titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL Versie: februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014"

Transcriptie

1 titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL Versie: februari 2014 Geachte heer/mevrouw, Inleiding Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek: de CARELINK-studie. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Ook is er een onafhankelijke persoon, die veel weet van het onderzoek. Lees ook de Algemene brochure. Daar staat veel algemene informatie over medischwetenschappelijk onderzoek in. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de studieonderzoeker. U vindt zijn/haar gegevens in bijlage D. Achtergrond van het onderzoek Epileptische aanvallen kunnen het hartritme verstoren. Meestal gaat dit om een onschuldige versnelling van de hartslag. Soms kan een aanval leiden tot een tijdelijke hartstilstand. Metingen in het ziekenhuis laten zien dat dit gelukkig maar zelden voorkomt (0.4%). Met nieuwe technieken kan het hartritme nu door een apparaatje ook meerdere jaren thuis gemeten worden. Volgens deze metingen lijken hartritmestoornissen iets vaker voor te komen (6-20%). Er zijn nog te weinig mensen gemeten om duidelijke conclusies te trekken. Wij willen daarom deze nieuwe techniek bij een grotere groep mensen met epilepsie inzetten. Doel van het onderzoek Wij willen bij 50 personen met moeilijk behandelbare epilepsie twee jaar lang het hartritme volgen door een klein apparaatje (6x2x1 cm) onder de huid in te brengen: Reveal XT. Hiermee hopen wij de volgende vragen te beantwoorden: 1. Hoe vaak komen hartritmestoornissen voor bij patiënten met moeilijk behandelbare epilepsie? 2. Hoe ontstaan hartritmestoornissen bij patiënten met moeilijk behandelbare epilepsie? Als u meedoet aan dit onderzoek, kunnen wij uw hartritme twee jaar lang zorgvuldig bewaken. Bij afwijkende metingen, wordt u snel verwezen. Uw deelname helpt ons bovendien om beter te voorspellen wat de kans op een ritmestoornis is bij mensen met moeilijk behandelbare epilepsie. Verwijzing Als wij zien dat u een lange hartstilstand heeft gehad, verwijzen wij u naar een cardioloog in de buurt. Uw cardioloog kan besluiten om een pacemaker bij u in te brengen. De opzet van het onderzoek Vóór het onderzoek, bepalen wij eerst of u geschikt bent om mee te doen: wij maken een hartfilmpje (ECG) bij u, en stellen u een aantal vragen. Als u zelf nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u die tijdens dit gesprek stellen aan de arts-onderzoeker. Als u mee kunt doen aan het onderzoek, vragen wij u een toestemmingsverklaring te ondertekenen. De studie duurt twee jaar, en begint zodra Reveal XT bij u geplaatst is. Tijdens de studie krijgt u de volgende onderzoeken: 1.Inbrengen van Reveal XT Wij verwijzen u naar de afdeling cardiologie van het Antonius Ziekenhuis (voor mensen van SEIN) of het Atrium Ziekenhuis (voor mensen van Kempenhaeghe). U komt hier s ochtends aan en gaat aan het eind van de middag weer naar huis. Eerst zal de cardioloog onder plaatselijke verdoving een klein sneetje in de huid maken en Reveal XT inbrengen. Reveal XT wordt meestal net onder de linker borst geplaatst.

2 2. Kantelproef Tijdens hetzelfde bezoek neemt de cardioloog een kantelproef bij u af. Deze proef leert ons meer over de regeling van uw bloeddruk. Bij dit onderzoek wordt de bloeddruk eerst 10 minuten liggend en daarna in kantelstand gemeten. Als de bloeddruk stabiel blijft, wordt er na 20 minuten een medicijn onder de tong gegeven, nitroglycerine. U kunt hierbij licht in het hoofd worden of flauwvallen als u hier gevoelig voor bent. Als dit gebeurt, wordt u meteen terug gekanteld en zal dit de flauwvalreactie direct stoppen. De kantelproef duurt in totaal 1,5 uur. Als u de belasting van dit onderzoek te zwaar vindt, dan hoeft dit niet. U kunt dan wel meedoen aan de rest van het onderzoek. 3. Dragen van de bewegingsmeter Na uw gebruikelijke afspraak bij de neuroloog, zal een verpleegkundige op de polikliniek u de bewegingsmeter geven en het gebruik ervan uitleggen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Met de bewegingsmeter kunnen we uw aanvallen beter beschrijven. Het komt namelijk voor dat aanvallen, vooral s nachts, worden vergeten. Bij u volgende bezoek aan de polikliniek levert u de bewegingsmeter weer bij ons in. U draagt een klein manchet om één bovenarm: dit manchet meet uw bewegingen en de hartslag met twee plakkers. U draagt de bewegingsmeter 1,5 maand alleen s nachts. 4. Controle van Reveal XT Als u Reveal XT 1 jaar gedragen heeft, zal de arts-onderzoeker controleren of het apparaatje nog op zijn plek zit. Dit gebeurt op de polikliniek van SEIN of Kempenhaeghe na uw gebruikelijke controleafspraak bij de neuroloog. U hoeft hiervoor dus niet extra langs te komen. Deze controle duurt ongeveer 30 minuten. 5. Verwijderen van Reveal XT Als u Reveal XT 2 jaar gedragen heeft, komt u weer terug naar de afdeling cardiologie van het Antonius Ziekenhuis of het Atrium Medisch Centrum. De cardioloog zal het apparaatje dan bij u verwijderen. U komt s ochtends aan en gaat aan het eind van de middag weer naar huis. Hierna is uw deelname aan het onderzoek afgelopen. Wat u ervoor moet doen Naast deze onderzoeken vragen wij u om: 1. een aanvalsdagboek bij te houden U noteert iedere aanval in een aanvalsdagboek. De arts-onderzoeker belt u een keer per maand om het aanvalsdagboek met u door te nemen. 2. Reveal XT te activeren bij elke aanval U of u partner activeert Reveal XT bij iedere aanval. Dit metertje slaat dan het hartritme tijdens de aanval op in zijn geheugen. Een keer per maand stuurt u deze gegevens via internet naar onze centrale database. 3. de bewegingsmeter op te laden of te verwisselen U verwisselt de batterij van de bewegingsmeter volgens schema. Ook verwisselt u éénmalig het geheugenkaartje. De verpleegkundige leert u hoe u dit moet doen. Zij zal wekelijks contact met u houden.

3 Deelname aan dit onderzoek kost u tijd. Daarnaast zult u een langere periode s nachts een kleine manchet om de bovenarm dragen en hartslagplakkers. Dit kan soms hinderlijk zijn. De plakkers kunnen bijvoorbeeld enige roodheid veroorzaken. De verpleegkundige zal u leren hoe u dit zoveel mogelijk kunt vermijden. Verder legt het onderzoek u geen beperkingen op. Zo kunt u gewoon eten en drinken wat u wilt. U kunt de bewegingsmeter dragen onder uw kleren, maar moet hem afdoen voordat u gaat douchen. Als u op dit moment zwanger bent, kunt u helaas niet deelnemen aan het onderzoek. Als u tijdens de studie zwanger wordt, kunt u wel blijven meedoen. Voor-, nadelen, en risico s van het onderzoek Het belangrijke voordeel van het onderzoek is dat we heel nauwkeurig uw hartritme kunnen vervolgen en verwijzen zodra dat nodig is. Wij verwachten geen ernstige bijwerkingen. Het inbrengen van Reveal XT is een veilige ingreep waar wereldwijd veel ervaring mee is. Tijdens het inbrengen van Reveal XT, bestaat een heel klein risico op ontsteking. Hierdoor kunt u koorts krijgen. Als u merkt dat u koorts heeft, moet u zich melden bij de cardioloog. Als Reveal XT ontstoken is, zal de cardioloog deze bij u moeten verwijderen. Ook krijgt u dan antibiotica om de bacteriën te bestrijden. De kantelproef is een veilige test waar wereldwijd veel ervaring mee is. Tijdens deze test kunt u licht in het hoofd worden of flauwvallen. Als dit gebeurt, stoppen wij de test onmiddellijk. Nitroglycerine kan soms leiden tot tijdelijke hoofdpijnklachten. Samenvatting van belasting voor de proefpersoon De volgende onderzoeken vinden uitsluitend vanwege de CARELINK-studie plaats: 1) een hartfilmpje 2) het inbrengen van Reveal XT 3) een kantelproef 4) eenmalige controle van Reveal XT 5) het dragen van de bewegingsmeter 6) het verwijderen van Reveal XT Verzekering Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade als gevolg van het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek. In bijlage C vindt u de verzekerde bedragen, de uitzonderingen en de adresgegevens van de verzekeraar. Vrijwilligheid van deelname U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wil meedoen. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Vroegtijdig stoppen levert voor u geen extra risico s op. De onderzoekers kunnen ook besluiten om het onderzoek voortijdig stop te zetten. Als u aan bepaalde onderdelen zoals de kanteltafelproef niet mee wil doen, kunt u dit voor het onderzoek aangeven. Vertrouwelijkheid van de gegevens Wij zijn verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek. Als u dat niet wilt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde harde schijf waar alleen de onderzoeker en zijn team toegang toe hebben. Tijdens dit onderzoek voorzien wij al uw gegevens van een code. Uw naam en geboortedatum worden dus niet opgeslagen. Alleen de arts-onderzoeker heeft een codesleutel waarmee hij uw naam kan achterhalen. Hij/zij bewaart deze sleutel in een afgesloten dossierkast.

4 Wij vragen u toestemming te geven aan de onderzoeker s van deze studie, de inspectie voor de Gezondheidszorg, en de Medisch-Ethisch Toetsingscommissie om uw medische gegevens in te zien en te controleren of de verzamelde gegevens juist zijn. De instanties zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Het bedrijf Medtronic, een sponsor van deze studie, heeft toegang tot anonieme onderzoeksgegevens, maar niet tot uw persoonlijke gegevens of medisch dossier. Verdere informatie Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen? Als u meedoet aan dit onderzoek, vergoeden wij uw reiskosten. Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname? Wij laten uw huisarts schriftelijk weten dat u meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. U moet hiervoor toestemming geven op het toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek. Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? Na twee jaar zullen wij Reveal XT bij u verwijderen en is het onderzoek afgelopen. Als wij u tijdens het onderzoek naar een cardioloog verwijzen voor behandeling, willen we graag op de hoogte blijven van de uitkomsten van dit onderzoek. Ook zullen wij u inlichten over de resultaten van deze studie. In de toekomst kunnen wij u vragen om opnieuw deel te nemen aan een vervolgonderzoek. Kan ik ook na het einde van het onderzoek Reveal XT blijven dragen? Als u Reveal XT ook na afloop van het onderzoek wilt blijven dragen, is dit mogelijk. Wij blijven dan uw hartritme controleren, totdat de batterij van het apparaat leeg is: 6-12 maanden. Hierna halen wij dan Reveal XT bij u eruit. Wilt u verder nog iets weten? Als u vragen heeft voor, tijdens, of na het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de studieonderzoeker. Hun gegevens vindt u in bijlage C. Voor inlichtingen en advies kunt u zich ook tot een onafhankelijk arts wenden. Deze is niet bij het onderzoek betrokken en heeft geen belang bij de uitvoering van het onderzoek. Zijn of haar gegevens vindt u ook in bijlage D. Hoe te handelen bij klachten? Als u klachten heeft over het onderzoek, dan kunt u dit melden aan de onderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, tel: (voor patiënten van SEIN) en tel: (voor patiënten van Kempenhaeghe). Voor andere zaken, bijvoorbeeld het veranderen of afzeggen van afspraken, neemt u contact op met de onderzoeker. Bijlagen: De algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport (A) Stroomschema onderzoek (B) Verzekeringstekst (C) Lokale informatie (D)

5 BIJLAGE B: STROOMSCHEMA ONDERZOEK Gesprek met de arts-onderzoeker 1. Wij bepalen eerst of u kunt meedoen: Hartfilmpje (ECG) Vragenlijst 2. U kunt meedoen: Ondertekenen toestemmingsverklaring Verwijzing afdeling cardiologie Na ± 1 maand Bezoek afdeling cardiologie Antonius/Atrium MC 1. Plaatsen Reveal XT 2. Kantelproef SEIN/Kempenhaeghe: brengen/ophalen bewegingsmeter Het tijdstip bepalen wij in overleg met u 1. U haalt de bewegingsmeter op bij de polikliniek 2. Uitleg hoe bewegingsmeter werkt 3. U draagt bewegingsmeter voor 1,5 maand 4. U levert de bewegingsmeter in bij uw volgende afspraak Na ± 12 maanden Controle op poli SEIN/Kempenhaeghe 1. Controle of Reveal XT nog op zijn plaats zit Na ± 24 maanden Bezoek afdeling cardiologie Antonius/Atrium MC 1. Reveal XT wordt bij u verwijderd 2. Einde onderzoek Als u doorgaat met het onderzoek: 1. U draagt Reveal XT totdat de batterij leeg 2. Wij blijven u controleren 3. Reveal XT wordt bij u verwijderd 4. Einde onderzoek

6 BIJLAGE C: INFORMATIE OVER DE VERZEKERING Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade, die het gevolg is van deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na beëindiging van deelname aan het onderzoek. U moet de schade ook binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de schaderegelaar. De schaderegelaar van het onderzoek is: Naam: Meeùs Assurantiën BV Adres: Postbus 3234, 4800 DE Breda Telefoonnummer: Contactpersoon: Dhr D. van den Deijssel De verzekeraar van het onderzoek is: Naam: Adres: HDI Gerling Verzekeringen N.V. Postbus 926, 3000 AX Rotterdam De verzekering biedt een maximumdekking van per proefpersoon en voor het gehele onderzoek, en per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Deze vindt u in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt de volgende schade niet: schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek (nagenoeg) zeker was dat deze zich zou voordoen; schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had deelgenomen; schade die het gevolg is van het niet (volledig) nakomen van aanwijzingen of instructies; schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling; bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze behandelmethoden; bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezondheidsproblemen.

7 BIJLAGE D: LOKALE INFORMATIE Studieonderzoeker voor patiënten van SEIN: Naam: drs. M. van der Lende Organisatie: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), afdeling research Adres: Achterweg 5, 2103 SW Heemstede Postadres: Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp Telefoon: Onafhankelijk deskundige voor patiënten van SEIN: Naam: dr. G.J. de Haan Organisatie: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), afdeling research Adres: Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp Telefoon: Studieonderzoeker voor patiënten van Kempenhaeghe: Naam: I. Diderich Organisatie: Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Adres: Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze Postadres: Postbus 61, 5590 AB Heeze Telefoon: Onafhankelijk deskundige voor patiënten van Kempenhaeghe: Naam: drs. S. Ebus Organisatie: Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Adres: Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze Postadres: Postbus 61, 5590 AB Heeze Telefoon: Lokale contactgegevens SEIN: Hoofdonderzoeker: Naam: Dr. R.D. Thijs, neuroloog Organisatie: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) Adres: Achterweg 5, 2103 SW Heemstede Postadres: Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp Telefoon: Lokale contactgegevens epilepsiecentrum Kempenhaeghe: Naam: Prof. dr. J.B. Arends, neuroloog Organisatie: Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Adres: Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze Postadres: Postbus 61, 5590 AB Heeze Telefoon:

8 Lokale contactgegevens Antonius Ziekenhuis: Naam: drs. H. Swart, cardioloog Organisatie: Antonius Ziekenhuis, afdeling cardiologie Adres: Bolswarderbaan 1, 8601 ZK SNEEK Postadres: Postbus , 8600 BA SNEEK Telefoon: Lokale contactgegevens Atrium Medisch Centrum: Naam: dr. A.J.J. Aerts, cardioloog Organisatie: Atrium MC, afdeling cardiologie Adres: Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen Postadres: Postbus 4446, 6401 CX Heerlen Telefoon:

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson

Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson Geachte heer/mevrouw, In deze brochure vindt u meer informatie over de trainingen en metingen

Nadere informatie

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen.

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen. PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER Titel van het onderzoek: Rivaroxaban versus placebo ter vermindering van het risico op een veneuze trombo-embolie na ziekenhuisontslag in patiënten met een

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN

INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN Het effect van Lactobacillus Plantarum 299v op de symptomen en de darmflora bij patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan

Nadere informatie

Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel

Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0894 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Langs de afdeling Bloedafname 3 De ICD 4 Wat is een ICD? 4 Hoe de

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-02 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)

Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Het ritme van het gezonde hart 4 Ritmestoornissen 5 Wat is een ICD precies? 6 Iedereen heeft een ander ritme 7 Wat voel

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie