Algemeen. WK evaluatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. WK evaluatie"

Transcriptie

1 KNRB 2015 en verder

2 WK evaluatie Algemeen Prachtig toernooi met geweldige organisatie, mooie wedstrijden en heel veel toeschouwers Veel waardering bij FISA Resultaten Nederlanders vielen helaas tegen, maar bedacht moet worden dat de KNRB met de Road torio in 2013 en 2014 bewust heeft gekozen om zoveel mogelijk nieuwe talenten de kans te geven zich te ontwikkelen. Deze opzet is wel geslaagd. Onder regie van de bond hebben deze zomer meer dan 180 atleten in de verschillende leeftijdscategorieën internationale ervaring opgedaan (Coupe, WKU19, WKU23, FISU, WK14 internationale klasse, WK14 olympische klasse) Een brede onderbouw is nodig om structureel een top-land te worden Brede internationale participatie is ook in het belang van de deelnemende verenigingen en RTC s(lokale toppers) Komend najaar vanuit de grote groep talenten scherpe keuzes maken om de meest kansrijke medaillekandidaten voor de Olympische Spelen in 2016 in Rio te selecteren en voor te bereiden op de kwalificaties in 2015 Jongere talenten, voor wie Rio misschien te vroeg komt, gaan zich in een geïntensiveerd programma ontwikkelen richting de volgende Olympiade in Tokyo Succesvol toernooi wordt gebruikt om zoveel mogelijk wervende kracht op te bouwen, die we moeten omzetten in extra ledengroei (= inkomsten)

3 Organisatie Algemeen Bondsbureauis gereorganiseerd, qua aantallen mensen en kosten, maar fijn slijpen van wat we nu precies doen gaat in komende periode gebeuren, ook op basis van ledenonderzoek Eerder is een lijst gepubliceerd van de werkzaamheden en mogelijkheden/onmogelijkheden op dit moment. We willen samen met de verenigingen proberen zoveel mogelijk ambities waar te maken Verenigingsdemocratie(naar aanleiding van AV en wijziging statuten) de helft van de verenigingen is alleen indirect betrokken bij de KNRB wel vaak bij commissies, maar zeker niet bij de ledenvergaderingen de AV is akkoord gegaan met wijziging statuten. De zogenaamde tweede vergadering is daardoor (op een zeer enkele zeer zeldzame uitzondering na!) niet meer noodzakelijk vrijwel alle besluitvorming vindt daardoor plaats in eerste (enige!) vergadering alle verenigingen weten waar zij aan toe zijn. in het voorjaar 2015 zullen we actief contact zoeken met verenigingen om na te gaan hoe we de belangen en de betrokkenheid van deze groep kunnen stimuleren we gaan dan ook na of en welke aanpassingen nodig zijn in onze verenigingsdemocratie om deze ook op lange termijn gezond te houden

4 Seksuele intimidatie

5 Seksuele intimidatie - achtergrond Seksuele intimidatie NOC*NSF eist van alle aangesloten bonden dat zij regelgeving op gebied van seksuele intimidatie heeft Enige jaren geleden heeft de KNRB een tweetal zogenaamde gedragscodes opgesteld. Deze hebben betrekking op ongewenst gedrag. Dat is een wijder begrip dan seksuele intimidatie. Bijvoorbeeld schelden, pesten, beledigen, fysiek geweld vallen onder ongewenst gedrag Het is moeilijk potentiële daders van seksuele intimidatie te identificeren. NOC*NSF wil een register ten behoeve van de volledige sportwereld, waarin daders worden opgenomen College bescherming persoonsgegevens (CBP) verbiedt een dergelijk register, tenzij in de gehele sportwereld dezelfde regelgeving met betrekking tot de behandeling van SI klachten wordt ingevoerd Invoering is een van de zogenaamde kwaliteitseisen van NOC*NSF. Indien niet tot invoering wordt besloten, stopt NOC*NSF met financiering van de KNRB; niet alleen financiering topsport, maar ook die voor breedtesport en algemene onderdelen van het Bondsbureau zullen worden gestaakt We hebben uitstel gekregen tot de november AV om de regeling in te voeren De actualiteit toont dat zelfs bij de best georganiseerde sportverenigingen dit soort wangedrag voorkomt De KNRB vindt zelf ook dat het roeien, ook in dit opzicht, een hele veilige sport moet zijn

6 Seksuele intimidatie - regeling Seksuele intimidatie Er is een blauwdruk seksuele intimidatie opgesteld in overleg met NOC*NSF, Instituut Sportrechtspraak (ISR) en CBP. Deze blauwdruk is te vinden op de KNRB website Een commissie van de KNRB en verenigingsvertegenwoordigers heeft de gewenste regelgeving tegen het licht gehouden, in het kader van overige regelgeving van de KNRB. De commissie heeft intussen positief geadviseerd De verenigingen hoeven geen statuten aanpassingen te doen. Recent hebben verenigingen in hun statuten moeten opnemen dat het tuchtreglement van de KNRB op hun leden van toepassing is. Door de blauwdruk seksuele intimidatie aan dat tuchtreglement toe te voegen, hoeven de verenigingen in dit opzicht niets te doen. Indien de AV stemt voor invoering van de blauwdruk als onderdeel van het tuchtreglement, is dat automatisch van toepassing De KNRB zal de voorstellen tot invoering van de blauwdruk geheel voorbereiden en een tuchtcommissie instellen die zich bezighoudt met klachten op seksueel intimidatie gebied. Wij zoeken daarvoor kandidaten Er is daarmee ook een raamwerk waarmee de verenigingen deze materie te lijf kunnen gaan

7 Regionale TrainingsCentra Voorbeeld van samenwerking

8 Regionale Trainingscentra RTC Talentontwikkeling is speerpunt van het Topsportbeleid van de KNRB. Er wordt gezocht naar sportmensen die én de (A)mbitiehebben om de top te bereiken, én (B)ereidzijn daarvoor hard te willen trainen én het (C)ommitment laten zien én daar ook alles voor over hebben Regionale talentontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van een trainings-en wedstrijdprogramma onder regie van de KNRB, dicht bij de roeiers, dicht bij de verenigingen, in samenwerking met gemeenten, provincie, scholen en universiteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de beste begeleiding, faciliteiten en voorzieningen voor talenten RTC'szijn 'bottom-up' tot stand zijn gekomen; KNRB is wel betrokken en ondersteunend, maar niet de drijver achter deze ontwikkeling De KNRB heeft ten aanzien van een RTC een regierol. De KNRB neemt daarom bij voorkeur geen zitting in de RTC organisatie, zoals in het bestuur of in de Raad van Toezicht Binnen het topsportbudget van de KNRB zal jaarlijks een voorziening voor talentontwikkeling worden opgenomen die kan worden aangewend om ontwikkeldoelen van RTC's(bv. ontwikkeling van individuele talenten, of deelname aan buitenlandse wedstrijden) te ondersteunen

9 Regionale Trainingscentra RTC De KNRB heeft niet de middelen om RTC svolledig te financieren. RTC szijn ontstaan uit regionale initiatieven, waarbij in een aantal situaties is gebleken dat regionale sponsoren gevonden konden worden om de exploitatie mogelijk te maken De KNRB verstrekt(e) in 2013 en 2014 aan elk van de 5 RTC seen gelijke subsidie van 10k. Deze subsidie was en is bedoeld om de oprichting van de RTC sin het land mogelijk te maken en als startbijdrage richting andere sponsoren De KNRB hanteert de volgende overwegingen bij het bepalen of een RTC door de bond financieel ondersteund wordt. Daarbij gelden 2 hoofdcriteria: 1. Levert het RTC in kwalitatieve en kwantitatieve zin de bijdrage aan talentontwikkeling in het Nederlandse roeien zoals beoogd 2. Levert een financiële bijdrage van de bond een substantiële hefboom op naar andere sponsoren in de omgeving van het RTC, en kan het RTC vervolgens zelf een substantiële bijdrage leveren aan het talentprogramma

10 (Nationale) Wedstrijden Aanpassingen voor 2015 en 2016 Officials en Fairness Faciliteiten

11 Junioren Nationale wedstrijden Indeling in skiffheats op basis van verwachte tijden bij neutraal weer (zelf opgeven) Grote nummers (twee, vier, acht) VW & Finale 4* / 4x- worden op verschillende dagen uitgeschreven bij de Junioren 16 Herindelen van het standaardprogramma

12 Programma junioren Nationale wedstrijden Zaterdag heren Zondag heren (= zondag voor dames) (= zaterdag voor dames) J18 1x J18 2x J16 1x J16 2x J18 4x- J18 2- J16 4x- J16 4* J18 4- J18 8+ J16 8+

13 Senioren Nationale wedstrijden 3 verschillende klassen (goede ploeg na 2 jaar in open klasse) Nummer 1, 2 en 3 in een klassement krijgen respectievelijk 3, 2 en 1 blik aan het einde van het jaar bij hun totaal erbij Voor het bepalen van je ploeg gemiddelde telt mee het maximum aantal blikken in je te starten veld of de ½ van het andere veld Klassementen: 4+/8+ (LD 4*) (eerstejaars) + 2x/4-(tweedejaars) Beginner Intermediate Elite 1x (LD) x x 2- x x 2x (LD) x x x 4- x x 4x (LD) x x 4+ x x 8+ x x

14 Officials en Fairness Nationale wedstrijden Het aantal kamprechters moet sterk worden vergroot (uitstraling, werving, opleiding, doorstroming en behoud) Botenweging op nationale wedstrijden introduceren, in ieder geval bij nationale kampioenschappen Werkgroep voor fairness protocollen tijdens nationale wedstrijden Opleiding ontwikkelen voor wedstrijdleiders

15 Faciliteiten Nationale wedstrijden Investeren in ICT voor inschrijven, tijdwaarneming en uitslagen Investeren in (goede) wedstrijdmaterialen Investeren in kamprechters Financiering mede door de roeiers op nationale wedstrijden overleg met nationale wedstrijdorganisaties

16 KNRB Ledenonderzoek 2014

17 Verantwoording Onderzoek Online enquête, lengte circa 20 minuten Uitvoering en verwerking dankzij de steun van RenM Matrix Uitgestuurd naar 2 adressen per vereniging met verzoek 1x per vereniging deel te nemen Response 67% Beantwoordingsperiode misschien kort, maar ervaring leert dat langere responsetijd weinig meer toevoegt Vragenlijst gebaseerd op vragenlijst uit onderzoek in 2011 Vergelijking met onderzoek uit 2011 niet steeds goed mogelijk, maar uitkomsten vertonen grote mate van overeenkomst

18 Beoordeling dienstverlening KNRB algemeen Onderzoek Gemiddeld schoolcijfer voor dienstverlening door de KNRB 5,6 Kleinere burgerverenigingen wensen vooral meer algemene ondersteuning Studentenverenigingen duidelijk meer gericht op topsport Studentenverenigingen positiever over dienstverlening (vooral gerelateerd aan topsport) Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van de KNRB in het algemeen. Kunt u een schoolcijfer geven van 1-10? (1=uitermate slecht, 10 = uitstekend)

19 Beoordeling dienstverlening KNRB algemeen Onderzoek Veel kritische geluiden, maar ook signalen van verbetering Commissie infrastructuur alom gewaardeerd Veel voorkomende opmerkingen: te weinig aandacht voor breedtesport redelijk onzichtbaar voor kleine/burgervereniging we merken weinig van dienstverlening beantwoording van vragen gaat vaak traag veel gedoe over Statuten maar KNRB levert zelf ook laat op levering jaarnummer Roeien niet schoonheidsprijs Maar ook: laatste jaren veel veranderd in positieve zin goede ondersteuning gehad (nieuwe inschrijfprogramma en bij oprichten nieuwe vereniging) goede ondersteuning van commissie infrastructuur NOG HEEL VEEL TE DOEN KNRB ondersteunt breedtesport/sportparticipatie te weinig en/of draagt dat niet goed uit Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van de KNRB in het algemeen. Kunt u een schoolcijfer geven van 1-10? (1=uitermate slecht, 10 = uitstekend)

20 Taken en beoordeling KNRB op onderdelen Onderzoek Belangenbehartiging verenigingen en roeiers veruit belangrijkste taak Verenigingsondersteuning vooral belangrijk voor kleinere verenigingen Communicatie belangrijk onderwerp voor studentenverenigingen Wedstrijdondersteuning even belangrijk voor iedereen Topsport en topsportevenementen vooral van belang voor grotere en studentenverenigingen Talentontwikkeling belangrijk voor vrijwel iedereen Zeer groot gat tussen belang taken en beoordeling dienstverlening Beoordeling topsportbegeleiding door KNRB beduidend beter dan beoordeling verenigingsondersteuning % Belang taken % (heel) belangrijk Beoordeling taakvervullin g % goed Belangenbehartiging van de verenigingen Belangenbehartiging van de roeiers in Nederland Sportparticipatie (sportontwikkeling en opleidingen) Communicatie en contacten met externe partners Ondersteuning bij wedstrijden Topsport (medailles, kwalificaties Olympische Spelen, doping regeling etc.)* Helpen verkrijgen en organiseren van topsport evenementen (vb. WK2014)* Talentontwikkeling * ook top 2 in beoordeling 2011 Kunt u aangeven hoe belangrijk u de taken vindt (geef uw oordeel op een 5 punts-schaal (5 heel erg belangrijk, 4 belangrijk, 3 belangrijk/noch onbelangrijk, 2 onbelangrijk, 1 geheel onbelangrijk, weet niet/geen mening) Kunt u per taakgebied aangeven hoe goed u de taakvervulling door de KNRB/het Bondsbureau op dit moment vindt (5 punt schaal, met 5 heel erg goed, 4 goed, 3 goed noch slecht, 2 slecht, 1 heel slecht, weet niet/geen mening)

21 Belang van KNRB voor de eigen vereniging Onderzoek De KNRB is voor de verenigingen vooral belangrijk bij: helpen ontwikkelen van sterke, gezonde verenigingen waar iedereen terecht kan stimuleren van de groei van het aantal actieve roeiers ondersteunen bij opleiden van voldoende kader vergroten van de bekendheid van roeien bij het grote publiek zorg dragen voor internationale topprestaties door selectie en training topsporters zorgen voor goede talentontwikkeling en scouting opzetten en aanbieden van door NOC*NSF gecertificeerde opleidingen voor instructeurs, coaches en kamprechters Daarnaast op basis van de open antwoorden: ondersteuning roeikader en landelijke juniorencompetitie materiaal; huurkoop en vraag en aanbod ondersteuning bij lobby en subsidies promotie; media, recreatie- en toerroeien, schoolroeien De antwoorden komen in sterke mate overeen met 2011 % belangrijk Top 4 belangrijk eigen vereniging Vergroten van de bekendheid van roeien bij het grote publiek Helpen ontwikkelen van sterke, gezonde verenigingen waar iedereen terecht kan Stimuleren van de groei van het aantal actieve roeiers Ondersteunen bij opleiden van voldoende kader Opzetten en aanbieden van door NOC*NSF gecertificeerde opleidingen voor instructeurs, coaches en kamprechters Zorgen voor goede talentontwikkeling en scouting Zorg dragen voor internationale topprestaties door selectie en training topsporters Kunt u aangeven hoe belangrijk elk van deze activiteiten voor u als vereniging is. U kunt kiezen uit heel belangrijk, niet erg belangrijk en helemaal niet belangrijk (+weet niet/geen oordeel) Kunt u aangeven welke 4 van de onderstaande activiteiten die belangrijk zijn voor u het meest belangrijk zijn?

22 Grootste probleem/uitdaging voor vereniging voor de komende jaren Onderzoek betrokkenheid VRIJWILLIGERS groei LEDEN vergrijzing COACHES ROEIKADER instructeurs FINANCIEN sponsoring ondersteuning vasthouden veilig ROEIWATER mogelijkheden coaching ACCOMMODATIE HARDWARE vloot onderhoud Wat ziet u als het grootste probleem/ de grootste uitdaging voor uw vereniging in de komende jaren?

23 Mogelijke hulp door KNRB Onderzoek algemeen/breed publiek PROMOTIE niet alleen topsport RTC s TOPROEIEN selectiebeleid workshops vrijwilligersbeleid efficiënt bestuur KENNISDELING tussen verenigingen successen delen contacten LOBBY, OVERHEID bemiddeling betaalbaar niet alleen Randstad CURSUSSEN/ OPLEIDING bondscoach verenigingscoach VERENIGINGS- ONDERSTEUNING accommodatie kort professionele hulp huren/ruilen/leasen boten contact praktisch + en - Hoe zou de KNRB u daarbij kunnen helpen

24 Groeiambities Onderzoek 90% van de verenigingen wil en verwacht de komende jaren te groeien (in 2011 verwachtte ca. 60% de komende jaren te zullen groeien) Belangrijke aspecten, waarbij de KNRB (evenals in 2011) kan helpen zijn: meer instructeurs en coaches meer vrijwilligersondersteuning betere communicatie (pers, social media) meer sponsoring betere opleidingen voor de sport bij kleinere verenigingen en studentenverenigingen zit ook een knelpunt in de hardware (gebouw en vloot) Groei komt vooral uit vasthouden leden en daarnaast uit groei in alle leeftijdscategorieën Meeste verenigingenzijn bereid om hun activiteiten daartoe te delen met anderen Totaal Groeiverwachting % vast en zeker 52 waarschijnlijk wel 37 waarschijnlijk niet 10 weet niet/nvt 2 % Totaal langer vasthouden van huidige leden 64 aanwas nieuwe jeugdledenleden jaar 34 aanwas van leden tussen de aanwas van leden tussen de aanwas van leden tussen de aanwas van leden anders In hoeverre denkt u dat uw eigen vereniging in de komende jaren wil groeien? 4 (Vast en zeker, Waarschijnlijk wel, Waarschijnlijk niet, Zeker niet, Zal minder leden krijgen, Weet niet/nvt)

25 Instroom en Jeugd Onderzoek Instroom Instroom is voor studenten vrijwel altijd aan begin van collegejaar en in de lente; bij burgerverenigingen kan instroom meestal vaker, vooral bij de kleinere verenigingen kan instroom vaker het hele jaar door Jeugd 85% van de burgerverenigingen heeft een jeugdafdeling Slechts 10% heeft een betaalde jeugd coördinator, die gemiddeld voor 5 uur per week in dienst is Op welke momenten is instroom van nieuwe leden mogelijk? (Het hele jaar door, Op vaste momenten in het jaar,)

26 Cursussen en Wedstrijdroeien Onderzoek Cursussen Vooral grotere verenigingen hebben slecht zicht op aantal mensen met afgeronde cursussen Het aantal mensen met diploma niet altijd recht evenredig met verenigingsgrootte Noodzaak beter centraal register en ondersteuning/systeem om voor verenigingen gediplomeerden inzichtelijk te hebben Betaalde coach Alleen grotere studentenverenigingen hebben een betaalde coach, gemiddeld voor zo n 18 uur per week Verenigingen met een coach geven daar meestal tussen de en aan uit Gemiddeldaantal voltooide cursussen Totaal RI2 (Ji2/Riar 2) 6,6 RI3 (Riar 3) 1,4 Rc2 5,6 Rc3 (Rc3 masters) 5,4 Rc4 2,5 Ongeveer de helft van de verenigingen met een coach verwachten een stijging van het budget in de komende 3 jaar De taak van de betaalde coach is bij de meeste verenigingen vooral het opleiden en begeleiden van coaches. In tweede instantie komt daar het begeleiden van wedstrijdploegen en vooral van eerstejaarsploegen bij Kunt u aangeven hoeveel personen binnen uw vereniging de volgende cursus hebben voltooid? Hoeveel wedstrijdroeiers heeft uw vereniging?

27 Webwinkel, Bondsbijdrage en ledenadministratie Onderzoek Webwinkel Lijkt weinig webwinkel relevant heroverweging nodig Financiële bijdrage aan KNRB De meerderheid van de verenigingen verwacht een stijging gelijk aan de inflatie Kleinere verenigingen verwachten eerder een daling, grotere verenigingen verwachten eerder een stijging Uploaden ledenadministratie Een derde van diegenen die ervaring met het systeem heeft is ontevreden Vooral grotere en studentenverenigingen zijn ontevreden Bent u bekend met de webwinkel van de KNRB? Hoe ziet u in het licht van de verwachte activiteiten de ontwikkeling van de financiële bijdragen aan de KNRB, afgezien van correctie van inflatie

28 Website Roeien.nl en actie Zilveren Kruis Onderzoek Website 1/3 van de verenigingen beoordeelt de site als goed, de helft beoordeelt de site als voldoende De site zou wat actueler mogen en ook wat minder toproeien mogen bevatten 2/3 weet dat men als vereniging ook zelf berichten kan plaatsen (lager bij studentenverenigingen), de meesten waarderen dit Slechts 1 op de 6 verenigingen is bereid te helpen de site te vullen Site breder maken en redactiecommissie oprichten Actie Zilveren Kruis De actie wordt door bijna 75% positief of neutraal beoordeeld De actie heeft toegevoegde waarde % Totaal Oordeel over de site goed 33 voldoende 48 heel slecht 5 kent of bezoekt site niet 14 Bekendheiddat verenigingen ook zelf berichten 68 kunnen plaatsen Oordeel over zelf plaatsen heel goed 12 goed 57 niet goed en ook niet slecht 28 slecht 2 Weet niet 2 Bereidheid om te helpen roeien.nlte vullen met berichten Wat vindt u van de website roeien.nl? Afgelopen jaar heeft de KNRB een actie gedaan in samenwerking met Zilveren Kruis om tegen gereduceerd tarief een zorgverzekering af te sluiten. Wat vindt u van zulke acties? 17

29 Onderzoek Overige opmerkingen en suggesties en beleidsvoornemens Opmerkingen betreffen vooral de vraag wat men terugziet van de bondsbijdrage (vooral kleinere burgerverenigingen) en de gevoelsmatig te weinig aandacht voor de breedtesport De sfeer en de onderwerpen van de AV szijn onderwerp van kritiek en de soms moeilijke bereikbaarheid [indirect is dit tevens gevolg van ontbreken secretariaat; te laat en te weinig communicatie vooraf] Beter beleggen secretariaatsfunctie Betere zichtbaarheid en overleg regiobijeenkomsten mogelijk 2x per jaar Groei in inkomsten uit groei ledenaantal zal vooral ten goede komen aan sportparticipatie

Regiobijeenkomsten. september 2015

Regiobijeenkomsten. september 2015 Regiobijeenkomsten september 2015 Agenda 19.00 uur inloop 19.30 uur nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur Meerjarenambities 2016+ 20.45 uur vragen en afronding 21.00 uur einde en afsluitend drankje

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

De roeisport in 2012

De roeisport in 2012 De roeisport in 2012 Visie en Hoofdlijnen KNRB-beleid 2009-2012 Algemene Ledenvergadering 23 juni 2008 Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1 . BIJLAGE 4 Aan: Algemene Vergadering 2011 Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011 Betreft: Jaarplan 2011 Jaarplan 2011 KNRB 1 Jaarplan 2011 THEMA / A Roeien heeft een sterk en positief profiel A.1 De

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND 4 HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND Inleiding Dit hoofdstuk richt zich op de activiteiten in 2006 van prioriteit D: Internationale toptoernooien in Nederland. Prioriteitenmatrix 2005-2008

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Junioren TopRoeien Nederland 2016+

Junioren TopRoeien Nederland 2016+ Junioren TopRoeien Nederland 2016+ Opsporen en begeleiden Investeren in goud = Investeren in de toppers van de toekomst Bijlagen: - Visiedocument Jeugdtoproeien, v. 1.3 (maart 2015) - Factsheets Junioren

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Agendapunt 7.1 Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Aanleiding Per 1 januari 2013 moeten de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, om voor Lottofinanciering in aanmerking te komen, voldoen aan de zogenaamde

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Vergadering. 5 maart 2016

Welkom op de Algemene Vergadering. 5 maart 2016 Welkom op de Algemene Vergadering 5 maart 2016 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Ingekomen stukken 3. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21 november 2015 4. Bestuursmededelingen 5. Jaarverslag

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus A.S.R. Nereus A.S.R. Nereus De Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, gelegen aan de Amstel, is al sinds 1885 de meest succesvolle studentenroeivereniging

Nadere informatie

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum:

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: 21-2-2017 0. Samenvatting In de bondsvergadering van 12 november jl. is het masterplan Topbadminton toegelicht en besproken. Het masterplan resulteerde op

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Beste bestuursleden, Welkom bij de verenigingsmonitor 2012 van de Nederlandse Onderwatersport Bond! De resultaten van dit onderzoek worden door

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Topsport Overijssel Regio Twente. Kenmerk 2012 #3

Nieuwsbrief Stichting Topsport Overijssel Regio Twente. Kenmerk 2012 #3 Nieuwsbrief Stichting Topsport Overijssel Regio Twente Kenmerk 2012 #3 Inhoudsopgave: 1. Workshops 2. Administratieve ondersteuning 3. Ontwikkelingen NOC*NSF 4. Opening nieuwe kantoor partner/supplier

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN

Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN Hoofdsponsor KNRB KNRB OPLEIDINGEN 2 Gecertificeerde opleidingen, goede coaches De afgelopen jaren hebben de opleidingen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) zeer veel opgeleide instructeurs

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Optimist Club Nederland

Optimist Club Nederland Optimist Club Nederland Algemene Ledenvergadering 2013 Plezier, Trainen, Winnen Focus OCN Doelstellingen lange termijn vanuit WAAROM OCN Doelstelling korte termijn Activiteiten tbv realiseren van vastgestelde

Nadere informatie

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland Elke Zeeuw moet naar eigen mogelijkheden kunnen sporten en bewegen Hoofdtaken: Sportservice Sportpromotie Sportadvies

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2016 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht.

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2016 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht. Agendapunt 9 Begroting Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht. Meerjarenbegroting 2017-2019 Als aparte

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Welkom. Lancering 'Topsport met visie. 27 april 2014. Annemiek Langius Topsportcoördinator

Welkom. Lancering 'Topsport met visie. 27 april 2014. Annemiek Langius Topsportcoördinator Welkom Lancering 'Topsport met visie 27 april 2014 Annemiek Langius Topsportcoördinator Doelstellingen algemeen* Nederland is in 2016 een toonaangevend owhockeyland waarin ruim 750 mensen actief zijn.

Nadere informatie

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet Visie Waterpolo Z & PC Nunspeet Inhoud Inleiding...3 De Waterpolo Commissie...3 Trainers en Coaches...4 Missie en Visie...5 Scheidsrechters en W officials...5,6 Trainingen en Teams...6,7,8 Inleiding De

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Hoofddoelen BNL KPI 2 KPI 1 KPI 3

Hoofddoelen BNL KPI 2 KPI 1 KPI 3 Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; KPI 1 Tevredenheid Vereniging

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

Leden enquête Flevo Boys

Leden enquête Flevo Boys Leden enquête Flevo Boys Op 1 mei 2017 bestaat Flevo Boys 60 jaar! Een respectabele leeftijd waar we natuurlijk trots op mogen zijn. In die 60 jaar is veel bereikt. Er staat een prachtige vereniging met

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

Van talent naar topper

Van talent naar topper Titel Subtitel Van talent naar topper Vanuit clubperspectief Door Brendan Troost Dag van de Atletiek Zaterdag 18 maart 2 Doel en inhoud van deze presentatie Delen van kennis en ervaringen van talentontwikkeling

Nadere informatie

Document behorende bij agendapunt 9

Document behorende bij agendapunt 9 Document behorende bij agendapunt 9 Aan boord naar 2012 Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Voorstel voor de ALV van 7 maart 2009 Waarom een meerjarenplan? Elke organisatie doet er verstandig aan zich regelmatig

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Schermzaal Ter Weer. Concept. Sponsorplan

Schermzaal Ter Weer. Concept. Sponsorplan Schermzaal Ter Weer Concept Sponsorplan Schermzaal Ter Weer 2005 Colofon Schermzaal Ter Weer De Ruijterstraat 33 2514 AN s-gravenhage Nederland Telefoon : 070-364 27 43 E-mail : bestuur@terweer.nl Website

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

Wij willen je eerst enkele algemene vragen stellen! 2. Wat is je leeftijd? jaar jaar jaar jaar jaar ouder dan 40

Wij willen je eerst enkele algemene vragen stellen! 2. Wat is je leeftijd? jaar jaar jaar jaar jaar ouder dan 40 Ledenenquete Let op! Ben je zelf géén lid van, maar heb je wel kind(eren) beneden de 15 jaar die lid zijn, vul dan s.v.p. namens ( en in overleg met) je kind(eren) deze vragenlijst in. Ben je zelf lid

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel mannen

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014 Wedstrijdsport Senioren HB en DSB DOELGROEPENOVERLEG november 0 Ambitie De KNBSB heeft als doel om de uitstroom van het aantal seniorenleden in de wedstrijdsport met 0% te laten afnemen. KNBSB Integraal

Nadere informatie

WK sen Amsterdam klik op de afbeelding voor de resultaten Eveline Peleman wereldkampioene 1X LW

WK sen Amsterdam klik op de afbeelding voor de resultaten Eveline Peleman wereldkampioene 1X LW Klik op het logo hiernaast voor de resultaten senior tijdens de WK 2016 in Rotterdam Klik op het logo voor de uitslagen Voorzitter van de jury: Patrick Rombaut Belgische kamprechter: Jean-Pierre Follet

Nadere informatie

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. 1. Voorwoord Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als -er? Zie je kansen voor jezelf en

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht Regio West 2015-2016 Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht in Regio West 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van Regio West voor de periode 2015-2016.

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Versie 2017 VEILIG SPORTKLIMAAT Elke week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel

Nadere informatie

Aegon Nationale Kampioenschappen 2016

Aegon Nationale Kampioenschappen 2016 Aegon Nationale Kampioenschappen 2016 In 2016 vinden de Nederlandse kampioenschappen plaats tijdens de Westelijke Regatta op 22, 23 en 24 april (NK klein voor skiffs en twee-zonders), de Koninklijke/Holland

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Bedrijfsroeien Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel

Nadere informatie

NBF Bondsvergadering - za 11 juni 2011. NBF Task Force Rapportage

NBF Bondsvergadering - za 11 juni 2011. NBF Task Force Rapportage NBF Task Force Rapportage Ronald Chandra Daniël Dol Michael Extra Marti Koedijk Wim Kortenray Theo Ruys Werkwijze 2 Vier aandachtsgebieden: Opleidingen Verenigingsondersteuning Topsport Functioneren Bondsbureau

Nadere informatie

Aanpassingen Reglement voor roeiwedstrijden

Aanpassingen Reglement voor roeiwedstrijden Aanpassingen Reglement voor roeiwedstrijden Maatvoering C2 en C4 In artikel 19 wordt in lid 1 een grammaticale correctie doorgevoerd. In leden 4 en 5 wordt de Holte (diepgang) van de C2 en C4 gecorrigeerd

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN

SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN SELECTIEREGLEMENT NEDERLANDS HIGH PERFORMANCE SAILING KLASSENORGANISATIE VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN 29er, FX & 49er EN NACRA 15 PER NAJAAR 2017 Dit Reglement bepaalt de voorwaarden

Nadere informatie

Hieronymus. Wedstrijdzwemmen

Hieronymus. Wedstrijdzwemmen Hieronymus Wedstrijdzwemmen Ambitie vereniging Gezaghebbend,gemeente,KNZB en Regio Sportief hoogstaand voor Waterpolo Synchroonzwemmen Triatleten Wedstrijdzwemmen Topsport WOC RTC zwemmen Wat is daar voor

Nadere informatie

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland 14393_brochure mission olympic_a4_v6.indd 1 02-09-11 17:02 Samen sporten met Mission Olympic Sporten is goed voor je gezondheid

Nadere informatie

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es Interne selec*eprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013 Pathway Heren XV oprichting Nationaal Topsport Centrum Versie 4 16 juni 2013 Inhoud Inleiding Meerjarenbeleidsplan NRB 2012-2016 Oprichting Nationaal Topsport Centrum (NTC) Uitvoering 16 juni 2013 versie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0837, d.d. 21 juli 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Evaluatie topsportbeleid 2006-2008; oprichting Stichting Topsport Leiden BESLUITEN 1. Kennis te nemen van de resultaten van evaluatie

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND aan De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad van Algemeen Bestuur betreft Informatievoorziening inzake lidmaatschap schaakvereniging status Informatief cc dd 10

Nadere informatie

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen Structuurplan en beleidsvoornemens Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen 1 Inleiding Voor u ligt een structuurplan met de beleidsvoornemens van de Watersportvereniging De Eerste Aanleg voor

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland Elke Zeeuw moet naar eigen mogelijkheden kunnen sporten en bewegen 3 Hoofdtaken: Sportservice Sportpromotie Sportadvies

Nadere informatie

Informatiepakket Topsporters EUR 2014

Informatiepakket Topsporters EUR 2014 Informatiepakket Topsporters EUR 2014 Voorwoord Januari 2014, Rotterdam Dit informatiepakket is bedoeld voor topsporters die zich ingeschreven hebben of in willen schrijven bij Erasmus Topsport. Daarnaast

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Evaluatie Competentiegericht Opleiden. Platform Kader 19 juni

Evaluatie Competentiegericht Opleiden. Platform Kader 19 juni Evaluatie Competentiegericht Opleiden Platform Kader 19 juni Waarom competentiegericht opleiden in de sport? 2 Conclusies n.a.v. bovenstaande rapporten en onderzoeken: Teveel versnippering in sportopleidingen,

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Samen aan de kust. Official Partner

Samen aan de kust. Official Partner Samen aan de kust Official Partner 2 Op 28 april 2010 is er een convenant getekend tussen het Watersportverbond en het NFB. Hierdoor kunnen individuele verenigingen op een flexibele wijze aansluiten bij

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE IS UITVOERING BESLUIT BONDSRAAD NOV 2009 EN IN LIJN MET MISSIE NTTB Join the table Tot de WK 2011 Na de WK 2011 Missie NTTB : Jointhe Table..bevorderen

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag Informatie voor vrijwilligers Versie juli 2015 VEILIG SPORTKLIMAAT Iedere week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport.

Nadere informatie

Arbitrage plan HC Berlicum

Arbitrage plan HC Berlicum ! Arbitrage plan HC Berlicum!1 Inleiding De KNHB adviseert om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding. Hierdoor is het fluiten van wedstrijden, net als trainen en het spelen van

Nadere informatie

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup.

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup. VRIJDAG 3 MAART ZATERDAG 4 MAART ZONDAG 5 MAART : JEUGD & SENIOREN : MINIOREN : JUNIOREN UITNODIGING Met trots kunnen we aankondigen dat in de pauze van de Swim Cup the Hague de eerste editie van de Ranomi

Nadere informatie

Voorbeelden; Structuur

Voorbeelden; Structuur A.3 Structuur A.3.1 Totale bond A.3.2 Onderdeel talentontwikkeling A.3.3 Geografische spreiding A.3.4 (de)centralisatie (TBV s) In het onderdeel structuur dient te worden aangetoond dat de organisatiestructuur

Nadere informatie

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB. 21 november 2015

WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB. 21 november 2015 WELKOM BIJ DE A.V. VAN DE KNRB 21 november 2015 AV agenda 21 november 2015 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Vaststelling notulen van de Algemene Vergadering d.d.

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

(g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen. Meerjarenplan. Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012

(g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen. Meerjarenplan. Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012 (g)roeien richting Rio samen halen, samen brengen Meerjarenplan Concept ten behoeve van de AV op 13 oktober 2012 KNRB, bestuur versie 2 oktober 2012 1 Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Analyse...8 3. Visie

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014 AFSPRAKEN ROEIAFDELING WATERSPORTVERENIGING DE HELLING De Roeiafdeling van Watersportvereniging De Helling heeft als doel het stimuleren en faciliteren van roeien (scullen en boordroeien) in Culemborg

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers.

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers. Doel van deze avond Eerste aanzet tot het opzetten van een 10 jaren plan Basisidee Visie wat over 10 jaar 1. Jeugd is de toekomst Het doel is om in elke leeftijdgroep 2 teams te hebben zodat je ieder niveau

Nadere informatie