JAARPLAN documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

2 Inhoudsopgave JAARPLAN Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen... 5 Organisatie KNRB... 5 Meerjaren ambities... 7 Algemeen functioneren... 7 Activiteiten Topsport... 9 Evaluatie WK 2014 op hoofdzaken... 9 Prioritering WK2015 en OS Sportparticipatie Sportontwikkeling Wedstrijden Opleidingen en kader Imago en Beleving Communicatie Activiteiten Sponsoring Activiteiten pag.2

3 1. Voorwoord Beste leden, Doorbouwen aan onze droom: roeien wordt een nationale sport! Daar gaat het om bij dit plan voor Met verse energie, na het fantastische evenement dat het Wereldkampioenschap roeien op de Bosbaan was. En ondanks het feit dat we door de dalende inkomsten uit Lotto gelden en wegvallen van andere subsidies lang niet alles zullen kunnen doen wat we wel zouden willen. U weet, de onderliggende behoefte aan fondsen stijgt eigenlijk alleen maar. Aantrekken van extra sponsoren zou veel lucht kunnen geven. Wij geven de sponsorwerving ook komend jaar volle aandacht, maar ondanks alle inspanningen durven we daar met dit plan en deze begroting geen voorschot op te nemen. Roeien met de riemen die we hebben dus! Goed nieuws is dat bij de KNRB, als een van de weinige sportbonden, het ledental nog steeds toeneemt. In samenwerking met de verenigingen, commissies en sponsors wordt gebouwd aan een sterke sectie topsport en aan een verbreding van de sport in het algemeen. Over deze twee aspecten, topsport en participatie, wil ik hier nog wat meer zeggen. Sportparticipatie Hier gaat het om meer, beter en vaker roeien. We willen onze werkwijze in 2015 verder verbeteren zodat er minder ad-hoc gewerkt hoeft te worden. Naast het congres, het Aegon NSRK en de Open Roeidag worden de andere beschikbare uren besteed aan het pro-actiever benaderen van verenigingen en aan kennisdeling. We gaan hier een belangrijk deel van de beschikbare menskracht en budget op focussen. Daarnaast gaan we gesprekken aan om te kijken hoe we álle verenigingen meer en beter bij de KNRB kunnen betrekken. Topsport De opdracht voor het komende jaar is meer snelheid. Het niveau van de ploegen die aan de start verschijnen, moet omhoog om serieuze medaille kandidaat of kanshebber te blijven of te worden. Binnen topsport gaat iedereen aan de slag om de ploegen op het juiste niveau te brengen. Door de pag.3

4 opeenvolgende bezuinigingsrondes is het programmabudget voor topsport wel flink geslonken, namelijk in 2015 maar liefst 1 miljoen euro lager dan in Het topsportprogramma staat hiermee onder grote druk. De stip aan de horizon blijft om structureel bij de beste vijf roeilanden van de wereld te horen. Maar de jaarlijkse doelstellingen, en zeker ook de verwachtingen, zullen moeten worden aangepast aan de mogelijkheden. Tenslotte 2015 wordt alles behalve een tussenjaar. De voorbereidingen voor het WK Junioren en U23 (2016) in Rotterdam zijn in volle gang. In ons vernieuwde Olympisch Trainingscentrum in Amsterdam gaat vooral hard gewerkt worden om het best mogelijke Aegon Nationaal RoeiTeam voor elkaar te krijgen. En in juni een spannend moment: de kwalificaties voor de Olympische Spelen in Rio in Met vereende krachten is er veel mogelijk. Wij hebben er zin in! U toch ook? Frans Cornelis, voorzitter. pag.4

5 2. Algemeen Organisatie KNRB Bestuur De KNRB is een vereniging van 119 roeiverenigingen. In totaal vertegenwoordigen de roeiverenigingen circa leden. Het bestuur van de KNRB bestaat uit de volgende leden: - Frans Cornelis, voorzitter - Victor Maes, penningmeester - Jan Willem Landman, secretaris* - Erik Kraak, commissaris marketing & sponsoring (tevens vice-voorzitter) - Chris IJsbrandy, commissaris topsport - IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijdzaken/opleidingen - Geri Donkervoort, commissaris sportontwikkeling* *Beide bestuursleden bereiken in maart 2015 de einddatum van hun eerste bestuurstermijn van 3 jaar Ten tijde vdit concept jaarplan is het nog niet bekend of deze bestuursleden zich herkiesbaar stellen. Bondsbureau Het bondsbureau is verhuisd naar het nieuwe deel in het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan 10. Het bondsbureau bestaat (na de reorganisatie in 2013) uit 9 personeelsleden 1 (7.86 fte.) Algemeen incl. Communicatie/sponsoring fte. Algemeen Directeur: Monica Visser fte. Financieel Manager: Ruud Bakker fte. Financieel Administrateur/Assistent Controller: Janna van der Berg fte Accountmanager Sponsoring/Communicatie: Anneluut Eerkens Topsport fte. Technisch Directeur: Hessel Evertse fte. Manager Aegon RoeiTeam NL: Nienke Wind Sportparticipatie fte. Manager Sportparticipatie: Kristel Kooij fte. Organisatorisch medewerker: Sylvia van den Bosch fte. Accountmanager Verenigingen: Margriet Zietse 1 exclusief de Technische Staf bestaande uit bondscoaches en (ondersteunende) specialisten pag.5

6 Organisatiemodel bondsbureau Regelgeving De organisatie van de KNRB draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke regelgeving up-to-date wordt gehouden. Reden voor veranderingen kunnen zijn ingegeven door externe ontwikkelingen die via de overheid, NOC*NSF of FISA op ons afkomen, of door interne wensen zoals veranderingen in de wedstrijdreglementen. Het handhaven van de regelgeving ligt grotendeels in handen van vrijwillige commissies en onze kamprechters. Voor het functioneren van de tuchtcommissie en de beroepscommissies wordt soms een beroep gedaan op de bureauorganisatie. Er is hiervoor minimale capaciteit beschikbaar. (Inter)nationaal netwerk De roeisport speelt zich niet af in een geïsoleerde omgeving, maar wordt beïnvloed en geholpen door (inter)nationale organisaties en partners (sponsoren). Een grote groep vrijwilligers, vaak al lang actief binnen de roeisport, is bereid om het (inter)nationale netwerk te onderhouden. Dit gebeurt in nauwe afstemming met het bestuur. Het werven van sponsoren is ook voor een belangrijk deel afhankelijk van de tijdbesteding van vrijwilligers. Het onderhouden van de relatie met de sponsors is wel binnen de bureauorganisatie van de KNRB professioneel belegd. pag.6

7 Meerjaren ambities De visie voor het meerjarenplan is geformuleerd als: Roeien wordt een Nationale Sport. In 2013 is voortgang geboekt met het realiseren van de ambities, maar in het kader van de veranderende omstandigheden mede door de reorganisatie van het bondsbureau zijn er in 2014 een aantal bijstellingen doorgevoerd welke zijn vastgelegd in het document 'rolverdeling in de roeisport'. De KNRB heeft sinds 2014 te maken met dalende inkomsten van de Lotto gelden (-5% in 2014 en 8% in 2015) terwijl er een grotere behoefte is aan fondsen voor de topsportsectie. Ondanks de inzet vanuit de roeibond blijven grote (sectie)sponsoren uit. In navolging van 2014, zal ook in 2015 in samenwerking met de verenigingen, commissies en sponsors worden gebouwd aan een sterke sectie topsport en aan een verbreding van de sport in het algemeen. Om voortgang te maken is gekozen om te werken vanuit twee sectoren: - Topsport - Sportparticipatie Met ondersteuning voor beide secties vanuit Imago en Beleving, maar ook vanuit de administratie, financiën en algemeen. Evenals voorgaand jaarplan is er in het jaarplan 2015 wederom gekozen om kennisdeling als onderdeel van sportparticipatie op te nemen. Algemeen functioneren Een organisatie als de KNRB kan niet zonder professionals die zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken. Het gaat daarbij om de administratieve organisatie, vertegenwoordiging naar, personeelszaken en het beheer van de eigendommen van de KNRB. Binnen de organisatie van de KNRB is momenteel geen secretariële organisatie, wat een handicap is voor bestuur en directie. De effecten zijn bijvoorbeeld zichtbaar bij de organisatie van de verschillende AV s. Er ontbreekt momenteel budget om dit te herstellen. Eén van de algemene taken van het bondsbureau is het beheren en beheersen van complexe financiële stromen. Met name rond de subsidieverlening bestaan verplichte en complexe aanvraagen verantwoordingsprocessen. Insteek daarbij is het vermijden van risico s bij de reguliere geldstromen en het creëren van hefbomen bij het realiseren van grote projecten zoals het OTC en internationale toernooien. Het gaat om relatief grote bedragen ten opzichte van de vaste inkomsten pag.7

8 en het is dus zaak dat de roeibond financieel altijd goed in control is, met een goed inzicht van de risico s en zorgen dat deze binnen aanvaardbare en afgesproken grenzen blijven. Het beheer van de financiën is niet afhankelijk van vrijwilligers. Activiteiten 2015 Voor wat betreft de pijler Algemeen (algemene bureauzaken) wordt in 2015 accent gelegd op de onderstaande werkzaamheden. Specifieke activiteiten t.b.v. communicatie en sponsoring staan beschreven bij Imago en Beleving (hoofdstuk 5): - Stabiliseren van een kleine slagvaardige bondsorganisatie. De organisatie is gebaseerd op een vernieuwde indeling, waarbij duidelijk gekozen is voor de roeipijlers Topsport en Sportparticipatie en de ondersteuning van communicatie, sponsoring en financiën. - Op een aantal algemene vaste kosten proberen we in lijn van 2014 de kosten verder te reduceren zoals die van de hostingskosten websites en de kantoorkosten (o.a. door meer digitalisering van poststukken). - Preventieve werking en ondersteuning van de ledenadministratie. - Juridische screening verenigingsstatuten. - Administratieve ondersteuning van de WK De vermogensontwikkeling zal ook in 2015 in lijn gebracht moeten worden met het verhoogde risicoprofiel van de KNRB. - Het onderhoud van het Olympisch Trainingscentrum (inclusief bondsbureau) aan de Bosbaan nummer 10 moet goed worden ingeregeld en georganiseerd. - Er zal besloten moeten worden of de tweede fase van de nieuwbouw wordt opgestart ofwel gaan we de roeibak in 2015 realiseren of in een latere fase? - Er wordt een keuze voor een passend CRM systeem voor de KNRB gemaakt. - De KNRB organiseert in 2015 twee keer per jaar regiobijeenkomsten om het beleid goed af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van de leden. - In 2015 willen we de organisatie van en het communiceren over de Algemene Vergadering in orde hebben. pag.8

9 3. Topsport Evaluatie WK 2014 op hoofdzaken Kansrijke toproei(st)ers De opdracht voor komende jaar is helder: meer snelheid. Het niveau van de ploegen die aan de start verschijnen, zal omhoog moeten om serieuze medaille kandidaat of kanshebber te blijven of te worden. Focus van de coaches in komend jaar zal dus vooral uit moeten gaan naar niveau optillen. Globaal zijn er drie aangrijpingspunten van interventie voor de coach: de samenstelling van de ploeg kritisch evalueren op kans rijkheid van de sporters om bij te dragen aan gewenst niveau van de ploegen. Aantal sporters relateren aan aantal competitieve ploegen dat kan worden geformeerd. de individuele prestatiecapaciteiten van de roeiers (techniek, kracht, uithoudingsvermogen, gedrag en leefstijl). de co-acting van de sporters binnen de ploeg (ploeg effectiviteit roei technisch, groepsdynamisch, racen, strategie, race-ervaring en race-hardheid, competition readiness). Competente coaches Beperkt aantal - fulltime senior - coaches met proven medal trackrecord, die een volledige maaltijd kunnen bieden als het gaat om de roeiers de snelsten van de vloot te maken, te maken dat de roeiers presteren op de momenten dat het er toe doet en te maken dat toproeiers een topsportleefpatroon aanhouden. Coaches gericht ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling (met name door begeleiden, samenwerken en kennis delen) komend jaar op knock-out competenties voor kunnen behalen succes met de betreffende ploeg(en). Trainings- en wedstrijdprogramma Van plan naar programma. Van papier naar dagelijkse training. Elke coach moet een helder plan hebben langs welke dimensies de betreffende ploeg naar een hoger niveau wordt gebracht en dit vertalen in programma (wanneer worden welke activiteiten gedaan met welke doelen). pag.9

10 Aandacht: Planning van de tapering. Aandacht bij voorbereiden sporters voor leren en beheersen van tapering: tapering als vaardigheid. Betere monitoring van prestatieniveau gedurende trainingen. Support staf Goede stap gemaakt met het organiseren en positioneren als Prestatie Ondersteunend Specialisten Team (POST). Focus op heldere diensten en producten met toegevoegde waarde voor dagelijkse trainingssituatie en wedstrijdsituatie. Vooral op vlak van (para)medisch, voeding en gedrag (herstel). Het verbeteren van Kracht & Conditie en met name de fysiologische onderbouwing en monitoring is prioriteit 1 om volledig te integreren in het trainingsplan. K&C coach gaat met elke ploegcoach jaarplanning opstellen. Visie op K&C binnen roeiprogramma vaststellen met leidende coach van het programma. K&C trainers dienen naast "K" vooral ook meerwaarde leveren op de "C". Monitoren van trainingsparameters en testen/meten van trainingseffecten in focus plaatsen van POST. E.e.a. ter evaluatie van trainingseffecten van afgelopen periode en sturing van trainingsinhoud voor komende periode. Gemeenschappelijkheid in aanpak en methodiek aanbrengen. Accommodatie en materiaal Goede ervaring met directe voorbereiding en uitzending (Tilburg, als Montemor voor Amsterdam uitgeprobeerd t.b.v. Rio), hoge kwaliteit van de setting, zowel naar reis als verblijf. Conclusie: focus, prioriteren en professionaliseren. Tegelijkertijd werken aan structurele opvolging en back up in focusnummers door opleiden in focus nummers i.p.v. andere nummers. Herijking Ambitie en Doelstelling TopRoeien Om verwarring te voorkomen maken we onderscheid tussen ambitie en doelstelling. De ambitie is wat we graag willen en de doelstelling is wat we moeten bereiken. pag.10

11 In het lopende KNRB Meerjarenplan (g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen (KNRB. Okt 2012) is voor topsport een structurele Top-5 ambitie geformuleerd. Deze ambitie is daarmee een (door de KNRB zelf geformuleerde) afgeleide van de positie als focus-sport bij het NOC*NSF, die de verwachting met zich meebrengt dat de roeisport een substantiële bijdrage levert aan de Top-10 doelstelling van het NOC*NSF in termen van de medaillespiegel die na elke OS wordt opgemaakt. De positie als focus-sport levert veel extra middelen voor de roeisport op. Dit zijn o.a. 1,4m direct van het NOC*NSF, ca. 1,5m voor de atleten (VWS) en aanzienlijke afgeleide opbrengsten uit bijvoorbeeld sponsoring van de KNRB (Aegon, CTO, Gemeente, Provincie), RTC s en evenementen. Het waarmaken van de verwachtingen van het NOC*NSF is daarmee van cruciale betekenis voor de roeisport in Nederland. Toch is de vraag gerechtvaardigd of de structurele Top-5 ambitie en impliciet de doelstelling van minimaal 3 medailles waarmee we deze verwachting nu tegemoet treden op dit moment reëel is. We weten hoe London is afgelopen. We zien dat we op weg zijn naar Rio met een programmabudget voor 2015 dat inmiddels ca. 900k lager is dan wat we in 2012 (London) besteedden, en dat de helft is van het jaarbudget voor 2015 dat in de oorspronkelijke Studie Top 10 uit 2010 door NOC*NSF voorzien werd. De Top-5 ambitie, en daarmee impliciet de doelstelling, is echter onveranderd gebleven. Het WK in Amsterdam vormde een reality check op de mate waarin de equipe thans in staat is aan de mondiale Top-5 ambitie te voldoen. Deze toets is ondanks een aantal lichtpunten niet bijster positief uitgevallen. De afstand tot de ambitie is nog groot (2013 Top-6, 2014 Top-12). Het aantal concurrenten per boottype neemt eerder toe dan af. Het lijkt er dus sterk op dat we door steeds minder geld uit te geven niet dichter bij onze ambitie komen. Dat we op onze ambitie afgerekend worden, zoals na het WK in Amsterdam gebeurd is, is op zich begrijpelijk, maar doet afbreuk aan het imago van de roeisport in het algemeen en van de KNRB in het bijzonder. Het positieve imago-effect van een fantastisch WK heeft publicitair flink geleden onder de breed uitgemeten teleurstellende prestaties. Een te grote wig tussen de ambitie (willen) en/of doelstelling (moeten) enerzijds en de middelen anderzijds om deze doelstelling ( moeten ) te bereiken leidt onvermijdelijk tot verlies aan geloofwaardigheid en motivatie. De KNRB wil daarom het ambitieniveau helder stellen en de doelstelling realistischer maken, passend bij de budgettaire werkelijkheid van vandaag. pag.11

12 Prioritering WK2015 en OS 2016 Voor de topsport ambitie van de KNRB betekent dit het volgende: 1. Citius, altius, fortius, Nederland, Groot Roeiland! We blijven ernaar streven om het beter te doen. Vanuit onze waarden (Plezier...Excelleren) streven we ernaar onszelf te verbeteren en willen we een groter stuk van de taart bemachtigen. Dit kan ook, zelfs achteraf, afgemeten worden naar zowel het behaalde Marktaandeel, als een Top-X positie. Voor de concrete topsport doelstellingen van de KNRB betekent dit het volgende: 1. De technische staf van de KNRB heeft minimaal 4 tot maximaal 8 velden geïdentificeerd waarin gezien de internationale benchmark de kans rijkheid het hoogst is en de afstand tot het podium met slim en hard werken in de resterende tijd overbrugbaar lijkt. In die velden stelt TopRoeien (d.w.z. sporters, coaches, staf en bestuur) zich ten doel om een medaille te behalen. In die velden, en voor die sporter en coach geldt daarmee, onverkort, dat de inzet van de dagelijkse praktijk, en daarmee dus de doelstelling, een medaille is! 2. Per evenement kunnen deze medailles in alle uitgeschreven boottypes behaald worden. 3. Deze medailles zijn van een willekeurige kleur, maar uiteraard zo edel mogelijk. 4. Boottype, naar aantal (1, 2, 4, 8), scull/boord, heren/dames en zwaar/licht, is hierbij niet leidend; medaillekans en overbrugbare afstand tot het podium zijn dit wel. 5. De (communicatie over een) specifieke ranking ambitie in het medailleklassement (Olympische nummers) wordt losgelaten, omdat deze niet valt zeker te stellen. In de aanloop naar een evenement is het managen van de verwachting van de resultaatdoelstelling, op basis van een realistische beoordeling van het proces en het behalen van de beoogde procesdoelstellingen, een apart traject dat meer zorg verdient. 6. In de aanloop naar Rio worden 6 prioriteitsprogramma s voor het WK in Aiguebelette uitgevoerd; afhankelijk van de resultaten kan het aantal ondersteunde projecten voor Rio kleiner worden. De ploegen binnen deze 6 programma s zijn (in alfabetische volgorde): LM2x, LM4-, LW2x, M1x, M2, M4-, W2- en W4-. De 21 atleten in deze boottypes vormen het A- team. 7. Achter het A-team bevindt zich een B-team van ca. 27 atleten die zich in de overige boottypen (Olympisch en niet-olympisch) verder ontwikkelen, ook met oog op Tokyo. 8. Deze keuzes staan los van het kwalificatieproces voor de Olympische Spelen; dat wil zeggen dat de door de KNRB volledig ondersteunde top-programma s uiteraard zullen voldoen aan pag.12

13 alle kwalificatie-eisen, maar dat ook niet ondersteunde programma s kunnen voldoen aan deze eisen en door het NOC*NSF kunnen worden uitgezonden. 9. Niet ondersteunde programma s zullen zich op eigen kracht en met ondersteuning van verenigingen, RTC s of particuliere sponsors moeten voorbereiden op deelname aan internationale toernooien. 10. De KNRB blijft een breed talent ontwikkelingsprogramma uitvoeren, waarin atleten, verenigingen en RTC s op alle niveaus participeren; deelname aan dit programma betekent dat van de betrokken atleten (of hun sponsors ) een substantiële eigen financiële bijdrage gevraagd zal worden. Dit programma biedt allereerst een sportief perspectief voor de vele atleten die in verenigings- of RTC-verband de wedstrijdsport beoefenen. In de tweede plaats is het de kraamkamer voor toptalent waaruit in volgende Olympische cycli de toekomstige medaillewinnaars kunnen voortkomen. De top van de talenten (subtop ANRT) heeft toegang tot het OTC en kan hier meetrainen met de top-programma s. Coaching van talenten (incl. subtop ANRT) wordt uitgevoerd door vrijwilligers van deelnemende verenigingen en RTC s. pag.13

14 4. Sportparticipatie Sportparticipatie staat voor meer, beter en vaker roeien. De belangrijkste ambitie uit het meerjarenplan is ledengroei van naar een totaal aantal leden in 2016 van (groei van 6%). Sinds 2012 blijft er een lichte groei zichtbaar op het totaal aantal leden. Na de reorganisatie is er tijd nodig geweest om focus aan te brengen in de taken en activiteiten van sportparticipatie omdat de afdeling met 1,8 fte in menskracht is gereduceerd. Van belang is om verder te structureren in 2015 zodat er minder ad-hoc gewerkt hoeft te worden. Sportontwikkeling Het belangrijkste onderdeel van sportontwikkeling is kennisdeling. Kennisdeling vindt o.a. plaats in de vorm van het nationaal roeicongres. Hiervoor maakt de KNRB een belangrijk deel van de beschikbare mankracht en budget in de winterperiode vrij om deze dag voor de vrijwilligers tot een vruchtbare en aangename dag te maken. Op dit moment is er weinig zicht op de ledenaantallen en ledenverloop bij verenigingen omdat er één keer per jaar gepeild wordt en er alleen naar totalen gekeken kan worden. Uit deze getallen lijkt de ledengroei in 2014 nog iets achter te blijven bij de doelstelling, terwijl uit de enquête blijkt dat 90% van de verenigingen uit de enquête wil en verwacht te groeien. Daarom zal er door zowel de verenigingen als door het KNRB bestuur en bureau hard ingezet moeten worden om de groeidoelstellingen uit het meerjarenplan te behalen. Op basis van de enquête worden er al vroeg verenigingsbezoeken gepland. Met deze verenigingen gaan we aan de slag, om zo de ledenbinding en/of ledengroei in gang te zetten. Er wordt door de bureauorganisatie geïnventariseerd welke prioriteiten de verenigingen hebben in hun ondersteuningsvraag. Op basis daarvan wordt met clusters van verenigingen deze prioriteiten opgepakt. Randvoorwaarde daarbij is wel, dat de prioriteit ligt bij ledengroei/ledenbehoud (belangrijk onderdeel van het Meerjarenplan van de KNRB), en dat de betrokken verenigingen bereid zijn om zelf tijd en geld te investeren en dat de resultaten breed gedeeld worden. De bijdrage van de KNRB zal met name bestaan uit het verbinden van mensen en verenigingen en daar waar nodig aanjagen van te ondernemen activiteiten. Voor de ondersteuningsvraag zijn wij actief opzoek naar externen (o.a. SportAssist) die de afdeling sportparticipatie hierbij kunnen ondersteunen. Buiten het congres, het NSRK en de Aegon Open Roeidag is er weinig ruimte om extra activiteiten en of evenementen te ontplooien. Uit de enquête blijkt dat de dienstverlening naar verenigingen beter pag.14

15 moet. De beschikbare uren worden besteedt aan het pro-actiever benaderen van verenigingen in plaats van alleen vraag gestuurd. Ten slotte wordt er maximaal 2 uur per week besteed aan het in stand houden van het aangepast roeien. Met deze tijdsinvestering kunnen we expertiseverenigingen blijven ondersteunen en belangrijke contacten zoals NOC*NSF onderhouden worden. Met de financiële toezegging van Aegon zal Fonds Gehandicaptensport het aangepast roeien van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond voor een langere periode ondersteunen tot en met de Olympische Spelen in Rio Activiteiten Kennisdeling jeugd: Hoe houd je het leuk voor de jeugd? - Kennisdeling leden: sociale integratie op de vereniging (Hoe krijg ik nieuwe leden betrokken/ thuis bij de vereniging). - Organisatie Nationaal school roeikampioenschap (NSRK) Onderzoeken naar uitbesteding succesvol National School Roeikampioenschap Organisatie roeicongres. - Coördinatie Aegon Open Roeidag Verenigingen proactief bezoeken en uitwerken (hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van de inzet van alle bureau medewerkers (topsport uitgezonderd)). - Beste practices delen via roeien.nl en vindbaar maken per thema (samenwerking met communicatie). - Oud-studenten database verder ontwikkelen en uitrollen in overleg met verenigingen. - Expertise verenigingen aangepast roeien blijven ondersteunen (op basis van vraag). - Netwerk onderhouden met collega bonden, NOC*NSF en andere partners. - Actief betrokken blijven bij commissies en hun vergaderonderwerpen. Wedstrijden De organisatie van wedstrijden is het primaire terrein van sterke verenigingen en wedstrijdorganisaties bestaande uit gedreven vrijwilligers. De KNRB faciliteert het onderlinge overleg tussen deze wedstrijdorganisaties vanuit verschillende commissies. Deze commissies beschikken niet over een eigen budget en de betrokken vrijwilligers zetten zich vanuit passie en liefde in voor de roeisport. Voor de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen en de landelijke klassementen (eerstejaars en development) is een beperkt budget beschikbaar van waaruit kleine investeringen worden gedaan. De commissies die betrekking hebben op wedstrijden zijn bijna allen actief en leveren direct een bijdrage aan de ontwikkeling van wedstrijden en competities. Het nieuwe pag.15

16 standaardprogramma begint vorm te krijgen en er zijn initiatieven om kalenders op doelgroepen te ontwikkelen. De kamprechters en de kamprechtercommissie hebben een belangrijke rol tijdens de wedstrijden. Er is echter al jaren een tekort aan kamprechters. De kamprechters die actief zijn, vormen geen afspiegeling van de leden (weinig vrouwen) en omdat er een tekort is, worden actieve kamprechters overbelast. Al sinds 2006 wordt er gewerkt aan de verbetering van klimaat en imago, de werving, het behoud en doorstroming en de kwaliteit en ontwikkeling van kamprechters. Helaas hebben nog niet alle thema s voldoende aandacht gekregen. Zo is er nog weinig aandacht geweest voor verbetering van klimaat en imago en daarmee ook weinig verbinding gelegd bij de benadering van dit vraagstuk met de verenigingen en coaches. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan activiteiten die nodig zijn voor de werving van kamprechters B; en de verbetering van de opleiding van kamprechters door het wellicht invoeren van kwalificatieprofielen voor officials met behulp van de kwalificatiestructuur sport. De KNRB zorgt voor ICT-voorzieningen voor inschrijven en uitslagen en zal deze in de toekomst uitbreiden. Voorbeelden van de veranderingen zijn dat het mogelijk wordt om wedstrijden op te zoeken, het makkelijker wordt om buitenlandse ploegen in te schrijven en wordt het mogelijk om op persoon uitslagen en resultaten op te zoeken. Andere essentiële voorzieningen zijn vanuit de KNRB of gecoördineerd door de KNRB tegen kostprijs beschikbaar voor wedstrijdorganisaties. Denk daarbij aan motorboten en de tijdwaarneming. Omdat er veel op deze pijler moet worden ingezet, zullen hiervoor extra uren beschikbaar worden gesteld. Deze structurele aanpassingen worden grotendeels bekostigt door een kleine fee op deelnemers van nationale wedstrijden en grote roeiontmoetingen met wedstrijdkarakter (ROW). Activiteiten Verder professionaliseren van het aanbod van en het programma op wedstrijden in samenwerking met wedstrijdorganisaties, zodat het aanbod aansluit op de vraag (diversiteit). - Nieuw standaard programma junioren invoeren in Nieuw standaard programma senioren verder uitwerken en organisatorisch mogelijk maken voor invoer Investeren en verbeteren van de ICT voor inschrijven, tijdwaarneming en uitslagen. - Investeren en verbeteren van (goede) wedstrijdmaterialen (nationale wedstrijden hebben voorrang). pag.16

17 - Het aantal kamprechters moet sterk worden vergroot. Daarom wordt er geïnvesteerd in kamprechters (ICT systeem, naamgeving, werving & behoud en uitstraling van kamprechters). - Invoeren van een wedstrijdbijdrage voor deelnemers op nationale wedstrijden en grote ROW s. - Botenweging op nationale wedstrijden introduceren, in ieder geval bij nationale kampioenschappen. - Installeren van een werkgroep voor fairness protocollen t.b.v. de nationale wedstrijden. Opleidingen en kader De KNRB administreert en coördineert het verzorgen van de opleidingen voor coach en voor instructeur. Docenten ontvangen een vergoeding voor het verzorgen van de opleidingen. Voor de praktijkbegeleiding wordt een beroep gedaan op de tijd van vrijwillige of betaalde coaches. Helaas is hiervoor geen budget aanwezig. Wel wil de KNRB in 2015 een deel van de opleiding praktijkbegeleider bekostigen. Net als bij de arbitrage is de roeisport voor het opleiden van nieuwe generaties coaches en instructeurs afhankelijk van de aandacht die verenigingen geven aan het belang van praktijkbegeleiding voor de opleidingen en het financieel bijdragen aan de kosten van de opleidingen die vrijwilligers binnen de verenigingen volgen. Om praktijkbegeleiders binnen verenigingen te stimuleren zal de KNRB een deel van de opleidingskosten vergoeden. Hiervoor is een maximum bedrag gebudgetteerd. Naast deze opleiding heeft de afdeling de ambitie om ook praktijkdagen te organiseren waarbij de geleerde skills in de praktijk geoefend en getoetst kunnen worden. Voor gevorderde coaches kunnen RTC s een rol spelen bij het organiseren van praktijkbegeleiding en feedbackmomenten. Om de wedstrijden in goede banen te leiden, faciliteert de kamprechtercommissie die als belangrijkste taak heeft het rekruteren en opleiden van kamprechters de KNRB en haar lid verenigingen. Hierbij is de roeisport afhankelijk van de aandacht die verenigingen geven aan het belang van voldoende beschikbare vrijwilligers voor de arbitrage. Net als bij de wedstrijdorganisaties is er voor de arbitrage op nationaal niveau nauwelijks budget beschikbaar. Er zijn geen regelingen voor reiskostenvergoedingen, omdat dit een te grote financiële druk betekent voor een aantal wedstrijdorganisaties. Er wordt wel gestudeerd op manieren om kamprechters vast te houden, waarvoor dan investeringen noodzakelijk zijn. De administratieve last van opleidingen is hoog door gebrek aan een goed administratiesysteem. Door de verouderde website is betaling via ideal niet mogelijk en dient de gehele administratie van opleidingen handmatig te gebeuren. De betaling van docenten is via een Payroll systeem opgezet en pag.17

18 zal nog verder worden uitgewerkt. In de certificering en up to date houden van opleidingen moet als gevolg van de reorganisatie nu kennis worden ingekocht. Begin 2015 zal er een notitie uitgewerkt worden voor opleidingen. Hierin worden de ambities voor de komende jaren verder toegelicht. Doel is om deze te bespreken tijdens de regiobijeenkomsten dit voorjaar. Activiteiten cursisten niveau 2 opleiden cursisten niveau 3 opleiden. - Investeren in administratie systeem voor opleidingen om zo de administratie efficiënter te maken (zie CRM Algemeen). - Investeren in opleidingen om deze door te ontwikkelen en gecertificeerd te houden. - Samenwerking met RTC s om de opleidingen verder ontwikkelen. - Eerste stap naar verplichte diplomering bondscoaches en coaches op nationale wedstrijden. - De kamprechtersopleiding moet verder ontwikkeld worden, wellicht ook in de KSS 2. - Coördinatie opleiding ontwikkelen voor wedstrijdleiders met inzet van vrijwilligers. - Opleiding praktijkbegeleiders (voor een deel) aanbieden. - Tenminste één jaarlijkse praktijk dag organiseren voor praktijkbegeleiders. - Drie bijeenkomsten voor docenten organiseren (netwerkevenement tijdens het congres, één voor kennisontwikkeling en één voor de ontwikkeling van de opleidingen). - Niveau 4 certificeren. 2 Kwalificatiestructuur in de sport (2012) pag.18

19 5. Imago en Beleving De afdeling communicatie/sponsoring heeft als hoofdtaken het verzorgen van communicatie en sponsoring voor de KNRB als geheel en ondersteuning van topsport en sportparticipatie. Een doel daarbij is het versterken van het merk KNRB en het genereren van middelen om dit doel te bereiken. Concreet betekent dit: - Het verzorgen van communicatie voor de KNRB: - communicatie naar verenigingen; - communicatie naar media, inclusief genereren van free publicity; - communicatie naar en voor externe partners, inclusief sponsors. - Het beheren en uitbreiden van het netwerk van partners: - beheren van bestaande netwerken; - onderhouden van contacten met bestaande sponsors en verzorgen van account management voor sponsors; - ontwikkelen van sponsorproposities; - werven van nieuwe sponsors. Communicatie De roeisport heeft twee belangrijke communicatiekanalen, namelijk knrb.nl, het communicatiekanaal van de KNRB organisatie richting verenigingen, vrijwilligers en actieve roeiers. En roeien.nl dat zich richt op een breed publiek (roeiers, niet-roeiers en sportliefhebbers) met nieuws, foto s en video s. Activiteiten Het communicatiekanaal knrb.nl is toe aan een facelift. Zowel qua uiterlijk als op inhoud. Met provider Interstroom zal worden gekeken naar de mogelijkheden, waarbij kosten en baten in kaart moeten worden gebracht. - Het platform roeien.nl heeft in 2014 een goede start gemaakt en de afdeling doet er alles aan om in 2015 verdere groei te bewerkstelligen. Zo n 50% van de bezoekers van de site komt via social media. Het gebruik van Facebook en Twitter blijft in het komende jaar noodzakelijk om bezoekers naar de site te trekken. Uit de verenigingsenquête is gebleken dat de verenigingen roeien.nl waarderen. Wel blijft het aantal artikelen over breedtesport achter pag.19

20 ten opzichte van het aantal topsportartikelen. Voor deze stukken is de afdeling deels afhankelijk van verenigingen. De KNRB hoopt dit in 2015 aan te passen met steun van vrijwilligers uit de verenigingen. Hiervoor bekijkt de KNRB in het vierde kwartaal van 2014 de mogelijkheden. - Tevens wordt gedacht aan korte items op roeien.nl om de medewerkers van het bondsbureau en hun werkzaamheden te introduceren, in lijn met het voorstellen van de leden van het Aegon Nationaal Roei Team (ANRT) voor het WK (rubriek In de spotlight) om zo ook voor verenigingen de werkzaamheden van het KNRB bondsbureau inzichtelijk te maken en een band te creëren. - Binnen de (dagelijkse) werkzaamheden valt ook het actueel houden van knrb.nl en roeien.nl. - Het versturen van een digitale nieuwsbrief naar alle verenigingen, roeiers, betrokkenen, geïnteresseerden en potentiele roeiers staat hoog op het wensenlijstje van de KNRB. De mogelijkheden worden hiervoor onderzocht. - Het blad Roeien komt niet meer uit als evenementennummer in Wel heeft KNRB de verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen aan de leden. De manier waarop dit gebeurt, wordt in 2014 onderzocht, maar zal leiden tot een digitale uitgave. - De afdeling zal de communicatie rondom evenementen structureren door middel van een kalender en de invulling van communicatieactiviteiten per evenement. - Het jaarverslag over 2014 wordt ook in 2015 online gepubliceerd. De coördinatie en eindredactie ligt bij de afdeling. - In de wijze van het genereren van free publicity wordt weinig veranderd: - Persverzoeken voor atleten, coaches en begeleiding worden adequaat behandeld - Rondom (inter)nationale evenementen wordt in samenwerking met topsport actief gecommuniceerd over de Nederlandse prestaties - Persberichten worden verstuurd indien relevant - Een aantal keren per jaar wordt de pers uitgenodigd voor een informeel bijpraatmoment om zo de relatie met de media verder te versterken. - Opstarten van communicatieactiviteiten voor het WK 2016 en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in pag.20

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 In het licht van de analyse, visie, missie en strategische keuzes wordt in dit laatste hoofdstuk het meerjarenplan uiteen gezet. Dit spitst zich per thema toe op de vraag wat

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie