Grip op reclame

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op reclame E-mail"

Transcriptie

1 DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

2 Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit handboek meer grip op reclame. DDMA Privacy Autoriteit Regelmatig komt u in aanraking met reclame. Denk hierbij aan reclame via , post, social media en de telefoon. U ontvangt de nieuwe folder van de supermarkt of een van uw boekwinkel. Sommige reclame ontvangt u alleen liever op een ander tijdstip, via een ander kanaal of helemaal niet. Als consument heeft u het recht dit aan te geven, maar voor veel mensen is het nog onduidelijk hoe en bij welke instantie zij dit kunnen doen. Om uw rechten en plichten als consument overzichtelijk in kaart te brengen, hebben wij dit handboek opgesteld. Wij houden toezicht op het gebruik van uw gegevens door bedrijven die het Privacy Waarborg voeren. Meer informatie over dit keurmerk vindt u op i

3 Inhoudsopgave 1.Inleiding 3 2.Reclame via Inleiding Wet- en regelgeving Spam Gewenste reclame via Klantrelatie Prijsvragen / enquêtes Afmelden Onduidelijke situaties Toezicht Vragen en klachten Checklist reclame via 8 8.Vragen en klachten Vragen Klachten 11 9.DDMA Privacy Waarborg Bijlage 1: Checklist 15

4 HOOFDSTUK 1 Inleiding Als consument krijgt u vrijwel iedere dag reclame onder ogen. Denk bijvoorbeeld aan die leuke folder van de Hema of een die u ontvangt van uw telecomprovider. Maar wat zijn uw rechten als consument als u deze aanbiedingen niet meer op prijs stelt?

5 Organisaties maken gebruik van contactgegevens (naam, adres, postadres etc.) om met u als consument een dialoog te starten en te continueren. Op deze wijze ontvangt u een schat aan informatie met relevante aanbiedingen die voor u op dat moment interessant zijn. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe verzekering of wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe abonnementsvormen voor uw mobiele telefoon? Het bedrijfsleven informeert u graag én via het communicatiekanaal dat uw voorkeur heeft. stellen over het gebruik van hun contactgegevens. Deze klachten kunnen worden ingediend bij het DDMA Privacy Waarborg Klachtenloket. Meer hierover vindt u in hoofdstuk 3 van deze handleiding. Aan de hand van de verzonnen meubelwinkel Design for life passeren in deze handleiding diverse communicatiemiddelen de revue die organisaties inzetten om u gericht aanbiedingen te doen. Door het inzetten van diverse communicatiemiddelen wil de directeur van Design for life zijn klanten en potentiële klanten informeren over de uitverkoop en de nieuwe meubelcollectie. Om te voorkomen dat de ontvanger zijn reclame als vervelend ervaart, verdiept de directeur zich in de rechten van de consument. Wanneer mag hij zijn doelgroep wel en niet benaderen? En op welke wijze kan de consument aangeven dat hij de reclame liever niet meer ontvangt? In dit deel van het handboek Grip op reclame wordt enkel reclame via behandeld. Ondanks dat de directeur zich in de rechten van de consument heeft verdiept, is de kans helaas nog altijd aanwezig dat er consumenten zijn die de reclame van Design for life niet op prijs stellen en een klacht willen indienen of een vraag willen 4

6 HOOFDSTUK 2 Reclame via 2.1 Inleiding Diverse onderzoeken tonen aan dat de consument graag per wordt benaderd. Meubelwinkel Design for life verstuurt dan ook regelmatig s naar hun klanten en relaties. In deze s informeren zij hen over het productenaanbod en speciale aanbiedingen in de winkel. De directeur van Design for life vindt het belangrijk dat de mensen die liever geen meer willen ontvangen, dit gemakkelijk kenbaar kunnen maken, zodat hij hier rekening mee kan houden. In dit hoofdstuk lichten wij toe wat de rechten van de klanten en relaties van Design for life zijn op het gebied van marketing.

7 2.2 Wet- en regelgeving De directeur van Design for life moet bij het versturen van ings rekening houden met diverse wet- en regelgeving. Zo zijn vanuit de overheid de regels voor reclame via geregeld in de Telecommunicatiewet. Naast de regels uit de Telecommunicatiewet, heeft het Nederlands bedrijfsleven zichzelf ook extra regels opgelegd. Deze aanvullende regels staan in de Code . De Stichting Reclame Code ziet toe op naleving van deze extra regels en zal bedrijven aanspreken indien zij zich niet aan de regels houden. 2.3 Spam Helaas zijn er nog steeds bedrijven die ongewenst versturen, dit noemen wij ook wel spam. In Nederland geldt een compleet spamverbod. Dit houdt in dat het verboden is ongewenste te verzenden. Spam wordt meestal vanuit het buitenland en in grote hoeveelheden verstuurd met vaak een commerciële boodschap. Denk hierbij aan reclame voor bijvoorbeeld Viagra. Kort gezegd, als u niet voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van of u nooit eerder iets bij het bedrijf heeft gekocht, dan is er sprake van spam. Veelal kunt u zelf gemakkelijk in uw programma regelen dat deze automatisch wordt geblokkeerd. Indien u desondanks nog hinder van deze spam ondervindt, kunt u een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code. 2.4 Gewenste reclame via Iets anders dan illegale spam zijn gewenste ings. Dit is als u toestemming heeft gegeven om uw adres te gebruiken voor het toesturen van informatie. Bijvoorbeeld als u uw adres heeft opgegeven bij Design for life omdat u op de hoogte gehouden wilt worden van het assortiment. De die u vervolgens van hen ontvangt moet u zien als gewenste reclame via . Dit is ook mogelijk op de website van Design for life. Zodra iemand informatie aanvraagt over een product via onderstaand formulier, krijgt men de optie aangeboden zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. 6

8 Het is belangrijk dat u actief uw toestemming kunt geven. Dit kan door middel van het aanvinken van het hokje (zie ook het voorbeeldformulier van Design for life ). Let op, dat een dergelijk hokje niet vooraf is aangevinkt. U moet zich er namelijk van bewust zijn waarvoor u toestemming geeft. Juridisch heet dit: opt-in. Kort gezegd betekent dit, dat u zelf iets moet doen om ergens aan mee te doen. In dit geval is dat het hokje aanvinken om de digitale nieuwsbrief van Design for life te ontvangen. Verder moet duidelijk worden aangeven waarvoor het adres gebruikt gaat worden. Bijvoorbeeld voor het toesturen van de nieuwsbrief. Dit moet u direct duidelijk zijn. Bedrijven mogen hiervoor niet alleen verwijzen naar de algemene voorwaarden of hun privacy statement. 2.5 Klantrelatie Als u een product in de meubelwinkel heeft gekocht, wordt u als klant geregistreerd. Als klant van een bedrijf mag dit bedrijf u en zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hier zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Zo mag Design for life klanten zonder toestemming en: Over producten in hun eigen assortiment. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reclame over tafels en banken. De meubelwinkel mag u niet ineens reclame en over bijvoorbeeld fietsen die een nabijgelegen winkel verkoopt. Dit is niet iets wat valt onder hun eigen assortiment. Als u zelf het adres heeft opgegeven en de meubelwinkel u toen heeft verteld dat het gebruikt zou kunnen worden voor het toesturen van Prijsvragen/enquêtes Veel consumenten staan er onvoldoende bij stil dat wanneer zij hun gegevens achterlaten bij een online prijsvraag of enquête deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan een voor hen onbekende organisatie. Dit heeft soms tot gevolg dat men reclame ontvangt van een onbekende organisatie. Dit is toegestaan, alleen moet u hierover wel duidelijk worden geïnformeerd. Als u per reclame ontvangt moet u hier ook toestemming voor hebben gegeven. Lees dus altijd eerst goed waarvoor uw adres gebruikt kan worden, voor u deelneemt aan de prijsvraag of enquête. 2.7 Afmelden U heeft zich in het verleden geregistreerd voor de nieuwsbrief Design for life, maar u bent tot de conclusie gekomen dat u deze niet langer op prijs stelt. De meubelwinkel is verplicht u een mogelijkheid te bieden, waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden voor de betreffende . Dit kan bijvoorbeeld doordat een afmeldlink onderaan de wordt geplaatst. 2.8 Onduidelijke situaties Wanneer u situaties tegenkomt waar niet duidelijk is waarvoor u toestemming geeft, ga dan altijd goed na of u uw adres wel op deze website wilt achterlaten. 7

9 2.9 Toezicht OPTA (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor . Als OPTA klachten binnenkrijgt over kunnen zij een onderzoek starten. Deze klachten worden gebruikt als signaal bij het toezicht. Vanaf 1 januari 2013 wordt het toezicht overgenomen door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Vragen en klachten Heeft u een klacht over een bij het Privacy Waarborg aangesloten organisatie of heeft u een vraag over uw rechten als consument? In hoofdstuk 3 wordt toegelicht op welke wijze u deze bij het Privacy Waarborg kunt indienen Checklist reclame via Wilt u nagaan of een bedrijf u mag toesturen? Controleer dit snel en gemakkelijk via het volgende stappenplan of zie ook de checklist in bijlage 1. Stap 1 - Welke situatie is op u van toepassing? Ik heb toestemming gegeven voor het ontvangen van van dit bedrijf ga naar stap 2 Ik ben klant van dit bedrijf ga naar stap 3 Ik heb voor de ontvangen geen toestemming gegeven en ben geen klant van dit bedrijf Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen Stap 2 - Hoe heeft u toestemming gegeven? Door een vakje aan te vinken - ga naar stap 5 Door mijn adres achter te laten - ga naar stap 5 Door akkoord te gaan met algemene voorwaarden en privacy statement - ga naar stap 5 Door mee te doen aan een online enquête of prijsvraag - ga naar stap 5 Stap 3 - U bent klant van het bedrijf dat u reclame via toestuurt. Welke situatie is op u van toepassing? Ik heb mijn adres opgegeven bij dit bedrijf en zij hebben toen gemeld dat ze dit gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en andere - ga naar stap 4 Ik heb mijn adres opgegeven bij dit bedrijf, maar zij hebben NOOIT aangegeven dat ze dit gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en andere ings. Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen Ik heb mijn adres nooit opgegeven bij dit bedrijf Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen 8

10 Stap 4 - Wordt in de alleen het eigen assortiment van het bedrijf aangeprezen? Ja, de bevat alleen reclame over het assortiment van het bedrijf dat de mail verstuurt ga naar stap 5 Nee, de bevat ook reclame voor andere producten Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen Stap 5 - Heeft het bedrijf dat u reclame via toestuurt u verteld dat zij uw adres gebruiken om u reclame toe te sturen? Ja - ga naar stap 6 Nee Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen Stap 6 - Kunt u uzelf afmelden voor de reclame via ? Bijvoorbeeld door te klikken op de afmeldhyperlink onder aan de ? Ja dit is OK, het bedrijf stuurt volgens de wet Ja, dit heb ik geprobeerd, maar ik ontvang nog altijd Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen Nee, dit heb ik niet geprobeerd probeert u zich eens af te melden, als dit niet lukt kunt u een klacht indienen 9

11 HOOFDSTUK 3 Vragen en klachten 3.1 Vragen Heeft u een vraag over het gebruik van uw contactgegevens voor reclamedoeleinden die in dit handboek zijn behandeld? Dan bent u bij het Privacy Waarborg aan het juiste adres. Op de website kunt u terecht voor een uitgebreid overzicht van de meest gestelde vragen en bijhorende antwoorden. Indien dit uw vraag niet voldoende beantwoordt, dan kunt u via het speciale online vragenformulier uw vraag indienen.

12 3.2 Klachten Als u van mening bent dat uw contactgegevens (onrechtmatig) gebruikt zijn voor reclamedoeleinden door een bedrijf kunt u een klacht indienen bij verschillende instanties. Wij adviseren u de volgende stappen te volgen: Stap 1 - Klacht bedrijf Neem allereerst contact op met het bedrijf waarover u een klacht wilt indienen. De kans is zeer groot dat zij hun fout betreuren en het direct voor u oplossen. Stap 2 - Privacy Waarborg Klachtenloket en Stichting Reclame Code Stap 3 - Klacht ConsuWijzer Wanneer u het idee heeft dat het gaat om een grote overtreding dan kunt u, naast de klacht die u bij het Privacy Waarborg Klachtenloket of De Stichting Reclame Code heeft ingediend, uw klacht ook indienen bij OPTA. Hiervoor moet u uw klacht indienen via de website van ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl). Hier worden de klachten gebruikt als signaal in het toezicht. Bij veel klachten kan OPTA een onderzoek naar een bedrijf starten. Vanaf 1 januari 2013 wordt het toezicht ondergebracht in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Mocht het bedrijf u niet verder willen helpen om de klacht op te lossen dan kunt u een klacht indienen bij: Het Privacy Waarborg Klachtenloket Is het bedrijf aangesloten bij het Privacy Waarborg? Dan kunt u een klacht indienen via het Privacy Waarborg Klachtenloket (www.privacywaarborg.nl). Het doel van dit loket is om uw klacht snel én kosteloos op te lossen. De Stichting Reclame Code Is het bedrijf niet bij het Privacy Waarborg aangesloten? Dien dan uw klacht in bij De Stichting Reclame Code. (www.reclamecode.nl). 11

13 HOOFDSTUK 4 DDMA Privacy Waarborg Het DDMA Privacy Waarborg is een keurmerk voor organisaties die op een correcte manier contactgegevens gebruiken voor reclamedoeleinden. Door het gebruik van contactgegevens kunnen bedrijven u gerichter aanbiedingen doen, denk bijvoorbeeld aan een voordelige last-minute vliegreis of een abonnement voor uw mobiele telefoon.

14 Het Waarborg wordt uitsluitend gevoerd door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen bij reclame en marketing. Deze extra regels zijn vastgelegd in een aantal zelfreguleringcodes. De organisaties die het Waarborg voeren, worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering door de onafhankelijke handhaver, de DDMA Privacy Autoriteit. Consumenten die van mening zijn dat hun privacy is geschonden door een reclame-uiting kunnen eenvoudig een klacht indienen via het Privacy Waarborg Klachtenloket. Het doel van dit loket is om uw klacht snel en kosteloos op te lossen. Voor meer informatie over het Privacy Waarborg kunt u terecht op DDMA W.G. Plein 507/ SJ Amsterdam Telefoonnummer:

15 Copyright Dit handboek (verder te noemen: Handboek ) van de DDMA Privacy Autoriteit is met grote zorg en precisie samengesteld. Ondanks de inspanning en aandacht voor dit Handboek is het mogelijk dat informatie in dit Handboek onvolledig en/of onjuist is. De Privacy Autoriteit sluit hierbij alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit Handboek. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit dit Handboek worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Privacy Autoriteit. Augustus 2012 DDMA Privacy Autoriteit xiv

16 BIJLAGE 1 Checklist Mag een organisatie u per benaderen? Bekijk de checklist voor hulp.

17 U ontvangt reclame via die u niet wilt ontvangen, van een bedrijf waar u wel eens iets hebt gekocht. U ontvangt reclame via die u niet wilt, van een bedrijf waar u nooit eerder iets hebt gekocht. JA Heeft u uw adres ooit aan dit bedrijf gegeven? NEE Heeft u toestemming gegeven voor de . JA NEE JA Is u toen verteld dat u van hen kon verwachten? NEE JA Heeft u zich geprobeerd af te melden? NEE U kunt zich afmelden wanneer u dit wenst. JA JA Is dit gelukt? NEE Het bedrijf mag u geen reclame via sturen, u kunt een klacht indienen. Het bedrijf mag u reclame via sturen, maar u moet zich wel kunnen afmelden als u dit wenst. U kunt een klacht indienen of contact opnemen met het bedrijf als het deze mogelijkheid niet biedt. Het bedrijf heeft u volgens de regels reclame gestuurd. Voor vragen kunt u altijd terecht bij het Privacy Waarborg via

Praktische juridische tips mobile

Praktische juridische tips mobile Praktische juridische tips mobile DDMA september 2013 Voorwoord Mobile is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is de toekomst en de marketing- en technologiesector speelt hier op in. Dagelijks

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Pc beveiligen

Studio Visual Steps. Pc beveiligen Studio Visual Steps Pc beveiligen 2014 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: november 2014 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail Studio Visual Steps Werken met Windows Live Mail Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2013 Visual Steps B.V. Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: juli 2013 Alle

Nadere informatie

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze

Nadere informatie

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER In dit document staan de schakels beschreven die een rol spelen in de 14+netnummer telefonieketen. Bij één van die vier schakels kan een oorzaak liggen, waardoor het

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Kennisbundel 25 praktische tips. om zelf e-mailadressen te verzamelen. De prettigste software voor professionele e-mail marketing

Kennisbundel 25 praktische tips. om zelf e-mailadressen te verzamelen. De prettigste software voor professionele e-mail marketing Kennisbundel 25 praktische tips om zelf e-mailadressen te verzamelen De prettigste software voor professionele e-mail marketing Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële)

Nadere informatie

persoonlijke e-mail herkenning gedrag profiel interesse vertrouwen

persoonlijke e-mail herkenning gedrag profiel interesse vertrouwen persoonlijke e-mail herkenning gedrag interesse profiel vertrouwen 12 praktische tips voor succesvolle e-mail marketing 12 praktische tips voor succesvolle e-mail marketing versie 1.0 oktober 2012 voor

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd!

Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Studio Visual Steps E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2015 Visual Steps B.V. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum:

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200904_OV Datum: 19 april 2011 Zaaknummer: 11.0041.37 / 11.0042.37 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot oplegging van een boete

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Telemarketing: irritatie geregeld?

Telemarketing: irritatie geregeld? Amsterdam, april 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

wat te doen tegen ongewenste e-mail

wat te doen tegen ongewenste e-mail SP@M wat te doen tegen ongewenste e-mail Internet en mobiele telefonie bieden u steeds meer mogelijkheden. Toch zijn er naast de vele voordelen van deze diensten, ook nadelen waar u rekening mee moet houden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 Dienstenwijzer Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 A. Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Daleman en De Jong Financiële Planners en Adviseurs Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u

Nadere informatie