Het dorp is de basis. economie en werkgelegenheid. SGP-studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het dorp is de basis. economie en werkgelegenheid. SGP-studiegids"

Transcriptie

1 Het dorp is de basis economie en werkgelegenheid SGP-studiegids

2 Colofon Redactie Mw. drs. N.M. Bakker de Bonte Drs. H. Pool Eindredactie Drs. H. Pool Interviews Drs. H. Pool Contactgegevens SGP-bureau, afdeling Communicatie, Voorlichting & Vorming Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda of Voor alle data in deze studiegids geldt Deo volente. De SGP-studiegids is zorgvuldig samengesteld. Voor alles gelden de algemene voorwaarden achter in deze studiegids. Fotoverantwoording: Foto omslag: Edyta Pawlowska; Pagina 8: Jarno Gonzalez; Pagina 16: Roos Beeldwerk; Pagina 42: Foto Boessenkool; Pagina 64: Michiel Könst. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van het SGP-bureau. 3

3 Inhoudsopgave Woord vooraf...7 Inleiding Module Debat & Vaardigheden Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) Debatteren in verkiezingstijd Van gelijk hebben naar gelijk krijgen Hoe vang ik een rat? Snellezen Module Communicatie & SGP-gedachtegoed Bijbels genormeerde politiek Communiceren van de SGP-boodschap De SGP te midden van politieke stromingen Pareren SGP-stigma s Omgaan met de media Speech schrijven en houden Permanente campagne Campagne voeren Werken met de website Aantrekkelijk schrijven Module Fractie & Politiek Collegeonderhandelingen Gemeentefinanciën Lokale politiek en het functioneren van een fractie (basis) Fractietraining Werken als wethouder (basis) Wethoudersberaad Provinciale politiek Waterschapspolitiek SGP-studiegids

4 4. Module Besturen & vergaderen Besturen kiesvereniging Leden werven Vitalisering kiesvereniging Interessante bijeenkomsten Bestuurlijk voorzitten Samenwerken met de fractie Op weg naar de verkiezingen Overzicht cursussen Algemene voorwaarden Inschrijfformulieren Kadercursusdag...67 Aanvraagformulieren Cursus op locatie SGP-studiegids

5 6

6 Woord vooraf Met genoegen biedt het Hoofdbestuur van de SGP u de SGP-studiegids aan. De in 2009 en 2010 gehouden kadercursusdagen voor SGP ers in uiteenlopende functies bleken een groot succes te zijn en leidden tot veel positieve reacties. Naar aanleiding hiervan is het cursusaanbod uitgebreid, gestructureerd en doorlopend gemaakt. Het resultaat is de studiegids die voor u ligt en doorloopt tot het jaar 2013 Deo volente. De doelstelling van de SGP is het bevorderen van Bijbels genormeerde politiek. Daarvoor is allereerst nodig dat we overtuigd zijn van de waarheid van het christelijk geloof en van de relevantie van de Bijbel voor de politiek. Daarnaast is echter evenzeer nodig dat we een gedegen bestuurlijke bijdrage leveren aan concrete discussies. Politiek is een vak, een handwerk. Juist het tonen van politieke deskundigheid kan zorgen voor meer ruimte voor onze boodschap. Professionalisering is daarom een belangrijk speerpunt voor onze partij. Aan dit speerpunt staat deze studiegids ten doel. De SGP wil haar volksvertegenwoordigers en bestuurders de mogelijkheid bieden om zich duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast wil de partij SGP ers in uiteenlopende functies handvatten aanreiken om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het cursusaanbod maakt deze ambities mogelijk. De halfjaarlijkse kadercursusdag, met een gevarieerd aanbod van interactieve en op de praktijk gerichte cursussen, vormt de kern van deze studiegids. Uiteraard is daar ook ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring. Nieuw is echter dat kiesverenigingen en fracties ook cursussen op locatie kunnen aanvragen. Het voordeel van een cursus op locatie is het maatwerk, waardoor actuele, lokale kwesties aan bod kunnen komen. Ook organiseert de SGP in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 regionale bijeenkomsten, waarin cursussen aangeboden worden die met het oog op de verkiezingen van groot belang zijn voor zowel bestuurders als (aanstaande) gemeenteraadsleden. Het Hoofdbestuur beveelt u de cursussen uit deze studiegids van harte aan en roept u dringend op om deel te nemen aan de kadercursusdagen. Niemand is te onervaren en te jong of te ervaren en te oud om zijn voordeel te kunnen doen met deze scholing. Vergroot uw bekwaamheden in het belang van het bedrijven van Bijbels genormeerde politiek! We hopen u te ontmoeten. Namens het Hoofdbestuur, mr. V.A. Smit algemeen secretaris SGP-studiegids

7

8 Inleiding Voor u ligt de eerste SGP-studiegids. De SGP vindt het belangrijk dat al haar leden zich kunnen vormen en ontwikkelen in het politieke handwerk. Het is niet voor het eerst dat de SGP mogelijkheden tot scholing biedt. Het is echter wel de eerste keer dat scholing binnen de SGP zo n structureel karakter krijgt. De onderstaande inleiding op het cursusaanbod geeft een toelichting op deze nieuwe stap in de ontwikkeling van de SGP. Doelstellingen Veel politieke partijen kennen een meer of minder uitgebreid scholingsprogramma voor politici, maar de oudste politieke partij van Nederland moest het lange tijd zonder een structureel aanbod doen. In 2009 en 2010 heeft de SGP proefgedraaid met een eigen studieprogramma. Alle ervaringen zijn verwerkt, met als resultaat deze studiegids. De SGP heeft een viertal doelstellingen geformuleerd die zij met het cursusaanbod onder SGP ers in uiteenlopende functies wil bereiken. 1. Raadsleden vaardiger debaters maken. Het is opvallend dat zelfs ervaren raadsleden soms weinig weten over debattechnieken en vaardigheden, terwijl dit toch een belangrijk onderdeel is van het politieke leven. Daarom wil de SGP haar raadsleden verder bekwamen in het debat. 2. De communicatie van de SGP-boodschap verbeteren. Elke SGP er stuit wel eens op onbegrip voor zijn standpunten. Hoewel het niet vreemd is dat de Bijbelse boodschap weerstand opwekt, ligt toch ook een belangrijk aandeel van het onbegrip in de manier van communiceren. Hoe kan een SGP er zijn boodschap het beste brengen? Deze belangrijke vraag wil de SGP met het cursusaanbod beantwoorden. 3. Voorzien in de basis van het politieke handelen en verdieping bieden. Bij de basis van het politieke handelen gaat het om het aanleren van de politieke principes aan verschillende doelgroepen, zoals nieuwe raadsleden, waterschapsbestuurders en Statenleden. Zo hoeven zij zich niet meer in het diepe gegooid te voelen. Verdieping is nodig voor SGP ers die al langer in het raadswerk zitten, maar zich verder willen ontwikkelen. 4. Kiesverenigingen vitaliseren. Hoewel er veel kiesverenigingen zijn die goed functioneren en hun leden een interessant programma aanbieden, zijn er ook kiesverenigingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SGP biedt handvatten voor een goed functionerend bestuur en het uitbreiden van de activiteiten. Modules Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat het cursusaanbod ook uit vier modules. De eerste is Debat & Vaardigheden. De tweede is Communicatie & SGP-gedachtegoed. De derde is Fractie & Politiek. De vierde is Besturen & Vergaderen. Het is raadzaam om u in de periode te focussen op een of twee modules. Door middel van een goede planning kunt u minstens één module helemaal doorlopen. Natuurlijk bent u niet verplicht om een volledige module te volgen; u mag ook deelnemen aan de afzonderlijke cursussen. Doelgroep De focus van het cursusaanbod is gericht op SGP-raadsleden. Niet voor niets wordt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 toegewerkt. De kadercursusdag van najaar 2013 is daarop ingericht, evenals de regiotour in deze periode. Toch is het cursusprogramma niet alleen voor raadsleden. Er is ook een cursus over de provinciale politiek in voorjaar 2011, over de waterschapspolitiek in najaar 2012 en er worden cursussen voor wethouders aangeboden. Kortom: voor ieder wat wils. SGP-studiegids

9 Het aanbod van cursussen aan diverse doelgroepen is duidelijk terug te vinden in deze studiegids. Bij elke cursus staat aangegeven wat de primaire doelgroep is. Met uitzondering van de cursussen Wethoudersberaad en Fractietraining kan iedereen deelnemen aan de cursussen. Echter, de primaire doelgroep krijgt voorrang bij de cursussen. Mocht een cursus nog niet vol zitten, dan is die (op volgorde van aanmelding) ook toegankelijk voor hen die niet tot de primaire doelgroep behoren. Wel blijft de politieke praktijk het uitgangspunt van de cursussen. Kadercursusdag Het cursusaanbod wordt op twee manieren het land in gebracht. De hoofdstroom wordt aangeboden door middel van de kadercursusdagen die de SGP in het voorjaar en in het najaar op een zaterdag organiseert. De SGP probeert rekening te houden met de verschillende afstanden die de deelnemers moeten afleggen om naar de kadercursusdag toe te komen. Daarom zal de locatie in het voorjaar waarschijnlijk anders zijn dan in het najaar. De SGP blijft echter wel afhankelijk van het aanbod van faciliteiten en behoudt zich daarom het recht voor om een kadercursusdag op dezelfde locatie te houden. De prijs voor deelname aan de kadercursusdag bedraagt voor raadsleden 75 en voor niet-raadsleden 125; dit betreft twee dagdelen. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om slechts één dagdeel te volgen. De prijs voor raadsleden bedraagt dan 50 en voor niet-raadsleden 100. Het verschil tussen de prijs voor raadsleden en niet-raadsleden hangt samen met de subsidie die de SGP krijgt voor raadsleden; niet-raadsleden vallen niet onder de subsidievoorwaarden. De data en locaties van de kadercursusdagen in 2011 zijn al bekend: zaterdag 2 april Deo volente in Hoevelaken en zaterdag 1 oktober Deo volente wordt de kadercursusdag gehouden in Gouda. Voor 2012 en 2013 worden de data t.z.t. bekendgemaakt in De Banier. Regionaal aanbod In 2013 komt de SGP met een regionaal aanbod van een viertal cursussen. Deze cursussen staan in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in Allereerst worden alle SGP-lijsttrekkers in een regio opgeroepen om de cursus Debatteren in verkiezingstijd te volgen. Daarnaast worden alle campagnecommissies gevraagd om de cursus Campagne voeren te volgen. Verder worden alle kiesverenigingsbesturen uitgenodigd voor de cursus Besturen kiesvereniging in verkiezingstijd. De nieuwe potentiële raadsleden van de SGP worden opgeroepen om de cursus Lokale politiek en het functioneren van een fractie (basis) te volgen. De prijs voor dit regionale aanbod hangt af van het prijspeil in Met dit regionale aanbod hoopt de SGP de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog beter voorbereid en nog professioneler in te gaan. Uiteraard kunt u ook zelf de SGP benaderen voor initiatieven op regionaal niveau, door te mailen naar 10 SGP-studiegids

10 Lokaal aanbod Er zijn acht cursussen die de SGP aanbiedt op lokaal niveau. Het betreft de cursussen Bijbels genormeerde politiek, De SGP te midden van politieke stromingen, Fractietraining, Werken met de website, Besturen kiesvereniging, Vitalisering kiesvereniging, Interessante bijeenkomsten en Leden werven. Hiervoor moet een fractie of kiesverenigingsbestuur zelf een aanvraag indienen. Cursussen op locatie kunnen in de meeste gevallen afgestemd worden op de plaatselijke situatie en persoonlijke wensen. De eerste twee cursussen, Bijbels genormeerde politiek en De SGP te midden van politieke stromingen, zijn bedoeld voor kiesverenigingen die hun leden een politieke bijeenkomst willen aanbieden. Deze cursussen kunnen een hele avond betreffen, of het gedeelte na de pauze van bijvoorbeeld de jaarvergadering. De cursus Fractietraining is bedoeld voor voltallige raadsfracties. Deze cursus wordt niet op de kadercursusdag aangeboden, maar kan aangevraagd worden op locatie, waarbij de cursusleider naar de betreffende gemeente toekomt. De laatste vijf cursussen, Werken met de website, Besturen kiesvereniging, Vitalisering kiesvereniging, Interessante bijeenkomsten en Leden werven zijn bestemd voor besturen van kiesverenigingen. Werken met de website helpt de webmaster, eventueel met anderen die daarbij betrokken zijn, de website verder te ontwikkelen. De overige cursussen helpen de kiesverenigingen beter te functioneren. De prijs van de cursus Fractietraining bedraagt 250 exclusief kilometervergoeding voor de cursusleider. De prijs van de overige cursussen is 75, eveneens exclusief kilometervergoeding voor de cursusleider. Voorwaarde voor alle cursussen is dat de aanvrager zorg draagt voor een geschikte locatie met voldoende faciliteiten en voor de catering. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil Per jaar kunnen de prijzen dus verschillen. Aanmelding U kunt zich op twee manier aanmelden voor de kadercursusdag of een verzoek voor een cursus op locatie indienen. De makkelijkste manier is via de website U kiest voor de knop Inschrijven kadercursusdag of u klikt op Aanvraag cursus op verzoek. Vervolgens spreekt zowel het invullen van de gegevens als de keuze voor cursussen voor zich. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Een andere mogelijkheid om u aan te melden, is door het kopiëren van het inschrijvings- of aanvraagformulier achter in deze studiegids en dit formulier vervolgens in te vullen en op te sturen naar het SGP-bureau. Uw aanmelding voor de kadercursusdag dient minimaal zeven werkdagen van tevoren binnen te zijn. Een verzoek voor een cursus op locatie dient u minimaal zes weken van tevoren in te dienen. SGP-studiegids

11 Kostendeclaratie Hoewel de regelingen per gemeente verschillen, bestaat voor raads- en Statenleden vaak de mogelijkheid om hun kosten voor deskundigheidsbevordering te declareren bij (de griffie van) de gemeente c.q. provincie of ten laste te leggen van het fractiebudget. Het verdient dus aanbeveling navraag te doen bij uw griffier. Algemene voorwaarden U wordt verzocht om vooraf aan de inschrijving of aanvraag de algemene voorwaarden achter in deze studiegids door te nemen. Daarin staat onder andere vermeld dat de SGP zich het recht voorbehoudt om cursussen te annuleren bij onvoldoende aanmelding. Ook wordt een verzoek voor een cursus op locatie alleen toegewezen als de cursusleider op de betreffende datum en tijd beschikbaar is en de aanvraag voor de gestelde termijn is ingediend. Bij het inschrijven voor de kadercursusdag of het aanvragen van een cursus op locatie stemt u in met deze voorwaarden. Voor meer informatie: zie de algemene voorwaarden achter in de studiegids. Op weg naar verkiezingen 2014 U ziet het: de SGP is hard op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van In de aanloop daarnaartoe wil ze haar raadsleden voorzien van scholing en vorming. Als u deelneemt aan de cursussen, horen wij graag van u hoe dit bevalt. Wat zijn uw positieve ervaringen? Welke onderdelen lenen zich voor verbetering? Ontbreken er nog cursussen in het programma? We horen het graag. Al uw opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar Op deze wijze werken we met elkaar aan een nieuw studieprogramma voor de volgende raadsperiode. Om samen de SGP een scherper politiek profiel te geven. Doet u mee? 12 SGP-studiegids

12 SGP-studiegids

13

14 1 Module Debat & Vaardigheden In deze module staan debatvaardigheden centraal. Uit de verschillende debatvormen die er bestaan, wordt in deze module specifiek gekozen voor het debat in de raadsvergadering. In vier cursussen, namelijk Effectief overtuigen, Word Obama in één dag, Initiatief in het debat en de eenmalige cursus Debatteren in verkiezingstijd, komen zo veel mogelijk aspecten van het debat aan de orde. Het resultaat is dat raadsleden met nieuwe ervaringen naar huis gaan en in hun gemeenteraadzaal het geleerde kunnen inbrengen. Naast de specifieke debatcursussen vallen ook de cursussen Van gelijk hebben naar gelijk krijgen, Hoe vang ik een rat? en Snellezen binnen deze module. In de cursus Van gelijk hebben naar gelijk krijgen wordt geleerd een eigen persoonlijke voorkeurstijl te ontwikkelen om goed te overtuigen in allerlei situaties. In Hoe vang ik een rat? worden raadsleden weerbaar gemaakt tegen het gebruik van drogredenen. De cursus Snellezen leert raadsleden in drie uur tot twee keer sneller lezen, met de mogelijkheid om dit door zelfstudie uit te bouwen tot vier keer sneller lezen. In elke cursus komen oude en nieuwe vaardigheden aan de orde. Aan de ene kant is er een stukje herhaling en daardoor versterking van de al aanwezige kennis. Aan de andere kant worden er ook nieuwe vaardigheden aangeleerd, zoals het schitteren in de eerste minuut, het toepassen van retorische technieken en het kunnen pareren van kritische vragen. Voor de specifieke debatcursussen worden twee dagdelen uitgetrokken, de overige cursussen duren één dagdeel. Met uitzondering van de cursus Snellezen worden alle cursussen in deze module gegeven door Debat.NL. Deze organisatie heeft ervaren debaters in huis die hun sporen hebben verdiend tijdens Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen. Door de goede samenwerking tussen het SGP-bureau en Debat.NL worden de cursussen op maat gemaakt voor SGP-politici, waarbij er speciale aandacht is voor het overbrengen van de Bijbelse politieke noties. De cursus Snellezen wordt gegeven door trainingsorganisatie Effectivitijd. Moduleoverzicht Cursus Datum Cursusleider 1.1 Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) 1 oktober 2011 Debat.NL 1.2 Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Voorjaar 2012 Debat.NL 1.3 Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) 2 april 2011; Debat.NL Najaar 2012; Voorjaar Debatteren in verkiezingstijd Najaar 2013 Debat.NL 1.5 Van gelijk hebben naar gelijk krijgen 2 april 2011; Debat.NL Najaar Hoe vang ik een rat? 1 oktober 2011; Debat.NL Voorjaar Snellezen Voorjaar 2012 Effectivitijd SGP-studiegids

15 16 SGP-studiegids

16 Scholing bevordert de helderheid van je boodschap Interview Naam: Kees van der Staaij Politieke functie: Fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de SGP Leeftijd: 42 jaar Voormalig beroep: Jurist bij de Raad van State Waarom is het belangrijk dat SGP ers zich laten scholen? Allereerst komt professionaliteit je geloofwaardigheid als politicus ten goede. Cursussen uit de module Debat & Vaardigheden zijn absoluut een must. Verder bevordert scholing ook de helderheid van je boodschap. De module Communicatie & SGP-gedachtegoed is dus een aanrader. Heeft u zelf wel eens cursussen gevolgd? In het verleden heb ik veel soortgelijke cursussen als die in de SGP-studiegids gevolgd. Vooral binnen mijn werk bij de Raad van State, op het terrein van tekstschrijven en management. Later in de politiek ben ik me meer gaan richten op debattrainingen. En heeft het nog wat opgeleverd? Jazeker. Bijvoorbeeld dit: als je een punt per se kwijt wilt, tijdens een debat op radio of televisie, dan moet je daar gelijk zelf mee beginnen. Wanneer je je afhankelijk maakt van vragen die je gesteld worden, komt de essentie van je boodschap vaak niet aan bod. Om die essentie gaat het je toch? Welke boodschap wilt u (aankomende) politiek actieve SGP ers meegeven? Kort en krachtig formuleren en goed communiceren voorkomt een hoop misverstanden. Verder is het belangrijk om inhoudelijk altijd goed beslagen ten ijs te komen. Mocht er dan eens iets principieels aan de orde komen dat erg gevoelig ligt, dan word je veel serieuzer genomen! SGP-studiegids

17 1.1 Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) Door Debat.NL Debatvaardigheden spelen in de politieke arena een cruciale rol. Zowel richting de burger als richting medepolitici zijn debatvaardigheden onontbeerlijk. Uiteraard is ook bij het debatteren een goede voorbereiding het halve werk. Er zijn echter meer dingen van belang voor een goede debater. Zo leert de praktijk dat de eerste minuut van een debat bepalend is. Maar ook de wijze waarop een boodschap wordt overgebracht, bepaalt voor een groot gedeelte of de boodschap wordt onthouden. Leren overtuigen is zeer persoonsgebonden. Het is belangrijk om altijd jezelf te blijven. Er zijn echter wel technieken, tips en trucs die elke debater moet kennen. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Op welke wijze kunt u een debat goed voorbereiden? Wat kunt u nog meer doen dan uw bijdrage uitschrijven en rapporten lezen? Hoe bereiden ervaren debaters zich voor en wat kunt u daarvan leren? Hoe kunt u schitteren in de eerste minuut? Hoe houdt u een gloedvol betoog? Hoe zit een goed argument in elkaar en welke rol speelt de argumentatie van de ander hierin? Hoe brengt u uw boodschap over en hoe houdt u de aandacht vast? Inhoud Voorbereiding debat Sterke opening Presentatievaardigheden Opbouw en structuur Krachtige argumenten Bondig formuleren Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen 1 oktober 2011 Kadercursusdag 18 SGP-studiegids

18 1.2 Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Door Debat.NL Het startpunt van een debat is de eigen boodschap. Mensen overtuigen begint met een sterk eigen verhaal. De structuur van het betoog speelt hierbij een centrale rol. De gouden regel is: Zeg wat je gaat zeggen, zeg het, en zeg wat je gezegd hebt. Ook in het debat kan retorica een belangrijke rol spelen. Houd de zaken eenvoudig! Formuleringen die bij de toeschouwer blijven hangen en retorische technieken die mensen op het puntje van hun stoel houden, zijn vaak doorslaggevend bij het daadwerkelijke overtuigen. Ook adequaat kunnen reageren is een vaardigheid die in de raadzaal zeer belangrijk is. Het pareren van argumenten vormt een kunst op zich, waarachter een wereld aan technieken schuilgaat. Gedurende het debat kan er veel misgaan. Op een gegeven moment kan iemand bijvoorbeeld de grip op het debat verliezen en neemt een ander het initiatief over. Debaters moeten daarom niet alleen bedenken welk standpunt ze inbrengen, maar ook hoe ze anderen ertoe bewegen om over die specifieke invalshoek te praten. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Wanneer is een verhaal sterk en welke manieren zijn er om het eigen verhaal zo sterk mogelijk te maken? Wat zijn de belangrijkste technieken en trucs uit de retorica? Hoe kunt u meteen reageren en argumenten van opponenten weerleggen? Op welke manier houdt u grip op het debat? Inhoud Sterk betoog Retorica Effectief reageren Grip op het debat houden Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden Het verdient aanbeveling om eerst de cursus Effectief overtuigen te volgen. De cursus Word Obama in één dag biedt de gelegenheid voor een verdere uitbouw van de basis die in Effectief overtuigen is gelegd. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen Voorjaar 2012 Kadercursusdag SGP-studiegids

19 1.3 Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) Door Debat.NL Een debater moet niet alleen goed kunnen participeren in het debat, maar ook het debat kunnen sturen en daarmee de keuze van de onderwerpen bepalen. Goed onderbouwde standpunten zijn uiteraard voor iedere politicus belangrijk. Echter, de stijl van verschillende raadsleden kan drastisch verschillen. De ene persoon is rustig en bedachtzaam, een ander trekt meteen fel van leer. Waar de eerste opponent zich bedient van weloverwogen argumenten, kan het zomaar zijn dat de volgende een serie drogredenen op je afvuurt, of door scherpe vragen te stellen je in verlegenheid probeert te brengen. Al deze situaties vereisen bijzondere vaardigheden om daar op adequate wijze mee om te kunnen gaan. Een goede debater weet op al deze ontwikkelingen in een debat in te spelen, om zodoende het initiatief te behouden en het debat te sturen. Moeilijke tegenstanders met kritische vragen kunnen pareren en drogredenen kunnen herkennen zijn dus een must. Met zeer verschillende gesprekstechnieken is het mogelijk om de boodschap op overtuigende wijze kracht bij te zetten en het debat adequaat te kunnen voeren. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Welke mogelijkheden hebt u om het debat te sturen? Op welke wijze kunt u goede argumenten neerzetten en krachtig redeneren? Hoe kunt u op een goede manier in de aanval gaan, en niet (steeds) gelijk in de verdediging schieten? Welke technieken, tips en trucs zijn er om met allerlei verschillende tegenstanders om te gaan? Hoe gaat u om met kritische vragen? En wat te doen als u het antwoord even niet heeft? Hoe zet u verschillende manieren van non-verbale communicatie in en wat is de invloed hiervan op anderen? Inhoud Sturen van het debat Effectief argumenteren Lastige tegenstanders Kritische vragen pareren Drogredenen Overtuigend presenteren Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden Wie de cursussen Effectief overtuigen en Word Obama in één dag heeft gevolgd, heeft het debatteren al aardig in de vingers. In deze cursus wordt daarop verder gebouwd, om de deelnemers te vormen tot geoefende debaters. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen 2 april 2011; Najaar 2012; Kadercursusdag Voorjaar SGP-studiegids

20 1.4 Debatteren in verkiezingstijd Door Debat.NL In aanloop naar de verkiezingen vinden er veelvuldig openbare debatten plaats. Ook in dergelijke debatten draait het om overtuigen. Echter, het is niet zozeer de opponent die u wilt overtuigen, maar de meeluisterende en kijkende kiezers! Een (lijsttrekkers)debat biedt een goede gelegenheid om partijstandpunten bekend te maken en te promoten. Zo n debat verdient echter een aparte voorbereiding en een aparte debatstrategie in vergelijking met gewone debatten. Deze cursus is compleet toegesneden op uw eigen situatie. Aan de hand van de debatten die u de komende tijd gaat voeren en de onderwerpen die u wilt behandelen, gaan de trainers van Debat. NL aan de slag met het aanscherpen van uw standpunt, debattechniek en presentatie. Een goed debat is tenslotte een halve stem! Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Hoe overtuigt u kiezers, terwijl u niet direct met hen in debat bent? Met welke extra factoren moet u in een openbaar debat rekening houden? Op welke manier kunt u zichzelf profileren zonder uw authenticiteit te verliezen? Hoe zorgt u ervoor dat u goed overkomt op een zaal met mensen of op de radio/televisie? Inhoud Openbaar debat Overtuigen publiek Indruk maken Standpunt, argumentatie en presentatie Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Lijsttrekkers. Bijzonderheden Omdat deze cursus gericht is op de verkiezingen is het mogelijk deze afzonderlijk te volgen (los van de overige debatcursussen). Deze cursus wordt tijdens de regiotour in 2013 gecombineerd met de cursus Omgaan met de media. Hoe lang Wanneer Waar Een à twee dagdelen Najaar 2013 Kadercursusdag; cursus wordt in 2013 ook regionaal aangeboden SGP-studiegids

21 1.5 Van gelijk hebben naar gelijk krijgen Door Debat.NL Debatteren is niet in elke situatie effectief. Goed overtuigen bestaat ook uit het beheersen van verschillende stijlen en deze situationeel inzetten. De verschillende stijlen en de momenten waarop deze gebruikt kunnen worden, komen in deze cursus aan bod. Om verschillende stijlen aan te leren, is het belangrijk om de persoonlijke voorkeursstijl en de eigen drijfveren te kennen. Aan deze persoonlijke voorkeursstijl zal in de cursus aandacht worden besteed. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: In welke situatie is welke communicatiestijl effectief? Wat is het effect van een communicatiestijl op de toehoorder? Welke stijl is uw natuurlijke voorkeursstijl en welke stijlen kunnen aan het palet van vaardigheden worden toegevoegd? Op welke wijze kunt u anticiperen op verschillende situaties? Hoe kunt u schakelen tussen verschillende stijlen om een optimaal resultaat te behalen? Inhoud Verschillende communicatiestijlen Omgaan met weerstand Persoonlijke motivatie en drijfveren Situationeel schakelen Gelijk hebben omzetten naar gelijk krijgen Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Hoe lang Wanneer Waar Een dagdeel 2 april 2011; Najaar 2012 Kadercursusdag 22 SGP-studiegids

22 1.6 Hoe vang ik een rat? Door Debat.NL Vaak laten mensen zich makkelijk uit het veld slaan door drogredenen. Drogredenen zijn een soort ratten; ze kunnen veel schade aanrichten en zijn moeilijk te vangen. Wie door de drogredenen en politieke spelletjes heen weet te prikken, staat een stuk sterker. Het is echter nog beter om de (debat)omgeving zodanig te beïnvloeden dat ratten minder kans krijgen. Er bestaan diverse manieren om een discussie in goede banen te leiden en langs mogelijke valkuilen te laveren. Het herkennen van drogredenen is de eerste stap. Wie ze vervolgens probeert te bestrijden, zal geconfronteerd worden met weerstand bij de ander. In de praktijk blijkt dat mensen het vaak erg lastig vinden om met deze weerstand om te gaan. Het stellen van een goede vraag is een van de machtigste wapens die een spreker tot zijn beschikking heeft. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Hoe kunt u effectief grip houden op een discussie en rattengedrag actief voorkomen? Hoe voorkomt u dat uw standpunt belachelijk wordt gemaakt of hoe pareert u dit? Hoe gaat u om met raadsleden die het debat constant frustreren, bijvoorbeeld door interrupties? Hoe zijn de verschillende soorten drogredenen opgebouwd en wat is het kenmerkende verschil met een goed argument? Uit welke argumenten bestaat een goede reactie precies? Hoe kan uw eigen boodschap fier overeind blijven staan, zelfs wanneer u niet goed weet hoe u om moet gaan met de argumentatie van de ander? Op welke wijze kunt u weerstand bij de ander herkennen en actief verlagen? Hoe kunt u door effectieve vragen rattenstreken onderuithalen? Inhoud Voorkomen is beter dan genezen Assertiviteit Drogredenen Effectief reageren Omgaan met weerstand Kunst van het vragen stellen Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden De cursus is gebaseerd op het boek Hoe vang ik een rat? Hoe lang Wanneer Waar Een dagdeel 1 oktober 2011; Kadercursusdag Voorjaar 2013 SGP-studiegids

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Trainingstraject gemeente Bronckhorst

Trainingstraject gemeente Bronckhorst Trainingstraject gemeente Bronckhorst Datum 18 januari 2015 Op verzoek van Gemeente Bronckhorst Mariëlle van der Leur, griffier Contactpersoon Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 of 06-40516523

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Trainingstraject Gemeenteraad Geldermalsen

Trainingstraject Gemeenteraad Geldermalsen Trainingstraject Gemeenteraad Geldermalsen Datum 1 december 2014 Op verzoek van Gemeente Geldermalsen Max Vermeulen, Hermie van Ommeren & Conny Smeekes Contactpersoon Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl

Nadere informatie

Raadspiegel Gemeente Dordrecht

Raadspiegel Gemeente Dordrecht Raadspiegel Gemeente Dordrecht Datum 3 april 2015 Op verzoek van Gemeente Dordrecht Sam Vooren Observant Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 of 06-40516523 www.debat.nl Introductie Onlangs heeft Alex

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers

Nadere informatie

In gesprek met de kiezer: flyeren, enquêteren en campagnevoeren op straat

In gesprek met de kiezer: flyeren, enquêteren en campagnevoeren op straat Aanbod GroenLinks Academie Het hele aanbod van de Academie kan als maatwerk verzorgd worden in jouw afdeling, regio of provincie. Heb je belangstelling voor een open-inschrijvingtraining, neem dan contact

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

20 tips voor een goed debat!

20 tips voor een goed debat! 20 tips voor een goed debat! Moedig elkaar aan tijdens jullie voorbereidingen en de wedstrijd. Geef elkaar tips en zoek samen de sterktes en zwaktes van de argumenten. Je kan veel leren van elkaar, ook

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers 5.

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

I N H O U D Wet maatschappelijke ondersteuning Veiligheid Ruimtelijke ordening en bouwen Gemeentefinanciën Sociale zaken en armoedebeleid

I N H O U D Wet maatschappelijke ondersteuning Veiligheid Ruimtelijke ordening en bouwen Gemeentefinanciën Sociale zaken en armoedebeleid Raadslid is een mooi vak. Als raadslid mag u over de meest uiteenlopende zaken meebeslissen. U komt in veel verschillende situaties waarin u om uw mening wordt gevraagd. Maar wat is bij al die verschillende

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Persoonlijke overtuigingskracht

Persoonlijke overtuigingskracht Vermande Studiedagen Trainingen voor uw persoonlijk succes Snellezen, Mind Mapping en geheugentechnieken voor juristen Persoonlijke overtuigingskracht 21 november 2007 Hotel Lapershoek Hilversum 11 december

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Hujo - Humanistische Jongeren VZW presenteert in samenwerking met dehuizenvandemens en demens.nu 20 TIPS HANDLEIDING

Hujo - Humanistische Jongeren VZW presenteert in samenwerking met dehuizenvandemens en demens.nu 20 TIPS HANDLEIDING Hujo - Humanistische Jongeren VZW presenteert in samenwerking met dehuizenvandemens en demens.nu 20 TIPS HANDLEIDING 2017 DE VOORRONDES 6 DIGIMORES DEBATWEDSTRIJD BIBLIOGRAFIE *Van Looy, L.; Coninx, M.;

Nadere informatie

Meerdaagse. Programma s. Eendaagse Trainingen. Persoonlijke Overtuigingskracht. Communiceren voor Leiders. Communicatieprofessionals

Meerdaagse. Programma s. Eendaagse Trainingen. Persoonlijke Overtuigingskracht. Communiceren voor Leiders. Communicatieprofessionals Eendaagse Trainingen Meerdaagse Programma s Persoonlijke Overtuigingskracht Luisteren & Beïnvloeden Overtuigen voor Financials Debatteren Overtuigen in de Media Opleidingstraject Communiceren voor Leiders

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012

Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012 Samen sterk Werken aan regionalisering, profilering en synergie Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012 Bestuurdersvereniging ChristenUnie Postbus 439 3800 AK Amersfoort 033-422 69 69 bestuurdersvereniging@christenunie.nl

Nadere informatie

Kandidatenlijst. U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor.

Kandidatenlijst. U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor. Kandidatenlijst U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor. Nr NAW-gegevens Persoonlijke noot Foto 1 Naam: C.M. (Marco) Verloop

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Inleiding Jonge Democraten barsten van het talent. Vooral (voormalig) leden van het kader hebben ervaring opgedaan met intensief samenwerken, leiding geven en campagne

Nadere informatie

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger Jeroen van Urk: Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger (Van links naar rechts) Imrat Verhoeven, Petra Tiel en Jeroen van Urk 16 TIJDSCHRIFT Competenties van raadsleden

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Vakkundig Voorzitten

Gemeente Dordrecht. Vakkundig Voorzitten Offerte Gemeente Dordrecht Vakkundig Voorzitten Opdrachtgever Gemeente Dordrecht De heer S. Vooren Mail: s.vooren@dordrecht.nl Offerte informatie Auteur: Lianne de Jong Versie: 2.0 Datum: 15 maart 2011

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

20 tips voor een goed debat!

20 tips voor een goed debat! 20 tips voor een goed debat! Moedig elkaar aan tijdens de voorbereidingen met suggesties. Laat elkaar weten waar de sterktes en zwaktes van het argument zitten en help elkaar te anticiperen op tegenargumenten.

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren www.bureauspraakwater.nl Overtuigen, spreken en presenteren INHOUD VAN DE TRAINING Deze training combineert de meest waardevolle aspecten van onze

Nadere informatie

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Procederen voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren en mondelinge

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING De Jan Schaper-leergang 2 Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP. Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

WERKBLAD 3 KNOP En dan (pas) werven

WERKBLAD 3 KNOP En dan (pas) werven WERKBLAD 3 KNOP En dan (pas) werven Het is vaak het eerste waar aan gedacht wordt als het gaat over leden werven: een folder of mailing. Het juiste middel werkt alleen voor de goede deel- of doelgroep.

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 13R5541 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest Inleiding Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010

Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010 Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010 Aanleiding Op 3 maart 2010 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de lokale democratie is het belangrijk dat zoveel

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag.

Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Feedbackvragen Overtuigen en presenteren Vraag 1 Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je die al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

Vervolg. Blijf scherp! Gemeente Leiderdorp t.a.v. Tineke Zantingh. 25 februari 2011, Haarlemmermeer

Vervolg. Blijf scherp! Gemeente Leiderdorp t.a.v. Tineke Zantingh. 25 februari 2011, Haarlemmermeer Vervolg Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp t.a.v. Tineke Zantingh 25 februari 2011, Haarlemmermeer Uw verzoek Op 22 februari jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Leiderdorp en

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie