JAARPLAN documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2014 documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013 AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Algemeen...4 KNRB...4 Meerjarenambities...4 Activiteiten Topsport...6 Activiteiten Sportparticipatie Imago en beleving Bijlagen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 2

3 1. Voorwoord Van de Voorzitter: een veelbewogen jaar Beste Leden, roeiers, KNRB personeelsleden, sponsors en andere betrokkenen, eigenlijk wisten we wel dat 2013 een veelbewogen jaar zou worden, omdat we het jaar begonnen met het maken en daarna doorvoeren van de nieuwe opzet voor topsport. Daarbij konden we dankbaar constateren dat er uit alle hoeken hulp en advies werd aangeboden. Vaak belangeloos, of toch in elk geval zonder dat er een echte beloning tegenover stond. De resultaten van die inzet mogen er zijn. Natuurlijk sprongen de successen bij het Europees Kampioenschap en het Wereldkampioenschap het meest in het oog. De gouden plak voor de mannen-vier op het WK is historisch: nog nooit is deze medaille door Nederlanders gewonnen. Maar overal was er een nieuw élan. Zoals de stunt van Laga, die in Henley de Temple Cup won van Cambridge en Harvard! En de Nederlandse Championship 8, de Boston Babes 8 plus de Inge Jansen sterren acht die allemaal op de Head of the Charles lieten zien dat de US Rowing equipes op hun eigen grootste wedstrijd geklopt kunnen worden! Het vermogen om zulke prestaties te leveren was er al en is voortdurend aanwezig in ons land, bij en dank zij onze lidverenigingen. Het bewijs is nu geleverd: we hebben het in ons om een van de beste roei landen van de wereld te zijn. En dan werd ook nog bij Rotterdam het werkelijk prachtig aangelegde Willem Alexander Baan complex officieel geopend door toen nog net Kroonprins, nu Koning Willem Alexander der Nederlanden. Maar helaas, tegelijk diende de economische realiteit zich aan. Ik heb al eens eerder geschreven: het Nederlandse roeien is (te) sterk afhankelijk van subsidies. NOC NSF heeft minder geld te verdelen, en forse subsidies van VWS zijn ook weggevallen voor komend jaar. Het succes van topsport kostte geld - en in de loop van het jaar bleek dat we wel voor een deel, maar zeker niet voor alle extra kosten hulp van buitenaf gingen krijgen. Daarbij kwamen nog diverse andere kosten die veroorzaakt werden door ziekte en de gevolgen daarvan. Dat houden wij niet vol, en hoewel de verbeterde prestaties vrijwel zeker op termijn ook betere inkomsten kunnen opleveren, gaat dat niet snel genoeg om op de voet van 2013 door te kunnen gaan. Begon 2013 met een herziening bij topsport, het eindigt helaas met de reorganisatie die we in november bekend hebben gemaakt. Voorlopig even genoeg verandering zou je zeggen. Maar nee. Bij dit alles hebben we voor de zomer besloten om het plan voor uitbreiding van het OTC een extra kans te geven. En met een enorme inspanning is dit gelukt. Dank zij de Provincie Noord Holland kon een aanzienlijk bedrag worden toegevoegd aan de al toegezegde fondsen van de Gemeente Amsterdam en vele anderen. Daarmee kon het project doorgaan! Letterlijk alles was moeilijker of duurde langer dan we ooit gedacht hadden, maar de bouw is nu ook echt begonnen. Dus in een notendop: twee grote organisatorische veranderingen, een forse bezuiniging voor 2014, twee geweldige infrastructuur projecten, hele goede topsport prestaties, en als klap op de vuurpijl voor 2014: het Wereldkampioenschap op de Bosbaan. Er is veel gebeurd, en er gaat nog meer gebeuren. De KNRB is gelukkig erg sterk, mede dank zij de kracht van haar leden. Laten we er met zijn allen in 2014 alles uit halen wat er in zit! KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 3

4 2. Algemeen KNRB Het bestuur De KNRB is een vereniging van 116 roeiverenigingen. In totaal vertegenwoordigen de roeiverenigingen circa leden. Het bestuur van de KNRB bestaat uit de volgende leden: Frans Cornelis, voorzitter Quirine van Heek, penningmeester * Jan Willem Landman, secretaris Erik Kraak, commissaris marketing & sponsoring (tevens vice voorzitter) Chris IJsbrandy, commissaris topsport IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijdzaken / opleidingen Geri Donkervoort, commissaris sportparticipatie *Nadat de AV van 30 november 2013 akkoord Victor Maes deze bestuursfunctie overnemen. Meerjarenambities De visie voor het meerjarenplan is geformuleerd als: Roeien wordt een Nationale Sport. In 2013 is voortgang geboekt met het realiseren van de ambities, maar in het kader van de veranderende omstandigheden zullen voor 2014 een aantal veranderingen en bijstellingen plaatsvinden en zullen keuzes moeten worden gemaakt. De KNRB heeft vanaf 2014 te maken met dalende inkomsten van de Lotto gelden (-5%) vanuit NOC*NSF, bij een grotere behoefte aan fondsen voor de sector topsport. Dit maakt dat in de komende periode extra nadruk zal moeten worden gelegd op het werven van nieuwe sponsoren. Daarnaast is er volgend jaar een WK in Nederland, wat mogelijk extra druk zal leggen op het personeel en wordt er gebouwd aan de uitbreiding van het Olympisch TrainingsCentrum (OTC), wat ongetwijfeld ook tot extra druk zal leiden In 2014 zal in samenwerking met de verenigingen en sponsors worden gebouwd aan een sterke sectie topsport en aan een verbreding van de sport. Om voortgang te maken is gekozen om te werken vanuit twee sectoren: Topsport Sportparticipatie Met ondersteuning voor beide secties vanuit Imago en beleving, maar ook administratie, financiën en algemeen. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 4

5 In het jaarplan 2014 is er voor gekozen om kennisdeling als onderdeel van sportparticipatie op te nemen. Activiteiten 2014 Voor wat betreft de pijler Algemeen (algemene bureauzaken) wordt in 2014 accent gelegd op de volgende werkzaamheden: Een reorganisatie van het bondsbureau, waarbij de organisatie wordt omgevormd tot een kleinere slagvaardige organisatie. De organisatie is gebaseerd op een vernieuwde indeling, waarbij duidelijk gekozen is voor de roeipijlers topsport en sportparticipatie en de ondersteunende processen communicatie en sponsoring en financiën Het doorvoeren van kostenreductie op vaste kosten van de bureauorganisatie. Te denken valt aan telefoniekosten, frankeer en kopieerkosten en de aanschaf van kantoorartikelen. Zo kunnen frankeer en kopieerkosten worden teruggedrongen met digitalisering en het versturen van poststukken terug te dringen Optimaliseren van de ledenadministratie, een strakker debiteurenbeheer, het bijhouden van een actueel contracten en subsidieregister Het aanscherpen van proces en procedure afspraken van de interne organisatie Administratie voor de WK 2014 en WK 2016 De vermogensontwikkeling zal in lijn gebracht moeten worden met de toename van het risicoprofiel van de knrb Het organiseren van de inrichting en verhuizing van het bondsbureau naar de nieuwe locatie in het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan 10 (opleverdatum 15 juli 2014). Tevens het voor 1 augustus 2014 in goede staat achterlaten en opleveren van de tijdelijke kantoorruimte aan de Bosbaan 14 zodat de FISA hier op 10 augustus zijn intrede kan doen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 5

6 3. Topsport Inleiding De algemene uitgangspunten en doelen van het topsportbeleid staan verwoord in het door de ALV goedgekeurde KNRB Meerjarenplan (april 2013). In het KNRB Toproeien - Beleidsmanifest (juni 2013) zijn hierin de belangrijkste accenten en nuances aangegeven. Kerndoel blijft onze Top-5 Ambitie: in de jaren tot en met 2016 willen we bereiken dat het Nederlandse roeien structureel bij de beste 5 roeilanden van de wereld gaat behoren. World Class Performance Programma van de KNRB Om deze missie te volbrengen voert de KNRB een World Class Performance Programma (WCPP) uit. De drie speerpunten uit het WCPP zijn; Het Opsporen en Begeleiden van Beloften, Het Opleiden van Talent, Het Leveren van Topprestaties. Het WCPP bevat daarnaast de volgende ondersteunende processen: Prestatie Ondersteunend Specialisten Team Topsportaccommodaties en materialen Marketing, communicatie en sponsoring Organisatie en Leiderschap Het WCPP moet leiden tot de gewenste Output en Outcome. Kern- en ondersteunende processen KNRB TopRoeien Kernprocessen 001 Opsporen Zijinstroom 011 Kansrijke Toproei(st)ers Sport participatie 001 Opsporen Beloften 002 Competente Junioren Coaches Ondersteunende processen 003 Junioren Programma 004 Coupe 005 WJK 007 Samen Profcoaches SRV 006 Opleiden Talent 007 Competente RTC coaches 008/9 Talent programma 010 WK U23 Leren Presteren 012 Competente Topcoaches 013 Trainings-en Wedstrijdprogramma 014 Prestatie Ondersteunend Specialisten Team (Incl Technologie & Innovatie) 015 Topsportaccommodatie en Topsportmateriaal 016 Marketing, Communicatie en Sponsoring 017 Organisatie en leiderschap 018 RESULTATEN en 019 OUTCOME Secretariaat en Financiën KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 6

7 Activiteiten Het Opsporen en Begeleiden van Beloften Procesmatig gezien begint een talentenprogramma op het moment dat een talent als zodanig wordt geïdentificeerd en om die reden extra aandacht dient te krijgen. Voor een klein land is het van groot belang dat zoveel mogelijk mogelijke talentvolle sporters worden geïdentificeerd. Daarom is het beleidsmatig gezien nodig een aantal ondersteunende programma s te hebben, zoals systemen die talenteigenschappen kunnen onderscheiden, systemen om zoveel mogelijk talent te ontdekken en goed georganiseerde scoutingsystemen. In de meeste landen worden getalenteerde sporters eruit gehaald vanuit een sportspecifieke basis, door de nationale bonden. Er zijn echter ook een aantal landen waar een specifiek talentherkenningssysteem al op de basis- of middelbare school van kracht is, zoals vroeger in landen van het voormalige Oostblok en nu in Australië en China. De uitvoering van het jeugdtopsportprogramma wordt ondergebracht in de regio s en bij de verenigingen. Voor de begeleiding van junioren zijn hierbij de verenigingscoaches bijzonder belangrijk. Verenigingscoaches worden betrokken bij beleid en uitvoering er van. 001 Opsporen Activiteiten: Schoolroeien, Voorlichting, Talentkenmerken, Talentprofiel, Talentvolgsysteem. 002 Competentieontwikkeling van het Juniorenkader Activiteiten: Meerjaren OpleidingsPlan (MOP 1 ), coachopleidingen, coachplatform, regionale en nationale kaderclinics, nationale en internationale coachstages. 003 Verbeteren en intensiveren van primaire proces (roeiuren) Activiteiten: Meerjaren Opleidingsplan, Roeicongres, Regionale voorlichting van Verenigingen. 004 Selectie/directe voorbereiding/uitzending Coupe de la Jeunesse 005 Selectie/directe voorbereiding/uitzending WJK 3.2. Opleiden van Talent De tweede fase van het topsporterontwikkelingsproces is die waarin de getalenteerde toproei(st)er een uitgebreid en intensief trainingsprogramma volgt, waarin hij of zij zich tot in de top ontwikkelt. Dit is de talentontwikkelingsfase. Veel landen hebben inmiddels nationaal gecoördineerde programma s opgezet die de sportbonden ondersteunen in de realisatie van kwalitatief hoogstaande trainings- en competitieprogramma s en om de topsporters tegemoet te komen in de mogelijkheid om een topsportcarrière te combineren met een maatschappelijke. 006 Opleiden Activiteiten: Zij-instromers, Monitoren, Talentkenmerken, Talentprofiel, Talentvolgsysteem. 007 Competentieontwikkeling van het RTC-kader. Er is één nationaal opleidingsprogramma voor talent met als basis het OTC en de RTC s. 1 Opstellen Meerjaren OpleidingsPlan (MOP; dit plan is een vertaling van het Long-term Athlete Development Plan en is door de Canadese Roeibond opgezet en zal naar de Nederlandse praktijk vertaald worden). KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 7

8 De uitvoering van het opleidingsprogramma wordt deels ondergebracht in de regio s. Voor de begeleiding van talenten zijn hierbij de RTC coaches bijzonder belangrijk. Dit speerpunt behelst de professionalisering, voorlichting, opleiding, training en coaching van RTC coaches. Activiteiten: meerjaren opleidingsplan, coachopleidingen, coachsplatform, regionale en nationale kaderclinics, nationale en internationale coachstages. 008 Verbeteren en intensiveren van het primaire proces De omvang en inhoud van de trainingen waaraan talent kan deelnemen is toereikend volgens de standaarden van het MOP. Alle roeiers en begeleiders van de RTC s zijn beschikbaar om de roeitechnische uren te maken en de gestelde doelen te realiseren als opgenomen in het MOP. 009 Het aantal en het niveau van wedstrijden waaraan talent kan deelnemen is toereikend volgens de standaarden van het MOP. In het Aegon Nationaal roeiteam worden topploegen geformeerd. Dit zijn Medaillekandidaten en Kanshebbers richting Rio2016. Alle niet-topploegen (roeiers en roeisters typisch 4 tot 7 jaar vanaf het WK/OS podium, doch met perspectief op medailles WK 2017 en verder) en in niet-olympische nummers zijn opleidingsploegen. Hier is een overlap met het Aegon Nationaal Roeiteam. Selectie, directe voorbereiding en deelname aan FISU WK, Universiade, WK U23, WC/EK/WK/OS en allerlei andere (inter)nationale wedstrijden hebben een belangrijke rol in het werken aan procesdoelen (Te/Ta/Fys/Men/Team/Persoon), waaronder Winnen als ervaring. 010 Leren presteren, selectie/directe voorbereiding/uitzending WK u Leveren van Topprestaties Het logische gewenste gevolg van de talentherkennings- en ontwikkelingsfasen is om toproei(st)ers te ontwikkelen die in staat zijn op het hoogste niveau mee te kunnen doen. Maar veel roei(st)ers die wel potentie hebben deze top te bereiken, lukt het niet. Er zijn namelijk slechts enkele sporten waarin de sporter zoveel verdient dat alle onkosten kunnen worden betaald en hij of zij er zelfs iets aan overhoudt. Daarom voorzien veel landen de sporters van financiële ondersteuning ter compensatie van de onkosten van hun levensonderhoud en sportonkosten, zodat ze de mogelijkheden krijgen om daadwerkelijk middels de benodigde programma s hun topsportpotentieel waar te maken. Tenslotte is het nodig dat de topsporters voorbereid zijn op een leven na de sport, waarin ze nog steeds deel kunnen uitmaken van de topsportwereld. 011 Kansrijke Toproeiers Aegon Nationaal RoeiTeam De beste roeiers en roeisters van Nederland zijn opgenomen in het ANRT. Alle roei(st)ers van het ANRT zijn beschikbaar voor het programma en het realiseren van de gestelde doelen. 012 Competente Topcoaches Het coachteam is in omvang en kwaliteit toereikend om het gestelde doel te realiseren. 013 Trainings- en wedstrijdprogramma De omvang en inhoud van de trainingen waaraan het ANRT kan deelnemen is toereikend volgens de standaarden van een WCPP. Het aantal en het niveau van wedstrijden waaraan het ANRT kan deelnemen is toereikend volgens de standaarden van een WCPP. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 8

9 3.4. Ondersteunende processen 014 Prestatie Ondersteunend Specialisten Team Het begeleidingsteam is in omvang en kwaliteit toereikend om het gestelde doel te realiseren. De uitvoering van medische begeleiding, paramedische begeleiding, kracht- en conditietraining, voedingsbegeleiding en prestatiediagnose voor het ANRT wordt verder geprofessionaliseerd, geïntegreerd en gecentraliseerd. Integratie in trainingsplanning, monitoring en operatie. Materiaaltechnische en coaching ondersteunende innovaties en technologie die een bijdrage leveren aan het gestelde doel worden gerealiseerd in de jaren 2014 en 2015 en toegepast in Topsportaccommodatie en topmateriaal De beschikbare materialen (auto s, trailers, coachboten, portofoons, fietsen, trainingsmiddelen, coachondersteunende materialen) zijn in omvang en kwaliteit toereikend om het gestelde doel te realiseren. Voor het ANRT en de Opleiding dienen topboten beschikbaar te zijn op de momenten dat het voor hun programma noodzakelijk is. Dus zowel bij trainingen als bij wedstrijden in binnenen buitenland. Het materiaal moet geschikt zijn om voor te bereiden op en deel te nemen aan de mondiale top 5. Het OTC, inclusief vaarwater, is beschikbaar voor alle leden van nationale selecties op de momenten dat het voor hun programma c.q. opleiding tot het vak van topsporter noodzakelijk is. Het OTC als nationale trainingsaccommodaties is geschikt om de leden van nationale selecties voor te bereiden op de mondiale top 5 Roeien, Studeren, Wonen incl. dagverblijf, rust en eten. 016 Marketing, communicatie en sponsoring (zie ook hoofdstuk 5, imago en beleving) Marketing o van de merken KNRB, Roeien, Aegon Nationaal RoeiTeam en het OTC. o Positief beïnvloeden van het imago van het Roeien, de KNRB en haar partners, sponsors en suppliers. o Uitstraling van het Aegon Nationaal Roeiteam. o Organisatie van Bijeenkomsten waarbij de Toproei(st)ers aanwezig zijn op verzoek van de KNRB, met als voornaamste doel om het Roeien, de KNRB en/of één of meer van sponsors van de KNRB te promoten. Communicatie: o Voorlichting specifiek roei- en algemene publiek o Free publicity gemeten in minuten TV en advertentiewaarde o Continueren en intensiveren videos via Youtube kanaal Sponsoring: o Top 10: behouden en werven: 1 hoofdsponsor, 3 sponsors en 6 suppliers. 017 Organisatie en leiderschap Er is vertrouwen in de bond. Beleid o Er is een planning en controle cyclus die ambitie en realiteit met elkaar in overstemming brengt. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 9

10 o Advisering en ontwikkeling van topsportbeleid: vóór de cyclus van de World Cup Finale en W(J)K s in de zomer is het concept-ondernemingsplan voor het volgende jaar heroverwogen en gereed, gebaseerd op evaluatie en analyse en inclusief personele, structurele en financiële onderbouwing. o Voorbereiden en publiceren van het Olympische selectiereglement voor april 2014 (organisatie van hearings, overleg NOC*NSF). o Het aantal sanctioneerbare zaken van dopinggebruik in het NED toproeien is nul. Organisatie o Het management (incl. financiële en commerciële zaken) en de organisatie rond het sporttechnische programma zijn toereikend om het gestelde doel te halen. o Het HRM beleid behorende bij een WCPP wordt door de TD op coaches/support/specialisten toegepast. Ook op TD zelf en de bijbehorende randvoorwaarden in faciliteren, ondersteuning en werkomstandigheden van de TD. Financiën o De taakstellingen Opbrengsten 2014 (in 2013 totaal 2m) uit Contributie en Sponsoring ( 0,4m), Subsidie ( 1,46m) en Omzet uit Producten en Diensten ( 0,14m) worden gerealiseerd en doorgezet naar meerjaren-targets voor ( 4m per jaar) Output en Outcome 018 Resultaten Op het WK worden jaarlijks minimaal 2 medailles behaald, waarvan minimaal 1 Goud en een marktaandeel van minimaal 6%. Op de Olympische Spelen 2016 wordt een top 5 landenklassering in het medailleklassement behaald. Over deze Olympiade wordt een Olympisch marktaandeel van meer dan 5% behaald over de opgetelde WK s en de OS 2016 (vgl. 1% over ). 019 Het gaat echter om de Outcome Nationale trots, Uitstraling, Internationaal prestige, Goed gevoel, Populariteit van het roeien, Publieke interesse in het roeien, Ontplooiing van het individu (Waarden!,Team/Samen, Hard werken, Commitment, Groeien, Excelleren, Winnen, VERTROUWEN & PLEZIER KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 10

11 4. Sportparticipatie Visie In 2014 is er een prachtige kans om met een WK in eigen land veel extra aandacht voor de roeisport te genereren voor kennismaking met en blijvende deelname aan de roeisport. Sportparticipatie staat voor het bevorderen van ledenbinding en draagt daarmee bij aan een stijging van het aantal leden van de verenigingen van de KNRB met naar leden in nieuwe leden staat gelijk aan een toename van de jaarlijkse besteding bij de roeiverenigingen van ten minste 1,5 miljoen euro en bijna euro aan extra inkomsten voor de KNRB. Door aan de achterkant de uitval van leden terug te dringen kunnen verenigingen sterker en gezonder worden en tegelijk groeien. Wanneer daarnaast bij diverse doelgroepen de roeisport wordt gepromoot, zal het totale ledenaantal stijgen. Door roeiplekken efficiënter te benutten en een hogere bezettingsgraad te creëren zal de toegankelijkheid van de roeisport toenemen. De ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe en bestaande roeivormen, evenementen en wedstrijden zal de toegankelijkheid helpen te vergroten. Het belangrijkste is dat een groot aantal verenigingen in staat zijn om de komende jaren hun ledenaantal in sterke mate te vergroten. Hiervoor, en misschien wel het belangrijkst voor de groei, is voldoende kader nodig dat adequaat is opgeleid. De verenigingen die willen bijdragen aan de in het MJP gestelde groeiambitie kunnen een beroep doen op begeleiding en kennis vanuit de KNRB. Daarnaast bedient de KNRB de verenigingen met de organisatie van kwalitatief hoogstaande landelijk gecertificeerde opleidingen. De beschikbare capaciteit op het bondsbureau wordt onder druk van de beperkte financiën weliswaar teruggebracht van 3,9 tot 2,1 fte. Dit heeft tot gevolg dat er scherpe keuzes zijn gemaakt in de activiteiten. Het komende jaar zal worden bezien of in dat licht de groeidoelstelling bijgesteld dient te worden. Ontwikkeling Uit een recente enquête blijkt dat de helft van onze verenigingen niet wil groeien, maar dat een groot deel van de andere helft dat wel wil. In economische termen is het aanbod van roeien door verenigingen te laag en wordt de vraag naar onze sport onderbenut. Als we erop kunnen vertrouwen, dat de prestaties van de topsport en de organisatie van de WK s in 2014 en 2016 voor voldoende promotie blijven zorgen, dan zal de aandacht vooral liggen op het creëren van meer (en voldoende) roeiaanbod. Dit betekent dat uit de drie strategische doelen van het MJP voor Sportontwikkeling het accent vooral op twee doelen wordt gelegd: Meer roeiplekken creëren en intensiever gebruik maken van bestaande roeiplekken. Ontwikkelen van nieuwe roeivormen en het optimaliseren van bestaande roeivormen door het verbeteren van de kwaliteit van evenementen en wedstrijden. De facilitering en coördinatie van het wedstrijdroeien voor het Para Roeien blijft, net als voor alle andere doelgroepen, onderdeel van de kerntaken van de KNRB. We zetten daarbij hoog in op dienstverlening aan en begeleiding van wedstrijdorganisaties en kamprechters voor faciliteiten en kennis die niet door externe partijen geleverd kunnen worden. Ook de meer dan roeiers die een wedstrijdcontract hebben getekend zullen worden bediend met een steeds verdere ontwikkeling van de uitslagendatabase en verslaglegging over wedstrijden en klassementen. De coördinatie van deze activiteiten, projecten, opleidingen, evenementen en wedstrijden betalen we uit de leden contributie. De kosten van de deelname aan opleidingen, evenementen en KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 11

12 wedstrijden, netwerk-evenementen uitgezonderd, is in principe dekkend voor de cash-out die dit met zich meebrengt. Bureau-uren worden niet doorbelast, wel de kosten van docenten en materiaal. Vanuit Topsport worden hoge eisen gesteld aan de kwalificatie van coaches die meegaan op uitzending, in dienst zijn of een vrijwilligersvergoeding ontvangen van de KNRB. Aan de RTC s worden navenante eisen gesteld, waarbij RTC s worden gezien als opleidings- en ervaringsplek voor coaches. Na 2016 worden alleen nog gekwalificeerde coaches opgenomen bij de inschrijvingen en de uitslagen; en maken verenigingen en KNRB afspraken over het opleidingsniveau van het verenigingskader. Als aan de criteria wordt voldaan, kan korting worden gegeven op de prijs van opleidingen. Sportparticipatie is eindverantwoordelijk voor de volgende programma s: 1. Sportontwikkeling 2. Wedstrijden 3. Versterken coachkader Hieronder de beschrijving op programma en projectniveau (uitgangspunten MJP, doelstellingen 2014 en activiteiten 2014) Programma sportontwikkeling Uitgangspunten MJP: We zijn er in eerste instantie om verenigingen te helpen onze doelstellingen voor de roeisport te kunnen realiseren. Roeien is laagdrempelig, komt sympathiek over (zie ook Imago en Beleving) en wordt door de samenleving omarmd. I. Stijgend ledenaantal. II. Groeiend aantal jeugdroeiers. III. Studentenverenigingen groeien (verder). IV. Oud-studentenroeiers terug in de boot. Er zullen meer verenigingslocaties moeten komen waar meer en/of vaker kan worden geroeid. Het blijft belangrijk om de uitval van leden bij verenigingen terug te dringen door ze te helpen aan goede voorbeelden. Projectdoelen 2014: Ledenbinding Meer roeiers vasthouden en laten participeren is het doel van deze pijler. Ledenbinding heeft een andere betekenis dan alleen werven en behoud van roeiers, maar in eerste instantie betekent het het bedienen van onze leden, de verenigingen, met producten, tools, kennis en advies om de ledenbinding te kunnen realiseren. Naar schatting lopen er minstens oud-studenten rond, die lid geweest zijn van een roeivereniging. Als we die oud-studenten weer weten te binden, dan kunnen zij wellicht ook bijdragen aan het versterken van verenigingen. Voor het aantrekken van deze groep wordt een commissie in het leven geroepen, die door het bondsbureau wordt bijgestaan. Oudledenverenigingen en burgerverenigingen doen mee aan een pilot in Tijdens het WK worden ex-studenten uitgenodigd voor een Meet and Greet. Burgerverenigingen wordt gevraagd mee te werken aan een instapaanbod voor ex-studenten. Meer jeugd aantrekken, daardoor niet alleen meer ledengroei maar ook een grotere kweekvijver bij Topsport. Verenigingen met groeidoelstelling binden 500 jongeren aan de roeisport. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 12

13 Junioren wedstrijdroeien stimuleren, meer doorstroom van het schoolroeien naar het competitieroeien en van het competitieroeien naar het wedstrijdroeien. Meer en nieuwe roeiplekken Twee nieuwe verenigingen helpen oprichten met toegang voor 300 leden. Initiatieven voor nieuwe verenigingen ondersteunen en dit te borgen door hiervoor een begeleidingscommissie in te richten. Kennisdeling verenigingen We zorgen ervoor dat 100% van de studentenverenigingen en 50% van de burgerverenigingen actief mee doen met het kennis delen. Thema s zijn: - Ledenbinding. - Arbitrage (kamprechters). - Veiligheid. Activiteiten ledenbinding 2014 Rondom WK14 - Het maken van een selectie van verenigingen waarmee we groeidoelstellingen daadwerkelijk met elkaar gaan realiseren - Continueren en verbeteren van het Nationaal School Roei Kampioenschap, met 25% meer deelnemers en betere doorstroommogelijkheden i.s.m. verenigingen creëren - Aegon Open Roeidag als follow up in het weekend na het WK Jeugd - NSRK (Nationaal School Roeikampioenschap) - NJTK (Nationaal Jeugd Trainingskamp) - Juniorencompetitie landelijke dekking Aangepast roeien - Wedstrijdroeien Ex-studenten - Denktank vrijwilligers formeren - Aanpak terughalen ex-studenten binnen de roeisport opzetten en werkgroep samenstellen. Voor, tijdens en meteen na WK aanbod voor deze doelgroep organiseren - Pilot oud studentenverenigingen i.s.m. burgerverenigingen om ex-studenten op te sporen en uit te nodigen voor een rentree tijdens en na het WK. Activiteiten project kennisdeling Faciliteren netwerkmomenten en informatie good practices via: Aegon Nationaal Roeicongres in januari Via nieuwsbrief, portal, website (zie programma communicatie) Ronde verenigingsbezoeken aan verenigingen met groeidoelstelling (oa praktijkbijscholingen kader (zie programma versterken kader) en goede voorbeelden op ledenbinding). Activiteiten project meer en nieuwe roeiplekken Er gaat een nieuwe werkgroep nieuwe verenigingen komen. Begeleiden van opstartende verenigingen met kennis en netwerk naar aansluiting bij KNRB Actief zoeken naar nieuwe roeiplekken i.s.m. verenigingen en ervaringsdeskundigen, zoals mensen die eerder betrokken zijn geweest bij oprichting nieuwe verenigingen Het bestuur van de KNRB zal de Federatie Sloeproeien Nederland benaderen voor samenwerking, waarbij vooral gekeken zal worden welke verbanden er kunnen ontstaan tussen de sloepen en onze verenigingen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 13

14 4.2. Programma Wedstrijden: Ten behoeve van de roeiwedstrijden is de KNRB in 2014 bij betrokken het volgende: Organisatie van eerstejaars en development klassement Ondersteuning organisatie van het NK klein, groot en Indoor Beheer inschrijf- en uitslagensysteem Registratie wedstrijdcontracten Vaststellen wedstrijdkalender(s). Uitgangspunten MJP: Aantrekkelijke competities tussen verenigingen (landelijk en/of regionaal) Doelen 2014: I. Roeien aantrekkelijk houden voor wedstrijdroeiers II. Op alle niveaus meer capaciteit creëren voor deelnemers aan wedstrijden III. Alle wedstrijdfaciliteiten van de KNRB zijn van hoog niveau. Activiteiten: Uitbreiden en verbeteren Eerstejaars & Development Klassement in samenwerking met Oranjewoud & Aegon Coördineren van het evenementennummer Vernieuwen en verbeteren van de Nationale Kampioenschappen Standaard programma nationale wedstrijden verbeteren De samenwerking tussen wedstrijdorganisaties wordt doorgezet in 2014, om in de toekomst schaalvoordeel en synergie te bereiken Ontwikkelen van een digitaal arbitragesysteem (opleiding, beschikbaarheid en werving van kamprechters) Verder ontwikkelen van uitslagensysteem Makkelijker maken goedkeuring wedstrijdcontract door digitalisering Een meerjaren onderhouds- en aanschafplan voor de motorboten Structureel controleren van uitdelen en innemen van gehuurde wedstrijdmaterialen door Okeanos Programma Versterken (Coach) kader : Uitgangspunten MJP: Verenigingen: - zijn sterk, organisatorisch onafhankelijk en financieel gezond - zijn in staat roeiers, coaches en kader op te leiden naar het door de betrokkene gewenste niveau. Passend aanbod kennisdeling (opleidingen, cursussen, workshops, themabijeenkomsten, nationaal roeicongres etc.) voor kader en coaches Toegang tot internationale roeikennis via functies bij FISA, N*N, IOC etc. Verenigingen en wedstrijdorganisaties zijn tevreden over de meerwaarde die de KNRB biedt t.a.v. de uitvoering beleid, kennisuitwisseling tussen verenigingen, opleidingen, KNRB activiteiten en andere (kennis) netwerken Doelen 2014: Kostendekkend maken van de opleidingen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 14

15 Voldoen aan de richtlijnen van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF Studenten besturen leren van en ontwikkelen zich door de bestuursbokaal Activiteiten: Organisatie van de bestuursbokaal in samenwerking met Aegon om zo de studenten besturen te professionaliseren en verbeteren Alle opleidingen omzetten naar KSS 2012 en opleiding niveau 3 wordt opnieuw gecertificeerd voor 31 december Er wordt actief gepromoot om meer deelnemers per cursus te krijgen. Het niveau en het aantal docenten op pijl brengen zodat er een (bijna) landelijke dekking ontstaat voor opleidingen in Cursisten actief ondersteunen bij het afronden van de PVB/opleiding. Actiever promoten en aanbieden van bijscholingen die aangeboden worden door Academie voor Sportkader. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 15

16 5. Imago en beleving Doelstelling van de cluster De cluster heeft als hoofdtaken het verzorgen van communicatie en sponsoring voor de KNRB als geheel en ondersteuning van de sectoren topsport en sportparticipatie. Doel daarbij is het versterken van het merk KNRB en het genereren van middelen om dit doel te bereiken. Concreet betekent dit: Het verzorgen van communicatie voor de KNRB: - communicatie naar verenigingen - communicatie naar media, inclusief genereren van free publicity - communicatie naar en voor externe partners, inclusief sponsors Het beheren en uitbreiden van het net van samenwerkingspartners: - beheren van bestaande netwerken - onderhouden van contacten met bestaande sponsors en verzorgen van account management voor sponsors - ontwikkelen van sponsorproposities - werven van nieuwe sponsors. Uitgangspunten De KNRB heeft te maken met dalende inkomsten van NOC*NSF uit de toto/lotto gelden (-5%), bij een grotere behoefte aan fondsen voor de sector topsport. Dit maakt dat in de komende periode extra nadruk zal moeten worden gelegd op het werven van nieuwe sponsoren. Daarnaast is er volgend jaar een WK in Nederland en de uitbreiding van het OTC wat ook extra aandacht zal vragen in de communicatie. In 2013 is door de successen van het Aegon Nationaal RoeiTeam en door inspanningen van de cluster een duidelijke groei doorgemaakt in exposure, deze groei zullen we in 2014 proberen door te zetten. Het met United afgesloten contract als media partner zal hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. De cluster zal zoveel als mogelijk van bovenstaande doelen proberen te verwezenlijken en daarbij duidelijk keuzes maken over wat mogelijk is. Activiteiten 2014 Roeicommunity In het najaar 2013 wordt een nieuw roeiportal gelanceerd.dit portal zal een grote rol vervullen in de communicatie binnen de Nederlandse roeicommunity en in de communicatie van de KNRB met de verenigingen en tussen de verenigingen onderling. Het zorgen van goede content voor dit portal is een van de speerpunten. Van belang hierbij is een goed netwerk van reporters binnen verenigingen en wedstrijdorganisaties interesseren, stimuleren en faciliteren De huidige KNRB site (het gemeentehuis ) zal worden aangepast en gemigreerd naar het nieuwe portal RoeiTV is afgeschaft aangezien de kijkaantallen de kosten niet rechtvaardigen. Videocreatie zal worden gestimuleerd door de content manager bij wedstrijdorganisaties, verenigingen en individuele roeiers en gedeeld via YouTube en portal. Eigen video s over het ANRT zullen we op een voordelige manier zelf produceren in samenwerking met de United Sports Academy Het blad Roeien zal in haar huidige vorm verdwijnen en worden vervangen door een vernieuwde uitgave van een evenementenspecial. De evenementenspecial zal aan alle leden van de KNRB KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 16

17 kosteloos worden toegestuurd. De redactionele invulling en productie van het blad zal worden uitbesteed aan Arko Sportsmedia. Het bureau zal wel dienen te zorgen voor de aanlevering van gegevens voor de evenementenspecial. Arko Sportsmedia zal verantwoordelijk zijn voor advertentiewerving en productie. Dit zal leiden tot een besparing van mensuren op het bureau De productie van het jaarverslag zal zoveel mogelijk aansluiten bij de tone-of-voice van de evenementen special. Media De positieve ontwikkeling in de media aandacht zal moeten worden uitgebouwd. Uiteraard hebben de prestaties in 2013 erg geholpen, maar ook de positieve uitstraling van het ANRT is belangrijk Het ANRT is één van de belangrijkste peilers is van de KNRB. Daarom zal communicatie daarover zoveel mogelijk in eigen beheer geschieden Er zal naar worden gestreefd om ook op andere momenten dan EK en WK media aandacht voor de roeisport te creëren. Daartoe zal ook de samenwerking tussen United Sports en wedstrijdgevende verenigingen worden gestimuleerd In de wijze van genereren van free publicity zal weinig worden veranderd: - roeiers en coaches kunnen zelf woordvoeder zijn - er zullen regelmatig persberichten verschijnen - er worden persmomenten bij uitzwaaimomenten en huldigingen georganiseerd - er wordt gewerkt aan het versterken van de relatie met nieuwsdiensten Kort na de Wereldkampioenschappen in Amsterdam zal een huldiging namens de KNRB worden georganiseerd. Sponsoring Het huidige sponsorhuis biedt nog ruimte voor een sectiesponsor mannen en een sectiesponsor vrouwen. Verder kan het huis worden aangevuld met partners en suppliers De verantwoordelijkheid voor sponsorwerving ligt bij de accountmanager sponsoring. Het werven van sponsors zal een gezamenlijke taak zijn van directeur, technisch directeur, commissaris sponsoring en account manager sponsoring. Ook de netwerken van andere bestuursleden kunnen hiervoor van nut zijn. Tijdens gesprekken met potentiële sponsors kunnen ook vertegenwoordigers van Aegon en roeicoryfeeën als Nico Rienks een belangrijke rol spelen In de eerst komende periode zal bij sponsorwerving samen worden opgetrokken met de organisatie van het WK 2014, maar zal tevens het WK 2016 in de propositie worden meegenomen De uitwerking van sponsorproposities ligt in eerste instantie bij de accountmanager sponsoring Activatie van sponsorovereenkomsten zal duidelijk onderdeel moeten zijn van het pakket en niet (te zwaar) mogen drukken op de accountmanager sponsoring Naast sponsorwerving zal ook gekeken worden naar andere mogelijkheden van fondsenwerving.. Netwerken De huidige netwerken zullen in stand worden gehouden en waar mogelijk uitgebreid. - dit betekent dat de netwerken goed in kaart zullen moeten worden gebracht en dat er een verantwoordelijke moet zijn binnen de KNRB - om netwerken in stand te houden zal een adequaat uitnodigingsbeleid moeten worden opgesteld - de Dutch Rowing Business Club zal in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor haar plannen en organisatie, maar activiteiten zullen moeten worden kortgesloten met het Bureau. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 17

18 Informatie Er zal een goed informatiesysteem (monitor) moeten komen waarin gegevens over verenigingen (aantallen, ledenbestanden, etc.) en wensen en knelpunten worden geregistreerd en in de tijd worden gevolgd. - De ledenenquête van 2011 kan hiervoor een goed uitgangspunt vormen en zal in principe ieder jaar worden uitgevoerd - De huidige gegevens zullen ook op eenvoudige en consistente wijze moeten worden georganiseerd en inzichtelijk gemaakt - De commissie Roeimodel kan hierbij een belangrijke rol spelen. Tenslotte Voor ieder (nieuw) project zal afzonderlijk worden bekeken in hoeverre dit bijdraagt aan de doelstelling van de KNRB en zo ja of dit project geheel of gedeeltelijk in eigen beheer moet worden uitgevoerd of beter kan worden uitbesteed. Naast nut en noodzaak, zal ook een duidelijke kosten/baten analyse moeten worden gemaakt. KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 18

19 Bijlagen KNRB, jaarplan 2014 bestuursversie 25 november 2013 Pagina 19

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Zichtbaarheid Jaarplan 2013 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Foto: Johan Slagter Inhoudsopgave Evaluatie 2012 02 I Top 10 ambitie

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Zaterdag 25 januari 2014, in het hoofdkantoor van hoofdsponsor Aegon Nederland te Den Haag.

Zaterdag 25 januari 2014, in het hoofdkantoor van hoofdsponsor Aegon Nederland te Den Haag. Celebrate Rowing tijdens het Nationaal RoeiCongres. Het Nationaal RoeiCongres is hét jaarlijkse moment waarop bestuurders, vrijwilligers, coaches en roeiers van alle roeiverenigingen samenkomen. Graag

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Een klantgerichte bond

Een klantgerichte bond NEDERLANDSE HANDBOOGBOND Een klantgerichte bond Naam: Arno Hovenga Studentnummer: 0845091 Klas: SMM4E Opleiding: Commerciële Economie: SportMarketing & Management Instituut: Hogeschool Rotterdam Studiejaar:

Nadere informatie

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87 88 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89 90 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Beleidsplan. www.maf.nl 2015-2017. Concept 3. MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk

Beleidsplan. www.maf.nl 2015-2017. Concept 3. MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk www.maf.nl Beleidsplan 2015-2017 Concept 3 MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk Inhoud Directiebeoordeling beleidsperiode 2012-2014... 3 a. Hoofdpunten...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND Langzaam sterven of de bakens verzetten en het roer om! It libben jowt mei stean en fallen Riu driuwerkes nei stive ballen Kom, Keatser! lit de lju lûd roppe Siz neat,

Nadere informatie