10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden."

Transcriptie

1 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt om aan alle maatschappelijke problemen. ontwikkelen van beleid, nemen Procesbegeleiden Zorgen voor veiligheid. De openbare ruimte inrichten en beheren. Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. De taken van de overheid zijn zeer divers. En steeds weer worden er nieuwe eisen aan de overheid gesteld. Want waar de overheid inwoners, ondernemers en andere deze partijen nu ook zelf het initiatief om problemen in de samenleving aan te pakken. Daarbij wordt de hulp van de overheid gevraagd. Maar het is de vraag in hoeverre de overheid een rol wil, kan of moet spelen. Welke rol u als overheid ook wil spelen, wij zorgen ervoor wensen uit de samenleving te kunnen voldoen. Naast kennis, spelen vaardigheden daarbij een steeds belangrijkere rol. In deze gids hebben we 10 onmisbare vaardigheden voor op een rij gezet. U vindt ze verspreid in deze gids. Overtuigen 22 KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 23 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA Regisseren

2 1. Argumenteren 1 Argumenteren Om uw collega, het college van B&W, de raad of andere belanghebbenden te overtuigen van uw ideeën, wilt u helder en duidelijk beargumenteren en beredeneren waarom u tot bepaalde conclusies bent gekomen. Daarbij is het verstandig het aantal argumenten en de kwaliteit van deze argumenten af te stemmen op uw doelgroep. Zijn doelgroepen betrokken omdat een voorstel of stelling voor hen direct grote implicaties heeft? Richt u zich dan op sterke argumenten. Laat de zwakke argumenten weg, want die worden er makkelijk uitgepikt en dat komt uw overtuigingskracht niet ten goede. Wilt u mensen overtuigen van ideeën, waarbij zij niet direct betrokken zijn? Kies dan voor een enorme hoeveelheid aan argumenten, waarbij de kwaliteit van ondergeschikt belang is. 50 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 51

3 2. Beïnvloeden Beïnvloeden Voor veel mensen heeft beïnvloeden een negatief karakter. Toch zijn we elkaar, bewust of onbewust, verbaal of non-verbaal, continu aan het beïnvloeden. Bij complexe vraagstukken is het lastig tot oplossingen te komen zonder enige vorm van beïnvloeding. Het gaat er om anderen enthousiast te maken voor uw ideeën, zonder dat u uw zin doordrijft en uw gesprekspartners in hun waarde laat. Situaties waarop u invloed wilt uitoefenen verschillen steeds. Zorg er dan ook voor dat u over verschillende beïnvloedingsstrategieën beschikt, zodat u deze kunt toepassen op het juiste moment. Maak verbinding met de ander. Alleen dan kunt u effectief invloed uitoefenen op de gedachten en het gedrag van mensen en groepen om u heen. 118 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 119

4 3. Netwerken 3 Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten die u verder kunnen helpen in uw werk, uw carrière en uw privéleven. Maar ook bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Om inzicht te krijgen in de belangen van alle betrokken partijen kan een groot netwerk behulpzaam zijn bij het verzamelen van gegevens. U kunt uw netwerk ook inzetten om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen. Netwerken is geven en nemen. Help dus ook anderen in uw netwerk als zij daar om vragen. Op die manier helpt u elkaar en bouwt u aan een sterk netwerk. De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Hou dat steeds in uw gedachten wanneer u uw netwerk gebruikt, onderhoudt en uitbreidt. 142 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 143

5 4. Onderhandelen 4 Onderhandelen Waar oplossin- gen gevonden moeten worden voor problemen in de samen- leving, bestaat de kans op tegengestelde belangen en andere meningen. Conflicten liggen dan op de loer. In het effec- tief hanteren van conflicten speelt onderhandelen een belangrijke rol. Een vaardig onderhandelaar weet bevredigende resultaten te behalen én daarbij een goede relatie te behouden met de andere partij. Er bestaan verschillende methodieken die u in staat stellen constructief om te gaan met conflicten en doeltreffend te onderhandelen. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel. Wat is uw uitgangspositie? Wat wilt u precies bereiken? En heeft u een goede inschatting gemaakt van wat de andere partij precies wil? Zorg dat u op deze vragen een antwoord hebt, voordat u onderhandelingen ingaat. 166 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 167

6 5. Onderzoeken Onderzoeken Om de juiste oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken wilt u zich baseren op juiste gegevens, waarnemingen en veronderstellingen. Ogen en oren open houden om ontwikkelingen in het werkveld te signaleren. Zelf op onderzoek uitgaan om situaties in kaart te brengen. En de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig in kaart brengen. Het zijn allemaal elementen die van essentieel belang zijn om de juiste beslissingen te maken. Onderzoeken gaat dan ook verder dan het kennen en toepassen van verschillende onderzoeksmethoden. Daarnaast is het de kunst gegevens op de juiste manier te analyseren en interpreteren. Om zodoende de juiste conclusies te trekken. En zorg ervoor dat u verschillende overwegingen grondig uiteen zet en uw bevindingen helder presenteert. 190 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 191

7 6. Overtuigen 6 Overtuigen U weet zeker dat u gelijk heeft, maar dat betekent niet altijd dat u ook gelijk krijgt. Om de werkwijze binnen uw organisatie te veranderen of de raad zover te krijgen dat uw voorstel wordt geaccepteerd is een flinke dosis overtuigingskracht soms onmisbaar. Alleen als u zelf overtuigd bent van uw boodschap, kunt u ook overtuigend zijn. De inhoud en de kwaliteit van uw mening en argumenten zijn bijna net zo belangrijk als de manier waarop u het brengt. Doet u het goed, dan kunt u met overtuigingskracht veel invloed uitoefenen. Om overtuigend op te kunnen treden is het daarnaast aan te raden om de kwaliteit van uw argumentenop de juiste waarde in te schatten en uw verhaal af te stemmen op uw publiek. 206 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 207

8 7. Presenteren 7 Presenteren Of het nu gaat om het presenteren van oplossingen in een beleidsadvies of om het presenteren van oplossingen aan belangengroepen, de wijze waarop u uw boodschap over het voetlicht brengt is minstens zo belangrijk als de boodschap zelf. In een tekst vormt de structuur van uw betoog een belangrijke voorwaarde. En laat uw teksten altijd tegenlezen door een collega. Zij kunnen u helpen de zinsopbouw te verbeteren of nuances aan te brengen door andere woorden te gebruiken. Verzorgt u een presentatie voor het management of voor een groep inwoners, dan is een goede voorbereiding het halve werk. Bedenk goed wat u wil bereiken en wat uw publiek precies verwacht. Dan staat u zelfverzekerd voor een groep. 232 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 233

9 8. Procesbegeleiden 8 Procesbegeleiden Veel vraagstukken zijn zo complex dat er vanuit verschillende belangen en disciplines naar gekeken moet worden om tot een goede oplossing te kunnen komen. Het creëren van draagvlak is daarbij essentieel. Het proces waarin de inhoud tot stand komt is dan minstens zo belangrijk als de uiteindelijke oplossing. Hoe complexer een project, des te belangrijker is het proces. Door goed na te denken over de te nemen stappen in het proces en het inzetten van de juiste procesinterventies, op de juiste manier, op het juiste moment, kunt u mensen in beweging krijgen, draagvlak verwerven en een positieve energie creëren. Wanneer vraagstukken op deze manier gestructureerd vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, wordt vaak meer bereikt dan vooraf werd gedacht. 252 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 253

10 9. Regisseren 9 Regisseren De tijd dat u van achter uw bureau beleid aan het maken was is voorbij. U bent continu in overleg met de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met bestuurders en de politiek. Maar ook met alle betrokken partijen uit de ambtelijke organisatie. Om tot breed gedragen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te komen, wilt u alle spelers in het spel betrekken. Daarmee bent u eigenlijk de regisseur van het beleid. De wijze waarop u regie voert kan telkens verschillen. Want elke situatie vraagt om een andere aanpak en opstelling van de overheid. Het gaat erom in de verschillende situaties de juiste vorm van regie voeren toe te passen. Soms bent u de visionaire regisseur, dan weer de uitvoeringsgerichte regisseur. En in andere gevallen juist weer de beheersingsgerichte- of de faciliterende regisseur. 280 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 281

11 10. Verbinden 10 Verbinden Als ambtenaar bent u voortdurend bezig met het afwegen van verschillende belangen. U zoekt naar oplossingen die het gezamenlijk belang dienen, boven het individueel belang. Maar tegelijkertijd wilt u ook dat partijen met tegen gestelde belangen, begrip hebben voor elkaars situatie. Het is aan u om partijen met elkaar te verbinden en te zorgen voor constructief overleg. Op die manier worden situaties vanuit verschillende invalshoeken belicht en krijgen alle betrokkenen inzicht in elkaars situatie. Door begrip te creëren voor verschillende standpunten kunt u conflicten voorkomen en tot praktische oplossingen komen. En door alle betrokkenen met elkaar te verbinden, kan soms tot betere oplossingen worden gekomen dan u zelf had bedacht. 316 VRAAG EEN GRATIS STUDIEADVIES AAN VIA KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE DATA EN LOCATIES OP 317

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw Omgaan met weerstand 05012010 iw Wat je ook wilt veranderen in een organisatie, vroeg of laat roept je actie ook tegenkrachten op. Rationele bezwaren en praktische belemmeringen, maar ook tegenkrachten

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Wie ben ik om iets te vinden van collega s?

Wie ben ik om iets te vinden van collega s? Normatieve professionalisering (4): werkveld onderwijs Wie ben ik om iets te vinden van collega s? Hoe kan in arbeidsorganisaties bezinning op professionele waarden worden vormgegeven in de hectische praktijk

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie