Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches"

Transcriptie

1 Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

2 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen. Kijk voor meer informatie op COLOFON Auteur(s): Michaëla Merkus Projectnummer: P8518 Datum: december 2012 MOVISIE Bestellen: Toolkit Sterk Netwerk

3 Inhoudsopgave Inleiding Raamwerk voor een projectplan Profiel vrijwillige Netwerkcoaches Werving en selectie, opzet Advertentie, voorbeeld Advertentie voor verwijzers of hulpvragers, voorbeeld Programma voor een informatiebijeenkomst, opzet Intakeformulier netwerkcoach, voorbeeld Intakeformulier netwerkcoach, voorbeeld Intakeformulier hulpvrager, voorbeeld Wanneer is iemand een zorgvrager voor project Sociale Netwerken Overeenkomst, voorbeeld Onkostenvergoeding, voorbeeld Declaratieformulier, voorbeeld Voortgangformulier Netwerkcoaching, voorbeeld Intervisiemodel Evaluatieformulier na traject voor hulpvrager, voorbeeld Het projectplan SMART doelen formuleren Gesprekstechnieken Omgaan met weerstand Niveaus van interveniëren Kostprijsberekening Projectmatig werken Handige tips bij het projectmatig werken Werving van vrijwilligers Tien gouden tips Bijlage I Financieringsmogelijkheden Meer lezen... 70

4 Inleiding Een sterk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Mensen hebben elkaar nodig. Om samen activiteiten te ondernemen of om elkaar te helpen. Toch is een sociaal netwerk lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor kwetsbare mensen en mensen met een ziekte of beperking is het soms moeilijk om uit de zorgkring te komen en een netwerk op te bouwen dat gebaseerd is op vriendschappelijkheid en gezelligheid. De methodiek Een Sterk Sociaal Netwerk reikt een kader voor vrijwilligers die als netwerkcoach aan de slag willen en vrijwilligerscoördinatoren die met netwerkcoaches willen werken. Inmiddels is er door een aantal organisaties ervaring opgedaan met de methode en zijn in het land diverse netwerkcoaches aan het werk. Wij hebben een aantal organisaties benaderd en hen gevraagd naar hoe zij te werk zijn gegaan en welke praktische tips zij hebben voor anderen die ook met de methode willen werken. De informatie die we hiermee hebben verzameld, hebben we gebundeld. Deze toolkit bevat praktische materialen en achtergronden die van dienst kunnen zijn voor de coördinatoren die de methodiek toepassen en netwerkcoaches ondersteunen en begeleiden. Veel dank is verschuldigd aan de coördinatoren die hun ervaringen met ons deelden en ons hebben geholpen deze toolkit tot stand te brengen: Aleid Borghardt projectmedewerker Mantelzorgondersteuning van welzijnsorganisatie Versa Welzijn te Hilversum, Jacqueline Broekhof, coördinator Zorg en Sociaal Netwerken bij Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, Rein Dekker, coördinator bij SZvW te Almere, Miriam Heezen, projectcoördinator bij Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, Hilda Mossink, coördinator bij Ravelijn te Amersfoort, Esther Poelsma, coördinator bij Humanitas te Groningen, Gerda Schregardus, coördinator EMG Platform te Utrecht, Gerda Veltman, coördinator mantelzorgondersteuning bij Het Nederlandse Rode Kruis te Nieuwegein en Peter Vis, coördinator CVD te Rotterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MOVISIE, Ilse de Bruijn: of Toolkit Sterk Netwerk 4

5 1 Raamwerk voor een projectplan 1 Aanleiding Formuleer hier wat voor uw organisatie de aanleiding is om te werken met netwerkcoaches. Bijvoorbeeld omdat u als organisatie het belang onderkent van een goed sociaal netwerk voor kwetsbare mensen. Doel Ontwikkelen en implementeren van het concept netwerkcoaches binnen de eigen organisatie. Op deze manier kunnen kwetsbare mensen ondersteund worden. Doelgroep Kwetsbare mensen (personen, gezinnen) en mensen met een ziekte of beperking voor wie sociaal isolement dreigt. En vrijwilligers die als netwerkcoach hun specifieke kwaliteiten kunnen inzetten. Samenwerkingspartners Beschrijf hier met welke lokale of regionale partijen wordt samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan andere organisaties die werken met netwerkcoaches waarmee een gezamenlijke training voor netwerkcoaches kan worden opgezet. Noem hier het trainingbureau dat de training van de coaches verzorgt. Resultaten Netwerkcoaches zijn geworven, geselecteerd en getraind in het bijstaan van hulpvragers. De organisatie is ingericht op het werken met netwerkcoaches. Betere signalering van knelpunten van hulpvragers. Uitkomst Tevreden hulpvragers, die in staat zijn een eigen sociaal netwerk in stand te houden. Tevreden vrijwilligers, die waarschijnlijk langer blijven omdat ze specifieke kwaliteiten kunnen inzetten. Plan van aanpak Inrichten van de eigen organisatie In de eigen organisatie: Draagvlak creëren; Procedures aanpassen; Formulieren ontwikkelen voor rapportage en declaratie. Werving van netwerkcoaches Werving kan plaatsvinden: Via advertenties in regionale huis-aan-huisbladen; Via de nieuwsbrief; Website van de eigen organisatie of van anderen; Via steunpunten vrijwilligerswerk in de regio. 1 Bron: MOVISIE, 2009 Toolkit Sterk Netwerk 1

6 Informatiebijeenkomst Informatiepakket voor netwerkcoaches samenstellen. Informatieve bijeenkomst voor netwerkcoaches georganiseerd door de organisatie en een trainer. De bijeenkomst vindt plaats gedurende een middag en een avond op twee verschillende plaatsen in het hele gebied. Aan de orde komen: Taken en profiel; Tijdsinvestering; Vergoedingen; Inhoud werkzaamheden; Vrijwilligersovereenkomst voor netwerkcoach; Afspraak tot een gesprek. Selectie Afspraken plannen voor gesprekken. Sollicitatiegesprek, doel is het wederzijds aftasten of de kandidaat geschikt is en aan de verwachtingen voldoet. In het gesprek zal de coördinator: Aanvullende informatie geven; Casuïstiek uit de praktijk bespreken; Specifieke belangstelling van de netwerkcoach in beeld krijgen; Gesprek afsluiten met het uitspreken van de verwachtingen. Training Netwerkcoaches uitnodiging sturen voor: Trainingsdag 1 Trainingsdag 2 Trainingsdag 3 Coaches aan de slag Stappenplan: Geselecteerde netwerkcoaches de overeenkomst sturen; Koppeling van hulpvrager en netwerkcoach; Eerste contact tussen hulpvrager en netwerkcoach; Intervisiebijeenkomsten; Deelnemen aan bijeenkomsten voor vrijwilligers; Rapporteren aan vrijwilligerscoördinator; Contact tussen netwerkcoach en vrijwilligerscoördinator. Toolkit Sterk Netwerk 2

7 Planning Wat Wanneer Wie Materiaal Opmerkingen Inrichten van de eigen Maand 1,2,3 organisatie Draagvlak creëren Management Procedures aanpassen, Coördinatoren rapportage, declaratie Formulieren ontwikkelen Coördinatoren Formulieren Taken verdelen Coördinatoren Werving van netwerkcoaches Profiel maken van netwerkcoaches Maand 4 Coördinatoren i.s.m. management Communicatie Wervingstekst schrijven Verspreiden teksten Secretariaat Advertentie Informatiebijeenkomst Maand 4 Programma maken Coördinatoren Informatiepakket Secretariaat samenstellen Uitvoeren Coördinatoren / trainer Informatiepakket Selectie Maand 5 Kandidaten uitnodigen Gesprekken voeren Selecteren Secretariaat Twee coördinatoren Coördinatoren Ruimte Training Maand 5 Uitnodigen voor training versturen Programma samenstellen/trainer inhuren Secretariaat Trainer i.s.m. coördinatoren Brief, porto Programma Uitvoering Trainer Ruimte, catering Certificaat opstellen Secretariaat Certificaat Coaches aan de slag Overeenkomsten maken Match hulpvrager netwerkcoach Maand 6 e.v. Secretariaat Coördinatoren Toolkit Sterk Netwerk 3

8 Eerste contact Hulpvrager Onkostenvergoeding Intervisie voor vrijwilligers Hulpvrager Ruimte Rapportage aan Hulpvrager coördinator Begeleiding netwerkcoach Coördinatoren Projectmanagement Overleg Evaluatie Rapportage Management, coördinatoren Management, coördinatoren, hulpvrager Management Begroting, voorbeeld Onderdeel Kosten Personeelskosten 20 weken 3 uur coördinatoren à 35,00 20 weken 2 uur management à 60, , ,00 Activiteitenkosten Driedaagse training Zaalhuur en catering 4.500, ,00 Informatiemateriaal 100,00 advertentiekosten 250,00 Reiskosten vrijwilligers 225,00 Totale kosten ,00 Dekkingsplan Eigen middelen Aanvullende financiering Toolkit Sterk Netwerk 4

9 2 Profiel vrijwillige Netwerkcoaches 2 Vrijwillige netwerkcoaches gaan via een basisstappenplan aan de slag om samen met een hulpvrager het netwerk rondom diegene (weer) op te bouwen. De methode kan beschouwd worden als een boeiende trektocht samen met de hulpvrager van A naar B. De vrijwilliger treedt op als assistent, coach en verbinder. Vooraf staat niet vast wat de vrijwilliger op deze reis allemaal tegenkomt. Taken Een hulpvrager ondersteunen en begeleiden in het weer opbouwen, versterken of uitbreiden van de sociale contacten via huisbezoeken ongeveer 1x per twee weken. Gesprekken voeren met de hulpvrager over het belang van sociale contacten. Methodisch werken via het stappenplan Natuurlijk een netwerkcoach. De hulpvrager ondersteunen en motiveren bij het invullen van de werkbladen. Contacten leggen. Deelnemen aan bijeenkomsten met andere netwerkcoaches. Vastleggen van de werkzaamheden en deelnemen aan evaluatie gesprekken van de pilot. De netwerkcoach Vindt het leuk om vanuit mogelijkheden en wensen van een persoon te werken. Staat stabiel in het leven. Kan goed luisteren en is communicatief vaardig. Is geduldig. Is een bruggenbouwer/netwerker, die midden in de samenleving staat. Is ondernemend, creatief en flexibel. Kan zelfstandig en planmatig werken en is in staat om te organiseren. Is bereid zich te verdiepen in de methodiek van Natuurlijk een netwerk. Is in staat te reflecteren op eigen handelen. Accepteert de tijdelijkheid van het contact met de hulpvrager. Kan samenwerken met een team van vrijwillige netwerkcoaches. Heeft levenservaring opgedaan die van pas komt, maar valt niet in een bepaalde leeftijdscategorie. Scholing Bereid zijn tot het volgen van een training: Training Natuurlijk een netwerkcoach, ondersteuning bij leven in en met de samenleving. Wat levert het op? Als vrijwillige netwerkcoach heb je boeiend en interessant werk waarin je: andere mensen een stap verder helpt. nieuwe mensen leert kennen. meewerkt aan een nieuwe methodiek. inzicht krijgt in de lokale sociale kaart. 2 Bron: Humanitas Groningen Toolkit Sterk Netwerk 5

10 3 Werving en selectie, opzet 3 Vooraf: Een netwerkcoach wil zich in principe voor een aantal jaren/aantal trajecten binden. Er is een netwerkcoach per kern/gemeente nodig voor de herkenbaarheid. Werving kan plaatsvinden via: berichten of advertenties in regionale huis-aan-huisbladen; de eigen nieuwsbrief en die van anderen; eigen website en die van anderen; steunpunten vrijwilligerswerk en steunpunten mantelzorg in de regio. Telefonische reactie, actie secretariaat: toesturen van de informatiekrant; toesturen profiel en trajectinformatie/inschrijfformulier; begeleidende brief met traject; uitnodigen voor informatie bijeenkomst, middag of avond; gegevens noteren op standaard formulier; bij vragen doorverwijzen naar de juiste persoon. Informatieve bijeenkomst over netwerkcoaches op een middag of avond op twee verschillende plaatsen in het hele gebied. Aan de orde komen: taken en profiel; tijdsinvestering; vergoedingen; cursus inhoud; inhoud werkzaamheden; vrijwilligersovereenkomst voor de netwerkcoach; inschrijfformulier invullen; afspraak tot een gesprek Sollicitatiegesprek met coördinator, doel is het wederzijds aftasten of de kandidaat geschikt is en aan de verwachtingen voldoet. In het gesprek zal de coördinator: aanvullende informatie geven; casuïstiek uit de praktijk bespreken; specifieke belangstelling van de netwerkcoach in beeld krijgen; past de coach in het regio team; gesprek afsluiten met het uitspreken van de verwachtingen. 3 Bron: Blink, 2009 Toolkit Sterk Netwerk 6

11 Volgen van introductie cursus: Keuze doordeweekse dag en 1 avond of 2 zaterdagen. Bij alle dagdelen is ook een coördinator aanwezig. Definitieve selectie Coördinator/teamleider neemt contact op met netwerkcoach voor aanname of afwijzing. Na aanname het traject in gang zetten van overeenkomst, opbouw caseload en werkafspraken. Eindresultaat Netwerkcoaches gekoppeld aan hulpvragers binnen 2 maanden. Toolkit Sterk Netwerk 7

12 4 Advertentie, voorbeeld 4 Word vrijwillige NETWERKCOACH bij ORGANISATIE X Ben je een bruggenbouwer? Heb je talent voor organiseren en plannen? Ga je graag met mensen om? Kun je vanuit mensen hun eigen kracht en talenten werken? Dan is dit iets voor jou! Als netwerkcoach begeleid je mensen in het weer opbouwen van hun sociale netwerk. Je wordt als coach gekoppeld aan een hulpvrager en samen gaan jullie volgens een bepaalde methodiek aan de slag. ORGANISATIE X traint je in deze methodiek. Tijdsinvestering : minimaal 1 dagdeel per week Start training : DATUM, TIJDSTIP Geïnteresseerd? Neem contact op met ORGANISATIE X, CONTACTPERSOON, TELEFOONNUMMER, ADRES. Meer informatie is ook te vinden op WEBSITE. 4 Bron: Humanitas Groningen Toolkit Sterk Netwerk 8

13 5 Advertentie voor verwijzers of hulpvragers, voorbeeld 5 Ik zorg al een paar jaar voor mijn man en ons wereldje wordt steeds kleiner De contacten om mij heen zijn sterk verminderd en ik wil weer wat oppakken, maar waar moet ik beginnen? Ik merk dat ik niet meer alles zelf kan doen, maar ik heb weinig contact in de buurt. Wat nu? Via ORGANISATIE X zetten getrainde vrijwilligers zich graag in als NETWERKCOACH. Een vrijwillige netwerkcoach: - biedt u een luisterend oor, een frisse blik en geeft extra steun. - helpt uw informele contacten in kaart te brengen en op te bouwen. - richt zich op het versterken van uw eigen kracht. - draagt geen kant en klare oplossingen aan, maar denkt met u mee! Herkent u zich in de voorbeelden of heeft u zelf belangstelling voor een netwerkcoach? Neemt u dan contact op met ORGANISATIE X via TELEFOONNUMMER of kijkt u op WEBSITE. 5 Bron: Humanitas Groningen Toolkit Sterk Netwerk 9

14 6 Programma voor een informatiebijeenkomst, opzet 6 Duur : 1,5 uur Materiaal : Informatiemap over organisatie, netwerkcoach, trainer Ontvangst met koffie en thee Welkom Voorstellen organisatie Waarom deze bijeenkomst Huishoudelijke mededelingen Voorstellen Voorstelrondje (externe) trainer en betrokkenen vanuit de organisatie Voorstelrondje deelnemers Wat doen netwerkcoaches Ingaan op de bedoeling van het werken met netwerkcoaches en intervisie Taken en profiel Tijdsinvestering Vergoedingen Inhoud werkzaamheden Vrijwilligersovereenkomst voor netwerkcoach Organisatorische zaken Gang van zaken, aanmelding met inschrijfformulieren, selectiegesprekken, afspraken maken en training. De training Toelichting door trainer over de inhoud van de training. Gelegenheid tot vragen stellen Aanmelden voor selectiegesprek Einde 6 Bron: Tandem, 2009 Toolkit Sterk Netwerk 10

15 7 Intakeformulier netwerkcoach, voorbeeld 7 De professionele of vrijwillige netwerkcoach is iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat, graag met mensen werkt en die plannen en organiseren geen opgaaf vindt. Het belangrijkste is natuurlijk dat de coach de meerwaarde inziet van een netwerk voor mensen met een ziekte of beperking en zin heeft om hier de schouders onder te zetten. Competentieprofiel van vrijwillige netwerkcoach Waarom denk jij dat wij jou zullen kiezen als netwerkcoach? Wie ben jij en wat brengt jou bij deze functie? De netwerkcoach is bereid en in staat om een persoonlijk contact op te bouwen met de mantelzorger en cliënt, voor wie versterking van het netwerk volgens de methodiek Natuurlijk, een netwerk wordt gewenst. Hoe heb je je eigen persoonlijke contacten opgebouwd? Ben je ook in staat dit te vertalen naar de situatie van een hulpvrager? Waaruit blijkt dit? Heb je ervaring in het werken met kwetsbare mensen, in je familie- of kennissenkring? Of ervaring als mantelzorger? Hoe zie jij de rol van een sociaal netwerk rondom een kwetsbaar iemand? De methode De netwerkcoach is bereid om zich te verdiepen in de genoemde methodiek. De netwerkcoach vindt het leuk om vanuit mogelijkheden en wensen van mensen te werken. Hoe zou je dat aanpakken? Heb je ervaring in het methodisch werken, b.v. vanuit je eigen werk? De netwerkcoach is flexibel en creatief in het werken aan het persoonlijke netwerk. De netwerkcoach kan planmatig werken en is in staat om te organiseren. Kun je iets vertellen waaruit blijkt dat je planmatig kan werken [bijv. over je werk indien van toepassing of vrijwilligerswerk wat je doet of gedaan hebt]. 7 Bron: Stichting Ravelijn Toolkit Sterk Netwerk 11

16 Welke werkervaring heb je die gerelateerd is aan deze functie? Wat zijn jouw verwachtingen van dit traject? De netwerkcoach ziet er de uitdaging in om met persoon, verwanten en professionals samen te werken aan versterking van het persoonlijke netwerk. De netwerkcoach is een bruggenbouwer/netwerker, die midden in de samenleving staat en die ook kan werken een cultuur die niet de eigen is. Geef een voorbeeld uit je leven waaruit blijkt dat je een bruggenbouwer bent. Hetzelfde geldt voor een netwerker zijn. Illustreer dit ook met een voorbeeld. De netwerkcoach is een betrouwbare (samenwerkings) partner. Hoe sta jij t.o.v. privacy, b.v.. Reflecteren op jezelf; hoe zie jij jezelf? Gevraagde tijdsinvestering De geschatte tijdsinvestering bedraagt een dagdeel in de week, gedurende minimaal een half jaar. De netwerkcoach zal bij de uitvoering van het werk te maken hebben met verschillende partijen, waaronder familie/verwanten en professionals. Toolkit Sterk Netwerk 12

17 8 Intakeformulier netwerkcoach, voorbeeld 8 Coördinator:.. Datum:.. Naam netwerkcoach: Adres: Postcode + Plaats: Tel.nr:.. Mobiel:. .. Geboortedatum: Man/vrouw Vervoer: 0 Auto 0 Fiets 0 Openbaar vervoer Mijn hoogst genoten opleiding is: Ervaringen binnen werk/ familie/gezin die ik heb opgedaan die ik voor de functie als netwerkcoach kan gebruiken: Voorkeur doelgroep netwerkcoach: Kruis minstens één doelgroep aan! O Mantelzorgers O Sociaal geïsoleerde ouderen O Mensen met een psychiatrische achtergrond O Mensen met een langdurige ziekte of handicap O Mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt 8 Bron: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Toolkit Sterk Netwerk 13

18 In te vullen door consulent na intake Voldoet de netwerkcoach aan de gewenste criteria? Kruis de criteria aan waar de netwerkcoach al aan voldoet: O is gemotiveerd O heeft (levens) ervaring O is bereid de training (3 dagdelen) te volgen O heeft wekelijks een dagdeel voor vrijwilligerswerk ter beschikking voor ten minste een half jaar O staat stevig in zijn/haar schoenen O kan goed luisteren, is communicatief O is geduldig O vindt het leuk om vanuit mogelijkheden en wensen van mensen te werken O staat midden in de samenleving O is ondernemend en creatief O is een betrokken en betrouwbare partner O kan zelfstandig en planmatig werken en is in staat om te organiseren O kan reflecteren op eigen handelen, zelfstandig en binnen de intervisiegroep Toolkit Sterk Netwerk 14

19 9 Intakeformulier hulpvrager, voorbeeld 9 Naam medewerker:.. Datum:.. Naam:. Adres:. Postcode + Plaats: Tel.nr:.. Mobiel:. .. Geboortedatum: Man/vrouw Tot welke doelgroep behoort de hulpvrager: Kruis minstens één doelgroep aan! O Mantelzorgers O Sociaal geïsoleerde ouderen O Mensen met een psychiatrische achtergrond O Mensen met een langdurige ziekte of handicap O Mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt Kan de hulpvrager voldoen aan de volgende voorwaarden: O actieve inbreng door het formuleren van persoonlijke doelen en zetten van (kleine) stappen O bereidheid om gesprekken met de coach te voeren over het belang van sociale contacten O acceptatie van tijdelijkheid van het contact met de projectmedewerker O bereidheid om minstens zes coachingsafspraken aan te gaan. 9 Bron: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Toolkit Sterk Netwerk 15

20 Contactpersonen Naam: Relatie / Functie: Tel.nr: Gezins en/of familiesamenstelling Naam: Relatie: Tel.nr: Huidig netwerk Naam + tel.nr: Taak: Hulpvraag: Toolkit Sterk Netwerk 16

21 Wie kunnen we benaderen Naam: Relatie: Tel.nr: Vervolgafspraken Opmerkingen.. Toolkit Sterk Netwerk 17

22 10 Wanneer is iemand een zorgvrager voor project Sociale Netwerken 10 Iemand moet tot de doelgroep van de organisatie behoren. Heeft een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Iemand ervaart zijn sociale netwerk als te klein en voelt zich eenzaam Iemand heeft behoefte aan uitbreiding van de sociale contacten Iemand kan/ komt zelf niet tot het ontwikkelen van initiatieven die leiden tot vergroten van het sociale netwerk Iemand is gemotiveerd en in staat tot actieve inbreng door het formuleren van persoonlijke doelen en zetten van (kleine) stappen Iemand is bereid om gesprekken met de netwerkcoach te voeren over het belang van sociale contacten. Iemand is bereid om middels de methodiek Natuurlijk een netwerkcoach! te werken aan vergroten/versterken van het netwerk. Iemand accepteert de tijdelijkheid (6-9 maanden) van het contact met de netwerkcoach Iemand is bereid om minstens zes coachingsafspraken aan te gaan. Iemand moet zich niet in een crisis bevinden en tijd en energie hebben om met de methode aan de slag te gaan. Iemand accepteert de grenzen van ondersteuning door een vrijwillige netwerkcoach. Dit houdt in dat, indien er professionele hulp ingeschakeld moet worden, er contact wordt gezocht met maatschappelijk werk. Dit in overleg met een (project)medewerker Sociale Netwerken van de Vrijwillige Thuiszorg. De vrijwillige netwerkcoach wordt niet ingezet voor het oplossen van conflicten (b.v. met familie of buren). Iemand heeft meer nodig dan alleen praktische hulp waardoor de inzet van een reguliere vrijwilliger niet voldoende is. 10 Bron: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Toolkit Sterk Netwerk 18

23 11 Overeenkomst, voorbeeld 11 <Naam organisatie> Vertegenwoordigd door: <Naam voorzitter / directeur van de organisatie> en Naam Adres Woonplaats Geboortedatum :. :. :. :. verder te noemen de vrijwillig(st)er komen overeen, waarbij zij er vanuit gaan, dat deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 1 De vrijwillig(st)er zal ten behoeve van <naam organisatie> specifiek voor het project Sociale Netwerken, werkzaamheden verrichten zonder dat hij/zij hieraan op enigerlei wijze aanspraak op een beloning ontleent. Artikel 2 De vrijwillig(st)er zal voor de overeengekomen werkzaamheden ten minste een dagdeel per week beschikbaar zijn. Deze tijdsinvestering wordt ingevuld in overleg met de persoon voor wie de werkzaamheden van netwerkcoach worden uitgevoerd. Artikel 3 De vrijwillig(st)er komt overeen met <naam organisatie> de trainingsbijeenkomsten bij te wonen, tenzij sprake is van overmacht of anderszins gegronde redenen. Artikel 4 Namens <naam organisatie> zal als contactpersoon en coördinator optreden: <naam coördinator> De vrijwillig(st)er richt zich tot bovengenoemde personen, voor alle zaken die de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden betreffen. Artikel 5 In geval van verhindering of ziekte dan wel het nemen van vrije dagen brengt de vrijwillig(st)er de coördinator hiervan tijdig op de hoogte. Artikel 6 De coördinator zal zorg dragen voor de uitoefening van de werkzaamheden, noodzakelijke begeleiding in de meest ruime zin. 11 Bron: Servicecentrum Mantelzorg, 2008 Toolkit Sterk Netwerk 19

24 Artikel 7 Werkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de uitoefening van het werk van de netwerkcoach, worden vergoed. De vrijwillig(st)er dient voor het maken van die kosten vooraf toestemming te krijgen van de coördinator. Artikel 8 De vrijwillig(st)er is tijdens de werkzaamheden als netwerkcoach en (direct voorafgaand aan de werkzaamheden) op weg van de woning naar de plaats van het werk en terug (direct volgend op de werkzaamheden), volgens de meest gebruikelijke route, verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Artikel 9 De vrijwillig(st)er zal in het kader van de werkzaamheden die hij/ zij als netwerkcoach uitvoert, in geen enkel geval geld of goederen aannemen van degene voor wij hij/ zij de werkzaamheden verricht. Ook vormen van nalatenschap (in de vorm van erfenissen, legaten et cetera) zullen niet worden aangenomen. Artikel 10 De vrijwillig(st)er onderschrijft de noodzaak tot verplichting tot geheimhouding. Deze geheimhouding betreft alle informatie die verkregen wordt van of naar aanleiding van contact met de hulpvrager, mede netwerkcoaches en/ of medewerk(st)ers van <naam organisatie>. Artikel 11 Geschillen tussen vrijwillig(st)ers onderling, zullen samen met de coördinator tot een oplossing moeten komen. Geschillen tussen vrijwillig(st)er en de coördinator zullen, indien niet oplosbaar door beide betrokkenen, voorgelegd worden aan de directeur van <naam organisatie>. Artikel 12 De overeenkomst wordt gesloten met ingang van:. voor onbepaalde tijd. Artikel 13 De vrijwillig(st)er en de coördinator zijn bevoegd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen aangegane verplichtingen kunnen worden afgerond en informatie kan worden overgedragen. Artikel 14 Wanneer er voor de vrijwillig(st)er of voor de coördinator ernstige redenen zijn om de relatie met <naam organisatie> te verbreken dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Artikel 15 De vrijwillig(st)er kan de coördinator om een getuigschrift verzoeken waarin vermeld staat welke werkzaamheden en gedurende welke periode verricht zijn voor <naam organisatie>. Toolkit Sterk Netwerk 20

25 Artikel 16 Beide partijen zullen de in deze overeenkomst neergelegde afspraken naar behoren nakomen. Artikel 17 De vrijwillig(st)er verklaart door ondertekening een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.. <naam> Voorzitter van het bestuur van <naam organisatie>. <plaats en datum>. <naam> Directeur van <naam organisatie>. <plaats en datum>. <naam> De vrijwillig(st)er. <plaats en datum> Toolkit Sterk Netwerk 21

26 12 Onkostenvergoeding, voorbeeld 12 Vaste onkostenvergoeding De netwerkcoach kan gebruik maken van een vaste onkostenvergoeding van bijvoorbeeld 17,50 per maand. In deze vergoeding zijn inbegrepen de gemiddelde kosten voor: woon-werkverkeer van huis naar kantoor en vice versa; bijwonen thema/intervisie avonden, trainingen; vrijwilligersbespreking; jaarlijkse evaluatie gesprekken met coördinatoren; telefoonverkeer naar organisatie en vrijwilligers. Van deze onkostenvergoeding kunnen ook de onkosten die zij maken voor het begeleiden van de hulpvrager worden betaald, zoals een kaartje met verjaardag, bloemen bij ziekte et cetera. Eventuele andere kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking, als hier van tevoren toestemming is gegeven door de coördinator. Declaratieformulier Het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier kan eens per drie maanden ingeleverd worden per post. Niet per in verband met de handtekening. Indien de coach van mening is dat hij/zij niet uitkomt met de onkostenvergoeding, dient de coach een specificatie van de gemaakte kosten te overleggen tijdens een persoonlijk gesprek met een van de vrijwilligerscoördinatoren. 12 Bron: Tandem, 2009 Toolkit Sterk Netwerk 22

27 13 Declaratieformulier, voorbeeld 13 Dit formulier terugsturen naar: <adres organisatie> Onkostenformulier netwerkcoaches Naam: Rekeningnummer: Adres: Pc / Plaats: MAANDEN: BEDRAG: Totaal Paraaf coördinator Handtekening netwerkcoach Handtekening manager 13 Bron: Tandem, 2009 Toolkit Sterk Netwerk 23

28 14 Voortgangformulier Netwerkcoaching, voorbeeld 14 Inleiding Sinds twee jaar wordt er binnen Steunpunt Zorg voor Welzijn gewerkt aan de ontwikkeling van de dienst Netwerkcoaching. In deze periode hebben we geleerd dat een aantal zaken van groot belang is: - De vrijwilliger, de coach, heeft ondersteuning nodig als hij/zij vastloopt in het contact met de hulpvrager - De vrijwilliger mag pas afscheid nemen van de hulpvrager als er zekerheid is dat de hulpvrager op eigen kracht verder kan gaan - De vrijwilliger heeft belang bij het uitwisselen van ervaring met andere vrijwilligers Eén van de middelen om aan bovenstaande zaken te werken is de driemaandelijkse terugkomdag. Daarnaast is dit formulier ontwikkeld waarmee de vrijwilliger aangeeft welke weg hij/zij heeft bewandeld, hoe ver het traject is gevorderd, welke hulpmiddelen ingezet zijn en hoe effectief die zijn geweest. We vragen alle netwerkcoaches om ter voorbereiding van de terugkombijeenkomst dit formulier in te vullen en (digitaal) terug te sturen. Ter herinnering: netwerkcoaching (zie de handleiding) is verdeeld in drie fasen: - Fase 1: Kennismaking en oriëntatie - Fase 2: Coaching - Fase 3: Doen (het uitvoeren van plannen) Zoals in de cursus is aangegeven kan er een individueel traject worden gevolgd. Het is niet nodig om alle stappen te nemen en elk hulpmiddel te gebruiken. De uitgangspunten hierbij zijn de drie basisregels: 1. De hulpvrager bepaalt de stappen die er worden gezet 2. De werkbladen zijn niet heilig 3. Je biedt alleen ondersteuning als dat nodig of gewenst is Veel succes met invullen en onze dank daarvoor. 14 Bron: SZvW Toolkit Sterk Netwerk 24

29 Fase: Stap: Middelen 15 : Toegepast ja/nee: 1. 1: Kennismaking Persoonlijk ABC Fotoboeken e.d. Levensloopposter Droomposter De wondervraag 2. Netwerk in kaart De groslijst De netwerkkaart 3. Kwaliteit Netwerkwensen De t.v. vraag/wet van Sint De deur uit De buurtkaart Kom er uit top Persoonlijke mogelijkheden De 3 p s Rondje positief 6. Team up Nieuwe contacten Brainstormen Top drie acties Agenda maken Beoordeling acties 8. Persoonlijk actieplan De 5 W s SMART 9. Plannen uitvoeren 10. Leren van ervaringen Tips voor onderweg Op je handen zitten Verslaglegging (Pstarrt) Resultaat: Opmerkingen: Verbeter punten: 15 De instrumenten zijn geen onderdeel van de toolkit Toolkit Sterk Netwerk 25

30 15 Intervisiemodel 16 Rolverdeling tijdens intervisie - Er is sprake van één inbrenger - Een gespreksleider - Een binnencirkel van maximaal 6 mensen - Een buitencirkel van de overige aanwezigen. Deze mensen observeren en nemen alleen deel aan de evaluatie. Afspraken - Inbrenger formuleert onderaan zijn/haar casus een vraag - Bij onderdeel 7 leunt de inbrenger achterover en reageert niet. De anderen spreken in de derde persoon en richten zich niet rechtstreeks tot de inbrenger. - Intervisie staat standaard op de agenda, tenzij er andere onderwerpen zijn die voorrang hebben op de agenda. - De gespreksleider stuurt drie weken van tevoren een mail rond met de vraag wie er een casus in wil brengen. Stappenplan en tijdspad 1. Lezen casus 5 minuten 2. Korte toelichting door indiener 5 minuten 3. Vragen ter verduidelijking 5 minuten Geen oplossingen, suggesties of uitweidingen 4. Korte antwoorden door inbrenger 5 minuten 5. Stellen van vragen die echt nodig zijn om verder te gaan. 5 minuten Wanneer er geen dringende vragen zijn, dan is er meer tijd voor onderdeel 7 6. Korte antwoorden door inbrenger 5 minuten 7. Groep formuleert het probleem en geeft suggesties aan de 20 minuten inbrenger 8. Inbrenger reageert 5 minuten 9. Evaluatie 5 minuten 16 Bron: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Toolkit Sterk Netwerk 26

31 16 Evaluatieformulier na traject voor hulpvrager, voorbeeld 17 Datum: Naam hulpvrager: Naam vrijwilliger: Algemene vragen 1. Hebt u eerder een netwerkcoach tot uw beschikking gehad? 2. Zo ja: hoe hebt u, over het algemeen, het contact met deze persoon ervaren? Vragen wat betreft de aanpak netwerkcoach 1. Hebt u het idee een sterker sociaal netwerk gekregen te hebben? Licht uw antwoord toe. 2. Welke tips heeft u voor ORGANISATIE om de dienst netwerkcoach te verbeteren? Geef hieronder uw score en opmerkingen bij elk onderwerp (omcirkelen wat van toepassing is. 1 = helemaal mee oneens, 2 = niet erg mee eens, 3 = een beetje mee eens, 4 = helemaal mee eens) a. Ik weet precies wat het idee achter netwerkversterking inhoudt Opmerkingen: b. Ik vind mijzelf een geschikte kandidaat voor netwerkversterking Opmerkingen: c. Ik heb echt wat gehad aan de contacten met mijn netwerkcoach Opmerkingen: d. Qua sociale contacten voel ik mezelf nu zekerder Opmerkingen: 17 Bron: SZvW Toolkit Sterk Netwerk 27

32 e. De ondernomen activiteiten vond ik bevorderlijk voor mijn sociale netwerk Opmerkingen: Vragen wat betreft de ervaring met de inzet van de vrijwilliger 3. Hoe verliep de eerste kennismaking tussen u en uw huidige vrijwilliger? 4. Wat vindt u van de ondernomen activiteiten met de vrijwilliger? 5. Hoe voelde u zich in het bijzijn van de vrijwilliger? 6. Zijn er dingen die u graag anders had willen zien? Geef hieronder uw score en opmerkingen bij elk onderwerp (omcirkelen wat van toepassing is. 1 = helemaal mee oneens, 2 = niet erg mee eens, 3 = een beetje mee eens, 4 = helemaal mee eens) f. Mijn netwerkcoach hield zich altijd aan zijn/haar afspraken Opmerkingen: g. Ik voelde mij begrepen door mijn netwerkcoach Opmerkingen: h. Ik voelde mij gerespecteerd door mijn netwerkcoach Opmerkingen: i. Mijn netwerkcoach deed echt zijn/haar best om mij te helpen Opmerkingen: j. Ik vind dat mijn netwerkcoach veel inzet getoond heeft Opmerkingen: Toolkit Sterk Netwerk 28

33 k. Er zijn nog veel dingen die mijn netwerkcoach moet leren Opmerkingen: Vragen wat betreft ondersteuning in de toekomst 7. Zou u in de toekomst nog een keer een vrijwilliger tot uw beschikking willen hebben? 8. Zo ja: wat is uw reden daarvoor? 9. Zo nee: hoe ziet u uzelf vanaf nu zonder vrijwilliger? Toolkit Sterk Netwerk 29

34 17 Het projectplan 18 Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start gemaakt wordt, maar al snel zult u iets op papier willen zetten. Bijvoorbeeld wat u wilt bereiken, wie er meedoen, wat er moet gebeuren, hoe u dat voor elkaar denkt te krijgen en wanneer alle activiteiten plaatsvinden. Het document waarin u de samenhangende onderdelen van uw initiatief omschrijft, is het projectplan. Het biedt een gestructureerd overzicht van wat u van plan bent. Een goed projectplan beschrijft de connectie tussen de aanleiding voor het initiatief, het doel, de activiteiten, de verwachte resultaten en de benodigde middelen. Verder staan in het projectplan een planning en een begroting. Daarmee is het projectplan hét basisdocument voor de uitvoering van uw initiatief. Waarom is het nodig? U maakt een projectplan in eerste instantie voor uzelf. Omdat u in het plan de uitgangspunten, afspraken en werkwijze vastlegt, vormt het een referentie voor uzelf en voor iedereen die bij het project betrokken is. Een goed projectplan biedt u de structuur op basis waarvan u de uitvoering ter hand kunt nemen. Verder is een projectplan onmisbaar om fondsenwerving goed te kunnen uitvoeren. Vanuit uw projectplan kunt u makkelijk en compleet putten om aan anderen uit te leggen waarom uw initiatief van belang is en wat u gaat doen. Potentiële financiers zullen vrijwel altijd een projectplan willen zien, omdat zij willen beoordelen of het de moeite waard is hun middelen aan u te doneren. Een goed projectplan laat zien dat u serieus bent, dat u heeft nagedacht over wat u wilt bereiken, en dat u in staat bent om een inschatting te maken van de kosten. Dat maakt u in potentie een aantrekkelijke partner. Hoe maakt u een projectplan? Een projectplan is eigenlijk niets anders dan een gestructureerde manier om de samenhang tussen alles wat u van plan bent en wat u daarvoor nodig hebt op papier te zetten. Een projectplan hoeft zeker geen dik document met allerlei bijlagen te zijn. In een paar A4-tjes kunt u alle essentiële onderdelen op papier krijgen. Er bestaan vele manieren en formats om een projectplan te maken. Essentieel zijn de volgende onderdelen: aanleiding en achtergrond vraagstuk of probleem doelstelling doelgroep resultaten aanpak of activiteiten input risico s en voorwaarden monitoring en evaluatie organisatie 18 Bron: MOVISIE, 2007 Toolkit Sterk Netwerk 30

35 planning begroting Aanleiding en achtergrond Onder deze kop beschrijft u wat de aanleiding is waarom u het initiatief hebt genomen. Ook kunt u hier aangeven wat de achtergrond van uw initiatief is, welke ontwikkelingen er gaande zijn en wat er bijvoorbeeld al gebeurt in uw organisatie of omgeving. Vraagstuk of probleem Dit is een cruciaal onderdeel van uw projectplan. Hier omschrijft u kort en duidelijk wat er mis is, wat er moet veranderen, wat nog niet geregeld is. Een goede probleemomschrijving zet de lezer meteen op het juiste spoor. Het is daarom belangrijk om het vraagstuk zo concreet mogelijk te omschrijven. Zeg dus niet: Het probleem in onze gemeente is dat deze onvoldoende hartveilig is, maar: Nog elk jaar overlijden in onze gemeente 10 inwoners aan hartfalen. Wij kunnen dat aantal niet verminderen omdat er geen defibrillatoren hangen en er onvoldoende opgeleide reanimisten zijn. Doelstelling De doelstelling is misschien wel het belangrijkste deel van het projectplan. Een goed omschreven doel laat in één klap zien wat u wilt bereiken doormiddel van uw project. Het is dus de moeite waard om de tijd te nemen voor een goede formulering. Een doelstelling wordt altijd geformuleerd op overkoepelend niveau, en gaat over de uiteindelijke uitkomst van uw project. Stel uzelf de vraag: hoe ziet het eruit als uw project afgelopen is, wat is er dan gerealiseerd, wat is er ten goede veranderd? Het antwoord op deze vragen schrijft u vervolgens SMART op. Ook is het van belang om de relatie tussen doelstellingen, resultaten en activiteiten goed in de gaten te houden. In onderstaand schema wordt die relatie zichtbaar gemaakt. Simpel gezegd: door het uitvoeren van activiteiten worden resultaten behaald. Al die resultaten bij elkaar zouden ertoe moeten leiden dat het doel is gehaald. Het halen van het doel betekent dat uw project effect heeft. Toolkit Sterk Netwerk 31

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Toolkit. Vrijwillige Coaches. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Vrijwillige Coaches. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Vrijwillige Coaches Auteur(s) Datum MOVISIE Roos Scherpenzeel, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS 1. Folder Integratie van Statushouders 2. Intakeformulier nieuwe mentoren 3. Rollen en verantwoordelijkheden aanpak 24x24 4. Gedragscode vrijwilligers mentorproject

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

DRAAIBOEK BIJSCHOLING SIGNALEREN = IETS DOEN MET WAT JE OPVALT

DRAAIBOEK BIJSCHOLING SIGNALEREN = IETS DOEN MET WAT JE OPVALT DRAAIBOEK BIJSCHOLING SIGNALEREN = IETS DOEN MET WAT JE OPVALT Met dit draaiboek (en de daarbij behorende bijlagen) kunt u een bij- of nascholingsbijeenkomst organiseren over signaleren. Deze bij- of nascholing

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 1/7

Aanmeldingsformulier 1/7 Aanmeldingsformulier Wij zijn blij dat u belangstelling heeft voor het vrijwilligerschap bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht. Onderstaand formulier stelt u in staat zich een reëel beeld te vormen van

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Workshop Projectplan. Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper

Workshop Projectplan. Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper Workshop Projectplan Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper Waarom deze workshop? Ter aanmoediging: om een goede aanvraag bij de juiste

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Met intervisie aan de slag. Programmagroep

Met intervisie aan de slag. Programmagroep Met intervisie aan de slag Programmagroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is intervisie... 3 1.1 Leren leren van elkaar!... 3 1.2 Hoe wordt intervisie voor regio- en seniorcoaches georganiseerd?...

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers oe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers Wat maakt u tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet u in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

HET GESPREK: KOP ROMP STAART

HET GESPREK: KOP ROMP STAART HET GESPREK: KOP ROMP STAART Elk effectief gesprek heeft een zogenaamde kop romp staart structuur: een begin, een kern en een einde. Voorafgaand aan deze drie fasen is het cruciaal om elk gesprek zorgvuldig

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen DOELSTELLINGEN De ouders hebben ervaren dat hun kind niet het enige is dat moeilijke vragen stelt en dat zij elkaar kunnen ondersteunen in de omgang hiermee. De ouders kunnen met hun kind in gesprek gaan

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwilligerswerk

Overeenkomst vrijwilligerswerk Bijlage I Overeenkomst vrijwilligerswerk Parochie.naam invullen.vertegenwoordigd door: Speerpunt: Roeping en Vorming Jeugd en Jongeren Kerk en Samenleving Huwelijk en Gezin Hierna te noemen: de organisatie

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Almere laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Almere.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie