Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?"

Transcriptie

1 Dit deel van 6.2 hoort bij de HC De republiek Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht en de bloei in economische en cultureel opzicht van de Nederlandse republiek. Opstand o.a. voortgekomen uit een afkeer van de politiek van centralisatie van Filips II. Opstandige gewesten en steden wilden autonomie behouden (particularisme), dit was goed te herkennen in de staatsinrichting van de Republiek der Zeven Verenigden Provinciën = soort statenbond = bond van 7 zelfstandige gewesten (provinciën) elk gewest regelde zijn eigen zaken in de Gewestelijke Staten Samenwerking in de Staten Generaal bij: de buitenlandse politiek, defensie en daarmee verbonden financiën. het bestuur van de Generaliteitslanden (b.v. veroverde gebieden Brabant en Zeeuws Vlaanderen) De belangrijkste mannen in de Republiek waren de raadspensionaris en de stadhouder. Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Staten Generaal Ieder gewest stuurde vertegenwoordigers naar de Staten Generaal in Den Haag Besluiten waren alleen mogelijk als iedereen het ermee eens was. Maar in praktijk was de stem van het gewest Holland vaak doorslaggevend. 1

2 Tijd van regenten en vorsten 6.2 Wie heeft de macht? Een aantal raadspensionarissen van het gewest Holland tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: Johan van Oldenbarnevelt Onthoofd na conflict met stadhouder Maurits , Jacob Cats Was ook dichter vadertje Cats Johan de Witt vermoord door prinsgezinden De raadspensionaris Raadpensionaris (ook geschreven als raadspensionaris) was de titel van de belangrijkste ambtenaar en rechtskundig adviseur van de staten van zowel het gewest Holland als het gewest Zeeland. De raadpensionaris, tot 1617 landsadvocaat genaamd, leidde de afvaardiging van de staten van Holland naar de Staten Generaal. Omdat de gewesten Holland en Zeeland meer dan de helft van de belastingen betaalden fungeerde deze raadpensionaris in wezen vaak als de hoogste bestuurder van de gehele Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vergelijkbaar met de huidige minister president en minister van buitenlandse zaken. 2

3 Een aantal stadhouders in dienst van de Staten Generaal : : Frederik Hendrik van Oranje : Willem II van Oranje : Willem III van Oranje : Willem IV van Oranje Nassau : Willem V van Oranje Nassau De Stadhouder Oorspronkelijk was de stadhouder een edelman die namens de landsheer bij diens afwezigheid in één of meerdere gewesten voor hem het gezag uitoefende. Met het Plakkaat van Verlatinghe in 1581 werd de landsheer afgezworen. Daardoor was de functie in feite overbodig geworden. Toch werd besloten hem in ere te houden. De reden was dat men de belangrijkste aanvoerders van de opstand, onder wie Willem van Oranje, een hoofdfunctie in de uitvoerende macht wilde geven, zonder ze tot landheer te laten uitgroeien. In de gewesten maar ook vaak in De Republiek oefende de stadhouder de hoogste militaire functies uit: als kapitein generaal van het leger en admiraal generaal van de vloot. De stadhouders voeren nooit mee met de vloot, maar als admiraal generaal waren ze wel opperbevelhebber. Officieren tot een bepaalde rang werden door hen benoemd. Raadspensionaris (ook landsadvocaat genoemd) hoogste bestuursambtenaar van de Staten van Holland benoemt Staten Generaal bestaat uit afgevaardigden van de gewesten Regelde; Buitenlandse politiek Defensie Bestuur Generaliteitslanden sturen Gewestelijke Staten bestaat uit afgevaardigden van de adel / steden (regenten) regelden: eigen bestuur provincie eigen rechtspraak eigen belastingen kerkelijke zaken benoemt Stadhouders Legeraanvoerders & voorzitters Gewestelijk Staten leden van het huis van Oranje Nassau, meestal waren er twee stadhouders sturen sturen Platteland geleid door de adel Steden geleid door de Burgemeester en het vroedschap (gemeenteraad) hierin zaten de regenten (bestuurders, rijke burgers) 3

4 Het machtsconflict tussen de raadspensionaris en de stadhouder Maurits Raadpensionaris van het gewest Holland Beslist over financiën en militaire acties Beschermen zeehandel was het belangrijkste, wilde minder geld uitgeven aan landleger. Voorstander wapenstilstand met Spanje dit was immers gunstig voor de handel en financiën. (12 jarig bestand ) Kiest voor de religieuze stroming van Arminius Opperbevelhebber van het leger Verweet Oldenbarnevelt roekeloos gedrag bij gedwongen aanval op Duinkerken (Slag bij Nieuwpoort, 1600) Bezuinigen op het leger zou de positie van de stadhouder verzwakken. Verdere aantasting macht van stadhouder dus voorstander van hervatting van de strijd tegen Spanje. Spanje was in zijn ogen toen op z n zwakst en hij wilde het verslaan. Kiest voor de religieuze stroming van Gomarus Conflict Arminius leider van de Remonstranten of rekkelijken. Nadruk op tolerantie; zo hadden ze een vrijere opvatting over de interpretatie van de bijbel en geloofden niet in predestinatie. kiest voor tolerantie en dus voor Arminius Aanhangers werden ook wel staatsgezinden genoemd. Voorstanders van de republiek en de macht van de regenten. Medestanders met name onder de rijke burgers / regenten. Gomarus leider van de Contra remonstranten of preciezen De mens heeft geen invloed op zijn eeuwige bestemming (predestinatie),calvinisme moest tot in de uiterste consequentie in samenleving worden doorgevoerd. Maurits, kiest voor Gomarus. Hij is voor een calvinistische eenheidskerk. Voor hem gold Cuius regio, eius religio de bestuurder bepaalt s lands godsdienst. Aanhangers werden ook wel prinsgezinden (orangisten) genoemd. Steunden de zoon van Willem van Oranje, Maurits in zijn aanspraken op een Nederlandse troon of stadhouderschap. Medestanders met name onder het gewone volk de 'kleyne luyden. Conflict 4

5 Het machtsconflict tussen de raadspensionaris en de stadhouder Maurits Van Oldenbarnevelt werd bang voor een staatsgreep van Maurits. Om macht Maurits te beperken kwam hij met de Scherpe Resolutie : Hollandse steden mochten zelf soldaten in dienst nemen om opstandjes (van b.v. contraremonstranten) aan te kunnen pakken. De Staatse troepen (leger van de Staten Generaal o.l.v. Maurits) moesten in het gewest Holland voortaan de lokale stadsbestuurders gehoorzamen. Maurits Zag deze Scherpe Resolutie als een ondermijning van zijn gezag als de opperbevelhebber van het Staatse leger en als middel om de contraremonstranten aan te pakken. Dit was voor Maurits niet acceptabel en hij pleegde daarna inderdaad een staatsgreep. Conflict Het machtsconflict tussen de raadspensionaris en de stadhouder Maurits Gearresteerd en na een schijnproces ter dood veroordeeld (1619) Maurits Hervatte de strijd met Spanje vanaf

6 Historische bron een gedicht van Vondel. Vraag, was Vondel staats of prinsgezind? Historische bron, een prent. Vraag: was de tekenaar staats of prinsgezind? De oorlog tegen Spanje kostte de staat handenvol geld en belemmerde de handel. Maurits was tegen een wapenstilstand omdat het Spaanse leger danig verzwakt was. Door Maurits werd een wapenstilstand met het katholieke Spanje wantrouwend bekeken. Maurits zou in de wapenstilstand een list van de vijand vermoeden om het katholieke geloof terug te brengen. Van Oldenbarnevelt en zijn medestanders staan links vooraan bij een jezuïet (katholiek). In In het midden probeert een als monnik vermomde vermomde duivel, Nederlandse duivel, Nederlandse Leeuw en Belgica Leeuw in en de Belgica Hollandse in de Tuin Hollandse met een Tuin olijftak met een tot vrede olijftak te tot verleiden. vrede te Rechtsboven verleiden. Rechtsboven schudt Maurits schudt aan de Maurits grote zeef aan genaamd de grote 'Hooch zeef genaamd Nodich'. 'Hooch In de lucht Nodich'. verdrijft In de Tijd lucht de verdrijft furiën Twist, Tijd de Bedrog furiën en Twist, Geweld. Bedrog en Geweld. 6

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland?

Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland? Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland? door Gerard Weel 19 maart 2005, St. Jozefdag De maand maart is voor veel ouders de maand om tot een schoolkeuze te komen

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Dynamiek en Stagnatie

Samenvatting Geschiedenis Dynamiek en Stagnatie Samenvatting Geschiedenis Dynamiek en Stagnatie Hoofdstuk 1 De Hanze: bondgenootschap van kooplieden en steden die elkaar handelsprivileges gaven en desnoods met geweld voor hun gemeenschappelijke belangen

Nadere informatie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van Grieken en Romeinen 3000 v C - 500 n C Oudheid tijd van monniken en ridders 500-1000 vroege Middeleeuwen tijd van steden en staten 1000-1500 hoge

Nadere informatie

Een War and Society -geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog 1

Een War and Society -geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog 1 bmgn - Low Countries Historical Review Volume 129-3 (2014) pp. 51-72 Een War and Society -geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog 1 pepijn brandon 51 A War and Society History of the Eighty Years War

Nadere informatie

Regeerders in een rijtjeshuis

Regeerders in een rijtjeshuis Tekst 2 Onderstaande tekst is een bewerking van een toespraak die Frits van Oostrom hield als President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en die op 6 januari 2007 gepubliceerd werd

Nadere informatie

Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement

Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement Uw stem in Europa sinds 1958 In 2008 bestaat het Europees Parlement 50 jaar. Het Parlement werd opgericht bij de instelling van de Europese Economische

Nadere informatie

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme INHOUD Voorwoord 5 Ter inleiding 6 Een joodse benadering 9 Een westers-christelijke benadering 15 Oorlog

Nadere informatie

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld Van kauri tot euro De geschiedenis van het geld Voorwoord 2 Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York Voorwoord Deze uitgave van de Stichting Henry Hudson 400 is mede mogelijk

Nadere informatie

Van modeldemocratie. mislukte staat. Het conflict in Mali. Analyse

Van modeldemocratie. mislukte staat. Het conflict in Mali. Analyse 14 Ap: 2013nr7 Van modeldemocratie tot mislukte staat Het conflict in Mali Kees Homan De Republiek Mali werd tot voor kort wel beschouwd als een rolmodel voor democratie in West-Afrika. Het land was dan

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 1 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN CHANOEKA

HET VERHAAL VAN CHANOEKA HET VERHAAL VAN CHANOEKA Op de 25e dag van de joodse maand Kislew begint Chanoeka, een feest dat acht dagen duurt. Met Chanoeka denken we terug aan een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van het

Nadere informatie

Ons leger wordt steeds. leger

Ons leger wordt steeds. leger Ons leger wordt steeds leger Robin Utrecht/ANP 14 KIJK 9/2012 Wanneer gaan we het eindelijk Europees aanpakken? Door de economische crisis bezuinigen Europese landen Nederland voorop fors op hun defensie-uitgaven.

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland Antisemitisme in Nederland 1860-1940 Waarom Nederland betrokken dient te worden bij het vergelijkend historisch racisme-onderzoek. Doctoraalscriptie: Sociale Geschiedenis Student: Paul Hendriks Inschrijfnummer:

Nadere informatie

Wel of geen handen schudden?

Wel of geen handen schudden? - FACTSHEET HANDEN SCHUDDEN - Wel of geen handen schudden? Samenvatting De afgelopen jaren is meerdere malen veel te doen geweest rondom mannen die, op grond van hun religieuze overtuiging, weigeren vrouwen

Nadere informatie

Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek.

Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek. Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek. Hoofdstuk 1. Codificatie. 1. Begripsbepaling. De Romeinen maakten onderscheidingen in het

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

1 Van jagers naar boeren

1 Van jagers naar boeren Van jagers naar boeren De ontmoeting Ongeveer 000 jaar geleden leefden er in Limburg groepen mensen die op verschillende manieren zorgden voor hun levensonderhoud. Sommige groepen hielden zich in leven

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

De Maatschappij tot Nut van t Algemeen

De Maatschappij tot Nut van t Algemeen De Maatschappij tot Nut van t Algemeen Aan het eind van de achttiende eeuw was Nederland een kleine natie aan de rand van het grote Europa. Nederland werd gekenmerkt door zijn lokale en regionale vrijheid

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Hoe een spook weer mens wordt

Hoe een spook weer mens wordt Hoe een spook weer mens wordt De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005 Hoe

Nadere informatie