Zonder zorgen zzp ers inzetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonder zorgen zzp ers inzetten"

Transcriptie

1 Whitepaper Zonder zorgen zzp ers inzetten Volgens de regels van de nieuwe Wet DBA

2 Uitgave: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Welke acties moet u ondernemen? 4 Stappenplan 4 Checklist 5 Tips 5 2. Het gebruik van modelovereenkomsten 7 Uitleg modelovereenkomsten 7 Hoe kom ik aan een modelovereenkomst? 7 Kan ik bestaande modelovereenkomsten aanpassen naar mijn eigen situatie? 7 De werkwijze voor het inzetten van zzp ers is veranderd. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is vervallen. Vanaf 1 mei 2016 geldt in Nederland de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna Wet DBA). Waarom deze wijziging? Het probleem met de VAR was dat het - in de ogen van het kabinet - zorgde voor schijnzekerheid. Zzp ers moesten aan een aantal voorwaarden voldoen om een VAR te krijgen, maar voor de Belastingdienst was het moeilijk te controleren of de zzp er, werkzaam met een VAR, ook echt een zelfstandige was. Het doel van de Wet DBA is het aanpakken van de schijnzelfstandigheid bij zzp ers en het geven van mogelijkheden aan de Belastingdienst om te handhaven, onder andere door controle uit te voeren op modelovereenkomsten. Onder een schijnzelfstandige wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd door de Belastingdienst. De Wet DBA zorgt ervoor dat het financiële risico eerlijker verdeeld wordt als er toch sprake is van een verkapt dienstverband. Tot 1 mei 2016 lag het risico bij de zzp er, maar nu bent u als opdrachtgever ook aansprakelijk en betaalt u samen. Werkt u met zzp ers? Dan geldt de Wet DBA voor u. Om alle partijen aan de uitvoering van de Wet DBA te laten wennen, geldt er een transitieperiode tot 1 mei Daarmee heeft iedereen de tijd om een en ander goed te regelen. Vanaf 1 mei 2016 heeft u al wel een inspanningsverplichting om uitvoering te geven aan de Wwet DBA. Dit whitepaper helpt u om de uitvoering van VAR naar modelovereenkomsten te realiseren. Eenmaal een modelovereenkomst overeengekomen? 8 Hoe beoordeelt de Belastingdienst de modelovereenkomsten? 8 3. Controle 10 Tot slot 11 Bronvermelding 11 Tot 1 mei 2016: VAR Vanaf 1 mei 2016: Wet DBA met inspanningsverplichting 1 mei 2016 Over Luba Uitzendbureau 12 1 mei 2017 Vanaf 1 mei 2017: Wet DBA met strikte controles 02 Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten 03

3 1 1 Welke acties moet u nemen? Checklist Waar adviseren we u naar te kijken? Welke acties moet u nemen? De Belastingdienst beoordeelt vanaf 1 mei 2017 of de zzp ers die voor u werken daadwerkelijk als zelfstandigen werken. En er geen sprake is van een (fictief) dienstverband. U moet dit als opdrachtgever kunnen aantonen. Stappenplan Wij adviseren u om de volgende stappen te nemen: 1 Zorg dat u weet wie als zzp er in uw organisatie werkt. Wie doet wat en onder welke voorwaarden. 2 Beoordeel of en bij welke zzp ers er mogelijk twijfel is omtrent het wel of niet aanwezig zijn van een (fictief) dienstverband en of er met een modelovereenkomst gewerkt moet worden (meer informatie over modelovereenkomsten leest u in hoofdstuk 2). Let daarbij vooral op zzp ers die langdurig ingehuurd worden, onderdeel uit maken van de organisatie en/of hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Tips hiervoor vindt u in de checklist. 3 Maak vervolgens een afweging of u met, de door de Belastingdienst, gepubliceerde modelovereenkomsten wilt werken of een eigen overeenkomst wilt gaan gebruiken. Beoordeel of, en met welke, modelovereenkomst gewerkt kan worden. Wellicht zijn er meerdere nodig voor verschillende type opdrachten. 4 Formuleer opdrachten altijd zo veel mogelijk in project- en eindtermen. Maak er een overeenkomst van opdracht van en geen functieomschrijving. 5 Controles starten niet eerder dan 1 mei 2017, maar er wordt wel teruggekeken tot 1 mei Ook rust er vanaf 1 mei 2016 een inspanningsverplichting op u om concreet uitvoering te geven aan de Wet DBA: u kunt dus niet rustig afwachten tot 1 mei 2017 om actie te ondernemen. Zorg dus dat u tijdig op orde bent en uw contracten met zzp ers aanvult of aanpast. 6 Informeer en instrueer met name het lijnmanagement over de bepalingen die in de gebruikte modelovereenkomst staan. Zij werken in de praktijk met de zzp ers en zij zijn het dan ook die de bepalingen uit die overeenkomst kunnen overtreden, met alle gevolgen van dien! 7 Zorg ervoor dat u blijvend kunt controleren of zzp ers volgens modelovereenkomsten werken. Checklist De zzp er heeft vrijheid om te bepalen hoe de opdracht inhoudelijk wordt verricht. U heeft alleen zeggenschap over het resultaat van de Waar werkzaamheden. adviseren we u naar te kijken? U geeft niet of zeer beperkt instructies wat betreft de directe werkinhoud (materieel gezag). De zzp er heeft vrijheid om te bepalen hoe de Sluit de zzp er structureel aan bij uw De zzp er heeft vrijheid in het bepalen van eigen werktijden, het opnemen van opdracht inhoudelijk wordt verricht. U heeft vergaderingen met werknemers? Deelname aan vakantiedagen en dergelijke. alleen zeggenschap over het resultaat van de een afdelingsoverleg met een algemeen karakter werkzaamheden. wijst eerder in de richting van een dienstbetrekking De zzp er is niet verplicht gesteld om persoonlijk de arbeid te verrichten: hij dan deelname aan een overleg dat specifiek gaat moet zelf geschikte vervanging kunnen regelen. U geeft niet of zeer beperkt instructies wat betreft over de opdracht van de zzp er. de directe werkinhoud (materieel gezag). De zzp er gebruikt eigen gereedschappen. Of betaalt voor uw materialen Scholing is de eigen verantwoordelijkheid of diensten. De zzp er heeft vrijheid in het bepalen van van de zzp er. eigen werktijden, het opnemen van vakantiedagen De zzp er heeft verscheidene opdrachten. Het moet in ieder geval duidelijk en dergelijke. Aansprakelijkheid van de zzp er is geregeld en zijn dat hij niet langdurig en voor een groot aantal uren per week alleen voor u verzekering daarvan door de zzp er. werkt. De Belastingdienst heeft nog niet concreet gemaakt wat langdurig is. De zzp er is niet verplicht gesteld om persoonlijk de arbeid te verrichten: hij moet zelf geschikte Het ter beschikking stellen van bedrijfskleding De vergoeding aan de zzp er vindt plaats op basis van facturen met vervanging kunnen regelen. door u kan een aanwijzing vormen voor het bestaan urenspecificatie. Er vindt geen doorbetaling bij ziekte plaats. Er is geen sprake van een dienstbetrekking. van doorbetaalde vakantiedagen. Er is vindt geen uitbetaling van vakantiegeld De zzp er gebruikt eigen gereedschappen. plaats. Er is geen deelname aan uw pensioenvoorziening. Of betaalt voor uw materialen of diensten. Het ter beschikking stellen van veiligheidsmiddelen (mondkapjes, gehoorbescherming, etc.) door u Met de zzp er vinden geen functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. De zzp er heeft verscheidene opdrachten. hoeft geen aanwijzing te zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking. Sluit de zzp er structureel aan bij uw vergaderingen met werknemers? De vergoeding aan de zzp er vindt plaats op basis Deelname aan een afdelingsoverleg met een algemeen karakter wijst eerder van facturen met urenspecificatie. Er vindt geen Het ter beschikking stellen van een in de richting van een dienstbetrekking dan deelname aan een overleg dat doorbetaling bij ziekte plaats. Er is geen sprake kantoorwerkplek (bureau, bureaustoel, computer, specifiek gaat over de opdracht van de zzp er. van doorbetaalde vakantiedagen. Er vindt geen printer) zal doorgaans geen aanwijzing zijn voor het uitbetaling van vakantiegeld plaats. Er is geen bestaan van een dienstbetrekking. Scholing is de eigen verantwoordelijkheid van de zzp er. deelname aan uw pensioenvoorziening. Aansprakelijkheid van de zzp er is geregeld en verzekering daarvan Met de zzp er vinden geen functionerings- en door de zzp er. beoordelingsgesprekken plaats. Het ter beschikking stellen van bedrijfskleding door u kan een aanwijzing vormen voor het bestaan van een dienstbetrekking. Het ter beschikking stellen van veiligheidsmiddelen (mondkapjes, gehoorbescherming, etc.) door u hoeft geen aanwijzing te zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking. Het ter beschikking stellen van een kantoorwerkplek (bureau, bureaustoel, computer, printer) zal doorgaans geen aanwijzing zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking. 04 Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten 05

4 1 Welke acties moet u nemen? Modelovereenkomsten 2 Factoren (zoals in de checklist genoemd) die een aanwijzing kunnen vormen voor het bestaan van een dienstbetrekking worden in onderlinge samenhang beoordeeld. Pas nadat alle relevante factoren in onderlinge samenhang zijn bekeken, kan de conclusie worden getrokken of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Sommige factoren wijzen eerder naar de aanwezigheid van een dienstbetrekking dan andere. Tips Hoe gaat u om met externe inhuur? Kunt u dat in een beleid vatten? Door dit beleid kunt u duidelijker aantonen dat ingehuurde zelfstandigen geen werknemers zijn. Maak uw overeenkomsten met zzp ers zo uniform mogelijk. Hierdoor is het overzicht makkelijker te behouden, waardoor u minder kwetsbaar bent tijdens controles van de Belastingdienst. Denk aan een andere manier van samenwerken. Kunt u in plaats van een inhuurcontract ook gebruikmaken van een payrollconstructie of een tijdelijk dienstverband? Op die manier is de zzp er geen ondernemer en is het helder dat er loonbelasting moet worden afgedragen. Niet alleen voor u maar ook voor zzp ers kan het juist een alternatief bieden om de onzekerheid weg te halen. U en de zzp ers lopen namelijk samen een gezamenlijk risico als de zaken niet goed geregeld zijn. Uitleg modelovereenkomsten Modelovereenkomsten zijn overeenkomsten waarin duidelijk wordt gemaakt dat de relatie tussen de opdrachtgever en zzp er dusdanig wordt ingericht, dat er geen sprake is van een dienstverband. Denk aan afspraken over het geven van instructies, vervanging en het zelfstandig kunnen invullen van de opdracht. Het gebruik van modelovereenkomsten is, net zoals de VAR, niet verplicht. Bij de inzet van zzp ers kan het immers heel duidelijk zijn dat zij niet op basis van een dienstverband werken, zoals een freelance fotograaf die jaarlijks een teamdag van een bedrijf vastlegt. Het gebruik van modelovereenkomsten is wel aan te raden. Zonder een dergelijke overeenkomst bestaat geen zekerheid omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst beoordeelt namelijk de overeenkomst en wanneer de inspecteurs óf een gezagsverhouding, óf de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid uitsluit (wanneer het werk niet zonder toestemming van de opdrachtgever kan worden uitbesteed aan een ander), dan is er geen sprake van een echte dienstbetrekking. U bent als opdrachtgever in dat geval gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen. Echter wanneer de Belastingdienst constateert dat de zzp er feitelijk niet conform de modelovereenkomst werkt of heeft gewerkt, kan dit tot gevolg hebben dat er alsnog een dienstverband wordt aangenomen en u naheffing premieafdrachten en loonbelasting dient af te dragen. De Belastingdienst kan hierover ook boetes opleggen. Als de opdrachtgever en zzp er in de praktijk ook daadwerkelijk conform de modelovereenkomsten werken, heeft de opdrachtgever de gewenste zekerheid over vrijwaring voor maximaal 5 jaar voor naheffingen in het kader van de loonbelasting en sociale premies. Voorwaarde is dan ook dat daadwerkelijk volgens deze overeenkomsten wordt gewerkt. Hoe kom ik aan een modelovereenkomst? Modelovereenkomsten zijn op Belastingdienst.nl te vinden. Hier staan door hen getoetste en goedgekeurde algemene en meer specifieke modelovereenkomsten. U heeft de vrijheid om een eigen modelovereenkomst op te maken en deze ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst de overeenkomst beoordeelt binnen zes tot acht weken. Een goedgekeurde modelovereenkomst blijft vijf jaar geldig. Met een goedgekeurde modelovereenkomst kan uw zzp er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet (opnieuw) voorgelegd te worden aan de Belastingdienst. Zolang u en de zzp er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt. 06 Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten 07

5 2 Modelovereenkomsten Modelovereenkomsten 2 Kan ik bestaande modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie? In de overeenkomsten heeft de Belastingdienst de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van loondienst. Daarom mogen deze bepalingen niet aangepast worden. De andere bepalingen kunnen wel zelf worden aangepast. Ook kunnen bepalingen worden toegevoegd, zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft de aangepaste overeenkomsten niet door de Belastingdienst te laten beoordelen. Beoordelen gezagsverhouding Eenmaal een modelovereenkomst overeengekomen? Houd wel goed in de gaten dat er een fiscale vrijwaring geldt voor u als opdrachtgever, maar bedenk dat voor de beoordeling of er werkelijk civielrechtelijk een arbeidsovereenkomst is ontstaan, de rechter altijd het laatste woord heeft. Beoordelen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid We benadrukken dan ook dat het belangrijk is goed de vinger aan de pols te houden op het moment dat u met een modelovereenkomst werkt. Gaat de opdracht niet te veel lijken op een dienstbetrekking? Een zzp er opnemen in de aanwezigheidsregistratie, opnemen in lijsten, bedrijfskleding laten dragen of meenemen in alle teamvergaderingen lijken onschuldige zaken. Toch kan de optelsom de inspecteur en/of de rechter later geloven dat er sprake is van meer dan een opdracht. Natuurlijk wilt u ook zelfstandigen binden aan de organisatie, behoud hierin wel de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer en niet werkgever en medewerker. De feitelijke omstandigheden bepalen namelijk of u het goed doet of niet. Beoordelen verplichting om loon te betalen Fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling Hoe beoordeelt de Belastingdienst de modelovereenkomsten? In de Handreiking Beoordelingskader Overeenkomsten Arbeidsrelaties (Handreiking Wet DBA) vindt u de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde modelovereenkomsten. De Handreiking Wet DBA bevat vier stappen van beoordeling. Het gaat hierbij om de hoofdlijnen van wet en jurisprudentie. De Belastingdienst volgt deze stappen bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het betreft de volgende vier stappen: Daarbij zijn bijlagen gepubliceerd met hoofdlijnen: Bijlage 1 Schema gezagsverhouding Bijlage 2 Schema persoonlijke arbeid Bijlage 3 Hoofdlijnen fictieve dienstbetrekkingen De Handreiking Wet DBA vindt u op de website van de Belastingdienst. 08 Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten 09

6 3 Controle Tot slot De Belastingdienst beoordeelt bij de controles van modelovereenkomsten welke werkzaamheden onder welke omstandigheden worden verricht. Als de aangetroffen situatie in redelijkheid in overeenstemming is met de gebruikte modelovereenkomst zal de Belastingdienst zijn onderzoek afronden. Indien duidelijk in afwijking van de gebruikte modelovereenkomst wordt gewerkt, beoordeelt de Belastingdienst de aangetroffen feiten en omstandigheden. Bij een kleine incidentele afwijking zullen er gevolgen zijn voor de partijen. Een voorbeeld van een kleine incidentele afwijking is wanneer een zzp er die zijn eigen gereedschap gebruikt, een stuk gereedschap vergeten is en die dag een stuk gereedschap van zijn opdrachtgever leent. Als de feitelijk aangetroffen situatie niet overeen komt met de gebruikte overeenkomst en de afwijking niet klein en incidenteel is, kan er sprake zijn van een dienstbetrekking. In dat geval kan een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen aan de opdrachtgever worden opgelegd. Of feitelijk gewerkt wordt conform deze bepalingen kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden met een waarneming ter plaatse. Maar ook bijvoorbeeld met het beoordelen van eventueel vastgelegde werkafspraken en andere vastleggingen. Strikte controles, die door de Belastingdienst bij u gehouden gaan worden, vinden niet eerder plaats dan 1 mei De controles zullen wel teruggaan tot 1 mei 2016, de vrijwarende werking van de VAR houdt ook op per 1 mei Een panel van deskundigen gaat in de loop van dit jaar de modelovereenkomsten toetsen aan het huidige wettelijke kader. Daarbij gaat zij controleren of de Belastingdienst de modelovereenkomsten juist heeft beoordeeld. Sinds eind 2015 zijn er inmiddels ruim 2500 modelovereenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. Deze verzoeken zijn afkomstig van branche- of belangenorganisaties of van individuele opdrachtgevers of -nemers. Op dit moment zijn ongeveer 1300 voorgelegde overeenkomsten afgedaan en zijn er nog circa 1200 overeenkomsten in behandeling. Voor u is het nu van belang de situatie goed onder de loep te nemen. Is degene die u inhuurt echt een zzp er of is er sprake van schijnzelfstandigheid? Een overeenkomst opstellen is één maar het is de praktijk die telt. Vermoed u een fictief dienstverband en wilt u risico uitsluiten, dan biedt uitzenden en payrolling via een HR-partner een optie. Uw zzp er wordt uitzend- of payrollkracht en en is verzekerd van pensioen, loondoorbetaling bij ziekte en 24 vakantiedagen. Wilt u uw zzp ers bij een intermediair onderbrengen? Wij ontzorgen u en professionaliseren de inhuur. Luba maakt gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. We volgen de ontwikkelingen van deze wet op de voet. Indien er relevante ontwikkelingen zijn zullen wij u daarover informeren. Tot die tijd adviseren wij u de eerder omschreven acties mee te nemen in uw praktijk. Meer weten over de Wet DBA? Neemt u dan contact met ons op. We vertellen er graag meer over en kijken samen naar de situatie binnen uw organisatie. U kunt op verschillende manier contact met ons opnemen: Neem contact op met een vestiging bij u in de buurt. Ga naar voor een overzicht van onze vestigingen en hun contactgegevens. Vul het contactformulier in op Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Bel naar (071) of mail naar voor algemene vragen. Bronvermelding Dit document wordt u aangeboden door Luba Uitzendbureau. Gegevens zijn onder andere afkomstig van, en met dank aan: Rijksoverheid Belastingdienst.nl ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) PW De Gids FlexNieuws HR Praktijk ZiPconomy 10 Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten 11

7 Over Luba Uitzendbureau Luba. Een gewoon uitzendbureau. Waar we de gewone dingen ongewoon goed doen. Waar we denken in mogelijkheden. Mogelijkheden voor het MKB. Want daar doen wij het voor. Het is de motor van de Nederlandse economie. Met als belangrijkste kenmerk: ondernemerschap. En dat is ook precies wat Luba kenmerkt. Iedere dag ondernemen en onze bijdrage aan het MKB leveren om samen die motor draaiend te houden. We kennen onze klanten en flexwerkers. Want elkaar kennen en begrijpen is essentieel voor de beste dienstverlening. En dat wordt gewaardeerd. Want we behoren al drie jaar achter elkaar tot de top van Nederland bij de verkiezing Uitzendbureau van het Jaar. Onze flexwerkers zijn van onschatbare waarde. Want zij doen het licht aan. En uit in het MKB. Maken de orders verzendklaar, verhelpen de storing en verzorgen de administratie. Zodat de motor niet hapert. Deze flexwerkers zijn ons visitekaartje. Daarom investeren wij in hen. Met opleidingen en begeleiding. Iedere dag een beetje beter worden. Iedere dag ontwikkelen. En wij? Wij zijn trots op onze jarenlange ervaring. Trots op de uitstekende klanttevredenheid. En trots op de mentaliteit van onze eigen medewerkers. Die het iedere dag weer mogelijk maken. Luba maakt het mogelijk. Onderdeel van Luba Groep Luba maakt voor het MKB in-, door- en uitstroom van medewerkers mogelijk, zodat zij kan ondernemen. De verschillende onderdelen van Luba werken ieder vanuit hun eigen kracht zelfstandig aan het realiseren van deze missie. Luba Uitzendbureau maakt de instroom van medewerkers voor het MKB mogelijk. Net zoals Wijsman & Somers, die garant staat voor de werving & selectie van talenten op hbo- en academisch niveau in logistiek en industrie. TechProfs is specialist in het vinden van technisch personeel. Ascento is de partij voor door- en uitstroom van medewerkers. En tot slot E&A Uitzendbureau is gespecialiseerd in de inzet van Poolse uitzendkrachten. 12 Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten Luba _ Zonder zorgen zzp ers inzetten 13

8 Luba Uitzendbureau Eschertoren 1a 2316 ET Leiden T (071) E I

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Whitepaper ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Volgens de regels van de nieuwe Wet DBA Techprofs - Zonder zorgen zzp ers inzetten 1 Uitgave: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Welke acties moet

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts Inleiding: Naar

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts 12 punten die elke

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts 12 punten die elke

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2411 Vragen van het lid

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over de bizarre nieuwe wereld van de zzp er (ingezonden 12 april 2016).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over de bizarre nieuwe wereld van de zzp er (ingezonden 12 april 2016). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Bijeenkomst Bouwend Nederland 6 juni 2016 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar

Nadere informatie

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Van VAR naar Modelovereenkomst Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA de nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Afschaffing VAR per 1 mei 2016 Status VAR / DBA VAR = Verklaring Arbeids Relatie vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 Wet Beoordeling Deregulering arbeidsrelaties

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur Inhoud presentatie Vragenrondje Zelf aan het werk

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

De wet DBA in vogelvlucht

De wet DBA in vogelvlucht www.tcpsolutions.com/nl Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer

Nadere informatie

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics Vrijdag 24 juni 2016 - InJazz - Rotterdam Dick Molenaar Tim Verhoeven VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal.

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. Invoering Wet DBA, wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. WDBA - De VAR verdwijnt. Per wanneer? Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015)

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Transitieplan invoering DBA Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Fase 1: voorbereidingsfase (tot 1 april 2015) Voorlichting en afstemming modelovereenkomsten Per 1 april

Nadere informatie

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er)

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Onderwerp Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Vervanging VAR door modelovereenkomst (wet DBA) Op 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN?

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? Dinsdag 24 mei 2016 Dr. Dick Molenaar VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming (wuo) Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties #IMD15 Programma: VAR / BGL / DBA Hoe werkt het? Beoordeling overeenkomsten Modelovereenkomsten / voorbeelden Overgangsperiode Veel gestelde vragen 2 VAR / BGL

Nadere informatie

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Mei 2016 Het inhuren van zzp ers Nieuwe regels, meer verantwoordelijkheid Het aantal zzp ers in Nederland blijft

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA 16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant Arbeid en de Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Vrijwilligers overeenkomst

Nadere informatie

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht 1 HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), waarbij gewerkt gaat worden met door de Belastingdienst

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties Programma Inleiding Arbeidsovereenkomst Huidige systeem VAR Toekomstig systeem Wet DBA Praktische informatie overgang Wet DBA DBA: kritiek Veelgestelde vragen

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS JIJ ONDERNEEMT, WIJ ONTZORGEN Freelancen zonder zorgen EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

WENB. Energie Businesspark Arnhem 30 maart Wet DBA. Belastingdienst Kennisgroep cao. Stan Rethans en Dick Kingma #IMD15. Intermediairdagen.

WENB. Energie Businesspark Arnhem 30 maart Wet DBA. Belastingdienst Kennisgroep cao. Stan Rethans en Dick Kingma #IMD15. Intermediairdagen. WENB Energie Businesspark Arnhem 30 maart 2017 Wet DBA Belastingdienst Kennisgroep cao Stan Rethans en Dick Kingma #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar LH Toetsen dienstbetrekking

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES Maandag 18 april 2016 Dr. Dick Molenaar READER Te vinden op websites van organisaties + op www.allarts.nl Inhoud: Teksten van Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties De Wet DBA gaat per 1 mei 2016 in werking. Dit vraagt

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

Zzp er / zelfstandig professional. Wet DBA en succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er / zelfstandig professional. Wet DBA en succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever Zzp er / zelfstandig professional Wet DBA en succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever Inleiding Succesvol samenwerken met je opdrachtgever als zzp er Checklist arbeidsovereenkomst of ondernemerschap?

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

1 Bent u bekend met de video van de Belastingdienst Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken?

1 Bent u bekend met de video van de Belastingdienst Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken? 2016Z15661 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (ingezonden 30 augustus 2016)

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Donderdag 10 maart 2016 15.30 17.00 uur Douwe de Haan Ruben van Mourik Opening door Nico de Jager Welkom Programma Netwerkborrel Dienstverlening

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen 1 Sportverenigingen en inzet van arbeid Als frauderende club de krant halen? Liever niet! Hoe

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Werken als zzp- er VAR en wet DBA/

Werken als zzp- er VAR en wet DBA/ Werken als zzp- er VAR en wet DBA/ KCR Summerschool 2016 16 augustus 2017 Maud Sauer LOONDIENST -ZZP VERSCHILLEN LOONDIENST EN ZZP Loondienst + = zekerheid, loon, doorbetaling bij ziekte, opbouw WW en

Nadere informatie

Venema Accountancy Accountancy belastingconsultancy

Venema Accountancy Accountancy belastingconsultancy Kies de juiste modelovereenkomst Met een modelovereenkomst krijgt de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen in hoeft te houden. Hierdoor is gebruik maken van een modelovereenkomst handig,

Nadere informatie

De adviseur naast de ondernemer. Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA

De adviseur naast de ondernemer. Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA De adviseur naast de ondernemer Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Inleiding: De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) treedt op 1 mei 2016 in werking. Hierin

Nadere informatie

Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL)

Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL) We delen kennis en ontwikkelingen met onze leden Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL) Veranderende wetgeving VAR DBA Rob de Laat Directeur Staffing Management Services Voorzitter

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Soorten overeenkomsten 1. Overeenkomst van opdracht 2. Arbeidsovereenkomst 3. Overeenkomst tot stand brengen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 34 Vragen van het lid Omtzigt

Nadere informatie

De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur?

De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur? De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur? WET DBA EN DE VERANDERINGEN VOOR ZZP ER, ZP ER OPDRACHTGEVERS EN INTERMEDIAIRS

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

#IMD15. Eendaagse Arbeidszaken 18 mei 2017 Amersfoort. Wet DBA Belastingdienst. Stan Rethans (Voorzitter Kennisgroep CAO)

#IMD15. Eendaagse Arbeidszaken 18 mei 2017 Amersfoort. Wet DBA Belastingdienst. Stan Rethans (Voorzitter Kennisgroep CAO) Eendaagse Arbeidszaken 18 mei 2017 Amersfoort Wet DBA Belastingdienst Stan Rethans (Voorzitter Kennisgroep CAO) Metin Aktas (Projectgroep DBA) #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma Korte geschiedenis Toetsing

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R

S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R 2 0 1 6 Flexibiliteit bij de arbeid een rekbaar begrip Ingeborg de Vries WA A R K O M E N W E VA N D A A N? Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Uw adviseurs Jan Rutjes Belastingadviseur Jean-Pierre Hubregsen Adviseur Arbeidsrecht Programma Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? De (model)overeenkomst

Nadere informatie

Wat ging er aan de wet DBA vooraf?

Wat ging er aan de wet DBA vooraf? Kennisdocument Modelovereenkomsten Als opdrachtgever kunt u vanaf 1 mei 2016 geen beroep meer doen op de vrijwarende werking van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR is vervallen en maakt plaats

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom!

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Even voorstellen WEA Deltaland Accountants Adviseurs Onze kantoren Brielle Kesteren Druten Middelharnis Groot-Ammers Oud-Beijerland www.weadeltaland.nl Onze expertise:

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok

Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar 2017 Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok Donderdag 26 januari 2017 Programma Twee onderwerpen: 1. De WDBA in het

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie