BESLISBOOM COOKIEWETGEVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLISBOOM COOKIEWETGEVING"

Transcriptie

1 BESLISBOOM COOKIEWETGEVING De nieuwe cookieregels: beslis wat u moet doen! 2 BESLISBOOM COOKIEWETGEVING 4 BESLISBOOM - Meer informatie 5 Overige informatie 20

2 De nieuwe cookieregels: beslis wat u moet doen! De nieuwe cookieregels, onderdeel van de nieuwe Telecomwet, zijn een feit. De Eerste Kamer ging op 8 mei 2012 akkoord met de nieuwe regels. U moet de consument voortaan in een groot aantal gevallen voorlichten over de cookies die uw website plaatst op zijn of haar computer, tablet of smartphone en daarvoor toestemming vragen. Het kan dus grote gevolgen hebben voor u als ondernemer! Thuiswinkel.org hoopt u door middel van deze beslisboom verder te helpen. Hiermee kunt u beoordelen wat u moet doen om met uw webwinkel te voldoen aan de nieuwe eisen. Cookies in alle soorten en maten Voordat u deze beslisboom invult raden wij u aan om voor uzelf inzichtelijk te maken welke cookies uw website op dit moment gebruikt, en voor welke doeleinden. Zoals u waarschijnlijk weet bestaan er cookies in alle soorten en maten. De nieuwe wetgeving ziet overigens niet alleen op het plaatsen van cookies, maar ook op het uitlezen daarvan. Let op: De nieuwe regels gaan niet alleen over cookies. De wet ziet ook op andere vormen van het plaatsen en uitlezen van informatie op de computer van de gebruiker. Denk hierbij aan device fingerprinting, java-scripts, webtaps, spionagesoftware, dialerprogramma s, inbelprogrammas s, etc. Als we het in deze beslisboom over cookies hebben, dan bedoelen we ook dat soort gegevens. Verder gaat het niet alleen om het plaatsen en uitlezen van informatie op computers, maar ook om het plaatsen en uitlezen van gegevens op allerlei andere (rand)apparatuur van de gebruiker die met internet is verbonden, zoals smartphones, internet-tv s, printers, camera s en dergelijke. Wat moet u doen? De Telecommunicatiewet eist dat u: 1. de gebruiker van uw website informeert over de cookies die uw website plaatst op zijn of haar computer en/of daarvan uitleest; én 2. dat u van de gebruiker daarvoor toestemming hebt verkregen: dus voordat u de cookies plaatst! 1.Informatieplicht U bent verplicht de gebruiker vooraf (!) te informeren over de cookies die uw website plaatst op zijn of haar computer en/of daarvan uitleest. De wet eist dat de informatie voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt. Het is dus belangrijk dat de consument weet welke functie/doel de cookies hebben. De gebruiker moet kunnen begrijpen welke risico s er aan het accepteren van cookies kunnen zijn verbonden. Ook dient u informatie te verschaffen over de periode dat de cookie actief blijft. Voorts is het zinvol om te melden welke cookies van uzelf zijn (first-party cookies) en welke via uw website eventueel door andere partijen worden geplaatst (third party cookies). De informatie moet goed vindbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Een enkele link vanaf uw website naar een algemeen privacystatement is daarom onvoldoende. 2.Toestemming Naast het geven van informatie over de cookies bent u verplicht om de gebruiker om toestemming te vragen vóórdat u cookies plaatst op of uitleest van zijn of haar computer. Toestemming moet vrij zijn, specifiek en op informatie berusten. U hoeft niet voor iedere cookie afzonderlijk toestemming te vragen; dat kan in één keer gebeuren. Dit is echter ook een commerciële afweging. Soms kan het misschien juist wel verstandig zijn om afzonderlijke toestemming te vragen. U kunt niet voor meerdere websites of diensten tegelijkertijd om toestemming vragen. 2

3 De wijze waarop u de toestemming verkrijgt is in principe vormvrij, maar de bewijslast dat u de toestemming verkregen heeft ligt wel bij u. Dat betekent dat u de toestemming op een of andere wijze moet vastleggen. Momenteel wordt door het WorldWideWeb Consortium (W3C) gewerkt aan een uniforme standaard waarmee browsers dit kunnen doen, maar tot het zover is ligt de verantwoordelijkheid dus bij u en dient u daarvoor een oplossing te vinden. Toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker de cookies handmatig of met een cookieverwijderaar van zijn computer verwijdert. In dat geval moet u dus opnieuw toestemming vragen als u de cookies wilt terugplaatsen. Uitzonderingen U hoeft de gebruiker niet te informeren of om toestemming te vragen als de cookies strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de communicatie of voor een door de gebruiker gevraagde dienst (van de informatiemaatschappij). Denk hierbij bijvoorbeeld aan cookies die de inhoud van een winkelmandje bijhouden of cookies die de logingegevens of voorkeursinstellingen van de gebruiker onthouden. Het wettelijk vermoeden: omkering van bewijslast Het is zeer essentieel om te weten of u door het plaatsen of uitlezen van cookies het gedrag van de klant over meerdere websites volgt of in kaart brengt (profilering). In dat geval wordt aangenomen dat u door middel van het plaatsen en/of uitlezen van cookies ook persoonsgegevens verwerkt (het wettelijk vermoeden). Naast de Telecomwet is dan ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. De WBP eist, en dat is het het nadrukkelijke verschil met cookies waarbij persoonsgegevens geen rol spelen, dat de toestemming ondubbelzinnig is verkregen; dat wil zeggen dat de toestemming op een robuuste wijze tot stand moet komen. Denk daarbij aan expliciete toestemming (bijv. door het aanklikken van een tickbox) of op een andere wijze waaruit de toestemming van de gebruiker kan worden afgeleid. Verwerken van persoonsgegevens In alle gevallen is de WBP zelfstandig naast de bepalingen van de Telecomwet van toepassing. U moet dus steeds nagaan of u door middel van het plaatsen of uitlezen van cookies ook persoonsgegevens verwerkt, dat wil zeggen: gegevens die tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon herleidbaar zijn. Het wettelijk vermoeden draait de bewijslast om. Als het wettelijk vermoeden van toepassing is, ligt de bewijslast dat u geen persoonsgegevens verwerkt bij u. Is het wettelijk vermoeden niet van toepassing is, dan ligt de bewijslast dat u wel persoonsgegevens verwerkt, bij de gebruiker en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Los van de vraag of het wettelijk vermoeden van toepassing is op uw cookiebeleid, moet u nagaan of u ook persoonsgegevens verwerkt en dus aan de WBP moet voldoen. Best practices Wij zijn op zoek naar goede voorbeelden, best practices om elkaar te inspireren. Een van de doelen van Thuiswinkel.org is om het vertrouwen in kopen op afstand te bevorderen. U kunt hieraan meehelpen door uw branchegenoten van kennis te voorzien. Zo maken we onze branche sterker! Denk daarbij aan oplossingen voor de volgende vragen: Hoe kan ik mijn klanten op een zo goed mogelijke manier informeren? Hoe kan ik op een goede manier mijn klanten om toestemming vragen om cookies te plaatsen of persoonsgegevens te gebruiken? 3

4 BESLISBOOM COOKIEWETGEVING 1 Mijn website of elektronische dienst plaatst bestanden/ inhoud op de randapparatuur van de consument of leest daarop gegevens uit. Nee De cookieregels zijn niet op u van toepassing. Er wijzigt voor u niets. 2 Mijn website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit die strikt noodzakelijk zijn voor het aangaan of de afwikkeling van een overeenkomst met de klant. cookies op de randapparatuur van Ja Udeplaatst consument of leest daarop gegevens uit. De nieuwe cookiewet is voor u van toepassing. Uw advies 2 Uw advies 1 cookies vallen onder de uitzonderingen. Voor het Ja Deze gebruik van deze cookies hoeft u niets te wijzigen. Mijn website of dienst plaatst/leest ook andere cookies. Nee 3 Mijn website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit die noodzakelijk zijn voor de levering van een door de gebruiker gevraagde dienst. cookies vallen onder de uitzonderingen. Voor het Ja Deze gebruik van deze cookies hoeft u niets te wijzigen. Uw advies 3 Mijn website of dienst plaatst/leest ook andere cookies. Nee 4 Mijn website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit die tot doel hebben om communicatie over een elektronisch netwerk mogelijk te maken. cookies vallen onder de uitzonderingen. Voor het Ja Deze gebruik van deze cookies hoeft u niets te wijzigen. Uw advies 4 Mijn website of dienst plaatst ook andere cookies. Nee 5 Mijn website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit waarmee het gedrag van de consument op mijn eigen website of dienst wordt gevolgd. Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens en leiden ook niet anderszins tot de verwerking van persoonsgegevens. dit soort cookies is de Telecomwet van toepassing. Dit betekent dat u de Ja Op consument vóór het plaatsen moet informeren en om toestemming moet vragen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op dit soort cookies niet van toepassing omdat u (eenvoudig) hebt vastgesteld dat het hier niet om persoonsgegevens gaat. Uw advies 5 Mijn website of dienst plaatst ook andere cookies. Nee 6 Ik heb meerdere websites of elektronische diensten die dezelfde cookies gebruiken of informatie uitlezen waarmee ik het gedrag van de consument over die websites of diensten volg. Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens en leiden ook niet op een andere manier tot de verwerking van persoonsgegevens. deze cookies is het wettelijk vermoeden van de Telecomwet dat u Ja Op persoonsgegevens verwerkt van toepassing. U moet daarom ook aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoen, tenzij u kunt aantonen dat het hier niet om persoonsgegevens gaat. Uw advies 6 Mijn website of dienst plaatst ook andere cookies. Nee 7 Mijn website of elektronische dienst plaatst cookies van derden of derden kunnen informatie uitlezen van de gebruiker van mijn website, waardoor (vermoedelijk) het gedrag van de consument over meerdere websites (niet alleen die van mezelf) kan worden gevolgd. website of dienst verwerkt zogeheten third party cookies. Op deze cookies is het Ja Uw wettelijk vermoeden van de Telecomwet dat persoonsgegevens worden verwerkt van toepassing. U hebt echter formeel met betrekking tot deze cookies geen verplichtingen; de informatieplicht en het toestemmingsvereiste rusten op de aanbieder/gebruiker van de cookies. Het is echter wel verstandig om in uw cookiebeleid hierover een informatieve passage op te nemen, bijvoorbeeld wie de partijen zijn die die cookies plaatsen en hoe de gebruiker die kan bereiken. Uw advies 7 Mijn website of dienst plaatst ook andere cookies. Nee 8 Mijn website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit waarmee het gedrag van de consument wordt gevolgd. Deze cookies bevatten persoonsgegevens, of het plaatsen of uitlezen daarvan leidt op een andere manier tot verwerking van persoonsgegevens. dit soort cookies is de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit Ja Op betekent dat u de consument vóór het plaatsen moet informeren en om toestemming moet vragen. Daarnaast is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De toestemming voor het plaatsen of uitlezen van de cookies moet ondubbelzinnig zijn, tenzij u zich kunt beroepen op een andere grondslag, die genoemd worden in artikel 8 WBP (dat mag overigens niet snel worden aangenomen). Voorts moet u aan alle overige vereisten van de WBP voldoen. Uw advies 8 Mijn website of dienst plaatst ook andere cookies. Nee 9 Mijn website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit voor andere dan hiervoor benoemde doeleinden (dus niet het volgen van het gedrag van de klant, het aangaan of sluiten van een overeenkomst, het leveren van een door de consument gevraagde dienst of het mogelijk maken van de communicatie over het netwerk). Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en leiden ook niet anderszins tot de verwerking van persoonsgegevens. Uw advies 9 dit soort cookies is de Telecomwet van toepassing. Dit betekent dat u de consument Ja Op vóór het plaatsen moet informeren en om toestemming moet vragen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op dit soort cookies niet van toepassing omdat u (eenvoudig) hebt vastgesteld dat het hier niet om persoonsgegevens gaat. Mijn website of dienst plaatst ook andere cookies, waarbij wel sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Nee 10 Mijn website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit voor andere dan de hiervoor doeleinden (dus niet het volgen van het gedrag van de klant, het aangaan of sluiten van een overeenkomst, het leveren van een door de consument gevraagde dienst of het mogelijk maken van de communicatie over het netwerk). Deze cookies bevatten persoonsgegevens, of het plaatsen of uitlezen van deze cookies leidt op een andere manier tot de verwerking van persoonsgegevens. dit soort cookies is de Telecomwet van toepassing. Dit betekent dat u de consument Ja Op vóór het plaatsen moet informeren en om toestemming moet vragen. Daarnaast is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De toestemming voor het plaatsen c.q. uitlezen van de cookies moet ondubbelzinnig zijn, tenzij u zich kunt beroepen op een andere grondslag, die genoemd worden in artikel 8 WBP (mag overigens niet snel worden aangenomen). Voorts moet u aan alle overige vereisten van de WBP voldoen. Uw advies 10 Nee U heeft waarschijnlijk een stap gemist in de beslisboom. Ga terug naar de vorige stap of begin opnieuw. Mocht u ondanks het invullen toch geen antwoord krijgen dat past bij uw situatie, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

5 BESLISBOOM - Meer informatie 1. U plaatst geen bestanden/inhoud op de randapparatuur van consumenten en leest daarop ook geen gegevens uit. Voor u hebben de nieuwe cookieregels daarom geen gevolgen. Mocht u plannen hebben om dit binnenkort wel te doen, dan bevelen wij u aan om de regelgeving goed te lezen en deze beslisboom in te vullen voor het soort cookies dat u van plan bent te gaan gebruiken. Let op: Wij willen benadrukken dat de cookieregels niet uitsluitend over cookies gaan, maar ook over het uitlezen van gegevens op de apparatuur van de consumenten. De regels hebben dus betrekking op fingerprinting, java-scripts, webtaps, spionagesoftware, dialerprogramma s, inbelprogrammas s, etc. Voorts gaat het niet alleen om computers, maar ook om andere apparatuur van de gebruiker, zoals smartphones (apps!), digitale camera s, internet-tv s, settop boxen, en andersoortige randapparatuur met de mogelijkheid tot opslag van informatie. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 5

6 2. Uw website of elektronische dient plaatst op dit moment cookies of leest gegevens uit van gebruikers die strikt noodzakelijk zijn voor het aangaan of de afwikkeling van een overeenkomst met de klant. Voorbeeld: een cookie die de inhoud van een winkelmandje bijhoudt of die nodig is voor de afwikkeling van de betaling. Volgens de nieuwe cookieregels hoeft u voor het plaatsen van deze cookies geen toestemming te vragen en hoeft u hem hierover ook niet te informeren. Wees alert! Voor andere cookies moet u wellicht wel toestemming vragen en de gebruiker erover informeren. Als u (in de toekomst) dergelijke cookies wilt gaan gebruiken, vul dan (te zijner tijd) deze beslisboom nogmaals in, zodat u a) weet of het is toegestaan voor dit doel en b) weet hoe u dit moet aanpakken. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 6

7 3. Uw website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit ten behoeve van de levering van een door de gebruiker gevraagde dienst. Voorbeelden: cookies die de door de gebruiker ingestelde voorkeuren met betrekking tot de inhoud van de website onthouden (bijv. het plaatselijke weerbericht), of cookies die de login gegevens van de gebruiker onthouden nadat de gebruiker dat heeft aangegeven. Volgens de nieuwe cookieregels hoeft u voor het plaatsen van deze cookies geen toestemming te vragen en hoeft u hem hierover ook niet te informeren. Wees alert! Voor andere cookies moet u wellicht wel toestemming vragen en de gebruiker erover informeren. Als u (in de toekomst) dergelijke cookies wilt gaan gebruiken, vul dan (te zijner tijd) deze beslisboom nogmaals in, zodat u a) weet of het is toegestaan voor dit doel en b) weet hoe u dit moet aanpakken. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 7

8 4. Uw website of elektronische dienst plaatst op dit moment cookies of leest gegevens uit van de klant met als doel communicatie over een elektronisch netwerk uit te voeren. Voorbeeld: een cookie die onthoudt dat de gebruiker al is ingelogd. Volgens de nieuwe cookieregels hoeft u voor het plaatsen van deze cookies geen toestemming te vragen en hoeft u hem hierover ook niet te informeren. Wees alert! Voor andere cookies moet u wellicht wel toestemming vragen en de gebruiker erover informeren. Als u (in de toekomst) dergelijke cookies wilt gaan gebruiken, vul dan (te zijner tijd) deze beslisboom nogmaals in, zodat u a) weet of het is toegestaan voor dit doel en b) weet hoe u dit moet aanpakken. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 8

9 5. Uw website of elektronische dienst plaatst op dit moment cookies of leest gegevens waarmee het gedrag van de consument uitsluitend op uw eigen website of elektronische dienst wordt gevolgd. Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens en leiden ook anderszins niet tot de verwerking van persoonsgegevens. Op dit soort cookies is de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit houdt in dat u: de gebruiker vóór het plaatsen van de cookies of het lezen van de gegevens moet informeren, en vóóraf toestemming moet hebben van de gebruiker. Informeren De inhoud van de informatie moet voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gebruiker moet kunnen begrijpen welke risico s er aan het accepteren van cookies kunnen zijn verbonden. U moet de gebruiker daarom ten minste informeren over: De identiteit van de organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatsen en/of uitlezen van de cookies (uw bedrijf dus); De functie van cookies, oftewel: waarom u de cookie wenst te plaatsen of uit te lezen (art. 11.7a lid 1 sub a Telecommunicatiewet); Overige informatie waaruit blijkt dat u zorgvuldig omgaat met de cookies en de verkregen informatie, zoals bijvoorbeeld de periode gedurende welke de cookie actief blijft en de eventuele categorieën van personen/organisaties die toegang hebben tot die informatie of aan wie die informatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld een webanalytics service). Ten slotte is het zinvol om te melden welke cookies van u zelf zijn (first-party cookies) en welke via uw website eventueel door andere partijen worden geplaatst (third party cookies). De informatie moet makkelijk vindbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Een enkele link vanaf uw website naar een algemeen privacy statement is waarschijnlijk onvoldoende. Toestemming vragen Naast het geven van informatie over de cookies bent u verplicht om de gebruiker om diens toestemming te vragen alvorens u cookies plaatst op of uitleest van zijn of haar computer. Toestemming moet een vrije wilsuiting zijn en gebaseerd zijn op volledige informatie. Bovendien moet deze toestemming specifiek zijn, dat wil zeggen: het moet duidelijk zijn waarvoor de klant toestemming geeft en aan wie (met naam en toenaam). U hoeft niet voor iedere cookie afzonderlijk toestemming te vragen; dat kan in één keer gebeuren. Ook hoeft u de toestemming niet elke keer te vragen als de gebruiker uw website bezoekt; één keer is genoeg. U kunt echter niet voor meerdere websites of diensten tegelijk toestemming vragen. De wijze waarop u de toestemming verkrijgt is in beginsel vormvrij. Technisch gezien kunt u dit op verschillende manieren vormgeven. Zo kunt u bij het openen van de pagina een pop-up tonen waarmee om toestemming wordt gevraagd. Maar de bewijslast dat de toestemming bestaat, ligt bij u. Dat betekent dat u de toestemming op een of andere wijze moet vastleggen, bijvoorbeeld in uw database met gebruikersprofielen. NB. Het accepteren van een vooraf aangevinkt hokje wordt niet als een geldige toestemming beschouwd! Toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker de cookies handmatig of met een cookieverwijderaar van zijn computer verwijdert. In dat geval moet dus weer opnieuw toestemming worden verkregen alvorens de cookie op de computer terug te plaatsen. 9

10 U doet er voorts verstandig aan om voor de zekerheid na te gaan of u mogelijk toch persoonsgegevens verwerkt en of dus de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Kunt u echter (eenvoudig) vaststellen dat het hier niet om een verwerking van persoonsgegevens gaat, dan is de WBP ook niet van toepassing. Dat laat echter onverlet dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of de gebruiker bewijs kan leveren van het tegendeel. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 10

11 6. U heeft meerdere websites of elektronische diensten die dezelfde cookies gebruiken of informatie uitlezen waarmee u het gedrag van de gebruiker over die websites of diensten kan volgen of u plaatst cookies via websites of elektronische diensten van derden ten einde het gedrag van de gebruiker te kunnen volgen (bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie anders dan via een ad-network). Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens en leiden ook anderszins niet tot een verwerking van persoonsgegevens. Op dit soort cookies is de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit houdt in dat u: de gebruiker vóór het plaatsen van de cookies of het lezen van de gegevens moet informeren, en vóóraf toestemming moet hebben van de gebruiker. Daarnaast is het wettelijk vermoeden van de Telecommunicatiewet dat u persoonsgegevens verwerkt van toepassing. U moet daarom ook aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoen, tenzij u kunt aantonen dat het hier niet om persoonsgegevens gaat. Eisen Telecommunicatiewet U moet: de gebruiker vóór het plaatsen van de cookies of het lezen van de gegevens moet informeren, en vóóraf toestemming hebben van de gebruiker. Informeren De inhoud van de informatie moet voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gebruiker moet kunnen begrijpen welke risico s er aan het accepteren van cookies kunnen zijn verbonden. U moet de gebruiker daarom ten minste informeren over: De identiteit van de organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatsen en/of uitlezen van de cookies (uw bedrijf dus); De functie van cookies, oftewel: waarom u de cookie wenst te plaatsen of uit te lezen (art. 11.7a lid 1 sub a Telecommunicatiewet); Overige informatie waaruit blijkt dat u zorgvuldig omgaat met de cookies en de verkregen informatie, zoals bijvoorbeeld de periode gedurende welke de cookie actief blijft en de eventuele categorieën van personen/organisaties die toegang hebben tot die informatie of aan wie die informatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld een webanalytics service). Ten slotte is het zinvol om te melden welke cookies van u zelf zijn (first-party cookies) en welke via uw website eventueel door andere partijen worden geplaatst (third party cookies). De informatie moet makkelijk vindbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Een enkele link vanaf uw website naar een algemeen privacy statement is waarschijnlijk onvoldoende. Toestemming vragen Naast het geven van informatie over de cookies bent u verplicht om de gebruiker om diens toestemming te vragen alvorens u cookies plaatst op of uitleest van zijn of haar computer. Toestemming moet een vrije wilsuiting zijn en gebaseerd zijn op volledige informatie. Bovendien moet deze toestemming specifiek zijn, dat wil zeggen: het moet duidelijk zijn waarvoor de klant toestemming geeft en aan wie (met naam en toenaam). U hoeft niet voor iedere cookie afzonderlijk toestemming te vragen; dat kan in één keer gebeuren. Ook hoeft u de toestemming niet elke keer te vragen als de gebruiker uw website bezoekt; één keer is genoeg. U kunt echter niet voor meerdere websites of diensten tegelijk toestemming vragen. 11

12 De wijze waarop u de toestemming verkrijgt is in beginsel vormvrij. Technisch gezien kunt u dit op verschillende manieren vormgeven. Zo kunt u bij het openen van de pagina een pop-up tonen waarmee om toestemming wordt gevraagd. Maar de bewijslast dat de toestemming bestaat, ligt bij u. Dat betekent dat u de toestemming op een of andere wijze moet vastleggen, bijvoorbeeld in uw database met gebruikersprofielen. NB. Het accepteren van een vooraf aangevinkt hokje wordt niet als een geldige toestemming beschouwd! Toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker de cookies handmatig of met een cookieverwijderaar van zijn computer verwijdert. In dat geval moet dus weer opnieuw toestemming worden verkregen alvorens de cookie op de computer terug te plaatsen. Het wettelijk vermoeden: verwerking van persoonsgegevens Omdat er in uw situatie volgens de Telecommunicatiewet een wettelijk vermoeden is dat er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens, doet u er verstandig aan bewijs vast te leggen dat u geen persoons-gegevens verwerkt (bijvoorbeeld een advies ter zake van een advocaat). Als u namelijk niet kunt aantonen dat u door middel van de cookies geen persoonsgegevens verwerkt, heeft dat als consequentie dat OPTA en/of het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) er van zal uitgaan dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing was op uw cookiebeleid, dus ook op het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Uiteraard bestaat er altijd de kans dat OPTA en/of het CBP uw bewijs niet accepteert en dat het wettelijk vermoeden dus in stand blijft. De WBP eist in dat geval dat de hierboven genoemde toestemming ondubbelzinnig moet zijn verkregen; dat wil zeggen dat de toestemming op een robuuste wijze tot stand moet komen, bijvoorbeeld door het aanklikken van een tickbox of op een andere wijze waaruit de toestemming van de gebruiker kan worden afgeleid. NB. Het accepteren van een vooraf aangevinkt hokje wordt niet als een geldige toestemming beschouwd! Voorts zou u in dat geval aan alle overige verplichtingen van de WBP moeten voldoen. Zo mag u onder meer de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk, u moet passende beschermingsmaatregelen treffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de informatie en eventueel een melding doen bij het CBP. Voorts moet u in dat geval de toestemming van de ouder of voogd verkrijgen als u cookies zou willen plaatsen of uitlezen van een computer of smartphone van een kind jonger dan 16 jaar. Let op: Als u het wettelijk vermoeden van de Telecommunicatiewet niet kunt weerleggen, overtreedt u zeer waarschijnlijk in dat geval ook de WBP omdat u in uw bedrijfsvoering waarschijnlijk geen maatregelen voor naleving van de WBP hebt getroffen. Dit kan leiden tot een last onder dwangsom van het CBP. Voorts zult u naar alle waarschijnlijkheid ook geen melding van een verwerking van persoonsgegevens bij het CBP hebben gedaan. In dat geval pleegde u tevens een strafbaar feit dat thans met maximaal euro boete kan worden bestraft. Het is dus belangrijk dat u bewijs vastlegt dat het wettelijk vermoeden niet van toepassing is op uw situatie (bijvoorbeeld een advies ter zake van een advocaat). * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 12

13 7. Uw website of elektronische dienst plaatst cookies van derden of derden kunnen informatie uitlezen van de gebruiker van uw website, waardoor (vermoedelijk) het gedrag van de consument over meerdere websites (niet alleen die van uzelf) kan worden gevolgd. Uw website of dienst verwerkt zogeheten third party cookies. Op deze cookies is het wettelijk vermoeden van de Telecommunicatiewet dat persoonsgegevens worden verwerkt van toepassing. U hebt echter formeel met betrekking tot deze cookies geen verplichtingen; de informatieplicht en het toestemmingsvereiste rusten op de aanbieders/gebruikers van de cookies (de derden dus). Het is echter wel verstandig om in uw cookiebeleid hierover een informatieve passage op te nemen, bijvoorbeeld wie de partijen zijn die die cookies plaatsen en hoe de gebruiker die kan bereiken. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 13

14 8. Uw website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit waarmee het gedrag van de consument wordt gevolgd. De cookies worden geplaatst via uw eigen website of elektronische dienst dan wel anders dan via een ad-network via een website of elektronische dienst van derden (bijvoorbeeld via een advertentie). Deze cookies bevatten persoonsgegevens dan wel het plaatsen of uitlezen daarvan leidt anderszins tot verwerking van persoonsgegevens. Op dit soort cookies is de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit houdt in dat u: de gebruiker vóór het plaatsen van de cookies of het lezen van de gegevens moet informeren, en vóóraf toestemming moet hebben van de gebruiker. Voorts moet u aan alle eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoen. Eisen Telecommunicatiewet U moet: de gebruiker vóór het plaatsen van de cookies of het lezen van de gegevens moet informeren, en vóóraf toestemming hebben van de gebruiker. Informeren De inhoud van de informatie moet voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gebruiker moet kunnen begrijpen welke risico s er aan het accepteren van cookies kunnen zijn verbonden. U moet de gebruiker daarom ten minste informeren over: De identiteit van de organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatsen en/of uitlezen van de cookies (uw bedrijf dus); De functie van cookies, oftewel: waarom u de cookie wenst te plaatsen of uit te lezen (art. 11.7a lid 1 sub a Telecommunicatiewet); Overige informatie waaruit blijkt dat u zorgvuldig omgaat met de cookies en de verkregen informatie, zoals bijvoorbeeld de periode gedurende welke de cookie actief blijft en de eventuele categorieën van personen/organisaties die toegang hebben tot die informatie of aan wie die informatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld een webanalytics service). Ten slotte is het zinvol om te melden welke cookies van u zelf zijn (first-party cookies) en welke via uw website eventueel door andere partijen worden geplaatst (third party cookies). De informatie moet makkelijk vindbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Een enkele link vanaf uw website naar een algemeen privacy statement is waarschijnlijk onvoldoende. Toestemming vragen Naast het geven van informatie over de cookies bent u verplicht om de gebruiker om diens toestemming te vragen alvorens u cookies plaatst op of uitleest van zijn of haar computer. Toestemming moet een vrije wilsuiting zijn en gebaseerd zijn op volledige informatie. Bovendien moet deze toestemming specifiek zijn, dat wil zeggen: het moet duidelijk zijn waarvoor de klant toestemming geeft en aan wie (met naam en toenaam). U hoeft niet voor iedere cookie afzonderlijk toestemming te vragen; dat kan in één keer gebeuren. Ook hoeft u de toestemming niet elke keer te vragen als de gebruiker uw website bezoekt; één keer is genoeg. U kunt echter niet voor meerdere websites of diensten tegelijk toestemming vragen. 14

15 De wijze waarop u de toestemming verkrijgt is in beginsel vormvrij. Technisch gezien kunt u dit op verschillende manieren vormgeven. Zo kunt u bij het openen van de pagina een pop-up tonen waarmee om toestemming wordt gevraagd. Maar de bewijslast dat de toestemming bestaat, ligt bij u. Dat betekent dat u de toestemming op een of andere wijze moet vastleggen, bijvoorbeeld in uw database met gebruikersprofielen. NB. Het accepteren van een vooraf aangevinkt hokje wordt niet als een geldige toestemming beschouwd! Toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker de cookies handmatig of met een cookieverwijderaar van zijn computer verwijdert. In dat geval moet dus weer opnieuw toestemming worden verkregen alvorens de cookie op de computer terug te plaatsen. Wet bescherming persoonsgegevens U heeft vastgesteld dat u door het plaatsen van cookies of het uitlezen van informatie tevens persoonsgegevens verwerkt. Dat betekent dat ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is op uw situatie. De WBP eist dat de hierboven genoemde toestemming ondubbelzinnig is verkregen; dat wil zeggen dat de toestemming op een robuuste wijze tot stand moet komen, bijvoorbeeld door het aanklikken van een tickbox of op een andere wijze waaruit de toestemming van de gebruiker kan worden afgeleid. NB. Het accepteren van een vooraf aangevinkt hokje wordt niet als een geldige toestemming beschouwd! Voorts moet u aan alle overige verplichtingen van de WBP voldoen. Zo mag u onder meer de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk, u moet passende beschermingsmaatregelen treffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de informatie en eventueel een melding doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Voorts moet u in dat geval de toestemming van de ouder of voogd verkrijgen als u cookies zou willen plaatsen of uitlezen van een computer of smartphone van een kind jonger dan 16 jaar. Let op: Als u in uw situatie artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet niet naleeft, kan dit in theorie voor uw onderneming vérstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen riskeert u een bestuurlijke boete van maximaal euro van de OPTA, ook overtreedt u in dat geval de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit kan leiden tot een last onder dwangsom van het CBP. Als u daarnaast ook geen melding van een verwerking van persoonsgegevens bij het CBP heeft gedaan, pleegt u tevens een strafbaar feit dat thans met maximaal euro boete kan worden bestraft. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 15

16 9. Uw website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit voor andere dan de hiervoor doeleinden (dus niet het volgen van het gedrag van de klant, het aangaan of sluiten van een overeenkomst, het leveren van een door de consument gevraagde dienst of het mogelijk maken van de communicatie over het netwerk). Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens en leiden ook niet anderszins tot de verwerking van persoonsgegevens. Op dit soort cookies is de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit houdt in dat u: de gebruiker vóór het plaatsen van de cookies of het lezen van de gegevens moet informeren, en vóóraf toestemming moet hebben van de gebruiker. Informeren De inhoud van de informatie moet voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gebruiker moet kunnen begrijpen welke risico s er aan het accepteren van cookies kunnen zijn verbonden. U moet de gebruiker daarom ten minste informeren over: De identiteit van de organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatsen en/of uitlezen van de cookies (uw bedrijf dus); De functie van cookies, oftewel: waarom u de cookie wenst te plaatsen of uit te lezen (art. 11.7a lid 1 sub a Telecommunicatiewet); Overige informatie waaruit blijkt dat u zorgvuldig omgaat met de cookies en de verkregen informatie, zoals bijvoorbeeld de periode gedurende welke de cookie actief blijft en de eventuele categorieën van personen/organisaties die toegang hebben tot die informatie of aan wie die informatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld een webanalytics service). Ten slotte is het zinvol om te melden welke cookies van u zelf zijn (first-party cookies) en welke via uw website eventueel door andere partijen worden geplaatst (third party cookies). De informatie moet makkelijk vindbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Een enkele link vanaf uw website naar een algemeen privacy statement is waarschijnlijk onvoldoende. Toestemming vragen Naast het geven van informatie over de cookies bent u verplicht om de gebruiker om diens toestemming te vragen alvorens u cookies plaatst op of uitleest van zijn of haar computer. Toestemming moet een vrije wilsuiting zijn en gebaseerd zijn op volledige informatie. Bovendien moet deze toestemming specifiek zijn, dat wil zeggen: het moet duidelijk zijn waarvoor de klant toestemming geeft en aan wie (met naam en toenaam). U hoeft niet voor iedere cookie afzonderlijk toestemming te vragen; dat kan in één keer gebeuren. Ook hoeft u de toestemming niet elke keer te vragen als de gebruiker uw website bezoekt; één keer is genoeg. U kunt echter niet voor meerdere websites of diensten tegelijk toestemming vragen. De wijze waarop u de toestemming verkrijgt is in beginsel vormvrij. Technisch gezien kunt u dit op verschillende manieren vormgeven. Zo kunt u bij het openen van de pagina een pop-up tonen waarmee om toestemming wordt gevraagd. Maar de bewijslast dat de toestemming bestaat, ligt bij u. Dat betekent dat u de toestemming op een of andere wijze moet vastleggen, bijvoorbeeld in uw database met gebruikersprofielen. NB. Het accepteren van een vooraf aangevinkt hokje wordt niet als een geldige toestemming beschouwd! Toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker de cookies handmatig of met een cookieverwijderaar van zijn computer verwijdert. In dat geval moet dus weer opnieuw toestemming worden verkregen alvorens de cookie op de computer terug te plaatsen. 16

17 U doet er voorts verstandig aan om voor de zekerheid na te gaan of u mogelijk toch persoonsgegevens verwerkt en of dus de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Kunt u echter (eenvoudig) vaststellen dat het hier niet om een verwerking van persoonsgegevens gaat, dan is de WBP ook niet van toepassing. Dat laat onverlet dat het CBP of de gebruiker bewijs kan leveren van het tegendeel. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 17

18 10. Uw website of elektronische dienst plaatst cookies of leest gegevens uit voor andere dan de hiervoor doeleinden (dus niet het volgen van het gedrag van de klant, het aangaan of sluiten van een overeenkomst, het leveren van een door de consument gevraagde dienst of het mogelijk maken van de communicatie over het netwerk). Deze cookies bevatten persoonsgegevens dan wel het plaatsen of uitlezen van deze cookies leidt anderszins tot de verwerking van persoonsgegevens. Op dit soort cookies is de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit houdt in dat u: de gebruiker vóór het plaatsen van de cookies of het lezen van de gegevens moet informeren, en vóóraf toestemming moet hebben van de gebruiker. Informeren De inhoud van de informatie moet voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gebruiker moet kunnen begrijpen welke risico s er aan het accepteren van cookies kunnen zijn verbonden. U moet de gebruiker daarom ten minste informeren over: De identiteit van de organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatsen en/of uitlezen van de cookies (uw bedrijf dus); De functie van cookies, oftewel: waarom u de cookie wenst te plaatsen of uit te lezen (art. 11.7a lid 1 sub a Telecommunicatiewet); Overige informatie waaruit blijkt dat u zorgvuldig omgaat met de cookies en de verkregen informatie, zoals bijvoorbeeld de periode gedurende welke de cookie actief blijft en de eventuele categorieën van personen/organisaties die toegang hebben tot die informatie of aan wie die informatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld een webanalytics service). Ten slotte is het zinvol om te melden welke cookies van u zelf zijn (first-party cookies) en welke via uw website eventueel door andere partijen worden geplaatst (third party cookies). De informatie moet makkelijk vindbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Een enkele link vanaf uw website naar een algemeen privacy statement is waarschijnlijk onvoldoende. Toestemming vragen Naast het geven van informatie over de cookies bent u verplicht om de gebruiker om diens toestemming te vragen alvorens u cookies plaatst op of uitleest van zijn of haar computer. Toestemming moet een vrije wilsuiting zijn en gebaseerd zijn op volledige informatie. Bovendien moet deze toestemming specifiek zijn, dat wil zeggen: het moet duidelijk zijn waarvoor de klant toestemming geeft en aan wie (met naam en toenaam). U hoeft niet voor iedere cookie afzonderlijk toestemming te vragen; dat kan in één keer gebeuren. Ook hoeft u de toestemming niet elke keer te vragen als de gebruiker uw website bezoekt; één keer is genoeg. U kunt echter niet voor meerdere websites of diensten tegelijk toestemming vragen. De wijze waarop u de toestemming verkrijgt is in beginsel vormvrij. Technisch gezien kunt u dit op verschillende manieren vormgeven. Zo kunt u bij het openen van de pagina een pop-up tonen waarmee om toestemming wordt gevraagd. Maar de bewijslast dat de toestemming bestaat, ligt bij u. Dat betekent dat u de toestemming op een of andere wijze moet vastleggen, bijvoorbeeld in uw database met gebruikersprofielen. NB. Het accepteren van een vooraf aangevinkt hokje wordt niet als een geldige toestemming beschouwd! Toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker de cookies handmatig of met een cookieverwijderaar van zijn computer verwijdert. In dat geval moet dus weer opnieuw toestemming worden verkregen alvorens de cookie op de computer terug te plaatsen. 18

19 Wet Bescherming Persoonsgegevens U heeft vastgesteld dat de u door middel van het plaatsen van cookies of het uitlezen van informatie van de computer van de gebruiker tevens persoonsgegevens verwerkt. Dat betekent dat ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is op uw situatie. De WBP eist dat de hierboven genoemde toestemming ondubbelzinnig is verkregen; dat wil zeggen dat de toestemming op een robuuste wijze tot stand moet komen, bijvoorbeeld door het aanklikken van een tickbox of op een andere wijze waaruit de toestemming van de gebruiker kan worden afgeleid. NB. Het accepteren van een vooraf aangevinkt hokje wordt niet als een geldige toestemming beschouwd! Voorts moet u aan alle overige verplichtingen van de WBP voldoen. Zo mag u onder meer de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk, u moet passende beschermingsmaatregelen treffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de informatie en eventueel een melding doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Voorts moet u in dat geval de toestemming van de ouder of voogd verkrijgen als u cookies zou willen plaatsen of uitlezen van een computer of smartphone van een kind jonger dan 16 jaar. Let op: Als u in uw situatie artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet niet naleeft, kan dit in theorie voor uw onderneming vérstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen riskeert u een bestuurlijke boete van maximaal euro van de OPTA, ook overtreedt u in dat geval de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit kan leiden tot een last onder dwangsom van het CBP. Als u daarnaast ook geen melding van een verwerking van persoonsgegevens bij het CBP heeft gedaan, pleegt u tevens een strafbaar feit dat thans met maximaal euro boete kan worden bestraft. * Aan het door ons gegeven advies kunt u geen rechten ontlenen. U blijft als eigenaar van een website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Door middel van dit advies proberen wij u slechts zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe cookiewet. Vraag bij twijfel advies aan een specialist op dit gebied. 19

20 Overige informatie Randapparatuur Computerapparatuur van de consument. (Uit)lezen van gegevens Dit betreft het uitlezen van gegevens, bestanden of inhoud die zich bevindt op de randapparatuur van de consument. De nieuwe regels gaan dus niet alleen over cookies. Onder het uitlezen van gegevens vallen technieken als device fingerprinting, java-scripts, webtaps, spionagesoftware, dialerprogramma s en inbelprogramma s, etc. Cookies Alle gegevens/bestanden/inhoud (hoe ook genaamd) die op de randapparatuur van de consument worden geplaats. Belangrijk: Volgen van gedrag Het verzamelen, combineren of analyseren van gegevens over het gebruik van diensten op internet door de consument voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. (art. 11.7a lid 1 sub 2 Tcw). Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (dus niet een rechtspersoon) (art. 1 sub a WBP). Verwerking van persoonsgegevens Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, het afschermen, uitwissen, vernietigen of andere mogelijke handelingen met persoonsgegevens. (art. 1 sub b WBP). Ondubbelzinnige toestemming Elke vrije, specifieke en op informatie berustende ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt. De OPTA heeft bepaald dat dit minimaal door middel van opt-in gedaan moet worden. Opt-out (een aangevinkt hokje) wordt niet als ondubbelzinnig beschouwd. OPTA De onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Deze organisatie controleert of marktpartijen (bedrijven) de wet naleven om consumenten te beschermen en heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen. Expliciet De consument moet weten aan wie en waarvoor hij toestemming geeft. Vrije wilsuiting De consument mag niet verplicht worden tot het geven van toestemming. CBP Het College bescherming persoonsgegevens. Deze organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. De organisatie heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen. 20

21 Toestemming Elke vrije, specifieke en op basis van informatie gedane wilsuiting. De wijze van toestemming is vormvrij. Opt-in Toestemming geven vooraf, dus voordat de cookie wordt geplaatst. Opt-out Bezwaar tegen het verwerken van informatie, bijvoorbeeld door middel van het verwijderen van een vinkje dat automatisch aanstaat. Device fingerprinting Een techniek waarbij computers op basis van specifieke eigenschappen en instellingen, zoals de versiestrings, ingestelde tijdzone, lettertypes en plugins, een unieke ID toegewezen krijgen. Zo kunnen personen geïndentificeerd worden en kan een interesseprofiel bijgehouden worden. 21

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels Vragen over de wet Q: Hoe luidt de nieuwe bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De nieuwe bepaling is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt: Artikel 11.7a Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels Vragen over de wet Q: Hoe luidt de nieuwe bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De nieuwe bepaling is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt: Artikel 11.7a Telecommunicatiewet

Nadere informatie

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING WELKOM! Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. PROGRAMMA 10.00-10.15 Voorstelrondje & individuele verwachtingen 10.15-11.00 De cookiewet in de praktijk

Nadere informatie

DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING

DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING VOORWOORD Op 5 juni 2012 is de wetswijziging artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, ook wel de cookiewet genoemd, van kracht geworden. zanox-m4n wil affiliates en

Nadere informatie

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012 COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN UNIT4 Internet Solutions AGENDA 1. Cookies 2. Wetgeving 3. Informatieplicht 4. Toestemmingsplicht 5. Google Analytics 6. Bewijs 7. Stappenplan 8. Manieren van informeren

Nadere informatie

De nieuwe Cookiewet: Wat gaat er veranderen? Wat houdt de Cookiewet nu precies in? Waarom zijn cookies juist zo nuttig?

De nieuwe Cookiewet: Wat gaat er veranderen? Wat houdt de Cookiewet nu precies in? Waarom zijn cookies juist zo nuttig? De nieuwe Cookiewet: Wat gaat er veranderen? Misschien heeft u er al iets over gehoord of gelezen, vanaf 5 juni 2012 heeft de nieuwe cookiewet zijn intrede gedaan. Hierbij wil Invest Online u informeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014

Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014 Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014 Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding 3 2 Wat zegt het CBP nu eigenlijk? 4 3 Wat staat er in de voorgestelde wetswijziging? 5 3.1 Nieuwe uitzonderingen 6 3.2 Tracking cookies

Nadere informatie

Randvoorwaarden Privacy & Security

Randvoorwaarden Privacy & Security Randvoorwaarden Privacy & Security Iris Koetsenruijter 17 juni 2015 Wet bescherming persoonsgegevens 2 Wat is een persoonsgegeven? Artikel 1 sub a Wbp: persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Nieuwe telecompakket en cookiewet

Nieuwe telecompakket en cookiewet Nieuwe telecompakket en cookiewet Privacy bijeenkomst ECP-EPN 8 september 2011 Milica Antic antic@solv.nl @milica_antic 2009 nieuw telecompakket Richtlijn 2009/136/EG van 25-11-2009: Wijziging e-privacyrichtlijn

Nadere informatie

Cookies: een nieuw recept

Cookies: een nieuw recept Cookies: een nieuw recept U kijkt even op wehkamp.nl voor een nieuwe fotocamera of kleren voor uw kinderen. Wie doet dit tegenwoordig niet, lekker rondkijken zonder de deur uit te moeten! Na het rondkijken

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Is uw onderneming privacy proof?

Is uw onderneming privacy proof? Is uw onderneming privacy proof? Seminar Privacy 6 november 2014 Floor de Roos Advocaat handelsrecht 1 De Wet bescherming persoonsgegevens in vogelvlucht 2 1. Is sprake van persoonsgegevens? Ruim begrip:

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

Privacy Reglement Domijn

Privacy Reglement Domijn Privacy Reglement Domijn Uw privacy De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt als

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookiebepaling

Veelgestelde vragen over de cookiebepaling Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 11 maart 2015 in werking getreden en luidt als

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Datum Betreft consultatie cookiebepaling en de beantwoording van een tweetal vragen

Datum Betreft consultatie cookiebepaling en de beantwoording van een tweetal vragen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

object van regelgeving

object van regelgeving object van regelgeving gebruik van elektronische communicatie voor opslag van informatie of voor verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in eindapparatuur van een abonnee of gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan TOEPASSELIJKHEID Wet Bescherming Persoonsgegevens Vraag 1 Vraag 2 Verwerkt 1) u persoonsgegevens 2) voor uitsluitend

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is:

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: PRIVACY STATEMENT en COOKIE POLICY Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. Stationsweg

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING. Koets/Welboren Financieel Adviseurs

KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING. Koets/Welboren Financieel Adviseurs KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING 1 INLEIDING De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De Wbp geeft de consumenten bepaalde

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken De Wbp is al sinds 1 september 2001 van kracht en bevat bepalingen omtrent het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Op 1 januari

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Datalekken & cookies. PAO Telecommunicatierecht 14 april 2011. Remy Chavannes

Datalekken & cookies. PAO Telecommunicatierecht 14 april 2011. Remy Chavannes Datalekken & cookies PAO Telecommunicatierecht 14 april 2011 Remy Chavannes Datalekken Algemene meldplicht datalekken Aangekondigd in regeerakkoord Uitwerking in wetsvoorstel (wijziging Wbp) beloofd voor

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie