aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend"

Transcriptie

1

2 Het Bel-me-nietregister uitgelegd voor fondsenwervers, wijzigingen in de Telecommunicatiewet Nationale Vakdag Fondsenwerving 26 november 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV

3 Pak uw mobiele telefoon en richt op het scherm voor de presentatie

4 Alexander J.J.T. Singewald CEO Singewald Consultants Group BV Website: Adres: Weteringstraat BB Aalsmeer Postadres: Postbus AG Aalsmeer Telefoon: Telefax: KvK: Twitter: twitter.com\scglaw Curriculum vitae: Nederlands recht specialisatie strafrecht ( ) Beleidsmedewerker/onderzoeker Registratiekamer ( ) Adjunct directeur DMSA ( ) CEO Singewald Consultants Group BV (1998-) Nevenfuncties: voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele Producten; secretaris Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek; voorzitter van de Plantronics Telesales Team Trophy; Board member FEDMA; lid van Raad van Toezicht SMIN, Vereniging Relatiemedia; DM Man van het Jaar 2004

5

6

7

8

9

10 Regelgeving Telecommunicatiewet Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register, 29 april 2009 Besluit Bel-me-niet register, 26 februari 2009 Regeling tarieven bel-me-niet-register, 23 september 2009

11 Regelgeving Samenwerkingsprotocol (30 september 2009) tussen Optaen Stichting Infofilter Wekelijks ontvangt OPTA van beheerder (Stichting Infofilter) : alle geregistreerde adverteerders; de gegevens van alle geregistreerde callcenters; per adverteerder de gegevens van de callcentersen/of de dataleveranciers die namens de adverteerder optreden; informatie over de door geregistreerde partijen gedownloadeen/of ge-uploadebelbestanden. OPTA informatie opvragen zoals (zie artikel 6): de belbestanden die een bepaalde adverteerder en/of callcenter op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode heeft verkregen via het register; de belbestanden die een bepaalde partij of groep van partijen over een bepaalde periode heeft aangevraagd bij en/of verkregen via het register; het aantal keren dat een bepaalde partij of groep van partijen belbestanden over een bepaalde periode heeft aangevraagd bij en/of verkregen via het register; gegevens over abonnees die staan ingeschreven in het register

12 Voordelen Aandacht voor data kwaliteit Bel ik een rechtspersoon? Versnelde invoering Multi channel / kanalenmanagement Via welk kanaal kan ik klanten en prospectsnog benaderen

13 Kanalen management Verschillende kanalen verschillende voorwaarden Opt-in: voorafgaande toestemming van de betrokkene Opt-out: recht om te blokkeren door betrokkene zelf

14 Media: B-to-C Geadresseerde mail: opt-out zelfregulering Spraak telefoon: opt-out wettelijke regeling Fax: opt-in wettelijke regeling Automatisch belautomaten zonder menselijke tussenkomst, opgenomen boodschap: opt-in wettelijke regeling opt-in/soft opt-in wettelijke regeling Ongeadresseerde mail: opt-out zelfregulering

15 Elektronische berichten b-to-ci Commercieel, charitatief en ideëel Elektronische berichten: ieder bericht dat kan worden opgeslagenin netwerk of randapparatuur , sms, mms Hoofdregel: altijd voorafgaande toestemming nodig van de abonneeom zijn elektronische contactgegevens te gebruiken (opt-in) Gebruik van voorwaarden voor verkrijgen toestemming Geen algemene voorwaarden Speciale actie voorwaarden, mits duidelijk: voorbeeld ik ga akkoord met het privacystatementover het gebruik van mijn gegevens en met de actievoorwaarden Code actieve handeling

16 Elektronische berichten b-to-cii Uitzondering: indien in het kader van verkoop elektronische contactgegevens worden verkregen is gebruik toegestaan voor aanbieden van eigen, gelijksoortige producten en diensten, mits bij verzamelen is gewezen op recht van verzet. In ieder bericht: Vermelden werkelijke identiteit Een geldig postadres of nummer voor blokkeren gebruik voor elektronisch bericht

17 B-to-c: Telecommunicatiewet per Ongevraagd bellen 1 oktober 2009 Introductie wettelijk verplichting ontdubbeling met bel-me-niet register Aparte positie Goede Doelen? Eigen klanten/donateurs welbellen voor eigen gelijksoortige producten en diensten tenzij anders geblokkeerd op basis artikel 41 Wbpof artikel 11.7 lid 5 Telecommunicatiewet Objectieve verwachting van de gebelde Verschillende soorten blokkeringen: Wet bescherming persoonsgegevens Telecommunicatiewet Blokkering contactgegevens recht van verzet Blokkering via Bel-me-niet register Aanpassen script aanbieden recht van verzet en bel-me-nietregister via IVR, vastleggen telefoonnummer, vier posities postcode en huisnummer Branche script beschikbaar, niet verplicht

18 Concreet Aanmelden bij Bel-me-nietregister voor een gratis upload licentie, zodat u binnen 10 dagen bel-me-niet register blokkeringen kunt doorgeven Aanmelden bij Bel-me-nietregister voor een betaalde markeer/download licentieindien u niet belt naar eigen donateurs/klanten (in webwinkel) Zie voor aanmelden: Ontdubbelen bestanden Ook met eigen blokkeringslijst Aanpassen belscript Recht van verzet en bel-me-niet register opname

19 Interpretatievragen voorgelegd aan OPTA Moet het register en het recht van verzet ook geboden worden bij de werving van vrijwilligers door goede doelen? Valt onder TCW, hoeft niet te worden ontdubbelt want het gaat om het aanbieden van gelijksoortige producten en diensten Bel-me-niet en RVV moeten in ieder gesprek geboden worden

20 Bel-me-niet register Ontdubbelen van prospects(contactgegevens niet verkregen in het kader van een verkoop) Natuurlijke personen Natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf so/ho Ontdubbelen van klanten (contactgegevens verkregen in het kader van een verkoop) aanbieden nieteigen gelijksoortige producten of diensten Natuurlijke personen Natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf so/ho

21 Wijziging Telecommunicatiewet Artikel Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagdecommunicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is toegestaan met inachtneming van het bepaalde in het zesde tot en met twaalfde lid, tenzij de abonnee op de in het zesde lid bedoelde wijze dan wel anderszins te kennen heeft gegeven dat hij de ongevraagde communicatie niet wenst te ontvangen. 10. Degene die communicatie als bedoeld in het vijfde lid overbrengt, gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie uitsluitend bestanden waaruit de contactgegevens die in het register zijn opgenomen, zijn geblokkeerd of verwijderd.

22 Wijziging Telecommunicatiewet 11. Het negende en tiende lid zijn niet van toepassing op het overbrengen van communicatie als bedoeld in het vijfde lid voor zover de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst of in het kader van schenking aan een ideële of charitatieve organisatieen deze worden gebruikt voor het overbrengen van communicatie als bedoeld in het vijfde lid met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten of schenkingen aan de ideële of charitatieve organisatie. 12. Tijdens elke overgebrachte communicatie wordt de abonnee, tijdens het gesprek, gewezen op het register, wordt hem de mogelijkheid geboden verzet aan te tekenentegen het verdere gebruik van zijn elektronische contactgegevens en wordt hem de mogelijkheid geboden tot onmiddellijke opname in het register, bedoeld in het zesde lid. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem ongevraagde communicatie wordt overgebracht. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

23 Uitzondering voor Goede doelen In het bel-me-nietregister kan een abonnee aangeven wel voor Goede Doelen te willen worden benaderd per telefoon

24 Deelblokkades niet geregeld

25 Ontdubbelen b-to-coutbound telemarketing (commercieel, charitatief en ideëel) Ontdubbelen outbound telemarketing Artikel 41 Wet bescherming persoonsgegevens Blokkering artikel 11.7 lid 5 Telecommunicatie-wet Bel-me-niet register (let op deelblokkade Goede Doelen) Donateur, gegevens verkregen in het kader van een donatie (ook natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) Ontdubbelen Ontdubbelen Niet ontdubbelen, artikel 11.7 lid 11, indien voor donatie/schenking Prospect (ook natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf so/ho) Ontdubbelen Ontdubbelen Ontdubbelen (ook ontdubbelen natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf)

26 LET OP VERBORGEN WETGEVING Wetboek van strafrecht artikel 435e maakt telemarketing activiteiten, waarbij producten en/of diensten worden aangeboden voor fondsenwervers buiten de kring van eigen leden of donateurs niet mogelijk.

27 artikel 435e Wetboek van strafrecht het is verboden om telefonisch goederen en/of diensten aan te bieden buiten besloten kringdaarbij de indruk wekkend dat de opbrengst geheel of gedeeltelijk ten goede zal komen van een goede of een ideëel doel. het telefonisch collecteren zonder dat goederen en/of diensten in het vooruitzicht worden gesteld is wel toegestaan.

28 B-to-B: Telecommunicatiewet per 1 oktober 2009 Bel-me-niet register van toepassing op deel b-to-b markt Telecommunicatiewet van toepassing op b-to-b elektronische berichten /sms/mms Regeling bijna overeenkomstig b-to-c elektronische berichten

29 Media: B-to-B Geadresseerde mail: geen regeling Spraak telefoon: deels regeling so/ho Fax: opt-in wettelijke regeling Automatisch belautomaten zonder menselijke tussenkomst, opgenomen boodschap: opt-in wettelijke regeling opt-in/soft opt-in/uitzondering wettelijke regeling Ongeadresseerde mail: opt-out zelfregulering

30 B-to-B hoofdregel B-to-B onder de werking van de Telecommunicatiewet per 1 oktober 2009 Regeling luidt: Abonnee is tevens de rechtspersoon en natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Hoofdregel: de voorafgaande toestemming voor het gebruik van elektronische berichten ( , sms, mms) voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

31 B-to-B uitzonderingen Uitzonderingen op toestemming voor gebruik elektronische berichten ( , sms, mms) voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden: Artikel 11.7 lid 2 Telecommunicatiewet: a. indien de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de abonnee daarvoor zijn bestemd en bekendgemaakt, en deze zijn gebruikt in overeenstemmingmet de door de abonnee aan die contactgegevens verbonden doeleinden, b. indien de abonnee is gevestigd buiten de Europese EconomischeRuimte en daar voldaan is aan de geldende voorschriften met betrekking tothet verzenden van ongevraagde communicatie Artikel 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet: indien in het kader van verkoop elektronische contactgegevens worden verkregen is gebruik toegestaan voor aanbieden van eigen, gelijksoortige producten en diensten, mits bij verzamelen is gewezen op recht van verzet. In ieder bericht: Vermelden werkelijke identiteit Een geldig postadres of nummer voor blokkeren gebruik voor elektronisch bericht

32 MISVERSTAND 2009 Geen toestemming voor gebruik adres is niet gelijk aan uitoefening recht van verzet, verwerking van persoonsgegevens voor marketing doeleinden is nog steeds toegestaan, andere media

33 Impactgewijzigde Telecommunicatiewet per 1 oktober 2009 Outbound telemarketing b-to-c(stukje b-to-b) Verkregen in het kader van donatie Gebruik voor donatie -> objectieve verwachting Ontdubbelen met eigen blokkeringslijst Niet verkregen in kader van donatie Ontdubbelen met eigen blokkeringslijst Ontdubbelen met Bel-me-niet register Script aanbieden recht van verzet eigen blokkeringslijst en Bel-me-niet register Blokkeringen Bel-me-niet register meteen (10 dagen) doorgeven aan beheerder Bel-me-niet register marketing b-to-b(regels gelden al sinds 2004 voor b-to-c) Toestemming in het kader van een verkoop gekregen Eigen gelijksoortige producten / diensten Gewezen op recht van verzet bij verzamelen Ontdubbelen met eigen blokkeringslijst

34 ADVIES Voorkom klachten bij Zorg voor aanbieden recht van verzet en Bel-me-niet register Zorg voor een goede eigen recht van verzet lijst Zorg dat de agent bij bestaande relaties weet wanneer het laatste contact is geweest in het kader van een schenking/donatie Voorkom klachten bij Afmelden sneller dan een klacht indienen bij de Toezichthouder Goede administratie van afmelding en respecteren Voorkom klachten bij Internet Service Providers spam knop in mailprogramma s: Liever een blokkering dan een melding van spam bij internet service providers

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009 NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING Juni 2009 INLEIDING Door een aanpassing van de Telecommunicatiewet worden per 1 oktober 2009 nieuwe regels van kracht met betrekking tot elektronische marketing

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over?

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over? ELAW PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving spam, telemarketing en cookies en dergelijke Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Veranderende regelgeving in de branche

Veranderende regelgeving in de branche Veranderende regelgeving in de branche mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV Aalsmeer www.privacy.nl Agenda Historie Uw commerciele communicatie & verkoop Cookiewet Toestemming e-mail

Nadere informatie

Folder Standpunt Telemarketing in het kort

Folder Standpunt Telemarketing in het kort Folder Standpunt Telemarketing in het kort De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Om consumenten te beschermen controleert

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Gedragscode voor Telemarketing

Gedragscode voor Telemarketing Gedragscode voor Telemarketing waarin opgenomen de Code Telemarketing 2012 (CTM) inclusief de bepalingen ten aanzien van gevraagde telefonische oproepen. Gedragscode voor Telemarketing (GTM) In deze Gedragscode

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke

5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving twitter #WBP2012 5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke Gerrit-Jan Zwenne 16 februari 201 You You have have the the power

Nadere informatie

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens Kamerstuknummer Titel Kleur 31841 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Nieuwe B-to-B wetgeving anti-spam wetgeving uitgelegd per 1 oktober 2009 PreSoft Information Systems Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Postadres Postbus 470 4460 AW Goes T: 0113-222800 F: 0113-211800

Nadere informatie

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de bevoegdheid

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

C O N C E P T. Marketing forward 25 oktober 2011. Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald. Pagina: 1

C O N C E P T. Marketing forward 25 oktober 2011. Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald. Pagina: 1 Pagina: 1 Marketing forward 25 oktober 2011 Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald Inhoud Digital marketing Persoonsgegevens en database o Wet bescherming persoonsgegevens Persoonsgegevens en

Nadere informatie

Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje?

Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje? Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje? Op 1 oktober 2009 zal het bel-me-nietregister operationeel zijn, zoals op 29 april 2009 aangekondigd door

Nadere informatie

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE 1 gebruik zakelijke emailadressen voor... Nieuwe regels voor commerciele e-mail Gerrit-Jan Zwenne 3 september 2009

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Standpunt Telemarketing januari 2012

Voorlichtingsbijeenkomst Standpunt Telemarketing januari 2012 Voorlichtingsbijeenkomst Standpunt Telemarketing 2011 19 januari 2012 Standpunt Telemarketing 2011 Voorlichtingsbijeenkomst 19 januari 2012 met medewerking van DDMA mw.mr.ir. Wendy Beekelaar Plv. Afdelingshoofd

Nadere informatie

MARKETING EN INTERNET

MARKETING EN INTERNET MARKETING EN INTERNET Adonna Alkema 19-11-2014 Onderwerpen Ongevraagde communicatie Tell-a-friend en social media Cookies Verkoop op afstand (webshops) Regelgeving e-privacyrichtlijn (2002/58/EG) Wet

Nadere informatie

Het juridische verschil tussen onderzoek/statistiek en marketing

Het juridische verschil tussen onderzoek/statistiek en marketing Het juridische verschil tussen onderzoek/statistiek en marketing Inleiding Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt een groot verschil gemaakt tussen het verwerken van persoonsgegevens voor onderzoek

Nadere informatie

Besluit «Openbaar» 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit «Openbaar» 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: Zaaknummer: 11.0089.37 OPTA/ACNB/2011/201332 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van een boete aan zowel de commanditaire vennootschap

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing OPTA, juni 2009 Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling Regeling van de Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

privacy anoniem bellen en gebeld worden vertrouwelijkheid en beveiliging privacy, aftappen, spam, telemarketing en cookies en dergelijke

privacy anoniem bellen en gebeld worden vertrouwelijkheid en beveiliging privacy, aftappen, spam, telemarketing en cookies en dergelijke ELAW KEUZEVAK TELECOMRECHT privacy, aftappen, spam, telemarketing en cookies en dergelijke privacy Gerrit-Jan Zwenne 7 mei 2013 vertrouwelijkheid en beveiliging anoniem bellen en gebeld worden bescherming

Nadere informatie

Klantdata & Privacy Nationale en Europese ontwikkelingen. mr Alexander J.J.T. Singewald www.privacy.nl scglaw. Inhoud

Klantdata & Privacy Nationale en Europese ontwikkelingen. mr Alexander J.J.T. Singewald www.privacy.nl scglaw. Inhoud Klantdata & Privacy Nationale en Europese ontwikkelingen mr Alexander J.J.T. Singewald www.privacy.nl scglaw Inhoud Telecommunicatiewet Cookie regelgeving Wet bescherming persoonsgegevens Social media

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15245 27 mei 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 mei 2014, nr. WJZ/14059862, houdende de vaststelling

Nadere informatie

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten CODE TELEMARKETING (CTM) Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten Artikel 1 In deze code wordt verstaan onder: telemarketing: het planmatig en systematisch gebruik maken van het

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

INHOUD Wettelijke Regels

INHOUD Wettelijke Regels CALLCENTER INHOUD Wettelijke Regels Wat gaat er veranderen? Wat moet ik doen als ik ga bellen? Welke heffingen worden er gerekend? Wat is een Servicelicentie? Hoe kan ik me aanmelden? Regels voor telemarketing

Nadere informatie

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Spam en het eigendom van netwerken Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Assurancetourix Zijn er grenzen aan de spambestrijding? 1. Anti-spam wetgeving Europa

Nadere informatie

Wetgeving rondom marketing

Wetgeving rondom  marketing Checklist Wetgeving rondom e-mail marketing Blinker BV 2015 Inhoud 4 Vermeld de frequentie en inhoud van de nieuwsbrief 4 Plaats label/bedrijfsnaam als afzender 5 No-reply adres moet werkend zijn 5 Verwerk

Nadere informatie

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2012/200391 Zaaknummer: 11.0033.47 Datum: 13 februari 2012 OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Op 19 januari 2012 organiseerde

Nadere informatie

Privacy statement Privacy Statement en Copyright

Privacy statement Privacy Statement en Copyright Privacy statement Privacy Statement en Copyright Deze site/dit product is een uitgave van Junior Media B.V. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website/dit product worden met de grootst

Nadere informatie

STANDPUNT TELEMARKETING OPTA 2011

STANDPUNT TELEMARKETING OPTA 2011 STANDPUNT TELEMARKETING OPTA 2011-1 - LEESWIJZER 1. Inleiding 2. De wet 3. Belangrijke begrippen 4. Uitzonderingen op de regels 5. Aanbieden recht van verzet en opname in het register 6. Verhouding tot

Nadere informatie

en telemarketing cookies en spyware

en telemarketing cookies en spyware twitter #BCWBP2011 PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving 5p@m! en telemarketing cookies en spyware Gerrit-JanZwenne 10 november 2011 Terrace, Springfield. You have

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Partijen, Autoriteit Consument en Markt, en, Stichting Infofilter. Gelet op de (wettelijke) bepalingen en doelstellingen dat:

Partijen, Autoriteit Consument en Markt, en, Stichting Infofilter. Gelet op de (wettelijke) bepalingen en doelstellingen dat: Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Stichting Infofilter over de wijze van samenwerking en informatieoverdracht in het kader van het toezicht en de handhaving van de regelgeving

Nadere informatie

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper Spamwetgeving Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je niet met druk- en

Nadere informatie

Agenda 9/8/2009. Marcel Molenaar Commercial Director

Agenda 9/8/2009. Marcel Molenaar Commercial Director Marcel Molenaar Commercial Director Agenda Even voorstellen Waarom Email Marketing Email & SMS in de online mix Wijziging Telecomwet Opt-in / Opt-out Toestemming Uitzondering Voorkom klachten Conclusie

Nadere informatie

Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam)

Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam) OPTA HANDHAVINGSBELEID SPAM Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam) 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 14857 1 oktober 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 september 2009, nr. WJZ / 9167013,

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

wat te doen tegen ongewenste e-mail

wat te doen tegen ongewenste e-mail SP@M wat te doen tegen ongewenste e-mail Internet en mobiele telefonie bieden u steeds meer mogelijkheden. Toch zijn er naast de vele voordelen van deze diensten, ook nadelen waar u rekening mee moet houden.

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: OPTA/ACNB/2011/200472_OV 10.0428.37 15 maart 2011 Besluit tot oplegging van boetes ter zake van overtredingen van de regels voor telemarketing bepaald in artikel 11.7, negende

Nadere informatie

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art Telecomwet

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art Telecomwet NEE Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE 1 gebruik zakelijke emailadressen voor... Nieuwe regels voor commerciele e-mail Gerrit-Jan Zwenne 15 april 2009

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

1.5. Tevens geeft het college met deze beleidsnota invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze voor een bepaald handhavingsmiddel.

1.5. Tevens geeft het college met deze beleidsnota invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze voor een bepaald handhavingsmiddel. OPTA HANDHAVINGSBELEID SPAM Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam ) 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot KPN B.V. Legal & Regulatory Postbus 30139 2500 GC 'S-GRAVENHAGE 2500GC30139 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IPB/2007/202021 Datum Onderwerp Bijlage(n) Reactie OPTA inzake SMS

Nadere informatie

4. Op 14 februari 2011 heeft Nuon een schriftelijke zienswijze ingediend op het onderzoeksrapport.

4. Op 14 februari 2011 heeft Nuon een schriftelijke zienswijze ingediend op het onderzoeksrapport. Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200721_OV Zaaknummer: 11.0032.37 Datum: 4 april 2011 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van een boete aan N.V.

Nadere informatie

mr Alexander J.J.T. Singewald 1 oktober 2013 Singewald Consultants Group BV

mr Alexander J.J.T. Singewald 1 oktober 2013 Singewald Consultants Group BV mr Alexander J.J.T. Singewald 1 oktober 2013 Singewald Consultants Group BV Alexander J.J.T. Singewald CEO Singewald Consultants Group BV Website: www.privacy.nl Adres: Weteringstraat 5 1431 BB Aalsmeer

Nadere informatie

4. Op 14 februari 2011 heeft Nuon een schriftelijke zienswijze ingediend op het onderzoeksrapport.

4. Op 14 februari 2011 heeft Nuon een schriftelijke zienswijze ingediend op het onderzoeksrapport. Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200721_OV Zaaknummer: 11.0032.37 Datum: 4 april 2011 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van een boete aan N.V.

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting Ons kenmerk: Zaaknummer: 11.0180.37 OPTA/ACNB/2011/202408 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot oplegging van een boete ter zake van overtredingen van artikel

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Grip op reclame E-mail

Grip op reclame E-mail DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame E-mail PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Is uw onderneming privacy proof?

Is uw onderneming privacy proof? Is uw onderneming privacy proof? Seminar Privacy 6 november 2014 Floor de Roos Advocaat handelsrecht 1 De Wet bescherming persoonsgegevens in vogelvlucht 2 1. Is sprake van persoonsgegevens? Ruim begrip:

Nadere informatie

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u.

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Uw privacy Bij Rineca doen we er alles aan om uw privacy te respecteren. We erkennen dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwd dat wij op een verantwoorde manier

Nadere informatie

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde s.

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde  s. ANTI-SPAM REGLEMENT Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel

Nadere informatie

privacy en bescherming persoonsgegevens (incl. spam, telemarketing en cookies)

privacy en bescherming persoonsgegevens (incl. spam, telemarketing en cookies) ELAW KEUZEVAK TELECOMRECHT privacy en bescherming persoonsgegevens (incl. spam, telemarketing en cookies) Gerrit-Jan Zwenne 8 mei 2015 roadmap vertrouwelijkheid en beveiliging (incl. meldplicht) anoniem

Nadere informatie

10 december 2007 ET/TM / 7142496

10 december 2007 ET/TM / 7142496 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 10 december 2007 ET/TM / 7142496 Onderwerp Telemarketing In het Algemeen

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Mailings en afmeldingsmogelijkheden

Mailings en afmeldingsmogelijkheden Mailings en afmeldingsmogelijkheden Whitepaper ten behoeve van vernieuwde wetgeving OTYS Recruiting Technology, 17 september 2009 Inhoud Nieuwe wetgeving voor zakelijke e-mail... 2 OTYS Mailingsmogelijkheden...

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case Voorstellen Alida van Kempen Online sinds 1996 Werkzaam in online marketing sinds 2001 Professioneel in de e-mail marketing sinds 2005 Senior Account Manager Ematters Agenda Voorstellen Bureau en Wetgeving

Nadere informatie

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd.

b. belscript: het script waarmee de personen uit het adresbestand per telefoon worden benaderd. CODE LISTBROKING Artikel 1: inleiding. De listbrokers die lid zijn van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) hebben in aansluiting op de bestaande codes en regelingen van de associatie die zij

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens en Telecommunicatiewet. voor. Importeurs, Dealers en Dealerverenigingen

Wet bescherming persoonsgegevens en Telecommunicatiewet. voor. Importeurs, Dealers en Dealerverenigingen Wet bescherming persoonsgegevens en Telecommunicatiewet voor Importeurs, Dealers en Dealerverenigingen 1 Versie 6: 27-01-2010 Historie Tot 1 maart 2007 verstrekte de RDW informatie aan de providers (zoals

Nadere informatie

Juridisch beleg. Beleg

Juridisch beleg. Beleg Juridisch beleg 11 juni 2015 mr Alexander J.J.T. Singewald www.privacy.nl Beleg techniek toegepast indien de beschikbare ruimte in het interne geheugen te klein is om het gehele programma te bevaden en

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Privacy Policy van Jeu de Boules Vereniging Amicale Cuijk Sportlocatie: Galberg 4a 5431KZ Cuijk

Privacy Policy van Jeu de Boules Vereniging Amicale Cuijk Sportlocatie: Galberg 4a 5431KZ Cuijk Privacy Policy van Jeu de Boules Vereniging Amicale Cuijk Sportlocatie: Galberg 4a 5431KZ Cuijk JBV Amicale Cuijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen

Nadere informatie

DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING

DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING VOORWOORD Op 5 juni 2012 is de wetswijziging artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, ook wel de cookiewet genoemd, van kracht geworden. zanox-m4n wil affiliates en

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring Stichting Art Zuid

Privacy- en cookieverklaring Stichting Art Zuid Privacy- en cookieverklaring Stichting Art Zuid 4 maart 2019 Uw privacy is voor Stichting Art Zuid van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder

Nadere informatie

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert;

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert; De Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft: gelet op afdeling 2.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Nadere informatie

mail aan Zakelijke Ontvangers

mail aan Zakelijke Ontvangers Code Verspreiding Reclame via E- mail aan Zakelijke Ontvangers (Code E-mail Zakelijke Ontvangers) 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities In deze Code wordt verstaan onder: 1. Bedrijfsmatige reclame via e-mail:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Spekman

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Spekman De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Beschrijving TeleVantage IVR module Tele-IVR-Bel-me-niet

Beschrijving TeleVantage IVR module Tele-IVR-Bel-me-niet Beschrijving TeleVantage IVR module Tele-IVR-Bel-me-niet Auteur : Michiel Moonen, Boport Tele-communication BV. Versie : 1.1 Datum : 10 september 2009. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 3 ACHTERGROND... 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Gerrit-Jan Zwenne woensdag 4 juni 2008

Gerrit-Jan Zwenne woensdag 4 juni 2008 Gerrit-Jan Zwenne woensdag 4 juni 2008 < 5p@m! /> Art. 11.7 Tw ongevraagde oproepen t.b.v. direct marketing Art. 7: 46h Bw ongevraagde oproepen of mededelingen t.b.v. totstandkoming verkoop op afstand

Nadere informatie

Privacyverklaring MB/RC 107 SL-Club Nederland

Privacyverklaring MB/RC 107 SL-Club Nederland Privacyverklaring MB/RC 107 SL-Club Nederland 1. Wie zijn wij De MB/RC 107 SL-Club Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden en relaties. De contactgegevens

Nadere informatie

Bijeenkomst Nieuwe Code codewoord transparantie

Bijeenkomst Nieuwe Code  codewoord transparantie Bijeenkomst Nieuwe Code E-mail codewoord transparantie Amsterdam, 6 oktober 2011 mr Alexander J.J.T. Singewald www.privacy.nl Pagina: 1 Pagina: 2 Inhoud Achtergrond Inhoud en toelichting Vragen Pagina:

Nadere informatie

ALINDUS BVBA PRIVACY POLICY KLANTEN EN LEVERANCIERS

ALINDUS BVBA PRIVACY POLICY KLANTEN EN LEVERANCIERS ALINDUS BVBA PRIVACY POLICY KLANTEN EN LEVERANCIERS Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen Alindus gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld.

Nadere informatie

Laatste update: 31/7/2018. Privacyverklaring Stop it Now!

Laatste update: 31/7/2018. Privacyverklaring Stop it Now! Laatste update: 31/7/2018 Privacyverklaring Stop it Now! 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Verwerkingsdoeleinden en grondslag 4 Verstrekking aan derden 5 Technische beveiligingsmaatregelen

Nadere informatie

Spam & spambestrijding wat mag er wel en niet? Festival Globalisering - 26 juni 2004 Sjoera Nas en Karin Spaink

Spam & spambestrijding wat mag er wel en niet? Festival Globalisering - 26 juni 2004 Sjoera Nas en Karin Spaink Spam & spambestrijding wat mag er wel en niet? Festival Globalisering - 26 juni 2004 Sjoera Nas en Karin Spaink Opzet workshop Sjoera Nas - Bits of Freedom (20 min) Spamverbod Europa en Nederland Rechtzaken

Nadere informatie

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING WELKOM! Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. PROGRAMMA 10.00-10.15 Voorstelrondje & individuele verwachtingen 10.15-11.00 De cookiewet in de praktijk

Nadere informatie

Pagina. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Pagina. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Pagina 1/34 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: 13.1119.32 ACM/DJZ/2014/201191_OV

Nadere informatie

- De overeengekomen opdracht of contract; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Hollandsche Molen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- De overeengekomen opdracht of contract; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Hollandsche Molen de volgende persoonsgegevens van u vragen: Privacy Beleid De Hollandsche Molen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Kaag en Braassem

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Kaag en Braassem Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Kaag en Braassem Artikel 1: Definities ALGEMEEN Artikel 2: Onderwerp Artikel 3: Algemene bepalingen Artikel 4: Toepasselijkheid Artikel 5:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Aan geadresseerde Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/eleni Behandeld

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Privacyverklaring Prisma Direct

Privacyverklaring Prisma Direct Privacyverklaring Prisma Direct Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Prisma Direct B.V. Prisma Direct wil diensten van hoge kwaliteit leveren. Respect voor uw privacy en een zorgvuldige

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

EMO PRIVACY- VERKLARING WAT WE DOEN MET DE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE BEZOEKERS, KLANTEN EN OVERIGE RELATIES EMO PRIVACYVERKLARING

EMO PRIVACY- VERKLARING WAT WE DOEN MET DE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE BEZOEKERS, KLANTEN EN OVERIGE RELATIES EMO PRIVACYVERKLARING EMO PRIVACY- VERKLARING WAT WE DOEN MET DE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE BEZOEKERS, KLANTEN EN OVERIGE RELATIES EMO PRIVACYVERKLARING 1 EMO PRIVACYVERKLARING WAT WE DOEN MET DE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE BEZOEKERS,

Nadere informatie