aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend"

Transcriptie

1

2 Het Bel-me-nietregister uitgelegd voor fondsenwervers, wijzigingen in de Telecommunicatiewet Nationale Vakdag Fondsenwerving 26 november 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV

3 Pak uw mobiele telefoon en richt op het scherm voor de presentatie

4 Alexander J.J.T. Singewald CEO Singewald Consultants Group BV Website: Adres: Weteringstraat BB Aalsmeer Postadres: Postbus AG Aalsmeer Telefoon: Telefax: KvK: Twitter: twitter.com\scglaw Curriculum vitae: Nederlands recht specialisatie strafrecht ( ) Beleidsmedewerker/onderzoeker Registratiekamer ( ) Adjunct directeur DMSA ( ) CEO Singewald Consultants Group BV (1998-) Nevenfuncties: voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele Producten; secretaris Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek; voorzitter van de Plantronics Telesales Team Trophy; Board member FEDMA; lid van Raad van Toezicht SMIN, Vereniging Relatiemedia; DM Man van het Jaar 2004

5

6

7

8

9

10 Regelgeving Telecommunicatiewet Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register, 29 april 2009 Besluit Bel-me-niet register, 26 februari 2009 Regeling tarieven bel-me-niet-register, 23 september 2009

11 Regelgeving Samenwerkingsprotocol (30 september 2009) tussen Optaen Stichting Infofilter Wekelijks ontvangt OPTA van beheerder (Stichting Infofilter) : alle geregistreerde adverteerders; de gegevens van alle geregistreerde callcenters; per adverteerder de gegevens van de callcentersen/of de dataleveranciers die namens de adverteerder optreden; informatie over de door geregistreerde partijen gedownloadeen/of ge-uploadebelbestanden. OPTA informatie opvragen zoals (zie artikel 6): de belbestanden die een bepaalde adverteerder en/of callcenter op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode heeft verkregen via het register; de belbestanden die een bepaalde partij of groep van partijen over een bepaalde periode heeft aangevraagd bij en/of verkregen via het register; het aantal keren dat een bepaalde partij of groep van partijen belbestanden over een bepaalde periode heeft aangevraagd bij en/of verkregen via het register; gegevens over abonnees die staan ingeschreven in het register

12 Voordelen Aandacht voor data kwaliteit Bel ik een rechtspersoon? Versnelde invoering Multi channel / kanalenmanagement Via welk kanaal kan ik klanten en prospectsnog benaderen

13 Kanalen management Verschillende kanalen verschillende voorwaarden Opt-in: voorafgaande toestemming van de betrokkene Opt-out: recht om te blokkeren door betrokkene zelf

14 Media: B-to-C Geadresseerde mail: opt-out zelfregulering Spraak telefoon: opt-out wettelijke regeling Fax: opt-in wettelijke regeling Automatisch belautomaten zonder menselijke tussenkomst, opgenomen boodschap: opt-in wettelijke regeling opt-in/soft opt-in wettelijke regeling Ongeadresseerde mail: opt-out zelfregulering

15 Elektronische berichten b-to-ci Commercieel, charitatief en ideëel Elektronische berichten: ieder bericht dat kan worden opgeslagenin netwerk of randapparatuur , sms, mms Hoofdregel: altijd voorafgaande toestemming nodig van de abonneeom zijn elektronische contactgegevens te gebruiken (opt-in) Gebruik van voorwaarden voor verkrijgen toestemming Geen algemene voorwaarden Speciale actie voorwaarden, mits duidelijk: voorbeeld ik ga akkoord met het privacystatementover het gebruik van mijn gegevens en met de actievoorwaarden Code actieve handeling

16 Elektronische berichten b-to-cii Uitzondering: indien in het kader van verkoop elektronische contactgegevens worden verkregen is gebruik toegestaan voor aanbieden van eigen, gelijksoortige producten en diensten, mits bij verzamelen is gewezen op recht van verzet. In ieder bericht: Vermelden werkelijke identiteit Een geldig postadres of nummer voor blokkeren gebruik voor elektronisch bericht

17 B-to-c: Telecommunicatiewet per Ongevraagd bellen 1 oktober 2009 Introductie wettelijk verplichting ontdubbeling met bel-me-niet register Aparte positie Goede Doelen? Eigen klanten/donateurs welbellen voor eigen gelijksoortige producten en diensten tenzij anders geblokkeerd op basis artikel 41 Wbpof artikel 11.7 lid 5 Telecommunicatiewet Objectieve verwachting van de gebelde Verschillende soorten blokkeringen: Wet bescherming persoonsgegevens Telecommunicatiewet Blokkering contactgegevens recht van verzet Blokkering via Bel-me-niet register Aanpassen script aanbieden recht van verzet en bel-me-nietregister via IVR, vastleggen telefoonnummer, vier posities postcode en huisnummer Branche script beschikbaar, niet verplicht

18 Concreet Aanmelden bij Bel-me-nietregister voor een gratis upload licentie, zodat u binnen 10 dagen bel-me-niet register blokkeringen kunt doorgeven Aanmelden bij Bel-me-nietregister voor een betaalde markeer/download licentieindien u niet belt naar eigen donateurs/klanten (in webwinkel) Zie voor aanmelden: https://www.bel-me-niet.nl/node/2 Ontdubbelen bestanden Ook met eigen blokkeringslijst Aanpassen belscript Recht van verzet en bel-me-niet register opname

19 Interpretatievragen voorgelegd aan OPTA Moet het register en het recht van verzet ook geboden worden bij de werving van vrijwilligers door goede doelen? Valt onder TCW, hoeft niet te worden ontdubbelt want het gaat om het aanbieden van gelijksoortige producten en diensten Bel-me-niet en RVV moeten in ieder gesprek geboden worden

20 Bel-me-niet register Ontdubbelen van prospects(contactgegevens niet verkregen in het kader van een verkoop) Natuurlijke personen Natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf so/ho Ontdubbelen van klanten (contactgegevens verkregen in het kader van een verkoop) aanbieden nieteigen gelijksoortige producten of diensten Natuurlijke personen Natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf so/ho

21 Wijziging Telecommunicatiewet Artikel Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagdecommunicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is toegestaan met inachtneming van het bepaalde in het zesde tot en met twaalfde lid, tenzij de abonnee op de in het zesde lid bedoelde wijze dan wel anderszins te kennen heeft gegeven dat hij de ongevraagde communicatie niet wenst te ontvangen. 10. Degene die communicatie als bedoeld in het vijfde lid overbrengt, gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie uitsluitend bestanden waaruit de contactgegevens die in het register zijn opgenomen, zijn geblokkeerd of verwijderd.

22 Wijziging Telecommunicatiewet 11. Het negende en tiende lid zijn niet van toepassing op het overbrengen van communicatie als bedoeld in het vijfde lid voor zover de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst of in het kader van schenking aan een ideële of charitatieve organisatieen deze worden gebruikt voor het overbrengen van communicatie als bedoeld in het vijfde lid met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten of schenkingen aan de ideële of charitatieve organisatie. 12. Tijdens elke overgebrachte communicatie wordt de abonnee, tijdens het gesprek, gewezen op het register, wordt hem de mogelijkheid geboden verzet aan te tekenentegen het verdere gebruik van zijn elektronische contactgegevens en wordt hem de mogelijkheid geboden tot onmiddellijke opname in het register, bedoeld in het zesde lid. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem ongevraagde communicatie wordt overgebracht. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

23 Uitzondering voor Goede doelen In het bel-me-nietregister kan een abonnee aangeven wel voor Goede Doelen te willen worden benaderd per telefoon

24 Deelblokkades niet geregeld

25 Ontdubbelen b-to-coutbound telemarketing (commercieel, charitatief en ideëel) Ontdubbelen outbound telemarketing Artikel 41 Wet bescherming persoonsgegevens Blokkering artikel 11.7 lid 5 Telecommunicatie-wet Bel-me-niet register (let op deelblokkade Goede Doelen) Donateur, gegevens verkregen in het kader van een donatie (ook natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) Ontdubbelen Ontdubbelen Niet ontdubbelen, artikel 11.7 lid 11, indien voor donatie/schenking Prospect (ook natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf so/ho) Ontdubbelen Ontdubbelen Ontdubbelen (ook ontdubbelen natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf)

26 LET OP VERBORGEN WETGEVING Wetboek van strafrecht artikel 435e maakt telemarketing activiteiten, waarbij producten en/of diensten worden aangeboden voor fondsenwervers buiten de kring van eigen leden of donateurs niet mogelijk.

27 artikel 435e Wetboek van strafrecht het is verboden om telefonisch goederen en/of diensten aan te bieden buiten besloten kringdaarbij de indruk wekkend dat de opbrengst geheel of gedeeltelijk ten goede zal komen van een goede of een ideëel doel. het telefonisch collecteren zonder dat goederen en/of diensten in het vooruitzicht worden gesteld is wel toegestaan.

28 B-to-B: Telecommunicatiewet per 1 oktober 2009 Bel-me-niet register van toepassing op deel b-to-b markt Telecommunicatiewet van toepassing op b-to-b elektronische berichten /sms/mms Regeling bijna overeenkomstig b-to-c elektronische berichten

29 Media: B-to-B Geadresseerde mail: geen regeling Spraak telefoon: deels regeling so/ho Fax: opt-in wettelijke regeling Automatisch belautomaten zonder menselijke tussenkomst, opgenomen boodschap: opt-in wettelijke regeling opt-in/soft opt-in/uitzondering wettelijke regeling Ongeadresseerde mail: opt-out zelfregulering

30 B-to-B hoofdregel B-to-B onder de werking van de Telecommunicatiewet per 1 oktober 2009 Regeling luidt: Abonnee is tevens de rechtspersoon en natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Hoofdregel: de voorafgaande toestemming voor het gebruik van elektronische berichten ( , sms, mms) voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

31 B-to-B uitzonderingen Uitzonderingen op toestemming voor gebruik elektronische berichten ( , sms, mms) voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden: Artikel 11.7 lid 2 Telecommunicatiewet: a. indien de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de abonnee daarvoor zijn bestemd en bekendgemaakt, en deze zijn gebruikt in overeenstemmingmet de door de abonnee aan die contactgegevens verbonden doeleinden, b. indien de abonnee is gevestigd buiten de Europese EconomischeRuimte en daar voldaan is aan de geldende voorschriften met betrekking tothet verzenden van ongevraagde communicatie Artikel 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet: indien in het kader van verkoop elektronische contactgegevens worden verkregen is gebruik toegestaan voor aanbieden van eigen, gelijksoortige producten en diensten, mits bij verzamelen is gewezen op recht van verzet. In ieder bericht: Vermelden werkelijke identiteit Een geldig postadres of nummer voor blokkeren gebruik voor elektronisch bericht

32 MISVERSTAND 2009 Geen toestemming voor gebruik adres is niet gelijk aan uitoefening recht van verzet, verwerking van persoonsgegevens voor marketing doeleinden is nog steeds toegestaan, andere media

33 Impactgewijzigde Telecommunicatiewet per 1 oktober 2009 Outbound telemarketing b-to-c(stukje b-to-b) Verkregen in het kader van donatie Gebruik voor donatie -> objectieve verwachting Ontdubbelen met eigen blokkeringslijst Niet verkregen in kader van donatie Ontdubbelen met eigen blokkeringslijst Ontdubbelen met Bel-me-niet register Script aanbieden recht van verzet eigen blokkeringslijst en Bel-me-niet register Blokkeringen Bel-me-niet register meteen (10 dagen) doorgeven aan beheerder Bel-me-niet register marketing b-to-b(regels gelden al sinds 2004 voor b-to-c) Toestemming in het kader van een verkoop gekregen Eigen gelijksoortige producten / diensten Gewezen op recht van verzet bij verzamelen Ontdubbelen met eigen blokkeringslijst

34 ADVIES Voorkom klachten bij Zorg voor aanbieden recht van verzet en Bel-me-niet register Zorg voor een goede eigen recht van verzet lijst Zorg dat de agent bij bestaande relaties weet wanneer het laatste contact is geweest in het kader van een schenking/donatie Voorkom klachten bij Afmelden sneller dan een klacht indienen bij de Toezichthouder Goede administratie van afmelding en respecteren Voorkom klachten bij Internet Service Providers spam knop in mailprogramma s: Liever een blokkering dan een melding van spam bij internet service providers

Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje?

Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje? Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje? Op 1 oktober 2009 zal het bel-me-nietregister operationeel zijn, zoals op 29 april 2009 aangekondigd door

Nadere informatie

MARKETING EN INTERNET

MARKETING EN INTERNET MARKETING EN INTERNET Adonna Alkema 19-11-2014 Onderwerpen Ongevraagde communicatie Tell-a-friend en social media Cookies Verkoop op afstand (webshops) Regelgeving e-privacyrichtlijn (2002/58/EG) Wet

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

mail aan Zakelijke Ontvangers

mail aan Zakelijke Ontvangers Code Verspreiding Reclame via E- mail aan Zakelijke Ontvangers (Code E-mail Zakelijke Ontvangers) 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities In deze Code wordt verstaan onder: 1. Bedrijfsmatige reclame via e-mail:

Nadere informatie

Hoofdstuk 39 Spam. Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm

Hoofdstuk 39 Spam. Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm Hoofdstuk 39 Spam Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm Er zijn mensen die vinden dat advocaten niet deugen. Als je geen probleem hebt, creëren ze er wel één voor je. Om

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten d.d. 1 juni 2009 1/23 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone Libertel B.V, gevestigd te Maastricht, KPN B.V., gevestigd te s-gravenhage; T-Mobile Netherlands

Nadere informatie

1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart

1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart Gebruiksvoorwaarden 1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart U moet de Visa Internet Shopping Cadeaukaart met een activatiecode en pincode

Nadere informatie

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015 Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015 Preambule Deze gedragscode geldt voor contacten tussen -of namens- de energieleverancier en een consument aangaande de werving,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten 1/31 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC Mobiel Internet Dienstverleners Netsize KPN Callfactory CM Telecom GIN Telefuture

Nadere informatie

Telesur Mobiel. SIM-kaart pakket Met SIM-kaart en handleiding Inclusief beltegoed

Telesur Mobiel. SIM-kaart pakket Met SIM-kaart en handleiding Inclusief beltegoed Telesur Mobiel SIM-kaart pakket Met SIM-kaart en handleiding Inclusief beltegoed Welkom bij Telesur MobieL Gefeliciteerd met uw keuze voor Telesur Mobiel. Telesur Mobiel zorgt ervoor dat uw familie en

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

aanvraag mobiele telefoonaansluiting

aanvraag mobiele telefoonaansluiting aanvraag mobiele telefoonaansluiting Bestemd voor KPN A contractant gebruiker geboortedatum en - Let op! Telefoonnummer moet op uw eigen naam staan. Bij zakelijke aansluiting, vul in bij bedrijf: kvk-nummer

Nadere informatie

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden )

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) WAT BETEKENT HET? de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst met mobiele Apparatuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT

Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT Algemene Voorwaarden Diensten en Producten van Telecom Haarlem met betrekking tot IMPACT Op al onze producten en diensten zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden en definities van toepassing. De voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014 Gedragscode SMS-Dienstverlening 1 Deelnemende Partijen Operators (waaronder Service Providers): Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC SMS-dienstverleners: Netsize

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie