De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. In de vakhandel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. In de vakhandel!"

Transcriptie

1 De koel- e vriescombiaties va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. I de vakhadel! Oze brochures Side-by-Side Special 01/01 Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr e het vrij staade programma koel- e vrieskaste vidt u i beide hoofdcatalogi. De gespecialiseerde brochures biede meer iformatie over BioFresh apparate e wij kaste. Via de Liebherr-tags kut u op ieder momet iformatie over BioFresh, e Wij opvrage: eevoudig de code met de Smartphoe scae. Vrijstaad Koele e vrieze Ibouw Koele e vrieze BioFresh Special Wij Special biofresh.liebherr.com ofrost.liebherr.com wie.liebherr.com Iteressate Apps voor Smartphoes e Tablets Via of de QR-code kut u zie welke App voor welk besturigssysteem (Apple, Adroid) e voor welk type apparaat beschikbaar is. apps.hau.liebherr.com Media App Catalogi e video s va de huishoudelij ke koel- e vriesapparatuur va Liebherr kue eevoudig e sel op uw tablet worde gedowload e zij altij d e overal offl ie beschikbaar. BioFresh App Nuttige iformatie over vitamie, mierale e optimaal beware va levesmiddele. WieGuide App Geeft ee overzicht va Bordeaux wije, haar producete e jaargage alsook de kemerke va de Liebherr wijkaste. Kitche Photo Desiger App Creëer uw eige ruimte: maak ee foto va uw keuke, kies het geweste Liebherr model e plaats deze met ee vigerbewegig i het beeld. Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze va het juiste Liebherr-apparaat. IceCrusher App Fu: met de tip va uw viger tuimele ijsblokjes over het display e kue vervolges worde verschove of zelfs gecrushed. Afbeeldige kue afwijke. Wijzigige voorbehoude. Prited i Germay by Druckwerk Süd 0/01. 8 Voor meer iformatie: BURAM ELECTRO B.V., Hadelsweg 0, 1 DW Uithoor. Tel. (097) 9999,

2 Side-by-Side XXL Ee ieuwe tred i de modere keuke is om same met vriede of het gezi creatief te koke. E tegewoordig is het heel eevoudig om dit op ee gezode maier te doe. De Side-by-Sides va Liebherr zij ideaal voor het beware va grote hoeveelhede vitamierijk voedsel. Dakzij verschillede klimaatzoes biede de Side-by-Sides de ideale bewaarplaats voor diverse levesmiddele. Koele voor de dagelijkse voorraad, BioFresh voor superlage versheid, vrieze voor veilig lag beware e wij voor het optimaal servere of beware va uw wije. Met de geïtegreerde IceMaker worde perfecte ijsblokjes voor ee koele drak op warme dage gemaakt. Het exclusieve desig maakt va iedere Side-by-Side ee ware blikvager i uw keuke. Ieder detail va deurgreep tot draagplateau overtuigt door ee hoogwaardige afwerkig. Koele Voor de dagelijkse boodschappe staat ee groot koeldeel met ee regelbare temperatuur tusse + e +9 C ter beschikkig. BioFresh Bij ee temperatuur va et bove 0 C e ee ideale luchtvochtigheid blijve fruit, groete, vlees, vis e zuivelproducte aazielijk lager houdbaar i vergelijkig met het ormale koeldeel. Vrieze Het vriesdeel biedt professioeel ivriesvermoge met ee automatische IceMaker. De diepvriesproducte worde met gekoelde lucht igevrore e de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor hoeft u dus ooit meer te otdooie e blijve verpakkige duidelijk leesbaar. Wij beware I het wijbewaargedeelte (SBSes 7165) kut u rode e witte wije i aparte zoes op verschillede temperature tusse +5ºC e +0ºC beware. Hierdoor kut u de ideale omgevig voor zowel lagdurig beware als servere creëre. 0

3 Side-by-Side combiaties De BioFresh-Safes garadere het perfecte klimaat voor superlage versheid. Het i de deur weggewerkte SoftSystem dempt de bewegig bij het sluite De Side-by-Sides va Liebherr biede professioeel vriesver- De elektroica met tiptoetsbedieig waarborgt Bij ee temperatuur va iets bove de 0 C e ee ideale luchtvochtigheid va de deur e waarborgt zelfs bij volle beladig va de biedeur ee moge. Levesmiddele worde met gekoelde circulatielucht igevrore e ee auwkeurige hadhavig va de geselecteerde temperature. Door het behoude groete, fruit, vlees e vis hu gezode vitamies, smakelijke aroma bijzoder zachte sluitig. Bovedie wordt vaaf ee opeigshoek va ca. de vochtige lucht wordt afgevoerd. Daardoor blijft de vriesruimte altijd ijsvrij. bedieigspaeel zachtjes aa te rake kue alle fucties eevoudig e e appetijtelijke uiterlijk aazielijk lager da i het gewoe koelgedeelte. 5 de deur altijd automatisch geslote. De levesmiddele worde iet meer met rijp bedekt e u hoeft ooit meer sel op de LCD display worde igesteld. te otdooie. De Side-by-Side combiatie SBSes 7165 met zes verschillede klimaat- Typered voor de BioFresh modelle uit de Plus serie zij de i de Met de IceMaker va Liebherr met vaste wateraasluitig heeft u voor elke Alle Side-by-Side combiaties zij met SmartSteel deure uitgevoerd. zoes biedt ee reeks iovatieve oplossige. I het wijbewaargedeelte zijwade geïtegreerde lichtzuile. I beide lichtzuile zij tietalle s gelegeheid ijsblokjes va de beste kwaliteit beschikbaar. Of het u om ee SmartSteel reduceert de zichtbaarheid va vigerafdrukke tot ee kue wije i twee apart regelbare zoes tusse de +5ºC e +0ºC geplaatst die altijd voor ee gelijkmatige verlichtig va de hele koelruimte coole drik of om ee grote party gaat, i de twee schuiflade ligge steeds miimum e is eevoudig te reiige. De harde, krasvaste e duurzame worde bewaard. zorge. voor elke gelegeheid voldoede ijsblokjes. De uitschakelbare IceMaker zorgt beschermlaag op de deure biedt daarmee optimale beschermig. geheel automatisch dat er altijd geoeg ijsblokjes op voorraad zij. 0 05

4 SBSes 88 met BioFresh-Plus e IceCeter De SBSes 88 biedt verschillede klimaatzoes. Voor de dagelijkse boodschappe staat ee ruim koeldeel met geïtegreerde lichtzuile ter beschikkig. Groete, fruit, vlees e zuivelproducte blijve aazielijk lager vers met BioFresh. Voor echte visliefhebbers biedt de BioFresh-Plus techiek i de boveste lade uieke mogelijkhede. Bij ee temperatuur va - C blijve vis e zeevruchte extra lag houdbaar. Maar bij ee igestelde tem peratuur va +6 C kue ook zuidvruchte veel lager worde bewaard. Het vriesdeel overtuigt door de professioele techologie met het gemak va ooit meer otdooie. Met het geïtegreerde IceCeter zij ijsblokjes, crushed ice e gekoeld water steeds beschikbaar. De beste bewaartemperatuur voor vis e zeevruchte ligt et oder het vriesput. Voor visliefhebbers biedt de BioFresh-Plus-Safe met eige elektroische besturig ee optimaal bewaarklimaat: i de boveste lade ka de temperatuur tot - C dale waarmee i combiatie met ee lage luchtvochtigheid vis e zeevruchte extra lag vers blijve. I de BioFresh-Plus lade kue zelfs zuidvruchte, die gevoelig zij voor te lage temperature, bijzoder lag vers worde gehoude. Door de lade i te stelle op ee hoge luchtvochtigheid e ee temperatuur va +6 C kue ook zuidvruchte extra lag worde bewaard. De BioFresh lade zij met techiek uitgerust voor ee optimaal overzicht e lope comfortabel op soepele telescooprails. Side-by-Side combiatie SBSes 88 Plus Netto ihoud 5 l 110 l 7 l Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig G 89 / 1,8 kwh 185, / 11 / 6 Edelstaal met SmartSteel Edelstaal LC-display i de deur Het IceCeter met verlichtig is optisch ee highlight. Met het tapmechaisme voor ijsblokjes, crushed ice e gekoeld water biedt het IceCeter de perfecte mogelijkhede voor het servere va frisse drakjes. Voor de optimale kwaliteit va gekoeld water is i het koelgedeelte ee water reservoir met waterfilter geïtegreerd. 07

5 BioFresh BioFresh va Liebherr aatoobaar gezoder Lager vers met BioFresh De lage houdbaarheid met BioFresh levert ee belagrijke bijdrage aa ee gezode voedig. Dit wordt bevestigd door twee recete oderzoeke die door gereommeerde oderzoeksistitute zij uitgevoerd. Hu gemeeschappelijke coclusie: de kwaliteit va levesmiddele profiteert duidelijk va de BioFresh-techologie. Welk effect heeft het beware va verse levesmiddele i ee BioFresh-Safe i vergelijkig met het beware i ee gewoe groetelade? Hiermee hielde zich het Competetiecetrum fruitteelt Bodesee e het Duitse istituut voor weteschappelijk voedigsoderzoek bezig. De resultate spreke duidelijk voor BioFresh va Liebherr: allee al het vitamie C-gehalte ligt gemiddeld 9% hoger. Bij sommige levesmiddele ka zelfs ee toeame aa vitamie C worde gecostateerd. Het gewichtsbehoud tijdes het beware wordt gemiddeld 68,% beter. Ook sijafval wordt aamerkelijk mider. Voor fitess e welzij advisere voedigsdeskudige ee eevoudig recept: gezod ete. Wat de atuur biedt ee compleet spectrum aa vitale stoffe: vitamies, mierale e koolhydrate zorge voor eergie, coditie e bovedie ee goed humeur. Maar allee bij de juiste temperatuur e bij ee ideale luchtvochtigheid houde levesmiddele hu gezodheidswaarde e lekkere smaak zo lag mogelijk. De BioFresh-techologie va Liebherr zorgt daarom met superlage houdbaarheid voor ee beslissede plus aa leveskwaliteit. Appele Asperges Paprika Broccoli Worteltjes Druive Sla Gemiddeld Kaas dage Worteltjes + 0 dage Asperges + 8 dage Vitamie C (a 15 dage) HydroSafe Groetelade Verschil 100, % 78, % 161,6 % 88, % 8,9 % 1, % 6,6 % 10, % 9,9 % 65 % 15, % 1,5 %, % 116,7 % 1,9 % 7,8 % 8 % 0 % 5 % 10 % 156 % 15 % 1 % 9 % Gewicht (a 15 dage) HydroSafe Groetelade Verschil 0,6%,8% 1,7%,8% 9% 0,6%,1%,1% 1,1%,5%,8% 5,6% 1,8% 1,7% 5,9%,6% 105 % 6 % 6 % 9 % % 170 % 91 % 68, % Sla + 8 dage Druive + 17 dage Salami dage Houdbaarheid (i dage) HydroSafe Groetelade Verschil *Broe: Competetiecetrum fruitteelt Bodesee (KOB) Ivloed va verschillede klimaatzoes i koelapparate op de kwaliteit va groete e fruit ; Duits istituut voor weteschappelijk voedigsoderzoek (BFE): Oderzoek va kwaliteitsbehoud va verse groete e vers fruit, 00. Garale + 1 dag Framboze + dage Artisjokke + 7 dage Deze iformatie is gebaseerd op houdbaarheid i ee BioFresh-lade i vergelijkig met ee stadaard groetelade

6 SBSes 7165: zes klimaatzoes i éé apparaat De Side-by-Side combiatie SBSes 7165 met zes verschillede klimaatzoes biedt ee reeks va iovatieve oplossige. I het wijbewaargedeelte kue wije i twee apart regelbare zoes tusse de +5 ºC e +0 ºC worde bewaard. Ee lage bewaartijd is gegaradeerd i het vriesdeel met automatische IceMaker. Voor de dage lijkse boodschappe staat u ee zeer ruim koeldeel ter beschikkig. Fruit, groete, vlees e vis blijve i de BioFresh-zoe bij 0 C aazielijk lager vers. Met de BioFresh-Plus techologie ka de tem peratuur i de boveste BioFresh lade voor het perfect beware va vis tot - C dale e voor zuidvruchte op +6 C worde igesteld. Zo heeft u met de klimaatzoes koele, BioFresh, BioFresh-Plus, vrieze e twee verschillede temperatuurzoes voor wij voor ieder levesmiddel de optimale bewaartemperatuur. Naar keuze kut u allee rode of witte wije of champage maar ook verschillede wije same oder optimale omstadighede lagdurig beware. U kut atuurlijk ook kieze om uw wije op de ideale serveertemperatuur te be ware. Het isolatieplateau zorgt voor twee separaat istelbare temperatuurzoes tusse +5 C e +0 C. De isolatieglasdeur met UV-coatig maakt va het wijcompartimet ee attractieve blikvager. Voor de presetatie va uw wije zorgt de apart schakelbare e traploos dimbare verlichtig. Dakzij de miimale warmteotwikkelig va s kue wije ook voor lagere periodes worde belicht. De houte draagplateaus lope op telescooprails e zij voor ee deel eerklapbaar. Met de IceMaker va Liebherr met vaste wateraasluitig heeft u voor elke gelegeheid ijsblokjes va de beste kwaliteit beschikbaar. Of het u om ee coole drik of om ee grote party gaat, i de twee schuiflade ligge steeds voor elke gelegeheid voldoede ijsblokjes. De uitschakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch dat er altijd geoeg ijsblokjes op voorraad zij. Side-by-Side combiatie SBSes 7165 Plus Netto ihoud waarva Wijgedeelte Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig 8 l 111 l 18 l (max. 1 flesse bordeauxformaat) 119 l G / 1,1 kwh SN-ST 185, / 11 / 6 Edelstaal met SmartSteel Edelstaal MagicEye met digitale temperatuuraaduidig Voor ee optimaal zicht op de gekoelde levesmiddele worde de BioFresh lade met techiek verlicht. De verlichtig is vlak i de zijwad verwerkt. Bovedie lope de lade op soepele telescooprails e zij zelfs bij ee deuropeig va 90 uittrek- e uiteembaar. 11

7 SBSes 75: Gigatische koelruimte e apart BioFresh compartimet De SBSes 75 biedt aast ee groot koelgedeelte ee extra grote BioFresh zoe. Hier vide levesmiddele als fruit, groete, vlees, vis e zuivelproducte hu ideale bewaarklimaat e blijve aazielijk lager vers i vergelijkig met ee ormaal koeldeel. I het vriesdeel met automatische IceMaker blijve uw levesmiddele lag houdbaar e u hoeft ooit meer te otdooie dakzij de techiek. De BioFresh-Safes garadere het perfecte klimaat voor superlage versheid. Bij ee temperatuur va iets bove de 0 C e ee ideale luchtvochtigheid behoude groete, fruit, vlees e vis hu gezode vitamies, smakelijke aroma e appetijtelijke uiterlijk aazielijk lager da i het gewoe koelgedeelte. Beide BioFresh-Safes zij istelbaar op hoge luchtvochtigheid. Voor het opberge va flesse biedt het flessedraagrooster zowel ee praktische als fraaie oplossig. Tot 5 flesse kue hier sel e plaatsbespared worde opgeborge. Side-by-Side combiatie SBSes 75 Netto ihoud 58 l 157 l 119 l Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig J ¹ 87 / 1,060 kwh ¹ 185, / 11 / 6 ¹ Edelstaal met SmartSteel Edelstaal MagicEye met digitale temperatuuraaduidig De IceMaker met vaste wateraasluitig heeft voor iedere gelegeheid ijsblokjes va de beste kwaliteit voorradig. De uitschakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch voor voldoede aamaak va ieuwe ijsblokjes. 1 Het aagegeve eergieverbruik wordt bereikt waeer de meegeleverde wadafstadhouders worde gebruikt. Hierdoor eemt de apparaatdiepte met ca.,5 cm toe. Waeer de afstadhouders iet worde gebruikt, heeft dit gee ivloed op de werkig va het apparaat. Wel zal bij ee gerigere wadafstad het eergieverbruik miimaal worde verhoogd. 1

8 SBSes 75: Professioele koudetechologie met drie temperatuurzoes De Side-by-Side combiatie SBSes 75 beschikt met ee acht lade groot vriesgedeelte over extra veel plaats voor professioeel ivrieze va levesmiddele. Naast ee groot koelgedeelte vide levesmiddele als fruit, groete, vlees, vis e zuivelproducte hu ideale bewaarklimaat i de BioFresh lade. De MagicEye besturig met tiptoetsbedieig waarborgt ee auw keurige hadhavig va de geselecteerde temperatuur. Door ee zachte aarakig va het display kue alle fucties overzichtelijk worde igesteld. Oder het tiptoetspaeel is verlichtig geïtegreerd. Dakzij de schuif lade met trasparat frot heeft u altijd ee goed overzicht op uw diepvries voorraad levesmiddele. Ee uiek uitrustigsdetail bij koelkaste met BioFresh is het geïtegreerde flesse plateau. Naar wes ka de zich oder het flesseplateau bevidede glasplaat worde gebruikt voor het stabiel plaatse va grote bekers of schale. Side-by-Side combiatie SBSes 75 Netto ihoud Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig Ook leverbaar als 6 l 117 l 61 l J ¹ 81 / 1,0 kwh ¹ 185, / 11 / 6 ¹ Edelstaal met SmartSteel Edelstaal MagicEye met digitale temperatuuraaduidig SBS 75 i wit met plafodverlichtig -apparate va Liebherr biede professioeel ivriesvermoge. De luchtcirculatie voert warmte e vocht af waardoor er gee ijsvormig i uw vriezer meer otstaat. Hierdoor worde de levesmiddele iet meer met rijp bedekt e u hoeft ooit meer te otdooie. 1 Het aagegeve eergieverbruik wordt bereikt waeer de meegeleverde wadafstadhouders worde gebruikt. Hierdoor eemt de apparaatdiepte met ca.,5 cm toe. Waeer de afstadhouders iet worde gebruikt, heeft dit gee ivloed op de werkig va het apparaat. Wel zal bij ee gerigere wadafstad het eergieverbruik miimaal worde verhoogd. 15

9 CBNes 656: de FrechDoor combiatie met BioFresh e De 91 cm brede edelstale combiatie CBNes 656 met het praktische FrechDoor cocept waarbij de koeldeure oafhakelijk va elkaar kue worde geoped is ee blikvager i iedere keuke. Ook het iterieur biedt vele iovaties, zoals zuil- e plafodverlichtig e ee automatische IceMaker met -verlichtig i het vriesdeel. I de twee BioFreshlade blijve levesmiddele aazielijk lager vers. Met twee volledig gescheide koelsysteme ka met DuoCoolig de temperatuur i het koel- e vriesgedeelte auwkeurig e oafhakelijk worde igesteld. Doordat er gee luchtuitwisselig tusse koel- e vriesdeel plaatsvidt, wordt overdracht va geure e uitdrogig va opgeslage levesmiddele voorkome. De op telescopische rails uittrekbare BioFresh-Safes kue moeiteloos worde geoped; voor ee optimaal overzicht e ideale bewaarmogelijkhede. De geïtegreerde -lichtspots aast de lade creëre de perfecte iterieurverlichtig. Naar wes ka het variabele flesseplateau of de zich eroder bevidede glasplaat voor het stabiel plaatse va grote bekers of schale worde gebruikt. De twee uittrekbare diepvrieslade zij bevestigd op hoogwaardige teles cooprails e kue moeiteloos worde geoped. De diepvrieslade beschikke teves over ee automatisch zelfsluitigsmechaisme. De professioele techologie va Liebherr werkt bijzoder eergiezuiig e zorgt ervoor dat u ooit meer hoeft te otdooie. FrechDoor combiatie CBNes 656 Plus Netto ihoud 6 l 69 l 116 l Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Buiteafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Deur Zijwade Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig m / 1,189 kwh 0,9 / 91 / 61,5 - DuoCoolig Edelstaal Edelstaal MagicEye met digitale temperatuuraaduidig Het GlassLie iterieur kut u geheel aar eige wes idele. De gehard glaze plateaus e deurvakke met massief alumiium lijste zij i hoogte verstelbaar. Grote flesse e brede cotaiers kut u zoder probleme staade i de deur beware. 17

10 SBS 66I: Itegreerbare Side-by-Side combiatie met BioFresh e Met de itegreerbare Side-by-Side combiatie SBS 66I met BioFresh e wordt maximale koelcapaciteit perfect geïtegreerd i iedere keuke. Ook het iterieur biedt vele iovaties, zoals zuilverlichtig, verlichtig va de BioFreshlade met s die vlak zij weggewerkt oderi de scheidigsplaat e ee automatische IceMaker met ee -lichtstrip, die zich direct bove de vrieslade bevidt e zo ee optimale verlichtig va de ihoud va de trasparate lade mogelijk maakt. I de twee BioFreshlade blijve levesmiddele aazielijk lager vers. Met twee volledig gescheide koelsysteme ka met DuoCoolig de temperatuur i het koel- e vriesgedeelte auwkeurig e oafhakelijk worde igesteld. Doordat er gee luchtuitwisselig tusse koel- e vriesdeel plaatsvidt, wordt overdracht va geure e uitdrogig va opgeslage levesmiddele voorkome. De MagicEye besturig met tiptoetsbedieig e digitale temperatuurweergave waarborgt ee auwkeurige hadhavig va de geselecteerde temperature. Door ee zachte aarakig va het display kue alle fucties eevoudig worde igesteld. Ook het deuralarm heeft ee aparte tiptoets. De IceMaker met vaste wateraasluitig heeft voor iedere gelegeheid ijsblokjes va de beste kwaliteit voorradig. De uitschakelbare IceMaker zorgt geheel automatisch voor voldoede aamaak va ieuwe ijsblokjes. Itegreerbare Side-by-Side combiatie 178 SICN 56 SBS 66I ICBN Deurmotage Netto ihoud 198 l 6 l 179 l 68 l 59 l Eergie-efficiëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Nisafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme / 0,67 kwh 177,-178,8 / / mi DuoCoolig / 0,61 kwh SN-ST 177,-178,8 / / mi DuoCoolig Elektroische besturig Bedieigspaeel Bedieig MagicEye met LCD e digitale temperatuuraaduidig MagicEye met LCD e digitale temperatuuraaduidig 19

11 ECBN 6156 e ECBN 5066: extra brede ibouw koel/vriescombiaties De ibouw koel/vriescombiatie ECBN 6156 e ECBN 5066 met BioFresh 0 C zoe e professioele techologie va Liebherr, biedt maximale koelcapaciteit i de keuke. Ook het iterieur biedt vele iovaties, zoals lichtzuile e verlichtig voor de twee op telescopische rails uittrekbare BioFreshlade e ee automatische IceMaker met verlichtig i het vriesdeel. Met DuoCoolig ka de temperatuur i het koel- e vriesgedeelte auwkeurig e oafhakelijk worde igesteld e wordt overdracht va geure e uitdrogig va opgeslage levesmiddele voorkome. De MagicEye besturig met tiptoetsbedieig e digitale temperatuurweergave waarborgt ee auwkeurige hadhavig va de geselecteerde temperature. Door ee zachte aarakig va het display kue alle fucties eevoudig worde igesteld. Ook het deuralarm heeft ee aparte tiptoets. De brede biedeur met duurzame GlassLie deurvakke is otwikkeld voor jarelag gebruik. De deurvakke met gehard glaze bodem e alumiium afwerkig zij afzoderlijk i hoogte verstelbaar e eevoudig te reiige. Beide oderste deurvakke biede plaats aa extra grote flesse e verpakkige. ECBN liksdraaied Edelstale paels zij optioeel verkrijgbaar. ECBN liksdraaied Ibouw koel/vriescombiaties ECBN 6156 Plus 91 0 ECBN 5066 Plus 76 0 Deurmotage Netto ihoud 6 l 8 l 69 l 61 l 116 l 10 l Eergie-efficiëtieklasse m Eergieverbruik 65 dage / uur Klimaatklasse Nisafmetige i cm (H / B / D) Regelbare koelsysteme Elektroische besturig Bedieigspaeel / 1,189 kwh 0, / 91,5 / mi. 6,5 - DuoCoolig MagicEye met digitale temperatuuraaduidig 90 / 0,79 kwh 0, / 76, / mi. 6,5 - DuoCoolig MagicEye met digitale temperatuuraaduidig De automatische IceMaker met vaste wateraasluitig zorgt bij iedere gelegeheid voor ijsblokjes va de beste kwaliteit. Of het u gaat om ee koel drakje of ee grote party - i de extra grote vrieslade heeft u altijd voldoede ijsblokjes i voorraad. Het geïtegreerd waterfilter zorgt voor ee optimale waterkwaliteit bij de productie va de ijsblokjes. Het display geeft aa waeer u het waterfilter moet vervage. -apparate va Liebherr biede professioeel ivriesvermoge. De luchtcirculatie voert warmte e vocht af waardoor er gee ijsvormig i uw vriezer meer otstaat. Hierdoor worde de levesmiddele iet meer met rijp bedekt e u hoeft ooit meer te otdooie. Bedieig Versie 001 / Versie 617 met rechtsdraaiede deur / met liksdraaiede deur met rechtsdraaiede deur / met liksdraaiede deur 1

12 Side-by-Side combiaties Side-by-Side combiaties SBSes 88 Plus SBSes 7165 Plus SBSes 75 SBSes 75 SBS 75 Eergie-effi ciëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur ¹ Netto ihoud totaal waarva Wijgedeelte Sterrecode Bewaartijd bij storig Ivriescapaciteit i uur Temperatuurzoes Klimaatklasse 5 Geluidsiveau Spaig / Aasluitwaarde G 89 / 1,8 kwh 591 l 5 l 110 l 7 l uur 18 kg 1 db(a) 0-0V~ /,5 A G / 1,1 kwh 60 l 8 l 111 l 18 l (max. 1 fl esse bordeauxformaat) ³ 119 l 1 uur 16 kg 6 SN-ST 1 db(a) 0-0V~ /,6 A J ² 87 / 1,060 kwh ² 667 l 58 l 157 l 119 l 1 uur 16 kg 1 db(a) 0-0V~ /,6 A J ² 81 / 1,0 kwh ² 65 l 6 l 117 l 61 l uur 0 kg 1 db(a) 0-0V~ /,5 A J ² 80 / 1,01 kwh ² 6 l 6 l 117 l 61 l uur 0 kg 1 db(a) 0-0V~ /,5 A Otdooisysteem Iterieurverlichtig BioFresh-Safes BioFresh-Plus regelbaar BioFresh-verlichtig Groete- e fruitlade Flesseplateau / draagrooster GlassLie Biedeur VarioBox Otdooisysteem Iterieurverlichtig Koude-accu s IceMaker / IceCeter 6 IJsblokjescapaciteit i uur IJsblokjesvoorraad FrostSafe Vrieslade -lichtzuile / vaste wateraasluitig /" 0,8 kg 1,5 kg 5 -lichtzuile vaste wateraasluitig /" / 0,8 kg 1,5 kg 5 op telescooprails Flessedraagrooster / Champagerooster vaste wateraasluitig /" / 0,8 kg 1,5 kg 5 8 plafodverlichtig 8 Afmetige Hoogte / Breedte Diepte icl. wadafstad Uitrustigsvoordele Iterface SoftSystem / SmartSteel Desig 185, / 11 cm 6 cm HomeDialog / 1 Waarde i overeestemmig met Verordeig (EU) 1060/ , / 11 cm 6 cm / Het aagegeve eergieverbruik wordt bereikt waeer de meegeleverde wadafstadhouders worde gebruikt. Hierdoor eemt de DIN Norm Bordeauxflesse 0,75 l apparaatdiepte met ca.,5 cm toe. Waeer de afstadhouders iet worde gebruikt, heeft dit gee ivloed op de werkig va het 5 Klimaatklasse: SN omgevigstemp. va +10 C tot + C N omgevigstemp. va +16 C tot + C e veiligheidsvetiel (slaglegte 1,5 m) apparaat. Wel zal bij ee gerigere wadafstad het eergieverbruik miimaal worde verhoogd. 185, / 11 cm 6 cm ² / Ivriesvak met temperatuur va -18 C of kouder ST omgevigstemp. va +16 C tot +8 C 185, / 11 cm 6 cm ² / T omgevigstemp. va +16 C tot + C 185, / 11 cm 6 cm ² / 6 IceMaker / IceCeter uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraasluitig /

13 Side-by-Side combiaties e FrechDoor combiatie Side-by-Side combiaties e FrechDoor combiatie SBSes 76 SBSes 75 SBS 75 SBSes 65 CBNes 656 Plus Eergie-effi ciëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur ¹ Netto ihoud totaal Sterrecode ³ Bewaartijd bij storig Ivriescapaciteit i uur Temperatuurzoes Klimaatklasse Geluidsiveau Spaig Aasluitwaarde H ² 60 / 1,58 kwh ² 60 l 6 l 117 l 56 l uur 18 kg 1 db(a) 0-0V~,5 A J ² 6 / 0,995 kwh ² 65 l 91 l 61 l uur 0 kg 1 db(a) 0-0V~,5 A J ² 6 / 0,995 kwh ² 65 l 91 l 61 l uur 0 kg 1 db(a) 0-0V~,5 A G 5 / 1,8 kwh 570 l 6 l l uur 18 kg 1 db(a) 0-0V~ 1,7 A m / 1,189 kwh 80 l 6 l 69 l 116 l 1 uur 10 kg db(a) 0-0V~ 1,5 A Otdooisysteem Iterieurverlichtig BioFresh-Safes BioFresh-verlichtig Groete- e fruitlade Flesseplateau / draagrooster GlassLie Biedeur VarioBox op telescooprails Flessedraagrooster plafodverlichtig op telescooprails Flessedraagrooster 1 op telescooprails Flessedraagrooster -lichtzuile e plafodverlichtig Otdooisysteem Iterieurverlichtig Vrieslade Koude-accu s IceMaker 5 IJsblokjescapaciteit i uur IJsblokjesvoorraad FrostSafe 9 vaste wateraasluitig /" 0,8 kg 1,5 kg op telescooprails vaste wateraasluitig /" 1, kg,7 kg Afmetige Hoogte / Breedte Diepte icl. wadafstad Uitrustigsvoordele Iterface SmartSteel Desig 185, / 11 cm 6 cm ² 185, / 11 cm 6 cm ² HomeDialog HardLie 1 Waarde i overeestemmig met Verordeig (EU) 1060/010 Het aagegeve eergieverbruik wordt bereikt waeer de meegeleverde wadafstadhouders worde gebruikt. Hierdoor eemt de Ivriesvak met temperatuur va -18 C of kouder 5 IceMaker uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraasluitig / apparaatdiepte met ca.,5 cm toe. Waeer de afstadhouders iet worde gebruikt, heeft dit gee ivloed op de werkig va het Klimaatklasse: SN omgevigstemp. va +10 C tot + C N omgevigstemp. va +16 C tot + C e veiligheidsvetiel (slaglegte 1,5 m) 5 apparaat. Wel zal bij ee gerigere wadafstad het eergieverbruik miimaal worde verhoogd. ST omgevigstemp. va +16 C tot +8 C T omgevigstemp. va +16 C tot + C 185, / 11 cm 6 cm ² 165,5 / 11 cm 6 cm 0,9 / 91 cm 61,5 cm

14 Itegreerbare Side-by-Side combiaties Ibouw koel/vriescombiaties Itegreerbare Side-by-Side combiaties e Ibouw koel/ vriescombiaties SBS 61I SBS 66I SBS 66I SIGN 566 SIKB 660 Plus SICN 56 ICBN 66 SICN 56 ICN ECBN 6156 Plus 91 0 ECBN 5066 Plus 76 0 Eergie-effi ciëtieklasse Eergieverbruik 65 dage / uur ¹ Netto ihoud totaal Sterrecode ² Bewaartijd bij storig Ivriescapaciteit i uur Temperatuurzoes Klimaatklasse ³ Geluidsiveau Spaig / Aasluitwaarde m 0 / 0,875 kwh 06 l 06 l uur 18 kg 8 db(a) 0-0V~ / 1, A m 175 / 0,77 kwh 07 l 07 l 91 l SN-ST 8 db(a) 0-0V~ / 1, A / 0,67 kwh 61 l 198 l 6 l uur 10 kg 9 db(a) 0-0V~ / 1, A / 0,61 kwh 8 l 179 l 68 l 59 l 0 uur 10 kg SN-ST 9 db(a) 0-0V~ / 1, A / 0,67 kwh 61 l 198 l 6 l uur 10 kg 9 db(a) 0-0V~ / 1, A 8 / 0,6 kwh 55 l 196 l 59 l 0 uur 10 kg 9 db(a) 0-0V~ / 1, A m / 1,189 kwh 80 l 6 l 69 l 116 l 1 uur 11 kg db(a) 0-0V~ / 1,5 A 90 / 0,79 kwh 87 l 8 l 61 l 10 l 0 uur 1 kg db(a) 0-0V~ / 1,5 A Otdooisysteem Iterieurverlichtig BioFresh-Safes SoftTelescopic BioFresh-verlichtig Groete- e fruitlade Flesseplateau / draagrooster GlassLie Biedeur VarioBox Otdooisysteem Iterieurverlichtig Vrieslade Koude-accu s IceMaker IJsblokjescapaciteit i uur IJsblokjesvoorraad FrostSafe IJsblokjeshouder Uitvoerig Deurmotage Nisafmetige Hoogte Breedte Diepte icl. wadafstad 9 (5 op telescooprails) vaste wateraasluitig /" 0,8 kg 1,5 kg 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm -lichtzuile 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm lichtzuil liks 1 op telescooprails, 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm -lichtzuile vaste wateraasluitig /" 0,8 kg 1,0 kg 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm lichtzuil liks 1 op telescooprails, 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm lichtzuil liks 1 op telescooprails, Watertak 0,8 kg 1,0 kg 177,-178,8 cm cm mi. 55 cm -lichtzuile e plafodverlichtig op telescooprails vaste wateraasluitig /" 1, kg,7 kg 0, cm 91,5 cm mi. 6,5 cm 001 met rechtsdraaiede deur 617 met liksdraaiede deur -lichtzuile op telescooprails vaste wateraasluitig /" 1,0 kg,7 kg 0, cm 76, cm mi. 6,5 cm 001 met rechtsdraaiede deur 617 met liksdraaiede deur 1 Waarde i overeestemmig met Verordeig (EU) 1060/010 Klimaatklasse: SN omgevigstemp. va +10 C tot + C N omgevigstemp. va +16 C tot + C IceMaker uitschakelbare, automatische ijsblokjesmaker met vaste wateraasluitig / e veiligheidsvetiel 6 Ivriesvak met temperatuur va -18 C of kouder ST omgevigstemp. va +16 C tot +8 C T omgevigstemp. va +16 C tot + C 7

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Side-by-Side 2015. www.koelen.

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Side-by-Side 2015. www.koelen. De koel- e vriescombiaties va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. Oze brochures Side-by-Side 015 Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr e het vrijstaade programma

Nadere informatie

BioFresh Special 2015

BioFresh Special 2015 De huishoudelijke apparate va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. Oze brochures Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr e het vrijstaade programma koel- e vrieskaste

Nadere informatie

BioFresh Special 2015

BioFresh Special 2015 BioFresh Special 05 Vers ikope, creatief koke e iedere dag geiete va verse producte met BioFresh 0 0 BioFresh ieuwe eergie voor iedere dag Het gemeeschappelijk, creatief koke met familie e vriede is ee

Nadere informatie

BioFresh Special 2013/2014

BioFresh Special 2013/2014 De koel- e vriescombiaties va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. Oze brochures Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr e het vrijstaade programma koel- e vrieskaste

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Vrijstaand. Koelen en vriezen 2015 / 2016

De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Vrijstaand. Koelen en vriezen 2015 / 2016 De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Onze brochures Een overzicht van ons complete assortiment vindt u in de beide hoofdcatalogi voor

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

BioFresh Special 2014 / 2015

BioFresh Special 2014 / 2015 BioFresh Special 04 / 05 Vers ikope, creatief koke e iedere dag geiete va verse producte met BioFresh 0 0 BioFresh ieuwe eergie voor iedere dag Het gemeeschappelijk, creatief koke met familie e vriede

Nadere informatie

ASKO Technische Specificaties

ASKO Technische Specificaties ASKO Techische Specificaties Wasmachies W Swede Editio Type: vrijstaad Malmö Type: vrijstaad W6564NL Type: vrijstaad W6884 ECO Type: vrijstaad W6984 Type: vrijstaad W8844XL ECO Type: vrijstaad 2 Drogers/Droogkaste

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

BioFresh Special. De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan.

BioFresh Special. De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. De huishoudelijke apparate va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. Oze brochures Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr e het vrijstaade programma koel- e vrieskaste

Nadere informatie

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee Assortimet oktober 2014 JURA - If you love coffee Voorwoord Welkom i de wereld va JURA Topkwaliteit e excellet desig I dit boekje eme we u mee i de wereld va JURA. Ee wereld die gekemerkt wordt door iovatieve

Nadere informatie

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl PERGOLA SUNRAIN www.leier-zowerig.l PERGOLA SUNRAIN Het terrasvouwdak voor zo e rege Ritsscree SZ PERGOLA SUNRAIN Q PERGOLA SUNRAIN L PERGOLA SUNRAIN XL PERGOLA LOUNGE PERGOLA SUNRAIN S Steeds meer mese

Nadere informatie

Liebherr inbouw Koelen en Vriezen 2013

Liebherr inbouw Koelen en Vriezen 2013 I,ao,r"'e,à BV Liebherr inbouw Koelen en Vriezen 2013 Fridina B.V. Tallinnweg 7 9723 TJ GRONINGEN 050-5757200 www.fridina.nl info@fridina.nl De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar

Nadere informatie

Verandazonwering UG Raamzonwering

Verandazonwering UG Raamzonwering Veradazowerig UG Raamzowerig www.leier.de Beschaduwigssysteme voor glasoppervlakke UG 100 Zowerig oder het dak 600 00 1000 Serres, kouddake, glaze costructies e grote glasoppervlakke scheppe ee gevoel

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

BioFresh Special 2016

BioFresh Special 2016 BioFresh Special 06 Vers ikope, creatief koke e iedere dag geiete va verse producte met BioFresh 0 0 BioFresh ieuwe eergie voor iedere dag Het gemeeschappelijk, creatief koke met familie e vriede is ee

Nadere informatie

Inbouw. Koelen en vriezen 2013/2014. De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar advies en service op een hoog niveau staan.

Inbouw. Koelen en vriezen 2013/2014. De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar advies en service op een hoog niveau staan. De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar advies en service op een hoog niveau staan. Onze brochures Alles over de vrijstaande koel- en vrieskasten van Liebherr vindt u in de hoofdcatalogus

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Inbouw. Koelen en vriezen 2015/2016. De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar advies en service op een hoog niveau staan.

Inbouw. Koelen en vriezen 2015/2016. De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar advies en service op een hoog niveau staan. De huishoudelijke apparaten van Liebherr vindt u overal waar advies en service op een hoog niveau staan. Onze brochures Alles over de vrijstaande koel- en vrieskasten van Liebherr vindt u in de hoofdcatalogus

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

2441,- Gratis bezorgd in Nederland

2441,- Gratis bezorgd in Nederland SIEMENS side-by-side koelkast rvs KA92DAI30 2441,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat afvoeren Full service levering + 95,00 Leveren op etage met verhuislift + 210,00 Beschrijving De

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

SKINCARESYSTEMS. Voor gebouwenbeheer. Smarter Wellness* *(Slimmere wellness)

SKINCARESYSTEMS. Voor gebouwenbeheer. Smarter Wellness* *(Slimmere wellness) SKINCARESYSTEMS Voor gebouwebeheer Smarter Welless* *(Slimmere welless) Slimmere huidverzorgig. Omdat we over meer da twitig jaar ervarig beschikke op het vlak va huidverzorgig, kut u erop rekee dat de

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

EASY KOELEN 81/120. Koel-vriescombinaties 86 Koelkasten 90 Diepvriezers 98 Overzichtstabel 100

EASY KOELEN 81/120. Koel-vriescombinaties 86 Koelkasten 90 Diepvriezers 98 Overzichtstabel 100 EASY KOELEN 81/120 Ruimte voor voorraden van een hele week betekent minder winkelen. Onze zuinige toestellen verbruiken ook minder en zijn beter voor het milieu. Koel-vriescombinaties 86 Koelkasten 90

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Vrijstaand Koelen en vriezen 2013

Vrijstaand Koelen en vriezen 2013 De koel- en vriescobinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Alle inforatie over de inbouwapparaten van Liebherr en het vrij staande prograa koel- en vrieskasten

Nadere informatie

Het superieure lijnenspel verraadt de klasse

Het superieure lijnenspel verraadt de klasse Het superieure lijnenspel verraadt de klasse Koel- en vrieskasten. Geen deur in huis gaat zo vaak open en dicht als die van de koelkast. Een koelkast heeft meer in zich dan lekkere hapjes en drankjes.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

1. Standaard specificaties 2. Interieur specificaties 3. Verkoop argumenten 4. Apparaat specificaties

1. Standaard specificaties 2. Interieur specificaties 3. Verkoop argumenten 4. Apparaat specificaties French Door 70 1. Standaard specificaties 2. Interieur specificaties 3. Verkoop argumenten 4. Apparaat specificaties Afmeting verpakking (mm) 766 825 1900 1. Standaard specificaties Netto inhoud 378 L

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

PERGOLA SUNRAIN.

PERGOLA SUNRAIN. PERGOLA SUNRAIN www.leier.de PERGOLA SUNRAIN L Het terrasvouwdak voor zo e rege 1300 650 7-9 Steeds meer mese zij graag buite. Café e restauratbezoekers geve de voorkeur aa ee rustig, beschut plekje om

Nadere informatie

Wijn Special 2009/2010

Wijn Special 2009/2010 Productinformatie Model Kleur/ Buitenmaten Binnenmaten Bruto- Capaciteit Temperatuur- Energie- Bruto Netto Aansluit- Klimaatklasse materiaal in cm in cm inhoud 0,7 L zones verbruik gewicht gewicht waarde

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Vrijstaand. Koelen en vriezen. 2013 Inbouw. De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan.

Vrijstaand. Koelen en vriezen. 2013 Inbouw. De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. De koel- en vriescobinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. Alle inforatie over de inbouwapparaten van Liebherr en het vrij staande prograa koel- en vrieskasten

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

KOELEN & VRIEZEN VOOR ELKE RUIMTE HET JUISTE TOESTEL 34 KOELEN

KOELEN & VRIEZEN VOOR ELKE RUIMTE HET JUISTE TOESTEL 34 KOELEN 34 KOELEN KOELEN & VRIEZEN Koel-vriescombinaties 38 Eendeurskoelkasten 40 Diepvriezers 43 Overzichtstabel koelen 82 VOOR ELKE RUIMTE HET JUISTE TOESTEL Een krappe ruimte Bouw het toestel netjes onder uw

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

INCLUSIEF INCLUSIEF INCLUSIEF

INCLUSIEF INCLUSIEF INCLUSIEF HET MOOISTE KEUKENHUIS Excl. decoratie e verlichtig VAN EUROPA! achterwadbekledig 12 FRONTKLEUREN voor dezelfde prijs 1461/601 Ruime wookeuke met veel opbergruimte. Ca. 120 + 20 + 100 cm. Icl. 200 cm tafelblad

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

verse levensmiddelen

verse levensmiddelen 30 verse levensmiddelen ALTIJD OP VOORRAAD Van koelkasten met extra grote groenteladen voor voldoende voorraad, tot diepvriezers die extra snel invriezen. Onze koel- en vriesapparatuur is voorzien van

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

INFORMATIE. Informatie, bereiding & tijdschema SINAAS. PEG + ASC (PEG (3350) + Natriumascorbaat + Ascorbinezuur + Natriumsulfaat + Elektrolyten)

INFORMATIE. Informatie, bereiding & tijdschema SINAAS. PEG + ASC (PEG (3350) + Natriumascorbaat + Ascorbinezuur + Natriumsulfaat + Elektrolyten) INFORMATIE voor de gebruiker Score Commuica PRB1039 11/2013 NL Deze iformatie wordt u aagede door Norgie NV, Romeisestraat 10, Heverlee. MOVIPREP is ee geeesmiddel voor volwassee vaaf 18 jaar. Gee lagdurig

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

1) Levenscyclus kosten

1) Levenscyclus kosten Titel va de presetatie 7-6- 10:08 Eergie e koste i de tijd. Doel va de presetatie sta klerks Izicht e vaardighede bijbrege over eergiebesparig, meerivesterig e terugverdiee. idelig 1) Levescyclus koste

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

De nieuwe koelkasten van AGA zijn verkrijgbaar in de typische AGA-kleuren en zijn veel meer dan het opvallende middelpunt van uw keuken.

De nieuwe koelkasten van AGA zijn verkrijgbaar in de typische AGA-kleuren en zijn veel meer dan het opvallende middelpunt van uw keuken. K O E L K A S T E N P A G I N A 2 De nieuwe collectie koelkasten van AGA biedt u alles wat u van een van de wereldwijd meest vertrouwde merken mag verwachten. Prachtige koelkasten die hun werk serieus

Nadere informatie

975,- Gratis bezorgd in Nederland

975,- Gratis bezorgd in Nederland SIEMENS koelkast inbouw KI72LAD30 975,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat retour Inbouwen + 89,00 Wijzigen draairichting deur(en) + 15,00 Levering op etage + 24,00 Beschrijving De

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd Product-Data-Blad Tzerra NIEUW! Nu ook i CW5 De HR-ketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Met de Tzerra zet Remeha opieuw de stadaard i kwaliteit.

Nadere informatie

Slagerij - Traiteur. Markt 15 9850 Nevele Tel. 09 371 51 30. www.slagerijmortier.be info@slagerijmortier.be

Slagerij - Traiteur. Markt 15 9850 Nevele Tel. 09 371 51 30. www.slagerijmortier.be info@slagerijmortier.be Slagerij - Traiteur M o r ti Markt 15 9850 Nevele Tel. 09 371 51 30 www.slagerijmortier.be ifo@slagerijmortier.be Beste klat, met deze brochure west Slagerij-Traiteur M o r ti e r u te iformere over :

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

BATIBOUW 2011. Batibouw Promoties BEWAREN OP DE JUISTE TEMPERATUUR

BATIBOUW 2011. Batibouw Promoties BEWAREN OP DE JUISTE TEMPERATUUR BATIBOUW 2011 Batibouw Promoties Geldig vanaf 24 februari tot 31 mei 2011, facturatie voor 30 juni 2011. BEWAREN OP DE JUISTE TEMPERATUUR Batibouw Promoties 2011 AC22GB-CLZ Amana side by side koelkast

Nadere informatie