Bijlage 2: Valorisatie van de bekroonde afstudeerwerken van het academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2: Valorisatie van de bekroonde afstudeerwerken van het academiejaar 2004-2005"

Transcriptie

1 Bijlage 2: Valorisatie van de bekroonde afstudeerwerken van het academiejaar Overzicht van de uitgevoerde activiteiten Ter voorbereiding van het pilootproject werd in de regio eveneens het initiatief genomen om uit de afstudeerwerken van academiejaar tien innovatieve afstudeerwerken te selecteren. De studenten die de afstudeerwerken uitvoerden kregen telkens een prijs van 750 (per afstudeerwerk). Alle afstudeerwerkstudenten van academiejaar kregen de kans om zich, samen met het bedrijf waar het afstudeerwerk plaatsvond, kandidaat te stellen. 56 afstudeerwerken van 77 verschillende studenten werden ingediend. Op basis van een bevraging van de bedrijven en begeleiders van afstudeerwerken werd uit de 56 kandidaatdossiers een eerste selectie van 21 afstudeerwerken gemaakt. Deze afstudeerwerken werden beoordeeld door een jury, die rekening hield met de kwaliteit van het afstudeerwerk, de valoriseerbaarheid en de bereidheid van het bedrijf om zelf mee te werken aan de verdere valorisatie. Op 8 juli 2005 vond de jurering plaats in het Innovatiecentrum te Kortrijk. Er waren 3 jury s: 2 voor afstudeerwerken uit de profit-sector, en 1 voor de non-profit sector. De jury s waren als volgt samengesteld: Jury 1 (Profit) - Bruno Krekels (Innovatieadviseur, IWT) - Maka De Lameillieure (Innovatieadviseur, Innovatiecentrum West-Vlaanderen) - Serge Allaert (Allaert Aluminium) Jury 2 (Profit) - Kristof De Paepe (Innovatieadviseur, Innovatiecentrum West-Vlaanderen) - Stefan Matton (Unizo) - Patricia Terreyn (Fortis Bank) Jury 3 (non-profit) - Fons Kemps (Innovatieadviseur, GOM West-Vlaanderen) - Jan Deleu (Algemeen directeur AZ Groeninge) - Rik Desmet (directeur Kanaal 127) Uit de 21 afstudeerwerken werden door de jury 10 winnaars geselecteerd. Voor de studenten van de winnende afstudeerwerken werd op 14 juli 2005 een prijsuitreiking georganiseerd. Per afstudeerwerk was er een beloning van 750. Aan 8 van de 10 afstudeerwerken zal een valorisatiepremie van toegekend worden. Twee afstudeerwerken kwamen niet in aanmerking, omdat één afstudeerwerk plaatsvond bij de Provincie West-Vlaanderen, en een ander afstudeerwerk binnen een grote onderneming. 41

2 De bedrijven waar de afstudeerwerken plaatsvonden werden bevraagd om na te gaan in de afstudeerwerken effectief gevaloriseerd worden. - In alle bedrijven en organisaties wordt verder gewerkt aan het project. - In een van de organisatie was de student al in dienst (combinatie studies/werk behalen tweede diploma). Hij blijft vanuit zijn huidige functie verder werken aan het project - Bij 3 bedrijven werd de student aangeworven om (deels) verder te werken aan het project - Bij 3 bedrijven werkt de student verder aan het project, hetzij vanuit een tijdelijke functie (vakantiejob), hetzij als freelance. Verder is het belangrijk om ook volgende aspecten kort toe te lichten: - Een bedrijf vroeg onmiddellijk na afloop van het project een IWT Innovatiestudie aan voor het verder valoriseren van het afstudeerwerk. De studie werd aangevraagd samen met de hogeschool waar het afstudeerwerk plaatsvond. Voor het aanvragen van het dossier werd de ondersteuning van het Innovatiecentrum West-Vlaanderen gevraagd. - Voor twee bedrijven was het project al te ver gevorderd om nog een beroep te kunnen doen op IWT-steun. Deze bedrijven zijn wel in overleg met het Innovatiecentrum West-Vlaanderen om na te gaan in hoeverre IWT-steun kan gebruikt worden om andere projecten die men wil realiseren te ondersteunen. - Een bedrijf doet beroep op de student op free-lance basis. De student zal twee nieuwe afstudeerwerkstudenten begeleiden die aan zijn project verderwerken. - Bij een bedrijf studeert de student verder (tweede diploma). In het kader van het afstudeerwerk werd samengewerkt met een tweede bedrijf. Ook in zijn nieuwe opleiding moet hij een stage doen. Hij heeft ervoor gekozen die uit te voeren bij het tweede bedrijf, en om aldus vanuit zijn nieuwe stage verder te werken aan het project. - Bij een organisatie uit de non-profit sector bestaat de valorisatie uit het opleiden van het personeel omtrent de in het afstudeerwerk ontwikkelde methodieken. Hiervoor zal samengewerkt worden met docenten uit de hogeschool. - Een bedrijf werkt samen met het Innovatiecentrum West-Vlaanderen voor het zoeken naar mogelijkheden om het project te vermarkten. 42

3 2. Overzicht van de bekroonde afstudeerwerken Bekaert Stijn Bachelor Multimedia & Communicatie Technologie Interactieve/informatieve website: Jeugd en seksualiteit vzw Jeugd en Seksualiteit vzw Kon. Astridlaan 106 bus 2 Mechelen 2800 Cossement Mark Decoster Leen Dendauw Koen Slaets Filip Suykerbuyk Jan Elektromechanica optie automatisering Industrieel ingenieur industrieel ontwerpen Elektromechanica Multimedia & communicatie Technologie Master Multimedia & Informatieve technologie Toegangscontrole & visualisatie voor EIBinstallatie Innovatie in buitenspeelgoed voor kinderen ontwerp en opbouw van een testopstelling: hydralisch positioneren Digitaliseren van het ijzertorenmuseum te Diksmuide en het ombouwen tot een virtueel museum om mindervaliden in rond te leiden Web-based Rampeninformatiesysteem Elektro Decat Pervijzestraat Diksmuide CREAX nv Maarschalk Plumerlaan Ieper Vermeulen nv Onledegoedstraat 79, 8800 Roeselare Softbiz bvba, Molenstraat Dentergem Provincie West-Vlaanderen Vandepitte An Bachelor in de toegepaste psychologie Optimalisering van het personeelsbeleid bij langdurig werklozen in een vooropgesteld diversiteitsplan van een zorginstelling. Huize Zonnelied vzw Woon- en zorgcentrum, G. De Steursstraat 21, 8900 Ieper De coninck Dimitri Vierstraete Wouter Elektriciteit optie elektriciteit Ontwerp van een industrieel garenbreukdetectiesysteem Huys bvba Westdorp 69A 8753 Tiegem Franssens Michael Naessens Giovanni Standaardisatie van een data acquisitiesysteem Dynamics Kouterstraat Wevelgem Snauwaert Tim Vanlerberghe Joachim Mechanica Automatiseren van een vulsysteem voor een prei-rooimachine Vanhoucke Machinebouw, Tuimelarestraat Moorslede 3. Korte beschrijving van de afstudeerwerken en hun valorisatietraject Voor elk van de bekroonde afstudeerwerken wordt een korte samenvatting van het afstudeerwerk gegeven, samen met een beschrijving van hoe het bedrijf de resultaten van het afstudeerwerk binnen het bedrijf valoriseert, hoe de valorisatiepremie hierbij gebruikt wordt en welke eigen investeringen het bedrijf doet in de verdere valorisatie. 43

4 a. Ontwerp van een systeem voor individuele garenbreukdetectie STUDENTEN: De Coninck Dimitri en Vierstraete Wouter BEDRIJF/ORGANISATIE: Huys en Vanhevel nv, Tiegem HOGESCHOOL: KATHO, dept. VHTI RICHTING: Electriciteit BEDRIJFSBEGELEIDER: Dhr. Marc Vanhevel BEGELEIDER HOGESCHOOL: Dhr. Noël Defossez Binnen het afstudeerwerk werd een systeem voor garenbreukdetectie bij sectionaal scheren bestudeerd. Uitgaande van een specifieke sensor werd het volledige datatransmissiesysteem en een bijbehorend centraal verwerkingssysteem ontwikkeld. Om tot een volledig valoriseerbaar resultaat te komen, dient het bedrijf nog de optimale sensor te kiezen die in het door de studenten ontwikkelde datatransmissie en verwerkingssysteem kan geïntegreerd worden. Hierbij zijn snelheid en kostprijs zeer belangrijk. De resultaten van het afstudeerwerk waren dermate bemoedigend dat het bedrijf reeds in de eindfase van het afstudeerwerk besliste om voor de verdere valorisatie een IWT Innovatiestudie Type I in te dienen bij het IWT. Doelstelling van deze studie is het zoeken van de optimale sensor voor de toepassing. Deze studie werd ingediend samen met de hogeschool. Het Innovatiecentrum West-Vlaanderen begeleidde het bedrijf bij het indienen van de studie. Het dossier werd door het IWT goedgekeurd, en is momenteel in uitvoering. - Eén van de studenten werd aangeworven. Ook de tweede student kreeg een job aangeboden, maar besliste om verder te studeren - De valorisatiepremie zal eveneens gebruikt worden voor de begeleiding van het Innovatiecentrum West-Vlaanderen bij het uitwerken en indienen van de IWT Innovatiestudie - aanwerving student (contract onbepaalde duur): P.M. - eigen investering in IWT Innovatiestudie Type 1 (eigen werk en niet gesubsidieerd gedeelte):

5 b. Interactieve/informatieve website STUDENT: Stijn Bekaert, Wevelgem BEDRIJF/ORGANISATIE: Jeugd en Seksualiteit vzw, Mechelen HOGESCHOOL: HOWEST, Dept. PIH RICHTING: Bachelor Multimedia en Communicatie Technologie BEDRIJFSBEGELEIDER: Marleen Van Schoor BEGELEIDER HOGESCHOOL: Steven Verborgh Ombouwen van een oude, statische website tot een dynamische (in de zin van on-line aanpasbare), aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website die eenvoudig kan beheerd en onderhouden worden door personen met een minimale kennis van programmeren en websitebouw. Het afstudeerwerk werd door de vzw onmiddellijk gevaloriseerd. Niet alleen is er een meer aantrekkelijke website, maar bovendien kan deze veel makkelijker up-to-date gehouden worden, en kunnen makkelijker nieuwe items toegevoegd worden aan de site. De organisatie werkt verder samen met Stijn Bekaert, die op tijdelijke basis nog verdere uitbreidingen bouwt voor de site (met name een on-line informatiecentrum waarbij een databank met een tal informatieve werken on-line kan geraadpleegd worden). - Tijdelijke aanwerving student: Uitwerken van een interactieve klaar voor seks? -test - Communicatie omtrent de nieuwe site EIGEN INVESTERING VAN DE ORGANISATIE: - kosten site: (hosting, vormgeving, extern redactiewerk, ) ( geïnvesteerd, 500 extra budget voorzien) - eigen personeel voor redactie en onderhoud site 45

6 c. Het Virtueel 3D IJzertoren project STUDENT: Filip Slaets BEDRIJF/ORGANISATIE: Softbiz Bvba HOGESCHOOL: HOWEST RICHTING: MCT BEDRIJFSBEGELEIDER: Filip De Graeve & David Peirs BEGELEIDER HOGESCHOOL: Michael Gailleze Alhoewel de titel van dit eindwerk zou laten vermoeden dat het de aanmaak van een virtueel museum betreft, gaat het eindwerk veel verder. Binnen het project werd een bestaande open-source 3D-engine (Valve) uitgebreid en gekoppeld aan een contentmanagement systeem dat door het bedrijf Curious was ontwikkeld. De concrete toepassing van het eindwerk betreft de realisatie van een werkelijkheidsgetrouwe 3D-voorstelling van de IJzertoren. Concreet betekent dit dat men via een web-toepassing kan rondwandelen doorheen alle verdiepingen van het museum en er alle voorwerpen bekijken. Binnen het eindwerk werd één van de verdiepingen van het museum in detail uitgewerkt, en werden 4 andere verdiepingen gesimuleerd (maar zonder een volledige invulling van de content). De valorisatie gebeurt op twee manieren: - Vooreerst wordt het project verder afgewerkt. Alle content wordt verder gedigitaliseerd en de overblijvende verdiepingen worden gesimuleerd. - Daarnaast is de link tussen het eigen content management systeem van Curious en de 3D engine van Valve een belangrijke meerwaarde die het bedrijf wil inzetten in toekomstige projecten Na afloop van het eindwerk werd de student die door Curious een job werd aangeboden maar die werk vond bij een IT-bedrijf dicht bij zijn woonplaats in de provincie Antwerpen op freelance basis ingezet om het eindwerk verder af te werken. De valorisatiepremie zal gebruikt worden om deze investering te dekken. Het bedrijf investeert in totaal in de verdere valorisatie van dit eindwerk. Dit betreft voornamelijk investering in menskracht voor de verdere ontwikkeling van de software 46

7 d. Standaardisatie van een data acquisitiesysteem STUDENTEN: Franssens Michael en Naessens Giovanni BEDRIJF/ORGANISATIE: DYNAMICS Kouterstraat 10 in 8560 Wevelgem HOGESCHOOL: KATHO dept VHTI RICHTING: electromechanica BEDRIJFSBEGELEIDER: Mathias Deloof Binnen het afstudeerwerk was het de taak van beide studenten om een data acquisitiesysteem te ontwikkelen die als basis gebruikt kan worden bij het uitvoeren van consultancyopdrachten bij verschillende klanten van DYNAMICS. Het systeem zal de basis vormen die dan aangepast zal worden aan de reële situatie van de klant. Het eindwerk wordt momenteel reeds concreet gevaloriseerd in 2 belangrijke opdrachten die het bedrijf dit jaar nog moet uitvoeren. Het systeem zal in de praktijk getest kunnen worden. De verdere ontwikkeling van het systeem zal hoofdzakelijk door Franssens Michael uitgevoerd worden. Door zich nog verder te verdiepen in de communicatie-problematiek tussen de beschikbare ICT tools in een bedrijf en de machines die gebruikt worden is het bedrijf ervan overtuigd het systeem op een hoger niveau te kunnen brengen. - Eén van de studenten werd aangeworven. Ook de tweede student kreeg een job aangeboden, maar besliste om verder te studeren - De valorisatiepremie zal eveneens gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het systeem - aanwerving student Franssens Michael: P.M. - eigen investering in het systeem: minstens

8 e. Het automatiseren van het vulsysteem voor een preirooimachine STUDENTEN: Snauwaert Tim en Vanlerberghe Joachim BEDRIJF/ORGANISATIE: Vanhoucke Machinebouw Tuimelarestraat 8 te 8890 Moorslede HOGESCHOOL: KATHO RICHTING: Mechanica BEDRIJFSBEGELEIDER: Vanhoucke Johan BEGELEIDER HOGESCHOOL: Desplenter Raf Het ontwikkelen van een vulsysteem voor een preirooimachine was een idee die reeds geruime tijd leefde in het bedrijf. Er was echter nooit de nodige tijd om er effectief werk van te maken. Het bedrijf werd steeds vaker geconfronteerd met de vraag van de klanten naar een dergelijk systeem daar momenteel het rooien volledig automatisch gebeurt. Enkel het vullen van de containers moet nog steeds handmatig uitgevoerd worden. Dit is een zeer lastig werk waarvoor het ook steeds moeilijker wordt om personeel te vinden. Het eindwerk vormt een uitgebreide basis voor de verdere ontwikkeling en optimalisering van het vulsysteem. Deze verdere ontwikkeling gaat momenteel op een hoog tempo door, aangezien reeds meerdere klanten toegezegd hebben om een dergelijk systeem aan te kopen. Het vulsysteem is dermate ontwikkeld dat momenteel reeds gewerkt wordt aan het verfijnen van de sturingen. Deze optimalisatie van de besturingselementen gebeurt in samenwerking met de leverancier van de PLC onderdelen (firma PERDUN). Momenteel is de student Tim Snauwaert (die verder studeert) een stage aan het uitvoeren bij deze leverancier. De contacten voor deze samenwerking vonden plaats gedurende de uitvoering van het eindwerk bij Vanhoucke machinery. De valorisatiepremie wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het systeem. De studenten konden niet worden aangenomen daar ze beiden verder studeren om een master-diploma te behalen. - Joachim Vanlerberghe studeert verder (master) en wil daarna meestappen in de zaak van zijn vader. - Tim Snauwaert studeert verder (informatica). Het bedrijf heeft al verschillende duizenden euro s geïnvesteerd in dit project en verwacht nog minstens een bedrag van à te moeten investeren om de installatie marktrijp te maken. 48

9 f. Innovatie in Buitenspeelgoed STUDENT: Leen Decoster BEDRIJF/ORGANISATIE: CREAX HOGESCHOOL: Hogeschool West-Vlaanderen, dept. PIH RICHTING: Industrieel ingenieur Industrieel Ontwerpen BEDRIJFSBEGELEIDER: Mathieu Mottrie BEGELEIDER HOGESCHOOL: Ann Bonneux Aan de hand van de Systematische Innovatie Methode, aangeleerd bij CREAX, en de methodologie en kennis, aangeleerd op het PIH, komen tot creatief en uitdagend buitenspeelgoed voor kinderen. Het eindwerk resulteerde in een concept voor buitenspeelgoed (met als naam BOwkit). Het concept is volledig uitgewerkt. Alleen dient nog gezocht te worden naar potentiële partners voor het commercialiseren van het concept. Hiervoor zal beroep gedaan worden op het Innovatiecentrum West-Vlaanderen. Het onderwerp van dit eindwerk leende zich volledig voor de toepassing van de CREAX Systematische innovatie methodologie, die toelaat op een systematische manier het ontwikkelingsproces van nieuwe en innovatieve producten te begeleiden en ondersteunen. Bovendien zal dit eindwerk als concreet voorbeeld gebruikt kunnen worden bij opleidingen en presentaties. Bovendien was het voor CREAX een verkenning van een nieuwe sector waarin ze tot nu toe nog niet actief waren geweest. - zoektocht naar potentiële partners mmv. het Innovatiecentrum West-Vlaanderen ( 750). Hierbij zal ook de studente betrokken worden - verspreiden van de in het eindwerk opgedane kennis naar de andere medewerkers van het bedrijf - eigen investering in opvolging van lijst van potentiële partners (bouw prototype, aanpassingen, onderhandelingen ) - indien er een potentiële partner gevonden wordt: inschakelen van student op freelance basis om het project te finaliseren 49

10 g. Ontwerpen Toegangscontrole & Visualisatie voor een EIB-installatie STUDENT: Marc Cossement BEDRIJF/ORGANISATIE: Elektro Decat - Diksmuide HOGESCHOOL: Hogeschool West-Vlaanderen RICHTING: Industriële Wetenschappen en Technologie - Elektromechanica BEDRIJFSBEGELEIDER: Lieven Decat BEGELEIDER HOGESCHOOL: Dieter Vandenhoeke en Jef Daels Doel van dit eindwerk is een volledig nieuwe applicatie te ontwerpen voor de toegangscontrole in een groot gebouw. Het nieuwe systeem moet een bestaand systeem vervangen, maar heel wat extra gebruikersvriendelijkheid en onderhoudbaarheid toevoegen. De applicatie moet via Internet te beheren zijn. Het afstudeerwerk kaderde in een lopend project van het bedrijf (automatiseren van de Kunstacademie in Waregem). Binnen dit project was reeds een belangrijke fase afgelopen (automatisering van de toegangscontrole voor een eerste gebouw). Het resultaat van het eindwerk werd toegepast op een tweede fase van het project (automatisering de toegangscontrole van een tweede gebouw). Na afloop kon het resultaat ook toegepast worden op het eerste gebouw. Daarnaast wenst het bedrijf de software verder te ontwikkelen tot een volledig op zich staand product, met een beter uitgebouwde gebruikersinterface en documentatie. Doelstelling is om de software ook te kunnen inzetten in andere projecten (intern in het bedrijf) of eventueel zelfs te commercialiseren. Om dit te realiseren wordt o.a. opnieuw gewerkt met eindwerken. Er worden twee studenten ingezet van KHBO, waarbij Marc Cossement (de student die dit eindwerk realiseerde) op freelance basis het project verder begeleidt : vergoeding voor Marc Cossement (freelance) - 700: onkostenvergoeding Marc Cossement (verplaatsingen, aankoop boeken ) - 300: materiaalkost voor het nieuwe project aan eigen tijd van het bedrijf (bedrijfsleider en andere medewekres van het bedrijf) aan materiaal en software voor het verder uitwerken van het project. 50

11 h. Optimalisering van het personeelsbeleid bij langdurig werklozen in een vooropgesteld diversiteitsplan van een zorginstelling STUDENT: Ann Vandepitte BEDRIJF/ORGANISATIE: Woon en zorgcentrum Huize Zonnelied, Ieper HOGESCHOOL: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen departement IPSOC RICHTING: Bachelor in de Toegepaste Psychologie BEGELEIDING ORGANISATIE: ALGEMEEN DIRECTEUR: Mevr. Engels-Pauwelyn DIRECTEUR BEWONERSZORG: Mevr. Martine De Messemaeker BEGELEIDER HOGESCHOOL: Mevr. Katrien Naessens Optimalisering van het personeelsbeleid bij langdurig werklozen in een vooropgesteld diversiteitsplan binnen een woon en zorgcentrum. De langdurig werklozen worden begeleid in een (Gesco)Wep plus tewerkstelling. De doelgroepwerknemers zijn min. 2 jaar werkloos, laaggeschoolden, allochtonen, 45 plussers en met een prioritaire aandacht voor de curatieve doelgroep (3 jaar werkloos) en deeltijds lerenden. Doelstelling van deze begeleide tewerkstelling is (her)integratie van de doelgroepwerknemers op de reguliere arbeidsmarkt. Binnen Huize Zonnelied werd vastgesteld dat de aanwerving van de 18 werknemers met een WEP-plus statuut minder vlot verliep dan de andere aanwervingen. Dergelijke aanwervingen resulteerden in een grote extra belasting voor de begeleiders van deze werknemers. Vertrekkend vanuit een goedgekeurd diversiteitsplan heeft de student meerdere actiepunten uitgewerkt. Het belangrijkste van dit eindwerk was echter de bevraging bij de doelgroep en begeleiders met als doel een oplossing te vinden voor de hierboven geschetste problemen. - het diversiteitsplan is geïmplementeerd - het diversiteitsplan zal ook gebruikt worden ter optimalisatie van het HRM-beleid voor de volledige organisatie De valorisatiepremie zal gebruikt worden om de in het eindwerk opgedane kennis te laten doorstromen naar de volledige organisatie. Dit omvat twee aspecten: - vorming van de doelgroepmedewerkers, wat moet resulteren in een vlottere herintegratie in de arbeidsmarkt - vorming van de overige medewerkers van de organisatie over alle vormen van competentiemanagement - bijkomende tewerkstelling van één halftijdse voor de begeleiding ( ) - bijkomende in en externe vorming voorzien voor zowel de begeleiders, de wep plusser als de leidinggevenden ( ) - pc voorzien als ondersteuning voor het raadplegen van de website VDAB met openstaande vacatures voor de wep plusmedewerkers, het schrijven van sollicitatiebrieven. ( 930) - Optimaliseren van de begeleiding door het uitvoeren van coachings en beoordelingsgesprekken. ( 1.200) - Teambuilding voor de begeleiders en / of de wep plusmedewerkers ( 1.250) 51

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 7 december 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

registreer online op www.tukortrijk.be voor een gratis abonnement op Technology Upgrade het magazine van HOWEST- departement PIH

registreer online op www.tukortrijk.be voor een gratis abonnement op Technology Upgrade het magazine van HOWEST- departement PIH HOWEST - departement PIH - Graaf Karel de Goedelaan 5-8500 Kortrijk België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 1/2 4/2.373 TECHNOLOGY UPGRADE het magazine van HOWEST- departement PIH De harde kant van IT is

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Beroepsopleiding Windenergietechnologie - Goede praktijken

Beroepsopleiding Windenergietechnologie - Goede praktijken Beroepsopleiding Windenergietechnologie - Goede praktijken De overdracht van een innovatief systeem voor beroepsonderwijs en opleiding op het gebied van windenergietechnologie TrainWIND PROJECTREFERENTIE:

Nadere informatie

Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR. Jaarverslag 2014

Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR. Jaarverslag 2014 1 Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR Jaarverslag 2014 Voorwoord 4 Het VSC uitgelicht 6 Een kort overzicht van HPC in Vlaanderen 6 Het Vlaamse model

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

E-Tandem Live project

E-Tandem Live project Verslag E-Tandem Live project 15/11/2007 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. INLEIDING 6 3. PROJECT E-TANDEM LIVE 9 3.1. PROJECTVOORBEREIDING 9 3.1.1. PROJECTSITUERING 9 3.1.2. DE DOELGROEP EN DE EIGENLIJKE

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Nieuwe vormen van werkorganisatie

Nieuwe vormen van werkorganisatie Sterk door overleg SERV Nieuwe vormen van werkorganisatie Trends 2001-2004-2007 Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel Tel: 02 I 20.90.111

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Implementatie van een data- en informatiesysteem

Implementatie van een data- en informatiesysteem Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT Implementatie van een data- en informatiesysteem Eindwerk aangeboden tot het behalen

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 2014

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 2014 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 2014 1. So wat scriften dat men visiert, can ic lesen ghelijc mijn naem. Ontwikkeling van een digitale leeromgeving om de lectuur en het begrip van Middelnederlandse

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie