Marijke de Waal Malefijt en Tanja Visser. Energie. Het. Herstelplan. Energie door geneeskrachtige voeding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marijke de Waal Malefijt en Tanja Visser. Energie. Het. Herstelplan. Energie door geneeskrachtige voeding"

Transcriptie

1 6e druk! Marijke de Waal Malefijt en Tanja Visser Energie Het Herstelplan Energie door geneeskrachtige voeding

2 Het Energie Herstelplan Energie door geneeskrachtige voeding Marijke de Waal Malefijt Tanja Visser UITGEVERIJ SCHORS - AMSTERDAM

3 Dankwoord Onze speciale dank gaat uit naar onze vriendin en collega Tessa Gottschal. Met uiterste precisie heeft zij diverse keren het manuscript doorgelezen en van commentaar voorzien. Haar aanvullingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het prettig en begrijpelijk leesbaar maken van dit boek. Informatie: Catalogus (gratis): Marijke de Waal Malefijt: Tanja Visser: Uitgeverij Schors - Antwoordnummer RA Amsterdam of Verantwoording: De auteur(s) en de uitgever hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het opnemen van de in deze uitgave opgenomen informatie. De auteur(s) en de uitgever zijn daarom op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die eventueel uit eigenmachtige toepassing van deze kennis en/of informatie voortkomt. De in deze uitgave opgenomen kennis en informatie is voor geïnteresseerden en mag op geen enkele wijze als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin worden opgevat. Waarschuwing: Voor een verantwoorde toepassing en dosering van alle eventueel in dit boek aangegeven remedies dient u zich altijd tot uw arts, natuurdiëtist en/of erkende alternatieve therapeut te wenden. Colofon Foto s: Omslagontwerp: Opmaak: Paul Gerritsen en Tanja Visser Sean Mallon Greyhound Press 2008 Uitgeverij Schors - Amsterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of magnetische opslag, cd-i, cd-rom, dvd of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN NUR 720 SBO 30

4 Inhoudsopgave Voorwoord: Energie door geneeskrachtige voeding 7 Hoofdstuk 1. De lever: de grote energieregelaar 11 Hoofdstuk 2. Wat doet de lever? 13 Hoofdstuk 3. De Ayurvedische kijk op de constituties en de lever 21 Hoofdstuk 4. De traditionele Chinese geneeskundige kijk op de lever 25 Hoofdstuk 5. Verteringsenergie: de eerste partner van de lever 29 Hoofdstuk 6. Reserve-energie: de tweede partner van de lever 39 Hoofdstuk 7. De lever uit balans: leverpatronen 45 Hoofdstuk 8. De lever en vetten 57 Hoofdstuk 9. Het acht-stappen-energieherstelplan 69 Stap 1. Registreer de klachten 69 Stap 2. Stop de gifaanvoer 77 Stap 3. Eet volgens de constitutie 82 Stap 4. Versterk de verteringsenergie 86 Stap 5. Versterk de reserve-energie 94 Stap 6. Versterk de leverenergie 105 Stap 7. Vet en de leverpatronen 110 Stap 8. Herstel de leverpatronen 114 Hoofdstuk 10. Menuvoorbeelden 125 Hoofdstuk 11. De recepten 137 Ontbijt 143 Dranken 153 Graangerechten 163 Groentegerechten 171 Soep 186 Vlees, vis of vegetarisch

5 Overzichten en bijlagen OVERZICHT van de gerechten en hun energetische werking (1-6) 226 BIJLAGE 1. De thermische effecten van voeding 232 Tabel A. Thermische werking van voedingsmiddelen (1-2) 234 Tabel B. Thermische werking van kruiden (1-6) 236 Tabel C. Thermische werking van voedingsstoffen (1-6) 242 BIJLAGE 2. Biotransformatie van de lever: fase 1 en fase BIJLAGE 3. Aldehyde-vergiftiging: een alcoholfabriek in de darmen 252 BIJLAGE 4. Rottingsmetabolieten 254 BIJLAGE 5. Kruisreactiviteit 255 BIJLAGE 6. Geneeskrachtige voedingsmiddelen 257 BIJLAGE 7. Reacties op medicatie en de drie constituties 258 BIJLAGE 8. Voedselcombinaties 262 BIJLAGE 9. Histamine en histaminevrijmakers 266 BIJLAGE 10. Geneeskrachtige voedingsmiddelen voor de 3 leverpatronen (1-3) 268 BIJLAGE 11. Stresstabel 271 BIJLAGE 12. Aangetoonde effecten van meditatie (1-2) 273 BIJLAGE 13. Adressen 275 BIJLAGE 14. Literatuur 277 Index

6 Voorwoord Energie door geneeskrachtige voeding Moe. Wie is er niet eens moe? Ontspanning, lichaamsbeweging en een goede nachtrust helpen om de accu weer op te laden. Soms blijft de vermoeidheid echter hangen zonder dat daar een medische verklaring voor te vinden is. Al te vaak wordt hierbij de rol van voeding vergeten. Dat is zonde, want die speelt een centrale rol bij energieherstel. Wat gezonde voeding in het algemeen inhoudt weten veel mensen wel. Net zo goed dat gezonde voeding energie geeft en ongezond eten energie kost. Maar welke voeding voor hen persóónlijk gezond is, dat is vaak niet zo duidelijk. Welke voeding laadt jou weer op? Welke voeding houdt rekening met jouw specifieke eigenschappen, jouw leefstijl en gezondheidsconditie? Voor het antwoord moet je weten welke verstoringen bij vermoeidheid een rol spelen en welke constitutie je hebt. Constitutie is het geheel van de bij de geboorte aanwezige lichamelijke en geestelijke eigenschappen. Je volstrekt persoonlijke aanleg. Pas als dit helder is, kan een persoonlijk voedingsplan gemaakt worden. Dan pas maak je van jouw voeding een medicijn. Wat speelt bij vermoeidheid een rol? De lever is het belangrijkste orgaan voor energieherstel. Als een dirigent van een groot orkest zorgt hij dat alle partijen hun spel qua geluidsvolume en tempo op elkaar afstemmen. Hij stuurt daarvoor op het juiste moment de benodigde hoeveelheid energie naar de goede plek. Die energie haalt de lever uit voeding. Geen wonder dus, dat voeding zo n belangrijke rol speelt bij vermoeidheid! De lever heeft bij deze taak twee partners: de verteringsenergie en de reserve-energie. De verteringsenergie is de energie die, via de spijsvertering, vrijkomt nadat je iets eet of drinkt. De reserve-energie zit opgeslagen in de (bij)nieren. Deze energie maakt het lichaam vrij in tijden van nood zoals bij stress, ziekte en trauma. Is één (of meerdere) van deze systemen verzwakt, dan loopt je energievoorziening terug. Lang voordat je vermoeidheidsklachten krijgt, geeft je lichaam al subtiele signalen. De lever heeft namelijk ook invloed op andere processen zoals het reguleren van het cholesterolgehalte en de hormoonhuishouding, het opslaan van vitamines en het afvoeren van gifstoffen. Raakt de lever ontregelt, dan lijden al deze processen daar onder

7 VOORWOORD De lever speelt daarom een rol bij veel gezondheidsproblemen die samengaan met vermoeidheid. Denk aan gewrichtsklachten, hoofdpijn en migraine, hormoonklachten (zoals menstruatie- en overgangsklachten), huidklachten, diverse maag- en darmziekten en spierpijn. Het is gemakkelijker te noemen waarmee de lever zich niet bemoeit. Van de honderden taken die de lever dagelijks doet zijn er slechts een handjevol bloeden urineonderzoeken die inzicht geven of hij deze taken naar behoren uitvoert. Er is dus weinig te zeggen over de conditie van de lever. Behalve als bijv. de leverenzymen in het bloed verhoogd zijn en dan volgen er meestal wat vage adviezen over alcohol- en vetgebruik. Diëten bestaan er voor elke kwaal. Een niet optimaal functionerende lever die vaak daaraan ten grondslag ligt, wordt jammer genoeg dikwijls vergeten. Kun je op andere manieren de conditie van je lever vaststellen? En kun je zelf nagaan hoe het met jouw leverconditie is? Na sporten kun je vermoeidheid en spierpijn krijgen. Na het eten van een oliebol volgt vaak een sloom gevoel of maagpijn. Maar welke klachten horen bij de lever? Welke signalen geeft de lever nog meer af behalve vermoeidheid? En kun je die kenmerken omzetten in zelfherstellende voedingsmaatregelen? Kan voeding daarvoor het medicijn zijn? Als je je strikt houdt aan de juiste voedingsregels, kan een ziekte - zonder medicijngebruik - verdwijnen. Negeer je de voedingsregels en neem je verschillende medicijnen, dan zal de ziekte niet verdwijnen. Het jarenlang uitgebreid registreren van alle symptomen bij patiënten via diverse vragenlijsten liet ons steeds meer vaste patronen zien. Het bleken patronen te zijn, die de Ayurvedische en traditionele Chinese geneeskunde al 5000 jaar hanteren. Beide stellen bij elke ziekte de lever centraal. De Ayurvedische en traditionele Chinese geneeskunde hebben specifieke voedingsadviezen om de lever te versterken en energie op te bouwen. Ook kijken beide naar constitutiekenmerken (je persoonlijke aanleg). De ene constitutie blijkt sneller vermoeidheidsklachten te krijgen dan de andere. Voor elke verstoring is een voedingsoplossing mogelijk

8 VOORWOORD Het is een prachtig gezondheidsmodel met veel informatie hoe voeding gebruikt wordt als geneeskrachtige bron. Het eten moet dan wel op de juiste manier klaargemaakt worden. De Aurvedische en traditionele Chinese geneeskunde beschikken over kookrecepten en kooktechnieken met een geneeskrachtige werking. Genezing begint bij hen in de keuken. Gezondheidskwesties worden aangeroerd in de pan, niet achter het bureau van de dokter. Geïnspireerd door de Oosterse geneeskunde, onze persoonlijke inzichten en door de ervaringen met onze patiënten ontwierpen we een Westers stappenplan voor energieherstel. Dit stappenplan geeft adviezen over de juiste manier van voeden van de lever en zijn twee partners; de verteringsenergie en de reserve-energie. Ze houden rekening met de aanwezige klachten en de constitutiekenmerken. Ook de laatste westerse inzichten hebben we erin verwerkt. Hoewel dit een doe-het-zelf boek is, realiseren we ons dat het geduld en doorzettingsvermogen vraagt om de fijne kneepjes van geneeskrachtige voeding onder de knie te krijgen. Alle voedingsadviezen en recepturen uit dit boek zijn in de praktijk uitgetest en we kregen van heel veel patiënten geweldige resultaten teruggemeld. We feliciteren deze doorzetters hartelijk met hun resultaten en bedanken ze graag voor hun inzet. Het leverde hen herstel en behoud van hun levensenergie op! Met meer lever-vreugde én levensvreugde. Want één ding zagen we keer op keer: een gezonde lever zorgt dat lichaam en psyche uitdrukking kunnen geven aan jou als uniek mens. Een uniek mens dat zich vol energie wil kunnen ontwikkelen en ontplooien. Liever dan tijd te moeten besteden aan vermoeidheid en klachten waar vaak geen naam voor zijn! Marijke de Waal Malefijt en Tanja Visser - 9 -

9 1. De lever: de grote energieregelaar Zoals de inleiding schetst, speelt de lever een cruciale rol bij energieherstel. Het verwijderen van gifstoffen is hierbij van groot belang. Het idee dat vermoeidheid en chronische ziekten een vorm zijn van vergiftiging is de laatste jaren in opkomst. Vooral met voeding, door luchtvervuiling, cosmetica en andere chemische stoffen komen dagelijks veel gifstoffen binnen. Deze gifstoffen worden vervolgens in weefsels en organen opgeslagen. Vetoplosbare bestrijdingsmiddelen hopen zich bijv. op in vetweefsel. Door de uitwisseling tussen het bloed en de tussenruimtelijke vloeistof (vloeistof in de weefsels) krijg je continue een soort infuus met schadelijke stoffen uit dat vetweefsel. Hierdoor neemt de energieproductie af met vermoeidheid tot gevolg. De lever lijdt het meest onder al die binnengekomen gifstoffen. Dit orgaan is dé vuilverwerkingdienst van het lichaam. Het staat voor de taak de ruim (!) verschillende chemische stoffen die in omloop zijn, onschadelijk te maken. De lever heeft dagelijks te maken met twee stromen gif: het uitwendige gif en het inwendige gif. Uitwendig gif is onder andere afkomstig uit het milieu. Inwendige gifstoffen kunnen bijv. bijproducten zijn die geproduceerd worden door parasieten en bacteriën in het darmstelsel. Worden de gifstoffen niet snel afgebroken en verwijderd, dan ontstaat er een opeenhoping van giftige stoffen. De systemen die daar het meest onder lijden zijn: de energiehuishouding, het zenuwstelsel, hormoonstelsel, immuunsysteem en maagdarmkanaal. Deze systemen steken al hun energie in het zich beschermen tegen die gifstoffen. Zijn er toch beschadigingen ontstaan, dan wordt alles in het werk gesteld om die schade zo veel mogelijk te herstellen. Het mag duidelijk zijn, dat dit gepaard gaat met veel energieverlies en dus vermoeidheid

10 OVERZICHTEN & BIJLAGEN BIJLAGE 13. Adressen Marijke de Waal Malefijt (natuurdiëtiste) Tureluur 8, 1722 HG Zuid-Scharwoude telefoon: website: Tanja Visser (natuurdiëtiste) Hoefstraat 19, 1705 EJ Heerhugowaard telefoon: website: uitgebreide website over Het Energie Herstelplan, geneeskrachtige voedingsmiddelen, ervaringen van lezers en diverse activiteiten (informatie-bijeenkomsten, kooklessen e.d.) Laboratoria voor nutriënten-, allergie- en darmflora-onderzoek Europees Laboratorium voor Nutriënten (ELN) Regulierenring 9, 3981 LA Bunnik telefoon: website: Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC) Zoomweg 44, 6006 TW Weert telefoon: website: Pro health Schoutlaan 4 a, 6002 EA Weert telefoon: website:

11 OVERZICHTEN & BIJLAGEN RP Vitamino Analytic Postbus 38, 4493 ZG Kamperland telefoon: website: Informatie over gifstoffen in lichaamsverzorgings- en landbouwproducten: Milieudefensie, Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam telefoon: website: website: Informatie over voeding: website: Natuur Diëtisten Nederland postadres: Tureluur 8, 1722 HG Zuid-Scharwoude website: Ortho Institute Postbus 82, 7080 AB Gendringen website: Platvorm voor biologische landbouw Postbus 12048, 3501 AA Utrecht telefoon: website: Informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen: website: website:

12 OVERZICHTEN & BIJLAGEN BIJLAGE 14. Literatuurlijst As, dr. S. van, Darmklachten, Uitgeverij Pica, 2005, ISBN Beinfield, H. e.a., Basisboek Chinese Geneeswijzen, Altamira-Becht, 2001, ISBN Bing, O. e.a., Traditional Chinese medicine treatment and dietetic restraint for common disease, Shandong Science and Technology Press, 1995, ISBN Catsberg, C.M.E. e.a., Levensmiddelenleer - Productinformatie over voedings- en genotmiddelen, Nijgh & Van Ditmar Educatief, 1987, ISBN (ISBN ). Eden, J.G., van, e.a., Receptenleer, Technieken en processen, Nijgh & Van Ditmar Educatief, 1989, ISBN (ISBN ). Enig, M.G., Feiten over vetten, Publish The Good, 2003, ISBN Erasmus, U., Vitale, fatale vetten, United Ideaz Publisher, 1998, ISBN Fahrnow, dr. M. en J., Gezond en lekker eten met de Vijf Elementen, Uitgeverij Schors, 1999, ISBN Farmacotherapeutisch Kompas 2006, Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), website: Gottschal, T., & Waal Malefijt, M., de, t Went zo n element, Gopher Publishers, 2005, ISBN Gottschal, T. Ik voel (n)iets voor verandering, Gopher Publishers, 2008, Holford, P. & Burne, J., Food is better medicine than drugs, Piatkus, 2006, ISBN Holford, P., Optimum Nutrition for the mind, Piatkus, 2003, ISBN Jilin, L. e.a., Chinese Dietary Therapy, Churchill Livingstone, 1995, ISBN Jinglun, H. e.a., Medicated Diet of Traditional Chinese Medicine, Beijing Science Technology Press, 1994, ISBN Kastner, J., Chinese Nutrition Therapy: Dietetics in Traditional Chinese medicine, Thieme Medical Publishers, 2004, ISBN Koolman, J. e.a., Sesam Atlas van de biochemie, HB Uitgevers, 2004, ISBN Kruyswijk-van der Heijden, A. & Waal Malefijt, M. de, Schimmels, suiker en allergie, Uitgeverij Ankh-Hermes, 1989, ISBN Lu, H.C., Chinese System of Naturel Cures, Sterling Publishing Co., Inc., 1994, ISBN McGee, H., Over eten & Koken, Nieuw Amsterdam, 2006, ISBN NEVO-tabel (Nederlands Voedingsstoffenbestand) 2001, Voedingscentrum, ISBN Pitchford, P., Healing with Whole Foods, North Atlantic Books, 1993, ISBN Stegeman, N.E., Voeding bij gezondheid en ziekte, Wolters-Noordhoff, 1997, ISBN Waal Malefijt, M. de, Wat heb je op je lever, Uitgeverij Ankh-Hermes, 1995, ISBN Waal Malefijt, M. de, Ik heb mijn buik ervan vol, Uitgeverij Ankh-Hermes, 1997 ISBN

13 Index adrenaline 13, 27, 91, 253 alcohol/alcoholische dranken 8, 14, 16, 17, 18, 23, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 73, 77, 78, 82, 94, 114, 120, 153, 232, 266, 271, 274 aldehydes (alcoholverbindingen) 251, 252, 253 angst(en)/angstig 39, 41, 42, 44, 71, 91, 253, 273, 274 antibiotica(gebruik) 32, 35, 36, 42, 186 anticonceptiepil 49 aspirine 35, 42, 50, 123, 250 Ayurveda/Ayurvedisch 8, 21, 22, 24, 36, 45, 87, 99, 106, 109, 116, 117, 127, 154, 155, 156, 161 beweging 48, 51, 67, 74 bijsluiter/bijwerking(en) 22, 36, 50, 77, 258, 259, 260, 261, 276 biotransformatie 18, 19, 31, 36, 49, 51, 57, 59, 61, 77, 78, 248, 258 bitter/bitterstoffen 74, 75, 105, 108, 109, 119, 163, 171, 232 bloedserum 16, 249 cacao/cacao- /chocola 77, 79, 80, 94, 95, 114, 120, 232, 267 cafeïne/cafeïne- / cafeïnevrij 19, 40, 79, 80, 94, 95, 134, 153, 261 Candida Albicans 36 cholesterol(gehalte)/-huishouding 7, 15, 17, 57, 58, 59, 60, 91 constitutie(s)/constitutiekenmerken/constitutietypes 7, 8, 9, 21-24, 38, 44, 48, 52, 54, 63, 64, 69, 82, 111, 131, 137, 138, 139, 143, 144, 153, 164, 171, 186, 208, 209, 232, 233, 258, 259 corticosteroïden 16, 35, 36, 42 cortisol 17, 27, 90, 91, 273 cosmetica 11, 81 darmbacteriën 29, 36, 37, 65, 163, 252 darmflora 31, 36, 37, 51, 77, 78, 153, 161, 250, 252, 266, 275 diarree 32, 44, 47, 72, 114, 266 dieet/diëten 8, 43, 47, 51, 103 dosering(en)/overdosering 22, 260 emotie(s) 17, 21, 51, 77, 90, 91, 233 E-nummers 14, 49, 77, 81 enzymen/enzym- 8, 15, 16, 18, 19, 25, 34, 35, 49, 63, 65, 112, 171, 249, 250, 251, 258, , 266 fase 1 18, 19, 22, 30, 49, 57, 78, 79, 248, 252 fase 2 18, 19, 49, 51, 78, 79, 207, 248 frustratie(s)/frustratie- 17, 46, 51, 52, 53, 54, 74, 77, 118 gal/gal , 29, 49, 57, 58, 65, 75, 108, 250, 251, 258 geneesmiddel(en) 19, 22, 36, 50, 207, 250, , 276 genezing/genezingsproces 9, 21, 55, 121 gifstoffen 7, 11, 13, 14, 18, 19, 29, 31, 32, 36, 49, 50, 51, 55, 57, 65, 77, 81, 105, 116, 163, 207, 275 glucose/bloedglucosespiegel 13, 25, 27, 31, 163 glycogeen 13, 27 heetwaterkuur 106, 109, 116, 122, 127, 153, 155 histamine(rijk) 19, 34, 75, 87, 95, 97, 107, 115, 117, 120, 122, 123, 130, 254, 266 histaminevrijmakers 87, 95, 97, 107, 115, 117, 120, 122, 123, 130, 266, 267 hoofdpijn 8, 18, 49, 53, 54, 55, 73, 75, 113, 116, 123, 131, 134, 135, 252, 254, 260, 266 hormonen/-hormonen/stresshormonen 13, 15, 16, 17, 19, 27, 40, 51, 59, 62, 91, 250, 252, 253, 273 insuline 13, 25, 33, 91, 250 klachtenregistratielijsten 69, 70, 71-76, 86, 94, 123, 233, 260 kleuren/azo-kleurstoffen 61, 62, 105, 232,

14 koffie 14, 18, 19, 23, 30, 34, 35, 38, 40, 41, 47, 48, 49, 52, 73, 75, 77, 79, 82, 91, 92, 94, 95, 100, 101, 102, 110, 112, 114, 120, 131, 132, 133, 135, 153, 232, 261 koolhydraatstofwisseling 13 kouwelijkheid 41, 94, 103, 116, 143 kruisreacties/kruisreactiviteit 138, 255 leverenzym(en)/leverenzymwaarden 8, 65, 78, 112 luchtvervuiling 11, 77 maagzuurremmers 34, 35 machteloosheid 46, 51, 77, 118 medicatie/medicamenten/medicijnen/medicijngebruik 7, 8, 13-19, 22, 30, 31, 35, 36, 42, 49, 50, 63, 64, 77, 78, 94, 112, 250, 258, 266, 271, 276 meditatie 77, 99, 273, 274 milieu 11, 13, 34, 35, 77, 81, 276 misselijk(heid) 18, 29, 31, 55, 74, 120, 266 nachtrust 7, 39, 41, 54, 96, 143, 160 oestrogenen 16, 17, 112 ongeraffineerd 60, 61, 62, 66, 67, 95, 109, 110, 163 ontgifting/ontgiftingscapaciteit/ ontgiftingsfabriek 14, 18, 19, 22, 31, 77, 79, 108, 207, 250, 251, 252 ontsteking(en)/-reacties 17, 22, 35, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 73, 75, 110, 111, 113, 119, 120, 208, 233, 253 oxidatie/oxidatieproducten 14, 57, 58, 61, 250 parasieten 11, 36, 37 piekeren 32, 70, 91 prostaglandines 17, 57, 58, 59 Qi 25, 26, 29, 39, 48, 51, 52 raffinage/raffineren 107, 108 rottingsmetabolieten 30, 34, 36, 254 schimmels/schimmelkazen/anti-schimmelmiddelen 36, 37, 109, 251, 252, 267 streng lijnen/jarenlang lijnen 42, 43, 51 stress 7, 23, 27, 35-40, 46, 48, 51, 64, 91, 110, 113, 114, 266, 271 suiker 17, 30, 31, 36, 80, 87, 91-93, 96, , 109, 116, 120, , 137, 160, 181, 221, 232, 252, temperatuur/kamertemperatuur/temperatuurswisselingen 60-62, 66-68, 86, 99, 100, , 233 thermisch/thermische uitwerking 35, 36, 78, 79, 80, 116, 186, toxines 19, 108 transvetzuren 59, 60, 66 trauma/traumatische ervaring 7, 32, 39 veganistisch 47 vegetarisch(e)/vegetariër 47, 51, 61, 93, 101, 102, 119, , 134, 137, 207, 212, 221 verkoelend/verkoelende - 35, 36, 42, 80, 86, 87, 91, 95, 97, 116, 119, 121, , 147, 186, 232, 233 vermoeidheid 7, 8, 9, 11, 16, 18, 30, 31, 33, 41, 42, 44, 70, 72, 82, 91, 131, 253, 254, 260 verwaarlozing/voedingsverwaarlozing 32, 37 verwarmend/verwarmende - 35, 36, 43, 53, 80, 91, 95, 97, 98, 104, 105, 116, 119, 123, , 164, 186, 232, 233 verzadigde vetten 17, 59, 60, 61, 68, 110, 119 vetoplosbare (bestrijdingsmiddelen, vitamines) 11, 14, 15, 57 vetstofwisseling 14 vetzuren/essentiële vetzuren 14, 15, 17, 25, 29, 57, 58-64, 66, 68, 105, 110, 111, 114, 120, 137, 251 voedselcombinaties 86, 118, voedselinfectie/voedselvergiftiging 30, 31, 32, 89, 90 wateroplosbare (gifstoffen) 19, 49, 57, 258 zwangerschap 27, 39, 64,

15 Het Energie Herstelplan geeft iedereen de mogelijkheid om zélf zijn conditie te verbeteren en zélf sturing te geven aan de wijze waarop. Iedereen kan zelf waarnemen en ervaren wat goed of slecht voor hem is. Je zult merken dat geneeskrachtig koken uiteindelijk niets anders is dan weer contact krijgen met je persoonlijke, gezonde en natuurlijke informatiebron: jijzelf. Marijke de Waal Malefijt en Tanja Visser leren ons een manier van koken, waarbij smakelijk gecombineerd wordt met conditieverbetering. Sterker nog: koken wordt steeds leuker en spannender omdat het een sport wordt om te merken hoe je optimaal energie uit voeding kunt halen. Op basis van ideeën uit de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurveda geven zij adviezen en recepten, zodat iedereen de juiste, d.w.z. geneeskrachtige, voeding voor zijn persoonlijke constitutie (Vata, Pitta en Kapha) kan kiezen. In Het Energie Herstelplan staat de leverenergie (of het gebrek aan energie) centraal: de lever is immers het orgaan waar alle voedingsstoffen uit onze voeding worden verwerkt. Marijke de Waal Malefijt en Tanja Visser (beide voedingsdeskundige) leren ons geneeskrachtig koken, d.w.z. gebruik maken van de juiste voedingsmiddelen om onze lever(energie) weer op volle kracht te laten werken. Om er achter te kunnen komen wat jouw leverpatroon is, geven de auteurs handige klachtenregistratielijsten en leren ze je je persoonlijk reactie op voeding kennen, bijv. Wat is het effect van kaneel op een cappuccino? Hoe reageert mijn lever op mijn favoriete salade (met salami, tomaten en olijven)? Wat doet een roerbakschotel voor mijn vertering? Voor elk leverpatroon en elke constitutie worden speciale voedsadviezen gegeven, voorzien van eenvoudige recepten voor smakelijke, energierijke gerechten (ontbijt, groente- en graangerechten, soep, vlees- en visgerechten, vegetarische gerechten, verkwikkende dranken) en geïllustreerd met prachtige kleurenfoto s. Koken met geneeskrachtige voeding is niet zomaar gezond: het biedt ons vooral een onuitputtelijke energiebron, die precies bij ons past! ISBN

De Detox Challenge. www.detoxacademy.nl/detoxreizen. Susanne Hazen en Thorsten Meininger

De Detox Challenge. www.detoxacademy.nl/detoxreizen. Susanne Hazen en Thorsten Meininger . Detox Academy / tel. 020-4235626 / 06-31054024 / info@detoxacademy.nl Amsterdam: Thorsten Meininger Leeuwenwerf 88 1018 KA Amsterdam Susanne Hazen Het Dok 52 1021 PW Amsterdam Heerlen: Susanne Hazen

Nadere informatie

Wat iedereen moet weten over zijn lever

Wat iedereen moet weten over zijn lever Wat iedereen moet weten over zijn lever Als je gezondheid je lief is: Haal het gif uit jezelf en de wereld Foekje Meijer-Linstra December 2006 2006 Dit is een uitgave van www.gezondzijnenwelbevinden.nl

Nadere informatie

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1 Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 Dit boek wat zowel gratis beschikbaar is als E-book, als geprinte editie tegenkostprijs wil ik opdragen aan mijn dochter Joyce,

Nadere informatie

Verbeter je stemming!

Verbeter je stemming! Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die ondersteunend kunnen werken bij depressieve klachten Gratis e-book Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid

Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid preventieve zorg Patient actief zelfherstel suppletie correctie Patient passief curatieve zorg Toelichting op het schema aan de voorkant Hoe gaan we om

Nadere informatie

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis Bacteriële artritis Bacteriële artritis Inhoud Bacteriële artritis, juli 2013 3 Inleiding 4 Over de ziekte 4 Wat is bacteriële artritis? 5 Wat is een gewricht? 6 Hoe ontstaat bacteriële artritis? 7 Wat

Nadere informatie

Eet méér Energie http://energiekevrouwenacademie.nl. Eet méér Energie. Energieke Vrouwen Academie Alle rechten voorbehouden

Eet méér Energie http://energiekevrouwenacademie.nl. Eet méér Energie. Energieke Vrouwen Academie Alle rechten voorbehouden Eet méér Energie Ontdek de energie om je dromen waar te maken Auteur: Marjolein Dubbers 2 Inhoudsopgave Introductie 5 Veel vrouwen ervaren gebrek aan energie 5 Leer weer luisteren naar je lichaam 6 Deel

Nadere informatie

Werkstress een orthomoleculaire behandeling

Werkstress een orthomoleculaire behandeling Werkstress een orthomoleculaire behandeling Auteur: Cynthia Joseph 1. De spieren zijn klaar voor gebruik en maken opgeslagen energie vrij. 2. Bij de snelle stress- of schrikreactie ontstaat (klam) zweet

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

Inhoud Voeding, januari 2013. Inleiding. 3 Inleiding. 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden

Inhoud Voeding, januari 2013. Inleiding. 3 Inleiding. 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden Voeding Voeding Inhoud Voeding, januari 2013 3 Inleiding 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden 8 Voeding bij reuma 8 Artrose 9 Jicht 11 Osteoporose 13 Reumatoïde artritis

Nadere informatie

Gezond afvallen met. Laat je gewicht niet zwaar meer wegen Keer op keer hetzelfde gewicht kwijt raken, of het VET in één keer.

Gezond afvallen met. Laat je gewicht niet zwaar meer wegen Keer op keer hetzelfde gewicht kwijt raken, of het VET in één keer. Gezond afvallen met Laat je gewicht niet zwaar meer wegen Keer op keer hetzelfde gewicht kwijt raken, of het VET in één keer. Het is geen geheim: afvallen is niet leuk. Sterker nog, als na een grote strijd

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Verademing Koen de Jong Bram Bakker Verademing Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011 Nova Zembla_135x210 20110318 13:58 Pagina

Nadere informatie

Introductie. Toegewijd aan jouw resultaat, Jesse van der Velde. Copyright 2012-2014 Jessevandervelde.com 2

Introductie. Toegewijd aan jouw resultaat, Jesse van der Velde. Copyright 2012-2014 Jessevandervelde.com 2 Introductie Mijn naam Jesse van der Velde en ik wil je feliciteren met het downloaden van de gratis introductie versie van het Lekker in Bikini e-book. De reden waarom ik je wil feliciteren is omdat je

Nadere informatie

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte 0 Fianne Mulder Bodhi Yoga en Mindfulness Hoogstraat 29 a, 3011 PE Rotterdam www.centrumbodhi.nl e-mail: fianne@centrumbodhi.nl Saswitha

Nadere informatie

Aanvullende of alternatieve behandelingen bij kanker

Aanvullende of alternatieve behandelingen bij kanker Aanvullende of alternatieve behandelingen bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Aanvullende of alternatieve behandelingen 5 Baat het niet, dan schaadt het niet? 10 Hoe een keuze te maken? 12 Voeding

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Inhoud. Dankwoord... 250 Over de auteurs... 251 Bronnen... 252 Aanbevolen websites... 254 ...

Inhoud. Dankwoord... 250 Over de auteurs... 251 Bronnen... 252 Aanbevolen websites... 254 ... Inhoud... Voorwoord... 5 De basis... 8 Ontbijt... 52 Lunch... 60 Diner... 76 Tussendoortjes... 120 De tien gewoon gezonde geboden... 152 Gewoon gezonde voedingsmiddelen... 153 Etiketten lezen... 156 Meten

Nadere informatie

Gezonde Lifestyle Voedingsspecial

Gezonde Lifestyle Voedingsspecial Gezonde Lifestyle Voedingsspecial Versie 2.3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de schrijver. Tegen overtreders

Nadere informatie

Lupus erythematodes. Lupus erythematodes

Lupus erythematodes. Lupus erythematodes Lupus erythematodes Lupus erythematodes Inhoud Lupus erythematodes, juli 2011 3 Inleiding 4 Over de ziekte 4 Wat is lupus erythematodes? 6 Wat is de oorzaak van lupus erythematodes? 7 Wat merkt u van lupus

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

!"#$%&'&()*+,,-.&( /&010-01-(

!#$%&'&()*+,,-.&( /&010-01-( !"#$%&'&()*+,,-.&( /&010-01-( Uitleg Recepten Stap-Voor-Stap Handleiding!!! ( !!"#$%&'$()*+,-!".,/&/")-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-1!

Nadere informatie

Thema: De lever. en zijn kwalen. Aurumkoor Tuindagboek Even voorstellen Mededelingen uit de praktijk Cursussen

Thema: De lever. en zijn kwalen. Aurumkoor Tuindagboek Even voorstellen Mededelingen uit de praktijk Cursussen n i e u w s b r i e f aurum juli 2011, nummer 1, 28 e jaargang 2717 Nieuwsbrief van het Therapeuticum Aurum, centrum voor antroposofische gezondheidszorg, Frits de Zwerverhove 1 TP Zoetermeer C h e l i

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com

Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com Verbrand Overtollig Vet, Verlies Kilo s Binnen No-Time en Voel Je Vooral Geweldig, Slank en Fit met Dé 10 Principes Voor Blijvend Gewichtsverlies: DeDieetOplossing.com Deze 10 principes zijn het beste

Nadere informatie

Waarom maagzuur goed voor je is

Waarom maagzuur goed voor je is Waarom maagzuur goed voor je is Natuurlijke verlichting van brandend maagzuur, een slechte spijsvertering, terugvloeiend maagzuur en een ontstoken slokdarm Jonathan V. Wright, arts en Lane Lenard, doctor

Nadere informatie