlevering moeten de kandidaten en volgorde op de ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten overeenstemmen. Tip: als u de ondersteuningsverklaringen in één keer wilt regelen, dan kunt u met de hele groep ondersteuners tegelijkertijd naar het gemeentehuis komen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken met het bureau Verkiezingen. Er wordt dan een balie voor u gereserveerd. 2.8 Waarborgsom kandidaatstelling Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een waarborgsom van 225,00 worden gestort. Deze waarborgsom moet uiterlijk op 25 september 2017 zijn ontvangen door het Centraal Stembureau. De waarborgsom wordt teruggegeven tenzij het aantal behaalde stemmen lager dan 75% van de kiesdeler is en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook partijen die bij de herindelingsverkiezing geen geldige kandidatenlijst inleveren ontvangen de waarborgsom terug. 12 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

13 De waarborgsom kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL54BNGH , onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2017, de naam van de politieke partij en het adres waarnaar het betaalbewijs gezonden moet worden. Na ontvangst van de waarborgsom wordt een bewijs van betaling (H12) afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moet worden op de dag van kandidaatstelling. 2.9 Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling De meeste formulieren kunt u printen vanuit de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV): - Een kandidatenlijst (model H1) - Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1 of H3-2) - Zo nodig: ten minste 30 ondersteuningsverklaringen (model H4) (zie uitleg onder 2.7) Wij raden u aan enkele ondersteuningsverklaringen extra in te leveren. Zo kunt u voorkomen dat u bij een eventuele ongeldige ondersteuningsverklaring een verzuim moet herstellen. - Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9) Advies: zorg voor een tijdige ondertekening van de instemmingsverklaringen (i.v.m. vakanties afwezigheid e.d.) - Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van de inleveraar. - Verklaring van de ontvangen waarborgsom van 225,00 - Als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst wilt inleveren; het H3-2 formulier - Als u een lijstencombinatie wilt aangaan (zie 2.4); het I10 formulier. Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 13

14 2.10 Zittingen centraal stembureau Op dinsdag 10 oktober 2017 om uur zal het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten beoordelen. Bij het ontbreken van benodigde stukken zal de inleveraar hiervan op de hoogte worden gesteld. Deze inleveraar krijgt nog 3 dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden: op woensdag 11 en donderdag 12 oktober van uur en op vrijdag 13 oktober van uur. Op vrijdag 13 oktober 2017 zal het centraal stembureau in een openbare zitting om uur de lijsten definitief vaststellen. De zitting vindt plaats in het Stadhuis van de gemeente Leeuwarden. Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. Aansluitend zullen in deze zitting ook de lijstnummers (zie 2.4) worden vastgesteld en ook eventuele verzoeken tot lijstcombinatie (zie 2.3) worden beoordeeld. Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 17 oktober 2017 beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak Kandidatenlijsten ter inzage De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraadverkiezing van Leeuwarden liggen voor iedereen na de zitting (van uur) van het hoofdstembureau ter inzage bij de afdeling Burgerzaken in het Stadskantoor te Leeuwarden. 14 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

15 3. Uitslag Voorlopige uitslagen Tijdens de uitslagenavond zullen de voorlopige uitslagen op partijniveau worden gepresenteerd. De voorlopige uitslag op kandidaatsniveau wordt in de loop van de nacht verwacht. Definitieve uitslagen De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau op vrijdag 24 november 2017 om uur. De zitting vindt plaats in het Stadhuis van de gemeente Leeuwarden. Zetelverdeling De gemeenteraad bestaat uit 39 leden. Dit betekent dat bij de berekening van restzetels uitgegaan wordt van het grootste gemiddelde. Deze berekening is afwijkend t.o.v. de huidige verdeling van de raadszetels in Leeuwarderadeel en Littenseradiel. Kijkt u voor meer informatie hierover op de website van de Kiesraad Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 15

16 4. Kalender Wat Wanneer Informatie over de Ondersteunende Software Verkiezingen Medio september (zodra de software beschikbaar wordt gesteld door de Kiesraad) Waarborgsom registratie aanduiding Uiterlijk op 28 augustus 2017 op rekening van de gemeente Laatste dag indienen registratieverzoek aanduiding 28 augustus 2017 Voorcontrole Kandidaatstelling op afspraak 26 september tot en met 4 oktober 2017 Waarborgsom Kandidatenlijst Uiterlijk op 25 september op rekening van de gemeente Afleggen ondersteuningsverklaringen Vanaf 25 september 2017 tot en met 9 oktober 2017 (denk aan sluitingstijd gemeente) Indienen lijstencombinaties (voorbehoud zie 2.3) 9 oktober 2017, tussen 9.00 en uur Kandidaatstelling op afspraak 9 oktober 2017, tussen 9.00 en uur 16 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

17 Wat Wanneer Niet openbare zitting centraal stembureau tot het onderzoeken van de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten: - handhaving van de daarop voorkomende kandidaten - handhaving van de geplaatste aanduiding - het nummeren van de kandidatenlijsten - beslissing over geldigheid lijstencombinaties (voorbehoud zie 2.3) 10 oktober 2017, uur Mogelijkheid tot herstel verzuimen 11 en 12 oktober, tussen en uur 13 oktober, tussen en uur Definitieve vaststelling kandidatenlijsten en lijstnummering in een openbare zitting van het centraal stembureau 13 oktober 2017 om uur Beroep instellen bij RvS uiterlijk op Uitspraak RvS op eventuele beroepen 17 oktober oktober 2017 Dag van de stemming 22 november 2017 Vaststelling definitieve uitslag in een openbare zitting van het centraal stembureau 24 november 2017 om uur Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 17

18 5. Vragen & contactgegevens Heeft u vragen over de herindelingsverkiezing, dan kunt u contact opnemen met het Bureau Verkiezingen van de gemeente Leeuwarden of met de Kiesraad. Voor technische vragen over OSV kunt u contact opnemen met de OSV helpdesk. Bureau verkiezingen Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden Telefoonnummer Website: Kiesraad Telefoonnummer algemeen: via contactformulier op de website OSV Algemene vragen via bureau Verkiezingen Technische vragen: IVU Traffic Technologies Benelux Helpdesk: (bereikbaar na uitlevering van de software) Stadhuis (zittingen centraal stembureau) Hofplein 38, Leeuwarden 18 Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel

19

20 Bureau Verkiezingen gemeente Leeuwarden Juni 2017

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw, Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 www.amersfoort.nl Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort Uw brief/kenmerk Onderwerp verkiezing leden gemeenteraad Ons kenmerk DIR/BZ/TBS/5619210

Nadere informatie

22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân

22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Gemeenteraadsverkiezing 22 november 2017 Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: 1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk

11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: 1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk 11-Stappenplan politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018: Versie: 2.2 datum: 30-11-2017 Georganiseerde voorlichtingsessies: Er zal een voorlichtingsavond op 22-11-2017 worden gehouden in het gemeentehuis

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Registreren nieuwe politieke partijen... 4 1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen oldenzaal.nl/verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Gemeente Oldenzaal 1 Gemeenteraadsverkiezingen Deze brochure is bestemd voor de politieke

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018 Informatie voor politieke partijen De voorbereiding voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is begonnen. Daarom wijzen wij u nu

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing Alphen aan den Rijn 21 maart 2018 Toelating politieke partijen 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Registreren nieuwe politieke partijen... 4 1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij

Nadere informatie

HOOFDSTUK I HOOFDSTUK II HOOFDSTUK III. Registratie

HOOFDSTUK I HOOFDSTUK II HOOFDSTUK III. Registratie Leidraad Politieke Partijen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Registratie HOOFDSTUK I Algemeen 4 Tijdstip registratie 4 Waarborgsom 4 Wanneer is registratie niet nodig 4 Over te leggen stukken 5

Nadere informatie

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Nummer** Voorvoegsels * Voorletters (Roepnaam)* (m) of (v)* Geboortedatum Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. HET KIESRECHT Actief kiesrecht Passief kiesrecht Uitsluiting uit het kiesrecht Onverenigbare betrekkingen met het raadslidmaatschap Hoofdstembureau

Nadere informatie

Verkiezingen gemeenteraad 21 maart Informatie over:

Verkiezingen gemeenteraad 21 maart Informatie over: Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018 Informatie over: 1. Algemene informatie kiesrecht 2. Verkiezingskalender gemeenteraad 2018 3. Registratie politieke partijen 4. Kandidaatstelling 5. Nummering kandidaat-lijsten

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Registreren naam ('aanduiding') partij

Registreren naam ('aanduiding') partij Registreren naam ('aanduiding') partij Wilt u voor het eerst als lokale politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing? Dan moet u zich uiterlijk 27 december 2017 als politieke partij registreren

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 1 I. ALGEMENE INFORMATIE 4 Actief kiesrecht 4 Passief kiesrecht 4 Uitsluiting van het kiesrecht 5 Hoofdstembureau 5 II. REGISTRATIE

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 Deelname plitieke partijen depubliekszaak 2017 Inhud Inleiding... 3 1. Registreren nieuwe plitieke partijen... 3 1.1 Overzicht van de te verleggen stukken bij registratie...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Registratie Algemeen 3 Tijdstip registratie 3 Wanneer is registratie niet nodig 3 Over te leggen stukken 4 Wat kan geregistreerd worden 4 Waarborgsom 4 Voorwaarden voor registratie

Nadere informatie

Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. In houd zip-bestand op de cd-rom Nadat het zip-bestand is uitgepakt treft u het volgende aan: - OSV suite installer voor: o Programma

Nadere informatie

LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL. 21 maart 2018

LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL. 21 maart 2018 LEIDRAAD POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SINT-MICHIELSGESTEL 21 maart 2018 INHOUDSOPGAVE I. REGISTRATIE... 3 Tijdstip registratie... 3 Waarborgsom voor de naam... 3 Wanneer is registratie

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1

Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1 Bijlage 1: Installeren van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) programma 1 1. Inhoud zip-bestand In het zip-bestand treft u het volgende aan: - Programma 1: Voor het aanmaken van de kandidatenlijsten;

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. 2. Hoe

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1585

ECLI:NL:RVS:2014:1585 ECLI:NL:RVS:2014:1585 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-04-2014 Datum publicatie 30-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201403293/1/A2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur

Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur Verkiezing gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 in de gemeente Etten-Leur 21 maart 2018 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene Informatie 4 Hoofdstuk II Registratie Algemeen 6 Tijdstip registratie 6 Doorwerking

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Source: Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Source:  Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Kieswet (Tekst geldend op: 15-12-2014) Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Op 12 maart 2014 ontvingen wij een mail van de heer Cees Huizer en het bestuur van PvSMV in verband met de voornamen van hun kandidaten

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 Deel 2. Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Augustus 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

Leidraad. Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. van s-hertogenbosch

Leidraad. Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. van s-hertogenbosch Leidraad Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van s-hertogenbosch Woensdag 21 maart 2018 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I Registratie Algemeen 4 Tijdstip registratie 4 Wanneer is registratie niet nodig

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 278 25 227 Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur s-avonds alsmede regeling van diverse andere

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. ARCHIEF *2014.21038* Corsa-nr. 2014.21038 Datum versie 13 oktober 2014 Onderwerp vragen en antwoorden verkiezingen 2015 Project Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg 1. Wanneer

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018

DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018 DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE 21 maart 2018 Oudenbosch, september 2017. 0 Woord vooraf Hierbij doen wij u het draaiboek toekomen voor de op 21 maart 2018 te houden

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 34 258 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 201403284/1/A2. Datum uitspraak: 24 april 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: en de vereniging Partij voor de Dieren, gevestigd te Amsterdam, appellante, het centraal stembureau

Nadere informatie

Verkiezingen Antwoorden op de meest gestelde vragen

Verkiezingen Antwoorden op de meest gestelde vragen Verkiezingen 2006-2007 Antwoorden op de meest gestelde vragen Verkiezingen 2006-2007 Antwoorden op de meest gestelde vragen Colofon Samenstelling Kiesraad Mr. A.P. Krijnen Mw. mr. drs. E.B. Pronk Mw.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 360 Regels in verband met de deelname van onderdanen van nieuwe lid-staten van de Europese Unie aan de verkiezing van de leden van het Europees

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gemeenteraadsverkiezingen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201000003 Lbr. 10/001 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Landsverordening politieke partijen

Landsverordening politieke partijen Landsverordening Politieke Partijen Landsverordening houdende regels inzake politieke partijen Citeertitel: Landsverordening politieke partijen Vindplaats : AB 2001 no. 96 Wijzigingen: Geen ===========================================

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen 1 1. Waterschap als functionele overheid Jan Geluk, dijkgraaf 2. Het bestuurlijke proces Arnoud van Vliet, secretaris-directeur 3. De waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Versie 2011 Versie 2011 1 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Het kiesrecht 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. B E R I C H T --------------- De voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen brengt

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 347 Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 5 Steller / afdeling Rob Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 2 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T De voorzitter van het kieskringhoofdbureau........ brengt ter kennis van de kiezers voor de

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Bijlage B KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Versie april 2004 11 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal Het bestuur

Nadere informatie

Hordenlopen! Hordenlopen! Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1 -

Hordenlopen! Hordenlopen! Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1 - Zwartboek ondersteuningsverklaringen - 1-03032015 Hordenlopen! Zwartboek over de hindernissen om ondersteuningsverklaringen voor deelname aan verkiezingen gewaarmerkt te krijgen Zwartboek ondersteuningsverklaringen

Nadere informatie

Advies naar aanleiding van de evaluatie van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement 2009

Advies naar aanleiding van de evaluatie van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement 2009 De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Advies naar aanleiding van de evaluatie van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 Informeren en instrueren Kieswet

Tweede circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 Informeren en instrueren Kieswet Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Tweede circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 Informeren en instrueren Kieswet Relaties met andere circulaires Vervolg op Circulaire Tweede Kamerverkiezing

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2014 verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Overwegende

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1-cD. JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1-cD JU! 1 ' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De besturen van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden

Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Provinciale Bonden Art. Stembureau d. Iedere Provinciale Bond die op grond van art 16-2a van de statuten afgevaardigden mag aanwijzen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 1/6 FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau B VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 2/6 De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B........ brengt ter kennis van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 586 Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG

Nadere informatie

Uit..., De ''' : Besluitvorming voorbereiding herindelingsverkiezingen

Uit..., De ''' : Besluitvorming voorbereiding herindelingsverkiezingen ) Uit..., De provinsje fryslán provincie fryslán r Jr. pel. -8 ''' postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksinarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax (058) 292 51 25 Stuurgroep Fusie De Friese Meren

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010

Handleiding. Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010 Handleiding Verkiezing Gemeenteraad 3 maart 2010 2010 Handleiding verkiezing Gemeenteraad 2010 3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de handleiding voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Nadere informatie

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP `30 maart 2017*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

Advies wijziging Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van de BESeilanden als openbaar lichaam binnen Nederland

Advies wijziging Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van de BESeilanden als openbaar lichaam binnen Nederland De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevrouw drs. A. Bijleveld-Schouten Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Inlichtingen mr. J.M. Mulder T (070) 426 7404 F (070) 426 6089 Uw

Nadere informatie

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 1 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015 Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 2 INHOUD PRESENTATIE ALGEMEEN ORGANISATIE VERKIEZINGEN BELANGRIJKE DATA MEEDOEN? 3 BESTUREN Waterschappen

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder VOORBEREIDINGEN: 01-06-2017. 01-06-2017 01-06-2017 Het afdelingsbestuur legt op de afdelingsvergadering ter vaststelling voor: voorstel tot deelname

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014 VERIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014 = geldig voor de verkiezing van het Europese Parlement = geldig voor de verkiezing van de amer = geldig voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen D

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2012-2013 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001.

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. KIESREGLEMENT KIESREGLEMENT Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. Gewijzigd per 1 januari 2004 bij besluit

Nadere informatie