Op volle stoom vooruit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op volle stoom vooruit"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Regiobranding Zuid-Limburg 2013 en verder Op volle stoom vooruit Zuid-Limburg Branding 2013 en verder: meer economie, meer Euregio, werken in partnerships aan een succesvolle positionering van onze regio.

2 Inhoud 1 Hoofddoel blijft: imagoverbetering om aantrekkingskracht te vergroten 4 2 Strategie: doorvaren, met sterker accent op Economie en Euregio 6 3 Aanpak: in partnerships de verbinding leggen met projecten, activiteiten, evenementen 4 Uitgewerkt activiteitenplan De Stichting RBZL: basisorganisatie en basisactiviteiten 6 Begroting en financieringssystematiek Tot slot: de invoegstrook naar LimburgBranding Bijlage 26 28

3 2 / 3 op volle stoom vooruit Zuid-Limburg Branding 2013 en verder: meer economie, meer Euregio Regiobranding Zuid-Limburg ligt op koers. De doelstellingen voor de periode zijn bereikt. Het imago is duidelijk ten positieve in beweging gekomen. Zuid- Limburg beweegt van louter Bourgondisch naar een meer innovatieve, economisch kansrijke reputatie (zie bijlage). Een imago dat in 2000 jaar is opgebouwd, is echter niet in 4 jaar om. Imagoveranderingen, zeker van gebieden, gaan langzaam en vergen een lange adem. Het is als een mammoettanker die in de afgelopen periode met veel zorg en toewijding uit het dok is gemanoeuvreerd. Nu bevindt zij zich op volle zee, vaart de juiste koers, maar heeft de overkant van de oceaan nog niet bereikt. De brandstof van het schip de financiering van Regio branding Zuid-Limburg - is voorzien tot 1 september 2012 (activiteiten) resp. 1 januari 2013 (organisatie). De Provincie Limburg is een proces gestart om te komen tot een Limburg Branding-strategie (met bijbehorende financiering en organisatie), voorzien voor juli Het algemeen bestuur van onze stichting heeft aangegeven bereid te zijn de activiteiten van Regiobranding Zuid-Limburg te integreren in een Limburgbrede aanpak, binnen kaders die als volgt zijn verwoord: Een eventuele opschaling moet ondersteunend zijn aan de sterke samenwerking die zich momenteel in Zuid-Limburg ontwikkelt rond de economische agenda. Andersom wordt het merk gebouwd en bewezen vanuit die economische werkelijkheid. Om de investeringen van de afgelopen jaren te borgen moet het schip doorvaren. Het bestuur van de Stichting Regiobranding heeft dan ook besloten in te zetten op een verlengingsjaar 2013, met een doorkijk naar de jaren daarna, binnen de door het algemeen bestuur gestelde kaders. Opdat de aansluiting op een Limburgbrede branding in 2013 kan plaatsvinden zonder de activiteiten te laten stilvallen. Dit activiteitenplan 2013 (en verder) geeft invulling aan die opdracht. Het kan alleen met betrokkenheid en steun van velen worden uitgevoerd. De ambitie staat recht overeind: Het schip zal blijven varen, en wel op volle stoom vooruit.

4 RBZL_adv Jan Stoot_191x270_ZUID.indd :24 Elke stad zijn eigen specialisme, voor mij een ideale werkomgeving. Jan Stoot, chirurg Het gezamenlijk regionaal doel is: het vasthouden en aantrekken van een gekwalificeerde beroepsbevolking teneinde de economische ambitie van de regio te kunnen waarmaken.

5 4 / 5 op volle stoom vooruit 1 Hoofddoel blijft: imagoverbetering om aantrekkingskracht te vergroten Bij aanvang van Regiobranding Zuid-Limburg (2008) is als einddoel gesteld om het imago van de regio in evenwicht te brengen: van vooral Bourgondisch naar Bourgondisch én innovatief. Naar een balans tussen wonen, werken en leven. Een gebied waar het niet alleen goed toeven is, maar waar vooral ook carrièrekansen liggen en innovatiekracht heerst. Kortom: van Leuk voor een weekend, maar niet voor een leven, naar: Leuk voor een weekend én voor een leven. Deze imago-verbetering is een basisvoorwaarde voor een gezamenlijk regionaal doel: het vasthouden en aantrekken van een gekwalificeerde beroepsbevolking teneinde de economische ambitie van de regio te kunnen waarmaken. Daarnaast dreigt krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing in de regio, waardoor het binden van (nieuwe) medewerkers topprioriteit is. SMART geformuleerd is het doel: op alle imago-aspecten van de gewenste propositie (internationaal, gastvrij, carrièrekansen, toptechnologie, leefkwaliteit) scoort de regio 40% bij zowel de doelgroep als alle Nederlanders. Dat laatste omdat imago vaak tot stand komt via kennissen en familie. Aangezien branding een lange-termijnaanpak vraagt zou dit doel bereikt moeten zijn in 10 jaar (vanaf 2008).

6

7 6 / 7 op volle stoom vooruit 2 Strategie: doorvaren, met sterker accent op Economie en Euregio De afgelopen jaren is het imago van de regio versterkt op de economische aspecten, zonder de Bourgondische kant van de regio los te laten (zie bijlage). Bij wonen, werken, leven in balans horen immers de zachte én de zakelijke kant van het leven. Gezien het succes wil het bestuur (de vertegenwoordiging van de stakeholders) deze lijn voortzetten, maar wel twee sterkere accenten plaatsen: meer Economie In de tussenevaluatie (2010) werd vastgesteld dat een té sterke focus op economie door de doelgroep nog als too good to be true werd ervaren en dat omgekeerd te weinig aandacht voor het Bourgondische als een ontkenning van de eigen identiteit werd gezien. Inmiddels is het economische profiel dusdanig versterkt, dat de doelgroep de economische aspecten niet meer als een wezensvreemd onderdeel van de reputatie ziet. Daarmee is het fundament gelegd om in de komende periode ook daadwerkelijk meer nadruk te leggen op economie, carrièrekansen, innovatie en toptechnologie. Temeer om de positie van Zuid-Limburg als succesvol onderdeel van de Brainport2020-regio vast te leggen en uit te bouwen met als tastbaar bewijs de speerpunten chemie & materialen en health en de sectoren zorg, smart services en logistiek. en meer Euregio Uit de evaluatie 2012 werd duidelijk dat de stakeholders van Regiobranding tevreden waren over de resultaten, maar voor de toekomst wel een sterker accent op het internationale aspect wensten. Met name de Euregionale context van het gebied, de samenwerkingsverbanden binnen onderwijs en de economische speerpunten, en een project als Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018, zijn daarbij de belangrijkste bewijsvoeringen. leidt tot een aangescherpte positionering Het voortzetten van de succesvolle propositie van de work-life balance met een sterker accent op economie en internationaliteit, leidt tot de volgende positionering: Zuid-Limburg is een internationale, grenzeloze en gastvrije regio met een ideale worklife balance. Een regio die carrièrekansen en toptechnologische ontwikkelingen vanzelfsprekend combineert met leefkwaliteit en savoir vivre, in de meest Europese regio van Nederland en de meest internationale regio van Europa. In de toekomst een sterker accent op de internationale, Euregionale context.

8 Wat de regio wil uitstralen is dat werken hier moeiteloos samenvalt met leefkwaliteit, opgebouwd uit landschappelijke, stedelijke en culturele rijkdom, die vanzelfsprekend in een Euregionale context gedijt. Dezelfde Euregio staat ook voor grote economische dynamiek in technologie en innovatie en zorgt voor een enorm aanbod aan onderwijsen ontwikkelingskansen. met ondersteunende merkwaarden De merkwaarden (brand values) geven aan hoe het gebied zijn belofte waarmaakt. De merkwaarden zijn dus een drijfveer voor het eigen gedrag: de opstelling richting doelgroep. Niet alleen voor communicatie, maar vooral voor acties en voor beleid. Als merkwaarden voor Zuid-Limburg worden genoemd: internationaal; gastvrij; innovatief; creatief; bourgondisch; kwalitatief. Even belangrijk als het vaststellen van merkwaarden (brand values) is het maken van afspraken over hoe deze merkwaarden concreet verankerd worden in de processen van de merkopbouwende stakeholders.

9 8 / 9 op volle stoom vooruit 3 Aanpak: in partnerships de verbinding leggen met projecten, activiteiten, evenementen RBZL heeft in haar eerste periode fors ingezet op PR en communicatie om daarmee een imago-shift op gang te helpen: Mediarelaties stonden centraal om daarmee een evenwichtiger beeld van de regio in de free publicity te bewerkstelligen; De succesvolle website leverde de proof bij de claim ; Testimonials van (nieuwe) inwoners in videoportretten gingen via eigen social media promotie de wereld over; Internationale events als het WK Wielrennen werden aangegrepen om de regio internationaal te positioneren; En uiteraard waren de campagnes ( Je zal er maar wonen ) zeer prominent aanwezig in de paid publicity. Deze vijf-frontenaanpak kwam voort uit het Berenschot-advies en is destijds door de betrokkenen overgenomen en ten grondslag gelegd aan de oprichting en agenda van Regiobranding. Dat deze strategie heeft gewerkt blijkt uit de cijfers en rapporten van de Universiteit Maastricht (bijlage). Nu de afgelopen periode het fundament is gelegd voor een duurzame imagoverandering, is het tijd voor een volgende stap. Next step Het is een logische ontwikkeling in de levenscyclus van langjarige branding operaties, dat gaandeweg de focus verschuift van communicatie naar inhoud. Zeker als er in de toekomst gekozen wordt voor een sterkere internationale invulling. Wij noemen dat: on-brand versterkende projecten die bewijzen wat we beweren. Proof what you claim dus, en wel zo dat de proofs niet alleen een sterke communicatieve uitstraling hebben, maar ook de gewenste positionering vorm geven. Het geheel van activiteiten Vertalen we dit naar de aangescherpte positionering (meer economie, meer Euregio), dan zal Regiobranding zich in 2013 richten op een aantal activiteiten die de propositie ondersteunen van Economie en Leefkwaliteit in de Internationale Regio. In paragraaf 4 worden de activiteiten vertaald in projecten en nader uitgewerkt.

10 Partnerships in on-brand positionering Mogelijk project Mogelijke partnerships Leefkwaliteit & Projectpartners Economie LED Congressector Vastgoedsector Themacampagnes wonen Corporaties MCH2018 Leisure gastronomie verblijf Financiële sector Cultuursector SVL Campagne Liefde voor het Leven Marketingpartners LIOF European Hub Overheidspartners Regiobranding Zuid-Limburg Brainport2020 projecten / innovatie Provincie - aanjagen, ontwikkelen - regie, positionering - webportal - mediarelaties - ambassadeurs (Limburg 100) - portretten - social media - poort - monitoring - campagne Gemeenten Chemie / Materials / Healthsectoren Financiële sector Smart services sector Provincie Euregionale banenportalen careerservice Uitzend en facility branche Accountancy / consultancysector Doelgroepcampagnes Carrière & studeren Zorgsector Ondernemend Limburg Filmscenario Provincie Gemeenten Onderwijs Chemie / Materials / Healthsectoren Ondernemend Limburg Internationale sportevents Citymarketing Provincie Media Trots op mijn regio in de internationale regio

11 10 / 11 op volle stoom vooruit PROOF: shortlist on-brand versterkende projecten 2013 (zie hoofdstuk 4) Proof of what you claim! Economie Doelgroepcampagnes carrière en studeren Brainport2020 & innovatie European Hub Euregionale banenportal Euregionale careerservice Expat Site & Service Citymarketing Leefkwaliteit Toeristische campagnes Liefde voor het Leven Cultuurhoofdstad, portal Internationale sportevents Filmscenario Trots op mijn regio Themacampagnes wonen CLAIM: Balans tussen economie en leefkwaliteit in de gastvrije, internationale regio In partnerships. Een branding-strategie die steunt op on-brand-versterkende projecten, acties en events, legt de uitvoering daar waar hij thuishoort: bij ondernemers, organisaties, instellingen en overheden in het veld. Partners dus. Branding is geen exclusieve bezigheid van een stichting regiobranding. De rol van de stichting is: aanjagen, positioneren, co-creëren en eventueel start-financieren. In een startfase kan de uitvoering ter hand worden genomen door regiobranding, maar het project dient zo snel mogelijk de stichting te verlaten en door de professionals in het veld te worden gemanaged. Belangrijke opdracht in 2013 wordt de samenwerking tussen de marketing-acquisitiepartijen en branding: zowel onderling als tussen de niveaus van branding en marketing. Het is van belang om het onderscheid tussen branding en marketing te bewaken, maar ons tevens te realiseren dat marketingactiviteiten het imago beïnvloeden en dus on-brand -versterkend kunnen werken; en andersom: een goed imago van het gebied essentieel is voor een succesvolle marketing. de verbinding leggen Het schema hiernaast maakt ons duidelijk dat: 1 activiteiten worden ingebed in partnerships met stakeholders; 2 samen met stakeholders die projecten worden geformuleerd die de positionering leefkwaliteit en economie in de internationale regio kunnen waarmaken; 3 de basisorganisatie RBZL staat voor het aanjagen, positioneren en verbinden van deze projecten met het regiomerk én voor het borgen van de continuïteit in de gevoerde, succesvolle, strategie van de afgelopen jaren naar de toekomst; 4 voor het onderdeel campagnes (binnen het gele vlak) gestreefd wordt om dit zoveel mogelijk in te bedden in concrete doelstellingen van maatschappelijke partners (doelgroep- en themacampagnes).

12 De Euregionale Banenportal- & Careerservice (project 4.2.) is een van de mogelijke projecten die in partnership ontwikkeld worden. Doel is om de Euregionale arbeidsmarkt beter te benutten. Aantal bereikbare banen per inwoner binnen 1 uur reistijd. Alleen Nederlandse banen tellen mee. Aantal bereikbare banen per inwoner binnen 1 uur reistijd. Alle banen tellen mee, ook in de Euregio. (bron: Atlas voor Gemeenten)

13 12 / 13 op volle stoom vooruit 4 Uitgewerkt activiteitenplan 2013 We maken hier een onderverdeling in een shortlist (projecten die direct gestart kunnen worden) en een longlist: projecten die in 2013 ontwikkeld worden voor de (middel)langere termijn. Shortlist De projectvoorstellen komen voort uit een inventarisatieronde bij de huidige donateurs, en potentiële nieuwe partners. Ze kunnen direct tot uitvoering komen als de bijbehorende investeringen gerealiseerd worden. De financieringssystematiek (zie hoofdstuk 6) is glashelder: geen financiering, dan ook geen project. 4.1 Positionering Brainport2020-projecten en partners: de innovatieve kracht van Zuid-Limburg Doelgroep: de eigen regio, stakeholders en bevolking. Dit is van belang (en de basis) voor draagvlak en ambassadeurschap. Alleen bij een breed gedragen en door alle spelers, van klein tot groot, uitgedragen Brainport2020-verhaal, is een succesvolle lading van de economische merkbelofte mogelijk. Positionering betekent vooral dat, in partnership met LED, projecten, samenwerkingsverbanden, innovaties en (nieuwe) ondernemers voor het voetlicht worden gebracht. Om te beginnen intern, maar van daaruit als een inktvlek nationaal en internationaal. Opdat de regio meer een innovatief imago krijgt in een internationale setting. Ook de innovatieve kracht van onze zorgsector is een evidente verhaallijn in de regiobranding. Top-care en top-cure zijn een van de belangrijkste pijlers onder onze economie en de grootste bron van werkgelegenheid. Daarnaast zijn logistiek en smart services (financieel-administratief cluster) aanjagers van innovatie, omzet en werkgelegenheid, maar misschien nog wat weinig geprofileerd (zie verder 4.3). De koppeling leisure en cultuur wordt behandeld in Euregionale Banenportal & Careerservice De regio biedt wel werk (de werkloosheid is relatief laag), maar weinig carrièregroei. Keuzemogelijkheden zijn beperkt doordat er nauwelijks grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is. Daardoor is maar een derde van de potentiële banen daadwerkelijk beschikbaar. Vaak omdat onbekend ook onbemind maakt: waar zit het werk vlak over de grens?

14 Does Dutch Bureaucracy get on your nerves too? Om die mobiliteit op gang te brengen en vooral ook om buitenlandse studenten steviger aan het gebied te binden liggen er plannen voor een Euregionale Banenportal, mede ontwikkeld door LWV / BanenrijkLimburg. Voor de internationale profilering van het gebied én het opkrikken van het imago op het aspect carrièrekansen is het van groot belang (nog los van de directe conversiedoelstellingen) om deze portal te realiseren. Careerservice: Bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en dus het profileren van carrièrekansen in de regio spelen ook de bureaucratische en administratieve barrières een negatieve rol. Om deze weg te nemen zou de regio zich internationaal kunnen onderscheiden door mensen over en weer actief over de grens te helpen. Grenzen slechten. Dit vergt een doorwrochte analyse van belemmerende regels en een aanpak hoe hiermee om te gaan, maar vooral de daadwerkelijke ondersteuning van individuen. Het Grens infopunt en andere grens-consultants vormen een belangrijke basis, maar het gaat er ook om, om echte, actieve hulp te bieden. De regio kan hiermee bovendien een voorbeeldfunctie voor vele andere Euregio s worden, en zijn kennis en ervaring op een internationaal podium brengen. De Expat Service van Zuid-Limburg wordt gecontinueerd. 4.3 European Hub Als gezegd: logistiek en smart services (financieel-administratief cluster) zijn aanjagers van innovatie, omzet en werkgelegenheid, maar misschien nog wat weinig geprofileerd. Internationale positionering van de logistieke propositie die Limburg biedt is in gang gezet in 2011, won internationale awards, en levert belangrijke gekwalificeerde contacten. Voortzetting vindt plaats in samenwerking met LIOF en KvK. Smart Services Hub is een andersoortig project maar wel opgezet vanuit eenzelfde filosofie (bewijzen van economische potentie door relevante projecten te positioneren). 4.4 Expat Site & Service Expats die werken bij bedrijven in de regio komen in aanmerking voor hulp bij de papierwinkel die met een verhuizing gepaard gaat: van gemeenteloket tot belastingdienst. RBZL heeft hier al ervaring mee opgedaan. Dit verdient te worden gecontinueerd omdat het ook de gewenste internationale positionering versterkt. Ook hebben expats behoefte aan Engelstalige informatie over praktische zaken als scholen, sportclubs, zorgvoorzieningen, evenementen, enz. Rondom deze service worden andere ervaringsdeskundige expats ingezet als blogger (social media). RBZL heeft positieve ervaringen met haar speciaal voor de internationale gemeenschap opgezette interactieve service-site MaastrichtRegion.com. Deze site zou doorgezet moeten worden in In dit project zit ook samenwerking met alle gemeenten besloten zodat zij hun buitenlandse inwoners op een eenduidige manier voorlichten, danwel doorlinken naar de regionale site. Site en Service zijn belangrijke proofs bij de claim van een gastvrije, internationale regio en werken daardoor imagoversterkend. Verbinding tussen cultuur en verblijf is speerpunt van LED / Leisure. 4.5 MCH2018: Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa Door te laten zien wat er in het gebied speelt, Maastricht & Euregio als dé logische cultuurhoofdstad van Europa positioneren. Verbinding tussen cultuur en economie en verblijfstoerisme is speerpunt van LED / Leisure. Bijvoorbeeld: CulturaNova als Oerol van het Zuiden echt grensoverschrijdend doorontwikkelen. Etalage van de MCH2018-boodschap. Met diverse events aanhaken bij campagne Ster & Cultuur. On-brand versterkend voor de gekozen positionering internationale (grenzeloze) regio. Daarnaast: de Euregio presenteren als één samenhangend

15 14 / 15 op volle stoom vooruit geheel met een geweldig aanbod aan cultuur en events, en de koppeling daarin met verblijf. Een totaaloverzicht op één website kan een belangrijke imagoboost leveren. Aanhaken bij initiatieven als Charlzz en/of de Euregionale samenwerking tussen VVV s. Het internationale cultuurevent met de meeste bekendheid wereldwijd: Tefaf. De laatste jaren duidelijk en succesvol beter verbonden met het gebied. Met name het uitdragen van het feit dat Tefaf juist híer aardt, in free publicity wereldwijd, verder uitbouwen. Daarmee de internationale en culturele uitstraling van het gebied vergroten, maar ook de band met Tefaf verder versterken. 4.6 Sportevenementen Grote sportevenementen kunnen wereldwijde exposure genereren. Onbetaalbare freepublicity die mits goed gemanaged, on-brand versterkend werkt voor de internationale naamsbekendheid en gekozen positionering. Aanhaken bij de Nederlandse Olympische ambitie en de rol van de regio daarin. Betrokkenheid sportzone. Het WK Wielrennen genereerde wereldwijde exposure. Regiobranding gebruikte dit podium om Zuid-Limburg te positioneren. 4.7 Filmscenario Onderzoek door middel van een scenario-opdracht. Inspiratiebron: Bienvenue chez les Ch tis. De grootste kaskraker ooit in de Franse bioscoop. Comedy over een gebied met een slecht imago: Nord Pas de Calais. Door de film is dit imago spectaculair verbeterd en zijn er nieuwe bezoekersstromen op gang gekomen. Onbetaalbare free publicity. Beoogde bijwerking voor onze regio: versterken van het filmklimaat in de regio in samenwerking met CineSud. Het scenario is nog niet de film zelf, maar een basis voor een haalbaarheids / economisch draagvlakonderzoek. 4.8 Trots op mijn Regio Het aanwakkeren van de interne trots is een van de belangrijkste verdiensten van RBZL (evaluatie Govers ) en het ligt voor de hand om dit door te zetten. Koppeling met Limburgse Levens (portrettenserie). Actieve rol (Zuid-) Limburgse media. Je zal maar zorgeloos kunnen wonen met een carrière in de zorg. 4.9 Doelgroepcampagnes Carrière & Studeren: Je zal er maar werken! J e zal er maar studeren! Er worden met stakeholders afspraken gemaakt over marketingcampagnes die on-brand versterkend worden ingezet: op TV / radio, op Internet (display) en in social media. Deze doelgroepcampagnes kunnen in hun opstartfase worden vervat in additionele opdrachten aan RBZL en leiden dan ook tot additionele middelen. Partners kunnen ook zelf rechtstreeks investeren in doelgroepcampagnes, waarbij RBZL coördineert, het creatief concept bewaakt en faciliteert, bijvoorbeeld middels centrale media-inkoop. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. De zorgsector is de grootste aanjager van de regionale economie. Er worden miljoenen geïnvesteerd in de Maastricht Health Campus, die samen met de Chemelot Campus werkt aan de nieuwste innovaties op het gebied van materialen, chemie, gezondheid, innovatieve zorgconcepten en hoogstaand onderwijs. Met een duidelijk accent op het stimuleren van gezondheid in plaats van het genezen van ziekten. Daarmee is Zuid-Limburg koploper in de Nederlandse zorgeconomie geworden. Werken in Zuid-Limburg biedt niet alleen carrièrekansen, maar vooral een hoge levenskwaliteit. De huizen zijn ruim en betaalbaar, het onderwijs op hoog niveau, het landschap adembenemend en het stedelijk cultuuraanbod overdadig. Mijn Slowaakse man vroeg heuvels. Dus kreeg hij heuvels. Esther Lacko, verpleegkundige. Ontmoette haar man in het buitenland. Het Zuid-Limburgse landschap trok hen het meest aan in Nederland, en de banen in de zorgsector lagen voor het oprapen. Hier vonden ze de balans tussen wonen, werken en leven. Kijk voor haar videoportret en tientallen vacatures in de zorg op zuidlimburg.nl/werkenindezorg Een voorbeeld van een doelgroepcampagne is Werken in de Zorg. Deze is on-brand versterkend als voor het unique selling point wordt gekozen: carrièrekansen in de internationale, grenzeloze (EU-)regio. Het benadrukken van de carrièrekansen in een innovatieve, internationale omgeving werkt wervend op nieuw personeel, maar tegelijkertijd imagoversterkend voor de regio. Je werkt hier niet in zomaar een zorgsector, maar in een zeer innovatieve, en in niet in zomaar een regio, maar in Zuid-Limburg. Win-win voor sector én regio. Doelgroepcampagne werken in de zorg. Hetzelfde geldt voor studeren. Instituten zijn leading in learning, de topuniversiteit Aken ligt om de hoek, en bovendien: een internationale carrière in een grenzeloze regio gloort.

16 4.10 Themacampagnes Leefkwaliteit: Je zal er maar wonen! Volgens dezelfde werkwijze wordt het thema leefkwaliteit gepositioneerd met relevante partners. Leefkwaliteit wordt geladen met woonkwaliteit, maar zeker ook met landschap, cultuur en de internationale (Euregionale) setting. Liefde voor het leven 4.11 En uiteraard: de toeristische campagne Liefde voor het Leven Deze draait al succesvol en blijft dan ook nadrukkelijk verbonden aan de toeristische marketingdoelen en in beheer bij en onder regie van SVL (zowel inhoudelijk als budgettair). Wel zal de reeds in 2012 ingezette lijn worden voortgezet waarbij in samenwerking met SVL de gekozen positionering voor het gebied en de toeristische campagne verder op elkaar aansluiten. In 2013 kan RBZL een stimulerende rol spelen in de doorontwikkeling van de SVL-campagne in de richting van de branding-doelstellingen voor de regio. Bijvoorbeeld door de bestaande product-marktcombinatie grenzeloos genieten sterker te benadrukken. De toeristische campagne versterkt dan de gekozen positionering van de internationale, grenzeloze regio. Bovendien wordt de verbinding tussen cultuur en verblijf een belangrijke invalshoek vanuit LED / Leisure (zie 4.5). De toeristische campagnes zijn bij uitstek geschikt om het aspect leefkwaliteit (opgebouwd uit landschappelijke, stedelijke en culturele rijkdom, die vanzelfsprekend in een Euregionale context gedijt) in het regiomerk te laden. Longlist 4.12 (Middel)lange-termijn on-brand versterkende projecten Omdat projecten in partnerships tot stand komen, en een wederzijdse betrokkenheid dé basis voor succes is, laat het actieplan 2013 ruimte om in dialoog met partners belangrijke projecten te ontwikkelen die later tot uitvoering kunnen komen, mits de funding tot stand komt. Uiteraard blijft de rode draad dat ze on-brand versterkend werken voor de gekozen positionering. Voorbeelden van te ontwikkelen projecten zijn: Tefaf van de Technologie : demonstraties van innovaties chemie & materialen, health, care. Jeugd verleiden richting deze sectoren. Carrièrebeurs. Congres. Presentatie van alle Euregionale technologie / chemie / health opleidingen. Netwerkevent van MKB-bedrijven in deze sectoren. Stageregio: 40% procent stagiaires blijft plakken bij het stagebedrijf. Een match maken tussen bedrijven en stagiaires waardoor de regio zich manifesteert als dé stageregio bij uitstek. Antwoord op krapte arbeidsmarkt. Grensevent: Zichtbaar maken van internationaliteit met een spectaculair event (bv. wisseling van de wacht ) of een landmark. Positionering IBA Parkstad als het icoon voor een re-vitaliserende regio. Live like a Limburger: arrangement waarbij geïnteresseerden (ex- en nieuwe Limburgers) week / maand lang op sleeptouw worden genomen langs banen, huizen, scholen. Logeren in typisch Limburgse woning. Koken met streekgerechten. Culturele invulling vrije tijd. Internationale exposure. Reality soap? Limburgs Vakwerk: exposure / event streekproduct van landbouw tot de verwerking in streekgerechten en gastronomie. Verbinding ALP (Agro Leisure Park), Floriade, Preuvenemint. Euregionaal.

17 16 / 17 op volle stoom vooruit 5 De Stichting RBZL: basisorganisatie en basisactiviteiten Basisorganisatie 5.1 Personeel De organisatie is lean en mean. Jaagt de voorgaand genoemde projecten aan, verbindt en regisseert, maar probeert deze zoveel en zo snel mogelijk onder te brengen bij de stakeholders ( ownership ) en ze vooral niet (tot in lengte van dagen) zelf uit te voeren. Het is een netwerkorganisatie met een boegbeeldfunctie, maar geen logge uitvoeringsinstantie. Zorgt voor de verbindingen in het gebied en de exposure van activiteiten, en managet en monitort dus met name de free-publicity. Kan start- of co-funding organiseren en ideeën ontwikkelen, samen met partners in co-creatie, maar laat het eigenaarschap bij de partners liggen. Waakt over het blijvend on-brand inzetten van bestaande en nieuw ontwikkelde projecten, activiteiten en events. Verzorgt de website (en voorziet deze van content). Is verantwoordelijk voor jaarplannen- en begrotingen en (door)ontwikkeling van beleid. De website heeft zich bewezen als een sterke 'proof bij de claim'. Voor de personele bezetting is 4 fte benodigd: een directeur, een officemanager, een webmanager en een projectmanager. 5.2 Huisvesting en Bedrijfsvoering Voortzetting van de huidige situatie. Basisactiviteiten 5.3 Website Heeft zich bewezen als een zeer sterke proof bij de claim en een krachtige imagobouwer. Voortzetten, met een sterkere verbinding naar het positioneren van de partnerprojecten in de portal. 5.4 Mediarelaties Werken aan een netwerk en het opbouwen van geloofwaardigheid daarin. Proberen net die andere kant van de regio te laten zien die vaak niet in het stereotype beeld de kranten haalt. De on-brand versterkende partnerprojecten en activiteiten over de drempel van nationale en internationale bekendheid tillen.

18 De W Limb Ned Verk relat ontw De le Zuid-L van h het ve Nede slech In Zuidaltijd m dan er g (negati Een van de activiteiten van Regiobranding is het werken aan mediarelaties. Gevolg daarvan is een duidelijk evenwichtiger beeld van de regio in de free publicity. Dit artikel (NRC, 28 april 2012) is daar een voorbeeld van. Renaissance in Zuid -L Het gerestaureerde Glaspaleis in Heerlen, in 1932 ontworpen door architect Frits Peutz. Foto Leo van Velzen NRC / Geen stad in Zuid-Limburg viel zo diep als Heerlen na de sluiting van de mijnen. Maar in 2005 kwam de ommekeer. En ook economisch gaat het de gemeente steeds beter. Met nieuwe energie. Een stad die vervalt, daar willen burgers en bedrijven niks mee. H Door Marcia Luyten et scheelde weinig of het Glaspaleis uit 1935 in Heerlen was neergehaald. Zoals alles wat aan de mijnen herinnerde met wortel en tak werd uitgeroeid. In 1975 ging de laatste steenkolenmijn dicht en midden jaren tachtig was de Zuid- Limburgse gemeente bankroet. Glorieerde ze in de jaren vijftig als de rijkste en modernste stad van Nederland, nog geen generatie later was de stad verloederd. Het hart van Heerlen werd een sinister junkenhol waar verslaafden foerageerden. Maar in 2012 komen voor het vijfde jaar op rij hiphoppers en breakdancers uit de hele wereld naar het voormalig glazen winkelpand voor The Notorious International Breakdance Event. De nieuwe naam van het pand is Schunck (spreek uit: sjoenk). Het is urban culture: een architectuurcentrum en een museum voor moderne kunst. Schunck biedt een podium aan beginnende musici en muzikanten van zijn eigen muziekschool. Als bibliotheek is het een publieke huiskamer voor 400 duizend bezoekers per jaar. Met de moed der wanhoop koos de gemeente in 1995 voor restauratie. Nog geen vijf jaar later riep de Union of International Architects het Glaspaleis van Frits Peutz uit tot een van de duizend belangrijkste gebouwen van de twintigste eeuw. Als culturele instelling werd Schunck opnieuw het hart van de stad. Dat was het ook in de gloriedagen van de steenkoolindustrie. Toen kwamen mijnwerkersvrouwen uit de wijde omtrek naar warenhuis Schunck voor al hun kleren, lakens en handdoeken die ze betaalden met bonnen van de mijn. Voor Heerlenaren is het gerestaureerde Glaspaleis toonbeeld van herwonnen zelfvertrouwen, zegt Riet de Wit, SPwethouder van economische zaken. Feit is dat in Heerlen de laatste tien jaar culturele plekken opbloeien. De gemeente investeerde fors. Na de renovatie van het glaspaleis, voor 25 miljoen euro, werden andere gebouwen van Peutz opgeknapt: Theater Heerlen en bioscoop Royal. Ook poppodium De Nieuwe Nor en cultuurhuis Patronaat kregen een tweede leven. Nu vestigen jonge kunstenaars van de academies in Maastricht zich in Heerlen en trekt de creatieve industrie erheen. Wi n d b u i l e n Toen in de gloriedagen van de mijnen de Heerlense Carnavalsvereniging werd opgericht, heette die Winkbülle. Windbuilen, praatjesmakers, opscheppers, het was gezonde zelfspot van een trotse stad. Ze koesterde de wetenschap dat hier de wederopbouw van Nederland werd gefinancierd. Die bravoure is Heerlen kwijt. Geen stad in Nederland viel zo snel zo diep als Heerlen na de sluiting van de mijnen tussen 1965 en Er was weinig bedrijvigheid buiten de mijn, een middenklasse ontbrak. In 1975 stonden in Heerlen en omgeving mensen op straat werknemers van de mijnen, afgeleide werklozen. De straat verloederde en dat zat economisch herstel in de weg, vertelt wethouder Riet de Wit. Een stad die vervalt, daar willen burgers en bedrijven niks meer mee. Eind jaren negentig keerden de eigen inwoners zich van de stad af. Met het millenniumjaar als, zegt de wethouder, het absolute dieptepunt. In 2001 moest Operatie Hartslag Heerlen weer veilig maken. Van politie en justitie tot schoonmaakbedrijven en verslavingszorg, alle maatschappelijke organisaties werkten samen om criminelen en junks van de straat te halen. De kosten liepen volgens de gemeente in de miljoenen. De opbrengst is minder goed te kwantificeren, al nam het subjectieve veiligheidsgevoel van de burger toe. In 2003 voelde 51 procent van de Heerlenaren zich onveilig, in procent. In het stadscentrum waren in 2000 nog 950 drugsverslaafden. Die zijn nu weg. In 2005 was de stad clean, zegt wethouder De Wit. Heerlen kon beginnen zichzelf opnieuw uit te vinden. Culturele instellingen werd nieuw leven ingeblazen door de gemeente. Maar hoe zit het met een economische herrijzenis? Die weg uit het dal omhoog gaat twee stappen vooruit, een naar achter, zo blijkt. Is de binnenstad schoon, komt de economische crisis. Beginnen Heerlen en Aken op de landsgrens bedrijventerrein Avantis, woont er de korenwolf. Nadat rechtszaken rond de hamster tot aan de Raad van State zijn uitgevochten, blijken investeerders vertrokken. De bedrijven die bleven, ondervinden vooral hinder van de grensligging; in plaats van dat bedrijven kunnen kiezen tussen Duitse of Nederlandse regels, eisen beide landen naleving van de eigen voors ch r i f t e n. Maar vooruit gaat het, sinds enkele jaren. Zuid-Limburg was in 2010 de sterkste economische stijger van het land, zo blijkt uit de Regio Top 40 van de Rabobank. Het aantal arbeidsplaatsen in de regio Heerlen groeit gestaag; van in 2005 naar in Mede dankzij een groots opgezette dierentuin groeide het toerisme. Heerlen is weg uit de landelijke toptien van winkelleegstand. En terwijl Zuid-Limburg in 2009 nog op onderste plek stond van de Regio Top 40, katapulteerde het zuiden zich in 2011 naar plaats 6. Haags monsterbedrag Maar Zuid-Limburg is meer dan de regio Heerlen. Het bestaat uit drie verschillende delen: Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. De Oostelijke en Westelijke Mijnstreek (Heerlen en Sittard-Geleen), waren modern en welvarend tot Maastricht maakte eerder de neergang van zijn glas- en porseleinindustrie mee. Toen Heerlen in de jaren tachtig verloederde, werd Maastricht chic en Voor Heerlenaren is t Glaspaleis toonbeeld van herwonnen ze l f v e rt r o u w e n rijk. Die gelijktijdigheid is geen toeval. Met de mijnsluiting kwam een monsterbedrag uit Den Haag naar het Zuiden: 535 miljoen gulden (243 miljoen euro) tussen 1978 en Onderdeel van de herstructurering was dat Limburg vocht voor een universiteit. Ger Kockelkorn, toen PvdAgedeputeerde in de Provinciale Staten: Het was Maastricht of geen universiteit. Toen werd het Maastricht. Sittard-Geleen was na 1965 een ander verhaal. In wat de Westelijke Mijnstreek wordt genoemd, stond maar één mijn. Juist daar bleef een restant van de Dutch State Mines staan: een fabriek die plastic en kunstmest maakte. Deze chemische dochteronderneming bouwde voort op de kennis over materialen die in dik 70 jaar mijnindustrie was vergaard. In de decennia die volgden, transformeerde DSM zich met groot succes tot een beursgenoteerde onderneming. De kunstmestfabrikant werd producent van fijnchemicaliën, om in de eenentwintigste eeuw wereldwijd toonaangevend te zijn in voedingssupplementen en materialen voor in het menselijk lichaam, zogenoemde life sciences. Telkens wanneer DSM een bedrijfstak afstootte, bleef in Sittard- Geleen een substantiële rest achter. Paul Depla, burgemeester van Heerlen: DSM snoeide iets terug. De stronk bleef staan en daar groeiden nieuwe dingen uit. Die loten werden steeds weer nieuwe bedrijven. Voor de economie van Limburg is de Chemelot-Campus die Sittard aanlegde van groot belang. Op dit bedrijventerrein zoeken innoverende hightechbedrijven van over de hele wereld de afstammelingen van DSM op. Als Paul Depla uitlegt waarom Sittard-Geleen na 1975 niet in een zwarte afgrond verdween, vertelt hij eigenlijk wat er misging in Heerlen. Na de mijnsluiting is hier de tactiek van de v Alles van g e va a g d was het lijnen, bergen, gemaak Depla ongezon bestaan s ch o n e een oplu nuancee den gesl SP-Kam bij betro mijnwer Riet d stond te ten. De zijn hui sterk ge pakken. Heerl ruil voo sten. H tingkan len. Sle oud-mij Depla: daar nog Ik had de mijn de enve dienst. Is Hee lukte in vindt ho van het Onderzo gie en I komend cus in M was ess juist go herstruc lijking m mijnen blemen

19 18 / 19 op volle stoom vooruit -Limburg De Werkloosheid is in Zuid- Limburg lager dan het Nederlands gemiddelde. Verklaring: vergrijzing en relatief goede economische ontwikkeling. Zuid-Limburg is grijzer dan NL en vergrijst ook sneller. De relatief grote gezinnen tijdens de babyboom worden nu massaal 65+. Zuid-Limburg is groener dan Nederland en vergroent ook sneller. Verklaring: de groei van het aantal studenten dat vervolgens in toenemende mate in de regio blijft. Sittard De levensverwachting in Zuid-Limburg is het laagst van heel Nederland, hoewel het verschil met het Nederlands gemiddelde slechts 0,8 jaar is. M a a s Geleen Sinds 2008 komen er jaarlijks meer mensen in Zuid-Limburg wonen dan er vertrekken (positief migratiesaldo). Heerlen Maastricht G e u l Het gemiddeld inkomen ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde, maar door lagere woonlasten leidt dat niet tot minder koopkracht. In Zuid-Limburg gaan nog altijd meer mensen dood dan er geboren worden (negatief geboortesaldo). NRC / RB / Bron: CBS, Rabobank regiomotor, NiCIS 2011 Zuid-Limburg is ruim tweemaal dichter bevolkt dan Nederland. Het is de 8ste dichtstbevolkte regio van het land, nog voor bv. regio Utrecht en regio Rijnmond. Sinds 2005 daalt jaarlijks de krimp en is zelfs bijna tot stilstand gekomen. Prognose CBS tot 2025: geen noemenswaardige krimp (bevolking zal stabiliseren ergens tussen de + 2,5% en -2,5% ten opzichte van nu). - n r 3. g i- - - i- n e d n s n e t n -, t - t, - n r. - e n n is d - e e n ij. k van de verschroeide aarde gebruikt. Alles van de mijnen is rigoureus wegg e va a g d. Van zwart naar groen, was het credo. Schoorstenen, spoorlijnen, schachtgebouwen en mijnbergen, alles werd opgeblazen, vlakgemaakt, en met groen beplant. Depla: Het werk in de mijnen was ongezond en zwaar. Het was een hard bestaan. Het vooruitzicht op nieuwe s ch o n e werkgelegenheid was ook een opluchting. Wethouder De Wit nuanceert dat. Toen de mijnen werden gesloten, waren zij en haar man, SP-Kamerlid Jan de Wit, daar nauw bij betrokken. Ze stonden ontslagen mijnwerkers bij met juridisch advies. Riet de Wit: De elite van de stad stond te juichen toen de mijnen sloten. De mijnwerker zat te huilen in zijn huis. Deze arbeiders waren niet sterk genoeg om nieuwe kansen te pakken. Heerlen kreeg van Den Haag in ruil voor de mijnen de Rijksdiensten. Het CBS, het ABP, het Belastingkantoor verhuisden naar Heerlen. Slechts een klein deel van de oud-mijnwerkers vond daar werk. Depla: Ik sprak oude koempels die daar nog boos over zijn. Die zeggen: Ik had een jarenlange opleiding in de mijnen. Zat ik daar ineens achter de enveloppen van de Belastingdienst. Is Heerlen het slachtoffer van mislukte industriepolitiek? Totaal niet, vindt hoogleraar Luc Soete, directeur van het Maastrichtse Economische Onderzoeksinstituut naar Technologie en Innovatie (MERIT) en vanaf komende september rector magnificus in Maastricht. De mijnsluiting was essentieel. Nederland heeft er juist goed aan gedaan vroegtijdig te herstructureren. Hij trekt de vergelijking met zijn thuisland, België. De mijnen zijn er later gesloten, de problemen nu veel groter. We e f f o u t Dat er tienduizenden mijnwerkers werkloos bleven, was volgens Soete onvermijdelijk. Deze uitstoot van arbeid was niet op te vangen. Hij ziet in de Limburgse industriepolitiek wel een weeffout. De technologische en chemische kennis uit de mijnen had moeten resoneren in de nieuwe universiteit. De toen nog Rijksuniversiteit Limburg begon niet met een technische, maar met een medische faculteit. Er is veel geld gepompt in het opkrikken van het streekhospitaal tot een academisch ziekenhuis. Dertig jaar later probeert Heerlen die weeffout te herstellen. Burgemeester Paul Depla: De stad Heerlen werd groot als leverancier van energie. Dat zit in het dna van onze samenleving. Daarom hechten we aan Nieuwe Energie als economische focus. Het is een mooie nieuwe vertaling voor Van zwart naar groen. We gaan als gemeenteraad voluit voor het Mijnwaterproject. Dit ambitieuze maar nog niet rendabele plan wil het door de aarde verhitte water in de oude mijnschachten gebruiken om woonwijken mee te verwarmen zoals ook de bedoeling is in het Maankwartier, een nieuwe wijk rond het Centraal Station van Heerlen. Maar voordat die industrie kon worden heropgebouwd, moest volgens Depla aan twee randvoorwaarden zijn voldaan: veiligheid en een aantrekkelijke woonomgeving. Welke factor blijkt voor bedrijven doorslaggevend om zich ergens te vestigen? Mensen moeten er willen wonen. Cultuur trekt jonge mensen aan. En dat brengt weer hippe hightechbedrijven naar de stad. De burgemeester, aangetreden in 2010, prijst Heerlen om zijn eigenzinnige koers op het gebied van cultuur. Dat herkennen ook anderen, onder wie Luc Soete: Terwijl Maastricht zich profileert als cultuurstad, is Heerlen dynamischer in de creatieve sector. Dat geeft een sterke economische impuls. Intussen is het veertig jaar geleden dat de mijnen werden gesloten. De laatste werkloze oud-mijnwerkers gaan nu met pensioen, blijkt uit de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee zijn niet alle problemen voor de arbeidsmarkt opgelost. In de voormalig mijnwerkerskoloniën zijn twee, soms drie generaties werkloos. En een cultuur van achterstand wordt deels overgeërfd. Zo ontdekte Paul Jungbluth, aan de Maastrichter universiteit onderzoeker naar sociale ongelijkheid in het onderwijs, dat er al op peuterleeftijd een aanzienlijke groep leerlingen is, van wie de ouders verwachten dat hun kinderen later lage ambities zullen hebben. Die verwachting komt vaak uit. Limburg kent volgens de socioloog sterke segregatie. Niet op etniciteit, maar op sociaaleconomische kenmerken. Maar ook daar gloort hoop. Had Zuid-Limburg tot voor kort last van leegloop, de kansrijken trokken weg, in 2010 is die trend gekeerd. In 2011 concludeerde het CBS dat Limburg geen krimpgebied meer is. Zuid- Limburgers zeggen zich weer trots te voelen Limburger te zijn. In de prille lente die Heerlen nu beleeft, maakt het al plannen voor Het is dan vijftig jaar geleden dat Joop den Uyl in de Stadsschouwburg in Heerlen het einde van de mijntijd aankondigde. Paul Depla: Wij gaan dat dus heel groots herdenken. Marcia Luyten is cultuurhistoricus en econoom en werkt als publicist. Momenteel schrijft zij een boek over Limburg, Het geluk van Limburg.

20 5.5 Limburg-100 Om geloofwaardig én duurzaam de boodschap uit te dragen wordt een netwerk geformeerd van ambassadeurs. Een select gezelschap dwars door de regionale samenleving van mensen die één ding gemeen hebben: ze communiceren actief en worden door de buitenwereld verbonden met de regio. Artiesten, wetenschappers, bestuurders, sport lieden, (jonge) ondernemers, studenten, enz. Van André Rieu tot Willy Wortel. Regelmatige bijeenkomsten met deze Limburg-100 waarin inhoudelijke, actuele thema s uit de regio centraal staan zodat er gelijkheid van informatie is. Ondersteuning bij social media activiteiten. Interactie door de Limburg-100 te gebruiken als denktank. De Limburg-100 als primaire kandidaten voor de portrettenserie Limburgse Levens. SRZL_adv_Zuid Mag_Monika Turczyn.indd :50 Altijd gedacht dat je voor dit soort banen naar Amsterdam moest. Monika Turczyn, designer De portrettenserie levert een grote bijdrage aan de interne trots. 5.6 Portrettenserie Limburgse Levens Ook dit project verdient voortzetting gezien de grote bijdrage die het levert aan de interne trots, het ambassadeurschap van de geportretteerden en de wijze waarop zij dit, gefaciliteerd door regiobranding, via hun social-media activiteiten onder een groot publiek verspreiden. De portretten worden gekoppeld aan de Limburg Social media Permanente monitoring van berichten die over de regio verschijnen. Waar nodig bijsturen door het leveren van onafhankelijke informatie. Moderaten van groepen als We are Maastricht Region. De Limburg-100 als belangrijkste actoren. 5.8 Poort van Zuid-Limburg Grote 10 bij 6 meter LED schermen langs de A2 kunnen door Regiobranding gevoed worden met relevante boodschappen op de hierbovengenoemde thema s. 5.9 Monitoring Permanent onderzoek naar de effecten, media-exposure en imagoverschuivingen. Vergt niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief onderzoek (motivatie, verbondenheid, identificatie). Immers: imago en naamsbekendheid zijn goed te meten, maar het is niet eenduidig vast te stellen wat de invloed van Regiobranding daarop is. Een crisis of een mega-investering doen minstens net zoveel met een regio-imago. Respondenten zitten niet in een laboratorium waarin invloeden van buiten kunnen worden uitgesloten. Zij laten zich beïnvloeden door algehele gevoelens van pessimisme of optimisme, door ervaringen van kennissen en door free-publicity. Vandaar dat de doelstellingen met name als indicatoren worden beschouwd die managementinformatie opleveren op basis waarvan een strategie tussentijds kan worden bijgesteld De corporate campagne (en de relatie met doelgroep- en themacampagnes) Bij het positioneren van een merk blijven campagnes een belangrijke ondersteunende rol spelen. Je zal er maar wonen is een gevleugelde uitdrukking geworden die spontaan opduikt in allerlei situaties, variërend van de Donald Duck tot een kop in de Volkskrant. Het krijgt Even Apeldoorn Bellen -achtige dimensies. Door deze communicatie wordt een verhaal geformuleerd voor de regio dat extern werkt, maar vooral ook intern de kaders schept voor handelen. Een campagne die kernwaarden formuleert voor het merk (brand values), de spelregels als het ware bepaalt voor de do s en don ts voor iedereen die concreet meebouwt aan de positionering van het gebied of product.

Jaarverslag!2012!!!!!!!!! STICHTING!REGIOBRANDING!! ZUID1LIMBURG! 27!NOVEMBER!2012!

Jaarverslag!2012!!!!!!!!! STICHTING!REGIOBRANDING!! ZUID1LIMBURG! 27!NOVEMBER!2012! Jaarverslag2012 STICHTINGREGIOBRANDING ZUID1LIMBURG 27NOVEMBER2012 inhoud samenvatting 3 samenvattendfinancieelresultaat 5 Debegrotingsposten: 1.corporateidentity 7 2.campagneNederland 8 3.website 10 4.poortvanZuid1Limburg

Nadere informatie

Regiobranding is meer dan alleen reclame maken Activiteiten- en resultatenlijst Regiobranding Zuid- Limburg

Regiobranding is meer dan alleen reclame maken Activiteiten- en resultatenlijst Regiobranding Zuid- Limburg Regiobranding is meer dan alleen reclame maken Activiteiten- en resultatenlijst Regiobranding Zuid- Limburg Sinds 2008 zet Stichting Regiobranding Zuid- Limburg in op de reputatie van de regio. Meer dan

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk

Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk Inleiding Om het DNA en de kansen van Moerdijk te kunnen bepalen is een extern en intern onderzoek uitgevoerd. Op basis van deze output zijn de grootste kansen

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad?

Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad? Parkstad Limburg Wie is de WTTC? Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad? Al vóór de prijs had Parkstad wapenfeiten: Grootste indoor skihal ter wereld Grootste outdoor klimpark van Europa

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

2. Wat er voor de mijngebouwen in de plaats is gekomen, bestaat uit groenvoorziening, woonwijken en zakelijk beton. Er is tijdens de grootscheepse

2. Wat er voor de mijngebouwen in de plaats is gekomen, bestaat uit groenvoorziening, woonwijken en zakelijk beton. Er is tijdens de grootscheepse 1. Als je vroeger voorbij Sittard over de Limburgse heuvels kwam dan zag je in het dal het trotse mijnencomplex liggen. Daar is tegenwoordig niets meer van over. Ik ben als kind opgegroeid in de tijd dat

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 Brochure.indd 2 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters CrowdAboutNow; wat

Nadere informatie

Sfeervol Meerssen. Onderwerp: Tussenevaluatie Limburg Economic Development (LED) Raadsvergadering: 3 maart 2016 Raadsnummering: 16-Cortenr-01

Sfeervol Meerssen. Onderwerp: Tussenevaluatie Limburg Economic Development (LED) Raadsvergadering: 3 maart 2016 Raadsnummering: 16-Cortenr-01 Raadsvoorstel Onderwerp: Tussenevaluatie Limburg Economic Development (LED) Raadsvergadering: 3 maart 2016 Raadsnummering: 16-Cortenr-01 Zaaknummer: 244285 Programma / Kader: Economie Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Valkenburg 63% 63% 50% Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Valkenburg. Oprichting LED

Valkenburg 63% 63% 50% Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Valkenburg. Oprichting LED factsheet: Valkenburg Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. Participatie Valkenburg Oprichting LED 2012 2014 2020 63% 63% 50% beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente alledaagse voorzieningen

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. Stichting CMH 8 oktober 2014

Presentatie t.b.v. Stichting CMH 8 oktober 2014 Presentatie t.b.v. Stichting CMH 8 oktober 2014 Hoensbroek 3.0 1 Aanleiding en Aanpak Marktconsultatie MKB/REVA Winkelcentrum Hoensbroek 2012: Alleen centrumplan onvoldoende Draagvlakverlies door demografische

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter REGIOBRANDING TWENTE Eric Nijkamp Voorzitter Doel regiobranding Twente zowel nationaal als internationaal positioneren als innovatieve, ondernemende kennisregio in de komende 10 jaar. Een krachtige en

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

MONITOR ECONOMIE ZUID-LIMBURG

MONITOR ECONOMIE ZUID-LIMBURG MONITOR ECONOMIE ZUID-LIMBURG Economie Zuid-Limburg in de lift, maar we zijn er nog niet De Zuid-Limburgse economie is in 2016 anderhalf keer zo snel gegroeid als het Nederlands gemiddelde. Bijna alle

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Samen bouwen aan een sterk merk

Samen bouwen aan een sterk merk Het partnerschap van Regiobranding Zuid-Limburg Samen bouwen aan een sterk merk Innoveren is onze twééde natuur december 2013 Inhoud 1 Regiobranding Zuid-Limburg 2 De projecten zijn de lading van het merk

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Branding Zuid- Limburg

Branding Zuid- Limburg Branding ZuidLimburg 2014 2020 Op Volle Stoom Vooruit geactualiseerd maart 2013 Formele status: voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de Stichting Regiobranding ZuidLimburg, ter

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: (Stads)regio gemeenten: Limburg Profiel gemeente: Maastricht Zuid-Limburg: Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen Regio: 35 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Gulpen-Wittem 66% 66% 38% Gulpen-Wittem: 14.496 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Gulpen-Wittem.

Gulpen-Wittem 66% 66% 38% Gulpen-Wittem: 14.496 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Gulpen-Wittem. factsheet: Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem: 14.496 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. Participatie Gulpen-Wittem Oprichting LED 2012 2014 2020 66% 66% 38% beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente alledaagse

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

1. Componenten van de Europese dimensie. 2. Aansluiting op het nationale, thematische kader. 3. Bedrijfsplan, draagvlak, educatie, continuïteit.

1. Componenten van de Europese dimensie. 2. Aansluiting op het nationale, thematische kader. 3. Bedrijfsplan, draagvlak, educatie, continuïteit. Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag Postbus 61243 2506 AE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie. Haarzuilens 24 september 2015

PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie. Haarzuilens 24 september 2015 PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie Haarzuilens 24 september 2015 PARKSTAD LIMBURG 8 gemeenten: Ca. 247.000 inw. Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA Overzicht reacties toetsingsronde Sociaaleconomische agenda Den Haag 2020 (SEA) C Toekomstfestival Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA 1 Discussiebijeenkomst Iedereen doet mee 1.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

100 jaar Limburgse geschiedenis met de opkomst, neergang en revival van de mijnen.

100 jaar Limburgse geschiedenis met de opkomst, neergang en revival van de mijnen. 100 jaar Steenkolenmijn Valkenburg 21 juli 2017 te Valkenburg Dames en heren, 100 jaar steenkolenmijn Valkenburg is óók 100 jaar Limburgse geschiedenis. 100 jaar Limburgse geschiedenis met de opkomst,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Enkele lessen van krimpprofessor Derks:

Enkele lessen van krimpprofessor Derks: 7 september 2011 Enkele lessen van krimpprofessor Derks: Zorg dat je de demografische cijfers kent Anticipeer tijdig Krimp is geen rampscenario Er moet een omslag komen van kwantiteit naar kwaliteit Prognose

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan de raadsleden van de commissie stad en ruimte Behandeld door D.S.M. van de Ven Datum 12 juni 2015 Doorkiesnummer 030-28

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Valkenburg 63% 63% 50% Valkenburg: inw. Zuid-Limburg: inw. factsheet: Participatie. Valkenburg. Oprichting LED

Valkenburg 63% 63% 50% Valkenburg: inw. Zuid-Limburg: inw. factsheet: Participatie. Valkenburg. Oprichting LED factsheet: : 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. Participatie Oprichting LED 2012 2014 2020 63% 63% 50% beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente alledaagse voorzieningen gedragen door inwoners

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Nieuw Perspektief. De nieuwe intermediaire werkgever

Nieuw Perspektief. De nieuwe intermediaire werkgever Nieuw Perspektief De nieuwe intermediaire werkgever De nieuwe intermediaire werkgever Nieuw Perspektief BV heeft een aantal concrete en innovatieve mobiliteitsoplossingen voor ambtenaren met een financieel

Nadere informatie

Nuth. Nuth: 15.478 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Nuth. Oprichting LED. beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente

Nuth. Nuth: 15.478 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Nuth. Oprichting LED. beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente factsheet: Nuth Nuth: 15.478 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. Participatie Nuth Oprichting LED 2012 2014 2020 67% 65% 73% beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente alledaagse voorzieningen gedragen

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

Het binnenstadsplan van Dokkum

Het binnenstadsplan van Dokkum Het binnenstadsplan van Dokkum Werkgroep Binnenstadsmanagement (gestart in 2013) o Ondernemers o Gemeente o Bewoners (sinds 2014) Prachtig stadje: een parel Binnenstad: overleven o Dokkum 15.000inw, verzorgingsgebied

Nadere informatie

Grenzeloos besturen. Noodzaak én Ambitie. 21 oktober 2016 Ineke Kleine

Grenzeloos besturen. Noodzaak én Ambitie. 21 oktober 2016 Ineke Kleine Grenzeloos besturen Noodzaak én Ambitie 21 oktober 2016 Ineke Kleine 2 Wat is er aan de hand? De samenleving verandert snel en voortdurend, rol overheid verandert, technologie en sociale media hebben enorme

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie