Vakantiegids R IZ. Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeilcruise in Griekenland Wandelen in het Sauerland en nog veel meer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakantiegids R IZ. Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeilcruise in Griekenland Wandelen in het Sauerland en nog veel meer"

Transcriptie

1 Vakantiegids R IZ 2011 Vakanties voor mensen met een verstandeijke beperking 1 1 Nieuw dit jaar!! Jongerenreis naar Frankrijk Gardameer Zeicruise in Griekenand Wandeen in het Sauerand en nog vee meer BUSJE BUS BOOT R IZ VLIEGTUIG NIET TIJDENS is WANDELINGEN een onderdee van MEE Twente

2 inhoudsopgave VOORWOORD 3 ALGEMENE INFORMATIE MEE REIZEN weke vakanties organiseren we, voor wie, door wie, opgave voor een reis, hoe veroopt de indeing, betaing van de reizen 4 opgave, bevestiging van een reis en inning reisgeden, a incusive, de kosten van de vakantie en het PGB, foto, identiteitsbewijs, medicijnen, rostoe/roator, pré-unie 5 reünie en vakantieversag, gevonden voorwerpen, foto s, brandstoftoesag, kachten, annueringsregeing, reis afzeggen - annueringsvoorwaarden, uitsuitingen, wijzigingen/druk- en zetfouten van de reisgegevens, wij gedenken 6 verzekeringen 7 de vrijwiige begeeiders van de reizen, trainingsdata 8 verkaringen pictogrammen 9 Kindervakanties 10 t/m 11 Jongerenreizen 11 t/m 13 Reizen met vee begeeiding 14 t/m reizen 16 Reizen in het binnenand 17 t/m 19 Reizen in het buitenand 24 t/m 28 Excursiereizen/geïntegreerde reizen 28 t/m 29 Viegreizen 30 t/m 31 Speciae reizen 32 t/m 33 Weekenden 34 Dagtochten 35 2 OVERZICHT ALLE REIZEN t/m 23 SPONSOREN 9 en 36 t/m 40

3 voorwoord Hengeo, oktober 2010 Beste vakantieganger, famiie, persoonijke begeeider, vrijwiige begeeider en andere beangsteenden, Vakantie is voor hee vee mensen het hoogtepunt van het jaar! We krijgen daarom ook vaak a vanaf eind augustus de vraag waar de vakantiegids voor het komende seizoen toch bijft? Daarom, eindeijk,. presenteren we hierbij trots en met vee pezier ons prachtige reisaanbod 2011! Naast een aanta beproefde en vertrouwde bestemmingen zijn we er ook dit jaar weer in gesaagd een aanta nieuwe en spannende reizen te organiseren. Zo gaan de kinderen dit jaar naar een prachtige groepsaccommodatie in het gezeige havenpaatsje Voenhove. Steeds meer jonge mensen kiezen voor de speciae jongerenreizen. We hebben daarom ons aanbod voor deze groep uitgebreid. Voor de Nederandse reizen hebben we twee nieuwe bestemmingen gevonden en wat het buitenand betreft gaan we dit jaar naar Duitsand en Frankrijk In Frankrijk staan voor ons zeer uxe ingerichte tenten kaar met eikenhouten voeren en hotebedden. Dat is pas MEEkamperen! De reizen met meer begeeiding, de zogenaamde care-reizen, zijn voor mensen die iets meer begeeiding nodig hebben. Dit kan bijvoorbeed zijn omdat ze gebruik maken van een rostoe of omdat ze wat extra aandacht kunnen gebruiken. Voor deze reizen hebben we twee schitterende nieuwe accommodaties gevonden één in de duinen aan de Noord-Hoandse kust en één in het mooie Drenthe. Iedereen wordt ouder, daarom hebben we ook 50 + reizen. Deze reizen hebben iets meer begeeiding en het programma en tempo wordt aangepast op de wens van de vakantieganger. Voor de agemene reizen hebben we weer enorm ons best gedaan om euke reizen uit te zoeken in binnenen buitenand. Wat dacht u van prachtige parken in Frankrijk, Denemarken en aan het Gardameer in Itaië. Een excursiereis naar Rome, Lourdes en Parijs of een zeicruise om het Griekse eiand Corfu. Ook gaan we dit jaar weer naar de Vrienden Van Amste Live, Funpop en paardrijden maar ook naar Legoand, FC Twente en Popsaand! Vee gemotiveerde en enthousiaste vrijwiige begeeiders vormen het hart van MEE Reizen. Afgeopen jaar hebben deze ca. 315 kanjers onze 843 vakantiegangers een onvergeteijke vakantie bezorgd. Vanaf deze pek: hee erg bedankt! Ook wien we onze sponsoren bedanken. Zij hepen onze MEE Reizen betaabaar te houden. Er zijn bedrijven die ons sponseren door midde van een advertentie in deze reisgids en er zijn een aanta bedrijven en organisaties die ons op een andere manier financiee ondersteunen. Daarom bedankt: Supréme Reatiegeschenken, Hengeo Munters Nederand, Aphen a/d Rijn Hofstra Vastgoed, Odoorn Rotary Hengeo-Driene ETC, Berijn We hopen dat meer bedrijven juie initiatief gaan vogen. Het team van MEE Reizen wenst juie vee pezier bij het uitzoeken van een euke vakantie of dagtocht! 3 v..n.r: Ada Ro, Esther Greven, Ria Kroeze, Marijke Oude Breui en Tonni Veen MEE Reizen Dedenerstraat 26, 7551 AG HENGELO Postadres Postbus 139, 7550 AC HENGELO Teefoon MEE Twente Teefoon afdeing reizen E-mai Internet (button vakanties) Banknr K.v.K.nr Het vakantieteam Esther Greven consuent Marijke Oude Breui ondersteuning administratie Ria Kroeze vakantiegangers, vakantiegids Ada Ro accommodaties, financiën, vervoer Tonni Veen administratie MEE Twente is HKZ gecertificeerd

4 agemene informatie mee reizen WELKE S ORGANISEREN WE? VOOR WIE? Samen op reis? 4 1. Kindervakanties K-vakanties Zijn voor kinderen van vier tot achttien jaar die op een ZML-schoo zitten. 2. Jongerenreizen J-vakanties Dit zijn vakanties voor jongeren van achttien tot ongeveer dertig jaar. 3. Reizen met vee begeeiding C-vakanties Carevakanties zijn er voor mensen die meer hup nodig hebben, wat ouder en/of secht ter been zijn. Er gaan meer (zo nodig deskundige) vrijwiigers mee en de accommodaties zijn voedig aangepast. Het programma is ook wat rustiger vakanties Deze vakanties zijn voor mensen vanaf 50 jaar. Het programma van deze reizen is aangepast aan de eeftijdsgroep. 4. Reizen met minder begeeiding B-vakanties Deze zijn voor mensen die redeijk mobie en zefredzaam zijn. Er kunnen met deze reizen geen mensen mee die in een rostoebus vervoerd moeten worden. Bb-vakanties Dit zijn excursiereizen waarbij wij as groep van MEE mee reizen met andere vakantiegangers. Dit noemen we geïntegreerde reizen. V-vakanties Dit zijn viegvakanties voor mensen die van zon, zee en strand houden. S-vakanties Dit zijn speciae vakanties voor mensen die van iets anders houden. W-vakanties Dit zijn korte vakanties voor mensen die niet zo ang op vakantie kunnen of wien. D-reizen Dit zijn dagtochten voor iedereen die het euk vindt om een dagje uit te gaan. De reizen worden georganiseerd voor mensen met een verstandeijke beperking vanaf achttien jaar. DOOR WIE? Dankzij de medewerking van vee enthousiaste vrijwiigers kan MEE Reizen ieder jaar weer vee reizen organiseren. Onze vrijwiige begeeiders zijn ervaren en deskundig op veerei gebied. Het zijn begeeiders maar geen verzorgers! OPGAVE VOOR EEN REIS Bij deze reisgids zitten: een aanmedingsformuier een machtigingsformuier Je kunt het aanmedingsen machtigingsformuier ook downoaden: www. meetwente.n (ga dan naar de button van vakanties ) As je mee wit met een reis dan moet je beide formuieren invuen en tegeijk opsturen naar: MEE Twente, afdeing Reizen Postbus 139, 7550 AC Hengeo Je geeft op het aanmedingsformuier aan met weke reis jij het iefste mee wit en wat jouw tweede en derde keus is. Vanwege het indeen van de groepen vragen wij iedereen om drie keuzes op te geven. De inschrijfdatum start op 21 november 2010 op deze dag vindt ook de vakantiemarkt paats Wi je met vrienden samen op reis, dan moet je ervoor zorgen dat: iedereen dezefde reis uitzoekt iedereen aangeeft dat je samen op vakantie wit iedereen de formuieren geijktijdig en zo vroeg mogeijk inevert. Wanneer gaat een reis niet door? Indien er onvodoende aanmedingen zijn voor een bepaade reis dan zijn wij genoodzaakt deze reis te annueren. Wij deen jou dan in bij je tweede of derde keuze. Een kamer aeen? In de meeste gevaen zijn er aeen tweepersoons kamers beschikbaar. Wi je persé een kamer aeen, dan moet je contact opnemen met Ria Kroeze, teefoon Voor een kamer aeen betaa je minimaa 150,- extra. HOE VERLOOPT DE INDELING? Bij de indeing in een vakantiegroep wordt gekeken naar: de groepssamensteing de eventuee begeeiding die je nodig hebt de datum van opgave van jouw vakantie of je vodoende keuzes hebt ingevud. De indeingscommissie za uiteraard zovee mogeijk rekening houden met de wensen van iedereen. De commissie zorgt naar aaneiding van de ingevude gegevens en de eventuee ervaringen van voorgaande jaren voor een passende groepssamensteing. Soms moeten we iemand een andere reis aanbieden, maar daar is dan we goed over nagedacht. Wij informeren je vooraf niet as je wordt overgepaatst. De uiteindeijke verantwoordeijkheid voor de indeing berust bij de vakantieorganisatie. BETALING VAN DE REIZEN Voor de betaing van de reizen maken we gebruik van een machtiging voor automatische afschrijving. Betaa je door omstandigheden niet via een machtiging dan vermed je dit op de machtiging en je ontvangt van ons een rekening. Je betaat dan we 10,- extra administratiekosten. LET OP! As voor aanvang van de reis de reissom nog niet is vodaan, dan zu je van deename worden uitgesoten en za de te betaen reissom asnog worden gevorderd.

5 agemene informatie mee reizen opgave, bevestiging van een reis en inning reisgeden Reis Opgave Bevestiging Inning aanbetaing Inning (rest) bedrag reissom D1 Kerstmarkt Bieefed voor 27 november 2010 eind november december 2010 D2 Vrienden Amste Live voor 27 november 2010 voor de kerst januari S1 Kerstvakantie Medebach voor 1 december 2010 begin december december 2010 K1 tm K3 Kindervakanties voor 1 december 2010 voor de kerst 2010 medio apri 2 juni S2 Wintervakantie Lungern voor 3 januari medio januari 25 januari Bb1 Viegreis Rome voor 3 januari begin februari 5 apri Bb2 Treinreis Lourdes S3 Pretpark Legoand C1 Beien Sr1 Beien Bb3 Busreis Parijs V1 Zeicruise Corfu S4 Muziekfestiva Funpop W1 Geesteren D3 Keukenhof voor 3 januari voor 3 januari begin februari begin maart medio apri 17 mei 5 apri D4 FC Twente D5 Avifauna Overige dagtochten voor 3 januari begin maart medio apri 2 juni Overige reizen voor 3 januari begin februari medio apri 2 juni ALL INCLUSIVE Onze reizen zijn a incusive en dat betekent dat bij de reissom is inbegrepen: maatijden en consumpties overnachtingen heen- en terugreis genoemde excursies en attracties kosten begeeiding reis-, bagage- en ongevaenverzekering annueringsbijdrage pré-unie, reünie en vakantieversag Niet bij de reissom is inbegrepen: zakged DE KOSTEN VAN DE EN HET PGB Met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kun je zef je zorg, hup en begeeiding inkopen. Ook as je op vakantie gaat kun je het PGB gebruiken voor de begeeidingskosten. Voor het aanvragen van een PGB of voor agemene informatie kun je contact opnemen met de afdeing MEE Reizen of kijken op de internetsite Het juiste bedrag voor de begeeidingskosten kun je vinden in het infokader van de desbetreffende vakantie. Wat moet je doen? Op het aanmedingsformuier voor een reis kruis je aan dat je het PGB wit gebruiken. Je krijgt dan van ons in het voorjaar een PGB-contract en een rekening. FOTO: VERPLICHT! In verband met de voorbereiding van een reis door onze begeeiding en de veiigheid van de deenemers gedurende deze reis, verpichten wij iedereen, ook kinderen, een recente foto (niet ouder dan drie jaar) mee te sturen met het aanmedingsformuier (s.v.p. de naam op de achterzijde van de foto vermeden). Je mag ook een duideijke digitae foto maien naar: uiteraard ook dan je naam vermeden. Na afoop van de reizen worden ae aanmedingsformuieren vernietigd. Het is niet mogeijk om foto s te retourneren. IDENTITEITSBEWIJS Iedereen vanaf veertien jaar moet in het bezit zijn van een gedig paspoort of een gedige identiteitskaart. MEDICIJNEN Bij de uitnodiging voor de pré-unie ontvangt iedereen een medicijnen-vragenijst. Dit formuier moet duideijk worden ingevud en bij de pré-unie worden meegebracht. As je medicijnen gebruikt dien je ook een medicijnenpaspoort mee te brengen; deze is verkrijgbaar bij je eigen apotheek. Apothekers zetten graag je medicijnen uit in een wegwerpverpakking. We wien ook jou verzoeken dit te aten doen! Indien je insuine moet spuiten dan gaan we er van uit dat je dit zef, eventuee onder toezicht, kunt doen. Indien je nu hup krijgt van Thuiszorg dan moet je zef deze hup tijdens de vakantie om aten zetten naar het vakantieadres. ROLSTOEL/ROLLATOR We maken in vee gevaen gebruik van hotes en huisjes die niet specifiek zijn aangepast voor rostoeers; aan het rostoe-pictogram kun je zien of een reis we of niet geschikt is. Vakantiegangers die in het dageijkse even gebruik maken van een rostoe of roator wien wij dringend verzoeken deze ook mee te nemen. Per reis kunnen er maar een maximaa aanta rostoeers mee. Bijkt dat ter pekke een rostoe moet worden gehuurd dan is dat voor eigen rekening. Vakantiegangers die in een rostoebus moeten worden vervoerd kunnen niet met de vakanties met minder begeeiding (B-vakanties) mee. PRÉ-UNIE Om de kwaiteit van onze vakanties te waarborgen organiseren wij voor ae vakanties een pré-unie. Dit is een bijeenkomst vooraf om: ekaar (beter) te eren kennen famiie/begeeiders in de geegenheid te steen om met de vakantievrijwiigers te praten verdere afspraken te maken over de vakantie. Het is dus erg beangrijk dat je komt! 5

6 agemene informatie mee reizen 6 REüNIE EN VERSLAG Iedere vakantiegroep houdt na de vakantie een reünie. Het is euk om je vakantievrienden en vriendinnen nog eens te ontmoeten. Ook kun je dan foto s en DVD s bekijken en je krijgt het vakantieversag. Wij organiseren het vervoer van en naar de pré- of reünie niet, dat zu je zef moeten doen. GEVONDEN VOORWERPEN Indien er na de vakantie voorwerpen achterbijven die voorzien zijn van een naam, dan zuen we de eigenaar hiervan op de hoogte brengen. Staat je naam er niet in dan kun je op de reünie kijken bij de gevonden voorwerpen of er iets van jou bij is. Ae spuen die na de vakantiemarkt in november nog niet zijn opgehaad, steen wij ter beschikking aan een goed doe. FOTO S Foto s die tijdens de reizen zijn gemaakt, wien wij graag gebruiken voor de vakantiegids en andere promotiedoeeinden. Wij gaan ervan uit dat de vakantiegangers en begeeiders hiertegen geen bezwaar hebben, anders horen wij dat graag. BRANDSTOFTOESLAG Bij het vaststeen van de reissom is uitgegaan van de brandstofprijzen per 1 oktober Verhoging van de brandstofprijzen op de weredmarkt kan eiden tot een herziening van de reissom. KLACHTEN Ben je ontevreden of heb je een kacht dan kun je dit schrifteijk, binnen vier weken na afoop van de reis indienen. Je krijgt daarna van ons een reactie. ANNULERINGSREGELING De annueringsregeing is een regeing die je de betaade reissom gehee of gedeeteijk teruggeeft minus de premie van 45,- as je: door ziekte of ongeva verhinderd bent dee te nemen aan de reis partner, vader, moeder, broer, zus, opa of oma overijdt (1e of 2e graad); dus niet bij overijden van bijvoorbeed een oom of tante (3e graad) tijdens de vakantie door omstandigheden zoas hierboven omschreven, terug naar huis moet, dan wordt dat gedeete van de reissom van de vakantie dat je nog in dagen tegoed hebt aan jou terugbetaad overeenkomstig de ANVR-regeing (www. anvr.trave). N.B. Bij een dagtocht is de premie 10,-. REIS AFZEGGEN - ANNULERINGS- VOORWAARDEN Indien je niet mee gaat op reis (om een andere reden dan om ziekte/ongeva/overijden 1e of 2e graad), maar bijvoorbeed omdat je verkering uit is of omdat je geen zin meer hebt, dan zuen vanaf 1 week na de bevestigingsbrief de vogende normen gehanteerd worden: tot negen weken voor vertrek wordt 45,- berekend tot zeven weken voor vertrek wordt 45,- + ¼ van de reissom berekend tot vijf weken voor vertrek wordt 45,- + ½ van de reissom berekend tot drie weken voor vertrek wordt 45,- + ¾ van de reissom berekend daarna de totae reissom. UITSLUITINGEN As bijkt, dat een vakantieganger meer begeeiding en/of extra (medische) zorg nodig heeft die wij niet op een verantwoorde manier via onze vrijwiigers kunnen bieden, dan kan dit betekenen dat deze persoon heaas niet met ons mee kan. Het Regionaa Voorichtings Centrum (RVC) van MEE Twente kan dan zorgen voor een ander reisadvies (teefoon ) of stuur een mai naar: Wordt het vakantiepezier tijdens de vakantie door een vakantieganger negatief beïnvoed naar andere vakantiegangers dan moet betrokkene worden opgehaad. WIJZIGINGEN/DRUK- en zetfouten VAN DE REISGEGEVENS Bij het tot stand komen van dit reisprogramma waren nog niet ae gegevens bekend. Dit betekent dat er mogeijk nog wijzigingen kunnen komen op de in de gids vermede gegevens. Wijzigingen/druk- en zetfouten binden MEE Reizen niet. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt. wij gedenken Verder van de wered weg eke dag een beetje dichter naar de heme toe eke dag een treetje (Toon Hermans) Wim Bot 46 jaar Truus Sanders 63 jaar Gerard Keizers 63 jaar Tinie ter Haar 67 jaar Johan Ort 84 jaar

7 agemene informatie mee reizen Verzekeringen Bij a onze reizen is inbegrepen een reis- en ongevaenverzekering asmede een annueringsregeing. Reisverzekering Reisbagage, in totaa maximaa per persoon 3.000,- Waaronder voor: 1. kostbaarheden per persoon bestaande uit: ijfsieraden, juween en horoges 500,- foto, fim-, beed-, geuids-, video-en computer apparatuur 1.500,- mobiee en andere (auto) teecommunicatieapparatuur 100,- 2. Vervoermiddeen, per object 375,- 3. Reisdocumenten kosten van vervanging 4. Prothesen kosten van vervanging of herste 5. Auto- accessoires 250,- 6. Winter-, berg- en duiksportuitrusting, skipassen kosten van vervanging of herste 7. Vervangende keding of toietartikeen, extra per persoon 125,- 8. Zonnebrien 75,- Brien, contactenzen 400,- 9. Geschenken 175,- Reisongevaen, per persoon: A. Overijden: 0-16 jaar 2.500, jaar ,- 70 jaar en ouder 2.500,- Bij zonder hem meerijden op een motorrijwie met een ciinderinhoud van 50cc of meer 2.500,- B. Bijvende invaiditeit: 0-16 jaar , jaar ,- 70 jaar of ouder 2.500,- Bij zonder hem meerijden op een motorrijwie met en ciinderinhoud van 50cc of meer 2.500,- Geneeskundige kosten, per persoon: 1. Binnen Nederand 1.250,- 2. Buiten Nederand kostende prijs Tandheekundige kosten, per persoon: 1. Behandeing buiten Nederand 250,- 2. (Na)behandeing binnen Nederand 500,- Buitengewone kosten, maximaa per persoon kostende prijs (tenzij anders in de pois vermed) Extra Kosten Teecommunicatiekosten, maximaa per persoon 100,- Kosten van skipassen, -iften, -huur en -essen kostprijs Huur tent 250,- Uitvaen van het motorrijtuig w.o. huur vervoermidde tot maximaa per dag 100,- Schades aan ogies verbijven 500,- Eigen risico: Er gedt een eigen risico op de reisbagage van 45,- per persoon per gebeurtenis. 7 Buitengewone kosten Hieronder wordt onder meer verstaan: kosten van vervoer van het stoffeijk overschot of begrafenis/crematie ter paatse, kosten van tussentijdse terugkeer, kosten van overkomst, kosten van anger verbijf, kosten van vervoer i.v.m. ziekte of ongeva, kosten van het opsporen en/of redden van mensen. Vergoed wordt: kostende prijs Daarnaast hebben wij een aansprakeijkheidsverzekering voor particuieren afgesoten, die in werking treedt voor zover men niet eders is verzekerd; maximae uitkering ,-. BOVENSTAANDE VERZEKERINGEN ZIJN AFGESLOTEN BIJ LIPPMANNGROEP B.V.

8 agemene informatie mee reizen de vrijwiige begeeiders van de reizen TRAININGSDATA Het wesagen van ae reizen, zowe die van kinderen as van vowassenen, staat of vat met de inzet van de vrijwiige begeeiders. Dat is de kracht maar ook de kwetsbaarheid van onze reizen. Wij zijn onze begeeiders dan ook bijzonder dankbaar dat ze zich ieder jaar weer beangeoos inzetten. Vee van de vrijwiigers zijn a jarenang actief. Iedere reis wordt geeid door een deskundige en tevens ervaren hoofdeider. In principe kan iedereen mee as vrijwiige begeeider mits je: minimaa achttien jaar bent een open houding naar de doegroep hebt kunt werken in teamverband bereid bent je 100% in te zetten deeneemt aan de trainingsmomenten deeneemt aan de voorbereidingsbijeenkomsten in het bezit bent van een rijbewijs; dit is een voorwaarde voor bijna ae reizen. Samenvattend kun je zeggen dat wij van de vrijwiigers een zodanige inzet verwacht, dat wij atijd tegen de ouders/begeeiders kunnen zeggen dat wij aes hebben gedaan om de betreffende vakantieganger zo goed mogeijk te verzorgen en te begeeiden. Dit aes met as doe ae vakantiegangers een fantastische reis te bezorgen. Om de vakantiegangers zo goed mogeijk te begeeiden krijgen de vrijwiigers: een informatieboekje over vrijwiigerswerk informatie over het vrijwiigersbeeid van MEE Twente met daarin o.a. verwachtingen ten aanzien van vrijwiigers en hun verantwoordeijkheden gerichte informatie over deenemers gerichte begeeiding van de hoofdeiding workshoppendag met informatie over o.a. autisme, epiepsie, ADHD, EHBO, sport en spe etc. een chauffeurs oefendag Noteer avast de vogende data in je agenda: vrijdag 30 januari en zaterdag 31 januari trainingsweekend hoofdeiding (verpicht) zaterdag 16 apri workshoppendag zaterdag 14 mei en zaterdag 18 juni chauffeurs oefendag (verpicht). 8

9 verkaring pictogrammen Vervoer accommodatie extra informatie busje Hote accommodatie niet aangepast; rostoe tijdens wandeingen bus Bungaows/ appartementen accommodatie dees aangepast boot Kamperen zeiboot accommodatie voedig aangepast niet geschikt voor rostoe gebruikers EN ROLLATOREN viegtuig groepsaccommodatie zon- en strandvakantie 9 Wegrestaurant-Zaencentrum-Hote-Catering Frans op den But Betaabare Twentse Gastvrijheid! Restaurant: - zeer uitgebreide menukaart - ook geschikt voor vegetariërs en div. diëten! - honden ook wekom Zaencentrum: - voor feestjes, recepties e.d. - cursus, vergaderen e.d. - zaen van 10 tot 120 personen Bij de receptie iggen uitgebreide foders! Hote: - 21 één-persoonskamers - 15 twee-persoonskamers - ae kamers zijn comfortabe ingericht - ae kamers voorzien van airco - ae kamers voorzien van t.v. met dvd-speer Bij de receptie igt een uitgebreide foder! Catering: - vanaf 10 personen gratis thuisbezorgd! - vee keuze buffetten - ook hapjes - Bij de receptie igt een uitgebreide foder! Hengeosestraat RT Deurningen te fax emai: site:

10 VOOR WIE? kindervakanties kinderdagopvang PRIJS VAN DE KINDERS Voor kinderen tot achttien jaar uit Twente en de gemeente Berkeand die een ZML-schoo bezoeken organiseert MEE Reizen enkee vakanties in Nederand. Gaat uw kind naar de praktijkschoo en denkt u dat uw kind past in een MEE vakantie neem dan contact op met MEE Reizen. U moet uw kind we vóór 1 december 2010 aanmeden. OP MAAT Bij de samensteing van de groepen houden we rekening met uw wensen. We kijken samen met de vrijwiige begeeiders bij weke groep uw kind het beste past, dit op grond van de informatie die wij van u ontvangen. Voor kinderen uit het speciaa onderwijs zijn er dagopvangactiviteiten in Enschede. De activiteiten vinden paats op: maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus en op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 augustus. De kosten zijn 8,50 per dag. U moet uw kind zef haen en brengen. U kunt uw kind opgeven via het aanmedingsformuier. De coördinatie is in handen van Jacinta Bastiaanse. De kostprijs van de kindervakanties zijn mede door de aard van de begeeiding zeer hoog (ongeveer 800,-). Dankzij de bijdrage van diverse Twentse gemeenten kunnen wij de eigen bijdrage zo aag mogeijk te houden. Voor dit jaar is de eigen bijdrage vastgested op 450,-. Dit gedt voor kinderen tot achttien jaar (peidatum: geboren na 1 maart 1993). Heeft uw kind een PGB dan kunt u 340,- begeeidingskosten decareren. Voor meer informatie zie pagina 5. Is uw kind achttien jaar of ouder, maar zit nog we op een ZML-schoo dan bestaat de mogeijkheid dat uw kind toch nog mee kan met een kindervakantie. U betaat dan we de kostprijs. K1 / De Lutte - Overijsse Opgave voor 1 december Aanta dagen 7 Brengen Ophaen K2 / Voenhove - Overijsse Opgave voor 1 december 2010 NIEUW zaterdag 23 jui vrijdag 29 jui Reissom 450,- Aanta kinderen 17 Aanta begeeiders 10 Hoofdeiding Annemiek Gerbers Judith Haarman Dit is een vakantie speciaa voor kinderen tot en met 13 jaar die naar een ZML-schoo gaan en die van ekker buiten speen houden vrijdag 29 jui vrijdag 5 aug Reissom 450,- Aanta kinderen 17 Aanta begeeiders 10 Hoofdeiding Iris Buitenkamp Sandra Grimberg Dit is een vakantie speciaa voor kinderen van jaar die naar een ZML-schoo gaan en die van water en sport houden Met de jongste groep kinderen gaan we dit jaar weer naar Landhuis t Keampke in De Lutte. We verbijven daar in het vakantiehuis De Beuk. Het huis beschikt over een sfeervoe woonkamer met in de gezeige zithoek een teevisie en een DVD-speer. Via de tuindeuren kunnen de kinderen zo naar het aangrenzende speeved waar aerei speetoesteen zijn en waar de kinderen ook heerijk kunnen speen met de ba. Natuurijk gaan wij met onze eigen busjes ook aerei euke attracties in de omgeving bezoeken. Zo kunnen we bijvoorbeed een dagje naar pretpark de Waarbeek, naar een speetuin, naar de dierentuin in Nordhorn, ekker wandeen in het Lutterzand, naar een kaarsenmakerij of we gaan op bezoek bij een boerderij waar we kunnen kijken naar het koeien meken. Genoeg te beeven voor een weekje vakantie in ons eigen mooie Twente. NIET Vakantiepark t Akkertien Op de Voorst igt op oopafstand van het oude Zuiderzee vissersstadje Voenhove en in een hee waterrijk gebied waar je ekker kunt surfen, roeien, kanoën, zeien, varen, zwemmen en vissen. Ons uxe vakantiehuis staat aan de rand van het park en heeft een mooie grote woonkamer en tien prachtige saapkamers. Op het park zef is van aes te doen, er is een zwembad, jeu de boues banen, speetuintjes, een midgetgofbaan, tennistafes en natuurijk een sportved. Dat zwembad smaakt geukkig niet naar choor maar naar zout, dat is vee miieuvriendeijker. Eigenijk hoef je niet weg van het vakantiepark maar wi je toch een uitstapje maken dan kun je naar Waibi Word, punteren in Giethoorn, een ekker visje eten op Urk, naar het nationaa Park de Weerribben of je maakt een wandeingetje naar de haven van Voenhove. Kortom genieten.

11 kindervakanties K3 / Dongen - Noord Brabant Opgave voor 1 december 2010 zaterdag 27 aug zaterdag 3 sept Reissom 450,- Aanta kinderen 17 Aanta begeeiders 10 Hoofdeiding Thijs Kok Janneke Komphaar Dit is een vakantie speciaa voor kinderen van jaar die naar een ZML-schoo gaan en die van pretparken en duinen houden Dongen igt onder de rook van De Efteing, as we daar heen gaan kunnen we er a vroeg zijn en ekker ang bijven, want we zijn in vijf minuten weer thuis. Thuis is een gezeig voedig aangepast viersterren groepshuis met een grote tuin. Daarin kunnen we ons heerijk uiteven. We kunnen er voetbaen, tafetennissen of schommeen. Ook kunnen we een boottocht maken in de Biesbosch. Dat is een prachtig moerasgebied waar het soms ijkt of je in Zuid Amerika bent. Of we gaan naar de Loonse en Drunense duinen, dat zijn prachtige zandbergen waar de wind vrij spe heeft en zomaar bomen onder het zand kan aten verdwijnen. Of we gaan naar de dierentuin de Beekse Bergen of naar Autotron Rosmaen met de prachtige Amerikaanse Odtimers. Wie het euk vindt om een grote stad te bezoeken dan kunnen we naar Rotterdam met zijn grote havens of naar het mooie Breda om te winkeen. 11 Jongerenreizen (18 tot 30 jaar) J1 / Kraggenburg - Fevoand NIEUW vrijdag 22 jui vrijdag 29 jui Reissom 879,- De prachtige vijfsterren Hoeve Marant igt tussen het fruitdorp Kraggenburg en Voenhove op de bodem van de vroegere Zuiderzee. De grote woonkamer heeft een sfeerhaard en aangrenzend is er een gezeige bar. Op de tweede verdieping bevindt zich Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Maries van Wensveen Anja Wijering een aparte ontspanningsruimte met een tennistafe en een poobijart. Buiten is er een ruim terras en een kapschuur waar je kunt barbecueën; zefs wanneer het regent. Ook is er een voetba- en voeybaved en een trampoine. Wat de Hoeve heemaa bijzon- der maakt is het Boten Voeten Pad, dus schoenen uit en open maar. Zijn we uitgeopen dan kunnen we ook andere uitstapjes maken, bijvoorbeed naar de historische stad Kampen, dofijnen kijken in het Dofinarium in Harderwijk, naar het Nationaa Park t.b.v. het PGB zijn 434,- de Weerribben, Urk of het pretpark Waibi. Voor de watersporters onder ons...het IJssemeer igt direct om de hoek. NIET

12 Jongerenreizen (18 tot 30 jaar) 12 vrijdag 29 jui vrijdag 5 aug Reissom 889,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Rosetta Dennebos Irene Krooshof t.b.v. het PGB zijn 439,- vrijdag 19 aug vrijdag 26 aug Reissom 899,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Hannie Zeeman t.b.v. het PGB zijn 459,- J2 / Epen - Limburg Zee en mooie zandstranden brengen je meteen in de goede vakantiestemming. Beide zijn voop aanwezig in het vakantiepark de Buitenhof in Domburg. En dat zeeucht hee gezond is wisten de mensen vroeger ook a want Domburg is hee ang een bekend kuuroord geweest voor koningen en koninginnen. Het vakantiepark is maar iefst een vijfsterren park en dus erg uxe. Er is een zwemparadijs met heerijke bubbebaden en een gijbaan van bijna tachtig meter en er zijn aerei gezeige restaurantjes op het park. We kunnen opend naar het mooie stadje Domburg om gezeig een terrasje te pakken of souvenirtjes te kopen. Maar in Zeeand is nog vee meer te zien dan zee en strand. In het Arsenaa in Vissingen aat Kapitein Zwartbaard zien hoe de piraten vroeger eefden en in de verschiende viskommen mag je zefs haaien en roggen aaien as je durft. Deze accommodatie is een aanrader van de eerste orde. Het igt net buiten het paatsje Epen in het zuideijkste puntje van Limburg. De accommodatie is gedeeteijk aangepast en igt op zo n twintig minuten open van Epen. Een mooi vedpaadje brengt ons naar dit dorp toe. Bekende paatsen in de buurt zijn Maastricht, Mecheen, Gupen en Cadier en Keer. Uitstapjes genoeg dus. Niet aeen paatsjes, maar voora de prachtige natuur bepaen de mooie opgeving van Limburg. Prachtige pekjes kom je overa tegen in de vorm van gooiende heuves, groene daen en kabbeende beekjes. In de buurt is een watermoen die er a honderden jaren staat. Daar gaan wij zeker kijken en as wij daarna een terrasje hebben gevonden besteen wij zo n stuk heerijke Limburgse vaai. J3 / Domburg - Kamperand - Zeeand NIEUW zaterdag 20 aug zaterdag 27 aug Reissom 879,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Erwin Meenhorst Ronad Meenhorst t.b.v. het PGB zijn 434,- J4 / Dongen - Noord Brabant Dongen igt onder de rook van De Efteing, as we daar heen gaan kunnen we er a vroeg zijn en ekker ang bijven, want we zijn in vijf minuten weer thuis. Thuis is een gezeig voedig aangepast viersterren groepshuis met een grote tuin. Daarin kunnen we ons heerijk uiteven. We kunnen er voetbaen, tafetennissen of schommeen. Ook kunnen we een boottocht maken in de Biesbosch. Dat is een prachtig moerasgebied waar het soms ijkt of je in Zuid Amerika bent. Of we gaan naar de Loonse en Drunense duinen, dat zijn prachtige zandbergen waar de wind vrij spe heeft en zomaar bomen onder het zand kan aten verdwijnen. Of we gaan naar de dierentuin de Beekse Bergen of naar het Autotron Rosmaen met de prachtige Amerikaanse Odtimers. Wie het euk vindt om een grote stad te bezoeken dan kunnen we naar Rotterdam met zijn grote havens of naar het mooie Breda om te winkeen. NIET

13 Jongerenreizen (18 tot 30 jaar) dinsdag 19 jui dinsdag 26 jui Reissom 899,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Sandra Schoten t.b.v. het PGB zijn 459,- zaterdag 6 aug zaterdag 13 aug Reissom 889,- Aanta vakantiegangers 19 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Ronad Kascha t.b.v. het PGB zijn 439,- J5 / Cuxhaven - Noordzeekust - Duitsand Ons vakantiehuis Das ate Zohaus igt in het idyische dorpje Ubereisenbach aan de rivier de Our precies op de grens van Duitsand en Luxemburg. Het huis bestaat uit zes mooie appartementen en in de enorme tuin staat voor ons een bokhut waar we samen kunnen eten en feesten. Daarnaast staan er in die tuin aerei gezeige zitjes, is er een barbecuepaats, staat er een pingpongtafe en een voetbaspe. Vanuit de tuin oop je met je bootje of je henge zo naar de rivier. Kortom Das ate Zohaus heeft aes in huis voor een hee gesaagde vakantie. In de omgeving zijn hee vee euke dagtrips te maken, bijna tevee om op te noemen. Je kunt bijvoorbeed naar het beroemde sot in Vianden, winkeen in Trier of Luxemburg, naar de bierbrouwerij Bitte ein Bit, de dierentuin Eifezoo of verdwaen in het mooie Müertha (dit aatste is een grapje!). Dit prachtige rostoevriendeijke groepshuis igt aan de Duitse Noordzeekust, op sechts vijf minuten wandeen van het strand. De accommodatie heeft een ruime woonkamer, een aparte eetkamer en een aanta tweepersoons saapkamers met een eigen badkamer. Achter het huis igt een grote tuin met strandstoeen en schommes. Je kunt hier echt uitrusten want zefs voor de warme maatijd wordt gezorgd. Wi je er eens uit, met de bus ben je in tien minuten in het gezeige centrum van Cuxhaven. In het oude stadscentrum kun je kastee Ritzebütte bezoeken of fort Kugebarke, een oude vesting. Of je gaat een kijkje nemen in de haven, waar je een prachtig uitzicht over zee hebt en de schepen die er voorbij varen. De echte zeerotten kunnen bij aag water met paard en wagen een tochtje maken naar het eiandje Newark. Op dit mini-eiandje in de Waddenzee wonen maar 33 mensen! J6 / Ubereisenbach - Eife - Duitsand NIEUW Aanta dagen 10 J7 / Lignac - Frankrijk NIEUW donderdag 25 aug zaterdag 3 sept Reissom 1.099,- Aanta vakantiegangers 13 Aanta begeeiders 5 Hoofdeiding Lieneke van Wensveen Bianca de Vries KAMPEER t.b.v. het PGB zijn 499,- Heemaa iets nieuws en heemaa iets anders! Kamperen op Domaine de Puyagorge, midden in Frankrijk bij het dorpje Lignac. Het is niet zomaar kamperen want we hebben voedig ingerichte tenten met echte bedden, een eikenhouten voer en een echte keuken. Je hoeft aeen je koffer maar uit te pakken! De tenten staan op een prachtig geegen vakantiepark rondom een middeeeuwse koosterboerderij. Op het park is van aes te doen, er zijn speeveden, een zwembad, trampoine maar er zijn ook aerei dieren die we mogen verzorgen, verwennen en knuffeen. In de omgeving is er vee te zien en te bezoeken. Er zijn hee oude dorpjes met kasteen en er zijn duizend meren waar je kunt zeien, kanoën en zwemmen. De grootste stad in de buurt is Le Banc, hier kun je winkeen en terrasjes pakken. Maar het aerbeangrijkst; het is hier atijd mooi weer! Op de heen- en terugreis overnachten we in Frankrijk 13 NIET

14 reizen met vee begeeiding 14 Aanta dagen 5 Reissom 779,- maandag 30 mei vrijdag 3 juni Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Anneies Bosch t.b.v. het PGB zijn 414,- Aanta dagen 6 dinsdag 14 juni zondag 19 juni Reissom 879,- Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Ruud Souverijn t.b.v. het PGB zijn 449,- Aanta dagen 5 Reissom 799,- maandag 20 juni vrijdag 24 juni Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Johan Ensink t.b.v. het PGB zijn 414,- C1 / Beien - Drenthe C2 / Schoonoord - Drenthe Het and van Bartje, wie kent het niet? Het and van de uitgestrekte bossen. Waar je nog kunt genieten van heerijke rust. In het prachtige andschap van Senerzand bevindt zich ons vakantiehuis de Kibbehof. Ons huis is voedig aangepast voor mensen met een ichameijke handicap. Een mooie ruime boerderij met veertien gezeige saapkamers en een woonkamer met een speksteenkache. Rondom de boerderij zijn ruime terrassen en in de wei staan ama s. In buurt is van aes te doen. We kunnen bijvoorbeed naar: de dierentuin in Emmen het Museumdorp in Orvete het gevangenismuseum in Veenhuizen het attractiepark Sagharen een huifkartocht maken of gezeig winkeen in Assen of Groningen. Genoeg te beeven voor een heerijke vakantie. C3 / Loozen - Overijsse NIET De Koekoekskok is een hoteboerderij met sfeervoe, uxe en aangepaste kamers in de Drentse Hooganden twee kiometer van het gezeige paatsje Beien. Vanuit de gezamenijke woon/eetkamer hebben we een prachtig uitzicht over het Drentse andschap. Wat de Koekoekskok ook zo euk maakt is de hee keine minicamping met een vogenestschomme en een jeu de boues baan. Eigenijk hoeven we voor een mooie vakantie heemaa niet bij de boerderij weg. Wien we dat toch, dan kunnen we bijvoorbeed naar de dierentuin in Emmen, met Berend Botje gaan varen op het Zuidaardermeer, een workshop kaas maken vogen, winkeen in Assen of Groningen, met de huifkar naar het museumdorp Orvete of het gevangenismuseum Veenhuizen. Een wandeing door een van de mooie natuurgebieden is natuurijk ook een mogeijkheid en misschien komen we nog een hunebed uit de prehistorie tegen! NIEUW Aan de Vecht, in de buurt van Hardenberg, hebben we een euk vakantiehuis gehuurd! Dit huis, de Baaderschans, is voedig drempevrij en bijzonder geschikt voor rostoegebruikers. Ook het restaurant en het omringende erf zijn voedig rostoe toegankeijk. Het vakantieverbijf igt in een prachtige omgeving in het Vechtda. Je kunt de streek gaan verkennen met een huifkar en er zijn ook rostoefietsen beschikbaar om tochtjes te maken. Voor de doe pret kunnen we een uitstapje maken naar pretpark Sagharen! Mocht je iever in de buurt van het vakantiehuis bijven dan vind je vakbij een boerderij met schapen, geiten, varkentjes, pony s en cavia s of we gaan naar de dierentuin in Emmen. Ook binnen kun je je goed vermaken, want er zijn teevisies aanwezig met DVD speers en een computer. Aes is aanwezig om er een mooie midweek vakantie van te maken.

15 reizen met vee begeeiding C4 / Schoor - Noord Hoand NIEUW Aanta dagen 6 vrijdag 12 aug vrijdag 19 aug Reissom 1.189,- Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Joanda Höves t.b.v. het PGB zijn 669,- zondag 28 aug vrijdag 2 sept Reissom 869,- Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 8 Hoofdeiding Daniëa van der Stet t.b.v. het PGB zijn 429,- C5 / Ledde - Teckenburg - Duitsand Wi je ekker dichtbij huis bijven en toch eens in een totaa andere omgeving zijn? Kom dan met ons mee naar Teckenburg aan de rand van het Teutoburgerwoud in Duitsand. Je hoeft echt niet naar Oostenrijk of Zwitserand om te genieten van prachtige bergen en mooie beekjes. Wij verbijven in Hof Grothmann, een eeuwenoude boerderij die heemaa is gerestaureerd en voedig aangepast voor rostoegebruikers. De hoeve igt niet ver van Teckenburg. In deze stad vind je van die typisch witte huisjes met vee vakwerk. Boven de stad torent een prachtige burcht uit de twaafde eeuw. Van hieruit heb je een schitterend uitzicht over Münsterand. Deze burcht is nu een openuchttheater. As wij geuk hebben kunnen wij misschien een muziekconcert meemaken. In de buurt zijn vee prachtige kasteen en maar iefst drie grote dierentuinen. En natuurijk nemen we nog koffie met Duitse kuchen op een terrasje. Dit jaar hebben we de spikspinter nieuwe accommodatie De Hofstede aan de rand van de Schoorse Duinen geboekt. De Hofstede heeft een achterhuis met ef aangepaste saapkamers en een voorhuis met een gezeige woonkamer. Daarboven een recrea - tiezoder met een tennistafe, voetbaspe en tafebijart. Buiten hebben we een tuin en een zonneterras. Wanneer we zo dicht aan zee zitten bijven we natuurijk niet vee thuis. We kunnen bijvoorbeed naar het schitterende strand om te viegeren, zwemmen en zonnen. Het is we een beetje raar maar in Schoor kun je ook kameerijden! Ook kunnen we een uitstapje maken naar Akmaar om te winkeen of om naar het kaasmuseum te gaan. Het keinste maar ook het oudste stadje van West Friesand is Medembik. Van daaruit rijdt een stoomtrein naar Hoorn en terug, daarna kun je zef uitbazen op een van de tarijke terrasjes. 15 NIET

16 50 + reizen 16 Aanta dagen 4 vrijdag 3 juni maandag 6 juni Reissom 549,- Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 6 Hoofdeiding Francis Piepers t.b.v. het PGB zijn 254,- Aanta dagen 5 Reissom 599,- maandag 27 juni vrijdag 1 jui Aanta vakantiegangers 12 Aanta begeeiders 6 Hoofdeiding Annie Oude Nijhuis t.b.v. het PGB zijn 279,- Aanta dagen 4 vrijdag 2 sept maandag 5 sept Reissom 569,- Aanta vakantiegangers 6 Aanta begeeiders 3 Hoofdeiding Wihemien Christiaens t.b.v. het PGB zijn 264,- Sr1 / Beien - Drenthe Sr2 / De Lutte - Overijsse Dit gehee vernieuwde vakantiehuis wordt in mei 2011 geopend. Het is erg uxe en gehee geijkvoers. In de woonkamer is een kookeiand ingericht, zodat je gezeig met zijn aen kunt koken As we geen zin hebben om te koken gaan we pannenkoeken eten in Pannenkoekhoes De Stroper. Wi je meer zien van de prachtige natuur van het Lutterzand dan maken we met zijn aen een huifkartocht. As je verder weg wit, dan gaan we de grens over naar dierenpark Nordhorn in Duitsand om te kijken naar de chimpansees of naar de Afrikaanse maraboe. Die noemen ze de koning van de gieren met zijn grote keezak en spanwijdte van soms we drie meter. Erg spees zijn de zeehonden Didi, Rita en Max. Dat kun je voora zien tijdens het voeren. In Natura Docet, een museum, kun je onder een mammoet door open en een dinosaurusbot aanraken. Mogeijkheden voor uitstapjes genoeg! Sr3 / Geesteren - Gederand NIET De Koekoekskok is een hoteboerderij met sfeervoe, uxe en aangepaste kamers in de Drentse Hooganden twee kiometer van het gezeige paatsje Beien. Vanuit de gezamenijke woon/eetkamer hebben we een prachtig uitzicht over het Drentse andschap. Wat de Koekoekskok ook zo euk maakt is de hee keine minicamping met een vogenestschomme en een jeu de boues baan. Eigenijk hoeven we voor een mooie vakantie heemaa niet bij de boerderij weg. Wien we dat toch, dan kunnen we bijvoorbeed naar de dierentuin in Emmen, met Berend Botje gaan varen op het Zuidaardermeer, een workshop kaas maken vogen, winkeen in Assen of Groningen, met de huifkar naar het museumdorp Orvete of het gevangenismuseum Veenhuizen. Een wandeing door een van de mooie natuurgebieden is natuurijk ook een mogeijkheid en misschien komen we nog een hunebed uit de prehistorie tegen! Je kunt je vakantie vieren in de Achterhoek in een keinschaige moderne vakantieboerderij. De boerderij biedt paats aan maximaa negen personen. Vanuit de woonkamer heb je een prachtig uitzicht op de grazende koeien, groene weianden en kromme oude eiken. Eke dag krijg je een ekker ontbijt met verse jam, mek van de eigen koeien en een gekookt eitje van de scharrekip. En as je een dagje uit wit dan is er genoeg te doen. Je kunt een huifkartocht maken of as je van water houdt op de rivier de Berke een boottocht maken met een zompe, dat is een soort boot. Wat dacht je van een kijkje in het brandweermuseum. Of ga je iever naar het kastee van s-heerenberg. En as we genoeg hebben van a die uitjes dan kunnen we naar Erve Brooks, beroemd in de wijde omgeving van de heerijke smaak van zijn pannenkoeken met of zonder spek of zefs met ijs. NIEUW NIEUW NIEUW

17 reizen in het binnenand vrijdag 15 jui vrijdag 22 jui Reissom 859,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Thea Koopman Ans Riesewijk t.b.v. het PGB zijn 384,- vrijdag 15 jui vrijdag 22 jui Reissom 849,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Leo Gederbom t.b.v. het PGB zijn 379,- vrijdag 22 jui vrijdag 29 jui Reissom 849,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Heidi Deemann t.b.v. het PGB zijn 379,- B1 / Monnickendam - Noord Hoand B2 / Weert - Limburg Wij gaan naar het schone Limburg. Aan de rand van de stad Weert igt ons vakantiepark De Weerterbergen. Daar kunnen we genieten van de uitgestrekte bossen, zandverstuivingen en heideveden. We kunnen ons ekker uiteven in het subtropische zwemparadijs met een gofsagbad, een gijbaan en voor de iefhebbers een Finse sauna of een Turks stoombad. Maar natuurijk bijven we niet de hee week op ons park. Hier wat tips voor uitstapjes in de omgeving: een bezoekje aan mooie steden zoas Thorn, Maastricht en Vakenburg de Efteing in Kaatsheuve Bobbejaanand in Lichtaart in Begië Warner Bros Movie Word in Duitsand kasteetuinen in Arcen Genoeg te beeven voor een fijne vakantie. B3 / Munnekeburen - Friesand NIET Beetje vreemd maar we hee erg grappig is de huiskamer van de Overeekerhoeve. Je kijkt nameijk, via een hee groot raam, zo in de sta met koeien en kafjes. De Hoeve igt vakbij Amsterdam in Waterand, je weet we het and van Afred J. Kwak! Ons huis is hee erg mooi en bijzonder ingericht. Er zijn zes appartementen waarbij ieder een eigen thema heeft. Zo is er bijvoorbeed het appartement de Paardenbox, de Koeiensta, of het Schapenhok! En, ook a is het een boerderij, van viegen hebben we absouut geen ast, daar zorgt onze gastvrouw we voor. Buiten is het prachtig met een boementuin en een terras aan het water. In de omgeving kun je zovee uitstapjes maken dat een week vee te kort is. We kunnen natuurijk gaan varen maar we zitten ook vakbij de toeristische paatsen Marken, Voendam (Jan Smit), Edam (kaas) en de Zaanse Schans. We gaan naar het nog onontdekte natuurgebied de Rottige Meente. Dat kinkt misschien niet mooi maar dat is het we. Het is een waterrijk gebied op de grens van Overijsse en Friesand waar vee voges en dieren te vinden zijn. Onze uxe groepsaccommodatie igt midden in dat gebied. Vanuit de gezeige woonkamer kunnen we met een beetje geuk de reeën voorbij zien komen. In de tuin is een verwarmd buitenzwembad en een dierenweide met geiten, varkens en kippen. Eigenijk hoeven we ons huis niet meer uit om ons te vermaken maar dat zou jammer zijn want in de omgeving is vee te beeven. Wat dacht je van een boottochtje op de Weerribben en een dagje Giethoorn. Of een bezoek aan de orchideeënhoeve, waar je kunt zien hoe orchideeën gekweekt worden. En natuurijk kan er gewinked worden, euke stadjes genoeg in buurt zoas Heerenveen of Wovega. NIEUW 17

18 reizen in het binnenand 18 vrijdag 22 jui vrijdag 29 jui Reissom 799,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding José Oude Hergeink t.b.v. het PGB zijn 359,- vrijdag 29 jui vrijdag 5 aug Reissom 849,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Marjoein Morssink t.b.v. het PGB zijn 379,- vrijdag 5 aug vrijdag 12 aug Reissom 799,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Dick Kers t.b.v. het PGB zijn 359,- B4 / Baaro - Limburg B5 / Diessen - Baarschot - Noord Brabant Genieten in een bungaowpark in Noord-Brabant, dat kun je zomaar met een vakantie in Landa Duc de Brabant in de buurt van Tiburg. Uitrusten in je bungaow met je eigen jacuzzi of sauna. Maar ook met een kuukske van eigen deeg in het streekspeciaiteitenrestaurant op het park. En buiten het park, te vee om op te noemen: wie kent niet de Efteing of je gaat de grens over naar Begië, waar de avonturen van Bobbejaanand op je wachten of naar Indoor Popsaand. De iefhebber van oude auto s kan zijn hart ophaen in Autotron Rosmaen. En de diereniefhebber kan naar het Dierenrijk in Eindhoven. As de verzorgers de dieren hun maatijd geven, kun je van aes aan ze vragen. Wat voor voedse krijgen de dieren? Houden ze ook van een ekkere snacks tussendoor? En terwij de verzorgers je antwoord geven, kun je de dieren extra goed zien. NIET In het schone Limburg in Baaro hebben we twee comfortabee vakantiewoningen gehuurd. Baaro igt in Limburg aan de rivier de Maas en staat bekend as kasteendorp. Er zijn vier kasteen, waarvan er één tegenover onze vakantiewoning staat. Je kunt je er prima vermaken: een wandeing maken angs ae vier kasteen, je kunt met de pont naar de overkant van de Maas en een bezoekje brengen aan het koosterdorp Stey, een bezoek brengen aan het Missiemuseum of de botanische tuin bewonderen. Je kunt ook in een roeibootje op de sotgracht van kastee de Berckt dobberen, een bezoek brengen aan het beroemde witte stadje Thorn of naar een attractiepark gaan. En bijf je iever bij de vakantiewoning, dan kun je daar gebruik maken van de jeu de boues baan, het voetbaspe of de pingpongtafe. Genoeg te beeven voor een heerijke vakantie in het schone Limburg. NIEUW B6 / Groenekan - Utrecht NIEUW Hou je van rust en de ruimte? Dan is dit de ideae vakantiepek voor jou. Je oopt vanuit je saapkamer rechtstreeks de grote tuin in. Je eet en saapt in een vakantiehuis met de naam Het Koningsbed. Het vakantiehuis heeft negen uxe kamers met eigen douche of bad en toiet. Dus je wordt echt as een koning of een koningin behanded. De koeien staan vakbij op sta of in de wei. En wat kunnen we aemaa doen in onze vakantie? In de Lage Vuursche een pannenkoek eten of de piramide van Austeritz bekijken, die in 1804 voor keizer Napoeon is gebouwd. We kunnen naar Utrecht voor een rondvaart door de grachten of een ijsje eten bij Venezia, een van de ekkerste ijssaons van Nederand. Op een zonnige dag kunnen we gaan varen op de Loosdrechtse passen. En as je van dieren houdt, dan gaan we naar de dierentuin in Amersfoort. Dit wordt een fantastische week!

19 reizen in het binnenand B8 / s Gravenzande - Zuid Hoand NIEUW vrijdag 19 aug vrijdag 26 aug Reissom 859,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Johan Ensink t.b.v. het PGB zijn 384,- vrijdag 26 aug vrijdag 2 sept Reissom 829,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Ingrid Zoontjes t.b.v. het PGB zijn 369,- vrijdag 2 sept vrijdag 9 sept Reissom 809,- Aanta vakantiegangers 14 Aanta begeeiders 4 Hoofdeiding Jacinta Bastiaanse t.b.v. het PGB zijn 364,- B7 / Den Burg - Texe - Noord Hoand Dit park ademt een sfeer van uxe en schoonheid. De vakantiehuizen staan aan de rand van de duinen op sechts 500 meter van de Noordzeestranden tussen Hoek van Hoand en Scheveningen. Vanuit het park wande je over een schepenpad naar strand en zee. Voor wandeiefhebbers vormt de omgeving van het park een ideaa gebied om tochten te maken of een strandwandeing angs de Noordzee. En as je wat meer wit zien dan het vakantiepark dan zijn er mogeijkheden genoeg. Wat dacht je van Madurodam in Den Haag, de pier van Scheveningen of Sea Life Center in Scheveningen, waar je oog in oog met haaien kunt staan zonder nat te worden en as je geuk hebt ook de grootste evende krab van Europa kunt zien van we 3,5 meter. En ook Rotterdam is niet ver weg voor een boottochtje in de havens of een prachtig uitzicht over de stad op de top van de Euromast as je durft. B9 / Nieuwviet-Bad - Cadzand - Zeeand NIET Vakantiehuis De But is voor ons een bekend adresje op Texe. Het huis igt, zoas de naam a zegt, op een but en is deze vakantie heemaa voor ons. As wij wien fietsen kan dat, want deze staan voor ons kaar. Wij kunnen dan hee sne naar Den Burg, want dat is maar anderhave km fietsen. Of wij nou op de fiets gaan of in onze busjes, op Texe is van aes te doen. Een huifkartocht, midgetgofen of een tochtje as strandjutter over het strand van Texe. Het kan aemaa. Wie weet zien wij we een zeehond, want die zijn er ook in de zee rondom Texe en in Ecomare, het centrum voor Wadden en Noordzee. In ek geva gaan wij heerijk genieten van de zee en bij mooi weer nemen wij een duik of gaan we pootje baden in zee. As het dan toch een keer secht weer is dan gaan wij in ons huisje gezeig bij het open haardvuur zitten met een gaasje Onze drie vakantiewoningen iggen sechts 300 meter van het strand tussen Cadzand en Breskens aan de Zeeuws-Vaamse kust. De huisjes staan op een kein bungaowpark waar ook een bakker, een winketje en een patatkraam aanwezig zijn. Lekker gemakkeijk as we een keertje geen zin hebben om te koken. Het strand is hier erg breed voora as het eb is en wij hebben een speciaa pasje waarmee we met de bus over de duinen en het strand mogen rijden. As er genoeg beangsteing voor is, kunnen we de zee op gaan met een boot en gaan vissen. Verder kunnen we een huifkartocht maken en een struisvogeboerderij bezoeken. En natuurijk gaan we naar de mooie oude stadjes zoas Suis en Hust waar de winkes eke dag open zijn! En in het Groese museumstraatje kun je smuen van originee paptaart. Dit wordt een vakantie met vee zee, strand en euke uitstapjes. 19

20 vakantieoverzicht CODE BLZ BLZ BESTEMMING PERIODE DGN HOOFDLEIDING DLN VRW REISSOM 20 CODE vakantieperiode BLZ vakantieperiode BESTEMMING is van 23 jui is van t/m 423 september, jui t/m 4 v.o. september, vanaf PERIODE 16 v.o. jui 2011; vanaf DGN bouwvak 16 jui HOOFDLEIDING 2011; is van bouwvak 1 t/m 19 is augustus van 1 t/m 2011 DLN 19 augustus VRW 2011 REISSOM CODE BLZ BESTEMMING PERIODE DGN HOOFDLEIDING DLN VRW REISSOM vakantieperiode is van 23 jui t/m 4 september, v.o. vanaf 16 jui 2011; bouwvak is van 1 t/m 19 augustus 2011 kindervakanties voor kinderen die op een zm-schoo zitten KINDER VOOR KINDEREN DIE OP EEN ZML-SCHOOL ZITTEN vakantieperiode is van 23 jui t/m 4 september, v.o. vanaf 16 jui 2011; bouwvak is van 1 t/m 19 augustus 2011 K 1 KINDER 10 De Lutte VOOR KINDEREN t/m 13 jaar DIE 23 OP jui EEN ZML-SCHOOL 7 Annemiek ZITTEN Gerbers ,- KINDER Overijsse VOOR KINDEREN DIE t/m OP 29 EEN jui ZML-SCHOOL Judith Haarman ZITTEN K Voenhove De Lutte t/m jaar jaar jui 87 Iris Annemiek Buitenkamp Gerbers ,- Overijsse Nieuw t/m t/m 29 5 aug jui Sandra Judith Haarman K 1 10 De Lutte t/m 13 jaar 23 jui 7 Annemiek Grimberg Gerbers , Dongen Voenhove jaar jaar aug jui 8 Thijs Iris Buitenkamp Kok ,- 450,- Overijsse t/m 29 jui Judith Haarman Noord Overijsse Nieuw Brabant t/m t/m 3 5 sept aug Janneke Sandra Grimberg K 2 10 Voenhove jaar 29 jui 8 Iris Buitenkamp Komphaar , Dongen jaar 27 aug Thijs Kok ,- Overijsse Nieuw t/m 5 aug Sandra Grimberg Noord Brabant t/m 3 sept Janneke Komphaar K 3 11 Dongen jaar 27 aug 8 Thijs Kok ,- KINDERDAGOPVANG Noord Brabant t/m 3 sept Janneke Komphaar kinderdagopvang voor kinderen die op een zm-schoo zitten K 6 KINDERDAGOPVANG 10 Enschede 5-18 jaar KINDERDAGOPVANG Overijsse K 6 10 Enschede 5-18 jaar Overijsse K 6 10 Enschede 5-18 jaar JONGERENREIZEN Overijsse JAAR J 1 JONGERENREIZEN 11 Kraggenburg JAAR JONGERENREIZEN Fevoand JAAR Nieuw J Epen Kraggenburg Limburg Fevoand Nieuw J 1 11 Kraggenburg Domburg Epen Fevoand Roompot Nieuw Kamperand Limburg J 2 12 Epen - Zeeand Nieuw Dongen Domburg Roompot Limburg Noord Kamperand Brabant - Zeeand Nieuw J 3 12 Domburg Roompot Cuxhaven Dongen Kamperand - Zeeand Nieuw Noordzeekust Brabant J 4 12 Dongen - Duitsand Ubereisenbach Cuxhaven Noord Brabant Eife Noordzeekust - Duitsand - Duitsand J 5 13 Cuxhaven Nieuw Lignac Ubereisenbach Noordzeekust - Duitsand Frankrijk Eife - Duitsand Nieuw J 6 13 Ubereisenbach Nieuw 7 13 Lignac Eife - Duitsand Nieuw Frankrijk Nieuw J 7 13 Lignac Frankrijk Nieuw 22,23,24 aug 29,30,31 aug 22,23,24 aug 29,30,31 aug 22,23,24 aug 29,30,31 aug 22 jui t/m 29 jui jui jui t/m t/m 29 5 aug jui 22 jui aug jui t/m 29 jui t/m t/m 26 5 aug 29 jui aug aug aug t/m 5 aug t/m t/m aug aug 19 aug aug t/m 26 jui aug t/m t/m aug 20 aug jui 19 6 aug jui t/m 27 aug t/m t/m aug jui 19 jui 25 6 aug t/m 26 aug jui t/m t/m 13 3 sept aug 6 aug 25 aug t/m 13 aug t/m 3 sept 25 aug t/m 3 sept jongerenreizen jaar 6 6 Jacinta Bastiaanse Jacinta Bastiaanse ,50 per dag 8,50 6 Jacinta Bastiaanse per dag 8,50 per dag 8 Maries van Wensveen ,- Anja Wijering 8 Rosetta Maries Dennebos van Wensveen ,- 879,- Irene Anja Wijering 8 Maries Krooshof van Wensveen ,- Hannie Rosetta Zeeman Dennebos ,- 889,- Anja Wijering Irene Krooshof 8 Rosetta Dennebos ,- Erwin Hannie Meenhorst Zeeman ,- 899,- Irene Krooshof 8 Ronad Hannie Zeeman Meenhorst ,- Sandra Erwin Meenhorst Schoten ,- 879,- Ronad Meenhorst 8 Erwin Meenhorst ,- Sandra Schoten Kascha ,- 899,- Ronad Meenhorst 8 Sandra Schoten ,- 10 Lieneke Ronad Kascha van Wensveen ,- 889, Bianca Ronad de Kascha Vries Lieneke van Wensveen ,- 1099,- 10 Bianca de Vries Lieneke van Wensveen ,- Bianca de Vries meerwaarde die je ziet meerwaarde die opvat meerwaarde die je voet t f Bezoekadres: Pasmaatweg PH Hengeo (Ov) Postadres: Postbus AH Hengeo (Ov)

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

reis Ik ga op neem mee Opa, oma, broer en zus; met de hele familie een weekendje weg. Special VAKANTIE

reis Ik ga op neem mee Opa, oma, broer en zus; met de hele familie een weekendje weg. Special VAKANTIE reis & neem mee Ik ga op Opa, oma, broer en zus; met de hele familie een weekendje weg. Samenstelling en foto's: Marleen Brekelmans Bijzonder Plekje Je ziet en hoort het steeds meer, we gaan op vakantie

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek 1. Algemene informatie Eliza was here - Mr Dim - /turkije/_zuid-egeische_kust/gocek_/mr_dim.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Mr Dim - (Turkije Zuid-Egeïsche

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Camper huur Igoumenitsa (Hymer Integraal 2 3 pers.) Igoumenitsa Griekenland. Impressies. Omschrijving van de Camper verhuur:

Camper huur Igoumenitsa (Hymer Integraal 2 3 pers.) Igoumenitsa Griekenland. Impressies. Omschrijving van de Camper verhuur: Camper huur Igoumenitsa (Hymer Integraa 2 3 pers.) Igoumenitsa Griekenand Omschrijving van de Camper verhuur: Het is agemeen bekend dat het gewedig is om met de Camper door Griekenand te reizen. Ieder

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

WAAR GAAN WE NAARTOE?

WAAR GAAN WE NAARTOE? WAAR GAAN WE NAARTOE? De familie Janssens wil op uitstap. Maar vader, moeder en de kinderen hebben hun eigen wensen! Kan je de familie helpen? Bekijk de brochures. Welke uitstap is goed voor iedereen?

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Princess Hotel Collection biedt bedrijven collectiviteitskorting

Princess Hotel Collection biedt bedrijven collectiviteitskorting M e e t i n g s & e v e n t s 2 0 1 5 Coection biedt bedrijven coectiviteitskorting Coection biedt bedrijven de mogeijkheid om zich aan te suiten bij een spinternieuw coectiviteitsprogramma. Deze deenemende

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw.

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw. Naam: Vakantie _ Een groot aantal Nederlanders gaat ieder jaar één keer op vakantie. Vaak gaat de reis naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Duitsland, Frankrijk, Spanje, of nog verder. Maar Nederlanders

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Wintersport 2016 naar Oostenrijk

Wintersport 2016 naar Oostenrijk Wintersport 2016 naar Oostenrijk Dit jaar organiseren Jan Broekman en Annemiek Paulussen weer de wintersportvakantie van De Wissel. We vertrekken op vrijdag 11 maart en komen we op zondag 20 maart met

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt

Nadere informatie

Pagedal, samen beleven!

Pagedal, samen beleven! Pagedal, samen beleven! Bij Pagedal bent u als klant écht koning! Wij bieden u een compleet verzorgd arrangement, waarvan u de invulling zelf kunt bepalen. Pagedal, voor een evenement op maat! Zakelijke

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Hazepaterslaan 234. 2012 HZ Haarlem 315 000,- k.k. www.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Hazepaterslaan 234. 2012 HZ Haarlem 315 000,- k.k. www.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. Hazepatersaan 234 2012 HZ Haarem 315 000,- k.k. www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Hazepatersaan 234, 2012 HZ Haarem Woning Ligging:

Nadere informatie

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Château Montchoix & Caballo Consultancy Ruimte voor jezelf Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Coaching in Frankrijk Een kasteel, bossen, paarden, zon. Ruimte en tijd voor jezelf, voor

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

Camper huur Nederland (Hymer Integraal 2 3 pers.) Vertrek vanuit nederland Nederland

Camper huur Nederland (Hymer Integraal 2 3 pers.) Vertrek vanuit nederland Nederland Camper huur Nederand (Hymer Integraa 2 3 pers.) Vertrek vanuit nederand Nederand Omschrijving van de Camper verhuur: Het is agemeen bekend dat het gewedig is om met de Camper te reizen. Wanneer je een

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Fietsvakantie 2015. De Schakel Uitwaaien op Texel. woensdag 24 juni 2015 t/m zondag 28 juni 2015

Fietsvakantie 2015. De Schakel Uitwaaien op Texel. woensdag 24 juni 2015 t/m zondag 28 juni 2015 Fietsvakantie 2015 De Schakel Uitwaaien op Texel woensdag 24 juni 2015 t/m zondag 28 juni 2015 Volg ons door tijdens de fietsvakantie elke dag ons verslag te lezen op: www.deschakelamstelveen.nl Het programma

Nadere informatie

Finca Mirador Bandama Spanje Gran Canaria Bandama

Finca Mirador Bandama Spanje Gran Canaria Bandama Finca Mirador Bandama Spanje Gran Canaria Bandama 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Finca Mirador Bandama - (Spanje Gran Canaria Bandama) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden

Nadere informatie

Villa la Plage. Prijs ,- excl. BTW, kavel vanaf V.O.N. excl. BTW / of te huur vanaf 8.550,- pj

Villa la Plage. Prijs ,- excl. BTW, kavel vanaf V.O.N. excl. BTW / of te huur vanaf 8.550,- pj Villa la Plage Prijs 249.500,- excl. BTW, kavel vanaf 95.000 V.O.N. excl. BTW / of te huur vanaf 8.550,- pj Omschrijving Villa la Plage; romantisch, royaal en fenomenaal. Bent u op zoek naar een luxe

Nadere informatie

Residence Il Casale Italië Toscane Cortona

Residence Il Casale Italië Toscane Cortona Residence Il Casale Italië Toscane Cortona 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Residence Il Casale - (Italië Toscane Cortona) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Semarangstraat 13 2022 RV Haarem 249 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Semarangstraat 13, 2022 RV Haarem

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Parkinformatie. Aan de rand van de bossen, een luxe caravan en een fantastisch zwembad!

Parkinformatie. Aan de rand van de bossen, een luxe caravan en een fantastisch zwembad! e r u h c o r b e i t n a k a V duinlust brochure camping.indd 1 19-4-2010 14:03:32 Aan de rand van de bossen, een luxe caravan en een fantastisch zwembad! Parkinformatie Welkom op Vakantiepark Duinlust,

Nadere informatie

Ons vakantieverblijf in De Lutte.

Ons vakantieverblijf in De Lutte. Ons vakantieverblijf in De Lutte. Louwra Herman Arwin Els Barry Will Frans Marjolein Willie VRIJDAG 21-06-2013 Vandaag begint onze vakantie. Arwin en Herman stappen in de bus in Veenendaal en de andere

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

ERVAAR REIZEN ERVAAR JONGERENREIZEN. Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl

ERVAAR REIZEN ERVAAR JONGERENREIZEN. Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl ERVAAR JONGERENREIZEN 8-daagse skivakantie Oostenrijk van 22-12-2012 tot 30-03-2013 Aanvang op zaterdag Hartelijk dank

Nadere informatie

Casa Vicentina Appartementen Portugal Algarve Odeceixe

Casa Vicentina Appartementen Portugal Algarve Odeceixe Casa Vicentina Appartementen Portugal Algarve Odeceixe 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Casa Vicentina Appartementen - (Portugal Algarve Odeceixe) - 3,5 sterren 1.2. Faciliteiten

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Hotel & Bungalows Changa Turkije Turkse Rivièra Adrasan

Hotel & Bungalows Changa Turkije Turkse Rivièra Adrasan Hotel & Bungalows Changa Turkije Turkse Rivièra Adrasan 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel & Bungalows Changa - (Turkije Turkse Rivièra Adrasan) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten

Nadere informatie

Pagedal, samen beleven!

Pagedal, samen beleven! Pagedal, samen beleven! Bij Pagedal bent u als klant écht koning! Wij bieden u een compleet verzorgd arrangement, waarvan u de invulling zelf kunt bepalen. Pagedal, voor een evenement op maat! Zakelijke

Nadere informatie

Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel

Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel Beste Leden, KBO SAMBEEK Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel Maandag 22 september t/m woensdag 24 september 2014 De KBO heeft in 2013 een enquête gehouden onder haar leden. 42% Van de leden die

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Case di Gello Italië Toscane Val di Cecina

Case di Gello Italië Toscane Val di Cecina Case di Gello Italië Toscane Val di Cecina 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Case di Gello - (Italië Toscane Val di Cecina) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Treindienstregeling. Nijmegen- Venlo- Roermond. Maaslijn. Ingangsdatum 9 december 2012

Treindienstregeling. Nijmegen- Venlo- Roermond. Maaslijn. Ingangsdatum 9 december 2012 Treindienstregeing Maasijn Nijmegen- no- Roermond Ingangsdatum 9 december 22 Met de gratis oia pp vindt u atijd uw weg in het OV. Wekom bij oia Transport Limburg In deze dienstregeing staat informatie

Nadere informatie

Agriturismo La Torriola Italië Umbrië Todi

Agriturismo La Torriola Italië Umbrië Todi Agriturismo La Torriola Italië Umbrië Todi 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Agriturismo La Torriola - (Italië Umbrië Todi) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Casa los Quemados Spanje La Palma Los Quemados

Casa los Quemados Spanje La Palma Los Quemados Casa los Quemados Spanje La Palma Los Quemados 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Casa los Quemados - (Spanje La Palma Los Quemados) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Veelzijdig Limburg. 31 augustus tot en met 4 september 2015 in Valkenburg

Veelzijdig Limburg. 31 augustus tot en met 4 september 2015 in Valkenburg Veelzijdig Limburg 31 augustus tot en met 4 september 2015 in Valkenburg De Vakantiegangers: HERWIG EDIE OLGA JANCO De begeleiders: Theo Natasha Vakantie adres: Landal Kasteeldomein De Cauberg in Valkenburg.

Nadere informatie

Hier kunt u genieten van het bruisende leven in La Mata, onder de rook van Torrevieja en van de Spaanse zon.

Hier kunt u genieten van het bruisende leven in La Mata, onder de rook van Torrevieja en van de Spaanse zon. Aqua Nature La Mata Nieuwbouw appartementen complex Aqua Nature bij het strand van La Mata, Playa de La Mata, uw ideale strandvakantie met of zonder kinderen. Slechts 50 meter lopend vanaf de bekende witte

Nadere informatie

6j Jongeren willen iets doen tijdens vakantie 1

6j Jongeren willen iets doen tijdens vakantie 1 6j Jongeren willen iets doen tijdens vakantie 1 AMSTERDAM - Bij jongerenreizen wordt vaak het beeld opgeroepen van funvakanties op massabestemmingen zoals Chersonissos of Lloret de Mar. Natuurlijk zijn

Nadere informatie

Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande

Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Fajã dos Padres - (Portugal Madeira Quinta Grande) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start.

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. In Noord Frankrijk, 385 km van Den Haag, net onder de Franse

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Natuurlijk genieten. Sint Maartenszee. Het Zwanenwater Attractiepark De Goudvis dichtbij Bloeiend Zijpe. in Noord-Holla n d

Natuurlijk genieten. Sint Maartenszee. Het Zwanenwater Attractiepark De Goudvis dichtbij Bloeiend Zijpe. in Noord-Holla n d Sint Maartenszee Noord-Holland Natuurlijk genieten in Noord-Holla n d Het Zwanenwater Attractiepark De Goudvis dichtbij Bloeiend Zijpe In 04 hebben we familiecamping Sint Maartenszee gekocht van de familie

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN We een goede autoverzekering maar hoe zit het met de inzittenden? uitgave: november 2011 Het kan een ieder overkomen. U rijdt in uw auto en net in een

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkaender Schide en s-gravenweze Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkaender en vormen een grote groep in onze gemeente. Deze groep bestaat uit vee verschiende

Nadere informatie

Johanniter vakanties Zorgeloos genieten. Vrijwilligersorg. mét m

Johanniter vakanties Zorgeloos genieten. Vrijwilligersorg. mét m Johanniter vakanties 2018 Vrijwilligersorg Zorgeloos genieten mét m Wat een aandacht en liefde De vrijwilligers zijn stuk voor stuk ontzettende lieverds! Dankzij de professionele zorg voor mijn man konden

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin

Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin Het is een volledig nieuw programma maar we zullen

Nadere informatie

Treindienstregeling. Maastricht- Heerlen- Kerkrade. Heuvellandlijn. Ingangsdatum 9 december 2012

Treindienstregeling. Maastricht- Heerlen- Kerkrade. Heuvellandlijn. Ingangsdatum 9 december 2012 Treindienstregeing Ingangsdatum 9 december 2012 uveandijn astricht- eren- Kerkrade Met de gratis Veoia App vindt u atijd uw weg in het OV. Wekom bij Veoia Transport Limburg In deze dienstregeing staat

Nadere informatie

CSPE GL 2009. minitoets bij opdracht 1

CSPE GL 2009. minitoets bij opdracht 1 SPE GL 2009 consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed minitoets bij opdracht 1 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). -

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Musicians Round House Griekenland Corfu Vatos

Musicians Round House Griekenland Corfu Vatos Musicians Round House Griekenland Corfu Vatos 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Musicians Round House - (Griekenland Corfu Vatos) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Een landelijke en luxe vakantie beleeft u in Villa Villetelle!

Een landelijke en luxe vakantie beleeft u in Villa Villetelle! Een landelijke en luxe vakantie beleeft u in Villa Villetelle! Villa Villetelle 06-20059831 / 06-51068886 villavilletelle@gmail.com Meer en strand van Bujaleuf op 3 km afstand van Villa Villetelle Villa

Nadere informatie

Buitenplaats Berg en Bos Nederland / Overijssel / Lemele

Buitenplaats Berg en Bos Nederland / Overijssel / Lemele Buitenplaats Berg en Bos Nederland / Overijssel / Lemele Link: https://www.bungalowpark-zoeken.nl/bungalowpark/nederland/overijssel/lemele/buitenplaatsberg-en-bos Omschrijving Huis Parterre: (hal, woonkamer(tv(kabel),

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Pantheon Villas & Suites Griekenland Kreta Bali

Pantheon Villas & Suites Griekenland Kreta Bali Pantheon Villas & Suites Griekenland Kreta Bali 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Pantheon Villas & Suites - (Griekenland Kreta Bali) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden

Nadere informatie

Aloni Cottages Griekenland Kefalonia Tzamarelata

Aloni Cottages Griekenland Kefalonia Tzamarelata Aloni Cottages Griekenland Kefalonia Tzamarelata 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Aloni Cottages - (Griekenland Kefalonia Tzamarelata) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Villa Avantage. Prijs ,- Kavel vanaf , excl. BTW V.O.N.

Villa Avantage. Prijs ,- Kavel vanaf , excl. BTW V.O.N. Villa Avantage Prijs 199.500,- Kavel vanaf 80.000, excl. BTW V.O.N. Omschrijving Villa Avantage, exclusiviteit op haar best. Traditioneel gebouwde stenen Villa, geschikt voor 6 tot 8 personen. De Villa

Nadere informatie

Castellare di Tonda Italië Toscane Montaione

Castellare di Tonda Italië Toscane Montaione Castellare di Tonda Italië Toscane Montaione 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Castellare di Tonda - (Italië Toscane Montaione) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Okay-reizen organiseert reizen met begeleiding voor mensen die niet (meer) alleen op reis kunnen of willen.

Okay-reizen organiseert reizen met begeleiding voor mensen die niet (meer) alleen op reis kunnen of willen. BROCHURE 2014 Okay-reizen organiseert reizen met begeleiding voor mensen die niet (meer) alleen op reis kunnen of willen. Het verzorgen van een reis op maat is onze specialiteit. Hierdoor kunnen wij reizen

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie