Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 09-07 - 2002 QRVA 50 128 QRVA 50 128"

Transcriptie

1 QRVA QRVA BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2049

2 16006 QRVA AGALEV-ECOLO : Anders gaan leven / Écologistes (confédérés pour l organisation de luttes originales) CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams FN : Front National MR : Mouvement Réformateur PS : Parti socialiste cdh : centre démocrate Humaniste sp a : socialistische partij anders VLAAMS BLOK : Vlaams Blok VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten VU&ID : Volksunie&ID21 (Integrale Democratie voor de 21e eeuw) Afkortingen bij de nummering van de publicaties: Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Parlementair document van de 50e zittingsperiode + het nummer en het volgnummer DOC /000: Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n o et du n o consécutif QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA : Questions et Réponses écrites HA : Handelingen (Integraal Verslag) HA : Annales (Compte Rendu Intégral) BV : Beknopt Verslag CRA : Compte rendu analytique PLEN : Plenum PLEN : Séance plénière COM : Commissievergadering COM : Réunion de commission Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein 2 Place de la Nation Brussel 1008 Bruxelles Tel.: 02/ Tél.: 02/ Fax: 02/ Fax: 02/ Kamer.be Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes:

3 QRVA INHOUD SOMMAIRE II. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de buitengewone zitting II. Liste cumulative des questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir de la session extraordinaire Blz./Page II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 86 van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 86 du règlement de la Chambre). Blz./Page Blz. Pages Eerste minister Premier ministre Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Vice-premier ministre et ministre de l Emploi Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l Intégration sociale et de l Économie sociale Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports Minister van Binnenlandse Zaken Ministre de l Intérieur Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l Environnement Ministre des Affaires sociales et des Pensions Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l administration Minister van Landsverdediging Ministre de la Défense Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Financiën Ministre des Finances Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes Ministre de l Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes Ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, chargée de l Agriculture Secrétaire d État à la Coopération au développement Secrétaire d État à l Énergie et au Développement durable

4

5 QRVA III. Vragen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en antwoorden van de ministers. III. Questions posées par les membres de la Chambre des représentants et réponses données par les ministres. Blz./Page Blz. Pages Eerste minister Premier ministre Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Vice-premier ministre et ministre de l Emploi Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l Intégration sociale et de l Économie sociale Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports Minister van Binnenlandse Zaken Ministre de l Intérieur Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l Environnement Ministre des Affaires sociales et des Pensions Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l administration Minister van Landsverdediging Ministre de la Défense Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Financiën Ministre des Finances Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes Ministre de l Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes Ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, chargée de l Agriculture Secrétaire d État à la Coopération au développement Secrétaire d État à l Énergie et au Développement durable Vragen gesteld aan de ministers-leden van de Europese Raad van ministers via het adviescomité voor Europese aangelegenheden In fine van het Bulletin is een zaakregister afgedrukt Questions posées aux ministres-membres du Conseil des ministres européen via le comité d avis chargé de questions européennes Un sommaire par objet est reproduit in fine du Bulletin IV. Inhoudsopgave volgens minister met vermelding van het onderwerp. IV. Sommaire par ministre et mentionnant l objet. Blz./Page 16173

6

7 QRVA I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de buitengewone zitting * I. Liste cumulative des questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir de la session extraordinaire * Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vice-premier ministre et ministre de l Emploi Francis Van den Eynde Yves Leterme M me Muriel Gerkens Guido Tastenhoye Jan Mortelmans Gerolf Annemans Filip Anthuenis Filip Anthuenis Filip Anthuenis Servais Verherstraeten Filip Anthuenis Karel Van Hoorebeke Jef Valkeniers Guy D haeseleer Guy D haeseleer Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères M me Claudine Drion Alfons Borginon Mw. Leen Laenens Gerolf Annemans Raymond Langendries Willy Cortois Guy D haeseleer Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l Intégration sociale et de l Économie sociale Begroting Budget Joos Wauters Joos Wauters Yves Leterme Raymond Langendries Guy D haeseleer Maatschappelijke Integratie Intégration sociale Daan Schalck Guido Tastenhoye Raymond Langendries Servais Verherstraeten Jan Eeman Guy D haeseleer Karel Van Hoorebeke Sociale Economie Économie sociale M me Marie-Thérèse Coenen Raymond Langendries Guy D haeseleer Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports Bart Somers 6540 * Lijst afgesloten op 5 juli 2002 * Liste clôturée le 5 juillet 2002

8 16012 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Mw. Els Van Weert Francis Van den Eynde Yves Leterme Mw. Annemie Van de Casteele Jan Mortelmans Jan Eeman Joos Wauters Joos Wauters Yves Leterme Yves Leterme Jozef Van Eetvelt Jan Eeman François Bellot Koen Bultinck Mw. Frieda Brepoels Luc Sevenhans Yves Leterme Jan Mortelmans Jan Mortelmans Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Mw. Frieda Brepoels Francis Van den Eynde Geert Bourgeois Bart Laeremans Jan Mortelmans Willy Cortois André Frédéric Jan Mortelmans Daan Schalck Mw. Els Van Weert Geert Bourgeois Francis Van den Eynde Raymond Langendries Mw. Frieda Brepoels Mw. Frieda Brepoels Guy D haeseleer Jef Valkeniers Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l Environnement Volksgezondheid Santé publique Jo Vandeurzen Minister van Binnenlandse Zaken Ministre de l Intérieur Mw. Annemie Van de Casteele Peter Vanvelthoven Jozef Van Eetvelt Fred Erdman Guido Tastenhoye Guido Tastenhoye Guy Larcier Guy Larcier Daniël Vanpoucke Martial Lahaye Jan Peeters Gerolf Annemans Jan Peeters Olivier Maingain Lode Vanoost Alfons Borginon Jan Eeman Bart Somers Bart Somers Maurice Dehu Patrick Moriau Martial Lahaye Geert Bourgeois Willy Cortois John Spinnewyn Yves Leterme Mw. Frieda Brepoels Filip Anthuenis Jos Ansoms Mw. Simonne Creyf 10702

9 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Willy Cortois Claude Eerdekens Paul Tant Filip De Man Daniël Vanpoucke Martial Lahaye Martial Lahaye Jozef Van Eetvelt Daniël Vanpoucke Jef Valkeniers Francis Van den Eynde Mw. Yolande Avontroodt Fred Erdman Fred Erdman M me Zoé Genot Karel Van Hoorebeke Alfons Borginon Jef Valkeniers Fred Erdman Dirk Van der Maelen Jan Peeters Bart Somers Bart Somers Bart Somers Jo Vandeurzen M me Géraldine Pelzer- Salandra Bart Somers Georges Lenssen Bart Somers Jan Eeman Dirk Van der Maelen John Spinnewyn Martial Lahaye Mw. Annemie Van de Casteele Bart Laeremans Mw. Els Van Weert Mw. Els Van Weert Mw. Els Van Weert Martial Lahaye Guy Larcier Gerolf Annemans Mw. Annemie Van de Casteele Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Hagen Goyvaerts Bart Laeremans Alfons Borginon Mw. Simonne Creyf Bruno Van Grootenbrulle Jan Peeters Bart Somers Francis Van den Eynde Martial Lahaye Yves Leterme Geert Bourgeois Mw. Els Van Weert Jo Vandeurzen Jozef Van Eetvelt Olivier Maingain Yves Leterme Jo Vandeurzen Jan Eeman Jo Vandeurzen Daniel Bacquelaine Servais Verherstraeten Guy Larcier Martial Lahaye Bart Laeremans Jo Vandeurzen Karel Van Hoorebeke Guido Tastenhoye Geert Bourgeois Geert Bourgeois Guido Tastenhoye Hagen Goyvaerts Guido Tastenhoye Jozef Van Eetvelt Yves Leterme Martial Lahaye

10 16014 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Martial Lahaye François Bellot Bert Schoofs Mw. Els Van Weert M me Claudine Drion M me Marie-Thérèse Coenen Paul Tant Jozef Van Eetvelt Bart Laeremans Daan Schalck Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Ministre des Affaires sociales et des Pensions Sociale Zaken Affaires sociales Yves Leterme Koen Bultinck M me Colette Burgeon Jef Valkeniers Jef Valkeniers Jef Valkeniers Mw. Annemie Van de Casteele Mw. Annemie Van de Casteele Servais Verherstraeten Willy Cortois Jef Valkeniers Mw. Yolande Avontroodt Daan Schalck Mw. Trees Pieters Mw. Yolande Avontroodt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Mw. Anne-Mie Descheemaeker Jozef Van Eetvelt Jean-Jacques Viseur Jo Vandeurzen Jef Valkeniers Guy Larcier François Bellot Jo Vandeurzen Jef Valkeniers Mw. Annemie Van de Casteele Jef Valkeniers Yves Leterme André Frédéric Filip Anthuenis André Frédéric Guy D haeseleer Pensioenen Pensions Yves Leterme Mw. Yolande Avontroodt Guy D haeseleer Minister van Landsverdediging Ministre de la Défense Yves Leterme Mw. Frieda Brepoels Bart Laeremans Minister van Justitie Ministre de la Justice Geert Bourgeois Fred Erdman Bert Schoofs Bart Laeremans Hubert Brouns Fred Erdman Fred Erdman Gerolf Annemans Fred Erdman Mw. Els Van Weert Jo Vandeurzen 8747

11 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Jef Valkeniers Yves Leterme Yves Leterme Mw. Yolande Avontroodt Filip De Man Servais Verherstraeten Yves Leterme Richard Fournaux Francis Van den Eynde M me Jacqueline Herzet Fred Erdman Danny Pieters Yves Leterme Daan Schalck Servais Verherstraeten Lode Vanoost Mw. Trees Pieters Mw. Yolande Avontroodt Jo Vandeurzen Jo Vandeurzen Jo Vandeurzen Martial Lahaye Martial Lahaye Fred Erdman Francis Van den Eynde John Spinnewyn Gerolf Annemans Jan Mortelmans Geert Bourgeois Martial Lahaye Geert Bourgeois Georges Clerfayt Francis Van den Eynde M me Colette Burgeon Martial Lahaye Yves Leterme Yves Leterme Francis Van den Eynde Mw. Els Van Weert Jo Vandeurzen Bart Laeremans Martial Lahaye Bart Laeremans Mw. Joke Schauvliege Guido Tastenhoye Bart Laeremans Bart Laeremans Martial Lahaye Bart Laeremans Daan Schalck Guido Tastenhoye Jozef Van Eetvelt Willy Cortois Guido Tastenhoye Mw. Magda De Meyer Jo Vandeurzen Guido Tastenhoye Guido Tastenhoye Mw. Maggie De Block Jan Mortelmans Jan Mortelmans Claude Eerdekens Willy Cortois Raymond Langendries Francis Van den Eynde François Bellot Jan Eeman Yves Leterme Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Yves Leterme Minister van Financiën Ministre des Finances Marcel Hendrickx Jo Vandeurzen Jan Mortelmans Francis Van den Eynde Mw. Trees Pieters Guy D haeseleer Eric van Weddingen Bart Laeremans 743

12 16016 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Karel Van Hoorebeke Karel Van Hoorebeke Mw. Alexandra Colen Daniel Bacquelaine Dirk Pieters Lode Vanoost Mw. Trees Pieters Servais Verherstraeten Mw. Trees Pieters Dirk Van der Maelen Dirk Pieters Jacques Chabot Willy Cortois Mw. Annemie Van de Casteele Mw. Annemie Van de Casteele Dirk Pieters Mw. Annemie Van de Casteele Claude Eerdekens Yves Leterme Mw. Trees Pieters Claude Eerdekens Olivier Maingain Yves Leterme Jacques Lefevre Mw. Trees Pieters Luc Goutry Yves Leterme Yves Leterme Dirk Pieters Koen Bultinck Mw. Trees Pieters Mw. Annemie Van de Casteele Danny Pieters Robert Denis Francis Van den Eynde Geert Bourgeois Jef Valkeniers Yves Leterme Jean-Pol Poncelet Geert Bourgeois Claude Eerdekens Aimé Desimpel Jo Vandeurzen Aimé Desimpel Aimé Desimpel Luc Goutry Pierre Lano Olivier Maingain Olivier Maingain Servais Verherstraeten Mw. Trees Pieters Olivier Maingain Fred Erdman Karel Pinxten Georges Lenssen Lode Vanoost Mw. Fientje Moerman Claude Eerdekens Filip Anthuenis Jean-Pierre Grafé Alfons Borginon Mw. Trees Pieters M me Josée Lejeune Mw. Maggie De Block Bruno Van Grootenbrulle Yves Leterme Claude Eerdekens Pierre Lano Claude Eerdekens Pierre Lano Servais Verherstraeten Dirk Pieters Aimé Desimpel Luc Sevenhans Claude Eerdekens Guido Tastenhoye Ludo Van Campenhout Claude Eerdekens Mw. Frieda Brepoels Bart Laeremans Claude Eerdekens Yves Leterme 7994

13 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Mw. Trees Pieters Hugo Philtjens Mw. Trees Pieters Gerolf Annemans Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Guy Larcier Georges Lenssen Martial Lahaye Claude Eerdekens Martial Lahaye Jo Vandeurzen Marcel Hendrickx Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Marcel Hendrickx Jan Eeman Dirk Pieters Dirk Pieters M me Corinne de Permentier Mw. Magda De Meyer Mw. Kristien Grauwels Martial Lahaye Mw. Trees Pieters Richard Fournaux Gérard Gobert Martial Lahaye Mw. Trees Pieters Yves Leterme Geert Bourgeois Claude Eerdekens Denis D hondt Marcel Hendrickx Karel Van Hoorebeke Marcel Hendrickx Karel Van Hoorebeke Mw. Trees Pieters Marcel Hendrickx Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Mw. Frieda Brepoels Yves Leterme Koen Bultinck Geert Bourgeois Geert Bourgeois Yves Leterme Richard Fournaux Yves Leterme Francis Van den Eynde Yves Leterme Dirk Pieters Claude Eerdekens Peter Vanvelthoven Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Mw. Maggie De Block Alfons Borginon Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Guido Tastenhoye Ludo Van Campenhout Claude Eerdekens Claude Eerdekens Jan Eeman Jan Eeman Claude Eerdekens Jean-Jacques Viseur Ludo Van Campenhout Jean-Jacques Viseur Mw. Trees Pieters Francis Van den Eynde Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Hubert Brouns Fred Erdman Claude Eerdekens Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters 13013

14 16018 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Ludo Van Campenhout Ludo Van Campenhout Ludo Van Campenhout Marcel Hendrickx Claude Eerdekens Claude Eerdekens Marcel Hendrickx Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Martial Lahaye Karel Van Hoorebeke Mw. Yolande Avontroodt Yves Leterme Marcel Hendrickx Yves Leterme Guy D haeseleer Marcel Hendrickx Aimé Desimpel Dirk Pieters Mw. Trees Pieters Marcel Hendrickx Martial Lahaye Martial Lahaye Martial Lahaye Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Yves Leterme Yves Leterme Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Mw. Trees Pieters Lode Vanoost Marcel Hendrickx Mw. Trees Pieters Luc Sevenhans Luc Sevenhans Dirk Pieters Mw. Alexandra Colen M me Anne Barzin Ludo Van Campenhout Ludo Van Campenhout Martial Lahaye Aimé Desimpel Mw. Fientje Moerman Mw. Trees Pieters Yves Leterme Danny Pieters Mw. Trees Pieters Yves Leterme Jos Ansoms Mw. Els Van Weert Mw. Frieda Brepoels Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Eric van Weddingen Tony Van Parys Yves Leterme Yves Leterme Yves Leterme Hubert Brouns Martial Lahaye Marcel Hendrickx Yves Leterme François Dufour Willy Cortois Yves Leterme Guy Larcier Yves Leterme Jozef Van Eetvelt Gérard Gobert Gérard Gobert Raymond Langendries Philippe Collard 15922

15 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Martial Lahaye Filip Anthuenis Jef Valkeniers M me Claudine Drion Philippe Collard Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Yves Leterme Marcel Hendrickx M me Michèle Gilkinet Jean-Jacques Viseur Mw. Fientje Moerman Ludo Van Campenhout Daniel Bacquelaine Jo Vandeurzen Guy D haeseleer Jozef Van Eetvelt Daan Schalck Guido Tastenhoye Raymond Langendries Bart Laeremans Jan Mortelmans Guy D haeseleer Overheidsbedrijven en Participaties Entreprises et Participations publiques Geert Bourgeois Jan Eeman Jean-Pierre Grafé Yves Leterme Yves Leterme Mw. Frieda Brepoels Mw. Frieda Brepoels Alfons Borginon Jan Mortelmans Jan Mortelmans Raymond Langendries Mw. Frieda Brepoels Guy D haeseleer Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes Telecommunicatie Télécommunications Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Middenstand Classes moyennes Mw. Trees Pieters Alfons Borginon Mw. Trees Pieters Raymond Langendries Jef Valkeniers Guy D haeseleer Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid Ministre de l Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes Economie Économie Francis Van den Eynde 6207

16 16020 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page M me Claudine Drion Martial Lahaye Patrick Moriau Yves Leterme Jean-Jacques Viseur Geert Bourgeois Alfons Borginon Geert Bourgeois José Canon José Canon Willy Cortois Martial Lahaye Francis Van den Eynde M me Colette Burgeon Willy Cortois Willy Cortois Martial Lahaye Guy D haeseleer Jean-Jacques Viseur Wetenschappelijk Onderzoek Recherche scientifique Jean-Pol Poncelet Mw. Kristien Grauwels Yves Leterme Mw. Els Van Weert Mw. Frieda Brepoels Mw. Annemie Van de Casteele Mw. Frieda Brepoels Jan Eeman Yves Leterme Geert Bourgeois Olivier Maingain Mw. Yolande Avontroodt Raymond Langendries Guy D haeseleer Grootstedenbeleid Politique des grandes villes Geert Bourgeois Francis Van den Eynde Raymond Langendries Guy D haeseleer Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw Ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, chargée de l Agriculture Buitenlandse Zaken Affaires étrangères Geert Bourgeois Raymond Langendries Landbouw Agriculture Bart Laeremans 8638 Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling Secrétaire d État à l Énergie et au Développement durable Energie Énergie Willy Cortois 15436

17 QRVA (Fr.): In het Frans gestelde vraag. (N.): In het Nederlands gestelde vraag. (Fr.): Question posée en français. (N.): Question posée en néerlandais. II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 86 van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 86 du règlement de la Chambre). Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vice-premier ministre et ministre de l Emploi DO DO Vraag nr. 359 van de heer Guy D haeseleer van 4 juni Federale ministeries en openbare instellingen. Opheffing verplichting tewerkstelling van mindervaliden. Aangezien de federale overheid artikel 21, 1, eerste lid, 2 o, en 3, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden werd opgeheven bij wet van 22 maart 1999, geldt er voor federale ministeries en openbare instellingen geen verplichting meer gehandicapten tewerk te stellen. 1. Waarom werd deze verplichting eigenlijk opgeheven? 2. Wordt er ondanks de opheffing van deze verplichting, toch nog werk gemaakt van de tewerkstelling van mindervaliden? 3. a) Overweegt u de verplichte tewerkstelling van gehandicapten in privé-ondernemingen, zoals voorzien in de voornoemde wet van 16 april 1963, eindelijk uitvoering te geven? Question n o 359 de M. Guy D haeseleer du 4 juin 2002 (N.): Ministères fédéraux et institutions publiques. Suppression de l obligation d engager des handicapés. Étant donné que l article 21, 1 er, alinéa 1 er, 2 o, et 3, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés a été supprimé par la loi du 22 mars 1999, les ministères fédéraux et les institutions publiques ne sont plus tenus d engager des personnes handicapées. 1. Quelle est au juste la raison de cette suppression? 2. Les institutions concernées continuent-elles à engager des handicapés, nonobstant cette suppression? 3. a) Envisagez-vous d enfin exécuter la disposition prévue dans la loi précitée du 16 avril 1963 et d obliger les entreprises privées à engager des handicapés? b) Zo ja, wanneer? b) Dans l affirmative, quand prévoyez-vous de le faire? c) Zo neen, waarom niet? c) Dans la négative, pourquoi pas? 2051

18 16022 QRVA DO DO Vraag nr. 360 van de heer Guy D haeseleer van 4 juni Departement. Openbare instellingen. Tewerkstelling mindervaliden. Hoeveel gehandicapten stelt uw ministerie en de openbare instellingen die onder uw bevoegdheid vallen, tewerk ter uitvoering van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen? Question n o 360 de M. Guy D haeseleer du 4 juin 2002 (N.): Département. Institutions publiques. Emploi de handicapés. Combien de handicapés votre ministère et les institutions publiques relevant de votre compétence emploient-ils en exécution de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de l arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l emploi de handicapés dans les administrations de l État? Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères DO DO Vraag nr. 247 van de heer Willy Cortois van 28 mei Egypte. «Bibliotheca Alexandrina». Onlangs werd in Egypte de «Bibliotheca Alexandrina» officieel ingehuldigd, dit ter herinnering aan de bibliotheek die vier eeuwen voor onze tijdrekening als baken van de wetenschap en kennis grote faam verwierf. Het project van de UNESCO kon rekenen op de steun van 77 landen. Met dit initiatief beoogt de UNESCO het vroeger cultureel patrimonium van de eerste bibliotheek van Alexandrië opnieuw samen te stellen en aldus een band te leggen tussen het Midden- Oosten en het Westen. 1. Kan u in dit verband meedelen welke de bijdrage van België is geweest bij de realisatie van dit project, zowel uit financieel oogpunt als op cultureel gebied? 2. Aangezien Belgische geleerden een belangrijk aandeel hebben gehad bij de opgravingen in de Nijlvallei, onder welk vorm heeft ons land verzamelingen en documenten ter beschikking aangeboden voor de «Bibliotheca Alexandrina»? Question n o 247 de M. Willy Cortois du 28 mai 2002 (N.): Égypte. La «Bibliotheca Alexandrina». La «Bibliotheca Alexandrina» a récemment été inaugurée en Égypte; elle est ainsi baptisée en souvenir de la bibliothèque d Alexandrie, célèbre quatre siècles avant notre ère en tant que pôle de la science et de la connaissance. Le projet de l UNESCO a bénéficié du soutien de 77 pays. Par cette initiative, l UNESCO aspire à reconstituer le patrimoine culturel originel de la première bibliothèque d Alexandrie, et à créer ainsi un lien entre le Proche-Orient et le monde occidental. 1. Dans ce cadre, pouvez-vous nous informer de la contribution belge à la réalisation de ce projet, au point de vue financier comme au point de vue culturel? 2. Étant donné la contribution importante des experts belges aux fouilles de la vallée du Nil, sous quelle forme notre pays a-t-il mis des collections et des documents à la disposition de la «Bibliotheca Alexandrina»?

19 QRVA DO DO Vraag nr. 248 van de heer Guy D haeseleer van 4 juni Departement. Openbare instellingen. Tewerkstelling mindervaliden. Hoeveel gehandicapten stelt uw ministerie en de openbare instellingen die onder uw bevoegdheid vallen, tewerk ter uitvoering van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen? Question n o 248 de M. Guy D haeseleer du 4 juin 2002 (N.): Département. Institutions publiques. Emploi de handicapés. Combien de handicapés votre ministère et les institutions publiques relevant de votre compétence emploient-ils en exécution de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de l arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l emploi de handicapés dans les administrations de l État? Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l Intégration sociale et de l Économie sociale Begroting Budget DO DO Vraag nr. 98 van de heer Guy D haeseleer van 4 juni Departement. Openbare instellingen. Tewerkstelling mindervaliden. Hoeveel gehandicapten stelt uw ministerie en de openbare instellingen die onder uw bevoegdheid vallen, tewerk ter uitvoering van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen? Question n o 98 de M. Guy D haeseleer du 4 juin 2002 (N.): Département. Institutions publiques. Emploi de handicapés. Combien de handicapés votre ministère et les institutions publiques relevant de votre compétence emploient-ils en exécution de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de l arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l emploi de handicapés dans les administrations de l État? Maatschappelijke Integratie Intégration sociale DO DO Vraag nr. 128 van de heer Servais Verherstraeten van 23 mei Handtekeningenproblematiek bij visueel gehandicapten. Visueel gehandicapten ondervinden vaak problemen bij de ondertekening van officiële documenten. Question n o 128 de M. Servais Verherstraeten du 23 mai Le problème de la signature pour les handicapés de la vue. Les handicapés de la vue rencontrent fréquemment des problèmes lorsqu ils doivent signer des documents officiels.

20 16024 QRVA Zo komt het niet zelden voor dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een blinde of slechtziende ontslaat van de ondertekening van diens identiteitskaart en een vermelding van vrijstelling van handtekening aanbrengt, hetgeen betekent dat de persoon in kwestie tijdelijk niet in staat is zijn/haar handtekening te plaatsen. Dit kan evenwel tot problemen leiden wanneer bijvoorbeeld bij transacties in banken de loketbediende het handtekeningspecimen van de visueel gehandicapte wil vergelijken met de handtekening op de identiteitskaart, die er dan niet blijkt te zijn! In een zeer beperkt aantal gevallen worden handtekeningstempels aanvaard. Meestal echter worden deze voorgemaakte afdrukken als onpersoonlijk aanzien en dus waardeloos als bewijsmiddel. Er bestaat bovendien een groot risico op misbruiken. Visueel gehandicapten die wel een handtekening plaatsen, doen dit soms onder documenten waarvan ze de gehele werkelijke inhoud niet kennen gezien omdat ze deze stukken niet kunnen lezen. Ook hier is het risico op misleiding en bedrog groot. 1. In welke gevallen en op basis waarvan kunnen ambtenaren van de burgerlijke stand weigeren dat blinden en slechtzienden een handtekening plaatsen op hun identiteitskaart? 2. Welke verbintenisrechtelijke gevolgen zijn er verbonden aan door visueel gehandicapten ondertekende documenten en welke regels gelden er inzake de bewijslast in geval van wilsgebreken in hoofde van visueel gehandicapten? 3. Welke waarde heeft de handtekening van visueel gehandicapten op publiekrechtelijk vlak? 4. Welke maatregelen overweegt u te nemen om het hoofd te bieden aan de geschetste problematiek? Ainsi, il n est pas rare qu un agent d état civil dispense un non-voyant ou un malvoyant de signer sa carte d identité et fasse figurer une mention de dispense de la signature qui indique que la personne concernée n est pas en mesure d apposer sa signature. Il peut toutefois en résulter des difficultés lors d une transaction bancaire par exemple, lorsque le guichetier souhaite comparer le spécimen de la signature du malvoyant avec la signature qui devrait figurer sur la carte d identité. Les cachets faisant office de signature ne sont que très rarement acceptés. La plupart du temps, ces sceaux sont considérés comme impersonnels et n ont donc pas valeur de preuve. En outre, le risque d abus est grand. Les handicapés de la vue qui apposent une signature le font parfois au bas de documents dont ils ne connaissent pas l intégralité du véritable contenu puisqu ils ne sont pas en mesure de les lire. Là encore, le risque de tromperie et de fraude est grand. 1. Dans quels cas et sur la base de quel(s) texte(s) les agents de l état civil peuvent-ils refuser que les nonvoyants et les malvoyants signent leur carte d identité? 2. Quelles sont, sur le plan des engagements, les conséquences de l apposition d une signature apposée au bas d un document par un handicapé de la vue et quelles sont les règles en vigueur en matière de charge de la preuve en cas de défaut de volonté chez le signataire? 3. Quelle est la valeur de la signature d un handicapé de la vue en droit public? 4. Quelles mesures comptez-vous prendre dans le cadre évoqué? DO DO Vraag nr. 129 van de heer Jan Eeman van 23 mei 2002 (N.): Geldautomaten. Ontoegankelijkheid voor visueel gehandicapten. De invoering van de euro was voor velen het ogenblik om over te schakelen naar een betaalkaart. De geldautomaten blijven echter ontoegankelijk voor personen met een visuele handicap. Nochtans zijn hiervoor oplossingen voorhanden zoals contrasterende kleuren, antireflectieglazen, duidelijk lettertype, markeerpunten, spraaktechnologie en gestandaardiseerde klavierbediening. Question n o 129 de M. Jan Eeman du 23 mai 2002 (N.): Inaccessibilité des distributeurs automatiques de billets pour les malvoyants. Nombre de personnes ont profité du passage à l euro pour utiliser dorénavant une carte bancaire. Mais les distributeurs automatiques de billets restent inaccessibles pour les malvoyants. Il serait toutefois possible de remédier à cette situation en recourant à l une des solutions suivantes: des couleurs contrastées, des verres antireflets, des caractères lisibles, des points de référence, la technologie de la synthèse vocale ou la standardisation de la commande du clavier.

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 02-12 - 2002 QRVA 50 147 QRVA 50 147

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 02-12 - 2002 QRVA 50 147 QRVA 50 147 QRVA 50 147 QRVA 50 147 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2377 18576 QRVA 50 147 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 02-04 - 2002 QRVA 50 117 QRVA 50 117

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 02-04 - 2002 QRVA 50 117 QRVA 50 117 QRVA 50 117 QRVA 50 117 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1827 14268 QRVA 50 117 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27876 QRVA 51 143 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-04 - 2002 QRVA 50 119 QRVA 50 119

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-04 - 2002 QRVA 50 119 QRVA 50 119 QRVA 50 119 QRVA 50 119 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1861 14538 QRVA 50 119 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24476 QRVA 51 125 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25082 QRVA 51 128 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24008 QRVA 51 123 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24326 QRVA 51 124 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25602 QRVA 51 130 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27690 QRVA 51 142 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30988 QRVA 51 160 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22810 QRVA 51 118 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30764 QRVA 51 159 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22418 QRVA 51 116 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23666 QRVA 51 122 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21462 QRVA 51 113 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30338 QRVA 51 157 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 17-02 - 2003 QRVA 50 156 QRVA 50 156

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 17-02 - 2003 QRVA 50 156 QRVA 50 156 QRVA 50 156 QRVA 50 156 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2550 19926 QRVA 50 156 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30576 QRVA 51 158 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26722 QRVA 51 137 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22100 QRVA 51 115 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30138 QRVA 51 156 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27030 QRVA 51 138 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29890 QRVA 51 155 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21788 QRVA 51 114 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20798 QRVA 51 111 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-12 - 2002 QRVA 50 150 QRVA 50 150

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-12 - 2002 QRVA 50 150 QRVA 50 150 QRVA 50 150 QRVA 50 150 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2434 19024 QRVA 50 150 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15136 QRVA 51 087 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15848 QRVA 51 090 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20282 QRVA 51 109 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21004 QRVA 51 112 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 129 QRVA 51 129 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25304 QRVA 51 129 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 147 QRVA 51 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28428 QRVA 51 147 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 145 QRVA 51 145 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28164 QRVA 51 145 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 127 QRVA 51 127 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24838 QRVA 51 127 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 150 QRVA 51 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29022 QRVA 51 150 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 148 QRVA 51 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28594 QRVA 51 148 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 117 QRVA 51 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22562 QRVA 51 117 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 136 QRVA 50 136 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2171 16966 QRVA 50 136 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 162 QRVA 51 162 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 31504 QRVA 51 162 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 140 QRVA 51 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27390 QRVA 51 140 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 086 QRVA 51 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14864 QRVA 51 086 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 108 QRVA 51 108 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20084 QRVA 51 108 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 119 QRVA 51 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23002 QRVA 51 119 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace QRVA 51 132 QRVA 51 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden Ce bulletin remplace le bulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 154 QRVA 51 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29700 QRVA 51 154 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 085 QRVA 51 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14622 QRVA 51 085 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 102 QRVA 51 102 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18360 QRVA 51 102 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 089 QRVA 51 089 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15606 QRVA 51 089 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 05-03 - 2002 QRVA 50 113 QRVA 50 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 05-03 - 2002 QRVA 50 113 QRVA 50 113 QRVA 50 113 QRVA 50 113 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1682 13114 QRVA 50 113 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 106 QRVA 51 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19530 QRVA 51 106 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 152 QRVA 50 152 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2475 19344 QRVA 50 152 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 101 QRVA 51 101 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18118 QRVA 51 101 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 146 QRVA 50 146 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2357 18416 QRVA 50 146 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-07 - 2002 QRVA 50 130 QRVA 50 130

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-07 - 2002 QRVA 50 130 QRVA 50 130 QRVA 50 130 QRVA 50 130 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2087 16308 QRVA 50 130 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 19-02 - 2002 QRVA 50 111 QRVA 50 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 19-02 - 2002 QRVA 50 111 QRVA 50 111 QRVA 50 111 QRVA 50 111 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1644 12814 QRVA 50 111 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15388 QRVA 51 088 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14112 QRVA 51 083 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 143 QRVA 50 143 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2312 18072 QRVA 50 143 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 30-10 - 2001 QRVA 50 097 QRVA 50 097

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 30-10 - 2001 QRVA 50 097 QRVA 50 097 QRVA 50 097 QRVA 50 097 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1428 11122 QRVA 50 097 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 125 QRVA 50 125 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1998 15610 QRVA 50 125 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17638 QRVA 51 098 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 50 149 QRVA 50 149 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2408 Fichier(s): l:, l: Mise en

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-05 - 2005 QRVA 51 080 QRVA 51 080

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-05 - 2005 QRVA 51 080 QRVA 51 080 QRVA 51 080 QRVA 51 080 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 13296 QRVA 51 080 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 084 QRVA 51 084 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14390 QRVA 51 084 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 32060 QRVA 51 164 cdh : Centre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 17-09 - 2001 QRVA 50 091 QRVA 50 091

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 17-09 - 2001 QRVA 50 091 QRVA 50 091 QRVA 50 091 QRVA 50 091 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1333 10376 QRVA 50 091 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 142 QRVA 50 142 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2292 17916 QRVA 50 142 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16110 QRVA 51 091 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 12392 QRVA 51 075 cdh : Centre

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet DOC 51 1326/001 DOC 51 1326/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 septembre 2004 2 september 2004 RÉVISION DE LA CONSTITUTION Proposition de modification

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 19-03 - 2001 QRVA 50 068 QRVA 50 068

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 19-03 - 2001 QRVA 50 068 QRVA 50 068 QRVA 50 068 QRVA 50 068 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 967 7518 QRVA 50 068 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 098 QRVA 50 098 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1442 11234 QRVA 50 098 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 109 QRVA 50 109 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1627 12682 QRVA 50 109 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 101 QRVA 50 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1490 11608 QRVA 50 101 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 121 QRVA 50 121 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1929 15072 QRVA 50 121 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN BV 50 COM 086 BV 50 COM 086 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN 18-01 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM 086 18.01.2000

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 103 QRVA 50 103 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1539 11994 QRVA 50 103 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 102 QRVA 50 102 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1510 11764 QRVA 50 102 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 088 QRVA 50 088 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1288 10022 QRVA 50 088 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie