VAKWERK. Zeeuwse Vervaet maakt van landbouwmechanisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAKWERK. Zeeuwse Vervaet maakt van landbouwmechanisatie"

Transcriptie

1 VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW. VAKWERK DEC 2013 NR Zeeuwse Vervaet maakt van landbouwmechanisatie een internationaal succes Midden in het drukke bietenseizoen staat Edwin Vervaet ons te woord. Samen met broer Robin is hij sinds de jaren negentig eigenaar van het innovatieve Frans Vervaet BV in Biervliet. Zoals vele agrarische ondernemingen, namen de broers Vervaet de zaak over van hun ouders. Eigenlijk moeten we terug naar midden jaren vijftig. Mijn vader en oom werkten als loonwerkers die daarnaast in de schuur van mijn opa een kleinschalige mechanisatiewerkplaats startten. De broers hadden veel gevoel voor techniek en richtten zich op zowel auto s als trekkers. De volgende stap was het starten van een eigen garage waarbij ze ook gingen verkopen. De natte zomer van 74 was voor vele boeren een vloek, maar bleek achteraf voor de gebroeders Vervaet een zegen. De bieten konden namelijk nauwelijks gerooid worden. Loonwerker Heijens had een rooier die wél in de natte grond zijn werk deed en de broers besloten om die bietenrooier verder te ontwikkelen. Er ging veel fout dus het heeft ons bijna de kop gekost, vertelt Edwin. Maar uiteindelijk lukte het. Splitsing van het bedrijf Het bedrijf ontwikkelde zich goed. De bietenrooier bleek na de nodige doorontwikkeling een succes en men had inmiddels op verschillende locaties autogarages. De beide broers hadden elk vier kinderen waarvan er een aantal graag het bedrijf voort wilde zetten. Daarom werd besloten tot een splitsing van de activiteiten. Oom Richard ging door in de autobranche, vader Frans nam de landbouwmechanisatietak over. De vader is in de tussentijd met pensioen en de broers staan zelf al jaren aan het roer van een bedrijf dat nog steeds volop in ontwikkeling is. Ze vertegenwoordigen in de regio Zuidwest- Nederland diverse merken waaronder de tractoren van John Deere. Daarnaast blijven ze volop inzetten op het doorontwikkelen en vermarkten van de bietenrooier. 1 lees verder op pagina 4 >>

2 Geen woorden, maar daden.. Het jaar 2013 loopt weer op zijn einde en dan vind ik het tijd om eens back and forward te kijken. Op macro niveau was er het begrotingsakkoord welke hopelijk eindelijk voor politieke stabiliteit zorgt en van daaruit economisch herstel. In dit akkoord speelt de arbeidsmarkt een belangrijke rol en wordt nadrukkelijk de driehoek tussen werkgevers, brancheorganisaties en overheid gezocht. Zij zijn er samen verantwoordelijke voor dat de arbeidsmarkt goed functioneert. Drie zaken zullen aangepakt moeten worden; langer doorwerken en dus duurzame inzetbaarheid, investeren in opleiden en als laatste het onaantrekkelijk maken van niet werken. Met name die laatste is een zware kluif. Het is prettig dat wij in onze verzorgingsstaat bij werkeloosheid terug kunnen vallen op sociale zekerheden, maar het wordt een ander verhaal als bewust deze zekerheden opgezocht worden. Dan mag er best wat strenger gehandhaafd worden. Wel kunnen maar niet willen mag echt niet meer geaccepteerd worden. Naast bovenstaande ontwikkelingen voor de (middel) lange termijn zal het komende jaar ook genoeg uitdagingen met zich meebrengen. Denk maar eens aan de modernisering van de ziektewet die direct gevolgen kan hebben voor u als werkgever. Met name de grote werkgevers in Nederland worden volledig zelf verantwoordelijk voor haar instroom in de Ziektewet en bijbehorende schadelast. Wat mij persoonlijk opviel in 2013 waren de bedrijven die allerlei initiatieven breed uit naar buiten brachten. Ook in onze branche kwam dit veelvuldig voor. Media berichten bijna maandelijks over allerlei uitzendorganisaties die uitspraken doen over aan het werk zetten van langdurige werkelozen, opstarten van opleidingstrajecten, samenwerkingsverbanden met (semi-overheid) en ga zo maar door. Vervolgens ontbreekt het dan aan terugkoppeling over de behaalde resultaten en zou je kunnen denken dat het voornamelijk woorden in plaats van daden geweest zijn. Bij onze organisatie, de coöperatieve ondernemingsvorm, proberen we toch vooral te doen wat we beloven en vertellen dit liever achteraf. We hebben dit jaar een aantal noemenswaardige resultaten behaald zoals het aan een baan helpen van meer dan 75 doelgroepers (WAJONG, 50 +, langdurig werkeloos), BBL leerlingen die hun welverdiende vakdiploma gehaald hebben, en een kwantitatieve en kwalitatieve groei in omzet. Ook is AB Zeeland succesvol opgegaan in AB Werkt en bestrijken we nu heel Zuid-Nederland. Na realisatie vertellen we dat met trots maar om dat nu vooraf van de hoogste toren te blazen? Laten we het op gezond boeren nuchterheid houden. Daden zijn belangrijker dan woorden! Het gaat er namelijk om wat je gedaan hebt dan wat je zegt te gaan doen! Ik wens u veel leesplezier Bram Knoups Sectormanager VOORWOORD De 10 gevaarlijkste beroepen ter wereld 1 Politieman in Mexico 2 Vrachtwagenchauffeur in Afrika 3 Houthakker 4 Diepzeevisser 5 Mijnenopruimer 6 Journalist in Syrië 7 Politieagent in Irak 8 Mijn werker in China 9 Piloot in Rusland sbron: 20min.ch 10 Buschauffeur in Guatamala 2

3 Bent u vitaal? Een vitaal bedrijf is klaar voor de toekomst. Dat betekent vooral dat de onderneming kan anticiperen op wat er komen gaat. Daarbij is kennis van economische en politieke ontwikkelingen onontbeerlijk. Tijdens deze drukbezochte middag leerden onze klanten er alles over. Fusie AB Werkt Jack Jansen, directeur van AB Werkt, trapte de middag af met uitleg over de vitaliteit van zijn eigen onderneming. Met het oog op de toekomst is AB Werkt namelijk gefuseerd met de Zeeuwse collega s. Met vijf vestigingen in drie provincies zijn we beter bestand tegen schommelingen op de arbeidsmarkt en daar heeft u ook baat bij. Blijf flexibel Sectormanager Bram Knoups ging in op de huidige arbeidsmarkt. Hij concludeert dat die zich in een paradoxale fase bevindt: er worden aan de ene kant veel mensen ontslagen terwijl aan de anderen kant ook mensen worden geworven. Doordat de werkeloosheid hoog is, vrezen mensen voor hun baan en jobhoppen niet zo snel meer uit zichzelf. Werknemers kiezen dus liever voor zekerheid, terwijl werkgevers juist meer flexibiliteit verlangen. Zo kunnen zij sneller inspelen op veranderingen in vraag en aanbod. Vergrijzing is ook een bepalende factor: 1 op de 50 medewerkers zijn 65+ en dat aantal groeit sterk. Hoe zorg je als werkgever dat werknemers van hun baan blijven houden? In?! Bent u vitaal? Die vraag vormde de inspiratie voor de themadag voor onze klanten, die we op 5 november organiseerden in De Oolderhof in Herten. Nee, u hoeft voor ons niet naar de sportschool het gaat om uw bedrijf. economisch slechte tijden verliest de hoogte van het bedrag op het salarisstrookje aan betekenis, maar het blijft een belangrijke factor. Het Nieuwe Werken, waarbij meer gestuurd wordt op productiviteit in plaats van aanwezigheid, is een belangrijke ontwikkeling die door werknemers met zowel enthousiasme als argwaan wordt bekeken. Het is de taak van de werkgever om dat op een manier in te vullen die aan de behoeften van de medewerkers tegemoet komt. Uitnodiging klantenavond_vitaal_def.indd 1 Vitaal Vitaal Vitaal Meebewegen met veranderingen The only thing constant in life is change. De wereld verandert, en een vitaal bedrijf verandert proactief mee, aldus Danielle Rooijakkers, manager van de HR adviestak van AB Werkt. Vitaal ondernemen betekent toekomstgericht ondernemen, met oog voor ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, de economie en de wet- en regelgeving - en zeker ook de emancipatie van de medewerker. Deze weet steeds beter wat hij wel en niet wil en waar hij recht op heeft. Er zijn nogal wat wijzigingen aangekondigd in de wet- en regelgeving voor werknemers de overheid zet in op flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zo moet een werkgever een werknemer binnenkort een arbeidsovereenkomst? voor onbepaalde tijd aanbieden na vier tijdelijke contracten of twee jaar werk. Bovendien komt er een hervorming van het ontslagrecht. Elke medewerker die minimaal twee jaar in dienst is geweest, moet van de werkgever een transitievergoeding meekrijgen om die te begeleiden naar een nieuwe baan. Daarbij kunnen eventuele kosten die zijn gemaakt om de medewerker te ontwikkelen verrekend worden. Met deze maatregelen wil de overheid stimuleren dat ondernemers medeverantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsmarkt. De vraag is: zijn ondernemers hierop voorbereid? En bent u hierop voorbereid? Hoe vitaal bent u? Alle deelnemers hebben aan het eind van de middag een vitaliteitsscan ingevuld: hoe zit het met hun eigen bedrijf? Kunnen ze ontwikkelingen in markt en wet doorvertalen naar vitaal beleid? Hun personeel motiveren? Betrokken, gezond en up-to-date houden en weten wat er in hen omgaat? Bram Knoups gaf de uitslag van de scan met praktische aanbevelingen om de vitaliteit te vergroten. Tegen die tijd was iedereen wel toe aan een vitaliserende borrel. Vi Vitaa werkg Vi Uitnodiging Co? 3

4 Goede vakkrachten zijn belangrijk voor het voortbestaan van het bedrijf >> vervolg van pagina 1 Paul Huntelerslag in zijn loods met Eric Hupperetz op de achtergrond. Heel Noordwest-Europa, van Engeland tot Rusland in het oosten, is vanwege het gematigde klimaat bij uitstek geschikt voor de teelt van bieten. Dat is dan ook de markt waar de bietenrooier van Vervaet afgezet wordt. Engeland is daarbij de grootste markt. Dat was eerst Nederland, maar daar is het areaal suikergebied met bijna de helft gekrompen. Machines bouwen Intussen is een mestinjecteur aan het productenpakket toegevoegd, de Vervaet Hydro Trike. Toen begin jaren 90 de mestwetgeving werd aangepast, kwam een klant met de suggestie voor een mestinjecteur. We hebben dit idee opgepakt en een driewieler ontwikkeld, legt Edwin uit. Eerst werd er voorzichtig gestart met de bouw van vier machines, nu worden er 30 tot 35 op jaarbasis gemaakt. De meeste rijden nog steeds, aldus Vervaet. Als stelregel hebben we dat een injecteur uren moet kunnen draaien. De machines worden zo eenvoudig mogelijk gehouden: alles wat beweegt, kan kapot. Het seizoen van de mestinjecteur loopt van februari tot september en sluit perfect aan bij het eerste succesverhaal van Vervaet: de bietenrooier. Voor de verkoop is een eigen team verantwoordelijk die in een straal van 300 km de markt bedient. Daarbuiten wordt met distributeurs gewerkt. Edwin verklaart: Binnen die straal kunnen we de service zelf goed aan. Daarbuiten zou het te lang duren en kunnen we de klant minder goed bedienen. Goed personeel een uitdaging Het bedrijf telt ca. 140 man personeel. Erwin is mede verantwoordelijk voor het aannemen ervan. Ik zie vaak al of iemand geschikt is als we een rondje maken door het bedrijf. Is hij nieuwsgierig en wil hij van alles weten, dan zit het meestal wel goed. AB Werkt, voorheen AB Zeeland, helpt mee bij het werven en selecteren van technisch personeel. Eerst schakelden we ze in bij het opvangen van pieken. Dat gebeurde voornamelijk met Poolse mensen. Nu zoeken ze ook mee naar goede technische krachten. In eerste instantie werken de mensen via AB, als het van beide kanten goed bevalt, gaan ze bij Vervaet in vaste dienst. Goede mensen op middelbaar technisch niveau zijn lastig te vinden, zo ervaart Vervaet. Het niveau van het onderwijs is echt omlaag gegaan. Iemand met een HBO opleiding wil niet eens meer sleutelen. Het tekort dat dreigt te ontstaan, baart Edwin dan ook grote zorgen. Af en toe worden er dan ook BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) trajecten gestart waar mensen het vak in de praktijk leren en een dagdeel in de week naar school gaan. Veel mogelijkheden Medewerkers kunnen op verschillende niveaus worden ingezet. Zo zijn er mensen nodig die de voorbereidingen doen voor het spuitwerk. Daarnaast werken er mensen als service- of storingsmonteur en zijn er ploeg- en productieleiders. We bieden onze medewerkers perspectief. Als iemand laat zien dat hij gemotiveerd en betrokken is, dan kunnen we hem ook laten doorstromen. Dat gebeurt dan ook regelmatig. Edwin Vervaet besluit: Goede, vakbekwame mensen zijn essentieel voor het voortbestaan van het bedrijf. Die te vinden, dat blijft een hele opgave. 4

5 Speciale doelgroep: Wajongers Elke dag zijn meer dan 1500 medewerkers aan de slag voor AB Werkt. Onze aandacht gaat daarbij ook uit naar de zogenoemde Wajongers: mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking die al voor hun zeventiende levensjaar arbeidsongeschikt zijn en studerenden tot dertig jaar die tijdens hun studie arbeidsongeschikt zijn geraakt. Volgens de huidige Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten hebben Wajongers recht op een UWV-uitkering. De hoogte daarvan is afhankelijk van de mate waarin ze arbeidsongeschikt zijn. Naast hun uitkering mogen Wajongers zelf het initiatief nemen om een baan te vinden en bij te verdienen. AB Werkt ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze groep mogelijkheden te bieden. Daarnaast zijn er diverse regelingen door de overheid ingesteld om het ook aantrekkelijker te maken om Wajongers in dienst te nemen. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wajongregeling uitsluitend nog beschikbaar voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Voor de overige Wajongers geldt vanaf die datum de zogeheten Participatiewet. Wat deze veranderingen inhouden en wat voor u de mogelijkheden zijn, kan uw accountmanager u uitleggen. UITNODIGINGSnertborrel Snertborrel Voor onze medewerkers organiseren wij vrijdag 10 januari onze jaarlijkse Snertborrel. Dat is de nieuwjaarsbijeenkomst van AB Werkt in een sfeervol winters jasje. Op vier locaties zijn de medewerkers van harte welkom om te toasten op het nieuwe jaar. Daarbij hoort natuurlijk ook een heerlijke kop erwtensoep. AB Werkt wenst u fijne feestdagen en een fantastisch 2014! 5

6 Nieuw kantoor in Goes AN GA IZEN WE RHU VE N GAA WE UIZEN H VER N GAA WE HUIZEN VER WE G VER AAN HUIZ EN Het nieuwe pand in Zeeland Het kantoor met dezelfde uitstraling als de andere vestigingen Op vrijdag 4 oktober was het zover. Ons nieuwe kantoor in Goes opende haar deuren aan de Livingstoneweg. De nieuwe vestiging ligt niet ver van de oude locatie. Van hieruit kunnen we leden, klanten en medewerkers nog beter van dienst zijn. Met de verhuizing sluiten we de fusieperiode tussen AB Zeeland en AB Werkt af. Ons nieuwe kantoor heeft dezelfde uitstraling als de andere vestigingen. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Team AB Werkt Goes Wij blijven bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer: Aanpakkers in de techniek en industrie AB Werkt kiest voor sectoren waar zij zich verbonden mee voelt. Daarom worden we ook steeds actiever in de industrie en techniek. Met die coöperatieve gedachte investeren we in mensen en garanderen we onze klanten een sterke prijs/kwaliteit verhouding. En denken we mee in het optimaliseren van de flexbehoefte. Met Nederlandse én buitenlandse medewerkers die we selecteren op de mentaliteit die zo kenmerkend is voor ons: no-nonsense en schouders eronder. Vakkrachten en productiekrachten Of het nu gaat om vakkrachten, die van aanpakken weten of productiekrachten als flexibele schil voor uw organisatie, AB Werkt heeft de juiste mensen voor u. Productiemedewerkers, operators, onderhoudsmonteurs, logistiek medewerkers, lassers, bankwerkers en montage medewerkers, stuk voor stuk gemotiveerde arbeidskrachten die een tandje bijzetten als het nodig is en dóórgaan omdat het werk af moet. Ook bij een tijdelijke piek kunt u op ons rekenen. Eén telefoontje naar AB Werkt is genoeg om direct goede, gekwalificeerde mensen in te zetten die ervoor zorgen dat alles doorloopt. 6 Goed geregeld AB Werkt regelt de zaken goed. Wij beschikken over de benodigde certificaten zoals VCU en Erkenning werken in België. Onze accountmanagers weten wat er speelt op het gebied van industrie en techniek en slagen er steeds weer in tegemoet te komen aan de behoeften van klanten, beroepsgroepen en werkzaamheden. Opleiden en scholing Door het volgen van cursussen blijven werknemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de branche en verbreden hun kennis. In nauw overleg bepalen we met de klant en werknemer welke cursussen of leertrajecten nodig zijn en aansluiten op de werkzaamheden waarvoor de klant de arbeidskracht inzet. Via ons eigen Karpos Kenniscentrum, een gezamenlijk initiatief van AB Werkt en Citaverde College, bieden wij cursussen en leertrajecten aan. AB Werkt start regelmatig de BBL-opleidingen in samenwerking met werkgevers. Zoekt u een medewerker waarin u zelf verder wilt investeren, dan kan AB Werkt u hierbij ondersteunen. Wilt u meer weten over onze diensten, bel naar ons hoofdkantoor:

7 De flexpool bestaat uit gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers Hoge mate van flexibiliteit Flexibiliteit is een van de onderscheidende kenmerken van AB Werkt. In de eerste plaats zijn we in staat om onze medewerkers snel in te zetten. Of het nu gaat om een dag werk, meer uitgebreide piekmomenten of werk voor langere tijd. Hierdoor hebben onze opdrachtgevers - al naargelang hun bedrijfsvraag - altijd de mogelijkheid om uiterst efficiënt op- en af te schalen. Bovendien zijn onze medewerkers gemotiveerd en passen ze zich snel aan als ze te maken krijgen met nieuwe werkomstandigheden. Dat geldt zowel voor onze Nederlandse als onze buitenlandse medewerkers. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld Poolse vakmensen, die onder leiding van een Nederlandse voorman het werk voortvarend aanpakken. Daarbij maakt het niet uit of de vraag uitgaat naar een uitgebreide groep productiekrachten of één enkele specialist. Onze flexibele groep medewerkers staat klaar om de handen uit de mouwen te steken. Voor een deel van onze medewerkers geldt zelfs dat een telefoontje vóór u de volgende ochtend al de gewenste arbeidscapaciteit oplevert. AB Werkt zorgt overigens niet enkel voor de inzet van capabele medewerkers. Indien gewenst denken we mee over de ontwikkeling van de HRM-functie bij onze opdrachtgevers. 7

8 Belangrijkste HR maatregelen 2014/2015 De aanpassing van het ontslagrecht wordt met een half jaar versneld (invoering 1 juli 2015). Het kabinet wil het ontslagrecht vereenvoudigen en eenduidiger maken. Alle werknemers krijgen bij beëindiging van een dienstverband van minstens twee jaar een transitievergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk. De transitievergoeding is maximaal EUR, of één jaarsalaris als dit hoger is. Ook de maatregelen rond de verbetering van de positie van flexwerkers worden een half jaar eerder (per 1 juli 2014) ingevoerd. Hierdoor komen flexwerkers eerder in aan merking voor een vast contract. Werkgevers zorgen ervoor dat zij in banen voor arbeidsgehandicapten hebben gecreëerd. Dit is een verdubbeling van de eerder gemaakte afspraken. Eind 2015 komt er een toetsing van het aantal banen. Als blijkt dat werkgevers dan nog niet voldoende banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, wordt het quotum geactiveerd. Dit eerste meetmoment is dus ook met een jaar vervroegd. Werklozen moeten vanaf 1 januari 2015 al na zes maanden WW (nu twaalf maanden) een baan onder hun niveau accepteren. De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Vanaf 2018 wordt de werkbonus volledig afgeschaft, ook voor bestaande gevallen. Er komt een onderzoek naar knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers en naar mogelijkheden om de solidariteit te bevorderen onder MKB-werkgevers, bijvoorbeeld het verhogen van de verzekeringsgraad door middel van private herverzekering of collectieve fondsen voor MKB-werkgevers. De werkgeverspremies van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (aof) en het Algemeen Werkloosheidsfonds (awf) worden verlaagd. In 2015 wordt een derde van het budget voor de sectorplannen ingezet voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen of houden. Het kabinet stuurt hierover eind november een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. VAKWERK DEC 2013 NR. 08 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van AB Werkt. Vestiging Goes Livingstoneweg GL Goes T Vestiging Veghel Pater van den Elsenlaan GG Veghel T Vestiging Horst Spoorweg NJ Horst T Vestiging Roermond Mussenberg GZ Herten-Roermond T Vestiging Beek Stationsstraat BC Beek T Heeft u tips of ideeën voor VAKWERK, laat ons dat dan gerust weten via: Redactie: Christianne Kraan, Yvonne Smedts Eindredactie: Christianne Kraan Fotografie: Edith van Eijk, Kim Fotografeert Vormgeving en druk: Cortjens Druk met Communicatie 8

VAKWERK. Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf!

VAKWERK. Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf! VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE BEDRIJVENSECTOR. VAKWERK MRT. 2013 NR. 06 06 Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf! Maurice Aelmans en Lysanne

Nadere informatie

VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW.

VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW. VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW. VAKWERK JUNI 2014 NR. 09 09 KOOPMAN: drie generaties in bewogen autobranche

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

TREF. Belangrijk om hetgeen in het veld leeft, terug te koppelen naar AB

TREF. Belangrijk om hetgeen in het veld leeft, terug te koppelen naar AB TREF IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR DE MEDEWERKERS EN UITZENDKRACHTEN VAN AB WERKT. TREF 12 JUN. 2015 NR. 12 Belangrijk om hetgeen in het veld leeft, terug te koppelen naar AB V.l.n.r.: Kirsten

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden nr. 14 2011 perspectief Jaap Jongejan: Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden Paul de Krom over de Wet werken naar vermogen: Door re-integratie goed te organiseren, kan met minder

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex

Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex maandblad voor arbeidsmarktprofessionals www.flexmarkt.nl 18e jaargang - november 2012 - nr 11 Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex De Uitzendpolis. Dé zorgverzekering voor uw flexmigranten.

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Ik hoef niet uit te leggen wat we willen

Ik hoef niet uit te leggen wat we willen Ik hoef niet uit te leggen wat we willen Sandra Schouten, store manager IKEA Zwolle Wij werken voor win-win Pagina 4 Succesverhalen zorgen voor draagvlak Pagina 8 Jongeren een ramp voor werkgevers? Pagina

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Vakwerk in verbinding

Vakwerk in verbinding Vakwerk in verbinding De medewerkers van AB zijn gemotiveerd en weten wat er van ze verwacht wordt. Inhoudsopgave Colofon Voorwoord 2 Interview econoom Wim Davidse 4 Sturen op bevlogenheid levert meer

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN Leven en werken met de ziekte van Lyme Samenwerken tegen verzuim: De keten maakt u beter De regeling piekarbeid

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Toegerust op de arbeidsmarkt

Toegerust op de arbeidsmarkt WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA Toegerust op de arbeidsmarkt Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het Instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO DECEMBER 2011 werkgever WERKGEVER SNELLER GECON- FRONTEERD MET LOONDOOR- BETALINGSVERPLICHTING Als werkgever heeft u een re-integratieverplichting. U moet er samen met uw zieke werknemer

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

10 jaar HERENBOS PERSONEELSDIENST

10 jaar HERENBOS PERSONEELSDIENST SEPTEMBER 2011 nieuwsbrief NUMMER 13 10 jaa HERENBOS herenbos.nl 10 jaar HERENBOS PERSONEELSDIENST personeelsdienst OS B N E R HE r In de zomer van 2001 startte HERENBOS personeelsdienst. Dat betekent

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC MAGAZINE VAN FACILICOM SERVICES GROUP JAARGANG 1, NUMMER 2 JULI 2012 TOTAL FACILITY MANAGEMENT 2.0 BIJ VODAFONE Het nieuwe bouwen en het nieuwe beheren ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC DE

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie