JAARPLAN documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

2 Inhoudsopgave JAARPLAN Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen... 5 Organisatie KNRB... 5 Meerjaren ambities... 7 Algemeen functioneren... 7 Activiteiten Topsport... 9 Evaluatie WK 2014 op hoofdzaken... 9 Prioritering WK2015 en OS Sportparticipatie Sportontwikkeling Wedstrijden Opleidingen en kader Imago en Beleving Communicatie Activiteiten Sponsoring Activiteiten pag.2

3 1. Voorwoord Beste leden, Doorbouwen aan onze droom: roeien wordt een nationale sport! Daar gaat het om bij dit plan voor Met verse energie, na het fantastische evenement dat het Wereldkampioenschap roeien op de Bosbaan was. En ondanks het feit dat we door de dalende inkomsten uit Lotto gelden en wegvallen van andere subsidies lang niet alles zullen kunnen doen wat we wel zouden willen. U weet, de onderliggende behoefte aan fondsen stijgt eigenlijk alleen maar. Aantrekken van extra sponsoren zou veel lucht kunnen geven. Wij geven de sponsorwerving ook komend jaar volle aandacht, maar ondanks alle inspanningen durven we daar met dit plan en deze begroting geen voorschot op te nemen. Roeien met de riemen die we hebben dus! Goed nieuws is dat bij de KNRB, als een van de weinige sportbonden, het ledental nog steeds toeneemt. In samenwerking met de verenigingen, commissies en sponsors wordt gebouwd aan een sterke sectie topsport en aan een verbreding van de sport in het algemeen. Over deze twee aspecten, topsport en participatie, wil ik hier nog wat meer zeggen. Sportparticipatie Hier gaat het om meer, beter en vaker roeien. We willen onze werkwijze in 2015 verder verbeteren zodat er minder ad-hoc gewerkt hoeft te worden. Naast het congres, het Aegon NSRK en de Open Roeidag worden de andere beschikbare uren besteed aan het pro-actiever benaderen van verenigingen en aan kennisdeling. We gaan hier een belangrijk deel van de beschikbare menskracht en budget op focussen. Daarnaast gaan we gesprekken aan om te kijken hoe we álle verenigingen meer en beter bij de KNRB kunnen betrekken. Topsport De opdracht voor het komende jaar is meer snelheid. Het niveau van de ploegen die aan de start verschijnen, moet omhoog om serieuze medaille kandidaat of kanshebber te blijven of te worden. Binnen topsport gaat iedereen aan de slag om de ploegen op het juiste niveau te brengen. Door de pag.3

4 opeenvolgende bezuinigingsrondes is het programmabudget voor topsport wel flink geslonken, namelijk in 2015 maar liefst 1 miljoen euro lager dan in Het topsportprogramma staat hiermee onder grote druk. De stip aan de horizon blijft om structureel bij de beste vijf roeilanden van de wereld te horen. Maar de jaarlijkse doelstellingen, en zeker ook de verwachtingen, zullen moeten worden aangepast aan de mogelijkheden. Tenslotte 2015 wordt alles behalve een tussenjaar. De voorbereidingen voor het WK Junioren en U23 (2016) in Rotterdam zijn in volle gang. In ons vernieuwde Olympisch Trainingscentrum in Amsterdam gaat vooral hard gewerkt worden om het best mogelijke Aegon Nationaal RoeiTeam voor elkaar te krijgen. En in juni een spannend moment: de kwalificaties voor de Olympische Spelen in Rio in Met vereende krachten is er veel mogelijk. Wij hebben er zin in! U toch ook? Frans Cornelis, voorzitter. pag.4

5 2. Algemeen Organisatie KNRB Bestuur De KNRB is een vereniging van 119 roeiverenigingen. In totaal vertegenwoordigen de roeiverenigingen circa leden. Het bestuur van de KNRB bestaat uit de volgende leden: - Frans Cornelis, voorzitter - Victor Maes, penningmeester - Jan Willem Landman, secretaris* - Erik Kraak, commissaris marketing & sponsoring (tevens vice-voorzitter) - Chris IJsbrandy, commissaris topsport - IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijdzaken/opleidingen - Geri Donkervoort, commissaris sportontwikkeling* *Beide bestuursleden bereiken in maart 2015 de einddatum van hun eerste bestuurstermijn van 3 jaar Ten tijde vdit concept jaarplan is het nog niet bekend of deze bestuursleden zich herkiesbaar stellen. Bondsbureau Het bondsbureau is verhuisd naar het nieuwe deel in het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan 10. Het bondsbureau bestaat (na de reorganisatie in 2013) uit 9 personeelsleden 1 (7.86 fte.) Algemeen incl. Communicatie/sponsoring fte. Algemeen Directeur: Monica Visser fte. Financieel Manager: Ruud Bakker fte. Financieel Administrateur/Assistent Controller: Janna van der Berg fte Accountmanager Sponsoring/Communicatie: Anneluut Eerkens Topsport fte. Technisch Directeur: Hessel Evertse fte. Manager Aegon RoeiTeam NL: Nienke Wind Sportparticipatie fte. Manager Sportparticipatie: Kristel Kooij fte. Organisatorisch medewerker: Sylvia van den Bosch fte. Accountmanager Verenigingen: Margriet Zietse 1 exclusief de Technische Staf bestaande uit bondscoaches en (ondersteunende) specialisten pag.5

6 Organisatiemodel bondsbureau Regelgeving De organisatie van de KNRB draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke regelgeving up-to-date wordt gehouden. Reden voor veranderingen kunnen zijn ingegeven door externe ontwikkelingen die via de overheid, NOC*NSF of FISA op ons afkomen, of door interne wensen zoals veranderingen in de wedstrijdreglementen. Het handhaven van de regelgeving ligt grotendeels in handen van vrijwillige commissies en onze kamprechters. Voor het functioneren van de tuchtcommissie en de beroepscommissies wordt soms een beroep gedaan op de bureauorganisatie. Er is hiervoor minimale capaciteit beschikbaar. (Inter)nationaal netwerk De roeisport speelt zich niet af in een geïsoleerde omgeving, maar wordt beïnvloed en geholpen door (inter)nationale organisaties en partners (sponsoren). Een grote groep vrijwilligers, vaak al lang actief binnen de roeisport, is bereid om het (inter)nationale netwerk te onderhouden. Dit gebeurt in nauwe afstemming met het bestuur. Het werven van sponsoren is ook voor een belangrijk deel afhankelijk van de tijdbesteding van vrijwilligers. Het onderhouden van de relatie met de sponsors is wel binnen de bureauorganisatie van de KNRB professioneel belegd. pag.6

7 Meerjaren ambities De visie voor het meerjarenplan is geformuleerd als: Roeien wordt een Nationale Sport. In 2013 is voortgang geboekt met het realiseren van de ambities, maar in het kader van de veranderende omstandigheden mede door de reorganisatie van het bondsbureau zijn er in 2014 een aantal bijstellingen doorgevoerd welke zijn vastgelegd in het document 'rolverdeling in de roeisport'. De KNRB heeft sinds 2014 te maken met dalende inkomsten van de Lotto gelden (-5% in 2014 en 8% in 2015) terwijl er een grotere behoefte is aan fondsen voor de topsportsectie. Ondanks de inzet vanuit de roeibond blijven grote (sectie)sponsoren uit. In navolging van 2014, zal ook in 2015 in samenwerking met de verenigingen, commissies en sponsors worden gebouwd aan een sterke sectie topsport en aan een verbreding van de sport in het algemeen. Om voortgang te maken is gekozen om te werken vanuit twee sectoren: - Topsport - Sportparticipatie Met ondersteuning voor beide secties vanuit Imago en Beleving, maar ook vanuit de administratie, financiën en algemeen. Evenals voorgaand jaarplan is er in het jaarplan 2015 wederom gekozen om kennisdeling als onderdeel van sportparticipatie op te nemen. Algemeen functioneren Een organisatie als de KNRB kan niet zonder professionals die zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken. Het gaat daarbij om de administratieve organisatie, vertegenwoordiging naar, personeelszaken en het beheer van de eigendommen van de KNRB. Binnen de organisatie van de KNRB is momenteel geen secretariële organisatie, wat een handicap is voor bestuur en directie. De effecten zijn bijvoorbeeld zichtbaar bij de organisatie van de verschillende AV s. Er ontbreekt momenteel budget om dit te herstellen. Eén van de algemene taken van het bondsbureau is het beheren en beheersen van complexe financiële stromen. Met name rond de subsidieverlening bestaan verplichte en complexe aanvraagen verantwoordingsprocessen. Insteek daarbij is het vermijden van risico s bij de reguliere geldstromen en het creëren van hefbomen bij het realiseren van grote projecten zoals het OTC en internationale toernooien. Het gaat om relatief grote bedragen ten opzichte van de vaste inkomsten pag.7

8 en het is dus zaak dat de roeibond financieel altijd goed in control is, met een goed inzicht van de risico s en zorgen dat deze binnen aanvaardbare en afgesproken grenzen blijven. Het beheer van de financiën is niet afhankelijk van vrijwilligers. Activiteiten 2015 Voor wat betreft de pijler Algemeen (algemene bureauzaken) wordt in 2015 accent gelegd op de onderstaande werkzaamheden. Specifieke activiteiten t.b.v. communicatie en sponsoring staan beschreven bij Imago en Beleving (hoofdstuk 5): - Stabiliseren van een kleine slagvaardige bondsorganisatie. De organisatie is gebaseerd op een vernieuwde indeling, waarbij duidelijk gekozen is voor de roeipijlers Topsport en Sportparticipatie en de ondersteuning van communicatie, sponsoring en financiën. - Op een aantal algemene vaste kosten proberen we in lijn van 2014 de kosten verder te reduceren zoals die van de hostingskosten websites en de kantoorkosten (o.a. door meer digitalisering van poststukken). - Preventieve werking en ondersteuning van de ledenadministratie. - Juridische screening verenigingsstatuten. - Administratieve ondersteuning van de WK De vermogensontwikkeling zal ook in 2015 in lijn gebracht moeten worden met het verhoogde risicoprofiel van de KNRB. - Het onderhoud van het Olympisch Trainingscentrum (inclusief bondsbureau) aan de Bosbaan nummer 10 moet goed worden ingeregeld en georganiseerd. - Er zal besloten moeten worden of de tweede fase van de nieuwbouw wordt opgestart ofwel gaan we de roeibak in 2015 realiseren of in een latere fase? - Er wordt een keuze voor een passend CRM systeem voor de KNRB gemaakt. - De KNRB organiseert in 2015 twee keer per jaar regiobijeenkomsten om het beleid goed af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van de leden. - In 2015 willen we de organisatie van en het communiceren over de Algemene Vergadering in orde hebben. pag.8

9 3. Topsport Evaluatie WK 2014 op hoofdzaken Kansrijke toproei(st)ers De opdracht voor komende jaar is helder: meer snelheid. Het niveau van de ploegen die aan de start verschijnen, zal omhoog moeten om serieuze medaille kandidaat of kanshebber te blijven of te worden. Focus van de coaches in komend jaar zal dus vooral uit moeten gaan naar niveau optillen. Globaal zijn er drie aangrijpingspunten van interventie voor de coach: de samenstelling van de ploeg kritisch evalueren op kans rijkheid van de sporters om bij te dragen aan gewenst niveau van de ploegen. Aantal sporters relateren aan aantal competitieve ploegen dat kan worden geformeerd. de individuele prestatiecapaciteiten van de roeiers (techniek, kracht, uithoudingsvermogen, gedrag en leefstijl). de co-acting van de sporters binnen de ploeg (ploeg effectiviteit roei technisch, groepsdynamisch, racen, strategie, race-ervaring en race-hardheid, competition readiness). Competente coaches Beperkt aantal - fulltime senior - coaches met proven medal trackrecord, die een volledige maaltijd kunnen bieden als het gaat om de roeiers de snelsten van de vloot te maken, te maken dat de roeiers presteren op de momenten dat het er toe doet en te maken dat toproeiers een topsportleefpatroon aanhouden. Coaches gericht ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling (met name door begeleiden, samenwerken en kennis delen) komend jaar op knock-out competenties voor kunnen behalen succes met de betreffende ploeg(en). Trainings- en wedstrijdprogramma Van plan naar programma. Van papier naar dagelijkse training. Elke coach moet een helder plan hebben langs welke dimensies de betreffende ploeg naar een hoger niveau wordt gebracht en dit vertalen in programma (wanneer worden welke activiteiten gedaan met welke doelen). pag.9

10 Aandacht: Planning van de tapering. Aandacht bij voorbereiden sporters voor leren en beheersen van tapering: tapering als vaardigheid. Betere monitoring van prestatieniveau gedurende trainingen. Support staf Goede stap gemaakt met het organiseren en positioneren als Prestatie Ondersteunend Specialisten Team (POST). Focus op heldere diensten en producten met toegevoegde waarde voor dagelijkse trainingssituatie en wedstrijdsituatie. Vooral op vlak van (para)medisch, voeding en gedrag (herstel). Het verbeteren van Kracht & Conditie en met name de fysiologische onderbouwing en monitoring is prioriteit 1 om volledig te integreren in het trainingsplan. K&C coach gaat met elke ploegcoach jaarplanning opstellen. Visie op K&C binnen roeiprogramma vaststellen met leidende coach van het programma. K&C trainers dienen naast "K" vooral ook meerwaarde leveren op de "C". Monitoren van trainingsparameters en testen/meten van trainingseffecten in focus plaatsen van POST. E.e.a. ter evaluatie van trainingseffecten van afgelopen periode en sturing van trainingsinhoud voor komende periode. Gemeenschappelijkheid in aanpak en methodiek aanbrengen. Accommodatie en materiaal Goede ervaring met directe voorbereiding en uitzending (Tilburg, als Montemor voor Amsterdam uitgeprobeerd t.b.v. Rio), hoge kwaliteit van de setting, zowel naar reis als verblijf. Conclusie: focus, prioriteren en professionaliseren. Tegelijkertijd werken aan structurele opvolging en back up in focusnummers door opleiden in focus nummers i.p.v. andere nummers. Herijking Ambitie en Doelstelling TopRoeien Om verwarring te voorkomen maken we onderscheid tussen ambitie en doelstelling. De ambitie is wat we graag willen en de doelstelling is wat we moeten bereiken. pag.10

11 In het lopende KNRB Meerjarenplan (g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen (KNRB. Okt 2012) is voor topsport een structurele Top-5 ambitie geformuleerd. Deze ambitie is daarmee een (door de KNRB zelf geformuleerde) afgeleide van de positie als focus-sport bij het NOC*NSF, die de verwachting met zich meebrengt dat de roeisport een substantiële bijdrage levert aan de Top-10 doelstelling van het NOC*NSF in termen van de medaillespiegel die na elke OS wordt opgemaakt. De positie als focus-sport levert veel extra middelen voor de roeisport op. Dit zijn o.a. 1,4m direct van het NOC*NSF, ca. 1,5m voor de atleten (VWS) en aanzienlijke afgeleide opbrengsten uit bijvoorbeeld sponsoring van de KNRB (Aegon, CTO, Gemeente, Provincie), RTC s en evenementen. Het waarmaken van de verwachtingen van het NOC*NSF is daarmee van cruciale betekenis voor de roeisport in Nederland. Toch is de vraag gerechtvaardigd of de structurele Top-5 ambitie en impliciet de doelstelling van minimaal 3 medailles waarmee we deze verwachting nu tegemoet treden op dit moment reëel is. We weten hoe London is afgelopen. We zien dat we op weg zijn naar Rio met een programmabudget voor 2015 dat inmiddels ca. 900k lager is dan wat we in 2012 (London) besteedden, en dat de helft is van het jaarbudget voor 2015 dat in de oorspronkelijke Studie Top 10 uit 2010 door NOC*NSF voorzien werd. De Top-5 ambitie, en daarmee impliciet de doelstelling, is echter onveranderd gebleven. Het WK in Amsterdam vormde een reality check op de mate waarin de equipe thans in staat is aan de mondiale Top-5 ambitie te voldoen. Deze toets is ondanks een aantal lichtpunten niet bijster positief uitgevallen. De afstand tot de ambitie is nog groot (2013 Top-6, 2014 Top-12). Het aantal concurrenten per boottype neemt eerder toe dan af. Het lijkt er dus sterk op dat we door steeds minder geld uit te geven niet dichter bij onze ambitie komen. Dat we op onze ambitie afgerekend worden, zoals na het WK in Amsterdam gebeurd is, is op zich begrijpelijk, maar doet afbreuk aan het imago van de roeisport in het algemeen en van de KNRB in het bijzonder. Het positieve imago-effect van een fantastisch WK heeft publicitair flink geleden onder de breed uitgemeten teleurstellende prestaties. Een te grote wig tussen de ambitie (willen) en/of doelstelling (moeten) enerzijds en de middelen anderzijds om deze doelstelling ( moeten ) te bereiken leidt onvermijdelijk tot verlies aan geloofwaardigheid en motivatie. De KNRB wil daarom het ambitieniveau helder stellen en de doelstelling realistischer maken, passend bij de budgettaire werkelijkheid van vandaag. pag.11

12 Prioritering WK2015 en OS 2016 Voor de topsport ambitie van de KNRB betekent dit het volgende: 1. Citius, altius, fortius, Nederland, Groot Roeiland! We blijven ernaar streven om het beter te doen. Vanuit onze waarden (Plezier...Excelleren) streven we ernaar onszelf te verbeteren en willen we een groter stuk van de taart bemachtigen. Dit kan ook, zelfs achteraf, afgemeten worden naar zowel het behaalde Marktaandeel, als een Top-X positie. Voor de concrete topsport doelstellingen van de KNRB betekent dit het volgende: 1. De technische staf van de KNRB heeft minimaal 4 tot maximaal 8 velden geïdentificeerd waarin gezien de internationale benchmark de kans rijkheid het hoogst is en de afstand tot het podium met slim en hard werken in de resterende tijd overbrugbaar lijkt. In die velden stelt TopRoeien (d.w.z. sporters, coaches, staf en bestuur) zich ten doel om een medaille te behalen. In die velden, en voor die sporter en coach geldt daarmee, onverkort, dat de inzet van de dagelijkse praktijk, en daarmee dus de doelstelling, een medaille is! 2. Per evenement kunnen deze medailles in alle uitgeschreven boottypes behaald worden. 3. Deze medailles zijn van een willekeurige kleur, maar uiteraard zo edel mogelijk. 4. Boottype, naar aantal (1, 2, 4, 8), scull/boord, heren/dames en zwaar/licht, is hierbij niet leidend; medaillekans en overbrugbare afstand tot het podium zijn dit wel. 5. De (communicatie over een) specifieke ranking ambitie in het medailleklassement (Olympische nummers) wordt losgelaten, omdat deze niet valt zeker te stellen. In de aanloop naar een evenement is het managen van de verwachting van de resultaatdoelstelling, op basis van een realistische beoordeling van het proces en het behalen van de beoogde procesdoelstellingen, een apart traject dat meer zorg verdient. 6. In de aanloop naar Rio worden 6 prioriteitsprogramma s voor het WK in Aiguebelette uitgevoerd; afhankelijk van de resultaten kan het aantal ondersteunde projecten voor Rio kleiner worden. De ploegen binnen deze 6 programma s zijn (in alfabetische volgorde): LM2x, LM4-, LW2x, M1x, M2, M4-, W2- en W4-. De 21 atleten in deze boottypes vormen het A- team. 7. Achter het A-team bevindt zich een B-team van ca. 27 atleten die zich in de overige boottypen (Olympisch en niet-olympisch) verder ontwikkelen, ook met oog op Tokyo. 8. Deze keuzes staan los van het kwalificatieproces voor de Olympische Spelen; dat wil zeggen dat de door de KNRB volledig ondersteunde top-programma s uiteraard zullen voldoen aan pag.12

13 alle kwalificatie-eisen, maar dat ook niet ondersteunde programma s kunnen voldoen aan deze eisen en door het NOC*NSF kunnen worden uitgezonden. 9. Niet ondersteunde programma s zullen zich op eigen kracht en met ondersteuning van verenigingen, RTC s of particuliere sponsors moeten voorbereiden op deelname aan internationale toernooien. 10. De KNRB blijft een breed talent ontwikkelingsprogramma uitvoeren, waarin atleten, verenigingen en RTC s op alle niveaus participeren; deelname aan dit programma betekent dat van de betrokken atleten (of hun sponsors ) een substantiële eigen financiële bijdrage gevraagd zal worden. Dit programma biedt allereerst een sportief perspectief voor de vele atleten die in verenigings- of RTC-verband de wedstrijdsport beoefenen. In de tweede plaats is het de kraamkamer voor toptalent waaruit in volgende Olympische cycli de toekomstige medaillewinnaars kunnen voortkomen. De top van de talenten (subtop ANRT) heeft toegang tot het OTC en kan hier meetrainen met de top-programma s. Coaching van talenten (incl. subtop ANRT) wordt uitgevoerd door vrijwilligers van deelnemende verenigingen en RTC s. pag.13

14 4. Sportparticipatie Sportparticipatie staat voor meer, beter en vaker roeien. De belangrijkste ambitie uit het meerjarenplan is ledengroei van naar een totaal aantal leden in 2016 van (groei van 6%). Sinds 2012 blijft er een lichte groei zichtbaar op het totaal aantal leden. Na de reorganisatie is er tijd nodig geweest om focus aan te brengen in de taken en activiteiten van sportparticipatie omdat de afdeling met 1,8 fte in menskracht is gereduceerd. Van belang is om verder te structureren in 2015 zodat er minder ad-hoc gewerkt hoeft te worden. Sportontwikkeling Het belangrijkste onderdeel van sportontwikkeling is kennisdeling. Kennisdeling vindt o.a. plaats in de vorm van het nationaal roeicongres. Hiervoor maakt de KNRB een belangrijk deel van de beschikbare mankracht en budget in de winterperiode vrij om deze dag voor de vrijwilligers tot een vruchtbare en aangename dag te maken. Op dit moment is er weinig zicht op de ledenaantallen en ledenverloop bij verenigingen omdat er één keer per jaar gepeild wordt en er alleen naar totalen gekeken kan worden. Uit deze getallen lijkt de ledengroei in 2014 nog iets achter te blijven bij de doelstelling, terwijl uit de enquête blijkt dat 90% van de verenigingen uit de enquête wil en verwacht te groeien. Daarom zal er door zowel de verenigingen als door het KNRB bestuur en bureau hard ingezet moeten worden om de groeidoelstellingen uit het meerjarenplan te behalen. Op basis van de enquête worden er al vroeg verenigingsbezoeken gepland. Met deze verenigingen gaan we aan de slag, om zo de ledenbinding en/of ledengroei in gang te zetten. Er wordt door de bureauorganisatie geïnventariseerd welke prioriteiten de verenigingen hebben in hun ondersteuningsvraag. Op basis daarvan wordt met clusters van verenigingen deze prioriteiten opgepakt. Randvoorwaarde daarbij is wel, dat de prioriteit ligt bij ledengroei/ledenbehoud (belangrijk onderdeel van het Meerjarenplan van de KNRB), en dat de betrokken verenigingen bereid zijn om zelf tijd en geld te investeren en dat de resultaten breed gedeeld worden. De bijdrage van de KNRB zal met name bestaan uit het verbinden van mensen en verenigingen en daar waar nodig aanjagen van te ondernemen activiteiten. Voor de ondersteuningsvraag zijn wij actief opzoek naar externen (o.a. SportAssist) die de afdeling sportparticipatie hierbij kunnen ondersteunen. Buiten het congres, het NSRK en de Aegon Open Roeidag is er weinig ruimte om extra activiteiten en of evenementen te ontplooien. Uit de enquête blijkt dat de dienstverlening naar verenigingen beter pag.14

15 moet. De beschikbare uren worden besteedt aan het pro-actiever benaderen van verenigingen in plaats van alleen vraag gestuurd. Ten slotte wordt er maximaal 2 uur per week besteed aan het in stand houden van het aangepast roeien. Met deze tijdsinvestering kunnen we expertiseverenigingen blijven ondersteunen en belangrijke contacten zoals NOC*NSF onderhouden worden. Met de financiële toezegging van Aegon zal Fonds Gehandicaptensport het aangepast roeien van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond voor een langere periode ondersteunen tot en met de Olympische Spelen in Rio Activiteiten Kennisdeling jeugd: Hoe houd je het leuk voor de jeugd? - Kennisdeling leden: sociale integratie op de vereniging (Hoe krijg ik nieuwe leden betrokken/ thuis bij de vereniging). - Organisatie Nationaal school roeikampioenschap (NSRK) Onderzoeken naar uitbesteding succesvol National School Roeikampioenschap Organisatie roeicongres. - Coördinatie Aegon Open Roeidag Verenigingen proactief bezoeken en uitwerken (hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van de inzet van alle bureau medewerkers (topsport uitgezonderd)). - Beste practices delen via roeien.nl en vindbaar maken per thema (samenwerking met communicatie). - Oud-studenten database verder ontwikkelen en uitrollen in overleg met verenigingen. - Expertise verenigingen aangepast roeien blijven ondersteunen (op basis van vraag). - Netwerk onderhouden met collega bonden, NOC*NSF en andere partners. - Actief betrokken blijven bij commissies en hun vergaderonderwerpen. Wedstrijden De organisatie van wedstrijden is het primaire terrein van sterke verenigingen en wedstrijdorganisaties bestaande uit gedreven vrijwilligers. De KNRB faciliteert het onderlinge overleg tussen deze wedstrijdorganisaties vanuit verschillende commissies. Deze commissies beschikken niet over een eigen budget en de betrokken vrijwilligers zetten zich vanuit passie en liefde in voor de roeisport. Voor de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen en de landelijke klassementen (eerstejaars en development) is een beperkt budget beschikbaar van waaruit kleine investeringen worden gedaan. De commissies die betrekking hebben op wedstrijden zijn bijna allen actief en leveren direct een bijdrage aan de ontwikkeling van wedstrijden en competities. Het nieuwe pag.15

16 standaardprogramma begint vorm te krijgen en er zijn initiatieven om kalenders op doelgroepen te ontwikkelen. De kamprechters en de kamprechtercommissie hebben een belangrijke rol tijdens de wedstrijden. Er is echter al jaren een tekort aan kamprechters. De kamprechters die actief zijn, vormen geen afspiegeling van de leden (weinig vrouwen) en omdat er een tekort is, worden actieve kamprechters overbelast. Al sinds 2006 wordt er gewerkt aan de verbetering van klimaat en imago, de werving, het behoud en doorstroming en de kwaliteit en ontwikkeling van kamprechters. Helaas hebben nog niet alle thema s voldoende aandacht gekregen. Zo is er nog weinig aandacht geweest voor verbetering van klimaat en imago en daarmee ook weinig verbinding gelegd bij de benadering van dit vraagstuk met de verenigingen en coaches. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan activiteiten die nodig zijn voor de werving van kamprechters B; en de verbetering van de opleiding van kamprechters door het wellicht invoeren van kwalificatieprofielen voor officials met behulp van de kwalificatiestructuur sport. De KNRB zorgt voor ICT-voorzieningen voor inschrijven en uitslagen en zal deze in de toekomst uitbreiden. Voorbeelden van de veranderingen zijn dat het mogelijk wordt om wedstrijden op te zoeken, het makkelijker wordt om buitenlandse ploegen in te schrijven en wordt het mogelijk om op persoon uitslagen en resultaten op te zoeken. Andere essentiële voorzieningen zijn vanuit de KNRB of gecoördineerd door de KNRB tegen kostprijs beschikbaar voor wedstrijdorganisaties. Denk daarbij aan motorboten en de tijdwaarneming. Omdat er veel op deze pijler moet worden ingezet, zullen hiervoor extra uren beschikbaar worden gesteld. Deze structurele aanpassingen worden grotendeels bekostigt door een kleine fee op deelnemers van nationale wedstrijden en grote roeiontmoetingen met wedstrijdkarakter (ROW). Activiteiten Verder professionaliseren van het aanbod van en het programma op wedstrijden in samenwerking met wedstrijdorganisaties, zodat het aanbod aansluit op de vraag (diversiteit). - Nieuw standaard programma junioren invoeren in Nieuw standaard programma senioren verder uitwerken en organisatorisch mogelijk maken voor invoer Investeren en verbeteren van de ICT voor inschrijven, tijdwaarneming en uitslagen. - Investeren en verbeteren van (goede) wedstrijdmaterialen (nationale wedstrijden hebben voorrang). pag.16

17 - Het aantal kamprechters moet sterk worden vergroot. Daarom wordt er geïnvesteerd in kamprechters (ICT systeem, naamgeving, werving & behoud en uitstraling van kamprechters). - Invoeren van een wedstrijdbijdrage voor deelnemers op nationale wedstrijden en grote ROW s. - Botenweging op nationale wedstrijden introduceren, in ieder geval bij nationale kampioenschappen. - Installeren van een werkgroep voor fairness protocollen t.b.v. de nationale wedstrijden. Opleidingen en kader De KNRB administreert en coördineert het verzorgen van de opleidingen voor coach en voor instructeur. Docenten ontvangen een vergoeding voor het verzorgen van de opleidingen. Voor de praktijkbegeleiding wordt een beroep gedaan op de tijd van vrijwillige of betaalde coaches. Helaas is hiervoor geen budget aanwezig. Wel wil de KNRB in 2015 een deel van de opleiding praktijkbegeleider bekostigen. Net als bij de arbitrage is de roeisport voor het opleiden van nieuwe generaties coaches en instructeurs afhankelijk van de aandacht die verenigingen geven aan het belang van praktijkbegeleiding voor de opleidingen en het financieel bijdragen aan de kosten van de opleidingen die vrijwilligers binnen de verenigingen volgen. Om praktijkbegeleiders binnen verenigingen te stimuleren zal de KNRB een deel van de opleidingskosten vergoeden. Hiervoor is een maximum bedrag gebudgetteerd. Naast deze opleiding heeft de afdeling de ambitie om ook praktijkdagen te organiseren waarbij de geleerde skills in de praktijk geoefend en getoetst kunnen worden. Voor gevorderde coaches kunnen RTC s een rol spelen bij het organiseren van praktijkbegeleiding en feedbackmomenten. Om de wedstrijden in goede banen te leiden, faciliteert de kamprechtercommissie die als belangrijkste taak heeft het rekruteren en opleiden van kamprechters de KNRB en haar lid verenigingen. Hierbij is de roeisport afhankelijk van de aandacht die verenigingen geven aan het belang van voldoende beschikbare vrijwilligers voor de arbitrage. Net als bij de wedstrijdorganisaties is er voor de arbitrage op nationaal niveau nauwelijks budget beschikbaar. Er zijn geen regelingen voor reiskostenvergoedingen, omdat dit een te grote financiële druk betekent voor een aantal wedstrijdorganisaties. Er wordt wel gestudeerd op manieren om kamprechters vast te houden, waarvoor dan investeringen noodzakelijk zijn. De administratieve last van opleidingen is hoog door gebrek aan een goed administratiesysteem. Door de verouderde website is betaling via ideal niet mogelijk en dient de gehele administratie van opleidingen handmatig te gebeuren. De betaling van docenten is via een Payroll systeem opgezet en pag.17

18 zal nog verder worden uitgewerkt. In de certificering en up to date houden van opleidingen moet als gevolg van de reorganisatie nu kennis worden ingekocht. Begin 2015 zal er een notitie uitgewerkt worden voor opleidingen. Hierin worden de ambities voor de komende jaren verder toegelicht. Doel is om deze te bespreken tijdens de regiobijeenkomsten dit voorjaar. Activiteiten cursisten niveau 2 opleiden cursisten niveau 3 opleiden. - Investeren in administratie systeem voor opleidingen om zo de administratie efficiënter te maken (zie CRM Algemeen). - Investeren in opleidingen om deze door te ontwikkelen en gecertificeerd te houden. - Samenwerking met RTC s om de opleidingen verder ontwikkelen. - Eerste stap naar verplichte diplomering bondscoaches en coaches op nationale wedstrijden. - De kamprechtersopleiding moet verder ontwikkeld worden, wellicht ook in de KSS 2. - Coördinatie opleiding ontwikkelen voor wedstrijdleiders met inzet van vrijwilligers. - Opleiding praktijkbegeleiders (voor een deel) aanbieden. - Tenminste één jaarlijkse praktijk dag organiseren voor praktijkbegeleiders. - Drie bijeenkomsten voor docenten organiseren (netwerkevenement tijdens het congres, één voor kennisontwikkeling en één voor de ontwikkeling van de opleidingen). - Niveau 4 certificeren. 2 Kwalificatiestructuur in de sport (2012) pag.18

19 5. Imago en Beleving De afdeling communicatie/sponsoring heeft als hoofdtaken het verzorgen van communicatie en sponsoring voor de KNRB als geheel en ondersteuning van topsport en sportparticipatie. Een doel daarbij is het versterken van het merk KNRB en het genereren van middelen om dit doel te bereiken. Concreet betekent dit: - Het verzorgen van communicatie voor de KNRB: - communicatie naar verenigingen; - communicatie naar media, inclusief genereren van free publicity; - communicatie naar en voor externe partners, inclusief sponsors. - Het beheren en uitbreiden van het netwerk van partners: - beheren van bestaande netwerken; - onderhouden van contacten met bestaande sponsors en verzorgen van account management voor sponsors; - ontwikkelen van sponsorproposities; - werven van nieuwe sponsors. Communicatie De roeisport heeft twee belangrijke communicatiekanalen, namelijk knrb.nl, het communicatiekanaal van de KNRB organisatie richting verenigingen, vrijwilligers en actieve roeiers. En roeien.nl dat zich richt op een breed publiek (roeiers, niet-roeiers en sportliefhebbers) met nieuws, foto s en video s. Activiteiten Het communicatiekanaal knrb.nl is toe aan een facelift. Zowel qua uiterlijk als op inhoud. Met provider Interstroom zal worden gekeken naar de mogelijkheden, waarbij kosten en baten in kaart moeten worden gebracht. - Het platform roeien.nl heeft in 2014 een goede start gemaakt en de afdeling doet er alles aan om in 2015 verdere groei te bewerkstelligen. Zo n 50% van de bezoekers van de site komt via social media. Het gebruik van Facebook en Twitter blijft in het komende jaar noodzakelijk om bezoekers naar de site te trekken. Uit de verenigingsenquête is gebleken dat de verenigingen roeien.nl waarderen. Wel blijft het aantal artikelen over breedtesport achter pag.19

20 ten opzichte van het aantal topsportartikelen. Voor deze stukken is de afdeling deels afhankelijk van verenigingen. De KNRB hoopt dit in 2015 aan te passen met steun van vrijwilligers uit de verenigingen. Hiervoor bekijkt de KNRB in het vierde kwartaal van 2014 de mogelijkheden. - Tevens wordt gedacht aan korte items op roeien.nl om de medewerkers van het bondsbureau en hun werkzaamheden te introduceren, in lijn met het voorstellen van de leden van het Aegon Nationaal Roei Team (ANRT) voor het WK (rubriek In de spotlight) om zo ook voor verenigingen de werkzaamheden van het KNRB bondsbureau inzichtelijk te maken en een band te creëren. - Binnen de (dagelijkse) werkzaamheden valt ook het actueel houden van knrb.nl en roeien.nl. - Het versturen van een digitale nieuwsbrief naar alle verenigingen, roeiers, betrokkenen, geïnteresseerden en potentiele roeiers staat hoog op het wensenlijstje van de KNRB. De mogelijkheden worden hiervoor onderzocht. - Het blad Roeien komt niet meer uit als evenementennummer in Wel heeft KNRB de verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen aan de leden. De manier waarop dit gebeurt, wordt in 2014 onderzocht, maar zal leiden tot een digitale uitgave. - De afdeling zal de communicatie rondom evenementen structureren door middel van een kalender en de invulling van communicatieactiviteiten per evenement. - Het jaarverslag over 2014 wordt ook in 2015 online gepubliceerd. De coördinatie en eindredactie ligt bij de afdeling. - In de wijze van het genereren van free publicity wordt weinig veranderd: - Persverzoeken voor atleten, coaches en begeleiding worden adequaat behandeld - Rondom (inter)nationale evenementen wordt in samenwerking met topsport actief gecommuniceerd over de Nederlandse prestaties - Persberichten worden verstuurd indien relevant - Een aantal keren per jaar wordt de pers uitgenodigd voor een informeel bijpraatmoment om zo de relatie met de media verder te versterken. - Opstarten van communicatieactiviteiten voor het WK 2016 en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in pag.20

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1 . BIJLAGE 4 Aan: Algemene Vergadering 2011 Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011 Betreft: Jaarplan 2011 Jaarplan 2011 KNRB 1 Jaarplan 2011 THEMA / A Roeien heeft een sterk en positief profiel A.1 De

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten. september 2015

Regiobijeenkomsten. september 2015 Regiobijeenkomsten september 2015 Agenda 19.00 uur inloop 19.30 uur nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur Meerjarenambities 2016+ 20.45 uur vragen en afronding 21.00 uur einde en afsluitend drankje

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND 4 HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND Inleiding Dit hoofdstuk richt zich op de activiteiten in 2006 van prioriteit D: Internationale toptoernooien in Nederland. Prioriteitenmatrix 2005-2008

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Junioren TopRoeien Nederland 2016+

Junioren TopRoeien Nederland 2016+ Junioren TopRoeien Nederland 2016+ Opsporen en begeleiden Investeren in goud = Investeren in de toppers van de toekomst Bijlagen: - Visiedocument Jeugdtoproeien, v. 1.3 (maart 2015) - Factsheets Junioren

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Vergadering. 5 maart 2016

Welkom op de Algemene Vergadering. 5 maart 2016 Welkom op de Algemene Vergadering 5 maart 2016 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Ingekomen stukken 3. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21 november 2015 4. Bestuursmededelingen 5. Jaarverslag

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel mannen

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

De roeisport in 2012

De roeisport in 2012 De roeisport in 2012 Visie en Hoofdlijnen KNRB-beleid 2009-2012 Algemene Ledenvergadering 23 juni 2008 Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 JAARPLAN 2014 documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013 AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Algemeen...4 KNRB...4 Meerjarenambities...4 Activiteiten 2014...5

Nadere informatie

Bijlage 7. Vraag en antwoord

Bijlage 7. Vraag en antwoord Bijlage 7. Vraag en antwoord (op basis van de vragen van leden in de leden enquête, mei 2016) - Kunnen we niet meer sponsoring voor de KNRB krijgen? o De totale sponsor markt neemt waarschijnlijk iets

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

Algemeen. WK evaluatie

Algemeen. WK evaluatie KNRB 2015 en verder WK evaluatie Algemeen Prachtig toernooi met geweldige organisatie, mooie wedstrijden en heel veel toeschouwers Veel waardering bij FISA Resultaten Nederlanders vielen helaas tegen,

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Bedrijfsroeien Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum:

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: 21-2-2017 0. Samenvatting In de bondsvergadering van 12 november jl. is het masterplan Topbadminton toegelicht en besproken. Het masterplan resulteerde op

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN

Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN 2 Gecertificeerde opleidingen, goede coaches De afgelopen jaren hebben de opleidingen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) zeer veel opgeleide instructeurs

Nadere informatie

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding Dr C.R. van den Hoogenband Chirurg-Traumatoloog St-Anna Ziekenhuis-Topsupport Geldrop/Eindhoven Chefarts NOC-NSF sinds 2011 Maurits Hendriks Technisch Directeur NOC*NSF

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen PvB-beschrijving 4.1 Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 4.1. "Geven van trainingen" Deze PVB 4.1 heeft betrekking op kerntaak 4.1 "het geven van trainingen". Met deze PVB toon je aan dat je: specifieke (groepen)

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Diabest Inleiding

Beleidsplan Stichting Diabest Inleiding Beleidsplan Stichting Diabest 2017-2018 Inleiding Stichting Diabest staat voor het verkennen van grenzen, ontdekken van mogelijkheden, verwezenlijken van dromen voor mensen met Diabetes. Dit doen we door

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB. 21 november 2015

WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB. 21 november 2015 WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB 21 november 2015 AV agenda 21 november 2015 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Vaststelling notulen van de Algemene Vergadering d.d.

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

DVO op weg naar de top

DVO op weg naar de top DVO op weg naar de top Ambitiedocument 2013-2016 Waarom dit plan? DVO heeft zich in de afgelopen drie jaren geleidelijk weten te ontwikkelen tot een stabiele korfballeague vereniging. Hoe mooi korfbal

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Focusactiviteiten 2016

Focusactiviteiten 2016 Focusactiviteiten 2016 Inleiding De basis voor de focusactiviteiten 2016 is het Business Model Canvas van Badminton Nederland (27 juni 2015). De focusactiviteiten worden hieronder nader uitgewerkt. Voor

Nadere informatie

(g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen. Meerjarenplan. Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012

(g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen. Meerjarenplan. Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012 (g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen Meerjarenplan Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012 KNRB, bestuur versie 2 oktober 2012 1 Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Analyse...8 3. Visie

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan Randolph Fellowship

Beleidsplan Randolph Fellowship Beleidsplan Randolph Fellowship Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Randolph Fellowship, hierin kunt u alles lezen met betrekking tot de stichting en de plannen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Aegon Open Roeidag. Tips en tools voor het organiseren van een open dag

Aegon Open Roeidag. Tips en tools voor het organiseren van een open dag Aegon Open Roeidag Tips en tools voor het organiseren van een open dag Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Doel 5 2. Organisatie 6 3. Communicatie 7 4. De open dag 8 5. Evaluatie 9 6. Tijdspad 10 3 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft.

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft. Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S Topsport TU Delft. Deze notitie bevat twee voorstellen: 1. een samenhangend beleid

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Inleiding Dit bestuursprofiel gaat uit van de ideale situatie. In de praktijk zijn er anno 2016 twee actieve bestuursleden en zijn ook de regio s in

Nadere informatie

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC)

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Arsenal in the Community is een afdeling binnen de club en voert diverse projecten uit, de Arsenal Foundation is

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Kwaliteitsdomein lokaal niveau regionaal niveau nationaal niveau internationaal niveau 1. Beleid 1a Jeugdopleidingsbeleidsplan de club heeft een jeugdopleidingsbeleidsplan

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

MEERJARENAMBITIES Deze notitie is tijdens de Algemene Vergadering op 19 november 2016 vastgesteld.

MEERJARENAMBITIES Deze notitie is tijdens de Algemene Vergadering op 19 november 2016 vastgesteld. MEERJARENAMBITIES 2017+ Deze notitie is tijdens de Algemene Vergadering op 19 november 2016 vastgesteld. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 INLEIDING 4 WAAR STAAN WE NU? 4 INTRODUCTIE OP DE AMBITIES

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 7 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow Beleidsplan 2015-2019 Stichting Stichting Talent2Grow Stichting Talent2Grow Internet: www.talent2grow.nl Email: info@talent2grow.nl Postadres: Willem Littelstraat 7, 2871 ND Schoonhoven Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016 Algemene Vergadering KNHB 29 november 2016 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering 18 juni 2016 3. Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 Twee onderdelen: 1. Jaarplan 2017 2. Begroting 2017 Jaarplan en begroting

Nadere informatie

Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016

Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016 Koninklijke Nederlandse Biljartbond 'samen biljarten geeft meer effect' Nieuwegein, november 2015 Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016 Dit jaaractieplan is een beknopte omschrijving van projecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie