Wat u allemaal moet weten over de nieuwe Code Praktische handvatten voor uw organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat u allemaal moet weten over de nieuwe Code E-mail Praktische handvatten voor uw organisatie"

Transcriptie

1 Wat u allemaal moet weten over de nieuwe Code Praktische handvatten voor uw organisatie De Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) en Thuiswinkel.org hebben een nieuwe Code opgesteld die vanaf 1 januari 2012 in werking treedt. Deze nieuwe code wordt daarnaast ondersteund door het IAB en VNO-NCW. De nieuwe Code vervangt de bestaande codes voor commerciële aan bedrijven en consumenten. Organisaties (adverteerders, bestandseigenaren en bewerkers) hebben tot 1 januari 2012 de tijd om de code te implementeren. Hierna zal de Stichting Reclame Code en de OPTA toezicht houden op de naleving, waardoor de slagkracht tegen verzenders die zich niet houden aan de code wordt vergroot. Wet en regelgeving was tot op heden behoorlijk multi-interpretabel. De nieuwe Code geeft veel meer duidelijkheid in wat wel mag en wat niet (meer) mag. Of in sommige gevallen: wat zelfs moet. Dit document is onze interpretatie van de nieuwe Code . Het geeft u per onderdeel van de nieuwe Code- praktische handvatten en voorbeelden hoe u uw marketing executiebeleid moet voeren. Delen van onze interpretaties zijn juridisch getoetst; toch wijzen wij u er op te allen tijde uw beleid en uitgangspunten te toetsen met uw eigen juridische afdeling. Aan onze interpretatie en handvatten ter oplossing/uitvoering van de door de DDMA gestelde richtlijnen kunt u geen rechten ontlenen. Een overzicht van de hele nieuwe Code treft u aan in de bijlage. Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1: achtergrond en definities 2 Hoofdstuk 2: praktische handvatten per onderdeel van de Code 5 Hoofdstuk 3: over de diverse partijen 14 Bijlage: de nieuwe Code (in zijn geheel) 17 1

2 Hoofdstuk 1: achtergrond en definities 1.1 Achtergrond In oktober 2009 zijn door een wijziging van de Telecommunicatiewet de regels voor aan consumenten (B2C) en zakelijke ontvangers (B2B) gelijkgesteld. De Wet kent nu een opt-in verplichting (voorafgaande toestemming) voor consumenten en zakelijke ontvangers bij het versturen van ongevraagde commerciële berichten met een charitatief, politiek of commercieel karakter. Naar aanleiding van de herziene Telecommunicatiewet hebben DDMA en Thuiswinkel.org in samenwerking met MKB Nederland en VNO-NCW de Code verspreiding reclame via geëvalueerd. De Code verspreiding reclame via aan zakelijke ontvangers komt te vervallen, nu de vereisten voor het verzenden van ongevraagde commerciële aan zakelijke ontvangers wettelijk zijn gelijkgesteld aan het verzenden van aan consumenten. De Code is gebaseerd op het feit dat de organisaties alleen reclame versturen aan consumenten en zakelijke ontvangers die toestemming hebben gegeven om benaderd te worden. Hiermee onderstreept de Code dat het ongevraagd versturen van reclame niet is toegestaan. De Code bevat tevens waarborgen voor de consument indien hij toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van reclame van derden. De Code geeft nadere invulling aan de wettelijke toestemmingsvereiste en informatieplicht. 1.2 De grootste wijzigingen op een rij De grootste wijzigingen ten opzichte van de eerdere Code (daterend van 15 juni 2004), de Code Zakelijke ontvangers (daterend van 1 oktober 2007) en aanpassingen van de Telecommunicatie Wet (daterend van 1 oktober 2009) zijn: Geen aparte codes B-to-C en B-to-B Introductie label o Merk en/of bedrijfsnaam waar toestemming is verkregen Eisen aan toestemming o Actieve handeling bij prospects / informeren bij bestaande klanten o Niet wegstoppen in algemene voorwaarden of Privacy Statement Aanvullende voorschriften op rechtsoordeel Tell-a-friend Bestandseigenaar bereikbaar en daarbij kunnen afmelden o Adverteerder en bestandseigenaar kunnen dezelfde zijn Eisen aan informatie over doel verzamelen adres o Niet uitsluitend door bepaling in Algemene Voorwaarden of Privacy Statement Recht van verzet (=intrekken van opt-in / soft opt-in) o Bestandseigenaar o Afmelding voor label, product of dienst 2

3 1.3 Definities volgens de DDMA Definitie reclame via Het per aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden, alsmede het vragen van diensten. Hieronder wordt niet verstaan het verzenden van een uitnodiging uitsluitend voor deelname aan onderzoek voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Toelichting Add to Favorites: bij reclame via hoeft het dus niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er altijd geld of een verkoop aan te pas hoeft te komen. Een wervingsmail om een mijn domein (bijvoorbeeld Mijn Essent of Mijn OHRA ) te promoten wordt dus ook gezien als Reclame via . Of als ABN AMRO een loyaliteits wil sturen aan haar bestaande klanten met daarin een HEMA kortingsbon, dan is dat reclame. Definitie adverteerder Degene (natuurlijk persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon) in wiens opdracht reclame via is verzonden. Toelichting Add to Favorites: het betreft hier met name zogenaamde partner of affiliate ings (zie voorbeeld VARA); ings op zogenaamde derden opt-ins. Dit wordt veel gebruikt door uitgevers. Zij verhuren hun bestanden (althans dat deel dat daar expliciet toestemming voor heeft gegeven) aan adverteerders om zodoende extra inkomsten te genereren. Zie ook de definitie derdeverstrekking hieronder. In het geval van een dergelijke mailing heeft de geadresseerde het recht te weten dat zijn adres niet bij de adverteerder, maar bij een bestandseigenaar vandaan komt. Hier moet de geadresseerde zich kunnen afmelden. Vervolg definitie adverteerder : Een adverteerder die ongevraagde reclame via toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een bestandseigenaar. Toelichting Add to Favorites: Voorbeelden van dergelijke ings zijn aanbiedingen die u stuurt aan uw prospects en/of klanten. Definitie geadresseerde van de De persoon tot wie reclame via is gericht. Definitie bestandseigenaar De partij die de zeggenschap heeft over een databank met adressen. Een bestandseigenaar die ongevraagde reclame via over zijn eigen producten en diensten toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een adverteerder. Definitie derdeverstrekking Het bekend maken of ter beschikking stellen van adressen aan een derde met als doel het toezenden van reclame via aan deze adressen. Onder een derde wordt niet verstaan een bewerker die handelt in opdracht van de bestandseigenaar of adverteerder. 3

4 Toelichting Add to Favorites: een bewerker is bijvoorbeeld uw marketing partner Add to Favorites of solutions partner Tripolis Solutions. Definitie label Het merk en/of bedrijfsnaam van een bestandseigenaar waaronder toestemming is verkregen voor het toesturen van reclame via . Uw actie: Stel uzelf dus bij iedere ing naar klanten en/of prospects de volgende belangrijke vraag: Is de die u wilt uitsturen reclame ja of nee? Antwoord: = Nee > dan geldt de code niet = Ja > lees dan snel verder 4

5 Hoofdstuk 2: praktische handvatten per onderdeel van de Code 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen wij de belangrijkste onderdelen nader belichten voor u aan de hand van praktische en echte voorbeelden uit de markt. U vindt allereerst de relevante artikelen uit de Code in de gele kaders en vervolgens per artikel onze toelichting. 2.2 Tell-a-friend Art Indien reclame via via een platform waar de adverteerder voor verantwoordelijk is (tell a friend) wordt gestuurd op initiatief van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf naar een persoonlijke relatie van die natuurlijke persoon, dient de adverteerder de naam van die natuurlijke persoon op te nemen in het Van -veld. 2. Indien reclame via wordt gestuurd conform artikel 1.5. eerste lid dient het Reply To veld het adres van de natuurlijke persoon op wiens initiatief de is verstuurd, te bevatten. Toelichting Add to Favorites: In de meeste tell-a-friend procedures is dit al ingericht, maar het kan bij uw procedures nog voorkomen. Belangrijk is dus dat de doorgestuurde mail de gegevens van de vriend zelf bevat en niet uw bedrijfsnaam. Eventueel mág deze er wel bij staan. Tevens moet als er een reactie wordt gestuurd, de gaan naar de vriend en niet uw bedrijf. Zowel het adres als de naam van de vriend is dus nodig en moet worden gebruikt in de correspondentie. Voorbeeld: Jeroen doet mee aan de actie van Bedrijf X voor een nieuw product en wil dit doorsturen aan zijn vriend Kees. De mail die Kees dan krijgt heeft dan de volgende gegevens: From name: Jeroen (met eventueel de toevoeging van bedrijfsnaam, bijv: Jeroen via Bedrijf X) Aan: Kees Als Kees reageert (reply to), krijgt Jeroen dus een van Kees met zijn reactie. Belangrijk hierbij blijft dat er geen kans op beloning mag worden gedaan voor het doorsturen, dit conform eerdere richtlijnen van de OPTA. 2.3 Identiteit en herkenbaarheid van reclame via Art. 2.1 Reclame via moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins. Toelichting Add to Favorites: er zijn diverse mogelijkheden om duidelijk(er) te maken wanneer uw ing reclame bevat. Ook indien het reclame gedeelte slechts een onderdeel is van uw hele ing (bijvoorbeeld bij een nieuwsbrief). Een belangrijk punt hierbij is ook dat u in uw bevestigings s na een bestelling, zonder toestemming, dus GEEN reclame mag opnemen voor bijv. andere producten of diensten! Bij een ing die enkel uit reclame bestaat kunt u bijvoorbeeld expliciet in alleen het afzendadres (from name) vermelden dat het reclame betreft. Indien enkel en alleen deze duidelijkheid moet blijken uit het afzend-adres staat op de volgende pagina een voorbeeld wat wel en wat niet mag. 5

6 Niet goed From name Subjectline OTTO klantenservice Win 6 maanden GRATIS boodschappen! Wel goed From name Subjectline OTTO voordeel Win 6 maanden GRATIS boodschappen! Of alleen expliciet vermelden dat het reclame via betreft in de subjectline van uw ing: Niet goed From name Subjectline OTTO klantenservice Feestmode tot 50% korting Wel goed From name Subjectline OTTO klantenservice Reclame: Feestmode tot 50% korting Indien u besluit om de inhoud van de ing duidelijk vorm te geven als reclame zal dit dus duidelijk zichtbaar moeten zijn (visueel of tekstueel), zoals het voorbeeld hieronder uit een nieuwsbrief van weekendjeweg.nl: Indien uw boodschap uit niet zoveel visuals of wervende teksten bestaat maar toch reclame is/bevat, dan kunt u bijvoorbeeld voorafgaand aan de bodytekst tussen haakjes de tekst reclame plaatsen of uit de kopregel duidelijk laten blijken dat het reclame is zoals bijvoorbeeld de kopregel Acties & aanbiedingen uit de nieuwsbrief van Essent: 6

7 2.4 Adverteerder, bestandseigenaar en contact Art. 2.2 De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar zich in iedere zodanig identificeert dat de bestandseigenaar gemakkelijk en effectief bereikbaar is voor de geadresseerde van de door de contactgegevens van de bestandseigenaar, waaronder in ieder geval diens naam, adres en contactgegevens te vermelden of naar deze te verwijzen via een werkende link. Toelichting Add to Favorites: Contactgegevens van de bestandseigenaar ten behoeve van het gemakkelijk en effectief kunnen bereiken van de afzender- kunnen bijvoorbeeld prima onderin een ing worden geplaatst zoals het voorbeeld hieronder uit de nieuwsbrief van het Aids Fonds. Bij bekende merken of partijen volstaat de naam en een duidelijke link naar de website waar de contactgegevens staan. Het hoeft dus niet altijd letterlijk in de mail te staan. Art. 2.3 De bestandseigenaar dient zijn label op te nemen in het Van-veld. Tevens dient de bestandseigenaar een werkend antwoordadres op te nemen in het Reply To veld, waarop response kan worden ontvangen. Toelichting Add to Favorites: Identificeren van de bestandseigenaar dient dus te gebeuren op het afzendadres niveau. De Code introduceert het begrip label : het merk of de bedrijfsnaam waaronder toestemming is verkregen voor het verzenden van ongevraagde reclame via . Dit label dient dus te worden opgenomen in het van-veld bij een commerciële . Niet goed From name Subjectline Afdeling logistiek Bevestig uw reservering Wel goed From name Subjectline Pabo.nl Bevestig uw reservering Het opnemen van een werkend antwoordadres betekent dat: Het een bestaand adres moet zijn die binnenkomende (feitelijke replies) accepteert/kan ontvangen. Een no-reply mailadres is niet meer toegestaan. Een reply adres die feitelijk niet handmatig wordt uitgelezen, maar indien er een mail op binnen komt- automatisch een bericht terugstuurt met daarin informatie hoe de ontvanger van de het makkelijkst en efficiënt kan reageren naar aanleiding van bijvoorbeeld de mag op zich wel. Een voorbeeld van een autoreply tekst staat hieronder: Geachte heer, mevrouw, U heeft een reactie gestuurd naar aanleiding van een [naam label] [soort ing]. In deze staat [korte uitleg over doel ing]. Helaas kunnen we uw reactie niet via deze weg beantwoorden. 7

8 Voor een mogelijk antwoord op uw vraag verwijzen wij u graag naar onze website (www.naamvanuwlabel.nl/klantenservice). Vindt u het antwoord hier niet, dan kunt u een vraag stellen via het vragenformulier. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Onderaan de [naam ing] leest u op welke manier u uw adres kunt wijzigen of hoe u zich kunt afmelden. Met vriendelijke groet, Afdeling Klantenservice [naam label] Een mailbox waar wel berichten op ontvangen worden maar niet worden uitgelezen en niks mee gebeurt, is geen actieve box in het kader van deze regelgeving en wordt dus sterk afgeraden! De auto-reply optie van hierboven is dan een veel betere oplossing en daarmee wordt de ontvanger wel geholpen en gestuurd naar een gewenste oplossing. 2.5 Downloaden bestand Art. 3.2 Indien in de reclame via een URL wordt opgenomen naar een rechtstreeks te downloaden bestand, dient in de de omvang en het type bestand te worden aangegeven. Toelichting Add to Favorites: Een voorbeeld van hoe dit eruit kan zien is een zinsnede uit de Add to Favorites TipMail van oktober 2011 waarbij (zie linkerkolom van deze nieuwsbrief) een productleaflet van onze oplossing total Invoice kan worden gedownload. De maximale zwaarte van de download(s)/bijlage(n) mag niet meer dan 150 Kb bedragen. 8

9 2.6 Werven van nieuwe adressen marketing start uiteraard bij het werven van een adres van uw prospects en/of klanten. En daar zit dan ook direct het eerste belangrijke aandachtspunt: Art. 4.1a De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar bij het verzamelen van adressen degene wiens adres wordt verzameld duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze geïnformeerd wordt over de navolgende punten: a) dat het adres voor het toezenden van reclame zal worden gebruikt; b) de identiteit van de bestandseigenaar/bestandseigenaren; c) de bestandseigenaar het adres verzamelt voor eigen gebruik, dan wel (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdeverstrekking van het adres. Toelichting Add to Favorites: Het is dus van belang dat uw organisatie -overal waar adressen worden uitgevraagd met als doel hier mede reclame op te bedrijven- duidelijkheid verschaft aan de afgever van dit adres wat ermee gaat gebeuren. Ook het niveau waarop adressen worden afgegeven moet duidelijk zijn. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de DFT nieuwsbrief (onderdeel van Telegraaf Media Groep) moet heel duidelijk worden gemaakt of het niveau waarop u zich aanmeldt voor reclame via enkel en alleen DFT is of ook voor andere onderdelen/de gehele Telegraaf Media Groep. Dit niveau (label) wordt uiteindelijk ook het niveau waarop de gebruiker zijn recht van verzet kan inzetten. Reclame via is in beginsel toegestaan als de geadresseerde van reclame via daarvoor aan de bestandseigenaar door middel van een actieve handeling¹ vooraf toestemming heeft verleend, dan wel dat het adres door de bestandseigenaar is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking² door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige³ producten of diensten (inclusief het vragen van schenkingen door ideële of charitatieve organisaties), waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 van deze Code4 (Recht van Verzet). Aan deze verplichting kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een Privacy Statement5. Ad 1: een actieve handeling Er zijn uiteraard veel verschillende actieve handelingen te bedenken. Als u een adres uitvraagt via de telefoon zou de prospect dus op de vraag Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen zelf ja moeten zeggen. Enige probleem hierbij is de bewijslast die u als organisatie heeft. Neemt u alle gesprekken bijvoorbeeld op? Dat is in dit kader wel vereist. Als we ons verder beperken tot bijvoorbeeld Internet zou een actieve handeling kunnen betekenen dat de internetgebruiker zelf actief een vinkje moet zetten in een checkbox en dat deze checkbox dus al niet vanuit het formulier is aangevinkt. Een goed voorbeeld is het contactformulier op waarbij een persoon zelf actief een vinkje moet zetten in de checkbox Ja, ik wil van OHRA aanbiedingen ontvangen op mijn adres. 9

10 Belangrijk hierbij is dat u goed en duidelijk aangeeft wat er met het adres gebeurt en wat voor een s de ontvanger krijgt en welke informatie deze bevatten. Enkel alleen een melding wij gaan uw adres gebruiken volstaat niet. Het moet concreet en duidelijk zijn voor de ontvanger. OHRA doet dit goed met een volledige tekst wat er verstuurd kan gaan worden. Ad 2: schenking Met schenking wordt bijvoorbeeld bedoeld dat uw organisatie het adres van een klant ontvangt op een (veel) later moment dat een verkoop heeft plaats gevonden. Stel u wordt klant bij Oxxio en u heeft tijdens dat klant worden geen adres afgegeven. Maar dat doet u wel 3 maanden (periode is irrelevant) later bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek met Oxxio of tijdens het invullen van een online (contact)formulier op of tijdens het invullen van een coupon, dan kan dit worden geïnterpreteerd als een schenking. Ad 3: eigen gelijksoortige Eigen gelijksoortige is op zichzelf geen lastig begrip. Toch besteden organisaties hier weinig aandacht aan. Een voorbeeld: de dienstverlening van ABN AMRO bestaat uit de volgende producten: Sparen, Betalen en creditcards, Hypotheek, Lenen en Verzekeren (bron: Onder het eigen merk ABN AMRO worden deze producten aangeboden. Gaat ABN AMRO morgen ook Interpolis verzekeringen verkopen, dan is dit NIET eigen en dient een klant/prospect van ABN AMRO hier explicatie en actief permissie voor te geven. De volgende vraag is: zijn producten als Sparen, Betalen en creditcards, Hypotheek, Lenen en Verzekeren soortgelijk aan elkaar. Definitie soortgelijk volgens de Nederlandse encyclopedie: van dezelfde soort, in hoofdtrekken overeenkomend (bron: Oftewel, is een verzekering in hoofdtrekken overeenkomend met een hypotheek. Onze eerste reactie zou zijn: ja en nee. Een autoverzekering heeft niets te maken met een hypotheek, dus in onze ogen niet soortgelijk. Echter een levensverzekering heeft wel in hoofdtrekken overeenkomsten met een hypotheek product, dus wel soortgelijk. Kortom: Er is dus geen eenduidig antwoord te geven op wat wel of niet soortgelijk aan elkaar is. Onze tip, overleg hierover met uw juridische afdeling. 10

11 Ad 4: code (recht van verzet) Art. 5.1 De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de geadresseerde zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij de bestandseigenaar af kan melden voor het gebruik van zijn adres voor reclame via . Dit recht van verzet dient op eenvoudige, duidelijke en liefst uniforme wijze mogelijk gemaakt te worden. De bestandseigenaar draagt er zorg voor dat het verzoek op deze wijze gedaan onverwijld wordt ingewilligd. Wat eenvoudig is dient uw organisatie zelf te bepalen. Wij denken zelf dat eenvoudig NIET is als een afmeldprocedure achter een login zit verscholen. Maak het de ontvanger niet te moeilijk en leg hem uit wat te doen. Een goede opt-out procedure maakt dat de ontvanger niet ontevreden is, een moeilijke opt-out maakt de ontvanger tot klager. Uitvragen waarom iemand de mails niet meer wil krijgen is een goede optie om hiervan te leren. Dit recht van verzet is wel een belangrijk punt. Voor een bestaande klant mag je het adres in veel gevallen wel gebruiken. ALLEEN moet je WEL een recht van verzet hebben geboden bij het VERKRIJGEN van het adres. Als iemand klant wordt en zijn adres invult bij zijn gegevens, mag je dit adres dus NIET gebruiken voor reclame via (ook niet van je eigen producten) als je daarover geen informatie hebt verstrekt tijdens het verkrijgen van dit adres en daarbij GEEN recht van verzet hebt geboden op een duidelijke, eenvoudige wijze (zie ook ad. 5). Je zult dus een tekst moeten opnemen bij alle uitvraag van klantgegevens met een adres op basis van opt-out/ verzet kunnen aantekenen, bijvoorbeeld via een aanvink-vakje met de tekst Ik wil niet dat mijn adres wordt gebruikt voor het versturen van reclame via . Dit moet bij alle uitvraagmomenten worden ingeregeld, zowel online als offline. Dit maakt wel dat je mailbare bestand snel groeit als je dit bij iedere nieuwe klant doet bijvoorbeeld. 11

12 Ad 5: Privacy Statement Art. 4.1b Aan de verplichting van artikel 4.1a kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement. Toelichting Add to Favorites: Het is dus niet toegestaan een geadresseerde toestemming te vragen voor (of te informeren over) het gebruik van zijn adres voor reclamedoeleinden of derdeverstrekking door hierover uitsluitend een bepaling op te nemen in een Privacy Statement of Algemene Voorwaarden. De praktijk wijst namelijk uit dat men nauwelijks nog Algemene Voorwaarden of Privacy Statements leest, of weet wat hierin zou kunnen staan. De Code verplicht bestandseigenaren daarom op de plek waar het adres wordt gevraagd, duidelijk te maken dat het gebruikt zal worden voor reclamedoeleinden en/of derdeverstrekking. Uiteraard mag in de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement nadere uitleg worden gegeven. Geef dus overal waar u een adres uitvraagt minimaal kort en krachtig aan wat u met het afgegeven adres gaat doen. Zie als voorbeeld het contactformulier op NB: Overall geldt dat u als bestandseigenaar bij het werven van adressen een zogenaamde bewijslast heeft. Dit betekent concreet dat als er klachten komen (bijvoorbeeld via de Reclame Code Commissie) u moet kunnen aantonen hoe de gebruiker (de klager) in uw bestand is gekomen en dat hij/zij actief permissie heeft gegeven voor het ontvangen van reclame via . Vooral bij telefonische werving van adressen (bijvoorbeeld tijdens klantcontactmomenten) is deze bewijslast vermoedelijk niet aanwezig, mits u bijvoorbeeld over voicelogs beschikt. Uw organisatie bepaalt uiteraard wel in welke mate u risico op dit gebied wilt lopen.. 12

13 2.7 Gebruiken van bestaande adressen Dit document focust zich uiteraard op het werven van nieuwe adressen en de mogelijkheden van het gebruik ervan in het kader van reclame via . De meeste organisaties echter hebben al bestaande prospect en/of klantbestanden met daarin adressen. Wat daarmee te doen? Het antwoord is gelukkig vrij simpel: Van personen waarvan u al een adres heeft en dit adres hebt gebruikt door middel van het eerder toezenden van reclame via , die mag u blijven mailen. Zij hebben immers in het verleden (nog) niet gebruik gemaakt van het verplichte recht van verzet. Echter, adressen van prospects (dus niet verkregen in het kader van een verkoop) die u nog niet eerder heeft gebruikt middels het toezenden van reclame via , daarvoor geldt dit niet! Verder, heeft u van bestaande klanten reeds een adres maar heeft u dit nog niet gebruikt, of is er geen duidelijke permissie aanwezig, dan mag u dit puur juridisch gezien niet gebruiken. Maar pragmatisch gezien zou u deze groep adressen een zogenaamde permissi kunnen sturen (wat feitelijk wel een commerciële boodschap is in de zin dat er een commercieel doel aan ten grondslag ligt) met als doel deze permissie verder netjes te regelen. Onze tips daarbij zijn; kijk naar 4 dingen: 1. Hoe oud zijn die bestanden (stel iemand heeft bij Wehkamp 3 jaar geleden iets gekocht) 2. Wat en hoe hecht/van belang- is de klantrelatie. Deze verschilt enorm tussen bijvoorbeeld banken, energiemaatschappijen en retailbedrijven 3. Stuur deze permissi in kleine batches en kijk eerst of er klachten komen 4. Kijk welke informatie je op opt-out en welke op opt-in basis kunt uitvragen Belangrijk is goed naar de situatie te kijken en goede afwegingen te maken hierin wanneer het tot irritatie en klachten leidt en wanneer het een nette manier van communiceren is. Wacht hier ook niet te lang mee, half 2012 is het echt te laat dit nog te doen voor oude adressen. Tot slot Voor het beeld en hoe lastig de code is; even de knuppel in het hoenderhok gooien. Artikel 1.2f zegt bij de definitie van label het volgende: merk en/of bedrijfsnaam van een bestandseigenaar waaronder toestemming is verkregen voor het toesturen van ongevraagde reclame via . Vraag: hoe kun je in hemelsnaam toestemming verkrijgen voor het toesturen van ongevraagde reclame hoor ik u denken Antwoord: Jawel, helaas! Dat kan dus wel. Het is weliswaar verwarrend maar dit is een juridisch iets. De Telecomwet heeft het over ongevraagde commerciële . Je kan als ontvanger wel toestemming geven, maar dan blijft de communicatie ongevraagd (de ontvanger vraagt immers niet om iedere afzonderlijke ) maar wellicht niet ongewenst. Het is maar dat u het weet. Neem bij twijfel over deze nieuwe richtlijnen en/of andere wettelijke bepalingen aangaande /sms marketing contact met ons op via of via Wij kunnen dit dan eventueel voorleggen aan de jurist van de DDMA. Uiteraard ook als u van ons professionele begeleiding wilt in het uitvoeren van uw adressen wervingsplan en/of executie van uw marketing activiteiten. Kijk voor meer informatie over opdrachten die wij hebben uitgevoerd op 13

14 Hoofdstuk 3: over de diverse partijen Over DDMA DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) is de branchevereniging voor dialoogmarketing. DDMA biedt deskundige en praktische kennis over datadriven marketing, waarbij relevantie van reclame en respect voor privacy centraal staan. Als service aan onze leden (opdrachtgevers & dienstverleners), als gesprekspartner van Den Haag en Brussel en als promotor van kwaliteit in de sector. DDMA biedt haar leden praktische handvatten om directe communicatie te optimaliseren. Zij geeft waardevolle informatie die nodig is om het DM vak legaal en succesvol te beoefenen. Via haar seminars, workshops en voorlichtingsmiddagen informeert DDMA haar leden over trends en ontwikkelingen in CRM, wetgeving, online marketing en mobile marketing. DDMA verbindt haar leden via commissies en biedt leden toegang tot een omvangrijk netwerk van professionals in dialoogmarketing. DDMA is de belangenbehartiger voor dialoogmarketing in Den Haag en Brussel. Hier maakt DDMA zich sterk voor zelfregulering van de branche. Volgens DDMA een belangrijke voorwaarde voor ondernemerschap. Daarom ontwikkelt DDMA zelfreguleringcodes voor onder meer privacy, , telemarketing en streetmarketing. Respect in de dialoog is hierbij het uitgangspunt. DDMA bewaakt het imago van de branche door de stakeholders (politiek, pers, bedrijfsleven) bekend te maken met het creatieve, persoonlijke en resultaatgerichte karakter van dialoogmarketing. Bron: Over Thuiswinkel.org Thuiswinkel.org is opgericht op 20 december 2000 door 38 bedrijven. Het was het formele samengaan van twee bestaande verenigingen; de Nederlandse Postorderbond en de Online Winkeliersvereniging in oprichting. De beide organisaties besloten eind 2000 de krachten te bundelen en gezamenlijk verder te gaan als nieuwe belangenvereniging voor alle verkopers op afstand: Thuiswinkel.org Thuiswinkel.org is -met het Thuiswinkel Waarborg- voor alle webwinkels: Dé Belangenbehartiger Hét Keurmerk Hét Kenniscentrum Thuiswinkel.org behartigt de belangen van haar leden, versterkt het imago van en bevordert het vertrouwen in kopen op afstand bij haar doelgroepen. Bron: 14

15 Over IAB Het Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) is de brancheorganisatie voor de online advertising en interactieve marketing industrie. IAB houdt zich primair bezig met de professionalisering en stimulering van deze sector. Secundair treedt IAB op als onafhankelijk kennisplatform en vraagbaak voor marketingprofessionals en vakpers. IAB Nederland heeft 176 leden en vertegenwoordigt exploitanten, reclamebureaus, adverteerders, mediabureaus, tv- en mediabedrijven en mobiele telefonieaanbieders. IAB Nederland werkt nauw samen met IAB Europa en IAB USA. Bron: Over VNO-NCW VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW is een lobbyorganisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau. VNO-NCW is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft daarnaast een bureau in Brussel. Er zijn vijf regionale werkgeversverenigingen aan VNO-NCW verbonden. Bron: Over Reclame Code Commissie De Stichting Reclame Code (SRC) is de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. SRC bevordert verantwoord reclamemaken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. De regels waaraan reclame moet voldoen zijn opgesteld door de drie partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen: adverteerders, reclamebureaus en media. Deze regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Op deze wijze nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en verspreiding van reclame-uitingen. In het geval van een klacht over een reclame-uiting komt de Reclame Code Commissie (RCC) in actie en doet een uitspraak over de betreffende uiting aan de hand van de NRC. Tegen elke uitspraak van de RCC kan in beroep worden gegaan bij het College van Beroep (CvB). De Stichting Reclame Code is het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, branche- en consumentenorganisaties, NGO s, overheid, politiek en media inzake voorlichting over zelfregulering van reclame. Bron: 15

mail aan Zakelijke Ontvangers

mail aan Zakelijke Ontvangers Code Verspreiding Reclame via E- mail aan Zakelijke Ontvangers (Code E-mail Zakelijke Ontvangers) 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities In deze Code wordt verstaan onder: 1. Bedrijfsmatige reclame via e-mail:

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Praktische juridische tips mobile

Praktische juridische tips mobile Praktische juridische tips mobile DDMA september 2013 Voorwoord Mobile is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is de toekomst en de marketing- en technologiesector speelt hier op in. Dagelijks

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze

Nadere informatie

E-mail Marketing. Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes. Alex van Ginneken

E-mail Marketing. Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes. Alex van Ginneken E-mail Marketing Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht

De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht Inhoudsopgave Voorwoord 3 De nieuwe regels samengevat 5 1 Nieuwe regels over oneerlijke handelspraktijken 7 1.1 Wat zijn oneerlijke handelspraktijken? 7

Nadere informatie

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014 Gedragscode SMS-Dienstverlening 1 Deelnemende Partijen Operators (waaronder Service Providers): Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC SMS-dienstverleners: Netsize

Nadere informatie

Hoofdstuk 39 Spam. Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm

Hoofdstuk 39 Spam. Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm Hoofdstuk 39 Spam Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm Er zijn mensen die vinden dat advocaten niet deugen. Als je geen probleem hebt, creëren ze er wel één voor je. Om

Nadere informatie

Grip op reclame E-mail

Grip op reclame E-mail DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame E-mail PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Starten met e-mail marketing

Starten met e-mail marketing Starten met e-mail marketing Versie november 2009 Welkom bij Twizz Marketing Support In de 21e eeuw verandert de wereld voor de marketeer in een razend tempo. Met name op het gebied van internet is het

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP

DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP 1 De informatie zoals opgenomen in deze uitgave geeft de stand van zaken weer zoals

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ongevraagde commerciële communicatie en gegevensbescherming Samenvatting van de conclusies van het onderzoek(*) - januari 2001 Serge Gauthronet & Étienne Drouard

Nadere informatie

IMMA Privacy referentiearchitectuur

IMMA Privacy referentiearchitectuur IMMA Privacy referentiearchitectuur Datum: 17-8-2015 Contactpersonen Considerati: Bart Schermer - schermer@considerati.com Iris Koetsenruijter koetsenruijter@considerati.com www.considerati.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Openbare versie Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Openbare versie Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 02 - april 2014 ICTRecht in de praktijk Consumentenwetgeving: wat gaat er veranderen? Verwarring met digitale handtekeningen Cloudsourcing: outsourcing in de cloud De curator krijgt recht op toegang tot

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Telemarketing: irritatie geregeld?

Telemarketing: irritatie geregeld? Amsterdam, april 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE RECLAME CODE

DE NEDERLANDSE RECLAME CODE DE NEDERLANDSE RECLAME CODE 1 DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP De informatie zoals opgenomen in deze uitgave geeft de

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 11601/NL WP 90 Advies 5/2004 betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG Goedgekeurd op

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200904_OV Datum: 19 april 2011 Zaaknummer: 11.0041.37 / 11.0042.37 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot oplegging van een boete

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie