Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas"

Transcriptie

1 Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Informatiebrochure behorende bij renovatievoorstel

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Renovatieproject Molenbossen,... 5 Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding Hoe is de voorbereiding verlopen? Hoe nu verder? Planning Wat houdt het renovatievoorstel in? In uw woning Vergroten balkons Centrale verwarming en warm water Bemetering Mechanische ventilatie Koud water Riolering Gasinstallatie Elektra-installatie Videofoon Bouwkundige aanpassingen Asbest Buiten uw woning Garage Bergingen Scootmobiel- en fietsenstallingen Opwaarderen galerij Opwaarderen kopgevels en... 9 bergingen bij centrale entree Liften en trappenhuizen Wijzigen entree Postkasten Huurdersopties Minimale variant Optie 1: 2-slaapkamer appartement met ruime badkamer Optie 2: 1-slaapkamer doorzonwoning Optie 3: Luxe 2-slaapkamer appartement Optie 4: Serre Optie 5: Verlagen borstwering keuken Geriefsverbetering zonder huurverhoging 4. Wat zijn de financiële gevolgen van het renovatievoorstel? 4.1 Woonlasten Huurverhoging Huurtoeslag Vervallen vastrecht gasaansluiting Totale woonlasten Kosten huurdersopties Kosten voor verwarming en warm water Vergoedingen Overlastvergoeding Vergoeding voor aanschaf kooktoestel/pannenset 4.4 Servicekosten Huurcommissie Wat zijn de praktische gevolgen van het renovatievoorstel? 5.1 Renovatie in bewoonde staat Modelwoning Maakt u werkruimte voor ons vrij Toilet/douche Inboedelverzekering Voorkomen van schade Wat te doen bij schade? Schoonmaken Zonwering Schotelantenne Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 5.12 Vervangende huisvesting Communicatie Informatiebijeenkomst Huisbezoek en woningopname Bewonersvertegenwoordiging Huurdersbelangenverenigingen Klankbordgroep Legitimatie Bewonersspreekuur Nieuwsbrief Werkafspraken Contact Bijlagen Bijlage 1: Instemmingsformulier renovatievoorstel Bijlage 2: Minimale variant en opties Bijlage 3: Veelgestelde vragen

3 Eigentijds wonen aan de Maas Molenbossen informatiebrochure bij renovatievoorstel Zuidenwind 1. Inleiding Voor u ligt de informatiebrochure over de renovatie van de Molenbossenflat Zuidenwind (flatgebouw 4). Bij zo n ingrijpende en omvangrijke renovatie staat er nogal wat te gebeuren, ook voor de bewoners. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden over de gevolgen voor u, heeft Antares deze brochure samengesteld. Antares gaat er van uit hiermee een redelijk voorstel te doen aangaande de aanpak en de gevolgen van de renovatiewerkzaamheden. In deze informatiebrochure lichten wij het renovatievoorstel toe. De renovatieperiode zal onvermijdelijk in meer of mindere mate gepaard gaan met geluidsoverlast en/of stof-, vuil- en zandoverlast. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij heel wat van u vragen en daarom zullen wij u zoveel mogelijk ondersteunen en begeleiden. Desondanks gaan we er van uit dat we samen naar volle tevredenheid zullen toewerken naar het einddoel: eigentijds en comfortabeler wonen aan de Maas. Als u denkt hoe zat dit of dat ook alweer? zal deze brochure in de meeste gevallen uitkomst bieden. Lees en bewaar de brochure daarom goed! 2. Renovatieproject Molenbossen, Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding Sinds 1966 zijn de karakteristieke Molenbossenflats medebepalend voor de aanblik van Blerick. Vier imposante en beeldbepalende flats, prachtig gesitueerd aan de Maas. De individuele appartementen zijn ruim van opzet en hebben een fantastisch uitzicht over de rivier en de uiterwaarden. Niet voor niets zijn de appartementen erg geliefd bij bewoners en woningzoekenden. Maar woningen met zo n respectabele leeftijd zijn na verloop van tijd gedateerd. Denk in dit geval aan het verouderde leidingwerk, de smalle balkons en de liften die niet op iedere etage stoppen. Enkele jaren geleden heeft Antares besloten om de flats grondig te renoveren, zodat ze weer tot in lengte van jaren aansluiten bij de woonwensen van de bewoners. 2.2 Hoe is de voorbereiding verlopen? Vanaf begin 2013 hebben wij de bewoners via nieuwsbrieven geïnformeerd over de stand van zaken van de renovatie van de Molenbossenflats. Op basis van enquêtes, overleg met de klankbordgroep en diverse ontvangen reacties hebben wij een programma van eisen opgesteld. De architect heeft dit vervolgens vertaald in een ontwerp. In overleg met onder meer de huurdersbelangenverenigingen en de klankbordgroep hebben wij dit ontwerp verder uitgewerkt. 2.3 Hoe nu verder? Met deze brochure lichten wij het renovatievoorstel en de gevolgen daarvan toe. In de komende maanden zullen wij u bezoeken om het renovatievoorstel toe te lichten en een en ander af te stemmen. Na afloop van deze huiskamergesprekken werken we de ontwerptekeningen uit tot bouwtekeningen. Deze gebruiken wij ook voor de aanvraag van de bouwvergunning en voor de selectie van een geschikte aannemer. Hierbij vinden we deskundigheid en/of ervaring met renoveren in bewoonde staat van groot belang. Naar verwachting is de aannemer eind 2014 bekend en kan de voorbereiding van de werkzaamheden worden gestart. De werkzaamheden zullen vervolgens gefaseerd worden uitgevoerd (zie planning paragraaf 2.4). 2.4 Planning De renovatie omvat alle 162 appartementen van de flat Zuidenwind van de Molenbossen. De werk zaamheden in iedere individuele woning zullen ongeveer drie weken duren. Er wordt gelijktijdig gewerkt in blokken van tien of twaalf boven elkaar gelegen woningen. De totale renovatie zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Gepland is om in het voorjaar van 2015 met de flat Zuidenwind (flatgebouw 4) te starten. 4 5

4 3. Wat houdt het renovatievoorstel in? = afleverset/bemetering = cv en warm water = riolering = ventilatie 3.1 In uw woning De werkzaamheden die in alle woningen worden uitgevoerd, we noemen dit de minimale variant, betreffen met name het vergroten van het balkon en het vervangen en moderniseren van de aanwezige installaties. De renovatie is noodzakelijk vanwege de leeftijd en de technische staat van de installaties en ook om een goede verhuurbaarheid te blijven waarborgen. bijbehorende leidingen vervangen. Ook de bestaande warmwaterleidingen in de woning worden vervangen. Om stofoverlast te voorkomen worden de water- en verwarmingsleidingen niet in de muur of vloer weggewerkt, maar uitgevoerd in op de muur bevestigde ongeschilderde metalen leidingen. Het in bedrijf stellen van de nieuwe verwarming gebeurt per blok van tien of twaalf woningen boven elkaar Vergroten balkons Vergroten van de bestaande balkons is één van de meest genoemde gewenste verbeterpunten van de bewoners. Het vergroten kan het best worden omschreven als het plaatsen van een betonnen constructie tegen het bestaande gebouw. Ter plaatse van de slaapkamers wordt de diepte van het balkon verdubbeld. Hierdoor kunt u na de renovatie op uw balkon met vier personen rondom een tafel zitten. De balkonhekken worden vernieuwd en ook de kleurstelling van de gevel wordt aangepast. Op de eerste etage zal de diepte van de balkons over de gehele lengte verdubbeld worden. Dat is alleen op de eerste verdieping mogelijk omdat dit de lichtinval nergens belemmert. Op de bovenliggende etages wordt het balkon alleen ter plaatse van de slaapkamers verdubbeld, om de goede lichtinval in de woonkamers te behouden. Alleen in de slaapkamers is dan sprake van enige vermindering van lichtinval. Ook bij de bovenste verdieping blijft toetreding van daglicht in de woonkamer behouden, zoals de afbeelding duidelijk maakt Centrale verwarming en warm water Het verbeteren van de verwarmingsinstallatie en de bemetering is één van de belangrijkste onderdelen van de renovatie. In de nieuwe opzet wordt de warmte opgewekt door middel van een collectieve stookinstallatie. Via nieuwe, goed geïsoleerde leidingen loopt het warme water via de schacht naar uw woning. In uw woning worden alle radiatoren en Bemetering In de schacht komt een nieuwe verbruiksmeter die de hoeveelheid warmte voor de verwarming en warmwater van uw woning registreert. De huidige manier van afrekenen komt hierdoor te vervallen. Er wordt in de nieuwe situatie individueel gemeten. Alle radiatoren worden voorzien van thermostaatkranen, waardoor u in elk vertrek de door u gewenste temperatuur kunt instellen. Ook belangrijk: door de individuele bemetering kunt u uw eigen verbruik goed controleren en waar nodig bijstellen. De bestaande hoofdleidingen van de verwarming en warmwater in de hoeken van de woning en in de doucheruimte komen volledig te vervallen. De sparingen die hierbij vrijkomen worden opgevuld en afgewerkt met een witte deksel en voldoen daarna aan de eisen op het gebied van geluid en brandveiligheid Mechanische ventilatie Uw woning heeft op dit moment geen mechanische ventilatie. Het ventileren gebeurt door middel van natuurlijke trek via de roosters in keuken, wc en douche en toevoer van verse lucht via de gevels. Ook dit wordt aangepast. Tijdens de verbouwing wordt de schacht in de speelhal tussen de douche en het toilet aan één zijde opengemaakt en worden de bestaande betonnen ventilatiekokers gesloopt en vervangen door een nieuw ventilatiekanaal. Op het dak komt een ventilatiemotor op de schacht te staan die de afzuiging van alle onderliggende woningen verzorgt. De bestaande ventilatieroosters worden regelbaar gemaakt voor zover dat nog niet het geval is Koud water Ook de leidingen voor koud water worden vervangen. Bestaande opbouwleidingen worden weer als opbouwleiding aangebracht. De nieuwe leiding wordt niet geschilderd. Waterleidingen die al eerder zijn vervangen in verband met eerdere verbouwing aan douche, wc en badkamer worden niet vervangen. De koudwaterleiding wordt voorzien van een individuele meter Riolering De bestaande hoofdriolering wordt vervangen. De huidige leidingen (standleidingen) bevinden zich in de hoek van de toiletruimte en in de schacht. De leidingen worden vervangen en geïsoleerd, wat tot gevolg heeft dat de leidingen minder geluid gaan produceren Gasinstallatie Op dit moment heeft elke woning een gasaansluiting die alleen dient om op te koken. Het vastrecht van de gasaansluiting is daardoor relatief duur. De gasaansluiting komt te vervallen. Antares maakt de woning geschikt voor koken op elektra. Voor de aanschaf van een nieuw kooktoestel en pannenset ontvangt u van Antares een bedrag van 600,-. In paragraaf 4.3 leest u meer over deze vergoeding Elektra-installatie De elektra-installatie en de groepenkast worden verzwaard zonder dat dit leidt tot een verhoging van het vastrecht. De stopcontacten in de woning worden geaard uitgevoerd en de bedrading wordt vernieuwd Videofoon De huidige telefoon om de centrale entreedeur te kunnen openen, wordt tijdens de verbouwing vervangen door een videofoon. Hierdoor kunt u niet alleen horen, maar ook zien wie er bij de ingang staat. Tijdens de verbouwing blijft het bestaande systeem om de deur te openen in gebruik. Pas wanneer de verbouwing van de entree gereed is, volgt de overstap op het nieuwe systeem Bouwkundige aanpassingen Het vernieuwen van de installaties heeft ook gevolgen voor een aantal ruimten in uw woning. De belangrijkste gevolgen lichten we hieronder toe. Verlaagde plafonds Om de leidingen van de nieuwe ventilatiekanalen en riolering aan het zicht te onttrekken, worden in de toilet- en de doucheruimte verlaagde plafonds aangebracht. In de speelhal wordt het nieuwe ventilatiekanaal afgewerkt met een koof. Toilet In de toiletruimte worden het toilet, de leidingkoker 6 7

5 en de wand- en vloertegels vernieuwd. Het nieuwe toilet betreft een vrijhangend toilet. Het bovenlicht komt te vervallen. Hier wordt een dicht paneel in geplaatst. vindt nu al regelmatig plaats bij verhuizingen en verbouwingen. Uit ervaring weten we dat deze werkzaamheden normaal gesproken binnen één dag kunnen worden uitgevoerd. Speelhal De schacht wordt voorzien van een inspectiedeur, waardoor u in de gelegenheid bent de nieuwe meter voor verwarming en warm water af te lezen. Keuken De werkzaamheden in de keuken zijn beperkt en betreffen vooral het aanpassen van de installaties. De waterleiding en de aansluiting van de wasmachine worden vervangen. De gasaansluiting wordt verwijderd. Voor zover dat nog niet gebeurd is, zorgen we er ook voor dat de afvoer ten behoeve van de afzuigkap op de galerij uitkomt. De meter voor het koud water wordt geplaatst in het onderblok van uw keuken Asbest Zoals vroeger veel gebeurde, is ook in de Molenbossen asbesthoudend materiaal verwerkt. Voor asbest geldt dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is, zolang het niet vrijkomt. Van vrijkomen is sprake als er bijvoorbeeld in het materiaal geboord of gezaagd wordt. Inmiddels is door onderzoek bekend waar in het complex asbest aanwezig is. Om een compleet beeld te krijgen, wordt voorafgaand aan de verbouwing in elke woning een asbestonderzoek uitgevoerd. In alle ruimten waar vanwege de verbouwing de kans op het vrijkomen van asbest bestaat, verwijderen specialisten als eerste activiteit de asbesthoudende materialen. Hiervoor schermen zij het betreffende gedeelte van de woning af van de rest van de woning, zodat u daar zonder gevaar gewoon gebruik van kunt blijven maken. Het verwijderen van asbest gebeurt door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Als het asbest uit een ruimte is verwijderd, is er een zogenaamde asbestvrijverklaring nodig om de ruimte weer te mogen gebruiken. Een onafhankelijk onderzoekslaboratorium voert dit onderzoek uit en geeft deze verklaring af. Pas nadat de asbestvrijverklaring is gegeven worden de werkzaamheden hervat. Bovengenoemde werkwijze 3.2 Buiten uw woning Garage In uw garage worden werkzaamheden uitgevoerd die verband houden met de nieuwe energievoorziening en het vernieuwen van de installaties van het complex. Isolatie De betonvloer van de eerste verdieping wordt aan de onderzijde, dus in de garage, geïsoleerd. Vernieuwen leidingen In de garages worden de bestaande leidingen (onder meer verwarmings- en waterleidingen en riolering) verwijderd en vervangen door nieuwe leidingen. Vanwege de verbouwing komen enkele garages te vervallen. De betreffende huurders zijn hierover geïnformeerd Bergingen De werkzaamheden in uw berging zijn beperkt. Wel krijgt de toegangsdeur een nieuwe cilinder, zodat de bergingsdeur, de voordeur en de deur naar het balkon met dezelfde, nieuwe sleutel kunnen worden geopend en gesloten. Dit geldt niet voor de woningen waarvan de berging aansluit op het balkon Scootmobiel- en fietsenstallingen Een deel van de gemeenschappelijke scootmobielof fietsenstallingen zal vanwege de verbouwing verplaatst worden. Voor nadere afspraken tijdens de bouwperiode en/of een tijdelijke voorziening neemt de aannemer vooraf contact met u op Opwaarderen galerij De galerijen worden opgewaardeerd. De bestaande voordeuren worden vervangen door deuren in een aantal verschillende kleuren en voorzien van hang- en sluitwerk dat voldoet aan de eisen van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. Uw nieuwe voordeur is voorzien van een driepuntssluiting, een deurspion, maar geen brievenbus. Het bovenlicht wordt gedeeltelijk gehandhaafd. De isolatie van de meterkastdeur wordt verbeterd. Dit geldt ook voor het isoleren van de borstwering, voor zover dit niet al eerder is gebeurd. De houten panelen en de schrootjes van de meterkast worden voorzien van onderhoudsvriendelijke donkergrijze platen. Het beton van de galerijen krijgt een nieuwe afwerklaag. Energiezuinige LED-lampen vervangen de bestaande verlichtingsarmaturen. Ook komen er nieuwe galerijhekken. De toegangsdeuren van de galerij naar de entreehal en de vluchttrappenhuizen worden vervangen door aluminium deuren voorzien van hardglas Opwaarderen kopgevels en bergingen bij centrale entree De bestaande (groene) staalplaat op de zijgevels van het woongebouw en bij het middengebied bij het hoofdtrappenhuis wordt vervangen door een onderhoudsvriendelijke witte beplating. De kopgevels worden wit geschilderd. Ook de isolatie van de buitenmuren van de woningen die aan de bergingen of het hoofdtrappenhuis grenzen, wordt verbeterd. In verband met het vergroten van de veiligheid bij calamiteiten, worden de noodtrappen verlengd tot straatniveau. Onderaan de trap komt een deur die niet van buitenaf te openen is, dit om insluiping te voorkomen Liften en trappenhuizen De liften worden vernieuwd en zijn ook geschikt als brancardlift. Beide liften krijgen op elke verdieping een stopplaats en worden voorzien van glazen toegangsdeuren Wijzigen entree De entreehal krijgt een totaal nieuwe indeling. De huidige uitbouw verdwijnt en aan de achterzijde komt een volwaardige extra entree. De aansluiting tussen het gebouw en de omgeving wordt versterkt. Zowel aan de voor- als achterzijde komt een luifel, die de herkenbaarheid van het gebouw en de entree benadrukt en waardoor men ook bij regen beschut naar binnen kan. De wand- en vloertegels op de begane grond worden vervangen. De huismeesterruimte wordt verplaatst en aansluitend komt er een bewonersruimte. Deze is voorzien van een toilet en een keukentje en biedt de bewoners een plek om elkaar te ontmoeten. In de entreehal staat een lange bank zodat u daarop bijvoorbeeld kunt wachten op een taxi. De deurbelinstallatie wordt zodanig aangepast dat bezoekers aan beide zijden kunnen aanbellen. De entreehal en de scootmobielbergingen worden bovendien voorzien van camerabewaking Postkasten Doordat het gebouw zowel aan de voor- als aan de achterkant een volwaardige ingang krijgt, worden de postkasten verdeeld. De bewoners van de 81 laagste huisnummers krijgen de brievenbussen aan de galerijzijde. De bewoners van de 81 hoogste huisnummers krijgen de brievenbussen aan de balkonzijde. 8 9

6 Plattegrond minimale variant 3.3 Huurdersopties Antares wil de renovatie graag zodanig uitvoeren dat het huidige aanbod van 162 identieke woningen na afloop meer variatie te zien geeft. Om dit te kunnen bereiken, maar zeker ook om tegemoet te komen aan uw wensen, bieden wij verschillende plattegrondvarianten aan. Daar kunt u een keuze uit maken. Onderstaand worden de keuzemogelijkheden kort beschreven. De meer uitgebreide beschrijvingen, de plattegronden en de bijbehorende aanpassing van de huurprijs treft u aan in bijlage Minimale variant De minimale variant bestaat uit de werkzaamheden die in alle woningen worden uitgevoerd. Bij de minimale ingreep worden de installaties in uw woning vervangen en krijgt u een groter balkon en een nieuwe wc, maar blijft de plattegrond verder hetzelfde. Deze ingrepen zijn onder 3.1 beschreven Optie 1: 2-slaapkamer appartement met ruime badkamer In deze variant worden de twee kleine slaapkamers samengevoegd tot één grote slaapkamer en wordt een gedeelte van de speelhal getransformeerd tot een nieuwe, grotere doucheruimte met douche, wastafel en toilet. De opstelplaats voor de wasmachine en droger wordt verplaatst naar de plek van de huidige badkamer Optie 2: 1-slaapkamer doorzonwoning In deze woning worden de slaapkamer aan de galerijzijde en de tweede hal bij de woonkamer gevoegd, zodat een doorzonwoning ontstaat. Ook de relatie met de keuken wordt verbeterd. Deze variant heeft ook een nieuwe, grotere doucheruimte Optie 3: Luxe 2-slaapkamer appartement In deze variant wordt de keuken verplaatst naar de balkonzijde van de woning, ter hoogte van de huidige slaapkamer(s). Het verbrede balkon en de keuken sluiten daardoor mooi op elkaar aan, waardoor u optimaal van het uitzicht op de Maas kunt genieten. Op de plek van de huidige keuken wordt een slaapkamer gerealiseerd. De gevel tussen de nieuwe keuken en het balkon wordt voorzien van een schuifpui. Ook deze optie kent een nieuwe grote doucheruimte. In verband met de constructie is deze optie alleen mogelijk op de bovenste vier verdiepingen Optie 4: Serre (deze optie is alleen mogelijk indien minimaal 10% van de bewoners hier voor kiest) U kunt er voor kiezen om het gedeelte van het balkon ter plaatse van de woonkamer dicht te laten maken met een glazen schuifpui. Deze optie biedt u de mogelijkheid om in het voor- en najaar langer gebruik te kunnen maken van een gedeelte van uw balkon Optie 5: Verlagen borstwering keuken Een aantal bewoners heeft gevraagd of het mogelijk is het raam in de keuken te verlagen. Als u voor deze optie kiest, wordt het kozijn van de keuken aangepast, waarbij het raam ongeveer 30 cm lager wordt. Het resultaat: meer licht in de keuken en een vrijer uitzicht. Desgewenst kan deze optie ook worden uitgevoerd in de slaapkamer aan de galerijzijde Geriefsverbetering zonder huurverhoging Als uw huidige badkamer 30 jaar of ouder is, heeft u recht op vervanging van tegelwerk en sanitair. Dit geldt ook voor het vervangen van het keukenblok bij een leeftijd van 18 jaar en ouder. Wij kunnen ons voorstellen dat u er voor kiest om de vernieuwing van de badkamer en keuken tijdens de bouwwerkzaamheden uit te laten voeren. Mocht u hier interesse in hebben, kunt u dit in het huiskamergesprek aangeven. Vernieuwen badkamer Bij het vernieuwen van het tegelwerk en sanitair komt de bestaande deur tussen de keuken en de doucheruimte te vervallen. NB: Als uw badkamer of keuken al eerder verbouwd is en nog niet aan vervanging toe is (jonger dan 30, respectievelijk 18 jaar), dan kunt u gebruik maken van onze afkoopregeling. Optie 4 en/of 5 zijn te combineren met opties 1, 2 of

7 4. Wat zijn de financiële gevolgen van het renovatievoorstel? 4.1 Woonlasten Antares heeft van meet af aan de bedoeling gehad om de plannen zodanig uit te werken dat de woonlasten voor de bewoners slechts in geringe mate zullen wijzigen. Dat is gelukt! De financiële gevolgen zijn hieronder beschreven. Net als in de rest van deze brochure zijn alle genoemde bedragen gebaseerd op het prijspeil van u naar de site van de belastingdienst: De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Belastingdienst Vervallen vastrecht gasaansluiting Het vervallen van de gasaansluiting betekent voor de huurder een netto besparing van circa 7,50 per maand per woning Huurverhoging Het woongenot gaat er door de verbeteringen aanzienlijk op vooruit. Op basis van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) is er sprake van een meerwaarde van circa 110,- per maand. Wanneer ingestemd wordt met de minimale variant van dit renovatievoorstel zal Antares in afwijking van dit maximale bedrag slechts een huurverhoging van 15,- per maand in rekening gaan brengen Huurtoeslag Indien u recht heeft op huurtoeslag, kunt u na de renovatie bij de belastingdienst een aanvraag wijziging huurtoeslag indienen, vanwege de huurverhoging. Na de renovatie ontvangt u een nieuwe huurspecificatie. De belastingdienst bepaalt aan de hand van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en de subsidiabele huur (kale huur en enkele servicecomponenten waar huurtoeslag op aangevraagd mag worden), de hoogte van uw huurtoeslag. Uitgaande van de huidige regelgeving kan de belastingdienst uw huurtoeslag verhogen met een bedrag van circa 10,- per maand. Voor 2014 bedraagt het maximum verzamelinkomen om voor huurtoeslag in aanmerking te komen: Eenpersoonshuishouden ,00 Meerpersoonshuishouden ,00 Eenpersoonshuishouden va. 65 jaar ,00 Meerpersoonshuishouden va. 65 jaar ,00 Voor uw persoonlijke situatie verwijzen wij Totale woonlasten Samengevat betekent dit dat bij de minimale variant bewoners die geen recht hebben op huurtoeslag gemiddeld 7,50 per maand meer gaan betalen. Bewoners die wel recht hebben op huurtoeslag gaan er circa 2,50 per maand op vooruit. Uitgangspunt hierbij is de huidige huurtoeslagregeling Kosten huurdersopties Wij bieden u de mogelijkheid om te kiezen voor een aantal opties. Voor een omschrijving van de opties en de meerkosten ten opzichte van de minimale variant verwijzen we u naar bijlage Kosten voor verwarming en warm water De gemiddelde kosten voor verwarming en warm water zullen ten opzichte van de huidige kosten niet stijgen, maar op hetzelfde niveau blijven. Bij een standaard winter bedragen de gemiddelde kosten voor verwarming en warm tapwater 1.050,- per jaar, of 87,50 per maand, uitgaande van een gemiddeld gebruik per woning per jaar bij een gemiddelde winter. Antares waarborgt dat dit bedrag gedurende 20 jaar met niet meer dan de inflatie zal stijgen. Het uitwerken van deze waarborg gebeurt in samenwerking met de huurdersbelangenverenigingen. 4.3 Vergoedingen Antares is in beginsel niet verplicht om huurders een vergoeding te geven voor de overlast die zij ondervinden tijdens de renovatiewerkzaamheden in bewoonde staat. Voor de overlast en het verminderd woongenot die u gedurende de hele renovatieperiode in meer of mindere mate zult ondervinden, vindt Antares het niettemin toch billijk om bewoners financieel te compenseren. De vergoeding wordt per woning uitbetaald Overlastvergoeding Antares betaalt in totaal 500,- per woning als tegemoetkoming voor de overlast tijdens de renovatiewerkzaamheden. De vergoeding wordt in twee termijnen uitbetaald. Na afloop van de werkzaamheden in uw woning ontvangt u van Antares 250,-. Bij de oplevering van het totale flatgebouw wordt nogmaals 250,- op uw rekening overgemaakt. Om in aanmerking te komen voor die vergoedingen dient u op bovengenoemde momenten huurder van de woning te zijn Vergoeding voor aanschaf kooktoestel/ pannenset Per woning zullen wij 600,- uitbetalen omdat de gasaansluiting voor uw kooktoestel gaat vervallen. De 600,- zijn bedoeld voor de aanschaf van een keramisch of inductie kooktoestel en een pannenset geschikt voor keramisch/inductie. Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u van Antares één of meerdere voorstellen hiervoor. Mocht u vóór het afsluiten van de gasaansluiting uw huur hebben opgezegd dan ontvangt u géén vergoeding voor het vervallen van uw gasaansluiting. De vergoedingen die aan de huurder worden uitgekeerd, zullen door Antares eerst worden verrekend met een eventuele huurachterstand. De vergoedingen worden overgemaakt op de bankrekeningen die bekend zijn bij Antares. 4.4 Servicekosten De servicekosten worden gedurende de duur van de werkzaamheden niet beïnvloed. De extra kosten van schoonmaak worden niet in rekening gebracht bij de individuele bewoners. Het elektraverbruik van de aannemer wordt geregistreerd via een aparte meter en niet in rekening gebracht bij de individuele bewoners. Overigens: door de toepassing van nieuwe liften en energiezuinige LED-verlichting zullen de servicekosten naar verwachting lager uitvallen. 4.5 Huurcommissie Bewoners die het niet eens zijn met de voorgestelde huurverhoging, maar wel de werkzaamheden uitgevoerd willen hebben, kunnen de huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de redelijkheid van de verhoging. Het verzoek moet binnen drie maanden na het aanbrengen van de verbeteringen zijn ingediend. De uitspraak van de huurcommissie is bindend voor de huurder en de verhuurder

8 5. Wat zijn de praktische gevolgen van het renovatievoorstel? 5.1 Renovatie in bewoonde staat Natuurlijk kleven er aan een renovatie in bewoonde staat nadelen: het geeft overlast voor bewoners en omwonenden in de vorm van lawaai, stof en drukte. Toch kiezen we bij de renovatie van de Molenbossen bewust voor deze aanpak. Uit ervaringen met andere woningcorporaties weten we dat tijdelijk verhuizen tijdens een renovatie ook een grote impact op mensen heeft. We vinden het belangrijk dat uw woning met uw dierbare spullen en het gehele woongebouw gedurende de renovatie niet onbeheerd zijn. Ondanks de renovatieoverlast die u zult ervaren, kunt u in uw eigen woning blijven wonen. U blijft dus in uw vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen om u heen. Tijdens de huiskamergesprekken krijgt u volop gelegenheid om vragen te stelen over de praktische gevolgen in uw situatie. 5.2 Modelwoning Ruim vóór de start van de werkzaamheden wordt een modelwoning in de Molenbossen gerealiseerd op huisnummer 455. In deze modelwoning is optie 1 (2-slaapkamer appartement met ruime badkamer) aangevuld met optie 5 te zien. U krijgt hier een goed beeld van de mogelijkheden en hoe een en ander er in de praktijk gaat uitzien. Dat maakt het gemakkelijker om voor een optie te kiezen. Kijkdagen worden op tijd bekend gemaakt. 5.3 Maakt u werkruimte voor ons vrij Het is prettig als u uw eigendommen tijdelijk weghaalt van de plekken waar gewerkt moet worden. Om aan te geven waar ruimte nodig is om te werken neemt de aannemer contact met u op. 5.4 Toilet/douche Tijdens de werkzaamheden zult u een periode geen gebruik kunnen maken van uw eigen toilet en douche. De aannemer zorgt dan voor een tijdelijke toiletvoorziening in uw woning. Indien nodig zorgen wij voor een tijdelijke douchevoorziening buiten uw woning. 5.5 Inboedelverzekering Uiteraard wordt bij de werkzaamheden de nodige voorzichtigheid betracht en wordt er vanuit gegaan dat geen schade zal worden veroorzaakt. Zorg er desondanks voor dat u een inboedelverzekering heeft; dit kan u vervelende situaties besparen. 5.6 Voorkomen van schade Wij adviseren u geen waardevolle spullen (geld, sieraden en andere kostbaarheden) in de woning achter te laten tijdens de werkzaamheden en meubelstukken af te dekken om schade te voorkomen. De aannemer zal voor afdekfolie zorgen. U hoort te zijner tijd wanneer en waar u deze folie kunt afhalen. 5.7 Wat te doen bij schade? Ondanks alle aandacht en voorzorgsmaatregelen kan er onbedoeld toch schade ontstaan aan uw eigendommen. Indien deze schade ontstaat door toedoen van een medewerker van de aannemer, geeft u de schade zo spoedig mogelijk door aan de uitvoerder. De contactpersoon van de aannemer neemt de schade op en stelt een rapport op waarvan u een kopie ontvangt. De aannemer is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade. In alle gevallen van schade aan uw persoonlijke bezittingen door wie dan ook veroorzaakt dient u in eerste instantie uw inboedelverzekering aan te spreken. 5.8 Schoonmaken Aan het eind van de werkdag zal de aannemer de werkplekken in en om uw woongebouw bezemschoon opleveren. Ook uw woning wordt bezemschoon achtergelaten. Het stofvrij maken zult u zelf moeten uitvoeren. 5.9 Zonwering De bestaande zonwering verwijderen we alleen als dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is, anders kunnen de schermen blijven zitten. Als verwijderen nodig is, worden de schermen in opdracht van Antares door de aannemer verwijderd, opgeslagen en weer teruggeplaatst nadat de werkzaamheden aan de balkons zijn voltooid. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden Schotelantenne Wanneer u, met toestemming van Antares, een schotelantenne op uw balkon heeft geplaatst, moet u deze voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderen. Na de werkzaamheden kunt u de schotel terugplaatsen. Daarbij dient u zich te houden aan de regels die hiervoor gelden. U mag nooit in het beton boren en de schotel mag ook niet buiten het balkon uitsteken. Als u geen toestemming voor de schotelantenne heeft, mag u deze niet meer terugplaatsen! 5.11 Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) Bij de werkzaamheden gaan we uit van een standaardwoning. Wanneer zelf aangebrachte voorzieningen in de weg zitten voor de werkzaamheden, worden deze weggehaald door de aannemer. Wij vragen u behulpzaam te zijn bij het verwijderen en terugplaatsen. Voor alle zelf aangebrachte voorzieningen geldt dat deze deugdelijk moeten zijn en de toekomstige verhuurbaarheid niet in de weg mogen staan. We volgen hierin het beleid met betrekking tot ZAV. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen en eventueel terugplaatsen van alle door u zelf aangebrachte voorzieningen Vervangende huisvesting Indien u om aantoonbare medische redenen, gedurende de renovatiewerkzaamheden in uw woning, niet in uw woning kunt verblijven, geen logeeradres heeft en daarom tijdelijk gebruik wilt maken van een woning in een ander woongebouw, dient u als volgt te werk te gaan. Uw specialist of de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Venlo dient schriftelijk aan te tonen dat het voor u onmogelijk is om tijdens de renovatiewerkzaamheden in uw woning te verblijven. In zo n uitzonderlijke situatie maken wij hierover afspraken met de individuele huurder. Zijn er andere redenen waarom u in aanmerking wilt komen voor vervangende huisvesting, dan vindt individueel overleg plaats

9 6. Communicatie 6.1 Informatiebijeenkomst Voorafgaand aan de huisbezoeken nodigt Antares alle huurders van flat 4 (Zuidenwind) uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitvoerige informatie over de renovatie en kunt u vragen stellen. 6.2 Huisbezoek en woningopname Voordat de renovatiewerkzaamheden starten, bezoeken medewerkers van Antares alle bewoners van de flat Zuidenwind individueel. Tijdens dit huisbezoek informeren wij u nogmaals over de uit te voeren werkzaamheden. We bespreken de basisaanpassingen die in iedere woning uitgevoerd worden, maar ook de opties waarvoor u individueel kunt kiezen. In hoofdstuk 3.3 worden de verschillende opties toegelicht. Het huisbezoek is hét moment om vragen te stellen waar u in deze brochure geen antwoord op vindt. TIP: noteer eventuele vragen vooraf, zodat u tijdens het huisbezoek niets vergeet. Nodigt u bij het huisbezoek gerust een familielid of kennis uit als u dat prettig vindt. Het is belangrijk om te weten hoe uw woning er in de huidige situatie uitziet. Tijdens het huisbezoek worden de huidige technische staat en bijzonderheden van uw woning vastgesteld. Daarom willen we graag, samen met u, uw woning doorlopen en foto s van de huidige situatie maken. Dit gebeurt tijdens het huisbezoek. 6.3 Bewonersvertegenwoordiging De huurdersbelangenverenigingen en de klankbordgroep vormen een belangrijke schakel tussen bewoners en Antares Huurdersbelangenverenigingen Binnen de Molenbossen functioneren twee huurdersbelangenverenigingen: Alert HBV en de HBV Venlo/ Blerick. Zij vergaderen meerdere keren per jaar met mede werkers van Antares over zaken als onderhoud, beheerzaken (schoon, heel en veilig) en de leefbaarheid in en om de flats. In verband met de aanstaande renovatie vinden er regelmatig overleggen plaats die specifiek gericht zijn op de renovatieplannen. Als u aangesloten bent bij één van de huurdersbelangenverenigingen kunt u bij de vertegenwoordigers terecht met eventuele vragen, opmerkingen en ideeën. Bij voldoende draagkracht kunnen deze ingebracht worden in de overleggen Klankbordgroep Al geruime tijd hebben meerdere bewoners zitting in een klankbordgroep. Daarin denken zij samen met Antares mee over de planvorming rondom de renovatie van de Molenbossen. Antares luistert aandachtig naar de wensen, klachten en suggesties van de klankbordgroep. 6.4 Legitimatie De medewerkers van de verschillende bedrijven moeten zich kunnen legitimeren; vraagt u hier gerust naar en als u twijfelt: laat niemand binnen die u niet vertrouwt. Natuurlijk kunnen ook alle medewerkers van Antares zich legitimeren. 6.5 Bewonersspreekuur In de startfase van de renovatie houdt de aannemer op gezette tijden een spreekuur. Daar kunt u terecht voor vragen met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken. U bent van harte welkom! Dagen en tijdstippen van het spreekuur verneemt u tijdig. Natuurlijk kunt u op uw verzoek ook een afspraak maken voor een gesprek op een ander tijdstip. 6.6 Nieuwsbrief In de aanloop naar de renovatie van de Molenbossen hebben wij u al een paar keer een nieuwsbrief gestuurd. Als daar aanleiding toe is, zullen wij u ook in de naaste toekomst door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden van de renovatie. 6.7 Werkafspraken Er wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een communicatie-overzicht opgesteld door de aannemer. In dit overzicht informeert de aannemer de huurder o.a. over welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wanneer de werkzaamheden beginnen en hoe lang het gaat duren. Ook ontvangt u informatie over de contactpersonen en welke afspraken er gemaakt zijn met de uitvoerende bedrijven om de overlast te beperken. 6.8 Contact Wanneer de aannemer bekend is, wordt er een aanspreekpunt vanuit de aannemer bekendgemaakt. De contactpersoon van de aannemer is verantwoordelijk voor het contact met de huurders. Mocht de contactpersoon van de aannemer uw vragen niet kunnen beantwoorden, dan kunt u contact opnemen met de projectopzichter van Antares, Wim Dinnissen. Wim Dinnissen zal tijdens de renovatie vrijwel dagelijks op de Molenbossen zijn. Hij is bereikbaar op (077)

10 7. Bijlage 1. Instemmingsformulier renovatievoorstel INSTEMMINGSFORMULIER RENOVATIEVOORSTEL ZUIDENWIND PERSOONLIJKE GEGEVENS Klantnummer: Naam hoofdhuurder (1) Naam hoofdhuurder (2) Adres Molenbossen Telefoon thuis: Datum huisbezoek d.d. Tel. mobiel: Tel. anders: Wel/geen bewindvoerder: Bewindvoerder: SAMENSTELLING HUISHOUDEN Man/vrouw Man/vrouw Man/vrouw Aanwezig tijdens huiskamergesprek Namens Antares (namens) huurder (namens) huuder anders: De volgende onderwerpen zijn besproken aan de hand van de informatiebrochure renovatievoorstel: Toelichting renovatiewerkzaamheden in de woning Toelichting renovatiewerkzaamheden algemeen Relatie tot huurder VOORBEELD Huurverhoging nadat de renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd Inventarisatie huidige indeling woning Huurdersopties aanpassing indeling woning met daarbij behorende huurverhoging Informatie geen volledige afschrijving en te betalen afkoopsom Informatie vergoedingen Informatie huurtoeslag Vervallen van de gasaansluiting OPMERKINGEN HUURDERS pagina 1 Paraaf huurder(s) 18 19

11 PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN, WAARMEE REKENING TE HOUDEN Met welke persoonlijke omstandigheden en bijzondere aandachtspunten van u moet rekening gehouden worden? Lichamelijke knelpunten Chronische ziekte Moeilijk ter been Leeftijd Anders: WENST GEBRUIK TE MAKEN VAN HUURDERSOPTIE MET DE DAARBIJ BEHORENDE HUURVERHOGING Opties: 1: 2-slaapkamer appartement met ruime badkamer + 24,00 per maand JA/NEE 2: een slaapkamer doorzonwoning + 17,00 per maand JA/NEE 3: luxe 2-slaapkamer appartement + 128,00 per maand JA/NEE 4: serre * + 53,00 per maand JA/NEE 5: verlagen borstwering keuken + 5,00 per maand JA/NEE Medische gegevens aanwezig JA/NEE * Deze optie is alleen mogelijk indien minimaal 10% van de bewoners hier voor kiest (zie brochure) RUIMTE VOOR VERDERE OPMERKINGEN Overige aandachtspunten WVG voorziening aanwezig: JA/NEE Aanvraag voor WVG voorziening loopt: Onregelmatige werktijden: Anders: namelijk: Tijdelijke woning noodzakelijk tijdens gehele renovatietraject: Reden: Bewijsstukken bijgevoegd: JA/NEE JA/NEE JA/NEE JA/NEE JA/NEE VOORBEELD AKKOORDVERKLARING Hiermee verklaart ondergetekende geïnformeerd te zijn over de werkzaamheden ten behoeve van de voorgenomen renovatiewerkzaamheden Huurder is ermee bekend dat de werkzaamheden verschillende vormen van overlast zullen veroorzaken, zowel in de woning als in en om het woongebouw Huurder stemt in met het renovatievoorstel als verwoord in de informatiebrochure. VOORBEELD Huurder gaat akkoord met de te ontvangen vergoeding voor de overlast en het vervallen van de gasaansluiting. Huurder gaat akkoord met de huurverhoging van 15,00 per maand, vanaf het moment dat de renovatiewerkzaamheden in het woongebouw zijn uitgevoerd. Bankrekening waarop de vergoeding moet worden overgemaakt: Aldus opgemaakt in tweevoud te Venlo-Blerick op: Tijdelijke woning noodzakelijk tijdens renovatie in de woning: Reden: Bewijsstukken bijgevoegd: JA/NEE Voor akkoord huurder/voogd vertegenwoordiger bewindvoerder Naam Handtekening Voor akkoord huurder: Naam Handtekening ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen) JA/NEE Namens Antares Naam Handtekening huisnr huisnr pagina 2 Paraaf huurder(s) pagina 3 Paraaf huurder(s) 20 21

12 Bijlage 2. Minimale variant en opties Minimale variant (huurprijsverhoging 15,- per maand) Optie 1: 2-slaapkamer appartement met ruime badkamer (meerprijs ten opzichte van minimale variant 24,- per maand) De minimale variant bestaat uit de werkzaamheden die in alle woningen worden uitgevoerd. Hoewel er sprake is van een huurverhoging, blijft het effect op de woonlasten beperkt (zie 4.1). In deze variant worden de twee kleine slaapkamers samengevoegd tot één grote slaapkamer en wordt een gedeelte van de speelhal getransformeerd tot een nieuwe, grotere doucheruimte met douche, wastafel en toilet. In de huidige doucheruimte komt de opstelruimte voor wasmachine en droger. De toegang van de doucheruimte naar de keuken komt te vervallen. De deur van de tochthal naar de keuken gaat er uit. De vrije doorgang wordt hierdoor breder. De huidige doorgang is namelijk net niet voldoende breed om met een rolstoel in de keuken te komen

13 Optie 2: 1-slaapkamer doorzonwoning (meerprijs ten opzichte van minimale variant 17,- per maand) Optie 3: Luxe 2-slaapkamer appartement (meerprijs ten opzichte van minimale variant 128,- per maand) In deze woning wordt de slaapkamer aan de galerijzijde en de tweede hal bij de woonkamer gevoegd, zodat een doorzonwoning ontstaat. Ook de relatie met de keuken wordt verbeterd. Deze variant heeft ook een nieuwe, grotere doucheruimte. In deze variant wordt de keuken verplaatst naar de balkonzijde van de woning, ter hoogte van de huidige slaapkamer(s). Het verbrede balkon en de keuken sluiten daardoor mooi op elkaar aan, waardoor u optimaal van het uitzicht op de Maas kunt genieten. Op de plek van de huidige keuken wordt een slaapkamer gerealiseerd. De gevel tussen de nieuwe keuken en het balkon wordt voorzien van een schuifpui. Ook deze optie kent een nieuwe grote doucheruimte. In verband met de constructie is deze optie alleen mogelijk op de bovenste vier verdiepingen

14 Optie 4: Serre (meerprijs ten opzichte van minimale variant 53,- per maand; gaat alleen door indien minimaal 10% van de bewoners hier voor kiest) Optie 5: Verlagen borstwering keuken (meerprijs ten opzichte van minimale variant 5,- per maand) U kunt er voor kiezen om het gedeelte van het balkon ter plaatse van de woonkamer dicht te laten zetten met een glazen schuifpui. Deze optie biedt u de mogelijkheid om in het voor- en najaar langer gebruik te kunnen maken van een gedeelte van uw balkon. De schuif/vouwramen kunnen opengezet worden. U kunt deze ramen zelf wassen. Deze optie is niet mogelijk op de eerste verdieping, waar het balkon over de volledige lengte wordt verbreed. Ook op de bovenste verdieping is een serre niet mogelijk. Een aantal bewoners heeft de vraag gesteld of het mogelijk is het raam in de keuken te verlagen. Als u voor deze optie kiest, wordt het kozijn van de keuken aangepast, waarbij het raam ongeveer 30 cm lager wordt. De bestaande beglazing wordt vervangen door HR ++ beglazing. Het resultaat: meer licht in de keuken en een vrijer uitzicht. Deze optie is ook mogelijk in de slaapkamer aan de galerijzijde

15 Bijlage 3. Veelgestelde vragen Algemeen Is het mogelijk om in te stemmen met een gedeelte van het renovatievoorstel en bijvoorbeeld de balkonvergroting te weigeren? - Nee, dit is niet mogelijk. De minimale variant kan niet worden gewijzigd. Financieel Wordt mijn huur verhoogd na de renovatie? - Ja, uw huur wordt na renovatie volgens de minimale variant met 15,00 per maand verhoogd. Daartegenover staat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van uw woning (theoretisch te waarderen op circa 110,- extra woongenot per maand op basis van het puntensysteem). De 15,00 huurverhoging per maand wordt bovendien geheel of deels opgevangen door de besparing van 7,50 wegens het wegvallen van de gasaansluiting en een eventuele hogere door u te ontvangen huurtoeslag. Wat gebeurt er met de servicekosten bv elektra algemene ruimte en schoonmaakkosten tijdens de renovatie? - Er zal meer gepoetst worden, maar het voorschot zal hetzelfde blijven. Deze extra kosten zullen voor rekening van Antares zijn. Wat betreft het gebruik van elektra algemene ruimten, deze zal de aannemer voor zijn rekening nemen. Dit heeft geen gevolgen voor uw afrekening servicekosten. Kortom: de servicekosten worden door de renovatie niet beïnvloed. Verandert mijn huurtoeslag, moet ik dat door geven aan de belastingdienst? - Afhankelijk van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en de subsidiabele huurprijs (kale huur en gedeelte van de servicekosten) is het mogelijk dat uw huurtoeslag wijzigt. U zult hiervoor een wijzing formulier bij de belastingdienst moeten aanvragen. Hierop kunt u de wijziging van de subsidiabele huur vermelden. De belastingdienst beslist of u recht heeft op (meer) huurtoeslag. U krijgt hiervoor nadat de renovatie gereed is een nieuwe huurspecificatie. Wordt de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli doorgevoerd tijdens de renovatie? - Ja, de jaarlijkse huurverhoging zal ook plaatsvinden tijdens de renovatie. De jaarlijkse huurverhoging is bedoeld als inflatiecorrectie en om de markt in evenwicht te houden. De renovatie doet daar geen afbreuk aan. Betaal ik na de renovatie voor warmte waar ik niet om vraag? - Nee, elk appartement krijgt nieuwe radiatoren en leidingen. Ieder appartement krijgt een eigen meter. Worden mijn energielasten lager na de renovatie? - Per saldo worden de energielasten niet lager. Er is wel een betere isolatie en ventilatie. Vergoedingen Krijg ik vergoedingen voor de overlast? - Ja, zie informatiebrochure (4.3) Krijg ik een vergoeding, omdat ik niet meer op gas kan koken? - Ja, zie informatiebrochure (4.3) Ik heb bewindvoering, wat gebeurt er met mijn vergoedingen? - De vergoedingen worden overgemaakt op uw beheerrekening van de bewindvoerder. Uw bewindvoerder is ook degene die beslist over het renovatievoorstel. Klachten, schades en bereikbaarheid Waar kan ik terecht met klachten en eventuele schade? - In eerste instantie is uw inboedelverzekeraar aanspreekpunt. Daarna kunt u zich melden bij de aannemer. Wie kan ik buiten kantoortijden bereiken? - De aannemer, als back-up zal Antares bereikbaar zijn. Telefoonnummers en contactpersonen worden tijdig bekendgemaakt. Als er iets kapot gemaakt wordt, door een werknemer van de aannemer wie is er voor verantwoordelijk voor en wie draait er voor de kosten op? - In eerste instantie dient u zich te wenden tot uw inboedelverzekeraar voor vergoeding van eventuele schade. Daarna is de aannemer aanspreekpunt (zie de informatiebrochure). Geriefverbeteringen Kan de indeling van mijn woning veranderd worden of kan ik een nieuwe badkamer of toilet krijgen en is er dan een huurverhoging? - Als uitbreiding op de minimale variant van de renovatie, biedt Antares u 5 opties aan voor het eventueel veranderen van uw woning. In de informatie brochure ziet u de verschillende opties en bijbehorende huurverhoging. - Wilt u een nieuwe badkamer en/of toilet dan wordt er gekeken hoe oud de badkamer en/of toilet is. Is de badkamer en/of toilet niet ouder dan 30 jaar dan zult u de resterende jaren moeten afkopen. Wat gebeurt er met zelf aangebrachte voorzieningen? - Die blijven gehandhaafd mits ze niet in het werkgebied zijn aangebracht. Antares is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen bij onderhoudswerkzaamheden of voor het verwijderen en weer terugplaatsen van de zelf aangebrachte voorzieningen. Mocht er schade ontstaan dan zult u deze bij uw eigen inboedelverzekering moeten verhalen. Praktische zaken Kan ik gebruik maken van toilet en douche tijdens de renovatie? - Tijdens de werkzaamheden zult u een periode geen gebruik kunnen maken van uw eigen toilet en douche. De aannemer zorgt dan voor een tijdelijke toiletvoorziening in uw woning. Indien nodig zorgen wij voor een tijdelijke douchevoorziening buiten uw woning. Mijn woning is voorzien van medische aanpassingen zoals een beugel, verhoogd toilet e.d. Wat wordt hier mee gedaan? - Deze worden tijdens de werkzaamheden indien nodig, gedemonteerd en na uitvoering van de werkzaamheden weer gemonteerd. Moet ik mijn woning verlaten? - Nee, tenzij u kiest voor optie 3. Hierbij is er sprake van grotere overlast. Indien u kiest voor optie 3 maken wij hier nadere afspraken met u over. Kan ik gebruik blijven met van de lift? - Ja, u kunt gebruik maken van de lift. Er zal altijd minimaal één lift of een noodlift beschikbaar zijn. Waar kan ik mijn afval deponeren? - De huidige ondergrondse containers blijven gehandhaafd. Mochten die toch verplaatst worden i.v.m. werkzaamheden, dan zullen wij u hierover informeren. Kan ik nog gebruik maken van de fietsenberging en/of de scootmobiel-ruimte? - Ja, mogelijk op een andere plek in het gebouw. Moet ik zelf zorgen voor het schoonmaken van mijn appartement? - De aannemer zal de werkplek bezemschoon achter laten. Voor de rest zult u uw eigen woning zelf schoon moeten maken. Er zal sprake zijn van extra stof/vuil/zand. Als ik niet in staat ben om bijvoorbeeld zware spullen aan de kant te zetten, wie doet dat dan? - Wij gaan er van uit dat u dit in eerste instantie zelf regelt. Mocht dit niet lukken dan kunt u dit aan de orde stellen tijdens het huiskamergesprek. Is er asbest aanwezig in mijn woning en wat wordt er mee gedaan? Kan ik in mijn woning blijven zitten? - In principe hoeft u uw woning niet te verlaten. Verdere informatie over asbest vindt u in de informatiebrochure. (3.1.11) 28 29

16 Kan ik gebruik blijven maken van mijn garage? - Het is mogelijk dat u tijdens de werkzaamheden uw garage tijdelijk niet kunt gebruiken. - Bij het tijdelijk niet kunnen gebruiken van uw garage ontvangt u over deze periode huurrestitutie. Blijven de parkeerplaatsen gehandhaafd? - Gedeeltelijk blijven de parkeerplaatsen gehandhaafd. Mogelijk komt er elders een andere tijdelijke parkeervoorziening. Hierover zullen wij u tijdig informeren. Ik heb huisdieren, waar kan ik daar mee naartoe? - Ook voor uw huisdieren geldt dat het renoveren plaatsvindt in bewoonde toestand. Mocht dat om onvoorziene redenen niet mogelijk blijken, wordt u hierover tijdig geïnformeerd zodat u zelf een passende oplossing kunt zoeken. het bellentableau verplaatst. Dan wordt er voor een tijdelijke voorziening gezorgd. Ik heb een masterlock, kan die blijven hangen? - Voor het overgrote gedeelte van de renovatie wel. Op enig moment zal deze tijdelijk niet gebruikt kunnen worden door aanpassingen aan de voorgevel (aanpassen voorgevel en het plaatsen van een nieuwe voordeur). Kan ik doorverhuizen naar een leegstaande woning in flatgebouw Zuidenwind die al klaar is? - Ja, huurders die willen doorverhuizen worden geselecteerd op de woonduur. De huurder die het langst woont, kan als eerste in aanmerking komen om door te verhuizen. Bij verhuizing wordt geen financiële vergoeding verstrekt! Kunnen bezoekers en hulpdiensten mij normaal bereiken? - Ja, toegang tot het gebouw en woningen blijft gehandhaafd. Wanneer start de renovatie - De planning is om in het voorjaar van 2015 te beginnen. Hoe lang gaat het werk in mijn in de woning duren? - 2 à 3 weken. Hoe lang gaat de renovatie van het woongebouw in totaal duren? - Naar verwachting 12 maanden. Wat zijn de werktijden van de aannemer? - De werktijden van de aannemer worden tijdig aan u bekendgemaakt. Uitgangspunt is dat er niet vóór 8.00 uur s ochtends wordt gewerkt. Kan ik nog post ontvangen en kan mijn bezoek nog via de intercom bereiken? - Ja, op enig moment worden de postvakken en 30

17 Venloseweg 7 Postbus AA Venlo-Tegelen T (077)

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bewonersinformatie Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bezoekadres: Langegracht 70a, Leiden Postadres: Postbus 1041 2302 BA Leiden Telefoon: (071) 516 26 36 E-mail: info@desleutels.nl Internet: www.desleutels.nl

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 Inhoudsopgave blz Inleiding 1 Bewonerswerkgroep renovatie en contactpersonen 1.1 Bewonerswerkgroep renovatie 1.2 Conctactpersoon Huurdersraad

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het verplichte onderhoud 4 2.1 Verplicht onderhoud buitenzijde 4 2.2 Verplicht onderhoud binnenzijde 4 3. Keuze:

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Informatiebrochure. Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2

Informatiebrochure. Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2 Informatiebrochure Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2 Hier gaan we aan de slag 2 Voorwoord 4 Inleiding 5 De inhoud van het plan 6 Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV s) 9 Uitvoering

Nadere informatie

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning Meer woonplezier, minder energie Informatie over de renovatie van uw flat en woning Inhoudsopgave Inleiding 4 1 2 3 4 5 6 Wat gaan we doen? 6 Voor we beginnen 10 Tijdens de uitvoering 12 Gevolgen voor

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Informatie voor bewoners en woningzoekenden Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Huur en verhuur van kamers 2011-2012

Huur en verhuur van kamers 2011-2012 Huur en verhuur van kamers 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding 02 2 Afspraken over huren en verhuren 03 2.1 Huurovereenkomst 03 2.2 Huurprijs 03 2.3 Overige afspraken 03 2.4 Hospitakamers 03 2.5 Verplichtingen

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud Project Hoevenbuurt Uitvoeringbrochure groot onderhoud Bunnikhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Zeisthoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Lunterenhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

23 koopappartementen in het mooie Kampen. Comfortabel wonen in. De Wederick

23 koopappartementen in het mooie Kampen. Comfortabel wonen in. De Wederick 23 koopappartementen in het mooie Kampen Comfortabel wonen in De Wederick Inhoud 1 Welkom in Kampen 2 2 Wonen in De Wederick 3 3 Comfort en woonplezier 5 4 De appartementen 6 5 Dienstverlening en service

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning. Vervanging van begane grondvloer in verband met kelderzwam

Onderhoud aan uw woning. Vervanging van begane grondvloer in verband met kelderzwam Onderhoud aan uw woning Vervanging van begane grondvloer in verband met kelderzwam Inleiding Zoals u weet is in 2010 in uw woning in de kruipruimte kelder zwam aangetroffen. Hierdoor is uw houten vloer

Nadere informatie