OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008"

Transcriptie

1 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM.. BASIS Art. Gemeentelijke diensten: - Art... Organisatie - Art... Personeel (MA in personeelsbehoeftenplan) - Art..3. Centraal meldpunt voor milieuklachten (4u-permanentie) - Art..4 Overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten Art. Handhaving - Art... Personeel met Vlarem-bekwaamheidsbewijs - Art... Proactieve en reactieve controles (steekproeven) - Art..3. Logistieke ondersteuning - Art..4. Samenwerkingsovereenkomst politiezone Art. 3 Milieu Management Informatie Systeem - digitaal loket Samenwerkingsovereenkomst - inventaris bestrijdingsmiddelen - milieuvergunningendatabank - MKROS - Gemeentelijke inventaris risicogronden - energieprestatiedatabank Art. 4 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Art. 5 Gemeentelijk milieubeleid (milieubeleidsplan of visienota).3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Duurzaamheidsambtenaar (verplicht) Art. Milieubeleidsplan (opmaak 008) 3 Art. 3 Milieubarometer (evaluatie en aanpassing indicatoren nodig?) Art. 4 MMIS (bijkomende databanken) Art. 5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur : open minraden. AFVAL.. BASIS Art. Afvalpreventie en hergebruik - art... aanbieden middelen om te composteren, antireclamestickers - art.. overeenkomst met kringwinkel - art.3. passieve sensibilisatie Art. Selectieve inzameling en restafval - art... inzameling en vergund containerpark - art.. sensibilisering inzameling bestrijdingsmiddelen - art..3. hoeveelheid restafval lager dan bepalingen in Uitvoeringsplan HA - art..4. inzameling hechtgebonden asbesthoudend afval op CP - art..5. verwerken bermmaaisel overeenkomstig VLAREA en aantonen met verwerkingsattesten - art..6. passieve sensibilisatie over selectief slopen en sorteren aan de bron

2 Art. 3 Opruimen achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen - art. 3.. voorwerp van PV zijn - art. 3.. verplichtingen van de gemeente - art verplichtingen van de Vlaamse overheid.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Art... acties en maatregelen afvalpreventie en hergebruik - compostmeesterwerking - demonstratieplaats thuiscomposteren - actieve sensibilisatie voor minstens afvalstof - reglement afvalarme evenementen - uitvoeren campagne afvalarm winkelen - stimuleren gebruik van herbruikbare bekers Art.. acties en maatregelen selectieve inzameling - overeenkomst inzameling textiel - ruimingsspecie niet voldoet hergebruik verwerken in vergunde inrichting (STEVE) - actief sensibiliseren bedrijven over sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen (??) Art.3. doelstellingen mbt restafval - reductie tot max. 65 kg per inwoner - reductie tot max. 50 kg per inwoner Art..4. acties en maatregelen mbt illegaal ontwijkgedrag - zwerfvuilopruimactie ikv in de vuilbak - doordacht beleid straatvuilbakjes en uitvoeren (Christel?) - registreren en rapporteren aan OVAM MAX MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 3.. BASIS Art. Milieuverantwoord productgebruik eigen werking - duurzaam geëxploiteerd hout standaard in elk bestek (STEVE) - gekeurd breekpuin in elk bestek (STEVE) Art. Passieve sensibilisatie 3.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES LAAMS GEWEST Art. Art.. acties en maatregelen binnen de eigen werking - gebruik van compost met VLACO-label of gelijkwaardig - gebruik materialen uit gerecycleerde kunststoffen - gebruik milieuverantwoorde kantoormaterialen - gebruik milieuverantwoorde cateringproducten - gebruik biologische producten - gebruik milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen - gebruik milieuverantwoorde houtverduurzamingsmiddelen - gebruik milieuverantwoorde vernissen en verven Art.. acties en maatregelen bij de burgers - actieve sensibilisatie over milieuverantwoord productgebruik - actieve sensibilisatie productgebruik bij bouw of renovatie - actieve sensibilisatie cateringproducten en biologische producten bij instellingen

3 4 WATER 4.. BASIS Art. Art... Risico - evaluatie Art... Pesticidentoets bij aanleg of omvorming openbaar domein (STEVE) Art. Passieve sensibilisatie rond RWG en/of bestrijdingsmiddelen 4.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Beleid is voorzien in deelbekkenbeheerplannen geen OV 4.4. PROJECTEN projecten integraal waterbeheer (STEVE) terugbetaling premie aan particulieren voor hemelwatervoorzieningen en infiltratievoorzieningen aanpassen reglementen (STEVE) + GR voor januari HINDER 5.. BASIS Art. Digitaal opvolgen klachten via MKROS of eigen digitaal opvolgingssysteem Art. Passieve sensibilisatie rond hinder (geluid, geur, stof, rook en licht) 5.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Doorlichten hinderklachten - Art... analyse en rapporteren klachten via MKROS (Vief??) Art. 5 Actieve sensibilisatie rond hinder : Nacht van de duisternis 6. ENERGIE 6.. BASIS Art. Elektronisch opvolgsysteem bouwaanvragen Art. Uitvoeren energieboekhouding (3 verplicht) Art. 3 Passieve sensibilisatie REG en hernieuwbare energie 6.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Uitbreiden energieboekhouding andere gebouwen Art. Opmaken energieprestatiecertificaat voor extra gebouwen Art. 3 Actieve sensibilisatie - over REG - over hernieuwbare energie Art. 4 Aankoop van minimum 0 % groene stroom + per verhoging van 0 % punt (Luminus vanaf //008 30%) Art. 5 Opleiding energie (voor elke gevolgde opleiding punt) Art. 7 Opnemen van energie-efficiëntie als criterium bij overheidsopdrachten (STEVE/JELLE/FONS) per maatregel Art. 8 Energieverbruik met minstens % per jaar : punt per gebouw Art. 9 Stimuleren kleine energiebesparende maatregelen : rapporteren Organisatie Dikke Truiendag Energiescans OCMW Klimaatwijken Subsidiereglementen ZE en WP

4 7. MOBILITEIT 7.. BASIS Art. Passieve sensibilisatie rond mobiliteit (duidelijke milieulink) Art. Deelname MA, DA en/of milieuschepen aan Gemeentelijke Begeleidingscommissie 7.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag gemeentepersoneel Art. Sneltoets met actieve deelname van MA/DA en milieuschepen Art. 3 Luchtverontreiniging door verkeer - Art. 3.. knelpuntanalyse van luchtverontreiniging door verkeer - Art. 3.. opmaak actieplan Art. 4 Actieve sensibilisatie (duidelijke link milieu) Art. 5 Milieuvriendelijke voertuigen - Art. 5.. inventaris en evaluatie wagenpark door MTV actualisatie inventaris - Art. 5.. opmaak actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark Aankoop milieuvriendelijk vervangingsvoertuig - Art opname milieuaspecten in bestek voor aankoop voertuigen - Art resultaatverbintenis over de hele vloot Art. 6 Bedrijfsvervoersplannen van de gemeente - 8 NATUUR 8.. BASIS Art. Bermbesluit opvolgen Art. Promoten streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal Art. 3 Gebruik maken van de Code van Goede Natuurpraktijk 8.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Subsidiereglementen : - Zwaluw / hoogstamboomgaarden / KLE / ecologisch bosbeheer / aankoop 3 gronden / beheerswerken (0 per reglement) Art. Vorming personeel Art. 3 Deelname dag van het Park Art. 4 Aanplanten streekeigen soorten Organisatie 4daagse van het bos Actieplan knoflookpad 9. BODEM 9.. BASIS Art. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige financiële ondersteuning Art. Vergunnen tijdelijke grondopslag op basis code van goede praktijk (STEVE) 9.3 ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Acties en maatregelen binnen het kader van het Vlaamse bodembeleid: - een inzamelplaats inrichten voor het verzamelen van kleine partijen verontreinigde grond voornamelijk afkomstig van schadegevallen bij particulieren (STEVE)

5 0 DUURZAME ONTWIKKELING 0.. BASIS Art. Passieve sensibilisatie rond duurzame ontwikkeling 0.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Participatieve en sensibiliserende initiatieven doorlichting van het beleid ( punt voor elke doorlichting van 3 domeinen) Art. Stimuleren duurzaam bouwen en wonen ( punt per initiatief) : - duurzaam planadvies particulieren - bouwmap Art. 3 Stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen (Anette) ( punt per initiatief) Art. 4 Stimuleren DO in NZ-context (Anette) Art. 5 Organiseren educatie voor DO voor adviesraden Art. 6 Vlaams implementatieplan educatie voor duurzame ontwikkeling Voorbeeldproject duurzaam bouwen Wielerschool Organisatie fietstocht duurzaam wonen in Peer Projectdefinitie Urban Villa s Ecopolis-project scholenbouw

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: 75 162 (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Algemeen infokader Oppervlakte: 8.818 ha Aantal inwoners op 1 januari 2012: 72.881 inwoners Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Kapellen

Milieubeleidsplan Kapellen Milieubeleidsplan Kapellen 2010 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader... 5 B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus... 5 B.1. Gew estelijk

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 A. MILIEUBELEIDSPLANNING: ALGEMEEN JURIDISCH KADER...4 B. MILIEUBELEIDSPLANNING OP VERSCHILLENDE NIVEAUS...4

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2006 Colofon Redactie: Stefan Colaes Coördinatie: Johan Malcorps Met medewerking van: Stefan Colaes, Johan Malcorps, Els Keytsman, Tinne Van der Straeten, Wouter

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD. over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006

ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD. over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006 ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006 Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 16 februari 2006 1 1. Het document Het Milieujaarprogramma (MJP) geeft

Nadere informatie

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Mei 2015 INHOUD A. INLEIDING... 3 1 Achtergrond... 3 2 Ambitie en visie van de gemeente... 4 3 Opbouw en uitvoering plan... 4 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Antwoord op het advies van de provinciale mina-raad over het ontwerp provinciaal milieujaarprogramma 2006 van 16 februari 2006.

Antwoord op het advies van de provinciale mina-raad over het ontwerp provinciaal milieujaarprogramma 2006 van 16 februari 2006. Antwoord op het advies van de provinciale mina-raad over het ontwerp provinciaal milieujaarprogramma 2006 van 16 februari 2006. De provinciale mina-raad keurde tijdens zijn plenaire zitting van 16 februari,

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

IVAGO beleidsnota 2014-2019

IVAGO beleidsnota 2014-2019 IVAGO beleidsnota 2014-2019 Ontwerpversie 13 mei 2014 Inhoud 1 WOORD VOORAF... 6 2 HET KADER... 8 2.1 Materialendecreet en VLAREMA... 8 2.2 Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen...

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene samenvatting

Jaarverslag 2012 Algemene samenvatting Algemene samenvatting Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 4 1 Enkele kerncijfers 6 2 Milieubehoud ten dienste van economie

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie

M I L I E U Z O R G D O E L E N G I M N E T L E D E N

M I L I E U Z O R G D O E L E N G I M N E T L E D E N M I L I E U Z O R G D O E L E N G I M N E T L E D E N In maart 2008 heeft het landelijk GIMnetwerk een workshop over milieuzorgdoelen georganiseerd. In dit kader hebben diverse overheden hun milieuzorgdoelen

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie