brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid"

Transcriptie

1 brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid jaargang 2 nr. 2 november 2012

2 Special nieuwbouw kantoor VRZHZ Nieuwsbrief Bedrijfsvoering verkeerszones. In de kantor wordt e neutrale kleur gebruikt, waar wel de kleuracct word verwerkt Vanuit Bedrijfsvoering is er van tijd tot tijd van van de kleur die in de gangzones is gebruikt. alles te meld. Dat kan natuurlijk op Viadesk, maar soms is e nieuwsbrief wel zo handig Het tapijt is e slijtvast hypoallerge (teg je kunt e nieuwsbrief ook nog es op diverse allergieën) projecttapijt (Desso Airmaster). plaats neerlegg (kantines bijvoorbeeld.) De kleurindeling per verdieping is: Daarom ligt hier de eerste nieuwsbrief met de naam 1e verdieping: gro 2e verdieping: oranje Bedrijfsvoering. Het is de bedoeling de nieuwsbrief 3e verdieping: blauw 4e verdieping: paars tweemaandelijks te lat verschijn. Maar als er veel te vertell is, kom we vaker uit. Dit eerste nummer gaat uitsluitd over het nieuwe kantoor van de VRZHZ in het Leerpark, Romboutslaan 105. Inrichting nieuwe kantoor Veiligheidsregio ZHZ De bouw van het nieuwe kantoor vordert goed de fase van inrichting nadert. Met e projectteam stuurgroep wordt het bouwproces begeleid. Impressie vloerbedekking Het pand is gebouwd om e ctrale kern. Deze kern omvat de lift, pantry, toilett de kopieerruimt. De verkeerszone door de kern over de verdieping is hiermee de ctrale as die alles met elkaar Het pand heeft minder glasoppervlak dan op het Wand verbindt. Iedere verdieping krijgt zijn eig kleur Oranjepark de Noorddijk. Om dit te compser is daarmee herkbaar. De kleuruiting kom ook is ervoor gekoz om binn zoveel mogelijk te werk terug in de vloerbedekking die wordt gebruikt in de met e combinatie van glaz lichte wand. vervolg op achterpagina cluster zwijndrechtse waard COLOFON Brandweer ZHZ is e uitgave van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid. Brandweer ZHZ is bestemd voor de brandweerkorps die zijn aangeslot bij de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid haar belangstelld. Oplage: 1200 stuks; iedere eerste vrijdag van de maand. Uiterste inleverdata: Iedere 15e van de maand. Foto-omslag: Voor- achterzijde: Blusboot in actie tijds Hoeksche Waardse wedstrijd Fotograaf: Gerb van d Boom Redactie Cluster Zwijndrechtse Waard / Tineke Vos Cluster Dordrecht / Marcel Huijbrechts Cluster Drechtsted Noord / Dave Visser Cluster GHG / Gijsbert van Pinxter & Pieter Prins Cluster GLZ / Joop Nieuwhuize Cluster Molwaard / Annemieke Moon Cluster Hoeksche Waard / Marjolein de Groot Opleid & Onderwijs / Wdy Arkbout Operationele zak / Auke Blok Expertise Advies / Chris Aldewereld Medezeggschap / Hni Westerhuis Regionalisering / Liza Helleman Afdeling Materieel Logistiek / Liesbeth Stob Rubriek / Wdy Arkbout & Jan Zondervan Directie / Rate Sevris Eindredactie Larissa Levering Corstiaan Batburg Gerb van d Boom Ontwerp opmaak Firstcontact Design, Goudriaan Druk Visieprint, Hardinxveld-Giessdam Algeme fotografie: Gerb van d Boom Ontvangt u dit blad niet op uw thuisadres? De verzdlijst voor ons regionale blad wordt geëxporteerd uit Safety Portal. Wanneer u ge blad heeft ontvang zorgt u er dan voor dat uw gegevs word opgeslag in Safety Portal. inhoud 3 Voorwoord 4 Directie 5 Reorganisatie 7 Bedrijfsvoering nr. 1 9 Bedrijfsvoering nr Bedrijfsvoering nr AML 16 Operationele zak 19 Expertise advies 20 Cluster Drechtsted Noord 22 Cluster Molwaard 23 Cluster GLZ 24 Cluster Dordrecht 25 Cluster GHG 26 Cluster Hoeksche waard 28 Cluster Zwijndrechtse waard 29 Incidt managemt 30 Oefing Ossdrecht 32 Kernboodschap rook 33 Intranet 34 Opleid & Onderwijs 35 Rubriek okto Bedrijfsvoer VRZHZ in weekd 28 oktober september 2012 over naar nieuwe ICT Bedrijfsvoering Nieuwsbrief Na tegvallers in de aanloop naar het migratieweekd van 22/23 september werd beslot van de de Implemtatie overgang ICT naar de nieuwe ICT-omgeving Tweede fase uit te Op stell. dit momt wordt In gesprekk hard gewerkt aan de De tweede fase is die van de r met de leverancier zijn invoering van de volledige nieuwe ICT-voorziing bij de afsprak VRZHZ. Dit is het gevolg gemaakt van voor regionalisering het gehele van de brandw geografisch erg gespreid is. D duidelijke de beslissing eerder dit jaar om los te gaan gebied haar beslag krijgt. W migratietraject van het SCD met ICT daarvoor van de e aanbesteding (offerteaanvraag bij leveranciers) te do. op alle locaties in de regio in a komde maand. ICT implemtatie Zo in het is k de knoop doorgehakt; de overgang september naar a.s. de apparatuur virtuele Implemtatie wordt vervang de digita werkplek juni 2012 voor het VR-gebouw het brandweercluster Bedrijfsvoering Het bedrijf Nobel heeft de opdracht gekreg is sinds zijn overgezet werk n mei van dit jaar sam met de VRZHZ Dordrecht bezig met de vindt geïnstrueerd. plaats Voor in de het brandw implemtatie. Kort samgevat bestaat die implemtatie uit de volgde van onderdel. oktober aanstaande. extra locaties waarover nog m geval 37 locaties zijn met mog weekd infrastructuur: verbinding (kabels, glasvezel) servers (ctrale ICT system) Migratie apparatuur op de werkplek (beeldscherm, PC s De overgang, migratie, gebeu In de toebehor) eig organisatie wordt ook extra n per capaciteit locatie waarbij niet al migratie van data software word vervang, maar ook ingezet om het hele proces goed te begeleid. Koos opleiding training. (printers) vaste telefoontoe realiser wordt er samgew Spanbroek is projectmanager Michel Bosman De afdeling bedrijfsvoering heeft de regie op de met de betrokk gemet projectleider. invoering zal ook na Roel de implemtatie Bardregt het beheer bestand, persoonlijke ondersteunt onze onderhoud do van het geheel. De ms die applicatiegegevs. Iedere mi projectorganisatie. daarbij hor zijn nu nog Michel Michel Bosman (CIO), Bosman Dick e invtariserde fase is volledig vrijgestelders Rick voor Woudberg, dit project Jero van Dijk stuurt Tom van e testfase gedurde het project Fijnekam (hoofd bureau FAZ) de 3 systeembeheer- e bouwfase d End. Daarbij hebb we in het kader van de de feitelijke migratie ook implemtatie de medwerkers e projectleider ingehuurd, van ICT-beheer Roel aan. e nazorgperiode. Daarom Bardregt, die werkt voor Vr. De projectleider heeft van Nobel er is e zijn counterpart. tijdelijke Zij zorg taakverdeling sam dat plaats Telefoniegevond. de invoering, planning implemtatie goed Voor telefonie van de gehele Dick verloopt Fijnekam trekk aan conctreert de bel bij afwijking. zich, naast nummer zijn kom. overige Veel gebruik nieuw adres krijg. De tak, Tot nu toe op is eiglijk de huisvestingsvraagstukk. alle voorwerk gedaan voor kunn e behoorlijke impa de overgang van het oude systeem naar het nieuwe bij aan bereikbaarheidsinform systeem. Dat gebeurt door het echt plaats van brochures folders visitek werk met de nieuwe apparat system. Test Om de bereikbaarheid te borg de nieuwe telefoonnummers versneld invtariser bek zull wij in afstemming met In het weekd van 20 oktober wordt mak het over hele antwoordbandjes nummer, doorschakeling (in systeem getest. Er wordt gekek naar de infrastructuur de software. Werkt alles? Functioneert adres, het het doorstur van die back-up-systeem goed? Blijft het systeem Multifunctionals met de Voor de multifunctionals (prin gevraagde belasting in de lucht? In de contract week afgeslot na met deze Sharp De implemtatie in twee fas principe tegelijkertijd plaats m test word werkplekk. op 23, 24 e Eerste fase De eerste is de overgang van het ctrale Dordtse 25 oktober De planning applicaties, de afsprak deel van de Vr. Dat gebeurt rond 21 september bij de gemaakt met alle gebruikers. verhuizing naar het nieuwe VRZHZ-gebouw aan de zonodig,nogmaals om? Het plaats van onde appa Romboutslaan 105. Medewerkers die verhuiz van de data gebeurt om de ge hebb gewoon de nieuwe apparatuur op hun de loep kom gom in beginsel op de zate nieuwe werkplek. Bij de ander wordt het rond die migratie kunn binn e d tijd omgewisseld. Voor die tijd zijn de zogaamde getest. ook B gepland. jij eerder key-users opgeleid geïnstrueerd om ondersteuning te gev bij vrag. gevraagd e applicatie te test, reserveer dan a.u.b. tijd op de goemde data om zonodig nogmaals te kunn test; doe je dat niet, dan loop je het risico na de migratie teg problem aan te lop, die te voorkom war. Overgangsweekd 26/27/28 oktober In het overgangsweekd blijft het mogelijk tot zondagavond 28 oktober gebruik te mak van de Groupwise-webmail. Op maandag 29 oktober vanaf uur is de overgang naar de nieuwe ICT-omgeving gerealiseerd moet het ook goed werk. Wellicht zull er nog zak aan het licht kom, maar er is reking mee gehoud om die week de laatse vuiltjes snel adequaat op te kunn loss. 2 nr. 2 november 2012 ZHZ

3 voorwoord Voorwoord Sluit of niet? Heftige emotionele reacties in de gemeteraad van Graafstroom over het al dan niet sluit van de brandweerpost Oud-Alblas. Snijd in gezond levd vlees doet veel pijn. De brandweerpost in Graafstroom zijn springlevd hebb nog steeds voldode vrijwilligers. Uitruktijd zijn nog redelijk maar de uitrukfrequtie voor prio 1 melding is zeer laag. Cijfers ton aan dat de sluiting van één brandweerpost kan binn de afgesprok kwaliteitscriteria. Hier zit nu mete de crux. E brandweerorganisatie is immers ge koekjesfabriek. De Raad van Bestuur van e koekjesfabriek kan besluit nem op basis van stevig onderbouwde cijfers. Kostprijs per koekje, marktaandeel, jaaromzet, winst/verlies, z. Als de koekjesfabriek meer kost dan oplevert, dan is sluiting onvermijdelijk. Hoe zit dat nu bij e brandweerpost? Wanneer kost deze meer dan hij oplevert? Wat is e aanvaardbare opkomsttijd? Hoe zit het met de andere kost van de brandweer zoals de overhead al die hoge her in Dordrecht? Allemaal begrijpelijke vrag die niet evoudig met harde cijfers onbetwistbaar zijn te weerlegg zoals bij e koekjesfabriek. De ambitie die het bestuur van de Veiligheidsregio heeft, is het reducer van de brandweerkost met 10 tot 15%. Vooruitlopd hierop had de gemeteraad van Graafstroom reeds aan het College van B&W e bezuinigingsopdracht meegegev. Al langer dan e decnium speelt namelijk het vraagstuk over het aantal brandweerpost in deze langgerekte gemete in relatie tot de kost. Versterk van de eig verantwoordelijkheid de burger. Het bied van handelingsperspectief voor de burger. Richt op het voorkom van brand snelle detectie. Beschouw opkomsttijd als onderdeel in het hele pallet aan brandveiligheidsmaatregel, overdrijf de focus op dit kgetal niet. Minder managemt, meer kwaliteit in de uitvoering. Specialiser van weinig voorkomde tak. Variabele oplossing toestaan waar noodzakelijk. Schets e realistisch toekomstperspectief. Bezuiniging, leuker kunn we het niet mak... Anton Slofstra Directeur brandweer ZHZ Op het momt dat bezuinigingsambities vertaald word in concrete plann, dan wordt het effect echt voelbaar. De beoogde sluiting van Oud-Alblas is e voorbode van dit soort ingrijpde gebeurtiss de bijkomde emotionele reacties. Natuurlijk zal voor bezuiniging niet alle gekek word bij de uitrukpost. Ook zull voorstell gedaan word die betrekking hebb op de andere onderdel van de brandweer. De brandweerzorg moet kwalitatief goed blijv maar wel goedkoper word. Onderzoek van Cebeon hebb al uitgewez dat bijvoorbeeld de regionalisering van de brandweer eerst extra geld kost, pas na circa 7 jaar is het break-evpoint van deze reorganisatie. Bezuinig zonder visie is als operer in het donker. Voor je het weet is het verkeerde be geamputeerd. Het is dus zaak om e visie te hebb op de brandweer van de toekomst. Die visie is nationaal gelukkig ontwikkeld stevig verankerd in de brandweer over morg. Kernpunt uit die visie zijn: ZHZ nr. 2 novemer

4 DIRECTIE Commandant dk na over de nieuwe brandweerorganisatie ZHZ Op september 2012 zijn we met alle brandweercommandant e aantal staffunctionariss naar Oisterwijk geweest om daar in alle rust goed te prat over de vraag Hoe moet de organisatie van de brandweer Zuid-Holland Zuid er uit kom te zi in de toekomst? Foto: Liza Helleman Huub van der Weide Het onderwerp hoe moet de nieuwe brandweerorganisatie er uit kom te zi is van groot belang. Daarom hebb alle commandant e aantal stafled twee dag de tijd gom om hierover goed na te dk. Alle commandant voel zich erg betrokk bij de toekomstige brandweer alle commandant hebb daar e ming over. Eén ding stond voorop. We moet e organisatie krijg waar beroeps vrijwilligers het fijn vind om bij te werk. Wel moet we reking houd met groei naar krimp. Het zijn zware tijd voor gemet dit betekt dat ook wij reking moet houd met de bezuinigingsws die ons bestuur heeft. Het resultaat van de tweedaagse is dat er richting gegev is aan hoe de nieuwe geregionaliseerde brandweer organisatie er uit komt te zi. De contour staan er! Op basis van deze contour wordt nu hard gewerkt aan e Or- ganisatie- formatie rapport. Dit rapport gaat in op hoe de nieuwe organisatie er uit komt te zi (bijvoorbeeld welke afdeling kom er wat gaan deze afdeling do) inclusief de bijbehorde formatie. De bedoeling is dat dit rapport er in concept op 1 december 2012 ligt. Daarna vindt er nog e formeel besluitvormingstraject plaats met de medezeggschap het bestuur. Aan het einde van de tweedaagse is e documt opgesteld waarin de belangrijkste richtinggevde afsprak in staan. Dit documt is uitgedeeld aan alle commandant zodat zij goed kunn terugkoppel naar hun medewerkers. Daarnaast hebb commandant onderling zelf gemaakte prestaties uitgewisseld om te kunn gebruik voor het informer van het personeel. Dus heb je nog niets gehoord over de uitkomst van de tweedaagse Versterking regionalisering brandweer ga dan naar jouw commandant. Verhuizing naar VR-gebouw Tijds de afgelop maand kon e groot gedeelte van de bewoners van het Oranjepark te Dordrecht zich mtaal voorbereid op de aantaande verhuizing naar het Leerpark. Naar het nieuwe gebouw van de Veiligheidsregio wel te verstaan. Rate sevris Het leverde soms e dubbel gevoel op. De voordel van e heel nieuwe gebouw betekt tegelijk het afscheid van het vertrouwde Oranjepark. Bovdi zou e deel van de bewoners blijv, namelijk het Bureau Opleid & Onderwijs de uitrukploeg van Post Ctrum van Dordrecht. Het klokje tikte door, de verhuisdoz werd afgeleverd het inpakk begon. E mooi momt om alle gehamsterde spull te beoordel op hun noodzaak voor de toekomst Op vrijdag 21 september vond de grote verhuizing plaats. De verhuizers de her van ICT hebb hard gewerkt om de nieuwe kantor in te richt met meubilair computers. Op maandag kond de nieuwe bewoners terecht op hun nieuwe plek. Nu weer aan de slag om doz uit te pakk kast in te richt. En natuurlijk buurt bij de andere gang afdeling. De verschillde kleur vloerbedekking per verdieping blijk heel handig bij het gev van routebeschrijving aan collega s bezoek. Natuurlijk zijn er nog wat aanloopproblem (geweest), maar ook die zijn of word gestaag opgelost. Het resultaat is e mooie, moderne werkomgeving voor de nieuwe bewoners van de Romboutslaan 105 te Dordrecht. 4 nr. 2 november 2012 ZHZ

5 reorganisatie Toepassing afsprak met vakbond medezeggschap Er is inmiddels weer veel gebeurd rondom de regionalisering reorganisatie van de brandweer. E onderdeel van alles wat er moet gebeur is het mak van afsprak met vakbond met de medezeggschap. Dit zijn afsprak over bijvoorbeeld de wijze waarop straks de brandweermedewerkers bij de brandweer kom de harmonisatie van de arbeidsvoorwaard. Foto: José Boons Gerb van d Boom In juli 2012 hebb alle vrijwilligers ambtar, die onderdeel uitmak van de regionalisering van de brandweer, e brief gekreg met daarin informatie over de splitsing tuss regionalisering reorganisatie. In het Technisch Beraad (overleg met de vakbond) is vervolgs gesprok over de effect van de splitsing van regionaliser reorganiser op het onderhandelaarsakkoord. Dit akkoord is specifiek voor de regionalisering afgeslot. Er wordt nu gekek naar wat de splitsing tuss regionalisering reorganisatie betekt voor dit onderhandelaarsakkoord. Er is afgesprok dat voor de eerste fase, de fase van regionaliser, niet de volledige plaatsingsprocedure doorlop hoeft te word. In deze fase vindt alle ontslag aanstelling plaats. Het uitgangspunt is dat iedere medewerker as-is overgaat naar de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ). Dit wil zegg dat medewerkers formeel met hun huidige functie tak overgaan binn de kaders van het overgangsrecht word ingepast in de arbeidsvoorwaard van de VRZHZ. Dit is ook zo besprok met de medezeggschap. Uiteraard moet er wel e goed beeld zijn van wat de huidige functie tak zijn. Ter voorbereiding van het onderdeel regionalisering per 1 januari 2013 is daarom in oktober 2012 e controlebrief verzond naar alle betrokk medewerkers. In deze brief wordt aan de ambtaar of vrijwilliger gevraagd om e aantal gegevs te controler op juistheid. Dit zijn de gegevs die wij via de huidige werkgever gekreg hebb die nodig zijn in het kader van de overgang naar de VRZHZ. Zo wordt onder andere gevraagd om te controler de functie, evtuele toelag dergelijke zak. Nadat al deze gegevs zijn gecontroleerd gere- tourneerd naar de VRZHZ zal voor iedere medewerker bekek word of hoe de medewerker ingepast moet word in de nieuwe arbeidsvoorwaard bij de VRZHZ. Dit proces leidt uiteindelijk voor de medewerkers die nu nog niet werkzaam zijn bij de VRZHZ tot e zogaamd aanstellingsbesluit per 1 januari Ook is met de medezeggschap gesprok over de mogelijkhed om na 1 januari 2013 het onderhandelaarsakkoord regionalisering brandweer toe te pass. Dus ook voor de reorganisatie van de brandweer. Formeel moet namelijk het Regionaal Sociaal Plan Drechtsted gebruikt word. Hiertoe word ook in het Netwerk Georganiseerd Overleg (overleg tuss bond Drechtstedelijke werkgevers, hier word de arbeidsvoorwaard voor de VRZHZ deels afgesprok) afsprak gemaakt. De insteek is wel om het onderhandelaarsakkoord regionalisering brandweer te gebruik voor de reorganisatie van de brandweer. Daarnaast zijn er afsprak gemaakt over het Organisatie- formatierapport dat in concept op 1 december 2012 gereed moet zijn. Dit documt is e onderdeel van de reorganisatiefase. ZHZ nr. 2 novemer

6 reorganisatie Brandlos sessie succesvol De Nederlandse Brandweer bestaat voor bijna 80% uit vrijwilligers daarmee zijn zij erg belangrijk voor de brandweer. Uit onderzoek die uitgevoerd zijn onder de vrijwilligers komt naar vor dat aan h meer aandacht besteed moet word. Om deze red hebb wij binn onze eig regio e traject in gang gezet rondom het beter vind, bind behoud van vrijwilligers. Ook landelijk wordt hieraan aandacht gegev door de NVBR de VBV. Deze twee organisaties zijn bezig met de ontwikkeling van e landelijk toekomstbeeld Vrijwilligheid. Aan alle regionale brandwer is gevraagd om hieraan mee te werk. Uiteraard ook aan ons. Foto: Liza Helleman Cees de Groot Op 20 september is er in Sliedrecht e zogaamde Brandlos sessie geweest. Deze sessie is bedoeld om de ming van de vrijwilligers te hor over e aantal thema s. Hoewel er slechts 8 vrijwilligers zich aangemeld hebb, is het resultaat positief. Het programma zat goed in elkaar de ms uit de regio hebb op professionele wijze hun ming gegev. De deelnemers vond de thema s de onderlinge verbondheid tuss vrijwilligers nazorg bij traumatische gebeurtiss het meest belangrijk de thema s taakuitbreiding naast de uitruk (bijvoorbeeld voorlichting) film fotografer door omstanders (social media) tijds de uitruk het minst belangrijk. Deelnemers war het minst tevred over het thema taakuitbreiding naast de uitruk het meest tevred over de mate van voldoing uit het vrijwilligerswerk. M is het onderling niet erg es over het belang van het thema: aandeel van vrouw allochton binn de vrijwillige brandweer. Ook over het belang van de thema s leidinggev nazorg bij traumatische gebeurtiss is m verdeeld. De resultat word gebundeld met de resultat van de andere regionale brandwer. Uiteindelijk komt er e landelijke visie Vrijwilligheid e bijbehord plan van aanpak. De verwachting is dat deze visie begin 2013 klaar is. 6 nr. 2 november 2012 ZHZ

7 juni 2012 juni 2012 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Nieuwsbrief Bedrijfsvoering Nieuwsbrief Bedrijfsvoering Vanuit Bedrijfsvoering is er van tijd tot tijd van alles te meld. Dat kan natuurlijk op Viadesk, Vanuit maar soms Bedrijfsvoering is e nieuwsbrief is er van wel tijd zo tot handig tijd van alles je kunt te e meld. nieuwsbrief Dat kan ook natuurlijk nog es op op Viadesk, diverse maar plaats soms neerlegg is e nieuwsbrief (kantines wel bijvoorbeeld.) zo handig je kunt e nieuwsbrief ook nog es op diverse plaats Daarom ligt neerlegg hier de eerste (kantines nieuwsbrief bijvoorbeeld.) met de naam Bedrijfsvoering. Het is de bedoeling de nieuwsbrief Daarom tweemaandelijks ligt hier de te eerste lat verschijn. nieuwsbrief Maar met de als naam er veel Bedrijfsvoering. te vertell is, kom Het we is de vaker bedoeling uit. Dit de eerste nieuwsbrief nummer tweemaandelijks gaat uitsluitd over te lat het nieuwe verschijn. kantoor Maar van als de er veel te VRZHZ vertell in het is, Leerpark, kom we Romboutslaan vaker uit. Dit 105. eerste nummer gaat uitsluitd over het nieuwe kantoor van de VRZHZ in het Leerpark, Romboutslaan 105. Inrichting nieuwe kantoor Veiligheidsregio ZHZ bedrijfsvoering nr. 1 Special nieuwbouw kantoor VRZHZ Special nieuwbouw kantoor VRZHZ verkeerszones. In de kantor wordt e neutrale kleur gebruikt, waar wel de kleuracct word verwerkt verkeerszones. van de kleur die In in de de kantor gangzones wordt is gebruikt. e neutrale kleur gebruikt, waar wel de kleuracct word verwerkt van Het tapijt de kleur is e die slijtvast in de gangzones hypoallerge is gebruikt. (teg allergieën) projecttapijt (Desso Airmaster). Het tapijt is e slijtvast hypoallerge (teg allergieën) De kleurindeling projecttapijt per verdieping (Desso Airmaster). is: 1e verdieping: gro 2e verdieping: oranje De 3e verdieping: kleurindeling blauw per verdieping 4e is: verdieping: paars 1e verdieping: gro 2e verdieping: oranje 3e verdieping: blauw 4e verdieping: paars Inrichting nieuwe kantoor Veiligheidsregio ZHZ De bouw van het nieuwe kantoor vordert goed de fase van inrichting nadert. Met e projectteam bouw van stuurgroep het nieuwe wordt kantoor het vordert bouwproces goed De begeleid. de fase van inrichting nadert. Met e projectteam stuurgroep wordt het bouwproces begeleid. Het pand is gebouwd om e ctrale kern. Deze kern omvat de lift, pantry, toilett de kopieerruimt. pand De verkeerszone is gebouwd door om e de ctrale kern over kern. de Deze verdie- kern Het omvat ping de is hiermee lift, pantry, de ctrale toilett as die de alles kopieerruimt. verbindt. De verkeerszone Iedere verdieping door de krijgt kern zijn eig over de kleur verdie- met elkaar ping is daarmee is hiermee herkbaar. de ctrale De kleuruiting as die alles kom met elkaar ook verbindt. terug de Iedere vloerbedekking verdieping krijgt die wordt zijn eig gebruikt kleur in de is daarmee herkbaar. De kleuruiting kom ook terug in de vloerbedekking die wordt gebruikt in de Impressie vloerbedekking Impressie vloerbedekking Wand Het pand heeft minder glasoppervlak dan op het Wand Oranjepark de Noorddijk. Om dit te compser Het is ervoor pand gekoz heeft minder om binn glasoppervlak zoveel mogelijk dan op het te werk Oranjepark met e combinatie de Noorddijk. van glaz Om lichte dit te wand. compser is ervoor gekoz om binn zoveel vervolg mogelijk op achterpagina werk met e combinatie van glaz lichte wand. vervolg op achterpagina ZHZ nr. 2 novemer

8 bedrijfsvoering nr. 1 Indeling Het pand is als volgt ingedeeld: Begane grond Uitruk Ambulancedist 1e etage Ambulancedist (links) afd. Expertise Advies (rechts) 2e etage Staf directie Regionale Brandweer Indeling Indeling Het pand is als volgt ingedeeld: Het pand is als volgt ingedeeld: Begane grond Begane grond Uitruk Ambulancedist Uitruk Ambulancedist 1e etage Ambulancedist (links) afd. Expertise Advies (rechts) 1e etage 1e etage Ambulancedist (links) afd. Expertise Advies (rechts) 2e etage Staf directie Regionale Brandweer 2e etage Staf directie Regionale Brandweer 1e etage 2e etage 3e etage 3e Risicoetage Crisisbeheersing/RCC/Actiectra Risico de GHOR Crisisbeheersing/RCC/Actiectra de GHOR 4e etage 4e Operationele etage zak/actiectrum BRW (links) Operationele Concern (rechts). zak/actiectrum BRW (links) Concern (rechts). 3e etage 3e etage 3e etage Risico- Crisisbeheersing/RCC/Actiectra de GHOR 2e etage 4e etage Operationele zak/actiectrum BRW (links) Concern (rechts). 4e etage 4e etage 8 nr. 2 november 2012 ZHZ

9 bedrijfsvoering nr. 2 september 2012 september 2012 Bedrijfsvoering Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief van de afdeling Bedrijfsvoering van van de afdeling afdeling Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Implemtatie ICT Implemtatie ICT Op dit momt wordt hard gewerkt aan de Op Op invoering dit momt dit momt van de wordt wordt volledige hard hard nieuwe gewerkt gewerkt ICT-voorziing van bij aan de aan de invoering invoering van de de de VRZHZ. volledige volledige Dit nieuwe is nieuwe het gevolg ICT-voorziing ICT-voorziing van de beslissing bij bij eerder VRZHZ. de VRZHZ. dit jaar Dit is Dit om het is het los gevolg gevolg te gaan van de van van beslissing het SCD met eerder ICT dit daarvoor jaar om los e te aanbesteding het (offerteaanvraag SCD met ICT bij daarvoor leveranciers) e aanbeste- do. gaan de van beslissing eerder dit jaar om los te gaan van ding het (offerteaanvraag SCD met ICT bij daarvoor leveranciers) e aanbeste- do. ding Implemtatie (offerteaanvraag bij leveranciers) te do. Implemtatie Het bedrijf Nobel heeft de opdracht gekreg is sinds Implemtatie Het mei bedrijf van dit Nobel jaar sam heeft met de opdracht de VRZHZ gekreg bezig met is de sinds Het mei implemtatie. bedrijf van dit Nobel jaar Kort sam heeft samgevat met de de opdracht VRZHZ bestaat gekreg bezig die met implemtatie van dit uit jaar de Kort volgde sam samgevat met onderdel. VRZHZ bestaat bezig die imple- met de is de sinds mei implemtatie. implemtatie. mtatie infrastructuur: uit de volgde Kort verbinding samgevat onderdel. (kabels, bestaat glasvezel) die implemtatie infrastructuur: servers uit (ctrale de volgde verbinding ICT system) onderdel. (kabels, glasvezel) infrastructuur: apparatuur servers (ctrale op de verbinding werkplek ICT system) (beeldscherm, (kabels, glasvezel) PC s apparatuur toebehor) servers (ctrale op de werkplek ICT system) (beeldscherm, PC s apparatuur migratie toebehor) van op data de werkplek software(beeldscherm, PC s migratie opleiding toebehor) van training. data software migratie opleiding van training. data software De opleiding afdeling bedrijfsvoering training. heeft de regie op de De invoering afdeling bedrijfsvoering zal ook na de implemtatie heeft de regie het op de beheer De invoering onderhoud afdeling bedrijfsvoering zal do ook van na de het implemtatie geheel. heeft de De regie ms het op beheer de die invoering daarbij onderhoud hor zal zijn do ook nu van nog na het de Michel implemtatie geheel. Bosman De ms (CIO), het Dick beheer die daarbij Fijnekam onderhoud hor (hoofd zijn do bureau nu van nog FAZ) het Michel geheel. de Bosman 3 systeembeheerders Rick hor Woudberg, (hoofd zijn bureau nu nog Jero FAZ) Michel van de Bosman Dijk 3 systeembeheer- Tom (CIO), van Dick De ms (CIO), Dick die daarbij Fijnekam Fijnekam ders d End. Rick Woudberg, (hoofd Daarbij bureau hebb Jero FAZ) we van in de het Dijk 3 kader systeembeheerders Tom van van de d implemtatie End. Rick Woudberg, Daarbij e projectleider hebb Jero we in van ingehuurd, het Dijk kader Tom van Roel de van d implemtatie Bardregt, End. Daarbij die e werkt projectleider hebb voor we Vr. in ingehuurd, De het projectleider kader Roel van de implemtatie Bardregt, van Nobel is die zijn e werkt counterpart. projectleider voor de Zij Vr. zorg ingehuurd, De projectleider sam Roel dat van Nobel is zijn counterpart. Zij zorg sam dat Bardregt, de invoering, die planning werkt voor implemtatie de Vr. De projectleider goed de invoering, planning implemtatie goed van verloopt Nobel is trekk zijn counterpart. aan de bel Zij bij zorg afwijking. sam dat verloopt trekk aan de bel bij afwijking. de invoering, planning implemtatie goed verloopt Tot nu toe Tot nu toe is is trekk eiglijk eiglijk aan alle alle de bel voorwerk voorwerk bij afwijking. gedaan voor de overgang van het oude systeem naar gedaan het nieuwe voor de systeem. overgang Dat van gebeurt het oude door systeem het echt naar plaats het nieuwe van Tot systeem. nu toe Dat is gebeurt eiglijk door alle het voorwerk echt plaats gedaan van voor werk met de nieuwe apparat system. de werk overgang met de van nieuwe het oude apparat systeem naar system. het nieuwe systeem. Dat gebeurt door het echt plaats van werk met de nieuwe apparat system. De implemtatie in twee fas De implemtatie in twee fas Eerste fase Eerste De eerste implemtatie faseis de overgang in van twee het fas ctrale Dordtse De deel eerste van de is de Vr. overgang Dat gebeurt van rond het ctrale 21 september Dordtse bij de Eerste deel verhuizing van fase de naar Vr. Dat het gebeurt nieuwe rond VRZHZ-gebouw 21 september aan bij de de De verhuizing Romboutslaan eerste is naar de 105. overgang het Medewerkers nieuwe van VRZHZ-gebouw het die ctrale verhuiz aan Dordtse de deel Romboutslaan hebb van gewoon de Vr Dat de Medewerkers gebeurt nieuwe apparatuur rond die 21 september verhuiz op hun bij de verhuizing hebb nieuwe werkplek. gewoon naar het de Bij nieuwe nieuwe de ander apparatuur VRZHZ-gebouw wordt op het hun rond aan die de nieuwe werkplek. Bij de ander wordt het rond die Romboutslaan tijd omgewisseld Voor Medewerkers die tijd zijn die de zogaamde verhuiz tijd omgewisseld. Voor die tijd zijn de zogaamde hebb key-users gewoon opgeleid de nieuwe geïnstrueerd apparatuur om ondersteuning te gev op hun key-users opgeleid geïnstrueerd om ondersteuning te gev nieuwe werkplek. bij vrag. bij vrag. Bij de ander wordt het rond die tijd omgewisseld. Voor die tijd zijn de zogaamde key-users opgeleid geïnstrueerd om ondersteuning te gev bij vrag. Tweede fase Tweede De Tweede tweede fase fase is die van de rest van de VRZHZ, die De geografisch tweede fase De tweede erg is fase gespreid die van is die van is. de Dit rest de valt van rest sam de VRZHZ, van de met VRZHZ, de die die geografisch regionalisering erg geografisch erg van gespreid gespreid de brandweer, is. Dit valt is. Dit die sam valt op sam veel met andere met de regionalisering gebied regionalisering haar beslag van de van krijgt. brandweer, de brandweer, Waar het die op die voor veel op wat andere veel betreft gebied andere gebied ICT implemtatie haar beslag haar beslag in krijgt. het krijgt. kort Waar Waar op het neerkomt, voor wat het voor is betreft wat dat de betreft op ICT alle implemtatie locaties in de regio in het in kort acht op wek neerkomt, tijd vanaf is dat 30 op de ICT implemtatie in het kort op neerkomt, is dat september alle locaties a.s. de in de apparatuur regio in acht op de wek werkplekk tijd vanaf 30 september op alle locaties in de regio in acht wek tijd vanaf 30 wordt vervang a.s. de apparatuur de digitale op data de werkplekk programma s wordt zijn september overgezet vervang a.s. de werk de apparatuur digitale natuurlijk data op de de werkplekk programma s ms zijn zijn geïnstrueerd. wordt overgezet vervang Voor werk de brandweer de digitale natuurlijk geldt data de dat ms er programma s in ieder zijn geïnstrueerd. geval zijn 37 overgezet locaties Voor zijn de werk met brandweer mogelijk natuurlijk geldt nog e dat de er aantal ms in ieder zijn geval extra geïnstrueerd. locaties 37 locaties waarover Voor zijn met de nog brandweer mogelijk moet word nog geldt e beslist. dat aantal er in ieder extra geval locaties 37 locaties waarover zijn nog met moet mogelijk word nog beslist. e aantal Migratie extra locaties waarover nog moet word beslist. Migratie De overgang, migratie, gebeurt per cluster daarbinn Migratie overgang, per locatie migratie, waarbij gebeurt niet alle per de cluster ICT werkplekk daarbin- De n word De per overgang, vervang, locatie waarbij migratie, maar niet ook gebeurt alle de multifunctionals de per ICT cluster werkplekk daarbinn per vervang, locatie vaste waarbij telefoontoestell. maar ook niet de alle multifunctionals Om de ICT dit werkplekk te word (printers) (printers) realiser word wordt vervang, vaste telefoontoestell. samgewerkt maar ook de met multifunctionals Om de dit clusters realiser met (printers) de betrokk wordt vaste er gemet samgewerkt telefoontoestell. voor met de overdracht de Om clusters dit te van met bestand, realiser betrokk wordt persoonlijke gemet samgewerkt voor afdelingsschijv met overdracht clusters van bestand, applicatiegegevs. met betrokk persoonlijke Iedere gemet migratie afdelingsschijv voor bestaat overdracht uit: van applicatiegegevs. e bestand, invtariserde Iedere persoonlijke fasemigratie bestaat afdelingsschijv uit: e applicatiegegevs. invtariserde bouwfase Iedere fase migratie bestaat uit: e e bouwfase testfase invtariserde fase e de e feitelijke testfase bouwfase migratie de e e feitelijke nazorgperiode. testfase migratie e de nazorgperiode. feitelijke migratie Telefonie e nazorgperiode. Telefonie Voor telefonie van de gehele VRZHZ gaat er e 088 Voor nummer telefonie van de gehele VRZHZ gaat er e 088 Telefonie kom. Veel gebruikers zull tevs e nummer nieuw kom. Veel gebruikers zull tevs e nieuw Voor adres adres telefonie van krijg. krijg. de gehele Dergelijke Dergelijke VRZHZ wijziging wijziging gaat er e 088 kunn kunn nummer e e kom. behoorlijke behoorlijke Veel impact impact gebruikers hebb. hebb. zull Dk Dk tevs hierbij aan bereikbaarheidsinformatie op internet, in hierbij nieuw aan bereikbaarheidsinformatie adres krijg. Dergelijke op internet, wijziging e brochures folders visitekaartjes. in brochures kunn e folders behoorlijke visitekaartjes. impact hebb. Dk hierbij Om de aan bereikbaarheid bereikbaarheidsinformatie te borg zull op we internet, erzijds in Om de brochures nieuwe de bereikbaarheid telefoonnummers folders borg visitekaartjes. adress zull we erzijds de versneld nieuwe invtariser telefoonnummers bekd adress mak. Anderzijds versneld zull Om de wij invtariser bereikbaarheid afstemming met te bekd borg het cluster mak. zull afsprak Anderzijds we erzijds zull mak de nieuwe wij over in antwoordbandjes afstemming telefoonnummers met het met cluster het adress nieuwe afsprak mak nummer, versneld over doorschakeling invtariser antwoordbandjes (indi bekd met het mogelijk) mak. nieuwe Anderzijds over nummer, het zull doorstur wij doorschakeling afstemming van die (indi met gericht het mogelijk) cluster is aan het afsprak oude over het adres, mak doorstur over antwoordbandjes van die gericht met is het aan nieuwe het oude adres, nummer, doorschakeling (indi mogelijk) over Multifunctionals het doorstur van die gericht is aan het oude Multifunctionals Voor adres, de multifunctionals (printers) heeft de VRZHZ e Voor contract de multifunctionals afgeslot met Sharp. (printers) De vervanging heeft de VRZHZ vindt e in contract principe Multifunctionals tegelijkertijd afgeslot met plaats Sharp. met De de vervanging vindt van in de principe werkplekk. Voor de tegelijkertijd multifunctionals plaats (printers) met de vervanging heeft de VRZHZ van de e werkplekk. contract afgeslot met Sharp. De vervanging vindt in De principe planning tegelijkertijd de afsprak plaats daarbij met word vervanging vanaf nu van de De gemaakt werkplekk. planning met alle de gebruikers. afsprak daarbij En waar word gaat het vanaf dan nu gemaakt om? Het plaats met alle van gebruikers. de apparatuur En waar gaat het het overzett dan om? van De de Het planning data plaats gebeurt van de om afsprak de de apparatuur gebruikers daarbij tegemoet het word overzett vanaf te nu van kom gemaakt de data in beginsel met gebeurt alle op gebruikers. om de de zaterdag. gebruikers En waar Elke tegemoet gaat plaatsing het te dan kom migratie om? Het in kunn beginsel plaats binn op van de e de zaterdag. apparatuur gebeur Elke plaatsing het zo overzett is het migratie ook kunn binn e dag gebeur zo is het van gepland. de data gebeurt om de gebruikers tegemoet te ook gepland. kom in beginsel op de zaterdag. Elke plaatsing migratie kunn binn e dag gebeur zo is het ook gepland. ZHZ nr. 2 novemer

10 bedrijfsvoering nr. 2 Vervolg van pagina 1 Vervolg van pagina 1 Vervolg van pagina Planning Planning Planning De gehele migratie neemt ongeveer zes wek in De De beslag. gehele gehele In migratie de migratie onderstaande neemt ongeveer neemt ongeveer tabel ziet zes zes u hoe wek wek de planning er in in beslag. In de onderstaande tabel ziet hoe de planning er beslag. In per per de locatie/cluster locatie/cluster onderstaande op op tabel hoofdlijn hoofdlijn ziet u hoe uitziet: uitziet: de planning er per locatie/cluster op hoofdlijn uitziet: Week -5 Migratie per vestiging Migratie Communicatie per vestiging intern start voorberei- Week -5 Migratie Communicatie per vestiging Week -5 Communicatie ding. intern start voorbereiding. intern start voorbereiding. Week -4 Invtarisatie software, verbinding, Week -4 Invtarisatie Invtarisatie werkplekk, software, telefoontoestell, software, verbinding, verbinding, printers Week -4 werkplekk, gebruikersinformatie telefoontoestell, printers werkplekk, telefoontoestell, printers Afsprak gebruikersinformatie mak met gemete(n) over Afsprak gebruikersinformatie overdracht mak gebruikersgegevs met gemete(n) over Afsprak overdracht mak met gemete(n) over applicatiegegevs gebruikersgegevs overdracht applicatiegegevs gebruikersgegevs Plattegrond gekoppelde informatie applicatiegegevs Plattegrond t.b.v. uitrol beschikbaar gekoppelde informatie Plattegrond t.b.v. Aantal uitrol type beschikbaar mobiele gekoppelde telefoon informatie bekd t.b.v. Aantal Bezoek uitrol aan type beschikbaar locaties mobiele voor telefoon inspectie bekd interne Aantal Bezoek bekabeling aan type locaties mobiele voor telefoon inspectie bekd interne Week-3 Bezoek bekabeling Bouwfase aan software, locaties voor userdata, inspectie gebruikersrecht interne Week-3 bekabeling Bouwfase software, userdata, gebruikersrecht Week-3 Bouwfase Verbinding software, gereeduserdata, gebruikersrecht Verbinding Week -2 Start Gebruiker gereed Acceptatie Test op Week -2 Verbinding Start Leerpark Gebruiker gereed Acceptatie Test op Week -2 Start Leerpark Oploss Gebruiker bevinding Acceptatie applicatie Test test op Leerpark Oploss (Her)test bevinding opgeloste bevinding applicatie test -5 dag Oploss (Her)test Levering werkplekk, bevinding opgeloste bevinding applicatie (vaste) telefoons, test -5 dag (Her)test Levering multifunctionals werkplekk, opgeloste printers bevinding (vaste) op telefoons, iedere Levering multifunctionals -5 dag locatie werkplekk, printers (vaste) op telefoons, iedere -5 dag locatie multifunctionals Uitvoer gebruikersinstructie printers op iedere -5-1 dag dag Uitvoer locatie Data freeze gebruikersinstructie (ivm meem alle opgeslag dag dag Data Uitvoer freeze gegevs (ivm gebruikersinstructie meem bestand) alle opgeslag -1 dag -1 dag Data Defintieve gegevs freeze Data (ivm Migratie bestand) meem alle opgeslag Start Uitrol Defintieve -1 dag Data gegevs aansluit Migratie bestand) fysieke werkplekk, Start Defintieve Uitrol telefoons, aansluit Data Migratie printers fysieke werkplekk, Start Acceptatie telefoons, Uitrol gebruikers printers aansluit fysieke werkplekk, 0 dag Acceptatie Vestiging telefoons, gemigreerd gebruikers printers Week dag 1 Vestiging Acceptatie Nazorg periode gemigreerd Week Nazorg periode gebruikers 0 dag Vestiging gemigreerd Week Complexe Complexe 1 Nazorg operatie operatie periode Het is e omvangrijke operatie er is wordt hard Het aan is gewerkt e omvangrijke door onze operatie ms die er is van Nobel. wordt hard Op Complexe aan dit momt gewerkt operatie zijn door alle onze voortek ms gunstig die van Nobel. word Op Het dit de planning is momt e omvangrijke zijn gehaald. alle voortek operatie Er zijn natuurlijk gunstig er is altijd wordt word onverwacht planning gewerkt hick-ups door gehaald. onze kleine ms Er zijn grotere natuurlijk die problem van altijd Nobel. onver- die Op hard aan de dit wacht e momt risico hick-ups zijn zijn voor alle het kleine voortek hal van grotere de gunstig planning. problem word Het die de e strev planning risico natuurlijk zijn voor gehaald. het om hal de Er zijn gebruiker van natuurlijk de planning. daar altijd niets Het onverwacht strev lat merk. hick-ups is natuurlijk In de kleine praktijk om de gebruiker zal grotere dat niet daar problem volledig niets van die te van te e lat mogelijk risico merk. zijn. voor E In de rect het praktijk hal voorbeeld zal van dat de niet is planning. de volledig Het strev mogelijk afstemming is natuurlijk zijn. van E de rect gebruikerstraining om de voorbeeld is daar de voor planning niets de keyusers. merk. De uitnodiging van In de praktijk gebruikerstraining kwam zal dat in niet sommige voor volledig de gevall key- van te lat afstemming mogelijk users. wel heel De zijn. kort uitnodiging E van rect tevor. kwam voorbeeld En dit zal in sommige is vast de niet planning gevall het afstemming wel laatste heel ongemak kort van van de zijn. tevor. gebruikerstraining De ms En dit zal van vast bedrijfsvoering voor niet de het keyusers. Nobel De uitnodiging zull er alles aan kwam do in om sommige dit te beperk. gevall laatste ongemak zijn. De ms van bedrijfsvoering Nobel zull er alles aan do om dit te beperk. wel heel kort van tevor. En dit zal vast niet het laatste Aandachtspunt Aandachtspunt ongemak zijn. De ms risicofactor risicofactor van bedrijfsvoering Wat Nobel zijn zull nu e er aantal alles aandachtspunt do om dit te beperk. risicofac- Wat tor? zijn Als nu het e systeem aantal in aandachtspunt zijn geheel geïmplemteerd risicofactor? Als het systeem in zijn geheel geïmplemteerd Aandachtspunt risicofactor Wat 10 zijn nr. 2 nu november e aantal 2012 aandachtspunt risicofactor? Als het systeem in zijn geheel geïmplemteerd ZHZ ( uitgerold ) is hebb we t opzichte van nu er e ( uitgerold ) groot ( uitgerold ) aantal is hebb is veelal hebb op we we grote t opzichte t afstand van opzichte van nu van elkaar, er e nu er e groot werkplekk aantal groot aantal er veelal bij. veelal Daarvoor op grote op grote zijn afstand extra afstand systeembeheerders werkplekk in de formatie er bij. van elkaar, van elkaar, werkplekk er bij. ingepland, Daarvoor zijn Daarvoor maar extra zijn extra die systeembeheerders niet. in zijn systeembeheerders Dat de er nog in de komt formatie formatie goed, ingepland, maar ingepland, betekt maar die maar nu die zijn zijn in er de nog niet. er nog komde Dat komt niet. Dat tijd komt e goed, goed, extra maar maar beslag betekt betekt op onze nu nu eig in in medewerkers. tijd e extra beslag op onze eig mede- komde werkers. komde tijd e extra beslag op onze eig medewerkers. Bovdi moet onze systeembeheerders de tt Bovdi draaide houd, moet onze wat ze systeembeheerders altijd al do, maar de daarbij tt draaide Bovdi moet onze systeembeheerders de tt de migratie houd, do wat zelf opgeleid altijd al word. do, maar daarbij de draaide houd, wat ze altijd al do, maar daarbij Op migratie sommige do locaties zelf bij de opgeleid brandweer word. is nog niet Op bekd de sommige migratie waar locaties do hoe iedere bij zelf opgeleid brandweer komt te word. is zitt. nog niet Dat is bekd e Op lastige sommige waar klus locaties die hoe moet iedere bij word brandweer komt geklaard, te zitt. is nog maar Dat niet wel is e input bekd lastige voor waar de klus planning die hoe moet iedere van word ICT-implemtatie. komt geklaard, te zitt. maar Dat wel Als is input je e niet lastige voor weet de waar klus planning die je komt moet van te word zitt ICT-implemtatie. geklaard, je weet daarbij maar Als wel je niet input niet waar weet voor je waar kunt de planning werk je komt van is te dat zitt de dubbel ICT-implemtatie. je lastig. weet Vanuit daarbij Als niet het je niet project waar weet je kunt waar de afdeling werk je komt is bedrijfsvoering dat te zitt dubbel lastig. je zijn weet Vanuit do daarbij het we niet er project waar alles aan je kunt de om afdeling sam werk met bedrijfsvoering is dat de brandweer dubbel lastig. zijn dit do Vanuit op we tijd het er duidelijk project alles aan te om hebb. de sam afdeling En met als bedrijfsvoering de dat brandweer niet zo is, 30 zijn dit op do tijd september we duidelijk er alles is aan te de hebb. deadline, om sam En word als met dat de de niet brandweer huidige zo is, 30 werkplekk tijd duidelijk met is de te nieuwe deadline, hebb. apparatuur word En als dat de ingericht. niet huidige zo is, werk- 30 dit op september plekk september met is de de nieuwe deadline, apparatuur word ingericht. de huidige werkplekk met nieuwe apparatuur ingericht. Ondersteuning Ondersteuning Om ervoor zorg dat gebruikers op de eerste dag Om na Ondersteuning ervoor migratie zorg aan de dat slag gebruikers kunn met op de hun eerste nieuwe dag na werkplek, Om de ervoor migratie is er te de aan zorg volgde slag dat kunn gebruikers ondersteuning: met op hun de nieuwe eerste dag werkplek, na de migratie is er de aan volgde de slag ondersteuning: kunn met hun nieuwe 1. werkplek, De gebruikers is er krijg de volgde in week ondersteuning: van verhuizing 1. De e gebruikers twee uur durde krijg in instructie, de week van verzorgd de verhuizing door de e twee uur durde instructie, verzorgd door de 1. eig De gebruikers key users die krijg daarvoor in de e week training van de hebb verhuizing eig gehad. key users die daarvoor e training hebb e twee Aan uur de hand durde van instructie, e powerpoint verzorgd prestatie Aan de hand van e powerpoint presta- door de gehad. tie eig wordt wordt key uitleg uitleg users gegev gegev die daarvoor over de over de e werking werking training van van hebb de nieuwe de nieuwe gehad. werkplek. werkplek. Aan de hand Tijds Tijds van de de e instructie instructie powerpoint wordt wordt prestatie wordt over uitleg gegev uitleg gegev over uitleg de belangrijkste de belangrijkste gegev over verandering verandering werking van tuss tuss de Groupwise Groupwise nieuwe werkplek. Outlook Outlook Tijds de instructie tuss Office tuss Office wordt uitleg gegev Office Office over Let Let de belangrijkste op: het is ge op: het is ge verandering computercurus! computercurus! tuss 2. Bij alle nieuwe werkplekk word Quick Referce Cards gelegd. Hierop staan basishandelin- 2. Bij Groupwise alle nieuwe werkplekk Outlook 2010 word tuss Quick Office Refe-200rce Office Cards gelegd. Let Hierop op: het staan is ge de basishandelin- computercurus! g voor het inlogg de nieuwe werkplek Op g Bij de alle voor eerste nieuwe het dag inlogg werkplekk na de op migratie de nieuwe word word werkplek. Quick zogaamde Referce eerste Cards 3. Op Floorwalkers dag gelegd. na de ingezet. Hierop migratie staan Dit word zijn medewerkers basishandeling leverancier voor Floorwalkers het inlogg Nobel. ingezet. Zijn op zijn de Dit aanwezig nieuwe zijn medewerkers werkplek. zijn voor zogaamde van 3. van de Op gebruikers leverancier de eerste om dag Nobel. vrag na de Zijn te migratie zijn beantwoord aanwezig word zijn zogaamde gebruikers Floorwalkers op weg om vrag te help ingezet. te beantwoord Dit vorm zijn van medewerkers e h voor h de evtueel evtueel stukje van leverancier begeleiding. op weg Nobel. te help Zijn in zijn de aanwezig vorm van e zijn voor stukje de gebruikers begeleiding. om vrag te beantwoord h Tot evtueel slot op weg te help in de vorm van e Tot Met stukje slot deze uitgave begeleiding. hebb wij u geïnformeerd hoe de Met ICT-migratie deze uitgave plaatsvindt hebb wij wie geïnformeerd er bezig zijn. hoe Het de ICT-migratie hoofd Tot slot afdeling plaatsvindt Bedrijfsvoering wie vraagt er mee iedere, bezig zijn. als Het hoofd gebruiker, Met deze afdeling als uitgave klant Bedrijfsvoering van hebb de ICT-faciliteit, wij vraagt u geïnformeerd iedere, te als hoe de gebruiker, werk ICT-migratie aan als e klant plaatsvindt vloeide van ICT-faciliteit, overgang. wie mee Iedere bezig mee wordt te zijn. Het werk daarbij hoofd gevraagd afdeling aan e vloeide Bedrijfsvoering om echte overgang. medewerking vraagt Iedere iedere, ook wordt in als daarbij voorkomde gebruiker, gevraagd als gevall klant om echte van begrip de medewerking ICT-faciliteit, geduld als het ook mee ev in te voorkomde niet werk lukt of aan wat e gevall langer vloeide duurt begrip overgang. voordat geduld je wordt Iedere als het geholp. daarbij ev wordt niet lukt gevraagd of wat langer om duurt echte voordat medewerking je wordt geholp. ook in voorkomde gevall begrip geduld als het ev Veel niet succes! lukt of wat langer duurt voordat je wordt geholp. Veel succes! Veel succes!

11 bedrijfsvoering NR. 2 Vervolg van pagina 1 Risico-invtarisatie evalulatie Planning De De gehele VRZHZ migratie is verplicht neemt in ongeveer kaart te brg zes wek wat in beslag. de risico's In de in onderstaande haar organisatie tabel ziet zijn. u Ook hoe moet de planning e er per plan locatie/cluster van aanpak op aangev hoofdlijn welke uitziet: maat- zij regel nodig zijn om deze risico s te beheers. In e risico-invtarisatie Migratie per vestiging -evaluatie (RI&E) Week wordt -5dit Communicatie schriftelijk vastgelegd. intern start Werkgevers voorbereiding. werk zo sam aan e veilig werknemers Week gezond -4 bedrijfsklimaat. Invtarisatie software, verbinding, werkplekk, telefoontoestell, printers In e RI&E wordt onder meer aandacht besteed aan: gebruikersinformatie arbozorg Afsprak organisatie mak van met de arbeid; gemete(n) over psychosociale overdracht arbeidsbelasting, gebruikersgegevs (o.a. werkdruk/stress); bedrijfshulpverling; applicatiegegevs inrichting Plattegrond arbeidsplaats; gekoppelde informatie fysieke belasting; t.b.v. uitrol beschikbaar fysische factor, Aantal zoals type klimaat, mobiele verlichting telefoon bekd geluid; arbeidsmiddel specifieke werkzaamhed; Bezoek aan locaties voor inspectie interne persoonlijke beschermingsmiddel veiligheids gezondheidssignalering; bekabeling Week-3 werk- Bouwfase rusttijd. software, userdata, gebruikersrecht Verbinding gereed Week -2 Start Gebruiker Acceptatie Test op Leerpark WG verhuizing Oploss bevinding applicatie test (Her)test opgeloste bevinding Deze werkgroep is bezig met de voorbereiding voor de verhuizing van de Noorddijk -5 dag Levering werkplekk, (vaste) telefoons, Oranjepark multifunctionals naar Romboutslaan printers 105. op Verder iedere zorgt de werkgroep locatie voor e activiteitplanning. -5 dag Uitvoer gebruikersinstructie -1 Hierbij dag moet Data je dk freeze (ivm aan: meem alle opgeslag gegevs bestand) -1 dag communicatie; verhuisplann Defintieve (persoonlijk Data Migratie verhuisplan, RCC warm verhuisplan Start Uitrol algeme aansluit verhuisplan); fysieke werkplekk, telefoons, printers nauw overleg met het verhuisbedrijf. Vanuit iedere Acceptatie productgroep gebruikers is e vertegwoordiger 0 aangeschov. dag Vestiging Je kunt gemigreerd bij h terecht voor vrag. De Week deelnemers 1 Nazorg zijn: periode Complexe Dick Fijnekam operatie (voorzitter) Het is Jolanda e omvangrijke Muntz (RC&B) operatie er is wordt hard aan gewerkt Anneke Andreae door onze (GHOR) ms die van Nobel. Op dit momt Suzan van zijn Meel alle (Brandweer) voortek gunstig word de planning Ronald van gehaald. de Wetering Er zijn (Bedrijfsvoering) natuurlijk altijd onverwacht Ree hick-ups Wagemans kleine (Directie) grotere problem die e risico zijn voor het hal van de planning. Het Vrag kun je mail naar: strev is natuurlijk om de gebruiker daar niets van te lat merk. In de praktijk zal dat niet volledig mogelijk zijn. E rect voorbeeld is de planning afstemming van de gebruikerstraining voor de keyusers. De uitnodiging kwam in sommige gevall wel heel kort van tevor. En dit zal vast niet het laatste ongemak zijn. De ms van bedrijfsvoering Nobel zull er alles aan do om dit te beperk. Aandachtspunt risicofactor Wat zijn nu e aantal aandachtspunt risicofactor? Als het systeem in zijn geheel geïmplemteerd Vanuit ( uitgerold ) het verled is hebb heeft we t opzichte van nu er e de regionale brandweer al groot aantal veelal op grote afstand van elkaar, e RI&E. Deze houdt zij werkplekk er bij. Daarvoor zijn extra systeembeheerders in de formatie ingepland, maar die zijn er nog ook actueel. Voor de VRZHZ zal de RI&E word uitgevoerd niet. Dat komt in week goed, 41 maar betekt nu in de (8-12 komde oktober). tijd e De uitvoerinwerkers. van de RI&E bestaat extra beslag op onze eig mede- uit de volgde onderdel: Bovdi moet onze systeembeheerders de tt draaide houd, wat ze altijd al do, maar daarbij de locatie migratie bezoek do zelf opgeleid word. Op rondgang; sommige locaties bij de brandweer is nog niet bekd interviews. waar hoe iedere komt te zitt. Dat is e lastige klus die moet word geklaard, maar wel Bij input de locatie voor de bezoek planning van rondgang de ICT-implemtatie. zal vooral Als word je niet weet gekek waar naar je komt de inrichting te zitt van de je werkplekk niet waar de aanwezige je kunt werk technische dat voorziing. dubbel lastig. Vanuit weet daarbij Hierbij het project kunn medewerkers afdeling bedrijfsvoering kort word geïnterviewd. we er alles aan om sam met de brandweer dit op zijn do tijd duidelijk te hebb. En als dat niet zo is, 30 Van september e aantal is de productgroep deadline, word word huidige e aantal werkplekk met geïnterviewd. de nieuwe apparatuur Hierbij kunn ingericht. verschil- medewerkers lde aandachtspunt aan de orde kom. Ondersteuning Om ervoor te zorg dat gebruikers op de eerste dag na de migratie aan de slag kunn met hun nieuwe werkplek, is er de volgde ondersteuning: Frontoffice naar Prof. Kohnstammlaan Op 1. De 21 gebruikers september verhuist krijg in ook de de week frontoffice van de van verhuizing het Oranjepark, e twee naar uur durde de 2e verdieping instructie, van verzorgd de tweede door post de aan eig de Prof. key Kohnstammlaan users die daarvoor 10. Door e training de verhuizing hebb van gehad. de frontoffice Aan de wordt hand van de receptie e powerpoint aan het Oranjepartie geslot. wordt uitleg De achterblijvers gegev over word werking hierover van de presta- binnkort nieuwe werkplek. geïnformeerd. Tijds De frontoffice de instructie komt wordt op de uitleg plaats, gegev waar nu over nog de ICT belangrijkste zit. verandering tuss Groupwise Outlook 2010 tuss Office 2003 Receptie Office Let op: het is ge computercurus! De 2. Bij receptie alle nieuwe aan de werkplekk Prof. Kohnstammlaan word Quick 10 wordt Referce door Cards leerling gelegd. van Hierop het Davinci staan de College basishandelin- (be- bezet veiliging) g voor e het collega inlogg van op de de frontofice. nieuwe werkplek. De VRZHZ is 3. aangemeld Op de eerste als dag leerbedrijf na de migratie voor de opleiding word zogaamde waardoor Floorwalkers wij zeer nauw ingezet. blijv Dit samwerk zijn medewerkers beveiliging met van het leverancier Davinci College. Nobel. Zijn zijn aanwezig zijn voor de gebruikers om vrag te beantwoord h De betreffde evtueel op collega weg te krijgt help e in volwaardige de vorm van werkplek e stukje (telefoonctrale, begeleiding. computer met alle software die e medewerker frontoffice nodig heeft). Doordat de bezetting dan met twee person is zal het Tot slot voor de werkzaamhed van de beveiliger alle Met deze uitgave hebb wij u geïnformeerd hoe de maar leuker leerzamer word. Hij of zij kan meer ICT-migratie het pand plaatsvindt gaan verkn wie er do mee waar bezig ze zijn. Het uiteindelijk hoofd afdeling voor Bedrijfsvoering opgeleid word. vraagt iedere, als gebruiker, als klant van de ICT-faciliteit, mee te De werk balie aan aan de e Romboutslaan vloeide overgang. 105 wordt Iedere full-time wordt bezet daarbij door gevraagd beveiligers om van echte het medewerking Davinci College. ook Zij in zull voorkomde ook wissel gevall tuss begrip de Prof. Kohnstammlaan geduld als het ev niet de lukt Romboutslaan. of wat langer duurt voordat je wordt geholp. Veel succes! ZHZ nr. 2 novemer

12 bedrijfsvoering nr. 2 Vervolg van pagina 1 Windows 7 - Office macro s Planning De gehele migratie neemt ongeveer zes wek in beslag. Dit najaar In de stapp onderstaande we over tabel op ziet Windows u hoe de 7 planning Microsoft er per locatie/cluster Office Daarnaast op hoofdlijn komt uitziet: op alle 360 werkplekk e nieuwe PC. Als alles volgs planning Migratie verloopt per vestiging kan de nieuwe hardware Week software -5 Communicatie na de verhuizing intern van start de VRZHZ voorbereiding. naar het Leerpark word gebruikt. De vernieuwing van de hele ICT-omgeving omvat verder nieuwe Week servers, -4 e Invtarisatie rekctrum software, (incl. verbinding, back-up), nieuwe netwerk werkplekk, beveiliging. telefoontoestell, printers gebruikersinformatie Cloud computing Afsprak mak met gemete(n) over overdracht gebruikersgegevs De VRZHZ introduceert applicatiegegevs mete ook het zogaamde Cloud computing. Plattegrond Dit is het gekoppelde via het internet informatie beschikbaar stell van hardware, software gegevs. De t.b.v. uitrol beschikbaar cloud (wolk) staat voor het internet, dat met al de computers Aantal die erop aangeslot type mobiele zijn telefoon e soort bekd 'wolk van computers' Bezoek vormt. aan Bij locaties cloud voor computing inspectie draai interne de computerprogramma's bekabeling niet op de computer van de Week-3 gebruiker, Bouwfase maar op (e software, meerdere) userdata, machines gebruikersrecht heeft ervoor gekoz e eig in die cloud. De VRZHZ cloud te kiez, Verbinding welke draait gereed op de servers in het Leerpark Week -2 Start in Gorinchem. Gebruiker Grote Acceptatie voordeel Test van op deze methodiek is, dat bij thuiswerk de software de bestand/gegevs Leerpark beschikbaar zijn. Oploss bevinding applicatie test Macro s (Her)test opgeloste bevinding -5 dag Levering werkplekk, (vaste) telefoons, Met het installer multifunctionals van Office 2010 printers word op iedere ook nieuwe macro s locatie geïnstalleerd. Met behulp van e -5 dialoogvster dag Uitvoer word gebruikersinstructie kele keuzes gemaakt, waarmee het bedoelde documt kan word geproduceerd. Ook voor Powerpoint zijn nieuwe sjablon -1 dag Data freeze (ivm meem alle opgeslag gegevs word de bestand) macro s getest. -1 gemaakt. dag Momteel Defintieve Data Migratie Start Uitrol aansluit fysieke werkplekk, telefoons, printers Acceptatie gebruikers 0 dag Vestiging gemigreerd Week 1 Nazorg periode Complexe operatie Het is e omvangrijke operatie er is wordt hard aan gewerkt door onze ms die van Nobel. Op dit momt zijn alle voortek gunstig word de planning gehaald. Er zijn natuurlijk altijd onverwacht hick-ups kleine grotere problem die e risico zijn voor het hal van de planning. Het strev is natuurlijk om de gebruiker daar niets van te lat merk. In de praktijk zal dat niet volledig mogelijk zijn. E rect voorbeeld is de planning afstemming van de gebruikerstraining voor de keyusers. De uitnodiging kwam in sommige gevall wel heel kort van tevor. En dit zal vast niet het laatste ongemak zijn. De ms van bedrijfsvoering Nobel zull er alles aan do om dit te beperk. Aandachtspunt risicofactor Wat zijn nu e aantal aandachtspunt risicofactor? Als het systeem in zijn geheel geïmplemteerd 12 nr. 2 november 2012 ZHZ ( uitgerold ) is hebb we t opzichte van nu er e Outlook groot aantal veelal op grote afstand van elkaar, werkplekk er bij. Daarvoor zijn extra systeembeheerders Voor het in de mailverkeer formatie ingepland, wordt gebruik maar gemaakt die zijn van er nog Outlook. niet. Dat Als komt de migratie goed, maar goed betekt verloopt, nu zijn ook in de alle gegevs, adresbestand, etc. beschikbaar in komde tijd e extra beslag op onze eig medewerkers. Outlook. Opruim Bovdi moet onze systeembeheerders de tt Het draaide is overigs houd, zeer wat welkom, ze altijd wanneer al do, iedere maar daarbij zijn/haar de migratie bestand do es zelf kritisch opgeleid opschoont word. weggooit Op sommige wat niet locaties meer nodig bij de is. brandweer Dat maakt de is nog migratie niet evoudiger bekd waar het hoe dagelijks iedere mak komt van te e zitt. back-up Dat is kan e sneller lastige verlop. klus die moet word geklaard, maar wel input voor de planning van de ICT-implemtatie. Als je niet weet waar je komt te zitt je weet daarbij niet waar je kunt werk is dat dubbel lastig. Vanuit het project de afdeling bedrijfsvoering zijn do we er alles aan om sam met de brandweer dit op tijd duidelijk te hebb. En als dat niet zo is, 30 september is de deadline, word de huidige werkplekk met de nieuwe apparatuur ingericht. Ondersteuning Om ervoor te zorg dat gebruikers op de eerste dag na de migratie aan de slag kunn met hun nieuwe werkplek, is er de volgde ondersteuning: 1. De gebruikers krijg in de week van de verhuizing e twee uur durde instructie, verzorgd door de eig key users die daarvoor e training hebb gehad. Aan de hand van e powerpoint prestatie wordt uitleg gegev over de werking van de nieuwe werkplek. Tijds de instructie wordt uitleg gegev over de belangrijkste verandering tuss Groupwise Outlook 2010 tuss Office 2003 Office Let op: het is ge computercurus! 2. Bij alle nieuwe werkplekk word Quick Referce Cards gelegd. Hierop staan de basishandeling voor het inlogg op de nieuwe werkplek. 3. Op de eerste dag na de migratie word zogaamde Floorwalkers ingezet. Dit zijn medewerkers van leverancier Nobel. Zijn zijn aanwezig zijn voor de gebruikers om vrag te beantwoord h evtueel op weg te help in de vorm van e stukje begeleiding. Tot slot Met deze uitgave hebb wij u geïnformeerd hoe de ICT-migratie plaatsvindt wie er mee bezig zijn. Het hoofd afdeling Bedrijfsvoering vraagt iedere, als gebruiker, als klant van de ICT-faciliteit, mee te werk aan e vloeide overgang. Iedere wordt daarbij gevraagd om echte medewerking ook in voorkomde gevall begrip geduld als het ev niet lukt of wat langer duurt voordat je wordt geholp. Veel succes!

13 bedrijfsvoering NR. 3 oktober 2012 oktober 2012 Bedrijfsvoering Nieuwsbrief Nieuwsbrief van de afdeling Bedrijfsvoering van de afdeling Bedrijfsvoering VRZHZ in weekd 28 oktober VRZHZ over naar in weekd nieuwe 28 ICT oktober over naar nieuwe ICT Na tegvallers in de aanloop naar het migratieweekd van 22/23 september werd beslot Na tegvallers in de aanloop naar het migratieweekd de overgang naar de nieuwe ICT-omgeving uit te stell. In van gesprekk 22/23 september met de leverancier werd beslot zijn de duidelijke overgang afsprak naar de nieuwe gemaakt ICT-omgeving voor het gehele uit te migratietraject stell. In gesprekk van de komde met de maand. leverancier Zo zijn is duidelijke de knoop afsprak doorgehakt; gemaakt de overgang voor het naar gehele de migratietraject virtuele werkplek van voor de komde het VR-gebouw maand. het Zo is de brandweercluster knoop doorgehakt; Dordrecht de overgang vindt plaats naar in de het virtuele weekd werkplek van voor oktober het VR-gebouw aanstaande. het brandweercluster Dordrecht vindt plaats in het weekd In de eig van organisatie oktober wordt ook aanstaande. extra capaciteit ingezet om het hele proces goed te begeleid. Koos In Spanbroek de eig organisatie projectmanager wordt ook Michel extra Bosman capaciteit ingezet projectleider. om het Roel hele Bardregt proces goed ondersteunt begeleid. onze Koos Spanbroek projectorganisatie. projectmanager Michel Bosman Michel is volledig Bosman vrijgesteld voor dit Roel project Bardregt stuurt ondersteunt gedurde het onze project projectleider. projectorganisatie. ook de medwerkers Michel van ICT-beheer Bosman is aan. volledig Daarom vrijgesteld heeft voor er e dit tijdelijke project taakverdeling stuurt gedurde plaats het gevond. project ook Dick de Fijnekam medwerkers conctreert van ICT-beheer zich, naast aan. zijn Daarom overige heeft tak, er op e de tijdelijke huisvestingsvraagstukk. taakverdeling plaats gevond. Dick Fijnekam conctreert zich, naast zijn overige tak, Test op de huisvestingsvraagstukk. Test In het weekd van 20 oktober wordt het hele systeem getest. Er wordt gekek naar de infrastructuur het weekd de software. van 20 Werkt oktober alles? wordt Functioneert het hele het In systeem back-up-systeem getest. Er goed? wordt Blijft gekek het systeem naar de met infrastructuur gevraagde software. belasting Werkt in de lucht? alles? In Functioneert de week na het deze de back-up-systeem goed? Blijft het test systeem word met op 23, de 24 gevraagde belasting in de lucht? 25 oktober In de week applicaties, na deze zonodig,nogmaals onder test word op 23, 24 de loep gom 25 oktober applicaties, getest. B jij eerder zonodig,nogmaals onder gevraagd e applicatie de loep gom te test, reserveer dan getest. a.u.b. tijd B op jij de eerder gevraagd goemde e data applicatie om te zonodig test, nogmaals reserveer te dan a.u.b. kunn tijd test; op de doe je goemde data om dat niet, dan loop je het risico na de migratie teg zonodig nogmaals te problem aan te lop, die te voorkom war. kunn test; doe je dat Overgangsweekd niet, dan loop je het risico 26/27/28 na de oktober migratie teg problem aan te lop, die te voorkom war. In het overgangsweekd blijft het mogelijk tot zon- Overgangsweekd dagavond 28 oktober gebruik 26/27/28 te mak oktober van de Groupwise-webmail. Op maandag 29 oktober vanaf In het overgangsweekd uur is de naar blijft de het nieuwe mogelijk ICT-om- tot zondagavond geving gerealiseerd 28 oktober gebruik moet het te ook mak goed van werk. de Groupwise-webmail. Wellicht zull er nog Op zak maandag het 29 licht oktober kom, vanaf maar uur er is is reking de overgang mee gehoud naar nieuwe om die ICT-om- week de geving laatse vuiltjes gerealiseerd snel adequaat moet het op ook te kunn goed werk. loss. Wellicht zull er nog zak aan het licht kom, maar er is reking mee gehoud om die week de laatse vuiltjes snel adequaat op te kunn loss. Tweede fase Tweede fase De tweede fase betreft de overgang van de Brandweerclusters De tweede fase naar betreft de nieuwe de overgang ICT-omgeving. van de De Brandweerclusters migratieplanning ziet naar er als de volgt nieuwe uit: ICT-omgeving. De migratieplanning ziet er als volgt uit: Giessland/Leerdam/Zederik Hardinxveld- Giessdam/Gorinchem: Giessland/Leerdam/Zederik Hardinxveldweekd 3 4 november Giessdam/Gorinchem: Drechtsted Noord/Molwaard: weekd 3 4 november weekd november Hoeksche Drechtsted Waard/Zwijndrechtse Noord/Molwaard: Waard: weekd weekd december 18 november De Hoeksche GHOR: Waard/Zwijndrechtse Waard: weekd weekd december. december De GHOR: Ook weekd hier geldt 1 dat 2 na december. migratie tijd is ingeruimd om problem op te loss. Als verder alles volgs plan verloopt, Ook hier is geldt het project dat na vlak de migratie voor de Kerstdag tijd is ingeruimd om afgerond. problem op te loss. Als verder alles volgs plan verloopt, is het project vlak voor de Kerstdag Vrag afgerond. Er Vrag zull in het begin twee soort vrag kom. Enerzijds vrag over de werking van de nieuwe apparatuur Er zull in het software begin twee (nog niet soort wet vrag hoe het kom. moet) Enerzijds anderzijds vrag over vrag de werking over het van niet de goed nieuwe functioner apparatuur van hard-of software software. (nog Veel niet vrag wet kun hoe je het stell moet) aan anderzijds key user, vrag die op over jouw het afdeling niet goed zit. Hij functioner vertrouwd van hard-of gemaakt software. met de Veel belangrijkste vrag kun je is vooraf wijziging/vernieuwing. stell aan de key user, die Vrag op jouw over afdeling het niet zit. Hij is werk vooraf van vertrouwd de PC kun gemaakt je stell met via: de belangrijkste wijziging/vernieuwing. Vrag over het niet Mail: werk van de PC kun je stell via: Toeestel: 5900 Mail: Toeestel: 5900 Gewoon e beetje begrip! Gewoon e beetje begrip! ZHZ nr. 2 novemer

14 bedrijfsvoering nr. 3 Vervolg van pagina 1 Handleiding Planning Handleiding De De gehele nieuwe migratie ICT-omgeving neemt werkt ongeveer natuurlijk zes wek niet helemaal nieuwe hetzelfde In ICT-omgeving onderstaande meer als werkt tabel oude, natuurlijk ziet vertrouwde u hoe niet de wijze. hele- plan- in beslag. De ning maal Voor er hetzelfde per gebruik locatie/cluster meer van als de de standaard op oude, hoofdlijn vertrouwde kantoorwerkplek uitziet: wijze. Voor zijn handleiding het gebruik van beschikbaar. de standaard Deze kantoorwerkplek zijn binnkort zijn te vind handleiding op Migratie Viadesk beschikbaar. in per de vestiging map ICT Deze in zijn de binnkort linker Week te kolom; vind -5 handleiding op Communicatie Viadesk in voor de intern map Office ICT 2010, start in de over voorbereiding. de macro s, voor het Office nieuwe 2010, handboek over het Huijstijl linker het kolom; gebruik handleiding van Week gebruik van kele Invtarisatie de macro s, lijst met het software, beknopte nieuwe handboek verbinding, functies van Huijstijl de 2012 belangrijkste kele werkplekk, programma s lijst met telefoontoestell, beknopte Deze map functies moet nog van printers de belangrijkste gemaakt gevuld programma s gebruikersinformatie word. Deze map moet nog gemaakt Afsprak gevuld word. mak met gemete(n) over Quick Referce overdracht Card gebruikersgegevs Getting started Quick Referce applicatiegegevs Card Getting started Onlangs is er Plattegrond e Quick Referce gekoppelde Card informatie Getting Onlangs started ontwikkeld. is er t.b.v. e uitrol Quick Hierop beschikbaar Referce staan de Card belangrijkste Getting started handeling ontwikkeld. Aantal voor het Hierop type inlogg mobiele staan op de telefoon belangrijkste nieuwe bekd werkpek handeling beknopt beschrev. Bezoek voor het aan In inlogg locaties de Quick op voor Referc de inspectie nieuwe Card werkpek interne beknopt beschrev. bekabelingin de Quick Referc Card Week-3 Bouwfase software, userdata, gebruikers- Cafetariamodel recht Cafetariamodel Verbinding gereed Week aanvrag -2 Start vóór Gebruiker 1 november Acceptatie Test op aanvrag Leerpark vóór november Medewerkers die in 2013 verlof will kop of Oploss bevinding applicatie test Medewerkers verkop di dit in 2013 aan te verlof vrag will vóór kop 1 november of verkop Voor di (Her)test wat betreft dit aan opgeloste het te vrag fietsplan bevinding vóór uit 1 november het cafetaria-model: dag Voor Levering wat betreft werkplekk, het fietsplan (vaste) uit telefoons, het cafetaria-model: multifunctionals printers op iedere 1. Lopde locatie gevall, die al zijn aangegaan in de -51. afgelop dag Lopde Uitvoer jar, gevall, word die gebruikersinstructie al overgom zijn aangegaan door in de de -1 afgelop nieuwe dag werkgever, Data jar, freeze word medewerker (ivm overgom meem ervaart door alle ge de opgeslag gegevs de medewerker bestand) ervaart ge -1 nieuwe fiscaal nadeel. dag werkgever, fiscaal nadeel. Defintieve Data Migratie Start Uitrol aansluit fysieke werkplekk, telefoons, printers Briefpapier Acceptatie huisstijl gebruikers 0 Briefpapier dag Vestiging huisstijl gemigreerd Week 1 Nazorg periode Met de komst van de nieuwe ICT-werkplekk, Met zull de ook komst speciaal van de gemaakte nieuwe ICT-werkplekk, macro s (sjablon) Complexe operatie Het zull voor is e het ook omvangrijke gebruik speciaal van gemaakte operatie Office 2010 macro s er word is (sjablon) wordt geïnstalleerd. gewerkt het gebruik door onze van ms Office 2010 die word van Nobel. geïn- Op hard aan voor dit stalleerd. momt zijn alle voortek gunstig word de Nu planning de uitrol van gehaald. de nieuwe Er zijn werkplekk natuurlijk is altijd vertraagd, onverwacht Nu is ook de hick-ups het uitrol gebruik van de van kleine nieuwe de macro s werkplekk grotere het problem nieuwe is vertraagd, die e is briefpapier ook risico het zijn gebruik uitgesteld. voor van het de hal Daarin macro s van is ge de planning. het bezoekadres nieuwe Het strev is natuurlijk om de gebruiker daar niets van te briefpapier afgedrukt, omdat uitgesteld. die informatie Daarin is ge in de bezoekadres macro is lat merk. In de praktijk zal dat niet volledig mogelijk afgedrukt, verwerkt. zijn. omdat E rect die informatie voorbeeld in de is de macro planning is afstemming verwerkt. van de gebruikerstraining voor de keyusers. Is het De oude uitnodiging briefpapier op, kwam dan kun in je sommige het nieuwe gevall wel Is briefpapier het heel oude kort briefpapier wel van gaan tevor. gebruik, op, En dan dit kun maar zal je vast het neem niet nieuwe dan het zelf laatste briefpapier de adresgegevs ongemak wel gaan zijn. op gebruik, De in de ms brief, maar liefst van bedrijfsvoering neem in de voettekst. dan zelf de Nobel adresgegevs zull er alles op in aan de brief, do liefst om dit in de te beperk. voettekst. Aandachtspunt risicofactor Wat zijn nu e aantal aandachtspunt risicofactor? Als het systeem in zijn geheel geïmplemteerd 14 nr. 2 november 2012 ZHZ word tevs de belangrijkste mufuncties beschrev word ( uitgerold ) zoals tevs het instell is de hebb belangrijkste van we e t standaard mufuncties opzichte van printer nu beschre- er e v het groot wijzig zoals aantal het van instell uw veelal wachtwoord. van op e grote standaard afstand De Quick printer van Referce elkaar, het Card werkplekk wijzig wordt tijds van er uw bij. de wachtwoord. Daarvoor migratie bij zijn iedere De extra Quick werkplek systeembeheerders wordt in Tevs de formatie tijds vindt de u ingepland, migratie de Quick bij Referce maar iedere die werkplek zijn Card op nog Referce Card gelegd. gelegd. Viadesk niet. Dat Tevs in komt de map vindt goed, ICT u de maar in Quick de betekt linker Referce kolom. nu Card in op de Viadesk komde in de tijd map e ICT extra in beslag de linker op kolom. onze eig mede- Key werkers. user-training Key user-training Op Bovdi het momt moet dat de onze key systeembeheerders user-training werd tt Op gegev, draaide het momt was houd, veel dat van de wat het key ze materiaal user-training altijd al nog do, niet werd maar ontwikkeld. de migratie Ook was war do veel er van nog zelf het ge materiaal opgeleid nieuwe word. nog werkplekk niet ontwik- daarbij gegev, keld. beschikbaar. Op sommige Ook war Dit locaties heeft er nog ertoe bij ge de geleid brandweer nieuwe dat werkplekk is nog droog niet beschikbaar. getraind. bekd waar Dit heeft hoe ertoe iedere geleid komt dat te er zitt. is droog Dat is getraind. e lastige klus die moet word geklaard, maar wel De input key voor users word planning nogmaals van de uitgodigd ICT-implemtatie. voor e Als De twee je key niet uur users weet durde word waar prestatie je nogmaals komt te over zitt uitgodigd de nieuwe je weet voor werkplek niet uur daarbij e twee waar het durde je gebruik kunt prestatie werk van Office is dat over 2010 dubbel de nieuwe Outlook lastig. werk Vanuit het project de afdeling bedrijfsvoering zijn do plek Tevs is het er gelegheid gebruik van Office om knis 2010 te mak Outlook met de we er alles aan om sam met de brandweer dit op Tevs nieuwe is werkplek. gelegheid om knis te mak met de tijd duidelijk te hebb. En als dat niet zo is, 30 nieuwe werkplek. september is de deadline, word de huidige werkplekk met de nieuwe apparatuur ingericht. Ondersteuning Om ervoor te zorg dat gebruikers op de eerste dag 2. na Voor de migratie medewerkers aan de die slag will kunn start: met zij hun kunn nieuwe met 2. ingang werkplek, Voor van medewerkers is 2 januari er volgde 2013 die will e ondersteuning: aanvraag start: zij do kunn bij de met ingang nieuwe van werkgever. 2 januari 2013 e aanvraag do bij de nieuwe 1. De gebruikers werkgever. krijg in de week van de verhuizing Wie e voor twee betaling uur durde gebruik wil instructie, mak van verzorgd verkoop door de Wie verlof, eig voor dit betaling key de users aanvraag gebruik die daarvoor verkoop wil mak e verlof van training in verkoop te di hebb verlof, vóór 1 november gehad. dit Aan de aanvraag Er de hand van verkoop wordt dan e powerpoint verlof het daarvoor te di prestatie 1 november bedrag vóór geldde wordt uitleg uitgekeerd gegev Er wordt moet over dan de het dat werking daarvoor dan reserver voor het van de geldde nieuwe bedrag fietsplan werkplek. uitgekeerd in Tijds de moet Dit levert instructie dat dan wordt reserve- ge uitleg r fiscaal gegev voor nadeel. het fietsplan over de belangrijkste in Dit verandering levert dan ge tuss fiscaal Groupwise nadeel. Outlook 2010 tuss Office 2003 Office Let op: het is ge computercurus! 2. Bij alle nieuwe werkplekk word Quick Referce Cards gelegd. Hierop staan de basishandeling voor het inlogg op de nieuwe werkplek. 3. Op de eerste dag na de migratie word zogaamde Floorwalkers ingezet. Dit zijn medewerkers van leverancier Nobel. Zijn zijn aanwezig zijn voor de gebruikers om vrag te beantwoord h evtueel op weg te help in de vorm van e stukje begeleiding. Tot slot Met deze uitgave hebb wij u geïnformeerd hoe de ICT-migratie plaatsvindt wie er mee bezig zijn. Het hoofd afdeling Bedrijfsvoering vraagt iedere, als gebruiker, als klant van de ICT-faciliteit, mee te werk aan e vloeide overgang. Iedere wordt daarbij gevraagd om echte medewerking ook in voorkomde gevall begrip geduld als het ev niet lukt of wat langer duurt voordat je wordt geholp. Veel succes!

15 AML Wijziging telefoonnummers Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid In de voorgaande editie van het regioblad stond e artikel over de bereikbaarheid van de medewerkers van AML. De inkt was nog nat van het drukk to wij in e nieuwsbrief geïnformeerd werd dat de telefoonnummers zoud gaan wijzig. Voor ons helaas te laat om nog e wijziging aan te brg in het blaadje, vandaar dat we er nu opnieuw de aandacht op will vestig. Foto: Liesbeth Stob Peter Nold Nieuwe telefoonnummers voor iedere! Waarom? Omdat we per september 2012 e nieuw netnummer e nieuw abonneummer hebb gekreg. Gelukkig blijv de laatste vier cijfers (het doorkiesnummer) wel gelijk. Je hoeft dus eiglijk alle maar de eerste zes cijfers te wijzig: wordt Dus als je bijvoorbeeld toestel 5432 wilt bell, is het nieuwe nummer Wel moet je nu ook het netnummer 088 intoetst. Het nieuwe telefoonnummer is nu al in gebruik!! Nieuwe collega s bij AML Op de foto zie je ze staan; onze nieuwe medewerker twee stagiairs van AML! Helemaal bovaan zie je Marcel Bal. Hij is op 1 oktober gestart als monteur op de werkplaats van Voer- Vaartuig. Marcel is eerste monteur zware voertuig is bovdi APK-keurmeester. In zijn vorige werkomgeving bij MAN bij defsie heeft hij al veel ervaring opgedaan in het monteursvak. Hij hoopt ook hier met veel plezier te werk. Marcel vormt sam met Mirjam e stel heeft twee zoontjes; Matthijs van 3,5 Mitchel van 1,5 jaar oud. Sabrina Soomer staat rechts op de foto. Zij loopt 2 jaar bij ons stage voor haar opleiding Secretarieel medewerker aan het Da Vinci college aan de Noorddijk. Hier wil ze ervaring opdo in bijvoorbeeld het agdabeheer, financiën planning. Sabrina woont nog thuis houdt van uitgaan, dans sport. Zij vindt het hier gezellig leerzaam is blij met haar collega s. Helemaal links staat Remco Koster. Remco doet de opleiding Logistiek Economie aan de NHTV in Breda. Zijn stageopdracht bestaat uit het mak van e logistiek plan voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Op 1 december zal hij ons al weer verlat, maar als het goed is, met e mooi advies als resultaat. Remco woont nog thuis met zijn ouders; zijn tweelingbroer woont al op kamers. Ook Remco heeft het hier naar zijn zin. In zijn vrije tijd is hij fanatiek tafeltnisser bij de Tafeltnisveriging Dordrecht heeft er erg veel lol in als zijn collega s hem in de pauze uitdag voor e potje tafeltnis. Safety Portal: uw digitale poort naar technische samwerking Safety Portal wordt door diverse brandkorps al gebruikt voor incidt, personeel, alarmer oef is e softwareproduct van Falck AVD. Nu is er e nieuwe module in ontwikkeling dat momteel al wordt uitgerold in Hilversum in Dordrecht wordt ook druk meegebouwd. Deze module heet Materieel Facility gaat door AML gebruikt word om de planning te mak voor het personeel de werkzaamhed van de beide werkplaats. Ook kunn in dit systeem werkorders word aangemaakt, bestelling word gedaan, voorrad bijgehoud uiteindelijk de factuur word opgemaakt. Niet alle de ctrale werkplaats in Dordrecht zal hier gebruik van mak, ook de dectrale werkplaats in de regio mak er gebruik van. Binnkort zull de gebruikers hiervoor word opgeleid, zodat we er allemaal klaar voor staan op het momt dat we overgaan op dit systeem. ZHZ nr. 2 novemer

16 operationele zak Pelotonsoefing najaar 2012 De afgelop maand zijn we opgeschrikt door project X in Har, e privéfeestje wat door e onhandigheid van de jarige uit de hand is gelop zelfs nu nog in het nieuws komt met de vrag of sociale media van invloed is geweest. Met de voorbereiding van de pelotonsoefing dit jaar kond we niet wet dat we zo actueel zoud zijn. foto: Frans van der Veere Gerb van d Boom In onze regio zijn diverse post al uitgerukt de Hoofd Officier van Dist heeft op e uitgangsstelling e peloton stand-by gezet indi nodig snel op te kunn schal. De dochter van de gebouwbeheerder wordt 16 jaar viert met 16 vrid haar Sweet Sixte verjaardagsfeestje in de grote zaal op de 3e verdieping van het kantoorpand van het Albert Schweizerziekhuis. Tijds het feestje wordt er gefrituurd in de kleine keuk er ontstaat vlam in de pan. E van de vrid probeert dit met water te bluss met als gevolg e steekvlam. Na ige tijd slaat de brand door via de schacht naar de 4e verdieping. Door de felle brand ontstaat er paniek bij de feestgangers deze vlucht naar het dak. Ti person rak gedesoriënteerd door de rook kunn niet meer vlucht. E van de feestgangers op het dak heeft via Twitter Facebook e bericht verzond dat er e Mega brand is in e flat bij het ziekhuis dat er veel gewond zijn. Hierdoor kom er veel media bezorgde ouders naar de brand. De eerst aankomde tankautospuit Officier van Dist besluit op te schal met 4 tankautospuit aangezi er op 2 verdieping brand is e groot aantal slachtoffers. De inzet wordt bemoeilijkt door het feit dat in eerste instantie maar één trapphuis gebruikt kan word, maar na e goede vakverdeling word alle slachtoffers gered de brand geblust. De situatie ter plaatse. 16 nr. 2 november 2012 ZHZ

17 operationele zak Het verplaats van het peloton vanaf de uitgangsstelling naar de inzet locatie werd onder begeleiding van de motorpolitie Zuid-Holland Zuid gedaan. Voor h ook e realistische oefing aangezi de motoragt niet op de hoogte war gebracht. De verplaatsing was voor veel deelnemers e red om mooie foto s filmpjes te mak. Op één avond is het peloton zelfstandig naar de inzetlocatie gered omdat de motoragt e ongeval met beknelling teg kwam daadwerkelijk hulp moest verl. Verplaatsing van het peloton. ZHZ nr. 2 novemer

18 operationele zak Langs de Baan Op zaterdag 6 oktober heeft de praktijkoefing Langs de Baan op de HSL-Zuid plaatsgevond. Deze best wel unieke praktijkoefing had als doel het beoef van de procedure langstransport. Met langstransport wordt het vervoer van slachtoffers bedoeld via e spoor wat niet betrokk is bij het incidt. Dit kan door middel van e ander treinstel (primair) of met behulp van lorries (secundair). foto: Bas Bor Gerb van d Boom Bijna 100 deelnemers vanuit de brandweer, GHOR spoorse partij verzameld zich op deze regachtige zaterdag in de kazerne van Zwijndrecht. Door e uitloop in de voorbereiding bij de spoorse partij kon de oefing helaas niet op de geplande tijd start. Na het start vertrokk alle ehed naar de omgeving van de tunnel Oude Maas. In deze tunnel stond daadwerkelijk e treinstel met diverse gewonde passagiers. Ook zijn er diverse filmopnames gemaakt om de procedure langstransport in beeld te brg voor alle betrokk Veiligheidsregio s die de HSL-Zuid in hun verzorgingsgebied hebb. Tijds de oefing zijn vele kleine grote aandachts- knelpunt naar vor gekom. Het nut van deze praktijkoefing is hiermee ruimschoots bewez. Binnkort word deze punt met alle betrokk besprok. Graag wil ik via deze weg nogmaals alle deelnemers bedank voor hun inzet. We hop de film, met daarop de procedure langstransport, nog dit jaar te verspreid. Slachtoffers word door de bemanning uit de trein gered. 18 nr. 2 november 2012 ZHZ

19 expertise advies Inspectie tankopslag Naar aanleiding van de perikel bij het bedrijf Odfjell in de Rotterdamse hav gaan alle tankopslagbedrijv in Nederland extra gecontroleerd word. De veiligheidsregio s do mee aan deze inspecties. Bij Odfjell bleek de veiligheid in het geding. De vraag is hoe het bij soortgelijke bedrijv gesteld is met de veiligheid. foto: Chris Aldewereld Internet Elk jaar brand wereldwijd zeker twee opslagtanks met brandbare vloeistoff af. Op 9 september 2010 bijvoorbeeld brandd op Bonaire twee tanks gevuld met nafta af. De oorzaak was blikseminslag. De brand duurde zeker twee dag. Dit wetde maakt het e interessante kwestie dat bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf Odfjell de blus- koelvoorziing niet goed functioneerde. En het is niet dat dit soort ongevall kel buit Nederland plaatsvind. In 1968 explodeerde e opslagtank in Pernis, waarbij twee dod viel. Vanwege de ernst van de zaak heeft de minister aan de Inspectie SZW (voorhe: Arbeidsinspectie) gevraagd alle soortgelijke opslagbedrijv extra te inspecter. In Nederland zijn ruim 300 bedrijv die vall onder het Besluit Risico Zware Ongevall (Brzo). Het Brzo is wetgeving voor de allergevaarlijkste categorie industrie die Nederland kt. Van deze categorie bedrijv zijn er ongeveer 130 bedrijv die aan opslag van brandbare vloeistoff in tanks do, zoals bij Odfjell. Deze bedrijv gaan tuss nu april 2013 e controle krijg die speciaal gericht is op de veiligheid rondom de tanks. In Zuid-Holland Zuid zijn zes bedrijv die in het kader van dit project bezocht gaan word. Het verschilt van bedrijv die gespecialiseerd zijn in tankopslag tot productiebedrijv die ook opslag van brandbare vloeistoff hebb. De eis waar e opslagtank met brandbare vloeistoff aan moet voldo staat beschrev in de PGS 29. Dit is e richtlijn die is opgesteld door de overheid in samwerking met het bedrijfslev. Deze richtlijn is erg uitgebreid, omdat er vele soort tanks zijn. Zo zijn er tanks met drijvde dak, vast dak in alle soort mat. Brandveiligheid is ook opgom. Er word eis gesteld aan de blusvoorziing, zodat e brand in e opslagtank, maar ook in de tankput bestred kan word. En eis voor koelvoorziing, zodat e brand beperkt blijft tot één tank. In dit project gaan de veiligheidsregio s deze blus- koelvoorziing specifiek controler. In Zuid-Holland Zuid wordt dit uitgevoerd door medewerkers van het Bureau Expertise & Advies Brandweer, die ook de jaarlijkse Brzo-inspecties uitvoer. Het is hun niet geheel onbekd, omdat tijds de reguliere inspecties ook naar deze zak gekek wordt. ZHZ nr. 2 novemer

20 cluster drechtsted noord Grijpredding De afgelop periode is met de drie korps uit het cluster Drechtsted - noord e pilot gedraaid met het beoefn van de grijp-redding. foto: Afdeling O&O&OZ Brian Cleton Omdat er niets in boek staat over deze procedure het gezond boerverstand (GBV) niet altijd e uitkomst kan bied, is gemed e (regionale) procedure op te stell. De procedure wordt uitgewerkt in e handreiking voor alle korps. In de handreiking staat de procedure, werkinstructies, prestatie voor e oefavond bijbehorde lesbrief. De handreiking moet nog vastgesteld word door de commissie Operationele Zak. In de procedure wordt gesteld dat alle brandweerkorps e grijpredding oppervlaktewater, di uit te kunn voer. Het doel van deze procedure is het aanreik van e correcte veilige werkmethode bij e grijpredding. De procedure grijpredding is van toepassing indi e persoon uit het water moet word gered, die zich op niet meer dan 15 meter vanaf de kant bevindt de waterdiepte minder dan 1,5 meter is. Deze persoon is op het momt van aankomst van de brandweer nog zichtbaar voor de brandweer. Er is dus uitdrukkelijk (vooralsnog) ge sprake van e redding oppervlaktewater /of duikinzet. De grijpredding wordt uitgevoerd met e waadpak, redlijn van 15 meter halfautomatisch redvest. Oefavond Het doel van de oefing was het zo veilig effectief mogelijk optred bij het verricht van e grijpredding. De avond werd vooraf gegaan door e korte prestatie waarbij de nadruk lag op de inzetprocedure, de risico`s de (on)mogelijkhed bij e grijpredding. Hierbij wordt eves veel aandacht geschonk aan sociale hygiëne. De waadpakk moet als persoonlijk beschermingsmiddel gezi word. Het is e aanvulling op de basisbrandweerzorg is nadrukkelijk ge specialisme. Na de prestatie was het tijd voor e praktijkinzet. De ploeg kreg met e pittig scario te mak. De melding was dat er e kind in het water was gevall dat zijn vader aan de kant stond hevig in paniek. Bij aankomst was het kind inmiddels onder water verdw de vader was het water ingegaan om zijn kind te zoek. Als eerste werd er e grijpredding gedaan voor de vader die te diep de sloot inging zichzelf daardoor zo in gevaar bracht. Vervolgs werd er e zoekactie gedaan door 2 person om het kind te zoek. Deze werd gevond naar de kant vervoerd waarop ook nog es e reanimatie plaats moest vind. Al met al kan terug gekek word op neg waardevolle oefavond. Iedere weet waar hij of zij aan toe is, iedere kon meedk met de procedure iedere heeft echt ervar hoe het is om te werk met e waadpak in e realistische praktijkinzet. 20 nr. 2 november 2012 ZHZ

brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid

brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid brandweer-zhz Informatiemagazine van de Brandweer Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland Zuid jaargang 3 nr. 6 maart 2014 Opp: 489m 2 50102 9 1 50101 Opp: 1531m 2 Meters 5 10 20 30 40 Bronnen: Esri Nederland,

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

CNV Groep Financiën Nr. 20 15 juli 2014 blad 1

CNV Groep Financiën Nr. 20 15 juli 2014 blad 1 Nr. 20 15 juli 2014 blad 1 Van de voorzitter Henk Akkerman Voorwoord Als voorzitter van het Landelijk Groepsbestuur Financiën mag ik al een aantal jaren u en de uwen een fijne zomervakantie toewensen.

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider SMILE Nieuwsbrief SAP Migratie in de luchtketen Eerste fase Laatste editie ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014 2 3 4 6 7 9 11 12 13 Wat u leest in deze editie Van de Projectleider

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Het 100-dagenproject. Ik ben positief verrast over de hoeveelheid,

Het 100-dagenproject. Ik ben positief verrast over de hoeveelheid, xpert nummer 1, 31 augustus 2000 In dit nummer: 1 Het 100-dagenproject 2 Van de redactie 3 Een strategische partner voor onze klant Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services Het 100-dagenproject

Nadere informatie

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt.

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt. Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud Voorbereidingen invoering PPMO van start Jubilarissen in het zonnetje gezet Landelijke kwalifi catiewedstrijden Jeugdbrandweer in Emmeloord

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie