OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008"

Transcriptie

1 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM.. BASIS Art. Gemeentelijke diensten: - Art... Organisatie - Art... Personeel (MA in personeelsbehoeftenplan) - Art..3. Centraal meldpunt voor milieuklachten (4u-permanentie) - Art..4 Overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten Art. Handhaving - Art... Personeel met Vlarem-bekwaamheidsbewijs - Art... Proactieve en reactieve controles (steekproeven) - Art..3. Logistieke ondersteuning - Art..4. Samenwerkingsovereenkomst politiezone Art. 3 Milieu Management Informatie Systeem - digitaal loket Samenwerkingsovereenkomst - inventaris bestrijdingsmiddelen - milieuvergunningendatabank - MKROS - Gemeentelijke inventaris risicogronden - energieprestatiedatabank Art. 4 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Art. 5 Gemeentelijk milieubeleid (milieubeleidsplan of visienota).3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Duurzaamheidsambtenaar (verplicht) Art. Milieubeleidsplan (opmaak 008) 3 Art. 3 Milieubarometer (evaluatie en aanpassing indicatoren nodig?) Art. 4 MMIS (bijkomende databanken) Art. 5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur : open minraden. AFVAL.. BASIS Art. Afvalpreventie en hergebruik - art... aanbieden middelen om te composteren, antireclamestickers - art.. overeenkomst met kringwinkel - art.3. passieve sensibilisatie Art. Selectieve inzameling en restafval - art... inzameling en vergund containerpark - art.. sensibilisering inzameling bestrijdingsmiddelen - art..3. hoeveelheid restafval lager dan bepalingen in Uitvoeringsplan HA - art..4. inzameling hechtgebonden asbesthoudend afval op CP - art..5. verwerken bermmaaisel overeenkomstig VLAREA en aantonen met verwerkingsattesten - art..6. passieve sensibilisatie over selectief slopen en sorteren aan de bron

2 Art. 3 Opruimen achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen - art. 3.. voorwerp van PV zijn - art. 3.. verplichtingen van de gemeente - art verplichtingen van de Vlaamse overheid.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Art... acties en maatregelen afvalpreventie en hergebruik - compostmeesterwerking - demonstratieplaats thuiscomposteren - actieve sensibilisatie voor minstens afvalstof - reglement afvalarme evenementen - uitvoeren campagne afvalarm winkelen - stimuleren gebruik van herbruikbare bekers Art.. acties en maatregelen selectieve inzameling - overeenkomst inzameling textiel - ruimingsspecie niet voldoet hergebruik verwerken in vergunde inrichting (STEVE) - actief sensibiliseren bedrijven over sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen (??) Art.3. doelstellingen mbt restafval - reductie tot max. 65 kg per inwoner - reductie tot max. 50 kg per inwoner Art..4. acties en maatregelen mbt illegaal ontwijkgedrag - zwerfvuilopruimactie ikv in de vuilbak - doordacht beleid straatvuilbakjes en uitvoeren (Christel?) - registreren en rapporteren aan OVAM MAX MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 3.. BASIS Art. Milieuverantwoord productgebruik eigen werking - duurzaam geëxploiteerd hout standaard in elk bestek (STEVE) - gekeurd breekpuin in elk bestek (STEVE) Art. Passieve sensibilisatie 3.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES LAAMS GEWEST Art. Art.. acties en maatregelen binnen de eigen werking - gebruik van compost met VLACO-label of gelijkwaardig - gebruik materialen uit gerecycleerde kunststoffen - gebruik milieuverantwoorde kantoormaterialen - gebruik milieuverantwoorde cateringproducten - gebruik biologische producten - gebruik milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen - gebruik milieuverantwoorde houtverduurzamingsmiddelen - gebruik milieuverantwoorde vernissen en verven Art.. acties en maatregelen bij de burgers - actieve sensibilisatie over milieuverantwoord productgebruik - actieve sensibilisatie productgebruik bij bouw of renovatie - actieve sensibilisatie cateringproducten en biologische producten bij instellingen

3 4 WATER 4.. BASIS Art. Art... Risico - evaluatie Art... Pesticidentoets bij aanleg of omvorming openbaar domein (STEVE) Art. Passieve sensibilisatie rond RWG en/of bestrijdingsmiddelen 4.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Beleid is voorzien in deelbekkenbeheerplannen geen OV 4.4. PROJECTEN projecten integraal waterbeheer (STEVE) terugbetaling premie aan particulieren voor hemelwatervoorzieningen en infiltratievoorzieningen aanpassen reglementen (STEVE) + GR voor januari HINDER 5.. BASIS Art. Digitaal opvolgen klachten via MKROS of eigen digitaal opvolgingssysteem Art. Passieve sensibilisatie rond hinder (geluid, geur, stof, rook en licht) 5.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Doorlichten hinderklachten - Art... analyse en rapporteren klachten via MKROS (Vief??) Art. 5 Actieve sensibilisatie rond hinder : Nacht van de duisternis 6. ENERGIE 6.. BASIS Art. Elektronisch opvolgsysteem bouwaanvragen Art. Uitvoeren energieboekhouding (3 verplicht) Art. 3 Passieve sensibilisatie REG en hernieuwbare energie 6.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Uitbreiden energieboekhouding andere gebouwen Art. Opmaken energieprestatiecertificaat voor extra gebouwen Art. 3 Actieve sensibilisatie - over REG - over hernieuwbare energie Art. 4 Aankoop van minimum 0 % groene stroom + per verhoging van 0 % punt (Luminus vanaf //008 30%) Art. 5 Opleiding energie (voor elke gevolgde opleiding punt) Art. 7 Opnemen van energie-efficiëntie als criterium bij overheidsopdrachten (STEVE/JELLE/FONS) per maatregel Art. 8 Energieverbruik met minstens % per jaar : punt per gebouw Art. 9 Stimuleren kleine energiebesparende maatregelen : rapporteren Organisatie Dikke Truiendag Energiescans OCMW Klimaatwijken Subsidiereglementen ZE en WP

4 7. MOBILITEIT 7.. BASIS Art. Passieve sensibilisatie rond mobiliteit (duidelijke milieulink) Art. Deelname MA, DA en/of milieuschepen aan Gemeentelijke Begeleidingscommissie 7.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag gemeentepersoneel Art. Sneltoets met actieve deelname van MA/DA en milieuschepen Art. 3 Luchtverontreiniging door verkeer - Art. 3.. knelpuntanalyse van luchtverontreiniging door verkeer - Art. 3.. opmaak actieplan Art. 4 Actieve sensibilisatie (duidelijke link milieu) Art. 5 Milieuvriendelijke voertuigen - Art. 5.. inventaris en evaluatie wagenpark door MTV actualisatie inventaris - Art. 5.. opmaak actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark Aankoop milieuvriendelijk vervangingsvoertuig - Art opname milieuaspecten in bestek voor aankoop voertuigen - Art resultaatverbintenis over de hele vloot Art. 6 Bedrijfsvervoersplannen van de gemeente - 8 NATUUR 8.. BASIS Art. Bermbesluit opvolgen Art. Promoten streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal Art. 3 Gebruik maken van de Code van Goede Natuurpraktijk 8.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Subsidiereglementen : - Zwaluw / hoogstamboomgaarden / KLE / ecologisch bosbeheer / aankoop 3 gronden / beheerswerken (0 per reglement) Art. Vorming personeel Art. 3 Deelname dag van het Park Art. 4 Aanplanten streekeigen soorten Organisatie 4daagse van het bos Actieplan knoflookpad 9. BODEM 9.. BASIS Art. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige financiële ondersteuning Art. Vergunnen tijdelijke grondopslag op basis code van goede praktijk (STEVE) 9.3 ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Acties en maatregelen binnen het kader van het Vlaamse bodembeleid: - een inzamelplaats inrichten voor het verzamelen van kleine partijen verontreinigde grond voornamelijk afkomstig van schadegevallen bij particulieren (STEVE)

5 0 DUURZAME ONTWIKKELING 0.. BASIS Art. Passieve sensibilisatie rond duurzame ontwikkeling 0.3. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU ACTIES VLAAMS GEWEST Art. Participatieve en sensibiliserende initiatieven doorlichting van het beleid ( punt voor elke doorlichting van 3 domeinen) Art. Stimuleren duurzaam bouwen en wonen ( punt per initiatief) : - duurzaam planadvies particulieren - bouwmap Art. 3 Stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen (Anette) ( punt per initiatief) Art. 4 Stimuleren DO in NZ-context (Anette) Art. 5 Organiseren educatie voor DO voor adviesraden Art. 6 Vlaams implementatieplan educatie voor duurzame ontwikkeling Voorbeeldproject duurzaam bouwen Wielerschool Organisatie fietstocht duurzaam wonen in Peer Projectdefinitie Urban Villa s Ecopolis-project scholenbouw

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

MilieujaarprogrammaOverijse 2012

MilieujaarprogrammaOverijse 2012 MilieujaarprogrammaOverijse 2012 Vergadering RAMINA 8maart 2013 Milieudienst Overijse SITUERING MJP 2012 werd integraal goedgekeurd en bracht een subsidiebedrag op van 77.718 euro op; Ondertekening voor2012

Nadere informatie

Bijlage Rapportering. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema

Bijlage Rapportering. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Bijlage Rapportering Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 Bijlage

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur.

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Eerste idee: Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Uitvoering: 3 gemeenten werken samen

Nadere informatie

0. Algemene Informatie

0. Algemene Informatie 0. Algemene Informatie Een milieujaarprogramma (MJP) is een concretisering van het milieubeleidsplan (MBP) en geeft aan hoe de Samenwerkingsovereenkomst (SO) wordt uitgevoerd. Het MJP staat stil bij de

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL MILIEUJAARPROGRAMMA 2011 1 INHOUDPGAVE INHOUDPGAVE...2 ALGEMENE GEGEVENS...4... 5 1. Instrumentarium... 6 1.1 BASIS...7 1.1.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 5 MEI 2008

VERSLAG VERGADERING VAN 5 MEI 2008 GEMEENTE MERELBEKE Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur VERSLAG VERGADERING VAN 5 MEI 2008 Aanwezig: Jan Smis, Guy De Meulemeester, Frank Monsecour, Bart Opstaele, Nico De Schepper, Sven Lins

Nadere informatie

Milieujaarprogramma Hulshout 2010

Milieujaarprogramma Hulshout 2010 Milieujaarprogramma Hulshout 2010 Goedgekeurd door de het College van Hulshout d.d. Bij Verordening de Secretaris de Burgemeester Opgemaakt door Jasmine Jacobs, duurzaamheidsambtenaar en Wouter Veraghtert,

Nadere informatie

Vooraf. 0. Algemene Informatie

Vooraf. 0. Algemene Informatie Vooraf In het vorig MJP werden opmerkingen gemaakt over de hoeveelheid aan bijlagen. In dit MJP werd het aantal papieren bijlagen drastisch beperkt en zoveel als mogelijk digitaal toegevoegd ( Digitale

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA 2010

MILIEUJAARPROGRAMMA 2010 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT EEKLO GEMEENTE 9960 ASSENEDE MILIEUJAARPROGRAMMA 2010 HET GEMEENTELIJK ACTIEPROGRAMMA ASSENEDE milieujaarprogramma 2010 Gemeente Assenede milieujaarprogramma 2010

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSPLAN

MILIEUBELEIDSPLAN MILIEUBELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE LENDELEDE Gemeente Lendelede Milieudienst Dorpsplein 1 8860 Lendelede Tel.: 051/33 63 05 Fax: 051/ 33 63 07 Email: milieudienst@lendelede.be 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.

Nadere informatie

Vooraf. 0. Algemene Informatie

Vooraf. 0. Algemene Informatie Vooraf Zoals in het vorig MJP wordt de hoeveelheid aan (papieren) bijlagen drastisch beperkt en tot bijna nul herleid; ze worden zoveel als mogelijk digitaal toegevoegd ( Digitale Bijlage ) of via links

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarrapportering 2008 Auteur: Brecht Looman Functie: milieuambtenaar Versie: ontwerp Inhoud 1 INSTRUMENTARIUM... 4 1.1 Basis... 4 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 4 1.1.2

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL MILIEUJAARPROGRAMMA 2012 1 INHOUDPGAVE INHOUDPGAVE...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 INLEIDING...5... 6 1. Instrumentarium... 7 1.1 BASIS...8 1.1.1

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2014 dd. 5/03/2014

Milieujaarprogramma 2014 dd. 5/03/2014 Milieujaarprogramma 2014 dd. 5/03/2014 Gemeentebestuur Wuustwezel Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel 1 INHOUDPGAVE INHOUDPGAVE... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 4 INLEIDING... 5... 6 1. Instrumentarium... 7 1.1 BASIS...

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008

MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 INHOUDSTAFEL Inleiding 6 1. Instrumentarium 7 1.1. Basis 7 1.1.1. Gemeentelijke diensten 7 1.1.2. Handhaving 7 1.1.3. MMIS 8 1.1.4. Gemeentelijke

Nadere informatie

Milieujaarprogramma (werkjaar 2008)

Milieujaarprogramma (werkjaar 2008) Milieujaarprogramma 2009 (werkjaar 2008) Het milieujaarprogramma vormt ook in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 2008-203 voor het gemeentelijk milieubeleid een zeer belangrijk document. Het Vlaamse gewest

Nadere informatie

Beter adviseren. Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Inleiding. 1. Achtergrond

Beter adviseren. Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Inleiding. 1. Achtergrond Beter adviseren achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 Inleiding 1. Achtergrond 2. Andere samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA 2009

MILIEUJAARPROGRAMMA 2009 MILIEUJAARPROGRAMMA 2009 ALGEMENE GEGEVENS oppervlakte : 10.703 ha aantal inwoners op 1 januari 2009: 39.106 adres stadhuis: Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden telefoon : 011-70 14 14 telefax : 011-70

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 2

Inhoudstafel. 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 2 Milieujaarprogramma 2012 Inhoudstafel 1 Instrumentarium... 2 1.1 Basis... 2 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 2 1.1.1.1 Personeel... 2 1.1.1.2 Organisatie... 4 1.1.1.3 Instellen van een centraal meldpunt

Nadere informatie

Milieujaarprogramma Gemeente Vleteren

Milieujaarprogramma Gemeente Vleteren Milieujaarprogramma 2010 Gemeente Vleteren 1 Inhoudstafel milieujaarprogramma 2010 1. INSTRUMENTARIUM 5 1.1. Basis 5 1.1.1. Gemeentelijke diensten 5 1.1.2. Handhaving 6 1.1.3. MMIS 6 1.1.4. Gemeentelijke

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2010

Ontwerp MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2010 Ontwerp MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2010 (incl. rapportering 2009) MJP 2010-1/85 - Gemeente Schoten INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 INSTRUMENTARIUM... 6 1.1 Basis instrumentarium... 6 1.1.1 Gemeentelijke diensten...

Nadere informatie

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Studiedag Grondverzet en selectief slopen december 2010 - januari 2011 Philippe Van de Velde OVAM -Afvalstoffen en Materialenbeheer - dienst

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

ACTIES 2010 punten bijlage(n)

ACTIES 2010 punten bijlage(n) MJP 2011: RAPPORTERING 2010 ACTIES 2010 punten bijlage(n) 1. THEMA: INSTRUMENTARIUM 1.1 BASIS 1.1.1 Gemeentelijke diensten Samenstelling milieudienst Daniël Jacobs - Milieuambtenaar niveau B 1 VTE Katleen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 B 50. Het meldpunt klachtenbehandeling is gesitueerd binnen de milieudienst. Meldingen kunnen gebeuren aan

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 B 50. Het meldpunt klachtenbehandeling is gesitueerd binnen de milieudienst. Meldingen kunnen gebeuren aan MILIEUJAARPROGRAMMA GEMEENTE HULSHOUT UITVOERINGSJAAR 2011 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Hoofdstuk Bijlage Aantal verwachte punten 1 INSTRUMENTARIUM 1.1 BASIS 1.1.1 GEMEENTELIJKE DIENSTEN Volgende

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2012. Gemeente Langemark Poelkapelle

Milieujaarprogramma 2012. Gemeente Langemark Poelkapelle Milieujaarprogramma 2012 Gemeente Langemark Poelkapelle 2 Algemeen... 6 1. Instrumentarium... 7 1.1. Basis... 7 1.1.1. Gemeentelijke diensten... 7 1.1.2. Handhaving... 8 1.1.3. MMIS... 8 1.1.4. Gemeentelijke

Nadere informatie

interne milieuzorg) aan CBS werden uitgevoerd worden gecommuniceerd binnen de -geïntegreerde uitvoering

interne milieuzorg) aan CBS werden uitgevoerd worden gecommuniceerd binnen de -geïntegreerde uitvoering Thema s Beschrijving Te ondernemen s 1 Thema Instrumentarium 1. Gemeentelijke diensten 1 1 1.1 Organisatie Bepaling van het minimum aantal Aftoetsen of de adviezen 2008/1 (Nota taken die in de SO moeten

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

Milieujaarprogramma Deerlijk 2011

Milieujaarprogramma Deerlijk 2011 Milieujaarprogramma Deerlijk 2011 MAART 2011 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Algemeen... 5 1 INSTRUMENTARIUM... 6 1.1 Basis... 6 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 6 1.1.1.1 Organisatie... 6 1.1.1.2 Personeel...

Nadere informatie

MJP 2011: RAPPORTERING UITGEVOERDE ACTIES 2010

MJP 2011: RAPPORTERING UITGEVOERDE ACTIES 2010 MJP 20: RAPPORTERING UITGEVOERDE ACTIES 200 ACTIES 200 Punten Bijlage(n). THEMA INSTRUMENTARIUM. Basisniveau SWO.. Gemeentelijke diensten: Aanstelling milieuambtenaar, uitbouw milieuloket, instellen centraal

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010 rapportering 2009 Gemeente Sint-Martens-Latem

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010 rapportering 2009 Gemeente Sint-Martens-Latem Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest Gemeenten 2008-2013 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010 rapportering 2009 Gemeente Sint-Martens-Latem CBS 01/03/2010

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2011

Ontwerp MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2011 Ontwerp MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2011 (incl. rapportering 2010) MJP 2011-1/96 Gemeente Schoten INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 INSTRUMENTARIUM... 6 1.1 Basis instrumentarium...6 1.1.1 Gemeentelijke diensten...6

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Bijlage Definities/Afkortingen Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 DEFINITIES Algemeen Milieu- en natuurvereniging Een milieu- en natuurvereniging is een vereniging die natuur en/of milieu als

Nadere informatie

Gemeente Heist-op-den-Berg MILIEUJAARPROGRAMMA 2009

Gemeente Heist-op-den-Berg MILIEUJAARPROGRAMMA 2009 Gemeente Heist-op-den-Berg MILIEUJAARPROGRAMMA 2009 23/03/2009 GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG OPPERVLAKTE : 8.645 ha AANTAL INWONERS : 39.605 (01/01/2009) ADRES GEMEENTEHUIS : : KERKPLEIN 17 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Nadere informatie

MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2013 (en rapportering over 2012)

MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2013 (en rapportering over 2012) MILIEUJAAR- PROGRAMMA 2013 (en rapportering over 2012) Unanieme goedkeuring door de gemeenteraad op 28 maart 2013 (na gunstig advies van de milieuraad van 18 maart 2013 en gunstig advies van de Raadscommissie

Nadere informatie

Door het ondertekenen van de overeenkomst verbindt de gemeente zich er ook toe de volgende beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren:

Door het ondertekenen van de overeenkomst verbindt de gemeente zich er ook toe de volgende beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren: Milieujaarprogramma 2009 Rapportering 2008 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 De gemeente Brecht heeft de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 ondertekend. Overeenkomstig de bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Milieuraad 25 april 2013

Milieuraad 25 april 2013 Milieuraad 25 april 2013 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, P. Moeseke, E. Van Erdeghem, W. Wuytack, C. Van Hese, R. Claessens, A. Van Osselaer, J. Rotthier, K. De Cock, G. De Keyser, H. Geerinck,

Nadere informatie

PROVINCIE WEST VLAANDEREN

PROVINCIE WEST VLAANDEREN PROVINCIE WEST VLAANDEREN STAD TORHOUT GEMEENTELIJK MILIEUJAARPROGRAMMA voor het jaar 2013 MILIEUDIENST TECHNISCHE DIENST 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 1. INSTRUMENTARIUM 1.1. Basis 1 1.1.1. Gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp Bijlagen Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Lijst met gebruikte afkortingen AEEA Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AMINAL Administratie voor Milieu-,

Nadere informatie

PROVINCIE WEST VLAANDEREN

PROVINCIE WEST VLAANDEREN PROVINCIE WEST VLAANDEREN STAD TORHOUT GEMEENTELIJK MILIEUJAARPROGRAMMA voor het jaar 2014 MILIEUDIENST TECHNISCHE DIENST INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 1. INSTRUMENTARIUM 1.1. Basis 1 1.1.1. Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Ranst. Milieujaarprogramma 2012. In het kader van de. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013

Gemeente Ranst. Milieujaarprogramma 2012. In het kader van de. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Gemeente Ranst Milieujaarprogramma 2012 In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Besproken en goedgekeurd op de Adviesraad voor Milieuraad en Natuur dd. 22/03/2012 Besproken en

Nadere informatie

Milieujaarprogramma. Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma. Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2009 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010 Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Algemeen infokader Oppervlakte: 8818 ha Aantal inwoners op 1 januari 2010: 71.812 Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Telefoonnummer

Nadere informatie

ACTIES 2011 punten bijlage(n)

ACTIES 2011 punten bijlage(n) MJP 2012: RAPPORTERING 2011 ACTIES 2011 punten bijlage(n) 1. THEMA: INSTRUMENTARIUM 1.1 BASIS 1.1.1 Gemeentelijke diensten Samenstelling milieudienst Daniël Jacobs - Milieuambtenaar niveau B 1 VTE Katleen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarrapportering 2010 Auteur: Brecht Looman Functie: milieuambtenaar Versie: draft 1 Inhoud 1 INSTRUMENTARIUM... 4 1.1 Basis... 4 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 4 1.1.2

Nadere informatie

Clusterfiches SO fase 2 : 2005-2007. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004.

Clusterfiches SO fase 2 : 2005-2007. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004. Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN Clusterfiches

Nadere informatie

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Bestek aankoop MVV 1. Personenwagen en lichte vrachtwagen Technische

Nadere informatie

Vooraf. 0. Algemene Informatie

Vooraf. 0. Algemene Informatie Vooraf Zoals in het vorig MJP wordt de hoeveelheid aan (papieren) bijlagen drastisch beperkt en tot bijna nul herleid; ze worden zoveel als mogelijk digitaal toegevoegd ( Digitale Bijlage ) of via links

Nadere informatie

MILIEU JAARPROGRAMMA 2011

MILIEU JAARPROGRAMMA 2011 MILIEU JAARPROGRAMMA 2011 GEMEENTEBESTUUR AALTER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DIENST MILIEU EN STEDENBOUW 1/63 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1. Instrumentarium... 4 1.1. Basis... 4 1.1.1. Gemeentelijke

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN 2009-2013 Gemeentelijk milieubeleidsplan 2009-2013 Pagina 1 Inhoud Inleiding 3 Intergemeentelijke samenwerking 5 Informatiebeleid

Nadere informatie

Gemeente Ranst. Milieujaarprogramma 2014. In het kader van de. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013

Gemeente Ranst. Milieujaarprogramma 2014. In het kader van de. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Gemeente Ranst Milieujaarprogramma 2014 In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Besproken en goedgekeurd op de Adviesraad voor Milieu en Natuur dd. 17/03/2014 Besproken en goedgekeurd

Nadere informatie

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Gitta Horemans, Mieke Grillet, Sarah Geldof en Frieda Stroobans

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Gitta Horemans, Mieke Grillet, Sarah Geldof en Frieda Stroobans COLOFON Opdrachthouder: Uitvoerders: Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Gitta Horemans, Mieke Grillet, Sarah Geldof en Frieda Stroobans Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Kortenberg De

Nadere informatie

STEDELIJK MILIEU JAARPROGRAMMA 2010 RAPPORTAGE 2009

STEDELIJK MILIEU JAARPROGRAMMA 2010 RAPPORTAGE 2009 STADBESTUUR 8620 NIEUWPOORT TD Cel Milieu e-mail: milieu@nieuwpoort.be Tel. 058 22 44 51 Fax 058 22 44 55 STEDELIJK MILIEU JAARPROGRAMMA 2010 RAPPORTAGE 2009 (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Gemeentebestuur Zomergem

Gemeentebestuur Zomergem Gemeentebestuur Zomergem Hoofdstuk: 1. Instrumentarium Voorwoord In 2010 ging Zomergem door op de ingeslagen weg op het vlak van milieubeleid. De personeelswissel op de milieudienst eind augustus verliep

Nadere informatie

Berekeningsmodel milieuverantwoord productgebruik op Sofie Poelmans Team Lokale besturen OVAM

Berekeningsmodel milieuverantwoord productgebruik op  Sofie Poelmans Team Lokale besturen OVAM Berekeningsmodel milieuverantwoord productgebruik op www.ovam.be/producttest Team Lokale besturen OVAM Wat is de Producttest? = berekeningsmodel in de vorm van een softwaretoepassing, waarmee een organisatie

Nadere informatie

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Inleiding OVAM staat sinds 1981 in voor de uitvoering van het afvalstoffenbeleid; aangevuld in 1995

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 INHOUD Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 1) Algemene beginselen 2) Duur van de overeenkomst, opbouw en ondertekeningsmogelijkheden 3) Rapportering over planning

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2013

Milieujaarprogramma 2013 Milieujaarprogramma 2013 Gemeentebestuur Wuustwezel Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel 1 INHOUDPGAVE INHOUDPGAVE... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 4 INLEIDING... 5... 6 1. Instrumentarium... 7 1.1 BASIS... 8 1.1.1

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle w Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 maart 2008 verslag Aanwezig: Marnix DESIMPEL (Voorzitter Velt Westland), Ivan D HERCK (ABVV), Sofie BUTAYE (De Bron vzw), Carlos VAN MOEFFAERT (individueel

Nadere informatie

3.1.1 Milieuverantwoord productgebruik

3.1.1 Milieuverantwoord productgebruik 3.1.1 Milieuverantwoord productgebruik Wat is milieuverantwoord gebruik van producten? Milieuverantwoord gebruik van producten is het efficiënt inzetten van producten en een keuze voor producten en/of

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA 2013 RAPPORTERING 2012

MILIEUJAARPROGRAMMA 2013 RAPPORTERING 2012 A V E L G E M MILIEUJAARPROGRAMMA 2013 RAPPORTERING 2012 Gemeente Avelgem Kortrijkstraat 8 B-8580 Avelgem T 056 65 30 30 F 056 65 30 39 www.avelgem.be rek nr BE71 0910 0020 7769 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Dames en heren, Beste aanwezigen, Vandaag voelen we niet

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

HAMME MILIEUBAROMETER 2013

HAMME MILIEUBAROMETER 2013 HAMME MILIEUBAROMETER 2013 1 Algemene informatie We moeten bewust omgaan met het milieu. Daar zijn we intussen allemaal wel van overtuigd. Er gebeurt dan ook al heel wat om het milieu waar mogelijk te

Nadere informatie

Stad Menen Milieubeleidsplan 2010-2013 ontwerp

Stad Menen Milieubeleidsplan 2010-2013 ontwerp Stad Menen Milieubeleidsplan 2010-2013 ontwerp STAD MENEN MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 ALGEMEEN KADER 7 I. Milieubeleid en wettelijk kader 7 I.1 Milieubeleid 7 I.2 Wettelijk

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2013

Milieujaarprogramma 2013 Milieujaarprogramma Rapportering 2012 Inhoud 1. Instrumentarium... 1 1.1. Gemeentelijke diensten en duurzaamheidsambtenaar... 1 1.2. Handhaving... 3 1.3. MMIS... 5 1.4. Gemeentelijke adviesraad voor milieu

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2012 (rapportering 2011) Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Overheid Gemeente Brecht

Milieujaarprogramma 2012 (rapportering 2011) Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Overheid Gemeente Brecht Milieujaarprogramma 2012 (rapportering 2011) Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Vlaamse Overheid Gemeente Brecht Inhoudstafel Milieujaarprogramma 2012 rapportering 2011... 1 Inleiding... 4 1 INSTRUMENTARIUM...

Nadere informatie

AFKORTINGEN Afgedankte elektrische en elektronische apparaten Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen Afdeling natuur & bos Bond Beter

AFKORTINGEN Afgedankte elektrische en elektronische apparaten Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen Afdeling natuur & bos Bond Beter AFKORTINGEN AEEA AGIV ANB BBL CSA DIFTAR DO DULO EG EPC FSC GAS GEN GENO GFT GGO GNOP GRIS GRS IBA ICT IE IGO IVON KGA KMO KWZI LOGO MAR MAT MBP MINA MKROS MMIS MMK NGO NMBS OVAM PMD PRS REG RWA RWZI STOP

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Actualisatie Milieubeleidsplan voor beleidsperiode

Actualisatie Milieubeleidsplan voor beleidsperiode Actualisatie Milieubeleidsplan 2005-2009 voor beleidsperiode 2010-2013 Omdat het hier over een actualisatie gaat, wordt er vanuit gegaan dat het Milieubeleidsplan blijft wat het is, tenzij dat anders wordt

Nadere informatie

Milieujaarprogramma Deerlijk 2010

Milieujaarprogramma Deerlijk 2010 Milieujaarprogramma Deerlijk 2010 MAART 2010 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Algemeen... 5 1 INSTRUMENTARIUM... 6 1.1 Basis... 6 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 6 1.1.1.1 Organisatie... 6 1.1.1.2 Personeel...

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO MILIEUJAARPROGRAMMA 9. BODEM MJP Hoofdstuk 9 9 BODEM 9.1 Basis 9.1.1 9.1 Inschakelen erkend bodemsaneringsdeskundige 9.1.2 9.2 Vergunningen tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP) obv code van goede praktijk

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: 75 162 (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma KUURNE dienstjaar 2010 MILIEUJAARPROGRAMMA

Gemeentelijk Milieujaarprogramma KUURNE dienstjaar 2010 MILIEUJAARPROGRAMMA HET GEMEENTELIJK MILIEUJAARPROGRAMMA 2010 redactie Milieudienst: januari-maart 2010 advies milieuraad 15/03/2010 (ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 : gemeenteraad 07/04/2008) (ondertekenen

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008

MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 1 INHOUDSTAFEL Instrumentarium... 8 Inleiding Actie I.1: Ambtelijk overlegorgaan en integratie Actie I.2: Opstellen van een milieubarometer Vaste stoffen... 12 Afvalpreventie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL DAT SELECTIEF WORDT INGEZAMELD

GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL DAT SELECTIEF WORDT INGEZAMELD Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokale beleid Gemeentelijke beleidsdoelstelling GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Inhoud Waarom selectief slopen en ontmantelen? 3 Doordacht materialenbeleid 4 Ketenbeheer in de bouw 7 Handhaving 9 Documenten 10 Voor meer informatie 11.2

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL MILIEUJAARPROGRAMMA 2008 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL ALGEMENE GEGEVENS...6 1. INSTRUMENTARIUM...7 1.1 BELEIDSINSTRUMENTEN... 8 1.1.1 / Milieujaarprogramma...8

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2013 AS

Milieujaarprogramma 2013 AS Milieujaarprogramma 2013 AS Rapportering 2012 Inleiding De gemeente As heeft in 2008 beslist in te tekenen op de samenwerkingsovereenkomst 2008 2013 op onderscheidingsniveau met het Vlaams Gewest. Sinds

Nadere informatie

GEMEENTELIJK MILIEUJAARPROGRAMMA VAN DE GEMEENTE KONTICH

GEMEENTELIJK MILIEUJAARPROGRAMMA VAN DE GEMEENTE KONTICH GEMEENTELIJK MILIEUJAARPROGRAMMA VAN DE GEMEENTE KONTICH 2013 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS : postcode : 2550 gemeente: Kontich aantal inwoners (31/12/2012): 20.867 oppervlakte: 2.376 ha correspondentieadres

Nadere informatie

OPMERKINGEN, VRAGEN EN ADVIES VAN DE MILIEURAAD BEVEREN

OPMERKINGEN, VRAGEN EN ADVIES VAN DE MILIEURAAD BEVEREN OPMERKINGEN, VRAGEN EN ADVIES VAN DE MILIEURAAD BEVEREN MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET GEVOERDE MILIEU- EN NATUURBELEID IN 2010 EN DE PLANNING VOOR 2011 (EN LATER) VAN DE GEMEENTE BEVEREN Advies

Nadere informatie

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands Gunther Van Broeck Annemie Wynands Contracttekst SO Art. 1.1 Analyseren en rapporteren van hinderklachten Jaarlijks analyseert de gemeente de geregistreerde hinderklachten. Indien zij de hinderklachten

Nadere informatie

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254 Naam Indicator Info over Bron grootheid 2011 2010 INTERN Beleid Score interne Eigen diensten: milieuzorg stappenplan interne milieuzorg aantal subsidiedossiers voor lokale overheid bij eandis Stand van

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA ARDOOIE 2010 (Evaluatie 2009) Gemeentebestuur Ardooie

MILIEUJAARPROGRAMMA ARDOOIE 2010 (Evaluatie 2009) Gemeentebestuur Ardooie MILIEUJAARPROGRAMMA ARDOOIE 2010 (Evaluatie 2009) Gemeentebestuur Ardooie Inhoudsopgave 1. Thema Instrumentarium... 4 1.1 Doelstellingen... 5 1.2 Basis... 5 Art. 1 Gemeentelijke diensten... 5 Art. 1.1

Nadere informatie

Gemeentelijk MilieuJaarProgramma 2008

Gemeentelijk MilieuJaarProgramma 2008 Gemeente Wetteren Gemeentelijk MilieuJaarProgramma 2008 Gemeente Wetteren Milieujaarprogramma 2008 2 Oppervlakte gemeente: 3665 ha Aantal inwoners: 23.299 inw. (op 1/1/2007) Adres gemeentehuis: Markt 1,

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2010-2014

Milieubeleidsplan 2010-2014 Milieubeleidsplan 2010-2014 In samenwerking met: INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Inleiding 3 1.1 Juridisch kader van het gemeentelijk milieubeleidsplan 3 1.2 Opmaak van het milieubeleidsplan 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo Milieubeleidsplan 2011-2015 Tremelo COLOFON Opdrachthouder: Uitvoerders: Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Frieda Stroobans Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1

Nadere informatie