Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 02-04 - 2002 QRVA 50 117 QRVA 50 117"

Transcriptie

1 QRVA QRVA BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1827

2 14268 QRVA AGALEV-ECOLO : Anders gaan leven / Écologistes (confédérés pour l organisation de luttes originales) CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams FN : Front National MR : Mouvement Réformateur PS : Parti socialiste PSC : Parti social-chrétien sp a : socialistische partij anders VLAAMS BLOK : Vlaams Blok VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten VU&ID : Volksunie&ID21 (Integrale Democratie voor de 21e eeuw) Afkortingen bij de nummering van de publicaties: Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Parlementair document van de 50e zittingsperiode + het nummer en het volgnummer DOC /000: Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n o et du n o consécutif QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA : Questions et Réponses écrites HA : Handelingen (Integraal Verslag) HA : Annales (Compte Rendu Intégral) BV : Beknopt Verslag CRA : Compte rendu analytique PLEN : Plenum PLEN : Séance plénière COM : Commissievergadering COM : Réunion de commission Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein 2 Place de la Nation Brussel 1008 Bruxelles Tel.: 02/ Tél.: 02/ Fax: 02/ Fax: 02/ Kamer.be Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes:

3 QRVA INHOUD SOMMAIRE II. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de buitengewone zitting II. Liste cumulative des questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir de la session extraordinaire Blz./Page II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 86 van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 86 du règlement de la Chambre). Blz./Page Blz. Pages Eerste minister Premier ministre Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Vice-premier ministre et ministre de l Emploi Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l Intégration sociale et de l Économie sociale Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports Minister van Binnenlandse Zaken Ministre de l Intérieur Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l Environnement Ministre des Affaires sociales et des Pensions Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l administration Minister van Landsverdediging Ministre de la Défense Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Financiën Ministre des Finances Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes Ministre de l Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes Ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, chargée de l Agriculture Secrétaire d État à la Coopération au développement Secrétaire d État à l Énergie et au Développement durable

4

5 QRVA III. Vragen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en antwoorden van de ministers. III. Questions posées par les membres de la Chambre des représentants et réponses données par les ministres. Blz./Page Blz. Pages Eerste minister Premier ministre Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Vice-premier ministre et ministre de l Emploi Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l Intégration sociale et de l Économie sociale Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports Minister van Binnenlandse Zaken Ministre de l Intérieur Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l Environnement Ministre des Affaires sociales et des Pensions Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l administration Minister van Landsverdediging Ministre de la Défense Minister van Justitie Ministre de la Justice Minister van Financiën Ministre des Finances Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes Ministre de l Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes Ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, chargée de l Agriculture Secrétaire d État à la Coopération au développement Secrétaire d État à l Énergie et au Développement durable Vragen gesteld aan de ministers-leden van de Europese Raad van ministers via het adviescomité voor Europese aangelegenheden In fine van het Bulletin is een zaakregister afgedrukt Questions posées aux ministres-membres du Conseil des ministres européen via le comité d avis chargé de questions européennes Un sommaire par objet est reproduit in fine du Bulletin IV. Inhoudsopgave volgens minister met vermelding van het onderwerp. IV. Sommaire par ministre et mentionnant l objet. Blz./Page 14401

6

7 QRVA I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de buitengewone zitting * I. Liste cumulative des questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir de la session extraordinaire * Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid Vice-premier ministre et ministre de l Emploi Francis Van den Eynde Yves Leterme M me Muriel Gerkens Guido Tastenhoye Jan Mortelmans Gerolf Annemans Filip Anthuenis Filip Anthuenis Filip Anthuenis Guy D haeseleer Servais Verherstraeten Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères M me Claudine Drion Pieter De Crem Francis Van den Eynde M me Marie-Thérèse Coenen Dirk Van der Maelen Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l Intégration sociale et de l Économie sociale Begroting Budget Joos Wauters Joos Wauters Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Yves Leterme Maatschappelijke Integratie Intégration sociale Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Sociale Economie Économie sociale M me Marie-Thérèse Coenen Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer * Lijst afgesloten op 29 maart 2002 * Liste clôturée le 29 mars 2002

8 14274 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports Bart Laeremans Bart Somers Mw. Els Van Weert Francis Van den Eynde Hubert Brouns Willy Cortois Yves Leterme Mw. Frieda Brepoels Hagen Goyvaerts Willy Cortois Mw. Annemie Van de Casteele Martial Lahaye Jan Mortelmans Jan Eeman Jan Eeman Geert Bourgeois Joos Wauters Joos Wauters Yves Leterme Yves Leterme Jozef Van Eetvelt Martial Lahaye Jan Eeman Francis Van den Eynde Martial Lahaye Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans François Bellot Koen Bultinck Koen Bultinck Koen Bultinck Geert Bourgeois Jozef Van Eetvelt Yves Leterme Yves Leterme Francis Van den Eynde Mw. Frieda Brepoels Mw. Frieda Brepoels Mw. Frieda Brepoels Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Jan Mortelmans Jan Mortelmans Luc Sevenhans Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l Environnement Consumentenzaken Protection de la consommation Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Volksgezondheid Santé publique Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Leefmilieu Environnement Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer 13749

9 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Minister van Binnenlandse Zaken Ministre de l Intérieur Yves Leterme Mw. Annemie Van de Casteele Peter Vanvelthoven Jozef Van Eetvelt Fred Erdman Guido Tastenhoye Guido Tastenhoye Olivier Maingain Guy Larcier Guy Larcier Daniël Vanpoucke Martial Lahaye Jan Peeters Gerolf Annemans Jan Peeters Hugo Philtjens Olivier Maingain Lode Vanoost Alfons Borginon Jo Vandeurzen Jan Eeman Bart Somers Bart Somers Maurice Dehu Patrick Moriau Francis Van den Eynde Martial Lahaye Geert Bourgeois Willy Cortois John Spinnewyn Yves Leterme Mw. Frieda Brepoels Filip Anthuenis Jos Ansoms Mw. Simonne Creyf Willy Cortois M me Zoé Genot Claude Eerdekens Paul Tant Koen Bultinck Filip De Man Filip De Man Daniël Vanpoucke Martial Lahaye Martial Lahaye Jozef Van Eetvelt Francis Van den Eynde Daniël Vanpoucke Karel Van Hoorebeke Jef Valkeniers Francis Van den Eynde Paul Tant Mw. Yolande Avontroodt Fred Erdman Georges Lenssen Yves Leterme Fred Erdman M me Zoé Genot Karel Van Hoorebeke Alfons Borginon Jef Valkeniers Peter Vanvelthoven Paul Tant Fred Erdman Dirk Van der Maelen Jan Peeters Bart Somers Bart Somers Bart Somers Jo Vandeurzen Jo Vandeurzen Filip De Man M me Géraldine Pelzer- Salandra Bart Somers Georges Lenssen Bart Somers Jan Eeman Dirk Van der Maelen Alfons Borginon John Spinnewyn Martial Lahaye Mw. Annemie Van de Casteele Bart Laeremans Mw. Alexandra Colen Vincent Decroly Jozef Van Eetvelt Mw. Els Van Weert Mw. Els Van Weert Jozef Van Eetvelt Mw. Els Van Weert Mw. Els Van Weert Martial Lahaye Guy Larcier

10 14276 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Gerolf Annemans Martial Lahaye Karel Van Hoorebeke Mw. Annemie Van de Casteele Geert Bourgeois Guy D haeseleer Fred Erdman Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Hagen Goyvaerts Bart Laeremans Mw. Trees Pieters Alfons Borginon Mw. Simonne Creyf Bruno Van Grootenbrulle Karel Van Hoorebeke Jan Peeters Bart Somers Martial Lahaye Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Ministre des Affaires sociales et des Pensions Sociale Zaken Affaires sociales Yves Leterme Koen Bultinck Servais Verherstraeten M me Colette Burgeon Jef Valkeniers Jef Valkeniers Jef Valkeniers Mw. Alexandra Colen Yves Leterme Mw. Annemie Van de Casteele Mw. Annemie Van de Casteele Servais Verherstraeten Mw. Yolande Avontroodt Mw. Yolande Avontroodt Willy Cortois Servais Verherstraeten Mw. Annemie Van de Casteele Danny Pieters Jef Valkeniers Mw. Yolande Avontroodt M me Colette Burgeon Daan Schalck Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Mw. Yolande Avontroodt Joos Wauters Jozef Van Eetvelt Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Jozef Van Eetvelt Guy D haeseleer Mw. Anne-Mie Descheemaeker Mw. Yolande Avontroodt Pensioenen Pensions Yves Leterme Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer 13776

11 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Minister van Landsverdediging Ministre de la Défense André Schellens Martial Lahaye Yves Leterme Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Alfons Borginon Alfons Borginon Alfons Borginon Stef Goris Geert Bourgeois Luc Sevenhans Luc Sevenhans Minister van Justitie Ministre de la Justice Geert Bourgeois Fred Erdman Bert Schoofs Bart Laeremans Hubert Brouns Fred Erdman Fred Erdman Gerolf Annemans Fred Erdman Mw. Els Van Weert Martial Lahaye Jo Vandeurzen Daan Schalck Jef Valkeniers Yves Leterme Yves Leterme Mw. Yolande Avontroodt Filip De Man Willy Cortois Servais Verherstraeten Yves Leterme Mw. Yolande Avontroodt Richard Fournaux Francis Van den Eynde M me Jacqueline Herzet Yves Leterme Fred Erdman Fred Erdman Danny Pieters Yves Leterme Alfons Borginon Jan Mortelmans Daan Schalck Servais Verherstraeten Guy D haeseleer M me Géraldine Pelzer- Salandra Lode Vanoost Bart Laeremans Mw. Trees Pieters Mw. Yolande Avontroodt Dirk Van der Maelen Claude Eerdekens Jo Vandeurzen Jo Vandeurzen Jo Vandeurzen Vincent Decroly Martial Lahaye Geert Bourgeois Guy D haeseleer Yves Leterme Martial Lahaye Mw. Trees Pieters Fred Erdman Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Gérard Gobert Jean-Jacques Viseur John Spinnewyn Minister van Financiën Ministre des Finances Marcel Hendrickx Jo Vandeurzen Jan Mortelmans Francis Van den Eynde Mw. Trees Pieters 245

12 14278 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Yves Leterme Guy D haeseleer Eric van Weddingen Bart Laeremans Karel Van Hoorebeke Karel Van Hoorebeke Mw. Alexandra Colen Daniel Bacquelaine Dirk Pieters Lode Vanoost Mw. Trees Pieters Servais Verherstraeten Mw. Trees Pieters Dirk Van der Maelen Dirk Pieters Jacques Chabot Willy Cortois Mw. Annemie Van de Casteele Mw. Annemie Van de Casteele Dirk Pieters Mw. Annemie Van de Casteele Claude Eerdekens Yves Leterme Mw. Trees Pieters Claude Eerdekens Olivier Maingain Yves Leterme Jacques Lefevre Mw. Trees Pieters Luc Goutry Yves Leterme Yves Leterme Dirk Pieters Koen Bultinck Mw. Trees Pieters Mw. Annemie Van de Casteele Danny Pieters Robert Denis Francis Van den Eynde Geert Bourgeois Jef Valkeniers Yves Leterme Jean-Pol Poncelet Geert Bourgeois Claude Eerdekens Aimé Desimpel Jo Vandeurzen Aimé Desimpel Aimé Desimpel Luc Goutry Pierre Lano Olivier Maingain Olivier Maingain Servais Verherstraeten Mw. Trees Pieters Olivier Maingain Fred Erdman Karel Pinxten Georges Lenssen Lode Vanoost Mw. Fientje Moerman Claude Eerdekens Filip Anthuenis Jean-Pierre Grafé Alfons Borginon Mw. Trees Pieters M me Josée Lejeune Mw. Maggie De Block Bruno Van Grootenbrulle Yves Leterme Claude Eerdekens Pierre Lano Claude Eerdekens Pierre Lano Servais Verherstraeten Dirk Pieters Aimé Desimpel Luc Sevenhans Claude Eerdekens Guido Tastenhoye Ludo Van Campenhout Claude Eerdekens Philippe Collard Mw. Frieda Brepoels Bart Laeremans Claude Eerdekens Yves Leterme Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Hugo Philtjens Mw. Trees Pieters Gerolf Annemans Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters 8641

13 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Guy Larcier Georges Lenssen Martial Lahaye Claude Eerdekens Martial Lahaye Jo Vandeurzen Marcel Hendrickx Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Marcel Hendrickx Jan Eeman Dirk Pieters Dirk Pieters M me Corinne de Permentier Mw. Magda De Meyer Mw. Kristien Grauwels Marcel Hendrickx Martial Lahaye Mw. Trees Pieters Gérard Gobert Richard Fournaux Gérard Gobert Martial Lahaye Mw. Trees Pieters Yves Leterme Geert Bourgeois Claude Eerdekens Denis D hondt Marcel Hendrickx Karel Van Hoorebeke Marcel Hendrickx Karel Van Hoorebeke Mw. Trees Pieters Marcel Hendrickx Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Mw. Trees Pieters Mw. Frieda Brepoels Yves Leterme Koen Bultinck Geert Bourgeois Geert Bourgeois Yves Leterme Richard Fournaux Yves Leterme Francis Van den Eynde Yves Leterme Dirk Pieters Mw. Fientje Moerman Claude Eerdekens Peter Vanvelthoven Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Aimé Desimpel Mw. Maggie De Block Alfons Borginon Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Guido Tastenhoye Ludo Van Campenhout Claude Eerdekens Claude Eerdekens Marcel Hendrickx Jan Eeman Jan Eeman Jan Eeman Claude Eerdekens Jean-Jacques Viseur Ludo Van Campenhout Jean-Jacques Viseur Mw. Trees Pieters Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Mw. Alexandra Colen Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Hubert Brouns Daniel Bacquelaine Fred Erdman Claude Eerdekens Mw. Trees Pieters Mw. Els Van Weert Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Ludo Van Campenhout Mw. Alexandra Colen Ludo Van Campenhout 13016

14 14280 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Ludo Van Campenhout Ludo Van Campenhout Marcel Hendrickx Claude Eerdekens Claude Eerdekens Marcel Hendrickx Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Claude Eerdekens Martial Lahaye Karel Van Hoorebeke Mw. Yolande Avontroodt Yves Leterme Martial Lahaye Marcel Hendrickx Yves Leterme Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer Yves Leterme Guy D haeseleer Guy D haeseleer Yves Leterme Yves Leterme Marcel Hendrickx Guy D haeseleer Guy D haeseleer Aimé Desimpel Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Dirk Pieters Mw. Trees Pieters Guy D haeseleer Marcel Hendrickx Martial Lahaye Martial Lahaye Mw. Annemie Van de Casteele Martial Lahaye Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Mw. Trees Pieters Francis Van den Eynde Yves Leterme Yves Leterme Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Marcel Hendrickx Mw. Trees Pieters Mw. Els Van Weert Lode Vanoost Lode Vanoost Marcel Hendrickx Mw. Trees Pieters Martial Lahaye François Bellot Mw. Trees Pieters Luc Sevenhans Luc Sevenhans Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes Telecommunicatie Télécommunications Yves Leterme Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jozef Van Eetvelt Jan Mortelmans Guy Larcier Daan Schalck Daan Schalck Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer 13397

15 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Guy D haeseleer Guy D haeseleer Yves Leterme Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Joke Schauvliege Overheidsbedrijven en Participaties Entreprises et Participations publiques Alfons Borginon Jan Eeman Yves Leterme Jozef Van Eetvelt Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Yves Leterme Servais Verherstraeten Yves Leterme Middenstand Classes moyennes Mw. Trees Pieters Alfons Borginon Mw. Trees Pieters Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid Ministre de l Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes Economie Économie Francis Van den Eynde M me Claudine Drion Martial Lahaye Patrick Moriau Yves Leterme Jean-Jacques Viseur Geert Bourgeois Mw. Trees Pieters Alfons Borginon Mw. Trees Pieters Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Trees Pieters Guy D haeseleer José Canon Alfons Borginon Wetenschappelijk Onderzoek Recherche scientifique Alfons Borginon Jean-Pol Poncelet Mw. Kristien Grauwels Yves Leterme Mw. Els Van Weert Mw. Frieda Brepoels Mw. Annemie Van de Casteele Mw. Alexandra Colen Mw. Frieda Brepoels Mw. Els Van Weert Mw. Els Van Weert Jan Eeman Yves Leterme Geert Bourgeois 10773

16 14282 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Willy Cortois Olivier Maingain Mw. Yolande Avontroodt Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw Ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, chargée de l Agriculture Buitenlandse Zaken Affaires étrangères Geert Bourgeois Bart Laeremans Alfons Borginon Grootstedenbeleid Politique des grandes villes Geert Bourgeois Francis Van den Eynde Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Landbouw Agriculture Jan Mortelmans Gerolf Annemans Bart Laeremans Geert Bourgeois Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Yvon Harmegnies 14308

17 QRVA (Fr.): In het Frans gestelde vraag. (N.): In het Nederlands gestelde vraag. (Fr.): Question posée en français. (N.): Question posée en néerlandais. II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 86 van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 86 du règlement de la Chambre). Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l Intégration sociale et de l Économie sociale Begroting Budget DO DO Vraag nr. 92 van de heer Yves Leterme van 25 februari 2002 (N.): Schadevergoeding van de dioxinecrisis. Tijdens de gedachtewisseling in de plenaire zitting van 18 december 2001 heeft u medegedeeld dat de regering beslist heeft om de getroffen landbouwers van de dioxinecrisis «om 100 % uit te betalen aan iedereen» niet goed te keuren. Aangezien slechts 80 % wordt uitbetaald voor de directe schade van de vernietigde dieren, stel ik de vraag of er nog mogelijkheden onderzocht worden om alsnog de resterende 20 % schadevergoeding aan de getroffen landbouwers te vergoeden? 1. Bent u bereid om dit dossier verder te onderzoeken? 2. Zijn er nieuwe evoluties of aanwijzingen waardoor de resterende 20 % aan de getroffen landbouwers toch nog kunnen uitbetaald worden? 3. Wordt er nog een mogelijkheid onderzocht om in een schadevergoeding te voorzien voor voederkosten en waardevermindering van runderen van de geblokkeerde bedrijven? Question n o 92 de M. Yves Leterme du 25 février 2002 (N.): Indemnisation à la suite de la crise de la dioxine. Au cours de l échange de vues qui a eu lieu lors de la séance plénière du 18 décembre 2001, vous avez indiqué que le gouvernement avait décidé de ne pas accorder à tous les agriculteurs concernés 100 % du montant de l indemnité prévue. Dans la mesure où 80 % seulement du montant total est octroyé pour le dommage direct causé par la destruction des animaux, je souhaiterais vous poser la question suivante: examine-t-on encore la possibilité d octroyer les 20 % restants du montant de l indemnisation aux agriculteurs concernés? 1. Êtes-vous disposé à poursuivre l examen de ce dossier? 2. De nouvelles évolutions ou indications permettent-elles de penser que les 20 % restants pourraient tout de même être versés aux agriculteurs concernés? 3. Envisage-t-on également la possibilité d allouer une indemnité pour les frais d alimentation et la perte de valeur des bovins des exploitations bloquées? 1829

18 14284 QRVA Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports DO DO Vraag nr. 617 van de heer Jan Mortelmans van 21 februari 2002 (N.): NMBS. Regelgeving met betrekking tot gevaarlijke honden en transport van dieren. Studie. In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 429 van 6 juni 2001 van de heer Van Grootenbrulle antwoordde u dat intern wordt bestudeerd of een aanpassing van de reglementering inzake het transport van dieren in het algemeen en honden in het bijzonder in treinen nodig is, en hoe de voorschriften duidelijk en aan de klant en aan het personeel kunnen gecommuniceerd worden (Vragen en Antwoorden, Kamer, , nr. 86, blz. 9869). Question n o 617 de M. Jan Mortelmans du 21 février 2002 (N.): SNCB. Réglementation à l égard des chiens dangereux et du transport d animaux. Étude. En réponse à la question écrite n o 429 du 6 juin 2001 de M. Van Grootenbrulle, vous avez indiqué qu une étude interne était en cours afin d examiner s il est nécessaire d adapter la réglementation sur le transport en train d animaux en général, et de chiens en particulier, et de quelle façon les prescriptions peuvent être communiquées clairement, et au personnel et au client (Questions et Réponses, Chambre, , n o 86, p. 9869). 1. Is deze studie afgerond? 1. Cette étude est-elle terminée? 2. Wordt er in een aanpassing voorzien van de reglementering? 3. a) Zo ja, wat zijn deze aanpassingen? b) In het bijzonder met betrekking tot honden had ik graag vernomen of deze in de toekomst steeds gemuilkorfd dienen te zijn en waarom. 4. Hoe worden de voorschriften duidelijk aan de klant en het personeel gecommuniceerd? 2. Envisagez-vous de procéder à l adaptation de la réglementation? 3. a) Dans l affirmative, en quoi ces adaptations consistent-elles? b) En ce qui concerne plus particulièrement les chiens, j aurais souhaité savoir si ces derniers devront toujours porter une muselière et pour quelle raison. 4. Comment les prescriptions sont-elles clairement communiquées, et au personnel et au client? DO DO Vraag nr. 618 van de heer Luc Sevenhans van 27 februari 2002 (N.): Schuldontwikkeling bij de NMBS. De NMBS had eind september 2001 naar verluidt reeds een schuld van 160 miljard frank, wat dus een jaarlijkse intrest betekent van ongeveer 8,6 miljard frank. Deze intresten worden gedragen door de NMBS. Het investeringsplan van de regering voorziet 687,5 miljard over een periode van 12 jaar. Deze gelden zijn dan wel voorzien voor de uitbouw en verbetering van het personenvervoer. Als de NMBS wil investeren in goederenvervoer en de HST, zal er niet aan schuldafbouw kunnen worden Question n o 618 de M. Luc Sevenhans du 27 février 2002 (N.): Évolution de la dette de la SNCB. Il me revient qu à la fin du mois de septembre 2001, la SNCB avait déjà une dette de 160 milliards de francs, ce qui implique une charge d intérêts annuelle d environ 8,6 milliards de francs. Ces intérêts sont à charge de la SNCB. Le plan d investissement du gouvernement prévoit un montant de 687,5 milliards de francs sur une période de 12 ans. Ces crédits doivent cependant être affectés au développement et à l amélioration du transport des voyageurs. Si la SNCB entend investir dans le transport de marchandises et le TGV, elle ne sera pas en mesure de

19 QRVA gedaan. Ramingen voorspellen een schuld van meer dan 600 miljard tegen In sommige landen zoals Frankrijk en Duitsland, werden deze schulden overgenomen door de nationale regeringen, zodat hun spoormaatschappijen sterker staan tegenover de liberalisering. 1. Wat is het standpunt van de minister over deze schuldopbouw bij de NMBS? 2. Wordt er binnen de regering aan gedacht om de schulden van de NMBS over te nemen? réduire sa dette. Selon certaines estimations, la dette s élèvera en 2012 à plus de 600 milliards de francs. Dans certains pays comme la France et l Allemagne, les gouvernements nationaux ont repris ces dettes, de sorte que leurs sociétés ferroviaires sont mieux armées pour faire face à la libéralisation. 1. Quel est le point de vue de la ministre à propos de l évolution de la dette de la SNCB? 2. Le gouvernement envisage-t-il de prendre en charge les dettes de la SNCB? Minister van Binnenlandse Zaken Ministre de l Intérieur DO DO Vraag nr. 532 van de heer Karel Van Hoorebeke van 21 februari 2002 (N.): Personeelsleden geïntegreerde politie. Collectieve verzekeringsovereenkomst. De personeelsleden van de geïntegreerde politie ontvingen een ontwerp-overeenkomst van collectieve verzekering-hospitalisatie, waarbij de Belgische Staat als verzekeringsnemer en «De Vaderlandsche» als verzekeringsonderneming optreden. De verzekerden in deze collectieve verzekeringsovereenkomst zijn de personeelsleden van de geïntegreerde politie, evenals de huidige en toekomstig gepensioneerden en de echtgenoten van de personeelsleden van het actief kader. De collectieve verzekeringsovereenkomst zou niet van toepassing zijn op het burgerpersoneel. De leden van de politie worden gevraagd om een aansluitingsaanvraag in te dienen en een bijkomende premie te betalen. Bij heel wat personeelsleden van de geïntegreerde politie zijn diverse vragen gerezen hieromtrent. 1. Zijn de personeelsleden van de geïntegreerde politie verplicht om deze aansluitingsaanvraag in te dienen? 2. Wat indien de personeelsleden deze verzekering niet wensen af te sluiten? 3. Werd er door de overheid een premie betaald voor deze collectieve verzekeringsovereenkomst? 4. Werd hiervoor een openbare aanbesteding uitgeschreven teneinde alle verzekeringsondernemingen in de mogelijkheid te stellen een offerte in te dienen? Question n o 532 de M. Karel Van Hoorebeke du 21 février 2002 (N.): Membres du personnel de la police intégrée. Contrat d assurance collective. Les membres du personnel de la police intégrée ont reçu un projet de contrat d assurance collective hospitalisation, dans le cadre duquel l État belge est le preneur d assurance et «La Patriotique» est l assureur. Dans le cadre de ce contrat d assurance collective, sont assurés les membres du personnel de la police intégrée, ainsi que les actuels et futurs pensionnés et les conjoints des membres du personnel du cadre actif. Le contrat ne s appliquerait pas au personnel civil. Il est demandé aux membres de la police d introduire une demande d affiliation et de s acquitter d une prime supplémentaire. De nombreux membres du personnel de la police intégrée se posent des questions à ce sujet. 1. Les membres du personnel de la police intégrée sont-ils obligés d introduire cette demande d affiliation? 2. Qu en est-il s ils ne souhaitent pas souscrire à cette assurance? 3. Les pouvoirs publics ont-ils payé une prime pour ce contrat d assurance collective? 4. Un appel d offres a-t-il été publié afin de permettre à toutes les compagnies d assurance de présenter une offre?

20 14286 QRVA DO DO Vraag nr. 533 van de heer Jan Peeters van 25 februari 2002 (N.): Toepassing voorrangsregels bij creatie van nieuwe federale Luchthavenbrigade Deurne. In het kader van de recente politiehervorming werd de lokale brigade Deurne van de federale politie een onderdeel van de politiezone Antwerpen en van de lokale politie Antwerpen. In overeenstemming met de voorziene regels (geen gedwongen vertrek vanuit een brigade naar een andere zone) kregen de leden van de brigade Deurne alzo voorrang om in de politiezone te blijven zoals het voor de andere brigades ook het geval is. Maar zij kregen tevens voorrang om over te gaan naar een nieuwe eenheid die door de federale politie werd opgericht namelijk de Luchthavenbrigade Deurne. Leden van de federale politie van buiten de vroegere eenheid Deurne kregen daardoor in de praktijk geen kans om naar de Luchthavenbrigade Deurne te muteren. Op welke juridische regels, koninklijke besluiten of omzendbrieven baseert de Directie Personeel Mobiliteit (DPM) van de federale politie zich om deze voorrangsregels als dusdanig te interpreteren en toe te passen? Dit gaat inderdaad niet om de toepassing van begrijpelijke en niet-betwiste voorrangsregels bij de opname van een brigade in een bestaand politiekorps, maar wel over voorrangsregels die toegepast worden bij de creatie van een nieuwe federale Luchthavenbrigade Deurne. Question n o 533 de M. Jan Peeters du 25 février 2002 (N.): Application des règles de priorité à la nouvelle Brigade fédérale de police aéroportuaire de Deurne. Dans le cadre de la récente réforme des services de police, la brigade locale de Deurne de la police fédérale a été intégrée à la zone de police d Anvers et adjointe à la police locale d Anvers. Conformément aux règles arrêtées (pas de transferts involontaires d une brigade vers une autre zone), les membres de la brigade de Deurne se sont vu offrir la possibilité, au même titre que les membres d autres brigades, d opter prioritairement en faveur de leur maintien au sein de leur zone de police. Toutefois, les agents concernés ont aussi bénéficié de la priorité en vue de l obtention de leur transfert vers une nouvelle unité créée par la police fédérale, à savoir la Brigade de police aéroportuaire de Deurne. De ce fait, des agents de la police fédérale issus d autres unités que l ancienne unité de Deurne n ont, dans la pratique, pas eu l occasion de se faire muter à la Brigade de police aéroportuaire de Deurne. Sur quelles règles de droit, arrêtés royaux ou circulaires la Direction de la mobilité et de la gestion des carrières (DPM) de la police fédérale se base-t-elle pour interpréter et appliquer ces règles de priorité comme elle le fait? Il ne s agit, en effet, plus de l application de règles claires et non contestées en matière de priorité en cas d intégration d une brigade au sein d un corps de police existant, mais de règles de priorité appliquées à la création d une nouvelle brigade, en l occurrence la Brigade fédérale de police aéroportuaire de Deurne. DO DO Vraag nr. 534 van de heer Bart Somers van 25 februari 2002 (N.): Feitelijke blokkering van de implementatie van de veiligheids- en preventiecontracten. Met het oog op een geïntegreerde aanpak van de lokale veiligheidsproblematiek worden er, nu reeds enkele jaren, contracten gesloten tussen de minister en de steden en gemeenten, met als specifiek doel uitbouwen van de preventie evenals de nazorg binnen het globaal veiligheidsbeleid. Concreet gaat het in 2002 over 73 gemeenten waaraan een budget is verbonden van miljoen euro. De veiligheids- en preventiecontracten komen tegemoet aan de specifieke noden op het terrein en zijn als dusdanig een sterk Question n o 534 de M. Bart Somers du 25 février 2002 (N.): Entrave dans la mise en œuvre des contrats de sécurité et de prévention. Dans la perspective de l approche intégrée des problèmes de sécurité sur le plan local, des contrats sont conclus depuis quelques années entre le ministre et les villes et les communes. Ces contrats ont spécifiquement pour objectif de développer la prévention et le souci dans le cadre de la politique de sécurité globale. Concrètement, ce projet concerne, en 2002, 73 communes et millions d euros ont été dégagés à cet effet. Les contrats de sécurité et de prévention tiennent compte des besoins spécifiques du

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 02-12 - 2002 QRVA 50 147 QRVA 50 147

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 02-12 - 2002 QRVA 50 147 QRVA 50 147 QRVA 50 147 QRVA 50 147 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2377 18576 QRVA 50 147 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-04 - 2002 QRVA 50 119 QRVA 50 119

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-04 - 2002 QRVA 50 119 QRVA 50 119 QRVA 50 119 QRVA 50 119 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1861 14538 QRVA 50 119 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22418 QRVA 51 116 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27876 QRVA 51 143 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22810 QRVA 51 118 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30988 QRVA 51 160 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21462 QRVA 51 113 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30764 QRVA 51 159 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20282 QRVA 51 109 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15848 QRVA 51 090 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-12 - 2002 QRVA 50 150 QRVA 50 150

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-12 - 2002 QRVA 50 150 QRVA 50 150 QRVA 50 150 QRVA 50 150 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2434 19024 QRVA 50 150 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 05-03 - 2002 QRVA 50 113 QRVA 50 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 05-03 - 2002 QRVA 50 113 QRVA 50 113 QRVA 50 113 QRVA 50 113 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1682 13114 QRVA 50 113 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 17-02 - 2003 QRVA 50 156 QRVA 50 156

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 17-02 - 2003 QRVA 50 156 QRVA 50 156 QRVA 50 156 QRVA 50 156 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2550 19926 QRVA 50 156 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24476 QRVA 51 125 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25082 QRVA 51 128 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24008 QRVA 51 123 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24326 QRVA 51 124 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25602 QRVA 51 130 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27690 QRVA 51 142 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23666 QRVA 51 122 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21788 QRVA 51 114 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22100 QRVA 51 115 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20798 QRVA 51 111 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30338 QRVA 51 157 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30138 QRVA 51 156 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21004 QRVA 51 112 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15136 QRVA 51 087 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26722 QRVA 51 137 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30576 QRVA 51 158 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29890 QRVA 51 155 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27030 QRVA 51 138 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 147 QRVA 51 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28428 QRVA 51 147 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 145 QRVA 51 145 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28164 QRVA 51 145 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 136 QRVA 50 136 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2171 16966 QRVA 50 136 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 127 QRVA 51 127 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24838 QRVA 51 127 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 12392 QRVA 51 075 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 150 QRVA 51 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29022 QRVA 51 150 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 148 QRVA 51 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28594 QRVA 51 148 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 117 QRVA 51 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22562 QRVA 51 117 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 129 QRVA 51 129 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25304 QRVA 51 129 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 086 QRVA 51 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14864 QRVA 51 086 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 108 QRVA 51 108 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20084 QRVA 51 108 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 19-03 - 2001 QRVA 50 068 QRVA 50 068

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 19-03 - 2001 QRVA 50 068 QRVA 50 068 QRVA 50 068 QRVA 50 068 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 967 7518 QRVA 50 068 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 162 QRVA 51 162 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 31504 QRVA 51 162 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 140 QRVA 51 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27390 QRVA 51 140 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 119 QRVA 51 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23002 QRVA 51 119 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace QRVA 51 132 QRVA 51 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden Ce bulletin remplace le bulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 102 QRVA 51 102 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18360 QRVA 51 102 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 154 QRVA 51 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29700 QRVA 51 154 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 085 QRVA 51 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14622 QRVA 51 085 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 101 QRVA 51 101 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18118 QRVA 51 101 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 089 QRVA 51 089 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15606 QRVA 51 089 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 106 QRVA 51 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19530 QRVA 51 106 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 17-09 - 2001 QRVA 50 091 QRVA 50 091

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 17-09 - 2001 QRVA 50 091 QRVA 50 091 QRVA 50 091 QRVA 50 091 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1333 10376 QRVA 50 091 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 152 QRVA 50 152 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2475 19344 QRVA 50 152 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-07 - 2002 QRVA 50 130 QRVA 50 130

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-07 - 2002 QRVA 50 130 QRVA 50 130 QRVA 50 130 QRVA 50 130 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2087 16308 QRVA 50 130 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 146 QRVA 50 146 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2357 18416 QRVA 50 146 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 19-02 - 2002 QRVA 50 111 QRVA 50 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 19-02 - 2002 QRVA 50 111 QRVA 50 111 QRVA 50 111 QRVA 50 111 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1644 12814 QRVA 50 111 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 143 QRVA 50 143 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2312 18072 QRVA 50 143 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27522 QRVA 51 141 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 125 QRVA 50 125 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1998 15610 QRVA 50 125 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15388 QRVA 51 088 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 50 149 QRVA 50 149 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2408 Fichier(s): l:, l: Mise en

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14112 QRVA 51 083 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 142 QRVA 50 142 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2292 17916 QRVA 50 142 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 07-03 - 2005 QRVA 51 068 QRVA 51 068

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 07-03 - 2005 QRVA 51 068 QRVA 51 068 QRVA 51 068 QRVA 51 068 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 1398 11064 QRVA 51 068 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17638 QRVA 51 098 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 30-10 - 2001 QRVA 50 097 QRVA 50 097

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 30-10 - 2001 QRVA 50 097 QRVA 50 097 QRVA 50 097 QRVA 50 097 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1428 11122 QRVA 50 097 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 32060 QRVA 51 164 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16110 QRVA 51 091 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 084 QRVA 51 084 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14390 QRVA 51 084 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-05 - 2005 QRVA 51 080 QRVA 51 080

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-05 - 2005 QRVA 51 080 QRVA 51 080 QRVA 51 080 QRVA 51 080 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 13296 QRVA 51 080 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 21-05 - 2001 QRVA 50 076 QRVA 50 076

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 21-05 - 2001 QRVA 50 076 QRVA 50 076 QRVA 50 076 QRVA 50 076 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1093 8494 QRVA 50 076 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 098 QRVA 50 098 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1442 11234 QRVA 50 098 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 109 QRVA 50 109 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1627 12682 QRVA 50 109 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 104 QRVA 50 104 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1549 12070 QRVA 50 104 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 102 QRVA 50 102 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1510 11764 QRVA 50 102 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 103 QRVA 50 103 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1539 11994 QRVA 50 103 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 105 QRVA 50 105 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1568 12220 QRVA 50 105 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 09-07 - 2002 QRVA 50 128 QRVA 50 128

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 09-07 - 2002 QRVA 50 128 QRVA 50 128 QRVA 50 128 QRVA 50 128 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2049 16006 QRVA 50 128 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 121 QRVA 50 121 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1929 15072 QRVA 50 121 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 08-10 - 2002 QRVA 50 139 QRVA 50 139

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 08-10 - 2002 QRVA 50 139 QRVA 50 139 QRVA 50 139 QRVA 50 139 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2236 17482 QRVA 50 139 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 154 QRVA 50 154 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2513 19640 QRVA 50 154 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 101 QRVA 50 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1490 11608 QRVA 50 101 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-06 - 2005 QRVA 51 082 QRVA 51 082

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-06 - 2005 QRVA 51 082 QRVA 51 082 QRVA 51 082 QRVA 51 082 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 13890 QRVA 51 082 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 09-12 - 2002 QRVA 50 148 QRVA 50 148

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 09-12 - 2002 QRVA 50 148 QRVA 50 148 QRVA 50 148 QRVA 50 148 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2392 18696 QRVA 50 148 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-12 - 2004 QRVA 51 058 QRVA 51 058

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-12 - 2004 QRVA 51 058 QRVA 51 058 QRVA 51 058 QRVA 51 058 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 1149 9090 QRVA 51 058 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 10216 QRVA 52 040 cdh : centre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 11-9 - 2006 QRVA 51 134 QRVA 51 134

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 11-9 - 2006 QRVA 51 134 QRVA 51 134 QRVA 51 134 QRVA 51 134 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26384 QRVA 51 134 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 099 QRVA 51 099 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17878 QRVA 51 099 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 27-11 - 2000 QRVA 50 053 QRVA 50 053

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 27-11 - 2000 QRVA 50 053 QRVA 50 053 QRVA 50 053 QRVA 50 053 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 784 6092 QRVA 50 053 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 14-05 - 2001 QRVA 50 075 QRVA 50 075

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 14-05 - 2001 QRVA 50 075 QRVA 50 075 QRVA 50 075 QRVA 50 075 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1078 8376 QRVA 50 075 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 01-10 - 2002 QRVA 50 138 QRVA 50 138

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 01-10 - 2002 QRVA 50 138 QRVA 50 138 QRVA 50 138 QRVA 50 138 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2201 17202 QRVA 50 138 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 50 099 QRVA 50 099 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 1463 11400 QRVA 50 099 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-07 - 2002 QRVA 50 129 QRVA 50 129

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-07 - 2002 QRVA 50 129 QRVA 50 129 QRVA 50 129 QRVA 50 129 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2072 16188 QRVA 50 129 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 096 QRVA 51 096 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16942 QRVA 51 096 cdh : Centre

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 093 QRVA 51 093 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16592 QRVA 51 093 cdh : Centre

Nadere informatie