Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers"

Transcriptie

1 Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Mei 2016

2 Het inhuren van zzp ers Nieuwe regels, meer verantwoordelijkheid Het aantal zzp ers in Nederland blijft stijgen. Steeds meer bedrijven schakelen structureel zzp ers in. In veel situaties een uitkomst zolang de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer niet neer komt op een (fictief) dienstverband. Met welke risico s moet u als opdrachtgever rekening houden en hoe beheerst u ze? Per 1 mei 2016 geldt nieuwe wetgeving die het oude systeem van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangt. Daarmee is er voor opdrachtgevers het nodige veranderd. Vergeleken met de oude situatie krijgt de opdrachtgever onder de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) meer verantwoordelijkheid én risico toegeschoven. De voornaamste veranderingen: Het wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de zzp er om het ondernemerschap van de zzp er en de zelfstandigheid met betrekking tot de door de zzp er uit te voeren opdracht te beoordelen. Voortaan kunnen de opdrachtgever en de zzp er de overeenkomst van opdracht waarop de zzp er werkzaam is, voorleggen aan de Belastingdienst ter goedkeuring. Ook kunnen zij werken met een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst. Alle reden dus om u goed in de nieuwe wetgeving te verdiepen. Om u wegwijs te maken in de belangrijkste veranderingen biedt MKB-Personeel u deze praktijkgids aan. We gaan in op: Het verschil tussen een werknemer en een zzp er. De cruciale verschillen tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst. De verschillen tussen de oude en nieuwe wetgeving. Praktische manieren om te bevorderen dat u als opdrachtgever conform de nieuwe wetgeving werkt. Deze praktijkgids biedt handvatten om verstandige, optimale keuzes te maken, zodat zowel uw bedrijf als de zzp er(s) in kwestie vol vertrouwen aan de slag kunnen. MKB-Personeel kan u ondersteunen bij het opstellen van een modelovereenkomst en een uitgebreide screening doen met betrekking tot het ondernemerschap vn de zzp er en de zelfstandigheid ten aanzien van de opdracht. De opdrachtgever moet er nauwlettend op toezien dat de feitelijke uitvoering van de opdracht verloopt conform de overeenkomst zoals met de zzp er gesloten. Zo niet, dan loopt de opdrachtgever het risico op aanzienlijke naheffingen en boetes; de vrijwaring die een VAR bood, is verleden tijd.

3 Een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdacht? Dit zijn de verschillen Een werknemer is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Een zzp er daarentegen heeft geen arbeidsovereenkomst, maar is werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Wat is het verschil tussen deze twee overeenkomsten? De arbeidsovereenkomst: De overeenkomst van opdracht: is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten (artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Toelichting Bij de arbeidsovereenkomst staan drie elementen centraal. In een arbeidsovereenkomst is altijd sprake van een beloning, het loon (1), is de werknemer gehouden de arbeid persoonlijk te verrichten (2) en heeft de werkgever gezag (3). Dit betekent dat de werknemer zich niet zomaar kan laten vervangen door een ander en dat de werkgever bevoegd is instructies en aanwijzingen te geven over wat voor werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en hoe dit moet gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan procesbeschrijvingen die de werknemer bij de uitvoering van zijn taken nauwgezet in acht moet nemen. De werknemer is in beginsel gehouden de door de werkgever gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken (artikel 7:400 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Toelichting Anders dan bij een arbeidsovereenkomst laat de overeenkomst van opdracht zich niet kenmerken door de drie elementen beloning, persoonlijke arbeid en gezag. Ingeval van een overeenkomst van opdracht ontbreken één of meerdere van deze drie elementen, vaak persoonlijke arbeid en/of gezag. Een beloning voor de werkzaamheden zal er meestal zijn. In dat geval werkt de zzp er tegen betaling van een vergoeding, waarbij hij niet gehouden is de arbeid zelf te verrichten, maar dit ook door een ander mag laten doen en/of waarbij de opdrachtgever geen gezag heeft. Hierna zetten we de verschillende mogelijkheden voor een overeenkomst van opdracht uiteen, met daarbij enkele voorbeelden.

4 Overeenkomsten van opdracht Enkele voorbeelden Een zzp er is werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Anders dan bij een arbeidsovereenkomst ontbreekt hierin veelal het element gezag en/of persoonlijke arbeid. Ontbreken persoonlijke arbeid Wanneer het element persoonlijke arbeid ontbreekt, is de zzp er niet gehouden de werkzaamheden zelf uit te voeren. Hij kan zich altijd door een ander laten vervangen, zonder dat de opdrachtgever daar iets tegenin kan brengen. Het gaat dan om een vervanger die door de zzp er is ingeschakeld. Dit wordt ook wel vrije vervanging genoemd. Voorbeeld De zzp er werkt bij de opdrachtgever als pakketinpakker. De opdrachtgever bepaalt wat de zzp er moet doen en op welke wijze de pakketten moeten worden ingepakt. De zzp er kan zich echter vrijelijk laten vervangen. Wanneer hij niet kan, kan hij een ander sturen om zijn werkzaamheden uit te voeren. Er is hier sprake van een overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtgever (een beperkte mate van) gezag heeft en de zzp er zich vrij kan laten vervangen (vrije vervanging). Ontbreken gezag Wanneer het element gezag ontbreekt, is de opdrachtgever niet bevoegd om de zzp er instructies of aanwijzingen te geven ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. De zzp er bepaalt zelf hoe hij de opdracht uitvoert. Daarbij kunnen partijen wel afspreken wat het door de zzp er te behalen resultaat moet zijn of welk doel hij moet bereiken. Voorbeeld De zzp er en de opdrachtgever komen overeen dat de zzp er voor de opdrachtgever een communicatieplan schrijft voor de lancering van een nieuw product. De zzp er is door de opdrachtgever voor deze klus uitgekozen vanwege zijn ervaring en kennis van de branche waarin de opdrachtgever opereert. Dit betekent dat de zzp er de opdracht zelf moet uitvoeren en zich niet mag laten vervangen. De zzp er moet het communicatieplan over twee maanden opleveren. Hoe de zzp er zijn werkzaamheden uitvoert, bepaalt hij zelf. De opdrachtgever heeft hierin geen bemoeienis. Het enige waarop de opdrachtgever de zzp er kan aanspreken, is dat hij voor een bepaalde datum een communicatieplan moet opleveren. Er is hier sprake van een overeenkomst van opdracht waarbij een bepaald resultaat door de zzp er moet worden opgeleverd (een communicatieplan). De opdrachtgever heeft daarbij geen gezag en de zzp er is gehouden de werkzaamheden zelf uit te voeren (geen vrije vervanging).

5 Ontbreken persoonlijke arbeid en gezag Het is ook mogelijk dat de opdrachtgever en de zzp er een overeenkomst van opdracht sluiten waarbij geen sprake is van gezag en er geen verplichting is tot het persoonlijk verrichten van arbeid. In dat geval is de zzp er niet gehouden de werkzaamheden zelf uit te voeren en is de opdrachtgever niet bevoegd om de zzp er instructies of aanwijzingen te geven ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. Voorbeeld De zzp er is als jurist werkzaam en wordt door de opdrachtgever ingehuurd om een bouwvergunning aan te vragen voor de nieuwbouw van zijn kantoor. Het maakt de opdrachtgever niet uit hoe de zzp er zijn werkzaamheden uitvoert. Tevens is het niet van belang of de zzp er de werkzaamheden zelf uitvoert of zich door een ander laat vervangen. Er is hier sprake van een overeenkomst van opdracht waarbij de zzp er een bepaald resultaat moet bereiken (verlening van een bouwvergunning). De opdrachtgever heeft daarbij geen gezag en de zzp er is niet gehouden de werkzaamheden zelf uit te voeren (vrije vervanging).

6 Wat moet u weten over De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties? Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) veranderen de regels rondom het inhuren van zzp ers. Wat verandert er voor u als opdrachtgever? Welke risico s loopt u en hoe voorkomt u ze? Wat is het verschil tussen een werknemer en een zzp er? Een werknemer Is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst (waarbij sprake is van loon, persoonlijke arbeid en gezag). Heeft de zekerheid van een dienstverband en een vast inkomen. Krijgt van de werkgever alle hulpmiddelen die nodig zijn voor uitvoering van de werkzaamheden. Een zzp er Is werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht (waarbij een of meer elementen van de arbeidsovereenkomst ontbreken, namelijk persoonlijke arbeid en/of gezag) Loopt financieel risico (geen opdracht betekent geen inkomsten, wanbetaling door opdrachtgever voor risico zzp er Is zelf verantwoordelijk voor de middelen die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren en doet daar zelf de investeringen voor. Wat verandert er op er 1 mei 2016? Voor 1 mei 2016 VAR systematiek Voor beoordeling (schijn) zelfstandigheid kijken naar ondernemerschap van de zzp er Risico schijnzelfstandigheid bij zzp er 1 mei 2016 Na 1 mei 2016 Systematiek met door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomsten Voor beoordeling (schijn) zelfstandigheid kijken naar inhoud van de opdracht en ondernemerschap van de zzp er Risico schijnzelfstandigheid bij zzp er en opdrachtgever

7 Risico s voor opdrachtgever Risico voor opdrachtgever gaat nooit verder terug dan tot 1 mei 2016, mits de zzp er voor de periode daarvoor een geldige VAR wuo of VAR dga heeft overhandigd aan opdrachtgever en de opdrachtgever te goeder trouw was. Om welke risico s gaat het? Naheffing van loonheffingen en boetes Claim arbeidsovereenkomst en daardoor bijvoorbeeld vordering wettelijk minimumloon, loondoorbetaling ziekte of dracht pensioen. Implementatie en handhaving 1 mei 2016 Implementatieperiode: Geen handhaving mits te goeder trouw en actief met implementatie nieuwe wetgeving. 1 mei 2017 Volledige handhaving: Door de belastingdienst. Hoe kunt u risico s beperken?! Toets (schijn) zelfstandigheid zzp er! Werk opo basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde (model) overeenkomst! Handel conform hetgeen in de (model) overeenkomst is overeengekomen! Blijf weg van een arbeidsrechtelijke situatie (verstrek bijvoorbeeld geen hulpmiddelen aan de zzp er en leg de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de zzp er goed vast.

8 Regels voor het inhuren van zzp ers Wat verandert er? Op 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden. Hierdoor is de VAR-systematiek komen te vervallen. Tot 1 mei 2016 kon de zzp er bij de Belastingdienst een VAR aanvragen. De Belastingdienst kon vier verschillende soorten VAR afgeven. Verschillende soorten VAR 1. VAR wuo (winst uit onderneming) 2. VAR dga (directeur grootaandeelhouder 3. VAR row (resultaat overige werkzaamheden) 4. VAR loon Indien de zzp er over een geldige VAR wuo of VAR dga beschikte en de bij de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden overeenkwamen met de in de VAR wuo of dga genoemde werkzaamheden, mocht de opdrachtgever erop vertrouwen met een echte zzp er van doen te hebben. Mocht achteraf toch anders blijken, dan kon de opdrachtgever geen naheffing worden opgelegd voor de inhouding van loonbelastingen en de afdracht van premies werknemersverzekeringen (hierna: loonheffingen), mits hij te goeder trouw was. De Belastingdienst kon in dat geval alleen maatregelen richting de zzp er nemen. Zo kon de Belastingdienst de eerder door de zzp er gebruikte ondernemersfaciliteiten met terugwerkende kracht schrappen (denk aan de zelfstandigenaftrek of de mogelijkheid om kosten in aftrek te brengen). In geval van een VAR row of een VAR loon werd door de Belastingdienst reeds op voorhand vastgesteld dat geen sprake was van een echte zzp er. In dat geval werd de opdrachtgever geadviseerd om loonheffingen af te dragen. Wanneer hiertoe niet werd overgegaan, kon de opdrachtgever een naheffing verwachten. Onder het oude systeem was het aan de zzp er om een VAR aan te vragen en oordeelde de Belastingdienst alleen op grond van de door de zzp er aangeleverde gegevens of de zzp er in aanmerking kwam voor een VAR wuo of dga. De afgelopen jaren is het aantal zzp ers met een VAR wuo of dga enorm toegenomen. Daarbij kon schijnzelfstandigheid eenvoudig optreden doordat bijvoorbeeld de werkzaamheden op de VAR zeer ruim waren omschreven en feitelijk werkzaamheden werden uitgevoerd die geen ondernemerschap van de zzp er vereisten. In dat geval werden ten onrechte geen loonheffingen op de beloning aan de zzp er ingehouden. Pas na herziening van de VAR kon de Belastingdienst de opdrachtgever alsnog verplichten tot de afdracht van loonheffingen (zonder terugwerkende kracht). De wetgever heeft dit willen aanpakken door afschaffing van de VAR-systematiek. Doel van de Wet DBA is de verantwoordelijkheden van de zzp er en de opdrachtgever beter in balans te brengen en de handhavingsmogelijkheden van de Belastingdienst te verbeteren. Wat houdt de Wet DBA in? Met de invoering van de Wet DBA is de VARsystematiek met ingang van 1 mei 2016 komen te vervallen. Dit betekent dat sinds 1 mei 2016 geen gebruik meer kan worden gemaakt van een eerder afgegeven VAR, ook al is de hierin opgenomen einddatum gelegen na 1 mei De Wet DBA biedt opdrachtgevers en zzp ers de mogelijkheid om een overeenkomst van opdracht aan de Belastingdienst voor te leggen. Wanneer deze overeenkomst door de Belastingdienst wordt goedgekeurd en er feitelijk conform deze overeenkomst wordt gewerkt, gaat de Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een echte zzp er en geen (fictieve) dienstbetrekking. De opdrachtgever is in dat geval niet gehouden tot de afdracht van loonheffingen. De zzp er en de opdrachtgever kunnen er ook voor kiezen om te werken met een door de Belastingdienst gepubliceerde goedgekeurde algemene modelovereenkomst. Ook in dat geval geldt dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat sprake is van een echte zzp er en geen (fictieve) dienstbetrekking, indien er feitelijk conform deze overeenkomst wordt gewerkt. De opdrachtgever is in dat geval eveneens niet gehouden tot de afdracht van loonheffingen.

9 De opdrachtgever en de zzp er zijn niet verplicht om een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst te sluiten. Het is echter wel zeer aan te bevelen dit te doen, om verrassingen achteraf te voorkomen. Verschil risico s VAR-systematiek en Wet DBA Onder de VAR-systematiek liep doorgaans alleen de zzp er een risico, indien achteraf bleek dat er sprake was van schijnzelfstandigheid. De Belastingdienst kon in dat geval de eerder door de zzp er gebruikte ondernemersfaciliteiten met terugwerkende kracht schrappen (bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek of de mogelijkheid om kosten in aftrek te brengen). De opdrachtgever ging vrijuit, mits hij te goeder trouw was. Op grond van de Wet DBA lopen zowel de zzp er als de opdrachtgever een risico indien achteraf blijkt dat sprake is van schijnzelfstandigheid en een (fictief) dienstverband. Zo loopt de opdrachtgever het risico op een naheffing loonheffingen en een boete. De naheffing loonheffingen betreft de (niet-betaalde) loonbelasting, premies werknemersverzekeringen (ZW, WW, WIA), premies volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz) en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Net als ten tijde van de VAR kan de Belastingdienst daarnaast maatregelen nemen richting de zzp er. Zo kan de Belastingdienst de eerder door de zzp er gebruikte ondernemersfaciliteiten met terugwerkende kracht schrappen. Voor de periode waarin de zzp er over een geldige VAR wuo of dga beschikte, geldt dat de Belastingdienst op grond van de nieuwe wetgeving niet alsnog een naheffing loonheffingen bij de opdrachtgever kan opleggen. Dit betekent dat een eventuele naheffing nooit de periode gelegen voor 1 mei 2016 kan betreffen, tenzij in die periode sprake was van schijnzelfstandigheid en de opdrachtgever niet te goeder trouw was. (Fictieve) dienstbetrekking Wanneer de Belastingdienst oordeelt dat sprake is van schijnzelfstandigheid en een (fictief) dienstverband, betekent dit niet automatisch dat ook een civielrechtelijk dienstverband tussen de opdrachtgever en de zzp er is ontstaan. De zzp er kan dus niet zonder meer een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever claimen indien de Belastingdienst van oordeel is dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Vorderen arbeidsovereenkomst Indien de zzp er naar aanleiding van het oordeel van de Belastingdienst met succes een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever vordert, dan worden daarmee de wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst ook op hem van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan het recht op het wettelijk minimumloon of loondoorbetaling bij ziekte. Ook kan een cao van toepassing worden of de verplichting ontstaan om pensioen af te dragen. Daarnaast kan aanspraak worden gemaakt op de transitievergoeding indien langer dan 24 maanden is gewerkt. Werknemersverzekeringen Wanneer de Belastingdienst oordeelt dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, wordt de zzp er daarmee automatisch geacht een werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen te zijn. Hierdoor kan de zzp er ook aanspraak maken op deze verzekeringen (bijvoorbeeld ZW of WW). Ten tijde van de VARsystematiek was dit niet het geval. Wanneer toen werd geoordeeld dat sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking, kon de zzp er niet (alsnog) gebruikmaken van de werknemersverzekeringen.

10 Werken met modelovereenkomsten Wat zijn de mogelijkheden? Een goedgekeurde modelovereenkomst Op grond van de Wet DBA kunnen de zzp er, de opdrachtgever of beide partijen gezamenlijk een (model)overeenkomst van opdracht ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen. Om goedkeuring van de Belastingdienst te krijgen, moet deze overeenkomst zo zijn opgesteld dat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als u in meerdere branches zzp ers inhuurt, is het mogelijk dat u voor iedere branche een aparte overeenkomst van opdracht moet opstellen en voor iedere overeenkomst afzonderlijk goedkeuring moet vragen bij de Belastingdienst. Rol van MKB-Personeel MKB-Personeel kan de opdrachtgever en de zzp er op verschillende manieren behulpzaam zijn. Taken die we kunnen uitvoeren, zijn onder meer: Het werven en selecteren van een geschikte zzp er Screening van de zzp er en controle aanwezigheid en inhoud benodigde documenten (zoals uittreksel Kamer van Koophandel en aansprakelijkheidsverzekering) Controle ondernemerschap zzp er (ter voorkoming van schijnzelfstandigheid) Opstellen en beheren (model)overeenkomst en begeleiding van partijen daarbij Controle facturen van de zzp er of facturatie namens de zzp er Werken met goedgekeurde modelovereenkomsten, toepasbaar voor (bijna) alle branches.

11 Tot slot Implementatieperiode De Wet DBA is met ingang van 1 mei 2016 in werking getreden. Vanaf die datum kunnen zzp ers geen VAR meer aanvragen en worden opdrachtgevers niet meer door de VAR beschermd tegen het risico op naheffing van loonheffingen. Tot 1 mei 2017 geldt een zogenoemde overgangsperiode (implementatieperiode). Tijdens deze periode krijgen zzp ers en opdrachtgevers de tijd om over te stappen naar de nieuwe systematiek met goedgekeurde (model) overeenkomsten. De Belastingdienst zal in deze periode onder normale omstandigheden niet handhaven, tenzij er niet te goeder trouw wordt gehandeld. De implementatieperiode betekent niet dat de zzp er en de opdrachtgever stil kunnen blijven zitten tot 1 mei Beiden moeten actief met de nieuwe wetgeving aan de slag en dit ook aan kunnen tonen. Tips om risico s te beperken Wat kunt u doen om de risico s te bepreken en om te voorkomen dat sprake is van schijnzelfstandigheid (met alle risico s van dien)? Controleer allereerst of er sprake is van een echte zzp er door te kijken naar de inhoud van de opdracht en naar het ondernemerschap van de zzp er. Het is ten zeerste aan te raden om te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst. Van belang is daarbij dat partijen in deze overeenkomst duidelijk hun intenties vastleggen (geen (fictieve) dienstbetrekking). Essentieel is dat feitelijk conform de (model)overeenkomst wordt gewerkt. Wanneer het uitgangspunt bijvoorbeeld vrije vervanging is, moet hier ook invulling aan worden gegeven. Valt de zzp er uit (om welke reden dan ook), dan moet hij zich laten vervangen. Er mag daadwerkelijk geen gezag aanwezig zijn indien in de overeenkomst wordt uitgegaan van het ontbreken van gezag. Realiseert u zich daarbij goed dat het lastig wordt om uit te leggen dat gezag ontbreekt indien de zzp er dezelfde werkzaamheden verricht als ook dooreen reguliere werknemer worden uitgeoefend. Probeer zover mogelijk weg te blijven van een arbeidsrechtelijke relatie. Doe dit bijvoorbeeld door de zzp er zelf voor de benodigde hulpmiddelen te laten zorgen en leg de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de zzp er goed vast. Daarnaast is het aan te raden overeen te komen dat de zzp er ook voor andere opdrachtgevers mag werken. Let goed op dat u bij het inschakelen van een intermediair ook risico s kunt lopen, zelfs als u kiest voor de tussenkomstvariant. Als de intermediair namelijk niet in staat is zijn belastingschulden te voldoen, kan de Belastingdienst u aansprakelijk stellen voor betaling van de loonheffingen. Dit wordt de inlenersaansprakelijkheid genoemd. Wanneer u dit risico wilt vermijden, zorg dan dat u samenwerkt met een betrouwbare intermediair - zoals Start People -, die NEN-gecertificeerd is én bovendien beschikt over een door de Belastingdienst afgegeven vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid.

12 WIJ HELPEN U GRAAG! De Wet DBA is geen makkelijke wet. Daarnaast nemen de risico s aanzienlijk toe indien de Belastingdienst tot het oordeel komt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Wij helpen u graag indien u een zzp er wilt inzetten. We kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een modelovereenkomst op maat (beschikken daarnaast over door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten), en zijn natuurlijk beschikbaar voor allerlei vragen over de modelovereenkomst. Daarnaast kunnen we een uitgebreide toets doen om te beoordelen of sprake is van een echte zzp er. Mochten we onverhoopt tot de conclusie komen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, dan kijken we graag met u naar alternatieven.

13 Mkb-Personeel MKB-Personeel ontzorgt MKB ondernemers door te ondersteunen en adviseren bij personele vraagstukken. Wij zijn uw eigen afdeling personeelszaken 'in huis'. Wij richten ons op begeleiding en advies over instroom, doorstroom, uitstroom en de wet en regelgeving. Samen met u zoeken we oplossingen voor al uw personeelsgerelateerde vraagstukken en kunnen wij maatwerk leveren. Vertrouwd, betrokken, dichtbij en in de regio. Door personeelszaken aan ons over te laten, kunt u zich richten op de passie waarmee u de onderneming begonnen bent. Wij richten ons met passie op úw personeelszaken. Contact Rebecca Versluis E T Disclaimer In dit ziekteverzuimprotocol rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan MKB-Personeel. Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de informatie besteden is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor eventuele onjuistheden.

14

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics Vrijdag 24 juni 2016 - InJazz - Rotterdam Dick Molenaar Tim Verhoeven VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN?

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? Dinsdag 24 mei 2016 Dr. Dick Molenaar VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming (wuo) Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA 16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant Arbeid en de Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Vrijwilligers overeenkomst

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Afschaffing VAR per 1 mei 2016 Status VAR / DBA VAR = Verklaring Arbeids Relatie vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 Wet Beoordeling Deregulering arbeidsrelaties

Nadere informatie

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Bijeenkomst Bouwend Nederland 6 juni 2016 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Donderdag 10 maart 2016 15.30 17.00 uur Douwe de Haan Ruben van Mourik Opening door Nico de Jager Welkom Programma Netwerkborrel Dienstverlening

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS JIJ ONDERNEEMT, WIJ ONTZORGEN Freelancen zonder zorgen EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Soorten overeenkomsten 1. Overeenkomst van opdracht 2. Arbeidsovereenkomst 3. Overeenkomst tot stand brengen van

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES Maandag 18 april 2016 Dr. Dick Molenaar READER Te vinden op websites van organisaties + op www.allarts.nl Inhoud: Teksten van Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal.

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. Invoering Wet DBA, wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. WDBA - De VAR verdwijnt. Per wanneer? Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

Wat ging er aan de wet DBA vooraf?

Wat ging er aan de wet DBA vooraf? Kennisdocument Modelovereenkomsten Als opdrachtgever kunt u vanaf 1 mei 2016 geen beroep meer doen op de vrijwarende werking van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR is vervallen en maakt plaats

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Van VAR naar Modelovereenkomst Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA de nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Inhoudsopgave

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur Inhoud presentatie Vragenrondje Zelf aan het werk

Nadere informatie

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties Programma Inleiding Arbeidsovereenkomst Huidige systeem VAR Toekomstig systeem Wet DBA Praktische informatie overgang Wet DBA DBA: kritiek Veelgestelde vragen

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

De wet DBA in vogelvlucht

De wet DBA in vogelvlucht www.tcpsolutions.com/nl Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Zelfstandige zonder personeel Van VAR, BGL naar DBA Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandigheid. Totaal aantal zelfstandigen eind 2013 ruim

Nadere informatie

Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017

Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017 Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017 Nieuwe wetgeving voor ZZP-ers Wet DBA wordt vervangen. Uitstel handhaving Wet DBA nu al tot ten minste 1 juli 2018 (geen boetes of naheffingen, behoudens

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers?

Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? Ossendrecht, 19 januari 2017 Jos van Calsteren Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waar gaat het nu eigenlijk om?... 2 Is het echt anders geworden?... 2 3 criteria

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Afschaffing VAR, wat nu?

Afschaffing VAR, wat nu? Afschaffing VAR, wat nu? Bijeenkomst OV Berlicum 21 april 2016 Lucienne van Rosmalen & Rein Klomp Programma VAR / DBA Kennisquiz (deel 1) Toelichting nieuwe wetgeving / stand van zaken VAR / DBA Kennisquiz

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht 1 HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), waarbij gewerkt gaat worden met door de Belastingdienst

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts 12 punten die elke

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom!

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Even voorstellen WEA Deltaland Accountants Adviseurs Onze kantoren Brielle Kesteren Druten Middelharnis Groot-Ammers Oud-Beijerland www.weadeltaland.nl Onze expertise:

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Zonder zorgen zzp ers inzetten

Zonder zorgen zzp ers inzetten Whitepaper Zonder zorgen zzp ers inzetten Volgens de regels van de nieuwe Wet DBA Uitgave: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Welke acties moet u ondernemen? 4 Stappenplan 4 Checklist 5 Tips

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Whitepaper ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Volgens de regels van de nieuwe Wet DBA Techprofs - Zonder zorgen zzp ers inzetten 1 Uitgave: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Welke acties moet

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok

Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar 2017 Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok Donderdag 26 januari 2017 Programma Twee onderwerpen: 1. De WDBA in het

Nadere informatie

De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur?

De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur? De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur? WET DBA EN DE VERANDERINGEN VOOR ZZP ER, ZP ER OPDRACHTGEVERS EN INTERMEDIAIRS

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) De Wet DBA is per 1 mei 2016 in werking

Nadere informatie

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er)

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Onderwerp Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Vervanging VAR door modelovereenkomst (wet DBA) Op 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring

Nadere informatie

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder?

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0 Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf of organisatie 3 OPTIE Overeenkomst

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen 1 Sportverenigingen en inzet van arbeid Als frauderende club de krant halen? Liever niet! Hoe

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties De Wet DBA gaat per 1 mei 2016 in werking. Dit vraagt

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Werken met ZZP ers onder de wet DBA. Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016

Werken met ZZP ers onder de wet DBA. Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016 Werken met ZZP ers onder de wet DBA Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 2004 2016 zekerheid vooraf zzp er is ondernemer voor IB opdrachtgever vrijgesteld van loonheffingen

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr. 9081593705 12 10 2015 Beoordeling overeenkomst tussen opdrachtgever en DJ Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Ledenvergadering Limburg wdba cao. 10 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Ledenvergadering Limburg wdba cao. 10 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Ledenvergadering Limburg wdba cao 10 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Wet DBA Wat staat er in de wet? Dat de VAR wordt afgeschaft Faciliteit Belastingdienst Kan van tevoren een modelovereenkomst

Nadere informatie

Van VAR naar DBA. COTAD 19 mei Van VAR naar DBA. Jorgen Hulsmans

Van VAR naar DBA. COTAD 19 mei Van VAR naar DBA. Jorgen Hulsmans COTAD 19 mei 2016 Van VAR naar DBA Jorgen Hulsmans Waarom sleutelen aan de VAR? Schijnzelfstandigheid en schijnconstructies tegengaan Kwalificatie arbeidsrelatie verhelderen Arbeidsmarkt: aantal zzp-ers

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts Inleiding: Naar

Nadere informatie