Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling"

Transcriptie

1 Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

2 STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne Stadssecretaris: Dhr. G. Hillaert Schepen Leefmilieu: Dhr. B. Herrewyn Stadhuis Grote Markt Kortrijk

3 1 INSTRUMENTARIUM 1.1 Basis Gemeentelijke diensten Organisatie De directie leefmilieu wordt zo georganiseerd dat een geïntegreerd beleid mogelijk wordt, zodat milieuproblemen steeds in hun context, en zoveel mogelijk aan de bron worden aangepakt. Bovendien wordt gestreefd naar een laagdrempelig aanspreekpunt en een efficiënte dienstverlening voor de bevolking. Er wordt ook werk gemaakt van de integratie van duurzaamheid in de stadsorganisatie. Voorbeelden van samenwerking en overleg: Integratie met directie Facility: - duurzame investeringen in gebouwen, informeel overleg en aanbrengen voorstellen. - energieboekhouding - de energiecel met als taak het heropmaken van het energiemasterplan en het reactiveren van de energiethema s bij gebouwenverantwoordelijken en bij interne milieuzorg. - kleine sensibiliserende acties, ecodriving project. Integratie met directie jeugd: inrichten van speelpleintjes in duurzame materialen: hout, gerecycleerd kunststof. Integratie in school in de stad: alle charters samen werden duurzaamheidscharter, ook voor het charter in de maak (cultuur) wordt de integratie overlegd. Integratie met gebiedswerking: trage wegen/bouwblokrenovatie/heraanleg wijkgroen en parken. Integratie met directie welzijn: stedenband, Fair Trade gemeente. Integratie met evenementen en cultuur: Dag van het Park, Big Jump, kindertekeningen, Integratie met infrastructuur: heraanleg wegen: milieu en groenaspecten/individuele waterzuivering subsidies, deelname van coördinator leefmilieu of duurzaamheidsambtenaar aan de GBC. Integratie met mobiliteit: afronden nieuw mobiliteitsplan, deelname aan stuurgroepen werkgroepen, verbreding = Integratie van milieuthema in nieuw mobiliteitsplan. Samenwerking bij sensibiliserende acties: dag van de trage weg, week van de mobiliteit. Integratie stadsplanning en ontwikkeling Betrokkenheid bij nieuwe verkavelingen: vb duurzame wijk Peperstraat. Beleid rond subsidiereglementen duurzaam wonen Samenwerking woonwinkel (planadviezen/energiescans) FRGE Integratie met personeelsdienst Communicatie met alle personeelsleden. Acties voor personeel oa: dikke-truiendag, bio-ontbijt, donderdag veggiedag. Formele overlegplatformen mbt integratie van duurzaamheid Doelgroep intern: werkgroep interne milieuzorg, energiecel. Doelgroep scholen: Overleg school in de stad, werkgroep overleg duurzaamheidcharter. Doelgroep alle inwoners: overleg uit in Kortrijk, stadskrant, communicatoren netwerk. 3

4 Personeel Directie leefmilieu Coördinator leefmilieu Team projecten Natuur Ontwerp/bebloeming Duurzaamheid Yves Baptiste Luc Vandeghinste Els Clarysse Rudi Geerardyn Lieven Vandeputte Gerda Flo Liesbeth Vanderschaeve Beleid Doelgroepen Team beheer en exploitatie Karel Dendooven Cel begraafplaatsen, containerparken, groenaanleg Cel net tot en met, afvalophaling, logistiek Team burgergerichte dienstverlening Groen meldpunt rap en rein Aanspreekpunten voor Lode Valcke Mia Vanden Bergh Ann Dendievel Doris Verlinde Mabel Lepere Milieuambtenaar Vlarem deskundige Milieudeskundige Directie Aankopen Energie verantwoordelijke Mobiliteit Infrastructuur Facility Sofie Eggermont/ Sebastien Lefèbvre Heidi Debels/ Isabel Coussement Johan Vermandere/ Eline Pyck Stadsplanningontwikkeling en Peter Tanghe (duurzaam bouwen en verbouwen, woonwinkel, stedenbouwkundige verordening) Ann Ghesquière (premies) Ciska Vereecke: uitbouw woonwinkel Centraal meldpunt voor milieuklachten De loketfunctie van het meldpunt is volledig operationeel. Meldingen worden gecentraliseerd opgenomen, verwerkt in het uniek softwaresysteem en juist doorverwezen. Sinds 4 januari 2010 werd één centraal meldpuntnummer geactiveerd werd het aanspreekpunt voor alle inwoners van de stad. Een melding doen kan via een webformulier op de website van de stad, via een mail, telefonisch of door langs te komen op het stadhuis of langs een van de dienstengebouwen van de stad (gemeentehuizen, OC s). Het meldpunt is telefonisch en fysiek te bereiken tijdens de kantooruren en openingsuren van de diensten. Tijdens het weekend en s nachts wordt voor dringende meldingen beroep gedaan op de milieupolitie Mifin ( of ; Els Laverge ) ook via mail te 4

5 bereiken: De meldingen en klachten worden geregistreerd en er wordt jaarlijks over gerapporteerd. Als bijlage IN_01: jaarverslag met meldingen voor leefmilieu ingedeeld volgens categorie Overleg diensten Maandelijks (laatste woensdag van de maand) wordt overleg gepleegd tussen Mifin en stadsdiensten (Lode Valcke, Mia Van Den Bergh, Els Laverge en Dirk Vandemeulebrouck) Bespreking van klachten die gezamenlijk opgevolgd worden, overlopen van binnengekomen meldingen/klachten en afspraken over opvolging (wie doet wat), stand van zaken opgevolgde klachten. Afmelden, bespreken voorgestelde oplossingen Handhaving MMIS Personeel Vlarem bekwaamheidsbewijs: Mia Van Den Bergh voor de stad, Els Laverge voor de politiezone Vlas Proactieve en reactieve controles klasse 2 en 3. Voor elke nieuwe vergunningsaanvraag of aanpassing van de milieuvergunning bij klasse 2 bedrijven wordt een plaatsbezoek uitgevoerd. Bij een melding wordt ofwel een plaatsbezoek uitgevoerd of wordt proactief een overleg georganiseerd op het stadhuis. De agenda van de plaatsbezoeken is ter beschikking. Bijlage IN_02 en bijlage IN_03, plaatsbezoeken door politie Logistieke ondersteuning toezichthouders de toezichthouders hebben beschikking over auto, telefoon, geluidsmeter (MIFIN), geurdetectie (brandweer) SO met politiezone De stad heeft een algemene overeenkomst met de politiezone vlas, een formeel maandelijks overleg met de dienst. De beide diensten hebben een persoon met Vlarem bekwaamheidsbewijs, dus kunnen beide zelfstandig optreden Internetverbinding Alle betrokken personeelsleden (bedieners van Meldpunt, Vlaremdeskundigen, politiemedewerkers, baliemedewerkers) hebben toegang tot internet Gegevensinvoer databanken De stedelijke gegevens over milieuklachten worden opgenomen in de centrale databank: TOPdesk Application server. De meldingen die bij de politie binnenkomen zijn opgenomen in de centrale databank van de politie Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Als bijlage IN_04 wordt het jaarverslag van de minaraad toegevoegd. De samenwerking met andere adviesraden wordt vanuit de minaraad zelf aangestuurd Gemeentelijk milieubeleid Kortrijk heeft een Milieubeleidsplan. (zie 1.2.2), gepubliceerd op de website van de stad 1.2 Onderscheidingsniveau Duurzaamheidsambtenaar De duurzaamheidsambtenaren zijn voltijds werkzaam met een contract van onbepaalde duur (Gerda Flo sinds januari 2003, Liesbeth Vanderschaeve sinds juni 2007). Contracten zijn niet gewijzigd sinds vorig jaar. 5

6 1.2.2 Milieubeleidsplan Het milieubeleidsplan werd in de GR van juli 2008 goedgekeurd en is terug te vinden op de website van de stad Milieubarometer De bestaande milieubarometer werd verder aangevuld. Naast deze barometer wordt door leefmilieu maandelijks kengetallen genoteerd en wordt op twee of driejaarlijkse basis een woonmonitor en een omgevingsanalyse van de stad gemaakt. We streven naar een meer eenvormige barometer van onze stad, waar leefmilieu, uitgebreid met leefbaarheid en wonen in kaart gebracht worden. Als bijlage IN_05 wordt de aangevulde milieubarometer, en de interpretatie van de resultaten, toegevoegd MMIS Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur De minaraad kwam dit jaar 4 keer samen. De vrouwen blijven ondervertegenwoordigd, maar aangezien we nog steeds van mening zijn dat de motivatie van een geïnteresseerde in de minaraad belangrijker is dan zijn geslacht vragen we voor dit criterium een gemotiveerde uitzondering. Er werd één open minaraad gehouden, verslag daarover werd opgenomen in de bijlage IN_04, het jaarverslag van de minaraad Handhaving 1.3 Projecten MiNa-werkers De minawerkers worden ingezet voor specifieke natuur-taken die opgenomen werden in het takenpakket van de stad. Er werden 5 VTE tewerkgesteld. Het jaarverslag van de minawerkers wordt toegevoegd als bijlage IN_06. Opnieuw werden 5 VTE aan minawerkers aangevraagd. Inhoudelijk werd deze hoeveelheid goedgekeurd, maar er werden slechts 3,3 VTE goedgekeurd. Ondanks deze lagere subsidie stelde de stad toch 5 VTE tewerk via een invoegbedrijf (sociale economie). De rapportering betreft 5,4 VTE. 6

7 2 AFVAL: Kortrijk rapporteert over het thema afval via de bijlage bij afvalstoffenenquête. Er werden echter verschillende sensibiliseringsacties uitgevoerd passief en actief rond correct sorteren en zwerfvuil, waarover niet kan gerapporteerd worden in het sjabloon van de afvalstoffenenquête. Concreet gaat het over: een actie voor inzameling van gebruikte oliën, correct sorteren van PMD, zwerfvuil achterlaten bij de glasbollen, groenafval en de nieuwe brengmethode naar inzamelpunten. Nieuwe fracties in het milieustraatje (zie project IMOG). Bovendien is het niet mogelijk om in de bijlage de punten voor het behalen van de doelstelling voor restafval te claimen. Vandaar dat hier nog wel in het MJP Kortrijk wordt over gerapporteerd. 2.2 Onderscheidingsniveau Doelstellingen mbt restafval De doelstelling mbt restafval werd in 2012 opnieuw gehaald. We produceerden ongeveer 143,7kg restafval per inwoner, een stagnatie in vergelijking met 2011 (144 kg). Zie afvalstoffenenquête voor exact cijfer. Aangezien de grenswaarde van 150kg/inwoner niet overschreden wordt, rapporteren we over deze actie in het onderscheidingsniveau en vragen we zoals vooropgesteld door het Gewest de 3 punten die in het onderscheidingsniveau worden toegekend voor dit resultaat. De acties ondernomen om het restafvalcijfer laag te houden werden verder uitgeschreven in de rapportering aan de OVAM. Hier moet onder andere zeker het proefproject voor tweewekelijkse ophaling in een zeer stedelijke deelgemeente van Kortrijk (deel van Bissegem) vermeld worden. Hier wordt met sensibiliserende, stimulerende en compenserende maatregelen gewerkt aan een vermindering van het huisvuil en een draagvlak voor tweewekelijkse ophaling. 2.3 Projecten 7

8 3 MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 3.1 Basis MVP binnen gemeentelijke diensten Duurzaam geëxploiteerd hout In bestekken opgenomen: FSC gelabeld hout, met vraag naar chain of custody certificaat. Voorbeeld: Aankoop houten zitbankenstandaard met FSC label, in natuurgebieden: grenen zitbanken met FSC label. Ook palen en bouwmaterialen voor aanleg avontuurlijk speeldomein de Warande, Bissegem OC: heraanleg terras in hout. Bestekken en geattesteerde facturen ter beschikking. Gekeurd breekpuin Het secundair breekpuin dat wordt gebruikt heeft het COPRO-label. Alle bestekken worden volgens de richtlijnen van type-bestek 250 opgemaakt, waarin dit COPRO label geëist wordt. De vrachtbrieven voor alle aanvoer bij wegeniswerken bevatten het certificaat. Deze worden ter beschikking gehouden Passieve sensibilisatie - Stadskranten: Jong en fris, groen en gezond juni compostmaand (compost), Voedselteams (lokale voeding) en Ecotuinteams (ecologisch -pesticidenvrij- tuinieren, juni 2012 p4. Deze artikelen zijn in te laden via - Website: Duurzame aankopen: Herbruikbare bekers: Voedselteams: Aankondiging van 2 infoavonden. 3.2 Onderscheidingsniveau Acties mbt MVP binnen gemeentelijke diensten a) Gebruik compost (Vlaco) Vlaco gelabelde compost wordt gevraagd voor alle aannemingswerken waar aanplant gebeurt. Voorbeeld: Heraanleg wijkgroen ter Doenaert, fase 2 Bestek en attesten ter beschikking. Voorbeeld: Heraanleg gebroeders van Raemdonckpark (in opstart, bestek ter beschikking) b) Gebruik milieuverantwoorde kantoormaterialen Er wordt geen recyclagepapier meer aangekocht. De reden is dat het duurder is. Wel wordt nu papier aangekocht met het EU Eco label. Algemeen blijft er een daling van de hoeveelheid aangekocht papier, er wordt veel minder geprint. c) Gebruik milieuverantwoorde materialen uit gerecycleerde kunststoffen In 2012: aankoop en plaatsen van zitbanken in gerecycleerde kunststoffen op vandalisme-gevoelige locaties, vb. langs de Leie, jaagpad t.h.v. Neerbeekpad. d) Gebruik milieuverantwoorde cateringproducten - Gebruik van glazen en duurzaam servies i.p.v. wegwerpbekers. - Geen wegwerpkoffielepels - Kraantjeswater in glazen kannen ingevoerd binnen de gemeentelijke diensten, ook voor vergaderingen met externen. - FT fruitsap in glazen flessen (van 1l) Werkgroep Interne Milieuzorg Deze actieve werkgroep onderneemt jaarlijks verschillende sensibiliseringsacties met betrekking tot 8

9 milieuverantwoorde producten. Voorbeelden: - Bio-lunch voor personeelsleden (donderdag 7 juni 2012), 94 deelnemers proefden van een milieuverantwoorde en duurzame lunch. - Tutti frutti: een stuk biologisch fruit tijdens de bioweek, een stuk fruit uit eerlijke handel tijdens de week van de fair-trade Acties mbt MVP bij burgers Actieve sensibilisatie a) Compost - TuinXpo: stand Imog over thuiscomposteren met de Kortrijkse compostmeesters. b) Seizoensgroenten -fruit - Leilekkerland: project buurttuinieren van Velt (telen van seizoensgroenten en fruit) op de Budatip, met financiële ondersteuning van de stad. c) Biologische producten en duurzame voeding - 2 Kortrijkse Voedselteam zijn actief, de website van Kortrijk informeert de inwoners over Voedselteams + oproep om zich aan te sluiten bij een Voedselteam. Promotie via stadskrant juni, p Projecten 9

10 4 WATER 4.1 Basis Pesticidenreductie Het reductieprogramma wordt verder gevolgd en de vooropgestelde datum voor nulgebruik is gebleven op Er werd in 2008 een weed-it in gebruik genomen, waardoor voor éénzelfde oppervlakte sproeien een kleinere hoeveelheid actieve stof nodig is. De actieve stof gebruikt in 2010 werd gereduceerd tot (vooral bestaande uit glyfosaat). De sproeistoffeninventaris werd opnieuw ingegeven in de digitale inventaris van het Vlaams gewest. Sinds juli 2009 werd geen actieve stof meer gebruikt, behalve op de type 3 oppervlakken, waar omvorming nodig zal zijn om tot sproeistofvrij onderhoud te komen. Bij heraanleg van wijkgroen en van omgeving rond openbare gebouwen wordt steeds volgens de voorwaarden van de pesticidentoets gewerkt. Zo werd bij de officiële opening van de omgevingsaanleg rond buurthuis Rollegem ook gesensibiliseerd over de reductie van pesticidengebruik. Op verschillende werken aan openbaar domein werd de pesticidentoets uitgevoerd en opgevolgd. In opvolging: 1. Test met stropellets: Op drie locaties (in totaal voor 200m²) werd de pas geplante beplantingen afgedekt met een laag van 5 cm strokorrels of Stro Pellets. Door vocht, regen, neemt het volume van 5 cm toe tot een dikke laag van 15 cm. Hierdoor komt het onkruid niet meer op en kunnen hakbeurten van onkruid uitgeschakeld worden. De resultaten van deze test zijn positief: het onkruid bleef inderdaad binnen de perken en de laag pellets nam voldoende volume aan. De investering om grote oppervlakten zo te onderhouden houdt ons vooralsnog wat tegen. Uitgevoerd: 1. Heraanleg wijkgroen ter Doenaert, Fase 2 in uitvoering: oppervlakte: gazon: 2360m²; beplantingsmassieven: 4750m²; verhardingen: waterdoorlatend (kunststofgras): 665m²; weinig water doorlatend (paden in betontegels): 1465m². 2. Begraafplaats sint Jan omgevingsaanleg dienstgebouw en dolomietpaden aan ingangscomplex. Beplanten van plantvakken met hoge dichtheden Gepland: Test met vlaspellets Sinds eind 2011 loopt een aanbesteding van kleine werkjes op afroep die ervoor moeten zorgen dat het pesticidenvrij beheren van openbaar domein minder arbeidsintensief wordt. (Dichten van voegen, verplaatsen van palen, plaatsen van maaitegels.) In 2012 werd opnieuw een budget voorzien deze werken, bestek en facturen ter beschikking. 10

11 Risico-evaluatie Voor alle gebruikte producten werd de risicoanalyse opgemaakt en de infofiches (gevarenindicatoren) worden samen met de producten zelf bewaard. De website zonderisgezonder werd steeds gebruikt voor de toetsing van de gebruikte producten aan de gedoogde producten voor een bepaalde toepassing, via Pocer index. Enkele literl round-up wordt nu nog gebruikt. Chikara werd uit de lijst met gebruikte producten geweerd en Sylvanet werd wel terug gebruikt. De grootste consumptie van gif betrof, zoals elk jaar de bestrijding van ongedierte (rat) en wespen. In de inventaris werden zowel de op openbaar domein gebruikte hoeveelheden als de hoeveelheden door de stad aan particulieren verkocht opgenomen. Voor wespen zijn de hoeveelheden verdelgingsmiddel opgenomen die de brandweer inzet zowel op openbaar domein als bij particulieren. 11

12 Pesticidentoets Werd in 2009 ingevoerd, volgens gewijzigd decreet van dec De pesticidentoets werd besproken en uitgelegd via verschillende infosessies georganiseerd door VMM én intern, zodat alle ontwerpers en alle technische medewerkers de mogelijkheid hadden om een infosessie te volgen. Er zijn echter nogal wat vragen gerezen over de toepassing van de pesticidentoets door private verkavelaars, bouwmaatschappijen die zelf infrastructuur moeten aanleggen en deze dan op termijn overdragen aan de stad. Ook voor ontwerpers die in opdracht van de stad werken is het niet duidelijk of zij moeten voldoen aan de pesticidentoets. In 2012 werd aan de aannemers die voor de stad werken bij gunning een pesticidentoets overgemaakt, Passieve sensibilisatie mbt rationeel watergebruik en/of bestrijdingsmiddelen Stadskranten: - Proper water Big Jump en pesticiden, juli/aug p19 Deze artikels zijn in te laden via Website: - Hemelwater en informatie over subsidie hemelwaterput: - Info subsidie hemelwaterput in de Stadsinfo, bedeeld aan alle gezinnen. De Stadsinfo kan ook ingeladen worden via - Folder Zuiver water ter beschikking balie Leefmilieu en balie Infrastructuur en Mobiliteit. Website: - Premie van de stad voor het afkoppelen van regenwater. Bijlage WA_ Onderscheidingsniveau Het beleid is vastgelegd in de deelbekkenbeheerplannen. Voor het thema Water worden daarom geen acties voorzien. 4.3 Projecten Hemelwaterinstallaties De subsidie voor plaatsen en in gebruik nemen van een hemelwaterput, werd in 2009 aangepast. Goedkeuring gemeenteraad 12/01/2009. Als bijlage WA_02 de dossiers met aanvragen en goedkeuringen voor een subsidie hemelwaterput Integraal waterbeheer 12

13 5 HINDER 5.1 Basis Digitaal opvolgen van milieuklachten Eigen digitaal opvolgingssysteem TOPdesk Application server. Als bijlage HI_01 een overzicht van de aangemelde en opgevolgde meldingen in verband met hinder door bedrijven. (zie ook instrumentarium voor volledig overzicht van meldingen en klachten) Passieve sensibilisatie Stadskranten: Bekommerd om de aarde? Doof even het licht. Earth Hour, maart p17 Stook slim over sluikstoken/luchtkwaliteit, juni p5 Nacht van de Duisternis over lichthinder, okt p7 Website stad Kortrijk: Sluikstoken Lawaaihinder Lichthinder beperken 5.2 Onderscheidingsniveau Doorlichting hinderklachten Analyseren en rapporteren van hinderklachten Via eigen systeem Bijlage HI_ Analyse van de opvolging van hinderklachten Via eigen systeem Bijlage HI_ Beleidskader geluidshinder Opstellen geluidshinderreglement Opleiding geluid meten en beoordelen Merijn Dhont, (Jeugddienst) volgde opleiding over de nieuwe geluidsnormen (datum: 10 december, organisatie: Provincie West-Vlaanderen. Bewijs van deelname werd ter beschikking van Caplo gesteld door de provincie. Bijlage HI_03. Els Laverge, PZVlas volgde infosessies over nieuwe geluidsnormen en omgaan met geluidshinder Beleidskader geurhinder Opstellen lichthinderreglement Actieve sensibilisatie 13

14 Nacht van de Duisternis op 20 oktober 2012 De Stad Kortrijk neemt deel aan deze Nacht van de Duisternis, verschillende directies werken constructief samen. Het initiatief van de directie Leefmilieu wordt ondersteund door Gebiedswerking en Evenementen. Ook de verenigingen Natuurpunt afd. Kortrijk en twee amateur-astronomen steunen de Kortrijkse Nacht van de Duisternis. Activiteit in Kooigem Om 19u30 en om 20u start een wandeling aan het Kastanjehuis in Kooigem. De begeleiding gebeurt door natuurgidsen van Natuurpunt afd. Kortrijk. Door het regenweer werd de sterrenkijkplaats niet ingericht. Achteraf krijgen alle deelnemers een gratis drankje aangeboden. Aantal deelnemers: +/- 40. Communicatie - UIT in Kortrijk - Website - Ledwall - Affiches en flyers Communicatiemateriaal ter beschikking Handhavingsbeleid rond hinder niet gerelateerd aan als hinderlijk ingedeelde inrichtingen Opstellen en bijhouden hinderinventaris 5.3 Projecten 14

15 6 ENERGIE 6.1 Basis Elektronisch opvolgsysteem voor bouwaanvragen De energieprestatiedatabank wordt gevoed door de directie Stadsplanning en Ontwikkeling voor alle bouwaanvragen die ingediend worden en volgens de criteria een EPB moeten indienen. Gegevens beschikbaar binnen het VEA Uitvoeren energieboekhouding Een gedetailleerde energieboekhouding is ter beschikking via de web-based tool voor opvolgen van energieverbruik (Siemens). Enkele grote gebouwen worden zo via continue datalogging opgevolgd, terwijl voor alle andere gebouwen de tellerstanden worden ingegeven door de gebouwverantwoordelijken. EMC = energy monitoring en controlling solution Passieve sensibilisatie Website met uitleg over planadvies, EPC regelgeving, uitnodiging tot deelname aan bouwteams, geeft uitleg over de samenaankoop georganiseerd door de provincie geeft info over de FRGE lening. De stad neemt voor de doelgroep de intrest op zich. 15

16 Folder voor planadvies wordt meegegeven aan iedereen die uitleg omtrent verbouwen of bouwvergunning. Stadskrant Massale interesse voor samenaankoop groene stroom, jan 2012 p18 Bekommerd om de aarde? Doof even het licht. Earth hour, maart 2012, p17 Stel energiebesparende werken niet uit - FRGE, april 2012 p17 Gas-Elektriciteit: durf vergelijken, sept p7 Energiezuinige monumentverlichting, let op jouw energiefactuur, nacht van de Duisternis energie en lichthinder, okt p7 Groepsaankoop groene stroom/ nov p18 De energiejacht is open, dec p10 Communicatiemateriaal ter beschikking. 6.2 Onderscheidingsniveau Uitbreiding energieboekhouding naar andere entiteiten (EMC). De energieboekhouding staat nu op punt voor alle gebouwen in de stad. Via de EMC web-based software is het opvolgen en rapporteren over energieverbruik zeer eenvoudig geworden. ( zie ook punt 6.1.2) Energieprestatiecertificaten voor gebouwen die niet onder energieprestatieregelgeving vallen Actieve sensibilisatie Hernieuwbare energie - Kinderen/jongeren: NUON pakket natuurlijk energie, 2 maal door een school geleend. Energiemeters te lenen voor scholen, 7 maal 4 energiemeters uitgeleend in Ondersteuning samenaankoop groene stroom: Geven van info-avonden voor samenaankoop 2011 (één in dec 2011, 3 andere in januari 2012). Organiseren van een loket voor inschrijvingen op papier van de grote samenaankoop die door de provincie werd georganiseerd. Geven van info-avonden samenaankoop 2012: 20 november en 18 december Organiseren van een infoloket en ondersteuning voor overstappen van energieleverancier indien overstappen binnen de samenaankoop niet past. Als bijlage EN_01 collegebeslissing van ondersteuning van de samenaankoop. 56 en 50 deelnemers. Infoavond samenaankoop groene stroom voor bedrijven op 4 december 2012 (Bijlage EN_02). 41 deelnemers. - Subsidiëring zonneboiler: 300 per geïnstalleerde zonneboiler in Kortrijk (aantal aanvragen in 2012: 63) REG: - Bouwblokrenovatie: na de succesvolle methodiek van bouwblokrenovatie in Pluimstraat slachthuisstraat, doen we de methodiek over in de buurt Overleie In bouwblokrenovatie kunnen de inwoners van een afgebakende buurt rekenen op een renoveer voor de helft 16

17 van de prijs premie, op renovatiebegeleiding en op extra infosessies en een open renovatievoorbeeld. Bovendien worden op Overleie de energiescans extra gepromoot en wordt de opdracht van de energiescan uitgebreid tot de woningscanplus, waar extra aspecten van woningkwaliteit ook nagegaan worden. - Energiejacht 2012: opnieuw neemt de stad deel aan klimaatwijken (energiejacht) in zijn er 2 wijken: personeel stad Kortrijk (8), geïnteresseerde burgers (9), ingeschreven op communicatie op de site van de stad. - Planadvies Folder voor planadvies wordt meegegeven aan iedereen die uitleg vraagt over verbouwen of bouwvergunning. Er werden 6 planadviezen voor Kortrijk uitgevoerd in Infoavonden over isoleren van bestaande muren en over energiezuinig verwarmen (9 oktober en 16 oktober, telkens 30-tal deelnemers) EN_03: affiches Aankoop minimum percentage groene stroom Kortrijk koos voor 100% groene elektriciteit. De leverancier is Electrabel Customer Solutions. Het contract voor levering loopt over 3 jaar, dus ook in 2012 wordt 100% groene elektrische energie aangekocht Opleiding energie Duurzame Energiescan Uitvoeren DE-scan Opmaak gemeentelijk plan voor duurzame energie Het bestaande energiemasterplan: Het college ondertekende in december 2007 het Lokaal Kyotoprotocol, via de website wordt het volledige energieverbruik ingegeven. Het college keurde in zitting van 4 maart 08 het masterplan energie voor de stad Kortrijk goed. Met het 'masterplan energie stadsgebouwen/wagenpark' stelt de directie facility voor de komende jaren, het verbruik en de uitstoot van CO 2 in de stadsgebouwen en het wagenpark drastisch beperken. Het plan omvat vier luiken, namelijk: efficiënt beheer en sensibilisatie oprichting van een energie meldpunt preventief en curatief onderhoud van de technische installaties investeren in energiebesparende maatregelen Het energiemasterplan loopt dit jaar af. De stad tast af om intern al dan niet extern een nieuw plan voor duurzaam beleid in energie en materiaal te maken Ondertussen is de intercommunale Leiedal de opmaak van een plan voor een Regionale energiestrategie gestart. Een van de sporen in deze strategie, die door de stad zelf sterk ondersteund en getrokken wordt is REG in de openbare gebouwen, een ander belangrijk aspect is de CO2 nulmeting die door 3 E voor de regio opgemaakt werd. Voor Kortrijk specifiek, werd de bijdrage van de lokale overheid meer gedetailleerd in kaart gebracht. Daarvoor werden extra cijfers van de stad uit ter beschikking gesteld. Als bijlagen EN_04 de publicatie over de publieke voorstelling van de regionale energiestrategie en bijlage EN_05: de CO2 barometer. Meer info: 17

18 6.2.7 Opnemen van energie-efficiëntie als criterium bij overheidsopdrachten Lager energieverbruik Stimuleren kleine energiebesparende maatregelen 6.3 Projecten 18

19 7 MOBILITEIT 7.1 Basis Passieve sensibilisatie Website - Met belgerinkel naar de winkel: - Vlaamse premie voor roetfilter, met downloadbaar aanvraagformulier op website en folders aan infobalie. - Trage Wegen: gebruik van trage wegen, recreatief of functioneel, goed voor milieu én gezondheid. - Cambio/Autodelen: Stadskrant Kortrijk genomineerd voor gouden spoor trage wegen, mei 2012 p12 Slechts af en toe een wagen nodig? Cambio, mei 2012 p22 Hybride huisvuilwagen in de stad, dec p Deelname Gemeentelijke Begeleidingscommissie Duurzaamheidsambtenaar Gerda Flo en/of Yves Baptiste, coördinator Leefmilieu maken deel uit van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Verslagen ter beschikking. 7.2 Onderscheidingsniveau Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag gemeentepersoneel (Ecodriving voor stadspersoneel werd georganiseerd in 2008 en 2011.) Sneltoets Werd reeds uitgevoerd in De sneltoets werd binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie besproken op 12 november Daarin gaf de GBC aan te kiezen voor het spoor 2: verbreden en verdiepen. De sneltoets werd ter kennisgeving aan de Provinciale Audit Commissie van 14 januari 2007 voorgelegd. Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan is afgerond. Het nieuwe mobiliteitsplan werd voorgelegd aan de GBC op 28 april Het mobiliteitsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 juli Luchtverontreiniging door verkeer Actieve sensibilisatie - Deelname Met belgerinkel naar de Winkel (5 mei 9 juni 2012). Ook in 2012 verleende de stad haar medewerking aan het initiatief. Oproep aan de Kortrijkse handelaars. - Trage Wegen: de volledige inventarisatie van de trage wegen is afgerond. De kaarten met de trage wegen, evaluaties en knelpunten zijn opgemaakt. In de stadskrant van mei en op de website werd daarover geïnformeerd en de kaarten werden op A3 formaat ter beschikking gesteld. - In augustus 2012 werden 2 oplaadeilanden voor elektrische fietsen en auto s geplaatst. Dit initiatief past ook bij de ambitie van de stad om tegen 2018 minstens 15 publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen aan te leggen, zoals werd bepaald in het mobiliteitsplan. Opgenomen in de communicatie: elektrische wagens veroorzaken minder geluidsoverlast en minder CO2-uitsoot in stadscentra dan benzine- of dieselauto s. - Voor doelgroep lager onderwijs wordt de verkeerseducatieve route ter beschikking gesteld. De kinderen worden op die manier gestimuleerd om de fiets als woon-school verkeer te gebruiken. Ook de verkeerskoffers zijn ter beschikking van alle basisscholen. 19

20 7.2.5 Milieuvriendelijke voertuigen - Opmaak inventaris of evaluatie Inventaris voertuigenpark 2012 (actualisatie). Zie bijlage MO_01. - Opmaak actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark - Aankoop vervangingsvoertuig opname milieuaspecten in bestek Aankoop hybride vuilniswagen ter vervanging van een reguliere vuilniswagen. Bijlage MO_02. - Behalen resultaatsverbintenissen over de hele vloot Bedrijfsvervoersplannen Studie door Mobiscan: Verkennende analyse woon-werkverkeer. Onderzoek van bereikbaarheid, mobiliteitsprofiel en potentieel (fiets, trein, bus, carpooling). Met mogelijke actiemaatregelen en duurzame denkpistes. Studie door Mobiscan ter beschikking op aanvraag. - In 2012 is verder gewerkt aan het nieuw bedrijfsvervoersplan (met opmaak actieplan), dit wordt aan het College voorgelegd op 25 maart De enquête voor de evaluatie van het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen werd in 2011 afgenomen. 7.3 Projecten. 20

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

MilieujaarprogrammaOverijse 2012

MilieujaarprogrammaOverijse 2012 MilieujaarprogrammaOverijse 2012 Vergadering RAMINA 8maart 2013 Milieudienst Overijse SITUERING MJP 2012 werd integraal goedgekeurd en bracht een subsidiebedrag op van 77.718 euro op; Ondertekening voor2012

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015 Gemeenteraad 23 november 2015 UITGANGSPUNT Het klimaat- en energiebeleid van de EU Uitstoot broeikasgassen moet op korte termijn fors omlaag Energiebronnen die meer zekerheid bieden Energie-onafhankelijkheid

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSPLAN

MILIEUBELEIDSPLAN MILIEUBELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE LENDELEDE Gemeente Lendelede Milieudienst Dorpsplein 1 8860 Lendelede Tel.: 051/33 63 05 Fax: 051/ 33 63 07 Email: milieudienst@lendelede.be 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Energieboekhouding Lokaal Kyotoprotocol Energie voor inwoners. minaraad feb

Energieboekhouding Lokaal Kyotoprotocol Energie voor inwoners. minaraad feb ENERGIE IN DE STAD Energieboekhouding Lokaal Kyotoprotocol Energie voor inwoners ENERGIEBOEKHOUDING (ELEK 13) evolutie elektriciteitsverbruik grootste verbruikers 1000 kwh 700 600 500 400 300 200 100 NIEUW

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Beter adviseren. Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Inleiding. 1. Achtergrond

Beter adviseren. Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Inleiding. 1. Achtergrond Beter adviseren achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 Inleiding 1. Achtergrond 2. Andere samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

AFVALVOORKOMING. BESTAAND Scheiding afval (papier/karton, glas, pmd, huisvuil) door alle diensten. Gebruik dranken in glazen flessen

AFVALVOORKOMING. BESTAAND Scheiding afval (papier/karton, glas, pmd, huisvuil) door alle diensten. Gebruik dranken in glazen flessen FVLVOORKOMING 1. Gemeentelijke werking ESTND Scheiding afval (papier/karton, glas, pmd, huisvuil) door alle diensten Interne werking Gebruik dranken in glazen flessen Gebruik herbruikbare bekers bij evenementen

Nadere informatie

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Subsidies Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Aanleiding tot het invoeren van subsidies Ondersteunen van verenigingen Afschaffen van de papierophaling en de bedoeling van integratie van de bestaande

Nadere informatie

Milieujaarprogramma Hulshout 2010

Milieujaarprogramma Hulshout 2010 Milieujaarprogramma Hulshout 2010 Goedgekeurd door de het College van Hulshout d.d. Bij Verordening de Secretaris de Burgemeester Opgemaakt door Jasmine Jacobs, duurzaamheidsambtenaar en Wouter Veraghtert,

Nadere informatie

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014 Basisscholen Milieuzorg op School 2013-2014 Vanaf dit schooljaar worden duurzame ondersteund door de stad. projecten op school gerichter Alle basisscholen kunnen

Nadere informatie

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur MINA-raad Jaarverslag 2009 1. Bestaande reglementen - optioneel Op de gemeenteraad van 23 december 2003 werden de statuten, het huishoudelijk

Nadere informatie

Aanleg elektrisch laadeiland te Brasschaat

Aanleg elektrisch laadeiland te Brasschaat Aanleg elektrisch laadeiland te Brasschaat studiedag elektrische wagens en voertuigen 31 mei 2012 Katherine Van de Velde (duurzaamheidsambtenaar gemeente Brasschaat) Historiek Beleidsverklaring Bruisend

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit. Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november 2009.

Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit. Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november 2009. Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november 2009. Aanwezig: Michaël Crapoen, Jo Van der Fraenen, Hans Vereecken, Kristin Van de Velde Op de vergadering

Nadere informatie

SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5

SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5 11-12-2013 Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest gemeenten/steden/provincies Centraal Aanspreekpunt Lokale Overheden SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5 1. SO 2008-2013: einddatum particuliere subsidiedossiers

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen

Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 B 50. Het meldpunt klachtenbehandeling is gesitueerd binnen de milieudienst. Meldingen kunnen gebeuren aan

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 B 50. Het meldpunt klachtenbehandeling is gesitueerd binnen de milieudienst. Meldingen kunnen gebeuren aan MILIEUJAARPROGRAMMA GEMEENTE HULSHOUT UITVOERINGSJAAR 2011 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Hoofdstuk Bijlage Aantal verwachte punten 1 INSTRUMENTARIUM 1.1 BASIS 1.1.1 GEMEENTELIJKE DIENSTEN Volgende

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINAraad Vergadering Dagelijks Bestuur 21 september 2009 Aanwezig : Erauw Pascal (voorzitter), De Smet Kristof (schepen), Looman

Nadere informatie

Raad voor Internationale Samenwerking. Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld.

Raad voor Internationale Samenwerking. Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld. Raad voor Internationale Samenwerking Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld. De raad voor internationale samenwerking van Aalst brengt naar aanleiding

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008

MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 INHOUDSTAFEL Inleiding 6 1. Instrumentarium 7 1.1. Basis 7 1.1.1. Gemeentelijke diensten 7 1.1.2. Handhaving 7 1.1.3. MMIS 8 1.1.4. Gemeentelijke

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

Klimaatplan Maldegem

Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Inleiding Proces Nulmeting Actieplan Inleiding Burgemeestersconvenant Doelstellingen 2020 20% minder energie verbruik 20% minder CO2 uitstoot 20% hernieuwbare

Nadere informatie

Bedrijven stimuleren om te vergroenen door voordelen van een groene omgeving voor het imago en het welbevinden van medewerkers in de kijker te

Bedrijven stimuleren om te vergroenen door voordelen van een groene omgeving voor het imago en het welbevinden van medewerkers in de kijker te voorgestelde actie haalbaarheid impact Bedrijven stimuleren om te vergroenen door voordelen van een groene omgeving voor het imago en het welbevinden van medewerkers in de kijker te zetten. 83% 78% Vierkante

Nadere informatie

Bijlage Rapportering. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema

Bijlage Rapportering. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Bijlage Rapportering Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 Bijlage

Nadere informatie

BIJENPLAN STAD KORTRIJK

BIJENPLAN STAD KORTRIJK BIJENPLAN STAD KORTRIJK WAT IS ER AAN DE HAND? Zowel wilde bijen als honingbijen gaan fel achteruit in Europa en in ons land. De laatste 100 jaar is de bijenpopulatie in België met 25% verminderd. Net

Nadere informatie

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur.

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Eerste idee: Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Uitvoering: 3 gemeenten werken samen

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele 12 november 2014

Dominiek Vandewiele 12 november 2014 1 Dominiek Vandewiele 12 november 2014 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 4 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 5 1. Burgemeestersconvenant: wat is het? 2. Waarom een regionale aanpak? 3.

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

FairTradeGemeente? FairTradeGemeente 23/01/2012. Focus: duurzame ontwikkeling N - Z. Een campagne van:

FairTradeGemeente? FairTradeGemeente 23/01/2012. Focus: duurzame ontwikkeling N - Z. Een campagne van: FairTradeGemeente Een campagne van: FairTradeGemeente? Een TITEL die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel en lokale, duurzame productie en consumptie een warm hart toedragen

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254 Naam Indicator Info over Bron grootheid 2011 2010 INTERN Beleid Score interne Eigen diensten: milieuzorg stappenplan interne milieuzorg aantal subsidiedossiers voor lokale overheid bij eandis Stand van

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Milieuaanbod van de provincies aan de gemeenten. Kim Rienckens, Provincie Oost-Vlaanderen Marie De Winter, Provincie West-Vlaanderen

Milieuaanbod van de provincies aan de gemeenten. Kim Rienckens, Provincie Oost-Vlaanderen Marie De Winter, Provincie West-Vlaanderen Milieuaanbod van de provincies aan de gemeenten Kim Rienckens, Provincie Oost-Vlaanderen Marie De Winter, Provincie West-Vlaanderen Advies en begeleiding op maat Loket voor vragen : Oost-Vl Eerste aanspreekpunt:

Nadere informatie

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens Bernard Govaert Om te kunnen weten hoe uw geleverde inspanningen evolueren, is het van belang van dat u uw energieverbruik registreert. Ondertekenaars

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarrapportering 2008 Auteur: Brecht Looman Functie: milieuambtenaar Versie: ontwerp Inhoud 1 INSTRUMENTARIUM... 4 1.1 Basis... 4 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 4 1.1.2

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Inleiding Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst Doelstelling Opdrachten Evaluatie

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA 2010

MILIEUJAARPROGRAMMA 2010 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT EEKLO GEMEENTE 9960 ASSENEDE MILIEUJAARPROGRAMMA 2010 HET GEMEENTELIJK ACTIEPROGRAMMA ASSENEDE milieujaarprogramma 2010 Gemeente Assenede milieujaarprogramma 2010

Nadere informatie

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 Jaarverslag milieuraad Werkingsjaar 2011 Stad Deinze Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 De voorzitter, De secretaris, W. Vercruysse D. Bruyneel Jaarverslag milieuraad 2011 Stad Deinze 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA 2013 RAPPORTERING 2012

MILIEUJAARPROGRAMMA 2013 RAPPORTERING 2012 A V E L G E M MILIEUJAARPROGRAMMA 2013 RAPPORTERING 2012 Gemeente Avelgem Kortrijkstraat 8 B-8580 Avelgem T 056 65 30 30 F 056 65 30 39 www.avelgem.be rek nr BE71 0910 0020 7769 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Locatie. checklist Duurzaam evenement. Planning, organisatie en inrichting terrein. Energie en water. Afval

Locatie. checklist Duurzaam evenement. Planning, organisatie en inrichting terrein. Energie en water. Afval Locatie Planning, organisatie en inrichting terrein Bepaal de locatie rekening houdend met aansluitingen voor groene stroom en openbaar vervoer Maak een algemeen afval-, energie- en milieuplan op voor

Nadere informatie

CAPLO-NIEUWS DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

CAPLO-NIEUWS DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE CAPLO-NIEUWS DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE In dit nummer (nr. 8) Slotevent financiering klimaatplannen SO-projecten: rapportering Subsidies materialenbeheer Subsidies groenprojecten Campagne

Nadere informatie

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT -

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - 1 Deel 1: beschrijving en motivering van de te ondernemen acties in functie

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Bestek aankoop MVV 1. Personenwagen en lichte vrachtwagen Technische

Nadere informatie

Milieujaarprogramma (werkjaar 2008)

Milieujaarprogramma (werkjaar 2008) Milieujaarprogramma 2009 (werkjaar 2008) Het milieujaarprogramma vormt ook in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 2008-203 voor het gemeentelijk milieubeleid een zeer belangrijk document. Het Vlaamse gewest

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Inleiding - De Antwerpse dienst ontwikkelingssamenwerking - Stad Antwerpen / stadsbedrijf Samen Leven / afdeling Ontmoeting - Stad Antwerpen

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

0. Algemene Informatie

0. Algemene Informatie 0. Algemene Informatie Een milieujaarprogramma (MJP) is een concretisering van het milieubeleidsplan (MBP) en geeft aan hoe de Samenwerkingsovereenkomst (SO) wordt uitgevoerd. Het MJP staat stil bij de

Nadere informatie

Voorstelling VIBE vzw

Voorstelling VIBE vzw Voorstelling VIBE vzw WAT? Thema s: Water Energie Materialen Ruimtegebruik - milieu - gezondheid Meer dan 25 jaar ervaring Duurzame ontwikkeling!!! C2C!!! Voorstelling VIBE vzw HOE? Website: www.vibe.be

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA 2009

MILIEUJAARPROGRAMMA 2009 MILIEUJAARPROGRAMMA 2009 ALGEMENE GEGEVENS oppervlakte : 10.703 ha aantal inwoners op 1 januari 2009: 39.106 adres stadhuis: Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden telefoon : 011-70 14 14 telefax : 011-70

Nadere informatie

Noord-Zuid raad Algemene Vergadering. 19 november 2013

Noord-Zuid raad Algemene Vergadering. 19 november 2013 Noord-Zuid raad Algemene Vergadering 19 november 2013 Inhoud van de vergadering Voorstelling van het strategisch meerjarenplan -> Schepen Bert Herrewyn & Stijn Van Dierdonck Overzicht voorbije jaar De

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINA-raad Algemene Vergadering 26 april 2011 Aanwezigheidslijst: naam functie dagelijks bestuur stemgerechtigd vereniging 26/04/2011

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL MILIEUJAARPROGRAMMA 2011 1 INHOUDPGAVE INHOUDPGAVE...2 ALGEMENE GEGEVENS...4... 5 1. Instrumentarium... 6 1.1 BASIS...7 1.1.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens 99 MILIEU ENNATUUR 100 Milieu en natuur De zorg voor het milieu is een gedeelde opdracht: zowel lokale besturen als inwoners en het bedrijfsleven hebben de taak duurzaam om te springen met de leefomgeving.

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO MILIEUJAARPROGRAMMA 9. BODEM MJP Hoofdstuk 9 9 BODEM 9.1 Basis 9.1.1 9.1 Inschakelen erkend bodemsaneringsdeskundige 9.1.2 9.2 Vergunningen tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP) obv code van goede praktijk

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

Milieujaarprogramma Gemeente Vleteren

Milieujaarprogramma Gemeente Vleteren Milieujaarprogramma 2010 Gemeente Vleteren 1 Inhoudstafel milieujaarprogramma 2010 1. INSTRUMENTARIUM 5 1.1. Basis 5 1.1.1. Gemeentelijke diensten 5 1.1.2. Handhaving 6 1.1.3. MMIS 6 1.1.4. Gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp Bijlagen Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Lijst met gebruikte afkortingen AEEA Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AMINAL Administratie voor Milieu-,

Nadere informatie

Milieubarometer gelezen

Milieubarometer gelezen Milieubarometer gelezen Opmerking vooraf Milieubarometer: eigen cijfers, gehaald uit eigen werking, OVAM, IMOG, Vlaamse milieumaatschappij, eandis Evolutie over enkele jaren Ook in 2008: stadsmonitor,

Nadere informatie

Klimaatactieplan Hoegaarden

Klimaatactieplan Hoegaarden 2015 Klimaatactieplan Hoegaarden N-VA Hoegaarden 31-7-2015 N-VA Hoegaarden lanceert vijf ambitieuze maatregelen voor klimaatactieplan Alle Vlaamse gemeenten moeten een klimaatactieplan opstellen. Doel

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

AUTODELEN IN GEMEENTE SCHOTEN. Schepen Erik Block 10 nov. 2016

AUTODELEN IN GEMEENTE SCHOTEN. Schepen Erik Block 10 nov. 2016 AUTODELEN IN GEMEENTE SCHOTEN Schepen Erik Block 10 nov. 2016 Ton CO2 CoM: impact transport in Schoten Nulmeting 2011 Opm. snelweg uit nulmeting => 63.340 ton CO 2 Totaal: 146.574 ton CO 2 35 000 30 000

Nadere informatie

Infosessie duurzaam aankopen. papier en drukwerk

Infosessie duurzaam aankopen. papier en drukwerk Infosessie duurzaam aankopen papier en drukwerk mei 2006: gestart als duurzaamheidsambtenaar in Dilsen-Stokkem Milieuverantwoord productgebruik: - veel wantrouwen bij collega s - velen zien het als een

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

WELKOM. 1 April 2014. Roadshow CARamba - Duurzame mobiliteit

WELKOM. 1 April 2014. Roadshow CARamba - Duurzame mobiliteit WELKOM 1 April 2014 Agda Waarom is duurzame mobiliteit zo belangrijk? Duurzame mobiliteit is e complemtair verhaal Oplossing duurzame mobiliteit Zet de eerste stap naar e duurzaam beleid 2 April 2014 Mobiliteit

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Clusterfiches SO fase 2 : 2005-2007. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004.

Clusterfiches SO fase 2 : 2005-2007. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004. Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN Clusterfiches

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Project autodelen promoten bij en door lokale overheden

Project autodelen promoten bij en door lokale overheden Project autodelen promoten bij en door lokale overheden Samenvatting Het project autodelen voor en door lokale overheden heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds het verhogen van het aantal steden en

Nadere informatie

Autodeelproject Pegode voor mindervaliden

Autodeelproject Pegode voor mindervaliden Delen van 1 gemeentelijke wagen Particuliere autodeelgroepen In verleden opgestart na een infoavond autodelen 2 actieve particuliere groepen Autodeelproject Pegode voor mindervaliden Duurzame mobiliteit

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE EN DE GEPLANDE ENERGIEBESPARENDE ACTIES, WERKEN,

BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE EN DE GEPLANDE ENERGIEBESPARENDE ACTIES, WERKEN, BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE EN DE GEPLANDE ENERGIEBESPARENDE ACTIES, WERKEN, Jaar Actie Omschrijving Beleidscode Alg. rekening Bedrag Budgetartikel (euro) 2008 Opvolging energieverbruik in

Nadere informatie