JAARPLAN documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2014 documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013 AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Algemeen...4 KNRB...4 Meerjarenambities...4 Activiteiten Topsport...6 Activiteiten Sportparticipatie Imago en beleving Bijlagen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 2

3 1. Voorwoord Van de Voorzitter: een veelbewogen jaar Beste Leden, roeiers, KNRB personeelsleden, sponsors en andere betrokkenen, eigenlijk wisten we wel dat 2013 een veelbewogen jaar zou worden, omdat we het jaar begonnen met het maken en daarna doorvoeren van de nieuwe opzet voor topsport. Daarbij konden we dankbaar constateren dat er uit alle hoeken hulp en advies werd aangeboden. Vaak belangeloos, of toch in elk geval zonder dat er een echte beloning tegenover stond. De resultaten van die inzet mogen er zijn. Natuurlijk sprongen de successen bij het Europees Kampioenschap en het Wereldkampioenschap het meest in het oog. De gouden plak voor de mannen-vier op het WK is historisch: nog nooit is deze medaille door Nederlanders gewonnen. Maar overal was er een nieuw élan. Zoals de stunt van Laga, die in Henley de Temple Cup won van Cambridge en Harvard! En de Nederlandse Championship 8, de Boston Babes 8 plus de Inge Jansen sterren acht die allemaal op de Head of the Charles lieten zien dat de US Rowing equipes op hun eigen grootste wedstrijd geklopt kunnen worden! Het vermogen om zulke prestaties te leveren was er al en is voortdurend aanwezig in ons land, bij en dank zij onze lidverenigingen. Het bewijs is nu geleverd: we hebben het in ons om een van de beste roei landen van de wereld te zijn. En dan werd ook nog bij Rotterdam het werkelijk prachtig aangelegde Willem Alexander Baan complex officieel geopend door toen nog net Kroonprins, nu Koning Willem Alexander der Nederlanden. Maar helaas, tegelijk diende de economische realiteit zich aan. Ik heb al eens eerder geschreven: het Nederlandse roeien is (te) sterk afhankelijk van subsidies. NOC NSF heeft minder geld te verdelen, en forse subsidies van VWS zijn ook weggevallen voor komend jaar. Het succes van topsport kostte geld - en in de loop van het jaar bleek dat we wel voor een deel, maar zeker niet voor alle extra kosten hulp van buitenaf gingen krijgen. Daarbij kwamen nog diverse andere kosten die veroorzaakt werden door ziekte en de gevolgen daarvan. Dat houden wij niet vol, en hoewel de verbeterde prestaties vrijwel zeker op termijn ook betere inkomsten kunnen opleveren, gaat dat niet snel genoeg om op de voet van 2013 door te kunnen gaan. Begon 2013 met een herziening bij topsport, het eindigt helaas met de reorganisatie die we in november bekend hebben gemaakt. Voorlopig even genoeg verandering zou je zeggen. Maar nee. Bij dit alles hebben we voor de zomer besloten om het plan voor uitbreiding van het OTC een extra kans te geven. En met een enorme inspanning is dit gelukt. Dank zij de Provincie Noord Holland kon een aanzienlijk bedrag worden toegevoegd aan de al toegezegde fondsen van de Gemeente Amsterdam en vele anderen. Daarmee kon het project doorgaan! Letterlijk alles was moeilijker of duurde langer dan we ooit gedacht hadden, maar de bouw is nu ook echt begonnen. Dus in een notendop: twee grote organisatorische veranderingen, een forse bezuiniging voor 2014, twee geweldige infrastructuur projecten, hele goede topsport prestaties, en als klap op de vuurpijl voor 2014: het Wereldkampioenschap op de Bosbaan. Er is veel gebeurd, en er gaat nog meer gebeuren. De KNRB is gelukkig erg sterk, mede dank zij de kracht van haar leden. Laten we er met zijn allen in 2014 alles uit halen wat er in zit! KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 3

4 2. Algemeen KNRB Het bestuur De KNRB is een vereniging van 116 roeiverenigingen. In totaal vertegenwoordigen de roeiverenigingen circa leden. Het bestuur van de KNRB bestaat uit de volgende leden: Frans Cornelis, voorzitter Quirine van Heek, penningmeester * Jan Willem Landman, secretaris Erik Kraak, commissaris marketing & sponsoring (tevens vice voorzitter) Chris IJsbrandy, commissaris topsport IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijdzaken / opleidingen Geri Donkervoort, commissaris sportparticipatie *Nadat de AV van 30 november 2013 akkoord Victor Maes deze bestuursfunctie overnemen. Meerjarenambities De visie voor het meerjarenplan is geformuleerd als: Roeien wordt een Nationale Sport. In 2013 is voortgang geboekt met het realiseren van de ambities, maar in het kader van de veranderende omstandigheden zullen voor 2014 een aantal veranderingen en bijstellingen plaatsvinden en zullen keuzes moeten worden gemaakt. De KNRB heeft vanaf 2014 te maken met dalende inkomsten van de Lotto gelden (-5%) vanuit NOC*NSF, bij een grotere behoefte aan fondsen voor de sector topsport. Dit maakt dat in de komende periode extra nadruk zal moeten worden gelegd op het werven van nieuwe sponsoren. Daarnaast is er volgend jaar een WK in Nederland, wat mogelijk extra druk zal leggen op het personeel en wordt er gebouwd aan de uitbreiding van het Olympisch TrainingsCentrum (OTC), wat ongetwijfeld ook tot extra druk zal leiden In 2014 zal in samenwerking met de verenigingen en sponsors worden gebouwd aan een sterke sectie topsport en aan een verbreding van de sport. Om voortgang te maken is gekozen om te werken vanuit twee sectoren: Topsport Sportparticipatie Met ondersteuning voor beide secties vanuit Imago en beleving, maar ook administratie, financiën en algemeen. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 4

5 In het jaarplan 2014 is er voor gekozen om kennisdeling als onderdeel van sportparticipatie op te nemen. Activiteiten 2014 Voor wat betreft de pijler Algemeen (algemene bureauzaken) wordt in 2014 accent gelegd op de volgende werkzaamheden: Een reorganisatie van het bondsbureau, waarbij de organisatie wordt omgevormd tot een kleinere slagvaardige organisatie. De organisatie is gebaseerd op een vernieuwde indeling, waarbij duidelijk gekozen is voor de roeipijlers topsport en sportparticipatie en de ondersteunende processen communicatie en sponsoring en financiën Het doorvoeren van kostenreductie op vaste kosten van de bureauorganisatie. Te denken valt aan telefoniekosten, frankeer en kopieerkosten en de aanschaf van kantoorartikelen. Zo kunnen frankeer en kopieerkosten worden teruggedrongen met digitalisering en het versturen van poststukken terug te dringen Optimaliseren van de ledenadministratie, een strakker debiteurenbeheer, het bijhouden van een actueel contracten en subsidieregister Het aanscherpen van proces en procedure afspraken van de interne organisatie Administratie voor de WK 2014 en WK 2016 De vermogensontwikkeling zal in lijn gebracht moeten worden met de toename van het risicoprofiel van de knrb Het organiseren van de inrichting en verhuizing van het bondsbureau naar de nieuwe locatie in het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan 10 (opleverdatum 15 juli 2014). Tevens het voor 1 augustus 2014 in goede staat achterlaten en opleveren van de tijdelijke kantoorruimte aan de Bosbaan 14 zodat de FISA hier op 10 augustus zijn intrede kan doen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 5

6 3. Topsport Inleiding De algemene uitgangspunten en doelen van het topsportbeleid staan verwoord in het door de ALV goedgekeurde KNRB Meerjarenplan (april 2013). In het KNRB Toproeien - Beleidsmanifest (juni 2013) zijn hierin de belangrijkste accenten en nuances aangegeven. Kerndoel blijft onze Top-5 Ambitie: in de jaren tot en met 2016 willen we bereiken dat het Nederlandse roeien structureel bij de beste 5 roeilanden van de wereld gaat behoren. World Class Performance Programma van de KNRB Om deze missie te volbrengen voert de KNRB een World Class Performance Programma (WCPP) uit. De drie speerpunten uit het WCPP zijn; Het Opsporen en Begeleiden van Beloften, Het Opleiden van Talent, Het Leveren van Topprestaties. Het WCPP bevat daarnaast de volgende ondersteunende processen: Prestatie Ondersteunend Specialisten Team Topsportaccommodaties en materialen Marketing, communicatie en sponsoring Organisatie en Leiderschap Het WCPP moet leiden tot de gewenste Output en Outcome. Kern- en ondersteunende processen KNRB TopRoeien Kernprocessen 001 Opsporen Zijinstroom 011 Kansrijke Toproei(st)ers Sport participatie 001 Opsporen Beloften 002 Competente Junioren Coaches Ondersteunende processen 003 Junioren Programma 004 Coupe 005 WJK 007 Samen Profcoaches SRV 006 Opleiden Talent 007 Competente RTC coaches 008/9 Talent programma 010 WK U23 Leren Presteren 012 Competente Topcoaches 013 Trainings-en Wedstrijdprogramma 014 Prestatie Ondersteunend Specialisten Team (Incl Technologie & Innovatie) 015 Topsportaccommodatie en Topsportmateriaal 016 Marketing, Communicatie en Sponsoring 017 Organisatie en leiderschap 018 RESULTATEN en 019 OUTCOME Secretariaat en Financiën KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 6

7 Activiteiten Het Opsporen en Begeleiden van Beloften Procesmatig gezien begint een talentenprogramma op het moment dat een talent als zodanig wordt geïdentificeerd en om die reden extra aandacht dient te krijgen. Voor een klein land is het van groot belang dat zoveel mogelijk mogelijke talentvolle sporters worden geïdentificeerd. Daarom is het beleidsmatig gezien nodig een aantal ondersteunende programma s te hebben, zoals systemen die talenteigenschappen kunnen onderscheiden, systemen om zoveel mogelijk talent te ontdekken en goed georganiseerde scoutingsystemen. In de meeste landen worden getalenteerde sporters eruit gehaald vanuit een sportspecifieke basis, door de nationale bonden. Er zijn echter ook een aantal landen waar een specifiek talentherkenningssysteem al op de basis- of middelbare school van kracht is, zoals vroeger in landen van het voormalige Oostblok en nu in Australië en China. De uitvoering van het jeugdtopsportprogramma wordt ondergebracht in de regio s en bij de verenigingen. Voor de begeleiding van junioren zijn hierbij de verenigingscoaches bijzonder belangrijk. Verenigingscoaches worden betrokken bij beleid en uitvoering er van. 001 Opsporen Activiteiten: Schoolroeien, Voorlichting, Talentkenmerken, Talentprofiel, Talentvolgsysteem. 002 Competentieontwikkeling van het Juniorenkader Activiteiten: Meerjaren OpleidingsPlan (MOP 1 ), coachopleidingen, coachplatform, regionale en nationale kaderclinics, nationale en internationale coachstages. 003 Verbeteren en intensiveren van primaire proces (roeiuren) Activiteiten: Meerjaren Opleidingsplan, Roeicongres, Regionale voorlichting van Verenigingen. 004 Selectie/directe voorbereiding/uitzending Coupe de la Jeunesse 005 Selectie/directe voorbereiding/uitzending WJK 3.2. Opleiden van Talent De tweede fase van het topsporterontwikkelingsproces is die waarin de getalenteerde toproei(st)er een uitgebreid en intensief trainingsprogramma volgt, waarin hij of zij zich tot in de top ontwikkelt. Dit is de talentontwikkelingsfase. Veel landen hebben inmiddels nationaal gecoördineerde programma s opgezet die de sportbonden ondersteunen in de realisatie van kwalitatief hoogstaande trainings- en competitieprogramma s en om de topsporters tegemoet te komen in de mogelijkheid om een topsportcarrière te combineren met een maatschappelijke. 006 Opleiden Activiteiten: Zij-instromers, Monitoren, Talentkenmerken, Talentprofiel, Talentvolgsysteem. 007 Competentieontwikkeling van het RTC-kader. Er is één nationaal opleidingsprogramma voor talent met als basis het OTC en de RTC s. 1 Opstellen Meerjaren OpleidingsPlan (MOP; dit plan is een vertaling van het Long-term Athlete Development Plan en is door de Canadese Roeibond opgezet en zal naar de Nederlandse praktijk vertaald worden). KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 7

8 De uitvoering van het opleidingsprogramma wordt deels ondergebracht in de regio s. Voor de begeleiding van talenten zijn hierbij de RTC coaches bijzonder belangrijk. Dit speerpunt behelst de professionalisering, voorlichting, opleiding, training en coaching van RTC coaches. Activiteiten: meerjaren opleidingsplan, coachopleidingen, coachsplatform, regionale en nationale kaderclinics, nationale en internationale coachstages. 008 Verbeteren en intensiveren van het primaire proces De omvang en inhoud van de trainingen waaraan talent kan deelnemen is toereikend volgens de standaarden van het MOP. Alle roeiers en begeleiders van de RTC s zijn beschikbaar om de roeitechnische uren te maken en de gestelde doelen te realiseren als opgenomen in het MOP. 009 Het aantal en het niveau van wedstrijden waaraan talent kan deelnemen is toereikend volgens de standaarden van het MOP. In het Aegon Nationaal roeiteam worden topploegen geformeerd. Dit zijn Medaillekandidaten en Kanshebbers richting Rio2016. Alle niet-topploegen (roeiers en roeisters typisch 4 tot 7 jaar vanaf het WK/OS podium, doch met perspectief op medailles WK 2017 en verder) en in niet-olympische nummers zijn opleidingsploegen. Hier is een overlap met het Aegon Nationaal Roeiteam. Selectie, directe voorbereiding en deelname aan FISU WK, Universiade, WK U23, WC/EK/WK/OS en allerlei andere (inter)nationale wedstrijden hebben een belangrijke rol in het werken aan procesdoelen (Te/Ta/Fys/Men/Team/Persoon), waaronder Winnen als ervaring. 010 Leren presteren, selectie/directe voorbereiding/uitzending WK u Leveren van Topprestaties Het logische gewenste gevolg van de talentherkennings- en ontwikkelingsfasen is om toproei(st)ers te ontwikkelen die in staat zijn op het hoogste niveau mee te kunnen doen. Maar veel roei(st)ers die wel potentie hebben deze top te bereiken, lukt het niet. Er zijn namelijk slechts enkele sporten waarin de sporter zoveel verdient dat alle onkosten kunnen worden betaald en hij of zij er zelfs iets aan overhoudt. Daarom voorzien veel landen de sporters van financiële ondersteuning ter compensatie van de onkosten van hun levensonderhoud en sportonkosten, zodat ze de mogelijkheden krijgen om daadwerkelijk middels de benodigde programma s hun topsportpotentieel waar te maken. Tenslotte is het nodig dat de topsporters voorbereid zijn op een leven na de sport, waarin ze nog steeds deel kunnen uitmaken van de topsportwereld. 011 Kansrijke Toproeiers Aegon Nationaal RoeiTeam De beste roeiers en roeisters van Nederland zijn opgenomen in het ANRT. Alle roei(st)ers van het ANRT zijn beschikbaar voor het programma en het realiseren van de gestelde doelen. 012 Competente Topcoaches Het coachteam is in omvang en kwaliteit toereikend om het gestelde doel te realiseren. 013 Trainings- en wedstrijdprogramma De omvang en inhoud van de trainingen waaraan het ANRT kan deelnemen is toereikend volgens de standaarden van een WCPP. Het aantal en het niveau van wedstrijden waaraan het ANRT kan deelnemen is toereikend volgens de standaarden van een WCPP. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 8

9 3.4. Ondersteunende processen 014 Prestatie Ondersteunend Specialisten Team Het begeleidingsteam is in omvang en kwaliteit toereikend om het gestelde doel te realiseren. De uitvoering van medische begeleiding, paramedische begeleiding, kracht- en conditietraining, voedingsbegeleiding en prestatiediagnose voor het ANRT wordt verder geprofessionaliseerd, geïntegreerd en gecentraliseerd. Integratie in trainingsplanning, monitoring en operatie. Materiaaltechnische en coaching ondersteunende innovaties en technologie die een bijdrage leveren aan het gestelde doel worden gerealiseerd in de jaren 2014 en 2015 en toegepast in Topsportaccommodatie en topmateriaal De beschikbare materialen (auto s, trailers, coachboten, portofoons, fietsen, trainingsmiddelen, coachondersteunende materialen) zijn in omvang en kwaliteit toereikend om het gestelde doel te realiseren. Voor het ANRT en de Opleiding dienen topboten beschikbaar te zijn op de momenten dat het voor hun programma noodzakelijk is. Dus zowel bij trainingen als bij wedstrijden in binnenen buitenland. Het materiaal moet geschikt zijn om voor te bereiden op en deel te nemen aan de mondiale top 5. Het OTC, inclusief vaarwater, is beschikbaar voor alle leden van nationale selecties op de momenten dat het voor hun programma c.q. opleiding tot het vak van topsporter noodzakelijk is. Het OTC als nationale trainingsaccommodaties is geschikt om de leden van nationale selecties voor te bereiden op de mondiale top 5 Roeien, Studeren, Wonen incl. dagverblijf, rust en eten. 016 Marketing, communicatie en sponsoring (zie ook hoofdstuk 5, imago en beleving) Marketing o van de merken KNRB, Roeien, Aegon Nationaal RoeiTeam en het OTC. o Positief beïnvloeden van het imago van het Roeien, de KNRB en haar partners, sponsors en suppliers. o Uitstraling van het Aegon Nationaal Roeiteam. o Organisatie van Bijeenkomsten waarbij de Toproei(st)ers aanwezig zijn op verzoek van de KNRB, met als voornaamste doel om het Roeien, de KNRB en/of één of meer van sponsors van de KNRB te promoten. Communicatie: o Voorlichting specifiek roei- en algemene publiek o Free publicity gemeten in minuten TV en advertentiewaarde o Continueren en intensiveren videos via Youtube kanaal Sponsoring: o Top 10: behouden en werven: 1 hoofdsponsor, 3 sponsors en 6 suppliers. 017 Organisatie en leiderschap Er is vertrouwen in de bond. Beleid o Er is een planning en controle cyclus die ambitie en realiteit met elkaar in overstemming brengt. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 9

10 o Advisering en ontwikkeling van topsportbeleid: vóór de cyclus van de World Cup Finale en W(J)K s in de zomer is het concept-ondernemingsplan voor het volgende jaar heroverwogen en gereed, gebaseerd op evaluatie en analyse en inclusief personele, structurele en financiële onderbouwing. o Voorbereiden en publiceren van het Olympische selectiereglement voor april 2014 (organisatie van hearings, overleg NOC*NSF). o Het aantal sanctioneerbare zaken van dopinggebruik in het NED toproeien is nul. Organisatie o Het management (incl. financiële en commerciële zaken) en de organisatie rond het sporttechnische programma zijn toereikend om het gestelde doel te halen. o Het HRM beleid behorende bij een WCPP wordt door de TD op coaches/support/specialisten toegepast. Ook op TD zelf en de bijbehorende randvoorwaarden in faciliteren, ondersteuning en werkomstandigheden van de TD. Financiën o De taakstellingen Opbrengsten 2014 (in 2013 totaal 2m) uit Contributie en Sponsoring ( 0,4m), Subsidie ( 1,46m) en Omzet uit Producten en Diensten ( 0,14m) worden gerealiseerd en doorgezet naar meerjaren-targets voor ( 4m per jaar) Output en Outcome 018 Resultaten Op het WK worden jaarlijks minimaal 2 medailles behaald, waarvan minimaal 1 Goud en een marktaandeel van minimaal 6%. Op de Olympische Spelen 2016 wordt een top 5 landenklassering in het medailleklassement behaald. Over deze Olympiade wordt een Olympisch marktaandeel van meer dan 5% behaald over de opgetelde WK s en de OS 2016 (vgl. 1% over ). 019 Het gaat echter om de Outcome Nationale trots, Uitstraling, Internationaal prestige, Goed gevoel, Populariteit van het roeien, Publieke interesse in het roeien, Ontplooiing van het individu (Waarden!,Team/Samen, Hard werken, Commitment, Groeien, Excelleren, Winnen, VERTROUWEN & PLEZIER KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 10

11 4. Sportparticipatie Visie In 2014 is er een prachtige kans om met een WK in eigen land veel extra aandacht voor de roeisport te genereren voor kennismaking met en blijvende deelname aan de roeisport. Sportparticipatie staat voor het bevorderen van ledenbinding en draagt daarmee bij aan een stijging van het aantal leden van de verenigingen van de KNRB met naar leden in nieuwe leden staat gelijk aan een toename van de jaarlijkse besteding bij de roeiverenigingen van ten minste 1,5 miljoen euro en bijna euro aan extra inkomsten voor de KNRB. Door aan de achterkant de uitval van leden terug te dringen kunnen verenigingen sterker en gezonder worden en tegelijk groeien. Wanneer daarnaast bij diverse doelgroepen de roeisport wordt gepromoot, zal het totale ledenaantal stijgen. Door roeiplekken efficiënter te benutten en een hogere bezettingsgraad te creëren zal de toegankelijkheid van de roeisport toenemen. De ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe en bestaande roeivormen, evenementen en wedstrijden zal de toegankelijkheid helpen te vergroten. Het belangrijkste is dat een groot aantal verenigingen in staat zijn om de komende jaren hun ledenaantal in sterke mate te vergroten. Hiervoor, en misschien wel het belangrijkst voor de groei, is voldoende kader nodig dat adequaat is opgeleid. De verenigingen die willen bijdragen aan de in het MJP gestelde groeiambitie kunnen een beroep doen op begeleiding en kennis vanuit de KNRB. Daarnaast bedient de KNRB de verenigingen met de organisatie van kwalitatief hoogstaande landelijk gecertificeerde opleidingen. De beschikbare capaciteit op het bondsbureau wordt onder druk van de beperkte financiën weliswaar teruggebracht van 3,9 tot 2,1 fte. Dit heeft tot gevolg dat er scherpe keuzes zijn gemaakt in de activiteiten. Het komende jaar zal worden bezien of in dat licht de groeidoelstelling bijgesteld dient te worden. Ontwikkeling Uit een recente enquête blijkt dat de helft van onze verenigingen niet wil groeien, maar dat een groot deel van de andere helft dat wel wil. In economische termen is het aanbod van roeien door verenigingen te laag en wordt de vraag naar onze sport onderbenut. Als we erop kunnen vertrouwen, dat de prestaties van de topsport en de organisatie van de WK s in 2014 en 2016 voor voldoende promotie blijven zorgen, dan zal de aandacht vooral liggen op het creëren van meer (en voldoende) roeiaanbod. Dit betekent dat uit de drie strategische doelen van het MJP voor Sportontwikkeling het accent vooral op twee doelen wordt gelegd: Meer roeiplekken creëren en intensiever gebruik maken van bestaande roeiplekken. Ontwikkelen van nieuwe roeivormen en het optimaliseren van bestaande roeivormen door het verbeteren van de kwaliteit van evenementen en wedstrijden. De facilitering en coördinatie van het wedstrijdroeien voor het Para Roeien blijft, net als voor alle andere doelgroepen, onderdeel van de kerntaken van de KNRB. We zetten daarbij hoog in op dienstverlening aan en begeleiding van wedstrijdorganisaties en kamprechters voor faciliteiten en kennis die niet door externe partijen geleverd kunnen worden. Ook de meer dan roeiers die een wedstrijdcontract hebben getekend zullen worden bediend met een steeds verdere ontwikkeling van de uitslagendatabase en verslaglegging over wedstrijden en klassementen. De coördinatie van deze activiteiten, projecten, opleidingen, evenementen en wedstrijden betalen we uit de leden contributie. De kosten van de deelname aan opleidingen, evenementen en KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 11

12 wedstrijden, netwerk-evenementen uitgezonderd, is in principe dekkend voor de cash-out die dit met zich meebrengt. Bureau-uren worden niet doorbelast, wel de kosten van docenten en materiaal. Vanuit Topsport worden hoge eisen gesteld aan de kwalificatie van coaches die meegaan op uitzending, in dienst zijn of een vrijwilligersvergoeding ontvangen van de KNRB. Aan de RTC s worden navenante eisen gesteld, waarbij RTC s worden gezien als opleidings- en ervaringsplek voor coaches. Na 2016 worden alleen nog gekwalificeerde coaches opgenomen bij de inschrijvingen en de uitslagen; en maken verenigingen en KNRB afspraken over het opleidingsniveau van het verenigingskader. Als aan de criteria wordt voldaan, kan korting worden gegeven op de prijs van opleidingen. Sportparticipatie is eindverantwoordelijk voor de volgende programma s: 1. Sportontwikkeling 2. Wedstrijden 3. Versterken coachkader Hieronder de beschrijving op programma en projectniveau (uitgangspunten MJP, doelstellingen 2014 en activiteiten 2014) Programma sportontwikkeling Uitgangspunten MJP: We zijn er in eerste instantie om verenigingen te helpen onze doelstellingen voor de roeisport te kunnen realiseren. Roeien is laagdrempelig, komt sympathiek over (zie ook Imago en Beleving) en wordt door de samenleving omarmd. I. Stijgend ledenaantal. II. Groeiend aantal jeugdroeiers. III. Studentenverenigingen groeien (verder). IV. Oud-studentenroeiers terug in de boot. Er zullen meer verenigingslocaties moeten komen waar meer en/of vaker kan worden geroeid. Het blijft belangrijk om de uitval van leden bij verenigingen terug te dringen door ze te helpen aan goede voorbeelden. Projectdoelen 2014: Ledenbinding Meer roeiers vasthouden en laten participeren is het doel van deze pijler. Ledenbinding heeft een andere betekenis dan alleen werven en behoud van roeiers, maar in eerste instantie betekent het het bedienen van onze leden, de verenigingen, met producten, tools, kennis en advies om de ledenbinding te kunnen realiseren. Naar schatting lopen er minstens oud-studenten rond, die lid geweest zijn van een roeivereniging. Als we die oud-studenten weer weten te binden, dan kunnen zij wellicht ook bijdragen aan het versterken van verenigingen. Voor het aantrekken van deze groep wordt een commissie in het leven geroepen, die door het bondsbureau wordt bijgestaan. Oudledenverenigingen en burgerverenigingen doen mee aan een pilot in Tijdens het WK worden ex-studenten uitgenodigd voor een Meet and Greet. Burgerverenigingen wordt gevraagd mee te werken aan een instapaanbod voor ex-studenten. Meer jeugd aantrekken, daardoor niet alleen meer ledengroei maar ook een grotere kweekvijver bij Topsport. Verenigingen met groeidoelstelling binden 500 jongeren aan de roeisport. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 12

13 Junioren wedstrijdroeien stimuleren, meer doorstroom van het schoolroeien naar het competitieroeien en van het competitieroeien naar het wedstrijdroeien. Meer en nieuwe roeiplekken Twee nieuwe verenigingen helpen oprichten met toegang voor 300 leden. Initiatieven voor nieuwe verenigingen ondersteunen en dit te borgen door hiervoor een begeleidingscommissie in te richten. Kennisdeling verenigingen We zorgen ervoor dat 100% van de studentenverenigingen en 50% van de burgerverenigingen actief mee doen met het kennis delen. Thema s zijn: - Ledenbinding. - Arbitrage (kamprechters). - Veiligheid. Activiteiten ledenbinding 2014 Rondom WK14 - Het maken van een selectie van verenigingen waarmee we groeidoelstellingen daadwerkelijk met elkaar gaan realiseren - Continueren en verbeteren van het Nationaal School Roei Kampioenschap, met 25% meer deelnemers en betere doorstroommogelijkheden i.s.m. verenigingen creëren - Aegon Open Roeidag als follow up in het weekend na het WK Jeugd - NSRK (Nationaal School Roeikampioenschap) - NJTK (Nationaal Jeugd Trainingskamp) - Juniorencompetitie landelijke dekking Aangepast roeien - Wedstrijdroeien Ex-studenten - Denktank vrijwilligers formeren - Aanpak terughalen ex-studenten binnen de roeisport opzetten en werkgroep samenstellen. Voor, tijdens en meteen na WK aanbod voor deze doelgroep organiseren - Pilot oud studentenverenigingen i.s.m. burgerverenigingen om ex-studenten op te sporen en uit te nodigen voor een rentree tijdens en na het WK. Activiteiten project kennisdeling Faciliteren netwerkmomenten en informatie good practices via: Aegon Nationaal Roeicongres in januari Via nieuwsbrief, portal, website (zie programma communicatie) Ronde verenigingsbezoeken aan verenigingen met groeidoelstelling (oa praktijkbijscholingen kader (zie programma versterken kader) en goede voorbeelden op ledenbinding). Activiteiten project meer en nieuwe roeiplekken Er gaat een nieuwe werkgroep nieuwe verenigingen komen. Begeleiden van opstartende verenigingen met kennis en netwerk naar aansluiting bij KNRB Actief zoeken naar nieuwe roeiplekken i.s.m. verenigingen en ervaringsdeskundigen, zoals mensen die eerder betrokken zijn geweest bij oprichting nieuwe verenigingen Het bestuur van de KNRB zal de Federatie Sloeproeien Nederland benaderen voor samenwerking, waarbij vooral gekeken zal worden welke verbanden er kunnen ontstaan tussen de sloepen en onze verenigingen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 13

14 4.2. Programma Wedstrijden: Ten behoeve van de roeiwedstrijden is de KNRB in 2014 bij betrokken het volgende: Organisatie van eerstejaars en development klassement Ondersteuning organisatie van het NK klein, groot en Indoor Beheer inschrijf- en uitslagensysteem Registratie wedstrijdcontracten Vaststellen wedstrijdkalender(s). Uitgangspunten MJP: Aantrekkelijke competities tussen verenigingen (landelijk en/of regionaal) Doelen 2014: I. Roeien aantrekkelijk houden voor wedstrijdroeiers II. Op alle niveaus meer capaciteit creëren voor deelnemers aan wedstrijden III. Alle wedstrijdfaciliteiten van de KNRB zijn van hoog niveau. Activiteiten: Uitbreiden en verbeteren Eerstejaars & Development Klassement in samenwerking met Oranjewoud & Aegon Coördineren van het evenementennummer Vernieuwen en verbeteren van de Nationale Kampioenschappen Standaard programma nationale wedstrijden verbeteren De samenwerking tussen wedstrijdorganisaties wordt doorgezet in 2014, om in de toekomst schaalvoordeel en synergie te bereiken Ontwikkelen van een digitaal arbitragesysteem (opleiding, beschikbaarheid en werving van kamprechters) Verder ontwikkelen van uitslagensysteem Makkelijker maken goedkeuring wedstrijdcontract door digitalisering Een meerjaren onderhouds- en aanschafplan voor de motorboten Structureel controleren van uitdelen en innemen van gehuurde wedstrijdmaterialen door Okeanos Programma Versterken (Coach) kader : Uitgangspunten MJP: Verenigingen: - zijn sterk, organisatorisch onafhankelijk en financieel gezond - zijn in staat roeiers, coaches en kader op te leiden naar het door de betrokkene gewenste niveau. Passend aanbod kennisdeling (opleidingen, cursussen, workshops, themabijeenkomsten, nationaal roeicongres etc.) voor kader en coaches Toegang tot internationale roeikennis via functies bij FISA, N*N, IOC etc. Verenigingen en wedstrijdorganisaties zijn tevreden over de meerwaarde die de KNRB biedt t.a.v. de uitvoering beleid, kennisuitwisseling tussen verenigingen, opleidingen, KNRB activiteiten en andere (kennis) netwerken Doelen 2014: Kostendekkend maken van de opleidingen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 14

15 Voldoen aan de richtlijnen van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF Studenten besturen leren van en ontwikkelen zich door de bestuursbokaal Activiteiten: Organisatie van de bestuursbokaal in samenwerking met Aegon om zo de studenten besturen te professionaliseren en verbeteren Alle opleidingen omzetten naar KSS 2012 en opleiding niveau 3 wordt opnieuw gecertificeerd voor 31 december Er wordt actief gepromoot om meer deelnemers per cursus te krijgen. Het niveau en het aantal docenten op pijl brengen zodat er een (bijna) landelijke dekking ontstaat voor opleidingen in Cursisten actief ondersteunen bij het afronden van de PVB/opleiding. Actiever promoten en aanbieden van bijscholingen die aangeboden worden door Academie voor Sportkader. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 15

16 5. Imago en beleving Doelstelling van de cluster De cluster heeft als hoofdtaken het verzorgen van communicatie en sponsoring voor de KNRB als geheel en ondersteuning van de sectoren topsport en sportparticipatie. Doel daarbij is het versterken van het merk KNRB en het genereren van middelen om dit doel te bereiken. Concreet betekent dit: Het verzorgen van communicatie voor de KNRB: - communicatie naar verenigingen - communicatie naar media, inclusief genereren van free publicity - communicatie naar en voor externe partners, inclusief sponsors Het beheren en uitbreiden van het net van samenwerkingspartners: - beheren van bestaande netwerken - onderhouden van contacten met bestaande sponsors en verzorgen van account management voor sponsors - ontwikkelen van sponsorproposities - werven van nieuwe sponsors. Uitgangspunten De KNRB heeft te maken met dalende inkomsten van NOC*NSF uit de toto/lotto gelden (-5%), bij een grotere behoefte aan fondsen voor de sector topsport. Dit maakt dat in de komende periode extra nadruk zal moeten worden gelegd op het werven van nieuwe sponsoren. Daarnaast is er volgend jaar een WK in Nederland en de uitbreiding van het OTC wat ook extra aandacht zal vragen in de communicatie. In 2013 is door de successen van het Aegon Nationaal RoeiTeam en door inspanningen van de cluster een duidelijke groei doorgemaakt in exposure, deze groei zullen we in 2014 proberen door te zetten. Het met United afgesloten contract als media partner zal hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. De cluster zal zoveel als mogelijk van bovenstaande doelen proberen te verwezenlijken en daarbij duidelijk keuzes maken over wat mogelijk is. Activiteiten 2014 Roeicommunity In het najaar 2013 wordt een nieuw roeiportal gelanceerd.dit portal zal een grote rol vervullen in de communicatie binnen de Nederlandse roeicommunity en in de communicatie van de KNRB met de verenigingen en tussen de verenigingen onderling. Het zorgen van goede content voor dit portal is een van de speerpunten. Van belang hierbij is een goed netwerk van reporters binnen verenigingen en wedstrijdorganisaties interesseren, stimuleren en faciliteren De huidige KNRB site (het gemeentehuis ) zal worden aangepast en gemigreerd naar het nieuwe portal RoeiTV is afgeschaft aangezien de kijkaantallen de kosten niet rechtvaardigen. Videocreatie zal worden gestimuleerd door de content manager bij wedstrijdorganisaties, verenigingen en individuele roeiers en gedeeld via YouTube en portal. Eigen video s over het ANRT zullen we op een voordelige manier zelf produceren in samenwerking met de United Sports Academy Het blad Roeien zal in haar huidige vorm verdwijnen en worden vervangen door een vernieuwde uitgave van een evenementenspecial. De evenementenspecial zal aan alle leden van de KNRB KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 16

17 kosteloos worden toegestuurd. De redactionele invulling en productie van het blad zal worden uitbesteed aan Arko Sportsmedia. Het bureau zal wel dienen te zorgen voor de aanlevering van gegevens voor de evenementenspecial. Arko Sportsmedia zal verantwoordelijk zijn voor advertentiewerving en productie. Dit zal leiden tot een besparing van mensuren op het bureau De productie van het jaarverslag zal zoveel mogelijk aansluiten bij de tone-of-voice van de evenementen special. Media De positieve ontwikkeling in de media aandacht zal moeten worden uitgebouwd. Uiteraard hebben de prestaties in 2013 erg geholpen, maar ook de positieve uitstraling van het ANRT is belangrijk Het ANRT is één van de belangrijkste peilers is van de KNRB. Daarom zal communicatie daarover zoveel mogelijk in eigen beheer geschieden Er zal naar worden gestreefd om ook op andere momenten dan EK en WK media aandacht voor de roeisport te creëren. Daartoe zal ook de samenwerking tussen United Sports en wedstrijdgevende verenigingen worden gestimuleerd In de wijze van genereren van free publicity zal weinig worden veranderd: - roeiers en coaches kunnen zelf woordvoeder zijn - er zullen regelmatig persberichten verschijnen - er worden persmomenten bij uitzwaaimomenten en huldigingen georganiseerd - er wordt gewerkt aan het versterken van de relatie met nieuwsdiensten Kort na de Wereldkampioenschappen in Amsterdam zal een huldiging namens de KNRB worden georganiseerd. Sponsoring Het huidige sponsorhuis biedt nog ruimte voor een sectiesponsor mannen en een sectiesponsor vrouwen. Verder kan het huis worden aangevuld met partners en suppliers De verantwoordelijkheid voor sponsorwerving ligt bij de accountmanager sponsoring. Het werven van sponsors zal een gezamenlijke taak zijn van directeur, technisch directeur, commissaris sponsoring en account manager sponsoring. Ook de netwerken van andere bestuursleden kunnen hiervoor van nut zijn. Tijdens gesprekken met potentiële sponsors kunnen ook vertegenwoordigers van Aegon en roeicoryfeeën als Nico Rienks een belangrijke rol spelen In de eerst komende periode zal bij sponsorwerving samen worden opgetrokken met de organisatie van het WK 2014, maar zal tevens het WK 2016 in de propositie worden meegenomen De uitwerking van sponsorproposities ligt in eerste instantie bij de accountmanager sponsoring Activatie van sponsorovereenkomsten zal duidelijk onderdeel moeten zijn van het pakket en niet (te zwaar) mogen drukken op de accountmanager sponsoring Naast sponsorwerving zal ook gekeken worden naar andere mogelijkheden van fondsenwerving.. Netwerken De huidige netwerken zullen in stand worden gehouden en waar mogelijk uitgebreid. - dit betekent dat de netwerken goed in kaart zullen moeten worden gebracht en dat er een verantwoordelijke moet zijn binnen de KNRB - om netwerken in stand te houden zal een adequaat uitnodigingsbeleid moeten worden opgesteld - de Dutch Rowing Business Club zal in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor haar plannen en organisatie, maar activiteiten zullen moeten worden kortgesloten met het Bureau. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 17

18 Informatie Er zal een goed informatiesysteem (monitor) moeten komen waarin gegevens over verenigingen (aantallen, ledenbestanden, etc.) en wensen en knelpunten worden geregistreerd en in de tijd worden gevolgd. - De ledenenquête van 2011 kan hiervoor een goed uitgangspunt vormen en zal in principe ieder jaar worden uitgevoerd - De huidige gegevens zullen ook op eenvoudige en consistente wijze moeten worden georganiseerd en inzichtelijk gemaakt - De commissie Roeimodel kan hierbij een belangrijke rol spelen. Tenslotte Voor ieder (nieuw) project zal afzonderlijk worden bekeken in hoeverre dit bijdraagt aan de doelstelling van de KNRB en zo ja of dit project geheel of gedeeltelijk in eigen beheer moet worden uitgevoerd of beter kan worden uitbesteed. Naast nut en noodzaak, zal ook een duidelijke kosten/baten analyse moeten worden gemaakt. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 18

19 Bijlagen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 19

Junioren TopRoeien Nederland 2016+

Junioren TopRoeien Nederland 2016+ Junioren TopRoeien Nederland 2016+ Opsporen en begeleiden Investeren in goud = Investeren in de toppers van de toekomst Bijlagen: - Visiedocument Jeugdtoproeien, v. 1.3 (maart 2015) - Factsheets Junioren

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1 . BIJLAGE 4 Aan: Algemene Vergadering 2011 Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011 Betreft: Jaarplan 2011 Jaarplan 2011 KNRB 1 Jaarplan 2011 THEMA / A Roeien heeft een sterk en positief profiel A.1 De

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten. september 2015

Regiobijeenkomsten. september 2015 Regiobijeenkomsten september 2015 Agenda 19.00 uur inloop 19.30 uur nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur Meerjarenambities 2016+ 20.45 uur vragen en afronding 21.00 uur einde en afsluitend drankje

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Vergadering. 5 maart 2016

Welkom op de Algemene Vergadering. 5 maart 2016 Welkom op de Algemene Vergadering 5 maart 2016 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Ingekomen stukken 3. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21 november 2015 4. Bestuursmededelingen 5. Jaarverslag

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND 4 HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND Inleiding Dit hoofdstuk richt zich op de activiteiten in 2006 van prioriteit D: Internationale toptoernooien in Nederland. Prioriteitenmatrix 2005-2008

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

De roeisport in 2012

De roeisport in 2012 De roeisport in 2012 Visie en Hoofdlijnen KNRB-beleid 2009-2012 Algemene Ledenvergadering 23 juni 2008 Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

Algemeen. WK evaluatie

Algemeen. WK evaluatie KNRB 2015 en verder WK evaluatie Algemeen Prachtig toernooi met geweldige organisatie, mooie wedstrijden en heel veel toeschouwers Veel waardering bij FISA Resultaten Nederlanders vielen helaas tegen,

Nadere informatie

(g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen. Meerjarenplan. Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012

(g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen. Meerjarenplan. Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012 (g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen Meerjarenplan Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012 KNRB, bestuur versie 2 oktober 2012 1 Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Analyse...8 3. Visie

Nadere informatie

Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN

Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN 2 Gecertificeerde opleidingen, goede coaches De afgelopen jaren hebben de opleidingen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) zeer veel opgeleide instructeurs

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Voorbeelden; Structuur

Voorbeelden; Structuur A.3 Structuur A.3.1 Totale bond A.3.2 Onderdeel talentontwikkeling A.3.3 Geografische spreiding A.3.4 (de)centralisatie (TBV s) In het onderdeel structuur dient te worden aangetoond dat de organisatiestructuur

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

fun snel licht sliding rigger innovatief stabiel Sportief bewegen op het water Voor recreant en (top)sporter

fun snel licht sliding rigger innovatief stabiel Sportief bewegen op het water Voor recreant en (top)sporter het NIEUWE roeien Sportief bewegen op het water Op een supergezonde manier genieten van de vrijheid van het water, waar, wanneer en zo vaak u wilt! Dat kan met de boten van Volans Rowing. Deze nieuwe,

Nadere informatie

Bijlage 7. Vraag en antwoord

Bijlage 7. Vraag en antwoord Bijlage 7. Vraag en antwoord (op basis van de vragen van leden in de leden enquête, mei 2016) - Kunnen we niet meer sponsoring voor de KNRB krijgen? o De totale sponsor markt neemt waarschijnlijk iets

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel mannen

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen PvB-beschrijving 4.1 Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 4.1. "Geven van trainingen" Deze PVB 4.1 heeft betrekking op kerntaak 4.1 "het geven van trainingen". Met deze PVB toon je aan dat je: specifieke (groepen)

Nadere informatie

Visie document JeugdTopRoeien KNRB

Visie document JeugdTopRoeien KNRB Visie document JeugdTopRoeien KNRB Inleiding TopRoeien in Nederland heeft een rijk en trots verleden en een indrukwekkende staat van dienst. Meer dan 100 "blikken" werden er door Nederlanders door de jaren

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Bedrijfsroeien Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus A.S.R. Nereus A.S.R. Nereus De Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, gelegen aan de Amstel, is al sinds 1885 de meest succesvolle studentenroeivereniging

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB. 21 november 2015

WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB. 21 november 2015 WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB 21 november 2015 AV agenda 21 november 2015 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Vaststelling notulen van de Algemene Vergadering d.d.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

DVO op weg naar de top

DVO op weg naar de top DVO op weg naar de top Ambitiedocument 2013-2016 Waarom dit plan? DVO heeft zich in de afgelopen drie jaren geleidelijk weten te ontwikkelen tot een stabiele korfballeague vereniging. Hoe mooi korfbal

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

Willem-Alexander Baan

Willem-Alexander Baan ROTTERDAM Willem-Alexander Baan Jan Katgerman (voorzitter) Willemijn Ritsema van Eck (secretaris) Jan Bernard (penningmeester) Toine van Laack (gemeente Rotterdam) Gerard Smits (KNRB) stichting Willem-Alexander

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft.

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft. Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S Topsport TU Delft. Deze notitie bevat twee voorstellen: 1. een samenhangend beleid

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015

Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015 Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015 Eindproduct Leidraad voor bonden en NOC*NSF en ook met input van en (h)erkenning door belangrijke partners: gemeenten, rijksoverheid, bedrijfsleven

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, gehouden op 20 april in Grand Café de Bosbaan, Amstelveen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, gehouden op 20 april in Grand Café de Bosbaan, Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, gehouden op 20 april in Grand Café de Bosbaan, Amstelveen Aanwezig de heer F.C. Cornelis, (vice) voorzitter namens het

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN

SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN 29er, FX & 49er EN NACRA 15 PER NAJAAR 2017 Dit Reglement bepaalt de voorwaarden

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

MEERJARENAMBITIES Deze notitie is tijdens de Algemene Vergadering op 19 november 2016 vastgesteld.

MEERJARENAMBITIES Deze notitie is tijdens de Algemene Vergadering op 19 november 2016 vastgesteld. MEERJARENAMBITIES 2017+ Deze notitie is tijdens de Algemene Vergadering op 19 november 2016 vastgesteld. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 INLEIDING 4 WAAR STAAN WE NU? 4 INTRODUCTIE OP DE AMBITIES

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden Delftsche Studenten RoeiVereeniging Laga Op de avond van de 13 e april 1876 werd de Delftsche Studenten RoeiVereeniging Laga opgericht als ondervereniging van het Delftsch Studenten

Nadere informatie

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013 Pathway Heren XV oprichting Nationaal Topsport Centrum Versie 4 16 juni 2013 Inhoud Inleiding Meerjarenbeleidsplan NRB 2012-2016 Oprichting Nationaal Topsport Centrum (NTC) Uitvoering 16 juni 2013 versie

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

R.S.V.U. OKEANOS. Roeien om te Roeien. Beleid competitieroeien R.S.V.U. Okeanos

R.S.V.U. OKEANOS. Roeien om te Roeien. Beleid competitieroeien R.S.V.U. Okeanos R.S.V.U. OKEANOS Roeien om te Roeien Beleid competitieroeien R.S.V.U. Okeanos 2014-2019 Door: Bestuur R.S.V.U. Okeanos, Hoofd Coaches Competitieroeien Okeanos, Commissie van Advies Okeanos Voorjaar 2014

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 7 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2015 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):

Nadere informatie

Jaarplan passie voor water. Januari

Jaarplan passie voor water. Januari passie voor water Januari 2017 1 Strategisch doel 2024 Aanpak naar 2024 Aanpak 2017 Projecten 2018+ Aanpak 2018+ Februari 2017 2 Topsporters Strategie 2024 Topsporters doen structureel mee om de mondiale

Nadere informatie

JAARPLAN Ter vaststelling tijdens de AV op 18 november 2017

JAARPLAN Ter vaststelling tijdens de AV op 18 november 2017 JAARPLAN 2018 Ter vaststelling tijdens de AV op 18 november 2017 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND Bosbaan 10, 1182 AG Amstelveen 020-6462740, info@knrb.nl JAARPLAN 2018... 1 1. Van de voorzitter... 3

Nadere informatie

LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding. Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee

LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding. Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee Wie? Bewegingswetenschapper Programmamanager sportontwikkeling Trainer/coach (ST5)

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Sponsorplan TurnGroep Noord

Sponsorplan TurnGroep Noord Sponsorplan Sponsorplan TurnGroep Noord Noord-Nederland heeft topturnsters op trots op te zijn! TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch

Nadere informatie

Document behorende bij agendapunt 9

Document behorende bij agendapunt 9 Document behorende bij agendapunt 9 Aan boord naar 2012 Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Voorstel voor de ALV van 7 maart 2009 Waarom een meerjarenplan? Elke organisatie doet er verstandig aan zich regelmatig

Nadere informatie

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Nieuwsbrief -7- mei 2011 Inhoudsopgave: Talentontwikkeling Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Beleidsbrief sport Waterpolo festival 2012 WOC meisjes < 15 jaar op stage naar

Nadere informatie

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Is in Vlaanderen een klimaat aanwezig voor topsporters om goed te presteren? Met welke omgevingsfactoren hebben topsporters te maken en in hoeverre kunnen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016 Algemene Vergadering KNHB 29 november 2016 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering 18 juni 2016 3. Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 Twee onderdelen: 1. Jaarplan 2017 2. Begroting 2017 Jaarplan en begroting

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Zaterdag 25 januari 2014, in het hoofdkantoor van hoofdsponsor Aegon Nederland te Den Haag.

Zaterdag 25 januari 2014, in het hoofdkantoor van hoofdsponsor Aegon Nederland te Den Haag. Celebrate Rowing tijdens het Nationaal RoeiCongres. Het Nationaal RoeiCongres is hét jaarlijkse moment waarop bestuurders, vrijwilligers, coaches en roeiers van alle roeiverenigingen samenkomen. Graag

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn Voeding

Doorlopende leerlijn Voeding 1/4 Doorlopende leerlijn Voeding Er verandert veel in het dagelijks leven van jonge, talentvolle sporters. Niet alleen een toenemend aantal trainingsuren en wedstrijden, maar ook lange periodes van huis

Nadere informatie

Beleidsplan. Peter Windsurf vereniging Almere-Centraal 01-jan-2013

Beleidsplan. Peter Windsurf vereniging Almere-Centraal 01-jan-2013 2013 Beleidsplan Peter Windsurf vereniging Almere-Centraal 01-jan-2013 Missie: Wie zijn we Windsurfvereniging Almere-Centraal. De vereniging bestaat vanaf 01-juli-1981. Is gevestigd aan het Gooimeer, Surfstrand

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Clusterbijeenkomst september 2015

Clusterbijeenkomst <cluster> september 2015 Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen

Nadere informatie

Federatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2014

Federatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2014 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Woord Vooraf Het jaarplan 2014 bevat de activiteiten die voor 2014 de operationalisering zijn van de doelstellingen zoals deze zijn neergelegd in het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht Regio West 2015-2016 Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht in Regio West 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van Regio West voor de periode 2015-2016.

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén platform voor dansend Nederland. Oktober 2015

Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén platform voor dansend Nederland. Oktober 2015 Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond Eén platform voor dansend Nederland Oktober 2015 1 Missie De NADB is de nationale autoriteit op het gebied van de dans als sport en ontspanningsbezigheid

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator

Nadere informatie