VOORBEELD DRAAIBOEK VERHUIZING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELD DRAAIBOEK VERHUIZING"

Transcriptie

1 VOORBEELD DRAAIBOEK VERHUIZING

2 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 CONTACTGEGEVENS 1.2 ADRESSEN 1.3 OMSCHRIJVING LOCATIE 2 PROJECTOMSCHRIJVING 2.1 ALGEMEEN 2.2 UITGANGSPUNTEN 2.3 TAKEN 3 VOORBEREIDING VERHUIZING 3.1 VERHUISMATERIALEN 4 UITVOERING VERHUIZING 4.1 PLANNING 4.2 BIJZONDERHEDEN LAADADRES 4.3 BIJZONDERHEDEN LOSADRES 4.4 ICT 4.5 PLAATSEN MEUBILAIR EN INVENTARIS 4.6 AANWEZIGHEID BETROKKEN MEDEWERKERS 5 BEVEILIGING 5.1 BEVEILIGING INTERN 5.2 BEVEILIGING EXTERN 5.3 BHV 5.4 EHBO 6 CALAMITEITEN 7 OPLEVERING 7.1 ALGEMEEN 7.2 SAMENSTELLING OPLEVERING 8 NAZORG 8.1 ALGEMEEN 8.2 SAMENSTELLING NAZORG 8.3 VOLGORDE NAZORG

3 1 Algemeen 1.1 Contactgegevens Bedrijf A Naam functie tel.nr.: Jan Jansen HR manager jan@bedrijfa.nl Piet Jansen verhuiscoordinator piet@bedrijfa.nl M&M Verhuizingen Naam functie tel.nr.: Maarten Honnebier Projectmanager 06- maarten@mmverhuizingen.nl John Andrade Voorman laadadres 06- john@mmverhuizingen.nl Hennie Zwart Voorman losadres 06- hennie@mmverhuizingen.nl Gerrit van Gein Voorman ICT gerrit@mmverhuizingen.nl 1.2 Adressen Pand Straat postcode plaats telefoon beveiliging telefoon be Laadadres 1 Laadadres 2 Losadres 1.3 Omschrijving locatie Laadadres 1 (locatie A): Bereikbaarheid: Via leveranciersingang achterzijde pand, goederenlift beschikbaar. Voldoende parkeerruimte vrachtwagen Laadadres 2 (locatie B): Bereikbaarheid: In centrum. Ontheffing noodzakelijk. Parkeervakken reserveren bij stadsdeel Aanlooproutre via receptie hoofdingang. 1 Lift wordt voor de verhuizing gereserveerd. Losadres (locatie C): Bereikbaarheid: In woonwijk. Goed toegankelijk eigen parkeerplaats. Toegang via hoofdingang.

4 2 Projectomschrijving 2.1 Algemeen Het project omvat : * 10 afdelingen kantoor van locatie A naar C met circa. 100 werknemers * 4 afdelingen kantoor van Locatie B naar locatie C met circa 50 werknemers * 3000 m2 magazijn van locatie A naar locatie C 2.2 Uitgangspunten Mee verhuizen met medewerker: bureau Bureaustoel Rolladeblok PC, toetsenbord, muis, scherm Kastinhoud, ingepakt in dozen Inhoud rolladeblok, ingepakt in dozen Inhoud bureau, ingepakt in doos Mee te verhuizen magazijn: stellingen + stellinginrichting kantoor loodsbaas, ingepakt in dozen Mee te verhuizen centrale ruimtes en pantrys: dozen, ingepakt door M&M Verhuizingen alle losstaande meubilair en witgoed 2.3 Taken Taken medewerkers: Inpakken kastinhoud in doos Inpakken inhoud bureau en rolladeblok in doos Alle te verhuizen items voorzien van een verhuisetiket Taken M&M Verhuizingen: Afleveren benodigde verhuismaterialen Beschermen vloeren, liften locatie C Afkoppelen ICT Demonteren bureaus Laden, transporteren en lossen van meubilair, ICT en inventaris welke voorzien zijn van een verhuisetiket. Monteren bureaus Aankoppelen ICT Cablemanagement Verwijderen bescherming aan vloer, liften en hoeken Ophalen van lege verhuismaterialen In en uit pakken van centrale ruimtes en pantrys Demonteren van de stellingen vanuit het magazijn Monteren van de stellingen

5 3 Voorbereiding verhuizing 3.1 Verhuismaterialen De benodigde verhuismaterialen worden geleverd door M&M Verhuizingen. Zij leveren het materiaal 2 maanden voorafgaande aan de verhuizing. Bij deze verhuizing wordt er uitgegaan van 4 verhuisdozen per medewerker. De dozen worden per verdieping naast de lift geplaatst.. Tevens wordt er een reservevoorraad geplaatst in de kelder. Medewerkers die meer materiaal nodig hebben, kunnen dit aanvragen bij de verhuiscoordinator( tel./ ) Iedere medewerker ontvangt 12 tot 24 verhuisetiketten. Ieder te verhuizen item moet apart voorzien worden van een verhuisetiket. Meubilair zal worden gestickerd door de verhuiscoördinator. Voor de hoekbureaus geldt dat per deel van het bureau er een sticker geplaatst moet worden zodat de delen bij elkaar blijven gedurende de verhuizing als ze gedemonteerd zijn. Voor aanvang van de hoofdverhuizing vindt er nog een laatste controleronde plaats om te bekijken of alle items correct voorzien zijn van een sticker met de juiste bestemming erop. 4 Uitvoering verhuizing 4.1 Planning De planning van het totale project, inclusief het aantal aanwezige medewerkers en materiaal / materieel, staat vermeld in planlijst. De beveiliging en interne medewerkers worden middels dit schema op de hoogte gebracht van de tijden en werkzaamheden. Globale planning Datum omschrijving oplevering definitieve tekeningen + stickerplan afleveren verhuismaterialen overleg verhuiscoordinator, projectmanager etc verhuizing magazijn inpakken centrale ruimten + pantrys verhuizing locatie A verhuizing locatie B nazorgdagen 4.2 Bijzonderheden laadadressen Op de verhuisdag zal om 15:00 uur begonnen worden met afkoppelen en inpakken van de ICT. Ook wordt er om 8.00 uur begonnen met het beschermen van de vloeren, liften en hoeken.

6 Vervolgens begint om uur de fysieke verhuizing. Het laden van de verhuizing op de locaties zal plaatsvinden via diverse uitgangen. Deze uitgangen zullen wij in een nader overleg met u bepalen. Bij het laden wordt een verhuiswagen nooit open en onbeheerd achtergelaten door de medewerkers M&M Verhuizingen. Voor de liften wordt er een liftsleutel beschikbaar gesteld. Ook staat er gedurende de hele verhuisdag een liftmonteur standby welke ingeschakeld kan worden bij een defect aan een lift. 4.3 Bijzonderheden losadres Op de verhuisdag zal om 15:00 uur begonnen worden het beschermen van de vloeren, liften en hoeken. Vervolgens zal omstreeks om 16:30 uur de eerste verhuiswagen arriveren waarna het lossen begint. Het lossen van de verhuizing zal plaatsvinden via de een nader te bepalen locatie. Voor de liften wordt er een liftsleutel beschikbaar gesteld. Ook staat er gedurende de hele verhuisdag een liftmonteur standby welke ingeschakeld kan worden bij een defect aan een lift. 4.4 ICT Het af- en aankoppelen van de ICT en het cablemanagement, wordt verzorgd door M&M Verhuizingen. Patchlijsten van zowel de telefoons als de ICT worden beschikbaar gesteld. Met het afkoppelen van de ICT kan worden begonnen op de verhuisdag vanaf 15:00 uur. Aansluitend wordt op de loslocatie begonnen met het aankoppelen van de ICT en het wegwerken van de bekabeling (cablemanagement). Zodra een configuratie geplaatst is en er cablemanagement is toegepast kan er getest worden of de configuratie werkt. 4.5 Plaatsen meubilair en inventaris Op de loslocatie worden de verhuisde goederen op de kamer geplaatst volgens indelingstekeningen, welke op het kozijn naast de deur opgehangen zijn. Overzichtstekeningen hangen op iedere verdieping bij de lift. 4.6 Aanwezigheid betrokken medewerkers Gedurende de verhuisdag zijn, per locatie, de volgende medewerkers van Bedrijf A aanwezig: Locatie A van tot telefoonnummer Jan Jansen Locatie B van tot telefoonnummer Piet Jansen

7 Locatie C van tot telefoonnummer Klaas Jansen 5 Beveiliging 5.1 Beveiliging intern De beveiliging intern wordt georganiseerd vanuit de locaties zelf. De beveiligingsafdelingen van alle locaties zorgen voor inpandige beveiliging bij de uitgangen waar geladen en gelost wordt. Hier is continue beveiliging bij aanwezig zodat er geen onbevoegde personen het pand binnen kunnen komen. Alle bedrijven zullen uiterlijk 24 uur voor elke verhuizing een lijst aanleveren met namen van de medewerkers die aanwezig zullen zijn. Deze lijst zal aan de bewaking worden uitgereikt en kan als controlemiddel gebruikt worden. 5.2 Beveiliging extern Voor de externe veiligheid is M&M Verhuizingen verantwoordelijk. Onder externe veiligheid wordt verstaan het beveiligen van de verhuiswagens en de lading gedurende het laden, het transport en het lossen. Bij het laden en lossen wordt een verhuiswagen nooit open en onbeheerd achtergelaten door de medewerkers van M&M Verhuizingen. 5.3 BHV De aanwezigheid van de beveiligingsmedewerkers, de diverse interne en externe medewerkers (in het bezit van een BHV diploma) waarborgen de veiligheid tijdens de verhuizingen in de diverse panden. In geval van een calamiteit kan het interne noodnummer ( 112) gebeld worden waarna de meldkamer bereikt wordt. 5.4 EHBO M&M Verhuizingen heeft in elke auto een verbandtrommel. Personeel van M&M Verhuizingen kan EHBO toepassen. In het gebouw van Bedrijf A is een verbandtrommel aanwezig. 6 Calamiteiten Indien zich een calamiteit voordoet, zoals een ernstig ongeval of brand, kunnen onderstaande alarmnummers worden gebeld. bij calamiteit politie beveiliging verhuiscoordinator telefoonnummer

8 Indien zich calamiteiten voordoen tijdens de fysieke verhuizing, die direct van invloed (kunnen) zijn op de aanvang van de primaire processen, dienen deze te worden gerapporteerd door verhuiscoordinator van bedrijf A. 7 Oplevering 7.1 Algemeen Na afloop van de verhuiswerkzaamheden wordt door een opleveringsteam een ronde gemaakt langs de verhuisde werkplekken. Werkzaamheden die voortvloeien uit de opleveringsronde worden waarmogelijk direct verholpen. Mocht dit niet direct noodzakelijk of mogelijk zijn dan worden de werkzaamheden uitgevoerd gedurende de nazorg. 7.2 Samenstelling oplevering Voor de oplevering is team van medewerkers aanwezig die de meldingen gaat verhelpen. Het nazorgteam bestaat uit de volgende medewerkers: Intern: 1 projectmedewerker Extern (M&M Verhuizingen): 1 projectmanager 1 voorman 1 voorman ICT 2 verhuizers 8 Nazorg 8.1 Algemeen De nazorg vindt plaats gedurende 3 werkdagen na de verhuizing. Gedurende de nazorg is het belangrijk om zo snel mogelijk aandacht te geven aan de melding van de betreffende medewerker, en hem te laten weten dat er aan zijn/haar melding wordt gewerkt. Communicatie is hierbij van groot belang. Dus ook als de melding is verholpen moet alsnog bij de aanmelder worden gecontroleerd of de melding inderdaad naar wens verholpen is. Over zaken waarvoor langere tijd nodig is worden aparte afspraken gemaakt met de aanmelder. Voorbeelden van nazorg zijn: Verstellen van bureau in hoogte Het verplaatsen in de kamer van meubilair Het niet werken van de ICT / telefoon Kastindelingen veranderen 8.2 Samenstelling nazorg Voor de nazorg is er een team van medewerkers aanwezig die de meldingen gaat verhelpen. Het

9 nazorgteam bestaat uit de volgende medewerkers: Intern: medewerker Facilitaire Dienst medewerker ICT medewerker telefonie medewerker ARBO medewerker Productie ondersteuning medewerker servicedesk ( optioneel) Extern (M&M Verhuizingen): 1 voorman 1 monteur 1 verhuizer 1 ICT medewerker 8.3 Volgorde nazorg 1) Bij nazorg vult de medewerker een nazorgformulier in en levert dit in bij de facilitaire dienst. 2) Een interne medewerker van het nazorgteam haalt de formulieren continue op bij de facilitaire dienst. Werkzaamheden voortvloeiend uit de nazorgformulieren worden uitgezet naar de desbetreffende uitvoerende medewerker van het nazorgteam. 3) De uitvoerende medewerker voert de werkzaamheden uit en meldt de afronding af bij de facilitaire dienst. 4) Aansluitend wordt telefonisch contact opgenomen met de klant. Als de werkzaamheden naar tevredenheid afgerond zijn wordt de melding afgesloten. Indien er nog zaken te corrigeren zijn neemt de facilitaire dienst hierover contact op met de uitvoerende medewerker.

10

11

12 telefoon beveiliging

DRAAIBOEK algemeen Verhuizingen 2010

DRAAIBOEK algemeen Verhuizingen 2010 DRAAIBOEK algemeen Verhuizingen 2010 1 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 4 1.1 CONTACTGEGEVENS... 4 1.2 ADRESSEN... 4 1.3 OMSCHRIJVING LOCATIE... 5 2 PROJECTOMSCHRIJVING... 6 2.1 ALGEMEEN... 6 2.2 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

SUCCESVOL EN STRESSVRIJ VERHUIZEN MET JE ORGANISATIE

SUCCESVOL EN STRESSVRIJ VERHUIZEN MET JE ORGANISATIE ERKENDE PROJECT VERHUIZERS SUCCESVOL EN STRESSVRIJ VERHUIZEN MET JE ORGANISATIE Een goed draaiboek is het halve werk 02 SUCCESVOL EN STRESSVRIJ VERHUIZEN MET JE ORGANISATIE Er komt een verhuizing aan.

Nadere informatie

Verhuisinstructie. Aan : Alle medewerkers Van : De Verhuiscoördinator Datum : Betreft : Verhuisinstructie. Beste collega s,

Verhuisinstructie. Aan : Alle medewerkers Van : De Verhuiscoördinator Datum : Betreft : Verhuisinstructie. Beste collega s, Verhuisinstructie Aan : Alle medewerkers Van : De Verhuiscoördinator Datum : Betreft : Verhuisinstructie Beste collega s, Zoals bekend start de verhuizing naar op vanaf uur. Hierbij ontvangen jullie allen

Nadere informatie

Verhuisinstructie Verhuizingen 2010

Verhuisinstructie Verhuizingen 2010 Verhuisinstructie Verhuizingen 2010 Aan : Alle medewerkers Van : Arjo Kurvink Datum : Betreft : Verhuisinstructie Beste collega s, Zoals bekend start de verhuizing van poli / afdeling naar de nieuwbouw

Nadere informatie

BIJLAGE II Programma van Eisen

BIJLAGE II Programma van Eisen BIJLAGE II Programma van Eisen Richtinggevende uitgangspunten 1. Er wordt gestreefd naar het zo min mogelijk verhuizen van meubilair. Dit zal echter niet bij alle verhuizingen het geval zijn. Op dit moment

Nadere informatie

OPTIMAAL VERHUIZEN VAN UW ORGANISATIE/KANTOOR

OPTIMAAL VERHUIZEN VAN UW ORGANISATIE/KANTOOR ERKENDE PROJECT VERHUIZERS OPTIMAAL VERHUIZEN VAN UW ORGANISATIE/KANTOOR Do s & Don ts voor office managers, (directie)secretaresses en managementassistenten. 02 Het besluit om te verhuizen is gevallen.

Nadere informatie

Checklist Bedrijfsverhuizing

Checklist Bedrijfsverhuizing Checklist Bedrijfsverhuizing ReMaedie heeft de Checklist Bedrijfsverhuizing ontwikkeld als leidraad voor ondernemers om de verhuizing van hun bedrijf zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1 Vrachtbon uitleg Tijdens het uitvoeren van de ritopdracht maakt u gebruik van een zogenaamde Easy2send vrachtbon, hieronder vindt u een voorbeeld. Veel van onze klanten hebben al voorgedrukte exemplaren

Nadere informatie

transport en logistiek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

transport en logistiek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2013 gedurende 245 minuten transport en logistiek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 26 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Assistent Verhuizer Theorie. Assistent Verhuizer

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Assistent Verhuizer Theorie. Assistent Verhuizer Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Assistent Verhuizer Theorie n.v.t. Assistent Verhuizer schriftelijk 1. Beroepscontext 1.1 De kandidaat kan het verloop van een inboedel/projectverhuizing

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECTVERHUIZING. Een verhuizing vergt veel voorbereiding en organisatie! Wij helpen u daarom graag aan de hand van deze checklist.

CHECKLIST PROJECTVERHUIZING. Een verhuizing vergt veel voorbereiding en organisatie! Wij helpen u daarom graag aan de hand van deze checklist. CHECKLIST PROJECTVERHUIZING Een verhuizing vergt veel voorbereiding en organisatie! Wij helpen u daarom graag aan de hand van deze checklist. Een projectverhuizing vergt een goede voorbereiding. Een goede

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn verhuizing met Student Verhuis Service zo vlot en voordelig mogelijk?

Hoe maak ik mijn verhuizing met Student Verhuis Service zo vlot en voordelig mogelijk? Hoe maak ik mijn verhuizing met Student Verhuis Service zo vlot en voordelig mogelijk? Inhoud Afspraak maken Voorbereiding Klaarzetten Parkeren verhuiswagen / verhuislift Verhuistechnieken Afrekenen Verzekeringen

Nadere informatie

FAQ's Verhuizing EHV 2016. Wat doen we met spullen die weg kunnen? Waar laten we zaken die weg kunnen?

FAQ's Verhuizing EHV 2016. Wat doen we met spullen die weg kunnen? Waar laten we zaken die weg kunnen? FAQ's Verhuizing EHV 2016 Catogorie Afval Vraag Wat doen we met spullen die weg kunnen? Waar laten we zaken die weg kunnen? Afwezigen Boeken en papier Communiceren Wat gebeurt er met de spullen van medewerkers

Nadere informatie

B R O C H U R E UTS V E R H U I Z I N G E N. voor. MEDEWERKERS van de RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

B R O C H U R E UTS V E R H U I Z I N G E N. voor. MEDEWERKERS van de RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN B R O C H U R E UTS V E R H U I Z I N G E N voor MEDEWERKERS van de RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Inleiding. Medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen die in verband met indiensttreding of verplaatsing

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

10 tips. voor verhuizen binnen Europa

10 tips. voor verhuizen binnen Europa 10 tips voor verhuizen binnen Europa Tien handige tips Een handige folder voor iedereen die overweegt om goederen vanuit Nederland te verhuizen naar een nieuwe woning in het buitenland. Dit kan een volledige

Nadere informatie

Verhuis Checklist. Tel: of cargo-care.nl

Verhuis Checklist. Tel: of cargo-care.nl Verhuis Checklist info@cargo-care.nl Tel: 046-2340001 of 06-30411610 cargo-care.nl Omdat Cargo Care u graag begeleidt van het begin tot eind van uw verhuizing, geven wij u op deze pagina alvast een aantal

Nadere informatie

Hotel ICT. Ontzorgt hotels

Hotel ICT. Ontzorgt hotels Hotel ICT HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking is belangrijk

Nadere informatie

Marine ICT. Ontzorgt maritieme organisaties

Marine ICT. Ontzorgt maritieme organisaties Marine ICT MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook dataopslag in combinatie met Online

Nadere informatie

OPTIMAAL VERHUIZEN VAN UW ONDERNEMING

OPTIMAAL VERHUIZEN VAN UW ONDERNEMING ERKENDE PROJECT VERHUIZERS OPTIMAAL VERHUIZEN VAN UW ONDERNEMING Do s & Don ts voor DGA s en directeuren. 02 OPTIMAAL VERHUIZEN VAN UW ORGANISATIE/KANTOOR Uw bedrijf of organisatie gaat verhuizen. Als

Nadere informatie

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR ERKENDE PROJECT VERHUIZERS DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR Waardevolle inzichten voor facility managers én de organisatie. 02 Een verhuizing verstoort precies datgene waarvoor een facility manager

Nadere informatie

Bijlage 5: Algemene Verhuis- & Transportvoorwaarden World Trade Center Amsterdam

Bijlage 5: Algemene Verhuis- & Transportvoorwaarden World Trade Center Amsterdam Bijlage 5: Algemene Verhuis- & Transportvoorwaarden World Trade Center Amsterdam BESCHERMING EN VOORKOMEN VAN OVERLAST Huurder dient ervoor te zorgen dat tijdens de verhuizing en/of het transport de overige

Nadere informatie

DRAAIBOEK VERHUIZING

DRAAIBOEK VERHUIZING DRAAIBOEK VERHUIZING Inleiding In april 2005 verhuist H30 naar de nieuwbouw Vrouw en Kind. Dit draaiboek geeft aan welke stappen er genomen moeten worden om de patiëntenzorg in de nieuwbouw op een veilige

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSVERHUIZING. 1. Voorbereiding. a. Algemeen

CHECKLIST BEDRIJFSVERHUIZING. 1. Voorbereiding. a. Algemeen CHECKLIST BEDRIJFSVERHUIZING 1. Voorbereiding a. Algemeen b. Huisvesting c. Inrichting Stel iemand verantwoordelijk voor de totale gang van zaken tijdens de verhuisperiode. Richt eventueel een projectgroep

Nadere informatie

De verhuisplanning voor een zorgeloos verhuis

De verhuisplanning voor een zorgeloos verhuis De verhuisplanning voor een zorgeloos verhuis Iedere verhuizing is een project op zich. En om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen is het aan te raden om een goede planning te maken. Geen idee waar

Nadere informatie

Nummer Naam. 07.01 Direct koerier, lokaal ongeregeld vervoer. 07.02 Direct koerier, nationaal ongeregeld vervoer

Nummer Naam. 07.01 Direct koerier, lokaal ongeregeld vervoer. 07.02 Direct koerier, nationaal ongeregeld vervoer Nummer Naam 07.01 Direct koerier, lokaal ongeregeld vervoer 07.02 Direct koerier, nationaal ongeregeld vervoer 07.03 Systeem koerier, nationaal geregeld vervoer 07.04 Direct koerier, internationaal ongeregeld

Nadere informatie

transport en logistiek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

transport en logistiek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 365 minuten transport en logistiek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 30 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Checklist Verhuizen. 2 Maanden voor de verhuizing. 1 Maand voor de verhuizing

Checklist Verhuizen. 2 Maanden voor de verhuizing. 1 Maand voor de verhuizing Verhuizen staat in de top 3 staat van meest stressvolle gebeurtenissen. Met deze handige checklist houd je het overzicht en verhuis je zonder zorgen. 2 Maanden voor de verhuizing Bekijk kritisch de inhoud

Nadere informatie

Infosessie Verhuis E-gebouw Bedrijfsvoering. Welkom!

Infosessie Verhuis E-gebouw Bedrijfsvoering. Welkom! Infosessie Verhuis E-gebouw Bedrijfsvoering Welkom! 1 Inhoudstafel 1. Naar welke omgeving en naar welk gebouw 2. Welke ruimten naast de eigen verdieping 3. Welke verdiepingen zijn voor Bedrijfsvoering

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen

Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen INHOUD 1.0 Opsturen / aanleveren van folders / materialen / standmaterialen / etc. 2.0 Laden en lossen op de dag van het evenement /

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Nummer Naam. 06.01 Verhuismedewerker. 06.02 Assistent verhuizer. 06.03 Verhuizer. 06.04 Exportverpakker. 06.05 Voorman verhuizer. 06.

Nummer Naam. 06.01 Verhuismedewerker. 06.02 Assistent verhuizer. 06.03 Verhuizer. 06.04 Exportverpakker. 06.05 Voorman verhuizer. 06. Nummer Naam 06.01 Verhuismedewerker 06.02 Assistent verhuizer 06.03 Verhuizer 06.04 Exportverpakker 06.05 Voorman verhuizer 06.06 Uitvoerder Verhuismedewerker (06.01) Het helpen bij door de verhuizer uit

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Aanvullende module Projectverhuizer Theorie. Aanvullende module Projectverhuizer

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Aanvullende module Projectverhuizer Theorie. Aanvullende module Projectverhuizer Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Aanvullende module Projectverhuizer Theorie n.v.t. Aanvullende module Projectverhuizer schriftelijk 1. Beroepshouding en communicatie 1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Petrol ICT. Ontzorgt benzinestations

Petrol ICT. Ontzorgt benzinestations Petrol ICT PetrolConnect is voor alle IT & Communicatie diensten van uw tankstation. Drie zaken die sowieso nodig zijn voor een tankstation zijn het gemak van pinnen, muziek en natuurlijk voor uw veiligheid,

Nadere informatie

Inhoud Inleiding 1 Voorbereiding 2 Huisvesting

Inhoud Inleiding 1 Voorbereiding 2 Huisvesting Inhoud Inleiding 11 1 Voorbereiding 13 1.1 Verhuiscoördinatie 13 1.1.1 U, de verhuiscoördinator 13 1.1.2 Verhuisassistenten 14 1.1.3 Wie doet wat wanneer? 14 1.1.4 Externe adviseurs 14 1.1.5 Wettelijke

Nadere informatie

Verhuizen op een soepele manier. Alles onder controle. Zonder slapeloze nachten. Het stappenplan van een professional. Stappenplan verhuizing

Verhuizen op een soepele manier. Alles onder controle. Zonder slapeloze nachten. Het stappenplan van een professional. Stappenplan verhuizing Verhuizen op een soepele manier. Alles onder controle. Zonder slapeloze nachten. Het stappenplan van een professional. Stappenplan verhuizing 1 Inleiding De organisatie gaat verhuizen. Waar begin je? Wie

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn 123 - Installatiegids SpeedTouch 716v5 WL versie 1.0 Deze korte handleiding beschrijft alleen een aantal basiszaken om de router online te kunnen krijgen en te kunnen telefoneren. Raadpleeg de uitgebreide

Nadere informatie

Bruker Textiel verkoopvoorwaarden

Bruker Textiel verkoopvoorwaarden Bruker Textiel verkoopvoorwaarden Deze Bruker Textiel verkoopvoorwaarden zijn op al uw aankopen van toepassing. Indien u online bij ons een aankoop doet, zijn mogelijk andere voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Checklist bij een Projectverhuizing

Checklist bij een Projectverhuizing Checklist bij een Projectverhuizing Bij een projectverhuizing komt veel kijken. Een goede planning neemt het vele werk niet weg, maar zorgt er wel voor dat het verhuisproces soepel verloopt. Deze lijst

Nadere informatie

Programma van Eisen Verhuisdiensten

Programma van Eisen Verhuisdiensten Verhuisdiensten Publicatienummer RUG: 000024211208 Corsanummer: FB14.0451 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 7-1-2015 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld

Nadere informatie

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn 123 - Installatiegids SpeedTouch 780/716v5 WLversie 1.3 Deze korte handleiding beschrijft alleen een aantal basiszaken om de router online te kunnen krijgen en te kunnen telefoneren. Raadpleeg de uitgebreide

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkproces 1.1: Assembleren van systemen De medewerker ICT assembleert, op basis van opdrachten en werkinstructies, informatiesystemen in stand-alone situaties.

Nadere informatie

Takenbeheerapplicatie voor evenementen

Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheer is een web-applicatie waarbij vrijwilligers taken kunnen selecteren die voor het kunnen uitvoeren van een evenement nodig zijn. De vrijwilligers hebben

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud. 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huur opzeggen Inhoud 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 1 Huur opzeggen Gaat u verhuizen? Of wilt u de huur opzeggen

Nadere informatie

Inhoud. Calamiteitenprotocol Hoe om te gaan met ongevallen tijdens de training.

Inhoud. Calamiteitenprotocol Hoe om te gaan met ongevallen tijdens de training. Inhoud 1. Inleiding 2. Organisatie gegevens - Trainingshallen - Bevoegd gezag - De mensen - Bereikbaarheid 3. Alarmeringen 3.1. Interne alarmering 3.2. Externe alarmering 4. Stroomschema s 4.1. Fase 1:

Nadere informatie

ALARM PROCEDURE PROTESTANTSE GEMEENTE WIERINGERWERF / KREILEROORD DE SAMENSTROOM WIERINGERWERF. Terpstraat AD Tel:

ALARM PROCEDURE PROTESTANTSE GEMEENTE WIERINGERWERF / KREILEROORD DE SAMENSTROOM WIERINGERWERF. Terpstraat AD Tel: ALARM PROCEDURE PROTESTANTSE GEMEENTE WIERINGERWERF / KREILEROORD DE SAMENSTROOM WIERINGERWERF Terpstraat 40 1771 AD Tel: 0227-604738 Deze uitgave is bestemd voor huurders Ontruimingsplan voor een gebouw

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Heftruckchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Bestuurt een heftruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

2.5.3 (Ver)bouw en telecom 2.5.4 Instructie 2.5.5 Informatie intern 2.5.6 Informatie naar buiten 2.6 Sanitaire voorzieningen 2.6.

2.5.3 (Ver)bouw en telecom 2.5.4 Instructie 2.5.5 Informatie intern 2.5.6 Informatie naar buiten 2.6 Sanitaire voorzieningen 2.6. Inleiding 1. Voorbereiding 1.1 Verhuiscoördinatie 1.1.1 U, de verhuiscoördinator 1.1.2 Verhuisassistenten 1.1.3 Wie doet wat wanneer 1.1.4 Externe adviseurs 1.1.5 Wettelijke regelingen 1.2 Begroting 1.2.1

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

Checklist Verhuizen TOP. MuurTotaal. 47 stappen om je verhuizing soepel te laten verlopen. gladde wanden zonder stukadoren

Checklist Verhuizen TOP. MuurTotaal. 47 stappen om je verhuizing soepel te laten verlopen. gladde wanden zonder stukadoren Checklist Verhuizen 47 stappen om je verhuizing soepel te laten verlopen Verhuizen doe je niet vaak, dus wat overzicht kan je misschien wel verhuizen. Deze lijst helpt je de klus te klaren! Wellicht heb

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren Beste collega, In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw maandstaat met overheaduren (zoals (kort) verlof, ziekte en bijzonder verlofuren) digitaal kunt inleveren bij je manager. Eén keer per maand,

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand

Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand Huur kantoorruimte op Antareslaan 65 te Hoofddorp 325 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Walt Disney, Thomas Cook, L'Oréal

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

EXAMINATOR. Proeve van bekwaamheid 4.19

EXAMINATOR. Proeve van bekwaamheid 4.19 Proeve van bekwaamheid 4.19 Benodigdheden voor deze proeve: instructies voor kandidaat pen en papier portofoon dagrapport kopieermachine enveloppe A4 met tekst vertrouwelijk koffiezetapparaat beoordelingsrapport

Nadere informatie

1) Maken van de installatie afspraak

1) Maken van de installatie afspraak 1) Maken van de installatie afspraak Identiteit & Diensten B.V. (ID&D) zal in de maand augustus 2015 telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor de installatie. Tijdens dit contactmoment

Nadere informatie

Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon

Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon 1 Locatie en routing Plan Morgenzon... 2 2 Laden, lossen en parkeren... 3 3 Uitzetten van de kavel... 3 3.1 Peilhoogte... 3 4 Huisnummer - adressering... 4 5 Inrichten

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

W A T M A G M E T M I J N W O N I N G

W A T M A G M E T M I J N W O N I N G W A T M A G M E T M I J N W O N I N G Dit is het ontwerpformulier van WATMAGMETMIJNWONING. Het doel van dit formulier is om uw verbouwing helder en duidelijk op papier te krijgen. Daarnaast kunt u eisen

Nadere informatie

Aanvraagformulier accommodaties

Aanvraagformulier accommodaties Aanvraagformulier accommodaties 1. Persoonsgegevens Wij verzoeken u om onderstaande tabel volledig in te vullen. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Naam organisatie

Nadere informatie

Stappenplan Oplevering hosted voice

Stappenplan Oplevering hosted voice Stappenplan Oplevering hosted voice Document: Stappenplan oplevering hosted voice Datum: 26-10-2015 Versie: 1.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Uw Hosted Voice omgeving... 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief Karveel 37, 43 en 44

Nieuwsbrief Karveel 37, 43 en 44 Nieuwsbrief Karveel 37, 43 en 44 Informatie over het definitief ontwerp Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het definitief ontwerp voor Karveel 37, 43 en 44. Op de informatiebijeenkomst van 29 november

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Handleiding invoeren opdracht

Handleiding invoeren opdracht Handleiding invoeren opdracht De opdracht invoer pagina Op de opdracht invoer pagina kunt u zelf transportorders invoeren. 1. In het veld type zending voert u uw keuze in, u kunt kiezen uit de volgende

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Papendorpseweg 100 te Utrecht 319 per maand

Huur kantoorruimte op Papendorpseweg 100 te Utrecht 319 per maand Huur kantoorruimte op Papendorpseweg 100 te Utrecht 319 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimtes beschikbaar in

Nadere informatie

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Algemene uitleg... 2 Ik wil direct medicijnen bestellen... 3 Ik wil mijn medicatie-overzicht aanpassen... 6 Ik wil mijn bestelwijze aanpassen... 9 Ik wil mijn

Nadere informatie

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Binnen Bibliotheek Hoogeveen staat de continue kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en dus de klant - centraal. Wij betrekken nu ook onze klanten

Nadere informatie

Spoorsingel 1a, Heerlen. Online kopen 21 januari 2014 onlineverkoop.dtz.nl

Spoorsingel 1a, Heerlen. Online kopen 21 januari 2014 onlineverkoop.dtz.nl Spoorsingel 1a, Heerlen Online kopen 21 januari 2014 onlineverkoop.dtz.nl Spoorsingel 1a, Heerlen Object Het object is omstreeks 1976 gerealiseerd en is gelegen aan de Noordzijde van het spoor in Heerlen.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Verhuizer. Verhuizen is veel meer dan inpakken en wegwezen

Verhuizer. Verhuizen is veel meer dan inpakken en wegwezen Verhuizer Verhuizen is veel meer dan inpakken en wegwezen Overzicht Over de sector Over het beroep Profiel van een verhuizer Meest voorkomende arbeidsongevallen Vragen? Over de sector Er zijn een kleine

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

EXAMINATOR. Proeve van bekwaamheid 4.19

EXAMINATOR. Proeve van bekwaamheid 4.19 Proeve van bekwaamheid 4.19 Benodigdheden voor deze proeve: instructies voor kandidaat dagrapport kopieermachine enveloppe A4 met tekst vertrouwelijk koffiezetapparaat portofoon beoordelingsrapport Beveiliger

Nadere informatie

Verhuischecklist. De verhuischecklist. Een goede voorbereiding is het halve werk

Verhuischecklist. De verhuischecklist. Een goede voorbereiding is het halve werk Verhuischecklist De verhuischecklist Een goede voorbereiding is het halve werk Inleiding De verhuischecklist Zodra u weet dat u gaat verhuizen 2 Bovendien als u in een andere plaats gaat wonen 3 Bij de

Nadere informatie

Waar moet je allemaal aan denken?

Waar moet je allemaal aan denken? Waar moet je allemaal aan denken? Bekijk hier de complete lijst met onder andere huur opzeggen, de nieuwe woning opmeten, het regelen van de verzekeringen en nog veel meer. Print de lijst uit en loop deze

Nadere informatie

Hoe vul ik de wizard in voor een Kantoor reserverings aanvraag?

Hoe vul ik de wizard in voor een Kantoor reserverings aanvraag? 1 Hoe vul ik de wizard in voor een Kantoor reserverings aanvraag? Stap 1: Kantoor beschikbaarheid Check eerst of er via het online reserveringssysteem kantoren beschikbaar zijn. 1. Vul kantoor grootte

Nadere informatie

Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart centrum Bergen op Zoom - Kaart bestemmingsplan - Bestemmingsplanvoorschriften

Nadere informatie

INSTRUCTIE OPVOLGING / AFHANDELING SCHRIFTELIJKE MELDINGEN MONTEURS

INSTRUCTIE OPVOLGING / AFHANDELING SCHRIFTELIJKE MELDINGEN MONTEURS Pagina: 1 van 8 Inleiding Doel van deze instructie is een efficiëntere afhandeling te doen laten plaatsvinden van schriftelijke melding van- en richting monteurs, waarbij één aanspreekpunt, i.c. de supervisor

Nadere informatie

> > > > > > > > > > > uw verhuizing. in goede handen > > > > > > > > > > > > > Jac Den Hollander. Verhuizingen

> > > > > > > > > > > uw verhuizing. in goede handen > > > > > > > > > > > > > Jac Den Hollander. Verhuizingen uw verhuizing in goede handen Jac Den Hollander Verhuizingen Jac Den Hollander, dat geeft rust Zorgeloos verhuizen van A naar B? Niemand verhuist vaker dan Jac Den Hollander Verhuizingen. Wij hebben de

Nadere informatie

De Verhuismakelaar Verhuiscoördinatie

De Verhuismakelaar Verhuiscoördinatie Verhuiscoördinatie Pagina 1 Een nieuw pand! Eindelijk gevonden! Het juiste pand op de juiste locatie. U heeft de sleutel op zak en de verhuizing kan beginnen, maar waar begint u? Er moeten aanpassingen

Nadere informatie

Artikel 8. Artikel 8 lid 1 Instructies van de afzender aan de vervoerder

Artikel 8. Artikel 8 lid 1 Instructies van de afzender aan de vervoerder Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Instructies van de afzender Instructies van de afzender aan de vervoerder Ook na inontvangstneming door de vervoerder mogen nog instructies worden gegeven Vergoeding van schade

Nadere informatie

(indien van toepassing)

(indien van toepassing) Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Inboedelverhuizer Praktijk n.v.t. Inboedelverhuizer praktijk 1. Beroepshouding en communicatie 1.1 De kandidaat kan een goede beroepshouding demonstreren.

Nadere informatie

Gebroken en beschadigde ruiten zijn vervangen voor de eindcontrole (u hebt een glasverzekering afgesloten, maak daar tijdig gebruik van)

Gebroken en beschadigde ruiten zijn vervangen voor de eindcontrole (u hebt een glasverzekering afgesloten, maak daar tijdig gebruik van) Verhuizing Wanneer u gaat verhuizen naar een andere woning komt er veel op u af. Met deze folder geven wij u een aantal tips over hoe u de woning aan Woningstichting Domus moet opleveren. Daarnaast een

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

www.deverhuiscoordinator.nl

www.deverhuiscoordinator.nl www.deverhuiscoordinator.nl Nieuwe technieken, nieuwe afspraken en procedures, nieuwe instructies zoals bijvoorbeeld: Telefooncentrale BMC en ontruimingsinstallatie Printerplan Inlogprocedures Introductie

Nadere informatie

Huur of koop kantoorruimte op Robert Schumandomein 2 te Maastricht (prijs op aanvraag)

Huur of koop kantoorruimte op Robert Schumandomein 2 te Maastricht (prijs op aanvraag) Huur of koop kantoorruimte op Robert Schumandomein 2 te Maastricht (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Na de aankoop/huur van uw nieuwe huis

Na de aankoop/huur van uw nieuwe huis Na de aankoop/huur van uw nieuwe huis Zijn er bouwtekeningen en plattegronden (incl. hoogte, lengte en breedtematen)? Neem de maten van ramen en deuren op. Controleer de plek en werking van de meterkast.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 1.0 Datum 03-08-2009 GEBRUIKERSHANDLEIDING digitaal Facilitair Meldpunt SelfServiceDesk Afdeling Facilitaire Zaken 08/03/09 Index 1. INLEIDING... 3 2. INLOGGEN... 4 3. NIEUWE MELDING... 5 3.1 HET

Nadere informatie