Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)"

Transcriptie

1 Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat LTP hanteert: Kracht -zelfmanagement -overtuigingskracht -resultaatgerichtheid Voelen -inlevingsvermogen -coachen en sturen -samenwerken Denken -oordeelsvorming -organisatie- en omgevingsbewustzijn -ontwikkelingsgerichtheid Daarnaast hanteren wij drie niveaus en geven per niveau toelichting op de gevraagde competentie en een voorbeeld voor een gedragsindicatie (er staat nu 1 voorbeeld; de gedragsindicatoren worden nog verder uitgewerkt) 1. operationeel (o.a. bevelvoerders), 2. tactisch (o.a. kazernemanagers en hoofden van subafdelingen) 3. strategisch (sectormanagers en afdelingshoofden). Het tactisch niveau wordt ook beoordeeld op die zaken genoemd op operationeel niveau en het strategisch niveau ook op operationeel én tactisch niveau. Bij (zelf)beoordeling vragen we om aan te geven of de gewenste competentie a. verregaande versterking behoeft b. ontwikkeling behoeft c. ontwikkeling wellicht behoeft d. op gewenst niveau is Uitgangspunt zijn de gewenste competenties zoals geformuleerd door de projectgroep Leiderschap I.

2 KRACHT ZELFMANAGEMENT: Heeft zelfinzicht, kan zijn/haar eigen gedrag sturen en is aanspreekbaar op eigen handelen en/of dat van anderen ( neemt verantwoordelijkheid). Niveau 1. Is in staat eigen kwaliteiten en valkuilen te benoemen (zelfreflectie) bv. kent effect van eigen gedrag, kan feedback ontvangen/werkbaar te maken en formuleert eigen ontwikkelingsdoelen Niveau 2. Is in staat eigen ontwikkeling te organiseren bv. neemt verantwoordelijkheid voor en initiatief tot ontwikkeling Niveau 3. Is in staat in elke situatie eigen doelen en ambities te sturen bv. is in staat vanuit een metapositie doelgericht eigen gedrag te sturen en daarmee het gedrag van de ander OVERTUIGINGSKRACHT: Kan op basis van zelfvertrouwen en het kennen van eigen expliciete opvattingen, invloed uitoefenen op mensen en situaties. Communiceert duidelijk en met overtuiging, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Niveau 1. Kent eigen opvattingen en brengt deze in bv. zegt indien actueel daar kijk ik anders naar en formuleert specifiek Niveau 2. Is in staat weerstand weg te nemen door aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander zonder eigen zienswijze in te leveren bv. formuleert de creatieve (en-en-vraag) waarin strijdige belangen en zienswijzen een plaats hebben Niveau 3. Is in staat op het juiste moment te interveniëren en nieuwe opties in te brengen bv. inspireert de ander door eigen overtuiging en nodigt uit tot meedenken RESULTAATGERICHTHEID: Formuleert concrete en haalbare doelen en stuurt het eigen gedrag en dat van anderen teneinde deze doelen te behalen. Niveau 1. Kent de operationele doelen, kan deze benoemen en vertalen naar eigen handelen bv. is in staat te focussen op doelen Niveau 2. Kent de doelen op tactisch niveau, kan deze benoemen en vertalen naar het handelen van zichzelf en de ander bv. is in staat een strategie te formuleren om deze doelen te bereiken Niveau 3. Kent doelen op strategisch niveau, vertaalt deze naar eigen handelen en dat van de ander(e) partijen

3 bv. is in staat een eindresultaat terug te vertalen naar tussenliggende doelen en committeert anderen daaraan VOELEN INLEVINGSVERMOGEN: Hanteert een positief mensbeeld, kan zich in de belevingswereld van de ander verplaatsen en het eigen gedrag afstemmen op de gevoelens van de ander. Niveau 1. Kan onderscheid maken tussen ik en de ander bv. kent zienswijze, belang en emotie van de ander, luistert actief (LSD) en hanteert een volwassen-volwassen interactie Niveau 2. Kan eigen gedrag afstemmen op de gevoelens /de fase waarop de ander zich bevindt bv. scheidt inhoud van relatie en kiest bewust voor de vorm van interactie die wenselijk is Niveau 3. Kan de ander versterken door de kern te benoemen van diens drijfveren, belangen en ontwikkelingspotentie bv. verdiept zich in de ander en verrast deze door de kern van zijn denken en handelen te benoemen COACHEN EN STUREN: Begeleiden van mw. zowel in het kader van hun taak/rolvervulling als in het kader van hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Niveau 1. Kent de medewerkers en hun ontwikkelingsbehoefte/-noodzaak bv. signaleert en benoemt kwaliteiten/valkuilen/uitdagingen, nodigt uit tot zelfreflectie en bespreekt ontwikkelingsstappen Niveau 2. Is in staat tegelijkertijd hard op de inhoud te zijn én zorgzaam op de relatie bv. hanteert bewust verschillende gespreksstijlen en interventietechnieken, kan onbelast confronteren Niveau 3. Is in staat zaken omtrent functioneren te formuleren op het niveau van elke gesprekspartner bv. brengt eigen observaties bewust maar onbelast in en nodigt de ander uit daarop te reageren zonder in de inhoud te vluchten SAMENWERKEN: Een constructieve bijdrage leveren aan het bouwen aan of in stand houden van relaties en klimaat (sfeer), ook met anderen buiten de eigen directe werkomgeving,door de samenwerkingspartners serieus tegemoet te treden en een waarde te geven. Niveau 1. Betrekt vanzelfsprekend belanghebbenden bij de werkzaamheden bv. overziet welke partijen betrokken zijn bij een thema en neemt initiatief tot samenwerken (vanuit rapport en win-wingericht) Niveau 2. Organiseert meeweten, meedenken, meepraten en (soms) meebeslissen bv. neemt tijd en ruimte voor overleg, brengt ongevraagd informatie, checkt rolopvattingen/rolverwachtingen Niveau 3. Participeert en/of initieert samenwerkingsverbanden

4 bv. sluit zich aan bij discussies die niet direct het eigen terrein betreffen, matched partijen en nodigt anderen daartoe uit DENKEN OORDEELSVORMING Op basis van informatie en analyse van een gegeven situatie tot een weloverwogen oordeel, visie of strategie komen Niveau 1. Is in staat enkelvoudige zaken te analyseren en te beoordelen bv. onderscheidt hoofd- en bijzaken, meningen en feiten, ratio en gevoel Niveau 2. Is in staat verschillende invalshoeken in het oordeel te betrekken bv. neemt afstand ( helicoptert) en neemt zienswijze en belangen van de ander mee in zijn zelfstandig oordeel Niveau 3. Is in staat te oordelen in zeer complexe situaties bv. maakt klein wat groot is (ziet de kern van de complexe situatie), beoordeelt de situatie in zijn kontekst en bepaalt strategie ORGANISATIE- EN OMGEVINGSBEWUSTZIJN: Begrijpen van de gang van zaken in een organisatie en het kunnen doorzien van organisatie(politieke) processen en de wederzijdse beïnvloeding door en van de omgeving Niveau 1. Weet wat in en buiten de organisatie speelt en is in staat de verhoudingen daarbinnen realistisch in te schatten bv. haalt informatie, legt verbanden en geeft aan wat dit betekent voor eigen handelen Niveau 2. Overziet het krachtenveld waarbinnen de organisatie zich bevindt en speelt daarop in waar nodig bv. neemt initiatief tot beïnvloeding ter optimalisering van processen op eigen terrein Niveau 3. Beïnvloedt het krachtenveld waarbinnen de organisatie zich bevindt door strategisch te handelen bv. netwerkt, is gesprekspartner van institutionele en bestuurlijke gremia en kiest bewust moment van beïnvloeding ONTWIKKELINGSGERICHTHEID: Weten wat relevante ontwikkelingen zijn, zowel op macro als micro niveau. In staat zijn kansen en bedreigingen te zien en opties te formuleren om bedreigingen te omzeilen dan wel te elimineren Niveau 1. Is in staat onderscheid te maken tussen verleden, heden en toekomst bv. benoemt cruciale verschillen in de visie/strategie (en de betekenis daarvan voor het handelen) tussen dat wat was, is en gaat worden Niveau 2. Weet actuele en potentiële veranderingen op waarde te schatten en daar invulling aan te geven bv. signaleert voor- en nadelen van ontwikkelingen en neemt initiatief tot aanpassingen op eigen terrein Niveau 3. Ontwikkelt innovatieve benaderingen en out-of-the-box oplossingen

5 bv. overziet voor- en nadelen van ontwikkelingen, schetst alternatieve opties die verder reiken dan het eigen terrein

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Overzicht mogelijke startvragen bij een Competentiegericht interview volgens de STAR methode.

Overzicht mogelijke startvragen bij een Competentiegericht interview volgens de STAR methode. Overzicht mogelijke startvragen bij een Competentiegericht interview volgens de STAR methode. Geordend naar het competentieoverzicht leidinggevenden in het onderwijs van Van Hees Advies &Assessment. van

Nadere informatie

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers De Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

COMPETENTIE- EN OPLEIDINGSPROFIEL WERKCOACH CONCEPT

COMPETENTIE- EN OPLEIDINGSPROFIEL WERKCOACH CONCEPT COMPETENTIE- EN OPLEIDINGSPROFIEL WERKCOACH CONCEPT Colofon Titel Competentie- en opleidingsprofiel Werkcoach (CONCEPT) januari 2009 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 INLEIDING 6 1. ROLBESCHRIJVING VAN DE WERKCOACH

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering

Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Valideringsvragen bij

Nadere informatie

Persoonsgebonden competenties

Persoonsgebonden competenties Persoonsgebonden competenties Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Denkkracht en ontwikkeling... 4 1.1 Opleidingsniveau... 4 1.2 Ontwikkelingsbreedte... 5 2 Informatie verzamelen/informeren/analyseren... 7 2.1

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie