Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma"

Transcriptie

1 Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande van de eigen regie van de cliënt. Hierbij vindt ondersteuning plaats door deskundige medewerkers, die bekend zijn met de cliënt op Urk met al zijn eigenheid en identiteit. In samenspraak met de cliënt bieden wij passende zorg. Dit doen wij door de vraag achter de vraag te stellen. Wij zijn voortdurend op zoek naar de mogelijkheden en kansen voor cliënt, medewerker en organisatie. We zijn trots op Talma Het is een prachtige organisatie waar medewerkers zich met passie inzetten voor onze cliënten. Vanuit onze protestants-christelijke identiteit, met wederzijds respect en naastenliefde, slagen we er samen in om iedere dag waardevol te maken voor onze cliënten en medewerkers We veranderen als gevolg van de veranderende (zorg)vraag van morgen. We spelen met onze plannen en activiteiten in op deze nieuwe (zorg)vraag. Het vertrekpunt voor professionele zorgverlening is onze cliënt en zijn netwerk. Hierbij maken we graag gebruik van beschikbare familieleden of andere mantelzorgers zodat oude gewoontes uit het leven van de cliënt zoveel mogelijk worden voortgezet Talma Urk is van oudsher een verzorgingshuis van, voor en door Urkers. De laatste jaren hebben we hard gewerkt om ook intensieve zorg en thuiszorg te kunnen bieden. Dit blijven we doen en we gaan onze diensten steeds verder verbeteren om de kwaliteit van leven van de cliënt te blijven waarborgen. Talma Urk van de toekomst 1. We zorgen voor elkaar. We organiseren kleinschalig en dicht bij de cliënt, met ruimte voor persoonlijke en oprechte aandacht voor cliënt, medewerkers en vrijwilligers. We versterken de samenwerking met de netwerken rondom onze cliënten. We gaan de wijk in en kennen onze cliënten voordat ze bij ons aankloppen. We zijn transparant en duidelijk, zodat iedereen weet wat ze van ons mogen verwachten. En natuurlijk vergeten we nooit dat het voor onze cliënten vooral belangrijk is een thuis te hebben, een vertrouwd gezicht, een medewerker waar ze op kunnen bouwen. Samen organiseren we de zorg en ondersteuning voor onze cliënten op Urk, dit kan in de eigen thuissituatie zijn of in Talma Haven of Talma t Dok. 1

2 2. We werken samen met andere partijen om zorginhoudelijke kennis en specialisaties met elkaar te delen en te ontwikkelen. Medewerkers krijgen kansen om te scholen en zo nieuwe kennis op te doen. Op verschillende aandachtgebieden kijken we verder om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, denk hierbij aan wondzorg, palliatieve zorg maar ook kennis rondom dementie. Zo voorkomen we hoge kosten en kunnen we als zelfstandige organisatie vanuit onze protestantschristelijke identiteit, de kwaliteit leveren die nodig is. 3. We versterken de eigen regie van de cliënt. We sturen op kwaliteit van leven door goed te luisteren naar de cliënt en zijn of haar netwerk en samen naar oplossingen te zoeken zodat een cliënt, zo ver dat mogelijk is, zelf kan bepalen hoe het leven wordt vormgegeven. Iedereen doet mee We verwachten van onze medewerkers dat zij flexibel zijn en goed naar de cliënt luisteren. De behoefte en de agenda van de cliënt is leidend. De cliënt bepaalt zelf wanneer hij eet, opstaat of naar bed gaat. Tegelijkertijd verwachten we dat medewerkers ondernemend zijn en verantwoordelijkheid nemen voor Talma Urk als organisatie. Onze medewerkers hebben oog voor kosten en opbrengsten. Ze zorgen er ook voor dat ze beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de zorg en ondersteuning te leveren die onze cliënten nodig hebben. Zij worden hierin vanuit de organisatie actief in ondersteund en gefaciliteerd door onder meer het aanbieden van scholing. Kernwaarden De kernwaarden zijn de waarden waarnaar wij handelen in onze organisatie. Onze besluiten en ons gedrag, kunnen in alle lagen van de organisatie langs deze waarden worden gelegd. Aan de kernwaarden wordt samen met onze medewerkers inhoud gegeven, zodat voor iedereen duidelijk is wat de kernwaarden betekenen. 2

3 Verantwoordelijk Medewerkers handelen verantwoordelijk richting cliënten. Ze hebben daarnaast verantwoordelijkheid voor het functioneren van Talma Urk als organisatie, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk. Talma Urk als organisatie is verantwoordelijk voor het bieden van deskundige en professionele zorg en ondersteuning aan ouderen op Urk. Talma Urk is een lerende organisatie, met voldoende mogelijkheden voor scholing en deskundigheidsbevordering en waar veel aandacht is voor het ontwikkelen van de medewerker. Naast scholing worden er ook toetsingen van verpleegtechnische handelingen uitgevoerd om de kwaliteit van zorg in beeld te brengen en bij te kunnen sturen als dat wenselijk is. Respectvol Respect voor onze cliënten betekent aandacht hebben voor hun leefstijl en hun sociaal en fysiek welbevinden. Met respect voor de eigen leefruimte en de persoonlijke keuzes. Respect voor elkaar als collega s en als mens betekent ook elkaar aanspreken op de toegevoegde waarde voor cliënten. Er is ruimte om van elkaar te leren en bij bepaalde deskundigheidsgebieden collega s te bevragen. Betrokken We zijn betrokken bij de cliënt en zijn omgeving, en bij de medewerkers. Dat blijkt ook uit onze betrokkenheid bij de maatschappij op Urk. We werken samen met andere partijen ten dienste van de ouderen op Urk. Talma Urk wil de medewerkers alle kansen en mogelijkheden bieden om zich te ontplooien. Ook medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt hebben al jaren een plaatsje binnen de organisatie. Ondernemend Talma Urk is ondernemend, met oog voor innovatie en creativiteit. Dit leidt tot een verhoging van het serviceniveau. Toepassing van moderne technologieën dragen bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Medewerkers zijn ondernemend doordat zij zelfregulerend werken en kosten- en opbrengstenbewust zijn. Ondernemende medewerkers gaan samen met hun cliënten op zoek naar creatieve manieren om de kwaliteit van leven te verbeteren. Kwaliteit medewerkers BIG scholing en vastleggen BIG registratie Voor verpleegkundigen is de registratie in het landelijke BIG register een functie eis. Als aan de wettelijke eisen wordt voldaan worden de verpleegkundigen in gezet in overstijgende werkzaamheden waarbij organisatie breed wordt gewerkt. Praktijktoetsen en e-learning Jaarlijks worden de verpleegtechnische handelingen die passen bij het opleidingsniveau van de zorgmedewerkers getoetst. Alle zorgmedewerkers worden getoetst volgens een cyclisch rooster voor de verpleegtechnische handelingen die met de behandelende huisartsen zijn afgesproken. Via e- learning wordt in een jaarlijks rooster medicijnkennis en kennis van ziektebeelden getoetst. Het aftoetsen wordt gedaan door de praktijkopleider, verpleegkundige en EVV er die scholing en deskundigheid als aandachtsgebied hebben. Voor een objectieve toetsing wordt de praktijkopleider en verpleegkundigen door een externe verpleegkundige getoetst. Daarna volgt het train de trainer systeem. De protocollen van Actiz zijn leidend tijdens de toetsing. 3

4 Medewerkers Talma Urk in cijfers 2016 Cliëntgebonden medewerkers (peildatum juni 2017) Aantal FTE Toelichting Niveau Voornamelijk huishoudelijke medewerkers en medewerkers voedingsdienst Niveau 2 helpende Niveau 3 verzorgende (IG) Niveau 4 - verpleegkundige Niveau 5 - verpleegkundige Totaal 151 Leerlingen niveau 3 BBL 2 Leerlingen niveau 4 BBL 2 Stagiaires voolldskdk niv. 3 5 per periode van 10 weken 4

5 In- en uitstroom medewerkers 2016 Begin aantal Instroom aantal Uitstroom aantal Einde aantal Instroom % Uitstroom % ,14% 2,43% In 2016 zijn er 4 medewerkers uitdienst gegaan, 1 facilitair medewerker i.v.m. pensioenleeftijd, 1 verpleegkundige i.v.m. gezinssituatie, 1 verpleegkundige i.v.m. nieuwe uitdaging in een ziekenhuis en 1 facilitair medewerker maakte keuze voor andere baan. Door de sterke groei van de organisatie zijn er 3 verpleegkundigen, 7 verzorgende, 1 helpende zorg en welzijn en een keuken assistent aangenomen. Tijdens de zomervakantie zijn stagiaires uit verschillende stageperiodes aangenomen als vakantiekracht, daarmee is de kwaliteit van zorg te plannen. 5

6 Verzuim medewerkers 2016 Verzuim excl. Zwangerschap Januari 3.15 Februari 3.95 Maart 3.32 April 3.91 Mei 2.47 Juni 1.45 Juli 2.07 Augustus 1.51 September 2.20 Oktober 2.52 November 1.61 December 2.34 totaal

Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie

Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie Plaats in de organisatie De verzorgende IG is werkzaam ten behoeve van de cliënten van Zorggroep Hof en Hiem. Zorg en begeleiding

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Personeelssamenstelling Alerimus 2017 tbv kwaliteitskader Datum: 29 juni 2017

Personeelssamenstelling Alerimus 2017 tbv kwaliteitskader Datum: 29 juni 2017 Personeelssamenstelling Alerimus 2017 tbv kwaliteitskader Datum: 29 juni 2017 Gebruikte bronnen: Voor dit document is met name gebruik gemaakt van de volgende bronnen: -Strategisch beleid -Jaarverslag

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kader geldt voor de intramurale zorg. Hieronder vallen ook de huizen

Nadere informatie

In onderstaande wordt conform het kwaliteitskader een overzicht gegeven van de personeelssamenstelling en de ontwikkelingen hierbinnen 1.

In onderstaande wordt conform het kwaliteitskader een overzicht gegeven van de personeelssamenstelling en de ontwikkelingen hierbinnen 1. Personeelssamenstelling In onderstaande wordt conform het kwaliteitskader een overzicht gegeven van de personeelssamenstelling en de ontwikkelingen hierbinnen 1. ALGEMEEN BEELD STICHTING ELISABETH Functiemix

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarplan Locatie Reggersoord 3 en 4 Datum: augustus 2018 concept. Samen aan de slag! Gewoon goede zorg

Kwaliteitsjaarplan Locatie Reggersoord 3 en 4 Datum: augustus 2018 concept. Samen aan de slag! Gewoon goede zorg Locatie Reggersoord 3 en 4 Datum: augustus 2018 concept Samen aan de slag! Gewoon goede zorg 1 Voorwoord Dit is het kwaliteitsjaarplan van verpleeghuis Reggersoord (etages 3 en 4). Op beide etages zijn

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

1. Inleiding Talma Urk Het verhaal van Talma Urk 2.2 Missie, visie en kernwaarden Talma Urk in cijfers 7

1. Inleiding Talma Urk Het verhaal van Talma Urk 2.2 Missie, visie en kernwaarden Talma Urk in cijfers 7 Kwaliteit Zorgcentrum Talma Urk Verbeteren door te leren Kwaliteitsplan 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Talma Urk 5 2.1 Het verhaal van Talma Urk 2.2 Missie, visie en kernwaarden 6 2.3 Talma Urk in

Nadere informatie

Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz

Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz Leiden, oktober 2018 Achtergrond vacature Topaz heeft een Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarplan Locatie : t Vonder Datum: augustus 2018 concept. Samen aan de slag! Gewoon goede zorg

Kwaliteitsjaarplan Locatie : t Vonder Datum: augustus 2018 concept. Samen aan de slag! Gewoon goede zorg Kwaliteitsjaarplan 2019 Locatie : t Vonder Datum: augustus 2018 concept Samen aan de slag! Gewoon goede zorg 1 Voorwoord Dit is het kwaliteitsjaarplan van Woonzorgcentrum t Vonder. Woonzorgcentrum t Vonder

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

% Percentage gediplomeerd of in opleiding

% Percentage gediplomeerd of in opleiding Personeelssamenstelling Stichting Woonzorgcentrum Raffy Stand van zaken Juni 2018 Functies Functieniveau Aantal medewerkers % Percentage of in opleiding Toelichting (Para) Medisch 6 (VS) 3(2,28 fte) 33%

Nadere informatie

Ondersteuning, zorg en behandeling thuis

Ondersteuning, zorg en behandeling thuis Bij u thuis Ondersteuning, zorg en behandeling thuis Beschut thuis Overdag bij ons Herstel bij ons Tijdelijk bij Behandeling en expertise Bij u thuis Nie Aangenaam en veilig thuis blijven wonen Van huishoudhulp

Nadere informatie

% Percentage gediplomeerd of in opleiding

% Percentage gediplomeerd of in opleiding Personeelssamenstelling Stichting Woonzorgcentrum Raffy Stand van zaken Juni 2017 Functies Functieniveau Aantal medewerkers % Percentage of in opleiding Toelichting (Para) Medisch 6 (VS) 3(2,28 fte) 33%

Nadere informatie

WILLEM VAN ORANJE Ons Identiteitsbewijs, bestaande uit onze beginselen en ons paspoort Definitieve tekst d.d. 4 maart 2016

WILLEM VAN ORANJE Ons Identiteitsbewijs, bestaande uit onze beginselen en ons paspoort Definitieve tekst d.d. 4 maart 2016 ---------------------------------------- WILLEM VAN ORANJE Ons Identiteitsbewijs, bestaande uit onze beginselen en ons paspoort Definitieve tekst d.d. 4 maart 2016 ----------------------------------------

Nadere informatie

Toezichtvisie. Raad van Toezicht. Stichting Viattence

Toezichtvisie. Raad van Toezicht. Stichting Viattence Toezichtvisie Raad van Toezicht Stichting Viattence Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Algemene informatie Stichting Viattence... 3 1.1 Missie Viattence... 3 1.2 Visie Viattence... 3 1.3 Besturingsfilosofie...

Nadere informatie

Zorg visie

Zorg visie 2012-2016 Zorg visie 2012-2016 respect geborgenheid verantwoordelijkheid Zorgvisie Z orggroep Noordwest-Veluwe Zorggroep Noordwest-Veluwe is een stichting voor woon-, zorg- en welzijnsdiensten in Harderwijk,

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2018

Kwaliteitsverslag in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2018 Hoofdstuk Ervaringen Situatie, plannen en voornemens Persoonsgerichte zorg en ondersteuning Onze cliënten zijn in alle levensdomeinen uitgangspunt in zorg- en dienstverlening: concretisering van cliënt

Nadere informatie

Infographic: Personeelssamenstelling Huize Rosa

Infographic: Personeelssamenstelling Huize Rosa Infographic: Personeelssamenstelling Huize Rosa Laatste update: dinsdag 4 juli 2017 1 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa Inhoudsopgave 1. Aantal zorgverleners per organisatie onderdeel

Nadere informatie

Samen aan de slag! Gewoon goede zorg

Samen aan de slag! Gewoon goede zorg Kwaliteitsjaarplan 2018 Locatie: het Anker, het Vooronder, de Roef Datum: augustus 2018 Samen aan de slag! Gewoon goede zorg 1 Voorwoord Dit is het ( concept) kwaliteitsjaarplan van Woonzorg centrum het

Nadere informatie

Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog

Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog Kaderbrief 2018: Sterker in dialoog Deze kaderbrief geeft richting aan onze (team)plannen voor 2018. Zo zorgen we ervoor dat ontwikkelingen binnen Cello elkaar versterken én dat we invulling blijven geven

Nadere informatie

Vraag en antwoord. 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie?

Vraag en antwoord. 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie? Vraag en antwoord 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie? 2. Maasduinen en Zorggroep Elde hebben de kwaliteit op orde en zijn financieel gezond. Waarom gaan zij samenwerken? 3. Wie is Maasduinen en

Nadere informatie

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven.

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven. Dementie Leven met dementie Wat Evean voor u kan betekenen Evean. Midden in het leven. Dementie? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Bij dementie verandert er veel in het leven. Niet alleen voor uzelf

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

Bij u thuis. Thuiszorg, dagactiviteiten en beschut thuis. Herstel bij ons. Overdag bij ons. Tijdelijk bij. Beschut thuis

Bij u thuis. Thuiszorg, dagactiviteiten en beschut thuis. Herstel bij ons. Overdag bij ons. Tijdelijk bij. Beschut thuis Bij u thuis Thuiszorg, dagactiviteiten en beschut thuis Beschut thuis Overdag bij ons Herstel bij ons Tijdelijk bij Behandeling en expertise Bij u thuis Nieu Ondersteuning, zorg en behandeling thuis Persoonlijk

Nadere informatie

klaar voor een nieuwe toekomst

klaar voor een nieuwe toekomst Herontwerp HRM Beleid klaar voor een nieuwe toekomst We maken ons op voor een nieuwe toekomst. Daar zijn we klaar voor. Dat komt omdat we gewend zijn om vanuit het kleine groot te denken en op een gelijkwaardige

Nadere informatie

Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling Personeelssamenstelling 29-6-2017 1 Inleiding In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland van 13 januari 2017 is als vereiste opgenomen dat elke zorgorganisatie voor 1 juli 2017

Nadere informatie

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig. Midden in het logo van de Posten staat een hart. En dat is geen toeval. De Posten laat graag haar hart spreken in de zorg en dienstverlening

Nadere informatie

Publicatie Personeelssamenstelling WelThuis

Publicatie Personeelssamenstelling WelThuis Bezoekadres Antwerpseweg 7 2803 PB Gouda Postadres Postbus 571 2800 AN Gouda T: 088-42 62 100 E: info@welthuis.nl www.welthuis.nl Publicatie Personeelssamenstelling WelThuis WelThuis is een innovatieve

Nadere informatie

Waar gaat het om bij De Lichtenvoorde?

Waar gaat het om bij De Lichtenvoorde? Waar gaat het om bij De Lichtenvoorde? De Lichtenvoorde actief in zorg Onze missie, visie en kernwaarden Waar staan we voor en waar gaan we voor als De Lichtenvoorde? Met collega s, cliënten en verwanten

Nadere informatie

Ukon congres Workshop Eigen regie bij ouderen, hoe kijk jij daar tegen aan?

Ukon congres Workshop Eigen regie bij ouderen, hoe kijk jij daar tegen aan? Ukon congres 7-4-2016 Workshop Eigen regie bij ouderen, hoe kijk jij daar tegen aan? Met 25 deelnemers gingen we aan vier tafels in gesprek over eigen regie. Allereerst deelden we beelden over wat we onder

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over de thuiszorg van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer.

Deze brochure geeft u informatie over de thuiszorg van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. Deze brochure geeft u informatie over de thuiszorg van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Thuiszorg September 2015 1 www.luciver.nl zorginfo@luciver.nl

Nadere informatie

Zorgplan. Wonen / Dagbesteding / Stage en Vrijetijdsbesteding in Hardinxveld-Giessendam ten behoeve van verstandelijk en of meervoudig beperkten

Zorgplan. Wonen / Dagbesteding / Stage en Vrijetijdsbesteding in Hardinxveld-Giessendam ten behoeve van verstandelijk en of meervoudig beperkten Zorgplan Wonen / Dagbesteding / Stage en Vrijetijdsbesteding in Hardinxveld-Giessendam ten behoeve van verstandelijk en of meervoudig beperkten Visie op zorg De zorg voor mensen met een beperking is ambachtelijk

Nadere informatie

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Januari 2013 Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Als we het samen doen,

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Hulp bij het huishouden

Pleyade Thuiszorg Hulp bij het huishouden Pleyade Thuiszorg www.pleyade.nl Zorg en ondersteuning op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening richt zich v.w.b. verpleeghuiszorg (ZZP 4 en hoger) op de volgende doelgroepen:

Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening richt zich v.w.b. verpleeghuiszorg (ZZP 4 en hoger) op de volgende doelgroepen: Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening richt zich v.w.b. verpleeghuiszorg (ZZP 4 en hoger) op de volgende doelgroepen: Zorg en behandeling voor cliënten met een somatische grondslag Zorg voor cliënten

Nadere informatie

Samen beter werken bij Vecht en IJssel

Samen beter werken bij Vecht en IJssel Samen beter werken bij Vecht en IJssel Meneer Versteeg krijgt dagelijks een pilletje voor zijn hart. Maar soms moet hij ook even zijn hart luchten. Samen beter werken bij Vecht en IJssel Investeren in

Nadere informatie

Personeelsbestand Stichting Laverhof

Personeelsbestand Stichting Laverhof Personeelsbestand Stichting Laverhof Inleiding Zorg, wonen, welzijn en ondersteuning thuis van Laverhof is georganiseerd rondom cliëntgroepen (doelgroepen). Wij onderscheiden de volgende doelgroepen: Psychogeriatrie

Nadere informatie

Personeelsbestand Stichting Laverhof

Personeelsbestand Stichting Laverhof Personeelsbestand Stichting Laverhof Inleiding Zorg, wonen, en ondersteuning thuis van Laverhof is georganiseerd rondom cliëntgroepen (doelgroepen). Wij onderscheiden de volgende doelgroepen: Psychogeriatrie

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

WERKEN BIJ LUCIVER. Passie voor goed leven

WERKEN BIJ LUCIVER. Passie voor goed leven WERKEN BIJ LUCIVER Werken bij LuciVer is werken aan goed leven. Wat geldt voor cliënten van LuciVer geldt ook voor de medewerkers: de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit

Nadere informatie

Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden?

Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden? Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden? Wat doen we? Visie: Waardevol ouder worden Mensen maken samen met degenen die hen na staan keuzes voor een waardevolle invulling van hun leven,

Nadere informatie

Gegevens personele samenstelling

Gegevens personele samenstelling Gegevens personele samenstelling januari 219 Gegevens personele samenstelling Frankelandgroep Aantal medewerkers en vrijwilligers totaal en per locatie exclusief stagiaires (per 31 december 218) Totaal

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Thuiszorg Avoord AanHuis

Thuiszorg Avoord AanHuis Ons aanbod in één overzicht Thuiszorg Avoord AanHuis Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst Zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid Wilt u thuis zo lang mogelijk de kwaliteit van uw eigen leven kunnen

Nadere informatie

Catharina Stichting visie op zelfsturing

Catharina Stichting visie op zelfsturing Catharina Stichting visie op zelfsturing Verhalende versie Binnen Catharina Stichting werken we steeds nadrukkelijker op basis van zelfsturing. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we werken vanuit

Nadere informatie

Intentieverklaring Versie:

Intentieverklaring Versie: Intentieverklaring Versie: 27-03-2018 1) Het regionale actieplan De vraag naar personeel in zorg en welzijn stijgt. De instroom is op dit moment onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Wonen in een woongroep

Wonen in een woongroep Wonen in een woongroep Een fijn thuis samen met anderen Beschut thuis Overdag bij ons Herstel bij ons Tijdelijk bij ons Behandeling en expertise huis Nieuw thuis Behoud van eigen regie Aandacht voor welzijn

Nadere informatie

In het model wordt uitgegaan van twee medewerkers die gehele diensten draaien. Daarom wordt in deze eis voorzien.

In het model wordt uitgegaan van twee medewerkers die gehele diensten draaien. Daarom wordt in deze eis voorzien. Bijlagen bij Impactanalyse verpleeghuiszorg 2017 1. Eisen kwaliteitskader De volgende eisen komen uit paragraaf 6.3 van het kwaliteitskader. 1.Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten

Nadere informatie

Het jaar Jaaroverzicht Voorheen. zorginoktober.nl

Het jaar Jaaroverzicht Voorheen. zorginoktober.nl Het jaar 2018. Jaaroverzicht 2018 Voorheen zorginoktober.nl De klant bepaalt en aandacht voor persoonsgerichte zorg. We kijken terug op een bijzonder jaar. Met de inzet en betrokkenheid van velen in de

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie directeur CBS Klim Op te Leerdam Leerdam, maart 2018 0 Directeur Cbs De Klim Op te Leerdam 1 Wie zoeken wij? De Klim Op ligt op de grens van de wijk Leerdam-West

Nadere informatie

' Zijn wie je bent. Dat is geluk.'

' Zijn wie je bent. Dat is geluk.' identiteitsbewijs ' Zijn wie je bent. Dat is geluk.' Erasmus 4 Onderwijs draait om mensen Onderwijs draait om mensen. Als we met elkaar in het onderwijs iets willen bereiken, dan draait alles om passie,

Nadere informatie

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen Personeelssamenstelling Liberein Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt dat alle zorgorganisaties moeten voldoen aan de tijdelijke normen met betrekking tot voldoende en bekwaam personeel. Deze tijdelijke

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling Personeelssamenstelling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formatieoverzicht... 3 3. In- en uitstroom, verzuim, soorten aanstellingen... 4 4. Vrijwilligers... 5 5. Tijdelijke norm kwaliteitskader... 6

Nadere informatie

Verzorgen en ontzorgen

Verzorgen en ontzorgen Verzorgen en ontzorgen Thuiszorg is niet alleen verzorgen, maar ook ontzorgen. Naast verzorging en verpleging biedt Thuiszorg Inovum hulp bij de grote schoonmaak, een was-en-strijkservice, beweegactiviteiten,

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

ZZP s Lichamelijk Gehandicapten (LG 4-6) Volledig Pakket Thuis (VPT 4-6) Modulair Pakket Thuis (MPT) Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

ZZP s Lichamelijk Gehandicapten (LG 4-6) Volledig Pakket Thuis (VPT 4-6) Modulair Pakket Thuis (MPT) Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Cliëntgegevens 2017 Financiering Intramuraal/ Extramuraal Zorgproductgroep Wlz Intramuraal Extramuraal ZZP s Verpleging & Verzorging Dementie (VV 5 en 7) ZZP s Verpleging & Verzorging Somatiek (VV 1-4,

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Terwille GGZ Verslavingszorg

Jaarplan Stichting Terwille GGZ Verslavingszorg Jaarplan 2017 Stichting Terwille GGZ Verslavingszorg Inhoudsopgave 1 Stichting Terwille... 3 1.1 Visie Terwille... 3 1.2 DE 5 D s van Terwille... 3 2. Ontwikkelingen... 4 3. Jaarplandoelen... 5 1. Stichting

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Personeelssamenstelling Schakelring

Personeelssamenstelling Schakelring Personeelssamenstelling Schakelring Om kwalitatief goede en verantwoorde zorg te leveren aan de (wijk)bewoners is voldoende, bevoegd en bekwaam personeel nodig. De zorg, wensen en behoeften van (wijk)bewoners

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2018

Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2018 Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2018 1. Profiel Dienstencentrum OBG De kernactiviteiten van OBG bestaan uit het leveren van zorg, hulp en begeleiding aan ouderen. Iedereen die door ziekte of handicap

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Leiding ontvangen van: De coördinator Hospice ontvangt leiding van de manager Hospice en legt verantwoording af aan de manager Hospice.

Leiding ontvangen van: De coördinator Hospice ontvangt leiding van de manager Hospice en legt verantwoording af aan de manager Hospice. FUNCTIEBESCHRIJVING Functienaam: Coördinator Hospice ALGEMENE INFORMATIE Naam instelling Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek Kern / doel van de functie: Het organiseren en coördineren van de zorg aan

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag ZINN 2017 Ondernemerschap in gastvrijheid

Kwaliteitsverslag ZINN 2017 Ondernemerschap in gastvrijheid Kwaliteitsverslag ZINN 2017 Ondernemerschap in gastvrijheid Versie juli 2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Profiel van de organisatie... 3 2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning... 3 2.2 Wonen en

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht De lounge van restaurant Het Goede van Zuylenstede is een gezellig ontmoetings punt. Mevrouw Achterberg komt er graag. Welkom bij

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Samen zorgen voor Welzijn Investeren in zelf- en samenredzaamheid van cliënten

Samen zorgen voor Welzijn Investeren in zelf- en samenredzaamheid van cliënten Samen zorgen voor Welzijn Investeren in zelf- en samenredzaamheid van cliënten Meneer de Vries krijgt elke vrijdag zijn buurvrouw op de koffie. Samen nemen ze de nieuwtjes van de week door. Samen zorgen

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Prof. dr. Jan Hamers Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Agenda voor de zorg (gezamenlijke

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4. Versie 2-16 2 1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.1 Zorgpad Stervensfase... 5 4.2 De cliënt als regisseur...

Nadere informatie

foto s Reinout van den Bergh Wonen

foto s Reinout van den Bergh Wonen foto s Reinout van den Bergh Wonen 400 Missie De Leystroom is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis waar de kwaliteit van uw leven voorop staat. Naastenliefde, wederkerigheid en veiligheid staan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Huiskamerbegeleider

Functiebeschrijving Huiskamerbegeleider Functiebeschrijving Huiskamerbegeleider Functie: Huiskamerbegeleider 10 december 2014 Functiegroep: 30 Context Beschrijving context De dochterinstellingen van DGG zijn woon- zorgorganisaties voor ouderen

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) A. Plaats in de organisatie

Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) A. Plaats in de organisatie Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) Voor de persoonlijk begeleider is als basis de functiebeschrijving van verzorgende IG van toepassing. * Deze functiebeschrijving is niet van toepassing

Nadere informatie

Toekomstbestendig onderwijs op maat

Toekomstbestendig onderwijs op maat Toekomstbestendig onderwijs op maat FORTIOR: PASSIE VOOR TALENT Op onze scholen draait alles om de brede ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Het kind dat met onbevangen vertrouwen wil leren.

Nadere informatie

Bijlage 3. Gegevens vrijwilligers en medewerkers

Bijlage 3. Gegevens vrijwilligers en medewerkers Bijlage 3. Gegevens vrijwilligers en medewerkers Vrijwilligers Aantal Woonzorgcentra 648 Verpleegafdelingen 216 Kleinschalig Wonen 58 Overig 225 Totaal aantal Livio vrijwilligers 1.147 Tabel 3.1 Overzicht

Nadere informatie

Het gerecht. Ingrediënten

Het gerecht. Ingrediënten Recept 2: Wat wil de cliënt? Een recept voor maatwerk en passende zorg voor de cliënt Het gerecht Het resultaat: maatwerk, oftewel passende zorg voor de cliënt. Ieder mens is uniek en heeft andere wensen

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Welzijn, zorg en wonen in een veranderende samenleving Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van Cederhof welzijn, zorg en wonen. Met dit beleidsplan willen we de lijnen voor

Nadere informatie

Polderhof.

Polderhof. Polderhof www.pleyade.nl Welkom op Polderhof Samen alledaagse dingen doen. koester het contact Huiselijk, klein en knus met de nodige zorg en ondersteuning bij de hand. Op Polderhof bieden we liefdevolle

Nadere informatie

Verpleeghuis t Kompas

Verpleeghuis t Kompas Verpleeghuis t Kompas Kleinschalig, huiselijk en verbonden Inhoud 1 2 3 Wonen in t Kompas 3 Eigen sfeer 4 Woon- en leefruimte 5 4 Zorg en begeleiding 6 4.1 Betrokken zorg 6 4.2 Professionals met hart voor

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid. Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid

IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid. Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid Nieuwsbrief Sint Annaklooster voor verwijzers en relaties IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid Ketenpartnertevredenheid Cliëntenraad

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg en behandeling

Samen werken aan goede zorg en behandeling Samen werken aan goede zorg en behandeling Informatie voor cliënten, familie en naasten In deze folder geven we u algemene informatie over de zorggroep Dignis. Ook lichten we de uitgangspunten van Dignis

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie