Surplus Groei Groei Surplus Indruk 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surplus Groei Groei Surplus Indruk 2006"

Transcriptie

1 1 Groei Surplus Indruk 2006

2 2 3 De kernen waarin Surplus actief is per 1 januari 2007 Verzorgingshuizen Fendertshof Fijnaart Mauritshof Klundert De Ganshoek Lage Zwaluwe St. Antonius Abt Terheijden Huize Zevenbergen De Westhoek Zevenbergen St. Martinus Zevenbergschen Hoek Zorgkruispunt de Werve, Breda Verpleeghuizen Fendertshof Fijnaart St. Antonius Abt Terheijden Sancta Maria Zevenbergen Steunpunten De Donk, Zevenbergen In de Veste, Willemstad t Vlietje, Moerdijk Thuiszorg Breda Etten-Leur Dinteloord Fijnaart Hoeven Hooge/Lage Zwaluwe Klundert Moerdijk Oudenbosch Rijsbergen Terheijden / Wagenberg Tilburg Willemstad Zevenbergen Zevenbergschen Hoek Zundert Welzijn Breda Etten-Leur Fijnaart Hoeven Klundert Lage Zwaluwe Made Moerdijk Oudenbosch Oud-Gastel Rijsbergen Standdaarbuiten Terheijden Willemstad Zevenbergen Zevenbergschen Hoek Zundert Pluspunten Etten-Leur Hoeven Oud-Gastel Hulp bij het huishouden Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze-Rijen Goirle Halderberge Hilvarenbeek Loon op Zand Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tilburg Waalwijk Woensdrecht Zundert Kinderopvang Dinteloord Etten-Leur Hoeven Prinsenbeek Rijsbergen Steenbergen Zundert Welkom bij Surplus Surplus is actief in West- en Midden-Brabant en bestaat per 1 januari 2007 uit: Zorg en wonen Circonflex De Markenlanden Zorgkruispunt de Werve De Zorgverlener bv Nuevo bv Nuevo Thuiszorg bv Zorgcentra Surplus bv Welzijn De Markenlanden Vertizontaal Plusbus Halderberge Kinderopvang De Markenlanden Missie Surplus Surplus Kasteelweg BN Zevenbergen T F E Kijk ook op Surplus richt zich op inwoners van West- en Midden-Brabant die ondersteuning wensen op het gebied van zorg, wonen, welzijn en kinderopvang. Surplus heeft aandacht voor iedere klant, met extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. We richten ons op het welbevinden van mensen, ook in relatie tot hun sociale omgeving. Surplus doet haar werk zodanig, dat mensen de regie over hun leven kunnen blijven voeren, rekening houdend met individuele mogelijkheden. Surplus is vraaggericht, flexibel, werkt deskundig, professioneel en waar nodig multidisciplinair.

3 4 5 Groei Inhoud Onze omgeving beweegt en wij bewegen mee. Dat doen we door te groeien. In deskundigheid en kwaliteit. In aanbod en omvang. Niet als doel op zich, maar als middel. Om onze cliënten te geven wat ze nodig hebben. En het liefst een beetje meer. Voorwoord 6 Strategie en samenleving 7 Zorg 10 Welzijn 20 Kinderopvang 26 Organisatie 31 Kwaliteit & cliëntenraad 35 Functionarissen 38 Organisatiestructuur 39

4 6 7 Voorwoord Terugkijkend was 2006 een goed, maar intensief jaar voor Surplus. De Raad van Toezicht is van mening dat groei noodzakelijk is om de organisatie verder te versterken. Surplus wil klaar zijn voor een toekomst waarin de nadruk ligt op marktwerking en ondernemerschap. De beoogde groei van de organisatie vereist een helder strategisch kader en een krachtige, samenhangende organisatie. Aan beide onderdelen is in 2006 hard gewerkt, net als aan de verbetering van alle Surplusproducten en aan een goed woon-, leef- en werkklimaat voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. De Raad van Toezicht is trots op het behaalde resultaat in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de consciëntieuze wijze waarop Surplus dit traject heeft voorbereid. De Raad van Toezicht functioneerde ook in 2006 als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur. In 2006 lag daarbij het accent op het ingezette strategie-, structuur- en marketingtraject en de mogelijke samenwerkingspartners. De Raad van Toezicht stemde in met de toetreding van enkele nieuwe partners tot Surplus. Ook verleende zij goedkeuring aan de oprichting van een aantal werkmaatschappijen onder de Surplus Holding bv. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekeningen 2005 van de afzonderlijke instellingen en de geconsolideerde jaarrekening van Surplus goedgekeurd, evenals de kaderbrieven, de begrotingen en de jaarplannen voor Eind 2006 benoemde de Raad van Toezicht de heer A. van Mansum officieel tot lid van de Raad van Bestuur. De heer Van Mansum, tot 31 december 2006 algemeen directeur van de Markenlanden, treedt daarmee per 1 januari 2007 toe tot de Raad van Bestuur. Vanaf dat moment heeft Surplus een tweehoofdige Raad van Bestuur, onder voorzitterschap van de heer B. Awad. De Raad van Toezicht verwelkomde in 2006 een nieuw lid vanuit de Raad van Toezicht van Zorgkruispunt de Werve, de heer J. Schouten. Met ingang van 2007 wordt de Raad van Toezicht verder versterkt met twee leden vanuit de Raad van Toezicht van Vertizontaal. Verder nam de Raad van Toezicht in 2006 afscheid van de heer J. Elzinga. Per 1 januari 2008 komt er een volledig nieuwe Raad van Toezicht, gestoeld op de principes van Health Care Governance. De Raad spreekt de hoop uit dat iedereen die bij Surplus betrokken is, zich de komende jaren met eenzelfde elan kan wijden aan het doel dat ons allen bindt: klaar staan voor de inwoners van West- en Midden-Brabant die ondersteuning wensen op het gebied van zorg, wonen, welzijn en kinderopvang. Drs. J. van de Wetering, voorzitter Raad van Toezicht Strategie en samenleving Surplus is thuis in zorg, wonen, kinderopvang en welzijn. Juist die breedte is onze kracht. En ons aanbod groeit. Daardoor kunnen we steeds beter voldoen aan de behoefte van onze klanten. Flexibel, vraaggericht en dichtbij. Vraag en aanbod De vraag naar onze dienstverlening is in 2006 sterk gestegen. We constateren dat het werken aan kwaliteit en professionaliteit zijn vruchten afwerpt. De thuiszorg ontving wederom de A-status van het zorgkantoor en binnen alle bedrijfsonderdelen is de HKZ-certificering behaald of voorbereid. De sector Thuiszorg groeide in 2006 met een kleine 20%. De sector Kinderopvang staat onder druk door de nieuwe Wet Kinderopvang. Mede door de fusie met de Stichting Kinderopvang Steenbergen heeft de sector over heel 2006 toch 10% meer klanten geholpen. De sector Welzijn kan terugkijken op een jaar met positieve ontwikkelingen. De verzorgingshuizen kampten met een kleine, tijdelijke terugloop van opnames, voornamelijk als gevolg van de bouwtrajecten. Het verpleeghuis mocht wel rekenen op een volle bezetting. Ketenzorg De voorbereidingen op de Wmo, en met name de gemeentelijke aanbestedingen, eisten in 2006 onze volle aandacht op. We mochten eind van het jaar verheugd vaststellen dat alle gemeenten in het werkgebied ons kozen als aanbieder van huishoudelijke verzorging, welzijn en/of medische advisering. De Wmo sluit nauw aan bij de visie van Surplus op ketenzorg. Onze ambitie is om op lokaal niveau een breed en samenhangend aanbod te creëren voor de inwoners, zowel op het gebied van wonen, welzijn en zorg als voor het terrein jeugd. Deze samenhang is nodig om op individueel niveau problemen te signaleren, aan te pakken en maatschappelijke uitval te voorkomen. Met de breedte van ons aanbod kunnen we maar liefst acht van de negen Wmo-prestatievelden invullen. In de eerste én in de tweede lijn. Uitbreiding Ook externe samenwerking stond in 2006 hoog op de agenda. Uitbreiding van de organisatie moet in onze ogen altijd passen in de ketengedachte. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze positie in de markt verder te verstevigen, gezien de toenemende concurrentie. In 2006 traden Zorgkruispunt de Werve in Breda en Stichting Kinderopvang Steenbergen (SKOS) toe tot Surplus. Verder zijn de bestuurlijke fusies met de welzijnsorganisaties Vertizontaal, Stichting Welzijn Etten-Leur en Merites voorbereid, met ingang van respectievelijk 1 januari, 1 april en 1 juli Eind 2005 is ook de Surplus Holding bv opgericht, waardoor we enkele besloten vennootschappen uit Tilburg konden verwelkomen: thuiszorgorganisatie de Zorgverlener bv en dienstverlener Nuevo bv. In de Surplus Holding is ook huisartsenpraktijk Van Noort uit Terheijden ondergebracht in Zorgcentra Surplus bv. Huisartsenpraktijk Dokters & Co. zal waarschijnlijk in 2007 bij de holding aansluiten en de activiteiten van Zorgcentra Surplus overnemen.

5 Maatschappelijk ondernemen doe je samen De Raad van Bestuur vindt dat de overheid méér moet zijn dan een inkoper die voorschrijft tegen welke prijs zorg verleend wordt. Dat leidt in eerste instantie misschien tot prijsdaling en kostenbesparing, maar op den duur gaat het ten koste van de kwaliteit. Groeimodellen Wij zouden de lokale overheden juist willen uitnodigen om samen met ons na te denken over groeimodellen voor de lokale gemeenschap. Er liggen genoeg uitdagingen. De samenleving vergrijst, de jeugd wil een zinvolle toekomst, kwetsbare mensen zoeken een plek in de maatschappij. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk konden werken aan oplossingsscenario s. Samen bekijken hoe we maatschappelijke deelname en de solidariteit tussen jong en oud kunnen stimuleren. Kijk naar de vergrijzing, daar zitten ook hele positieve kanten aan. Wat dacht je van de groep We zijn erg benieuwd hoe het nieuwe kabinet zich gaat opstellen ten aanzien van marktwerking in de zorg, zeggen Bakir Awad en Anton van Mansum, Raad van Bestuur van Surplus. In onze ogen is het goed om ondernemerschap te stimuleren, maar het zou té gemakkelijk zijn om alles maar aan de markt over te laten. vitale ouderen die steeds groter wordt? Deze mensen zijn nog heel goed in staat om bij te dragen aan de samenleving. Bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk en mantelzorg. Wij weten hoe we deze groep kunnen mobiliseren, vanuit onze dagelijkse ervaring met 850 vrijwilligers. Organisatie In het vierjarig bestaan van Surplus zijn onze verschillende sectoren steeds meer gaan samenwerken. Er zijn gezamenlijke projecten gestart en inmiddels nadert de integratie van alle ondersteunende diensten van Surplus zijn voltooiing. Mede daardoor ontstond de wens om te komen tot één Surplusorganisatie. Deze wens is versterkt doordat inmiddels meerdere organisaties zijn toegetreden tot Surplus. Om die reden is Surplus in 2006 gestart met een strategie-, marketing- en structuurtraject. Met ondersteuning van adviesbureaus PricewaterhouseCoopers en DCE Consultants is een grondige analyse gemaakt van de interne en externe omgeving van Surplus. Deze heeft geleid tot een strategische koers en een marketingkoepelstrategie voor Surplus. Kernpunt van de strategie is dat Surplus zich gaat focussen op twee ketens: een keten wonen, welzijn en zorg en een keten jeugd. Surplus blijft een regionale organisatie, met West- en Midden-Brabant als belangrijkste werkgebieden. Bouwen Bouwen is bij Surplus aan de orde van de dag. In vele kernen, op meer dan tien locaties, werken we aan nieuwbouw en renovatie. Dat heeft onder meer te maken met de veranderende woonbehoefte van cliënten en de toenemende vergrijzing. Met name kleinschalige woonvormen voor ouderen zijn in trek. Om alle bouwprojecten binnen Surplus in goede banen te leiden, is in 2006 een Bouwbureau Surplus opgericht, dat alle bouwzaken coördineert en risico s zoveel mogelijk minimaliseert. We werken daarbij samen met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars. Hoogtepunt in 2006 was de opening van Pluspunt Etten-Leur, dat is gevestigd in een splinternieuw wooncomplex voor ouderen. Klantenpartner Surplus profileert zich als klantenpartner. Dit betekent dat we goede relaties proberen op te bouwen met onze klanten om uitgaande van de vraag het beste arrangement voor de klant samen te stellen. Daarom zijn we lokaal gevestigd en begeven we ons in lokale netwerken. In 2006 is Surplus gestart met het inrichten van een klantservicebureau voor Surplus. Dit gaat in 2007 van start als pilot voor de thuiszorg, later zullen ook de andere sectoren zich hierbij aansluiten. Doel is dat onze klanten straks op één punt terecht kunnen met al hun vragen en wensen over de dienstverlening van Surplus. Vanuit het klantservicebureau willen we een netwerk opzetten van consulenten die nieuwe cliënten aan huis bezoeken en hen helpen bij het samenstellen van een passend arrangement. Toekomst De toekomst zien we niet als zorgelijk, zeggen de bestuurders van Surplus. Er liggen kansen genoeg. Surplus voelt zich prettig in zijn rol als maatschappelijk ondernemer en is ook bereid om risico s te nemen. Waar het om gaat is dat we elkaar als volwaardige partners beschouwen: vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten, overheid en instellingen. 8 9

6

7 Surplus Surplus Jaarverslag Indruk 2006 Groei Groeiende idealen van een kleine organisatie Toen verpleegkundigen Annelies en Roy Hemmink in 2000 hun eigen thuiszorgorganisatie startten, konden ze niet vermoeden dat hun bedrijfje De Zorgverlener zo hard zou gaan groeien. Inmiddels heeft De Zorgverlener 48 verzorgenden, verpleegkundigen en huishoudelijk verzorgenden in loondienst. Het werkgebied is uitgebreid van Tilburg naar delen van Midden-Brabant. De keuze voor een eigen bedrijf is voor Roy en Annelies vooral ingegeven door idealistische motieven. Als verpleegkundigen in de zorgsector hebben we heel wat gezien en meegemaakt. Allebei hadden we een duidelijk idee van hoe het beter zou kunnen: persoonlijke aandacht geven, werken met kleine teams, goed luisteren, goed signaleren en de cliënt écht centraal stellen. Met onze kleinschalige organisatie kunnen we die visie waarmaken. Anno 2007 groeit De Zorgverlener nog steeds, maar Roy en Annelies hebben nog niets van hun bevlogenheid verloren. We zijn ontzettend met de zorgverlening begaan. Dat betekent dat we onze mensen zelf opleiden en altijd dicht op het vuur zitten. Ze erkennen dat dit soms wel eens ten koste gaat van beleidsmatige zaken. Langzaam kom je op een omslagpunt. Bij een bepaalde omvang moet je de bedrijfsvoering anders gaan organiseren. Achter de schermen moet het soepel blijven lopen, want de zorg voor onze cliënten mag er nooit onder lijden. 12 Organisatie: De Zorgverlener bv in Tilburg, onderdeel van Surplus Holding bv Opgericht in: 2000 Bij Surplus sinds: december 2006 Werkgebied: Midden-Brabant Activiteiten: thuiszorg, slaap/waakdiensten, stervens begeleiding, huishoudelijke verzorging, personenalarmering, ondersteunende diensten, uitleen hulpmiddelen etc. Aantal cliënten: Circa 300 Personeel: 48 medewerkers Kwaliteit: HKZ-gecertificeerd sinds begin 2007 Aansluiting De aansluiting bij Surplus kwam voor De Zorgverlener op het juiste moment. Dankzij Surplus hebben we een back up als het gaat om personeelszaken, regelgeving, financiële verantwoording etc. Daardoor kunnen wij ons voor honderd procent op de inhoud van ons vak blijven richten. Maar het allerbelangrijkste vinden we dat Surplus dezelfde visie op zorg heeft: de vraag van de cliënt is het vertrekpunt van de zorg, niet het aanbod. Surplus opent ook deuren voor De Zorgverlener. Sinds ze bij Surplus hoort, is De Zorgverlener al diverse samenwerkingsverbanden aangegaan, met het doel de zorgketen in Midden-Brabant te versterken. Daarnaast zijn Roy en Annelies Hemmink erg gecharmeerd van de pluspunten die Surplus in West-Brabant heeft opgezet. Het zou mooi zijn als we dat hier ook konden doen. Eén loket en één locatie waarin iedereen samenwerkt rondom de cliënt. Zorg Wie zorg nodig heeft, wil dat meestal het liefst aan huis, in de vertrouwde omgeving. Zorg die snel beschikbaar is. Gepland of ongepland. Dag en nacht. Surplus maakt het mogelijk. Als thuis wonen niet meer gaat, bieden we een goed alternatief in onze verzorgings- en verpleeghuizen. Iedere cliënt heeft recht op een passend zorgarrangement. Thuiszorg algemeen Thuiszorg De Markenlanden is de afgelopen twee jaar met zo n 35% gegroeid. Opnieuw kregen we de A-status toegekend van het zorgkantoor. Dat betekent dat meer cliënten naar ons worden verwezen en we in aanmerking komen voor groei. De productiviteit bleef met 69,1% stabiel ten opzichte van Voor de huishoudelijke verzorging lag de productiviteit aanzienlijk hoger, maar voor andere activiteiten weer iets lager. Dat heeft o.a. te maken met de langere reistijd, die bij sommige werkzaamheden vereist is. Gunning Wmo Vanwege de komst van de Wmo nam Thuiszorg De Markenlanden deel aan aanbestedingstrajecten bij vrijwel alle gemeenten in West- en Midden-Brabant. Circonflex schreef in bij de twee gemeenten in haar werkgebied: Moerdijk en Drimmelen. De Werve deed mee in de gemeenten Alphen-Chaam, Etten-Leur, Zundert en Breda. Veel aandacht en zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van maatwerkoffertes. Met een positief resultaat. Circonflex en de Werve staan inmiddels op de voorkeurslijsten van de gemeenten waar ze inschreven als aanbieder van huishoudelijke verzorging. Voor de gemeente Moerdijk verricht Circonflex tevens de medische advisering, in het kader van de Wmo (voormalige Wvg). In Breda schreven zowel De Markenlanden als de Werve en De Zorgverlener in samen met een aantal samenwerkingspartners. Alle combinaties ontvingen een gunning. Om de toenemende vraag het hoofd bieden, gaan we in de toekomst vaker samenwerken met andere aanbieders. In Tilburg en omgeving biedt De Markenlanden zijn diensten aan in samenwerking met een aantal andere dienstverleners die dezelfde hoge kwaliteitsnormen hanteren, waaronder de Surplusdochter De Zorgverlener bv. Maar liefst 21 gemeenten gunden de huishoudelijke verzorging aan Thuiszorg De Markenlanden. In 2007 brengen we offertes uit bij de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Inmiddels is bekend dat we ook in deze gemeenten zijn geselecteerd. Gevolgen Wmo Om goed voorbereid te zijn op de Wmo heeft Thuiszorg De Markenlanden een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd. Uitzendkrachten zijn aangetrokken om flexibel in te kunnen spelen op de verwachte vraag. Deze mensen worden opgeleid volgens onze hoge kwaliteitsnormen. Ook zijn aparte teams opgezet voor de thuishulpen A. Daardoor is de productiviteit van de teams gestegen tot 80%. Verder hebben we medio 2006 een kassiersfunctie in het leven geroepen voor cliënten die een alphahulp in dienst willen nemen. We merken dat cliënten het prettig vinden dat wij hen de financiële rompslomp uit handen nemen. Daarmee verlagen we de drempel om een alphahulp in te huren. 13

8 Surplus Surplus Jaarverslag Indruk 2006 Groei Voors en tegens Positief aan de Wmo is dat we hiermee in 2007 de kans krijgen om het brede aanbod van Surplus over een groot werkgebied te profileren. Maar er zijn ook zorgelijke kanten. En dan denken we aan de lage tarieven die gemeenten hanteren voor huishoudelijke verzorging. Als gevolg daarvan hebben we onze prijzen met 10% moeten verlagen. Om de thuiszorg rendabel te houden, moeten we dit compenseren met urenvolume en inzet van goedkopere krachten. Inmiddels constateren we dat gemeenten lichter indiceren dan tot in 2006 gebruikelijk was. De duurdere thuishulp A, die ook in staat is problemen te signaleren en mensen te begeleiden, wordt nauwelijks meer geïndiceerd. Er is vooral veel vraag naar goedkoop, huishoudelijk personeel dat alleen schoonmaakt. We vragen ons af of dit uiteindelijk niet ten koste gaat van de cliënt. Als niemand signaleert dat er méér aan de hand is met een cliënt, leidt dat uiteindelijk tot meer crisissituaties en escalaties waardoor kostbare en complexe zorg ingezet moet worden. Daarmee is de maatschappij per saldo duurder uit. Project Schoonmaken met zorg Als pilot is Thuiszorg De Markenlanden gestart met het project Schoonmaken met zorg. Onze thuishulpen verzorgden in 2006 de schoonmaak van de kinderdagverblijven van De Markenlanden, tijdens en buiten kantooruren. Het project is een succes: de combinatie van object cleaning en het omgaan met mensen, ligt onze medewerkers goed. Het team was zeer gemotiveerd en leverde een hoge productie. Ook een aantal allochtone medewerkers wisten we bij ons team te betrekken. Nachtzorg en personenalarmering aan huis De nachtzorg aan huis is in 2006 verder uitgebreid. Nachtzorg houdt in dat een thuiszorgmedewerker één à twee keer per nacht een kijkje gaat nemen bij de cliënt. Cliënten reageerden enthousiast op het aanbod en het aantal aanvragen nam zienderogen toe. In navolging van de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rijsbergen, is Thuiszorg De Markenlanden in 2006 ook nachtzorg gaan aanbieden in de gemeenten Moerdijk en Drimmelen, samen met Circonflex en thuiszorgorganisatie Mark en Maasmond. In de gemeente Halderberge werken we inmiddels samen met Thuiszorg West-Brabant. Verder hebben we een pilot gedaan met personenalarmering in de gemeente Zundert. Hoewel deze vorm van ongeplande zorg niet direct kostendekkend is, vinden we de meerwaarde voor onze cliënten zo groot, dat we proberen het aanbod uit te breiden. Gespecialiseerde verpleging aan huis In 2006 is Thuiszorg De Markenlanden gestart met gespecialiseerde verpleging aan huis. We hebben dit aangeboden in de gemeenten Etten-Leur, Zundert, Rijsbergen en Breda. Hiervoor hebben we een team van gespecialiseerde verpleegkundigen samengesteld en de noodzakelijke (BIG)registraties in orde gemaakt. In 2007 willen we het aanbod uitbreiden naar Moerdijk, Drimmelen en Halderberge. Voor onze cliënten is het een groot voordeel dat zij met één organisatie te maken hebben, ook als zij in de toekomst intensievere (terminale) verpleging nodig hebben. Thuiszorg De Markenlanden Producten aantal uren aantal uren Huishoudelijke verzorging 1 (HV1) Huishoudelijke verzorging 2 (HV2) Persoonlijke verzorging Verpleging Activerende thuiszorg Dagverzorging aantal dagen aantal dagen Dagverzorging (in deelnemersdagen) Vervoer dagverzorging (in ritten retour) Thuiszorg De Zorgverlener Producten aantal uren aantal uren Huishoudelijke verzorging 1 (HV1) Huishoudelijke verzorging 2 (HV2) Persoonlijke verzorging Verpleging Extramuraal aanbod Ook Circonflex biedt zorg bij mensen thuis. Bijvoorbeeld bij de bewoners van de aanleunwoningen rondom een steunpunt of verzorgingshuis, maar ook bij andere senioren in het dorp. Sinds begin 2005 is de vraag naar deze extramurale zorg bijna verdriedubbeld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de toenemende vergrijzing in de plattelandsgebieden en de grotere bekendheid van het aanbod. In tegenstelling tot extramurale zorg is het product extramurale behandeling in 2006 nauwelijks geïndiceerd door het CIZ. Door in 2007 betere afspraken te maken over de wijze van aanvragen, verwachten we dat ook dit aanbod een hoge vlucht zal nemen. In de polikliniek van verpleeghuis Sancta Maria behandelen we thuiswonende cliënten, maar ook steeds meer cliënten uit de verzorgingshuizen. Er is met name veel vraag naar eerstelijns fysiotherapie

9 Samen de schouders eronder zetten Sinds we deel uitmaken van Surplus, ervaren we hoe prettig het is om tot een grote organisatie te behoren. Je hoeft niet steeds zelf het wiel uit te vinden en er gaan deuren open die anders gesloten blijven, zegt Thea Schilder, directeur van Zorgkruispunt de Werve in Breda. Andersom profiteert Surplus ook van onze netwerken. Het is voor Surplus gemakkelijker geworden om in Breda voet aan de grond te krijgen, omdat Zorgkruispunt de Werve al een goede naam en positie heeft opgebouwd in de stad. In oktober 2006 behaalden we als eerste verzorgingshuis in Noord-Brabant het HKZ-certificaat voor thuiszorgzorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Een grote organisatie heeft cliënten meer te bieden dan een kleinere, volgens Thea Schilder. Je kunt een aantal zaken professioneler aanpakken en gemakkelijker vernieuwingen doorvoeren. Of het nu gaat om kwaliteit, de Wmo of bouwprojecten. Wij voelden ons erg aangetrokken tot het ambitieniveau van Surplus. Doordat Surplus thuis is in zorg, wonen, welzijn en kinderopvang, heeft de organisatie ongelooflijk 16 Organisatie: Zorgkruispunt de Werve in Breda, onderdeel van Surplus Opgericht in: 1929 Bij Surplus sinds: april 2006 Werkgebied: West-Brabant Activiteiten: verzorgingshuis met 51 plaatsen 30 aanleunwoningen extramurale zorg eetpunt en activiteiten voor de wijk Aantal cliënten: circa 139 cliënten Personeel: 100 parttime medewerkers en 60 vrijwilligers Kwaliteit: HKZ-gecertificeerd in oktober 2006 veel mogelijkheden om cliënten een arrangement op maat te bieden. Ook zijn er veel contacten met woningcorporaties. Dat alles bij elkaar sprak ons erg aan. Sinds Zorgkruispunt de Werve onderdeel van Surplus is geworden, is het allemaal in een sneltreinvaart gegaan. Er is van alles gaande, vooral op bouwgebied. We zijn bijvoorbeeld van plan om een eerstelijns gezondheidscentrum te vestigen binnen de Werve, met onder meer huisartsen en een apotheek. En eind 2006 zijn we, samen met woningstichting WSG, begonnen met de voorbereidingen op de nieuwbouw van Citta Verde, een kleinschalig verpleeghuis met seniorenappartementen. Het krijgt een duidelijke wijkfunctie voor Nieuw-Wolfslaar, met onder meer een grand café en een bibliotheek. Om dit goed op te zetten, wisselen we continu ervaringen uit met deskundigen van Surplus: het bouwbureau, medische en paramediche dienst, voedingsdienst etc. Voor de medewerkers en cliënten van Zorgkruispunt de Werve was het geen sprong in het diepe om ineens bij Surplus te horen. Vanaf het begin hebben we tegen iedereen gezegd: we blijven als locatie ons eigen gezicht houden. Alles wat decentraal kan, doen we decentraal. En alles wat beter centraal kan, doen we centraal. Dagverzorging Dagverzorging wordt geboden in een verzorgingshuis of steunpunt. Het is bedoeld voor thuiswonende ouderen die overdag extra hulp nodig hebben. Doordat zij door de week de dagverzorging bezoeken, kunnen zij langer thuis blijven wonen en worden de mantelzorgers ontlast. Zowel De Markenlanden als Circonflex bieden het product dagverzorging aan en stemmen deze zoveel mogelijk op elkaar af. De vraag naar dagverzorging is in 2006 opnieuw gestegen. Het aanbod is uitgebreid naar meerdere locaties en de openstelling is soms al zes of zeven dagen per week. Bovendien blijkt er behoefte te zijn aan groepsopvang van specifieke doelgroepen. De Markenlanden had al een dagverzorging voor CVA-cliënten; in 2006 is ook een groep gestart voor ouderen met een visuele handicap. De eigen vervoersdienst van De Markenlanden, in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers, slaat goed aan. Verzorgingshuizen De bezetting van de verzorgingshuizen van Circonflex is in 2006 gedaald, naar 90%. De verouderde huisvesting van onze verzorgingshuizen speelt daarbij zeker een rol. We verwachten dat onze huizen na de nieuwbouw en renovatie weer een grotere aantrekkingskracht zullen uitoefenen. Groepsverzorging voor cliënten met psychogeriatrische problemen is in 2006 wel uitgebreid. Ook het aantal de tijdelijke opnames is gestegen. Onze verzorgingshuizen ondernemen steeds vaker activiteiten waarbij ook senioren uit de wijk worden betrokken. Zo is in verzorgingshuis Mauritshof het Eethofje gestart, een restaurant waar ook senioren uit de omgeving kunnen dineren. De belangstelling hiervoor is groot. Verpleeghuis De bezetting van de verpleeghuizen van Circonflex is met gemiddeld bijna 98% hoog te noemen. In 2006 ontving Circonflex naast extra middelen voor palliatieve zorg en CVA ketenzorg ook extra middelen voor ouderen met psychiatrische problemen en het syndroom van Korsakov. Door hen intensiever te begeleiden, komen zij beter tot hun recht en verminderen de gedragsproblemen. In samenwerking met het mobiele team van de GGZ Breda hebben we onze medewerkers geschoold in de omgang met deze doelgroepen. In 2006 is binnen verpleeghuis Sancta Maria een interne audit verricht naar het kleinschalig wonen voor psychogeriatrische cliënten. Vooruitlopend op de bouw van het nieuwe verpleeghuis werken we al een tijdje in kleine groepen. Acht cliënten delen daarbij één huiskamer. De verbeterpunten uit de audit zijn ter hand genomen en de medewerkers volgden een scholing. Op het gebied van palliatieve zorg verzorgden we in 2006 een interne en externe scholing voor multidisciplinaire teams. Aspecten als zorg, begeleiding en zingeving kwamen aan bod. Opvallend is dat de bezetting van de dagbehandeling in 2006 is teruggelopen. Dit komt met name omdat deze vorm van zorg minder is geïndiceerd. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot crisisopnames. We hebben het geriatrisch centrum via diverse PR-activiteiten extra onder de aandacht van huisartsen gebracht en de activiteiten van het geriatrisch centrum uitgebreid. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal onderzoeken. 17

10 Verpleeghuizen Circonflex Locaties Sancta Maria, Fendertshof en St. Antonius Abt Aantal verpleegdagen Psychogeriatrie Somatiek reactivering Somatiek intensieve zorg Totaal Aantal dagbehandelingsdagen Dagbehandeling psychogeriatrie Dagbehandeling somatiek Totaal Jaarbezetting Verpleeghuizen 97,92% 98,10% Dagbehandeling 80,85% 88,83% Verzorgingshuizen en steunpunten Circonflex Bezetting Bezetting Jaarbezetting Kortdurend Extramurale Dag- Aanvullende verpleeghuiszorg per per verblijf zorg verzorging Individueel Combinatie (cliënten) (cliënten) (%) (dagen) (uren) (dagen) (dagen) (dagen) Fendertshof , De Ganshoek , Huize Zevenbergen , Mauritshof , St. Antonius Abt , St. Martinus , De Westhoek , Steunpunten Totaal , Geriatrisch centrum Aantal onderzoeken Zorgkruispunt de Werve Bezetting Bezetting Jaarbezetting Kortdurend Extramurale Dag- Aanvullende verpleeghuiszorg per per verblijf zorg verzorging Individueel Combinatie (cliënten) (cliënten) (%) (dagen) (uren) (dagen) (dagen) (dagen) Totaal ,

11 20 21

12 Met hart en ziel Samen leven mogelijk maken. Dat zit in de genen van Vertizontaal, de Bredase welzijnsorganisatie voor sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw. Alle 185 medewerkers zijn iedere dag weer in touw om mensen bij de samenleving te betrekken. Helpende hand Ontmoeten, ontplooien, ontwikkelen en opvangen, zo vat directeur Erwin Höppener de taken van Vertizontaal samen. Wij willen mensen stimuleren en activeren, zodat zij deel uitmaken van sociale verbanden. Denk bijvoorbeeld aan een vereniging, een buurtcomité, een vrijwilligersgroep of een activiteitenclub. Voor veel mensen is dat niet zo gemakkelijk als het misschien lijkt. Zij hebben problemen bij de opvoeding van hun kinderen, bij de deelname aan onderwijs, bij hun vrijetijdsbesteding. Ze hebben minder kans van slagen om een opleiding of passend werk te vinden. Het lukt ze niet goed om contacten te leggen. Op den duur krijgen ze het gevoel aan de kant te staan. Wij reiken hen de helpende hand. 22 Organisatie: Vertizontaal in Breda, onderdeel van Surplus Opgericht in: maart 1987 Bij Surplus sinds: januari 2007 Werkgebied: gemeenten Breda en Zundert Activiteiten: sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw Aantal cliënten: 300 cliënten en daarnaast ondersteuning van diverse groepen Personeel: 185 medewerkers Kwaliteit: streven naar certificering in 2007/2008 Dichtbij de klant De medewerkers van Vertizontaal zijn zeer betrokken bij hun werk, aldus Höppener. Zij zetten zich met hart en ziel in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Die bezieling zien wij ook bij Surplus. Bovendien is de sector Welzijn van Surplus laagdrempelig, staat dichtbij de klant. Dat spreekt ons aan. Waar je ook woont in West- Brabant: in elke gemeente, kern of wijk is Surplus wel aanwezig. Daar komt nog bij: de diensten van Vertizontaal en Surplus vullen elkaar prima aan. Ook de samenwerking met Merites en Stichting Welzijn Etten-Leur zien wij met vertrouwen tegemoet. Samen staan wij garant voor een breed aanbod van producten en diensten, voor deskundigheid en kwaliteit, voor collegiale en gemotiveerde medewerkers. Welzijn Aandacht voor iedere cliënt, met extra zorg voor de kwetsbare mensen om ons heen. Dat is de drive van de sector Welzijn. Ons doel is de sociale redzaamheid en het welbevinden van mensen te bevorderen en de leefbaarheid van de samenleving te vergroten. Bij al onze activiteiten streven we ernaar om mensen de regie over hun leven te laten behouden. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met hun eigen mogelijkheden. Paraplu Onder het motto betrokken en ondernemend is de sector Welzijn ook in 2006 op vele fronten actief geweest. Surplus Welzijn heeft de komst van de Wmo aangegrepen om samenwerking met andere partners te zoeken. Het resultaat: op 1 januari 2007 is de welzijnsorganisatie Vertizontaal uit Breda officieel tot onze organisatie toegetreden. Ook Merites uit Oosterhout zal waarschijnlijk in 2007 onder de paraplu van Surplus komen. Daarnaast hebben wij met succes besprekingen gevoerd over een mogelijke samenwerking met de Stichting Welzijn Etten-Leur. Deze welzijnsinstelling maakt vanaf april 2007 deel uit van Surplus. Mensenwerk Samen staan we sterk. Door deze samenvoegingen kan onze sector Welzijn marktgericht blijven werken, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om vraaggericht, flexibel en multidisciplinair onze producten en diensten verder te ontwikkelen en aan te bieden. Overigens zet de sector Welzijn de nodige kanttekeningen bij het effect van de Wmo. Het risico bestaat immers dat gemeenten contracten met welzijnsorganisaties sluiten op basis van prijzen en tarieven. Wij hechten echter sterk aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Welzijnswerk is mensenwerk. Surplus beschikt over een groot aantal ervaren, oudere medewerkers. Hun expertise garandeert mede het hoge kwaliteitniveau van onze producten en diensten. Wij pleiten daarom voor een genuanceerde beoordeling van offertes naar aanleiding van de gemeentelijke aanbestedingen, met oog voor een reële prijs-kwaliteitverhouding. Positief resultaat Het jaar 2006 hebben we met een positief saldo afgesloten. Dit is mede te danken aan de inzet en resultaten van de afdelingen maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk. Net als in 2005 is ook vorig jaar de vraag naar schuldhulpverlening enorm gestegen. Ook in onze regio gaan steeds meer mensen gebukt onder schulden. Hun financiële situatie vormt inmiddels een groot - veelal verborgen - maatschappelijk probleem. In 2006 heeft Surplus vele honderden cliënten de zo noodzakelijke ondersteuning gegeven om langzamerhand hun leven weer op de rails te krijgen. 23

13 24 25 Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk is niet meer weg te denken uit ons aanbod. Surplus biedt deze vorm van maatschappelijk werk niet alleen aan in het basisonderwijs maar sinds vorig jaar ook op middelbare scholen. Zo sluiten we aan op de zorgstructuur van de school en leggen we een verbinding tussen de interne leerlingenzorg en de externe jeugdzorg. Inmiddels zijn de schoolmaatschappelijk werkers van Surplus actief in de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Zundert en Rucphen. Opvoeden en opgroeien In Etten-Leur heeft Surplus het Maatschappelijk SteunSysteem (MASS) in het leven geroepen. Met dit steunpunt willen wij het welzijn en het sociaal en maatschappelijk functioneren van mensen met psychiatrische problemen bevorderen. Er zijn plannen om ook in Zundert zo n steunpunt in te richten. In deze gemeente heeft Surplus het project Samen is wijs opgezet. Op deze manier willen onze maatschappelijk werkers, bijvoorbeeld met huisbezoeken aan 65-plussers, de eenzaamheid onder deze doelgroepen opsporen en hun zelfredzaamheid bevorderen. Daarnaast wordt maatschappelijk werk steeds vaker ingezet voor het bieden van ondersteunende begeleiding vanuit andere sectoren van Surplus. Daarom is vorig jaar een onderzoek gestart naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen het sociaal-cultureel werk, de sector Thuiszorg en de sector Kinderopvang op het terrein van opvoeden en opgroeien. Jouw Moerdijk In 2006 heeft het jongerenwerk van Surplus flink aan de weg getimmerd. De gemeente Halderberge heeft nu drie jongerencentra binnen haar grenzen: in Hoeven, Bosschenhoofd en Oudenbosch. De haalbaarheid van een jongerencentrum in Klundert wordt in kaart gebracht. Het jongerencentrum Tune inn in Zevenbergen heeft een activiteitenprogramma opgezet om jongeren met een beperking beter te laten integreren. Een bijzonder moment was de officiële lancering van de website Hiermee beschikt Moerdijk over een internetsite voor en door jongeren - de eerste in zijn soort in Nederland - om deze doelgroep meer bij hun sociale omgeving en de (lokale) overheid te betrekken. De website bevat themapagina s over school en werk, sport, alcohol en drugs en biedt via een forum jongeren de gelegenheid te discussiëren over dingen die hen bezighouden. Zelfredzaamheid Naast jongeren hebben ook oudere cliënten de volle aandacht van Surplus Welzijn. De vergrijzing in West-Brabant is fors in vergelijking met andere regio s in Nederland. Daarom voorzien onze Pluspunten en Steunpunten in een steeds grotere behoefte. Surplus beschikt inmiddels over zes van dergelijke ontmoetingsplaatsen voor senioren in verschillende kernen en wijken. In 2006 hebben wij het aanbod verder uitgebouwd en de dienstverlening afgestemd op de behoeften van cliënten. Zij kunnen er terecht voor maaltijden, dagverzorging, cursussen en Meer Bewegen voor Ouderen. Vanuit de Plus- en Steunpunten zijn ook steeds meer ouderenadviseurs actief, die thuiswonende ouderen bezoeken en begeleiden. Om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te waarborgen, is in 2006 een speciale vorm van domotica onderzocht. Hiermee kunnen bewoners en begeleiders via een geautomatiseerd systeem auditief en visueel met elkaar communiceren. Deze geavanceerde vorm van alarmering gaan we in 2007 toepassen. Reputatie Om het brede scala van producten en diensten van Surplus Welzijn onder de aandacht te brengen, is vorig jaar een nieuwe serie eigentijdse folders ontworpen. In het verleden hebben we ervaren dat Surplus bij cliënten, gemeenten, netwerkpartners en andere stakeholders een goed imago heeft. Ook in 2007 doen we er alles aan om onze reputatie waar te maken. Welzijn Maatschappelijk werk aantal cliënten aantal cliënten Algemeen maatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs 242 Bureau sociaal raadslieden Schuldhulpverlening Sociaal cultureel werk aantal ingezette uren aantal ingezette uren per week per week Loket leefbaarheid Vrijwilligerscentrale Accommodatiegericht jongerenwerk Straathoekwerk Ouderenwerk Maaltijden (aantal bezorgde maaltijden) niet bekend Alarmering (aantal aansluitingen) Klussendienst (aantal uitgevoerde klussen) Plusbus (aantal gemaakte ritten)

14 26 27

15 Kinderopvang, dat gun je ieder kind Zij willen blindelings op de kinderopvang kunnen vertrouwen, stelt Marie-José Brandel, adjunct-directeur van Kinderopvang De Markenlanden van Surplus. Onder haar verantwoordelijkheid opereren sinds een half jaar ook de kinderdagverblijven de Parkrakkers in Steenbergen en De Toverboom in Dinteloord, twee nieuwe loten aan de stam van De Markenlanden. Prima plek De Stichting Kinderopvang Steenbergen klopte vorig jaar bij Surplus aan om zich te oriënteren op samenwerking. Al snel bleek dat deze kinderdagverblijven een prima plek onder de Surplus-paraplu zouden kunnen krijgen. Zo brengt Surplus ook in Steenbergen en Dinteloord professionele kinderopvang onder handbereik van de ouders. Feest! Brandel is enthousiast over de betrokkenheid van de leidsters en de actieve oudercommissie. Iedereen is bereid om er wat van te maken. Het grote voordeel van samenwerking 28 Organisatie: Kinderopvang Steenbergen, onderdeel van Kinderopvang De Markenlanden Opgericht in: oktober 1991 Bij Surplus sinds: juli 2006 Werkgebied: Steenbergen en Dinteloord Activiteiten: dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar Aantal cliënten: 187 cliënten Personeel: 20 medewerkers Kwaliteit: streeft naar HKZ-certificering in 2007 Veilig en betrouwbaar: twee belangrijke eisen die ouders aan kinderopvang stellen. Elk kind moet zich immers prettig en geborgen voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ouders hechten bovendien veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat, gekwalificeerde leidsters, kwaliteit en continuïteit. binnen Surplus is bovendien dat je kunt profiteren van de kennis, deskundigheid en ervaring van collega s, bijvoorbeeld als het gaat om HKZ-certificering. Maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening. Deze willen wij niet alleen in Steenbergen en Dinteloord, maar op alle vestigingen gaan aanbieden. Zo is het op andere kinderdagverblijven van De Markenlanden mogelijk om op woensdag- en vrijdagmiddag een kinderfeestje te geven, onder begeleiding van de leidsters. Deze themafeesten zijn bij kinderen en ouders een groot succes. Leuk om dat ook voor de kinderen van De Parkrakkers en De Toverboom te introduceren! Onmisbaar Aan de weg timmeren en laten zien wat je in huis hebt: Brandel heeft plannen te over om de kinderdagopvang een krachtige impuls te geven. Onder het motto Kinderopvang: dat gun je ieder kind willen we uitdragen hoe nuttig en onmisbaar kinderopvang anno 2007 is - voor kinderen én voor ouders! Kinderopvang Deskundig, betrouwbaar en met een scherp oog voor een optimale ontplooiing van kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Zo geeft de sector Kinderopvang gestalte aan haar pedagogische visie. Op basis van ruimte, respect en structuur werken wij aan een evenwichtige ontwikkeling van ieder kind, zowel individueel als in groepen. Voor de sector Kinderopvang van Surplus was 2006 een turbulent jaar, met een teruglopende vraag en schommelingen in de bezetting. De effecten van de Wet Kinderopvang en van een krappe arbeidsmarkt met name in de eerste helft van 2006 zijn door een efficiënte en flexibele inzet van personeel goeddeels opgevangen. Inmiddels is elke werkgever verplicht tot een bijdrage in de kosten. Daardoor vallen de kosten voor ouders per saldo aanzienlijk lager uit, wat onmiddellijk zichtbaar werd in het groeiend aantal aanmeldingen aan het eind van het jaar. Betrokken en loyaal Ondanks de onzekere periode voor het personeel was ook vorig jaar het ziekteverzuim laag. Wij zijn blij te constateren dat onze sector met een verzuimpercentage van slechts 3,1% fors onder het landelijk gemiddelde van 5,8% is gebleven. Dat is mede te danken aan een gedegen uitgevoerd personeelsbeleid, met aandacht voor preventie, een goede verzuimcoördinator van Surplus en een strikte naleving van de arbo-eisen. Ook in 2006 heeft Kinderopvang De Markenlanden kunnen voortbouwen op een breed draagvlak bij de medewerkers en een grote betrokkenheid en loyaliteit. Groei Om op de lange termijn stevig in het zadel te blijven, kiest de sector Kinderopvang voor uitbreiding en groei. Dit speerpunt staat in ons Strategisch Plan Zo kunnen we ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en betrouwbare kinderopvang aanbieden. In 2006 zijn wij gefuseerd met de Stichting Kinderopvang Steenbergen, met locaties in Steenbergen en Dinteloord. Samen willen we in deze gemeente de kwaliteit verder uitbouwen. In 2007 is de vraag naar gastouderopvang sterk gestegen. Kinderopvang De Markenlanden heeft hier op ingespeeld door meer gastouders te werven en door waar mogelijk meer kinderen bij de bestaande gastouders te plaatsen. Contact met ouders De Wet Kinderopvang stelt ook eisen aan de inspraak van ouders. Daarom hebben wij vorig jaar op alle kinderdagverblijven een oudercommissie en een centrale oudercommissie met een klankbordgroep geformeerd. De centrale oudercommissie adviseert het Management Team over allerhande zaken, waaronder het pedagogisch beleid. 29

16 Tussenschoolse opvang Sinds 1 augustus 2006 zijn alle basisscholen in Nederland verplicht om tussenschoolse opvang (TSO) aan te bieden. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk. Ook deze kans heeft De Markenlanden aangegrepen. Met diverse scholen hebben wij inmiddels een contract afgesloten om gekwalificeerde leidsters te leveren, de dienstverlening te verzorgen en de facturering te regelen. TSO valt (nog) niet onder de Wet Kinderopvang, waardoor ouders niet profiteren van fiscale voordelen en daarom iets hogere tarieven betalen. Vanzelfsprekend voorzien wij ook hier de nodige groei zodra TSO wel binnen de Wet Kinderopvang wordt geregeld. Nieuw: dagarrangementen Het basisonderwijs is wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang te gaan regelen. Alle scholen in ons werkgebied maken inmiddels gebruik van buitenschoolse opvang (BSO) van De Markenlanden. Om de dienstverlening op het gebied van TSO en BSO verder te integreren, hebben wij in oktober 2006 alle schooldirecteuren uitgenodigd om te praten over dagarrangementen voor basisschoolleerlingen. Met deze arrangementen kunnen scholen beide vormen van opvang in zijn geheel door De Markenlanden laten verzorgen. Organisatie Medewerkers willen groeien. Zij willen zich ontwikkelen en ontplooien, zodat ze optimaal zijn toegerust op hun taken en op nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Surplus biedt hen de kans om het beste uit hun werk én uit zichzelf te halen. Integratie afdelingen De integratie van de ondersteunende afdelingen binnen Surplus is in volle gang. Surplus beschikt sinds 1 maart 2006 over een geïntegreerde afdeling Personeel, Organisatie & Opleidingen (PO&O). Met 23 professionals wordt gezamenlijk ondersteuning geboden aan de 2300 medewerkers en 800 vrijwilligers die dagelijks voor de cliënten van Surplus in touw zijn. In 2006 is ook besloten om de financiële, facilitaire en ICT-afdelingen van Circonflex en De Markenlanden samen te voegen. De plannen hiervoor zijn verder uitgewerkt. Uiterlijk medio 2007 hopen we concrete stappen te zetten om deze afdelingen daadwerkelijk te integreren. Kennis en ervaring Ook op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie ontplooit onze sector al jaren initiatieven. Hierover bestaan contacten met peuterspeelzalen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Omdat De Markenlanden beschikt over pedagogisch geschoolde en gekwalificeerde leidsters zien wij ook voor de toekomst mogelijkheden om onze expertise te bundelen. Daarnaast praten wij in diverse stuur- en werkgroepen, onder andere in Etten-Leur, Zundert en Halderberge, mee over de verdere vormgeving van de Brede School. Daarbij komt ook de sector Welzijn van Surplus in beeld. Deze collega s hebben immers veel ervaring met jeugd en jongeren. Zo participeert Surplus in een samenhangend netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezin, met de school als middelpunt. Het doel daarvan is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en de doorgaande lijn in hun ontwikkeling te waarborgen. 30 Kinderopvang Producten bezetting bezetting Kinderdagverblijven 69,55% 66,37% Buitenschoolse opvang 50,51% 50,17% Gastouderopvang 103% 89,58% Organisatie 31

17 32 33 Eén loket voor personele zaken Alle personeeladviseurs van de afdeling PO&O hebben hun eigen aandachtsgebied gekregen. Dat betekent dat Surplusmedewerkers van de sectoren Verpleging & Verzorging, Thuiszorg, Welzijn en Kinderopvang voortaan bij één intern loket kunnen aankloppen voor adviezen en ondersteuning op het gebied van personeelsbeleid. Daarnaast zijn binnen de afdeling een aantal expertisefuncties ingericht om het beleid op het gebied van arbo (bedrijfshulpverlening en risico inventarisatie en evaluatie), verzuim & reïntegratie en arbeidszaken te ondersteunen. Aan de slag Eind vorig jaar hebben wij het verzuim- en reïntegratieproject Aan de slag afgerond. Dit project speelt in op de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die op 1 januari 2006 de WAO heeft vervangen. Doel van dit project is het ziekteverzuim terug te dringen door een helder beleid en goede begeleiding. Ook is het project gericht op de preventie van uitstroom door arbeidsongeschiktheid. Inmiddels ontvingen alle medewerkers een ziektereglement en volgden de leidinggevenden een training op het gebied van verzuim en reïntegratie. We hebben een bedrijfsarts, twee preventiemedewerkers en per sector een sociaal-medisch team (SMT) aangesteld. Het SMT bepaalt jaarlijks de verbeterpunten per sector en past zonodig het beleid voor het volgende jaar aan. Op dit moment loopt er een proefproject met een bedrijfsmaatschappelijk werker, die speciaal aandacht besteedt aan het niet-arbeidsgerelateerd verzuim. Met het bijgestelde arbojaarplan en de nieuwe arbocommissie die in 2006 is aangetreden, geven we vorm aan een gezonde en stimulerende werkomgeving. Resultaat: minder ziekteverzuim Aan de slag heeft aantoonbaar tot resultaat geleid. Vorig jaar is het ziekteverzuim met ruim 1 procent gedaald van 6 procent naar minder dan 5 procent. Uit de benchmark in de sectoren Thuiszorg en Verpleging & Verzorging blijkt dat dit lager is dan het landelijk gemiddelde. Daardoor is de Pemba-premie voor Surplus aanzienlijk afgenomen. Vanzelfsprekend blijven ziekteverzuim en reïntegratie ook voor 2007 een aandachtspunt. Met name op het gebied van reïntegratie gaan we nog doelgerichter op zoek naar eventuele mogelijkheden om medewerkers snel binnen Surplus te herplaatsen. Waardering voor oudere medewerkers In opdracht van onze Raad van Bestuur heeft de Universiteit Tilburg vorig jaar een onderzoek gedaan naar het leeftijdsbewust personeelsbeleid van onze organisatie. Bij alle sectoren van Surplus is onderzocht of het personeelsbeleid is afgestemd op de levensfase waarin de individuele medewerkers zich bevinden. De uitkomsten zijn bemoedigend: er is geen verschil in werkbeleving tussen oudere en jongere collega s en medewerkers zijn over het algemeen tevreden over het personeelsbeleid. Opmerkelijk is dat ouderen een grote betrokkenheid aan de dag leggen maar zich soms minder gewaardeerd voelen. Medewerkers tussen de 50 en 55 jaar hebben meer last van een fysieke belasting dan jongere en oudere collega s. Wij spelen hierop in met preventieve maatregelen zoals vermindering van die fysieke belasting, scholing en verandering van werkplek. Vanaf 2007 staat speciale aandacht voor individueel leeftijdsbewust personeelsbeleid op de agenda van ieder functioneringsgesprek. Voorbereid op de toekomst Investeren in medewerkers is één van de speerpunten van ons beleid. Onder het motto Voorbereid op de toekomst heeft Surplus ook vorig jaar diverse opleidingstrajecten mede gefinancierd met behulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Begin 2006 heeft de Raad van Bestuur opnieuw haar goedkeuring gegeven aan het project Binden en Boeien voor de periode Tijdens dit loopbaantraject werken leidinggevenden aan de verdere ontwikkeling van hun competenties. Andere voorbeelden van opleidingsprogramma s zijn de cursussen Eerstverantwoordelijk Verzorgende (EVV) voor persoonlijke begeleiders bij Circonflex en trainingen in het kader van Bedrijfshulpverlening (BHV). Vanuit de verschillende sectoren worden diverse initiatieven op het gebied van bij- en nascholing genomen. Eind 2006 is besloten om een project Opleiden binnen Surplus te starten. Doelstelling voor 2007 is om Surplus-breed te komen tot een gezamenlijke aanpak, beleid en structuur op het gebied van opleiden. Nieuwe systemen Voor de financiële administratie kozen we in 2005 een gezamenlijk computersysteem. Na Circonflex heeft nu ook De Markenlanden dit systeem ingevoerd. Ook voor het personeelsinformatie- en salarisverwerkingssysteem komt er in 2007 een gezamenlijke applicatie. Verder hebben we ons gebogen over de informatie- en communicatie-infrastructuur voor de gehele organisatie. We nemen hierover in de loop van 2007 een besluit. Financiën Surplus heeft 2006 positief afgesloten, met een financieel resultaat van ,- Het resultaat is in 2006 onder meer beïnvloed door advieskosten ter verbetering van de organisatie en inleenkosten voor personeel. Anderzijds leidden de opbrengsten vanuit de subsidieregeling ESF tot positieve exploitatie-effecten. In het voorjaar van 2006 is een interne controlefunctionaris benoemd, die als staflid rechtstreeks onder de Raad van Bestuur valt. Centrale ondernemingsraad De centrale ondernemingsraad (COR) van Surplus begon in januari 2006 met vier leden en een ambtelijke secretaris. Medio 2006 kwam er een lid bij vanuit Zorgkruispunt De Werve in Breda. Enkele leden legden hun functie neer. Net als in de voorgaande jaren was het een turbulent jaar, mede door de fusies die invloed hadden op de samenstelling van de COR. De relatie met de Raad van Bestuur was uitstekend. Er is wederzijds respect en vertrouwen en een grote openheid in de communicatie naar elkaar. De relatie met de decentrale ondernemingsraden is goed, maar het contact met de achterban is voor verbetering vatbaar. De COR boog zich in 2006 over de fusieplannen van Surplus en het personeelsbeleid. Een positief advies is uitgebracht over de aansluiting van de nieuwe partners. De COR heeft ingestemd met de protocollen voor verzuim en reïntegratie en werving en selectie, het arbobeleid en uitbreiding van het meerkeuzesysteem met de levensloopregeling.

18 Personeel gemiddeld aantal gemiddeld aantal gemiddeld aantal medewerkers fte s vrijwilligers Circonflex Verpleeghuizen Verzorgingshuizen en steunpunten Ondersteunende diensten Totaal De Werve Totaal De Markenlanden Beheer Thuiszorg Welzijn Kinderopvang Totaal De Zorgverlener Verplegend en verzorgend personeel Overig Totaal Toename aantal vrijwillegers met name door verbeterde registratie Ziekteverzuim in procenten < 1 jaar, exclusief zwangerschapsverlof Circonflex De Werve De Zorgverlener De Markenlanden Thuiszorg Welzijn Kinderopvang Beheer ,9 5,3 5,0 7,2 3,1 3,7 5,8 4,8 3,6 5,9 3,1 4,7 2,2 5,7 Kwaliteit & cliëntenraad Surplus vindt het belangrijk dat al haar bedrijfsonderdelen het HKZ-certificaat behalen. Met trots kunnen we vermelden dat een groot aantal bij Surplus aangesloten organisaties en dochters hieraan voldoen vanaf HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Surplus ziet HKZ-certificering niet als doel op zich, maar als kroon op de inspanningen die onze organisatie verricht om zichzelf te blijven verbeteren. Door bezig te zijn met certificering is in onze organisatie een scherp bewustzijn ontstaan dat kwaliteit een continu proces is, waarmee je eigenlijk nooit klaar bent. Dat besef heeft geleid tot tal van verbeterprojecten waarmee onze medewerkers aan de slag zijn gegaan. We merken dat het werken aan deze verbeteringen een positieve invloed heeft op de motivatie en werkplezier van onze medewerkers. Dit leidt tot mooie resultaten, die steeds zichtbaarder worden in de organisatie. Zorg De nieuwe dochter van Surplus, Zorgkruispunt de Werve, behaalde in 2006 het HKZ-certificaat volgens het certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorginghuizen. Een bijzondere prestatie, want de Werve was hiermee het eerste verzorgingshuis in Noord-Brabant. Circonflex zag zijn inspanningen in het voorjaar van 2007 bekroond met het HKZ-certificaat. Een groot aantal medewerkers van Circonflex werkten in 2005 en 2006 mee aan het opzetten van het kwaliteitssysteem. Werkprocessen zijn beschreven en via intranet toegankelijk gemaakt. Een intern auditteam is gestart en diverse verbeterprojecten zijn uitgevoerd. Verbeteringen werden doorgevoerd op het gebied van wensgericht werken, het proces van aanmelding tot opname, vrijheidsbeperkende interventies (BOPZ) en cliëntparticipatie in het multidisciplinair overleg (mdo). In het voorjaar van 2006 is in twee verzorgingshuizen, Huize Zevenbergen en St. Antonius Abt, een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In het najaar is dit gedaan onder de cliënten van verpleeghuis Sancta Maria en verzorgingshuis De Ganshoek. Dit laatste onderzoek maakte deel uit van de landelijke pilot voor het Toetsingskader Verantwoorde Zorg. Het hoogst gewaardeerd werden het gevoel van veiligheid en de respectvolle bejegening door het personeel. Verbeterpunten waren er ook. Het blijkt dat cliënten nog te weinig weten over hun rechten en de mogelijkheden tot meebeslissen. Thuiszorg Eind 2006 behaalde Thuiszorg De Markenlanden het HKZ-certificaat. De dagverzorging van de Markenlanden heeft het certificaat in maart 2007 verworven. Alle werkprocessen zijn medio 2006 digitaal vastgelegd en toegankelijk gemaakt via het computernetwerk

19 36 37 Uit een klanttevredenheidsonderzoek bij Thuiszorg De Markenlanden in 2006 bleek dat klanten onze thuiszorg zeer positief waarderen. Uiteraard werden er ook verbeterpunten genoemd, waarmee we aan de slag zijn gegaan. Het valt in de hele lijn op dat cliënten moeite hebben met de wijze waarop zij wijzigingen in de zorg aan kunnen geven, ondanks de regelmatige mailings die hierover naar cliënten zijn gestuurd. Mogelijk houdt dit verband met alle wijzigingen die er in het hele zorgstelsel doorgevoerd zijn in 2006 en de komst van de Wmo. Cliënten geven aan dat zij onzeker zijn. Een ander verbeterpunt was het evalueren en bijstellen van de zorgplannen. In 2007 gaan we leidinggevenden en teams op dit punt scholen. Verder gaan we in 2007 steekproefsgewijze controles uitvoeren op de werkplek. Ook onze nieuwe partner, thuiszorgorganisatie De Zorgverlener, heeft hard gewerkt aan de voorbereidingen voor certificering. Zij verkrijgt het certificaat begin Kinderopvang Onze kinderopvanglocaties van De Markenlanden behaalden het HKZ-certificaat al in In 2006 kregen zij een herbeoordeling, die zij met goed gevolg aflegden. Klantvriendelijkheid is benoemd als een van de speerpunten. Dat is vorig jaar op alle vestigingen en het Centraal Bureau onderzocht door een mystery guest. Deze bezoeker heeft Kinderopvang De Markenlanden bestempeld als zeer klantvriendelijk. Dat onze klanten - de ouders - tevreden zijn over Kinderopvang De Markenlanden is ook in 2006 weer gebleken uit diverse tussentijdse evaluaties. Ook de locaties van de voormalige Stichting Kinderopvang Steenbergen, die in 2006 fuseerde met de sector kinderopvang van Surplus, werkten aan certificering. Naar verwachting zal het HKZ-certificaat in 2007 worden behaald. Welzijn Tot slot werkt ook Surplus Welzijn aan kwaliteit. In december 2006 behaalde de afdeling maatschappelijk werk het HKZ-certificaat. De afdelingen ouderenwerk en sociaal-cultureel werk zijn volop bezig met de voorbereidingen voor certificering. Beide afdelingen hopen in 2007 eveneens dit kwaliteitskeurmerk te verwerven. Centrale cliëntenraad Op 11 juli 2006 is de Centrale Cliëntenraad Surplus (CCS) opgericht. De CCS richt zich met name op het strategisch en financieel beleid van Surplus. Daarnaast hebben alle verzorgingshuizen en verpleeghuizen van Surplus een lokale cliëntenraad, die zich bezighoudt met locatiegebonden zaken. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen de Raad van Bestuur en de cliëntenraden. Aan diverse lokale en regionale organisaties van cliënten is gevraagd om leden voor te dragen. Na een gesprek met de Raad van Bestuur zijn uiteindelijk tien personen benoemd, waarvan een onafhankelijk voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De leden zijn representatief voor de cliëntenpopulatie: zij vertegenwoordigen zowel de intramurale als extramurale cliënten van Surplus. Vanaf de oprichting van de CCS is gesproken over diverse beleidsonderwerpen waaronder de strategische koers van Surplus, de bestuurlijke samenwerking met Vertizontaal en Merites, de benoeming van een directeur welzijn, het kwaliteitsbeleid, vrijwilligersbeleid en de pilot om dienstkleding af te schaffen. Positief advies is uitgebracht over de samenwerking met Vertizontaal en de benoeming van een directeur welzijn. De CCS is tevreden over de samenwerking met de Raad van Bestuur en de wijze waarop zij van informatie wordt voorzien. In 2007 gaan de cliëntenraden met de Raad van Bestuur in beraad over een herstructurering van de medezeggenschap. Dit is noodzakelijk gezien de groei van de organisatie en de veranderende achterban, met name het toenemend aantal extramurale cliënten. Tevredenheidsonderzoek Waardering door cliënten en medewerkers (in rapportcijfers) Klachten Klachten door cliënten (in aantallen) De Markenlanden cliënten thuiszorg: 8,7 cliënten kinderopvang: 8 medewerkers thuiszorg: 7,5 Circonflex cliënten verpleeghuis Sancta Maria: 7,1 cliënten verzorgingshuis De Ganshoek: 7,9 cliënten St. Antonius Abt: 7,6 cliënten Huize Zevenbergen: geen totaalcijfer gemeten Circonflex Ingediend bij klachtencommissie: 0 Opgelost na interne bemiddeling: 5 De Werve Ingediend bij klachtencommissie: 0 De Markenlanden Ingediend bij klachtencommissie: 0 Opgelost na interne bemiddeling: 7 De Zorgverlener Ingediend bij klachtencommissie: 0

20 38 39 Functionarissen Surplus Organisatiestructuur Surplus op 1 januari 2007 Raad van Toezicht Woonplaats Functie De heer drs. J. van de Wetering Zevenbergen voorzitter De heer drs. J.W. van der Spek Terheijden vice-voorzitter De heer H.A.M. Claessen Alphen aan de Rijn lid De heer P. den Dunnen Drimmelen lid De heer mr. C.J.M. Gielen Breda lid De heer J.P. Schouten Breda lid De heer drs. mr. L.A.L.M. Sturm Breda lid Mevrouw A. in t Veld Blonk Willemstad lid De heer J.W.E. de Wijs Goirle lid namens ondernemingsraad De heer mr. G.N. van den Bosch Breda lid namens cliëntenraden Raad van Bestuur/directieraad De heer drs. B.I. Awad, MBA-H De heer drs. E.A.A. van Mansum Mevrouw drs. L. Schipper De heer drs. P.W. Barendsen Mevrouw drs. A.J.J. Vermeulen-den Biggelaar De heer J.J. van Kleef, MBA-H Mevrouw M.J.J. Brandel, MBA-H De heer drs. E.W. Höppener De heer drs. A.L. Maranus Mevrouw M.M. Maas-Jongerius, verpleeghuisarts Mevrouw C.M. Schilder Mevrouw A.L.D.M. Hemmink-van Dongen De heer R.L.J.B. Hemmink Functie voorzitter Raad van Bestuur Surplus lid Raad van Bestuur Surplus secretaris Raad van Bestuur/hoofd stafbureau Surplus hoofd personeel, organisatie en opleidingen Surplus adjunct-directeur financiën en ICT De Markenlanden adjunct-directeur thuiszorg De Markenlanden adjunct-directeur kinderopvang De Markenlanden adjunct-directeur welzijn De Markenlanden en directeur Vertizontaal directeur Circonflex directeur Circonflex directeur Zorgkruispunt de Werve directeur De Zorgverlener directeur De Zorgverlener Bestuurssecretariaat/ Stafbureau Circonflex Zorgkruispunt de Werve Vertizontaal Stichting Surplus Raad van Toezicht Raad van Bestuur Plusbus De Markenlanden Thuiszorg Stichting Holding bv Zorgcentra Surplus bv Nuevo bv Tilburg Raad van Commissarissen Raad van Bestuur De Zorgverlener bv Nuevo Thuiszorg bv Veron Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Stichting Veron Veron Plus bv Centrale ondernemingsraad (COR) Functie Organisatie Mevrouw K. Hoefsloot voorzitter Circonflex Mevrouw L. van Boheemen vice-voorzitter De Markenlanden Mevrouw E. Jacobs lid De Markenlanden Mevrouw P. Kapitein lid Circonflex Mevrouw N. van de Sande lid Zorgkruispunt de Werve Mevrouw C. van de Goorbergh ambtelijk secretaris De Markenlanden Welzijn Kinderopvang Centrale cliëntenraad Surplus Functie De heer H. Dudok De heer C. Vermunt De heer W. Verweijmeren De heer W. Ansems De heer H. van Nunen Mevrouw J. Rijndorp-Bras Mevrouw L. Roovers De heer R. Ros De heer G. van Schaik voorzitter secretaris vice-voorzitter lid lid lid lid lid lid Balans en resultatenrekening De heer E. Tienkamp lid De vastgestelde resultatenrekening inclusief balans van Surplus is op te vragen bij

welzijn Een verhaal over meerwaarde de plus van surplus welzijn I zorg I kinderopvang I comfort

welzijn Een verhaal over meerwaarde de plus van surplus welzijn I zorg I kinderopvang I comfort welzijn de plus van surplus Een verhaal over meerwaarde onze focus Dichtbij Kleinschalig or de klanten 2 ganiseren Surplus focust zich op twee ketens Surplus is een regionale stichting voor welzijn, zorg,

Nadere informatie

Surplus Indruk 2007 Samen sterk voor jong en oud. Samen sterk. voor jong en oud. Surplus Indruk 2007

Surplus Indruk 2007 Samen sterk voor jong en oud. Samen sterk. voor jong en oud. Surplus Indruk 2007 1 Samen sterk voor jong en oud Surplus Indruk 2007 2 De kernen waarin Surplus actief is per 1 januari 2008 Verzorgingshuizen Fendertshof, Fijnaart Mauritshof, Klundert De Ganshoek, Lage Zwaluwe Antonius

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Samenspel

Jaarverslag 2005. Samenspel Jaarverslag 2005 Samenspel De kernen waarin Surplus actief is Circonflex De Markenlanden Verzorgingshuis Fijnaart Klundert Lage Zwaluwe Terheijden Zevenbergen (2x) Zevenbergschen Hoek Verpleeghuis Zevenbergen

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal www.proteion.nl Beste lezer, De veranderingen in de zorg waren hét thema van de afgelopen jaren. Inmiddels heeft Proteion, als partner

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers over. Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Informatie voor vrijwilligers over. Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Informatie voor vrijwilligers over Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening

Nadere informatie

Personen- alarmering

Personen- alarmering Personenalarmering Personenalarmering Vraagt u zich weleens af wat er gebeurt als u iets overkomt in uw eigen huis? U valt of wordt plotseling onwel; wie schiet u dan te hulp? Deze vraag kunt u voor zijn

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Personen- alarmering

Personen- alarmering Personenalarmering Personenalarmering Vraagt u zich weleens af wat er gebeurt als u iets overkomt in uw eigen huis? U valt of wordt plotseling onwel; wie schiet u dan te hulp? Deze vraag kunt u voor zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad Surplus 1.0

Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad Surplus 1.0 Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad Surplus 1.0 De Vrijwilligersraad hanteert een Huishoudelijk Reglement met betrekking tot haar interne werkwijze. Hierin legt zij de afspraken vast voor de besluitvorming

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen.

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Informatie voor sollicitanten Azora is een moderne en vooruitstrevende organisatie voor ouderenzorg in de Zuidwest Achterhoek. Met drie verpleeghuizen,

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Voor elkaar, slim samen werken in de regio

Voor elkaar, slim samen werken in de regio Voor elkaar, slim samen werken in de regio Presentatie congres 'Samen vernieuwen in de Wmo' - 15 juni in Nieuwegein Rob Slegers Linda Visser RSZK Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Zuid-Oost Brabant

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder GGZ voor u De Lelie KLEIN - Individuele begeleiding thuis door SPV-ers - Dagbesteding in het dagactiviteitencentrum - Psychiatrische problematiek - Psychogeriatrische aandoening 65 - Geen - Somatische

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Ondernemen met passie

Ondernemen met passie welzijn 8Surplus Indruk Ondernemen met passie welzijn I zorg I kinderopvang I comfort De kernen waarin Surplus actief is per 1 januari 2009 Verzorgingshuizen Fendertshof, Fijnaart Mauritshof, Klundert

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard 072 576 72 00 info@dprs.nl / www.dprs.nl De Pieter Raat Stichting De Pieter Raat Stichting

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing Jaarverslag 2013 Samenwerken aan Vernieuwing keten partners Samenwerken aan Vernieuwing Het jaar 2013 heeft voor Amaris in het teken staan van vernieuwing. Dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet in

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

De Lindeboom Ammerzoden

De Lindeboom Ammerzoden De Lindeboom Ammerzoden BrabantZorg Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Ieder mens telt Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé biedt wonen, welzijn, diensten, zorg en behandeling aan met name ouderen in de Achterhoek. Naast thuiszorg hebben

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie