Vakantiegids R IZ. Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeilcruise in Griekenland Wandelen in het Sauerland en nog veel meer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakantiegids R IZ. Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeilcruise in Griekenland Wandelen in het Sauerland en nog veel meer"

Transcriptie

1 Vakantiegids R IZ 2011 Vakanties voor mensen met een verstandeijke beperking 1 1 Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeicruise in Griekenand Wandeen in het Sauerand en nog vee meer BUSJE BUS BOOT R IZ VLIEGTUIG NIET TIJDENS is WANDELINGEN een onderdee van MEE Twente

2 inhoudsopgave VOORWOORD 3 ALGEMENE INFORMATIE MEE REIZEN weke vakanties organiseren we, voor wie, door wie, opgave voor een reis, hoe veroopt de indeing, betaing van de reizen 4 opgave, bevestiging van een reis en inning reisgeden, a incusive, de kosten van de vakantie en het PGB, foto, identiteitsbewijs, medicijnen, rostoe/roator, pré-unie 5 reünie en vakantieversag, gevonden voorwerpen, foto s, brandstoftoesag, kachten, annueringsregeing, reis afzeggen - annueringsvoorwaarden, uitsuitingen, wijzigingen/druk- en zetfouten van de reisgegevens, wij gedenken 6 verzekeringen 7 de vrijwiige begeeiders van de reizen, trainingsdata 8 verkaringen pictogrammen 9 Kindervakanties 10 t/m 11 Jongerenreizen 11 t/m 13 Reizen met vee begeeiding 14 t/m reizen 16 Reizen in het binnenand 17 t/m 19 Reizen in het buitenand 24 t/m 28 Excursiereizen/geïntegreerde reizen 28 t/m 29 Viegreizen 30 t/m 31 Speciae reizen 32 t/m 33 Weekenden 34 Dagtochten 35 2 OVERZICHT ALLE REIZEN t/m 23 SPONSOREN 9 en 36 t/m 40

3 voorwoord Hengeo, oktober 2010 Beste vakantieganger, famiie, persoonijke begeeider, vrijwiige begeeider en andere beangsteenden, Vakantie is voor hee vee mensen het hoogtepunt van het jaar! We krijgen daarom ook vaak a vanaf eind augustus de vraag waar de vakantiegids voor het komende seizoen toch bijft? Daarom, eindeijk,. presenteren we hierbij trots en met vee pezier ons prachtige reisaanbod 2011! Naast een aanta beproefde en vertrouwde bestemmingen zijn we er ook dit jaar weer in gesaagd een aanta nieuwe en spannende reizen te organiseren. Zo gaan de kinderen dit jaar naar een prachtige groepsaccommodatie in het gezeige havenpaatsje Voenhove. Steeds meer jonge mensen kiezen voor de speciae jongerenreizen. We hebben daarom ons aanbod voor deze groep uitgebreid. Voor de Nederandse reizen hebben we twee nieuwe bestemmingen gevonden en wat het buitenand betreft gaan we dit jaar naar Duitsand en Frankrijk In Frankrijk staan voor ons zeer uxe ingerichte tenten kaar met eikenhouten voeren en hotebedden. Dat is pas MEEkamperen! De reizen met meer begeeiding, de zogenaamde care-reizen, zijn voor mensen die iets meer begeeiding nodig hebben. Dit kan bijvoorbeed zijn omdat ze gebruik maken van een rostoe of omdat ze wat extra aandacht kunnen gebruiken. Voor deze reizen hebben we twee schitterende nieuwe accommodaties gevonden één in de duinen aan de Noord-Hoandse kust en één in het mooie Drenthe. Iedereen wordt ouder, daarom hebben we ook 50 + reizen. Deze reizen hebben iets meer begeeiding en het programma en tempo wordt aangepast op de wens van de vakantieganger. Voor de agemene reizen hebben we weer enorm ons best gedaan om euke reizen uit te zoeken in binnenen buitenand. Wat dacht u van prachtige parken in Frankrijk, Denemarken en aan het Gardameer in Itaië. Een excursiereis naar Rome, Lourdes en Parijs of een zeicruise om het Griekse eiand Corfu. Ook gaan we dit jaar weer naar de Vrienden Van Amste Live, Funpop en paardrijden maar ook naar Legoand, FC Twente en Popsaand! Vee gemotiveerde en enthousiaste vrijwiige begeeiders vormen het hart van MEE Reizen. Afgeopen jaar hebben deze ca. 315 kanjers onze 843 vakantiegangers een onvergeteijke vakantie bezorgd. Vanaf deze pek: hee erg bedankt! Ook wien we onze sponsoren bedanken. Zij hepen onze MEE Reizen betaabaar te houden. Er zijn bedrijven die ons sponseren door midde van een advertentie in deze reisgids en er zijn een aanta bedrijven en organisaties die ons op een andere manier financiee ondersteunen. Daarom bedankt: Supréme Reatiegeschenken, Hengeo Munters Nederand, Aphen a/d Rijn Hofstra Vastgoed, Odoorn Rotary Hengeo-Driene ETC, Berijn We hopen dat meer bedrijven juie initiatief gaan vogen. Het team van MEE Reizen wenst juie vee pezier bij het uitzoeken van een euke vakantie of dagtocht! 3 v..n.r: Ada Ro, Esther Greven, Ria Kroeze, Marijke Oude Breui en Tonni Veen MEE Reizen Dedenerstraat 26, 7551 AG HENGELO Postadres Postbus 139, 7550 AC HENGELO Teefoon MEE Twente Teefoon afdeing reizen E-mai Internet (button vakanties) Banknr K.v.K.nr Het vakantieteam Esther Greven consuent Marijke Oude Breui ondersteuning administratie Ria Kroeze vakantiegangers, vakantiegids Ada Ro accommodaties, financiën, vervoer Tonni Veen administratie MEE Twente is HKZ gecertificeerd

4 agemene informatie mee reizen WELKE S ORGANISEREN WE? VOOR WIE? Samen op reis? 4 1. Kindervakanties K-vakanties Zijn voor kinderen van vier tot achttien jaar die op een ZML-schoo zitten. 2. Jongerenreizen J-vakanties Dit zijn vakanties voor jongeren van achttien tot ongeveer dertig jaar. 3. Reizen met vee begeeiding C-vakanties Carevakanties zijn er voor mensen die meer hup nodig hebben, wat ouder en/of secht ter been zijn. Er gaan meer (zo nodig deskundige) vrijwiigers mee en de accommodaties zijn voedig aangepast. Het programma is ook wat rustiger vakanties Deze vakanties zijn voor mensen vanaf 50 jaar. Het programma van deze reizen is aangepast aan de eeftijdsgroep. 4. Reizen met minder begeeiding B-vakanties Deze zijn voor mensen die redeijk mobie en zefredzaam zijn. Er kunnen met deze reizen geen mensen mee die in een rostoebus vervoerd moeten worden. Bb-vakanties Dit zijn excursiereizen waarbij wij as groep van MEE mee reizen met andere vakantiegangers. Dit noemen we geïntegreerde reizen. V-vakanties Dit zijn viegvakanties voor mensen die van zon, zee en strand houden. S-vakanties Dit zijn speciae vakanties voor mensen die van iets anders houden. W-vakanties Dit zijn korte vakanties voor mensen die niet zo ang op vakantie kunnen of wien. D-reizen Dit zijn dagtochten voor iedereen die het euk vindt om een dagje uit te gaan. De reizen worden georganiseerd voor mensen met een verstandeijke beperking vanaf achttien jaar. DOOR WIE? Dankzij de medewerking van vee enthousiaste vrijwiigers kan MEE Reizen ieder jaar weer vee reizen organiseren. Onze vrijwiige begeeiders zijn ervaren en deskundig op veerei gebied. Het zijn begeeiders maar geen verzorgers! OPGAVE VOOR EEN REIS Bij deze reisgids zitten: een aanmedingsformuier een machtigingsformuier Je kunt het aanmedingsen machtigingsformuier ook downoaden: www. meetwente.n (ga dan naar de button van vakanties ) As je mee wit met een reis dan moet je beide formuieren invuen en tegeijk opsturen naar: MEE Twente, afdeing Reizen Postbus 139, 7550 AC Hengeo Je geeft op het aanmedingsformuier aan met weke reis jij het iefste mee wit en wat jouw tweede en derde keus is. Vanwege het indeen van de groepen vragen wij iedereen om drie keuzes op te geven. De inschrijfdatum start op 21 november 2010 op deze dag vindt ook de vakantiemarkt paats Wi je met vrienden samen op reis, dan moet je ervoor zorgen dat: iedereen dezefde reis uitzoekt iedereen aangeeft dat je samen op vakantie wit iedereen de formuieren geijktijdig en zo vroeg mogeijk inevert. Wanneer gaat een reis niet door? Indien er onvodoende aanmedingen zijn voor een bepaade reis dan zijn wij genoodzaakt deze reis te annueren. Wij deen jou dan in bij je tweede of derde keuze. Een kamer aeen? In de meeste gevaen zijn er aeen tweepersoons kamers beschikbaar. Wi je persé een kamer aeen, dan moet je contact opnemen met Ria Kroeze, teefoon Voor een kamer aeen betaa je minimaa 150,- extra. HOE VERLOOPT DE INDELING? Bij de indeing in een vakantiegroep wordt gekeken naar: de groepssamensteing de eventuee begeeiding die je nodig hebt de datum van opgave van jouw vakantie of je vodoende keuzes hebt ingevud. De indeingscommissie za uiteraard zovee mogeijk rekening houden met de wensen van iedereen. De commissie zorgt naar aaneiding van de ingevude gegevens en de eventuee ervaringen van voorgaande jaren voor een passende groepssamensteing. Soms moeten we iemand een andere reis aanbieden, maar daar is dan we goed over nagedacht. Wij informeren je vooraf niet as je wordt overgepaatst. De uiteindeijke verantwoordeijkheid voor de indeing berust bij de vakantieorganisatie. BETALING VAN DE REIZEN Voor de betaing van de reizen maken we gebruik van een machtiging voor automatische afschrijving. Betaa je door omstandigheden niet via een machtiging dan vermed je dit op de machtiging en je ontvangt van ons een rekening. Je betaat dan we 10,- extra administratiekosten. LET OP! As voor aanvang van de reis de reissom nog niet is vodaan, dan zu je van deename worden uitgesoten en za de te betaen reissom asnog worden gevorderd.

5 agemene informatie mee reizen opgave, bevestiging van een reis en inning reisgeden Reis Opgave Bevestiging Inning aanbetaing Inning (rest) bedrag reissom D1 Kerstmarkt Bieefed voor 27 november 2010 eind november december 2010 D2 Vrienden Amste Live voor 27 november 2010 voor de kerst januari S1 Kerstvakantie Medebach voor 1 december 2010 begin december december 2010 K1 tm K3 Kindervakanties voor 1 december 2010 voor de kerst 2010 medio apri 2 juni S2 Wintervakantie Lungern voor 3 januari medio januari 25 januari Bb1 Viegreis Rome voor 3 januari begin februari 5 apri Bb2 Treinreis Lourdes S3 Pretpark Legoand C1 Beien Sr1 Beien Bb3 Busreis Parijs V1 Zeicruise Corfu S4 Muziekfestiva Funpop W1 Geesteren D3 Keukenhof voor 3 januari voor 3 januari begin februari begin maart medio apri 17 mei 5 apri D4 FC Twente D5 Avifauna Overige dagtochten voor 3 januari begin maart medio apri 2 juni Overige reizen voor 3 januari begin februari medio apri 2 juni ALL INCLUSIVE Onze reizen zijn a incusive en dat betekent dat bij de reissom is inbegrepen: maatijden en consumpties overnachtingen heen- en terugreis genoemde excursies en attracties kosten begeeiding reis-, bagage- en ongevaenverzekering annueringsbijdrage pré-unie, reünie en vakantieversag Niet bij de reissom is inbegrepen: zakged DE KOSTEN VAN DE EN HET PGB Met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kun je zef je zorg, hup en begeeiding inkopen. Ook as je op vakantie gaat kun je het PGB gebruiken voor de begeeidingskosten. Voor het aanvragen van een PGB of voor agemene informatie kun je contact opnemen met de afdeing MEE Reizen of kijken op de internetsite Het juiste bedrag voor de begeeidingskosten kun je vinden in het infokader van de desbetreffende vakantie. Wat moet je doen? Op het aanmedingsformuier voor een reis kruis je aan dat je het PGB wit gebruiken. Je krijgt dan van ons in het voorjaar een PGB-contract en een rekening. FOTO: VERPLICHT! In verband met de voorbereiding van een reis door onze begeeiding en de veiigheid van de deenemers gedurende deze reis, verpichten wij iedereen, ook kinderen, een recente foto (niet ouder dan drie jaar) mee te sturen met het aanmedingsformuier (s.v.p. de naam op de achterzijde van de foto vermeden). Je mag ook een duideijke digitae foto maien naar: uiteraard ook dan je naam vermeden. Na afoop van de reizen worden ae aanmedingsformuieren vernietigd. Het is niet mogeijk om foto s te retourneren. IDENTITEITSBEWIJS Iedereen vanaf veertien jaar moet in het bezit zijn van een gedig paspoort of een gedige identiteitskaart. MEDICIJNEN Bij de uitnodiging voor de pré-unie ontvangt iedereen een medicijnen-vragenijst. Dit formuier moet duideijk worden ingevud en bij de pré-unie worden meegebracht. As je medicijnen gebruikt dien je ook een medicijnenpaspoort mee te brengen; deze is verkrijgbaar bij je eigen apotheek. Apothekers zetten graag je medicijnen uit in een wegwerpverpakking. We wien ook jou verzoeken dit te aten doen! Indien je insuine moet spuiten dan gaan we er van uit dat je dit zef, eventuee onder toezicht, kunt doen. Indien je nu hup krijgt van Thuiszorg dan moet je zef deze hup tijdens de vakantie om aten zetten naar het vakantieadres. ROLSTOEL/ROLLATOR We maken in vee gevaen gebruik van hotes en huisjes die niet specifiek zijn aangepast voor rostoeers; aan het rostoe-pictogram kun je zien of een reis we of niet geschikt is. Vakantiegangers die in het dageijkse even gebruik maken van een rostoe of roator wien wij dringend verzoeken deze ook mee te nemen. Per reis kunnen er maar een maximaa aanta rostoeers mee. Bijkt dat ter pekke een rostoe moet worden gehuurd dan is dat voor eigen rekening. Vakantiegangers die in een rostoebus moeten worden vervoerd kunnen niet met de vakanties met minder begeeiding (B-vakanties) mee. PRÉ-UNIE Om de kwaiteit van onze vakanties te waarborgen organiseren wij voor ae vakanties een pré-unie. Dit is een bijeenkomst vooraf om: ekaar (beter) te eren kennen famiie/begeeiders in de geegenheid te steen om met de vakantievrijwiigers te praten verdere afspraken te maken over de vakantie. Het is dus erg beangrijk dat je komt! 5

6 agemene informatie mee reizen 6 REüNIE EN VERSLAG Iedere vakantiegroep houdt na de vakantie een reünie. Het is euk om je vakantievrienden en vriendinnen nog eens te ontmoeten. Ook kun je dan foto s en DVD s bekijken en je krijgt het vakantieversag. Wij organiseren het vervoer van en naar de pré- of reünie niet, dat zu je zef moeten doen. GEVONDEN VOORWERPEN Indien er na de vakantie voorwerpen achterbijven die voorzien zijn van een naam, dan zuen we de eigenaar hiervan op de hoogte brengen. Staat je naam er niet in dan kun je op de reünie kijken bij de gevonden voorwerpen of er iets van jou bij is. Ae spuen die na de vakantiemarkt in november nog niet zijn opgehaad, steen wij ter beschikking aan een goed doe. FOTO S Foto s die tijdens de reizen zijn gemaakt, wien wij graag gebruiken voor de vakantiegids en andere promotiedoeeinden. Wij gaan ervan uit dat de vakantiegangers en begeeiders hiertegen geen bezwaar hebben, anders horen wij dat graag. BRANDSTOFTOESLAG Bij het vaststeen van de reissom is uitgegaan van de brandstofprijzen per 1 oktober Verhoging van de brandstofprijzen op de weredmarkt kan eiden tot een herziening van de reissom. KLACHTEN Ben je ontevreden of heb je een kacht dan kun je dit schrifteijk, binnen vier weken na afoop van de reis indienen. Je krijgt daarna van ons een reactie. ANNULERINGSREGELING De annueringsregeing is een regeing die je de betaade reissom gehee of gedeeteijk teruggeeft minus de premie van 45,- as je: door ziekte of ongeva verhinderd bent dee te nemen aan de reis partner, vader, moeder, broer, zus, opa of oma overijdt (1e of 2e graad); dus niet bij overijden van bijvoorbeed een oom of tante (3e graad) tijdens de vakantie door omstandigheden zoas hierboven omschreven, terug naar huis moet, dan wordt dat gedeete van de reissom van de vakantie dat je nog in dagen tegoed hebt aan jou terugbetaad overeenkomstig de ANVR-regeing (www. anvr.trave). N.B. Bij een dagtocht is de premie 10,-. REIS AFZEGGEN - ANNULERINGS- VOORWAARDEN Indien je niet mee gaat op reis (om een andere reden dan om ziekte/ongeva/overijden 1e of 2e graad), maar bijvoorbeed omdat je verkering uit is of omdat je geen zin meer hebt, dan zuen vanaf 1 week na de bevestigingsbrief de vogende normen gehanteerd worden: tot negen weken voor vertrek wordt 45,- berekend tot zeven weken voor vertrek wordt 45,- + ¼ van de reissom berekend tot vijf weken voor vertrek wordt 45,- + ½ van de reissom berekend tot drie weken voor vertrek wordt 45,- + ¾ van de reissom berekend daarna de totae reissom. UITSLUITINGEN As bijkt, dat een vakantieganger meer begeeiding en/of extra (medische) zorg nodig heeft die wij niet op een verantwoorde manier via onze vrijwiigers kunnen bieden, dan kan dit betekenen dat deze persoon heaas niet met ons mee kan. Het Regionaa Voorichtings Centrum (RVC) van MEE Twente kan dan zorgen voor een ander reisadvies (teefoon ) of stuur een mai naar: Wordt het vakantiepezier tijdens de vakantie door een vakantieganger negatief beïnvoed naar andere vakantiegangers dan moet betrokkene worden opgehaad. WIJZIGINGEN/DRUK- en zetfouten VAN DE REISGEGEVENS Bij het tot stand komen van dit reisprogramma waren nog niet ae gegevens bekend. Dit betekent dat er mogeijk nog wijzigingen kunnen komen op de in de gids vermede gegevens. Wijzigingen/druk- en zetfouten binden MEE Reizen niet. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt. wij gedenken Verder van de wered weg eke dag een beetje dichter naar de heme toe eke dag een treetje (Toon Hermans) Wim Bot 46 jaar Truus Sanders 63 jaar Gerard Keizers 63 jaar Tinie ter Haar 67 jaar Johan Ort 84 jaar

7 agemene informatie mee reizen Verzekeringen Bij a onze reizen is inbegrepen een reis- en ongevaenverzekering asmede een annueringsregeing. Reisverzekering Reisbagage, in totaa maximaa per persoon 3.000,- Waaronder voor: 1. kostbaarheden per persoon bestaande uit: ijfsieraden, juween en horoges 500,- foto, fim-, beed-, geuids-, video-en computer apparatuur 1.500,- mobiee en andere (auto) teecommunicatieapparatuur 100,- 2. Vervoermiddeen, per object 375,- 3. Reisdocumenten kosten van vervanging 4. Prothesen kosten van vervanging of herste 5. Auto- accessoires 250,- 6. Winter-, berg- en duiksportuitrusting, skipassen kosten van vervanging of herste 7. Vervangende keding of toietartikeen, extra per persoon 125,- 8. Zonnebrien 75,- Brien, contactenzen 400,- 9. Geschenken 175,- Reisongevaen, per persoon: A. Overijden: 0-16 jaar 2.500, jaar ,- 70 jaar en ouder 2.500,- Bij zonder hem meerijden op een motorrijwie met een ciinderinhoud van 50cc of meer 2.500,- B. Bijvende invaiditeit: 0-16 jaar , jaar ,- 70 jaar of ouder 2.500,- Bij zonder hem meerijden op een motorrijwie met en ciinderinhoud van 50cc of meer 2.500,- Geneeskundige kosten, per persoon: 1. Binnen Nederand 1.250,- 2. Buiten Nederand kostende prijs Tandheekundige kosten, per persoon: 1. Behandeing buiten Nederand 250,- 2. (Na)behandeing binnen Nederand 500,- Buitengewone kosten, maximaa per persoon kostende prijs (tenzij anders in de pois vermed) Extra Kosten Teecommunicatiekosten, maximaa per persoon 100,- Kosten van skipassen, -iften, -huur en -essen kostprijs Huur tent 250,- Uitvaen van het motorrijtuig w.o. huur vervoermidde tot maximaa per dag 100,- Schades aan ogies verbijven 500,- Eigen risico: Er gedt een eigen risico op de reisbagage van 45,- per persoon per gebeurtenis. 7 Buitengewone kosten Hieronder wordt onder meer verstaan: kosten van vervoer van het stoffeijk overschot of begrafenis/crematie ter paatse, kosten van tussentijdse terugkeer, kosten van overkomst, kosten van anger verbijf, kosten van vervoer i.v.m. ziekte of ongeva, kosten van het opsporen en/of redden van mensen. Vergoed wordt: kostende prijs Daarnaast hebben wij een aansprakeijkheidsverzekering voor particuieren afgesoten, die in werking treedt voor zover men niet eders is verzekerd; maximae uitkering ,-. BOVENSTAANDE VERZEKERINGEN ZIJN AFGESLOTEN BIJ LIPPMANNGROEP B.V.

8 agemene informatie mee reizen de vrijwiige begeeiders van de reizen TRAININGSDATA Het wesagen van ae reizen, zowe die van kinderen as van vowassenen, staat of vat met de inzet van de vrijwiige begeeiders. Dat is de kracht maar ook de kwetsbaarheid van onze reizen. Wij zijn onze begeeiders dan ook bijzonder dankbaar dat ze zich ieder jaar weer beangeoos inzetten. Vee van de vrijwiigers zijn a jarenang actief. Iedere reis wordt geeid door een deskundige en tevens ervaren hoofdeider. In principe kan iedereen mee as vrijwiige begeeider mits je: minimaa achttien jaar bent een open houding naar de doegroep hebt kunt werken in teamverband bereid bent je 100% in te zetten deeneemt aan de trainingsmomenten deeneemt aan de voorbereidingsbijeenkomsten in het bezit bent van een rijbewijs; dit is een voorwaarde voor bijna ae reizen. Samenvattend kun je zeggen dat wij van de vrijwiigers een zodanige inzet verwacht, dat wij atijd tegen de ouders/begeeiders kunnen zeggen dat wij aes hebben gedaan om de betreffende vakantieganger zo goed mogeijk te verzorgen en te begeeiden. Dit aes met as doe ae vakantiegangers een fantastische reis te bezorgen. Om de vakantiegangers zo goed mogeijk te begeeiden krijgen de vrijwiigers: een informatieboekje over vrijwiigerswerk informatie over het vrijwiigersbeeid van MEE Twente met daarin o.a. verwachtingen ten aanzien van vrijwiigers en hun verantwoordeijkheden gerichte informatie over deenemers gerichte begeeiding van de hoofdeiding workshoppendag met informatie over o.a. autisme, epiepsie, ADHD, EHBO, sport en spe etc. een chauffeurs oefendag Noteer avast de vogende data in je agenda: vrijdag 30 januari en zaterdag 31 januari trainingsweekend hoofdeiding (verpicht) zaterdag 16 apri workshoppendag zaterdag 14 mei en zaterdag 18 juni chauffeurs oefendag (verpicht). 8

9 verkaring pictogrammen Vervoer accommodatie extra informatie busje Hote accommodatie niet aangepast; rostoe tijdens wandeingen bus Bungaows/ appartementen accommodatie dees aangepast boot Kamperen zeiboot accommodatie voedig aangepast niet geschikt voor rostoe gebruikers EN ROLLATOREN viegtuig groepsaccommodatie zon- en strandvakantie 9 Wegrestaurant-Zaencentrum-Hote-Catering Frans op den But Betaabare Twentse Gastvrijheid! Restaurant: - zeer uitgebreide menukaart - ook geschikt voor vegetariërs en div. diëten! - honden ook wekom Zaencentrum: - voor feestjes, recepties e.d. - cursus, vergaderen e.d. - zaen van 10 tot 120 personen Bij de receptie iggen uitgebreide foders! Hote: - 21 één-persoonskamers - 15 twee-persoonskamers - ae kamers zijn comfortabe ingericht - ae kamers voorzien van airco - ae kamers voorzien van t.v. met dvd-speer Bij de receptie igt een uitgebreide foder! Catering: - vanaf 10 personen gratis thuisbezorgd! - vee keuze buffetten - ook hapjes - Bij de receptie igt een uitgebreide foder! Hengeosestraat RT Deurningen te fax emai: site:

10 VOOR WIE? kindervakanties kinderdagopvang PRIJS VAN DE KINDERS Voor kinderen tot achttien jaar uit Twente en de gemeente Berkeand die een ZML-schoo bezoeken organiseert MEE Reizen enkee vakanties in Nederand. Gaat uw kind naar de praktijkschoo en denkt u dat uw kind past in een MEE vakantie neem dan contact op met MEE Reizen. U moet uw kind we vóór 1 december 2010 aanmeden. OP MAAT Bij de samensteing van de groepen houden we rekening met uw wensen. We kijken samen met de vrijwiige begeeiders bij weke groep uw kind het beste past, dit op grond van de informatie die wij van u ontvangen. Voor kinderen uit het speciaa onderwijs zijn er dagopvangactiviteiten in Enschede. De activiteiten vinden paats op: maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus en op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 augustus. De kosten zijn 8,50 per dag. U moet uw kind zef haen en brengen. U kunt uw kind opgeven via het aanmedingsformuier. De coördinatie is in handen van Jacinta Bastiaanse. De kostprijs van de kindervakanties zijn mede door de aard van de begeeiding zeer hoog (ongeveer 800,-). Dankzij de bijdrage van diverse Twentse gemeenten kunnen wij de eigen bijdrage zo aag mogeijk te houden. Voor dit jaar is de eigen bijdrage vastgested op 450,-. Dit gedt voor kinderen tot achttien jaar (peidatum: geboren na 1 maart 1993). Heeft uw kind een PGB dan kunt u 340,- begeeidingskosten decareren. Voor meer informatie zie pagina 5. Is uw kind achttien jaar of ouder, maar zit nog we op een ZML-schoo dan bestaat de mogeijkheid dat uw kind toch nog mee kan met een kindervakantie. U betaat dan we de kostprijs. K1 / De Lutte - Overijsse Opgave voor 1 december Aanta dagen 7 Brengen Ophaen K2 / Voenhove - Overijsse Opgave voor 1 december 2010 NIEUW zaterdag 23 jui vrijdag 29 jui Reissom 450,- Aanta kinderen 17 Aanta begeeiders 10 Hoofdeiding Annemiek Gerbers Judith Haarman Dit is een vakantie speciaa voor kinderen tot en met 13 jaar die naar een ZML-schoo gaan en die van ekker buiten speen houden vrijdag 29 jui vrijdag 5 aug Reissom 450,- Aanta kinderen 17 Aanta begeeiders 10 Hoofdeiding Iris Buitenkamp Sandra Grimberg Dit is een vakantie speciaa voor kinderen van jaar die naar een ZML-schoo gaan en die van water en sport houden Met de jongste groep kinderen gaan we dit jaar weer naar Landhuis t Keampke in De Lutte. We verbijven daar in het vakantiehuis De Beuk. Het huis beschikt over een sfeervoe woonkamer met in de gezeige zithoek een teevisie en een DVD-speer. Via de tuindeuren kunnen de kinderen zo naar het aangrenzende speeved waar aerei speetoesteen zijn en waar de kinderen ook heerijk kunnen speen met de ba. Natuurijk gaan wij met onze eigen busjes ook aerei euke attracties in de omgeving bezoeken. Zo kunnen we bijvoorbeed een dagje naar pretpark de Waarbeek, naar een speetuin, naar de dierentuin in Nordhorn, ekker wandeen in het Lutterzand, naar een kaarsenmakerij of we gaan op bezoek bij een boerderij waar we kunnen kijken naar het koeien meken. Genoeg te beeven voor een weekje vakantie in ons eigen mooie Twente. NIET Vakantiepark t Akkertien Op de Voorst igt op oopafstand van het oude Zuiderzee vissersstadje Voenhove en in een hee waterrijk gebied waar je ekker kunt surfen, roeien, kanoën, zeien, varen, zwemmen en vissen. Ons uxe vakantiehuis staat aan de rand van het park en heeft een mooie grote woonkamer en tien prachtige saapkamers. Op het park zef is van aes te doen, er is een zwembad, jeu de boues banen, speetuintjes, een midgetgofbaan, tennistafes en natuurijk een sportved. Dat zwembad smaakt geukkig niet naar choor maar naar zout, dat is vee miieuvriendeijker. Eigenijk hoef je niet weg van het vakantiepark maar wi je toch een uitstapje maken dan kun je naar Waibi Word, punteren in Giethoorn, een ekker visje eten op Urk, naar het nationaa Park de Weerribben of je maakt een wandeingetje naar de haven van Voenhove. Kortom genieten.

11 kindervakanties K3 / Dongen - Noord Brabant Opgave voor 1 december 2010 zaterdag 27 aug zaterdag 3 sept Reissom 450,- Aanta kinderen 17 Aanta begeeiders 10 Hoofdeiding Thijs Kok Janneke Komphaar Dit is een vakantie speciaa voor kinderen van jaar die naar een ZML-schoo gaan en die van pretparken en duinen houden Dongen igt onder de rook van De Efteing, as we daar heen gaan kunnen we er a vroeg zijn en ekker ang bijven, want we zijn in vijf minuten weer thuis. Thuis is een gezeig voedig aangepast viersterren groepshuis met een grote tuin. Daarin kunnen we ons heerijk uiteven. We kunnen er voetbaen, tafetennissen of schommeen. Ook kunnen we een boottocht maken in de Biesbosch. Dat is een prachtig moerasgebied waar het soms ijkt of je in Zuid Amerika bent. Of we gaan naar de Loonse en Drunense duinen, dat zijn prachtige zandbergen waar de wind vrij spe heeft en zomaar bomen onder het zand kan aten verdwijnen. Of we gaan naar de dierentuin de Beekse Bergen of naar Autotron Rosmaen met de prachtige Amerikaanse Odtimers. Wie het euk vindt om een grote stad te bezoeken dan kunnen we naar Rotterdam met zijn grote havens of naar het mooie Breda om te winkeen. 11 Jongerenreizen (18 tot 30 jaar) J1 / Kraggenburg - Fevoand NIEUW vrijdag 22 jui vrijdag 29 jui Reissom 879,- De prachtige vijfsterren Hoeve Marant igt tussen het fruitdorp Kraggenburg en Voenhove op de bodem van de vroegere Zuiderzee. De grote woonkamer heeft een sfeerhaard en aangrenzend is er een gezeige bar. Op de tweede verdieping bevindt zich Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Maries van Wensveen Anja Wijering een aparte ontspanningsruimte met een tennistafe en een poobijart. Buiten is er een ruim terras en een kapschuur waar je kunt barbecueën; zefs wanneer het regent. Ook is er een voetba- en voeybaved en een trampoine. Wat de Hoeve heemaa bijzon- der maakt is het Boten Voeten Pad, dus schoenen uit en open maar. Zijn we uitgeopen dan kunnen we ook andere uitstapjes maken, bijvoorbeed naar de historische stad Kampen, dofijnen kijken in het Dofinarium in Harderwijk, naar het Nationaa Park t.b.v. het PGB zijn 434,- de Weerribben, Urk of het pretpark Waibi. Voor de watersporters onder ons...het IJssemeer igt direct om de hoek. NIET

12 Jongerenreizen (18 tot 30 jaar) 12 vrijdag 29 jui vrijdag 5 aug Reissom 889,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Rosetta Dennebos Irene Krooshof t.b.v. het PGB zijn 439,- vrijdag 19 aug vrijdag 26 aug Reissom 899,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Hannie Zeeman t.b.v. het PGB zijn 459,- J2 / Epen - Limburg Zee en mooie zandstranden brengen je meteen in de goede vakantiestemming. Beide zijn voop aanwezig in het vakantiepark de Buitenhof in Domburg. En dat zeeucht hee gezond is wisten de mensen vroeger ook a want Domburg is hee ang een bekend kuuroord geweest voor koningen en koninginnen. Het vakantiepark is maar iefst een vijfsterren park en dus erg uxe. Er is een zwemparadijs met heerijke bubbebaden en een gijbaan van bijna tachtig meter en er zijn aerei gezeige restaurantjes op het park. We kunnen opend naar het mooie stadje Domburg om gezeig een terrasje te pakken of souvenirtjes te kopen. Maar in Zeeand is nog vee meer te zien dan zee en strand. In het Arsenaa in Vissingen aat Kapitein Zwartbaard zien hoe de piraten vroeger eefden en in de verschiende viskommen mag je zefs haaien en roggen aaien as je durft. Deze accommodatie is een aanrader van de eerste orde. Het igt net buiten het paatsje Epen in het zuideijkste puntje van Limburg. De accommodatie is gedeeteijk aangepast en igt op zo n twintig minuten open van Epen. Een mooi vedpaadje brengt ons naar dit dorp toe. Bekende paatsen in de buurt zijn Maastricht, Mecheen, Gupen en Cadier en Keer. Uitstapjes genoeg dus. Niet aeen paatsjes, maar voora de prachtige natuur bepaen de mooie opgeving van Limburg. Prachtige pekjes kom je overa tegen in de vorm van gooiende heuves, groene daen en kabbeende beekjes. In de buurt is een watermoen die er a honderden jaren staat. Daar gaan wij zeker kijken en as wij daarna een terrasje hebben gevonden besteen wij zo n stuk heerijke Limburgse vaai. J3 / Domburg - Kamperand - Zeeand NIEUW zaterdag 20 aug zaterdag 27 aug Reissom 879,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Erwin Meenhorst Ronad Meenhorst t.b.v. het PGB zijn 434,- J4 / Dongen - Noord Brabant Dongen igt onder de rook van De Efteing, as we daar heen gaan kunnen we er a vroeg zijn en ekker ang bijven, want we zijn in vijf minuten weer thuis. Thuis is een gezeig voedig aangepast viersterren groepshuis met een grote tuin. Daarin kunnen we ons heerijk uiteven. We kunnen er voetbaen, tafetennissen of schommeen. Ook kunnen we een boottocht maken in de Biesbosch. Dat is een prachtig moerasgebied waar het soms ijkt of je in Zuid Amerika bent. Of we gaan naar de Loonse en Drunense duinen, dat zijn prachtige zandbergen waar de wind vrij spe heeft en zomaar bomen onder het zand kan aten verdwijnen. Of we gaan naar de dierentuin de Beekse Bergen of naar het Autotron Rosmaen met de prachtige Amerikaanse Odtimers. Wie het euk vindt om een grote stad te bezoeken dan kunnen we naar Rotterdam met zijn grote havens of naar het mooie Breda om te winkeen. NIET

13 Jongerenreizen (18 tot 30 jaar) dinsdag 19 jui dinsdag 26 jui Reissom 899,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Sandra Schoten t.b.v. het PGB zijn 459,- zaterdag 6 aug zaterdag 13 aug Reissom 889,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Ronad Kascha t.b.v. het PGB zijn 439,- J5 / Cuxhaven - Noordzeekust - Duitsand Ons vakantiehuis Das ate Zohaus igt in het idyische dorpje Ubereisenbach aan de rivier de Our precies op de grens van Duitsand en Luxemburg. Het huis bestaat uit zes mooie appartementen en in de enorme tuin staat voor ons een bokhut waar we samen kunnen eten en feesten. Daarnaast staan er in die tuin aerei gezeige zitjes, is er een barbecuepaats, staat er een pingpongtafe en een voetbaspe. Vanuit de tuin oop je met je bootje of je henge zo naar de rivier. Kortom Das ate Zohaus heeft aes in huis voor een hee gesaagde vakantie. In de omgeving zijn hee vee euke dagtrips te maken, bijna tevee om op te noemen. Je kunt bijvoorbeed naar het beroemde sot in Vianden, winkeen in Trier of Luxemburg, naar de bierbrouwerij Bitte ein Bit, de dierentuin Eifezoo of verdwaen in het mooie Müertha (dit aatste is een grapje!). Dit prachtige rostoevriendeijke groepshuis igt aan de Duitse Noordzeekust, op sechts vijf minuten wandeen van het strand. De accommodatie heeft een ruime woonkamer, een aparte eetkamer en een aanta tweepersoons saapkamers met een eigen badkamer. Achter het huis igt een grote tuin met strandstoeen en schommes. Je kunt hier echt uitrusten want zefs voor de warme maatijd wordt gezorgd. Wi je er eens uit, met de bus ben je in tien minuten in het gezeige centrum van Cuxhaven. In het oude stadscentrum kun je kastee Ritzebütte bezoeken of fort Kugebarke, een oude vesting. Of je gaat een kijkje nemen in de haven, waar je een prachtig uitzicht over zee hebt en de schepen die er voorbij varen. De echte zeerotten kunnen bij aag water met paard en wagen een tochtje maken naar het eiandje Newark. Op dit mini-eiandje in de Waddenzee wonen maar 33 mensen! J6 / Ubereisenbach - Eife - Duitsand NIEUW Aanta dagen 10 J7 / Lignac - Frankrijk NIEUW donderdag 25 aug zaterdag 3 sept Reissom 1.099,- Aanta vakantiegangers 13 Aanta begeeiders 5 Hoofdeiding Lieneke van Wensveen Bianca de Vries KAMPEER t.b.v. het PGB zijn 499,- Heemaa iets nieuws en heemaa iets anders! Kamperen op Domaine de Puyagorge, midden in Frankrijk bij het dorpje Lignac. Het is niet zomaar kamperen want we hebben voedig ingerichte tenten met echte bedden, een eikenhouten voer en een echte keuken. Je hoeft aeen je koffer maar uit te pakken! De tenten staan op een prachtig geegen vakantiepark rondom een middeeeuwse koosterboerderij. Op het park is van aes te doen, er zijn speeveden, een zwembad, trampoine maar er zijn ook aerei dieren die we mogen verzorgen, verwennen en knuffeen. In de omgeving is er vee te zien en te bezoeken. Er zijn hee oude dorpjes met kasteen en er zijn duizend meren waar je kunt zeien, kanoën en zwemmen. De grootste stad in de buurt is Le Banc, hier kun je winkeen en terrasjes pakken. Maar het aerbeangrijkst; het is hier atijd mooi weer! Op de heen- en terugreis overnachten we in Frankrijk 13 NIET

14 reizen met vee begeeiding 14 Aanta dagen 5 Reissom 779,- maandag 30 mei vrijdag 3 juni Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Anneies Bosch t.b.v. het PGB zijn 414,- Aanta dagen 6 dinsdag 14 juni zondag 19 juni Reissom 879,- Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Ruud Souverijn t.b.v. het PGB zijn 449,- Aanta dagen 5 Reissom 799,- maandag 20 juni vrijdag 24 juni Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Johan Ensink t.b.v. het PGB zijn 414,- C1 / Beien - Drenthe C2 / Schoonoord - Drenthe Het and van Bartje, wie kent het niet? Het and van de uitgestrekte bossen. Waar je nog kunt genieten van heerijke rust. In het prachtige andschap van Senerzand bevindt zich ons vakantiehuis de Kibbehof. Ons huis is voedig aangepast voor mensen met een ichameijke handicap. Een mooie ruime boerderij met veertien gezeige saapkamers en een woonkamer met een speksteenkache. Rondom de boerderij zijn ruime terrassen en in de wei staan ama s. In buurt is van aes te doen. We kunnen bijvoorbeed naar: de dierentuin in Emmen het Museumdorp in Orvete het gevangenismuseum in Veenhuizen het attractiepark Sagharen een huifkartocht maken of gezeig winkeen in Assen of Groningen. Genoeg te beeven voor een heerijke vakantie. C3 / Loozen - Overijsse NIET De Koekoekskok is een hoteboerderij met sfeervoe, uxe en aangepaste kamers in de Drentse Hooganden twee kiometer van het gezeige paatsje Beien. Vanuit de gezamenijke woon/eetkamer hebben we een prachtig uitzicht over het Drentse andschap. Wat de Koekoekskok ook zo euk maakt is de hee keine minicamping met een vogenestschomme en een jeu de boues baan. Eigenijk hoeven we voor een mooie vakantie heemaa niet bij de boerderij weg. Wien we dat toch, dan kunnen we bijvoorbeed naar de dierentuin in Emmen, met Berend Botje gaan varen op het Zuidaardermeer, een workshop kaas maken vogen, winkeen in Assen of Groningen, met de huifkar naar het museumdorp Orvete of het gevangenismuseum Veenhuizen. Een wandeing door een van de mooie natuurgebieden is natuurijk ook een mogeijkheid en misschien komen we nog een hunebed uit de prehistorie tegen! NIEUW Aan de Vecht, in de buurt van Hardenberg, hebben we een euk vakantiehuis gehuurd! Dit huis, de Baaderschans, is voedig drempevrij en bijzonder geschikt voor rostoegebruikers. Ook het restaurant en het omringende erf zijn voedig rostoe toegankeijk. Het vakantieverbijf igt in een prachtige omgeving in het Vechtda. Je kunt de streek gaan verkennen met een huifkar en er zijn ook rostoefietsen beschikbaar om tochtjes te maken. Voor de doe pret kunnen we een uitstapje maken naar pretpark Sagharen! Mocht je iever in de buurt van het vakantiehuis bijven dan vind je vakbij een boerderij met schapen, geiten, varkentjes, pony s en cavia s of we gaan naar de dierentuin in Emmen. Ook binnen kun je je goed vermaken, want er zijn teevisies aanwezig met DVD speers en een computer. Aes is aanwezig om er een mooie midweek vakantie van te maken.

15 reizen met vee begeeiding C4 / Schoor - Noord Hoand NIEUW Aanta dagen 6 vrijdag 12 aug vrijdag 19 aug Reissom 1.189,- Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Joanda Höves t.b.v. het PGB zijn 669,- zondag 28 aug vrijdag 2 sept Reissom 869,- Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Daniëa van der Stet t.b.v. het PGB zijn 429,- C5 / Ledde - Teckenburg - Duitsand Wi je ekker dichtbij huis bijven en toch eens in een totaa andere omgeving zijn? Kom dan met ons mee naar Teckenburg aan de rand van het Teutoburgerwoud in Duitsand. Je hoeft echt niet naar Oostenrijk of Zwitserand om te genieten van prachtige bergen en mooie beekjes. Wij verbijven in Hof Grothmann, een eeuwenoude boerderij die heemaa is gerestaureerd en voedig aangepast voor rostoegebruikers. De hoeve igt niet ver van Teckenburg. In deze stad vind je van die typisch witte huisjes met vee vakwerk. Boven de stad torent een prachtige burcht uit de twaafde eeuw. Van hieruit heb je een schitterend uitzicht over Münsterand. Deze burcht is nu een openuchttheater. As wij geuk hebben kunnen wij misschien een muziekconcert meemaken. In de buurt zijn vee prachtige kasteen en maar iefst drie grote dierentuinen. En natuurijk nemen we nog koffie met Duitse kuchen op een terrasje. Dit jaar hebben we de spikspinter nieuwe accommodatie De Hofstede aan de rand van de Schoorse Duinen geboekt. De Hofstede heeft een achterhuis met ef aangepaste saapkamers en een voorhuis met een gezeige woonkamer. Daarboven een recrea - tiezoder met een tennistafe, voetbaspe en tafebijart. Buiten hebben we een tuin en een zonneterras. Wanneer we zo dicht aan zee zitten bijven we natuurijk niet vee thuis. We kunnen bijvoorbeed naar het schitterende strand om te viegeren, zwemmen en zonnen. Het is we een beetje raar maar in Schoor kun je ook kameerijden! Ook kunnen we een uitstapje maken naar Akmaar om te winkeen of om naar het kaasmuseum te gaan. Het keinste maar ook het oudste stadje van West Friesand is Medembik. Van daaruit rijdt een stoomtrein naar Hoorn en terug, daarna kun je zef uitbazen op een van de tarijke terrasjes. 15 NIET

16 50 + reizen 16 Aanta dagen 4 vrijdag 3 juni maandag 6 juni Reissom 549,- Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 6 Hoofdeiding Francis Piepers t.b.v. het PGB zijn 254,- Aanta dagen 5 Reissom 599,- maandag 27 juni vrijdag 1 jui Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 6 Hoofdeiding Annie Oude Nijhuis t.b.v. het PGB zijn 279,- Aanta dagen 4 vrijdag 2 sept maandag 5 sept Reissom 569,- Aanta vakantiegangers 6 Aanta begeeiders 3 Hoofdeiding Wihemien Christiaens t.b.v. het PGB zijn 264,- Sr1 / Beien - Drenthe Sr2 / De Lutte - Overijsse Dit gehee vernieuwde vakantiehuis wordt in mei 2011 geopend. Het is erg uxe en gehee geijkvoers. In de woonkamer is een kookeiand ingericht, zodat je gezeig met zijn aen kunt koken As we geen zin hebben om te koken gaan we pannenkoeken eten in Pannenkoekhoes De Stroper. Wi je meer zien van de prachtige natuur van het Lutterzand dan maken we met zijn aen een huifkartocht. As je verder weg wit, dan gaan we de grens over naar dierenpark Nordhorn in Duitsand om te kijken naar de chimpansees of naar de Afrikaanse maraboe. Die noemen ze de koning van de gieren met zijn grote keezak en spanwijdte van soms we drie meter. Erg spees zijn de zeehonden Didi, Rita en Max. Dat kun je voora zien tijdens het voeren. In Natura Docet, een museum, kun je onder een mammoet door open en een dinosaurusbot aanraken. Mogeijkheden voor uitstapjes genoeg! Sr3 / Geesteren - Gederand NIET De Koekoekskok is een hoteboerderij met sfeervoe, uxe en aangepaste kamers in de Drentse Hooganden twee kiometer van het gezeige paatsje Beien. Vanuit de gezamenijke woon/eetkamer hebben we een prachtig uitzicht over het Drentse andschap. Wat de Koekoekskok ook zo euk maakt is de hee keine minicamping met een vogenestschomme en een jeu de boues baan. Eigenijk hoeven we voor een mooie vakantie heemaa niet bij de boerderij weg. Wien we dat toch, dan kunnen we bijvoorbeed naar de dierentuin in Emmen, met Berend Botje gaan varen op het Zuidaardermeer, een workshop kaas maken vogen, winkeen in Assen of Groningen, met de huifkar naar het museumdorp Orvete of het gevangenismuseum Veenhuizen. Een wandeing door een van de mooie natuurgebieden is natuurijk ook een mogeijkheid en misschien komen we nog een hunebed uit de prehistorie tegen! Je kunt je vakantie vieren in de Achterhoek in een keinschaige moderne vakantieboerderij. De boerderij biedt paats aan maximaa negen personen. Vanuit de woonkamer heb je een prachtig uitzicht op de grazende koeien, groene weianden en kromme oude eiken. Eke dag krijg je een ekker ontbijt met verse jam, mek van de eigen koeien en een gekookt eitje van de scharrekip. En as je een dagje uit wit dan is er genoeg te doen. Je kunt een huifkartocht maken of as je van water houdt op de rivier de Berke een boottocht maken met een zompe, dat is een soort boot. Wat dacht je van een kijkje in het brandweermuseum. Of ga je iever naar het kastee van s-heerenberg. En as we genoeg hebben van a die uitjes dan kunnen we naar Erve Brooks, beroemd in de wijde omgeving van de heerijke smaak van zijn pannenkoeken met of zonder spek of zefs met ijs. NIEUW NIEUW NIEUW

17 reizen in het binnenand vrijdag 15 jui vrijdag 22 jui Reissom 859,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Thea Koopman Ans Riesewijk t.b.v. het PGB zijn 384,- vrijdag 15 jui vrijdag 22 jui Reissom 849,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Leo Gederbom t.b.v. het PGB zijn 379,- vrijdag 22 jui vrijdag 29 jui Reissom 849,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Heidi Deemann t.b.v. het PGB zijn 379,- B1 / Monnickendam - Noord Hoand B2 / Weert - Limburg Wij gaan naar het schone Limburg. Aan de rand van de stad Weert igt ons vakantiepark De Weerterbergen. Daar kunnen we genieten van de uitgestrekte bossen, zandverstuivingen en heideveden. We kunnen ons ekker uiteven in het subtropische zwemparadijs met een gofsagbad, een gijbaan en voor de iefhebbers een Finse sauna of een Turks stoombad. Maar natuurijk bijven we niet de hee week op ons park. Hier wat tips voor uitstapjes in de omgeving: een bezoekje aan mooie steden zoas Thorn, Maastricht en Vakenburg de Efteing in Kaatsheuve Bobbejaanand in Lichtaart in Begië Warner Bros Movie Word in Duitsand kasteetuinen in Arcen Genoeg te beeven voor een fijne vakantie. B3 / Munnekeburen - Friesand NIET Beetje vreemd maar we hee erg grappig is de huiskamer van de Overeekerhoeve. Je kijkt nameijk, via een hee groot raam, zo in de sta met koeien en kafjes. De Hoeve igt vakbij Amsterdam in Waterand, je weet we het and van Afred J. Kwak! Ons huis is hee erg mooi en bijzonder ingericht. Er zijn zes appartementen waarbij ieder een eigen thema heeft. Zo is er bijvoorbeed het appartement de Paardenbox, de Koeiensta, of het Schapenhok! En, ook a is het een boerderij, van viegen hebben we absouut geen ast, daar zorgt onze gastvrouw we voor. Buiten is het prachtig met een boementuin en een terras aan het water. In de omgeving kun je zovee uitstapjes maken dat een week vee te kort is. We kunnen natuurijk gaan varen maar we zitten ook vakbij de toeristische paatsen Marken, Voendam (Jan Smit), Edam (kaas) en de Zaanse Schans. We gaan naar het nog onontdekte natuurgebied de Rottige Meente. Dat kinkt misschien niet mooi maar dat is het we. Het is een waterrijk gebied op de grens van Overijsse en Friesand waar vee voges en dieren te vinden zijn. Onze uxe groepsaccommodatie igt midden in dat gebied. Vanuit de gezeige woonkamer kunnen we met een beetje geuk de reeën voorbij zien komen. In de tuin is een verwarmd buitenzwembad en een dierenweide met geiten, varkens en kippen. Eigenijk hoeven we ons huis niet meer uit om ons te vermaken maar dat zou jammer zijn want in de omgeving is vee te beeven. Wat dacht je van een boottochtje op de Weerribben en een dagje Giethoorn. Of een bezoek aan de orchideeënhoeve, waar je kunt zien hoe orchideeën gekweekt worden. En natuurijk kan er gewinked worden, euke stadjes genoeg in buurt zoas Heerenveen of Wovega. NIEUW 17

18 reizen in het binnenand 18 vrijdag 22 jui vrijdag 29 jui Reissom 799,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding José Oude Hergeink t.b.v. het PGB zijn 359,- vrijdag 29 jui vrijdag 5 aug Reissom 849,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Marjoein Morssink t.b.v. het PGB zijn 379,- vrijdag 5 aug vrijdag 12 aug Reissom 799,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Dick Kers t.b.v. het PGB zijn 359,- B4 / Baaro - Limburg B5 / Diessen - Baarschot - Noord Brabant Genieten in een bungaowpark in Noord-Brabant, dat kun je zomaar met een vakantie in Landa Duc de Brabant in de buurt van Tiburg. Uitrusten in je bungaow met je eigen jacuzzi of sauna. Maar ook met een kuukske van eigen deeg in het streekspeciaiteitenrestaurant op het park. En buiten het park, te vee om op te noemen: wie kent niet de Efteing of je gaat de grens over naar Begië, waar de avonturen van Bobbejaanand op je wachten of naar Indoor Popsaand. De iefhebber van oude auto s kan zijn hart ophaen in Autotron Rosmaen. En de diereniefhebber kan naar het Dierenrijk in Eindhoven. As de verzorgers de dieren hun maatijd geven, kun je van aes aan ze vragen. Wat voor voedse krijgen de dieren? Houden ze ook van een ekkere snacks tussendoor? En terwij de verzorgers je antwoord geven, kun je de dieren extra goed zien. NIET In het schone Limburg in Baaro hebben we twee comfortabee vakantiewoningen gehuurd. Baaro igt in Limburg aan de rivier de Maas en staat bekend as kasteendorp. Er zijn vier kasteen, waarvan er één tegenover onze vakantiewoning staat. Je kunt je er prima vermaken: een wandeing maken angs ae vier kasteen, je kunt met de pont naar de overkant van de Maas en een bezoekje brengen aan het koosterdorp Stey, een bezoek brengen aan het Missiemuseum of de botanische tuin bewonderen. Je kunt ook in een roeibootje op de sotgracht van kastee de Berckt dobberen, een bezoek brengen aan het beroemde witte stadje Thorn of naar een attractiepark gaan. En bijf je iever bij de vakantiewoning, dan kun je daar gebruik maken van de jeu de boues baan, het voetbaspe of de pingpongtafe. Genoeg te beeven voor een heerijke vakantie in het schone Limburg. NIEUW B6 / Groenekan - Utrecht NIEUW Hou je van rust en de ruimte? Dan is dit de ideae vakantiepek voor jou. Je oopt vanuit je saapkamer rechtstreeks de grote tuin in. Je eet en saapt in een vakantiehuis met de naam Het Koningsbed. Het vakantiehuis heeft negen uxe kamers met eigen douche of bad en toiet. Dus je wordt echt as een koning of een koningin behanded. De koeien staan vakbij op sta of in de wei. En wat kunnen we aemaa doen in onze vakantie? In de Lage Vuursche een pannenkoek eten of de piramide van Austeritz bekijken, die in 1804 voor keizer Napoeon is gebouwd. We kunnen naar Utrecht voor een rondvaart door de grachten of een ijsje eten bij Venezia, een van de ekkerste ijssaons van Nederand. Op een zonnige dag kunnen we gaan varen op de Loosdrechtse passen. En as je van dieren houdt, dan gaan we naar de dierentuin in Amersfoort. Dit wordt een fantastische week!

19 reizen in het binnenand B8 / s Gravenzande - Zuid Hoand NIEUW vrijdag 19 aug vrijdag 26 aug Reissom 859,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Johan Ensink t.b.v. het PGB zijn 384,- vrijdag 26 aug vrijdag 2 sept Reissom 829,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Ingrid Zoontjes t.b.v. het PGB zijn 369,- vrijdag 2 sept vrijdag 9 sept Reissom 809,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Jacinta Bastiaanse t.b.v. het PGB zijn 364,- B7 / Den Burg - Texe - Noord Hoand Dit park ademt een sfeer van uxe en schoonheid. De vakantiehuizen staan aan de rand van de duinen op sechts 500 meter van de Noordzeestranden tussen Hoek van Hoand en Scheveningen. Vanuit het park wande je over een schepenpad naar strand en zee. Voor wandeiefhebbers vormt de omgeving van het park een ideaa gebied om tochten te maken of een strandwandeing angs de Noordzee. En as je wat meer wit zien dan het vakantiepark dan zijn er mogeijkheden genoeg. Wat dacht je van Madurodam in Den Haag, de pier van Scheveningen of Sea Life Center in Scheveningen, waar je oog in oog met haaien kunt staan zonder nat te worden en as je geuk hebt ook de grootste evende krab van Europa kunt zien van we 3,5 meter. En ook Rotterdam is niet ver weg voor een boottochtje in de havens of een prachtig uitzicht over de stad op de top van de Euromast as je durft. B9 / Nieuwviet-Bad - Cadzand - Zeeand NIET Vakantiehuis De But is voor ons een bekend adresje op Texe. Het huis igt, zoas de naam a zegt, op een but en is deze vakantie heemaa voor ons. As wij wien fietsen kan dat, want deze staan voor ons kaar. Wij kunnen dan hee sne naar Den Burg, want dat is maar anderhave km fietsen. Of wij nou op de fiets gaan of in onze busjes, op Texe is van aes te doen. Een huifkartocht, midgetgofen of een tochtje as strandjutter over het strand van Texe. Het kan aemaa. Wie weet zien wij we een zeehond, want die zijn er ook in de zee rondom Texe en in Ecomare, het centrum voor Wadden en Noordzee. In ek geva gaan wij heerijk genieten van de zee en bij mooi weer nemen wij een duik of gaan we pootje baden in zee. As het dan toch een keer secht weer is dan gaan wij in ons huisje gezeig bij het open haardvuur zitten met een gaasje Onze drie vakantiewoningen iggen sechts 300 meter van het strand tussen Cadzand en Breskens aan de Zeeuws-Vaamse kust. De huisjes staan op een kein bungaowpark waar ook een bakker, een winketje en een patatkraam aanwezig zijn. Lekker gemakkeijk as we een keertje geen zin hebben om te koken. Het strand is hier erg breed voora as het eb is en wij hebben een speciaa pasje waarmee we met de bus over de duinen en het strand mogen rijden. As er genoeg beangsteing voor is, kunnen we de zee op gaan met een boot en gaan vissen. Verder kunnen we een huifkartocht maken en een struisvogeboerderij bezoeken. En natuurijk gaan we naar de mooie oude stadjes zoas Suis en Hust waar de winkes eke dag open zijn! En in het Groese museumstraatje kun je smuen van originee paptaart. Dit wordt een vakantie met vee zee, strand en euke uitstapjes. 19

20 vakantieoverzicht CODE BLZ BLZ BESTEMMING PERIODE DGN HOOFDLEIDING DLN VRW REISSOM 20 CODE vakantieperiode BLZ vakantieperiode BESTEMMING is van 23 jui is van t/m 423 september, jui t/m 4 v.o. september, vanaf PERIODE 16 v.o. jui 2011; vanaf DGN bouwvak 16 jui HOOFDLEIDING 2011; is van bouwvak 1 t/m 19 is augustus van 1 t/m 2011 DLN 19 augustus VRW 2011 REISSOM CODE BLZ BESTEMMING PERIODE DGN HOOFDLEIDING DLN VRW REISSOM vakantieperiode is van 23 jui t/m 4 september, v.o. vanaf 16 jui 2011; bouwvak is van 1 t/m 19 augustus 2011 kindervakanties voor kinderen die op een zm-schoo zitten KINDER VOOR KINDEREN DIE OP EEN ZML-SCHOOL ZITTEN vakantieperiode is van 23 jui t/m 4 september, v.o. vanaf 16 jui 2011; bouwvak is van 1 t/m 19 augustus 2011 K 1 KINDER 10 De Lutte VOOR KINDEREN t/m 13 jaar DIE 23 OP jui EEN ZML-SCHOOL 7 Annemiek ZITTEN Gerbers ,- KINDER Overijsse VOOR KINDEREN DIE t/m OP 29 EEN jui ZML-SCHOOL Judith Haarman ZITTEN K Voenhove De Lutte t/m jaar jaar jui 87 Iris Annemiek Buitenkamp Gerbers ,- Overijsse Nieuw t/m t/m 29 5 aug jui Sandra Judith Haarman K 1 10 De Lutte t/m 13 jaar 23 jui 7 Annemiek Grimberg Gerbers , Dongen Voenhove jaar jaar aug jui 8 Thijs Iris Buitenkamp Kok ,- 450,- Overijsse t/m 29 jui Judith Haarman Noord Overijsse Nieuw Brabant t/m t/m 3 5 sept aug Janneke Sandra Grimberg K 2 10 Voenhove jaar 29 jui 8 Iris Buitenkamp Komphaar , Dongen jaar 27 aug Thijs Kok ,- Overijsse Nieuw t/m 5 aug Sandra Grimberg Noord Brabant t/m 3 sept Janneke Komphaar K 3 11 Dongen jaar 27 aug 8 Thijs Kok ,- KINDERDAGOPVANG Noord Brabant t/m 3 sept Janneke Komphaar kinderdagopvang voor kinderen die op een zm-schoo zitten K 6 KINDERDAGOPVANG 10 Enschede 5-18 jaar KINDERDAGOPVANG Overijsse K 6 10 Enschede 5-18 jaar Overijsse K 6 10 Enschede 5-18 jaar JONGERENREIZEN Overijsse JAAR J 1 JONGERENREIZEN 11 Kraggenburg JAAR JONGERENREIZEN Fevoand JAAR Nieuw J Epen Kraggenburg Limburg Fevoand Nieuw J 1 11 Kraggenburg Domburg Epen Fevoand Roompot Nieuw Kamperand Limburg J 2 12 Epen - Zeeand Nieuw Dongen Domburg Roompot Limburg Noord Kamperand Brabant - Zeeand Nieuw J 3 12 Domburg Roompot Cuxhaven Dongen Kamperand - Zeeand Nieuw Noordzeekust Brabant J 4 12 Dongen - Duitsand Ubereisenbach Cuxhaven Noord Brabant Eife Noordzeekust - Duitsand - Duitsand J 5 13 Cuxhaven Nieuw Lignac Ubereisenbach Noordzeekust - Duitsand Frankrijk Eife - Duitsand Nieuw J 6 13 Ubereisenbach Nieuw 7 13 Lignac Eife - Duitsand Nieuw Frankrijk Nieuw J 7 13 Lignac Frankrijk Nieuw 22,23,24 aug 29,30,31 aug 22,23,24 aug 29,30,31 aug 22,23,24 aug 29,30,31 aug 22 jui t/m 29 jui jui jui t/m t/m 29 5 aug jui 22 jui aug jui t/m 29 jui t/m t/m 26 5 aug 29 jui aug aug aug t/m 5 aug t/m t/m aug aug 19 aug aug t/m 26 jui aug t/m t/m aug 20 aug jui 19 6 aug jui t/m 27 aug t/m t/m aug jui 19 jui 25 6 aug t/m 26 aug jui t/m t/m 13 3 sept aug 6 aug 25 aug t/m 13 aug t/m 3 sept 25 aug t/m 3 sept jongerenreizen jaar 6 6 Jacinta Bastiaanse Jacinta Bastiaanse ,50 per dag 8,50 6 Jacinta Bastiaanse per dag 8,50 per dag 8 Maries van Wensveen ,- Anja Wijering 8 Rosetta Maries Dennebos van Wensveen ,- 879,- Irene Anja Wijering 8 Maries Krooshof van Wensveen ,- Hannie Rosetta Zeeman Dennebos ,- 889,- Anja Wijering Irene Krooshof 8 Rosetta Dennebos ,- Erwin Hannie Meenhorst Zeeman ,- 899,- Irene Krooshof 8 Ronad Hannie Zeeman Meenhorst ,- Sandra Erwin Meenhorst Schoten ,- 879,- Ronad Meenhorst 8 Erwin Meenhorst ,- Sandra Schoten Kascha ,- 899,- Ronad Meenhorst 8 Sandra Schoten ,- 10 Lieneke Ronad Kascha van Wensveen ,- 889, Bianca Ronad de Kascha Vries Lieneke van Wensveen ,- 1099,- 10 Bianca de Vries Lieneke van Wensveen ,- Bianca de Vries meerwaarde die je ziet meerwaarde die opvat meerwaarde die je voet t f Bezoekadres: Pasmaatweg PH Hengeo (Ov) Postadres: Postbus AH Hengeo (Ov)

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

info@belleman.nl i www.dorpsgenoten.info

info@belleman.nl i www.dorpsgenoten.info 12 SEPTEMBER 2012 - nummer 390 t 072 506 1201 f 072 506 3974 e info@beeman.n i www.dorpsgenoten.info Postadres: Egmonderstraatweg 5 1934 AA Egmond aan den Hoef Verschijnt wekeijks huis-aan-huis ADVERTENTIE

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Nooit te oud voor vakantie

Nooit te oud voor vakantie 2013 Nooit te oud voor vakantie Voorwoord Nooit te oud voor Vakantie Voor u ligt de vakantiebrochure 2013 van Allegoeds Vakanties. Wij zijn verheugd u voor het nieuwe jaar weer prachtige vakanties op heerlijke

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE 2014 n 2 Hamburgerdiner voor twee op facebook! DE BLOKPERIODE HEMEL OF HEL? SPOTTED @ HUB 3 STUDENTEN, 3 OUTFITS BEN JE EEN DOENER OF EEN DENKER?

Nadere informatie

SENIOREN MENSEN MET ZORG MANTELZORGERS EN PARTNER MET DEMENTIE MENSEN MET VISUELE BEPERKING MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

SENIOREN MENSEN MET ZORG MANTELZORGERS EN PARTNER MET DEMENTIE MENSEN MET VISUELE BEPERKING MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING Vakanties met aandacht 2015 MINIMUMINKOMEN? VRAAG KORTING AAN UIT ONS VAKANTIEFONDS! SENIOREN MENSEN MET ZORG MANTELZORGERS EN PARTNER MET DEMENTIE MENSEN MET VISUELE BEPERKING MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Gids Betaalbare Vakanties 2014. Adressen, beschrijvingen en webtips

Gids Betaalbare Vakanties 2014. Adressen, beschrijvingen en webtips Gids Betaalbare Vakanties 2014 Adressen, beschrijvingen en webtips Inhoud Colofon Inhoudsopgave Uitgever Deze gids is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA van de Raad van Kerken in

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek. Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel

Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek. Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel Magazine editie 2015-2016 Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel Trouwen en je liefste huisdier mee? Natuurlijk kan dat! Biologische

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

nummer 3 mei 2014 Nivon 90 jaar

nummer 3 mei 2014 Nivon 90 jaar nummer 3 mei 2014 Nivon 90 jaar Eerlijk & Groen in de praktijk Column 90 Jaar door leden, voor leden en voor de samenleving In 1924 zag de wereld er heel anders uit. Uitgerekend in dat jaar zag het Instituut

Nadere informatie

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine Nummer 1, maart 2014 Thema: De wet verandert magazine In dit Zideris magazine Op de voorpagina staat Daniëlle Lievens! Danielle is een vrolijke meid met een eigen mening. Ze woont thuis bij haar ouders

Nadere informatie

BestBreaks 3 e jaargang Nummer 5 oktober 2003- maart 2004

BestBreaks 3 e jaargang Nummer 5 oktober 2003- maart 2004 BEST WESTERN HOTELS NEDERLAND BestBreaks 3 e jaargang Nummer 5 oktober 2003- maart 2004 INDELING REGIOARRANGEMENTEN BEST WESTERN HOTELS TOP 3 NOORD T GROENE MIDDEN AAN DE KUST RANDSTAD T BOURGONDISCHE

Nadere informatie

september 2010 nummer 86 jaargang 16 prijs 2,95

september 2010 nummer 86 jaargang 16 prijs 2,95 september 2010 nummer 86 jaargang 16 prijs 2,95 COLOFON & ADRESSEN redactie Dorpskrant De Klepper Daniël Bikker 642520 Gera den Braven 642777 Gijs Kool 641495 Carolien de Kort 641435 informatie over bezorging

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

thuisactief Diabetes: Hulp bij gezond eten & goed bewegen 20 maart: Open Dag van de Zorg Cursus: Verantwoord masseren

thuisactief Diabetes: Hulp bij gezond eten & goed bewegen 20 maart: Open Dag van de Zorg Cursus: Verantwoord masseren thuisactief Tijdschrift van de Ledenorganisatie Diabetes: Hulp bij gezond eten & goed bewegen 1 maart 2010 20 maart: Open Dag van de Zorg Cursus: Verantwoord masseren Korting: De Keukenhof, Duinrell, Archeon,

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

DE GROOTSTE LICHTSHOW TER WERELD

DE GROOTSTE LICHTSHOW TER WERELD Adverttiebijage bij ze krant DE GROOTSTE LICHTSHOW TER WERELD HET NOORDERLICHT VAN NOORWEGEN HET MAGISCHE NOORDEN PROEF DE ARCTISCHE WERELD De winter in Noord-Noorweg is anrs dan anrs. Magisch. In het

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

NC V THEMA: OOST-EUROPA VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING. 91 e jaargang - februari 2014

NC V THEMA: OOST-EUROPA VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING. 91 e jaargang - februari 2014 NC V R UITGAVE e i s m a g a z i n e VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING 91 e jaargang - februari 2014 THEMA: OOST-EUROPA NCRV-ALGEMEEN Van het hoofdbestuur Oud en nieuw In 2013 is er veel

Nadere informatie

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief december 2014

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief december 2014 De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief december 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen INLEIDING Deze nieuwsbrief verschijnt op de drempel van de decembermaand.

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

Magazine.nl Multimediaal vakblad voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen

Magazine.nl Multimediaal vakblad voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen eeting Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen Magazine.nl Multimediaal vakblad

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie