De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap"

Transcriptie

1 1 De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

2 I. WIE IS B2B PRESS? 2

3 3 B2B Press: de federatie van de vakpers B2B Press is één van de vijf departementen * die samen The Ppress vormen, de Belgische federatie van de periodieke pers. B2B Press verenigt de uitgevers van vakpers die zich richt tot gespecialiseerde doelgroepen in verschillende sectoren. * De andere departementen zijn Custo, e-press, Febelmag en Free Press.

4 4 B2B Press: het gewicht van een essentiële sector B2B Press staat voor 6 leden uitgevers: Biblo Roularta Medica, Dupuis Presse, Evolution Media Group, Kluwer, Professional Media Group en Roularta Professional 72 titels*, websites, newsletters goed voor een globale oplage van zowat ex. Of een jaarlijkse uitgave van ex. Zie daarvoor

5 5 B2B Press: een kwaliteitspers Toegang tot duidelijk gedefinieerde doelgroepen Kwaliteitsvolle redactionele omgeving Belangrijke gesprekspartner voor beslissingnemers en de reclame Katalysator voor informatieuitwisseling binnen een sector Sterke titels

6 II. WAAROM EEN B2B STUDIE? 6

7 7 B2b Press: meer professionaliteit In dit kader ontwikkelt de federatie: de informatieuitwisseling tussen de leden uitgevers de lobby diverse studies de uitgave van een B2B Book en garandeert zodoende een KWALITEITSLABEL.

8 8 B2b Press: meer professionaliteit (2) De oplages van de leden titels van B2B Press worden echtverklaard door het Cim. Naast deze gegevens echter had nog geen enkele studie de plaats gemeten van de B2B pers in het medialandschap van de professionals.

9 III. OBJECTIEVEN & METHODOLOGIE 9

10 10 Objectieven Beschikken over betrouwbare indicatoren die de positie en de kracht van de B2B pers (en aanverwante instrumenten website, newsletter, beurs) aantonen: plaats binnen het geheel van informatiebronnen frequentie van het raadplegen van deze bronnen nut van deze bronnen het vermogen van de vakpers om tot actie aan te zetten het aantal lezers per nummer de tijd die wordt besteed aan de lectuur van vakpers de interesse voor de reclame in deze titels.

11 11 Objectieven (2) en dit voor de 9 sectoren waarop de leden-titels van de federatie zich richten: Food (groot- en kleinhandel) Automotive Bouw Financiën Horeca Marketing & Communicatie Non-food (groot- en kleinhandel) Gezondheid Technologie

12 12 Methodologie Online vragenlijst Verzamelen van de gegevens: van 04/11 tot 24/11/2008 Doelgroep: (Middle) Management binnen de bedrijven van de 9 sectoren Rekrutering: op basis van de abonnees van de verschillende uitgevers Aantal behandelde vragenlijsten: Weging volgens de provincies en grootte van het bedrijf (NIS) + volgens de sectoren (interne statistieken)

13 13 Methodologie (2) Structuur van de vragenlijst: - Profiel van de ondervraagde persoon (OP) en van het bedrijf - Professionele informatiebronnen - Vakpers - Newsletters B2B online - Websites B2B - Professionele beurzen Studiebureau: ANT Research

14 IV. RESULTATEN 14

15 1. Profiel van de steekproef 15

16 16 Profiel van de steekproef: Onderneming Grootte Omzet (in.000 ) 7% 11% 28% 18% 10% 15% 7% 7% 58% 11% 12% 16% minder dan 50 personen personen personen personen personen personen < tot tot tot > WN

17 17 Profiel van de steekproef : onderneming Provincie sociale zetel 11% 4% 14% 13% 3% 9% 4% 8% 8% 10% 16% Bouw Gezondheid Technologie Non-food (groot & kleinhandel) Auto & Transport Marketing & Communicatie 5% 17% 16% 16% 11% 22% Sector Brussel Waals Brabant Vlaams Brabant Antwerpen Limburg Luik Namen Henegouwen Luxemburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Financiële diensten 5% Food (groot & kleinhandel) 4% Horeca 4% 0% 10% 20% 30% 40%

18 18 Profiel van de steekproef: Ondervraagde persoon (OP) 23% Geslacht Taal 30% Mannen Vrouwen 77% 70% FR NL

19 19 Profiel van de steekproef: Ondervraagde persoon (OP) 2% Onderwijsniveau 22% Leeftijd 18% 2% 16% 29% 32% 32% 47% Secundair onderwijs of minder Hoger niet universitair onderwijs Universitair Andere

20 20 Profiel van de steekproef: OP in de onderneming Functie Anciënniteit 5% 11% 19% 24% 4% 26% 24% 24% 22% 19% 22% Algemene directie Kader Vrij beroep Hoofd van een afdeling Zaakvoerder - eigenaar Andere Minder dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 6 tot 10 jaar 11 tot 20 jaar Meer dan 20 jaar

21 21 Profiel van de steekproef: OP in de onderneming Beslissingbevoegheid in de keuze van merk, leverancier 21% 31% Voornaamste beslisser 8% Mede-beslisser 40% Management Raadgever maar geen beslisser Niet betrokken Juridisch 4% IT Commercieel Andere Marketing Aankopen Administratie Productie Financiën R & D HR 7% 6% 10% 9% 12% 11% 13% 15% 18% 17% Afdeling 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

22 22 Bedrijfssector Bouw 22% Gezondheid 17% Technologie 16% Non-food (groot & klein handel) 16% Auto & Transport 11% Marketing & Communicatie 5% Financiën 5% Food (groot & klein handel) 4% Horeca 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

23 Persoonlijke interesse voor andere sectoren 23

24 24 VAKMEDIA Informatiekanalen

25 Informatiekanalen in het kader van het beroep: frequentieraadpleging (1) 25

26 Informatiekanalen in het kader van het beroep: frequentieraadpleging (2) 26

27 Informatiekanalen in het kader van het beroep : Reg. raadpleging 27

28 Informatiekanalen in het kader van het beroep : bruikbaarheid (1) 28

29 Informatiekanalen in het kader van het beroep : bruikbaarheid (2) 29

30 30 «Call to action» kracht van reclame in B2B media 70% 60% 58% 50% 44% 40% 30% 20% 21% 27% 10% 0% -10% Zich informeren over een Een verdeler contacteren bepaalde dienst of product om inlichtingen/offerte te vragen Een product of dienst kopen of bestellen Geen enkele van bovenstaande

31 31 Vergelijking tussen vakmedia en algemene media 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 65% B2B media zijn betrouwbaarder dan de algemene media 11% 54% 28% 7% 67% B2B media zijn heel nuttig om een keuze te maken bij aankoopprocessen 12% 55% 29% 5% 70% B2B media zijn de eerste bron om informatie over sectortrends op te doen 15% 55% 25% 5% 76% B2B media bouwen verder aan de huidige informatiebasis 21% 55% 20% 4% 77% B2B media zijn informatiever dan de algemene media 15% 62% 18% 5% Volledig mee eens Gedeeltelijk mee eens Niet mee eens Totaal niet mee eens

32 32 VAKMEDIA Vakpers

33 33 Vakpers: aantal lezers van een gemiddeld nummer in het bedrijf 30% 27% 25% 24% 20% 15% 13% 12% 12% 10% 8% 5% 4% 1% 0% 1 (u zelf) 2 tot 3 pers. 4 tot 5 pers. 6 tot 10 pers. 11 àtot15 pers. 16 tot 20 pers. > 20 pers. Ik weet niet

34 34 Vakpers: leesduur bewaren na lezen - lectuur van buitenlandse vakbladen Leesduur 35% Bewaren > 60' 7% 65% 30' < 60' 20% Ja Nee 15' < 30' 51% 40% Lectuur van buitenlandse vakbladen < 15' 22% 0% 20% 40% 60% 80% 60% Ja Nee

35 35 Vakpers: beoordeling van reclame in de vakpers 19%

36 36 Synthese Een vakblad heeft gemiddeld 7 lezers die er gemiddeld 27 minuten aan besteden. 65% bewaart het vakblad.

37 37 VAKMEDIA B2B Newsletters

38 38 B2B Newsletters : aantal gelezen in de voorbije maand 20% 18% 16% 16% 15% Gemiddeld= 4,4 19% 14% 12% 11% 12% 10% 8% 6% 8% 9% 4% 2% 4% 2% 2% 1% 0% of +

39 39 B2B Newsletters : leesfrequentie 50% 45% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 26% 26% 10% 5% 0% Alle nummers 1 uitgave op 2 Zelden Nooit 5%

40 40 B2B Newsletters: leesduur - bewaren na lectuur - lectuur van buitenlandse newsletters Leesduur Bewaring 5% 23% > 15' 4% 72% Bewaring in de mail box Verwijdering Printing 10' < 15' 11% Lectuur van buitenlandse newsletter 5' < 10' 36% < 5' 49% 51% 49% 0% 20% 40% 60% 80% Ja Nee

41 41 B2B Newsletters: beoordeling van reclame in B2B newsletters Reclame gericht op mijn beropssector 41% 43% 16% Niet branche-gebonden reclame 21% 26% 53% Reclame gericht op privé consumptie 16% 20% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Informatief Nuttig Storend

42 42 Synthese De OP lezen gemiddeld 4,4 B2B newsletters en zijn relatief trouw in hun lectuur: ¼ leest alle nummers en 45% 1 nummer op 2 23% bewaart de newsletters in zijn mailbox. 41% beoordeelt de reclame binnen de sector als informatief.

43 43 VAKMEDIA B2B Websites

44 44 B2B websites : aantal sites geraadpleegd in de voorbije maand 30% Gemiddeld= 4,1 25% 20% 18% 19% 15% 15% 12% 13% 10% 9% 8% 5% 0% 3% 2% 1% 1% of +

45 B2B websites : Wijze van verkrijgen van adressen 45

46 46 B2B websites : tijdsduur bezoek - bewaren bij favorieten Tijdsduur bezoek > 15 minuten 7% Bewaren bij favorieten 49% 10 tot 15 minuten 16% 51% 5 tot 10 minuten 40% Ja Nee < 5 minuten 37% 0% 20% 40% 60% 80%

47 47 Website: beoordeling van reclame op websites Reclame gericht op mijn beroepssector 40% 46% 14% Niet-branchegebonden reclame 21% 26% 53% Reclame gericht op privé consumptie 15% 19% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Informatief Nuttig Storend

48 48 Synthese DE OP bezoeken gemiddeld 4,1 B2B sites per maand. 49% bewaren de sites bij hun favorieten. 40% beoordelen de reclame binnen hun sector als informatief. De zoekmotoren zijn de belangrijkste bronnen voor het achterhalen van hun websiteadressen (83%) Eén OP op twee ook vindt deze adressen tijdens de lectuur van newsletters en vakpers.

49 49 VAKMEDIA Vakbeurzen

50 50 Vakbeurzen : aantal beurzen, events, opendeurdagen of seminaries bezocht in het afgelopen jaar 30% Gemiddeld = 3,9 25% 20% 21% 20% 15% 10% 9% 11% 12% 9% 5% 0% 6% 5% 4% 2% 1% of +

51 51 Beurzen : kennis van beurzen via. 60% 50% 40% 30% 20% 18% 22% 10% 0% -10% via de vakpers door de organisatie door een uitnodiging

52 52 Synthese De OP bezoeken gemiddeld 3,4 beurzen per jaar. 6 keer op 10 waren ze op de hoogte via een uitnodiging.

53 53 VAKMEDIA Conclusies

54 54 Conclusions De studie toont duidelijk de overheersende rol aan van de vakmedia en dan in het bijzonder de vakpers- in de communicatie van ondernemingen: De vakpers staat op kop (88%) bij de geraadpleegde informatiekanalen. Haar titels worden gemiddeld door zes personen gelezen die er gemiddeld 26 minuten aan besteden. 61% van de lezers van vakpers zijn regelmatige lezers. Zowat 90% van de OP raadplegen de B2B newsletters. Elkeen leest er gemiddeld 4,4 en besteedt 7 minuten aan de lectuur ervan. 85% van de OP bezoeken B2B websites en doen dat gemiddeld zo n 4 keer per maand. De OP bezoeken gemiddeld zo n 4 beurzen per jaar.

55 55 Conclusions (2) De vakmedia hebben een overduidelijk vermogen om tot actie aan te zetten. Ze worden beschouwd als - informatiever (76%) - aanzettend tot nadenken (77%) - eerste bron over nieuwe trends in de sector - nuttig in het aankoopproces - betrouwbaar - 58% van de OP gebruiken ze om zich te informeren, 44% om een verdeler te contacteren en 21% om een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen.

56 56 VAKMEDIA 2008 Dank voor uw aandacht Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Bart Christiaens, Roularta Media Laurent Moreau Danièle Vincent

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Samenvatting: PR in praktijk

Samenvatting: PR in praktijk Samenvatting: PR in praktijk Hoofdstuk1: Inleiding MEDIAPLANNING: Process of delivering the right message to the right people at the right time at the right place at the right price. Effectiviteit van

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt

lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt Inhoudsopgave 1. Voorwoord.....................................................................................................4

Nadere informatie

Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013

Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013 Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013 Methodologie Enquête Y-generation Methodologie Online onderzoek uitgevoerd in opdracht van ERGO Insurance NV door het onderzoeksbureau ivox tussen mei

Nadere informatie

zit in de lift E-marketing Iedere adverteerder wil weten of zijn marketinginspanningen research 08 IAB Mag * www.iab-belgium.be

zit in de lift E-marketing Iedere adverteerder wil weten of zijn marketinginspanningen research 08 IAB Mag * www.iab-belgium.be E-marketing zit in de lift De Belgische adverteerder is nog wat huiverig om online te adverteren. Kennis over en interesse in de kopende surfer lijkt echter een andere houding te rechtvaardigen. De websites

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS

Nadere informatie

Retentiemanagement in KMO s

Retentiemanagement in KMO s whitepaperfebruari 2011 Retentiemanagement in KMO s Waarom retentiemanagement zo belangrijk is binnen KMO s Hoe bindt u werknemers aan een KMO? Belang van effectief leiderschap binnen het retentiebeleid

Nadere informatie

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2010 Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur Tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid Inhoud

Nadere informatie

DE GOEROE IS SO LAST CENTURY!

DE GOEROE IS SO LAST CENTURY! DE GOEROE IS SO LAST CENTURY! TRENDWATCHONDERZOEK 2007 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van trendwatchers in Nederland onder marketingcommunicatie professionals. Aangeboden door

Nadere informatie

Dit is samenvatting van versie 1.1 van het e-book Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper

Dit is samenvatting van versie 1.1 van het e-book Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper Dit is samenvatting van versie 1.1 van het e-book Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.internetmarketingsysteem.nl/ Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Prospectief onderzoek met het oog op de erkenning van logopedisten. Onderzoeksverslag. 5 maart 2013

Prospectief onderzoek met het oog op de erkenning van logopedisten. Onderzoeksverslag. 5 maart 2013 Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Strategische coördinatie van de gezondheidszorgberoepen Cel Planning van het aanbod van de gezondheidsberoepen Prospectief onderzoek met het oog

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ONDERZOEKSRAPPORT FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Praktische gids voor e-mail marketing

Praktische gids voor e-mail marketing Praktische gids voor e-mail marketing Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Voorbereiding... 4 3. Adressen... 6 4. Het bericht... 9 5. Het verzenden...13 6. De resultaten...15 7. Besluit...16 Copyright Tales PVA20080517a0-TAL

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en gsm Jongeren en gsm Oktober 2011

s t u d i e Jongeren en gsm Jongeren en gsm Oktober 2011 Jongeren en gsm Jongeren en gsm s t u d i e Oktober 2011 Inhoud 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Jongeren en gsm 4. Jongeren en smartphones 5. Conclusies 6. Aanbevelingen 2 Doelstellingen Het doel

Nadere informatie

De winnaars. Business-to-Business Press Awards 2014. Special. Het weekblad van de communicatie

De winnaars. Business-to-Business Press Awards 2014. Special. Het weekblad van de communicatie Het weekblad van de communicatie Special Business-to-Business Press Awards 2014 De winnaars Afgiftekantoor Libramont Verantwoordelijke Uitgever Serge De Schryver MARCOM WORLD nv, Waterloosesteenweg 870-1180

Nadere informatie

Het BEREIKS- ONDERZOEK voor folders 2015. NOM Folder Monitor / www.foldermonitor.nl

Het BEREIKS- ONDERZOEK voor folders 2015. NOM Folder Monitor / www.foldermonitor.nl Het BEREIKS- ONDERZOEK voor folders 2015 NOM Folder Monitor / www.foldermonitor.nl Wél folders Wél folders Het werkt Het werkt NOM Folder Monitor verschijnt onder auspiciën van Nationaal Onderzoek Multimedia

Nadere informatie

Klanten infosessie 11/10/2012

Klanten infosessie 11/10/2012 Klanten infosessie 11/10/2012 Agenda 9u30 10u: Onthaal en introductie 10u 11u: Imago en Employer branding 11u 11u30: PAUZE 11u30 12u30 : De screeningstesten van Selor CRM - MARKETING Client Relations Manager

Nadere informatie

De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche

De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche Onderzoek - uitgevoerd door Marketingbureau Deniels - over de vraag hoe de marketing en communicatie van accommodatiehouders op Sociale Media het

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Nederlandse Galerie Associatie

Nederlandse Galerie Associatie Management summary Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond,

Nadere informatie

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

Service Management. 8 redenen om voor Service Management te kiezen:

Service Management. 8 redenen om voor Service Management te kiezen: Service Management Al meer dan 30 jaar dé bron van vakinformatie voor schoonmaakmanagers en - professionals. 8 redenen om voor Service Management te kiezen: Service Management is het enige blad dat 10

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Eindrapport Dr. Hans De Steur, Msc. Sofie Lagast, Prof. Dr. Xavier Gellynck Oktober, 2014 1

Nadere informatie