Wat u allemaal moet weten over de nieuwe Code Praktische handvatten voor uw organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat u allemaal moet weten over de nieuwe Code E-mail Praktische handvatten voor uw organisatie"

Transcriptie

1 Wat u allemaal moet weten over de nieuwe Code Praktische handvatten voor uw organisatie De Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) en Thuiswinkel.org hebben een nieuwe Code opgesteld die vanaf 1 januari 2012 in werking treedt. Deze nieuwe code wordt daarnaast ondersteund door het IAB en VNO-NCW. De nieuwe Code vervangt de bestaande codes voor commerciële aan bedrijven en consumenten. Organisaties (adverteerders, bestandseigenaren en bewerkers) hebben tot 1 januari 2012 de tijd om de code te implementeren. Hierna zal de Stichting Reclame Code en de OPTA toezicht houden op de naleving, waardoor de slagkracht tegen verzenders die zich niet houden aan de code wordt vergroot. Wet en regelgeving was tot op heden behoorlijk multi-interpretabel. De nieuwe Code geeft veel meer duidelijkheid in wat wel mag en wat niet (meer) mag. Of in sommige gevallen: wat zelfs moet. Dit document is onze interpretatie van de nieuwe Code . Het geeft u per onderdeel van de nieuwe Code- praktische handvatten en voorbeelden hoe u uw marketing executiebeleid moet voeren. Delen van onze interpretaties zijn juridisch getoetst; toch wijzen wij u er op te allen tijde uw beleid en uitgangspunten te toetsen met uw eigen juridische afdeling. Aan onze interpretatie en handvatten ter oplossing/uitvoering van de door de DDMA gestelde richtlijnen kunt u geen rechten ontlenen. Een overzicht van de hele nieuwe Code treft u aan in de bijlage. Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1: achtergrond en definities 2 Hoofdstuk 2: praktische handvatten per onderdeel van de Code 5 Hoofdstuk 3: over de diverse partijen 14 Bijlage: de nieuwe Code (in zijn geheel) 17 1

2 Hoofdstuk 1: achtergrond en definities 1.1 Achtergrond In oktober 2009 zijn door een wijziging van de Telecommunicatiewet de regels voor aan consumenten (B2C) en zakelijke ontvangers (B2B) gelijkgesteld. De Wet kent nu een opt-in verplichting (voorafgaande toestemming) voor consumenten en zakelijke ontvangers bij het versturen van ongevraagde commerciële berichten met een charitatief, politiek of commercieel karakter. Naar aanleiding van de herziene Telecommunicatiewet hebben DDMA en Thuiswinkel.org in samenwerking met MKB Nederland en VNO-NCW de Code verspreiding reclame via geëvalueerd. De Code verspreiding reclame via aan zakelijke ontvangers komt te vervallen, nu de vereisten voor het verzenden van ongevraagde commerciële aan zakelijke ontvangers wettelijk zijn gelijkgesteld aan het verzenden van aan consumenten. De Code is gebaseerd op het feit dat de organisaties alleen reclame versturen aan consumenten en zakelijke ontvangers die toestemming hebben gegeven om benaderd te worden. Hiermee onderstreept de Code dat het ongevraagd versturen van reclame niet is toegestaan. De Code bevat tevens waarborgen voor de consument indien hij toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van reclame van derden. De Code geeft nadere invulling aan de wettelijke toestemmingsvereiste en informatieplicht. 1.2 De grootste wijzigingen op een rij De grootste wijzigingen ten opzichte van de eerdere Code (daterend van 15 juni 2004), de Code Zakelijke ontvangers (daterend van 1 oktober 2007) en aanpassingen van de Telecommunicatie Wet (daterend van 1 oktober 2009) zijn: Geen aparte codes B-to-C en B-to-B Introductie label o Merk en/of bedrijfsnaam waar toestemming is verkregen Eisen aan toestemming o Actieve handeling bij prospects / informeren bij bestaande klanten o Niet wegstoppen in algemene voorwaarden of Privacy Statement Aanvullende voorschriften op rechtsoordeel Tell-a-friend Bestandseigenaar bereikbaar en daarbij kunnen afmelden o Adverteerder en bestandseigenaar kunnen dezelfde zijn Eisen aan informatie over doel verzamelen adres o Niet uitsluitend door bepaling in Algemene Voorwaarden of Privacy Statement Recht van verzet (=intrekken van opt-in / soft opt-in) o Bestandseigenaar o Afmelding voor label, product of dienst 2

3 1.3 Definities volgens de DDMA Definitie reclame via Het per aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden, alsmede het vragen van diensten. Hieronder wordt niet verstaan het verzenden van een uitnodiging uitsluitend voor deelname aan onderzoek voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Toelichting Add to Favorites: bij reclame via hoeft het dus niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er altijd geld of een verkoop aan te pas hoeft te komen. Een wervingsmail om een mijn domein (bijvoorbeeld Mijn Essent of Mijn OHRA ) te promoten wordt dus ook gezien als Reclame via . Of als ABN AMRO een loyaliteits wil sturen aan haar bestaande klanten met daarin een HEMA kortingsbon, dan is dat reclame. Definitie adverteerder Degene (natuurlijk persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon) in wiens opdracht reclame via is verzonden. Toelichting Add to Favorites: het betreft hier met name zogenaamde partner of affiliate ings (zie voorbeeld VARA); ings op zogenaamde derden opt-ins. Dit wordt veel gebruikt door uitgevers. Zij verhuren hun bestanden (althans dat deel dat daar expliciet toestemming voor heeft gegeven) aan adverteerders om zodoende extra inkomsten te genereren. Zie ook de definitie derdeverstrekking hieronder. In het geval van een dergelijke mailing heeft de geadresseerde het recht te weten dat zijn adres niet bij de adverteerder, maar bij een bestandseigenaar vandaan komt. Hier moet de geadresseerde zich kunnen afmelden. Vervolg definitie adverteerder : Een adverteerder die ongevraagde reclame via toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een bestandseigenaar. Toelichting Add to Favorites: Voorbeelden van dergelijke ings zijn aanbiedingen die u stuurt aan uw prospects en/of klanten. Definitie geadresseerde van de De persoon tot wie reclame via is gericht. Definitie bestandseigenaar De partij die de zeggenschap heeft over een databank met adressen. Een bestandseigenaar die ongevraagde reclame via over zijn eigen producten en diensten toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een adverteerder. Definitie derdeverstrekking Het bekend maken of ter beschikking stellen van adressen aan een derde met als doel het toezenden van reclame via aan deze adressen. Onder een derde wordt niet verstaan een bewerker die handelt in opdracht van de bestandseigenaar of adverteerder. 3

4 Toelichting Add to Favorites: een bewerker is bijvoorbeeld uw marketing partner Add to Favorites of solutions partner Tripolis Solutions. Definitie label Het merk en/of bedrijfsnaam van een bestandseigenaar waaronder toestemming is verkregen voor het toesturen van reclame via . Uw actie: Stel uzelf dus bij iedere ing naar klanten en/of prospects de volgende belangrijke vraag: Is de die u wilt uitsturen reclame ja of nee? Antwoord: = Nee > dan geldt de code niet = Ja > lees dan snel verder 4

5 Hoofdstuk 2: praktische handvatten per onderdeel van de Code 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen wij de belangrijkste onderdelen nader belichten voor u aan de hand van praktische en echte voorbeelden uit de markt. U vindt allereerst de relevante artikelen uit de Code in de gele kaders en vervolgens per artikel onze toelichting. 2.2 Tell-a-friend Art Indien reclame via via een platform waar de adverteerder voor verantwoordelijk is (tell a friend) wordt gestuurd op initiatief van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf naar een persoonlijke relatie van die natuurlijke persoon, dient de adverteerder de naam van die natuurlijke persoon op te nemen in het Van -veld. 2. Indien reclame via wordt gestuurd conform artikel 1.5. eerste lid dient het Reply To veld het adres van de natuurlijke persoon op wiens initiatief de is verstuurd, te bevatten. Toelichting Add to Favorites: In de meeste tell-a-friend procedures is dit al ingericht, maar het kan bij uw procedures nog voorkomen. Belangrijk is dus dat de doorgestuurde mail de gegevens van de vriend zelf bevat en niet uw bedrijfsnaam. Eventueel mág deze er wel bij staan. Tevens moet als er een reactie wordt gestuurd, de gaan naar de vriend en niet uw bedrijf. Zowel het adres als de naam van de vriend is dus nodig en moet worden gebruikt in de correspondentie. Voorbeeld: Jeroen doet mee aan de actie van Bedrijf X voor een nieuw product en wil dit doorsturen aan zijn vriend Kees. De mail die Kees dan krijgt heeft dan de volgende gegevens: From name: Jeroen (met eventueel de toevoeging van bedrijfsnaam, bijv: Jeroen via Bedrijf X) Aan: Kees Als Kees reageert (reply to), krijgt Jeroen dus een van Kees met zijn reactie. Belangrijk hierbij blijft dat er geen kans op beloning mag worden gedaan voor het doorsturen, dit conform eerdere richtlijnen van de OPTA. 2.3 Identiteit en herkenbaarheid van reclame via Art. 2.1 Reclame via moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins. Toelichting Add to Favorites: er zijn diverse mogelijkheden om duidelijk(er) te maken wanneer uw ing reclame bevat. Ook indien het reclame gedeelte slechts een onderdeel is van uw hele ing (bijvoorbeeld bij een nieuwsbrief). Een belangrijk punt hierbij is ook dat u in uw bevestigings s na een bestelling, zonder toestemming, dus GEEN reclame mag opnemen voor bijv. andere producten of diensten! Bij een ing die enkel uit reclame bestaat kunt u bijvoorbeeld expliciet in alleen het afzendadres (from name) vermelden dat het reclame betreft. Indien enkel en alleen deze duidelijkheid moet blijken uit het afzend-adres staat op de volgende pagina een voorbeeld wat wel en wat niet mag. 5

6 Niet goed From name Subjectline OTTO klantenservice Win 6 maanden GRATIS boodschappen! Wel goed From name Subjectline OTTO voordeel Win 6 maanden GRATIS boodschappen! Of alleen expliciet vermelden dat het reclame via betreft in de subjectline van uw ing: Niet goed From name Subjectline OTTO klantenservice Feestmode tot 50% korting Wel goed From name Subjectline OTTO klantenservice Reclame: Feestmode tot 50% korting Indien u besluit om de inhoud van de ing duidelijk vorm te geven als reclame zal dit dus duidelijk zichtbaar moeten zijn (visueel of tekstueel), zoals het voorbeeld hieronder uit een nieuwsbrief van weekendjeweg.nl: Indien uw boodschap uit niet zoveel visuals of wervende teksten bestaat maar toch reclame is/bevat, dan kunt u bijvoorbeeld voorafgaand aan de bodytekst tussen haakjes de tekst reclame plaatsen of uit de kopregel duidelijk laten blijken dat het reclame is zoals bijvoorbeeld de kopregel Acties & aanbiedingen uit de nieuwsbrief van Essent: 6

7 2.4 Adverteerder, bestandseigenaar en contact Art. 2.2 De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar zich in iedere zodanig identificeert dat de bestandseigenaar gemakkelijk en effectief bereikbaar is voor de geadresseerde van de door de contactgegevens van de bestandseigenaar, waaronder in ieder geval diens naam, adres en contactgegevens te vermelden of naar deze te verwijzen via een werkende link. Toelichting Add to Favorites: Contactgegevens van de bestandseigenaar ten behoeve van het gemakkelijk en effectief kunnen bereiken van de afzender- kunnen bijvoorbeeld prima onderin een ing worden geplaatst zoals het voorbeeld hieronder uit de nieuwsbrief van het Aids Fonds. Bij bekende merken of partijen volstaat de naam en een duidelijke link naar de website waar de contactgegevens staan. Het hoeft dus niet altijd letterlijk in de mail te staan. Art. 2.3 De bestandseigenaar dient zijn label op te nemen in het Van-veld. Tevens dient de bestandseigenaar een werkend antwoordadres op te nemen in het Reply To veld, waarop response kan worden ontvangen. Toelichting Add to Favorites: Identificeren van de bestandseigenaar dient dus te gebeuren op het afzendadres niveau. De Code introduceert het begrip label : het merk of de bedrijfsnaam waaronder toestemming is verkregen voor het verzenden van ongevraagde reclame via . Dit label dient dus te worden opgenomen in het van-veld bij een commerciële . Niet goed From name Subjectline Afdeling logistiek Bevestig uw reservering Wel goed From name Subjectline Pabo.nl Bevestig uw reservering Het opnemen van een werkend antwoordadres betekent dat: Het een bestaand adres moet zijn die binnenkomende (feitelijke replies) accepteert/kan ontvangen. Een no-reply mailadres is niet meer toegestaan. Een reply adres die feitelijk niet handmatig wordt uitgelezen, maar indien er een mail op binnen komt- automatisch een bericht terugstuurt met daarin informatie hoe de ontvanger van de het makkelijkst en efficiënt kan reageren naar aanleiding van bijvoorbeeld de mag op zich wel. Een voorbeeld van een autoreply tekst staat hieronder: Geachte heer, mevrouw, U heeft een reactie gestuurd naar aanleiding van een [naam label] [soort ing]. In deze staat [korte uitleg over doel ing]. Helaas kunnen we uw reactie niet via deze weg beantwoorden. 7

8 Voor een mogelijk antwoord op uw vraag verwijzen wij u graag naar onze website (www.naamvanuwlabel.nl/klantenservice). Vindt u het antwoord hier niet, dan kunt u een vraag stellen via het vragenformulier. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Onderaan de [naam ing] leest u op welke manier u uw adres kunt wijzigen of hoe u zich kunt afmelden. Met vriendelijke groet, Afdeling Klantenservice [naam label] Een mailbox waar wel berichten op ontvangen worden maar niet worden uitgelezen en niks mee gebeurt, is geen actieve box in het kader van deze regelgeving en wordt dus sterk afgeraden! De auto-reply optie van hierboven is dan een veel betere oplossing en daarmee wordt de ontvanger wel geholpen en gestuurd naar een gewenste oplossing. 2.5 Downloaden bestand Art. 3.2 Indien in de reclame via een URL wordt opgenomen naar een rechtstreeks te downloaden bestand, dient in de de omvang en het type bestand te worden aangegeven. Toelichting Add to Favorites: Een voorbeeld van hoe dit eruit kan zien is een zinsnede uit de Add to Favorites TipMail van oktober 2011 waarbij (zie linkerkolom van deze nieuwsbrief) een productleaflet van onze oplossing total Invoice kan worden gedownload. De maximale zwaarte van de download(s)/bijlage(n) mag niet meer dan 150 Kb bedragen. 8

9 2.6 Werven van nieuwe adressen marketing start uiteraard bij het werven van een adres van uw prospects en/of klanten. En daar zit dan ook direct het eerste belangrijke aandachtspunt: Art. 4.1a De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar bij het verzamelen van adressen degene wiens adres wordt verzameld duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze geïnformeerd wordt over de navolgende punten: a) dat het adres voor het toezenden van reclame zal worden gebruikt; b) de identiteit van de bestandseigenaar/bestandseigenaren; c) de bestandseigenaar het adres verzamelt voor eigen gebruik, dan wel (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdeverstrekking van het adres. Toelichting Add to Favorites: Het is dus van belang dat uw organisatie -overal waar adressen worden uitgevraagd met als doel hier mede reclame op te bedrijven- duidelijkheid verschaft aan de afgever van dit adres wat ermee gaat gebeuren. Ook het niveau waarop adressen worden afgegeven moet duidelijk zijn. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de DFT nieuwsbrief (onderdeel van Telegraaf Media Groep) moet heel duidelijk worden gemaakt of het niveau waarop u zich aanmeldt voor reclame via enkel en alleen DFT is of ook voor andere onderdelen/de gehele Telegraaf Media Groep. Dit niveau (label) wordt uiteindelijk ook het niveau waarop de gebruiker zijn recht van verzet kan inzetten. Reclame via is in beginsel toegestaan als de geadresseerde van reclame via daarvoor aan de bestandseigenaar door middel van een actieve handeling¹ vooraf toestemming heeft verleend, dan wel dat het adres door de bestandseigenaar is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking² door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige³ producten of diensten (inclusief het vragen van schenkingen door ideële of charitatieve organisaties), waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 van deze Code4 (Recht van Verzet). Aan deze verplichting kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een Privacy Statement5. Ad 1: een actieve handeling Er zijn uiteraard veel verschillende actieve handelingen te bedenken. Als u een adres uitvraagt via de telefoon zou de prospect dus op de vraag Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen zelf ja moeten zeggen. Enige probleem hierbij is de bewijslast die u als organisatie heeft. Neemt u alle gesprekken bijvoorbeeld op? Dat is in dit kader wel vereist. Als we ons verder beperken tot bijvoorbeeld Internet zou een actieve handeling kunnen betekenen dat de internetgebruiker zelf actief een vinkje moet zetten in een checkbox en dat deze checkbox dus al niet vanuit het formulier is aangevinkt. Een goed voorbeeld is het contactformulier op waarbij een persoon zelf actief een vinkje moet zetten in de checkbox Ja, ik wil van OHRA aanbiedingen ontvangen op mijn adres. 9

10 Belangrijk hierbij is dat u goed en duidelijk aangeeft wat er met het adres gebeurt en wat voor een s de ontvanger krijgt en welke informatie deze bevatten. Enkel alleen een melding wij gaan uw adres gebruiken volstaat niet. Het moet concreet en duidelijk zijn voor de ontvanger. OHRA doet dit goed met een volledige tekst wat er verstuurd kan gaan worden. Ad 2: schenking Met schenking wordt bijvoorbeeld bedoeld dat uw organisatie het adres van een klant ontvangt op een (veel) later moment dat een verkoop heeft plaats gevonden. Stel u wordt klant bij Oxxio en u heeft tijdens dat klant worden geen adres afgegeven. Maar dat doet u wel 3 maanden (periode is irrelevant) later bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek met Oxxio of tijdens het invullen van een online (contact)formulier op of tijdens het invullen van een coupon, dan kan dit worden geïnterpreteerd als een schenking. Ad 3: eigen gelijksoortige Eigen gelijksoortige is op zichzelf geen lastig begrip. Toch besteden organisaties hier weinig aandacht aan. Een voorbeeld: de dienstverlening van ABN AMRO bestaat uit de volgende producten: Sparen, Betalen en creditcards, Hypotheek, Lenen en Verzekeren (bron: Onder het eigen merk ABN AMRO worden deze producten aangeboden. Gaat ABN AMRO morgen ook Interpolis verzekeringen verkopen, dan is dit NIET eigen en dient een klant/prospect van ABN AMRO hier explicatie en actief permissie voor te geven. De volgende vraag is: zijn producten als Sparen, Betalen en creditcards, Hypotheek, Lenen en Verzekeren soortgelijk aan elkaar. Definitie soortgelijk volgens de Nederlandse encyclopedie: van dezelfde soort, in hoofdtrekken overeenkomend (bron: Oftewel, is een verzekering in hoofdtrekken overeenkomend met een hypotheek. Onze eerste reactie zou zijn: ja en nee. Een autoverzekering heeft niets te maken met een hypotheek, dus in onze ogen niet soortgelijk. Echter een levensverzekering heeft wel in hoofdtrekken overeenkomsten met een hypotheek product, dus wel soortgelijk. Kortom: Er is dus geen eenduidig antwoord te geven op wat wel of niet soortgelijk aan elkaar is. Onze tip, overleg hierover met uw juridische afdeling. 10

11 Ad 4: code (recht van verzet) Art. 5.1 De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de geadresseerde zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij de bestandseigenaar af kan melden voor het gebruik van zijn adres voor reclame via . Dit recht van verzet dient op eenvoudige, duidelijke en liefst uniforme wijze mogelijk gemaakt te worden. De bestandseigenaar draagt er zorg voor dat het verzoek op deze wijze gedaan onverwijld wordt ingewilligd. Wat eenvoudig is dient uw organisatie zelf te bepalen. Wij denken zelf dat eenvoudig NIET is als een afmeldprocedure achter een login zit verscholen. Maak het de ontvanger niet te moeilijk en leg hem uit wat te doen. Een goede opt-out procedure maakt dat de ontvanger niet ontevreden is, een moeilijke opt-out maakt de ontvanger tot klager. Uitvragen waarom iemand de mails niet meer wil krijgen is een goede optie om hiervan te leren. Dit recht van verzet is wel een belangrijk punt. Voor een bestaande klant mag je het adres in veel gevallen wel gebruiken. ALLEEN moet je WEL een recht van verzet hebben geboden bij het VERKRIJGEN van het adres. Als iemand klant wordt en zijn adres invult bij zijn gegevens, mag je dit adres dus NIET gebruiken voor reclame via (ook niet van je eigen producten) als je daarover geen informatie hebt verstrekt tijdens het verkrijgen van dit adres en daarbij GEEN recht van verzet hebt geboden op een duidelijke, eenvoudige wijze (zie ook ad. 5). Je zult dus een tekst moeten opnemen bij alle uitvraag van klantgegevens met een adres op basis van opt-out/ verzet kunnen aantekenen, bijvoorbeeld via een aanvink-vakje met de tekst Ik wil niet dat mijn adres wordt gebruikt voor het versturen van reclame via . Dit moet bij alle uitvraagmomenten worden ingeregeld, zowel online als offline. Dit maakt wel dat je mailbare bestand snel groeit als je dit bij iedere nieuwe klant doet bijvoorbeeld. 11

12 Ad 5: Privacy Statement Art. 4.1b Aan de verplichting van artikel 4.1a kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement. Toelichting Add to Favorites: Het is dus niet toegestaan een geadresseerde toestemming te vragen voor (of te informeren over) het gebruik van zijn adres voor reclamedoeleinden of derdeverstrekking door hierover uitsluitend een bepaling op te nemen in een Privacy Statement of Algemene Voorwaarden. De praktijk wijst namelijk uit dat men nauwelijks nog Algemene Voorwaarden of Privacy Statements leest, of weet wat hierin zou kunnen staan. De Code verplicht bestandseigenaren daarom op de plek waar het adres wordt gevraagd, duidelijk te maken dat het gebruikt zal worden voor reclamedoeleinden en/of derdeverstrekking. Uiteraard mag in de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement nadere uitleg worden gegeven. Geef dus overal waar u een adres uitvraagt minimaal kort en krachtig aan wat u met het afgegeven adres gaat doen. Zie als voorbeeld het contactformulier op NB: Overall geldt dat u als bestandseigenaar bij het werven van adressen een zogenaamde bewijslast heeft. Dit betekent concreet dat als er klachten komen (bijvoorbeeld via de Reclame Code Commissie) u moet kunnen aantonen hoe de gebruiker (de klager) in uw bestand is gekomen en dat hij/zij actief permissie heeft gegeven voor het ontvangen van reclame via . Vooral bij telefonische werving van adressen (bijvoorbeeld tijdens klantcontactmomenten) is deze bewijslast vermoedelijk niet aanwezig, mits u bijvoorbeeld over voicelogs beschikt. Uw organisatie bepaalt uiteraard wel in welke mate u risico op dit gebied wilt lopen.. 12

13 2.7 Gebruiken van bestaande adressen Dit document focust zich uiteraard op het werven van nieuwe adressen en de mogelijkheden van het gebruik ervan in het kader van reclame via . De meeste organisaties echter hebben al bestaande prospect en/of klantbestanden met daarin adressen. Wat daarmee te doen? Het antwoord is gelukkig vrij simpel: Van personen waarvan u al een adres heeft en dit adres hebt gebruikt door middel van het eerder toezenden van reclame via , die mag u blijven mailen. Zij hebben immers in het verleden (nog) niet gebruik gemaakt van het verplichte recht van verzet. Echter, adressen van prospects (dus niet verkregen in het kader van een verkoop) die u nog niet eerder heeft gebruikt middels het toezenden van reclame via , daarvoor geldt dit niet! Verder, heeft u van bestaande klanten reeds een adres maar heeft u dit nog niet gebruikt, of is er geen duidelijke permissie aanwezig, dan mag u dit puur juridisch gezien niet gebruiken. Maar pragmatisch gezien zou u deze groep adressen een zogenaamde permissi kunnen sturen (wat feitelijk wel een commerciële boodschap is in de zin dat er een commercieel doel aan ten grondslag ligt) met als doel deze permissie verder netjes te regelen. Onze tips daarbij zijn; kijk naar 4 dingen: 1. Hoe oud zijn die bestanden (stel iemand heeft bij Wehkamp 3 jaar geleden iets gekocht) 2. Wat en hoe hecht/van belang- is de klantrelatie. Deze verschilt enorm tussen bijvoorbeeld banken, energiemaatschappijen en retailbedrijven 3. Stuur deze permissi in kleine batches en kijk eerst of er klachten komen 4. Kijk welke informatie je op opt-out en welke op opt-in basis kunt uitvragen Belangrijk is goed naar de situatie te kijken en goede afwegingen te maken hierin wanneer het tot irritatie en klachten leidt en wanneer het een nette manier van communiceren is. Wacht hier ook niet te lang mee, half 2012 is het echt te laat dit nog te doen voor oude adressen. Tot slot Voor het beeld en hoe lastig de code is; even de knuppel in het hoenderhok gooien. Artikel 1.2f zegt bij de definitie van label het volgende: merk en/of bedrijfsnaam van een bestandseigenaar waaronder toestemming is verkregen voor het toesturen van ongevraagde reclame via . Vraag: hoe kun je in hemelsnaam toestemming verkrijgen voor het toesturen van ongevraagde reclame hoor ik u denken Antwoord: Jawel, helaas! Dat kan dus wel. Het is weliswaar verwarrend maar dit is een juridisch iets. De Telecomwet heeft het over ongevraagde commerciële . Je kan als ontvanger wel toestemming geven, maar dan blijft de communicatie ongevraagd (de ontvanger vraagt immers niet om iedere afzonderlijke ) maar wellicht niet ongewenst. Het is maar dat u het weet. Neem bij twijfel over deze nieuwe richtlijnen en/of andere wettelijke bepalingen aangaande /sms marketing contact met ons op via of via Wij kunnen dit dan eventueel voorleggen aan de jurist van de DDMA. Uiteraard ook als u van ons professionele begeleiding wilt in het uitvoeren van uw adressen wervingsplan en/of executie van uw marketing activiteiten. Kijk voor meer informatie over opdrachten die wij hebben uitgevoerd op 13

14 Hoofdstuk 3: over de diverse partijen Over DDMA DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) is de branchevereniging voor dialoogmarketing. DDMA biedt deskundige en praktische kennis over datadriven marketing, waarbij relevantie van reclame en respect voor privacy centraal staan. Als service aan onze leden (opdrachtgevers & dienstverleners), als gesprekspartner van Den Haag en Brussel en als promotor van kwaliteit in de sector. DDMA biedt haar leden praktische handvatten om directe communicatie te optimaliseren. Zij geeft waardevolle informatie die nodig is om het DM vak legaal en succesvol te beoefenen. Via haar seminars, workshops en voorlichtingsmiddagen informeert DDMA haar leden over trends en ontwikkelingen in CRM, wetgeving, online marketing en mobile marketing. DDMA verbindt haar leden via commissies en biedt leden toegang tot een omvangrijk netwerk van professionals in dialoogmarketing. DDMA is de belangenbehartiger voor dialoogmarketing in Den Haag en Brussel. Hier maakt DDMA zich sterk voor zelfregulering van de branche. Volgens DDMA een belangrijke voorwaarde voor ondernemerschap. Daarom ontwikkelt DDMA zelfreguleringcodes voor onder meer privacy, , telemarketing en streetmarketing. Respect in de dialoog is hierbij het uitgangspunt. DDMA bewaakt het imago van de branche door de stakeholders (politiek, pers, bedrijfsleven) bekend te maken met het creatieve, persoonlijke en resultaatgerichte karakter van dialoogmarketing. Bron: Over Thuiswinkel.org Thuiswinkel.org is opgericht op 20 december 2000 door 38 bedrijven. Het was het formele samengaan van twee bestaande verenigingen; de Nederlandse Postorderbond en de Online Winkeliersvereniging in oprichting. De beide organisaties besloten eind 2000 de krachten te bundelen en gezamenlijk verder te gaan als nieuwe belangenvereniging voor alle verkopers op afstand: Thuiswinkel.org Thuiswinkel.org is -met het Thuiswinkel Waarborg- voor alle webwinkels: Dé Belangenbehartiger Hét Keurmerk Hét Kenniscentrum Thuiswinkel.org behartigt de belangen van haar leden, versterkt het imago van en bevordert het vertrouwen in kopen op afstand bij haar doelgroepen. Bron: 14

15 Over IAB Het Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) is de brancheorganisatie voor de online advertising en interactieve marketing industrie. IAB houdt zich primair bezig met de professionalisering en stimulering van deze sector. Secundair treedt IAB op als onafhankelijk kennisplatform en vraagbaak voor marketingprofessionals en vakpers. IAB Nederland heeft 176 leden en vertegenwoordigt exploitanten, reclamebureaus, adverteerders, mediabureaus, tv- en mediabedrijven en mobiele telefonieaanbieders. IAB Nederland werkt nauw samen met IAB Europa en IAB USA. Bron: Over VNO-NCW VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW is een lobbyorganisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau. VNO-NCW is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft daarnaast een bureau in Brussel. Er zijn vijf regionale werkgeversverenigingen aan VNO-NCW verbonden. Bron: Over Reclame Code Commissie De Stichting Reclame Code (SRC) is de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. SRC bevordert verantwoord reclamemaken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. De regels waaraan reclame moet voldoen zijn opgesteld door de drie partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen: adverteerders, reclamebureaus en media. Deze regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Op deze wijze nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en verspreiding van reclame-uitingen. In het geval van een klacht over een reclame-uiting komt de Reclame Code Commissie (RCC) in actie en doet een uitspraak over de betreffende uiting aan de hand van de NRC. Tegen elke uitspraak van de RCC kan in beroep worden gegaan bij het College van Beroep (CvB). De Stichting Reclame Code is het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, branche- en consumentenorganisaties, NGO s, overheid, politiek en media inzake voorlichting over zelfregulering van reclame. Bron: 15

16 Over Add to Favorites Add to Favorites verzorgt klantcommunicatie en marketing via het kanaal . Wij werken met een door ons zelf ontwikkeld model genaamd: total . Vanuit de overtuiging dat meer is dan een marketingkanaal alleen. Of u nu inzet voor marketingdoeleinden of het benut als volwaardig en direct communicatiekanaal, met Add to Favorites presteert u beter, terwijl u kosten bespaart, een bijdrage levert aan het milieu en maatschappelijk verantwoord onderneemt. Met ons unieke total model onderscheiden wij ons op diverse terreinen. Van inzicht in een optimale organisatie-inrichting en kennis van hoogwaardige technische oplossingen tot know-how over elk detail van een succesvol traject. U kunt ons inschakelen op de volgende activiteiten: 1. Consultancy (strategie en praktisch advies) 2. Software(producten) waaronder eigen software, implementatie en beheer 3. Executie van projecten Wij denken mee bij wat er in uw organisatie speelt en koppelen dit aan onze jarenlange praktische ervaringen bij diverse organisaties. Hierdoor kunnen wij u kwalitatief hoogwaardige diensten en producten leveren. Dat maakt Add to Favorites tot uw favoriet voor al uw marketing en/of communicatie activiteiten. Meer informatie over cases die wij hebben opgebouwd kunt u vinden op 16

17 Bijlage: de nieuwe Code (in zijn geheel) Code Reclame via 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Deze Code is van toepassing op het toezenden van ongevraagde reclame via In deze Code wordt verstaan onder: 1.2a reclame via het per aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden, alsmede het vragen van diensten. Hieronder wordt niet verstaan het verzenden van een uitnodiging uitsluitend voor deelname aan onderzoek voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 1.2b adverteerder: degene (natuurlijk persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon in wiens opdracht reclame via is verzonden. Een adverteerder die ongevraagde reclame via toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een bestandseigenaar 1.2c geadresseerde: de persoon tot wie reclame via is gericht; 1.2d bestandseigenaar: partij die de zeggenschap heeft over een databank met adressen. Een bestandseigenaar die ongevraagde reclame via over zijn eigen producten en diensten toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een adverteerder. 1.2e derdeverstrekking: het bekend maken of ter beschikking stellen van adressen aan een derde met als doel het toezenden van reclame via aan deze adressen. Onder een derde wordt niet verstaan een bewerker die handelt in opdracht van de bestandseigenaar of adverteerder. 1.2f label: merk en/of bedrijfsnaam van een bestandseigenaar waaronder toestemming is verkregen voor het toesturen van ongevraagde reclame via a Reclame via is in beginsel toegestaan als de geadresseerde van reclame via daarvoor aan de bestandseigenaar door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend, dan wel dat het adres door de bestandseigenaar is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten (inclusief het vragen van schenkingen door ideële of charitatieve organisaties), waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 van deze Code (Recht van Verzet). Aan deze verplichting kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement. 1.3b De adverteerder dient zich ervan te vergewissen dat de bestandseigenaar en andere (tussen)partijen die de adverteerder inschakelt de bepalingen van deze Code en de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, waaronder - maar niet beperkt tot het feit dat de bestandeigenaar de noodzakelijke toestemming voor het verzenden van reclame via heeft verkregen. 1.4 De inhoud van de reclame via dient te voldoen aan de algemene regels van de Neder landse Reclame Code. 17

18 Indien reclame via via een platform waar de adverteerder voor verantwoordelijk is (tell a friend) wordt gestuurd op initiatief van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf naar een persoonlijke relatie van die natuurlijke persoon, dient de adverteerder de naam van die natuurlijke persoon op te nemen in het Van -veld. 2. Indien reclame via wordt gestuurd conform artikel 1.5. eerste lid dient het Reply To veld het adres van de natuurlijke persoon op wiens initiatief de is verstuurd, te bevatten. 2 IDENTITEIT EN HERKENBAARHEID 2.1 Reclame via moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins. 2.2 De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar zich in iedere zodanig identificeert dat de bestandseigenaar gemakkelijk en effectief bereikbaar is voor de geadresseerde van de door de contactgegevens van de bestandseigenaar, waaronder in ieder geval diens naam, adres en contactgegevens te vermelden of naar deze te verwijzen via een werkende link. 2.3 De bestandseigenaar dient zijn label op te nemen in het Van-veld. Tevens dient de bestandseigenaar een werkend antwoordadres op te nemen in het Reply To veld, waarop response kan worden ontvangen. 3 TECHNISCHE ASPECTEN 3.1 De bijlagen voor reclame via mogen gezamenlijk niet groter zijn dan 150kb. 3.2 Indien in de reclame via een URL wordt opgenomen naar een rechtstreeks te downloaden bestand, dient in de de omvang en het type bestand te worden aangegeven. 4 VERZAMELEN VAN ADRESSEN 4.1a De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar bij het verzamelen van adressen degene wiens adres wordt verzameld duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze geïnformeerd wordt over de navolgende punten: a) dat het adres voor het toezenden van reclame zal worden gebruikt; b) de identiteit van de bestandseigenaar/bestandseigenaren; en c) de bestandseigenaar het adres verzamelt voor eigen gebruik, dan wel (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdeverstrekking van het adres. 4.1b Aan de verplichting van artikel 4.1a kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement. 5 RECHT VAN VERZET 5.1 De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de geadresseerde zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij de bestandseigenaar af kan melden voor het gebruik van zijn adres voor reclame via . Dit recht van verzet dient op eenvoudige, duidelijke en liefst uniforme wijze mogelijk gemaakt te worden. De bestandseigenaar draagt er zorg voor dat het verzoek op deze wijze gedaan onverwijld wordt ingewilligd. 5.2 De geadresseerde dient de mogelijkheid te hebben om de in artikel 5.1 genoemde afmelding in ieder geval te doen voor het label, product of dienst ten behoeve waarvan het adres verzameld is. Een afmelding mag betrekking hebben op meerdere of alle labels, product of dienst. 18

19 6 KLACHTEN EN TOEZICHT 6.1 Een ieder die meent in strijd met deze Code reclame via te hebben ontvangen, kan hierover schriftelijk en/of via een elektronisch klachtenformulier (www.reclamecode.nl) een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie, conform de statuten en het reglement van de Stichting Reclame Code. 6.2 Het klaagschrift dient naast gegevens betreffende de naam, adres, woonplaats en adres van klager ook waar mogelijk kopieën van de complete (s) te bevatten (inclusief de zogeheten headers ) waarop de klacht is gebaseerd. 6.3 De Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep kan bij een toewijzing van een klacht aangeven aan welke partij het niet-naleven van het bepaalde in deze Code te wijten is. 7 EVALUATIE EN INWERKINGTREDING 7.1 Deze Code is opgesteld en ingebracht bij de Stichting Reclame Code door: - DDMA - Nederlandse Thuiswinkel Organisatie De inhoud van deze Code is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland 7.2 Deze Code wordt voor een periode van vijf (5) jaar vastgesteld en wordt in beginsel steeds verlengd voor een periode van een jaar. Aan het eind van iedere periode, dan wel indien daartoe eerder aanleiding is, zal deze geëvalueerd worden door de partijen die deze Code hebben ingebracht en de Stichting Reclame Code. 7.3 Deze code is herzien op 30 augustus 2011 en treedt in werking op 1 januari

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Wetgeving rondom marketing

Wetgeving rondom  marketing Checklist Wetgeving rondom e-mail marketing Blinker BV 2015 Inhoud 4 Vermeld de frequentie en inhoud van de nieuwsbrief 4 Plaats label/bedrijfsnaam als afzender 5 No-reply adres moet werkend zijn 5 Verwerk

Nadere informatie

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde s.

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde  s. ANTI-SPAM REGLEMENT Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

mail aan Zakelijke Ontvangers

mail aan Zakelijke Ontvangers Code Verspreiding Reclame via E- mail aan Zakelijke Ontvangers (Code E-mail Zakelijke Ontvangers) 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities In deze Code wordt verstaan onder: 1. Bedrijfsmatige reclame via e-mail:

Nadere informatie

Grip op reclame E-mail

Grip op reclame E-mail DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame E-mail PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Het Bel-me-nietregister uitgelegd voor fondsenwervers, wijzigingen in de Telecommunicatiewet Nationale Vakdag Fondsenwerving 26 november 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV

Nadere informatie

Gedragscode voor Telemarketing

Gedragscode voor Telemarketing Gedragscode voor Telemarketing waarin opgenomen de Code Telemarketing 2012 (CTM) inclusief de bepalingen ten aanzien van gevraagde telefonische oproepen. Gedragscode voor Telemarketing (GTM) In deze Gedragscode

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

Folder Standpunt Telemarketing in het kort

Folder Standpunt Telemarketing in het kort Folder Standpunt Telemarketing in het kort De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Om consumenten te beschermen controleert

Nadere informatie

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over?

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over? ELAW PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving spam, telemarketing en cookies en dergelijke Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Nieuwe B-to-B wetgeving anti-spam wetgeving uitgelegd per 1 oktober 2009 PreSoft Information Systems Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Postadres Postbus 470 4460 AW Goes T: 0113-222800 F: 0113-211800

Nadere informatie

Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur

Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur d.d. : 28 oktober 2011 In de zaak van : xxx Tegen : xxx Status: De DDMA Privacy Autoriteit heeft het DDMA-bestuur

Nadere informatie

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten CODE TELEMARKETING (CTM) Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten Artikel 1 In deze code wordt verstaan onder: telemarketing: het planmatig en systematisch gebruik maken van het

Nadere informatie

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper Spamwetgeving Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je niet met druk- en

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

MARKETING EN INTERNET

MARKETING EN INTERNET MARKETING EN INTERNET Adonna Alkema 19-11-2014 Onderwerpen Ongevraagde communicatie Tell-a-friend en social media Cookies Verkoop op afstand (webshops) Regelgeving e-privacyrichtlijn (2002/58/EG) Wet

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

Mailings en afmeldingsmogelijkheden

Mailings en afmeldingsmogelijkheden Mailings en afmeldingsmogelijkheden Whitepaper ten behoeve van vernieuwde wetgeving OTYS Recruiting Technology, 17 september 2009 Inhoud Nieuwe wetgeving voor zakelijke e-mail... 2 OTYS Mailingsmogelijkheden...

Nadere informatie

Toestemming bij third party data (e-mail)

Toestemming bij third party data (e-mail) Toestemming bij third party data (e-mail) in samenwerking met DDMA Versie 5-2-2016 Deze Richtlijn geeft invulling aan de vereisten waaraan Toestemming voor het versturen van reclame e-mail moet voldoen

Nadere informatie

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE 1 gebruik zakelijke emailadressen voor... Nieuwe regels voor commerciele e-mail Gerrit-Jan Zwenne 3 september 2009

Nadere informatie

Whitepaper marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper  marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper E-mailmarketing als verkoopkanaal Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je

Nadere informatie

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009 NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING Juni 2009 INLEIDING Door een aanpassing van de Telecommunicatiewet worden per 1 oktober 2009 nieuwe regels van kracht met betrekking tot elektronische marketing

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd.

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd. CODE LISTBROKING Artikel 1: inleiding. De listbrokers die lid zijn van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) hebben in aansluiting op de bestaande codes en regelingen van de associatie die zij

Nadere informatie

wat te doen tegen ongewenste e-mail

wat te doen tegen ongewenste e-mail SP@M wat te doen tegen ongewenste e-mail Internet en mobiele telefonie bieden u steeds meer mogelijkheden. Toch zijn er naast de vele voordelen van deze diensten, ook nadelen waar u rekening mee moet houden.

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR)

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Definities en Algemene Bepaling 1.1. In deze Code wordt verstaan onder: Reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden

Nadere informatie

Mobile Advertisingstandaarden Update 2015

Mobile Advertisingstandaarden Update 2015 Mobile Advertisingstandaarden Update 2015 Taksforce Mobile IAB Nederland 4 december 2014 Inleiding Om de inzet van mobile advertising te vereenvoudigen en zodoende te stimuleren, publiceert de Taskforce

Nadere informatie

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2012/200391 Zaaknummer: 11.0033.47 Datum: 13 februari 2012 OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Op 19 januari 2012 organiseerde

Nadere informatie

Bijeenkomst Nieuwe Code codewoord transparantie

Bijeenkomst Nieuwe Code  codewoord transparantie Bijeenkomst Nieuwe Code E-mail codewoord transparantie Amsterdam, 6 oktober 2011 mr Alexander J.J.T. Singewald www.privacy.nl Pagina: 1 Pagina: 2 Inhoud Achtergrond Inhoud en toelichting Vragen Pagina:

Nadere informatie

30 tips om e- mailadressen te verzamelen

30 tips om e- mailadressen te verzamelen 30 tips om e- mailadressen te verzamelen Welkom bij MailPlus Een digitale nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case Voorstellen Alida van Kempen Online sinds 1996 Werkzaam in online marketing sinds 2001 Professioneel in de e-mail marketing sinds 2005 Senior Account Manager Ematters Agenda Voorstellen Bureau en Wetgeving

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Wat te doen tegen ongewenste e-mail?

Wat te doen tegen ongewenste e-mail? Wat te doen tegen ongewenste e-mail? 1 van 5 Internet biedt ons steeds meer mogelijkheden en levert ons vele faciliteiten die onze dagelijkse bezigheden enorm kunnen vereenvoudigen. Toch zijn er naast

Nadere informatie

15 Tips om meer E-mailadressen te verzamelen

15 Tips om meer E-mailadressen te verzamelen 15 Tips om meer E-mailadressen te verzamelen 15 TIPS OM MEER E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN Voor e-mailmarketing heb je e-mailadressen nodig. Maar hoe verkrijg je nou een digitaal klantenbestand? Er zijn

Nadere informatie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Over deze whitepaper: deze checklist maakt deel uit van een serie voor marketing- en communicatieprofessionals die interactieve media inzetten binnen

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG Preambule Deze gedragsregels van Thuiswinkel.org zijn van toepassing op alle bedrijven (B2C-leden en B2B-leden) en organisaties (geassocieerde leden) aangesloten bij de vereniging.

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Engine Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 624 73 43 Hoe vergroot ik mijn database?...is een vraag die vaak gesteld wordt. Er zijn verschillende

Nadere informatie

MEDIA-INSTELLINGEN EN VERANTWOORDE RECLAME

MEDIA-INSTELLINGEN EN VERANTWOORDE RECLAME MEDIA-INSTELLINGEN EN VERANTWOORDE RECLAME De aansluitingsplicht op basis van de Mediawet 02 UITLEG Over de aansluitingsplicht op basis van de Mediawet, de werkzaamheden van de Stichting Reclame Code en

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

BESLISBOOM COOKIEWETGEVING

BESLISBOOM COOKIEWETGEVING BESLISBOOM COOKIEWETGEVING De nieuwe cookieregels: beslis wat u moet doen! 2 BESLISBOOM COOKIEWETGEVING 4 BESLISBOOM - Meer informatie 5 Overige informatie 20 De nieuwe cookieregels: beslis wat u moet

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase Manpower OMG & Tripolis Solutions Klantcase Doordat de consultants zelf op regionaal niveau de campagnes kunnen versturen, krijgen ze snel een haarscherp marktbeeld Manpower is een HR-dienstverlener met

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot KPN B.V. Legal & Regulatory Postbus 30139 2500 GC 'S-GRAVENHAGE 2500GC30139 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IPB/2007/202021 Datum Onderwerp Bijlage(n) Reactie OPTA inzake SMS

Nadere informatie

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING WELKOM! Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. PROGRAMMA 10.00-10.15 Voorstelrondje & individuele verwachtingen 10.15-11.00 De cookiewet in de praktijk

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Reglement Domijn

Privacy Reglement Domijn Privacy Reglement Domijn Uw privacy De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt als

Nadere informatie

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk Even Wat is voorstellen e-mailmarketing Loek Balvers Partner Managers bij MailPlus 06-40240261 / SMS loek@mailplus.nl 079 3631217 facebook.com/mailplusnl

Nadere informatie

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012 COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN UNIT4 Internet Solutions AGENDA 1. Cookies 2. Wetgeving 3. Informatieplicht 4. Toestemmingsplicht 5. Google Analytics 6. Bewijs 7. Stappenplan 8. Manieren van informeren

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

CODE OF CONDUCT SMS-DIENSTVERLENING

CODE OF CONDUCT SMS-DIENSTVERLENING Code of Conduct van SMS-dienstverleners April 2003 CODE OF CONDUCT SMS-DIENSTVERLENING Een initiatief van de Zelfreguleringswerkgroep van SMS-dienstverleners. INTRODUCTIE Hoewel SMS-dienstverleners veelal

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010 Uitgevoerd in opdracht van Tripolis Solutions e-mailmarketing software & delivery services Inleiding De inzet van e-mailmarketing door bedrijven is in Nederland bezig aan een enorme opmars. Het bewezen

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy 09 compliance Compliance Aantallen checklists De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving in marketingcommunicatie aan de hand van een

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke

5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving twitter #WBP2012 5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke Gerrit-Jan Zwenne 16 februari 201 You You have have the the power

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels Vragen over de wet Q: Hoe luidt de nieuwe bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De nieuwe bepaling is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt: Artikel 11.7a Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Spam en het eigendom van netwerken Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Assurancetourix Zijn er grenzen aan de spambestrijding? 1. Anti-spam wetgeving Europa

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

E-mailmarketing optimalisatie-kit

E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing is een belangrijk onderdeel van uw marketingmix. E-mail is meetbaar, kostenefficiënt en interactief. Je kunt daadwerkelijk

Nadere informatie

Cookies en passieve datacollectie

Cookies en passieve datacollectie Cookies en passieve datacollectie 1 november 2012 Wim van Slooten Directeur MOA Wie is/was de MOA?! De MOA was tot twee jaar geleden Branche en beroepsvereniging voor de marketing Intelligence secor. vroeger

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING INLEIDING

PRIVACYVERKLARING INLEIDING PRIVACYVERKLARING INLEIDING De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De Wbp geeft de consumenten bepaalde rechten, zoals het recht om te weten

Nadere informatie

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV Privacy statement Nederlandse Veiligheidsgroep BV Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt, tenzij uit de context anders blijkt: a. NVG: de gebruiker van

Nadere informatie

IAB EuropeGedragscode voor Online BehaviouralAdvertising (OBA) Inleiding Definities Gedragscode

IAB EuropeGedragscode voor Online BehaviouralAdvertising (OBA) Inleiding Definities Gedragscode IAB EuropeGedragscode voor Online BehaviouralAdvertising (OBA) Inleiding Definities Gedragscode Inleiding De ondertekenende organisaties committeren zich aan deze Europese Gedragscode voor Online Behavioral

Nadere informatie

I. Definities en reikwijdte De CFM is van toepassing op reclame in verband met verkoop en promotie buiten de verkoopruimte.

I. Definities en reikwijdte De CFM is van toepassing op reclame in verband met verkoop en promotie buiten de verkoopruimte. Reclame Code voor Fieldmarketing (RFM) I. Definities en reikwijdte De CFM is van toepassing op reclame in verband met verkoop en promotie buiten de verkoopruimte. Artikel 1 In deze code wordt verstaan

Nadere informatie

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen 25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend meetbaar. Het

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam)

Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam) OPTA HANDHAVINGSBELEID SPAM Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam) 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet

Nadere informatie

WinRIS E-marketing. De moderne manier van marketing

WinRIS E-marketing. De moderne manier van marketing WinRIS E-marketing De moderne manier van marketing Inleiding E-mail is niet weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Het is een veelzijdig communicatiemiddel en wordt steeds meer

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING GIN MAIL-SMS HANDLEIDING Als gebruiker van de GIN diensten heeft u automatisch een e-mailadres op het internet. U kunt dus, terwijl u mobiel bent, zowel e-mail ontvangen als e-mail verzenden. E-mail wordt

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Speak Mailer. De voordelen

Speak Mailer. De voordelen Speak Mailer Speak Mailer is een krachtige en flexibele alles-in-één oplossing voor e-mail marketing. Met Speak Mailer kunt u op doelgerichte wijze uw relaties informeren over nieuwe ontwikkelingen en

Nadere informatie

Kennisbundel 25 praktische tips. om zelf e-mailadressen te verzamelen. De prettigste software voor professionele e-mail marketing

Kennisbundel 25 praktische tips. om zelf e-mailadressen te verzamelen. De prettigste software voor professionele e-mail marketing Kennisbundel 25 praktische tips om zelf e-mailadressen te verzamelen De prettigste software voor professionele e-mail marketing Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële)

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie