HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:"

Transcriptie

1 HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke zaken met ons regelen. In deze folder beschrijven wij stap voor stap hoe u de huur kunt opzeggen, hoe u de woning aan ons moet opleveren en waar u op moet letten bij de overname van spullen door een volgende bewoner. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Huuropzegging U moet de huur altijd schriftelijk opzeggen. U gebruikt hiervoor het algemene Huurbeëindigingsformulier. U kunt dit formulier bij ons ophalen of printen vanaf de website en ondertekend aan ons terug sturen. Onder de huuropzegging moet een originele handtekening staan van alle huurders die op de huurovereenkomst staan vermeld. Opzeggen per fax of is niet mogelijk. Op het formulier zet u de datum waarop u de huurovereenkomst wilt beëindigen. Dit kan op iedere werkdag van de maand. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Kort nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. In deze brief leest u ook wanneer de opzichter bij u langskomt voor een eerste inspectie en de datum van de eindinspectie. Oplevering van de woning Wanneer u de huur heeft opgezegd loopt de opzichter twee keer met u door de woning voor een inspectie. Het is belangrijk dat u zelf bij die inspecties aanwezig bent. Voorinspectie Tijdens de voorinspectie bespreekt de opzichter met u hoe de woning er bij de eindinspectie uit moet zien. Ook de zaken die bijzonder zijn in uw woning, zoals bijvoorbeeld een zelf aangebrachte verandering, worden dan bekeken. De opzichter vult op het inspectieformulier in welke zaken in uw woning niet kunnen blijven zitten en wat u nog moet herstellen of vervangen. Daarvoor geldt het volgende: U voert zelf herstelwerkzaamheden uit of laat ze voor uw rekening uitvoeren. Wij voeren de herstelwerkzaamheden voor u uit. De kosten worden dan bij de eindafrekening verrekend. U ondertekent het inspectieformulier en ontvangt een afschrift. 1

2 Hoe laat u de woning achter? Alle eventuele beschadigingen in de woningen moeten hersteld zijn. Plafonds, wanden, deuren en binnenkozijnen moeten in goede staat verkeren. Haken, pluggen en stickers moeten verwijderd zijn en gaten vakkundig gedicht. Wandcontactdozen, schakelaars, intercoms en dergelijke mogen niet beschilderd zijn. De woning is leeg, de vloerbedekking verwijderd zonder lijmresten achter te laten. De woning is (bezem)schoon, keuken en sanitair zijn schoon en vetvrij. Alle ramen zijn heel. Alle sleutels zijn aanwezig. Eindinspectie en inname sleutels Op de met u afgesproken datum komt de opzichter opnieuw bij u langs voor de eindinspectie van de woning. Hij controleert of u de tijdens de voorinspectie gemaakte afspraken bent nagekomen en legt dit vast in het rapport, waarvan u ook weer een afschrift ontvangt. Is de woning in orde, dan neemt hij de meterstanden met u op en ontvangt hij van u de sleutels. Als dat niet het geval is, krijgt u nog enkele dagen de tijd om uw verplichtingen alsnog na te komen. Voor die extra dagen, brengen wij wel huur in rekening. Blijft u dan nog in gebreke dan zullen wij de woning op uw kosten herstellen. Eindafrekening De teveel of te weinig betaalde huur verrekenen wij met u. De eventuele kosten van herstelwerkzaamheden zoals is afgesproken met de opzichter tijdens de inspectie(s) brengen we bij u in rekening. Voor servicekosten die jaarlijks worden afgerekend (indien van toepassing) ontvangt u de eindafrekening binnen 6 maanden na afloop van het jaar. Overname Het kan zijn dat u zaken in de woning wilt achterlaten die u ter overname wilt aanbieden aan de volgende huurder. U moet dit bij de voorinspectie aan onze opzichter melden. Hij zal bepalen of dit mogelijk is. (let op: overname heeft betrekking op de verantwoording, niet op een eventuele vergoeding) Overname van onroerende zaken Misschien heeft u veranderingen in de woning aangebracht, bijvoorbeeld: een tegelvloer, steenstrips of lambrisering. De opzichter bepaalt tijdens de voorinspectie hoe we met de wijzigingen omgaan. Hij hanteert daarbij aan aantal normen, zoals onder andere: de verandering moet van goede bouwtechnische kwaliteit zijn; de verandering moet voldoen aan (eventuele) wettelijke voorschriften; beschikt u over de eventueel benodigde vergunningen; de verandering moet veilig zijn en mag het woongenot van derden niet schaden of hinderen; de verandering mag geen schade opleveren aan het gehuurde en mag het onderhoud daaraan niet bemoeilijken; de verandering mag de verhuurbaarheid van de woning niet nadelig beïnvloeden. Veranderingen die volgens de opzichter voldoen aan deze normen, kan de nieuwe huurder van u overnemen. Overname is echter geen verplichting. Als geen sprake is van overname, moet u 2

3 de wijzigingen ongedaan maken en de woning in goede staat terug brengen. Bent u niet in staat deze werkzaamheden uit te voeren dan kan WSG dit tegen betaling laten uitvoeren. Houdt u er wel rekening mee dat met de huidige uurlonen die kosten behoorlijk kunnen oplopen. Overname van roerende zaken Onder roerende zaken worden losse zaken verstaan zoals vloerbedekking, gordijnen en gordijnrails, zonwering, lampen, etc. Als de nieuwe huurder dat soort zaken van u wil overnemen is dat mogelijk. U kunt de nieuwe huurder nooit verplichten om zaken van u over te nemen. Altijd schriftelijk vastleggen Op het overnameformulier kunt u aangeven welke onroerende zaken die vermeld zijn op het inspectieformulier door de nieuwe huurder worden overgenomen. Ook kunt u alle door de nieuwe huurder over te nemen roerende zaken hierop vastleggen. Het ingevulde en door u en de nieuwe huurder ondertekende overnameformulier overhandigt u tijdens de eindinspectie aan onze opzichter. Levert u geen overnameformulier in, dan nemen we aan dat er geen sprake is van overname. Wanneer op het moment van de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is, kunt u de over te nemen zaken voorlopig in de woning achterlaten. De nieuwe huurder wordt later met u in contact gebracht om de overnames alsnog te regelen. Neemt de nieuwe huurder de zaken niet over dan stellen wij u in de gelegenheid deze er alsnog uit te halen. Voor de dagen die u nog extra nodig heeft, brengen wij u wel huur in rekening. Waar moet u verder nog aan denken? Geef uw verhuizing tijdig door aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u zich vestigt. Bij de eindinspectie neemt onze opzichter de meterstanden van gas, elektra en water op. Hij noteert deze op het inspectieformulier om ze vast te leggen. U moet echter zelf contact op nemen met uw energieleveranciers en met Brabant Water (073) om uw verhuizing en de meterstanden door te geven. Aansluiting telefoon, kabel en internet opzeggen of over laten schrijven naar uw nieuwe adres. Lever alle sleutels, vulslang van de cv-ketel, een eventueel pasje van Saver en dergelijke in tijdens de eindinspectie bij de opzichter. 3

4 Contactgegevens Kantoor Geertruidenberg Markt 32/ BT Geertruidenberg Postbus AC Geertruidenberg Telefoon Fax Openingstijden: Elke werkdag van uur en van uur. Vrijdagmiddag gesloten. Kantoor Roosendaal Laan van Brabant BL Roosendaal Telefoon Openingstijden: Elke werkdag van tot uur. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 4

5 Overnameformulier Adres : Postcode en woonplaats : Gegevens vertrekkende huurder: Gegevens nieuwe huurder: Naam : Adres (nieuw) : Postcode en woonplaats : Telefonisch bereikbaar : Dit betreft een overeenkomst met het uitdrukkelijke voorbehoud dat er een huurovereen-komst met de op dit formulier genoemde nieuwe huurder wordt gesloten. De vertrekkende huurder heeft in de woning de hierna vermelde voorziening(en) aangebracht. Op uitdrukkelijk verzoek van de nieuwe huurder heeft de vertrekkende huurder geen gebruik gemaakt van zijn recht om de voorziening aan het einde van de huurtijd ongedaan te maken, maar hij heeft deze ten behoeve van de nieuwe huurder laten zitten. Vertrekkende huurder en nieuwe huurder komen ten aanzien van de voorzieningen het volgende overeen: 1. Het feit dat de vertrekkende huurder op verzoek ten behoeve van de nieuwe huurder de voorziening heeft laten zitten, wordt op één lijn gesteld met de situatie dat de nieuwe huurder zelf de voorziening heeft aangebracht. 2. De nieuwe huurder is te allen tijde gerechtigd de voorziening ongedaan te maken. Hij is dan wel verplicht om de woning weer terug te brengen in de toestand zoals deze was vóór het aanbrengen van de voorziening. 3. Eventuele extra punten voor de voorziening tellen niet mee bij de puntenwaardering van de woning. 4. Het onderhoud van de voorziening komt volledig voor rekening van de nieuwe huurder. 5. De nieuwe huurder vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van derden voor schade als gevolg van de voorziening. Dit betekent dat de nieuwe huurder voor de schade aansprakelijk is. 6. De nieuwe huurder zal indien nodig zelf zorgdragen voor het verzekeren van de voorziening. 7. Bij opleveren van de woning moet de nieuwe huurder de voorziening in principe ongedaan maken. De huurder mag de voorziening echter ook laten zitten, maar alléén als de volgende huurder akkoord gaat met de voorwaarden die de verhuurder dan zal stellen en wanneer de voorziening op dat moment nog in een goede staat verkeert. 5

6 8. Verhuurder accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de technische staat waarin de wijzigingen die door de nieuwe huurder zijn geaccepteerd verkeren. Het vorenstaande heeft betrekking op de navolgende goederen en zaken, welke zijn vermeld op het inspectierapport: Naast bovengenoemde op het inspectierapport vermelde zaken bestaat ook de mogelijkheid dat roerende zaken worden overgenomen. Te denken valt aan zaken als gordijnen, gordijnrails, vloerbedekking, verlichting en dergelijke. Indien daarvan sprake is verzoeken wij u dat hieronder zelf nader te omschrijven: Opgemaakt en ondertekend te Vertrekkende huurder: d.d. Nieuwe huurder: De vertrekkende huurder dient dit overnameformulier volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk bij de eindinspectie van het gehuurde aan de opzichter van WSG te overhandigen. 6

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING

ALLES OVER VERHUIZEN SCHRIFTELIJK OPZEGGEN OPZEGTERMIJN BEVESTIGING ALLES OVER VERHUIZEN U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt veel bij kijken, voor u als huurder en voor Woningstichting Goed Wonen als verhuurder.

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

De huurovereenkomst opzeggen

De huurovereenkomst opzeggen De huurovereenkomst opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u tijdig uw huurovereenkomst bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, nooit telefonisch. Hoe u dat kunt

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur.

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. Huur opzeggen Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. 1. Het opzeggen van de huur De huur moet schriftelijk opgezegd worden. U kunt bij ons een

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand.

U kunt bij woningbouwvereniging Oudewater elke werkdag van de maand de huur opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de maand. Woning verlaten Woning verlaten Als u gaat verhuizen, gaat u vaak een leuke, maar drukke tijd tegemoet. Bij een verhuizing komt namelijk veel kijken. U moet een aantal formele zaken regelen, zoals de

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Woning aangeboden en nu?

Woning aangeboden en nu? Woning aangeboden en nu? Als wij u een woning hebben aangeboden, valt er veel te regelen. U moet beslissen of u de woning wilt accepteren en na acceptatie hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Huur opzeggen. Hoe doe ik dat? Gaat u binnenkort verhuizen? GroenWest wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken. Hier leest u wat u kunt doen om uw verhuizing goed voor te bereiden. Uiteraard kunt u met

Nadere informatie

HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN

HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN HET HOE EN WAT BIJ HET OPZEGGEN VAN DE HUUR HUUR OPZEGGEN Huur opzeggen Zodra u de huur opzegt, wordt er van alles in gang gezet. In deze brochure leest u wat u rondom het opzeggen van de huur moet weten.

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Algemene huurvoorwaarden

9,65 x 15,8 mm. Algemene huurvoorwaarden 9,65 x 15,8 mm Algemene huurvoorwaarden 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE U heeft een huurovereenkomst getekend met Omnivera. Bij de huurovereenkomst hoort een aantal afspraken, die

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte In deze algemene voorwaarden huurovereenkomst staan de verplichtingen van u en

Nadere informatie

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang www.devooruitgang.com Welkom beste huurder. U woont (binnenkort) in een woning van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met

Nadere informatie