Trainingen AT Osborne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen AT Osborne"

Transcriptie

1 Trainingen AT Osborne

2 AT Osborne Academy Vijf principes De consultants en managers van AT Osborne delen hun kennis en ervaring in de AT Osborne Academy. Ze zijn naast hun inhoudelijke werkzaamheden ook tot professioneel trainer opgeleid. De Academy stoelt op de volgende vijf principes: 1 Maatwerk 2 Kleine groepen 3 Ervarend leren 4 Creatieve werkvormen 5 Gezaghebbende trainers Trainingen sluiten aan op de leerdoelen van de deelnemers als een bijdrage aan de verdere professionalisering zoals de opdrachtgever deze graag wil zien. In een intake gesprek worden leerdoelen gecategoriseerd naar niveaus van kennis, inzicht of vaardigheden. De optimale groep bestaat uit twaalf deel nemers met één of twee trainers. Deze samenstelling biedt mogelijkheden om in subgroepen te werken en elke deelnemer persoonlijke aandacht te geven. Ook houden we op deze manier voldoende snelheid in de training. De beleving van deelnemers vormt de basis voor het leerproces. De trainingen starten steeds met het inventariseren van praktijk ervaringen. Vervolgens reflecteren de deel nemers hierop. De trainers koppelen de reflecties aan theoretische kaders en praktische hand reikingen, om het leren een kapstok te geven. Door te experimenteren in praktijksituaties of rollenspellen ervaren de deel nemers hoe ze het geleerde kunnen toepassen. Vandaag leren, morgen doen! Deelnemers in de AT Osborne Academy tekenen kleurplaten, bouwen met Duplo, lossen puzzels op, spelen met de ballenbak en acteren in een rollenspel. Met andere woorden: leren krijgt vorm op een creatieve en ontspannen manier. De werkvormen laten deelnemers ontdekken en experimenteren. De vormen wisselen elkaar op een prettige manier af en volgen het energieniveau van de deelnemers gedurende de dag. Omdat de trainers van AT Osborne ook allen werken als consultant of manager, brengen ze relevante en actuele praktijkervaring in. Ze kennen de worstelingen van deelnemers van binnenuit. Ze hebben hun kennis veelal ook gepubliceerd in artikelen en boeken. In Company Training AT Osborne maakt elke training op maat zodat deze optimaal aansluit bij de ontwikkelingen die binnen uw sector en organisatie spelen. Op basis van een gesprek met de geïnteresseerde opdrachtgever, wordt een globaal programma met leerdoelen en hoofdcomponenten voorgesteld. De trainingen in deze catalogus noemen ideeën voor het programma als voorbeeld. Daarna volgen er intakegesprekken met enkele potentiële deelnemers, om een beeld te krijgen van hun werkveld, ervaring, casuïstiek, taal van de organisatie en kennisniveau. Dit resulteert in een trainingsprogramma waarin de hoofdcomponenten een concrete invulling krijgen met voorbeelden en werkvormen. Na het geven van de training, volgt naast een deelnemersevaluatie altijd een evaluatie met de opdrachtgever. Indien gewenst wordt ook nazorg en coaching verzorgd. Trainingen kunnen ook in de vorm van Masterclasses worden georganiseerd. Contactpersoon Ineke Meijer T E

3 AT Osborne Academy Ervaringen Ervaringen van opdrachtgevers en deelnemers: Er is een goede balans tussen theorie en praktijk, heldere modellen en leuke praktijkvoorbeelden. Alle stof wordt aan de hand van werkelijke projecten duidelijk gemaakt, het leeft veel meer dan droge stof! Het toepassen maakt het levend en zorgt dat je niet alleen een beeld hebt van wat je moet doen, maar ook hoe je dat kan doen: Leren door doen! De open houding van de trainers was heel fijn (ze horen zichzelf niet te graag praten!) Direct toepasbaar in werk doordat het zo goed aansluit op waar ik in de praktijk mee te maken heb en goede diepgang (een van de meest leerzame trainingen voor mij!) Mensen gaan niet doen wat je zegt, maar ze gaan doen wat jij doet! Dat is een belangrijke les. Wat ik op korte termijn anders ga doen dan voorheen? Ik ga meer nadenken over wat ik van anderen wil en hoe ik diegene in beweging kan brengen: meer aandacht voor proces, belang van anderen: wat heeft de ander nodig? De moeilijke gesprekken oefenen in simulatie met acteurs met feedback: heel nuttig! Beide trainers zijn to-the-point op inhoud, simpele voorbeelden zijn effectief. Case liep als rode draad mooi verweven in praktijk/theorie. AT Osborne heeft haar kennis en ervaring gedeeld met onder andere: AT Osborne is partner voor veel opleidingsinstituten, waaronder:

4 AT Osborne Academy Trainingen Trainingen Asbestsanering aansturen Bouwkostenmanagement Contractering en aanbesteding Financiële grip op gebiedsontwikkeling Financiële projectanalyse Lobbyen in Den Haag Omgevingsmanagement Onderzoeksmethoden voor project- en lijnorganisaties Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid KSG Incompany AT Osborne werkt bij het geven van trainingen vaak samen met KSG Incompany. KSG Incompany is een trainings- en adviesbureau voor gedrags - en organisatieverandering. Bij KSG Incompany zijn uitsluitend professionele trainers werkzaam die excelleren in de methode van Ervarend Leren : deelnemers leren door de actieve oefening van hun eigen ervaringen. De ervaringsdeskundigen van AT Osborne en de toptrainers van KSG Incompany vormen een unieke combinatie: kennis van uw uitvoeringspraktijk en ontwikkeling van gedrag komen hierbij samen. Professioneel Opdrachtgeverschap Projectbeheersing Project- en procesmanagement Systeemgerichte Contractbeheersing Vastgoed rekenen voor het onderwijs Waterprojecten managen Contactgegevens Secretariaat KSG Incompany T E W

5 Asbestsanering aansturen De opdrachtgever van een asbestvraagstuk draagt een grote verantwoordelijkheid voor het proces en het resultaat. Het inschakelen van een gecertificeerd onderzoeksbureau en een gecertificeerde aannemer is dan niet genoeg. Opdrachtgevers raken helaas vaak verzeild in juridisch getouwtrek over meerkosten, vertraging en gezondheidsrisico s. Zij dienen zelf te sturen op de schakels van de keten. AT Osborne geeft deze training in samenwerking met TÜV Nederland. Na de training hebben deelnemers inzicht in de asbest keten. Ze kennen de valkuilen en weten wat ze kunnen doen om een asbestvraagstuk succesvol aan te sturen. De training is gericht op managers die verantwoordelijk zijn voor het asbestvraagstuk van hun organisatie bij onder houd, renovatie of sloop van gebouwen. Dit zijn o.a. managers huisvesting, veiligheid of milieu, assetmanagers, facilitair managers, of bouwmanagers. asbestinventarisatie asbestketen praktijkcases onderzoeksbureau valkuilen aannemer contracteren inventarisatierapporten Het programma bestaat uit maatwerk en is samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Nut en noodzaak van asbestverwijdering kennen. Wat is asbest precies en waarin zit het verwerkt? Wat doet het met de gezondheid van mensen? Wat is de juridische verantwoordelijkheid van eigenaren en huurders van gebouwen? De need to know feiten over asbest worden hier behandeld. De asbestketen begrijpen. Tussen een gebouw met asbest en een gebouw zonder asbest ligt de asbestketen. Deze omvat de inventarisatie, de verwijdering en de eindcontrole. De wet heeft de uitvoering van elke schakel van de keten bij een andere partij belegd. Valkuilen in de praktijk. Praktijkcases en filmopnames laten zien wat er mis gaat in de praktijk. Bijvoorbeeld: de opdrachtgever heeft een aannemer gecontracteerd op basis van een inventarisatierapport. Zodra de aannemer aan de slag gaat, constateert die echter dat het rapport incompleet is. Partijen selecteren. Waar moet een opdrachtgever op letten bij het selecteren van een onderzoeksbureau en een aan nemer voor een specifiek vraagstuk? Deelnemers krijgen hiervoor criteria aangereikt. Ook wordt duidelijk wanneer een aanbesteding nodig is. Aansturen van de inventarisatie. Deelnemers beoordelen de inhoud van enkele inventarisatierapporten. Welke zijn goed? Welke zijn incompleet? Ze passen deze inzichten toe op het formuleren van de vraag voor een inventarisatie bureau. Een contract met de aannemer opstellen. Deelnemers oefenen met de inhoud van een contract voor de aannemer. Ze formuleren het beoogde eindresultaat. Is dit altijd gelijk aan de scope van het inventarisatierapport? Is het eenduidig? Hoe wordt het resultaat meetbaar?

6 Bouwkostenmanagement Grip houden op een project en kostenoverschrijdingen voorkomen, daar is overzicht voor nodig. Maar wat zeggen al die cijfers nu precies? Wat zijn de juiste vragen om te stellen? Wat heeft een projectteam nodig om binnen de lijntjes te blijven kleuren? Na de training begrijpt de deelnemer wat er achter de cijfers zit en stelt hij hier in de juiste taal kritische vragen over. Hij stelt slimme eisen aan ramingen, begrotingen en calculaties en begrijpt financiële statusoverzichten. Hij hanteert gereedschappen om het project binnen budget te houden. Deze training is niet bedoeld voor kostenmanagers en kosten deskundigen! De training is gericht op hun opdrachtgevers en samenwerkingspartners die verantwoordelijkheid dragen voor een (deel)project en daarin te maken krijgen met budgetverantwoordelijkheid en financiële informatie. De doelgroep bestaat uit projectleiders, project en programmamanagers, architecten en medewerkers van ingenieursbureaus in de werkvelden infrastructuur, utiliteitsbouw en woningbouw. projectadministratie context financieel overzicht risico s calculatie begroting raming prognose projectresultaat scope kansen Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Kernbegrippen herkennen. Door te delen welke beelden er bij de deelnemers leven over bouwkostenmanagement wordt geleerd kernbegrippen te herkennen. Werken met kostenopstellingen. Deelnemers leren het verschil tussen een raming, een begroting en een calculatie onderscheiden. Wat wordt voor welk doel en op welk moment gebruikt? Welke partij maakt wat? Welke eisen en randvoorwaarden geeft een goede opdrachtgever mee om vergelijkbare en bruikbare kostenopstellingen te verkrijgen? Hoe krijgen kansen en risico s een plek? Werken met financiële overzichten. Tijdens de looptijd van een project geeft het statusoverzicht een momentopname van de financiële situatie. Uit welke onderdelen bestaat dit overzicht? Hoe hangen raming, begroting en calculatie van het project hiermee samen? De deelnemers lossen deze puzzel op en leren rapporteren hoe financieel gezond het project is. In een simulatie vertalen ze gebeurtenissen zoals een scopewijziging of een aanbestedingsresultaat in het statusoverzicht. Sturen op projectresultaat. Deelnemers oefenen met het gereedschap van de kostenmanager per projectfase. Hoe blijft het project binnen budget? Wanneer geeft een opdrachtgever een taakstellend budget mee? Welke partij moet op welk moment verantwoording afleggen en in welke vorm? Projectadministratie opzetten. Voor het statusoverzicht zijn registraties nodig van budgetten, opdrachten, prognoses en betalingen. Deelnemers leren hoe ze hiervoor taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de projectorganisatie beleggen, ingebed in het moederbedrijf. Context inschatten. Het belang van kostenmanagement wordt gerelateerd aan de doelen en de scope van projecten. Hoe verhoudt dit belang zich tot andere belangen zoals de planning?

7 Contractering en aanbesteding Bij de realisatie van ruimtelijke projecten legt de opdrachtgever meestal een deel van het werk bij marktpartijen neer. Daar komt altijd een contract en meestal een aan besteding bij kijken. Een professionele opdrachtgever overziet het proces en maakt onder bouwde keuzes. Maar hoe zit het met al die regels en innovatieve contractvormen van tegenwoordig? Deelnemers begrijpen na afloop hoe ze aanbesteding en contractering aanpakken in het totale proces van een project. Ze kennen de keuzemogelijkheden en kunnen onderbouwde afwegingen maken. De training is gericht op projectleiders, projectmanagers, inkopers en juristen die aan de zijde van de opdrachtgever te maken hebben met aanbesteden en contracteren van ruimtelijke (deel)projecten. kwaliteitsborging innovatieve contractvormen ARW 2012 Aanbestedingswet 2012 duurzaamheid EMVI selectiecriteria Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Het proces overzien. Contractering is onderdeel van een keten. Die start met een contracteringsplan en daarna kan een aanbesteding volgen. Na sluiten van het contract volgt contractbeheer. Opstellen van een contracteringsplan. Vorm en inhoud van een contracteringsplan worden toegelicht. Deelnemers stellen hun eigen plan op. Contractmodel kiezen. Het palet van contractmodellen loopt van traditioneel, naar gedeeltelijk geïntegreerd (D&B, DMB, Bouwteam) tot volledig geïntegreerd (DBFMO). De relatie met PPS en allianties wordt toegelicht. Een aanbestedingsprocedure vormgeven. Het palet van Europese aanbestedingsprocedures wordt toegelicht, zowel de reguliere als de uitzonderingen (concurrentiegerichte dialoog, onderhandelingsprocedure). Wat bepaalt de keuze? Deelnemers oefenen o.a. met het bepalen van selectie- en gunningscriteria, de mogelijkheden van vervlechting en aanbesteden in relatie tot gebiedsontwikkeling. De andere kant van de tafel ervaren. Deelnemers verplaatsen zich in de gegadigden voor een bepaald contract en doen in groepjes mee aan de aanbesteding. Ze ervaren voor welke vragen en afwegingen ze komen te staan en hoe lastig het is om het spel precies volgens de regels te spelen. Een contract sluiten. Enkele standaard contractmodellen en standaardvoorwaarden worden besproken. Welke dingen moeten altijd geregeld zijn? Wat zijn de valkuilen? Deelnemers beoordelen een contract van 200 pagina s in een kwartier.

8 Financiële grip op gebiedsontwikkeling Stilgevallen projecten door een afgenomen vraag. Terughoudende opstelling van financiers. Forse afboe kingen voor grond- en vastgoedeigenaren na herwaar dering en -prioritering van hun portefeuille. Het is een illustratie van de recente problematiek in gebiedsont wikkeling. Maar welke mechanismen zitten erachter? En belangrijker: wat valt hieruit te leren voor de toekomst? Deelnemers begrijpen na afloop van de interactieve training hoe gebiedsontwikkeling financieel in elkaar steekt en kunnen er zelf aan rekenen. Ze krijgen zo meer grip op gebieds ontwikkeling. De training richt zich op young professionals (1-5 jaar werkervaring) van gemeentelijke grondbedrijven en woningcorporaties, met interesse in de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling. belegger optimalisatie financieel model beheerexploitatie bijstellen kostenverdeling inbrengwaarde grondexploitatie vastgoedexploitatie maatschappelijke kostenbaten Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: De basis van gebiedsontwikkeling begrijpen. Typische processen, partijen en belangen in gebiedsontwikkeling worden besproken. Welke belangen hebben een gemeente, ontwikkelaar, corporatie en belegger? En in welke constructies kunnen ze samenwerken? Financiële modellen opstellen. In de planvorming van een gebiedsontwikkeling stellen de betrokken partijen een grondexploitatie, vastgoedexploitatie en beheerexploitatie op. Deelnemers raken met diverse oefeningen vertrouwd met deze modellen en hun onderlinge samenhang. Het wordt duidelijk waar welk resultaat valt voor elke partij. Toepassen van de Wro. De Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2008) geeft de juridische kaders voor kostenverdeling in gebieds ontwikkeling. Deze komen samen in een exploitatieplan. Deelnemers oefenen met het opstellen van een expoitatieplan, het waarderen van inbrengwaardes en het toerekenen van bovenwerkse voorzieningen, inclusief de doorwerking ervan op de betrokken partijen. Bijstellen gedurende de rit. Een grondexploitatie bestaat uit een inschatting van toekomstige kosten en opbrengsten. Op basis daarvan beslissen partijen over investeringen. Maar wat gebeurt er bij oplopende kosten, teruglopende afzetsnelheid of tegenvallende waardestijging gedurende de rit? Deelnemers krijgen inzicht in de (optimalisatie)mogelijk heden met bijbehorende afwegingen. Verantwoorden van overheidsbijdragen. Een financieel tekort op een grondexploitatie kan worden afgedekt met overheidsbijdragen. Overheden stellen vaak ter verantwoording van bijdragen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op. Deelnemers raken bekend met de opzet, mogelijkheden en beperkingen van een MKBA in gebiedsontwikkeling.

9 Financiële projectanalyse De financiële aspecten van een project zijn belangrijke beslisvariabelen. Ook als de primaire doelstelling niet het maximaliseren van het financiële resultaat is. Vrijwel iedereen krijgt in zijn dagelijkse beroepspraktijk te maken met kleine en grote financiële vraagstukken. Volledig ten onrechte wordt daar vaak omheen gelopen of worden te dure adviseurs ingehuurd om ze te beantwoorden. Deelnemers kunnen na afloop zelfstandig en op hoofd lijnen rekenen aan projecten ten behoeve van investeringsbeslissingen, scenario-analyses en business cases. Daarnaast wordt inzicht gegeven in gangbare financiële methoden, technieken en begrippen zodat voor de meer complexe vraagstukken effectief en efficiënt advies kan worden uitgevraagd en dit advies inhoudelijk kan worden beoordeeld. Programma Het programma wordt op maat samengesteld en kan bestaan uit de volgende onderdelen: Waarom en wanneer is een financiële analyse relevant. De deelnemers benoemen waarom er wordt gerekend aan projecten. Denk aan het bepalen van de haalbaarheid, het vergelijken van varianten, het nemen van een investeringsbeslissing, het verkennen van de financieringsmogelijkheden of het definiëren van een financiële prikkelstructuur. Rekenen met cashflows. Wat zijn kasstromen en wat is het verschil met kosten, opbrengsten en winst? Hoe houden we rekening met de tijdswaarde van geld? De deelnemers oefenen met het disconteren van toekomstige kasstromen, het berekenen van de netto contante waarde en de interne rentevoet. Hoe gaan we om met inflatie, boekwaardes en sunk-costs? Rekenen aan gebiedsontwikkeling en vastgoed (verdieping). De deelnemers passen de techniek van kasstroomanalyse toe op vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Wat is een grondexploitatie of grex? Daarnaast wordt geoefend met enkele vastgoedspecifieke sigarenkistjesmethoden, zoals het bruto aanvangsrendement of BAR. Deze training is gericht op projectmanagers, -leiders en medewerkers voor wie de financiële kant van projecten wel relevant is om te begrijpen, maar niet tot de primaire taak of expertise behoort. BAR sunk costs business case boekwaarde inflatie scenario-analyse kasstroomanalyse financiele analyse grex investeringsbeslissing

10 Lobbyen in Den Haag Als decentrale overheden een project willen starten, krijgen ze vaak te maken met politiek en beleids departementen in Den Haag. Wie iets voor elkaar wil krijgen, moet weten hoe het spel daar wordt gespeeld. Deelnemers begrijpen na afloop hoe ze succesvol kunnen lobbyen bij rijksambtenaren, bestuurders, parlement en media, op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en water. De training richt zich op ambtenaren van decentrale overheden die rondom verkeer, vervoer, infrastructuur en water te maken krijgen met beleidsdepartementen van het Rijk. Denk aan projectleiders en programmamanagers van projecten in de fase van initiatief of verkenning, of aan beleidsadviseurs die als stakeholder te maken krijgen met een OV-, infrastructuur of waterproject van een andere initiatiefnemer. Haagse arena tweede kamer beleidsdepartement beleidscyclus timing media en politiek ruimtelijke investeringsprojecten speelveld fondsen Haagse taal Het programma wordt maatwerk samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: De basics van de Haagse ambtelijke arena kennen. Hoe werkt het bij een beleidsdepartement en in de Tweede Kamer? Overeenkomsten en verschillen met de decentrale overheden komen aan bod. De beleidscyclus kennen. De beleidscyclus wordt toegelicht. Beleid wordt ontwikkeld, geïmplementeerd, uitgevoerd en geëvalueerd. Ruimtelijke investeringsprojecten in uitvoering doorlopen daarbinnen de zogenaamde MIRT cyclus. Deel nemers leren o.a. wat er procedureel en bestuurlijk moet gebeuren voordat de minister een tracébesluit tekent. Weten waar het geld zit. Financiële bijdragen van het Rijk aan ruimtelijke projecten kunnen uit verschillende potjes komen. Deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste middelen, zoals het MIRT, programma s en fondsen. Ook het speelveld van voorwaarden komt aan bod. Begrijpen hoe de hazen lopen. Een casus laat zien welke afdelingen van één departement met een bepaald project te maken krijgen. Welk spel spelen zij onderling? Welke lijntjes naar externe partijen hebben ze? Deelnemers leren wat de juiste contacten op het juiste niveau zijn. De Haagse taal spreken. Wie mee wil praten op een beleidsdepartement, moet de taal spreken. De deelnemers worden getraind met de afkortingenquiz en andere, serieuzere, oefeningen. Getting things done. Hoe krijgen decentrale overheden het Rijk zover om een overeenkomst te tekenen, financieel bij te dragen, of snel te beslissen? Werk aan de juiste houding en partners, biedt iets interessants aan, vertel het verhaal goed, lobby slim, en onderhandel. En let op de timing! Omgaan met media en politiek. De routines van de Tweede Kamer met AO s, VAO s, kamervragen, moties en Q&A s worden behandeld. Ook wordt duidelijk hoe tegenstanders pers en politiek kunnen bespelen. Hoe kunnen project organisaties en betrokkenen daar constructief mee omgaan?

11 Omgevingsmanagement Een project met veel stakeholders vraagt om het betrekken van de omgeving. Het is immers zonde als het bezwaarschriften regent, of als het resultaat de gebruikers teleur blijkt te stellen. De omgeving is niet 100% maakbaar, maar wel beïnvloedbaar! Deelnemers hebben na afloop inzicht in de diversiteit van stakeholders. Ze kunnen een procesaanpak opstellen voor de interactie met stakeholders en het doorlopen van juridische procedures. De training is gericht op projectmanagers, projectleiders en omgevingsmanagers in ruimtelijke projecten met veel stakeholders. Het gaat zowel om de planfase als de uitvoering. samenwerking stakeholders strategie interactie krachtenveldanalyse efficiënte processen duurzame relatie bouwen verschillende belangen Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Ken je omgeving. Deelnemers leren diverse methodes om naar de (project)omgeving te kijken en een goed beeld neer te zetten van de omgeving en alle betrokkenen. Ze leren om risico s in te schatten op basis van deze inventarisatie. Pro-actief handelen naar je omgeving. Deelnemers leren om via inventarisatie een strategie te bepalen richting stakeholders. Kijken door de bril van omgevingspartijen en diens belangen, zonder het eigen belang uit het oog te verliezen. Deelnemers krijgen een kapstok om een strategisch omgevingsplan (of EMVI-plan) aan op te hangen. Veranderende omgeving. Projecten spelen zich af in een dynamische omgeving. Dat levert vaak een spanningsveld op tussen de kaders waarbinnen een project moet worden uitgevoerd en de dynamische omgeving. Deelnemers leren interventies in te zetten om met deze situatie om te gaan. In gesprek met je omgeving. Omgevingsmanagement wordt grotendeels bepaald door interactie met de omgeving. Deelnemers leren omgaan met tegengestelde belangen en weerstand. Ze voeren gesprekken zoals die in de praktijk gevoerd worden. Een betrouwbare partner. Voor een goede samenwerking met omgevingspartijen is relaties opbouwen essentieel. Deelnemers krijgen inzicht in aspecten die invloed hebben op het opbouwen van relaties. Ze leren het belang van duurzame relaties en goed imago inzien voor een effectief project. Omgevingsmanagement organiseren. Omgevingsmanagementtaken kunnen verdeeld zijn over de projectmanager, deelprojectleiders, een omgevingsmanager, communicatieadviseur en projectjuristen. Deelnemers beoordelen verschillende organisatiemodellen uit de praktijk. Juridische procedures vlot doorlopen. Ken de weg in het omgevingsrecht! Het hoeft niet te belemmeren, het kan ondersteunen. Het biedt kansen om de omgeving te betrekken. Hoe werkt de omgevingsvergunning? Hoe kan een (bestuurs)overeenkomst helpen?

12 Deelnemers leren een onderzoeksvraag te formuleren, de beste evaluatie-aanpak te bepalen en uit te voeren. Ze kunnen de resultaten van het onderzoek op een zorgvuldige en transparante manier duiden en hierover rapporteren, zodanig dat er draagvlak ontstaat voor de conclusies en aanbevelingen. Onderzoeksmethoden voor project- en lijnorganisaties Vaak wordt het heden of verleden van projecten of organisaties onderzocht, om een specifieke vraag te beantwoorden of om richting te geven aan de toekomst. Denk aan audits en evaluaties. Voor een gedragen resultaat van zo n onderzoek, is de juiste aanpak essentieel. De training is gericht op hoofden en medewerkers van bedrijfs bureaus en afdelingen projectbeheersing, control en kwaliteitsmanagement en organisatie. draagvlak kwaliteitsverbetering aanpak evaluatie vraaginventarisatie onderzoeksmethoden oordeelvorming audit Het programma is maatwerk en wordt samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: De vraag inventariseren. In een rollenspel voeren deelnemers een gesprek met een opdrachtgever over zijn vraag. Vragen kunnen verschillend van aard zijn. Hoe richt ik mijn organisatie goed in? Welke verbeteringen zijn er nodig? Verloopt mijn project beheerst? Waarom loopt dit project (onderdeel) niet goed? Welke lessen heb ik geleerd of wat kan ik leren van anderen? Deelnemers leren dat het belangrijk is om de vraag en context van het project of de organisatie te begrijpen. Methode kiezen. Bij elke vraag passen verschillende methoden. Ook het te hanteren referentiekader is belangrijk. We behandelen de belangrijkste onderzoeksmethoden. Deelnemers leren op basis van welke criteria ze kunnen beslissen welke methode wanneer de beste aanpak is. Aanpak opstellen. De deelnemers stellen middels de vraag en de beschikbare onderzoeksmethode een aanpak op. Een onderzoek bestaat vaak uit (tenminste) drie stappen: informatie verzamelen, interpreteren en rapporteren. De training gaat in op mogelijke vormen, hulpmiddelen en aandachtspunten. We hanteren daarbij voorbeelden gebaseerd op jarenlange ervaring in zowel project- als lijnorganisaties. Verwachtingen en draagvlak managen. Vaak vinden dit soort onderzoeken plaats in een politiek gevoelige omgeving. Daarom is aandacht voor draagvlak en communicatie onontbeerlijk. Verwachtingen van opdrachtgever(s) en direct betrokkenen moeten gedurende het onderzoek worden gemanaged. Hoe doe je dat? Met tips & tricks leren deelnemers om draagvlak te creëren in de organisatie en om deze te vergroten. Omgaan met onzekerheden en dynamiek. Soms verandert de vraag na de evaluatie. Of is het onmogelijk om een planning te halen. Het lukt niet om interviews en sessies in te passen in allerlei volle agenda s. Soms kom je weerstand tegen uit onverwachte hoek. Wat dan te doen? Deelnemers en trainers wisselen hun ervaringen en best practices uit.

13 Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid Burgers worden mondiger. Belangengroeperingen weten zich goed te organiseren en uitvoeringsorganisaties worden meer op afstand geplaatst. De impact van (sociale) media wordt steeds groter. Het maken van een juiste inschatting en het geven van een advies wordt daardoor steeds lastiger, terwijl de bestuurder steeds meer van u vraagt. De dynamiek en complexiteit van het maatschappelijke, politieke en bestuurlijke veld nemen toe en vragen steeds meer van u als ambtenaar. De training Politiek-Bestuurlijke Gevoeligheid is bedoeld om u handvatten aan te reiken, zodat u binnen de politiekbestuurlijke context waarin u werkzaam bent, effectiever kunt opereren en ambities kunt realiseren. Deze training is bedoeld voor overheidsprofessionals die werken in een beleids of uitvoeringsorganisatie van een gemeente, een provincie of het Rijk. Het programma is maatwerk en wordt samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Opfrissen van de kennis over politiek en bestuur. Aan de hand van een korte quiz krijgen de deelnemers inzicht in de basis van staatsrecht, politiek en ambtenarij. Hiermee wordt de kennis ten aanzien van politiek en bestuur opgefrist. Uitvoeren van een krachtenveldanalyse. Met dossiers uit de praktijk leren deelnemers een krachtenveldanalyse uit te voeren. Dit krachtenveld wordt verder bepaald voor de oefeningen in de rest van de training. Geven van inzicht in de arena s van het politiek-bestuurlijke spel. Het speelveld om u heen wordt aan de hand van vijf arena s inzichtelijker gemaakt. Daarbij zullen per arena de drijfveren in die arena centraal staan. Oefenen met politiek-bestuurlijke risico s. In dit onderdeel gaan we in op hoe ogenschijnlijk kleine risico s in de werkpraktijk kunnen uitlopen op grote risico s op politiek-bestuurlijk niveau. Daarbij wordt ook kort stilgestaan bij de methodiek van risicomanagement. Omgaan met belangentegenstellingen. Belangentegenstellingen komen in ieders praktijk veelvuldig voor. Hoe kun je daar nu het meest effectief mee omgaan? Wat is eigenlijk uw voorkeursstijl als het gaat om het omgaan met belangentegenstellingen. Tijdens dit onderdeel bespreken we de diverse stijlen aan de hand van een theoretisch model, die u handvatten biedt voor uw praktijk. politiek beleid uitvoering media maatschappij krachtenveld invloed risico s bestuurders

14 Professioneel Opdrachtgeverschap Opdrachtgeven is spannend. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers veranderen. Meerdere uitdagingen en dilemma s over het optimaal invullen van uw opdrachtgeversrol komen op u af. U moet met steeds meer doelen en belangen rekening houden. Zowel in uw eigen organisatie als daarbuiten. Hierdoor ontstaan spanningen tussen lijn- en projectorganisatie, bestuur en organisatie of beleid en uitvoering. Het ontwikkelen van houding, gedrag en vaardigheden staan centraal. Deelnemers zijn na afloop beter in staat om de vele dilemma s en vaak conflicterende belangen waarmee zij als opdrachtgever geconfronteerd worden te managen. Deze training richt zich op lijn-, programma- en projectmanagers van inhoudelijk en bestuurlijk complexe opdrachten werkzaam bij o.a. Rijk, provincies, gemeenten, RWS, ProRail, waterschappen en private organisaties. Er wordt gefocust op uw rol als opdrachtgever. samenwerken dilemma s opdrachtgeven opdrachtnemer spanning drijfveren governance belangen resultaat Het programma wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: Opdracht geven met resultaat en effect. Deelnemers leren in een gesprek met de opdrachtnemer vanuit hun rol de juiste vragen te stellen. Ze leren te sturen op het wat (resultaat) en het hoe aan de opdrachtnemer over te laten. Ze leren een duidelijke opdracht met kaders te geven, elkaar aan te spreken op gedrag en een opdrachtgeversrelatie aan te gaan. Good Governance. Bij een opdracht zijn steeds vaker en meer interne én externe partijen betrokken in diverse rollen (stuur- of klankbordgroep, adviescommissie) en met verschillende belangen. Deelnemers verbeteren op basis van een aantal governance principes de organisatie (en constellatie) van hun opdracht. Omgaan met conflicterende belangen. Deelnemers leren in een vergadersetting om te gaan met conflicterende belangen. Ze leren welke interventies ze kunnen inzetten om te sturen op het maken van goede afspraken. Managen van dilemma s. Deelnemers kunnen een dilemma analyseren door gebruik te maken van een dilemmabox en leren welke coping strategies ze in kunnen zetten om een dilemma te managen. Waardevol kiezen. Deelnemers (her)kennen hun eigen drijfveren en waarden en die van de ander. Ze kunnen de keuzes die ze (moeten) maken als opdrachtgever op basis van deze waarden kracht bijzetten. Relatie met de opdrachtnemer. Met van een (vecht)work shop doorvoelen deelnemers wat het betekent om een goede relatie te onderhouden en in contact te blijven met de ander. Vervolgens vindt de vertaling naar de eigen praktijksituatie plaats en formuleren deelnemers verbeterpunten in hun gedrag richting de opdrachtnemer. Overtuigingskracht en expertise. Deelnemers leren dat op drachtgevers hun opdrachtnemers kunnen en mogen helpen. Aansluiten, aanspreken en inspireren zijn belangrijke vaardigheden die deelnemers onder de knie moeten krijgen.

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Even afgezien van de term, daar valt op af te dingen: het

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Inleiding Introductie: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Financiële regie van ontwikkelingen (incl.

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 WERKEN MET ELEMENTEN BEGROTINGEN 5 3.2 ARW 5 3.3 SYSTEMS ENGINEERING EN SYSTEEMGERICHTE

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Vastgoed met visie. Strategie voor maatschappelijk vastgoed

Vastgoed met visie. Strategie voor maatschappelijk vastgoed Vastgoed met visie Strategie voor maatschappelijk vastgoed Onze adviseurs Samen met u komen wij tot de beste vastgoedstrategie Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met maatschappelijk vastgoed. En dat

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Eéndaagse training. Het Moedige Gesprek. in gesprek met jezelf en de ander

Eéndaagse training. Het Moedige Gesprek. in gesprek met jezelf en de ander Eéndaagse training Het Moedige Gesprek in gesprek met jezelf en de ander De LTC training 'Het Moedige Gesprek' is een verdiepende training in het gesprek met jezelf en de ander. Een niveau verder in aanspreken,

Nadere informatie

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling De verdiepingsfase In de verdiepingsfase gaat u, samen met uw partners, de haalbaarheid en kansrijkheid van het door u voor ogen staande warmte-uitwisselingsproject

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Ten geleide 9 1 Inleiding 11 2 De risicoanalyse 25 3 Uitvoeren van de risicoanalyse 65 4 Risicomanagement 77 5 Uitvoeren van risicomanagement 85 6 Implementatie van risicomanagement

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming Wie zijn we Impuls / Partners heeft jarenlange ervaring met ruimtelijke vraagstukken. Op alle schaalgroottes. Voor overheden, wooncoörporaties en marktpartijen. Wij hebben een passie voor complexe vraagstukken.

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT OSBORNE www.atosborne.nl Masterclass Energiebesparing in de zorg Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011 Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 4 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw

Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Dr.ir. Leentje Volker TU Delft / Bouwkunde / RE&H Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw Publiek opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Werkt u mee aan gebiedsontwikkelingsprojecten en kunt u deskundige feedback gebruiken? Wilt u een succesvol gebiedsplan realiseren? Dan is de Masterclass Succes

Nadere informatie

Overheden als moderne opdrachtgever

Overheden als moderne opdrachtgever Overheden als moderne opdrachtgever Organisatorische randvoorwaarden voor professioneel opdrachtgeverschap bij nieuwe samenwerkingsvormen bij Waterschappen Prof.dr.ir. Marleen Hermans, TU Delft, Bouwkunde,

Nadere informatie

Partners in Public Business

Partners in Public Business Partners in Public Business Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat 12 juni 2008 Wat doet Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat en werkt aan: - Vlot

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Aanbesteding en contracteren van asbestsaneringen

Aanbesteding en contracteren van asbestsaneringen Aanbesteding en contracteren van asbestsaneringen Door: ir. Ingmar Scheiberlich Bij de aanbesteding en contractering van een asbestsanering gaat het om het vastleggen van voor alle partijen duidelijke

Nadere informatie

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015 A&O Inspiratiesessie Henk Wesseling 26-11-2015 1 Uitgangspunten 1. Datagedreven sturing gaat om het slimmer verzamelen en analyseren van data en verwerken hiervan tot kennis, op basis waarvan we handelen.

Nadere informatie

HET GESPREK: KOP ROMP STAART

HET GESPREK: KOP ROMP STAART HET GESPREK: KOP ROMP STAART Elk effectief gesprek heeft een zogenaamde kop romp staart structuur: een begin, een kern en een einde. Voorafgaand aan deze drie fasen is het cruciaal om elk gesprek zorgvuldig

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

juni Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed

juni Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op  Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed juni 2017 Driedaagse training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Trainingsdagen: 8, 15 en 22 juni 2017 Tijden: 09.30 uur 20.00 uur Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort Training Integraal

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie