De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. In de vakhandel!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. In de vakhandel!"

Transcriptie

1 De koel- e vriescombiaties va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. I de vakhadel! Oze brochures Side-by-Side Special 01/01 Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr e het vrij staade programma koel- e vrieskaste vidt u i beide hoofdcatalogi. De gespecialiseerde brochures biede meer iformatie over BioFresh apparate e wij kaste. Via de Liebherr-tags kut u op ieder momet iformatie over BioFresh, e Wij opvrage: eevoudig de code met de Smartphoe scae. Vrijstaad Koele e vrieze Ibouw Koele e vrieze BioFresh Special Wij Special biofresh.liebherr.com ofrost.liebherr.com wie.liebherr.com Iteressate Apps voor Smartphoes e Tablets Via of de QR-code kut u zie welke App voor welk besturigssysteem (Apple, Adroid) e voor welk type apparaat beschikbaar is. apps.hau.liebherr.com Media App Catalogi e video s va de huishoudelij ke koel- e vriesapparatuur va Liebherr kue eevoudig e sel op uw tablet worde gedowload e zij altij d e overal offl ie beschikbaar. BioFresh App Nuttige iformatie over vitamie, mierale e optimaal beware va levesmiddele. WieGuide App Geeft ee overzicht va Bordeaux wije, haar producete e jaargage alsook de kemerke va de Liebherr wijkaste. Kitche Photo Desiger App Creëer uw eige ruimte: maak ee foto va uw keuke, kies het geweste Liebherr model e plaats deze met ee vigerbewegig i het beeld. Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze va het juiste Liebherr-apparaat. IceCrusher App Fu: met de tip va uw viger tuimele ijsblokjes over het display e kue vervolges worde verschove of zelfs gecrushed. Afbeeldige kue afwijke. Wijzigige voorbehoude. Prited i Germay by Druckwerk Süd 0/01. 8 Voor meer iformatie: BURAM ELECTRO B.V., Hadelsweg 0, 1 DW Uithoor. Tel. (097) 9999,

2 Side-by-Side XXL Ee ieuwe tred i de modere keuke is om same met vriede of het gezi creatief te koke. E tegewoordig is het heel eevoudig om dit op ee gezode maier te doe. De Side-by-Sides va Liebherr zij ideaal voor het beware va grote hoeveelhede vitamierijk voedsel. Dakzij verschillede klimaatzoes biede de Side-by-Sides de ideale bewaarplaats voor diverse levesmiddele. Koele voor de dagelijkse voorraad, BioFresh voor superlage versheid, vrieze voor veilig lag beware e wij voor het optimaal servere of beware va uw wije. Met de geïtegreerde IceMaker worde perfecte ijsblokjes voor ee koele drak op warme dage gemaakt. Het exclusieve desig maakt va iedere Side-by-Side ee ware blikvager i uw keuke. Ieder detail va deurgreep tot draagplateau overtuigt door ee hoogwaardige afwerkig. Koele Voor de dagelijkse boodschappe staat ee groot koeldeel met ee regelbare temperatuur tusse + e +9 C ter beschikkig. BioFresh Bij ee temperatuur va et bove 0 C e ee ideale luchtvochtigheid blijve fruit, groete, vlees, vis e zuivelproducte aazielijk lager houdbaar i vergelijkig met het ormale koeldeel. Vrieze Het vriesdeel biedt professioeel ivriesvermoge met ee automatische IceMaker. De diepvriesproducte worde met gekoelde lucht igevrore e de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor hoeft u dus ooit meer te otdooie e blijve verpakkige duidelijk leesbaar. Wij beware I het wijbewaargedeelte (SBSes 7165) kut u rode e witte wije i aparte zoes op verschillede temperature tusse +5ºC e +0ºC beware. Hierdoor kut u de ideale omgevig voor zowel lagdurig beware als servere creëre. 0

3 Side-by-Side combiaties De BioFresh-Safes garadere het perfecte klimaat voor superlage versheid. Het i de deur weggewerkte SoftSystem dempt de bewegig bij het sluite De Side-by-Sides va Liebherr biede professioeel vriesver- De elektroica met tiptoetsbedieig waarborgt Bij ee temperatuur va iets bove de 0 C e ee ideale luchtvochtigheid va de deur e waarborgt zelfs bij volle beladig va de biedeur ee moge. Levesmiddele worde met gekoelde circulatielucht igevrore e ee auwkeurige hadhavig va de geselecteerde temperature. Door het behoude groete, fruit, vlees e vis hu gezode vitamies, smakelijke aroma bijzoder zachte sluitig. Bovedie wordt vaaf ee opeigshoek va ca. de vochtige lucht wordt afgevoerd. Daardoor blijft de vriesruimte altijd ijsvrij. bedieigspaeel zachtjes aa te rake kue alle fucties eevoudig e e appetijtelijke uiterlijk aazielijk lager da i het gewoe koelgedeelte. 5 de deur altijd automatisch geslote. De levesmiddele worde iet meer met rijp bedekt e u hoeft ooit meer sel op de LCD display worde igesteld. te otdooie. De Side-by-Side combiatie SBSes 7165 met zes verschillede klimaat- Typered voor de BioFresh modelle uit de Plus serie zij de i de Met de IceMaker va Liebherr met vaste wateraasluitig heeft u voor elke Alle Side-by-Side combiaties zij met SmartSteel deure uitgevoerd. zoes biedt ee reeks iovatieve oplossige. I het wijbewaargedeelte zijwade geïtegreerde lichtzuile. I beide lichtzuile zij tietalle s gelegeheid ijsblokjes va de beste kwaliteit beschikbaar. Of het u om ee SmartSteel reduceert de zichtbaarheid va vigerafdrukke tot ee kue wije i twee apart regelbare zoes tusse de +5ºC e +0ºC geplaatst die altijd voor ee gelijkmatige verlichtig va de hele koelruimte coole drik of om ee grote party gaat, i de twee schuiflade ligge steeds miimum e is eevoudig te reiige. De harde, krasvaste e duurzame worde bewaard. zorge. voor elke gelegeheid voldoede ijsblokjes. De uitschakelbare IceMaker zorgt beschermlaag op de deure biedt daarmee optimale beschermig. geheel automatisch dat er altijd geoeg ijsblokjes op voorraad zij. 0 05

4 SBSes 88 met BioFresh-Plus e IceCeter De SBSes 88 biedt verschillede klimaatzoes. Voor de dagelijkse boodschappe staat ee ruim koeldeel met geïtegreerde lichtzuile ter beschikkig. Groete, fruit, vlees e zuivelproducte blijve aazielijk lager vers met BioFresh. Voor echte visliefhebbers biedt de BioFresh-Plus techiek i de boveste lade uieke mogelijkhede. Bij ee temperatuur va - C blijve vis e zeevruchte extra lag houdbaar. Maar bij ee igestelde tem peratuur va +6 C kue ook zuidvruchte veel lager worde bewaard. Het vriesdeel overtuigt door de professioele techologie met het gemak va ooit meer otdooie. Met het geïtegreerde IceCeter zij ijsblokjes, crushed ice e gekoeld water steeds beschikbaar. De beste bewaartemperatuur voor vis e zeevruchte ligt et oder het vriesput. Voor visliefhebbers biedt de BioFresh-Plus-Safe met eige elektroische besturig ee optimaal bewaarklimaat: i de boveste lade ka de temperatuur tot - C dale waarmee i combiatie met ee lage luchtvochtigheid vis e zeevruchte extra lag vers blijve. I de BioFresh-Plus lade kue zelfs zuidvruchte, die gevoelig zij voor te lage temperature, bijzoder lag vers worde gehoude. Door de lade i te stelle op ee hoge luchtvochtigheid e ee temperatuur va +6 C kue ook zuidvruchte extra lag worde bewaard. De BioFresh lade zij met techiek uitgerust voor ee optimaal overzicht e lope comfortabel op soepele telescooprails. Side-by-Side combiatie SBSes 88 Plus Netto ihoud 5 l 110 l 7 l Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig G 89 / 1,8 kwh 185, / 11 / 6 Edelstaal met SmartSteel Edelstaal LC-display i de deur Het IceCeter met verlichtig is optisch ee highlight. Met het tapmechaisme voor ijsblokjes, crushed ice e gekoeld water biedt het IceCeter de perfecte mogelijkhede voor het servere va frisse drakjes. Voor de optimale kwaliteit va gekoeld water is i het koelgedeelte ee water reservoir met waterfilter geïtegreerd. 07

5 BioFresh BioFresh va Liebherr aatoobaar gezoder Lager vers met BioFresh De lage houdbaarheid met BioFresh levert ee belagrijke bijdrage aa ee gezode voedig. Dit wordt bevestigd door twee recete oderzoeke die door gereommeerde oderzoeksistitute zij uitgevoerd. Hu gemeeschappelijke coclusie: de kwaliteit va levesmiddele profiteert duidelijk va de BioFresh-techologie. Welk effect heeft het beware va verse levesmiddele i ee BioFresh-Safe i vergelijkig met het beware i ee gewoe groetelade? Hiermee hielde zich het Competetiecetrum fruitteelt Bodesee e het Duitse istituut voor weteschappelijk voedigsoderzoek bezig. De resultate spreke duidelijk voor BioFresh va Liebherr: allee al het vitamie C-gehalte ligt gemiddeld 9% hoger. Bij sommige levesmiddele ka zelfs ee toeame aa vitamie C worde gecostateerd. Het gewichtsbehoud tijdes het beware wordt gemiddeld 68,% beter. Ook sijafval wordt aamerkelijk mider. Voor fitess e welzij advisere voedigsdeskudige ee eevoudig recept: gezod ete. Wat de atuur biedt ee compleet spectrum aa vitale stoffe: vitamies, mierale e koolhydrate zorge voor eergie, coditie e bovedie ee goed humeur. Maar allee bij de juiste temperatuur e bij ee ideale luchtvochtigheid houde levesmiddele hu gezodheidswaarde e lekkere smaak zo lag mogelijk. De BioFresh-techologie va Liebherr zorgt daarom met superlage houdbaarheid voor ee beslissede plus aa leveskwaliteit. Appele Asperges Paprika Broccoli Worteltjes Druive Sla Gemiddeld Kaas dage Worteltjes + 0 dage Asperges + 8 dage Vitamie C (a 15 dage) HydroSafe Groetelade Verschil 100, % 78, % 161,6 % 88, % 8,9 % 1, % 6,6 % 10, % 9,9 % 65 % 15, % 1,5 %, % 116,7 % 1,9 % 7,8 % 8 % 0 % 5 % 10 % 156 % 15 % 1 % 9 % Gewicht (a 15 dage) HydroSafe Groetelade Verschil 0,6%,8% 1,7%,8% 9% 0,6%,1%,1% 1,1%,5%,8% 5,6% 1,8% 1,7% 5,9%,6% 105 % 6 % 6 % 9 % % 170 % 91 % 68, % Sla + 8 dage Druive + 17 dage Salami dage Houdbaarheid (i dage) HydroSafe Groetelade Verschil *Broe: Competetiecetrum fruitteelt Bodesee (KOB) Ivloed va verschillede klimaatzoes i koelapparate op de kwaliteit va groete e fruit ; Duits istituut voor weteschappelijk voedigsoderzoek (BFE): Oderzoek va kwaliteitsbehoud va verse groete e vers fruit, 00. Garale + 1 dag Framboze + dage Artisjokke + 7 dage Deze iformatie is gebaseerd op houdbaarheid i ee BioFresh-lade i vergelijkig met ee stadaard groetelade

6 SBSes 7165: zes klimaatzoes i éé apparaat De Side-by-Side combiatie SBSes 7165 met zes verschillede klimaatzoes biedt ee reeks va iovatieve oplossige. I het wijbewaargedeelte kue wije i twee apart regelbare zoes tusse de +5 ºC e +0 ºC worde bewaard. Ee lage bewaartijd is gegaradeerd i het vriesdeel met automatische IceMaker. Voor de dage lijkse boodschappe staat u ee zeer ruim koeldeel ter beschikkig. Fruit, groete, vlees e vis blijve i de BioFresh-zoe bij 0 C aazielijk lager vers. Met de BioFresh-Plus techologie ka de tem peratuur i de boveste BioFresh lade voor het perfect beware va vis tot - C dale e voor zuidvruchte op +6 C worde igesteld. Zo heeft u met de klimaatzoes koele, BioFresh, BioFresh-Plus, vrieze e twee verschillede temperatuurzoes voor wij voor ieder levesmiddel de optimale bewaartemperatuur. Naar keuze kut u allee rode of witte wije of champage maar ook verschillede wije same oder optimale omstadighede lagdurig beware. U kut atuurlijk ook kieze om uw wije op de ideale serveertemperatuur te be ware. Het isolatieplateau zorgt voor twee separaat istelbare temperatuurzoes tusse +5 C e +0 C. De isolatieglasdeur met UV-coatig maakt va het wijcompartimet ee attractieve blikvager. Voor de presetatie va uw wije zorgt de apart schakelbare e traploos dimbare verlichtig. Dakzij de miimale warmteotwikkelig va s kue wije ook voor lagere periodes worde belicht. De houte draagplateaus lope op telescooprails e zij voor ee deel eerklapbaar. Met de IceMaker va Liebherr met vaste wateraasluitig heeft u voor elke gelegeheid ijsblokjes va de beste kwaliteit beschikbaar. Of het u om ee coole drik of om ee grote party gaat, i de twee schuiflade ligge steeds voor elke gelegeheid voldoede ijsblokjes. De uitschakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch dat er altijd geoeg ijsblokjes op voorraad zij. Side-by-Side combiatie SBSes 7165 Plus Netto ihoud waarva Wijgedeelte Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig 8 l 111 l 18 l (max. 1 flesse bordeauxformaat) 119 l G / 1,1 kwh SN-ST 185, / 11 / 6 Edelstaal met SmartSteel Edelstaal MagicEye met digitale temperatuuraaduidig Voor ee optimaal zicht op de gekoelde levesmiddele worde de BioFresh lade met techiek verlicht. De verlichtig is vlak i de zijwad verwerkt. Bovedie lope de lade op soepele telescooprails e zij zelfs bij ee deuropeig va 90 uittrek- e uiteembaar. 11

7 SBSes 75: Gigatische koelruimte e apart BioFresh compartimet De SBSes 75 biedt aast ee groot koelgedeelte ee extra grote BioFresh zoe. Hier vide levesmiddele als fruit, groete, vlees, vis e zuivelproducte hu ideale bewaarklimaat e blijve aazielijk lager vers i vergelijkig met ee ormaal koeldeel. I het vriesdeel met automatische IceMaker blijve uw levesmiddele lag houdbaar e u hoeft ooit meer te otdooie dakzij de techiek. De BioFresh-Safes garadere het perfecte klimaat voor superlage versheid. Bij ee temperatuur va iets bove de 0 C e ee ideale luchtvochtigheid behoude groete, fruit, vlees e vis hu gezode vitamies, smakelijke aroma e appetijtelijke uiterlijk aazielijk lager da i het gewoe koelgedeelte. Beide BioFresh-Safes zij istelbaar op hoge luchtvochtigheid. Voor het opberge va flesse biedt het flessedraagrooster zowel ee praktische als fraaie oplossig. Tot 5 flesse kue hier sel e plaatsbespared worde opgeborge. Side-by-Side combiatie SBSes 75 Netto ihoud 58 l 157 l 119 l Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig J ¹ 87 / 1,060 kwh ¹ 185, / 11 / 6 ¹ Edelstaal met SmartSteel Edelstaal MagicEye met digitale temperatuuraaduidig De IceMaker met vaste wateraasluitig heeft voor iedere gelegeheid ijsblokjes va de beste kwaliteit voorradig. De uitschakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch voor voldoede aamaak va ieuwe ijsblokjes. 1 Het aagegeve eergieverbruik wordt bereikt waeer de meegeleverde wadafstadhouders worde gebruikt. Hierdoor eemt de apparaatdiepte met ca.,5 cm toe. Waeer de afstadhouders iet worde gebruikt, heeft dit gee ivloed op de werkig va het apparaat. Wel zal bij ee gerigere wadafstad het eergieverbruik miimaal worde verhoogd. 1

8 SBSes 75: Professioele koudetechologie met drie temperatuurzoes De Side-by-Side combiatie SBSes 75 beschikt met ee acht lade groot vriesgedeelte over extra veel plaats voor professioeel ivrieze va levesmiddele. Naast ee groot koelgedeelte vide levesmiddele als fruit, groete, vlees, vis e zuivelproducte hu ideale bewaarklimaat i de BioFresh lade. De MagicEye besturig met tiptoetsbedieig waarborgt ee auw keurige hadhavig va de geselecteerde temperatuur. Door ee zachte aarakig va het display kue alle fucties overzichtelijk worde igesteld. Oder het tiptoetspaeel is verlichtig geïtegreerd. Dakzij de schuif lade met trasparat frot heeft u altijd ee goed overzicht op uw diepvries voorraad levesmiddele. Ee uiek uitrustigsdetail bij koelkaste met BioFresh is het geïtegreerde flesse plateau. Naar wes ka de zich oder het flesseplateau bevidede glasplaat worde gebruikt voor het stabiel plaatse va grote bekers of schale. Side-by-Side combiatie SBSes 75 Netto ihoud Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig Ook leverbaar als 6 l 117 l 61 l J ¹ 81 / 1,0 kwh ¹ 185, / 11 / 6 ¹ Edelstaal met SmartSteel Edelstaal MagicEye met digitale temperatuuraaduidig SBS 75 i wit met plafodverlichtig -apparate va Liebherr biede professioeel ivriesvermoge. De luchtcirculatie voert warmte e vocht af waardoor er gee ijsvormig i uw vriezer meer otstaat. Hierdoor worde de levesmiddele iet meer met rijp bedekt e u hoeft ooit meer te otdooie. 1 Het aagegeve eergieverbruik wordt bereikt waeer de meegeleverde wadafstadhouders worde gebruikt. Hierdoor eemt de apparaatdiepte met ca.,5 cm toe. Waeer de afstadhouders iet worde gebruikt, heeft dit gee ivloed op de werkig va het apparaat. Wel zal bij ee gerigere wadafstad het eergieverbruik miimaal worde verhoogd. 15

9 CBNes 656: de FrechDoor combiatie met BioFresh e De 91 cm brede edelstale combiatie CBNes 656 met het praktische FrechDoor cocept waarbij de koeldeure oafhakelijk va elkaar kue worde geoped is ee blikvager i iedere keuke. Ook het iterieur biedt vele iovaties, zoals zuil- e plafodverlichtig e ee automatische IceMaker met -verlichtig i het vriesdeel. I de twee BioFreshlade blijve levesmiddele aazielijk lager vers. Met twee volledig gescheide koelsysteme ka met DuoCoolig de temperatuur i het koel- e vriesgedeelte auwkeurig e oafhakelijk worde igesteld. Doordat er gee luchtuitwisselig tusse koel- e vriesdeel plaatsvidt, wordt overdracht va geure e uitdrogig va opgeslage levesmiddele voorkome. De op telescopische rails uittrekbare BioFresh-Safes kue moeiteloos worde geoped; voor ee optimaal overzicht e ideale bewaarmogelijkhede. De geïtegreerde -lichtspots aast de lade creëre de perfecte iterieurverlichtig. Naar wes ka het variabele flesseplateau of de zich eroder bevidede glasplaat voor het stabiel plaatse va grote bekers of schale worde gebruikt. De twee uittrekbare diepvrieslade zij bevestigd op hoogwaardige teles cooprails e kue moeiteloos worde geoped. De diepvrieslade beschikke teves over ee automatisch zelfsluitigsmechaisme. De professioele techologie va Liebherr werkt bijzoder eergiezuiig e zorgt ervoor dat u ooit meer hoeft te otdooie. FrechDoor combiatie CBNes 656 Plus Netto ihoud 6 l 69 l 116 l Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig m / 1,189 kwh 0,9 / 91 / 61,5 - DuoCoolig Edelstaal Edelstaal MagicEye met digitale temperatuuraaduidig Het GlassLie iterieur kut u geheel aar eige wes idele. De gehard glaze plateaus e deurvakke met massief alumiium lijste zij i hoogte verstelbaar. Grote flesse e brede cotaiers kut u zoder probleme staade i de deur beware. 17

10 SBS 66I: Itegreerbare Side-by-Side combiatie met BioFresh e Met de itegreerbare Side-by-Side combiatie SBS 66I met BioFresh e wordt maximale koelcapaciteit perfect geïtegreerd i iedere keuke. Ook het iterieur biedt vele iovaties, zoals zuilverlichtig, verlichtig va de BioFreshlade met s die vlak zij weggewerkt oderi de scheidigsplaat e ee automatische IceMaker met ee -lichtstrip, die zich direct bove de vrieslade bevidt e zo ee optimale verlichtig va de ihoud va de trasparate lade mogelijk maakt. I de twee BioFreshlade blijve levesmiddele aazielijk lager vers. Met twee volledig gescheide koelsysteme ka met DuoCoolig de temperatuur i het koel- e vriesgedeelte auwkeurig e oafhakelijk worde igesteld. Doordat er gee luchtuitwisselig tusse koel- e vriesdeel plaatsvidt, wordt overdracht va geure e uitdrogig va opgeslage levesmiddele voorkome. De MagicEye besturig met tiptoetsbedieig e digitale temperatuurweergave waarborgt ee auwkeurige hadhavig va de geselecteerde temperature. Door ee zachte aarakig va het display kue alle fucties eevoudig worde igesteld. Ook het deuralarm heeft ee aparte tiptoets. De IceMaker met vaste wateraasluitig heeft voor iedere gelegeheid ijsblokjes va de beste kwaliteit voorradig. De uitschakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch voor voldoede aamaak va ieuwe ijsblokjes. Itegreerbare Side-by-Side combiatie 178 SICN 56 SBS 66I ICBN Deurmotage Netto ihoud 198 l 6 l 179 l 68 l 59 l Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Nisafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme / 0,67 kwh 177,-178,8 / / mi DuoCoolig / 0,61 kwh SN-ST 177,-178,8 / / mi DuoCoolig Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig MagicEye met LCD e digitale temperatuuraaduidig MagicEye met LCD e digitale temperatuuraaduidig 19

11 ECBN 6156 e ECBN 5066: extra brede ibouw koel/vriescombiaties De ibouw koel/vriescombiatie ECBN 6156 e ECBN 5066 met BioFresh 0 C zoe e professioele techologie va Liebherr, biedt maximale koelcapaciteit i de keuke. Ook het iterieur biedt vele iovaties, zoals lichtzuile e verlichtig voor de twee op telescopische rails uittrekbare BioFreshlade e ee automatische IceMaker met verlichtig i het vriesdeel. Met DuoCoolig ka de temperatuur i het koel- e vriesgedeelte auwkeurig e oafhakelijk worde igesteld e wordt overdracht va geure e uitdrogig va opgeslage levesmiddele voorkome. De MagicEye besturig met tiptoetsbedieig e digitale temperatuurweergave waarborgt ee auwkeurige hadhavig va de geselecteerde temperature. Door ee zachte aarakig va het display kue alle fucties eevoudig worde igesteld. Ook het deuralarm heeft ee aparte tiptoets. De brede biedeur met duurzame GlassLie deurvakke is otwikkeld voor jarelag gebruik. De deurvakke met gehard glaze bodem e alumiium afwerkig zij afzoderlijk i hoogte verstelbaar e eevoudig te reiige. Beide oderste deurvakke biede plaats aa extra grote flesse e verpakkige. ECBN liksdraaied Edelstale paels zij optioeel verkrijgbaar. ECBN liksdraaied Ibouw koel/vriescombiaties ECBN 6156 Plus 91 0 ECBN 5066 Plus 76 0 Deurmotage Netto ihoud 6 l 8 l 69 l 61 l 116 l 10 l Eergie-efficiëtieklasse m Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Nisafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Elektroische besturig Bedieigspaeel / 1,189 kwh 0, / 91,5 / mi. 6,5 - DuoCoolig MagicEye met digitale temperatuuraaduidig 90 / 0,79 kwh 0, / 76, / mi. 6,5 - DuoCoolig MagicEye met digitale temperatuuraaduidig De automatische IceMaker met vaste wateraasluitig zorgt bij iedere gelegeheid voor ijsblokjes va de beste kwaliteit. Of het u gaat om ee koel drakje of ee grote party - i de extra grote vrieslade heeft u altijd voldoede ijsblokjes i voorraad. Het geïtegreerd waterfilter zorgt voor ee optimale waterkwaliteit bij de productie va de ijsblokjes. Het display geeft aa waeer u het waterfilter moet vervage. -apparate va Liebherr biede professioeel ivriesvermoge. De luchtcirculatie voert warmte e vocht af waardoor er gee ijsvormig i uw vriezer meer otstaat. Hierdoor worde de levesmiddele iet meer met rijp bedekt e u hoeft ooit meer te otdooie. Bedieig Versie 001 / Versie 617 met rechtsdraaiede deur / met liksdraaiede deur met rechtsdraaiede deur / met liksdraaiede deur 1

12 Side-by-Side combiaties Side-by-Side combiaties SBSes 88 Plus SBSes 7165 Plus SBSes 75 SBSes 75 SBS 75 Eergie-effi ciëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur ¹ Netto ihoud totaal waarva Wijgedeelte Sterrecode Bewaartijd bij storig Ivriescapaciteit i uur Temperatuurzoes Klimaatklasse 5 Geluidsiveau Spaig / Aasluitwaarde G 89 / 1,8 kwh 591 l 5 l 110 l 7 l uur 18 kg 1 db(a) 0-0V~ /,5 A G / 1,1 kwh 60 l 8 l 111 l 18 l (max. 1 fl esse bordeauxformaat) ³ 119 l 1 uur 16 kg 6 SN-ST 1 db(a) 0-0V~ /,6 A J ² 87 / 1,060 kwh ² 667 l 58 l 157 l 119 l 1 uur 16 kg 1 db(a) 0-0V~ /,6 A J ² 81 / 1,0 kwh ² 65 l 6 l 117 l 61 l uur 0 kg 1 db(a) 0-0V~ /,5 A J ² 80 / 1,01 kwh ² 6 l 6 l 117 l 61 l uur 0 kg 1 db(a) 0-0V~ /,5 A Otdooisysteem Iterieurverlichtig BioFresh-Safes BioFresh-Plus regelbaar BioFresh-verlichtig Groete- e fruitlade Flesseplateau / draagrooster GlassLie Biedeur VarioBox Otdooisysteem Iterieurverlichtig Koude-accu s IceMaker / IceCeter 6 IJsblokjescapaciteit i uur IJsblokjesvoorraad FrostSafe Vrieslade -lichtzuile / vaste wateraasluitig /" 0,8 kg 1,5 kg 5 -lichtzuile vaste wateraasluitig /" / 0,8 kg 1,5 kg 5 op telescooprails Flessedraagrooster / Champagerooster vaste wateraasluitig /" / 0,8 kg 1,5 kg 5 8 plafodverlichtig 8 Afmetige Hoogte / Breedte Diepte icl. wadafstad Uitrustigsvoordele Iterface SoftSystem / SmartSteel Desig 185, / 11 cm 6 cm HomeDialog / 1 Waarde i overeestemmig met Verordeig (EU) 1060/ , / 11 cm 6 cm / Het aagegeve eergieverbruik wordt bereikt waeer de meegeleverde wadafstadhouders worde gebruikt. Hierdoor eemt de DIN Norm Bordeauxflesse 0,75 l apparaatdiepte met ca.,5 cm toe. Waeer de afstadhouders iet worde gebruikt, heeft dit gee ivloed op de werkig va het 5 Klimaatklasse: SN omgevigstemp. va +10 C tot + C N omgevigstemp. va +16 C tot + C e veiligheidsvetiel (slaglegte 1,5 m) apparaat. Wel zal bij ee gerigere wadafstad het eergieverbruik miimaal worde verhoogd. 185, / 11 cm 6 cm ² / Ivriesvak met temperatuur va -18 C of kouder ST omgevigstemp. va +16 C tot +8 C 185, / 11 cm 6 cm ² / T omgevigstemp. va +16 C tot + C 185, / 11 cm 6 cm ² / 6 IceMaker / IceCeter uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraasluitig /

13 Side-by-Side combiaties e FrechDoor combiatie Side-by-Side combiaties e FrechDoor combiatie SBSes 76 SBSes 75 SBS 75 SBSes 65 CBNes 656 Plus Eergie-effi ciëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur ¹ Netto ihoud totaal Sterrecode ³ Bewaartijd bij storig Ivriescapaciteit i uur Temperatuurzoes Klimaatklasse Geluidsiveau Spaig Aasluitwaarde H ² 60 / 1,58 kwh ² 60 l 6 l 117 l 56 l uur 18 kg 1 db(a) 0-0V~,5 A J ² 6 / 0,995 kwh ² 65 l 91 l 61 l uur 0 kg 1 db(a) 0-0V~,5 A J ² 6 / 0,995 kwh ² 65 l 91 l 61 l uur 0 kg 1 db(a) 0-0V~,5 A G 5 / 1,8 kwh 570 l 6 l l uur 18 kg 1 db(a) 0-0V~ 1,7 A m / 1,189 kwh 80 l 6 l 69 l 116 l 1 uur 10 kg db(a) 0-0V~ 1,5 A Otdooisysteem Iterieurverlichtig BioFresh-Safes BioFresh-verlichtig Groete- e fruitlade Flesseplateau / draagrooster GlassLie Biedeur VarioBox op telescooprails Flessedraagrooster plafodverlichtig op telescooprails Flessedraagrooster 1 op telescooprails Flessedraagrooster -lichtzuile e plafodverlichtig Otdooisysteem Iterieurverlichtig Vrieslade Koude-accu s IceMaker 5 IJsblokjescapaciteit i uur IJsblokjesvoorraad FrostSafe 9 vaste wateraasluitig /" 0,8 kg 1,5 kg op telescooprails vaste wateraasluitig /" 1, kg,7 kg Afmetige Hoogte / Breedte Diepte icl. wadafstad Uitrustigsvoordele Iterface SmartSteel Desig 185, / 11 cm 6 cm ² 185, / 11 cm 6 cm ² HomeDialog HardLie 1 Waarde i overeestemmig met Verordeig (EU) 1060/010 Het aagegeve eergieverbruik wordt bereikt waeer de meegeleverde wadafstadhouders worde gebruikt. Hierdoor eemt de Ivriesvak met temperatuur va -18 C of kouder 5 IceMaker uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraasluitig / apparaatdiepte met ca.,5 cm toe. Waeer de afstadhouders iet worde gebruikt, heeft dit gee ivloed op de werkig va het Klimaatklasse: SN omgevigstemp. va +10 C tot + C N omgevigstemp. va +16 C tot + C e veiligheidsvetiel (slaglegte 1,5 m) 5 apparaat. Wel zal bij ee gerigere wadafstad het eergieverbruik miimaal worde verhoogd. ST omgevigstemp. va +16 C tot +8 C T omgevigstemp. va +16 C tot + C 185, / 11 cm 6 cm ² 165,5 / 11 cm 6 cm 0,9 / 91 cm 61,5 cm

14 Itegreerbare Side-by-Side combiaties Ibouw koel/vriescombiaties Itegreerbare Side-by-Side combiaties e Ibouw koel/ vriescombiaties SBS 61I SBS 66I SBS 66I SIGN 566 SIKB 660 Plus SICN 56 ICBN 66 SICN 56 ICN ECBN 6156 Plus 91 0 ECBN 5066 Plus 76 0 Eergie-effi ciëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur ¹ Netto ihoud totaal Sterrecode ² Bewaartijd bij storig Ivriescapaciteit i uur Temperatuurzoes Klimaatklasse ³ Geluidsiveau Spaig / Aasluitwaarde m 0 / 0,875 kwh 06 l 06 l uur 18 kg 8 db(a) 0-0V~ / 1, A m 175 / 0,77 kwh 07 l 07 l 91 l SN-ST 8 db(a) 0-0V~ / 1, A / 0,67 kwh 61 l 198 l 6 l uur 10 kg 9 db(a) 0-0V~ / 1, A / 0,61 kwh 8 l 179 l 68 l 59 l 0 uur 10 kg SN-ST 9 db(a) 0-0V~ / 1, A / 0,67 kwh 61 l 198 l 6 l uur 10 kg 9 db(a) 0-0V~ / 1, A 8 / 0,6 kwh 55 l 196 l 59 l 0 uur 10 kg 9 db(a) 0-0V~ / 1, A m / 1,189 kwh 80 l 6 l 69 l 116 l 1 uur 11 kg db(a) 0-0V~ / 1,5 A 90 / 0,79 kwh 87 l 8 l 61 l 10 l 0 uur 1 kg db(a) 0-0V~ / 1,5 A Otdooisysteem Iterieurverlichtig BioFresh-Safes SoftTelescopic BioFresh-verlichtig Groete- e fruitlade Flesseplateau / draagrooster GlassLie Biedeur VarioBox Otdooisysteem Iterieurverlichtig Vrieslade Koude-accu s IceMaker IJsblokjescapaciteit i uur IJsblokjesvoorraad FrostSafe IJsblokjeshouder Uitvoerig Deurmotage Nisafmetige Hoogte Breedte Diepte icl. wadafstad 9 (5 op telescooprails) vaste wateraasluitig /" 0,8 kg 1,5 kg 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm -lichtzuile 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm lichtzuil liks 1 op telescooprails, 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm -lichtzuile vaste wateraasluitig /" 0,8 kg 1,0 kg 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm lichtzuil liks 1 op telescooprails, 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm lichtzuil liks 1 op telescooprails, Watertak 0,8 kg 1,0 kg 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm -lichtzuile e plafodverlichtig op telescooprails vaste wateraasluitig /" 1, kg,7 kg 0, cm 91,5 cm mi. 6,5 cm 001 met rechtsdraaiede deur 617 met liksdraaiede deur -lichtzuile op telescooprails vaste wateraasluitig /" 1,0 kg,7 kg 0, cm 76, cm mi. 6,5 cm 001 met rechtsdraaiede deur 617 met liksdraaiede deur 1 Waarde i overeestemmig met Verordeig (EU) 1060/010 Klimaatklasse: SN omgevigstemp. va +10 C tot + C N omgevigstemp. va +16 C tot + C IceMaker uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraasluitig / e veiligheidsvetiel 6 Ivriesvak met temperatuur va -18 C of kouder ST omgevigstemp. va +16 C tot +8 C T omgevigstemp. va +16 C tot + C 7

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Dossier: Energy Efficiency

Dossier: Energy Efficiency Hydropeuma 191 MAART 2013 Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Dossier: Eergy Efficiecy Hoe ispele op toeemede vraag aar eergie-efficiëte machies? DOSSIER INDUMATION.BE p.15 Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

WIJNSPECIAL Het perfecte klimaat voor goede wijnen

WIJNSPECIAL Het perfecte klimaat voor goede wijnen WIJNSPECIAL Het perfecte klimaat voor goede wijnen Liever een Liebherr Rijp voor het genieten Of het nu gaat om de productie, het bewaren of het drinken van wijn, de juiste temperatuur is cruciaal. Want

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Soy otebook hadleidig PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

De workflow-professionals

De workflow-professionals bizhub 223/283/363/423 De workflow-professioals bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Professioele zwart-wit multifuctioals voor workflows i kleur Vadaag de dag komt

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Een feniks verrijst uit zijn as

Een feniks verrijst uit zijn as 188 JUNI 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Ee feiks verrijst uit zij as Het Bolshoi-theater i Moskou straalt gradeur uit e evoceert de glorierijke periode va het Russische Rijk.

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie