Op volle stoom vooruit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op volle stoom vooruit"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Regiobranding Zuid-Limburg 2013 en verder Op volle stoom vooruit Zuid-Limburg Branding 2013 en verder: meer economie, meer Euregio, werken in partnerships aan een succesvolle positionering van onze regio.

2 Inhoud 1 Hoofddoel blijft: imagoverbetering om aantrekkingskracht te vergroten 4 2 Strategie: doorvaren, met sterker accent op Economie en Euregio 6 3 Aanpak: in partnerships de verbinding leggen met projecten, activiteiten, evenementen 4 Uitgewerkt activiteitenplan De Stichting RBZL: basisorganisatie en basisactiviteiten 6 Begroting en financieringssystematiek Tot slot: de invoegstrook naar LimburgBranding Bijlage 26 28

3 2 / 3 op volle stoom vooruit Zuid-Limburg Branding 2013 en verder: meer economie, meer Euregio Regiobranding Zuid-Limburg ligt op koers. De doelstellingen voor de periode zijn bereikt. Het imago is duidelijk ten positieve in beweging gekomen. Zuid- Limburg beweegt van louter Bourgondisch naar een meer innovatieve, economisch kansrijke reputatie (zie bijlage). Een imago dat in 2000 jaar is opgebouwd, is echter niet in 4 jaar om. Imagoveranderingen, zeker van gebieden, gaan langzaam en vergen een lange adem. Het is als een mammoettanker die in de afgelopen periode met veel zorg en toewijding uit het dok is gemanoeuvreerd. Nu bevindt zij zich op volle zee, vaart de juiste koers, maar heeft de overkant van de oceaan nog niet bereikt. De brandstof van het schip de financiering van Regio branding Zuid-Limburg - is voorzien tot 1 september 2012 (activiteiten) resp. 1 januari 2013 (organisatie). De Provincie Limburg is een proces gestart om te komen tot een Limburg Branding-strategie (met bijbehorende financiering en organisatie), voorzien voor juli Het algemeen bestuur van onze stichting heeft aangegeven bereid te zijn de activiteiten van Regiobranding Zuid-Limburg te integreren in een Limburgbrede aanpak, binnen kaders die als volgt zijn verwoord: Een eventuele opschaling moet ondersteunend zijn aan de sterke samenwerking die zich momenteel in Zuid-Limburg ontwikkelt rond de economische agenda. Andersom wordt het merk gebouwd en bewezen vanuit die economische werkelijkheid. Om de investeringen van de afgelopen jaren te borgen moet het schip doorvaren. Het bestuur van de Stichting Regiobranding heeft dan ook besloten in te zetten op een verlengingsjaar 2013, met een doorkijk naar de jaren daarna, binnen de door het algemeen bestuur gestelde kaders. Opdat de aansluiting op een Limburgbrede branding in 2013 kan plaatsvinden zonder de activiteiten te laten stilvallen. Dit activiteitenplan 2013 (en verder) geeft invulling aan die opdracht. Het kan alleen met betrokkenheid en steun van velen worden uitgevoerd. De ambitie staat recht overeind: Het schip zal blijven varen, en wel op volle stoom vooruit.

4 RBZL_adv Jan Stoot_191x270_ZUID.indd :24 Elke stad zijn eigen specialisme, voor mij een ideale werkomgeving. Jan Stoot, chirurg Het gezamenlijk regionaal doel is: het vasthouden en aantrekken van een gekwalificeerde beroepsbevolking teneinde de economische ambitie van de regio te kunnen waarmaken.

5 4 / 5 op volle stoom vooruit 1 Hoofddoel blijft: imagoverbetering om aantrekkingskracht te vergroten Bij aanvang van Regiobranding Zuid-Limburg (2008) is als einddoel gesteld om het imago van de regio in evenwicht te brengen: van vooral Bourgondisch naar Bourgondisch én innovatief. Naar een balans tussen wonen, werken en leven. Een gebied waar het niet alleen goed toeven is, maar waar vooral ook carrièrekansen liggen en innovatiekracht heerst. Kortom: van Leuk voor een weekend, maar niet voor een leven, naar: Leuk voor een weekend én voor een leven. Deze imago-verbetering is een basisvoorwaarde voor een gezamenlijk regionaal doel: het vasthouden en aantrekken van een gekwalificeerde beroepsbevolking teneinde de economische ambitie van de regio te kunnen waarmaken. Daarnaast dreigt krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing in de regio, waardoor het binden van (nieuwe) medewerkers topprioriteit is. SMART geformuleerd is het doel: op alle imago-aspecten van de gewenste propositie (internationaal, gastvrij, carrièrekansen, toptechnologie, leefkwaliteit) scoort de regio 40% bij zowel de doelgroep als alle Nederlanders. Dat laatste omdat imago vaak tot stand komt via kennissen en familie. Aangezien branding een lange-termijnaanpak vraagt zou dit doel bereikt moeten zijn in 10 jaar (vanaf 2008).

6

7 6 / 7 op volle stoom vooruit 2 Strategie: doorvaren, met sterker accent op Economie en Euregio De afgelopen jaren is het imago van de regio versterkt op de economische aspecten, zonder de Bourgondische kant van de regio los te laten (zie bijlage). Bij wonen, werken, leven in balans horen immers de zachte én de zakelijke kant van het leven. Gezien het succes wil het bestuur (de vertegenwoordiging van de stakeholders) deze lijn voortzetten, maar wel twee sterkere accenten plaatsen: meer Economie In de tussenevaluatie (2010) werd vastgesteld dat een té sterke focus op economie door de doelgroep nog als too good to be true werd ervaren en dat omgekeerd te weinig aandacht voor het Bourgondische als een ontkenning van de eigen identiteit werd gezien. Inmiddels is het economische profiel dusdanig versterkt, dat de doelgroep de economische aspecten niet meer als een wezensvreemd onderdeel van de reputatie ziet. Daarmee is het fundament gelegd om in de komende periode ook daadwerkelijk meer nadruk te leggen op economie, carrièrekansen, innovatie en toptechnologie. Temeer om de positie van Zuid-Limburg als succesvol onderdeel van de Brainport2020-regio vast te leggen en uit te bouwen met als tastbaar bewijs de speerpunten chemie & materialen en health en de sectoren zorg, smart services en logistiek. en meer Euregio Uit de evaluatie 2012 werd duidelijk dat de stakeholders van Regiobranding tevreden waren over de resultaten, maar voor de toekomst wel een sterker accent op het internationale aspect wensten. Met name de Euregionale context van het gebied, de samenwerkingsverbanden binnen onderwijs en de economische speerpunten, en een project als Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018, zijn daarbij de belangrijkste bewijsvoeringen. leidt tot een aangescherpte positionering Het voortzetten van de succesvolle propositie van de work-life balance met een sterker accent op economie en internationaliteit, leidt tot de volgende positionering: Zuid-Limburg is een internationale, grenzeloze en gastvrije regio met een ideale worklife balance. Een regio die carrièrekansen en toptechnologische ontwikkelingen vanzelfsprekend combineert met leefkwaliteit en savoir vivre, in de meest Europese regio van Nederland en de meest internationale regio van Europa. In de toekomst een sterker accent op de internationale, Euregionale context.

8 Wat de regio wil uitstralen is dat werken hier moeiteloos samenvalt met leefkwaliteit, opgebouwd uit landschappelijke, stedelijke en culturele rijkdom, die vanzelfsprekend in een Euregionale context gedijt. Dezelfde Euregio staat ook voor grote economische dynamiek in technologie en innovatie en zorgt voor een enorm aanbod aan onderwijsen ontwikkelingskansen. met ondersteunende merkwaarden De merkwaarden (brand values) geven aan hoe het gebied zijn belofte waarmaakt. De merkwaarden zijn dus een drijfveer voor het eigen gedrag: de opstelling richting doelgroep. Niet alleen voor communicatie, maar vooral voor acties en voor beleid. Als merkwaarden voor Zuid-Limburg worden genoemd: internationaal; gastvrij; innovatief; creatief; bourgondisch; kwalitatief. Even belangrijk als het vaststellen van merkwaarden (brand values) is het maken van afspraken over hoe deze merkwaarden concreet verankerd worden in de processen van de merkopbouwende stakeholders.

9 8 / 9 op volle stoom vooruit 3 Aanpak: in partnerships de verbinding leggen met projecten, activiteiten, evenementen RBZL heeft in haar eerste periode fors ingezet op PR en communicatie om daarmee een imago-shift op gang te helpen: Mediarelaties stonden centraal om daarmee een evenwichtiger beeld van de regio in de free publicity te bewerkstelligen; De succesvolle website leverde de proof bij de claim ; Testimonials van (nieuwe) inwoners in videoportretten gingen via eigen social media promotie de wereld over; Internationale events als het WK Wielrennen werden aangegrepen om de regio internationaal te positioneren; En uiteraard waren de campagnes ( Je zal er maar wonen ) zeer prominent aanwezig in de paid publicity. Deze vijf-frontenaanpak kwam voort uit het Berenschot-advies en is destijds door de betrokkenen overgenomen en ten grondslag gelegd aan de oprichting en agenda van Regiobranding. Dat deze strategie heeft gewerkt blijkt uit de cijfers en rapporten van de Universiteit Maastricht (bijlage). Nu de afgelopen periode het fundament is gelegd voor een duurzame imagoverandering, is het tijd voor een volgende stap. Next step Het is een logische ontwikkeling in de levenscyclus van langjarige branding operaties, dat gaandeweg de focus verschuift van communicatie naar inhoud. Zeker als er in de toekomst gekozen wordt voor een sterkere internationale invulling. Wij noemen dat: on-brand versterkende projecten die bewijzen wat we beweren. Proof what you claim dus, en wel zo dat de proofs niet alleen een sterke communicatieve uitstraling hebben, maar ook de gewenste positionering vorm geven. Het geheel van activiteiten Vertalen we dit naar de aangescherpte positionering (meer economie, meer Euregio), dan zal Regiobranding zich in 2013 richten op een aantal activiteiten die de propositie ondersteunen van Economie en Leefkwaliteit in de Internationale Regio. In paragraaf 4 worden de activiteiten vertaald in projecten en nader uitgewerkt.

10 Partnerships in on-brand positionering Mogelijk project Mogelijke partnerships Leefkwaliteit & Projectpartners Economie LED Congressector Vastgoedsector Themacampagnes wonen Corporaties MCH2018 Leisure gastronomie verblijf Financiële sector Cultuursector SVL Campagne Liefde voor het Leven Marketingpartners LIOF European Hub Overheidspartners Regiobranding Zuid-Limburg Brainport2020 projecten / innovatie Provincie - aanjagen, ontwikkelen - regie, positionering - webportal - mediarelaties - ambassadeurs (Limburg 100) - portretten - social media - poort - monitoring - campagne Gemeenten Chemie / Materials / Healthsectoren Financiële sector Smart services sector Provincie Euregionale banenportalen careerservice Uitzend en facility branche Accountancy / consultancysector Doelgroepcampagnes Carrière & studeren Zorgsector Ondernemend Limburg Filmscenario Provincie Gemeenten Onderwijs Chemie / Materials / Healthsectoren Ondernemend Limburg Internationale sportevents Citymarketing Provincie Media Trots op mijn regio in de internationale regio

11 10 / 11 op volle stoom vooruit PROOF: shortlist on-brand versterkende projecten 2013 (zie hoofdstuk 4) Proof of what you claim! Economie Doelgroepcampagnes carrière en studeren Brainport2020 & innovatie European Hub Euregionale banenportal Euregionale careerservice Expat Site & Service Citymarketing Leefkwaliteit Toeristische campagnes Liefde voor het Leven Cultuurhoofdstad, portal Internationale sportevents Filmscenario Trots op mijn regio Themacampagnes wonen CLAIM: Balans tussen economie en leefkwaliteit in de gastvrije, internationale regio In partnerships. Een branding-strategie die steunt op on-brand-versterkende projecten, acties en events, legt de uitvoering daar waar hij thuishoort: bij ondernemers, organisaties, instellingen en overheden in het veld. Partners dus. Branding is geen exclusieve bezigheid van een stichting regiobranding. De rol van de stichting is: aanjagen, positioneren, co-creëren en eventueel start-financieren. In een startfase kan de uitvoering ter hand worden genomen door regiobranding, maar het project dient zo snel mogelijk de stichting te verlaten en door de professionals in het veld te worden gemanaged. Belangrijke opdracht in 2013 wordt de samenwerking tussen de marketing-acquisitiepartijen en branding: zowel onderling als tussen de niveaus van branding en marketing. Het is van belang om het onderscheid tussen branding en marketing te bewaken, maar ons tevens te realiseren dat marketingactiviteiten het imago beïnvloeden en dus on-brand -versterkend kunnen werken; en andersom: een goed imago van het gebied essentieel is voor een succesvolle marketing. de verbinding leggen Het schema hiernaast maakt ons duidelijk dat: 1 activiteiten worden ingebed in partnerships met stakeholders; 2 samen met stakeholders die projecten worden geformuleerd die de positionering leefkwaliteit en economie in de internationale regio kunnen waarmaken; 3 de basisorganisatie RBZL staat voor het aanjagen, positioneren en verbinden van deze projecten met het regiomerk én voor het borgen van de continuïteit in de gevoerde, succesvolle, strategie van de afgelopen jaren naar de toekomst; 4 voor het onderdeel campagnes (binnen het gele vlak) gestreefd wordt om dit zoveel mogelijk in te bedden in concrete doelstellingen van maatschappelijke partners (doelgroep- en themacampagnes).

12 De Euregionale Banenportal- & Careerservice (project 4.2.) is een van de mogelijke projecten die in partnership ontwikkeld worden. Doel is om de Euregionale arbeidsmarkt beter te benutten. Aantal bereikbare banen per inwoner binnen 1 uur reistijd. Alleen Nederlandse banen tellen mee. Aantal bereikbare banen per inwoner binnen 1 uur reistijd. Alle banen tellen mee, ook in de Euregio. (bron: Atlas voor Gemeenten)

13 12 / 13 op volle stoom vooruit 4 Uitgewerkt activiteitenplan 2013 We maken hier een onderverdeling in een shortlist (projecten die direct gestart kunnen worden) en een longlist: projecten die in 2013 ontwikkeld worden voor de (middel)langere termijn. Shortlist De projectvoorstellen komen voort uit een inventarisatieronde bij de huidige donateurs, en potentiële nieuwe partners. Ze kunnen direct tot uitvoering komen als de bijbehorende investeringen gerealiseerd worden. De financieringssystematiek (zie hoofdstuk 6) is glashelder: geen financiering, dan ook geen project. 4.1 Positionering Brainport2020-projecten en partners: de innovatieve kracht van Zuid-Limburg Doelgroep: de eigen regio, stakeholders en bevolking. Dit is van belang (en de basis) voor draagvlak en ambassadeurschap. Alleen bij een breed gedragen en door alle spelers, van klein tot groot, uitgedragen Brainport2020-verhaal, is een succesvolle lading van de economische merkbelofte mogelijk. Positionering betekent vooral dat, in partnership met LED, projecten, samenwerkingsverbanden, innovaties en (nieuwe) ondernemers voor het voetlicht worden gebracht. Om te beginnen intern, maar van daaruit als een inktvlek nationaal en internationaal. Opdat de regio meer een innovatief imago krijgt in een internationale setting. Ook de innovatieve kracht van onze zorgsector is een evidente verhaallijn in de regiobranding. Top-care en top-cure zijn een van de belangrijkste pijlers onder onze economie en de grootste bron van werkgelegenheid. Daarnaast zijn logistiek en smart services (financieel-administratief cluster) aanjagers van innovatie, omzet en werkgelegenheid, maar misschien nog wat weinig geprofileerd (zie verder 4.3). De koppeling leisure en cultuur wordt behandeld in Euregionale Banenportal & Careerservice De regio biedt wel werk (de werkloosheid is relatief laag), maar weinig carrièregroei. Keuzemogelijkheden zijn beperkt doordat er nauwelijks grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is. Daardoor is maar een derde van de potentiële banen daadwerkelijk beschikbaar. Vaak omdat onbekend ook onbemind maakt: waar zit het werk vlak over de grens?

14 Does Dutch Bureaucracy get on your nerves too? Om die mobiliteit op gang te brengen en vooral ook om buitenlandse studenten steviger aan het gebied te binden liggen er plannen voor een Euregionale Banenportal, mede ontwikkeld door LWV / BanenrijkLimburg. Voor de internationale profilering van het gebied én het opkrikken van het imago op het aspect carrièrekansen is het van groot belang (nog los van de directe conversiedoelstellingen) om deze portal te realiseren. Careerservice: Bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en dus het profileren van carrièrekansen in de regio spelen ook de bureaucratische en administratieve barrières een negatieve rol. Om deze weg te nemen zou de regio zich internationaal kunnen onderscheiden door mensen over en weer actief over de grens te helpen. Grenzen slechten. Dit vergt een doorwrochte analyse van belemmerende regels en een aanpak hoe hiermee om te gaan, maar vooral de daadwerkelijke ondersteuning van individuen. Het Grens infopunt en andere grens-consultants vormen een belangrijke basis, maar het gaat er ook om, om echte, actieve hulp te bieden. De regio kan hiermee bovendien een voorbeeldfunctie voor vele andere Euregio s worden, en zijn kennis en ervaring op een internationaal podium brengen. De Expat Service van Zuid-Limburg wordt gecontinueerd. 4.3 European Hub Als gezegd: logistiek en smart services (financieel-administratief cluster) zijn aanjagers van innovatie, omzet en werkgelegenheid, maar misschien nog wat weinig geprofileerd. Internationale positionering van de logistieke propositie die Limburg biedt is in gang gezet in 2011, won internationale awards, en levert belangrijke gekwalificeerde contacten. Voortzetting vindt plaats in samenwerking met LIOF en KvK. Smart Services Hub is een andersoortig project maar wel opgezet vanuit eenzelfde filosofie (bewijzen van economische potentie door relevante projecten te positioneren). 4.4 Expat Site & Service Expats die werken bij bedrijven in de regio komen in aanmerking voor hulp bij de papierwinkel die met een verhuizing gepaard gaat: van gemeenteloket tot belastingdienst. RBZL heeft hier al ervaring mee opgedaan. Dit verdient te worden gecontinueerd omdat het ook de gewenste internationale positionering versterkt. Ook hebben expats behoefte aan Engelstalige informatie over praktische zaken als scholen, sportclubs, zorgvoorzieningen, evenementen, enz. Rondom deze service worden andere ervaringsdeskundige expats ingezet als blogger (social media). RBZL heeft positieve ervaringen met haar speciaal voor de internationale gemeenschap opgezette interactieve service-site MaastrichtRegion.com. Deze site zou doorgezet moeten worden in In dit project zit ook samenwerking met alle gemeenten besloten zodat zij hun buitenlandse inwoners op een eenduidige manier voorlichten, danwel doorlinken naar de regionale site. Site en Service zijn belangrijke proofs bij de claim van een gastvrije, internationale regio en werken daardoor imagoversterkend. Verbinding tussen cultuur en verblijf is speerpunt van LED / Leisure. 4.5 MCH2018: Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa Door te laten zien wat er in het gebied speelt, Maastricht & Euregio als dé logische cultuurhoofdstad van Europa positioneren. Verbinding tussen cultuur en economie en verblijfstoerisme is speerpunt van LED / Leisure. Bijvoorbeeld: CulturaNova als Oerol van het Zuiden echt grensoverschrijdend doorontwikkelen. Etalage van de MCH2018-boodschap. Met diverse events aanhaken bij campagne Ster & Cultuur. On-brand versterkend voor de gekozen positionering internationale (grenzeloze) regio. Daarnaast: de Euregio presenteren als één samenhangend

15 14 / 15 op volle stoom vooruit geheel met een geweldig aanbod aan cultuur en events, en de koppeling daarin met verblijf. Een totaaloverzicht op één website kan een belangrijke imagoboost leveren. Aanhaken bij initiatieven als Charlzz en/of de Euregionale samenwerking tussen VVV s. Het internationale cultuurevent met de meeste bekendheid wereldwijd: Tefaf. De laatste jaren duidelijk en succesvol beter verbonden met het gebied. Met name het uitdragen van het feit dat Tefaf juist híer aardt, in free publicity wereldwijd, verder uitbouwen. Daarmee de internationale en culturele uitstraling van het gebied vergroten, maar ook de band met Tefaf verder versterken. 4.6 Sportevenementen Grote sportevenementen kunnen wereldwijde exposure genereren. Onbetaalbare freepublicity die mits goed gemanaged, on-brand versterkend werkt voor de internationale naamsbekendheid en gekozen positionering. Aanhaken bij de Nederlandse Olympische ambitie en de rol van de regio daarin. Betrokkenheid sportzone. Het WK Wielrennen genereerde wereldwijde exposure. Regiobranding gebruikte dit podium om Zuid-Limburg te positioneren. 4.7 Filmscenario Onderzoek door middel van een scenario-opdracht. Inspiratiebron: Bienvenue chez les Ch tis. De grootste kaskraker ooit in de Franse bioscoop. Comedy over een gebied met een slecht imago: Nord Pas de Calais. Door de film is dit imago spectaculair verbeterd en zijn er nieuwe bezoekersstromen op gang gekomen. Onbetaalbare free publicity. Beoogde bijwerking voor onze regio: versterken van het filmklimaat in de regio in samenwerking met CineSud. Het scenario is nog niet de film zelf, maar een basis voor een haalbaarheids / economisch draagvlakonderzoek. 4.8 Trots op mijn Regio Het aanwakkeren van de interne trots is een van de belangrijkste verdiensten van RBZL (evaluatie Govers ) en het ligt voor de hand om dit door te zetten. Koppeling met Limburgse Levens (portrettenserie). Actieve rol (Zuid-) Limburgse media. Je zal maar zorgeloos kunnen wonen met een carrière in de zorg. 4.9 Doelgroepcampagnes Carrière & Studeren: Je zal er maar werken! J e zal er maar studeren! Er worden met stakeholders afspraken gemaakt over marketingcampagnes die on-brand versterkend worden ingezet: op TV / radio, op Internet (display) en in social media. Deze doelgroepcampagnes kunnen in hun opstartfase worden vervat in additionele opdrachten aan RBZL en leiden dan ook tot additionele middelen. Partners kunnen ook zelf rechtstreeks investeren in doelgroepcampagnes, waarbij RBZL coördineert, het creatief concept bewaakt en faciliteert, bijvoorbeeld middels centrale media-inkoop. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. De zorgsector is de grootste aanjager van de regionale economie. Er worden miljoenen geïnvesteerd in de Maastricht Health Campus, die samen met de Chemelot Campus werkt aan de nieuwste innovaties op het gebied van materialen, chemie, gezondheid, innovatieve zorgconcepten en hoogstaand onderwijs. Met een duidelijk accent op het stimuleren van gezondheid in plaats van het genezen van ziekten. Daarmee is Zuid-Limburg koploper in de Nederlandse zorgeconomie geworden. Werken in Zuid-Limburg biedt niet alleen carrièrekansen, maar vooral een hoge levenskwaliteit. De huizen zijn ruim en betaalbaar, het onderwijs op hoog niveau, het landschap adembenemend en het stedelijk cultuuraanbod overdadig. Mijn Slowaakse man vroeg heuvels. Dus kreeg hij heuvels. Esther Lacko, verpleegkundige. Ontmoette haar man in het buitenland. Het Zuid-Limburgse landschap trok hen het meest aan in Nederland, en de banen in de zorgsector lagen voor het oprapen. Hier vonden ze de balans tussen wonen, werken en leven. Kijk voor haar videoportret en tientallen vacatures in de zorg op zuidlimburg.nl/werkenindezorg Een voorbeeld van een doelgroepcampagne is Werken in de Zorg. Deze is on-brand versterkend als voor het unique selling point wordt gekozen: carrièrekansen in de internationale, grenzeloze (EU-)regio. Het benadrukken van de carrièrekansen in een innovatieve, internationale omgeving werkt wervend op nieuw personeel, maar tegelijkertijd imagoversterkend voor de regio. Je werkt hier niet in zomaar een zorgsector, maar in een zeer innovatieve, en in niet in zomaar een regio, maar in Zuid-Limburg. Win-win voor sector én regio. Doelgroepcampagne werken in de zorg. Hetzelfde geldt voor studeren. Instituten zijn leading in learning, de topuniversiteit Aken ligt om de hoek, en bovendien: een internationale carrière in een grenzeloze regio gloort.

16 4.10 Themacampagnes Leefkwaliteit: Je zal er maar wonen! Volgens dezelfde werkwijze wordt het thema leefkwaliteit gepositioneerd met relevante partners. Leefkwaliteit wordt geladen met woonkwaliteit, maar zeker ook met landschap, cultuur en de internationale (Euregionale) setting. Liefde voor het leven 4.11 En uiteraard: de toeristische campagne Liefde voor het Leven Deze draait al succesvol en blijft dan ook nadrukkelijk verbonden aan de toeristische marketingdoelen en in beheer bij en onder regie van SVL (zowel inhoudelijk als budgettair). Wel zal de reeds in 2012 ingezette lijn worden voortgezet waarbij in samenwerking met SVL de gekozen positionering voor het gebied en de toeristische campagne verder op elkaar aansluiten. In 2013 kan RBZL een stimulerende rol spelen in de doorontwikkeling van de SVL-campagne in de richting van de branding-doelstellingen voor de regio. Bijvoorbeeld door de bestaande product-marktcombinatie grenzeloos genieten sterker te benadrukken. De toeristische campagne versterkt dan de gekozen positionering van de internationale, grenzeloze regio. Bovendien wordt de verbinding tussen cultuur en verblijf een belangrijke invalshoek vanuit LED / Leisure (zie 4.5). De toeristische campagnes zijn bij uitstek geschikt om het aspect leefkwaliteit (opgebouwd uit landschappelijke, stedelijke en culturele rijkdom, die vanzelfsprekend in een Euregionale context gedijt) in het regiomerk te laden. Longlist 4.12 (Middel)lange-termijn on-brand versterkende projecten Omdat projecten in partnerships tot stand komen, en een wederzijdse betrokkenheid dé basis voor succes is, laat het actieplan 2013 ruimte om in dialoog met partners belangrijke projecten te ontwikkelen die later tot uitvoering kunnen komen, mits de funding tot stand komt. Uiteraard blijft de rode draad dat ze on-brand versterkend werken voor de gekozen positionering. Voorbeelden van te ontwikkelen projecten zijn: Tefaf van de Technologie : demonstraties van innovaties chemie & materialen, health, care. Jeugd verleiden richting deze sectoren. Carrièrebeurs. Congres. Presentatie van alle Euregionale technologie / chemie / health opleidingen. Netwerkevent van MKB-bedrijven in deze sectoren. Stageregio: 40% procent stagiaires blijft plakken bij het stagebedrijf. Een match maken tussen bedrijven en stagiaires waardoor de regio zich manifesteert als dé stageregio bij uitstek. Antwoord op krapte arbeidsmarkt. Grensevent: Zichtbaar maken van internationaliteit met een spectaculair event (bv. wisseling van de wacht ) of een landmark. Positionering IBA Parkstad als het icoon voor een re-vitaliserende regio. Live like a Limburger: arrangement waarbij geïnteresseerden (ex- en nieuwe Limburgers) week / maand lang op sleeptouw worden genomen langs banen, huizen, scholen. Logeren in typisch Limburgse woning. Koken met streekgerechten. Culturele invulling vrije tijd. Internationale exposure. Reality soap? Limburgs Vakwerk: exposure / event streekproduct van landbouw tot de verwerking in streekgerechten en gastronomie. Verbinding ALP (Agro Leisure Park), Floriade, Preuvenemint. Euregionaal.

17 16 / 17 op volle stoom vooruit 5 De Stichting RBZL: basisorganisatie en basisactiviteiten Basisorganisatie 5.1 Personeel De organisatie is lean en mean. Jaagt de voorgaand genoemde projecten aan, verbindt en regisseert, maar probeert deze zoveel en zo snel mogelijk onder te brengen bij de stakeholders ( ownership ) en ze vooral niet (tot in lengte van dagen) zelf uit te voeren. Het is een netwerkorganisatie met een boegbeeldfunctie, maar geen logge uitvoeringsinstantie. Zorgt voor de verbindingen in het gebied en de exposure van activiteiten, en managet en monitort dus met name de free-publicity. Kan start- of co-funding organiseren en ideeën ontwikkelen, samen met partners in co-creatie, maar laat het eigenaarschap bij de partners liggen. Waakt over het blijvend on-brand inzetten van bestaande en nieuw ontwikkelde projecten, activiteiten en events. Verzorgt de website (en voorziet deze van content). Is verantwoordelijk voor jaarplannen- en begrotingen en (door)ontwikkeling van beleid. De website heeft zich bewezen als een sterke 'proof bij de claim'. Voor de personele bezetting is 4 fte benodigd: een directeur, een officemanager, een webmanager en een projectmanager. 5.2 Huisvesting en Bedrijfsvoering Voortzetting van de huidige situatie. Basisactiviteiten 5.3 Website Heeft zich bewezen als een zeer sterke proof bij de claim en een krachtige imagobouwer. Voortzetten, met een sterkere verbinding naar het positioneren van de partnerprojecten in de portal. 5.4 Mediarelaties Werken aan een netwerk en het opbouwen van geloofwaardigheid daarin. Proberen net die andere kant van de regio te laten zien die vaak niet in het stereotype beeld de kranten haalt. De on-brand versterkende partnerprojecten en activiteiten over de drempel van nationale en internationale bekendheid tillen.

18 De W Limb Ned Verk relat ontw De le Zuid-L van h het ve Nede slech In Zuidaltijd m dan er g (negati Een van de activiteiten van Regiobranding is het werken aan mediarelaties. Gevolg daarvan is een duidelijk evenwichtiger beeld van de regio in de free publicity. Dit artikel (NRC, 28 april 2012) is daar een voorbeeld van. Renaissance in Zuid -L Het gerestaureerde Glaspaleis in Heerlen, in 1932 ontworpen door architect Frits Peutz. Foto Leo van Velzen NRC / Geen stad in Zuid-Limburg viel zo diep als Heerlen na de sluiting van de mijnen. Maar in 2005 kwam de ommekeer. En ook economisch gaat het de gemeente steeds beter. Met nieuwe energie. Een stad die vervalt, daar willen burgers en bedrijven niks mee. H Door Marcia Luyten et scheelde weinig of het Glaspaleis uit 1935 in Heerlen was neergehaald. Zoals alles wat aan de mijnen herinnerde met wortel en tak werd uitgeroeid. In 1975 ging de laatste steenkolenmijn dicht en midden jaren tachtig was de Zuid- Limburgse gemeente bankroet. Glorieerde ze in de jaren vijftig als de rijkste en modernste stad van Nederland, nog geen generatie later was de stad verloederd. Het hart van Heerlen werd een sinister junkenhol waar verslaafden foerageerden. Maar in 2012 komen voor het vijfde jaar op rij hiphoppers en breakdancers uit de hele wereld naar het voormalig glazen winkelpand voor The Notorious International Breakdance Event. De nieuwe naam van het pand is Schunck (spreek uit: sjoenk). Het is urban culture: een architectuurcentrum en een museum voor moderne kunst. Schunck biedt een podium aan beginnende musici en muzikanten van zijn eigen muziekschool. Als bibliotheek is het een publieke huiskamer voor 400 duizend bezoekers per jaar. Met de moed der wanhoop koos de gemeente in 1995 voor restauratie. Nog geen vijf jaar later riep de Union of International Architects het Glaspaleis van Frits Peutz uit tot een van de duizend belangrijkste gebouwen van de twintigste eeuw. Als culturele instelling werd Schunck opnieuw het hart van de stad. Dat was het ook in de gloriedagen van de steenkoolindustrie. Toen kwamen mijnwerkersvrouwen uit de wijde omtrek naar warenhuis Schunck voor al hun kleren, lakens en handdoeken die ze betaalden met bonnen van de mijn. Voor Heerlenaren is het gerestaureerde Glaspaleis toonbeeld van herwonnen zelfvertrouwen, zegt Riet de Wit, SPwethouder van economische zaken. Feit is dat in Heerlen de laatste tien jaar culturele plekken opbloeien. De gemeente investeerde fors. Na de renovatie van het glaspaleis, voor 25 miljoen euro, werden andere gebouwen van Peutz opgeknapt: Theater Heerlen en bioscoop Royal. Ook poppodium De Nieuwe Nor en cultuurhuis Patronaat kregen een tweede leven. Nu vestigen jonge kunstenaars van de academies in Maastricht zich in Heerlen en trekt de creatieve industrie erheen. Wi n d b u i l e n Toen in de gloriedagen van de mijnen de Heerlense Carnavalsvereniging werd opgericht, heette die Winkbülle. Windbuilen, praatjesmakers, opscheppers, het was gezonde zelfspot van een trotse stad. Ze koesterde de wetenschap dat hier de wederopbouw van Nederland werd gefinancierd. Die bravoure is Heerlen kwijt. Geen stad in Nederland viel zo snel zo diep als Heerlen na de sluiting van de mijnen tussen 1965 en Er was weinig bedrijvigheid buiten de mijn, een middenklasse ontbrak. In 1975 stonden in Heerlen en omgeving mensen op straat werknemers van de mijnen, afgeleide werklozen. De straat verloederde en dat zat economisch herstel in de weg, vertelt wethouder Riet de Wit. Een stad die vervalt, daar willen burgers en bedrijven niks meer mee. Eind jaren negentig keerden de eigen inwoners zich van de stad af. Met het millenniumjaar als, zegt de wethouder, het absolute dieptepunt. In 2001 moest Operatie Hartslag Heerlen weer veilig maken. Van politie en justitie tot schoonmaakbedrijven en verslavingszorg, alle maatschappelijke organisaties werkten samen om criminelen en junks van de straat te halen. De kosten liepen volgens de gemeente in de miljoenen. De opbrengst is minder goed te kwantificeren, al nam het subjectieve veiligheidsgevoel van de burger toe. In 2003 voelde 51 procent van de Heerlenaren zich onveilig, in procent. In het stadscentrum waren in 2000 nog 950 drugsverslaafden. Die zijn nu weg. In 2005 was de stad clean, zegt wethouder De Wit. Heerlen kon beginnen zichzelf opnieuw uit te vinden. Culturele instellingen werd nieuw leven ingeblazen door de gemeente. Maar hoe zit het met een economische herrijzenis? Die weg uit het dal omhoog gaat twee stappen vooruit, een naar achter, zo blijkt. Is de binnenstad schoon, komt de economische crisis. Beginnen Heerlen en Aken op de landsgrens bedrijventerrein Avantis, woont er de korenwolf. Nadat rechtszaken rond de hamster tot aan de Raad van State zijn uitgevochten, blijken investeerders vertrokken. De bedrijven die bleven, ondervinden vooral hinder van de grensligging; in plaats van dat bedrijven kunnen kiezen tussen Duitse of Nederlandse regels, eisen beide landen naleving van de eigen voors ch r i f t e n. Maar vooruit gaat het, sinds enkele jaren. Zuid-Limburg was in 2010 de sterkste economische stijger van het land, zo blijkt uit de Regio Top 40 van de Rabobank. Het aantal arbeidsplaatsen in de regio Heerlen groeit gestaag; van in 2005 naar in Mede dankzij een groots opgezette dierentuin groeide het toerisme. Heerlen is weg uit de landelijke toptien van winkelleegstand. En terwijl Zuid-Limburg in 2009 nog op onderste plek stond van de Regio Top 40, katapulteerde het zuiden zich in 2011 naar plaats 6. Haags monsterbedrag Maar Zuid-Limburg is meer dan de regio Heerlen. Het bestaat uit drie verschillende delen: Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. De Oostelijke en Westelijke Mijnstreek (Heerlen en Sittard-Geleen), waren modern en welvarend tot Maastricht maakte eerder de neergang van zijn glas- en porseleinindustrie mee. Toen Heerlen in de jaren tachtig verloederde, werd Maastricht chic en Voor Heerlenaren is t Glaspaleis toonbeeld van herwonnen ze l f v e rt r o u w e n rijk. Die gelijktijdigheid is geen toeval. Met de mijnsluiting kwam een monsterbedrag uit Den Haag naar het Zuiden: 535 miljoen gulden (243 miljoen euro) tussen 1978 en Onderdeel van de herstructurering was dat Limburg vocht voor een universiteit. Ger Kockelkorn, toen PvdAgedeputeerde in de Provinciale Staten: Het was Maastricht of geen universiteit. Toen werd het Maastricht. Sittard-Geleen was na 1965 een ander verhaal. In wat de Westelijke Mijnstreek wordt genoemd, stond maar één mijn. Juist daar bleef een restant van de Dutch State Mines staan: een fabriek die plastic en kunstmest maakte. Deze chemische dochteronderneming bouwde voort op de kennis over materialen die in dik 70 jaar mijnindustrie was vergaard. In de decennia die volgden, transformeerde DSM zich met groot succes tot een beursgenoteerde onderneming. De kunstmestfabrikant werd producent van fijnchemicaliën, om in de eenentwintigste eeuw wereldwijd toonaangevend te zijn in voedingssupplementen en materialen voor in het menselijk lichaam, zogenoemde life sciences. Telkens wanneer DSM een bedrijfstak afstootte, bleef in Sittard- Geleen een substantiële rest achter. Paul Depla, burgemeester van Heerlen: DSM snoeide iets terug. De stronk bleef staan en daar groeiden nieuwe dingen uit. Die loten werden steeds weer nieuwe bedrijven. Voor de economie van Limburg is de Chemelot-Campus die Sittard aanlegde van groot belang. Op dit bedrijventerrein zoeken innoverende hightechbedrijven van over de hele wereld de afstammelingen van DSM op. Als Paul Depla uitlegt waarom Sittard-Geleen na 1975 niet in een zwarte afgrond verdween, vertelt hij eigenlijk wat er misging in Heerlen. Na de mijnsluiting is hier de tactiek van de v Alles van g e va a g d was het lijnen, bergen, gemaak Depla ongezon bestaan s ch o n e een oplu nuancee den gesl SP-Kam bij betro mijnwer Riet d stond te ten. De zijn hui sterk ge pakken. Heerl ruil voo sten. H tingkan len. Sle oud-mij Depla: daar nog Ik had de mijn de enve dienst. Is Hee lukte in vindt ho van het Onderzo gie en I komend cus in M was ess juist go herstruc lijking m mijnen blemen

Jaarverslag!2012!!!!!!!!! STICHTING!REGIOBRANDING!! ZUID1LIMBURG! 27!NOVEMBER!2012!

Jaarverslag!2012!!!!!!!!! STICHTING!REGIOBRANDING!! ZUID1LIMBURG! 27!NOVEMBER!2012! Jaarverslag2012 STICHTINGREGIOBRANDING ZUID1LIMBURG 27NOVEMBER2012 inhoud samenvatting 3 samenvattendfinancieelresultaat 5 Debegrotingsposten: 1.corporateidentity 7 2.campagneNederland 8 3.website 10 4.poortvanZuid1Limburg

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011

Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 met financiële onderbouwing met STICHTING REGIOBRANDING ZUID-LIMBURG 6 DECEMBER 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Corporate Identity 4 2. Campagne Nederland

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Inhoud 5 Van stadsdebat naar stadsvisie 9 Van volgend naar sturend - Geschiedenis

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

SAMENVATING. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers:

SAMENVATING. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers: T T T T6459 Ü Ü SAMENVATING 2015ishetJarvandeMijnen.Devormaligemijnstrekvan Nederlandorganisert enthemajaroverharherkomst,metvor inwonersenbezoekers enbredprogramma anactiviteitenen lange-termijnprogramma's.

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32

INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32 Expeditie Breda INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 35 HYPE OF NOODZAAK

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration.

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration. Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 013-2018 teamwork motivation inspiration success research innovation vision Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 2013-2018 Inhoud

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie 2040 26 augustus 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl I

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Anne-Marie Pluijm, 2014 Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Colofon In opdracht van: Uitgevoerd door: Anne-Marie Pluijm 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014

Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014 Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail: postbus@prvlimburg.nl www.limburg.nl Naamloos-5

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie