Belastingplan Roelof Oldenziel ROBelastingadviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingplan 2015. Roelof Oldenziel ROBelastingadviseurs"

Transcriptie

1 Belastingplan Roelof Oldenziel ROBelastingadviseurs

2 Maatregelen voor DGA s, ondernemers en Inkomstenbelasting! ondernemingen Nieuwe (hogere) tarieven inkomstenbelasting Algemene heffingskorting wordt sneller afgebouwd minimaal 1.342, maximaal Arbeidskorting wordt verhoogd maximaal Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting! Budgetten voor de fiscale innovatieregelingen worden ontzien. Buitenlandse boeten niet langer aftrekbaar Omzetbelasting! verlaagd BTW-tarief op herstel en renovatiewerkzaamheden in bestaande woningen (> 2jaar) wordt verlengd tot 1 juli BTW vrijstelling ook oor winstbeogende ziekenhuizen

3 Maatregelen voor DGA s, ondernemers en ondernemingen Formeel belastingrecht! eenbankrekeningnummer (BTW teruggaaf aan een ander, renseigneringsplicht banken) versnelde invordering ook bij toeslagen toezichthouders mogen bij fraude bij toeslagen ook binnentreden Belastingrente (wettelijke rente over handelstransacties met een minimum van 4%) Ook over dividendbelasting Invorderingsrente als o.g.v. Europese regels ten onrechte belasting is betaald, dan moet (op verzoek) over de teruggaaf vanaf moment betaling invorderingsrente worden vergoed. Invoering hoofdelijke aansprakelijkheid indien de concernregeling WKR wordt gebruikt

4 Werkgevers en werknemers Werkkostenregeling (WKR) verplicht in vrije ruimte 1,2% (was 1,5%) van de fiscale loonsom over het meerdere 80% eindheffing, te betalen op zijn laatst in het eerste loontijdvak van het volgende kalenderjaar. Eerder mag altijd. Noodzakelijkheidscriterium gereedschappen, computers, smartphones, tablets Concernregeling Buitenlandse boeten niet aftrekbaar, eindheffingsloon niet mogelijk (betaalt de werkgever dan brutering!) gerichte vrijstelling voor branche eigen producten maximaal 20% WEV en per jaar niet meer dan 500 Rentevoordeel op personeelsleningen (wordt afgeschaft) Gerichte vrijstelling voor werkplekvoorzieningen ARBO S&O-afdrachtvermindering (WBSO) niet meer voor niet belastingplichtige kennisinstituten

5 Werkgevers en werknemers Gebruikelijk loon DGA is: % van het salaris van een werknemer niet DGA met een soortgelijke functie gelijk aan de meestverdienende werknemer niet DGA binnen het bedrijf (concern) afroommethode Gebruikelijk loon DGA wordt ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (volgens de wetgever is die altijd te vinden!) het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap (concern) Had de DGA een afspraak over een hoger gebruikelijk loon in 2013 dan , dan bedraagt het gebruikelijk loon in : 75/70 * het fiscale loon 2013, tenzij de uitkomst uit vorige regels hoger is

6 Maatregelen voor Financiële planning Eigen woningregelingen de rente op een restschuld blijft nog 15 jaar aftrekbaar dubbele rente aftrek gedurende 3 jaar indien er sprake is van overlap bij twee eigen woningen Renteaftrek eigen woning herleeft na einde tijdelijke verhuur (maximale periode 3 jaar) Ouderentoeslag box 3 alleen nog in, ouderenkorting wordt verlaagd Over het meerdere salaris boven 100k kan geen fiscaal gefacilieerd pensioenrecht meer worden opgebouwd Wel is het mogelijk in de netto sfeer een netto pensioen of netto lijfrente op te bouwen. Hiervoor wordt een extra vrijstelling in box 3 geïntroduceerd. een lijfrente zou kunnen worden afgekocht, waardoor ten onrechte een box 3 vrijstelling is genoten. Dit voordeel wordt op forfaitaire wijze teruggehaald. Afkoop is wel mogelijk bij volledige arbeidsongeschiktheid waarbij de afkoopsom niet hoger mag zijn dan het gemiddelde inkomen van de voorafgaande 2 jaren

7 Milieu en mobiliteit Belasting op leidingwater beoogde verhoging in Belastingplan 2014 wordt volledig teruggedraaid. Belast is het watergebruik tot 300m3 tegen een vast tarief Afvalstoffenheffing Auto tarief 13/ton stortafval verbrandingsafval (= nieuw) afval voor recycling en uit het buitenland is vrijgesteld Het wachten is op de Autobrief 2.0 (vereenvoudiging van de huidige regels gebaseerd op CO2-uitstoot) Taxatierapport bij import alleen nog mogelijk bij schade auto s en zeldzame auto s. Voor alle overige (bestel-)auto s en motorrijwielen wordt de BPM voortaan bepaald aan de hand van de koerslijst of forfaitaire tabel Grote personenauto s (bijv. Hummer H2) zijn vanaf 2016 personenauto s en geen vrachtauto s. Gevolg veel meer BPM en MRB.

8 IN UIT INKOMST MILJONOTA UITGAV Bankbelasting Overig 74,9 0,7 2 G 2,1% 6,7% 1,7% 1 1,3% 1,1% 0,7% 0 6 4,5% 4-1,6% -2 A P 6,9% 6,8% 5,3% -0,7% % ,5% 2,5% ,2% ,3% 1,2% ,6% 65 69,8% 70,0% ,5% -2,9% -4 0,5-2,2% -2,3% -3 1,5% 1,2% Overheidsschuld/EMU-schuld (in % BBP) , ,3% 1,5 3,7% 3,1% -3,3% -4 2,5 1 2,0 4,4% 2-3 Begrotingssaldo/EMU-saldo (in % BBP) 3,0 8 0,1 OVER IG -2,2% 3,0 K ZA ELATIES Feitelijk EMU-saldo (in % BBP) ST -14,6 4,4 LA NDS NNINKRIJKSRE N RIJKSD I Feitelijk EMU-saldo E ZAK -1,8 7,3 SCH LD EMU-saldo lokale overheden -12,8 O MI STAATSSCHU EMU-saldo Rijk ECON Foto s David, Pol, Sally en Sjimmie Ontwerp Studio Tint, Den Haag Druk LenoirSchuring, Amstelvee Inflatie (consumentenprijsindex in %) Werkloosheid (in %) Groei BBP (in %) 259,6 10,6 FSIE 4,1 IËN T 8,4 DE / INTERNATION A FI NA NC AS L MILIEU 9,1 TE K UR TU 33,0 9,2 EMU-opbouw (in mld) 246,8 INFRA STR UC 10,0 R * Wegens afronding wijkt de som der delen af van het totaal Uitgaven Rijk 18,4 Inkomsten Rijk 77,6 EID WERKING VEILIGH SAM BAT I EF Overig LE AS T E- PROVINC HAP G 37,2 ERIN 53,9 U U R E N WET Re-integratie en bemiddeling SC Z KERING RZE PR E VE ER RS LT CU Kindregelingen Arbeidsongeschiktheidsregelingen DS ERKNEME 3,2 6,8 Werkloosheidsuitgaven ON W IES EK R EM 72,9 AOW en Anw (inclusief sociale werkplaatsen) * M I E S VO L K S V Overig 36,0 12,6 11,8 7,2 KO BI Belasting op personenauto s en motorrijwielen (BPM) S OC IA Verhuurderheffing Langdurige zorg en verpleging G E ME Invoerrechten Medische zorg (incl. zorgtoeslag) AR TITIE JUS 71,8 * 45,8 25,6 1,5 WO N 0,5 0,4 Overig Overdrachts- en assurantiebelasting J S, Schenk- en erfbelasting Motorrijtuigenbelasting ERHEID MARKT Dividendbelasting Accijnzen (alcohol, brandstof en tabak) Belastingen op milieugrondslag L EK Z E ID S Vennootschapsbelasting 259,6 in miljarden BE Loon- en inkomstenbelasting Omzetbelasting (BTW) 52,4 14,4 2,6 1,6 0,7 A IN G 44,7 11,4 5,1 3,9 3,8 2,4 1,3 1,3 ZORG ST TI INDIRECTE BEL NG DI EB RECT ELAS NL BUITE A NDSE Z 246,8 in miljarden O N D E RWI -4,3% 60-4,0% 61,3% 59,0% 55-5,0% -5,5% 56,5% 54,8%

9 Een nieuw belastingstelsel lastenverlichting op arbeid 15 miljard. Gevolg banen vereenvoudiging toeslagen vereenvoudiging autobelastingen hogere aanslaggrenzen gedeeltelijk uit de loonbelasting halen van de DGA schrappen middelingsregeling versimpelen (versoberen?) opbouwmogelijkheden pensioen in eigen beheer Integratie RDA in de WBSO verminderingen bezwaarschriften stroom meer ruimte voor ondernemerschap en groei afschaffen vermogensrendementsheffing van box 3

10 En dan nu: Koffie!!

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting BELASTINGPLAN 2015 Op 16 september 2014 is het Belastingplan 2015 gepubliceerd. Dit jaar is het aantal concrete nieuwe maatregelen zeer beperkt. De fiscaliteit in 2015 wordt echter niet alleen bepaald

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel Prinsjesdag 2014 Een Broos Herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'. De economie toont voorzichtige

Nadere informatie

Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014

Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014 Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015

Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015 Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015 16 september 2014 www.pwc.nl/prinsjesdag Voorwoord De troonrede en de Miljoenennota bevatten zij het voorzichtig gesteld goede berichten. Het herstel van de economie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014 INHOUD 2 3 4 5 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Einde VAR in zicht 6 & 7 TIPS

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Loonbelasting Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 82014

Nieuwsbrief. Nr. 82014 Nieuwsbrief Nr. 82014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie